Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 14 мамырдағы № 184-ө-м бұйрығы

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-1-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мына бұйрықтардың:
      1) «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерге сүт және емдеу-алдын-алу тағамдарын беру нормалары мен ережесін және Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, санитарлық - тұрмыстық үй-жайлармен, құрылғылармен қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушының 2007 жылғы 31 шілдедегі № 184-ө бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған, 2007 жыл, маусым-тамыз);
      2) «Өндірістік нысандарды еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімді аттестациялауды өткізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2007 жылғы 23 тамыздағы № 203-ө бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4922 болып тіркелген, 2007 жылғы 16 қарашадағы № 176 (1205) «Заң газеті» газетінде, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған, 2007 жыл, шілде-қыркүйек) күші жойылды деп танылсын.
      2. Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті (А.Ә. Сарбасов):
      1) осы бұйрықтың көшірмесін бір апталық мерзімде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінен белгіленген тәртіппен алып тастау үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жіберсін;
      2) осы бұйрықтың ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр Б.Б. Нұрымбетовке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    Г. Әбдіқалықова


О признании утратившими силу некоторых приказов Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 14 мая 2012 года № 184-ө-м

      В соответствии с пунктом 1 статьи 21-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившими силу:
      1) приказ исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 июля 2007 года № 184-п «Об утверждении Правил и норм выдачи работникам молока и лечебно-профилактического питания, за счет средств работодателя и Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4913, опубликован в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан, 2007 г., июнь-август);
      2) приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 23 августа 2007 года № 203-п «Об утверждении Правил проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4922, опубликован в газете «Юридическая газета» от 16 ноября 2007 года № 176 (1379), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан», 2007 г., июль-сентябрь).
      2. Департаменту труда и социального партнерства (Сарбасову А.А.):
      1) в недельный срок направить в установленном порядке копию настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан для снятия с Реестра государственной регистрации нормативных правовых актов;
      2) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Нурымбетова Б. Б.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

      Министр                                    Г. Абдыкаликова