2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 718, 719, 720, 721, 722, 723-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 718 қосымша

      Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы

      ___________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған

      001 "Әкiмшiлiктiк шығыстар"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50340 мың теңге (елу миллион үш жүз қырық мың теңге).<*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 21, 22, 23, 24 және 25-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудің бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы туралы Ереженi бекiту туралы" 1996 жылғы 11 қарашадағы N 3205 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы аппаратының штаттық саны туралы" 1998 жылғы 29 қазандағы N 1108 қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының аппараты жүктелген міндеттердi барынша тиімдi атқаруына қол жеткiзуi үшiн қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының аппаратын қамту.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағ.!Кіші !Бағдарламалар !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      е!дар.!бағд.!(кіші бағдар. !(кіші бағдарлама. !асыру !орындаушылар

      т!лама!коды !ламалар) атауы!ларды) іске асыру !мерзі.!

      N!коды! ! !жөніндегі !мі !

      ! ! ! !іс-шаралар !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкімшілік

      шығыстар

      001 Орталық Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      органның ликасы Орталық бойы Республикасы.

      аппараты сайлау комиссиясы. ның

      ның аппаратын бекі. Орталық сайлау

      тілген саны 46 бір. комиссиясы

      лік штат кестесіне

      сәйкес қамту.

      Парламент депутат-

      тарының омырауға

      тағатын белгiлерiн

      жасау. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Орталық сайлау комиссиясына жүктелген міндеттерді сапалы және уақтылы орындау.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 719 қосымша

      Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы

      ___________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған

      010 "Кадрлардың бiліктілігiн көтеру және қайта дайындау"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 159 мың теңге (бip жүз елу тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы , Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы тiлдер туралы" 1997 жылғы 11 шiлдедегi Заңы , Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының тiл саясатының тұжырымдамасы туралы" 1996 жылғы 4 қарашадағы N 3186 Өкiмi , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасына Орталық сайлау комиссиясы туралы Ереженi бекiту туралы" 1996 жылғы 11 қарашадағы N 3205 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өздерiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн кәсiби қызмет саласында қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес оқыту бағдарламалары бойынша теориялық және тәжiрибелiк бiлiмiн, икемдігі мен дағдыларын жаңғырту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiби бiлiктiлiгiн көтеру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағ.!Кіші !Бағдарламалар.!Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      е!дар.!бағд.!(кіші бағдар. !(кіші бағдарлама. !асыру !орындаушылар

      т!лама!коды !ламалар) атауы!ларды) іске асыру !мерзі.!

      N!коды! ! !жөніндегі !мі !

      ! ! ! ! іс-шаралар !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлардың

      біліктілігін

      көтеру және

      қайта дайындау

      005 Мемлекеттік Мемлекеттік қыз. Жыл Қазақстан

      қызметшілер. метшілердің білік. бойы Республикасы.

      дің білікті. тілігін көтеру, ның

      лігін көтеру. оның ішінде мемле. Орталық сайлау

      кеттік тілді оқыту комиссиясы

      жөнінде бекітілген

      жоспарға сәйкес

      қызметтер сатып алу.

      Біліктілік көтеру

      курстарынан өтетін

      мемлекеттік қызмет.

      шілердің жылдық ор.

      таша саны 30.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: кәсiби мемлекеттiк қызмет талаптарына жауап беретiн, осы заманғы экономикалық жағдайларға және мемлекеттің қордалық мүмкiндiктерiне сай келетiн, мемлекеттік қызметшілердi сапалы оқытудың кескiнді жүйесін қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн көтеру.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 720 қосымша

      Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы

      ___________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған

      030 "Сайлау өткізу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2236033 мың теңге (екі миллиард екі жүз отыз алты миллион отыз үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы , Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі N 2464 Конституциялық Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының жоғарғы өкілді және заң шығарушы органын, Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді органдарын қалыптастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттарын, Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағ.!Кіші !Бағдарламалар.!Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      е!дар.!бағд.!(кіші бағдар. !(кіші бағдарлама. !асыру !орындаушылар

      т!лама!коды !ламалар) атауы!ларды) іске асыру !мерзі.!

      N!коды! ! !жөніндегі !мі !

      ! ! ! ! іс-шаралар !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 030 Сайлау өткізу


      031 Қазақстан Рес. Шығып қалған 1 Жыл Қазақстан

      публикасы Пар. адамның орнына бойы Республикасы.

      ламенті Сена. Сенат депутатын ның

      тының депутат. сайлауды әзірлеу Орталық сайлау

      тарын сайлау. және өткізу жөнін. комиссиясы,

      ды өткізу дегі ұйымдастыру аумақтық

      жұмыстары, сайлауды сайлау

      қаржылық және ма. комиссиялары

      териалдық-техника.

      лық қамтамасыз ету,

      саны 10 адам канди.

      даттардың сайлау

      алдындағы үгітін

      қамтамасыз ету,

      сайлау туралы заң.

      наманың сақталуын

      бақылау.

      032 Қазақстан Рес. Шығып қалған 1 Жыл Қазақстан

      публикасы Пар. адамның орнына бойы Республикасы.

      ламенті Мәжі. Мәжіліс депутатын ның

      лісінің депу. сайлауды әзірлеу Орталық сайлау

      таттарын сай. және өткізу жөнін. комиссиясы,

      лауды өткізу дегі ұйымдастыру аумақтық,

      жұмыстары, сайлауды округтік

      қаржылық және ма. және учаске.

      териалдық-техника. лік сайлау

      лық қамтамасыз ету, комиссиялары

      саны 10 адам канди.

      даттардың сайлау

      алдындағы үгітін

      қамтамасыз ету,

      сайлау туралы заң.

      наманың сақталуын

      бақылау.

      033 Қазақстан Рес. 3320 адам мәслихат. 2003 Қазақстан

      публикасы мәс. тар депутаттарының жылғы Республикасы.

      лихаттарының кезекті сайлауын 10 ның

      депутаттарын әзірлеу және өткі. шіл. Орталық сайлау

      сайлауды өт. зу жөніндегі ұйым. де - комиссиясы,

      кізу дастыру жұмыстары, 30 аумақтық,

      сайлауды қаржылық қа. округтік

      және материалдық- ра- және учаске.

      техникалық қамтама. ша лік сайлау

      сыз ету, саны 11060 комиссиялары

      адам кандидаттардың

      сайлау алдындағы

      үгітін қамтамасыз

      ету, сайлау туралы

      заңнаманың сақталуын

      бақылау.

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.19. N 150аж қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының жоғарғы және жергілікті өкілді және заң шығарушы органдарын қалыптастыру.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 721 қосымша

      Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы

      ___________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған

      031 "Сайлаушылардың және сайлау ұйымдастырушылардың

      құқықтық оқуы" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2812 мың теңге (екi миллион сегiз жүз он екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясы , Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сайлаушылардың және Қазақстан Республикасының Президентiн, Парламентi және мәслихаттары депутаттарын сайлауды ұйымдастырушылардың құқықтық мәдениетiн көтеру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сайлау ұйымдастырушылармен оқулық семинарлар өткiзу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағ.!Кіші !Бағдарламалар.!Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      е!дар.!бағд.!(кіші бағдар. !(кіші бағдарлама. !асыру !орындаушылар

      т!лама!коды !ламалар) атауы!ларды) іске асыру !мерзі.!

      N!коды! ! !жөніндегі !мі !

      ! ! ! ! іс-шаралар !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 031 Сайлаушылардың 2 оқулық семинар Жыл Қазақстан

      және сайлау өткізу жөніндегі бойы Республикасы.

      ұйымдастыру. ұйымдастыру жұмыс. ның

      шылардың құ. тары. Орталық сайлау

      қықтық оқуы комиссиясы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: сайлаушылардың құқықтық мәдениетін көтеру, сайлау туралы заңнаманың және басқа құжаттардың орындалуының сақталуы, сайлау комиссияларының жұмысының жақсаруы.

  Қазақстан Республикасы Үкiметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 722 қосымша

      Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы

      ___________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған

      032 "Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының

      сайлау материалдарының сақталуын қамтамасыз ету"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1508 мың теңге (бiр миллион бес жүз сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық Заңы , Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 1999 жылғы 2 қазандағы N 33/250 қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк маңызы бар сайлау материалдарының сақталуын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сайлау материалдарының сақталуы.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағ.!Кіші !Бағдарламалар.!Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      е!дар.!бағд.!(кіші бағдар. !(кіші бағдарлама. !асыру !орындаушылар

      т!лама!коды !ламалар) атауы!ларды) іске асыру !мерзі.!

      N!коды! ! !жөніндегі !мі !

      ! ! ! ! іс-шаралар !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Қазақстан Сайлау материалда. Жыл Қазақстан

      Республикасы рын сақтау үшін бойы Республикасы.

      Орталық сай. аумағы 432 ш.м. ның

      лау комиссия. үй-жай жалдау. Орталық сайлау

      сының сайлау комиссиясы

      материалдары.

      ның сақталуын

      қамтамасыз ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының сайлау материалдарының сақталуын қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы Үкiметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 723 қосымша

      Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы

      ___________________________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      2003 жылға арналған

      600 "Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясын

      есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3500 мың теңге (үш миллион бec жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы , Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жаңа сайлау технологияларын енгiзу, ақпараттың уақтылығы және сапасын жақсарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының қызметін автоматтандыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағ.!Кіші !Бағдарламалар.!Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      е!дар.!бағд.!(кіші бағдар. !(кіші бағдарлама. !асыру !орындаушылар

      т!лама!коды !ламалар) атауы!ларды) іске асыру !мерзі.!

      N!коды! ! !жөніндегі !мі !

      ! ! ! ! іс-шаралар !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қазақстан Саны 16 дана ком. Жыл Қазақстан

      Республикасы пьютер, саны 16 бойы Республикасы.

      Орталық сай. дана принтер, саны ның

      лау комиссия. 1 дана ризограф, Орталық сайлау

      сын есептеу саны 5 дана про- комиссиясы

      және ұйымдас. цессор, саны 4 дана

      тыру техника- монитор, саны 1

      сымен мен қам- дана коммутатор, 1C

      тамасыз ету бағдарламалық өнiм

      сатып алу <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.19. N 150аж қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: сайлау комиссиялары жұмысының жақсаруы, қажетті ақпараттың тапсырылуының уақтылылығы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады