2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
27-қосымша

      ЕСКЕРТУ.27-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Әкiмшiлiк шығыстар" деген 001

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6782578 мың теңге (алты миллиард жетi жүз сексен екi миллион бес жүз жетпiс сегiз мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 14 ақпандағы N 180-7 қаулысы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнің 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары жүйесiнiң штаттық сан лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1443 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 31 наурыздағы N 329 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдардың қызметкерлерiн шетелдерге iссапарға жiберудi ретке келтiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 наурыздағы N 274 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоғамдық тәртiптi сақтау мен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарына, қоғам және мемлекет мүдделерiне қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қол сұғушылықтардың алдын алу мен жолын кесу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орталық аппаратына, Iшкi әскерлер комитетiне, аумақтық органдары мен бөлiмшелерiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу, оларды анықтау мен жолын кесу, қылмыстарды ашу және тергеу, сондай-ақ қылмыскерлердi iздестiру жөнiндегi; олардың құзыретi шегiнде заңнамада белгiленген тәртiппен алдын ала тергеудi, анықтауды және әкiмшiлiк өндiрiстi жүзеге асыру жөнiндегi; жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудегi мемлекеттiк қадағалау мен бақылау жөнiндегi; мемлекеттiк және өзге де объектілердi, жеке тұлғаны күзету, сезiктiлер мен айыпталушыларды айдауылдау, террористiк актiлердiң жолын кесуге қатысу, кепiлдiкке алынғандарды босату жөнiндегi өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орталық аппаратын, Iшкi әскерлер комитетiн, аумақтық органдары мен бөлiмшелерiн ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкiмшiлiк Қазақстан

      шығыстар Республикасы.

      ның Ішкі істер

      министрлігі

      001 Орталық Қазақстан Респуб. Ай сайын Қазақстан

      орган ликасы Ішкі істер Республикасы.

      аппараты министрлiгiнiң ның Ішкі істер

      орталық аппаратын, министрлігі,

      Iшкi әскерлер Қазақстан

      комитетiн 1458 Республикасы

      бiрлiктен тұратын Ішкі істер

      штаттық сан министрлігінің

      шегінде ұстау. Ішкі әскерлер

      комитеті

      002 Аумақтық Қазақстан Респуб. Ай сайын Қазақстан

      органдардың ликасы Iшкi iстер Республикасы.

      аппараттары министрлiгiнiң ның Ішкі істер

      аумақтық органдарын министрлігі,

      19138 бiрлiктен облыстардағы

      тұратын штаттық Ішкі істер бас

      сан шегінде ұстау. басқармалары,

      Iшкi iстер

      басқармалары,

      Алматы және

      Астана қала.

      ларының Iшкі

      iстер бас

      басқармалары,

      көлiктегi Iшкi

      iстер бас

      басқармасы және

      оның

      бөлiмшелерi,

      Әскери-тергеу

      басқармалары

      мен бөлiмдерi,

      арнайы полиция

      бөлiмшелерi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне, Iшкi әскерлер комитетiне, аумақтық органдары мен бөлiмшелерiне жүктелген функциялар мен мiндеттердің сапалы және уақытында орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      28-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 28-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Tepгeу жүргiзу кезiнде адвокаттарға

      еңбекақы төлеу" деген 004 республикалық

      бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 95101 мың теңге (тоқсан бес миллион бiр жүз бiр мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргізу кодексi ; "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғаумен және өкілдiк етумен байланысты шығыстарды өтеудің тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекет кепілдiк берген және Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген өз құқықтарын, бостандықтарын қорғаудағы және бiлікті заң көмегін алудағы адам құқықтарын iске толық асыруды және мемлекеттiк тапсырыстың уақытында орындалуын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: адвокаттар көрсеткен қызметке ақы төлеу және қылмыстық iстер бойынша қорғау мақсатында заңды мүдделерiн қорғаудағы және iске асырудағы адвокаттар қызметiн ұйымдастыру; адвокаттық қызметтердi заңнамада тыйым салынбаған әдiстермен және құралдармен жүзеге асыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 004 Тергеу Қазақстан Республи. Ай Қазақстан Рес.

      жүргiзу касы Қылмыстық iс сайын публикасының

      кезiнде жүргізу кодексiнің Ішкі істер

      адвокаттар. 71, 72-баптарына министрлігі,

      ға еңбекақы және "Адвокаттық облыстардағы

      төлеу қызмет туралы" Ішкі істер бас

      Қазақстан Республи. басқармалары,

      касы Заңының 5- Ішкі істер

      бабындағы 2-тармақ. басқармалары,

      қа сәйкес ақы Алматы және

      төлеуден босатылған Астана

      адамдарға көрсеткен қалаларының

      заң көмегi үшiн Ішкі істер бас

      адвокаттарға ақы басқармалары,

      төлеу және бұл көліктегі Ішкі

      жағдайларда істер бас

      өндiрiсiнде iс басқармалары

      болатын (сағат саны және оның

      - 449 598-ден бөлімшелері,

      аспайтын) қылмыстық Әскери-тергеу

      істі жүргізуші орган басқармалары

      қаулысының және сот мен бөлімдері,

      ұйғарымының негiзiнде арнайы полиция

      қорғаумен және бөлімшелері.

      өкiлдiкпен байланысты

      шығыстарды өтеу,

      Қазынашылықтың

      аумақтық орган.

      дарында белгiленген

      тәртiппен тiркелген

      азаматтық-құқықтық

      шарттар бойынша

      өткен жылдардың

      мiндеттемелерiн

      орындау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: азаматтарды адам құқықтарын қорғауда заңнама кепілдік берген білікті заң көмегiмен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      29-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Өткен жылдардағы мiндеттемелердi

      орындау" деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 159 700 мың теңге (бiр жүз елу тоғыз миллион жетi жүз теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 1999 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 44-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы , "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi орталық аппаратының жеке құрамына тиiстi тұрмыстық жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi әкiмшiлiк ғимаратының құрылысы бойынша кредиторлық қарызды өтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 006 Өткен 2003 Қазақстан Рес.

      жылдардағы жылғы публикасының

      мiндеттеме. қаңтар. Ішкі істер

      лердi дан министрлігі

      орындау бастап

      031 Қазақстан Қазақстан Респуб. Қазақстан Рес.

      Республика. ликасының Iшкi публикасының

      сының Астана iстер министрлiгi Ішкі істер

      қаласында әкiмшiлiк ғимара. министрлігі

      Iшкi iстер тының құрылысы

      министрлiгi бойынша орындалған

      әкiмшiлiк қызмет көрсетулер

      ғимаратының үшiн жеткiзiп

      құрылысы берушiлермен есеп

      бойынша айырысуларды аяқтау

      кредиторлық

      қарызды

      өтеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Астана қаласында Iшкi iстер министрлiгi әкiмшiлiк ғимаратының құрылысы бойынша кредиторлық қарызды өтеу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      30-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кәсiби орта бiлiмi бар мамандарды

      даярлау" деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 291 555 мың теңге (екi жүз тоқсан бiр миллион бес жүз елу бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерінің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруі туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 19 мамырдағы N 721 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 18 қыркүйектегi N 1136-51 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 қаңтардағы N 59-3 қаулысы; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдары үшiн мамандығы бойынша қажеттi теориялық бiлiмi мен тәжiрибелiк дағдысы бар, арнаулы орта бiлiмдi, бiлiктi мамандарды дайындау жөнiнде Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орта оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуына барынша тиiмдi қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң кадрларына қойылатын талаптарды ескере отырып, мамандар дайындығының сапасын ұдайы жетiлдіруде Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орта оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуы үшiн оларды ұстау; дене шынықтыру дайындығы және курсанттардың денсаулығын нығайту жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 007 Кәсiби орта Қазақстан Рес.

      бiлiмi бар публикасының

      мамандарды Ішкі істер

      даярлау. министрлігі

      030 Ақтөбе заң Ақтөбе заң Ай Қазақстан Рес.

      колледжi колледжiн 130 сайын публикасының

      бiрлiктен тұратын Ішкі істер

      штаттық сан шегiнде министрлігі,

      ұстау. Азықтүлiкпен, Қазақстан Рес.

      дәрi-дәрмектермен, публикасы Ішкі

      заттай мүлiктермен, істер

      жанар-жағар май министрлігінің

      материалдарымен, Ақтөбе заң

      жұмсақ инвентарьмен, колледжі

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      Колледждiң кiтап.

      ханалық қорын

      толықтыру. Күндiзгi

      бөлiмде оқитындар

      саны - 281 бiрлiк,

      сырттай бөлiмде -

      155 бiрлiк.

      033 Шымкент заң Шымкент заң Ай Қазақстан Рес.

      колледжі колледжiн 214 сайын публикасының

      бiрлiктен тұратын Ішкі істер

      штаттық сан шегiнде министрлігі,

      ұстау. Қазақстан

      Азық-түлiкпен, Республикасы

      дәрi-дәрмектермен, Ішкі істер

      заттай мүлiктермен, министрлігінің

      жанар-жағар май Шымкент заң

      материалдарымен, колледжі

      жұмсақ инвентарьмен,

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      Күндiзгi бөлiмде

      оқитындар саны -

      300 бiрлiк, сырттай

      бөлiмде - 250

      бiрлiк.

      034 Семей заң Семей заң колледжiн Ай Қазақстан Рес.

      колледжі 160 бiрлiктен сайын публикасының

      тұратын штаттық сан Ішкі істер

      шегiнде ұстау. министрлігі,

      Азық-түлiкпен, Қазақстан

      дәрi-дәрмектермен, Республикасы

      заттай мүлiктермен, Ішкі істер

      жанар-жағар май министрлігінің

      материалдарымен, Семей заң

      жұмсақ инвентарьмен, колледжі

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      Күндiзгi бөлiмде

      оқитындар саны -

      319 бiрлiк, сырттай

      бөлiмде - 229

      бiрлiк.

      035 Алматы заң Алматы заң колледжiн Ай Қазақстан Рес.

      колледжі 160 бiрлiктен сайын публикасының

      тұратын штаттық сан Ішкі істер

      шегiнде ұстау. министрлігі,

      Азық-түлiкпен, Қазақстан

      дәрi-дәрмектермен, Республикасы

      заттай мүлiктермен, Ішкі істер

      жанар-жағар май министрлігінің

      материалдарымен, Алматы заң

      жұмсақ инвентарьмен, колледжі

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      Колледждің кітап.

      ханалық қорын

      толықтыру.

      Күндiзгi бөлiмде

      оқитындар саны -

      154 бiрлiк, сырттай

      бөлiмде - 150

      бiрлiк.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының ішкі iстер органдарын арнаулы орта білiмi бар бiлiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Ақтөбе заң колледжiнiң күндiзгi бөлiмiнен 150 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 75 бірлік; Шымкент заң колледжінің күндiзгi бөлiмiнен 155 бiрлiк, сырттай бөлiгiнен 100 бiрлiк; Семей заң колледжiнiң күндізгі бөлімінен 159 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 80 бiрлiк; Алматы заң колледжiнiң күндiзгi бөлiмiнен 70 бірлік, сырттай бөлiмiнен 47 бiрлiк.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      31-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау" деген 009 республикалық бюджет бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 989 487 мың теңге (тоғыз жүз сексен тоғыз миллион төрт жүз сексен жетi мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерінің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және әлеуметтiк қорғалуы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнің Жоғары әскери училищесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 18 наурыздағы N 349 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Академиясы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 1 маусымдағы N 675 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348 қаулысы ; "Құқық қорғау органдары үшiн кадрлар даярлауды құқық қорғау органдарының қызметiн және үкiметтiк байланыс әскерлерi әскери қызметшілерiн әлеуметтiк қорғауды қаржыландыруға байланысты жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 қыркүйектегi N 1427 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлер үшiн кадрлар дайындау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң жоғары оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуына барынша тиiмдi қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету, терең гуманитарлық, заңгерлiк арнаулы бiлiмi бар кадрлардың қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi жұмыстарын жоғары кәсiби деңгейде ұйымдастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Iшкi iстер органдары қызметiнiң өзектi проблемаларына фундаменталды және қолданбалы зерттеулердi жүргiзу және алынған нәтижелердi iшкi iстер органдарының оқу процесi мен тәжiрибесiне енгiзу мақсатында iшкi iстер органдары үшiн мамандар дайындау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң жоғары оқу орындарына жүктелген функцияларды орындау үшiн оларды ұстау; оқу, ғылыми, оқу-әдiстемелік және анықтамалық-ақпараттық әдебиеттердi дайындау; оқу-тәрбие процесiне ұдайы және ауыспалы құрамның белсендi қатысуын ынталандыру жүйесiн әзiрлеу және енгiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 009 Жоғары оқу- Ай Қазақстан Рес.

      орындарында сайын публикасының

      кадрларды Ішкі істер

      даярлау министрлігі

      032 Қостанай Қостанай заң Ай Қазақстан Рес.

      заң институтының 300 сайын публикасының

      институты бiрлiктен тұратын Ішкі істер

      штаттық сан шегiнде министрлігі,

      ұстау. Қазақстан

      Азық-түлікпен, Республикасы

      дәрi-дәрмектермен, Ішкі істер

      заттай мүлiктермен, министрлігінің

      жұмсақ инвентарьмен, Қостанай заң

      жанар-жағар май институты

      материалдарымен,

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      Институттың

      кiтапханалық қорын

      толықтыру. Күндiзгi

      бөлiмде оқитындар

      саны - 753 адам,

      сырттай бөлiмде -

      784 адам.

      033 Iшкi Ішкі әскерлердің Ай Қазақстан Рес.

      әскерлердiң Жоғары әскери сайын публикасының

      Жоғары училищесінің 591 Ішкі істер

      әскери бірліктен тұратын министрлігі,

      училищесі, штаттық сан шегінде Қазақстан

      Петропавл ұcтау, оның iшiнде Республикасы

      қаласы 159 бiрлiктi Ішкі істер

      құрайтын мерзiмдi министрлігінің

      қызметтегi әскери ішкі әскерлердің

      қызметшiлермен Жоғары әскери

      ауыстырылған. училищесі.

      Азық-түлiкпен,

      дәрi-дәрмектермен,

      заттай мүлiктермен,

      жанар-жағар май

      материалдарымен,

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      034 Қазақстан Оқып жүрген Ай Қазақстан Рес.

      Республика. курсанттар саны - сайын публикасының

      сы Ішкі 880 адам. Қазақстан Ішкі істер

      істер мини. Республикасы Iшкi министрлігі,

      стрлігінің iстер министрлiгiнiң Қазақстан

      Академиясы Академиясын 678 Республикасы

      бiрлiктен тұратын Ішкі істер

      штаттық сан шегiнде министрлігінің

      ұстау. Академиясы

      Азық-түлiкпен,

      дәрi-дәрмектермен,

      заттай мүлiктермен,

      жанар-жағармай

      материалдарымен,

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      Практикалық оқу

      сабақтарын өткiзу

      үшiн арнайы

      құралдарды арттех.

      қару-жарақты:

      198814 бiрлiктен

      тұратын 9 мм

      "Макаров"

      тапаншасының

      патрондарын, 14510

      бiрлiктен тұратын

      5,45 мм (7,62 мм)

      автоматтық бос

      патрондарды, 406

      бiрлiктен тұратын

      15 мм дабыл белгi

      беру патрондарын,

      858 бiрлiктен

      тұратын 30 мм

      реактивтi

      патрондарды, 635

      бiрлiк жарылыс.

      пакеттердi, 5

      бiрлiктен тұратын

      түтiн шашкаларын,

      50 бiрлiктен

      тұратын қол түтiн

      гранаталарын, 1000

      бiрлiктен тұратын

      ПР73 бұйымдарды,

      85 бiрлiктен тұратын

      бронды қалқаншаларды,

      130 бiрлiктен

      тұратын БР-С

      бұйымдарды, 850

      бiрлiктен тұратын

      соққы әсер етпейтiн

      қалқандарды, 262

      бiрлiктен тұратын

      "Черемуха 4"

      бұйымдарын, 262

      бiрлiктен тұратын

      "Черемуха 6"

      бұйымдарын, 262

      бiрлiктен тұратын

      "Черeмуха 10"

      бұйымдарын, 60

      бiрлiктен тұратын

      пехоталық күректердi,

      262 бiрлiктен

      тұратын саперлiк

      күректердi, 10

      бiрлiктен тұратын

      ломды, 10 бiрлiктен

      тұратын өртке

      қарсы қолданылатын

      балталарды, 5

      бiрлiктен тұратын

      таяқ-сатыларды,

      10 бiрлiктен

      тұратын iлгектi,

      200 бiрлiктен

      тұратын арнайы

      арқанды, 415 бiрлiк

      жеңiл қорғау

      жилеттерін, 253

      бiрлiк "Сирень 12"

      арнайы құралдарын

      сатып алу.

      035 Қазақстан Күндiзгi бөлiмде Ай Қазақстан Рес.

      Республикасы оқитындар саны - сайын публикасының

      Iшкі iстер 1303 адам, сырттай Ішкі істер

      министрлігі. бөлiмде - 1381 адам. министрлігі,

      нiң Қазақстан Республи. Қазақстан

      Қарағанды касы Iшкi iстер Республикасы

      заң министрлігінiң Ішкі істер

      институты Қарағанды заң министрлігінің

      институтын 501 Қарағанды заң

      бiрлiктен тұратын институты

      штаттық сан шегiнде

      ұстау.

      Азық-түлiкпен,

      дәрi-дәрмектермен,

      заттай мүлiктермен,

      жанар-жағармай

      материалдарымен,

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен,

      стипендиямен

      қамтамасыз ету.

      Күндiзгi бөлiмде

      оқитындар саны -

      870 адам, сырттай

      бөлiмде - 738 адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын және iшкi әскерлерiн жоғары бiлiктiлiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Қостанай заң институтының күндiзгi бөлiмiнен 176 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 238 бiрлiк; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi Жоғары әскери училищесiнiң күндiзгi бөлiмiнен 159 бiрлiк; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Академиясының күндiзгi бөлiмiнен 349 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 426 бiрлiк; Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Қарағанды заң институтының күндiзгi бөлiмiнен 185 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 148 бiрлiк.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      32-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кадрлардың бiлiктiлiгiн жоғарылату

      және оларды қайта даярлау" деген 010 республикалық

      бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 34 285 мың теңге (отыз төрт миллион екi жүз сексен бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қызметке алғашқы рет қабылданатын адамдарды және Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн кәсiби даярлау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 16 мамырдағы N 847 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтік iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдарының жеке құрамын бастапқы даярлықтан өткiзу, қатардағы, кішi және орта құрамның бiлiктілігiн жоғарылату және оларды қайта даярлау, бөлiмшелер iшкi iстер органдарына қатардағы, кiшi және орта басшы құрам лауазымдарында қызмет өткеруге ұсынған әскери емес азаматтарды бастапқы дайындықтан өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң Кәсiби дайындау училищесiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Кәсiби дайындау училищесiне жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн оны ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлардың Қазақстан Рес.

      бiлiктiлiгiн публикасының

      жоғарылату Ішкі істер

      және оларды министрлігі.

      қайта

      даярлау

      030 Кәсiби Қазақстан Республи Ай Қазақстан Рес.

      даярлау касы Iшкi iстер сайын публикасының

      училищесi министрлiгiнің Ішкі істер

      Кәсiби даярлау министрлігі,

      училищесiн 94 Қазақстан

      бiрлiктен тұратын Республикасы

      штаттық сан шегiнде Ішкі істер

      ұстау. министрлігінің

      Азық-түлiкпен, Кәсіби даярлау

      дәрi-дәрмектермен, училищесі

      заттай мүлiктермен,

      жанар-жағар май

      материалдарымен

      және басқа да

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен

      қамтамасыз ету.

      Барлық оқитындар

      саны (бiрлiк) -

      1000, оның iшінде

      тыңдаушылар санаты

      бойынша: бастапқы

      дайындықта - 600,

      бiлiктiлiгiн

      жоғарылатуда - 300,

      қайта даярлауда

      - 100.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Кәсiби даярлау училищесiнiң жоспарлы: 600 бiрлiктi құрайтын бастапқы дайындау курсанттарын; 300 бiрлiктi құрайтын бiлiктiлiгiн жоғарылату тыңдаушыларын; 100 бiрлiктi құрайтын кадрларды қайта даярлау тыңдаушыларын оқытудағы негiзгi мiндеттердi сапалы әрi уақытында орындауы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      33-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Әскери қызметшілердi, құқық қорғау

      органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн

      емдеу" деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 121 539 мың теңге (бip жүз жиырма бiр миллион бес жүз отыз тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық амандығы туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 8 шiлдедегi Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы ішкі iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1433 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртіптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлерiнің әскери қызметшiлерi мен қызметкерлерiне, олардың бiрге тұратын отбасы мүшелерiне және iшкi iстер органдарының зейнеткерлерiне кешендi бiлiктi, мамандандырылған, кеңестiк-диагностикалық, профилактикалық және стационарлық көмек көрсету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аурулардың барлық түрлерiн, мүгедектiктi және өлiмдi кемiтуге бағытталған профилактикалық iс-шаралардың кешенiн ұйымдастыру және жүргiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Емханалы орталық госпиталiнiң аппаратына жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн оны қамтамасыз ету; қазiргi заманғы емдеу-диагностикалық жабдықтарымен жарақтандыру, профилактика, диагностика және емдеу жұмысының озық түрлерi мен тәсiлдерiн зерттеу және енгiзу; салауатты өмiр салтын насихаттау жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастыру және жүргiзу; дәрiгерлердiң және орта буындағы медициналық қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн жоғарылату; құқық қорғау органдарын қолайлы жасақтау мақсатында жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық және iс жүзiндегi шараларды жүргiзу ведомстволық медициналық және әскери-медициналық мекемелердегi емдеу-диагностикалық жұмыстардың ұйымдастырылуын, жүргiзiлуiн және олардың нәтижелерiн әскери-дәрiгерлiк сараптау материалдарын бақылауды жүзеге асыру; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің бөлiмшелерiнде iс жүзiндегi санитарлық заңнаманың, санитарлық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің сақталуын қамтамасыз ету; қоршаған ортаның ластануын болдырмауға және жоюға бағытталған санитарлық iндетке қарсы шараларды даярлау және жүзеге асыру; iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлер қызметкерлерiнің, олардың отбасы мүшелерiнің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң арнаулы мекемелерiнде ұсталатын арнайы контингенттiң денсаулығын нығайту үшiн жағдай жасау; iшкi iстер органдарының әскери қызметшiлерi мен қызметкерлерiне, олардың бiрге тұратын отбасы мүшелерiне және iшкi iстер органдарының зейнеткерлерiне "Қазақстан" емдеу кешенi" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны көрсететiн медициналық қызмет үшiн ай сайын ақша төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 012 Әскери Қазақстан Рес.

      қызметшiлердi, публикасының

      құқық қорғау Ішкі істер

      органдарының министрлігі

      қызметкерлерiн

      және олардың

      отбасы

      мүшелерiн

      емдеу

      030 Емханалы Емханалы госпи. Ай Қазақстан Рес.

      госпиталь тальдi 241 бiрлiгi сайын публикасының

      бар штаттық сан Ішкі істер

      шегiнде ұстау. министрлігі,

      Емханалы госпиталь. Емханалы

      дiң қызметiн госпиталь

      азық-түлiк

      өнiмдерiмен,

      дәрi-дәрмектермен,

      басқа да

      медициналық мақсат.

      тағы құралдармен,

      төсек орынмен,

      арнайы киiм-

      кешекпен, тауар-

      материалдық бағалы

      заттармен, жанар-

      жағар май

      материалдарымен

      қамтамасыз ету.

      031 Iшкi iстер Iшкі iстер Ай Қазақстан Рес.

      органдарының органдарының әскери сайын публикасының

      әскери қызметшiлерi мен Ішкі істер

      қызметшiлерi қызметкерлеріне, министрлігі,

      мен қызмет. олардың бiрге Қазақстан Рес.

      керлерiне, тұратын отбасы публикасының

      олардың бiрге мүшелерiне және Ішкі істер

      тұратын iшкi iстер министрлігінің

      отбасы органдарының "Қазақстан"

      мүшелерiне зейнеткерлерiне емдеу кешені"

      және iшкi 24497 күндiк республикалық

      iстер орган. төсек-орындық мемлекеттік

      дарының зей. медициналық қазыналық

      неткерлерiне қызметтер көрсету кәсіпорны

      медициналық

      көмек көрсету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iшкi iстер органдарының әскери қызметшiлерi мен қызметкерлерiне, олардың бiрге тұратын отбасы мүшелерiне және iшкi iстер органдарының зейнеткерлерiне кешендi бiлiктi, мамандандырылған, кеңестiк-диагностикалық профилактикалық және стационарлық көмек көрсету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақытында орындалуы. Iшкi iстер органдарының әскери қызметшiлерi мен қызметкерлерiнiң, олардың бiрге тұратын отбасы мүшелерiнің және iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлер зейнеткерлерiнің емделуi үшiн 24497 күндiк-төсек орынды ұсыну.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      34-қосымша

      РҚАО-ның ескертуі: "Қызметтік пайдалану үшін" белгісімен
      34-қосымшаның қазақша мәтінінің аудармасы жоқ орысша мәтіннен қараңыз.
      ЕСКЕРТУ. 34-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      35-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Республикалық деңгейде қоғамдық

      тәртiптi сақтау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету"

      деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 164 665 мың теңге (төрт миллиард бiр жүз алпыс төрт миллион алты жүз алпыс бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi істер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерінің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және әлеуметтiк қорғалуы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары жүйесiнiң штаттық сан лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1443 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Тылдық қамтамасыз етудiң түрлерi бойынша нормаларды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 19 мамырдағы N 762 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң қауiпсiздiгiн, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қол сұғудан қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi Қазақстан Республикасының Iшкiiсминi iшкi әскерлерiнің құрамалары мен бөлiмдерiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк және өзге де объектiлердi, жеке адамдарды күзету, тұтқынға алынғандар мен сотталғандарды айдауылдау қоғамдық тәртiптi сақтауға қатысу жаппай және топтасқан тәртiп бұзушылықтардың жолын кесу, кепiлдiкке алынғандарды босату, төтенше жағдайлардың (табиғи апаттардың, iрi апаттар мен катастрофалардың) зардаптарын жоюға қатысу жөнiндегi Қазақстан Республикасының Iшкiiсминi iшкi әскерлерiнің құрамалары мен бөлiмдерiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн оларды ұстау.

      6. Іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 021 Республикалық Қазақстан Рес.

      деңгейде публикасының

      қоғамдық Ішкі істер

      тәртіптi министрлігі

      сақтау және

      қоғамдық

      қауiпсiздіктi

      қамтамасыз ету

      030 Iшкi Iшкi әскерлердiң Ай Қазақстан

      әскерлердiң құрамалары мен сайын Республикасы

      құрамалары бөлiмдерiн 21227 Ішкі істер

      мен бөлiмдерi штаттық сан министрлігінің

      шегiнде ұстау, Ішкі әскерлер

      оның iшiнде: комитеті,

      15296 бiрлiктi Қазақстан Рес.

      құрайтын мерзiмдi публикасының

      қызметтегi әскери Ішкі істер

      қызметшiлермен министрлігі

      ауыстырылған. ішкі

      Iшкi әскерлердiң әскерлерінің

      қызметiн құрамалары мен

      азық-түлiкпен, бөлімдері

      дәрi-дәрмектермен,

      заттай мүлiктермен,

      жұмсақ инвентарьмен,

      жанар-жағар май

      материалдарымен

      және басқа да

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен

      қамтамасыз ету.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк объектiлердi күзетудi қамтамасыз етуде, тұтқынға алынғандар мен сотталғандарды айдауылдауда, патрульдiк-күзет қызметiн атқару арқылы қоғамдық тәртiптi сақтауға қатысуда Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң құрамалары мен бөлiмдерiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақытында орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      36-қосымша

      РҚАО-ның ескертуі: "Қызметтік пайдалану үшін" белгісімен 36-қосымшаның қазақша мәтінінің аудармасы жоқ орысша мәтіннен қараңыз.
      ЕСКЕРТУ. 36-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 36-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      37-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 37-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы азаматтарының

      төлқұжаттарын және жеке куәлiктерiн әзiрлеу" деген 035

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 529150 мың теңге (бес жүз жиырма тоғыз миллион бiр жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыру мен тiркеу ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 шiлдедегi N 1063 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 1999 жылғы 17 ақпандағы N 134 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: азаматтардың еркiн жүрiп-тұру мен тұрғылықты жердi таңдаудағы конституциялық құқықтарын жүзеге асыру халықты құжаттандыру және есепке алу жүйесiн жетiлдiру үшiн Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн әзiрлеудi қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн әзiрлеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 035 Қазақстан Қазынашылықтың Ай Қазақстан Рес.

      Республикасы аумақтық органда. сайын публикасының

      азаматтар. рында белгіленген Ішкі істер

      ының тәртiппен тiркелген министрлігі,

      төлқұжаттары азаматтық-құқықтық Қазақстан

      мен жеке шарттар бойынша Республикасы

      куәлiктерiн Қазақстан Респуб. Ішкі істер

      әзiрлеу ликасының азамат. министрлігінің

      тарына төлқұжаттар "Ақпараттық-

      465225 дана және өндірістік

      жеке куәлiктер орталық"

      1524116 дана

      республикалық

      әзiрлеуге арналған мемлекеттік

      өткен жылдардың кәсіпорны.

      мiндеттемелерiн

      орындау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: азаматтардың еркiн жүріп-тұру мен тұрғылықты жердi таңдаудағы конституциялық құқықтарын iске асыру, азаматтарды тiркеу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      38-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 38-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Елiмiздiң қоғамдық тәртiп саласындағы

      саяси мүдделерiн қамтамасыз ету" деген

      037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ


      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы Жарғысын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң 1993 жылғы 31 наурыздағы қаулысы; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының аумағында ұйымдасқан қылмысқа және құқық бұзушылықтардың өзге де түрлерiне қарсы күрестi үйлестiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттердiң Iшкi iстер министрлерi кеңесiн, оның iшiнде Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер аумағындағы Ұйымдасқан қылмысқа және қылмыстардың өзге де қауiптi түрлерiне қарсы күрестi үйлестiру жөнiндегi бюроны ақпараттық қамтамасыз ету; қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықты дамыту iсiнiң ортақ мүдделерiн ескере отырып, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер iшкi iстер органдарының өзара ақпараттық iс-қимыл жасасуын қамтамасыз ету; Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттердің iшкi iстер органдарының бiртұтас ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру және олардың қолда бар ақпараттық ресурстарға жедел қол жеткiзуін қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 037 Елiмiздiң Қазақстан Рес.

      қоғамдық публикасының

      тәртiп Ішкі істер

      саласындағы министрлігі

      саяси

      мүдделерiн

      қамтамасыз

      ету.

      030 Ұйымдасқан Ұйымдасқан қылмысқа Ай Қазақстан Рес.

      қылмысқа қарсы күрестi сайын публикасының

      қарсы үйлестiру жөнiндегi Ішкі істер

      күресті бюроны ұстауға министрлігі

      үйлестіру арналған үлестік

      жөніндегі жарналар (Ұйымдасқан

      бюро қылмысқа қарсы

      күресті үйлестіру

      жөніндегі бюро

      қызметкерлерінің

      саны - 30 адам,

      оның ішінде Қазақстан

      Республикасының өкілі

      - 1 адам).

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер аумағында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестiң тиiмділiгiн қамтамасыз ету қылмыс жасағаны үшiн жазаланбай қалмау қағидатын жүзеге асыру; қылмыс жасауға әзiрленуде немесе оны жасауда сезiктi адамдардың мінез-құлқы, өмiр салты, байланыстары мен қылмыстық әрекеттерi туралы ақпарат алу және қудаланатын сезiктi, айыпталушыны, сотталушыны немесе сотталған адамды соның аумағында ұсталған Тараптың құқық қорғау органына мәжбүрлi түрде жеткiзу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      39-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Жедел-iздестiру қызметi" деген 039

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 923 738 мың теңге (тоғыз жүз жиырма үш миллион жетi жүз отыз сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерінің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің 1999 жылғы 1 шiлдедегi N 0014 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң 2000 жылғы 11 қарашадағы N 003 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің 2001 жылғы 14 маусымдағы N 096 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң 2001 жылғы 05 мамырдағы N 007 бұйрығы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарына жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн азаматтардың өмiрiн, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтарын, заңды мүдделерiн және меншiктi (олардың түрлерiне қарамастан) құқыққа қарсы қол сұғудан қорғау жөнiндегi олардың қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының бөлiмшелерiн оларға жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 039 Жедел- Қазақстан Рес.

      iздестiру публикасының

      қызметi Ішкі істер

      министрлігі

      030 Ішкi iстер Жедел-iздестiру Ай Қазақстан Рес.

      органдар. қызметiн жүзеге сайын публикасының

      ының жедел- асыратын Қазақстан Ішкі істер

      iздестiру Республикасы iшкi министрлігі,

      қызметi iстер органдарының облыстардағы

      бөлiмшелерiн ұстау, Ішкі істер бас

      есiрткi құралдары. басқармалары,

      ның бақылау ретiнде Ішкі істер

      сатып алу, жедел басқармалары,

      iс-шараларды Алматы және

      жүргізуге арналған Астана

      шығыстар қалаларының

      Ішкi істер бас

      басқармалары,

      көліктегі ішкі

      істер бас

      басқармасы және

      оның

      бөлiмшелері,

      арнайы полиция

      бөлiмшелерi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жедел-iздестiру қызметi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарына жүктелген мiндеттердің сапалы және уақытында орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      40-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Iшкi iстер органдарына автокөлiктік

      қызмет көрсетілуiн ұйымдастыру" деген 040

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 158 143 мың теңге (бiр жүз елу сегiз миллион бiр жүз қырық үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң Бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің жекелеген мемлекеттік мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 22 шілдедегі N 812 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы , "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын, ішкі әскерлерiнің бөлiмдерi мен бөлiмшелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз етудiң нормалары және тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң автокөлiктiк қызметтердi қажет етуiн уақытында және сапалы қамтамасыз ету, автомобиль көлiктерiнiң қызметтiк және мобилизациялық дайындығын қамтамасыз ету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің автокөлiктiк қызмет көрсету мекемесiне жүктелген мiндеттердің барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi орталық аппаратының жедел-қызметтік және шаруашылық қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегi жүктелген функцияларды орындау үшiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің автокөлiктiк қызмет көрсету мекемесiн ұстау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 040 Iшкi iстер Қазақстан Рес.

      органдарына публикасының

      автокөлiктiк Iшкi iстер

      қызмет министрлiгi

      көрсетілуiн

      ұйымдастыру

      030 Автокөлiктiк Қазақстан Республи. Ай Қазақстан Рес.

      қызмет касы Iшкi iстер сайын публикасының

      көрсету министрлiгiнiң Ішкі істер

      мекемесi автокөлiктiк қызмет министрлігі,

      көрсету мекемесiн Қазақстан

      159 бiрлiктен Республикасы

      тұратын штаттық сан Ішкі істер

      шегiнде ұстау. министрлігінің

      Көлiк құралдарына автокөліктік

      қызмет көрсетуге қызмет көрсету

      және оларды ұстауға мекемесі

      қажеттi жанар-жағар

      май материалдарымен,

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен

      қамтамасыз ету,

      көлік құралдарын

      техникалық байқауды

      өткiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi орталық аппаратының жедел-қызметтiк және шаруашылық қызметiн қамтамасыз ету үшін дер кезiнде автокөлiктiк қызмет көрсету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      41-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Процессуалдық шығындарды өтеу"

      деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 000 мың теңге (жетi миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Қылмыстық iс-жүргiзу кодексiнің 174, 175, 176-баптары .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: куәгерлер мен зардап шеккендерді сот процесіне уақытында жеткiзу, аудармашылар, мамандар мен сарапшылар жұмыс атқарған кезде олардың қызмет көрсетулерiне ақы төлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қылмыстық процесске қатысушы адамдарға қылмыстық iс жүргiзу кезiнде келтiрiлген шығындарды өтеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 043 Процессуал. Зардап шеккен Ай Қазақстан Рес.

      дық адамға, азаматтық сайын публикасының

      шығындарды iс бойынша талап Ішкі істер

      өтеу қоюшыға, азаматтық министрлігі,

      iс бойынша жауап облыстардағы

      берушiге және Ішкі істер бас

      қылмыстық сот басқармалары,

      өндiрiсiне Ішкі істер

      қатысушы басқа да басқармалары,

      адамдарға (орташа Алматы және

      есеппен 350 адам) Астана

      қылмыстық істі қалаларының

      жүргізу барысында Ішкі істер бас

      келтiрiлген басқармалары,

      шығындарды көліктегі Ішкі

      республикалық істер бас

      бюджет қаражаты басқармалары

      есебiнен өтеу: және оның

      1) қылмыстық бөлімшелері

      процестi жүргiзушi

      органның шақыруы

      бойынша келу

      шығындары:

      - темiржол немесе

      автомобиль

      көлігінде жол жүру

      құны;

      - қызметтiк

      iссапарларды төлеу

      үшiн қабылданған

      нормалар бойынша

      тұрғын үйдi жалға

      алу құны.

      2) қылмыстық

      процестi жүргiзушi

      органның талабы

      бойынша осы

      адамдардың тұрақты

      жерiнен тысқары

      жерде орналасуы

      қажет болғанда

      оларға берiлетiн

      тәулiктiк үлес.

      3) аудармашылар,

      мамандар мен

      сарапшылар жұмыс

      атқарған және

      қызмет көрсеткен

      кезде олардың

      қызмет көрсетулерiне

      ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық iстердің соттарда уақытында қаралуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      42-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 42-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Дипломатиялық өкiлдiктердi күзету"

      деген 045 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 260 212 мың теңге (екi жүз алпыс миллион екi жүз он екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Күзет қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 10 қарашадағы N 1433 қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары жүйесiнiң штаттық сан лимитін бекiту тypалы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1443 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көpceтулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бap Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 7 сәуiрдегi N 483 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында бекiтiлген шетел мемлекеттерiнiң дипломатиялық өкiлдiктерiн күзетудi қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Дипломатиялық өкiлдiктердi күзетудi, күзетiлетiн объектiлерге жалғасып жатқан аумақтардағы қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етудi және құқық бұзушылықтардың жолын кесудi жүзеге асыру аумақтық iшкi iстер органдарымен бiрлесiп дипломатиялық өкiлдiктердi қорғауды және оларға жасалған шабуылды тойтаруды ұйымдастыру жөнiндегi шұғыл шараларды қабылдау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Полиция полкiне дипломатиялық өкiлдiктердi күзету бойынша жүктелген мiндеттердiң орындау үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 045 Дипломатиялық Қазақстан Респуб. Ай Қазақстан Рес.

      өкiлдiктердi ликасы Iшкi iстер сайын публикасының

      күзету министрлiгiнiң Ішкі істер

      полиция полкiн министрлігі,

      штаттық сан Қазақстан

      шегiнде ұстау. Республикасы

      Полиция полкінiң Ішкі істер

      қызметiн жанар- министрлігінің

      жағар май Дипломатиялық

      материалдарымен, өкілдіктерді

      тауар-материалдық күзету

      бағалы заттармен жөніндегі

      қамтамасыз ету полиция полкі.

      (орналасқан күзет

      орындарының caны:

      Астана қ. - 23,

      Алматы қ. - 122,

      Орал қаласы - 2) <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасында бекiтілген шетел мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдiктерiн күзетудi қамтамасыз ету (орналасқан күзет орындарының саны: Астана қ. - 21, Алматы қ. - 123).

      РҚАО-ның ескертуі: "Қызметтік пайдалану үшін" белгісімен 43-қосымшаның қазақша мәтінінің аудармасы жоқ орысша мәтіннен қараңыз.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      44-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Арнайы тасымалдаулар" деген 047

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50 906 мың теңге (елу миллион тоғыз жүз алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкiісминінiң әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларды ұйымдастыру және жедел басқару; әскери эшелондардың, көлiктердің және басқа да сандық бiрлiктердiң жылдам жүруiн және оларды тәуліктік бақылауды қамтамасыз ету; сот мәжілістерiнiң болмай қалуына жол бермеу; сотталғандардың жаза өтеуi бойынша сот қаулыларын уақытында орындау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 047 Арнайы Арнайы контингент. Ай Қазақстан Рес.

      тасымалдаулар тi, жүктердi сайын публикасының

      тасымалдау (оның Ішкі істер

      iшінде Оңтүстiк министрлігі

      Орал темiржолы

      бойынша) жөнiндегi

      көлiк қызметiн

      көрсетулерге ақы

      төлеу және өзге

      де тасымалдауларды

      жүзеге асыру үшiн

      16 арнайы

      вагондарды жалға

      алу (жылына 13

      бағыттағы 485

      рейс); арнайы

      вагондарға

      техникалық қызмет

      көрсету.

      N 70109 вагонның

      жылжымалы бастапқы

      пунктiне техникалық

      қызмет көрсету.

      Арнайы әскери

      тасымалдау

      қызметтерi үшiн

      үйжайларды жалға

      алуға және

      коммуналдық қызмет

      көрсетулерге

      байланыс

      қызметтерiне,

      электр энергиясына

      ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының аумағында әскери және мемлекеттік әскери тасымалдаулардың қозғалыс кестесінің орындалуын және олардың қауіпсiздiгiн қамтамасыз ету; қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы контингенттiң тасымалдануын қамтамасыз ету.

      РҚАО-ның ескертуі: "Қызметтік пайдалану үшін" белгісімен 45-қосымшаның қазақша мәтінінің аудармасы жоқ орысша мәтіннен қараңыз.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      46-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын

      мемлекеттiк тiркеуге алу үшiн құжаттарды, нөмiрлiк белгiлердi

      әзiрлеу" деген 050 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 275 109 мың теңге (бip миллиард екi жүз жетпiс бес миллион бiр жүз тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жол қозғалысы қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегi Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүргiзушiлердiң және көлiк құралдарының жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөнiндегi заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: мемлекеттiк тiркеудің нөмiрлiк белгiлерiн, көлiк құралдарын тiркеу туралы куәлiктер мен жүргiзушi куәлiктерiн қоса алғандағы жол полициясының арнайы өнiмдерiн әзiрлеудi және өткiзудi ұйымдастыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 050 Жүргiзушi Ай Қазақстан Рес.

      куәліктерiн сайын публикасының

      көлiк Ішкі істер

      құралдарын министрлігі

      мемлекеттік

      тіркеуге

      алу үшін

      құжаттарды,

      нөмірлік

      белгілерді

      әзірлеу.

      030 Мемлекеттiк Қазынашылықтың Ай Қазақстан Рес.

      тiркеудің аумақтық сайын публикасының

      нөмiрлiк органдарында Ішкі істер

      белгiлерiн белгiленген министрлігі

      әзiрлеу. тәртіппен тiркелген

      азаматтық-құқықтық

      шарттар бойынша

      299965 комплект

      үшiн

      "Көлік құралдары

      мен олардың

      тiркемелерiне

      арналған жарық

      қайтарғышы бар

      мемлекеттiк тiркеу

      белгілерi" деген

      ҚР СТ 986-95

      стандартына және

      "Көлiк құралдарына,

      тiркеудің нөмiрлік

      белгiлерiне

      арналған әзiрлемелер"

      деген ҚР 640 ТШ-

      3042787-1-95

      техникалық шарттарына

      сәйкес өткен

      жылдардың

      мiндеттемелерiн

      орындау

      031 Көлік ҚP 640 TШ-3042787- Ай Қазақстан Рес.

      құралын 3-96 техникалық сайын публикасының

      тiркеу шарттарына сәйкес Ішкі істер

      туралы 300000 бiрлiк министрлігі

      куәлiктердi әзiрлеу үшiн

      әзiрлеу. қазынашылықтың

      аумақтық

      органдарында

      белгiленген

      тәртiппен тiркелген

      азаматтық-құқықтық

      шарттар бойынша

      өткен жылдардың

      міндеттемелерiн

      орындау

      032 Жүргiзушi ҚP 640 TШ-3042787 Ай Қазақстан Рес.

      куәлiктерiн -2-96 техникалық сайын публикасының

      әзiрлеу. шарттарына сәйкес Ішкі істер

      243637 бiрлiк министрлігі

      жүргiзушi

      куәлiктерiн әзiрлеу

      үшiн қазынашылықтың

      аумақтық

      органдарында

      белгiленген

      тәртiппен тiркелген

      азаматтық-құқықтық

      шарттар бойынша

      өткен жылдардың

      міндеттемелерін

      орындау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жүргiзушiлердің және көлiк құралдарының жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөнiндегi заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды iске асыру. Жол полициясының арнайы өнiмдерiн әзiрлеу: автомобильдерге арналған мемлекеттiк тiркеудің нөмiрлiк белгілерi - 213387 бiрлiк, мотокөлiк және автомобиль тiркемелерiне арналған мемлекеттiк тiркеудің нөмiрлiк белгiлерi - 39128 бiрлiк, көлiк құралдарын айдап әкелуге арналған мемлекеттiк тiркеудің нөмiрлiк белгiлерi (транзит) - 4593 бiрлiк, көлiк құралдарын тiркеу туралы куәлiктер - 251727 бiрлiк және жүргiзушi куәлiктерi - 228819 бiрлiк.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      47-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер

      министрлiгiнің iшкi iстер органдарын және ішкі әскерлерiн

      материалдық-техникалық ресурстармен, әскери техникамен

      және арнайы құралдармен қамтамасыз ету" деген 052

      республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30 090 мың теңге (отыз миллион тоқсан мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерінің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жекелеген мәселелерi туралы" 2002 жылғы 5 шiлдедегi N 723 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының қорғанысы мен қауiпсiздiгiнiң қажеттiлiктерi үшiн қорғаныстық тапсырыстарды iске асыру жөнiндегi өздерiне жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң әскери және арнайы жабдықтау базаларының қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: әскери және арнайы мақсаттағы бағалы заттарды, екi түрлi мақсатта пайдаланылатын материалдық-техникалық құралдарды және басқа да тауар-материалдық бағалы заттарды қабылдап алу, сақтау; iшкi iстер органдарының iшкi әскерлердiң бөлiмшелерiн, Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары мен басқа да тұтынушыларын тауар-материалдық бағалы заттармен бiр орталықтан жабдықтау; төтенше жағдайлар кезеңiнде, бейбiтшiлiк уақытта және ерекше кезеңде белгiленген материалдық қорларды сақтау, қару-оқшашарлық шеберхананың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң әскери және арнайы жабдықтау базаларын ұстау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 052 Қазақстан Қазақстан Рес.

      Республикасы публикасының

      Iшкi iстер Iшкi iстер

      министрлi. министрлiгі

      гiнiң iшкi

      iстер

      органдарын

      және iшкi

      әскерлерiн

      материалдық-

      техникалық

      ресурстармен,

      әскери

      техникамен

      және арнайы

      құралдармен

      қамтамасыз

      ету.

      030 Әскери және Қазақстан Респуб. Ай Қазақстан Рес.

      арнайы мүлiк ликасы Iшкi iстер сайын публикасының

      базасы. министрлiгiнiң Ішкі істер

      әскери және министрлігі,

      арнайы жабдықтау Қазақстан

      базаларын 52 Республикасы

      бiрлiктен тұратын Ішкі істер

      штаттық сан шегiнде министрлігінің

      ұстау. "Южная" әскери

      Әскери және арнайы және арнайы

      жабдықтау жабдықтау

      базаларының базасы.

      қызметiн жанар- Қазақстан

      жағар май Республикасы

      материалдарымен Ішкі істер

      және басқа да министрлігінің

      тауар-материалдық "Северная"

      бағалы заттармен әскери және

      қамтамасыз ету. арнайы

      Қоймаларды, жабдықтау

      сақтау орындарын, базасы.

      ғимараттарды және

      құрылыстарды

      ағымдағы жөндеуден

      өткiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iшкi iстер органдарының алдына қойылған мiндеттердi жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiнiң бөлiмшелерiн заттай мүлiктермен, қару-жарақпен, әскери техникамен, тауар-материалдық бағалы заттармен бiр орталықтан жабдықтау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      48-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 48-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасына келетiн

      шетелдiк адамдарды көшi-қон карточкаларымен қамтамасыз ету"

      деген 053 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11 000 мың теңге (он бiр миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елiмiзге кiретiн шетелдiктердi есепке алу, шетелдiк азаматтардың елiмiзде болуына бақылау жасау жүйесiн жетілдiру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк адамдарды көшi-қон карточкаларымен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 053 Қазақстан 7788319 бiрлiктен 2003 Қазақстан Рес.

      Республика. тұратын көшi-қон жылғы публикасының

      сына карточкаларын қаңтар. Ішкі істер

      келетiн әзiрлеу қызмет дан министрлігі

      шетелдiк ақысы. бастап

      адамдарды Көшi-қон карточка.

      көшi-қон ларын жеткiзу

      карточка. шығындары. <*>

      ларымен

      қамтамасыз

      ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: шетелдiк азаматтардың елiмiзде болуына бақылау жасау жүйесiн жетiлдiру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      49-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қызметтік-iздестiру иттерiн қолдану

      арқылы iшкi iстер органдарының есiрткi бизнесiне қарсы

      күрес жөнiндегi қызметiн қамтамасыз ету" деген 056

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22 007 мың теңге (жиырма екi миллион жетi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Кинологиялық орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" 2002 жылғы 27 наурыздағы N 361 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 1999-2001 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1938 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының нашақорлық пен есiрткi бизнесіне қарсы күрестің 1999-2001 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: есiрткiлердiң заңсыз айналымына қарсы күрес саласында Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi жүктеген мiндеттердi қызметтiк-iздестiру иттерiн қолдану арқылы барынша тиiмдi орындау үшiн Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Кинологиялық қызмет жөнiндегi теориялық және практикалық сабақтар және қызметтiк иттердi баулу жөнiндегi практикалық сабақтар өткiзу; иттердi баулудың алдыңғы қатарлы әдiстерiн енгiзу бойынша өзiне жүктелген функцияларды орындау; есiрткi құралдарын, жарылғыш заттар мен қаруды iздеуге арналған қызметтiк иттердi пайдалана отырып, жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Кинологиялық орталығын ұстау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 056 Қызметтiк- Қазақстан Рес.

      iздестiру публикасының

      иттерiн Ішкі істер

      қолдану министрлігі

      арқылы

      есiрткi

      бизнесiне

      қарсы күрес

      жөнiндегi

      iшкi iстер

      органдарының

      қызметiн

      қамтамасыз

      eту.

      030 Кинологиялық Қазақстан Респуб. Ай Қазақстан Рес.

      орталық. ликасы Ішкi iстер сайын публикасының

      министрлiгінің Ішкі істер

      Кинологиялық министрлігі,

      орталығын 75 Қазақстан

      бiрлiктен тұратын Республикасы

      штаттық сан Ішкі істер

      шегiнде ұстау. министрлігінің

      Кинологиялық Кинологиялық

      орталықтың қызметiн орталығы

      азық-түлiкпен,

      дәрi-дәрмектермен,

      қызметтiк иттерге

      арналған құрал-

      жабдықтармен,

      жанар-жағар май

      материалдарымен,

      тауар-материалдық

      бағалы заттармен

      қамтамасыз ету,

      60 кинолог

      мамандардың

      білiктiлiгiн

      арттыру және 60

      қызметтiк иттердi

      есiрткi құралдарын

      iздеуге баулу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: 60 кинолог мамандардың қайта даярлау мен бiлiктiлiгiн арттырудан және 60 қызметтік иттердiң есiрткi құралдарын iздеуге баулу; нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес бойынша Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарына жүктелген мiндеттердi сапалы және уақытылы орындау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      50-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Жедел қимыл көрсету қызметi" деген

      061 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 82 913 мың теңге (сексен екi миллион тоғыз жүз он үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 22 шiлдедегi N 812 ; "Мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1996 жылғы 4 қаңтардағы N 10-1 қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 22 шiлдедегi N 1032-61 қаулысы; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары жүйесiнiң штаттық сан лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1443 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдардың қызметкерлерiн шетелдерге iссапарға жiберудi ретке келтiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 наурыздағы N 274 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 7 сәуiрдегi N 483 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын, iшкi әскерлерiнiң бөлiмдерi мен бөлiмшелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз етудiң нормалары және тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Азаматтардың конституциялық құқықтарын, оларды өмiрiне, денсаулығына және меншiгiне қылмыстық қол сұғудан қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмшесiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк, қорғаныс-шаруашылық, экологиялық қаупi бар маңызды объектiлерге (атомэлектр станциялары, гидроэлектр станциялары, химиялық және қорғаныс өндiрiстiк кәсiпорындары және т.с.с.) енген қылмыскерлердi залалсыздандыру жөнiндегi арнайы операцияларды жүргiзу; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторында сотталған элементтер кепiлдiкке алған адамдарды босату; жаппай тәртiпсiздiктердi, сондай-ақ ұлтаралық қақтығыстарды басуға және олардың жолын кесуге қатысу; Қазақстан Республикасы аумағында немесе оның жекелеген аймақтарында жарияланған төтенше жағдай (зiлзала, техногендiк апаттар, эпидемиялар және т.б. зардаптарын жою) режимiн қамтамасыз ету және сақтау жөнiндегi iс-шараларға қатысу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмшесiне жүктелген мiндеттердің барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 061 Жедел қимыл Қазақстан Рес.

      көрсету публикасының

      қызметi Ішкі істер

      министрлігі.

      030 "Сұңқар" Қазақстан Респуб. Ай Қазақстан Рес.

      арнайы ликасы Iшкi iстер сайын публикасының

      мақсаттағы министрлiгінің Ішкі істер

      бөлiмшесi "Сұңқар" 139 министрлігі,

      бiрлiктен тұратын Қазақстан

      штаттық сан Республикасы

      шегінде ұстау. Ішкі істер

      "Сұңқар" арнайы министрлігінің

      мақсаттағы "Сұңқар" арнайы

      бөлiмшесiнiң мақсаттағы

      қызметiн бөлімшесі

      дәрi-дәрмектермен,

      заттай

      мүлiктермен,

      жанар-жағар май

      материалдарымен,

      басқа да тауар-

      материалдық бағалы

      заттармен

      қамтамасыз eту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: террористiк актiлердi басу және жолын кесу кепiлге алынғандарды босату және ұйымдасқан қылмыстық топтарды, қарулы қылмыскерлердi жою.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      51-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Тергеу изоляторларында ЖҚТБ

      эпидемиясына қарсы әрекет жасау" деген 062

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бip миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы; "Қазақстан Республикасында ЖҚТБ эпидемиясына қарсы әрекет жасау жөнiндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1207 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында АҚТВ инфекциясының таралуының алдын алу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тиiмдi алдын алу шараларын, бiрiншi кезекте АҚТВ жұқтыру қаупi бар адамдар арасында жүзеге асыру. АҚТВ инфекциясының алдын алу мәселелерi жөнiнде тергеу қамауындағы адамдарды бiрiншi кезекте ақпаратпен қамтамасыз ету. Салауатты өмiр салты мәселелерi бойынша бiлім беру бағдарламаларының нәтижелiлігін арттыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 062 Тергеу Тергеу изолятор. 2003 Қазақстан Рес.

      изолятор. ларының жеке жылғы публикасының

      ларында құрамына, қылмыстың нау. Ішкі істер

      ЖҚТБ жасалуына рыздан министрлігі,

      эпидемиясына күдiктiлер мен бастап Қазақстан

      қарсы әрекет айыпталушыларға Республикасы

      жасау АҚТВ-ЖҚТБ-ға қарсы Ішкі істер

      күресу, АҚТВ-ны министрлігінің

      жұқтыру қаупi тергеу

      жоғары және ЖҚТБ-ға изоляторлары

      шалдыққандардың

      құқықтары мен

      бостандықтарын

      қорғау қағидаттарын

      оқып-үйрену

      бағдарламасының

      енгiзілуiн

      қамтамасыз ету.

      6900 бiрлiктен

      тұратын сауалнама.

      ларды, 700 бірліктен

      тұратын плакаттарды,

      7000 бiрлiктен

      тұратын

      буклеттердi, 1700

      бiрлiктен тұратын

      брошюраларды әзiрлеу

      қызмет ақысы.

      15000 бiрлiктен

      тұратын гигиеналық

      мақсаттағы

      медициналық

      бұйымдарды сатып

      алу, 5 бiрлiктен

      тұратын оқып үйретуге

      арналған тренингтердi

      өткiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: тергеу изоляторларында АҚТВ/ЖҚТБ-ның таралуына қарсы әрекет жасау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      52-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Орталық аппаратының және аумақтық органдарының қызметкерлер мен әскери қызметкерлердi нысанды

      киiм-кешектермен қамтамасыз ету" деген 063

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 119 594 мың теңге (бip жүз он тоғыз миллион бес жүз тоқсан төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Ішкі iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер комитетiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары мен Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер комитетi қызметiнiң тиiмділігiн арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн және әскери қызметшiлерiн тиесiлiк нормаларына дейiн нысанды киiм-кешектермен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 063 Орталық Iшкi iстер 2003 Қазақстан Рес.

      аппаратының органдарының жылғы публикасының

      және қызметкерлерiне ақпан. Iшкi iстер

      аумақтық және әскери нан министрлiгi,

      органдарының қызметшiлерiне бастап облыстардағы

      қызметкерлер нысанды киiм- Ішкi iстер бас

      мен әскери кешектер: кемiнде басқармалары,

      қызметкер. 10732 бiрлiк бас Ішкі істер

      лерді киімдep, кемiнде басқармалары,

      нысанды киім 21793 бiрлiк киiм- Алматы және

      кешектермен кешек; кемінде Астана

      қамтамасыз 5800 бiрлiк аяқ қалаларының

      ету киiм; кемiнде 12285 Ішкі істер бас

      бiрлiк iш киiм; басқармалары,

      кемiнде 1200 бiрлік көліктегі Ішкі

      жабдық сатып алу; істер бас

      погондар, фурнитура, басқармасы

      жеке тiгу және және оның

      кемінде 65000 бөлімшелері,

      бiрлiк нысанды Әскери-тергеу

      киiм-кешек үшiн округтері,

      өтемақы төлеу басқармалары

      мен бөлімдері,

      арнайы полиция

      бөлімшелері.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi орталық аппаратының, аумақтық органдарының және Iшкi әскерлер комитетiнiң қызметкерлерi мен әскери қызметшiлерiн нысанды киiм-кешектермен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      53-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Орталық аппаратының және аумақтық органдары қызметкерлерiнің тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық

      қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақының шығындары"

      деген 064 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 709 228 мың теңге (жетi жүз тоғыз миллион екi жүз жиырма сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiнің Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 7 сәуiрдегi N 483 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлер қызметкерлерінiң және әскери қызметшілерінің әлеуметтiк жағдайын жақсартуын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iшкi iстер органдарының қызметкерлерi мен әскери қызметшiлерiнiң тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақының шығындарымен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 064 Орталық Қазақстан Респуб. Ай Қазақстан Рес.

      аппаратының ликасы Iшкi iстер сайын публикасының

      және министрлiгiнiң Ішкі істер

      аумақтық орталық аппаратын. министрлігі,

      органдары дағы, iшкi iстер Қазақстан

      қызметкер. органдарының Республикасы

      лерiнiң аумақтық органдары Ішкі әскерлер

      тұрғын үйді мен бөлiмшелерiн. комитеті,

      ұстау және дегi, iшкi iстер облыстардағы

      коммуналдық органдарының Ішкі істер бас

      қызмет қызметкерлерi мен басқармалары,

      көрсетулер әскери қызметшi. Ішкі істер

      үшін ақшалай лерiне тұрғын үйдi басқармалары,

      өтемақының ұстау және Алматы және

      шығындары коммуналдық қызмет Астана

      көрсету шығыстары қалаларының

      үшiн 17179 Ішкі істер бас

      бiрлiктен тұратын басқармалары,

      өтемақы төлеу көліктегі Ішкі

      істер бас

      басқармасы

      және оның

      бөлімшелері,

      Әскери-тергеу

      басқармалары

      мен бөлімдері,

      арнайы полиция

      бөлімшелері.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iшкi iстер органдарының және Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Iшкi әскерлер комитетiнiң әскери қызметшiлерi мен қызметкерлерiн әлеуметтiк қамтамасыз ету.

      РҚАО-ның ескертуі: "Қызметтік пайдалану үшін" белгісімен 54, 55, 56-қосымшалардың қазақша мәтінінің аудармасы жоқ, орысша мәтіннен қараңыз.
      ЕСКЕРТУ. 55-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      57-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 57-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 57-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Tepгeу изоляторларын жабдықтармен, байланыс құралдарымен және автокөлiкпен жарақтандыру" 206 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 91774 мың теңге (тоқсан бiр миллион жетi жүз жетпiс төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының IIМ тергеу изоляторларының материалдық-техникалық базасын нығайту.<*>

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң тергеу изоляторларын қылмыстың жасалуына күдiктiлер мен айыпталушыларды туберкулезден және басқа да аурулардан сақтандыру және осы аурулардың алдын алу үшiн медициналық жабдықтармен, сондай-ақ қазiргi заманғы ас үй және тұрмыстық жабдықтармен, байланыс құралдарымен және автокөлiкпен жарақтандыру. <*>

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 206 Тергеу 6 бiрлiктен 2003 Қазақстан Рес.

      изоляторларын тұратын жылғы публикасының

      медициналық флюорографиялық ақпан. Ішкі істер

      жабдықтармен қондырғыны кө- нан министрлігі,

      жарақтау бейту техникасы - бастап Қазақстан

      6 бірлік, қазан- Республикасы

      дықтарға арналған Iшкi iстер

      бу қазаны - 2 бір. министрлiгiнің

      лік, стоматология- тергеу

      лық орындық - 8 изоляторлары

      бірлік, өндірістік

      кір жуатын машина-

      лар - 10 бірлік, кар-

      топаршығыш - 11 бір.

      лік, құрғақтай қуыру

      шкафы - 11 бірлік,

      шағын АТС - 9 бірлік,

      тоңазытқыш камерасы -

      2 бірлік, автомобиль

      - 15 бірлік, тамақ

      пісіретін электр

      қазандығы - 10 бірлік,

      бинокулярлық микроскоп

      - 12 бірлік, электро-

      кардиограф - 14 бірлік

      сатып алу, дизельэлект-

      рстанциялары - 2 бiрлiк,

      суырмалы шкафтар - 14

      бiрлiк. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: қамауда ұстау орындарындағы қылмыстың жасалуына күдiктiлермен айыпталушылардың ауруларға шалдығуын болдырмау, сондай-ақ iшкi iстер органдары тергеу изоляторларының материалдық-техникалық базасын жақсарту. <*>

      РҚАО-ның ескертуі: "Қызметтік пайдалану үшін" белгісімен 58-қосымшаның қазақша мәтінінің аудармасы жоқ орысша мәтіннен қараңыз.
      Ескерту. 58-қосымшаға ҚР Үкіметінің 2003.04.10. N 347 қаулысымен өзгеріс енгізілді, аталған қаулы РҚАО-ға түскен жоқ.
      ЕСКЕРТУ. 58-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      59-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 59-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Әкiмшiлiк ғимаратты материалдық-техникалық жарақтау" деген 211

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 191 455 мың теңге (бiр жүз тоқсан бiр миллион төрт жүз елу бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының ішкі iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi орталық аппаратының жұмыс iстеуi үшiн қажеттi жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің әкімшілiк ғимаратты материалдық-техникалық жарақтау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 211 Әкiмшiлiк Байланыс жабдықта- 2003 Қазақстан Рес.

      ғимаратты рын сатып алу: ғи- жылғы публикасының

      материалдық- мараттарға телефон қаңтар. Ішкі істер

      техникалық орнату - 1 жүйе, дан министрлігі

      жарақтау Коралл телефон бастап

      станциясы - 1 жиын-

      тық, компьютерлік

      желiнiң пассивті

      жабдығы - 1 жүйе,

      белсенді желілік

      жабдық - 1 жүйе,

      радиостанцияларды УҚТ

      қашықтықтан басқару

      жүйесi - 1 жүйе,

      "Шорох-1" виброакус-

      тикалық қорғаныс жү-

      йесі - 1 жүйе, МП

      үлгісіндегі сымды

      коммуникацияларды

      қорғау құрылғысы -

      150 бiрлiк, "ГШ-К-

      1000" шу генераторы

      - 22 бірлiк, ФСПК-40

      желілік кедергі жоюшы

      фильтр - 3 бiрлiк, ФСП

      -3Ф-10А желiлік кедергі

      жоюшы фильтр - 20 бiрлiк,

      белсендi ВЧ TB жүйелiк

      жабдығы - 1 жиынтық. Ор-

      талық аппараттың сымдық

      байланысының телекоммуни-

      кациялық желісін инстал-

      ляциялауды және кеңейтудi

      ecкepe отырып, орталық

      аппаратының құрылымды ка-

      бель желісін кеңейту.

      Саны 15 дана 3 атаулы

      құрылымды кабель желiсiне

      арналған UTP кабель өнiмi

      (қорабы 300 м), саны 465

      дана 2 атаулы құрылымды

      кабель желісіне арналған

      коммутациялық розетка

      (1 портты, қабырғадағы),

      саны 717 дана 4 атаулы

      құрылымды кабель желiсiне

      арналған жалғаушы бау,

      саны 27 дана 1 атаулы

      құрылымды кабель желiсiне

      арналған коммутациялық

      тақта, 320 портқа құры-

      лымды кабель желiсіне

      арналған сканер - 1 дана,

      саны 60 дана 3 атаулы

      құрылымды кабель желiсіне

      арналған аксессуарлар,

      саны 3750 метр 2 атаулы

      құрылымды кабель желiсiне

      арналған кабель арнасы,

      саны 30 дана 2 атаулы

      кабель арнасына арналған

      аксессуарлар, 8 талшықты

      оптикалық кабель - 2000

      метр, саны 30 дана опти-

      калық кабельге арналған

      аксессуарлар, шкафқа

      арналған "пилот" үлгісін-

      дегі құрылғы, саны 2 дана

      5 розетка, саны 2 дана

      белсендi желілік жабдық

      (48 портқа арналған жұмыс

      топтарының коммутаторы),

      белсенді желілік жабдыққа

      арналған үздіксіз қоректен-

      діру блогы - 2 дана, 30

      абоненттiк желінің енгiзу

      /шығару шеткі мультиплексоры

      - 2 дана, саны 34 дана 4

      атаулы 30 абоненттік желінің

      енгізу/шығару шеткі мультип-

      лексорына арналған аксессуарлар,

      енгiзу/шығару мультиплексоры

      - 2 дана, енгізу/шығару муль-

      типлексорына арналған аксес-

      суарлар - 2 дана, оптикалық-

      талшықты кабельдiң конверторы

      - 2 дана, саны 82 дана 10

      атаулы құрылымды кабель желi-

      сiн жұмыс iстетуге арналған

      қолданбалы бағдарламалық

      қамтамасыз ету, монтажды-

      инсталляциялық жұмыстар.

      Жиһаздарды сатып алу: саны

      1147 бiрлiк 9 атаулы үстел,

      саны 331 бiрлiк 6 атаулы

      кресло, жартылай жұмсақ

      орындық - 1000 бiрлiк, жұмсақ

      орындық - 14 бiрлiк, саны

      657 бiрлiк 8 атаулы шкаф,

      киiм ілетiн орынға арналған

      тiк ілгiш - 12 бiрлiк, басшы

      жинағы - 15 жиынтық, демалыс

      бұрышы - 15 жиынтық, кілем

      төсеніштерi - 1000 метр,

      портьер (жартылай перделер,

      перделер) - 200 жиынтық,

      саны 10 бiрлiк 3 атаулы тұр-

      мыстық техника, офистік жиһаз

      - 10 жиынтық, саны 6 бiрлік

      3 атаулы тумба, 44 шаршы метр

      кiрден қорғайтын жабуын,

      116,25 шаршы метр желбезектер,

      жасанды гүлдер.

      Түтiктi, ВЧ кабельдi және

      кабельдi сым орамдарын мон-

      таждау, ғимараты радиофикация-

      лау; ғимараттарда радиобайла-

      ныстың антенналық- фидерлiк

      және аппараттық кешенiн мон-

      таждау; Коралл телефон стан-

      циясын шығаруды монтаждау;

      авариялық электрмен қоректен-

      дiру агрегатын монтаждау;

      құрылымды кабель желiсiн мон-

      таждау; белсендi жетiлiк жаб-

      дықты монтаждау; байланыс

      жүйелерiн қорғауға арналған

      компьютерлердi сертификаттау;<*> ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi орталық аппаратының тыныс-тiршiлiгi үшiн қажеттi жағдайлар жасау әкiмшiлік ғимаратты материалдық-техникалық жарақтау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      60-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Тергеу изоляторларының құрылысы, оларды

      қайта құру және күрделі жөндеуден өткiзу" деген 304

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 998 900 мың теңге (тоғыз жүз тоқсан сегiз миллион тоғыз жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртiбi мен шарттары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың заңнамада белгiленген шарттарын қамтамасыз етуге қажеттi материалдық-техникалық базаны құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тергеу изоляторларының құрылысы, технологиялық, ас үй, монша-кiр жуу жабдықтарын монтаждау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 304 Тергеу 1) бекiтiлген 2003 Қазақстан Рес.

      изоляторлар. жобалық-cметалық жылғы публикасының

      ының құжаттамаға сәйкес қаңтар. Ішкі істер

      құрылысы, Ақтау қаласындағы дан министрлігі,

      оларды қайта тергеу изоляторы бастап облыстардағы

      құру және бойынша құрылыстық Ішкі істер бас

      күрделi -монтаждау басқармалары,

      жөндеуден жұмыстар; Ішкі істер

      өткiзу 2) бекiтiлген басқармалары,

      жобалық-сметалық Алматы

      құжаттамаға сәйкес қаласының Ішкі

      Шымкент қаласындағы істер бас

      тергеу изоляторы басқармасы,

      бойынша құрылыстық Қазақстан

      -монтаждау жұмыстар; Республикасы

      3) бекiтiлген Ішкі істер

      жобалық-сметалық министрлігінің

      құжаттамаға сәйкес тергеу

      Алматы қаласындағы изоляторлары.

      тергеу изоляторы

      бойынша құрылыстық

      -монтаждау жұмыстар;

      4) бекiтiлген

      жобалық-cметалық

      құжаттамаға сәйкес

      Павлодар қаласын.

      дағы тергеу

      изоляторы бойынша

      құрылыстық-монтаждау

      жұмыстар.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Алматы, Шымкент, Павлодар, Ақтау қалаларында Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң бұйрықтарымен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес тергеу изоляторларын салу, оның iшiнде: Алматы қаласы - 2001 жылғы 27 сәуiрдегi N 237 бұйрығымен, Шымкент қаласы - 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 217 бұйрығымен, Павлодар қаласы - 2001 жылғы 3 қазандағы N 437 бұйрығымен, Ақтау қаласы - 2001 жылғы 14 мамырдағы N 273 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      61-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 61-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003.12.20. N 150aи қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кинологиялық орталықтың питомнигін

      қайта жаңарту" деген 306 республикалық

      бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 40 400 мың теңге (қырық миллион төрт жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзі: "Мемлекеттік сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ішкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Iшкіiсминiнiң Кинологиялық орталығы мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 27 наурыздағы N 361 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Кинологиялық орталығының материалдық-техникалық базасын нығайту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi департаментiнiң Кинологиялық орталығын салу және қайта жаңарту. <*>

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 306 Кинологиялық Бекiтілген жобалау 2003 Қазақстан Рес.

      орталықтың -сметалық құжатта- жылғы публикасының

      питомнигiн маға сәйкес Кино- қаңтар. Ішкі істер

      қайта гиялық орталық дан министрлігі,

      жаңарту бойынша жобалау бастап Қазақстан

      және құрылыс- Республикасы

      монтаж жұмыстары; Ішкі істер

      министрлігінің

      Кинологиялық

      орталығы      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетін нәтижелер: Кинологиялық орталық бойынша жобалау және құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау - құрылыс басталғаннан бастап сметалық құнның 16,5 %. <*>

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      62-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер

      министрлiгiнiң Ақтөбе заң колледжi негiзгi оқу

      корпусының құрылысы" деген 309 республикалық

      бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20 000 мың теңге (жиырма миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары туралы" 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ақтөбе заң колледжiнің оқу-материалдық базасын нығайту, оқу процесi үшін қажеттi жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Ақтөбе заң колледжiнiң негiзгi оқу корпусын салу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 309 Қазақстан Бекiтiлген жобалық 2003 Қазақстан Рес.

      Республикасы -cметалық құжат. жылғы публикасының

      Iшкi iстер тамаға сәйкес қаңтар. Ішкі істер

      министрлi. Ақтөбе заң коллед. дан министрлігі,

      гiнің Ақтөбе жiнің негiзгi бастап Қазақстан

      заң колледжi корпусы бойынша Республикасы

      негiзгi оқу құрылыстық-монтаждау Ішкі істер

      корпусының жұмыстар министрлігінің

      құрылысы Ақтөбе заң

      колледжi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Құрылыс басталған кезiнен 21% сметалық құнынан - Ақтөбе заң колледжiнің негiзгi корпусы бойынша құрылыстық-монтаждау жұмыстарды орындау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      63-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Iшкi әскерлердiң Петропавл жоғары

      әскери училищесiндегi оқу-тұрғын үй кешенiнің құрылысы"

      деген 313 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 57 000 мың теңге (елу жетi миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңы ; "Мемлекеттік сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң жоғары әскери училищесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 18 наурыздағы N 349 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Петропавл қаласындағы Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң жоғары әскери училищесiнiң тыныс-тiршілiгi үшiн қажеттi жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi Петропавл жоғары әскери училищесiнің оқу-тұрғын үй кешенi құрылысын аяқтау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 313 Iшкi (3416 шаршы метр 2003 Қазақстан

      әскерлердің жалпы алаңымен 5 жылғы Республикасы

      Петропавл этажды ғимаратын) сәуiрден Ішкі істер

      жоғары жобалық-сметалық бастап министрлігінің

      әскери құжаттамаға сәйкес Ішкі әскерлер

      училище. оқу-тұрғын үй комитеті,

      сіндегі кешенінің Қазақстан Рес.

      оқу-тұрғын құрылысын аяқтау. публикасының

      үй кешенi. Ішкі істер

      нің министрлігі

      құрылысы ішкі әскерле.

      рінің жоғары

      әскери

      училищесi

      Петропавл

      қаласы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Петропавл қаласындағы Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi жоғары әскери училищесінің оқу-тұрғын үй кешенi құрылысын аяқтау; құрылыс басталған кезiнен 100% орындау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      64-қосымша

      Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Iшкi iстер органдарының ақпараттық

      жүйелерiн сүйемелдеу" деген 501 республикалық бюджеттiк

      бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 23 655 мың теңге (жиырма үш миллион алты жүз елу бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ішкі істер органдарының қызметін ақпараттық қамтамасыз ету жүйесінің сапалы және үздіксіз жұмыс істеуі.

      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: ішкі істер органдарының бөлімшелерінде пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің бағдарламалық өнімдерін сүйемелдеу, дамыту және қайта әзірлеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кiшi!Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың ! (кіші !асыру !орындаушылар

      !лама!дар.!(кіші бағ. ! бағдарламаны) !мерзім.!

      !коды!лама!дарламалар.! іске асыру !дері !

      ! !коды!дың) атауы ! жөніндегі ! !

      ! ! ! ! іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 501 Iшкi істер Автоматтандырыл. 2003 Қазақстан

      органдары. ған дактилоскопия. жылғы Республикасының

      ның ақпар лық жүйенің орта. ақпан. Ішкі істер

      аттық жүйе. лық кешенін сер. нан министрлігі

      лерін сүйе. вистік сүйемелдеу бастап

      мелдеу жөніндегі қызмет

      көрсетулерге (жұ.

      мыстарға) ақы төлеу;

      автоматтандырылған

      ақпаратты іздеу

      жүйелері мен шоғыр.

      ландырылған дерек.

      тер банкін сүйемел.

      деу, сондай-ақ

      деректер базаларын

      кеңейту және қайта

      әзірлеу

      ------------------------------------------------------------------

      . Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының біртұтас ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесін құру.

      РҚАО-ның ескертуі: "Қызметтік пайдалану үшін" белгісімен 65, 66-қосымшалардың қазақша мәтінінің аудармасы жоқ, орысша мәтіннен қараңыз.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады