2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,310-1-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
262-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 262-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 262-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 06 қарашадағы N 150 к қаулысымен .
      ЕСКЕРТУ. 262-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 150ас қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      001 "Әкiмшiлiк шығындар"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7711890 мың теңге (жеті миллиард жеті жүз он бiр миллион сегiз жүз тоқсан мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 1-30-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы төлеу жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң кейбiр мәселелерi" туралы 2002 жылғы 3 қыркүйектегі N 962 , "Штат санының лимиттерін бекiту туралы" 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулылары , "Жамбыл облысындағы жер сілкінісінің салдарларын жою және әлеуметтік маңызды объектілердi қалпына келтіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 8 тамыздағы N 793 қаулысы . <*>

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі орталық аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметін оларға жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің орталық аппараттары мен аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 001 Орталық Қазақстан Pеспуб. Бiр Қазақстан

      органның ликасы Қаржы мини. жылдың Республика.

      аппараты стрлігінің орталық ішінде сының Қаржы

      аппаратын 1050 министрлігі

      бірлік штат саны

      лимиті шегінде

      ұстау

      2 001 002 Аумақтық Қазақстан Pеспуб. Бiр Қазақстан

      органдардың ликасы Қаржы мини. жылдың Республика.

      аппараты стрлігінің аумақ. ішінде сының Қаржы

      тық бөлімшелерін министрлігі

      16148 бірлік штат

      саны лимиті

      шегінде ұстау.

      Тұрар Рысқұлов

      ауданы Құлан ауы-

      лының қазынашылық

      бөлімі ғимаратының

      сейсмологиялық тө-

      зімділігін күшейтуді

      жүргізу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне жүктеген функцияларды сапалы және уақытылы орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      263-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      010 "Кадрлардың біліктілiгiн арттыру және оларды қайта

      даярлау" республикалық бюджеттік бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 26 925 мың теңге (жиырма алты миллион тоғыз жүз жиырма бec мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегі Заңының 3-бабы , "Шетел валютасындағы іссапарлар шығыстарын өтеудiң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 1998 жылғы 29 қыркүйектегi N 967 қаулысы , "Мемлекеттік қызметшілерді оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзінің лауазымдық міндеттерін тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетілдiру үшін көрсетілген біліктілiк талаптарына сәйкес теориялық және практикалық білімін, кәсіптік қызмет саласында бiлiм беру бағдарламалары бойынша шеберлiгi мен дағдысын жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: мемлекеттік қызметшілердің кәсiби білiктілiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 005 Кадрлардың 1. Бекiтiлген Жылдың Қазақстан

      бiлiктiлiгiн бiлiктiлiктi арт. ішінде Республика.

      арттыру және тыру жоспарына сының Қаржы

      оларды қайта сәйкес мемлекеттiк министрлігі

      даярлау. қызметшілердің

      Мемлекеттік бiлiктiлiгiн арт.

      қызметшiлердiң тыру бойынша қызмет

      бiлiктiлiгiн көрсетулер сатып

      арттыру алу. 5385 бiлiк.

      тiлiктi арттыру

      курстарынан өтiп

      жатқан мемлекеттiк

      қызметшiлердiң орта

      жылдық саны.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қазiргi заманғы экономикалық талаптарға және мемлекеттiң ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес кәсiби мемлекеттiк қызмет талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметшiлердi сапалы оқытудың қатаң жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiби деңгейiн арттыру.      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      263-1-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 263-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      032 "Қазақстанның Инвестициялық Қорын құру"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 23 000 000 мың теңге (жиырма үш миллиард теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 маусымдағы Заңы , "Қазақстанның Инвестициялық Қоры" акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 мамырдағы N 501 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстанның Инвестициялық Қоры" акционерлiк қоғамын құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстанның Инвестициялық Қоры" акционерлiк қоғамының жарғылық капиталына қатысу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны іске | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | асыру жөніндегі |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іс-шаралар | мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зімдері

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 032 Қазақ. Заңнамада белгiленген 2003 Қазақстан

      станның тәртiпте "Қазақстанның жыл Республика.

      Инвести. Инвестициялық Қоры" ішінде сының Қаржы

      циялық акционерлiк қоғамы министрлігі

      Қорын құрылғаннан кейiн оның

      құру жарғылық капиталында

      қалыптастыру.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Қазақстанның Инвестициялық Қоры" акционерлiк қоғамын құру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      264-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      035 "Телекоммуникациялық қызмет көрсетулерге ақы төлеу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 231 736 мың теңге (eкі жүз отыз бiр миллион жетi жүз отыз алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы N 237-I Заңының 29 және 30-баптары , "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазынашылық комитетi мен оның аумақтық бөлiмшелерi республикалық бюджеттiң орындалуын телекоммуникациялық қамтамасыз ету және жергiлiктi бюджеттерге есеп-кассалық қызмет көрсету, министрлiк пен оның аумақтық бөлiмшелерiнің ақпараттық жүйелерiн телекоммуникациялық қамтамасыз ету, Қаржы министрлiгiн ақпараттық ресурстарға қашықтатылған реттемеленген және көпшiлiк қол жеткiзудi ұйымдастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: банкаралық ақша аударым жүйесi және бiржолғы төлемдер жүйесi бойынша төлем жүйелерiне телекоммуникациялық қызмет көрсетудi, байланыстың барлық түрлерi бойынша деректер беру, электрондық почта, Интернет жүйесi телекоммуникациялық қызмет көрсетулердi сапалы және уақытылы алу, министрлiктiң аумақтық бөлiмшелерiне телекоммуникациялық жабдықтар сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 035 Телекоммуника. Банкаралық ақша Жыл Қазақстан

      циялық қызмет аударым жүйесi ішінде Республика.

      көрсетулерге және бiржолғы сының Қаржы

      ақы төлеу төлемдер жүйесi министрлігі

      бойынша төлем (бұдан әрі -

      жүйелерiне телеком. ҚР ҚМ)

      муникациялық қызмет

      көрсетулердi алу

      және ақы төлеу.

      ҚР Ұлттық Банкiмен Жыл ҚР ҚМ

      ақпарат алмасу ішінде

      үшiн ФАСТИ

      электрондық почта.

      сының қызмет

      көрсетулерiн алу

      және ақы төлеу

      Байланыстың жыл. Жыл ҚР ҚМ

      дамдықты арнасы ішінде

      және байланыстың

      басқа да түрлерi

      бойынша телекомму.

      никациялық қызмет

      көрсетулерiн алу

      және ақы төлеу,

      (9.04.2001 жылғы

      N 197-39-Д3/43

      және оған

      қосымшалар) шартқа

      сәйкес жабдықтарға

      ақы төлеу (2001-

      2004 жылдар)

      ҚР Қаржы министр. Жыл ҚР ҚМ

      лігінің жүйесi ішінде

      үшiн саны 100

      пайдаланушыға

      Интернет пен VPDN

      желiге қосу

      жөнiндегi қызмет

      көрсетулердi алу

      және ақы төлеу

      Электрондық құжат І тоқсан ҚР ҚМ

      айналымының

      корпоративтiк

      жүйесiн қамтамасыз

      ету жөнiндегi

      қызмет

      көрсетулердi алу

      және ақы төлеу

      Министрлiктер III ҚР ҚМ

      үйінде қосымша тоқсан

      жұмыс орындарын

      орнатуды ұйымдас.

      тыру жөнiндегi

      қызмет көрсетулерді

      және ақы төлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қазынашылық жүйесiнде деректер берудi, ФАСТИ және ведомство iшiнде электрондық құжаттар алмасуды сапалы қамтамасыз ету; министрлiктi ақпараттық ресурстарға қашықтатылған реттемеленген және көпшiлiк қол жеткiзудi қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      265-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      036 "Жекешелендiру, меммүлiктi басқару, жекешелендiруден

      кейiнгi қызмет, оған және несиелендiруге қатысты дауларды

      реттеу, несиелер мен мемлекеттiк кепілдiк бойынша мiндеттемелердi орындау есебiне алынған не өндiрiп алынған

      мүлiктi есепке алу, сақтау" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 000 мың теңге (бec жүз миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жекешелендiру туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы N 2721 Заң күшi бар Жарлығы (2, 14, 17-баптар ); "Ұлттық қауiпсiздiк туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңы ( 18-бап ); "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 30 қарашадағы Заңы ( 6-бап ); "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 5 шiлдедегi N 930 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi туралы ереже; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 21 шiлдедегi N 1095 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасында мемлекеттiк мүлiктi басқару және жекешелендiру тұжырымдамасы; "Кейбiр акционерлiк қоғамдар мен республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың (ұлттық компаниялардың) қызметiн тиiмдi басқару мен бақылауды ұйымдастыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 ақпандағы N 290 қаулысы ; "Мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң, сондай-ақ меншiгiнде мемлекеттiң үлесi бар объектiлердiң жұмыс iстеуiне және оларды басқарудың тиiмділігiне кешендi мониторинг жүйесiн енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 шiлдедегi N 998 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы экономикасының стратегиялық салаларындағы жекешелендiрiлген ұйымдарды басқару тиімдiлiгiнiң мониторингi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 мамырдағы қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік меншiктi басқару тиiмділігі мен жекешелендiрудi қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жекешелендiрудiң барлық құралдарын пайдалана отырып жекешелендiру объектiлерiн оның iшiнде брокерлердi тарту жолымен бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында сатуды жүзеге асыру; республикалық мемлекеттiк меншiктiң, мемлекеттiң меншiк үлесi бар кәсiпорындардың және Қазақстан Республикасының Үкiметi анықтаған экономиканың стратегиялық салаларындағы жекешелендiрiлген ұйымдар меншiгiнiң активтерiн басқару тиімдiлiгiнiң мониторингi; несиелер мен мемлекеттiк кепiлдiк бойынша мiндеттемелердi орындау есебiне алынған не өндiрiп алынған мүлiк есепке алу және сақтау; сотқа дейiнгi тәртiпте, сондай-ақ заңдық кеңесшiлердi тартумен жекешелендiрумен, мемлекеттiк меншiктi басқару және жекешелендiруден кейiнгi қызметпен байланысты дауларды шешу кезiнде және халықаралық төрелiк органдарда мемлекет мүдделерiн қорғау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 036 Жекешелендiру, 67 акционерлiк Жыл Қазақстан

      меммүлiктi қоғамның және 600 iшінде Республика.

      басқару, әлеуметтiк сала сының Қаржы

      жекешелендiру. мен жылжымайтын министрлігі

      ден кейiнгі мүлік объектісі Мемлекеттік

      қызмет, оған құнын бағалауды; мүлік және

      және несиелен. активтерді басқару жекешелендіру

      дiруге қатысты тиімділігінің комитеті

      дауларды мониторингі және

      реттеу, республикалық

      несиелер мен мемлекеттік меншік

      мемлекеттiк пен мемлекеттің

      кепілдік меншік үлесі бар

      бойынша мін. кәсіпорындар,

      деттемелердi сондай-ақ экономи.

      орындау каның стратегиялық

      есебiне салаларындағы жеке.

      алынған не шелендiрiлген

      өндiрiп ұйымдардың 169

      алынған объектiлерi бойынша

      мүлiктi есепке келiсiм-шарттық

      алу, сақтау міндеттемелердің

      орындалуын тeкcepуді;

      қор биржасында 10

      акцияларының

      мемлекеттiк пакетiн

      сатуды;

      мониторингтің 169

      объектiсi, оны

      сүйемелдеу мен

      толықтыру бойынша

      деректер қорын құру

      жөніндегi жұмыс.

      тарды; несиелер

      мен мемлекеттік

      кепілдiк бойынша

      міндеттемелердi

      орындау есебiне

      алынған не өндiрiп

      алынған мүлiктi

      есепке алу және

      сақтау жөніндегi

      жұмыстарды

      жүргiзуге арналған

      қызмет көрсетулердi

      сатып алу.

      2 Жекешелендiрумен, Жыл Қазақстан

      мемлекеттік ішінде Республика.

      мүлікті басқарумен сының Қаржы

      және жекешелендi. министрлiгi

      руден кейiнгi Мемлекеттiк

      қызметтi басқарумен мүлiк және

      байланысты дауларды жекешелендiру

      реттеу комитетi

      3 "AЭC" және "Уорлд Жыл Қазақстан

      Уайд Минералз" iшiнде Республикасы.

      компанияларымен ның Қаржы

      сот талқылауларын. министрлігі

      дағы шетелдiк Мемлекеттік

      заңдық кеңесшiлер. мүлік және

      дiң жұмысын жекешелендіру

      үйлестiру комитеті

      4 Республикалық Жыл Қазақстан

      меншiктің 667 iшінде Республикасы.

      объектiсi бойынша ның Қаржы

      сауда-саттық министрлігі

      туралы ақпараттық Мемлекеттік

      хабарламалардың мүлік және

      жарияланымдары жекешелендіру

      комитетi

      5 Жылжымайтын мүлік Жыл Қазақстан

      пен мүлiктiк ішінде Республика.

      кешеннiң 300 сының Қаржы

      объектiсi жер министрлігі

      учаскелерiнің Мемлекеттік

      бағаламасы мүлік және

      жекешелендiру

      комитетi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республикалық бюджетке республикалық меншiк объектiлерiн жекешелендiруден жоспарланған мөлшерде ақшаның, республикалық меншiк объектiлерi болып табылатын акциялар пакеттерiне дивидендтердiң, және республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың пайда үлесiнiң түсуi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      266-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 266-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 150ас қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      037 "Қаржы органдарын нормативтiк құқықтық актiлермен

      қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 18 590 мың теңге (он сегiз миллион бес жүз тоқсан мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:

      "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 8-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-II Заңы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы 2002 жылғы 3 қыркүйектегі N 962 және "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қаржы министрлiгi қызметкерлерiнің кәсiптiлiгі мен құқық мәдениетiнiң деңгейiн арттыру, қаржы жүйесi органдарын жұмыс iстеу үшiн қажеттi нормативтiк құқықтық актiлермен, әдебиеттермен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қажеттi нормативтiк-құқықтық және басқа әдебиетпен қамтамасыз ету; нормативтiк құқықтық актiлердi және қызметтiк сипаттағы өзге баспа өнiмдерін басу; бұқаралық ақпарат құралдарында ведомстволық нормативтiк құқықтық актiлердi басу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 037 Қаржы Нормативтік- Бір Қазақстан

      органдарын құқықтық актілер жылдың Республика.

      нормативтiк мен басқа әдебиет. ішінде сының Қаржы

      құқықтық терді сатып алу: министрлігі

      актілермен 1. Нормативтік

      қамтамасыз ету құқықтық актілер

      мен қызметтік

      сипаттағы өзге

      баспа өнімдерін

      сатып алу

      (таралымы шамамен

      50,0 мың дана).

      2. Мерзiмдi

      басылымдарды сатып

      алу (министрлiктің

      орталық аппараты

      мен аумақтық

      бөлiмшелерi үшiн

      шамамен 20

      басылымдарға

      жазылу).

      Ведомстволық

      нормативтік

      құқықтық актілерді

      басу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн көтеру; қаржы жүйесі органдарын нормативтік құқықтық актілермен, өзге әдебиеттермен, баспа өнiмдерiмен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      267-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      039 "Қарағандыкөмiршахтасы" жойылған шахталар

      қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

      жөніндегі міндеттемелердің орындалуы"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 104 000 мың теңге (жүз төрт миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: "Қарағанды көмір бассейнiнiң кәсіпорындарын қаржы-экономикалық сауықтыру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінiң 1996 жылғы 16 шілдедегі қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: "Қарағандыкөмiршахтасы" жабық үлгідегi акционерлiк қоғамның (бұдан әрі - "Қарағандыкөмiршахтасы" ЖYАҚ) бұрынғы қызметкерлерiнің денсаулығына келтірілген зиянды өтеу.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: "Қарағандыкөмiршахтасы" ЖҮАҚ жойылған шахталар қызметкерлерiнің денсаулығына келтірілген зиянды өтеу жөніндегi берешектердi өтеу бойынша міндеттемелердің орындалуы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 039 "Қарағанды. "Қарағандыкөмiр. 2003 Қазақстан

      көмiршахтасы" шахтасы" ЖYАҚ жылдың Республика.

      жойылған бұрынғы шахталар ішінде сының Қаржы

      шахталар қыз. қызметкерлерінің министрлігі

      меткерлерiнің 2003 жылғы 1

      денсаулығына қаңтардағы жағдай

      келтiрiлген бойынша жалпы саны

      зиянды өтеу - 1240 адамның

      жөнiндегi мiн. денсаулығына

      деттемелердiң келтірiлген зиянды

      орындалуы өтеу жөніндегі

      сома төлемі

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: кері талап бойынша берешектердi өтеу мақсатында сот бекіткен кредиттер тізіліміне сәйкес "Қарағандыкөмiршахтасы" ЖҮАҚ қызметкерлерінің 2003 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы саны - 1240 адамның алдындағы мiндеттемелердi өтеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      268-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның атауы

      040 "N 5 кенбасқармасы" таратылған мемлекеттік кәсiпорын

      қызметкерлеріне жалақы бойынша берешекті төлеу"

      республикалық бюджеттік бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 136 304 мың теңге (жүз отыз алты миллион үш жүз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзі: "N 3 кенiш басқармасы", "N 4 кенiш басқармасы" және "N 5 кенiш басқармасы" кәсіпорындары туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2000 жылғы 6 қыркүйектегi N 1349 қаулысы , "Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы N 67-1 Заңы ( 2-бап , 78-бап ).

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Солтүстік Қазақстан облысының "N 5 кенбасқармасы" таратылған мемлекеттiк кәсiпорын қызметкерлеріне жалақы бойынша берешек төлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: N 1349 қаулыны іске асыру мақсатында "N 5 кенбасқармасы" мемлекеттік кәсiпорнының жалақы бойынша берешектерiн өтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды! дарламаның) ! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 040 "N 5 кенбас. "N 5 кенбасқар. 2003 Қазақстан

      қармасы" масы" мемлекеттiк жылдың Республика.

      таратылған кәсiпорнының ішінде сының Қаржы

      мемлекеттiк жалақы бойынша министрлігі

      кәсiпорын қыз. берешектерiн өтеу

      меткерлерiне

      жалақы бойынша

      берешектi

      төлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "N 5 кенбасқармасы" қызметкерлерiне жалақы бойынша берешектi төлеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      269-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 269-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      042 "Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 37815364 мың теңге (отыз жетi миллиард сегiз жүз он бес миллион үш жүз алпыс төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 тамыздағы N 464-I Заңының 11-бабы ; "Қазақстан Республикасының үкiметтiк қарыз алуын және жергiлiктi атқарушы органдарының қарыз алуын жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 маусымдағы N 874 қаулысы ; "Үкіметтiк заемдарды, жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын және мемлекеттiк кепiлдiктерi бар мемлекеттiк емес заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 88 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттiң атқарылуы және есептілік нысандарын жүргiзу (мерзiмдiк және жылдық) жөнiндегi қаржылық рәсiмдердiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының үкiметтік борышына қызмет көрсету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Үкiметтiк қарыздар бойынша сыйақыларды (мүдделердi) төлеу; үкiметтiк қарыздарды тартудың комиссиондық сыйақыларын төлеу.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жинақ функциясының орындалуы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 042 Yкiметтiк 2003 Қазақстан

      борышқа қызмет жылдың Республика.

      көрсету ішінде сының Қаржы

      министрлігі

      Үкiметтiк 1. Үкiметтiк

      қарыздар қарыздар бойынша

      бойынша сыйақыларын

      сыйақыларын (мүдделердi) төлеу

      (мүдделердi)

      төлеу


      үкiметтiк 2. Үкiметтiк

      қарыздарды қарыздарды тартудың

      тартудың комиссиондық

      комиссиондық сыйақыларын төлеу.

      сыйақыларын

      төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасымен үкiметтiк борышқа қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттемелердiң орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      270-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 270-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      046 "Қазақстан Республикасы Үкiметінің табиғи және

      техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға және

      өзге де күтпеген шығыстарға арналған резерві" ақпараттық

      жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9428000 мың теңге (тоғыз миллиард төрт жүз жиырма сегiз миллион теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Бюджеттiк жүйе туралы" 1999 жылғы 1 сәуiрдегі N 357-1 Заңының 13-бабы , Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-II Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасының Yкіметi резервiнiң қаражатын пайдаланудың тәртiбiн бекіту туралы" 1999 жылғы 18 қыркүйектегi N 1408 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды және өзге де күтпеген шығыстарды жою.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiмен анықталатын табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды және өзге де күтпеген шығыстарды жою бойынша iс-шаралар жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 046 Қазақстан Қазақстан Респуб. 2003 ж. Республикалық

      Республикасы ликасы Үкiметiнің бюджеттiк

      Yкіметiнiң шешімдерімен бағдарлама.

      табиғи анықталады лардың

      және әкімшілері,

      техногендiк жергілікті

      сипаттағы атқарушы

      төтенше органдар,

      жағдайларды облыстардың,

      жоюға және Астана және

      өзге де Алматы қала.

      күтпеген ларының <*>

      шығыстарға

      арналған

      резервi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою және өзге де күтпеген шығыстарды жүзеге асыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      271-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      047 "Бюджетке қолма-қол ақша қабылдауды қамтамасыз ету

      жөнiндегi қызметтерге ақы төлеу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 60 000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi:

      "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-II Заңы , "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы N 209-II ҚРЗ Кодексінің 5-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: екiншi деңгейдегi банктер мен банктiк операциялардың тиiстi түрлерiне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің лицензиясы бар ұйымдардың (бұдан әрi - Агенттер) жеке тұлғалардан және мемлекеттiк органдардың өкілдерiнен қабылдаған қолма-қол ақшаны салық және Қазақстан Республикасының бюджетiне төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерге уақытылы және толық eceптеуі.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Агенттердің жеке тұлғалардан және мемлекеттiк органдардың өкiлдерiнен жұмыс күнi iшiнде қолма-қол ақшаны қабылдауды жүзеге асыруы; жеке тұлғалардан және мемлекеттiк органдардың өкiлдерiнен қабылданған қолма-қол ақшаны қолма-қол ақшаның транзиттік шотына (908) күн сайын есептеу; Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақшаны мемлекеттiк бюджеттің кiрiсiне уақытылы аудару.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 047 Бюджетке Агенттердiң жеке Бiр Қазақстан

      қолма-қол ақша тұлғалардан және жылдың Республика.

      қабылдауды мемлекеттiк орган. iшiнде сының Қаржы

      қамтамасыз ету дардың өкiлдерiнен министрлігі

      жөнiндегі қабылдаған қолма-

      қызметтерге қол ақшаны салық

      ақы төлеу және Қазақстан

      Республикасының

      бюджетiне төленетiн

      басқа да мiндеттi

      төлемдерге уақытылы

      және толық есептеуi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: заңды тұлғалардан және мемлекеттік органдардың өкiлдерiнен қабылданған қолма-қол ақшаны мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсiне толық және уақытылы аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      272-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      052 "Жеңiлдiктi тұрғын үй кредиттерi бойынша бағамдық

      айырманы төлеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 146 618 мың теңге (жүз қырық алты миллион алты жүз он сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жаңа тұрғын үй саясаты туралы" 1993 жылғы 6 қыркүйектегi N 1344 Жарлығына сәйкес "Тұрғын үй құрылысбанкі" Жабық акционерлiк қоғамы берген жеңiлдiктi тұрғын үй несиелерiн алған азаматтардың мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 28 ақпандағы N 304 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жеңілдiктi тұрғын үй кредиттерiн алған азаматтар үшiн теңге айырбас бағамының еркiн құбылмалы режимiне өтудің әлеуметтiк салдарының жұмсаруы.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Жаңа тұрғын үй саясаты туралы" 1993 жылғы 6 қыркүйектегi N 1344 Жарлығына және "Жәрдем-жинақ шотын жүргiзу және тұрғын үй шараларына кредит беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1994 жылғы 29 шiлдедегi N 850 қаулысына (бұдан әрi - Қарыз алушылар) сәйкес және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен "Банк Кредит Орталығы" жабық акционерлiк қоғамы арасында 2002 жылғы 8 желтоқсанда қол қойылған Қарыз алушылар ортасын нақтылау мәселелерi жөнiндегi келісіммен анықталған ұзақ мерзiмдi жеңiлдiк кредиттерiн алған азаматтармен негiзгi қарыз бен сыйақының нақты төленген сомасын өтеуге аударылған бағамдық айырманы төлеу; Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен "Банк Кредит Орталығы" ашық акционерлiк қоғамы арасында 2001 жылғы 30 наурызда жасалған Шарт талаптарының орындалуы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 052 Жеңiлдiктi 2002 жыл үшін 2003 Қазақстан

      тұрғын үй "Тұрғынүй жылдың Республика.

      кредиттерi құрылысбанкі" I сының Қаржы

      бойынша жабық акционерлік тоқсаны министрлігі

      бағамдық қоғамымен берiлген

      айырманы төлеу жеңiлдiктi кредит.

      тер бойынша

      бағамдық айырманы

      төлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: негiзгi қарыз бен сыйақының қарыз алушылармен нақты төленген сомасын өтеуге аударылған бағамдық айырманы төлеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      273-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 273-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      053 "Тұрғын ұй құрылыс жинақ банкiсiнiң жарғылық

      капиталына қатысу" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 500 000 мың теңге (бip миллиард бес жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-II Заңы , "Тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзiмдi қаржыландыру және ипотекалық несие беру жүйесiн дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 21 тамыздағы N 1290 қаулысы , "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 16 сәуiрдегi N 364 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" акционерлiк қоғамын құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" акционерлiк қоғамының жарғылық капиталына қатысу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзі.|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мі |

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 053 Тұрғын үй Заңнамада белгiленген Бiр Қазақстан

      құрылыс тәртiппен "Қазақстан. жылдың Республика.

      жинақ ның тұрғын үй құрылыс iшiнде сының Қаржы

      банкiсiнiң жинақ банкi" акционер. министрлiгi

      жарғылық лiк қоғамы құрылғаннан

      капиталына кейiн оның жарғылық

      қатысу капиталын қалыптастыру.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкi" акционерлiк қоғамын құру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      274-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      064 "Министрлiктер үйі" ғимаратын ұстау"

      республикалық бюджеттік бағдарламасының

      2003 арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 149 528 мың теңге (бip жүз қырық тоғыз миллион бес жүз жиырма ceгіз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-II Заңы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: "Министрлiктер үйi" ғимаратына (бұдан әрі - Ғимарат) шаруашылық қызмет көрсету; Ғимараттың технологиялық жабдықтарының іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: Ғимараттың техникалық жабдықтарын қолдау және техникалық қызмет көрсету, Ғимаратты қорғау, оған техникалық қызмет көpceту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 064 "Министрліктер 1) Электр техника. Біл Қазақстан

      үйі" ғимаратын лық жабдықтарды, жылдың Республика.

      ұстау инженерлiк желiлер ішінде сының Қаржы

      мен коммуникация. министрлігі

      ларды, желдеткiштің

      сору-шығару жүйесiн,

      өрт қауіпсiздiгін,

      өрт дабылы мен

      түтiндi жоюды,

      сыртқы және iшкi

      желiлерi бар

      автоматты телефон

      станциясын қолдау,

      техникалық қызмет

      көрсету және

      жөндеу; сыртқы

      инженерлiк желiлерге

      қызмет көрсету;

      суық-жылумен

      жабдықтау, ыстық

      және суық сумен

      жабдықтау жүйесiнiң,

      лифтiлер жұмысының

      профилактикалық

      жұмыстарын жүргiзу;

      2) Ғимаратты күзету;

      3) iшкi үй-жайлар

      мен қасбеттi,

      сондай-ақ оған

      жапсарлас аумақты

      таза қалпында ұстау,

      Ғимаратты санитариялық

      тазарту, аумақтан

      қоқыс пен қарды

      әкету және Ғимараттың

      қалыпты жұмыс iстеуін

      қамтамасыз ету үшiн

      қажеттi басқа да

      жұмыстар; 4) Ғимаратты

      ағымдағы жөндеу;

      5) жалпы алаңы

      27 031,0 ш.м.

      Ғимаратқа шаруашылық

      қызмет көрсетудi

      қамтамасыз ету.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Министрлiктер үйi" ғимаратының бүкіл технологиялық жабдықтарының iркiлiссiз және апатсыз жұмыс iстеуi; мемлекеттiк қызметшiлер үшiн қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      275-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның атауы

      065 "Министрлiктер үйi" ғимаратын сақтандыру

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12 534 мың теңге (он екi миллион бес жүз отыз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Сақтандыру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік мүлiктiң сақталуын қамтамасыз eту, сақтандыру жағдайлары туындаған кезде шығындарды қалпына келтiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи апаттар, өрт, жарылулар және басқа да қауiптi жағдайларда "Министрлiктер үйi" ғимаратын сақтандыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды!ламаның) атауы! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 065 "Министрлiктер 1. "Министрлiктер Бір Қазақстан

      үйi" ғимаратын үйi" ғимаратын жылдың Республика.

      сақтандыру сақтандыруға шарт ішінде сының Қаржы

      жасасу. "Сақтандыру министрлігі

      қызметi туралы"

      Қазақстан Респуб.

      ликасының 2000

      жылғы 18 желтоқсан.

      дағы Заңының

      негiзiнде шарт

      жасасуға сәйкес

      және сақтандыру

      агенттiктерi

      ұсынған сақтандыру

      шарттарына сәйкес

      сақтандыру жарнасын

      төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Министрлiктер үйі" ғимаратын сенiмдi сақтандыру қорғанысы, сондай-ақ сақтандыру жағдайлары басталған кезде уақытылы сақтандыру төлемдерi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      276-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      066 "Республикалық бюджеттен ұлттық қорға берiлетiн ресми

      трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12 496 732 мың теңге (он eкі миллиард төрт жүз тоқсан алты миллион жетi жүз отыз eкі мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбiр мәселелерi туралы" 2001 жылғы 29 қаңтардағы N 543 Жарлығымен бекiтiлген ереженiң 7-тармағының 1-тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңына , Қазақстан Республикасының "Бюджет жүйесi туралы" 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 9-бабының 1-тармағына сәйкес.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекет жинағының қалыптасуы.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жинақ функциясының орындалуы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 066 Республикалық Ұлттық қорға 2003 Қазақстан

      бюджеттен республикалық жылдың Республика.

      Ұлттық қорға бюджеттен ақша ішінде сының Қаржы

      берілетін қаражатының министрлігі

      ресми бөлінуі

      трансферттер

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Республикалық бюджеттен алынатын ресми трансферттер есебiнен Ұлттық қордың жинақтаушы функцияларының орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      277-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      069 "Инвестициялық жобалар аудитiн жүзеге асыру"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 27 370 мың теңге (жиырма жетi миллион үш жүз жетпiс мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi N 357-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңғырту және Дамыту банкi арасындағы Займ (Суландыру мен құрғату жүйелерiн жетілдiру жобасы) туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қыркүйектегi N 36-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 23 маусымдағы Несие жөнiндегi келiсiмдi (Ауыл шаруашылығына жекешелендiруден кейiнгi қолдау жасау жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi N 261-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы Несие жөнiндегi келiсiмдi (Кәдiмгi операциялар) (Cу қорларына иелiк жасау және жердi қалпына келтiрудi басқару жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегі N 263-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы Несие жөнiндегi келiсiмдi (Арнайы операциялар) (Cу қорларына иелiк жасау және жердi қалпына келтiрудi басқару жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi N 265-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы заем туралы келiсiмдi ("Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнің солтүстiк бөлiгiн сақтау (1 фаза)" жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 20 наурыздағы N 307-II Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкiнiң арасындағы (Жол көлiгi саласын қайта құрылымдау жобасы) Заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 446-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы Қарыз туралы (Жай операциялар) (Жолды қалпына келтiру жобасы) 1996 жылғы 18 қазандағы келiсiмдi бекiту жөнiнде" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы N 81-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Еуропа Қайта Жаңарту және Даму Банкi арасындағы Заем туралы 2000 жылғы 8 желтоқсандағы келiсiмдi (Алматы-Бiшкек (Алматы-Ұзынағаш учаскесiндегi) жолын қалпына келтiру жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы N 288-II Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы Заем туралы келiсiмдi (Қарапайым операциялар) (Аймақтық маңызы бар Алматы-Бiшкек жолын қайта жаңарту жобасы) (Қазақстандық құрауыш) бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 31 қаңтардағы N 289-II Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 23 ақпандағы Заем туралы келiсiмдi (Кәдiмгi операциялар) (Базалық білім беру жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi N 264-I Заңы , "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Дамыту Банкi арасындағы займ (Қазынашылықты жаңғырту жобасы) туралы 1996 жылғы 22 тамыздағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 7 қаңтардағы N 49-I Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: үкiметтік сыртқы қарыздар қаражаты есебiнен қаржыланатын инвестициялық жобалар аудитiн жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: үкiметтiк сыртқы қарыздар қаражаты есебiнен қаржыланатын инвестициялық жобалар аудитiн жүргізу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды!ламаның) атауы! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 069 Инвестициялық

      жобалар

      аудитiн жүзеге

      асыру

      100 Iшкi көздер Үкіметтiк сыртқы 2003 Қазақстан

      есебiнен қарыздар қаражаты жылдың Республика.

      жобалардың есебiнен қаржыла. 1 сының Қаржы

      аудитi натын 10 инвести. жарты министрлігі,

      циялық жобаның жылда. Бюджеттік

      аудитiн жүзеге ғы бағдарламаның

      асыру. әкімшілері

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы бекiткен Заемдар туралы келiсiмдердiң мiндеттi шарттарының бiреуiн орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      278-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 278-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 150ас қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      079 "Лицензиярлардың функцияларын орындау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 18 220 мың теңге (он сегiз миллион екi жүз жиырма мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзі: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заңының 1-8, 12-26-баптары , "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнің өндiрілуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi N 429-I Заңы , "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудi, этил спиртiн сақтау мен сатуды, алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуды, сондай-ақ алкоголь өнімімен (сырадан басқа) бөлшек сауда жасауды лицензиялаудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысы , "Акцизделетiн тауарлардың жекелеген түрлерiн акциздiк алым таңбаларымен таңбалау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 маусымдағы N 846 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң Қазақстан Республикасында этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру мен оның айналымы қызметiн және аудиторлық қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензиялар беру бөлігіндегi функцияларын орындауды қамтамасыз ету; этил спиртi мен алкоголь өнiмiнің айналымын қатаң мемлекеттiк реттеу жағдайында акциздердiң барынша толық түсуін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: этил спиртi мен алкоголь өнiмінің өндiрiсi мен айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау, этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң айналымын бақылау, аудиторлық қызметтi реттеу, Қазақстан Республикасында аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарға лицензиялар беру, бюджетке төленетін тиiстi салықтарды жинау; этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң заңсыз өндiрiсiмен және айналымымен күрес; алкоголь рыногының көтерме қоймаларын оңтайландыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 079 Лицензиярлардың Қызметтiң лицен. Бiр Қазақстан

      функцияларын зияланатын тиiстi жылдың Республика.

      орындау түрлерiне мемлекет. ішінде сының Қаржы

      тiк лицензиялар министрлігі

      бланкiлерiнiң 3000

      данасын, арнайы

      тауар-көлiктiк жол

      қағаздары бланкі.

      лерiнiң 2 500 мың

      данасын, бiр жолғы

      индикаторлық

      пломбалардың 10000

      данасын сатып алу <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: өндiрiлетiн этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң болжамдалатын көлемi - 38 712 мыңға дейiн және бюджетке акциздердiң болжамдалатын түсiмi - 8 831 589 мыңға дейiн.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      279-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 279-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      081 "Мемлекеттік кепілдiктер бойынша міндеттемелерін орындау"

      республикалық бюджеттік бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14 420 572 мың теңге (он төрт миллиард төрт жүз жиырма миллион бес жүз жетпiс екi мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 тамыздағы Заңының 17, 25-баптары ; "Yкiметтiк заемдарды, жергілікті атқарушы органдардың заемдарын және мемлекеттік кепілдiктерi бар мемлекеттік eмec заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 88 қаулысы ; "Мемлекеттік бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттің атқарылуы және есептілiк нысандарын жүргізу (мерзiмдiк және жылдық) жөнiндегі қаржылық рәсiмдердiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 25 шілдедегi N 832 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Төлем заемы туралы шартқа (келiсiмге) сәйкес оған тиесiлiнi қарыз алушы төлемеген жағдайда, кредитор алдындағы Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн орындау Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерi бар мемлекеттік емес заемдар бойынша дефолт фактiсiн болдырмау, сондай-ақ дүние жүзілiк келiсiмдермен байланысты Қазақстан Республикасының мiндеттемелерiн орындау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: егер кепiлдiктермен қамтамасыз етілген заемды қарыз алушы төлем мерзiмi келген күнi толықтай немесе бөлшектеп және 2003 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шектерiнде өтемеген жағдайда, негiзгі борышты, сыйақыларды, мемлекеттiк емес заем бойынша өзге де төлемдердi төлеу, сондай-ақ дүние жүзiлік келiсiмдер бойынша соманы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны іске | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | асыру жөніндегі |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іс-шаралар | мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зімдері

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 081 Мемлекет. Бiр Қазақстан

      тiк кепiл. жылдың Республика.

      дiктер iшiнде сының Қаржы

      бойынша министрлігі

      мiндетте.

      мелердi

      орындау

      30 Мемлекет. Заңнамада белгіленген

      тік ке. тәртiппен мемлекет

      пілдіктер кепілдік берген

      бойынша қарыздарды өтеу және

      мiндетте. оларға қызмет көрсету.

      мелердi

      орындау

      31 Бітім Дүние жүзілік

      шартымен келісімдер бойынша

      байланыс. соманы төлеу

      ты төлеу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: мемлекеттік кепілдіктер және дүние жүзілік келісімдер бойынша міндеттемелерді орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      280-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 280-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның атауы

      082 "Атырау қаласын сумен жабдықтау және оның санитариясы жобасына кредит бepу" республикалық бюджеттік

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15304 мың теңге (он бес миллион үш жүз төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкi арасындағы (Атырау қаласының сумен жабдықталуының және санитариясының пилоттық жобасы) Заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуiрдегi N 470-1 Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2000-2002 жылдарға арналған Мемлекеттік инвестицияларының бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Атырау қаласының сумен жабдықталуының және санитариясының пилоттық жобасы" бойынша Заем туралы келiсімге сәйкес Атырау облысының жергiлiктi бюджетiне республикалық бюджеттен кредит бөлу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: инвестициялық жобаны iске асырылуын жүзеге асыру үшiн қаражатпен қаржыландыруды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды!ламаның) атауы! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 082 Атырау қаласын

      сумен

      жабдықтау және

      оның

      санитариясы

      жобасына

      кредит беру

      088 Сыртқы заемдар "SMEC International 2003 Атырау

      есебiнен РТҮ LTD." компания. жылдың облысының

      жобаны iске сының консультация. ішінде әкімшілігі

      асыру үшiн лық қызметтерiне,

      жергіліктi сондай-ақ жергiлiктi

      бюджетке консультанттардың

      кредит беру қызметтерiне және

      операциялық

      шығыстарға ақы төлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Атырау қаласындағы сумен жабдықтау қызметтерiнiң сапасын арттыру, Атырау қаласындағы Суарнасы қызметiнiң тұрлаулылығын және қаржылық тұрақтылығын арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      281-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 281-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      083 "Алматы қаласын сумен жабдықтау мен су қашыртқы жобасын

      несиелендiру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1232765 мың теңге (бiр миллиард екi жүз отыз екi миллион жетi жүз алпыс бес мың теңге). <*>

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Француз Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасының Үкiметі арасындағы қаржыландыру туралы хаттаманы (Алматы қаласының сумен қамтамасыз ету және кәрiз инфрақұрылымын оңалту мен жаңғырту жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 11 шiлдедегi N 232-II Заңы ; "Алматы қаласын сумен жабдықтау мен су қашыртқы жүйесiн жаңғыртуды және қайта құруды жетiлдiру жобасына арналған Франция Үкiметiнiң сыртқы заемын тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 27 маусымдағы N 960 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2000-2002 жылдарға арналған мемлекеттік инвестицияларының бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Алматы қаласының сумен қамтамасыз ету және кәрiз инфрақұрылымын оңалту мeн жаңғырту" жобасы бойынша қаржыландыру туралы хаттамаға сәйкес Алматы облысының жергiлiктi бюджетiне республикалық бюджеттен кредит бөлу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жобаны iске асырылуын жүзеге асыру үшiн қаражатпен қаржыландыруды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шара !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 083 Алматы қаласын

      сумен

      жабдықтау мен

      су қашыртқы

      жобасын

      несиелендiру

      088 Сыртқы заемдар Төлеуге ұсынылған 2003 Алматы

      есебiнен шоттарға сәйкес жылдың қаласының

      жобаны iске қаржы қаражатының ішінде әкімі

      асыру үшін бөлінуін қамтамасыз

      жергiлiктi ету

      бюджетке кредит

      беру

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Алматы қаласын сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң техникалық жағдайын жақсарту, жаңа технологияларды енгiзу, Алматы қаласының су құбыры-кәріз қызметiнiң қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      282-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 282-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      084 "Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу"

      республикалық бюджеттік бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 265828 мың теңге (екi жүз алпыс бес миллион сегiз жүз жиырма сегiз мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Халықаралық валюта қорына, Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiне, Халықаралық қаржы Корпорациясына, Халықаралық даму Қауымдастығына Инвестициялар Кепiлдiгiнiң Көпжақты Агенттiгiне, Инвестициялық Дауларды Реттеу жөнiндегi Халықаралық Орталыққа, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкіне, Азия Даму Банкіне, Ислам Даму Банкіне мүшелiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы N 264 Заңы 2-бабының 1, 2-тармақтары, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы Заңымен бекiтiлген Инвестициялар мен Экспорттық кредит берудi сақтандыру жөнiндегi Ислам Корпорациясы Құрылтай Шартының 10-бабының 1-тармағы 2-тармағының а), в) тармақшалары. <*>

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүшелiгi Қазақстан Республикасына кредиттiк ресурстарға, оның iшiнде экономикада және қаржы саласында реформаларды қолдауға, техникалық көмек пен гранттарды алуға жеңiлдетiлген шарттарда қол жеткiзу құқығын беретiн Халықаралық Қайта құру және Даму Банкi, Еуропа Қайта құру және Даму Банкi, Ислам Даму Банкi және Инвестициялар мен Экспорттық Кредит берудi Сақтандыру жөнiндегi Ислам Корпорациясы сияқты iрi халықаралық қаржы ұйымдары қатарында акционер мәртебесiн алуға байланысты қабылданған Қазақстан Республикасының өз мiндеттемелерiн орындауы. <*>

      5. БюджеттІК бағдарламаның мiндеттерi: халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу. Қазақстан Республикасы үшiн халықаралық қаржы ұйымдары көздеген төлемдер кестесiне сәйкес халықаралық қаржы ұйымдарына мүшелiк жарналарды тұрақты төлеуін қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шара !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 084 "Халықаралық 1. ХҚДБ - Қазақ. Бір Қазақстан

      қаржы стан Республика. жылдың Республика.

      ұйымдарының сының қаржы ішінде сының Қаржы

      акцияларын министрлiгi шығарған министрлігі

      сатып алу" 28.09.95 ж. N

      001/002 жай векселi

      қаражатының бiр

      бөлiгін ХҚДБ

      акционерлiк

      капиталына қосымша

      жазылу шотына

      инкассалау.


      2. ЕҚДБ - ЕҚДБ Бір

      акционерлiк капита. жылдың

      лына қосымша жазылу ішінде

      есебiнен шығарылған

      қолма-қол ақша бөлiгi

      түрiндегi алтыншы

      мүшелiк жарнаны төлеу;

      қаражаттың бiр бөлiгiн,

      оның iшiнде 25.06.1999 ж.

      N 31-3-2/5762 қарапайым

      вексельдiң бесiншi бөлiгiн,

      19.04.2000 ж. N 31-3-2/5395

      қарапайым вексельдiң

      төртiншi бөлiгiн,

      12.04.2001 ж. N 31-3-2-8/4630

      қарапайым вексельдiң

      үшiншi бөлiгiн, 13.04.2002 ж.

      N 15-9-2-8/4414 қарапайым

      вексельдiң екiншi бөлiгiн

      және 7.05.2003 ж. N ДМО-1-2/4082

      қарапайым вексельдiң бiрiншi

      бөлiгiн инкассациялау <*>


      3. ИДБ - ИДБ Бір

      акционерлiк қоғамына жылдың

      негiзгi жазылу ішінде

      есебiне сегiзiншi

      мүшелiк жарнаны

      төлеу.


      4. ИЭКСИК - ИЭКСИК Бір

      акционерлiк капиталына жылдың

      негiзгi жазылу есебiнен ішінде

      бастапқы мүшелiк жарна

      төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Халықаралық қаржы ұйымдарының акционерi бола отырып, Қазақстан Республикасы осы ұйымдардан жеңiлдiк жағдайларда бағдарламалық және жобалау қарыздарын тартады.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      283-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      086 "Кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрған бюджеттерге

      кредит беру үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнің арнайы

      резервi" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 600 000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi N 357-1 Заңының 13, 22-баптары .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредит беру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Кассалық алшақтық болған жағдайда, төмен тұрған бюджеттердiң шығыс бөлiгiн орындауды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 086 Кассалық Қазақстан Респуб. 2003 Қазақстан

      алшақтықты ликасы Үкiметiнiң жылдың Республика.

      жабуға төмен шешiмi болған кезде ішінде сының Қаржы

      тұрған кассалық алшақтықты министрлігі

      бюджеттерге жабуға төмен тұрған

      кредит беру бюджеттерге кредит

      үшiн беру

      Қазақстан

      Республикасы

      Yкiметiнiң

      арнайы резервi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: қаржы жылының шегінде алты айға дейiнгі мерзімде төмен тұрған бюджеттердің шығыс бөлiгін орындауды қамтамасыз ету үшiн кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрған бюджеттерге кредит беру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      284-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      201 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң салық

      органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету"

      республикалық бюджеттік бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 23 233 мың теңге (жиырма үш миллион екi жүз сексен үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігiнің салық органдарына Қазақстан Республикасының Yкiметi қойған жүктелген функционалдық мiндеттерiн табысты орындау үшін тиiстi жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының салық органдарының материалдық-техникалық базаларын нығайту және дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шара !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 201 Қазақстан 14 облыстар, Жыл Қазақстан

      Республикасы Астана, Алматы ішінде Республика.

      Қаржы қалалары бойынша сының Қаржы

      министрлiгiнiң салық комитеттер. министрлігі

      салық iнiң ақпараттарды

      органдарын қабылдау және өңдеу

      материалдық- орталықтары үшiн

      техникалық құрал-жабдықтар

      қамтамасыз ету сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Pecпубликасының Қаржы министрлiгі салық органдарының материалдық-техникалық құралдарға деген мұқтаждығын 70% қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      285-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      400 "Ақмола облыстық бюджетiне берiлетiн субвенция"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9 353 447 мың теңге (тоғыз миллиард үш жүз елу үш миллион төрт жүз қырық жеті мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-II Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: Ақмола облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шара !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 400 Ақмола Peспубликалық 2003 Қазақстан

      облыстық бюджеттен Ақмола жылдың Республика.

      бюджетiне облысының облыстық iшiнде сының Қаржы

      берілетін бюджетіне қаржы министрлігі

      субвенция қаражатының

      бөлінуiн қамтамасыз

      ету.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергіліктi бюджеттерге 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      286-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      401 "Алматы облыстық бюджетiне берілетін субвенция"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 125 030 мың теңге (он миллиард жүз жиырма бес миллион отыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 262-II Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергiлiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшiн жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: Алматы облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шара !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 401 Алматы Алматы облысының 2003 Қазақстан

      облыстық облыстық бюджетiне жылдың Республика.

      бюджетiне республикалық iшiнде сының Қаржы

      берiлетін бюджеттен қаржы министрлiгі

      субвенция қаражатының

      бөлiнуiн қамтамасыз

      ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергiлікті бюджеттерге 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      287-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      402 "Жамбыл облыстық бюджетіне берiлетiн субвенция"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 409 918 мың теңге (он миллиард төрт жүз тоғыз миллион тоғыз жүз он сегіз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 262-ІІ Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Жамбыл облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 402 Жамбыл Жамбыл облысының 2003 Қазақстан

      облыстық облыстық бюджетiне жылдың Республика.

      бюджетiне республикалық iшiнде сының Қаржы

      берiлетiн бюджеттен қаржы министрлігі

      субвенция қаражатының бөлiнуін

      қамтамасыз eту

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      288-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның атауы

      403 "Қостанай облыстық бюджетіне берiлетiн субвенция"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 191 128 000 теңге (бес миллиард жүз тоқсан бір миллион жүз жиырма сегіз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-ІІ Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Қостанай облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды!ламаның) атауы! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 403 Қостанай Қостанай облысының 2003 Қазақстан

      облыстық облыстық бюджетiне жылдың Республика.

      бюджетiне республикалық iшiнде сының Қаржы

      берiлетiн бюджеттен қаржылық министрлігі

      субвенция қаражатты бөлуді

      қамтамасыз eту

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге бюджет ақшасын 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      289-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      404 "Қызылорда облыстық бюджетіне берiлетiн субвенция"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 972 104 мың теңге (сегіз миллиард тоғыз жүз жетпіс екі миллион бір жүз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-ІІ Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Қызылорда облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 404 Қызылорда Республикалық 2003 Қазақстан

      облыстық бюджеттен Қызылорда жылдың Республика.

      бюджетiне облысының облыстық iшiнде сының Қаржы

      берiлетiн бюджетіне қаржы министрлігі

      субвенция қаражатының бөлiнуін

      қамтамасыз eту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      290-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның атауы

      405 "Солтүстік Қазақстан облыстық бюджетіне берiлетiн

      субвенция" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 205 549 000 теңге (алты миллиард екі жүз бес миллион бес жүз қырық тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 262-ІІ Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды!ламаның) атауы! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 405 Солтүстік Солтүстік Қазақстан 2003 Қазақстан

      Қазақстан облысының облыстық жылдың Республика.

      облыстық бюджетiне iшiнде сының Қаржы

      бюджетiне республикалық министрлігі

      берiлетiн бюджеттен қаржылық

      субвенция қаражатты бөлуді

      қамтамасыз eту

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      291-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      406 "Оңтүстік Қазақстан облыстық бюджетіне берiлетiн

      субвенция" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 19 072 344 теңге (он тоғыз миллиард жетпіс екі миллион үш жүз қырық төрт мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-ІІ Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 406 Оңтүстік Республикалық 2003 Қазақстан

      Қазақстан бюджеттен жылдың Республика.

      облыстық Оңтүстік Қазақстан iшiнде сының Қаржы

      бюджетiне облысының облыстық министрлігі

      берiлетiн бюджетіне қаржы

      субвенция қаражатының бөлінуін

      қамтамасыз eту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      292-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      407 "Шығыс Қазақстан облыстық бюджетіне берiлетiн

      субвенция" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9 348 241 теңге (тоғыз миллиард үш жүз қырық сегіз миллион екі жүз қырық бір мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 362-ІІ Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 407 Шығыс Республикалық 2003 Қазақстан

      Қазақстан бюджеттен жылдың Республика.

      облыстық Шығыс Қазақстан iшiнде сының Қаржы

      бюджетiне облысының облыстық министрлігі

      берiлетiн бюджетіне қаржы

      субвенция қаражатының бөлінуін

      қамтамасыз eту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көзделген қаражатты республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      293-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      409 "Қарағанды облыстық бюджетіне берiлетiн субвенция"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 835 487 мың теңге (бір миллиард сегіз жүз отыз бес миллион төрт жүз сексен жеті мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы N 262-ІІ Заңының 21-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілiкті атқарушы органдардың функцияларын қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттердi қаржылық қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Қарағанды облысының облыстық бюджетiн субвенциялық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 409 Қарағанды Қарағанды облысының 2003 Қазақстан

      облыстық облыстық бюджетiне жылдың Республика.

      бюджетiне республикалық iшiнде сының Қаржы

      берiлетiн бюджеттен қаржы министрлігі

      субвенция қаражатын бөлуді

      қамтамасыз eту

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жергілікті бюджетке республикалық бюджеттен көзделген қаражатты 100% аудару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      294-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      436 "Алматы қаласының бюджетiне қаланы дамытуға берiлетiн

      мақсатты инвестициялық трансферттер"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 000 000 мың теңге (үш миллиард теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегі Заңының 1-бабы , Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Алматы қаласының дамуы.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Алматы қаласының дамуы үшiн республикалық бюджеттен мақсатты инвестициялық трансферттердiң бөлiнуi.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 436 Алматы Белгіленген тәртiп. 2003 Қазақстан

      қаласының пен мемлекеттiк жылдың Республика.

      бюджетiне сараптамадан және ішінде сының Қаржы

      қаланы жобалау-cметалық министрлігі,

      дамытуға құжаттамаға сәйкес Алматы

      берiлетiн Алматы қаласының қаласының

      мақсатты бюджетiне қаланы әкімдігі

      инвестициялық дамытуға берілетiн

      трансферттер мақсатты инвести.

      циялық трансферт.

      тердiң аударылуы

      030 Райымбек Райымбек даңғылы-

      даңғылы-Саин Саин көшесi көлiк

      көшесi көлiк жолдары торабының

      жолдары құрылысы;

      торабының

      құрылысы;

      031 Өжет кентiн. Өжет кентіндегі

      дегi мектебiн мектебін салу;

      салу;

      032 Жеке құрылыс Жеке құрылыс

      шағын аудан. шағын аудандарда

      дарда жол жол салу;

      салу;

      033 Жолдарды Жолдарды

      күрделі күрделі жөндеу;

      жөндеу;

      034 Аяқ-қолында Аяқ-қолында

      кемiстiгi бар кемiстiгi бар

      балаларға балаларға арналған

      арналған 144 144 орындық

      орындық мектеп-

      мектеп- интернатының

      интернатының салуын аяқтау;

      салуын аяқтау;

      035 Жаппай жеке Жаппай жеке тұрғын-

      тұрғын-үй салу үй салу аудандарында

      аудандарында су құбыры, арна

      су құбыры, тарту, жылу және

      арна тарту, электр жүйелерiн

      жылу және салу

      электр

      жүйелерiн салу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: *Алматы қаласын дамыту.

      * Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      295-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның атауы

      437 "Cу құбырлары мен кәрiз желiсiн жөндеуге және елдi

      мекендердi газбен жабдықтауға Атырау облысының

      бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 000 000 мың теңге (екi миллиард теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: облыстың су құбырлары мен кәрiз желiсiн жөндеу және елдi мекендердi газбен жабдықтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Атырау облысының су құбырлары мен кәрiз желiсiн жөндеуге және елдi мекендердi газбен жабдықтауға республикалық бюджеттен берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттердi бөлу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды!ламаның) атауы! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 437 Су құбырлары Белгiленген тәр. 2003 Қазақстан

      мен кәрiз тіппен мемлекеттiк жылдың Республика.

      желiсiн сараптамадан және ішінде сының Қаржы

      жөндеуге және бекітуден өткен министрлігі,

      елдi мекен. жобалау-сметалық Атырау

      дердi газбен құжаттамаға сәйкес облысының

      жабдықтауға су құбырлары мен әкімдігі

      Атырау кәрiз желiсiн

      облысының жөндеуге және елдi

      бюджетiне мекендердi газбен

      берiлетiн жабдықтауға Атырау

      мақсатты облысының бюджетiне

      инвестициялық берілетiн мақсатты

      трансферттер инвестициялық

      трансферттерді

      аудару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер:* Атырау облысының су құбырлары мен кәрiз желiсiн жөндеуге және елдi мекендердi газбен жабдықтау жұмыстарын жақсарту.

      * Ескерту:

      * Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесі, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiліктi бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      296-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      438 "Бұрын "Еркiн кедендік аймақ" режимінде ресімделген

      тауарларды қайта ресiмдеу үшiн кедендік баждар мен

      төлемдер бойынша қарызды өтеуге Астана қаласының

      бюджетіне берілетін мақсатты трансферттер"

      республикалық бюджеттік бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 132 797 мың теңге (жүз отыз екі миллион жетi жүз тоқсан жеті мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 cәуірдегі Заңының 1-бабы , Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Бұрын "Еркін кедендік аймақ" режимінде ресімделген тауарларды қайта ресімдеу үшін кедендік баждар мен төлемдер бойынша қарызды өтеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: Бұрын "Еркін кедендік аймақ" режимiнде ресімделген тауарларды қайта ресiмдеу үшін кедендік баждар мен төлемдер бойынша қарызды өтеу үшін республикалық бюджеттен мақсатты трансферттердің бөлiнуі.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! !атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 438 Бұрын "Еркін Бұрын "Epкін 2003 Қазақстан

      кедендiк кедендiк жылдың Республика.

      аймақ" аймақ" режимiнде ішінде сының Қаржы

      режимiнде ресiмделген министрлігі,

      ресiмделген тауарларды қайта Астана

      тауарларды ресімдеу үшін қаласының

      қайта ресімдеу кедендік баждар әкімдігі

      үшiн кедендік мен төлемдер

      баждар мен бойынша қарызды

      төлемдер өтеуге Астана

      бойынша қарызды қаласының бюджетіне

      өтеуге Астана берілетін мақсатты

      қаласының трансферттерді

      бюджетіне аудару

      берілетін

      мақсатты

      трансферттер

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер*: Бұрын "Еркiн кедендік аймақ" режимiнде ресімделген тауарларды қайта ресімдеу үшiн кедендік баждар мен төлемдер бойынша қарызды өтеу.

      * Ескерту:

      * Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесі, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiліктi бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      296-1-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 296-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      446 "Көкшетау қаласындағы N 2 аудандық қазандықтың

      үшінші су жылыту қазандық агрегатының құрылысын

      бастауға Ақмола облысының бюджетіне берілетін

      мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық

      бюджеттік бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 200 000 мың теңге (екі жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Көкшетау қаласындағы N 2 аудандық қазандықтың үшiншi су жылыту қазандық агрегатының құрылысын бастау үшiн республикалық бюджеттен алынатын қаражатты уақытылы аудару.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Көкшетау қаласындағы N 2 аудандық қазандықтың үшiншi су жылыту қазандық агрегатының құрылысын бастауға Ақмола облысының бюджетiне республикалық бюджеттен мақсатты инвестициялық трансферттердi бөлу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру |атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзім.|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | дері |

      | |ның | маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 446 Көкшетау Белгiленген тәртiппен 2003 Қазақстан

      қаласын. мемлекеттiк сарапта. жылдың Республика.

      дағы N 2 мадан өткен және ішінде сының Қаржы

      аудандық бекiтiлген жобалау- министрлігі

      қазандық. сметалық құжаттамаға Ақмола

      тың үшiншi сәйкес Көкшетау облысының

      су жылыту қаласындағы N 2 әкімшілігі

      қазандық аудандық қазандықтың

      агрегаты. үшiншi су жылыту

      ның құры. қазандық агрегатының

      лысын құрылысын бастауға

      бастауға Ақмола облысының

      Ақмола бюджетiне берiлетiн

      облысының мақсатты инвестициялық

      бюджетiне трансферттердi

      берiлетiн аудару

      мақсатты

      инвести.

      циялық

      транс.

      ферттер

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Көкшетау қаласындағы N 2 аудандық қазандықтың үшiншi су жылыту қазандық агрегатының құрылысын бастауға

      * Ескерту:

      Республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, санды және сапалы көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      296-2-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 296-2-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      447 "Қорғаныс министрлiгiнен берiлген объектiлердiң құрылғысын және инженерлiк желiлерiн жөндеу-қалпына

      келтiру жұмыстары үшiн Алматы қаласының бюджетiне

      берiлетiн мақсатты трансферттер" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 200 000 мың теңге (екi жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қорғаныс министрлiгiнен Алматы қаласының әкiмiне берiлген он үшiншi және он алтыншы әскери қалашықтары мен "Жұлдыз" шағын ауданының инфрақұрылымы объектiлерiнiң жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзуге республикалық бюджеттен уақытылы қаражат бөлу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қорғаныс министрлiгiнен Алматы қаласының әкiмiне берiлген объектiлердiң құрылғысын және инженерлiк желiлерiн жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары үшiн Алматы қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен мақсатты трансферттер бөлу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны іске | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | асыру жөніндегі |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іс-шаралар | мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зімдері

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 447 Қорғаныс Қорғаныс министрлi. 2003 Қазақстан

      министр. гiнен берiлген жыл Республика.

      лiгiнен объектiлердiң ішінде сының Қаржы

      берiлген құрылғысын және министрлігі

      объекті. инженерлiк желiлерiн Алматы

      лердiң жөндеу-қалпына қаласының

      құрылғысын келтiру жұмыстары әкімдігі

      және ин. үшiн Алматы қала.

      женерлiк сының бюджетiне

      желiлерiн берiлетiн мақсатты

      жөндеу- трансферттер аудару

      қалпына

      келтiру

      жұмыстары

      үшiн

      Алматы

      қаласының

      бюджетiне

      берiлетiн

      мақсатты

      транс.

      ферттер

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: * Қорғаныс министрлiгiнен Алматы қаласының әкiмiне берiлген он үшiншi және он алтыншы әскери қалашықтары мен "Жұлдыз" шағын ауданы объектiлерiнiң құрылғысы мен инженерлiк желілерiнiң жұмыстарын жақсарту.

      * Ескерту:

      Республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтілетiн нәтижелердi сипаттайтын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, санды және сапалы көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.


      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      297-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      449 "Орталық мемлекеттік органдардың қызметкерлерiне үй

      салуға және алуға үлестiк қатысу үшiн Астана қалалық

      бюджетiне берілетiн мақсатты трансферттер"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 750 000 мың теңге (жетi жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Бюджет жүйесi туралы" 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 1-бабы , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Орталық мемлекеттік органдардың қызметкерлерiне үй салуға және алуға үлестiк қатысу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: Орталық мемлекеттік органдардың қызметкерлерiне үй салуға және алуға үлестiк қатысу үшiн республикалық бюджеттен мақсатты трансферттердің бөлiнуi.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! !атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 449 Орталық Орталық мемлекеттiк 2003 Қазақстан

      мемлекеттiк органдардың қызмет. жылдың Республика.

      органдардың керлерiне үй салуға iшiнде сының Қаржы

      қызметкерле. және алуға үлестік министрлігі,

      рiне үй салуға қатысу үшiн Астана Астана

      және алуға қалалық бюджетiне қаласының

      үлестік қатысу берiлетін мақсатты әкімгері

      үшiн Астана трансферттердiң

      қалалық аударылуы

      бюджетiне

      берілетiн

      мақсатты

      трансферттер

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер:* Астана қаласының орталық мемлекеттiк органдарының қызметкерлерiн үймен қамтамасыз ету.

      * Ескерту:

      * Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      298-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 298-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      465 "Семей қаласында Ертiс өзенi арқылы көпiр cалу" жобасы

      шеңберiнде қалыптасқан және орындалмаған келiсiм-шарттық

      міндеттемелерді орындау үшiн Шығыс Қазақстан облыстық

      бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 813942 мың теңге (сегiз жүз он үш миллион тоғыз жүз қырық екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастығы қоры мен Қазақстан Республикасы арасындағы Ертiс өзенiне салынатын көпір құрылысының жобасы бойынша қарыз туралы 1997 жылғы 12 наурыздағы келісімді бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 мамырдағы N 103-I Заңы ; "Ертiс өзенiне салынатын көпірдің жобасын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 тамыздағы N 1212 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2000-2002 жылдарға арналған Мемлекеттiк инвестицияларының бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1963 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ертiс өзенiне салынатын көпiр құрылысы.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: бас мердігердің ("ІНІ" фирмасы) қызметтерiн қаржыландыру, сондай-ақ жоба бойынша жергілікті мердігерлердің шығыстарын төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! !атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 465 "Семей қаласында

      Ертiс өзенi

      арқылы көпiр

      салу" жобасы

      шеңберiнде

      қалыптасқан және

      орындалмаған

      келiсiм-шарттық

      міндеттемелердi

      орындау үшiн

      Шығыс Қазақстан

      облыстық

      бюджетiне

      берілетiн

      мақсаты

      трансферттер

      080 Сыртқы қарыздар "IНI" фирмасының 2003 Шығыс

      есебiнен жобаны бас мердігерiнің жылдың Қазақстан

      іске асыру көрсеткен қызмет. ішінде облысының

      терiне ақы төлеу әкімі

      081 Iшкі көздер Жергілiктi 2003 Шығыс

      есебінен жобаны мердiгерлердiң жылдың Қазақстан

      iске асыру көрсеткен қызмет. ішінде облысының

      терiне ақы төлеу әкімі

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көпiр құрылысын аяқтау.

      * Ескерту:

      * Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      299-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      500 "Мемлекеттiк меншiк тiзiлiмiн жүргiзудің ақпараттық

      жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 92 000 мың теңге (тоқсан екi миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ақпарат алмасуды қамтамасыз ету және мемлекеттiк меншiк жөнiндегi деректердің ақпараттық базасын жүргізу жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 21 наурыздағы қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк меншiктi жүйелік есепке алуды және мониторингін, оны жекешелендiру, ақпаратты жинау және пысықтау тәртiбiн бiрегейлендiру және әртүрлi мемлекеттiк органдарда қалыптасатын дерекқорды сәйкестендiру барысын енгiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Кәсiпорындар мен мекемелердiң, жарғылық капиталда мемлекеттiк қатысуымен заңды тұлғалардың тiзілімiн (бұдан әрi - Тiзiлiм) енгiзу, осы Тiзiлiмнiң базасын басқару жүйесiн жаңғырту, мемлекеттiк акция пакеттерiн есепке алу, жекешелендiрудің қорытындыларын есепке алу, мемлекеттiк меншiктi пайдалануға бақылауды ақпараттық қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! !атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 1. Мемлекеттiк Қарағанды облыс. 2003 Қазақстан

      меншiк ының облыстық жылдың Республика.

      тiзiлiмiн бюджетiне респуб. ішінде сының Қаржы

      жүргiзудiң ликалық бюджеттен министрлігі

      ақпараттық қаржы қаражатын

      жүйесін бөлудi қамтамасыз

      сүйемелдеу ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттік меншiктiң мән-жайын бақылау үшiн шарттар құру және мемлекет мүдделерi есебiмен оны пайдалану бойынша шешiмдер қабылдау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      300-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      501 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының

      Ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 043 591 мың теңге (бiр миллиард қырық үш миллион бес жүз тоқсан бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдер туралы (Салық Кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi ; "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының жүйелерiн одан әрі реформалау туралы" 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "2000-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсiздiгiн қамтамасыз етудiң Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жетiлдiру бюрократизммен күресу және құжат айналысын қысқарту жөніндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазынашылықты Жаңғырту жобасын iске асыру туралы" 1998 жылғы 16 қазандағы N 1059 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық комитеті туралы" 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктық бағалар бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекіту туралы" 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Республикалық мониторингке жататын салық төлеушілердің тiзбесiн бекiту туралы" 2002 жылғы 17 сәуiрдегi N 448 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасындағы салық төлеушілерінің Мемлекеттiк тiзімдерiн қалыптастырудың және жүргiзудiң тәртiбiн бекiту туралы" 2002 жылғы 28 маусымдағы N 579 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Толық автоматтандырылған қазынашылық жүйесiн белгілеу және сынақтан өткiзу туралы (Қазынашылықты Жаңғырту жобасы)" 2002 жылғы 18 маусымдағы N 671 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiн қамтамасыз ету, техникалық қолдау, қазынашылықтың жаңа автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу және бағдарламалық қамтамасыз етудi ағымдағы жетiлдiру (бұдан әрi - қазынашылық жүйесi), сондай-ақ компьютер жабдықтарын қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдарымен қамтамасыз ету; жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйелердің, телекоммуникациялардың қызметтерiн және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетiндегi және оның аумақтық бөлiмшелерiндегi салықтық әкiмшілендiрудiң ақпараттық жүйелерiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қолданылып жүрген және қолданылуға енгiзілетiн ақпараттық жүйелердi әкiмшілендiру және қолдау; министрлiк жүйесiнiң есептеу құралдары мен ұйымдастыру техникаларына, корпоративтiк телекоммуникациялық желiлерiне, жергілiктi-есептеу желiлерiне және Министрлер үйiнiң құрылымдық кабельдiк жүйелерiне жүйелік-техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыру; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Web-серверiн сүйемелдеу; Қаржы министрлiгінің және оның аумақтық органдарының есептеуiш құралдары мен жабдықтарын қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету; Қазынашылық комитетiнде және оның аумақтық органдарында қазынашылықтың ақпараттық жүйелерiн бағдарламалық, техникалық және жүйелiк қамтамасыз етудi үздiксiз қамтамасыз ету; қазынашылықтың орталық серверiнiң конфигурациясын оңтайландыру; жүйелердi оңтайландыру мақсатында жүйелiк және бағдарламалық параметрлердi талдау және ретке келтiру, яғни реакциялардың уақытын азайту; министрлiк қызметкерлерiн жүйелiк және қолданбалы бағдарламаларға оқыту; ақпараттық жүйелердің жұмыстары бойынша ақырғы пайдаланушылардың консультациялары, iстен шығу жағдайларын талдау; "ORACLE" компаниясы мен "Hewlett Packard" компаниясының техникалық сүйемелдеу топтарымен бiрлесiп әрекет ету; қазынашылықтың автоматтандырылған жүйелерiн пайдалану бойынша пайдаланушылардың консультациялары; жүйелердi пайдалану кезiнде туындайтын авариялық және iстен шығу жағдайларын талдау; авариялық және iстен шығу жағдайларының нәтижесiнде немесе есептеуiш техникаларының iстен шыққан кезiнде бұзылған бағдарламалық қамтамасыз етудi және деректер базаларын қалпына келтiру бойынша консультативтiк және практикалық көмектердi алу; бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелердi пайдалану процесiнде анықталған ықтимал ақауларды немесе қателердi жою; жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйелердi, телекоммуникацияларды және салықтық әкiмшілендiру жүйелерiн сүйемелдеу, оның iшiнде: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі Салық комитетiнiң және оның аумақтық органдарының ақпараттық жүйелерi, телекоммуникацияларын, жергiлiктi-есептеуіш желiлерiн әкімшілендiру, салықтық әкімшiлендiрудің ақпараттық жүйелерiнiң бағдарламалық модульдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, жобалық, техникалық және оқу құжаттамаларын жасау; ақпараттық жүйелердiң жұмыс қабiлеттерiне зерттеу жүргiзу, телекоммуникациялық байланыстарды, жергiлiктi-есептеуiш желiлерiн және ақпараттық жүйелерді қолдауды қамтамасыз ету, компьютерлiк, желiлiк және коммуникациялық жабдықтарды, оның iшiнде есептеуiш техника құралдарын жөндеу және қызмет көрсету компьютерлік жабдықтармен және ақпараттық жүйелермен жұмыс, жұмыс iстеу бойынша қызмет көрсетулер, есептеуіш техникаларын шығыс материалдарымен және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету; ақпараттық жүйелердi инсталляциялау және көбейту бойынша қызмет көрсетулер; ақпараттық жүйелердiң магниттi жазбаларын, серверлiк бөлмелердi сүйемелдеу және қызмет көрсету, жабдықтарға монтаждау және жөндеу бойынша қызмет көрсету жергілiктi-есептеуiш желiлерiн төсеу және жабдықтау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың атауы !бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды! ! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 501 Қазақстан

      Республикасы

      Қаржы

      министрлігі

      органдарының

      ақпараттық

      жүйелерін

      сүйемелдеу

      501 30 Қазақстан Министрлiк жүйесiнiң Жыл Қазақстан

      Республикасы есептеуiш техникалары бойы Республика.

      Қаржы мини. мен жергiлiктi- сының Қаржы

      стрлігінің есептеуіш желiлерiне министрлігі

      ақпараттық (138 серверлер,

      жүйелерiн 4536 компьютерлер,

      сүйемелдеу 2683 принтерлер, 734

      UPS, 408 КМА) және

      Министрлер үйiнiң

      құрылымдық кабельдiк

      жүйелеріне техникалық

      және жүйелiк қызмет

      көрceтудi қамтамасыз

      eту.

      Қаржы министрлiгiнiң Жыл Қазақстан

      ақпараттық жүйелер бойы Республика.

      мен мiндеттердi сының Қаржы

      сүйемелдеу министрлігі

      Қаржы министрлiгінiң І Республика.

      есептеуіш жабдықтарын тоқсан сының Қаржы

      қосалқы бөлшектермен министрлігі

      және шығыс материал.

      дарымен қамтамасыз ету.

      10 маманға ақпараттық ІІ-ІІІ Республика.

      технологияларды тоқсан сының Қаржы

      мақсатты оқыту. министрлігі

      Жөндеу, монтаждау, Жыл Республика.

      жабдықтарды, шығыс бойы сының Қаржы

      материалдарын және министрлігі

      жабдықтаушы

      детальдарды жеткiзу

      бойынша iлеспе

      қызметтердi алу.

      501 031 Қазынашылық Қазынашылық жүйесiнің Жыл Қазақстан

      ақпараттық серверлiк жабдықта- бойы Республикасы

      жүйелерiн рын жылдық техникалық Қаржы

      сүйемелдеу қолдау, Қазынашы- министрлі.

      лықтың біріктірілген гінің Салық

      ақпараттық жүйесін комитеті

      сүйемелдеу және ағым-

      дағы жетілдіру, "БАСК-М"

      автоматтандырылған жү-

      йесін сүйемелдеу; <*>

      501 032 Жалпы Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      мақсаттағы касы Қаржы министр. бойы Республикасы

      телекоммуни. лiгінiң Салық Қаржы

      кациялық комитетiне және оның министрлігі.

      жүйелерді, аумақтық органдарына нің Салық

      және салықтық қызметтер көрсету, комитеті

      әкімшіленді. "Қазақтелеком" ААҚ-

      руді ақпарат. мен 2001 жылғы 31

      тық сүйемелдеу мамырдағы N MKM

      1505/1 шарт жасасқан

      жабдықтарды - 5

      спутниктiк және 5

      жерүстi арналарын

      жоспарлы ауыстыру

      ҚҚС АЖ, ККАЖ, СЕЭН, Жыл Қазақстан

      БСАЖ-2 пилоттық жо- бойы Республикасы

      баларын іске қосу Қаржы

      үшін сатып алынатын министрлігі.

      серверлерде орында- нің Салық

      латын қызметтер көр- комитеті

      сетуді беру, оның

      ішінде: ДБЖ мен қосым-

      шаларды орнату, дерек-

      терді айырбастау, ор-

      талық деңгейдегі сер-

      верден деректерді

      аудандық деңгейдегі

      серверге ауыстыру,

      30 адамды екі курс

      бойынша оқыту. <*>

      "Салықтық есептемелер. Жыл Қазақстан

      дiң электрондық бойы Республикасы

      нысандары" ақпараттық Қаржы

      жүйелерi пилоттық министрлігі.

      жобаларын сүйемелдеу, нің Салық

      оның iшiнде: 224 комитеті

      салық комитеттерiнде

      ақпараттық жүйелерді

      инсталляциялау және

      көбейту, жүйелерді

      сүйемелдеуді көбейту,

      ақпараттық жүйелердi

      инсталляциялау,

      көбейту және пайдалану

      кезiнде консультация.

      лар беру; жобалау,

      техникалық және оқу

      құжаттамаларын

      жасаудың ақпараттық

      жүйелерiнiң бағдар.

      ламалық модульдерiне

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      осы жүйелердiң

      көшуiн жүзеге асыру,

      "New Age Technologies"

      ЖАҚ-мен 2001 жылғы 25

      қыркүйектегi N МКМ

      109/1 жасасқан шарт

      бойынша 180 адам-күн

      жүйесімен жұмыс

      істеуге оқыту.

      "Салықтық аудиттi Жыл Қазақстан

      электрондық бақылау" бойы Республикасы

      ақпараттық жүйелерінің Қаржы мини.

      пилоттық жобаларын стрлігінің

      сүйемелдеу, оның Салық

      iшiнде: 224 салық комитеті

      комитеттерiнде

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру, "Фирма"

      ПлюсМикро" ЖШК-мен

      2002 жылғы 10 сәуiрдегi

      N МКМ 109/2 жасасқан

      шарт бойынша 1 жүйе

      -жүйесiмен жұмыс

      iстеуге оқыту.

      "Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан

      - 2 ақпараттық салықтық бойы Республикасы

      интеграциялық жүйе" Қаржы мини.

      жүйелерін сүйемелдеу, стрлігінің

      оның iшiнде: 224 салық Салық

      комитеттерiнде комитеті

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру, "Фирма"

      ПлюсМикро" ЖШК-мен

      2001 жылғы 28

      қыркүйектегі

      N МКМ 1109/3 жасасқан

      шарт бойынша 2313

      адам-күн-жүйесiмен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      "ҚҚС төлеушілердi Жыл Қазақстан

      тiркеу. ҚҚС-нан бойы Республикасы

      көшiрiп алынған Қаржы мини.

      шот-фактуралардың стрлігінің

      тiзiмдерiн қабылдау Салық

      және өңдеу жүйесi" комитеті

      ақпараттық жүйелер

      пилоттық жобаларын

      сүйемелдеу, оның

      iшiнде: 224 салық

      комитеттерiнде

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "New Age Тесhnоlоgies"

      ЖАҚ-мен 2001 жылғы

      25 қыркүйектегi

      N МКМ 1109/4 жасасқан

      шарт бойынша 180

      адам-күн - жүйесiмен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      "Ведомстволық кадрлар" Жыл Қазақстан

      ақпараттық жүйелер бойы Республикасы

      пилоттық жобаларын Қаржы мини.

      сүйемелдеу, оның стрлігінің

      iшiнде: 224 салық Салық

      комитеттерiнде комитеті

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "Фирма" ПлюсМикро"

      ЖШК-мен 2001 жылғы

      28 қыркүйектегi

      N МКМ 1109/3 жасасқан

      шарт бойынша 2313

      адам-күн - жүйесiмен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      "ҚҚС төлеушілердi Жыл Қазақстан

      тiркеу. ҚҚС-нан бойы Республикасы

      көшiрiп алынған Қаржы мини.

      шот-фактуралардың стрлігінің

      тiзiмдерiн қабылдау Салық

      және өңдеу жүйесi" комитеті

      ақпараттық жүйелер

      пилоттық жобаларын

      сүйемелдеу, оның

      iшiнде: 224 салық

      комитеттерiнде

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "New Age Тесhnоlоgies"

      ЖАҚ-мен 2001 жылғы

      25 қыркүйектегi

      N МКМ 1109/4 жасасқан

      шарт бойынша 180

      адам-күн - жүйесiмен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      "Ведомстволық кадрлар" Жыл Қазақстан

      ақпараттық жүйелер бойы Республикасы

      пилоттық жобаларын Қаржы мини.

      сүйемелдеу, оның стрлігінің

      iшiнде: 224 салық Салық

      комитеттерiнде комитеті

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "ҚЖАО" РМК-мен 2001

      жылғы 8 қазандағы

      N МКМ 1109/6 жасасқан

      шарт бойынша 72

      күнтізбелік күн

      жүйесiмен жұмыс

      iстеуге оқыту.

      "ҚҚС төлеушілердi Жыл Қазақстан

      тiркеу. ҚҚС-нан бойы Республикасы

      көшiрiп алынған Қаржы мини.

      шот-фактуралардың стрлігінің

      тiзiмдерiн қабылдау Салық

      және өңдеу жүйесi" комитеті

      ақпараттық жүйелер

      пилоттық жобаларын

      сүйемелдеу, оның

      iшiнде: 224 салық

      комитеттерiнде

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "New Age Тесhnоlоgies"

      ЖАҚ-мен 2001 жылғы

      21 қарашадағы

      N МКМ 0611/4 жасасқан

      шарт бойынша 180

      адам-күн - жүйесiмен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      "Ведомстволық кадрлар" Жыл Қазақстан

      ақпараттық жүйелер бойы Республикасы

      пилоттық жобаларын Қаржы мини.

      сүйемелдеу, оның стрлігінің

      iшiнде: 224 салық Салық

      комитеттерiнде комитеті

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "ҚЖАО" РМК-мен 2001

      жылғы 8 қазандағы

      N МКМ 1109/6 жасасқан

      шарт бойынша 72

      күнтізбелік күн

      жүйесiмен жұмыс

      iстеуге оқыту.

      "Төлем көздеріне Жыл Қазақстан

      салық салынатын жеке бойы Республикасы

      тұлғалардың табыстарын Қаржы мини.

      есептеу" ақпараттық стрлігінің

      жүйелер пилоттық Салық

      жобаларын сүйемелдеу, комитеті

      оның iшiнде: 224

      салық комитеттерiнде

      жүйелерді сүйемелдеу

      мен қолдау, жүйелердi

      көбейту, инсталляция.

      лау, көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "New Age Тесhnоlоgies"

      ЖАҚ-мен 2001 жылғы

      21 қарашадағы

      N МКМ 0611/4 жасасқан

      шарт бойынша 180

      адам-күн - жүйесiмен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      Салық заңдарын Жыл Қазақстан

      түсiндiру бойынша бойы Республикасы

      мультимедиялық Қаржы мини.

      ақпараттық жүйелердiң стрлігінің

      пилоттық жобаларын Салық

      сүйемелдеу - комитеті

      "Қазақтелеком" ААҚ-мен

      2001 жылғы 12

      желтоқсандағы N МКМ

      1809/1 жасасқан шарт

      бойынша 180 адам-күн

      жүйесімен жұмыс

      iстеугe оқыту.

      Салық заңдарын Жыл Қазақстан

      түсiндiру бойынша бойы Республикасы

      мультимедиялық Қаржы мини.

      ақпараттық жүйелердiң стрлігінің

      пилоттық жобаларын Салық

      сүйемелдеу - комитеті

      "Қазақтелеком" ААҚ-мен

      2001 жылғы 12

      желтоқсандағы N МКМ

      1809/5 жасасқан шарт

      бойынша 3650 адам-күн

      жүйесімен жұмыс

      iстеугe оқыту.

      Салық төлеушiлерге Жыл Қазақстан

      және Қазақстан бойы Республикасы

      Республикасы Қаржы Қаржы мини.

      министрлiгі Салық стрлігінің

      комитетiнiң аумақтық Салық

      бөлiмшелеріне комитеті

      кепiлдiк берiлген

      ақпараттық жүйелерді

      сүйемелдеу,

      оның iшiнде: 224

      салық комитеттерiнде

      жүйелерді инсталляция.

      лау, көбейту,

      жүйелерді сүйемелдеу

      және қолдау, жүйелердi

      сүйемелдеулерді

      көбейту, жүйелерді

      инсталляциялау,

      көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "New Age Тесhnоlоgies"

      ЖАҚ-мен 2001 жылғы

      3 қазандағы

      N МКМ 1809/7 жасасқан

      шарт бойынша 187

      адам-күн жүйесiмен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан

      Қаржы министрлігі бойы Республикасы

      салық органдарының Қаржы мини.

      ақпараттарын қорғаудың стрлігінің

      ақпараттық жүйелерді Салық

      сүйемелдеу, комитеті

      оның ішінде:

      сертификаттау

      орталығының қызметін

      қамтамасыз ету;

      224 салық комитет.

      терiнде жүйелерді

      инсталляциялау және

      көбейту, жүйелерді

      сүйемелдеу және қолдау,

      жүйелердi

      сүйемелдеулерді

      көбейту, жүйелерді

      инсталляциялау,

      көбейту және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру;

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеу,

      жүйелердiң жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      жүйелермен жұмыс

      істеуге оқыту,

      "Тұмар CSP" крипто.

      провайдердің бағдар.

      ламалық қамтамасыз

      етілуiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгізу, жүйемен жұмыс

      істеуге оқыту;

      "НИЛ Гамма

      технологиялары"

      ЖШС-мен 2001 жылғы

      8 қазандағы

      N МКМ 1809/6 жасасқан

      шарт бойынша 300

      күнтізбелік күн-

      техникалық қолдау.

      Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан

      Қаржы министрлiгі бойы Республикасы

      Салық комитетiнiң Қаржы мини.

      және оның аумақтық стрлігінің

      бөлiмшелерінің Салық

      мамандарын қашықтан комитеті

      оқыту және тестілеу

      ақпараттық жүйелерін

      сүйемелдеу,

      оның iшiнде: 224

      салық комитеттерiнде

      жүйелерді инсталляция.

      лау және көбейту;

      жүйелерді сүйемелдеу

      және қолдау, жүйелердi

      сүйемелдеулерді

      көбейту, жүйелерді

      инсталляциялау,

      көбейту, және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру;

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "Глосса" ЖШС-мен

      21.06.2002 ж.

      N 3005/4 шарт бойынша

      1-жүйе-жүйемен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      "Қазақстан Республика. Жыл

      сындағы салық төлеу. бойы

      шілердің және салық

      салынатын объектілер.

      дің Мемлекеттік

      тізімі", оның ішінде:

      224 салық комитет.

      терiнде жүйелерді

      сүйемелдеу және

      әкімшілендіру",

      оның ішінде: жүйелерді

      инсталляциялау және

      көбейту;

      жүйелерді сүйемелдеу

      және қолдау, жүйелердi

      сүйемелдеулерді

      көбейту, жүйелерді

      инсталляциялау,

      көбейту, және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру;

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру,

      "BiMash" ЖШС-мен

      20.06.2002 ж.

      N 3005/1 шарт бойынша

      1-жүйе-жүйемен

      жұмыс iстеуге оқыту.

      Қазақстан Республикасы Жыл

      Қаржы министрлігінің бойы

      Салық комитеті

      жүйелерінің және оның

      аумақтық бөлімшелерінің

      бухгалтерлік жүйелерін

      сүйемелдеу және дамыту,

      оның ішінде:

      224 салық комитет.

      терiнде бағдарламалық

      қамтамасыз етуді

      техникалық қолдау,

      жүйелерді инсталляциялау

      және көбейту;

      жүйелерді сүйемелдеу

      және қолдау, жүйелердi

      сүйемелдеулерді

      көбейту, жүйелерді

      инсталляциялау,

      көбейту, және

      пайдалану кезiнде

      консультациялар беру;

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын әзiрлеудің

      ақпараттық жүйелер.

      iнiң модульдiк

      бағдарламаларына

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жобалау, техникалық

      және оқу құжаттама.

      ларын жасаудың

      ақпараттық жүйелерінің

      бағдарламалық

      модульдерiне өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйелердiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттерiн тeкcepу,

      осы жүйелердiң көшуiн

      жүзеге асыру, 18-

      офистер - жүйелерiмен

      жұмыс iстеугe оқыту;

      бағдарламалық қамтамасыз

      етуге өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу

      және консультациялар

      беру.

      Компьютерлiк Жыл

      жабдықтарға (703-сервер, бойы

      12683 компьютер, 5081

      принтер) техникалық

      қызмет көрсету;

      ҚР Қаржы министрлiгi

      Салық комитетi

      жүйелерінің және

      оның аумақтық

      бөлiмшелерiнiң

      ақпараттық жүйелерiн

      сүйемелдеу және

      әкімшiлендiру.

      5081 принтерлерге Наурыз Қазақстан

      арналып салық -маусым Республикасы

      органдары үшiн Қаржы мини.

      қосалқы бөлшектер стрлiгiнiң

      мен шығыс Салық

      материалдарын сатып комитеті

      алу.

      8000 компьютерлер Наурыз Қазақстан

      үшiн қосалқы -маусым Республикасы

      бөлшектер мен шығыс Қаржы мини.

      материалдарын сатып стрлігінің

      алу. Салық

      комитеті

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.24. N 150an қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн қолданбалы және жүйелiк қамтамасыз ету жұмыстарының, оның iшiнде Қазынашылықтың ақпараттық жүйелерiнің тиiмдiлiгi. Республикалық бюджеттің және жергiлiктi бюджеттердiң есептiк-кассалық қызметтерiнің, талаптар мониторингiнiң және мемлекет мiндеттемелерiнің уақытылы орындалуы, мерзiмдiк бухгалтерлік және бақылау-тексеру есептiлiктiң уақытылы қалыптасуы, министрлiктiң Web-сайтының жұмыс iстеуi, қаржы-шаруашылық қызметтердi жүргiзудi ақпараттық қолдау; салықтық әкімшілендiру процестерiн сүйемелдеу, автоматтандыру, ақпараттардың сапасы мен жеделдігін арттыру, ақпараттық жүйелердi, хабарларды жеткiзу, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетi мен оның аумақтық бөлiмшелерiндегi компьютерлік, желiлiк, коммуникациялық жабдықтар жұмыстарының үздiксiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      301-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      505 "Акциздiк өнiмдердің айналымын және оларды өндiрудi

      бақылау" ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 080 мың теңге (төрт миллион сексен мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Этил спиртi мен алкоголь өнiмдерінiң өндiрілуін және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 3, 13-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнiмдерiнің айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы ;

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиялары бар кәсiпорындардың акциз өнiмдерiнің айналымына және өндiрілуіне бақылау бойынша ақпараттық жүйенiң қалыптасуын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: акциздік өнiмдердiң айналымын және оларды өндiрудi бақылау бойынша ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! !атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 505 "Акциздiк Акцизделетiн өнiм. 1 жыл Қазақстан

      өнiмдердің дердің өндiрілуi iшiнде Республика.

      айналымын және мен айналымына сының Қаржы

      оларды бақылау бойынша министрлігі

      өндiрудi ақпараттық

      бақылау" жүйелердiң

      ақпараттық сүйемелденуi мен

      жүйесiн пысықталуы - 3 жүйе

      сүйемелдеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиялары бар кәсiпорындардың акциз өнiмдерiнiң айналымына және өндiрілуiне бақылау бойынша ақпараттық жүйенiң iркілiссiз жұмыс icтeуi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      302-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 302-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003.11.13. N 150c қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      600 "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

      органдарының ақпараттық жүйелерiн құру"

      республикалық бюджеттік бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 889 904 мың теңге (бip миллиард сегiз жүз сексен тоғыз миллион тоғыз жүз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық Кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi ; "Трансферттік бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдар жүйесiн одан әрi реформалау туралы" 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттік аппараттың жұмысын жақсарту әкiмшілiкпен күресу және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шілдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000-2002 жылдарға арналған мемлекеттік iс-әрекет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы ; "Халықаралық iс операцияларында трансферттік бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын жекелеген тауар түрлерiне нарық бағасы жөнiндегi ақпараттың ресми көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы ; "Республикалық мониторингке жататын салық төлеушілердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң N 448 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң мемлекеттік тiзілімiн қалыптастыру және жүргiзудi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 мамырдағы N 579 қаулысы ; "Толығымен автоматтандырылған қазынашылық жүйесiн (Қазынашылықты жаңғырту жобасы) белгілеу және сынау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 18 маусымдағы N 671 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2000 жылғы 23 қазандағы N 459 бұйрығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiн ақпараттандырудың 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттiк-қаржылық жоспарлауды және бюджет рәсiмдерiнiң мониторингiн ақпараттандырудың қазiргi заманғы деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ уақытылы жаңғыртуды қамтамасыз ету және есептеу, коммуникациялық, желілiк жабдықтар және ұйымдастыру техникасы, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жарақтандыру, ақпараттық жүйелердi ықпалдастыру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнде салықтық әкімшiлiктiң ақпараттық жүйелерiн, жалпы пайдаланудағы коммуникациялары мен ақпараттық жүйелерiн құру және дамыту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық-қаржылық тұтастандырылған жүйелердi әзiрлеу және құру, қаржылық есептеулердiң автоматтандырылған жүйелерi мен мемлекеттiк мекемелердiң қаржы-шаруашылық қызметiн басқару жүйесiн дамыту, жалпы пайдаланудағы дерекқорды (ақпараттық ресурстарды) құру, лицензиялық жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары мен оларды техникалық қолдауды сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің Ақпараттандыру бағдарламасына сәйкес серверлiк, есептеу, желілiк жабдықтарды, ұйымдастыру техникасы мен ақпаратты қорғаудың аппаратты-бағдарламалық құралдарын сатып алу; ақпараттық жүйелердiң пилоттық жобаларын құру және дамыту: "Қазақстан Республикасының салық төлеушілерi мен салық салу объектілерi мемлекеттік тiзілiмiнiң деректерiн сақтау қоймасы", "Төлемсіз және дәрменсiз кәсiпорындардың тізілімiн жүргiзу", "Қазақстан Республикасының ақпараттық салықтық ықпалдасқан жүйесi", Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң бухгалтерлiк жүйесiн дамыту, "Қазақстан Республикасының салық төлеушiлері мен салық салу объектілерiнiң мемлекеттік тiзiлiмi", "Салық есептiлiгiнiң электрондық нысандары", "Салық төлеушiлер мен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Салық комитетiнiң аумақтық бөлiмшелерi үшiн хабарларды кепiлдендiрiлген жеткiзу мен ақпараттарды қорғау жүйесі", "Төлем көзiнен ұсталынатын заңды тұлғалардың кiрiстерiн есепке алу", "ҚҚС төлеушiлердi тiркеу. ҚҚС шығарылған шот-фактуралар тiзілiмдерін қабылдау және өңдеу жүйесi", "Салық заңнамасын түсіндіру жөнiндегі мультимедиялық байланыс жүйесi", "Ipi кәсiпорындардың мониторингі", "Салық аудитiн, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң Салық комитетi мен оның аумақтық бөлімшелерінің мамандарын қашықтан оқыту мен тестiлеудiң ақпараттық жүйесiн электрондық бақылау", "Резидент еместердiң келу мерзiмiн есепке алу", "Бір жолғы талондардың негізiндегi арнайы салық режимi", салық комитеттерiнде серверлiк үй-жайларға арналған жабдықтарды сатып алу және монтаждау; салық комитеттерiн ақпараттық жүйелердi кеңейту үшiн және байланысты ұйымдастыру үшiн серверлермен және компьютерлiк жабдықтармен қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң орталық аппаратын ЕврАзЭС мүше елдердiң салық ведомстволарымен бейнеконференциялар жүргізу үшiн жабдықпен қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң Салық комитетiнің ведомстволық желiлерiн бiрiктіру шеңберiнде телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу және байланыс арналарын кеңейту, ақпараттық жүйелердi енгiзу жөнiндегi ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !атқарушылар

      !лама!коды!ламаның) атауы! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      600 Қазақстан

      Республикасының

      Қаржы

      министрлiгi

      органдарының

      ақпараттық

      жүйелерiн құру

      030 Қазақстан Есептеу техникасы ІІ Қазақстан

      Республикасының құралдарын (1024 тоқсан Республика.

      Қаржы дана), серверлер сының Қаржы

      министрлiгi (22 дана), желілік министрлігі

      органдарының жабдықтар (70

      ақпараттық дана), принтерлер

      жүйелерiн құру (40 дана),

      сканерлер (32 дана),

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігінің

      ақпараттық жүйелері

      үшін дискілік баған,

      ілеспе тауарлар мен

      қызметтер көрсету,

      жүйелік бағдарламалық

      өнімдер сатып алу; <*>

      Ақпараттық жүйелердi Бір Қазақстан

      құру, дамыту және жылдың Республика.

      енгiзу, Қазақстан ішінде сының

      Республикасының Қаржы

      Қаржы министрлiгi министрлігі

      органдарының

      ақпараттық жүйелерін

      тұтастандыру

      Қазақстан Республи. Бір Қазақстан

      касының Қаржы жылдың Республика.

      министрлігі орган. ішінде сының

      дарының ақпараттық Қаржы

      жүйелерін дамыту министрлігі

      бipіктіру және са-

      раптамалық талдау

      (техникалық және

      заңи) жөніндегі қыз-

      меттердi алу, маман-

      дарды ақпараттық тех-

      нологияларға, ақпа-

      ратты қорғауға және

      корпоративтi телеком-

      муникациялық желiлерге

      оқыту. <*>

      Қазынашылықтың Бір Қазақстан

      ақпараттық жүйесiн жылдың Республика.

      тарату үшiн ішінде сы Қаржы

      лицензиялар сатып министрлі.

      алу (969 дана) гінің

      Қазынашылық

      комитеті

      Қазынашылықтың І Қазақстан

      облыстық тоқсан Республика.

      басқармаларына сының Қаржы

      арналған шлюздiк министрлігі

      терминал

      Аумақтық органдар Бір Қазақстан

      үшiн "заңдар" жылдың Республика.

      дерекқорын сатып алу ішінде сының

      Қаржы

      министрлігі

      Аумақтық бөлiмшелер, Бiр Қазақстан

      оқыту консультация. жылдың Республика.

      лар үшін бағдарла. ішінде сының Қаржы

      малық қамтамасыз министрлігі

      етудi, құрылымданған

      кабель жүйесiн

      құруды әзiрлеу

      жөнiндегi iлеспе

      қызметтердi алу

      600 031 Ақпараттық "Қазақстан Республи. Бір Қазақстан

      жүйелерді, жалпы касының салық төлеу. жылдың Республикасы

      пайдаланудағы шiлерi мен салық ішінде Қаржы мини.

      телекоммуника. салу объектiлерiнiң стрлігінің

      цияларды және мемлекеттiк тiзiлiмi" Салық

      салықтық ақпараттық жүйесiн комитеті

      әкiмшiлендiру жаңғырту және енгiзу,

      жүйелерін оның iшiнде: жүйенiң

      құру және дамыту бағдарламалық

      модульдерiн әзiрлеу,

      жүйенi орнату және

      тарату; жүйені орнату

      және тарату кезiнде

      консультациялар беру;

      Қашықтан оқыту

      орталығына арналған

      құжаттамалар мен

      оқыту электрондық

      курстарын әзiрлеу;

      241 маманды оқыту,

      жүйенiң жұмыс

      қабiлетiн зерттеу,

      жүйенi тасушыларды

      тарату, деректердiң

      көшi-қоны, "BiMash"

      ЖШС 20.06.2002 ж.

      N 3005 шарт бойынша

      салық төлеушілерге

      арналған 1-жүйенi

      дамыту туралы

      ақпараттық телебағ.

      дарламалар үшiн

      материалдар дайындау.

      ОLАР SAS технология. Бір Қазақстан

      лары негiзiнде жылдың Республикасы

      "Қазақстан Респуб. ішінде Қаржы мини.

      ликасының Салық стрлігінің

      төлеушiлер мен Салық

      салық салу объектi. комитеті

      лерiнiң мемлекеттік

      тiзiлiмiнiң

      деректерiн сақтау

      қоймасы" пилоттық

      ақпараттық жүйесiнiң

      жобасын әзiрлеу,

      оның iшiнде: жүйенi

      құру және енгiзу

      жөнiндегi ғылыми-

      зерттеу жұмыстары,

      техникалық тапсырманы

      әзiрлеу, бағдарла.

      малық қамтамасыз

      етудi әзiрлеу,

      ақпараттық жүйелердi

      дерекқорлардың

      көші-қоны, Қашықтан

      оқыту орталығы үшiн

      құжаттар мен оқу

      электрондық курстарын

      әзiрлеу, 45 маманды

      оқыту; пилоттық

      жобада жүйенi тарату;

      жүйенi сүйемелдеу,

      қолдау және

      әкiмшiлендiру;

      пилоттық аймақта

      жүйенiң жұмыс

      қабiлетiн зерттеудi

      жүргiзу; жүйенi

      алып жүрушілердi

      тарату, 1-жүйесiн

      дамыту туралы салық

      төлеушiлерге арналған

      ақпараттық телебағ.

      дарламалар үшiн

      материалдар дайындау,

      ғылыми-зерттеу

      әзiрлемелерi -

      құжаттама.

      Қазақстан Бір Қазақстан

      Республикасы Қаржы жылдың Республи.

      министрлiгiнiң Салық ішінде касы Қаржы

      комитетi мен оның министрлі.

      аумақтық бөлiмшелер. гінің

      iнің мамандарын Салық

      қашықтан оқыту және комитеті

      тестiлеудiң ақпарат.

      тық жүйесiн әзiрлеу,

      оның iшiнде: жүйенiң

      бағдарламалық модулiн

      орнату, жүйенi

      тарату; жүйенi

      орнату және тарату

      кезiнде консульта.

      циялар беру;

      Қашықтан оқыту

      орталығы үшін оқыту

      электрондық курстары

      мен материалдарын

      әзiрлеу; 77 маманды

      оқыту, жүйенiң жұмыс

      қабiлетiн зерттеу,

      жүйенi алып

      жүрушiлердi тарату,

      деректердiң көші-қоны,

      "Глосса" ЖШС 21.06.

      2002 ж. N 3005/4

      шарт бойынша 1-жүйенi

      дамыту туралы

      ақпараттық телебағ.

      дарламалар үшiн

      материалдар дайындау.

      "Төлемсiз және Бір Қазақстан

      дәрменсiз жылдың Республикасы

      кәсiпорындардың ішінде Қаржы мини.

      тiзiлiмiн жүргiзу" - стрлігінің

      1 жүйесi Салық

      ақпараттық жүйесiнің комитеті

      пилоттық жобасын

      әзiрлеу, оның iшiнде:

      жүйенi құру және

      енгiзу жөнiндегi

      ғылыми-зерттеу

      жұмыстары,

      техникалық тапсырманы

      әзiрлеу,

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу; ақпараттық

      жүйелерден

      деректердiң көшi-қоны,

      Қашықтан басқару

      орталығы үшін

      құжаттамалар мен

      оқу электрондық

      курстарын әзiрлеу;

      41 маманды оқыту,

      пилоттық аймақта

      жүйенi қондыру,

      тарату; жүйенi

      әкiмшiлендiрудi

      сүйемелдеу, қолдау

      және әкiмшілендiру;

      пилоттық аймақта

      жүйенiң жұмыс

      қабiлетiн зерттеудi

      жүргiзу, жүйенi

      алып жүрушілердi

      тарату; 1-жүйесiн

      дамыту туралы

      салық төлеушiлерге

      арналған ақпараттық

      телебағдарламалар

      үшiн материалдар

      дайындау, ғылыми-

      зерттеу әзiрлемелерi

      - құжаттама.

      "ТСАЖ тұтастанды. Бір Қазақстан

      рылған салықтық жылдың Республикасы

      ақпараттық жүйе" ішінде Қаржы мини.

      ақпараттық жүйесiнiң стрлігінің

      функционалдығын Салық

      кеңейту, оның iшiнде: комитеті

      ЕврАзЭС салық

      қызметтерiмен өзара

      iс-қимыл жөнiндегi

      бағдарламалық

      модулдiң техникалық

      тапсырмасын әзiрлеу,

      ЕврАзЭС шеңберiнде

      ақпараттық жүйелермен

      өзара iс-қимылды

      жүзеге асыру үшін

      "Тұтастандырылған

      салықтық ақпараттық

      жүйе" бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      жаңғырту; резиденттер

      мен резидент еместер

      жөнiнде "Тұтастан.

      дырылған салықтық

      ақпараттық жүйе"-дан

      алынатын деректердің

      көшi-қоны, Қашықтан

      оқыту орталығы үшiн

      құжаттамалар мен

      оқу электронды

      курстарын әзiрлеу,

      36 маманды оқыту;

      пилоттық аумақта

      жүйенi инсталляциялау,

      тираждау; алып жүру,

      қолдау және әкiмшiлiк

      ету; пилоттық аумақта

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттiлiгiне

      тексеру жүргізу;

      жүйенi тасушыларды

      тираждау - 1 жүйе

      (модуль).

      "Салықтық есептi. Бір Қазақстан

      лiктiң электронды жылдың Республикасы

      нысандары" ақпарат. ішінде Қаржы мини.

      тық жүйесiнiң функ. стрлігінің

      ционалдығын кеңейту, Салық

      оның iшiнде: комитеті

      "Салықтық

      есептiліктің

      электронды нысандары"

      пилоттық ақпараттық

      жүйесiн енгiзудiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттiлігiн және

      тиiмдiлiгiн тексеру,

      пилоттық

      пайдаланудың

      қорытындылары бойынша

      техникалық тапсырманы

      пысықтау, бағдарла.

      малық қамтамасыз

      етудi жаңғырту және

      жүйенiң, оның iшiнде

      ЕврАзЭС жөнiндегi

      келiсiмдердiң

      шеңберiнде деректердi

      айырбастау бойынша

      бағдарламалық

      модулдердi пысықтау;

      ақпарат жүйелерiнен

      алынатын деректердiң

      көші-қоны, Қашықтан

      оқыту орталығы үшін

      құжаттамалар мен

      оқу электронды

      курстарын пысықтау,

      53 маманды оқыту;

      пилоттық аумақта

      жүйенi инсталляциялау,

      тираждау; жүйенi

      қолдау және

      әкiмшiлiк ету;

      жаңғыртылған жүйенi

      тираждау - 1 жүйе,

      ғылыми-зерттеу

      әзiрлемелерi -

      құжаттама.

      "ҚҚС төлеушiлерiн Бір Қазақстан

      тiркеу. ҚҚС-дан жылдың Республикасы

      көшiрiп алынған ішінде Қаржы мини.

      шот-фактуралар стрлігінің

      тiзiлiмiн қабылдау Салық

      және өңдеу жүйесi" комитеті

      ақпараттық

      жүйесiнiң функцио.

      налдығын кеңейту,

      оның iшiнде:

      "ҚҚС төлеушiлерiн

      тiркеу. ҚҚС-дан

      көшiрiп алынған

      шот-фактуралар

      тiзілімiн қабылдау

      және өңдеу жүйесi"

      пилоттық ақпараттық

      жүйесiн енгiзудiң

      жұмыс iстеу

      қабiлеттiлiгiн және

      тиiмдiлiгiн тексеру,

      пилоттық пайдала.

      нудың қорытындылары

      бойынша жүйенi

      кеңейтуге техника.

      лық тапсырманы

      пысықтау; бағдар.

      ламалық жасауға

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жүйенiң бағдарла.

      малық модулдерiн

      пысықтау; жобалық,

      техникалық, оқу

      құжаттамаларын

      пысықтау; 41 маманды

      оқыту; тираждау,

      инсталляциялау және

      жүйемен жұмыс

      жөнiнде

      консультациялар;

      жаңғыртылған жүйенi

      тираждау - 1 жүйе,

      ғылыми-зерттеу

      әзiрлемелерi -

      құжаттама.

      "Төлем көзiнен Бір Қазақстан

      салық салынатын жылдың Республикасы

      жеке тұлғалардың ішінде Қаржы мини.

      кiрiс есебі" стрлігінің

      ақпараттық жүйе. Салық

      сiнiң функцио. комитеті

      налдығын кеңейту,

      оның iшiнде:

      "Төлем көзiнен

      салық салынатын

      жеке тұлғалардың

      кiрiс есебi"

      пилоттық ақпарат.

      тық жүйесiн

      енгiзудiң жұмыс

      iстеу қабілет.

      тілiгін және

      тиiмділігін

      тексеру; пилоттық

      пайдаланудың

      қорытындылары

      бойынша жүйенi

      кеңейтуге

      техникалық

      тапсырманы пысықтау;

      бағдарламалық

      жасауға өзгерiстер

      мен толықтырулар

      енгiзу, жүйенiң

      бағдарламалық

      модулдерiн пысықтау;

      жобалық, техникалық,

      оқу құжаттамаларын

      пысықтау; 42

      маманды оқыту;

      тираждау,

      инсталляциялау және

      жүйемен жұмыс

      жөнінде консульта.

      циялар; жаңғыртылған

      жүйенi тираждау - 1

      жүйе, ғылыми-зерттеу

      әзiрлемелерi -

      құжаттама.

      "Ipi салық Бір Қазақстан

      төлеушiлердiң жылдың Республикасы

      электронды ішінде Қаржы мини.

      мониторингi" жүйесiн стрлігінің

      дамыту - 1 жүйе, Салық

      оның iшiнде: жүйенi комитеті

      кеңейту және енгiзу

      жөнiндегi ғылыми-

      зерттеу жұмыстары,

      техникалық тапсырманы

      әзiрлеу, бағдарла.

      малық қамтамасыз

      етудi жаңғырту және

      жүйенiң жаңа

      бағдарламалық

      модулдерiн әзiрлеу;

      ақпарат жүйелерiнен

      алынатын деректер

      көші-қоны, Қашықтан

      оқыту орталығы үшін

      құжаттамалар мен

      оқу электронды

      курстарын әзiрлеу,

      28 маманды оқыту;

      пилоттық аумақта

      жүйенi инсталляциялау,

      тираждау; жүйенi

      алып жүру, қолдау

      және әкiмшiлiк ету;

      пилоттық аумақта

      жүйенiң жұмыс iстеу

      қабiлеттiлiгіне

      тексеру жүргiзу;

      жүйенi тасушыларды

      тираждау, жүйенi

      дамыту туралы салық

      төлеушілер үшiн

      ақпараттық теле.

      хабарларға материалдар

      дайындау - 1 жүйе,

      ғылыми-зерттеу

      әзiрлемелерi -

      құжаттама.

      "Аумақтық салық Бір Қазақстан

      органдарымен өзара жылдың Республикасы

      iс-қимыл бойынша ішінде Қаржы мини.

      салық заңнамасын стрлігінің

      түсiндiру жөнiндегi Салық

      мультимедиалық комитеті

      байланыс жүйесi,

      ЕврАзЭС тараптарымен

      ақпараттық өзара

      iс-қимыл" ақпарат.

      тық жүйесiн

      кеңейту - 1 жүйе,

      оның iшiнде:

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      пысықтау; құжат.

      тамаларды пысықтау;

      17 маманды оқыту;

      Қазақстан Респуб. Бір Қазақстан

      ликасы Қаржы жылдың Республикасы

      министрлiгiнiң ішінде Қаржы мини.

      Салық комитетiмен стрлігінің

      ЕврАзЭС мемлекет- Салық

      мүшелерiнiң салық комитеті

      ведомстволарының

      арасындағы бейне

      конференцияларды

      өткізу үшін

      жабдықтың бiр

      жиынтығын, оның

      iшiнде оған шалғай

      жабдық қосылған

      терминалдық

      жабдықты

      (микрофондық жүйенi,

      бейнекамераны,

      дыбыс жүйесiн,

      SVGA мониторын,

      плазмалық панелдi)

      сатып алу.

      "Қазақстан Респуб. Бір Қазақстан

      ликасының Қаржы жылдың Республикасы

      министрлiгi Салық ішінде Қаржы мини.

      комитетiнiң салық стрлігінің

      төлеушілерi мен Салық

      аумақтық бөлімшелерi комитеті

      үшiн хабарламалардың

      кепілдендiрiлген

      жеткiзiп беру және

      ақпаратты қорғаудың

      жүйесi" ақпараттық

      жүйесiн кеңейту,

      оның iшiнде:

      пилоттық жүйесiнің

      жұмыс iстеу

      қабiлеттiлiгiн және

      жұмыс істеу

      қабiлеттiлiгiнің

      тиiмдiлiгiн тексеру,

      жүйенi кеңейтуге

      арналған техникалық

      тапсырманы пысықтау;

      бағдарламалық жасауға

      өзгерiстер мен

      толықтырулар енгiзу,

      жүйенiң бағдарла.

      малық модулдерiн

      пысықтау; жобалық,

      техникалық, оқу

      құжаттамаларын

      пысықтау; 22 маманды

      оқыту; тираждау,

      инсталляциялау және

      жүйемен жұмыс

      жөнiнде

      консультациялар;

      жаңғыртылған жүйенi

      тираждау - 1 жүйе,

      ғылыми-зерттеу

      әзiрлемелерi -

      құжаттама.

      "Резидент еместердiң 2003 Қазақстан

      келу мерзiмдерiн жылдың Республикасы

      есепке алу" ақпаны Қаржы мини.

      ақпараттық жүйесiнiң -жел. стрлігінің

      пилоттық жобасын тоқсаны Салық

      әзiрлеу - 1 жүйе, комитеті

      оның iшiнде: жүйенi

      құру және енгiзу

      жөнiндегi ғылыми-

      зерттеу жұмыстары,

      техникалық

      тапсырманы әзiрлеу,

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу; ақпарат

      жүйелерiнен алынатын

      деректер көшi-қоны,

      құжаттамалар мен

      оқу электронды

      курстарын әзiрлеу

      24 маманды оқыту;

      пилоттық аумақта

      жүйенi инсталляциялау,

      тираждау; жүйенi

      алып жүру, қолдау

      және әкiмшілік ету;

      пилоттық аумақта

      жүйенiң жұмыс iстеу

      қабiлеттiлiгiне

      тексеру жүргiзу;

      жүйенi тасушыларды

      тираждау, жүйенi

      дамыту туралы

      салық төлеушілер

      үшiн ақпараттық

      телехабарларға

      материалдар дайындау

      - 1 жүйе, ғылыми-

      зерттеу әзiрлемелерi

      - құжаттама.

      Қазақстан Республи. 2003 Қазақстан

      касының Қаржы жылдың Республикасы

      министрлігі Салық қаңтары Қаржы мини.

      комитетiнің және стрлігінің

      оның аумақтық Салық

      бөлiмшелерiнің комитеті

      бухгалтерлiк жүйесiн

      дамыту - 1 жүйе,

      оның iшiнде:

      ақпараттық жобаларды

      енгiзу жөніндегi

      модулдi әзiрлеу.

      Ақмола, Ақтөбе, 2003 Қазақстан

      Шығыс Қазақстан, жылдың Республикасы

      Жамбыл, Қызылорда, наурызы Қаржы мини.

      Оңтүстiк Қазақстан - қыр. стрлігінің

      облыстары бойынша күйегі Салық

      салық комитеттерiн. комитеті

      дегi серверлiк

      бөлмелер үшiн

      жабдықты сатып алу

      және монтаждау:

      желдету жүйесi - 6

      жүйе; газды өрттi

      сөндiру және өрт

      дабыл қағу жүйесі -

      6 жүйе;

      5 санатты RiT SCS

      құрылымдалған кабель

      жүйесi - 6 жүйе;

      Электрқоректену

      жүйесi - 6 жүйе;

      Бақылау жүйесi және

      шектелген қол

      жеткiзу жүйесi -

      6 жүйе;

      Iркіліссiз қоректену

      көздерi - 6 дана.

      Аудандық деңгейдегi Бір Қазақстан

      ақпараттық жүйелер жылдың Республикасы

      үшiн серверлер ішінде Қаржы мини.

      сатып алу: "Салықтық стрлігінің

      есептiлiктiң Салық

      электронды нысандары", комитеті

      "Төлем көзiнен

      салық салынатын

      жеке тұлғалардың

      кiрiс eceбi",

      "ҚҚС төлеушiлерiн

      тiркеу. ҚҚC-дан

      көшiрiп алынған

      шот-фактуралар

      тiзiлiмiн қабылдау

      және өңдеу жүйесi",

      "Қазақстан Респуб.

      ликасы салық

      төлеушiлерiнiң және

      салық салу

      объектiлерiнің

      мемлекеттiк

      тiзiлiмі" - 70 дана.

      Қазақстан 2003 Қазақстан

      Республикасы Қаржы жылдың Республикасы

      министрлiгiнiң Салық ақпаны Қаржы мини.

      комитетiнде және - мау. стрлігінің

      оның аумақтық сымы Салық

      бөлiмшелерiнде саны комитеті

      522 дана салық

      есептілiгiнiң

      нысандарын өңдеу

      үшiн компьютерлер

      сатып алу. <*>

      Облыстық және 2003 Қазақстан

      орталық деңгейдегi жылдың Республикасы

      ақпараттық жүйелердi ақпаны Қаржы мини.

      шығару үшiн - мау. стрлігінің

      серверлер сатып алу: сымы Салық

      "Салықтық комитеті

      есептiлiктiң

      электронды нысандары",

      "Төлем көзiнен салық

      салынатын жеке

      тұлғалардың кiрiс

      есебi", "ҚҚС

      төлеушiлерiн тiркеу.

      ҚҚС-дан көшiрiп

      алынған шот-фактуралар

      тiзiлiмiн қабылдау

      және өңдеу жүйесi",

      "Қазақстан

      Республикасы салық

      төлеушiлерiнiң және

      салық салу

      объектiлерiнiң

      мемлекеттiк тiзiлiмі"

      - 4 дана.

      Қазақстан Республи. Бір Қазақстан

      касының Қаржы жылдың Республикасы

      министрлiгi Салық ішінде Қаржы мини.

      комитетiнiң WEB- стрлігінің

      сайтын жаңғырту Салық

      және дамыту - 1 жүйе, комитеті

      оның iшiнде:

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу; құжаттаманы

      әзiрлеу; 3 маманды

      оқыту;

      Қазақстан 2003 Қазақстан

      Республикасының жылдың Республикасы

      Қаржы министрлiгі ақпаны Қаржы мини.

      Салық комитетiнiң - та. стрлігінің

      аумақтық мызы Салық

      бөлiмшелерiнде комитеті

      құрылымдалған кабель

      жүйесiн құру - 300

      жұмыс орны.

      Қазақстан Бір Қазақстан

      Республикасының жылдың Республикасы

      Қаржы министрлігі ішінде Қаржы мини.

      Қазынашылық стрлігінің

      комитетінің және Салық

      Қазақстан комитеті

      Республикасының

      Қаржы министрлігі

      Салық комитетінің

      ведомстволық

      желілерін біріктіру

      шеңберінде

      телекоммуникациялық

      жабдықты сатып алу

      және байланыс

      каналдарын кеңейту.

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.24. N 150an қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: бюджет-қаржы жоспарлауды және бюджет рәсiмдерi мониторингiн ақпараттандырудың, жаңа технологиялық шешiмдер және аспапты құралдар базасында мемлекеттік талаптар мен мiндеттемелердiң қазiргi заманғы деңгейiн қамтамасыз ету, сондай-ақ есептеу желiсiнiң ресурстарын тиiмдi басқаруды және мониторингiн қамтамасыз ету; Internet, электрондық почта көмегiмен салық есептiлiгiн қабылдау, қағаз тасығышта стандартты нысандарды электрондық сканерлеу, декларацияларды толтыруды және өңдеудi оңтайландыру, салық төлеушiлердiң салық декларациясын тапсыруын оңайлату, салық әкiмшілiктендiруін жетілдіру, хабарламалар (ақпараттар) қорғауды және кепілдендірілген жеткізуді қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелердің, компьютерлік, желілік және байланысқа бейімді жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуі үшін аумақтық салық комитеттерiнде серверлiк үй-жайлap құру. Салық әкімшіліктендіру процестерiн автоматтандыру, ақпарат сапасын және жеделдiгін арттыру, салық және бюджетке төленетiн басқа да міндетті төлемдердi дұрыс есептелуін және уақтылы төленуін бақылайтын талдамалы жүйе құру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      303-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      605 "Акциз өнiмдерінің айналымын және өндiрудi бақылау"

      ақпараттың жүйесiн дамыту" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 708 мың теңге (он алты миллион жетi жүз сегіз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Этил спиртi мен алкоголь өнімдерінің өндірілуін және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегі Заңының 3, 13-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кіріс министрлігінің Акцизделетін өнімдер өндірісі мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитеттің мәселелерi" 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1773 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнімдерінің айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиялары бар кәсiпорындардың акциз өнiмдерiнiң айналымына және өндiрілуіне бақылауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық жүйелердiң пилоттық жобаларын әзiрлеу: Акциз өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын Мемлекеттік реттеу бойынша Акциз өнiмдерінің өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеудiң ақпараттық жүйелерiмен жұмыс iстеу үшiн компьютерлiк жабдықтармен және принтерлермен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! !атауы ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 605 "Акциз өнiмдер. Акциз өнiмдерiнің 2003 Қазақстан

      інің айналымын өндiрiлуi мен жылдың Республика.

      және өндiрудi айналымын қаңтар- сының Қаржы

      бақылау" Мемлекеттiк реттеу желтоқ. министрлiгi

      ақпараттың бойынша ақпараттық саны

      жүйесiн дамыту жүйелердiң пилоттық

      жобаларын әзiрлеу

      - 3 жүйе, оның

      iшiнде бағдарла.

      малық қамтамасыз

      етудi әзiрлеу;

      жобалық, техника.

      лық, оқу құжатта.

      маларын әзiрлеу;

      мамандарды оқыту;

      тираждау, инстал.

      ляция және жүйемен

      жұмыс бойынша

      консультациялар;

      CD-дискiлерiнде,

      ҒЗЖ құжаттамала.

      рында бағдарламалық

      қамтамасыз етудiң

      тираждалуы.


      Акциз өнiмдерiнiң 2003 Қазақстан

      өндiрiлуi мен жылдың Республика.

      айналымын мемле. ақпан- сының Қаржы

      кеттiк реттелуi маусымы министрлігі

      бойынша ақпараттық

      жүйелердi жұмыспен

      қамтамасыз етуi үшін

      компьютерлiк

      жабдықтар мен

      принтерлердi алу -

      20 компьютер;

      3-принтер.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: акцизделетiн өнiмнiң өндiрілуi мен айналымының барлық кезеңiне толассыз бақылау, өндiрудi жариялау және акцизделетін өнiмдi рыногта реттеу, акцизделетiн өнiмдер бойынша салықтың дер кезiнде және толық төленуінiң қамтамасыз етiлуі.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      304-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 304-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі

      702 "Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсімдерді жүргiзу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75204 мың теңге (жетпiс бес миллион екi жүз төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексi (Жалпы бөлiм), "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 қарашадағы N 1268 қаулысы . <*>

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дәрменсiз борышкерлердiң банкроттығы рәсiмдерiн жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: банкроттық туралы қолданыстағы заңнаманы iске асыру шеңберiнде салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша күмәндi берешектердi өтеу мақсатында төлем қабiлетi жоқ борышкерлермен салық органдарының талап жұмысы және оларды тарату. <*>

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! !атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 702 Қайта ұйымдас. Банкроттық рәсім. Жыл Қазақстан

      тыру және дерді жүргізу ішінде Республикасы

      банкроттық (салық органдарын. Қаржы мини.

      рәсімдерді да, әділет орган. стрлігінің

      жүргізу дарында, жер коми. Дәрменсіз

      тетiнде және т.б. борышкерлермен

      құжаттар жинау, жұмыс

      мемлекеттiк жөніндегі

      мұрағатқа сақтауға комитет

      банкрот құжатта.

      маны өңдеу және

      беру).

      2 404 ұйымның

      банкроттық туралы

      iс жөнiндегi

      хабарландыруды орташа

      8 мың хабарландыруды

      бұқаралық ақпарат

      құралдарында орналастыру.

      Қарағандышахтакөмiр"

      ЖАҚ конкурстық iсiн

      жүргiзуге байланысты

      шығындарды төлеу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: дәрменсiз салық төлеушiлерге салық міндеттемелерiн тоқтату, бюджетке түсетiн берешектердi қысқарту және түсімдердi ұлғайту.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      305-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      2003 жылға арналған

      "Акциздiк, есепке алу-бақылау маркаларын, қатаң есептiлiк

      бланкiлерiн бacу" 703 республикалық бюджеттiк бағдарлама

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 49 296 мың теңге (қырық тоғыз миллион екi жүз тоқсан алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң 21, 368, 373, 531-баптары ; "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы Заңының 11-бабы ; "Жеке кәсiпкерлердi мемлекеттiк тiркеу үшiн алым ставкаларын, жеке кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктiң нысанын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 желтоқсандағы N 1586 қаулысы .

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарлама мақсаты: кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды, жеке кәсiпкер және патент негiзiнде салық төлеу ретiнде мемлекеттiк тiркеуге тарту; қызметi мезеттiк сипаттағы тұлғалар, және қызметiн базарларда жүзеге асыратын тұлғаларды салықтарды төлеуге тарту; салық салу объектiлерi мен қызметiнiң жекелеген түрлерiнiң (казино, тотализатор, боулинг, бильярд және т.б.) есебiн жүргiзу; мүлiк, көлiк, жер салығын төлеуге жеке тұлғаларды тарту.

      5. Бюджеттік бағдарлама мiндеттерi: салық органдарының салық төлеушiлерге куәлiктер, патенттер, тiркеу кәртешкелерiн бepу; салық төлеушiлерге бiр жолғы талондарды, уәкiлеттi органдар арқылы салық төлегенi туралы квитанцияларды беру; уәкiлеттi органдарды бақылау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!лама) атауы ! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шаралар !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 703 Акциздiк, Жеке кәсiпкерлердiң Жыл Қазақстан

      есепке салық салудың ішінде Республика.

      алу-бақылау оңайтылған сының Қаржы

      маркаларын, режимдерiн қолдануға министрлігі

      қатаң құқығы патентi -

      есептiлiк 539 220 дана;

      бланкiлерiн ауыл шаруашылық

      басу өнiмдерiн өндiрушi -

      заңды тұлғалардың

      арнайы салық

      режимiн қолдануға

      құқығы патентi -

      4 780 дана;

      ламинациялық

      қалташықтар -

      761 820 дана;

      жеке кәсiпкерлердi

      мемлекеттiк тiркеу

      куәлiктерi - 217 820

      дана;

      тiркеу кәртешкелерi

      - 85 822 дана;

      салықтарды жинау

      жөнiндегi

      квитанциялар-

      1 400 000 дана;

      бiр жолғы талондар

      - 9 200 000 дана

      орташа санындағы

      бланкiлердi басу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жеке кәсiпкерлерден салық, түсiмiнiң 10 %-ке артуы; тiркелмеген объектiлер мен қызметiнiң жекелеген түрлерiн жүзеге асырушы кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерiнiң санын төмендету; мүлiк (көлiк, жер, мүлiк) салығын төлеуге жеке тұлғаларды қамту.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      306-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      705 "Жекелеген негiздер бойынша мемлекеттiң меншiгiне

      түскен мүлiктi бағалау, сақтау және сату"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 80 000 мың теңге (сексен миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 шілдедегi N 833 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жекелеген негiздер бойынша мемлекеттiң меншiгiне өткен мүлiктi сатудан қаражаттың толық және уақытылы түсуiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: уәкiлеттi органның жекелеген негiздер бойынша мемлекеттiң меншiгiне түскен мүлiктi бағалауға, тасымалдауға, жинақтауға, сақтауға, жiберуге және сату бойынша өзгелей шығындарға байланысты қызмет көрсетулерiне ақы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! !атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 705 Жекелеген Жекелеген негiздер Жыл Қазақстан

      негiздер бойынша мемлекет. iшiнде Республика.

      бойынша тердiң меншiгiне сының Қаржы

      мемлекеттiң түскен мүлiктi министрлігі

      меншiгiне бағалауға,

      түскен мүлiктi тасымалдауға,

      бағалау, жинақтауға,

      сақтау және сақтауға, жіберуге

      сату. және бұдан әрi

      пайдалану жөнiндегi

      өзгелей шығындарға

      байланысты қызмет

      көрceтулерге ақы

      төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жекелеген негiздер бойынша мемлекеттiң меншiгiне түскен мүлiктi сатудан түскен қаражаттың бюджетке түсiмi, 150 000,0 мың теңге мөлшерiнде.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      307-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      706 "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылау үшiн пайдаланылатын ресми ақпарат көздерiн

      сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13 354 мың теңге (он үш миллион үш жүз елу төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңының 9-бабы ; "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 14 мамырдағы N 590 қаулысы , "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттік бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлігінiң 2001 жылғы 14 мамырдағы N 590 бұйрығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру, бюджетке ақша қаражаттар түсiмiнiң көлемiн ұлғайту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдарды халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiмен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!(кіші бағдар. !бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!лама) атауы ! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! ! ! іс-шара !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 706 Трансферттiк Ақпараттық қызмет Жыл Қазақстан

      бағаларды көрсетулердi сатып ішінде Республика.

      қолдану алу (15 атаулар), сының Қаржы

      кезiнде трансферттiк министрлігі

      мемлекеттiк бағаларды қолдану

      бақылау үшiн кезiнде мемлекеттiк

      пайдаланылатын бақылау үшiн

      ресми ақпарат пайдаланылатын

      көздерiн ақпарат көздерiне

      сатып алу жазылу (4 атау).

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      308-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      707 "Ipi салық төлеушiлердi салықтық әкiмшiлiктендiрудi

      қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 46 152 мың теңге (қырық алты миллион бiр жүз елу екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi , "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде мемлекеттік бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы N 136-II Заңы , "Республикалық мониторингке жататын салық төлеушiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 17 сәуiрдегі N 448 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: салық және басқа да мiндеттi төлемдердiң бюджетке түсуiн көздейтiн салық заңдарының сақталуына бақылау функцияларын жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: өзiндiк құнды, шикiзат, материалдар мен қызмет көрсетулер сатып алу бағасын, iшкi рынокта өткiзу бағасын және экспорттық бағаларды, сатып алынған тауарлар бойынша ҚҚС-ты есепке жатқызуды қалыптастырудың негіздiлігіне, қайтаруға ұсынылған ҚҚС сомасының негiздiлiгiне бақылау; трансферттiк бағаларды қолдану кезiнде бақылау; салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеудiң уақтылығы мен толықтығына бақылау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!бағдарламаны) іске!асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! асыру жөніндегі !мерзі.!

      !коды! !атауы ! іс-шара !мі !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 707 Iрi салық Республикалық Жыл Қазақстан

      төлеушiлердi мониторингке ішінде Республика.

      салықтық жататын салық сының Қаржы

      әкімшiлiктен. төлеушiлердiң министрлігі

      дiруді тiзбесiне

      қамтамасыз енгiзiлген iрi

      ету салық төлеушiлердi

      42 салықтық тексеру

      жүргiзу үшiн

      iссапар шығыстары.

      Іссапарға

      жiберiлетiндердiң

      орташа жылдық саны

      - 462 адам (13860

      адам/күн)

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: бюджетке кiрiстер түсiмiнiң толықтығы мен уақтылығы, құжаттық тексерулердiң нәтижелерi бойынша қосымша қоса есептелген салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң бюджетке түсуi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      309-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      708 "Эйр Қазақстан" акцияларын мемлекеттің сатып алуы"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 390 700 мың теңге (екi миллиард үш жүз тоқсан миллион жетi жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 21 шiлдедегi N 1095 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасында мемлекеттік мүлiктi басқару және жекешелендiру тұжырымдамасы, "Эйр Қазақстан" жабық акционерлiк қоғамының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегі N 1004 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әуе тасымалы саласында бiрыңғай мемлекеттiк экономикалық саясат жүргiзу ұлттық тасымалдаушы қызметiне мемлекеттік бақылауды қалпына келтiру және "Эйр Қазақстан" жүзеге асыратын ұшу қауіпсiздiгін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: Қазақстан Республикасы экономикасының стратегиялық саласының кәсіпорны болып табылатын және қоғамдық және әлеуметтiк мәнi бар "Эйр Қазақстан" жабық акционерлік қоғамының мүлiктерiн сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! !атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 708 "Эйр Қазақстан" "Қазкоммерцбанк" 2003 Қазақстан

      ЖАҚ акцияларын ААҚ-да "Эйр жылғы Республика.

      мемлекеттің Қазақстан" ЖАҚ- қаңтар сының Қаржы

      сатып алуы ның 150 000 (жүз министрлігі

      елу мың) акциясын

      мемлекет меншiгiне

      сатып алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы экономикасының стратегиялық саласында мемлекеттiк мүдделердi ұсынатын ұлттық тасымалдаушы қызметiне мемлекеттiк бақылауды қалпына келтiру, елдiң экономикалық қауіпсiздiгін және саяси тәуелсiздiгiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      310-қосымша

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      709 "Эйр Астана" ЖАҚ-тың мемлекеттiк үлесiн ұлғайту"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 273 870 мың теңге (eкі жүз жетпiс үш миллион сегiз жүз жетпiс мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 21 шiлдедегi N 1095 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасында мемлекеттік мүлiктi басқару және жекешелендiру тұжырымдамасы, Ресей Федерациясының Үкiметi мен Қазақстан Республикасының Үкiметi арасындағы әуе хабарламасы туралы 1994 жылғы 28 наурыздағы келiсiмi.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықаралық әуе тасымалын жүзеге асыру және Ресейге әуе рейстерiн жөнелтудi жалғастыру үшiн әуе тасымалы саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясат жүргiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 60% дейiн жарғылық капиталда мемлекеттiк акциялар пакетiн көбейту және 40% дейiн "ВАЕ Systems" компаниясының үлесiн кемiту үшiн "ВАЕ Systems" компаниясына тиiстi "Эйр Астана" жабық акционерлiк қоғамының 10% акциясын мемлекет меншiгіне сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.! асыру жөніндегі !асыру !орындаушылар

      !лама!коды!дарламалардың)! іс-шаралар !мерзі.!

      !коды! !атауы ! !мдері !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 709 "Эйр Астана" "ВАЕ Systems" 2003 Қазақстан

      ЖАҚ-ның компаниясынан "Эйр жылғы Республика.

      мемлекеттiк Астана" ЖАҚ-ның 10% қаңтар сының Қаржы

      үлесін ұлғайту акциясын мемлекет министрлігі

      меншiгiне сатып алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Эйр Астана" ЖАҚ-ның акциялар пакетін мемлекеттің иеленуі үлесiн 10 %-ке ұлғайту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      310-1-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 310-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

      ____________________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      710 "Сәтбаев қаласының бюджетiн қалпына келтiру

      жөнiндегi iс шараларды iске асыру" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20 000 мың теңге (жиырма миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы ; "Сәтбаев қ. бюджетiнiң дербестiгi туралы" 2003 жылғы 27 наурыздағы N 20-35/842 кеңестiң хаттамасы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сәтбаев қаласы бойынша Салық комитетi мен қалалық қазынашылық бөлiмге табысты орындауға жүктелген функционалдық мiндеттерi үшiн тиiстi жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Сәтбаев қаласы бойынша Салық комитетi мен қалалық қазынашылық бөлiмiнiң материалдық техникалық базасын нығайту және дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны іске | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | асыру жөніндегі |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іс-шаралар | мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зімдері

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 710 Сәтбаев Сәтбаев қаласы Жыл Қазақстан

      қаласының бойынша Салық iшiнде Республика.

      бюджетiн комитетi мен қалалық сының Қаржы

      қалпына қазынашылық бөлiмiне министрлiгi

      келтiру әкiмшiлiк ғимарат,

      жөнiндегi материалдық-

      iс-шара. техникалық жарақ.

      ларды iске тандыру үшiн

      асыру жабдықтар, ұстауға

      ағымдағы жөндеу

      сатып алу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сәтбаев қаласы бойынша Салық комитетi мен қалалық қазынашылық бөлiмге жүктелген функционалдық мiндеттердi орындау үшiн әкiмшiлiк ғимаратпен, материалдық-техникалық жарақтандыруда қажеттiлiктi қамтамасыз ету.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады