2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi Әкiмшiлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
1-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Әкiмшiлiк шығындар" 001 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 439185 мың теңге (төрт жүз отыз тоғыз миллион жүз сексен бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453 Заңының 21, 22, 23, 24 және 25-баптары, "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшілігi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 11 ақпандағы N 805 Жарлығы , "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Арнаулы өкiлi туралы ереже туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 18 сәуiрдегi N 2955 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк хатшысы - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрiнiң мәртебесi мен өкiлеттiгi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 12 наурыздағы N 824 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң штат саны мен құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 11 ақпандағы N 806 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының сот жүйесi және судьяларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы N 132 Конституциялық Заңы , "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 28 мамырдағы N 203 Заңы, "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 15 қазандағы N 702 Жарлығы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң және Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесiнің қызметiн оларға жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлігiнiң және "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентінің Арнаулы өкілiнiң аппараттарын ұстау, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесiнiң қызметiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкiмшiлiк

      шығындар

      001 Орталық Мемлекеттiк органға Жыл Қазақстан

      органның жүктелген функциялар. бойына Республикасы

      аппараты ды орындау мақсатында Президенті.

      339 бiрлiк мөлшерiн. нің

      дегi штат саны шегiнде Әкімшілігі

      орталық органның

      аппаратын ұстау

      030 "Байқоңыр" Мемлекеттік органға Жыл Қазақстан

      ғарыш айла. жүктелген функция. бойына Республикасы

      ғындағы ларды орындау мақса. Президенті.

      Президенттің тында "Байқоңыр" нің

      арнаулы ғарыш айлағындағы Әкімшілігі

      өкілінің Қазақстан Республикасы

      аппараты Президентінің арнаулы

      өкілінің аппаратын

      6 бірлік мөлшеріндегі

      штат санының шегінде

      ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесіне жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы әрі уақтылы орындау.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
2-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Кадрлардың білiктілігiн арттыру мен қайта даярлау" 010 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1537 мың теңге (бiр миллион бес жүз отыз жеті мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі N 453 Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнің Әкімшілiгi туралы ереженi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінiң 2002 жылғы 11 ақпандағы N 805 Жарлығы , "Мемлекеттік қызметшілерді оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентiнің Әкімшілігі қызметкерлерінiң кәсiби деңгейiн көтеру мен біліктiлігін арттыру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік қызметшілердің кәсiби шеберлiгi мен құзыреті, бiліктілігін арттыру мен оқу-бiлiмiн жаңартудың үздiксiздігі принципін iске асыру, оларды қайта даярлау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлардың

      біліктілігін

      арттыру мен

      қайта даярлау

      005 Мемлекеттік Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      қызметшілер. ликасы Президенті. бойына Республикасы

      дің білікті. нің Әкімшілігі Президенті.

      лігін арттыру аппаратының мемле. нің

      кеттік қызметші. Әкімшілігі

      лерін (жаңадан

      қабылданған, сон.

      дай-ақ аттестаттауға

      тиісті қызметкер.

      лерді жыл бойына)

      тұрақты түрде қайта

      даярлау мен білік.

      тілігін арттыру

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң қызметкерлерiн ұйымдастыру және олардың кәсiби шеберлiгi мен бiлiктiлiгi деңгейiн қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
3-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану" 015 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 40022 мың теңге (қырық миллион жиырма екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453 Заңының 21, 22, 23, 24 және 25-баптары , "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 326-I заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Архивiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 14 қаңтардағы N 1502 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағаты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 52 өкiмi , "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы , "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілерi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Президент Әкiмшілiгi мен Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттік органдардың мұрағат құжаттарын тұрақты мемлекеттiк сақтау, ақпарат тасығыштардың барлық түріндегi құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатында сақталатын құжаттарды мемлекеттік есепке алу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: құжаттармен қамтамасыз ету, Президент Әкімшілігі мен Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттік органдардың құжаттамаларын басқару, Қазақстан Республикасы Президентiнiң қызметi мұрағаттық қамтамасыз ету саласындағы функцияларды орындау, құжаттарды мемлекеттік саясатта, экономикада, ғылыми және әлеуметтік-мәдени мақсаттарда пайдалану.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 015 Мұрағат қорының,

      баспа басылымда.

      рының сақталуын

      қамтамасыз ету

      және оларды

      арнайы пайдалану

      030 Қазақстан Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      Республикасы ликасы Президенті. бойы Республикасы

      Президентiнің нің Мұрағатын 86 Президентiнiң

      Мұрағаты бірлік штат саны Әкiмшілiгі

      лимит шегінде

      ұстауды қамтамасыз

      ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатына жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы және уақтылы орындау.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
4-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Мемлекеттің iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектiлерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету" 030 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 40112 мың теңге (қырық миллион бiр жүз он екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1235 Жарлығы, "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мәселелерi" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 30 қыркүйектегi N 977 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнің 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1999 жылғы 4 мамырдағы N 130 Жарлығы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы, "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшiлерi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектiлерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiң ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету тұрғысынан iшкi және сыртқы саясаттың өзектi мәселелерi жөнiнде ғылыми-талдамалық ұсыныстарды әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 030 Мемлекеттiң

      iшкi және сыртқы

      саясатының

      стратегиялық

      аспектiлерiн

      болжамды-талдамалық

      қамтамасыз ету

      030 Қазақстан Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      Республикасының ликасының Прези. бойы. Республикасы

      Президентi денті жанындағы на Президентiнiң

      жанындағы Қазақстан стра. Әкiмшiлiгi

      Қазақстан тегиялық зерттеулер

      стратегиялық институтын 49 бiрлiк

      зерттеулер штат санының лимитi

      институты шегiнде ұстауды

      қамтамасыз eту

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтына жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы әрi уақтылы орындау.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
5-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту" 201 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 634 мың теңге (алты жүз отыз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1235 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мәселелерi" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 30 қыркүйектегi N 977 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнің 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 4 мамырдағы N 130 Жарлығы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Президентiнiң жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты үшiн активтер сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      201 Қазақстан Кiтапханаға 1 Ағымда. Қазақстан

      Республикасының данадан перфора. ғы Республикасы

      Президентi жа. тор, картотека жылдың Президенті.

      нындағы Қазақ. және 3 сөре, 10 наурызы нің

      стан стратегия. дана мөлшерiнде Әкімшілігі

      лық зерттеулер терезеге орнататын

      институтының ауа сүзгiштер

      материалдық- сатып алу

      техникалық

      базасын нығайту

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: материалдық-техникалық базаны нығайту Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты жұмысының тиімділігiн арттыруға жағдай жасайды.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
6-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту" 202 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 311 мың теңге (үш жүз он бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 326-І Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Архивiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 14 қаңтардағы N 1502 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағаты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 52 өкiмi , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағаты үшiн активтер сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 202 Қазақстан металл шкаф және Ағымдағы Қазақстан

      Республикасы 4 көрме сөресiн жылдың Республикасы

      Президентi сатып алу сәуірі Президентiнiң

      Мұрағатының Әкiмшiлiгi

      материалдық-

      техникалық

      базасын

      нығайту

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын толық жарақтандыруды қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
7-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатын есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету" 601 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 700 мың теңге (жетi жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 326-І Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнің Архивiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 14 қаңтардағы N 1502 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағаты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 52 өкiмi , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатын толық компьютерлендiрудi қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентiнің Мұрағаты үшiн ұйымдастыру және компьютер техникасын сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 601 Қазақстан 3 компьютер, Ағымдағы Қазақстан

      Республикасы 3 лазерлi принтер жылдың Республикасы

      Президентiнiң және бiр портатив. ақпаны Президентінің

      Мұрағатын тiк компьютер Әкімшілігі

      есептеу және сатып алу

      ұйымдастыру

      техникасымен

      қамтамасыз ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: сұранымдарды орындау жөнiндегi жұмыстарды автоматтандыру (қажеттi ақпаратты жеделдетiп iздестiру және беру), келген және шыққан хат-хабарларды тiркеу, жариялауға құжаттар жинағының үлгiлерiн дайындау.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
8-қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнаулы өкілдіктi есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету" 602 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 606 мың теңге (алты жүз алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Арнаулы өкiлi туралы ереже туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 18 сәуiрдегi N 2955 Жарлығы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Президенттiң арнаулы өкiлiнiң аппаратын компьютер және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Президенттiң арнаулы өкiлiнiң аппараты үшiн ұйымдастыру және компьютер техникасын сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 602 "Байқоңыр" 4 компьютер, ағымдағы Қазақстан

      ғарыш айлағын. 2 принтер сатып жылдың Республикасы

      дағы арнаулы алу ақпаны Президентiнiң

      өкілдікті есеп. Әкiмшiлiгi

      теу және ұйым.

      дастыру техника.

      сымен қамтамасыз

      ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Президенттiң арнаулы өкiлiнiң аппаратын толық компьютерлендiрумен қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
9-қосымша

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.21. N 150у қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын компьютер және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету" 603 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4813 мың теңге (төрт миллион сегiз жүз он үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1235 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мәселелерi" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 30 қыркүйектегi N 977 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 4 мамырдағы N 130 Жарлығы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын толығымен компьютерлендіруді қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының компьютер паркiн толығымен жарақтандыру үшiн негiзгi қорларды сатып алу, редакция-баспа кешенiн жете жасақтау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Ша. !Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      N !дар.!ғын !лардың (шағын!(шағын бағдарла. !асыру !орындаушылар

      р !ла. !бағ. !бағдарлама. !маларды) іске !мерзімі!

      / !ма. !дар. !лардың) атауы!асыру жөніндегі ! !

      с !ның !лама.! !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Қазақстан 1 ризограф, ағымдағы Қазақстан

      Республикасы. 1 электрлi степ. жылдың Республикасы

      ның Президентi лер, 1 түрлi түсті ішінде Президентiнiң

      жанындағы ағынды принтер, Әкiмшiлiгi

      Қазақстан 20 дана мөлшерiнде

      стратегиялық компьютер сатып алу <*>

      зерттеулер

      институтын

      компьютер және

      ұйымдастыру

      техникасымен

      қамтамасыз ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: редакция-баспа кешенiн жете жасақтау мен компьютер паркiн толығымен жарақтандыру Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты жұмысының тиiмдiлiгiн арттыруға жағдай жасайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады