"Жол полициясы қызметкерлерінің заңсыз іс-әрекеттері фактілері бойынша азаматтардың шағымдарын қабылдаудың тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2001 жылғы 29 мамырдағы N 411 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2009 жылғы 15 сәуірдегі N 147 бұйрығы

      "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Жол полициясы қызметкерлерінің заңсыз іс-әрекеттері фактілері бойынша азаматтардың шағымдарын қабылдаудың тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2001 жылғы 29 мамырдағы N 411 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2001 жылғы 8 маусымда N 1540 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2001 жыл, N 25, 429-құжат).
      2. Осы бұйрық ішкі істер органдары жеке құрамының назарына жеткізілсін.
      3. Ішкі істер министрлігінің Жол полициясы комитеті:
      1) осы бұйрықты Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінен алып тастау үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жолдасын;
      2) осы бұйрықтың мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                        С. Баймағанбетов

О признании утратившим силу приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 мая 2001 года № 411 "Об утверждении Инструкции о порядке приема жалоб граждан по фактам неправомерных действий сотрудников дорожной полиции"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 апреля 2009 года № 147

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившим силу приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 мая 2001 года № 411 "Об утверждении Инструкции о порядке приема жалоб граждан по фактам неправомерных действий сотрудников дорожной полиции" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 8 июня 2001 года № 9119, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2001 года № 25, ст. 429).
      2. Настоящий приказ довести до сведения личного состава органов внутренних дел.
      3. Комитету дорожной полиции Министерства внутренних дел:
      1) направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Казахстан для снятия с Реестра государственной регистрации нормативных правовых актов;
      2) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

       Министр                                    С. Баймаганбетов