Комитеттің 27.02.2007ж. № 79 бұйрығының күшін жою туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шараушылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті Төрағасының 2010 жылғы 29 сәуірдегі № 179 Бұйрығы

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңының 1-баптың 5-тармағының 1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. "Мемлекеттік табиғи қорықтың күзет аймағында тұратын жергілікті халықтың қажеттілігі үшін арнайы бөлінген учаскелерде рұқсат етілетін әуесқойлық балық аулау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің 2007 жылғы 27 ақпандағы № 79 бұйрығының күші жойылсын.
      2. Осы бұйрықтың орындалуына бақылау жасау Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті Төрағасының орынбасары Коваль И. А. жүктелсін.
      3. Осы бұйрық қол қойған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                        Е.Нысанбаев

О постановке на утрату приказа Комитета № 79 от 27.02.2007 г.

Приказ Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 179

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации системы государственного управления", ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Поставить на утрату приказ Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2007 года № 79 "Об утверждении Правил любительского рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне государственного природного заповедника,  на специально выделенных участках".
      2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Коваль И.А.
      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

      Председатель                               Е. Нысанбаев