2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Парламенті Шаруашылық басқармасы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 10, 11, 12, 13, 14, 15-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Парламентi Шаруашылық басқармасының 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
10-қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      001 "Әкiмшiлiк шығыстар"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 339 500 мың теңге (бiр миллиард үш жүз отыз тоғыз миллион бес жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 1-бабы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 21, 22, 23, 24 және 25-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" 1995 жылғы 16 қазандағы N 2529 Конституциялық Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары жүйесiн одан әрi оңтайландыру жөнiндегi шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы бекiткен "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы туралы" 2000 жылғы 29 қарашадағы N IБ 01/42 ереже.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Парламентiн ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Рет!Бағ. !Кiшi !Бағдарлама.!Бағдарламаны !Жүзеге ! Жауапты

      са.!дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші !асыру !орындаушылар

      ны !лама.!дар. !бағдарлама.!бағдарламаны) !мерзім.!

      N !ның !лама.!ның) атауы !іске асыру !дері !

      !коды !ның ! !жөніндегі ! !

      ! !коды ! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкімшілік

      шығыстар

      001 Орталық Қазақстан Жыл Қазақстан

      органның Республикасы бойы Республикасы

      аппараты Парламентінің 116 Парламентінің

      депутатын, Сенат Шаруашылық

      пен Мәжiлiстiң басқармасы

      357 қызметкерiн,

      Шаруашылық

      басқармасының 29

      қызметкерін ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасына жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      11-қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      010 "Кадрлардың бiлiктiгiн арттыру және оларды қайта даярлау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 177 мың теңге (екi миллион жетi жүз жетпiс жетi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы бекiткен "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы туралы" 2000 жылғы 29 қарашадағы N IБ 01/42 ереже.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өз лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiктi жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызмет саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, шеберлiк мен дағдыларды жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Рет!Бағ. !Кiшi !Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      са.!дар. !бағ. !лардың !(кіші !асыру !орындаушылар

      ны !лама.!дар. !(кіші бағ. !бағдарламаны) !мерзім.!

      N !ның !лама.!дарламалар.!іске асыру !дері !

      !коды !ның !дың) атауы !жөніндегі ! !

      ! !коды ! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлардың

      бiлiктiлiгiн

      арттыру

      және оларды

      қайта

      даярлау.

      005 Мемлекеттiк Бiлiктiлiктi Жыл Қазақстан

      қызметшi. арттырудың бойы Республикасы

      лердiң бекiтiлген Парламентінің

      бiлiктiлi. жоспарына сәйкес Шаруашылық

      гiн арттыру мемлекеттiк басқармасы

      қызметшiлердiң

      бiлiктiлiгiн

      арттыру бойынша

      көрсетiлетiн

      қызметтердi сатып

      алу, соның iшiнде

      мемлекеттiк тiлдi

      оқыту.

      Тыңдаушылардың

      саны 386.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: аппараттардың мемлекеттік қызметшілерінің бiлiктiлiгiн арттыру; оқытудың және бiлiктiлiктi арттырудың жүйесiн жетiлдiру нәтижесiнде мемлекеттiк аппараттар жұмысының тиiмдiлiгi, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiбилiгi мен құзырлығы артады. Іс-шаралар оқытуды аппараттардың нақты қажеттiлiктерiне және әртүрлi лауазым санаттарының бiлiктiлiк талаптарынa сәйкес жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкiндiк бередi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      12-қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      034 "Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 57 100 мың теңге (елу жетi миллион бiр жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi:

      Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегі N 378 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы N 2529 Конституциялық заңы , Қазақстан Республикасының Парламентi Палаталарының 1996 жылғы 20 мамырдағы бiрлескен отырысында қабылданған Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Регламентi .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Парламент Палаталарының төрағалары басқарған Қазақстан Республикасының Парламентi делегацияларының үздiксiз жүрiп тұруы үшiн жағдайлар жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Парламент Палаталарының төрағалары басқарған Қазақстан Республикасы Парламентiнiң делегацияларын әуе көлiгiмен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Рет!Бағ. !Кiшi !Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      са.!дар. !бағ. !лардың !(кіші !асыру !орындаушылар

      ны !лама.!дар. !(кіші бағ. !бағдарламаны) !мерзім.!

      N !ның !лама.!дарламалар.!іске асыру !дері !

      !коды !ның !дың) атауы !жөніндегі ! !

      ! !коды ! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 034 000 Литерлiк Шартқа сәйкес он Жыл Қазақстан

      рейстердi чартерлiк рейс бойы Республикасы

      қамтамасыз ұйымдастырғаны Парламентiнiң

      ету үшiн көлiктiк Шаруашылық

      қызметтерге ақы басқармасы

      төлеудi жүргiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: чартерлiк рейстердi орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      13-қосымша

      ЕСКЕРТУ. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 04 желтоқсандағы N 150аа қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      035 "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары

      бастамашылық жасайтын заң жобаларын әзiрлеу және

      оларға сараптама жүргiзу" республикалық бюджет

      бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50 000 мың теңге (елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы N 2529 Конституциялық заңының 15-бабы , Қазақстан Республикасының Парламентi Палаталарының 1996 жылғы 20 мамырдағы бiрлескен отырысында қабылданған Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Регламентi .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының заңдарын жетiлдiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының депутаттары бастамашылық жасайтын заң жобаларын әзiрлеу, заңдарға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, заң шығарушылық қызмет саласында, зерттеулер жүргiзу, халықаралық қатынастар мәселелерi бойынша халықаралық форумдар өткiзу. <*>

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Рет!Бағ. !Кiшi !Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      са.!дар. !бағ. !лардың !(кіші !асыру !орындаушылар

      ны !лама.!дар. !(кіші бағ. !бағдарламаны) !мерзім.!

      N !ның !лама.!дарламалар.!іске асыру !дері !

      !коды !ның !дың) атауы !жөніндегі ! !

      ! !коды ! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 035 000 Қазақстан Заң жобаларын Жыл Қазақстан

      Республикасы әзiрлеу жөнiндегi бойы Республикасы

      Парламентiнiң қызметтерге ақы Парламентiнiң

      депутаттары төлеу; заң шығару Шаруашылық

      бастамашылық қызметi практикасы басқармасы

      жасайтын заң бойынша зерттеу

      жобаларын материалдарын

      әзiрлеу және дайындау; заң

      оларға жобаларын әзiрлеу

      сараптама мәселелерi бойынша

      жүргiзу. ғылыми конференциялау,

      семинарлар, дөңгелек

      үстелдер және тұрақты

      комитеттердiң көшпелi

      отырыстары мен парла-

      менттiк тыңдаулар

      өткiзу; заңнамалық

      ретте проблемалары

      бойынша әлеуметтiк

      және сараптамалық

      сауалнамада жүргiзу;

      заңдарды үйлестiру

      бойынша халықаралық

      форумдар өткiзу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары бастамашылық жасайтын заң жобаларын әзiрлеудi қамтамасыз ету, заң шығарушылық қызмет саласында зерттеулер жүргiзудi қамтамасыз ету, халықаралық қатынастар мәселелерi бойынша халықаралық форумдар өткiзудi қамтамасыз ету. <*>

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      14-қосымша

      ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      036 "Парламенттiк Ассамблеяның Трансазиаттық форумын өткiзу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 47000 мың теңге (қырық жетi миллион теңге). <*>

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы, Қазақстан Республикасы басшылығының шешiмi.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Азиядағы өзара iс-қимыл және сенiм шаралары бойынша кеңес идеяларын Парламентаралық диалог тетiктерiмен толықтыру бөлiгiнде дамыту, дүние жүзiлiк қоғамдастыққа Қазақстанның рөлi мен мәндiлігiн көрсету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Еуразия кеңiстiгiнде диалогты қалыптастыру, аймақтағы қауiпсiздiк пен тұрақтылықты қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Рет!Бағ. !Кiшi !Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      са.!дар. !бағ. !лардың !(кіші !асыру !орындаушылар

      ны !лама.!дар. !(кіші бағ. !бағдарламаны) !мерзім.!

      N !ның !лама.!дарламалар.!іске асыру !дері !

      !коды !ның !дың) атауы !жөніндегі ! !

      ! !коды ! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 036 Парламенттiк Парламенттiк Жыл Қазақстан

      Ассамблеяның Ассамблеяның бойы Республикасы

      Трансазиаттық Трансазиялық Парламентiнiң

      форумын форумын өткiзу Шаруашылық

      өткiзу байланысты басқармасы

      қызметтер көрсету

      мен іссапар шығыстарын

      төлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстанның әлемдiк сахнадағы беделi мен рөлiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      14-1-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 14-1 Қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 04 желтоқсандағы N 150аа қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      200 "Депутаттардың қызметтiк тұрғын үйлерiне жиhаз

      сатып алу" республикалық бюджет бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 18 250 мың теңге (он сегiз миллион екi жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16 қазандағы N 2529 Конституциялық Заңының 30-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы бекiткен "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы туралы" 2000 жылғы 29 қарашадағы N IБ 01/42 ереже.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Депутаттардың қызметтiк пәтерлерiндегi жиhаз бен тұрмыстық техниканы iшiнара жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Депутаттардың қызметтiк пәтерлерiндегi жиhаз бен тұрмыстық техниканы iшiнара жаңарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Рет |Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      саны|ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) іске |асыру.|атқарушылар

      N | коды |дар. | (кіші | асыру жөніндегі | дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның |малардың)| | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 200 "Депутат. 20 тоңазытқыш, 40 Жыл Қазақстан

      тардың кiр жуу машинасы, 81 бойы Республикасы

      қызметтiк шаң сорғыш, 10 Парламент.

      тұрғын электроплитасы, 60 iнiң Шаруа.

      үйлерiне микротолқынды пеш, шылық

      жиhаз 25 керует, 100 ас үй басқармасы

      сатып үстелi, 150 орындық,

      алу" 20 телевизор, 20

      компьютер қоятын

      үстел, 80 киiм iлетiн

      шкаф, 20 кiтап шкафы,

      10 жұмсақ жиһаз жиын-

      тығы, 33 диван, 114

      телевизор қоятын тумба,

      20 жиналмалы үстел,

      89 жартылай жұмсақ

      орындық, 114 комод

      сатып алу. <*> ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Депутаттардың қызметтiк пәтерлерi үшiн жарамсыз күйге келген тұрмыстық техникамен жиhаздарды iшiнара жаңарту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      15-қосымша

      ЕСКЕРТУ. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 04 желтоқсандағы N 150аа қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      600 "Қазақстан Республикасы Парламентiн есептеу және

      ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 70 000 мың теңге (жетпiс миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппарат жұмысын жақсарту бюрократизмге қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" ҚР Yкiметiнiң 2000 жылғы 10 қазандағы N 1501 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" ҚР Yкiметiнiң 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс Басқармасы бекiткен "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы туралы" 2000 жылғы 29 қарашадағы N IБ 01/42 ереже.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазiргi заманғы ақпараттық технологиялар негізiнде Қазақстан Республикасы Парламентiнiң заң шығару және ұйымдастыру қызметiнiң тиiмдiлiгi мен сапасын арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: техникалық және моральдық жағынан ескiрген компьютерлiк техниканы жаңғырту, қосымша ұйымдастыру техникасын сатып алу; заңдық, ұйымдастырушылық, статистикалық, талдаушылық және басқа да қажеттi ақпаратқа қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету, сондай-ақ жоғарыда ақпарат түрлерi бойынша ақпараттық ресурстардың қорын жасау үшiн ақпараттық қызметтер мен жабдықтарды сатып алу; қазiргi заманғы ақпараттық технологияларды (бағдарламалық-ақпараттық) сатып алу негiзiнде Парламенттiң ақпараттық-есептеу желiсiн дамыту және қорғау; "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң мониторингi" автоматтандырылған жүйесiн құру бойынша жобалау жұмыстарын жүргiзу үшiн қызметтердi сатып алу (техникалық мiндеттi зерттеу мен бepу) 2001 жылы Парламент санының ұлғаюына байланысты аппарат қызметкерлерiн байланыспен, компьютерлермен және басқа да ұйымдастыру техникасымен жете жабдықтау, сондай-ақ Парламенттiң ақпараттық жүйелерiн дамыту үшiн қосымша жабдықтар сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Рет!Бағ. !Кiшi !Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      са.!дар. !бағ. !лардың !(кіші !асыру !орындаушылар

      ны !лама.!дар. !(кіші бағ. !бағдарламаны) !мерзім.!

      N !ның !лама.!дарламалар.!іске асыру !дері !

      !коды !ның !дың) атауы !жөніндегі ! !

      ! !коды ! !іс-шаралар ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қазақстан 1. Қазақстан Жыл Қазақстан

      Республика. Республикасының бойы Республикасы

      сының Парламентiн Парламентінің

      Парламентiн компьютерлік және Шаруашылық

      есептеу және ұйымдастырушылық басқармасы

      ұйымдастыру техникамен

      техникасымен жарақтандыру:

      қамтамасыз 150 компьютер,

      ету 150 принтер,

      сканерлеуге

      арналған 9

      құрылғы, 40

      теледидар мониторын

      сатып алу.

      2. Қазақстан

      Республикасы

      Парламентi

      ақпараттық

      ресурстарының

      қорын жаңғырту:

      1 жинақталымнан

      жаңғырту жөнiндегi

      арнайы

      бағдарламалық

      қамтамасыз ету

      жөнiндегi қызмет

      көрсетулердi сатып

      алу: қызметтiк

      шығыс хат-хабарлар

      мен арнаулы

      құжаттар бойынша,

      заң шығармашылығы

      қызметi бойынша;

      ақпараттық-талдау

      қызметi бойынша.

      Ақпараттық

      қалыптастыру үшiн

      конгресс-жүйелер

      жабдығының бiр

      жинақталымымен

      деректер базасының

      бiр серверiн

      сатып алу.

      3. "Қазақстан

      Республикасы

      Парламентiнiң

      мониторингi"

      автоматтандырылған

      жүйесiн құру:

      жобалау жұмыстарын

      (техникалық мiндеттi

      зерттеу мен әзiрлеу)

      орындау бойынша

      көрсетiлетiн

      қызметтердi сатып

      алу.

      4. Қазақстан

      Республикасы

      Парламентiнiң

      ақпараттық-есептеу

      желiсiн дамыту:

      үздiксiз

      қоректендiру

      көздерiмен және

      жарақтармен қоса

      2 cepвep жиынтығын

      сатып алу NetWare

      6 (6 компонент

      құрамында)

      бағдарламалық

      өнiмiне әр

      компонент бойынша

      93 мөлшерiнде

      лицензия сатып алу

      және 2 маманды

      олармен жұмыс

      icтeу үшiн оқыту;

      WINDOWS NT 2000

      advanced server

      (WINDOWS NT)

      лицензиялық

      бағдарламалық

      өнiмiн, Delphi ver.

      6.0. with

      соmроnеnts және

      visual studio ver.

      6.0. interprise

      еdition құрал-

      саймандық

      бағдарламалық

      қамтамасыз ету

      жиынтығын сатып

      алу; желiлердi

      ақпараттық қорғау

      үшiн RealSecurе

      Network Sensor

      1 сегмент, Webshield

      E250 Аррliаnсе Perp'I

      licenct Nо Support

      51-100 бағдарламалық

      өнiмдерiн сатып алу

      және олармен жұмыс

      iстеу үшiн 1

      маманды оқыту;

      желiлердi вирустан

      қорғау үшін

      (493 лицензия)

      вирустан қорғау

      дербес бағдарламалық

      құралдарын сатып

      алу, желiнi

      монтаждау мен

      ретке келтiру

      үшiн құрал-

      саймандардың 1

      жиынтығын сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қазiргi заманғы деңгейде жаңартылған компьютерлер мен ұйымдастыру техникасының паркi (2003 жылы қажеттi мөлшерде), Парламенттiң заң шығармашылығы мен ұйымдастырушылық қызметi үшiн қажеттi ақпаратқа қолжетiмдiлiк, "Қазақстан Республикасы Парламентiнiң мониторингi" автоматтандырылған жүйесiн жобалау үшiн техникалық мiндет, желiнiң орнықты, сенiмдi жұмысы. Осының бәрi Қазақстан Республикасы Парламентi қызметiнiң сапасы мен тиiмдiлiгiн арттыру үшiн жасалған жағдайлардың бiрi болмақ.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады