2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі)

Қатені түзеу

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Yкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
323-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 323-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      001 "Әкiмшiлiк шығындар" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      Құны: 1338311 мың теңге (бiр миллиард үш жүз отыз сегiз миллион үш жүз он бір мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 1-30-баптары, "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының мемлекет бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудің бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгiнiң Тiркеу қызметi комитетiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 771 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 151 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің Санаткерлiк меншiк құқығы жөнiндегi комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 29 наурыздағы N 411 қаулысы және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы . <*>

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына жету үшiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi орталық аппаратының, оның комитеттерiнiң, аумақтық бөлiмшелерiнің қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің орталық аппаратын, оның комитеттерін, аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкiмшілік Жыл Қазақстан

      шығындар ішінде Республика.

      сының

      001 Орталық органның Бекiтiлген штат Әділет

      аппараты. санының лимитiне министрлігі

      сәйкес 264 бiрлiк

      санында Қазақстан

      Республикасы Әдiлет

      министрлiгiнiң

      орталық аппаратын

      және оның Тiркеу

      қызметi, Санаткерлiк

      меншiк құқығы

      жөнiндегі, Нашақор.

      лыққа және есiрткi

      бизнесiне қарсы

      күрес жөнiндегi

      комитеттерiн ұстау.

      002 Аумақтық Бекiтiлген штат

      органдардың санының лимитіне

      аппараттары. сәйкес 1632 бiрлiк

      санында Қазақстан

      Республикасы Әдiлет

      министрлiгінің

      аумақтық органдарын

      ұстау. <*>

      030 Қылмыстық- Бекiтiлген штат

      атқару жүйесi санының лимитiне

      комитетiнiң сәйкес 167 бiрлiк

      аппараты. санында Қазақстан

      Республикасы Әдiлет

      министрлігінің

      Қылмыстық-атқару

      жүйесі комитетін

      ұстау.

      031 Қылмыстық- Бекітілген штат

      атқару жүйесі санының лимитіне

      аумақтық сәйкес 1024 бірлік

      органдарының санында Қылмыстық-

      аппараттары және атқару жүйесі

      бөлімшелері. комитетінің аумақтық

      органдарын ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiне жүктелген функцияларды сапалы және уақытылы орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      324-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      007 "Орта кәсіптiк бiлімдi мамандар даярлау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 79 189 мың теңге (жетпiс тоғыз миллион бiр жүз сексен тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 11, 20-баптары , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Қылмыстық-атқару комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару жүйесiне орта бөлiм мамандарын даярлау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қылмыстық-атқару жүйесiнің мамандарын сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 007 Орта кәсiптiк Жыл Қазақстан

      бiлiмдi мамандар ішінде Республика.

      даярлау. сының

      030 Павлодар заң Қылмыстық-атқару Әділет

      колледжi. жүйесiне орта бөлiм министрлігі

      мамандарын даярлау Қазақстан

      жөнiндегi мекемеге Республика.

      жүктелген функция. сы Әділет

      ларды орындау үшiн, министрлігі.

      218 бiрлiк штат нің Қылмыс.

      саны бар Павлодар тық-атқару

      заң колледжін жүйесі

      ұстауды қамтамасыз комитетінің

      ету. Павлодар

      Оқыту мерзімi 2 жыл заң колледжі

      күндізгі оқыту

      нысаны бойынша - 300

      адам, оқыту мерзiмi

      3 жыл сырттай оқыту

      нысаны бойынша - 600

      адам курсанттарды

      оқытып шығару.

      Қылмыстық-атқару

      жүйесiнің 1100

      қызметкерiн бастапқы

      даярлау және 150

      қызметкерiн қайта

      даярлау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық-атқару жүйесiне орта кәсіптiк бiлiмi бар мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiн бастапқы даярлауды және қайта даярлауды жүргiзу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      325-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2494 мың теңге (екi миллион төрт жүз тоқсан төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiнің лауазымдық міндеттерін тиімдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетілдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес, кәсiби қызмет саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, шеберлiктi және дағдыны жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлардың Жыл Қазақстан

      біліктiлiгін ішінде Республика.

      арттыру және сының

      оларды қайта Әділет

      даярлау. министрлігі

      005 Мемлекеттiк Бiліктiлiктi арт.

      қызметшiлердің тырудың, оның iшiнде

      бiлiктiлiгiн мемлекеттiк тiлдi

      арттыру. оқытудың бекiтiлген

      жоспарына сәйкес

      мемлекеттiк қызмет.

      шiлердiң бiлiктiлi.

      гiн арттыру жөнiн.

      дегi қызмет көрсету.

      лердi сатып алу.

      Бiлiктiлiктi арттыру

      курсынан өтетiн

      мемлекеттiк қызмет.

      шiлердiң орташа

      жылдық саны 221.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: қазiргi заманғы экономикалық жағдай мен мемлекеттiк ресурстық мүмкiндiгіне сәйкес, кәсiби мемлекеттiк қызметтік талаптарына жауап беретiн, мемлекеттік қызметшiлердi сапалы оқытудың сындарлы жүйесiн жасау және дамыту жолымен мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      326-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      032 "Сот сараптамаларын жүргiзу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 315054 мың теңге (үш жүз он бес миллион елу төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Сот сараптамасы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы Заңының 1-27-баптары , "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 3-бабы және 17-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы, "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің сот сараптамасы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 11 тамыздағы N 1245 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сот сараптамаларын жүргiзудi толық және уақытылы қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының сот iсiн жүргiзудiң қылмыстық, азаматтық iстердiң және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердің материалдары бойынша сот сараптамасындағы талаптарын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының сот-сараптама қызметiн толық ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Сот сараптама. Жыл Қазақстан

      ларын жүргізу ішінде Республика.

      030 Сот сараптамасы Ұйымға жүктелген сының

      орталығы. сот сараптамасы Әділет

      саласындағы негізгi министрлігі.

      функцияларды opындау Қазақстан

      үшiн штат саны 609 Республикасы

      адам Сот сараптамасы Әділет

      орталығын және оның министрлігі.

      17 ғылыми-өндiрiстiк нің Сот

      лабораториясын ұстау. сараптамасы

      Сараптамалар саны орталығы.

      сот сараптамаларының

      43 түрi бойынша

      кемiнде 75000

      құрайды. Астана

      қаласының сот

      сараптамасының

      аймақтық ғылыми-

      өндiрiстiк лаборато.

      риясы үшін ғимарат

      сатып алу.

      Сарапшылық зерттеулердi

      жүзеге асыру үшiн

      электронды таразыларды

      сатып алу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.19. N 150е қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының сот iсiн жүргiзудің сот сараптамасындағы талаптарын қамтамасыз ету. Арнаулы ғылыми білім-бiлiк негiзінде қылмыстық, азаматтық немесе әкiмшiлiк iс жүргiзудің қатысушысы болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз ету мақсатында сот сараптамасын жүргiзу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      327-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      035 "Заң жобалау жұмыстары"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 154100 мың теңге (бiр жүз елу төрт миллион бiр жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 3-бабы және 15-бабы , "Нормативтiк құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 10, 22-баптары , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің заң жобалау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 қыркүйектегi N 1376 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қолданылып жүрген заңдарды жүйелеу және талдау, Республикадағы заң жобалау және сараптамалық, жұмыстарын жетілдiру, қолданылып жүрген нормативтiк құқықтық актілер нормалары арасындағы қайшылықтарды алып тастау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: заң жобаларын әзiрлеу, оның iшiнде консультациялық және сараптамалық жұмыстарын жүргiзу, қолданылып жүрген заңдарды жүйелеу, нормативтiк құқықтық актiлерге сараптама жасау, қолданылып жүрген заңдарды түсіндiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 035 Заң жобалау Жыл Қазақстан

      жұмыстары. ішінде Республика.

      030 Қолданыстағы 1000 заңға тәуелдi сының

      заңдарға талдау актiлер бойынша Әділет

      жасау. қолданылып жүрген министрлігі.

      заңдарға талдау

      жүргiзу.

      Жасалған шартқа

      сәйкес қызмет

      көрсетулерге ақы

      төлеу.

      Бұқаралық ақпарат

      құралдарында

      жүргiзiлген талдау

      нәтижелерi жөнінде

      материалдарды

      жариялау және

      ғылыми-әдiстемелiк

      әдебиеттердi шығару.

      031 Заң жобаларын Жобаның сапасын

      әзiрлеу бағалау, оның

      жөнiндегi негiздемесi,

      консультациялық заңдылығы үшін,

      және жобаны қабылдаудың

      сараптамалық болуы мүмкiн

      қызметтер. тиiмдiлiгiн анық-

      тау және болуы

      мүмкiн терiс

      зардаптарды айқындау

      үшiн консультациялық

      қызметтердi, ғылыми

      сараптаманы ұйымдас.

      тыру және жүргiзу.

      Қырық заң жобасын

      әзірлеу үшін заң.

      гер-ғалымдар мен

      тәжiрибе алып жүрген

      заңгерлердi қатыстыру.

      Елу заң жобасын

      ғылыми caраптамадан

      өткiзу.

      Алты конференция

      мен дөңгелек үстел

      өткiзу. Жасалған

      шарттарға сәйкес

      қызмет көрсетулерге

      ақы төлеу. Таралымы

      2500 дана қабылданған

      заңдарға конференция

      материалдарын,

      нормативтiк құқықтық

      актiлер жобаларын,

      сондай-ақ ғылыми-

      тәжiрибелiк

      түсiнiктемелердi

      басып шығару.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қолданылып жүрген заңдар нормаларын өзара сәйкес келтiру, қолданылып жүрген заң және заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актілердегi нормалардың қайшылықтарын алып тастау, заң шығармашылығына кешендi келуiн iске асыруға бағытталған заң шығармашылық қызметiн реформалауды және жүйелеудi қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      328-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 328-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      037 "Сотқа қатысқаны үшiн адвокаттарға еңбекақы төлеу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 86394 (сексен алты миллион үш жүз тоқсан төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясының 13-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының 1-34-баптары, "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 19-бабы, "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 11 тамыздағы N 223 қаулысы , "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкілдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудiң ережелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: заңнамада көзделген жағдайларда азаматтардың бiлiктi тегiн заң көмегiн алуына конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: заңнамада көзделген жағдайларда сотқа міндетті қатысқаны үшiн адвокаттарға уақытылы және толық еңбекақы төлеудi қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 037 Сотқа қатысқаны Заңнамада көзделген Жыл Қазақстан

      үшiн адвокаттар. жағдайларда сотқа ішінде Республи.

      ға еңбекақы міндеттi қатысқаны касының

      төлеу. үшiн адвокаттар Әділет ми.

      алқасының өтiнiмдерi нистрлігі,

      бойынша адвокаттарға оның аумақ.

      уақытылы еңбекақы тық бөлім.

      төлеудi ұйымдастыру. шелері.

      Жасалған шарттарға Аумақтық

      сәйкес адвокаттардың адвокаттар

      сотқа қатысқаны алқалары

      үшiн қызметтерiне

      ақы төлеу.

      Адвокаттардың жұмыс

      iстеген адам/сағаты

      саны 363 мыңды

      құрайды.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: заңнамада көзделген жағдайларда азаматтарға тегiн заң көмегiн көрсету туралы мемлекеттің конституциялық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      329-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      040 "Сотталғандарды ұстау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7571726 мың теңге (жетi миллиард бес жүз жетпiс бiр миллион жетi жүз жиырма алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнiң 2-21-баптары , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 11, 20-баптары , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерінде сотталғандарды ұстауды қамтамасыз eту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерінде құқықтық тәртiптi және сотталғандарды ұстауды қамтамасыз ету, әлеуметтік әділеттілiктi қалпына келтiру, сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да, өзге адамдардың да жаңа қылмыстар жасауын алдын алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 040 Сотталғандарды Жыл Қазақстан

      ұстау. ішінде Республи.

      030 Түзеу Қылмыстық-атқару касының

      мекемелерi. жүйесiнiң қызметкер. Әділет

      лердің штат саны министрлігі.

      12900 бiрлiк 81 Қазақстан

      түзеу мекемелерiнде Республикасы

      78400 сотталғандарды Әділет мини.

      және республикалық стрлігінің

      психиатриялық Қылмыстық-

      емханасының қорғау атқару

      және қадағалау жүйесі

      бөлiмiн ұстау. комитеті

      және оның

      аумақтық

      органдары,

      мемлекеттiк

      түзеу

      мекемелерi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: орындалуы түзеу мекемелерiндегi тiршiлікті және құқықтық тәртiптi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      330-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      041 "Жедел-iздестiру қызметi"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 28604 мың теңге (жиырма сегiз миллион алты жүз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнің 79-бабы , "Жедел-iздестiру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Заңының 6-бабы, "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 20-бабы, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы, "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелеріндегі құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелеріндегi құқықтық тәртiптi жедел-іздестіру қызметінің әдістерімен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 041 Жедел-iздестiру Жыл Қазақстан

      қызметi. ішінде Республи.

      030 Қылмыстық-атқару Қылмыстық-атқару касының

      жүйесі орган. жүйесiнің 81 түзеу Әділет ми.

      дарының жедел- мекемелердегi нистрлігі.

      iздестiру құқықтық тәртiбiн Қазақстан

      қызметi. қамтамасыз ету, Республи.

      78400 сотталған. касының

      дарды ұстау Әділет ми.

      тәртiбiн қолдау. нистрлігі.

      Түзеу мекемелерiнде нің Қылмыс.

      дайындалатын және тық-атқару

      жасалатын қылмыс. жүйесі

      тарды және жазалауды комитеті

      өтеудің белгiленген және оның

      тәртiбiн бұзушылық. аумақтық

      тарды анықтау, ашу, органдары,

      жолын кесу және мемлекеттік

      алдын алу. Түзеу түзеу

      мекемелерiнен қашу мекемелері

      жасаған сотталған.

      дарға, сондай-ақ

      жазалауды өтеуден

      жалтаратын соттал.

      ғандарға iздеу салу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: құқықтық тәртiптi қамтамасыз ету, түзеу мекемелердегi сотталғандарды ұстау тәртiбiн, қызметкерлердің және өзге де адамдардың қауiпсiздiгiн қолдау, сондай-ақ түзеу мекемелерінде дайындалатын және жасалатын қылмыстарды және жазалауды өтеудің белгiленген тәртiбiн бұзушылықтарды анықтау, ашу, жолын кесу және алдын алу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      331-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      042 "Түзеу мекемелерiнде СПИД індетiне қарсы әрекет"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3000 мың теңге (үш миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасында СПИД iндетiне қарсы iс-әрекет жасау жөнiндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1207 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: түзеу мекемелерiнде СПИД-тің таралуын болдырмау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: түзеу мекемелерiнде СПИД-тiң таралуын болдырмау және қылмыстық жазасын өтеп жатқан, СПИД-пен ауыратын сотталғандарды ұстау үшiн жағдайлар жасау жөнiндегi қажеттi шаралар кешенiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 042 Түзеу мекемеле. СПИД-тің таралуын Жыл Қазақстан

      рiнде СПИД 81 түзеу ішінде Республи.

      iндетiне қарсы мекемелерiнде касының

      әрекет. болдырмау және Әділет ми.

      қылмыстық жазасын нистрлігі.

      өтеп жатқан СПИД-пен нің

      ауыратын сотталған. Қылмыстық

      дарды ұстау үшін -атқару

      жағдайлар жасау жүйесі

      жөнiндегi қажеттi комитеті,

      шаралар кешенiн мемлекеттік

      қамтамасыз ету. түзеу

      АИТВ-инфицирленген. мекемелері.

      дерге симптомати.

      калық емдеудi

      өткiзу үшiн

      медикаменттер,

      бiржолғы және

      бiрнеше жолғы

      пайдаланудың

      медициналық мақсат.

      тағы хлоры бар

      дезинфектанттарды

      және өзге де

      құралдарды сатып алу.

      Бейнетектер жасау

      үшiн 750 плакаттар,

      1800 буклеттер және

      40 бейнефильмдер сатып

      алу. СПИД-тiң алдын

      алу жөнiнде

      бейнефильмдердi

      көрсету үшiн 29

      бейнеаппаратура толық

      жиынтығын сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түзеу мекемелерiнде СПИД-тің таралуына жол бермеуге жәрдемдесетiн салауатты өмiр салтын насихаттау жүйесi құрылады.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      332-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      043 "Санаткерлiк меншiк құқығын iске асыру жөніндегi жиынтық

      бағдарлама" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4408 мың теңге (төрт миллион төрт жүз сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнің 125, 961-1016-баптары, "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы Заңының 1-49-баптары, "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңының 1-29-баптары , "Патент заңы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегi Заңының 1-38-баптары , "Taуap таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердiң атаулары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 26 шiлдедегi Заңының 1-48-баптары және "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 29 маусымдағы Заңының 1-16-баптары , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 3-бабы және 21-бабы, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 11 тамыздағы N 223 қаулысы және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Санаткерлiк меншiк құқығы жөнiндегi комитетiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 411 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: авторлық және сабақтас құқықтар, өнеркәсіптiк меншiк туралы заңдардың, санаткерлiк меншiк жөнiндегi халықаралық шарттар мен тұжырымдамалардың iске асырылуын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғылым, әдебиет және өнер шығармаларын, өнеркәсіптік меншіктің объектiлерiн жасауға және пайдалануға байланысты пайда болатын авторлық құқық, өнеркәсіптiк меншiк құқығы саласындағы қатынастарды реттеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 043 Санаткерлiк Шетелдiк делегация. Жыл Қазақстан

      меншiк құқығын ның, сарапшылардың ішінде Республи.

      iске асыру қатысуымен, касының

      жөнiндегi сабақтас құқықтар Әділет

      жиынтық шығармалары мен министрлігі.

      бағдарлама. объектiлерiне, өнер Қазақстан

      -кәсiптiк меншiк Республика.

      объектiлерiне, сы Әділет

      селекциялық министрлі.

      жетiстiктерге, гінің Са.

      интегралдық микро. наткерлік

      схемалар топология. меншік

      ларына құқықтарды құқығы

      қорғау мәселелерi жөніндегі

      жөнiндегi аймақтық комитеті.

      семинарларды

      мынадай:

      - Үй-жайларды және

      көлiктiк құралдарды

      жалға алу;

      - Iлеспе аударманы,

      стенографиялық

      жазбаны қамтамасыз

      ету;

      - буфет қызметiн

      көрсету;

      - полиграфиялық

      өнiмдi дайындау;

      - 100 дана санында

      брошюраларды шығару;

      - кеңсе және өзге

      де тауарларды сатып

      алу шараларымен

      ұйымдастыру және

      жүргізу.

      Санаткерлік меншiкке

      құқықтарды тiркеу

      туралы куәлiк

      бланкiлерiн 2500

      дана көлемiнде

      дайындау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республиканың ғылыми-техникалық және мәдени әлеуетiн нығайту, шығармашылық қызметiн ынталандыру, санаткерлiк меншiктің iшкi және сыртқы рыногын қалыптастыру, iшкi рыногын контрафактiлiк тауарлардан қорғау, адал бәсекелестiктi нығайту және көтермелеу. Санаткерлiк меншiктің рөлiн күшейту және осы салада құқықтық қамтамасыз ету, авторлардың және өзге де құқық иелерінің мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарын құқықтық қорғау деңгейін арттыру, халықаралық тәжірибелерімен алмасуды кеңейту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      332-1-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 332-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Әділет министрлiгi

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 044 "Жылжымайтын мүлiкке және

      олармен мәмiле жасау құқығын мемлекеттiк тiркеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 333 941 мың теңге (үш жүз отыз үш миллион тоғыз жүз қырық бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 3-бабы және 18-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеу туралы" 1995 жылғы 25 желтоқсандағы Заң күшi бар Жарлығының 5-бабы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы наурыздағы N 223 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеудi қамтамасыз ету, құқықтық кадастрды жүргiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тiркеушi органдардың жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелердi мемлекеттiк тiркеуге байланысты шығындарын өтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |лама |бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | асыру жөніндегі | мер. |

      | |лама |бағдарла.| іс-шаралар | зімі |

      | |коды |малардың)| | |

      | | | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 044 Жылжымай. Жылжымайтын мүлiкке Жыл Қазақстан

      тын мү. құқықтарды және ішінде Республика.

      лiкке онымен жасалатын сының Әділет

      және мәмiлелердi министрлігі,

      олармен мемлекеттiк тiркеудi Қазақстан

      мәмiле қамтамасыз ету. Республикасы

      жасау Қазақстан Республи. Әділет мини.

      құқығын касы үшiн бiрыңғай стрлігінің

      мемлекет. жүйе бойынша Тіркеу

      тiк тiркеу құқықтық кадастрды қызметі

      жүргiзу. Жылжымайтын комитеті.

      мүлiкке құқықтарды

      және онымен жаса.

      латын мәмiлелердi

      мемлекеттiк тiркеу.

      дiң саны - кемiнде

      450 000. Жасалған

      шарттарға сәйкес

      қызмет көрсетулерге

      ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және онымен жасалатын мәмiлелердi уақытылы мемлекеттiк тiркеу, құқықтық кадастрды жүргiзу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      333-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      046 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің, орталық мемлекеттiк

      органдардың және олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң соттардың шешімдерi бойынша міндеттемелерiн өтеуге арналған резервi"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 230913 мың теңге (екi жүз отыз миллион тоғыз жүз он үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасының Үкiметi резервiнің қаражатын пайдаланудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 18 қыркүйектегi N 1408 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің, орталық мемлекеттiк органдардың және олардың аумақтық бөлiмшелерiнің соттардың шешімдерi бойынша міндеттемелерін өтеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Үкiметтiң, орталық мемлекеттiк органдардың және олардың аумақтық бөлiмшелерiнің мiндеттемелерi бойынша соттардың шешімдерiн орындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 046 "Қазақстан Үкiметтің шешiм. Жыл Қазақстан

      Республикасы дерiне сәйкес ішінде Республи.

      Үкiметiнің, Қазақстан Республи. касының

      орталық касының резервiнен Әділет

      мемлекеттiк қаражат бөлудi министрлігі

      органдардың және қамтамасыз ету.

      олардың аумақтық

      бөлiмшелерiнің

      соттардың

      шешімдерi

      бойынша мiндет.

      темелерiн өтеуге

      арналған резервi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Үкiметiнің, орталық мемлекеттiк органдардың және оның аумақтық бөлiмшелерiнің міндеттемелерiн өтеу бойынша соттардың шешімдерiн орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      334-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      048 "Құқықтық насихат"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20000 мың теңге (жиырма миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 3-бабы мен 19-бабы, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы, "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: құқықтық насихаттауды ұйымдастыруды ведомствоаралық үйлестiру, заңдарды түсіндіруге қатысу, азаматтардың құқықтық мәдениетiн көтеру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: құқықтық көмек берудi ұйымдастыру және құқықтық насихаттауды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 048 Құқықтық насихат. Құқықтық насихат. Жыл Қазақстан

      тауды ұйымдастыру, ішінде Республи.

      заңдарды түсіндiруге касының

      қатысу. Алты Әділет

      семинар мен төрт министрлігі.

      конференцияны

      мынадай:

      - үй-жайларды,

      көлік құралдарын

      және жабдықтарды

      жалға алу;

      - буклеттердi,

      бағдарламаларды

      және шақыруларды

      дайындау;

      - буфет қызметтерiн

      көрсету;

      - мемлекеттiк

      бейнелемесi бар

      өнiмдер дайындау

      жөніндегi қызмет

      көрсетулерге ақы

      төлеу;

      - әдiстемелiк

      ұсыныстарды басып

      шығару;

      - кеңсе және өзге

      де тауарларды

      сатып алу

      шараларымен өткiзу.

      Орта жылдық саны

      60 адам/сағат

      iссапарлық шығындар.

      ды төлеу.

      Мерзiмдi баспа

      басылымдарында құқықтық

      тақырып бойынша тұрақты

      айдарлар ашу, теле-

      және радиобағдарлама-

      ларды дайындау; құқықтық

      мазмұндағы жарнамалық-

      имидждiк роликтердi

      әзiрлеу және шығару.

      Құқықтық пәндер бойынша

      оқу құралдарын, бағдар-

      ламаларды, әдiстемелiк

      құралдар мен әзiрлемелердi

      дайындау және шығару. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.19. N 150е қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының үстемдiгiн, Қазақстан Республикасының егемендiгiн қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық заңнаманы қалыптастыруға қатысу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      335-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      050 "Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 59062 мың теңге (елу тоғыз миллион алпыс екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 3-бабы және 15-бабы, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлерiнің мемлекеттiк реестрi және оларды мемлекеттiк тiркеудi ретке келтiру жөніндегi шаралар туралы" 1997 жылғы 4 наурыздағы N 3379 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Нормативтiк құқықтық актiлерінің мемлекеттiк тiзiлiмi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 желтоқсандағы N 1680 қаулысы және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарын құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік органдарды Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерiнің дерекқорларымен қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Нормативтiк құқықтық актiлерiнің мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 050 Құқықтық ақпарат. Жыл Қазақстан

      пен қамтамасыз ішінде Республи.

      ету. касының

      030 Нормативтiк Нормативтiк құқықтық Әділет

      құқықтық актiлердiң мемлекет. министрлігі

      актілердің тiк тiзiлiмiн жүргiзу

      мемлекеттiк жөнiндегi қызмет

      тiзiлiмiн көрсетулерге ақы

      жүргізу. төлеу. Мемлекеттік

      тiзiлiмге 2900

      нормативтiк құқықтық

      актiлердi енгізу.

      031 Құқықтық Құқықтық ақпаратты

      ақпаратпен берудi қамтамасыз

      қамтамасыз ету. ету. Мемлекеттiк

      органдарға, аумақтық

      бөлiмшелердi қоса

      алғанда, жаңарту

      мерзiмдiлiгi айына

      кемiнде 1 рет,

      кемiнде 1700-ден 651

      жұмыс станциялары

      санымен "Заң"

      дерекқорын орнату

      және өзектi ету.

      Шарт бойынша

      құқықтық ақпаратпен

      қамтамасыз ету

      жөнiндегi қызмет

      көрсетулерге ақы

      төлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерін бiрыңғай мемлекеттiк есепке алуын толық қамтамасыз ету, заңдарды жүйелеу, нормативтік құқықтық актілердi тiркеу, компьютерлік технологияларды пайдаланып, мемлекеттік органдардың құқықтық ақпаратта қажеттілiктерiн қамтамасыз eту.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      336-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 336-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      051 "Соттарда мемлекеттiң мүддесін қорғау"

      республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 125000 мың теңге (бiр жүз жиырма бес миллион теңге).<*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 3-бабы және 16-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерінің соттарында мемлекеттің мүддесiн құқықтық қорғауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Үкіметiнің тапсырмалары мен мемлекеттiк органдардың жасаған өтініштерi бойынша Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерiнің соттарында мемлекеттің мүддесiн құқықтық қорғауды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 051 Соттарда Жыл Қазақстан

      мемлекеттің ішінде Республи.

      мүддесiн касының

      қорғау. Әділет

      030 Қазақстан Қазақстан Республи. министрлігі.

      Республикасының касының соттарында

      соттарында мемлекеттің мүд.

      мемлекет десін тиімді

      мүддесін қорғау. құқықтық қорғауды

      қамтамасыз ету;

      Орталық атқару

      органдарына құқық.

      тық мәселелер

      жөнiндегi консуль.

      тациялық қызмет

      көрсетулер

      практикасын ретке

      келтiру. Соттарда

      мемлекеттің мүдде.

      сiн қорғау жөнiн.

      дегi iстелген жұмыс

      сағатының жылдық

      орташа саны 525

      құрайды. Шартқа

      сәйкес қызмет

      көрсетулерге ақы

      төлеу.

      031 Шет мемлекет. Шетелдiк соттарда,

      тердің соттарын. сондай-ақ

      да мемлекет халықаралық төрелiк

      мүддесін қорғау. соттарда мемлекеттiң

      мүддесiн жан-жақты

      көрсету. Шетел

      мемлекеттерiнің

      соттарында және

      халықаралық төрелiк

      соттарда мемлекеттің

      мүддесін қорғау

      жөніндегі істелген

      жұмыс сағатының

      жылдық орташа саны -

      1500. Жасалған

      шарттарға сәйкес

      қызмет көрсетулерге

      ақы төлеу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының және шетел мемлекеттерiнің соттарында, халықаралық төрелiк соттарда мемлекеттің мүддесiн тиімді құқықтық қорғау, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің тапсырмалары мен мемлекеттiк органдардың жасаған өтiнiштерi бойынша мемлекет атынан сот iстерiн дайындаудың және жүргiзудiң жоғарғы деңгейi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      337-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      053 "Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнің бюджетке түсетiн салықтарды жөніндегi берешегiн өтеу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1114516 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз он төрт миллион бес жүз он алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнің бюджетке түсетiн салықтары жөніндегi берешегiн өтеу.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнің бюджетке түсетiн салықтары жөніндегi берешегiн өтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 053 Қылмыстық-атқару Қылмыстық-атқару Қаңтар Қазақстан

      жүйесi жүйесi мекемелер. айында Республи.

      мекемелерiнің інің 752022 мың касының

      бюджетке түсетiн теңге республикалық Әділет

      салықтары бюджетке түсетiн министрлігі.

      жөнiндегi салықтар бойынша Қазақстан

      берешегiн өтеу. және 362494 мың теңге Республикасы

      жергiлiктi бюджетке Әділет мини.

      түсетiн салықтар стрлігінің

      бойынша берешегiн Қылмыстық-

      өтеу. атқару

      жүйесi

      комитетi

      және оның

      аумақтық

      органдары,

      мемлекеттiк

      түзеу

      мекемелерi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнің бюджетке түсетiн салықтары жөніндегi берешегiн өтеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      338-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      079 "Лицензиарлардың функцияларын орындау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1720 мың теңге (бiр миллион жетi жүз жиырма мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 9-10-баптары , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 19-бабы және 22-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы және "Мүліктi бағалау жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 2 қарашадағы N 1389 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лицензиялау қызметiн көрсету саласында лицензиялауды ұйымдастыру және заңдылықты қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Нотариалдық және адвокаттық қызметпен, мүлiктi бағалау жөніндегi қызметпен және адвокаттық қызметпен байланысы жоқ ақылы заң қызметiн көрсету жөніндегi қызметпен, сондай-ақ есiрткi құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметтiң жеке түрлерiмен айналысу құқығына лицензияларды берудi қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 079 Лицензиарлардың Нотариалдық және Жыл Қазақстан

      функцияларын адвокаттық қызмет. iшiнде Республи.

      орындау. пен, жылжымайтын касының

      мүлiктi бағалау Әділет

      және адвокаттық министрлігі,

      қызметпен байланысы Тіркеу

      жоқ ақылы заң қызметі

      қызметiн көрсету комитеті,

      жөнiндегi қызметпен, Нашақорлық.

      сондай-ақ есiрткi қа және

      құралдарының, есірткі

      психотроптық бизнесіне

      заттардың және қарсы күрес

      прекурсорлардың жөніндегі

      айналымы саласындағы комитет.

      қызметтің жеке

      түрлерiмен айналысу

      құқығына лицензиялар

      бepу. Қызметтің

      барлық түрлерi

      бойынша мемлекеттiк

      лицензиялардың

      14700 бланкiлерiн

      даярлау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қолданылып жүрген заңдар талаптарына заңды және жеке тұлғалар қызметi мен жеке iс-әрекеттерiн лицензиялаудың түрлерi сәйкес келуiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      339-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 339-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 қарашадағы N 150 п қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      104 "Нашақорлық пен есiрткi бизнесіне қарсы күрес мемлекеттiк

      бағдарламасы" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75750 (жетпiс бес миллион жетi жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Ел Президентiнiң "Қазақстан - 2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуi, қауiпсiздiгi және әл-ауқатының артуы" 1997 жылғы 10 қазандағы Қазақстан халқына жолдауы , Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы, "Есiрткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдалануына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 қазандағы Заңы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 22-бабы , "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған басым iс-шараларының жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 2 ақпандағы N 176 қаулысы және "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2002-2003 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 8 шілдедегi N 736 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында нашақорлықтың және есiрткi бизнесiнің одан әрi таралуына қарсы тиiмді мемлекеттiк және қоғамдық iс-қимыл жүйесiнің негiзгi буындарын нығайту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: есiрткi құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл тетiгiн нығайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 104 Нашақорлық пен Есiрткiге қарсы Жыл Қазақстан

      есiрткi тақырыптар жөнiнде ішінде Республика.

      бизнесiне қарсы конкурстар ұйым. сының

      күрес дастырып, есiрткiнің Әділет

      мемлекеттiк залалы туралы министрлігі,

      бағдарламасы фильмдердi, бейне- Қазақстан

      роликтерді, теле- Республикасы

      бағдарламалар мен Әділет мини.

      мультфильмдерді стрлігінің

      жасай және көрсете Нашақорлыққа

      отырып, Халықаралық және есірткі

      нашақорлыққа және бизнесіне

      есiрткi бизнесiне қарсы күрес

      қарсы күрес күнiне жөніндегі

      (26 маусым) комитеті,

      арналған 30 акцияны Сот

      өткiзу. сараптамасы

      Бас бостандығын орталығы

      айыру орындарында

      наркологиялық

      қызметтi ұйымдастыру

      және (аппараттар:

      ультрадыбысты

      терапия үшiн

      әмбебапты - 16 дана;

      электрлі түс арқылы

      терапия үшiн - 16

      дана; диадинамикалық

      тоқпен емдеу үшiн -

      16 дана; гальвани.

      зация және дәрiлiк

      электрофорез үшiн -

      16 дана; организмдi

      тiкелей емес

      электрохимиялық

      детоксикациялау үшiн

      (ЭНДО-3) - 20 дана;

      эхоэнцефалограф - 6

      дана) 90 бiрлiк

      санында медициналық

      жабдықтармен, 32 бір-

      лік санында бейнеап-

      паратурамен (теледи-

      дарлар - 16 дана,

      бейнемагнитафондар -

      16 дана) жарақтанды-

      руды жақсарту.

      Жалпы таралымы

      4900 дана

      нашақорлыққа және

      есiрткi бизнесiне

      қарсы күрес

      проблемаларына

      арналған мерзiмдi

      журналды тоқсан

      сайын шығару (басып

      шығару).

      Он үш семинар, алты

      "дөңгелек үстел",

      он конференция өткiзу.

      Жалынды-ионизациялы

      детекторымен және

      газдардың генератор.

      ларымен 3 газ

      хроматографын, 3

      ИК-Фурье спектрометрiн

      сатып алу.

      Прекурсорларды

      дайындайтын және

      пайдаланатын

      кәсiпорындарда

      өндiрiстің және

      оларды пайдаланудың

      мониторингін өткiзу

      шеңберінде техникалық

      тапсырманы және

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу, деректерді

      бұдан кейін абоненттік

      төлеммен берудің

      ведомстволық желісін

      ұйымдастыру, компьютер-

      лік жабдыққа құрамдас

      бөліктерді сатып алу.

      Есiрткi құралдарын,

      психотроптық заттарды

      және прекурсорларды

      айқындау үшiн

      жабдықтарды, техниканы,

      химиялық препараттарды

      дайындау бойынша

      отандық өндiрiстi

      дамыту. Әдiстемелiк

      оқулық құралдарды

      600 дана санында

      шығару үшін және

      ecipткi құралдарын,

      психотроптық заттарды

      және прекурсорларды

      айқындау үшiн

      жабдықтар мен

      көмекшi құралдарды

      әзiрлеу үшiн

      материалдар сатып алу.

      Eciрткi құралдарды,

      психотроптық заттар

      мен прекурсорларды

      және олардың

      имитаторларын айқындау

      үшiн 2836 дана

      санында жабдықтарды,

      көмекшi құралдарды

      дайындауға және

      сатып алуға шарттарды

      жасау. Аталмыш

      құралдарды

      пайдаланудың дағдыларын

      әдеттеу үшiн оқыту

      семинарларын жүргізу.

      Нашақорлық пен

      есiрткi бизнесіне

      қарсы күрестiң

      ақпараттарымен,

      тәжiрибесiмен және

      әдiстерiмен алмасу

      мақсатында ТМД-ның

      арнайы бөлiмшелерiнің

      өкiлдерi қатысып,

      халықаралық конференция

      өткiзу.

      Жоғарыда аталған

      iс-шараларды

      ұйымдастыруды қамтамасыз

      ету мақсатында:

      iссапарлық және

      өкілдiк шығыстарды,

      байланыс қызметтерге

      ақы төлеу; плакаттарды,

      брошюраларды,

      буклеттердi және

      жарнамаларды дайындау;

      әдiстемелiк әдебиеттi

      (журналдарды),

      өткiзілген iс-шаралар

      материалдарын басып

      шығару; кеңсе және

      өзге де тауарларды,

      соның iшiнде аудио

      және бейнекассеталарды,

      естелiк базарлықтарды

      сатып алу, буфет

      қызметтерiн көрсетудi

      ұйымдастыру;

      үй-жайларды, көлiктік

      құралдарды жалға алу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: нашақорлықтың алдын алу тиімділігін арттыру, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымына мемлекеттік бақылау жүйесін нығайту.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      340-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 340-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 27 қарашадағы N 150 щ қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      200 "Қылмыстық-атқару жүйесiн жабдықтармен, мүкаммалмен, арнайы мақсаттағы құралдармен және көлік құралдарымен жарақтандыру" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 150000 мың теңге (бip жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнің 78, 81, 95-97 , 163-баптары , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 20-баптары, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы, "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: түзеу мекемелерінде жазасын өтеу кезінде сотталғандарды ұстаудың, сондай-ақ түзеу мекемелерi қызметкерлерiнің қауіпсiздігiн арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: түзеу мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын нығайту, жабдықтарын, мүкаммалын, арнайы мақсаттағы құралдарын және көлiк құралдарын жаңарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 200 Қылмыстық-атқару Қылмыстық-атқару Жыл Қазақстан

      жүйесiн жүйесiнің 81 меке. ішінде Республика.

      жабдықтармен, месiн жабдықтармен, сының

      мүкаммалмен, мүкаммалмен, арнайы Әділет

      арнайы мақсаттағы құрал. министрлігі,

      мақсаттағы дармен және көлiк Қазақстан

      құралдармен және құралдарымен, оның Республикасы

      көлiк iшiнде: Әділет мини.

      құралдарымен арнайы құралдардың стрлігінің

      жарақтандыру. (оқ-дәрiсi бар қару) Қылмыстық-

      200 бiрлiгiмен; атқару

      медициналық жабдық- жүйесі

      тардың 66 бiрлiгiмен комитеті,

      (автоклавтар - 4, оның аумақ.

      құрғақтай қуыру тық органда.

      шкафтары - 6, тер ры, мемле.

      мостаттар - 12, кеттік түзеу

      дистилляторлар - 4, мекемелері.

      тоңазытқыштар - 14,

      центрифугалар - 2,

      бинокулярлық микрос-

      коптар - 4, бактери-

      цидтi лампалар - 12,

      аналитикалық таразылар

      - 2, 12Ф7 - флюорог-

      рафы - 6);

      коммуналдық-тұрмыстық

      жабдықтардың 213 бiр-

      лiгiмен (пiсiру қазан-

      дықтары - 55, электр

      плиталары - 22, тоңа-

      зытқыш шкафтары - 28,

      тоңазытқыш камералар

      - 26, қуыру шкафтары

      - 26, кiр жуатын маши-

      налар - 32, центрифу-

      галар - 22, дизельдiк

      электр станциялары -

      2);

      бактериологиялық

      зертханалар үшiн мү-

      каммалдың 36503 бiр-

      лiгiмен;

      29 автомобильмен

      (арнайы автокөлiк -

      5 бiрлiк, су тасығыш

      - 2 бiрлiк, автобустар

      - 6 бiрлiк, санитарлық

      машиналар - 3 бiрлiк,

      азық-түлiк таситын

      машина - 1 бiрлiк,

      ВАЗ автомобилi - 10

      бiрлiк, вакуумдық

      тазалауға арналған

      автомашина - 2 бiрлiк);

      жергiлiктi учаскенi

      қайта жабдықтауға

      арналған арнайы құ-

      ралдар мен байланыс

      құралдарының 12 бiр-

      лiгiмен ("Барьер-500"

      периметрiнiң күзетi -

      10, радиоұзартқыш -

      1, автомобильдiк

      радиостанция - 1);

      630 гВА 10/04 күшi бар

      трансформатордың 1

      бiрлiгiмен жарақтандыру.<*> ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту, жабдықтарын және мүкаммалын, арнайы мақсаттағы құралдарын және арнайы түрін қоса алғанда көлік құралдарын жаңарту.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      341-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      201 "Түзеу мекемелерiн инженерлiк-техникалық күзет құралдарымен жарақтандыру" республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 89000 мың теңге (сексен тоғыз миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінiң 77, 99-баптары, "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 20-баптары, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы, Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінiң мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сотталғандар арасындағы қылмыстар санын азайту, күзетілетін түзеу мекемелерiнен қашуды болдырмау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: түзеу мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын нығайту, күзеттiң инженерлік-техникалық құралдарын жаңарту, қайта жаңарту және күрделi жөндеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 201 Түзеу мекемелерiн Түзеу мекемелерiнің Жыл Қазақстан

      инженерлік-техни. 6-ын (OB-156/2, ішінде Республи.

      калық күзет OB-156/14, УK-161/4, касының

      құралдарымен АК-159/21, ЛА-155/8, Әділет

      жарақтандыру. ЛА-155/14) күзеттің министрлігі,

      инженерлiк-техника. Қазақстан

      лық құралдарымен: Республикасы

      толық жиынтығы 70 Әділет мини.

      мөлшерінде "Пион-ТМ" стрлігінің

      "Мимоза" желілік Қылмыстық-

      бөлiгiмен "Ночь-12" атқару

      - толық жиынтығы 6 жүйесі

      мөлшерінде жарақ. комитеті

      тандыру. Осы меке. және оның

      мелерде табу және аумақтық

      хабарлау құралдарын органдары,

      жабдықтау монтажы мемлекеттік

      бойынша құрылыс- түзеу

      монтаж жұмыстары мекемелері.

      және реттеушi

      жұмыстар.

      Екi мекеме бойынша

      жобалау-сметалық

      құжаттаманы әзiрлеу

      және сол бойынша

      мемлекеттiк

      сараптама жүргізу.

      Төрт мекемеде

      күзеттiң инженерлiк

      құралдарын қайта

      жаңарту бойынша

      жөндеу-құрылыс

      жұмыстарын аяқтау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түзеу мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын нығайту, күзеттің инженерлiк-техникалық құралдарын жаңарту, қайта жаңарту және күрделi жөндеу, бас бостандығынан айыру орындарында тұрақты және болжамды ахуалды қолдауға жәрдемдесетiн түзеу мекемелерi қызметкерлерi қауiпсiздігінің қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      342-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      303 "Қызылорда қаласында қабырға материалдарын жасайтын зауытты жалпы режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңарту"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 310000 мың теңге (үш жүз он миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiнің 68-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 11, 20-баптары, "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сотталғандарды ұстаудың коммуналдық-тұрмыстық жағдайларын қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес келтiру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: сотталғандарды ұстаудың орналасу тығыздығын азайту; сотталғандардың барлық санаттарына сотталғанға немесе тұтқындалғанға дейiн тұрған аймағының шегінде жазасын өтеу үшiн жағдайлар жасау; сотталғандарды Республика бойынша тасымалдау санын азайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 303 Қызылорда Жобалау-сметалық Жыл Қазақстан

      қаласында құжаттамаға сәйкес ішінде Республи.

      қабырға Қызылорда қаласын. касының

      материалдарын дағы түзеу Әділет

      жасайтын мекемесiнде объек. министрлігі,

      зауытты жалпы тілердi қайта Қазақстан

      режимдегi түзеу жаңарту мен Республикасы

      колониясы етiп құрылысты, оның Әділет мини.

      қайта жаңарту. iшiнде: стрлігінің

      1. Аумақтарды қайта Қылмыстық-

      жаңартуға дайын. атқару

      дауды өткiзу жүйесі

      жөніндегi жұмыстарды: комитеті,

      - жер учаскесiн оның

      бөлiп берудi; аумақтық

      - құрылыс салу органдары,

      аймағына кiретiн мемлекеттік

      ғимараттар мен түзеу

      құрылыстарды өтеп мекемелері.

      алуды;

      - бұзылатын және

      көшiрiлетiн

      ғимараттарға,

      құрылыстарға және

      әр түрлi мақсаттағы

      инженерлік желiлерге

      өтемақыны;

      - бар ғимараттардың

      және құрылыстардың

      iстегi қабiлетiне

      және сейсмикалық

      тұрақтылығына тексеру

      жұмыстарын;

      - топографиялық-

      геодезиялық жұмыстар

      өткiзудi;

      - инженерлiк-

      геологиялық iздеулер

      өткiзудi;

      - жобаны затқа

      шығаруды;

      - жобалау-сметалық

      құжаттамаларды

      әзiрлеу және оны

      сараптамадан өткiзудi;

      2. Құрылыстық-

      монтаждық, санитарлық

      -техникалық, электрлi

      монтаж жұмыстарын.

      3. Насостық

      станцияларды,

      санитарлық-техникалық,

      технологиялық,

      асханалық, монша-кiр

      жуу жабдықтарын,

      сигналдама мен

      байланыс жабдықтарын,

      қазандық жабдықтарды,

      бейнебақылау және

      арнайы жабдықтар

      жүйесiн сатып алуды

      және монтажын.

      4. Мемлекеттiк сәулет

      -құрылыс бақылауын

      жүзеге асыру жөнiндегi

      қызметтерге ақы

      төлеудi:

      - техникалық

      қадағалауды ұстауды

      (жеке тұлға ретiнде);

      - авторлық құқықты

      жүзеге асыруды;

      - алаңды және

      инженерлiк желiлердi

      атқарушы суретке

      түсiрудi;

      - Жылжымалы мүлiк

      орталығында жылжымалы

      мүлiктi тiркеу және

      қызметтер көрсету

      қызметiн;

      - реттейтiн жұмыстарды,

      3-тармақта көрсетiлген

      жабдықтарды жүзеге

      асыруды жалғастыру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру жөніндегі iс-шараларды - құрылыстың басынан бастап сметаның құнынан 45 % орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      343-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      304 "Жамбыл облысында психоневрологиялық интернат үйiн

      жалпы режимдер түзеу колониясы етіп қайта жаңарту"

      республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару Кодексiнің 68-бабы, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы, "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 11, 20-баптары, "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнің 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы және "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сотталғандарды ұстаудың коммуналдық-тұрмыстық жағдайларын қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес келтіру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: сотталғандарды ұстаудың орналасу тығыздығын азайту; сотталғандардың барлық санаттарына сотталғанға немесе тұтқындалғанға дейiн тұрған аймағының шегінде жазасын өтеу үшiн жағдайлар жасау; сотталғандарды Республика бойынша тасымалдау санын азайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 304 Жамбыл облысында Жобалау-сметалық Жыл Қазақстан

      психоневрология. құжаттамаға сәйкес ішінде Республика.

      лық интернат Жамбыл облысындағы сының

      үйін жалпы түзеу мекемесiнде Әділет

      режимдегi түзеу объектiлердi қайта министрлігі,

      колониясы етiп жаңарту мен құры. Қазақстан

      қайта жаңарту. лысты, оның iшiнде: Республикасы

      1. Аумақтарды қайта Әділет мини.

      жаңартуға дайындау. стрлігінің

      ды өткiзу жөніндегi Қылмыстық-

      жұмыстарды: атқару

      - жер учаскесiн жүйесі

      бөлiп берудi; комитеті,

      - құрылыс салу оның

      аймағына кiретiн аумақтық

      ғимараттар мен органдары,

      құрылыстарды өтеп мемлекеттік

      алуды; түзеу

      - бұзылатын және мекемелері.

      көшiрiлетiн

      ғимараттарға,

      құрылыстарға және

      әр түрлi мақсаттағы

      инженерлiк желiлерге

      өтемақыны;

      - бар ғимараттардың

      және құрылыстардың

      iстегі қабiлетiне

      және сейсмикалық

      тұрақтылығына тексеру

      жұмыстарын;

      - топографиялық-

      геодезиялық жұмыстар

      өткiзудi;

      - инженерлік-

      геологиялық iздеулер

      өткiзудi;

      - жобаны затқа

      шығаруды;

      - жобалау-сметалық

      құжаттамаларды әзiрлеу

      және оны сараптамадан

      өткiзудi;

      2. Құрылыстық-монтаждық,

      санитарлық-техникалық,

      электрлі монтаж

      жұмыстарын.

      3. Насостық станция.

      ларды, санитарлық-

      техникалық,

      технологиялық,

      асханалық, монша-кiр

      жуу жабдықтарын,

      сигналдама мен

      байланыс жабдықтарын,

      қазандық жабдықтарды,

      бейнебақылау және

      арнайы жабдықтар

      жүйесiн сатып алуды

      және монтажын.

      4. Мемлекеттiк сәулет

      -құрылыс бақылауын

      жүзеге асыру жөнiндегi

      қызметтерге ақы төлеудi:

      - техникалық

      қадағалауды ұстауды

      (жеке тұлға ретiнде);

      - авторлық құқықты

      жүзеге асыруды;

      - алаңды және

      инженерлiк желiлердi

      атқарушы суретке

      түсіруді;

      - Жылжымалы мүлiк

      орталығында жылжымалы

      мүлiктi тiркеу және

      қызметтер көрсету

      қызметiн;

      - реттейтiн жұмыстарды,

      3-тармақта көрсетiлген

      жабдықтарды жүзеге

      асыруды жалғастыру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: бюджеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі iс-шараларды - құрылыстың басынан бастап сметаның құнынан 55 % орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      344-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      305 "Шығыс Қазақстан облысында Солнечный кентіндегі әскери

      қалашықты әйелдерге арналған түзеу колониясы етiп қайта жаңарту" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 137900 мың теңге (бiр жүз отыз жетi миллион тоғыз жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 68-бабы, 2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 11, 20-баптары , "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сотталғандарды ұстаудың коммуналдық-тұрмыстық жағдайларын қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес келтiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: сотталғандарды ұстаудың орналасу тығыздығын азайту; сотталғандардың барлық санаттарына сотталғанға немесе тұтқындалғанға дейiн тұрған аймағының шегінде жазасын өтеу үшiн жағдайлар жасау сотталғандарды Республика бойынша тасымалдау санын азайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 305 Шығыс Қазақстан Жобалау-сметалық Жыл Қазақстан

      облысында құжаттамаға сәйкес ішінде Республи.

      Солнечный Шығыс Қазақстан касының

      кентiндегi облысындағы түзеу Әділет

      әскери қалашықты мекемесiнде министрлі.

      әйелдерге объектiлердi қайта гі,

      арналған түзеу жаңарту мен Қазақстан

      колониясы етiп құрылысты, оның Республи.

      қайта жаңарту. ішінде: касы

      1. Аумақтарды қайта Әділет мини.

      жаңартуға дайындау. стрлігінің

      ды өткiзу жөніндегi Қылмыстық-

      жұмыстарды: атқару

      - жер учаскесiн жүйесі

      бөлiп берудi; комитеті,

      - құрылыс салу оның

      аймағына кiретiн аумақтық

      ғимараттар мен органдары,

      құрылыстарды өтеп мемлекеттік

      алуды; түзеу

      - бұзылатын және мекемелері.

      көшiрiлетiн

      ғимараттарға,

      құрылыстарға және

      әр түрлi мақсаттағы

      инженерлiк желiлерге

      өтемақыны;

      - бар ғимараттардың

      және құрылыстардың

      iстегі қабiлетiне

      және сейсмикалық

      тұрақтылығына тексеру

      жұмыстарын;

      - топографиялық-

      геодезиялық жұмыстар

      өткiзудi;

      - инженерлік-

      геологиялық iздеулер

      өткiзудi;

      - жобаны затқа

      шығаруды;

      - жобалау-сметалық

      құжаттамаларды әзiрлеу

      және оны сараптамадан

      өткiзудi.

      2. Құрылыстық-монтаждық,

      санитарлық-техникалық,

      электрлі монтаж

      жұмыстарын.

      3. Насостық станция.

      ларды, санитарлық-

      техникалық,

      технологиялық,

      асханалық, монша-кiр

      жуу жабдықтарын,

      сигналдама мен

      байланыс жабдықтарын,

      қазандық жабдықтарды,

      бейнебақылау және

      арнайы жабдықтар

      жүйесiн сатып алуды

      және монтажын.

      4. Мемлекеттiк сәулет

      -құрылыс бақылауын

      жүзеге асыру жөнiндегi

      қызметтерге ақы төлеудi:

      - техникалық

      қадағалауды ұстауды

      (жеке тұлға ретiнде);

      - авторлық құқықты

      жүзеге асыруды;

      - алаңды және

      инженерлiк желiлердi

      атқарушы суретке

      түсіруді;

      - Жылжымалы мүлiк

      орталығында жылжымалы

      мүлiктi тiркеу және

      қызметтер көрсету

      қызметiн;

      - реттейтiн жұмыстарды,

      3-тармақта көрсетiлген

      жабдықтарды жүзеге

      асыруды жалғастыру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Шығыс Қазақстан облысында Солнечный кентіндегі әскери қалашықты әйелдерге арналған түзеу колониясы етiп қайта жаңартуды аяқтау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      345-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      306 "Ақтөбе облысы Жем кентіндегі "Ембi-5" әскери объектiсiн

      қатаң режимдегі түзеу колониясы етіп қайта жаңарту"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 68-бабы, "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 10, 11, 20-баптары, "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы және Қазақстан Республикасы Әділет министрлiгiнiң Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: сотталғандарды ұстаудың коммуналдық-тұрмыстық жағдайларын қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес келтiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: сотталғандарды ұстаудың орналасу тығыздығын азайту; сотталғандардың барлық санаттарына сотталғанға немесе тұтқындалғанға дейiн тұрған аймағының шегінде жазасын өтеу үшiн жағдайлар жасау; сотталғандарды Республика бойынша тасымалдау санын азайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 306 Ақтөбе облысы Жобалау-сметалық Жыл Қазақстан

      Жем кентіндегі құжаттамаға сәйкес ішінде Республика.

      "Ембі-5" әскери Ақтөбе облысындағы сының

      объектісін түзеу мекемесiнде Әділет

      қатаң режимдегi объектiлердi қайта министрлігі,

      түзеу колониясы жаңарту мен құры. Қазақстан

      етiп қайта лысты, оның iшiнде: Республикасы

      жаңарту. 1. Аумақтарды қайта Әділет мини.

      жаңартуға дайындау. стрлігінің

      ды өткiзу жөніндегi Қылмыстық-

      жұмыстарды: атқару

      - жер учаскесiн жүйесі

      бөлiп берудi; комитеті,

      - құрылыс салу оның

      аймағына кiретiн аумақтық

      ғимараттар мен органдары,

      құрылыстарды өтеп мемлекеттік

      алуды; түзеу

      - бұзылатын және мекемелері.

      көшiрiлетiн

      ғимараттарға,

      құрылыстарға және

      әр түрлi мақсаттағы

      инженерлiк желiлерге

      өтемақыны;

      - бар ғимараттардың

      және құрылыстардың

      iстегі қабiлетiне

      және сейсмикалық

      тұрақтылығына тексеру

      жұмыстарын;

      - топографиялық-

      геодезиялық жұмыстар

      өткiзудi;

      - инженерлік-

      геологиялық iздеулер

      өткiзудi;

      - жобаны затқа

      шығаруды;

      - жобалау-сметалық

      құжаттамаларды әзiрлеу

      және оны сараптамадан

      өткiзудi.

      2. Құрылыстық-монтаждық,

      санитарлық-техникалық,

      электрлі монтаж

      жұмыстарын.

      3. Насостық станция.

      ларды, санитарлық-

      техникалық,

      технологиялық,

      асханалық, монша-кiр

      жуу жабдықтарын,

      сигналдама мен

      байланыс жабдықтарын,

      қазандық жабдықтарды,

      бейнебақылау және

      арнайы жабдықтар

      жүйесiн сатып алуды

      және монтажын.

      4. Мемлекеттiк сәулет

      -құрылыс бақылауын

      жүзеге асыру жөнiндегi

      қызметтерге ақы төлеудi:

      - техникалық

      қадағалауды ұстауды

      (жеке тұлға ретiнде);

      - авторлық құқықты

      жүзеге асыруды;

      - алаңды және

      инженерлiк желiлердi

      атқарушы суретке

      түсіруді;

      - Жылжымалы мүлiк

      орталығында жылжымалы

      мүлiктi тiркеу және

      қызметтер көрсету

      қызметiн;

      - реттейтiн жұмыстарды,

      3-тармақта көрсетiлген

      жабдықтарды жүзеге

      асыруды;

      - мекеменiң бiрiншi

      бастапқы кешенiнің

      құрылысын салу кезiнде

      орындалған көлемi

      үшiн және алдыңғы

      жылдары ақы төленбеген

      құрылыстық-монтаждық

      жұмыстарға ақы төлеудi

      жалғастыру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ақтөбе облысы Жем кентіндегі "Ембi-5" әскери объектiсiн қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңартуды аяқтау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      346-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 346-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      500 "Әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 59924 мың теңге (елу тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: 2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы және "Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әділет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйелерi үзіліссіз және берік жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйелеріне уақытылы және толық техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Әдiлет органдар. Компьютерлер мен Жыл Қазақстан

      ының ақпараттық принтерлердің 1041 ішінде Республика.

      -анықтамалық -ына техникалық сының

      жүйесiн қызмет көрсету, Әділет

      сүйемелдеу. тұтас алғандағы министрлігі.

      локальдық желiлерге

      және жүйелерге

      жүйелiк қызмет

      көрсетудi әкiмшiлiк

      етудi қоса алғанда

      ақпараттық-анықта.

      малық жүйесiн

      сүйемелдеу жөнiндегi

      қызметтерге ақы

      төлеу; вирусқа

      қарсы қызмет

      көрсету; қолданбалы

      бағдарламалық

      қамсыздандыруды

      дамыту, бағдарла.

      малық қамсызданды.

      руды сүйемелдеу;

      66 пайдаланушылар

      санымен Интернеттi

      қоса алғанда әдiлет

      органдарының

      ақпараттық-анықта.

      малық жүйелерi

      iшiндегi ақпаратты

      беру; 700 адам

      санында қызметкер.

      лердi оқыту; байланыс

      және басқа да

      коммуникациялық

      жабдықтардың бөлiнген

      желiлерiн жалдау;

      трафикке ақы төлеу.

      Картридждер, тонерлер,

      дискілер сатып алу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: әдiлет органдары ақпараттық-анықтамалық жүйелерiнің және деректер беру жүйелерiнің үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ететін, компьютерлiк техниканы уақытылы және сапалы техникалық қамтамасыз ету және техникалық қолдау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      347-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      501 "Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң ақпараттық жүйесiн

      сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бip миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң ақпараттық жүйесi үзiлiссiз және сапалы жұмыс icтеуін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің ақпараттық жүйесiн уақытылы және толық техникалық қызмет көрсету және сүйемелдеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 501 Қылмыстық-атқару Локальды-есептеуiш Жыл Қазақстан

      жүйесi комитет. желілерінің және ішінде Республика.

      iнің ақпараттық ұйымдық техниканың сының

      жүйесiн техникалық қызмет Әділет

      сүйемелдеу. көрсету және министрлігі,

      әкімшілік ету, 4 Қазақстан

      түзеу мекемесiн қоса Республикасы

      алғанда бiр аймақ. Әділет мини.

      тағы ақпараттық стрлігінің

      жүйені сүйемелдеу Қылмыстық-

      жөніндегі қызмет. атқару

      терге ақы төлеу, жүйесі

      ақпараттық жүйе комитеті,

      ішіндегі ақпаратты оның

      беру, сондай-ақ аумақтық

      оны кеңейту. органдары,

      Желiлерге қосу мемлекеттік

      және Интернетті түзеу

      пайдалану. мекемелері.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қылмыстық-атқару жүйесi комитеті бөлiмшелерiнің ақпараттық жүйесi, оның аумақтық органдарымен байланысын қоса алғанда, үзіліссiз және сапалы жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету; Комитет бөлiмшелерiнің компьютерлiк ұйымдық техникасын және барлық ақпараттық жүйесiн техникалық қолдау; компьютерлік және ұйымдық техникасына уақытылы техникалық қызмет көрсету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      348-қосымша

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      600 "Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің ақпараттық жүйесiн құру" республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бec миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 16 наурыздағы Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің Қылмыстық-атқару жүйесi комитетінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1755 қаулысы және "Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнің 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің ведомстволық бағынысты бөлiмшелерiмен жедел байланысын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің және оның аумақтық органдары мен мемлекеттік түзеу мекемелерінің ақпараттық жүйесін құру үшін жабдықтарды сатып aлу, бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қылмыстық-атқару Компьютер - 8 дана, Жыл Қазақстан

      жүйесi комитет. сервер - 4 дана, ішінде Республика.

      iнің ақпараттық принтер - 4 дана, сының

      жүйесiн құру. үзiлiссiз жабдықтау Әділет

      көздерi - 12 дана, министрлігі,

      факс-модем - 4 дана Қазақстан

      сатып алу. Республика.

      Ақпараттық, соның сы Әділет

      iшінде антивирустық министрлі.

      қамтамасыз етудi гінің

      өңдеу және сатып Қылмыстық-

      алу, Қылмыстық атқару

      атқару-жүйесi жүйесі

      комитетінің және комитеті

      түзеу мекемелерiнiң және оның

      аумақтық органдарына аумақтық

      локальдық желiлер органдары,

      құру. мемлекеттік

      түзеу

      мекемелерi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      Комитеттi, оның аумақтық органдары мен мемлекеттiк түзеу мекемелерiн ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнің ведомстволық бағынысты бөлiмшелерiмен сапалы жедел байланысын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      349-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 349-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған

      601 "Әдiлет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйесiн құру"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4967 мың теңге (төрт миллион тоғыз жүз алпыс жетi мың теңге). <*>

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық құрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 16 наурыздағы Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 11 наурыздағы N 223 қаулысы және "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әдiлет органдарының бiрыңғай ақпараттық-анықтама жүйесiн құру, компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы ақпараттың тым сенімдi, өзiне барлығын қамтитын және қазiргi жүйесiне жету үшiн әдiлет органдарының мүмкiндiгiн жақсарту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: әділет органдарының ақпараттық-анықтама жүйесiн құру үшiн активтердi, құрал-жабдықтарды сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдарла. !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындау.

      !лама!дар.!малардың) атауы !іске асыру жөнінде.!мер. ! шылар

      !коды!лама! !гі іс-шаралар !зімі !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 601 Әдiлет органдар. Дербес компьютерлер Жыл Қазақстан

      ының ақпараттық - 15 дана, принтер. ішінде Республи.

      -анықтамалық лер - 15 дана, касының

      жүйесiн құру. үзілiссiз қоректен. Әділет

      дiру көздерi - 15 министрлігі

      дана санында сатып

      aлу. Қолданбалы

      ақпараттық қамсыз.

      дандыруды әзiрлеу

      жөнiндегi қызмет.

      терге ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: әдiлет органдарын компьютерлiк жабдықтармен жарақтандыру, әділет органдарының ақпараттық-анықтамалық жүйесін құру және дамыту үшін қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруды әзiрлеу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады