2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 311, 312, 313, 314, 315, 316 (құпия), 317, 318, 319, 320, 321, 322-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Yкiметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
311-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 311-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының экономика және

      бюджеттік жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      001 "Әкімшілік шығындар"

      1. Құны: 200202 мың теңге (екi жүз миллион екi жүз екі мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 21-25 баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары жүйесiн одан әрi оңтайландыру шаралары туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бiрiңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгінің кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 4 қыркүйектегі N 970 қаулысы, "Штaт санының лимиттерін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы . <*>

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзі: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламаның мiндеттері: Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігінің аппаратын ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны icкe асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкiмшiлiк

      шығындар

      001 Орталық 371 бiрлiк мөлшерiнде Жыл Қазақстан

      органның бекiтiлген штат саны. бойы Республика.

      аппараты ның лимитiне сәйкес сының эконо.

      Қазақстан Республика. мика және

      сының экономика және бюджеттік

      бюджеттiк жоспарлау жоспарлау

      министрлiгiнiң орта. министрлігі

      лық аппаратын ұстау <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігіне жүктелген функцияларды сапалы және дер кезiнде орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      312-қосымша

      Ескерту. 312-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.05. N 150АB қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының экономика және

      бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОPТЫ

      010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау"

      1. Құны: 624 мың теңге (алты жүз жиырма төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3-бабы ; "Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" атты Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызмет саласында бiлiм бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, шеберлiк пен дағдыны жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Кадрлардың

      бiлiктiлi.

      гiн артты.

      ру және

      оларды

      қайта

      даярлау

      005 Мемлекет. Мемлекеттiк қызметшi. жыл Қазақстан

      тiк қыз. лердiң бiлiктiлiгiн бойы Республика.

      метшiлер. арттыру мемлекеттiк сының эко.

      дiң бiлiк. және өзге де тiлдердi номика және

      тiлiгiн оқыту. Оқумен қамтылатын бюджеттiк

      арттыру мемлекеттiк қызметшi- жоспарлау

      лердiң жылдық орташа министрлiгi

      саны 122. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазiргi экономикалық жағдайлар мен мемлекеттiң ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметшiлердi сапалы оқытудың құрылымдық жүйесiн қалыптастыру және дамыту арқылы мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      313-қосымша

      Қазақстан Республикасының экономика және

      бюджеттiк жоспарла министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      030 "Халықаралық қаржы

      ұйымдарымен бiрлескен талдамалық зерттеулер"

      1. Құны: 64 400 мың теңге (алпыс төрт миллион төрт жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiне, Халықаралық қаржы корпорациясына, Халықаралық даму қауымдастығына, Инвестициялар кепiлдiгiнiң көпжақты агенттiгiне, Инвестициялық дауларды реттеу жөнiндегi халықаралық орталыққа, Европа Қайта Құру және Даму Банкiне, Азия Даму Банкiне, Ислам Даму Банкiне мүшелiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" атты Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: 2010 жылға дейiнгi Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарында көзделген мiндеттердi iске асыру бойынша Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiмен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Yкiметi мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы техникалық ынтымақтастық туралы келiсiм негiзiнде Бiрлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын әзiрлеу және iске асыру бойынша бiрлескен талдамалық зерттеулер жүргiзуi.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экономиканың маңызды секторларындағы мемлекеттiк органдар қызметiнде талдамалық әдiстердiң қолданылу аясын кеңейту, мемлекеттiк қаржыны, бюджетаралық қатынастарды жоспарлау мен келелi болжаудың әдiснамалық және әдiстемелiк базасын қалыптастыру; әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi кезеңге арналған индикативтiк жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық даму басымдықтары бойынша зерттеулер жүргiзу; халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 030 Халықара. Техникалық ынтымақ. Жыл Қазақстан

      лық қаржы тастық туралы келісім бойы Республика.

      ұйымдары. негізінде Халықаралық сының

      мен бiр. Қайта Құру және Даму экономика

      лескен Банкiмен мынадай және бюд.

      талдама. тақырыптар бойынша жеттік

      лық зерт. бiрлескен зерттеулер. жоспарлау

      теулер ге үлестiк қатысу: министрлігі

      1. Бюджет заңдарын

      және қаржы құқығын,

      бюджет жүйесiн құру

      мен мемлекеттiк қаржы.

      ны басқару бойынша

      дүниежүзiлiк тәжiри.

      бенi зерттеу негi.

      зiнде мемлекеттiк

      қаржыны басқару қағи.

      далары мен әдiстерiн

      жетiлдiру, сондай-ақ

      бұқараның және ғылыми

      ортаның бюджет заңда.

      рын жетiлдiру мәселе.

      сiне қатысты пiкiрле.

      рiн зерттеу.

      2. Мемлекеттiк функ.

      цияларға функционал.

      дық талдау жүргiзу

      және мемлекеттiк

      функциялардың "құнын"

      есептеу және оларды

      жүргiзу әдiснамаларын

      жетiлдiру.

      3. Бюджетаралық

      трансферттердi айқын.

      дау әдiснамасын

      жетiлдiру.

      4. Мемлекеттiк және

      салалық бағдарламалар.

      дың мемлекеттiк

      бюджет қаражатымен

      қамтамасыз етiлуiн

      және бюджеттiк бағ.

      дарламалардың нәтиже.

      лiлiгiн бағалау

      әдiснамасын әзiрлеу.

      5. Негiзгi "экономи.

      калық өсу нысанала.

      рын" ұзақ мерзiмдi

      болашаққа анықтау

      мақсатында экономи.

      калық өркендеу

      стратегиясы бойынша

      зерттеулер жүргiзу.

      6. Әлеуметтiк-эконо.

      микалық дамудың орта

      мерзiмдi кезеңге

      арналған индикативтiк

      жоспарына сәйкес

      Қазақстан Республика.

      сының әлеуметтiк-эко.

      номикалық даму басым.

      дықтары бойынша

      зерттеулер жүргiзу.

      7. Семинарлар, тәлiм

      алу және тәжiрибе

      алмасу бағдарламала.

      рын әзiрлеу және

      өткiзу (оның iшiнде

      тиiстi ұйымдардың

      қызметiне ақы төлеу).

      8. Yкiмет қызметiнiң

      шұғыл мәселелерi

      бойынша кеңес беру

      және зерттеулер

      жүргiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) мемлекеттiк қаржыны басқару саласында шешiм қабылдау үшiн тиiстi құрылымдардың талдау және болжау қабiлетiн дамыту;

      2) жоспарлау тиiмдiлiгiн арттыратын әдiстемелiк және нұсқаулық материалдар, нормативтiк құқықтық актiлер әзiрлеу;

      3) мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасында функцияларды бөлу және кейiннен бюджет деңгейлерi бойынша шығыс өкiлеттiктерiнiң ара-жiгiн ажырату бойынша ұсыныстар дайындау;

      4) негiзгi "экономикалық өсу нысандарын" ұзақ мерзiмдi болашаққа айқындау;

      5) әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi кезеңге арналған индикативтiк жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық даму басымдықтарын iске асыру бойынша ұсыныстар дайындау;

      6) мемлекеттiк органдардың өз құзыретi аясында халықаралық iс-тәжiрибе бойынша ақпаратпен қамтамасыз етiлуiн күшейту.

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      314-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 314-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының экономика және

      бюджеттiк жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      031 "Республикалық бюджет комиссиясының

      отырыстарын жүргiзудi ұйымдастыру"

      1. Құны: 4 805 мың теңге (төрт миллион сегiз жүз бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 6-4-бабы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық бюджет комиссиясы туралы ереженi бекiту туралы" 2002 жылғы 7 ақпандағы N 801 Жарлығы , "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын әзiрлеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 29 мамырдағы N 592 Қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республикалық бюджет комиссиясының тиiмдi қызмет етуiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Республикалық бюджет комиссиясының отырыстарын өткiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 031 Республика. Құны 40 еселiк айлық Жыл Қазақстан

      лық бюджет есептiк көрсеткiштен бойы Республика.

      комиссиясы. аспайтын сомаға сының

      ның отырыс. қағаз, кеңсе тауар. экономика

      тарын ларын және өзге және бюджет.

      жүргізуді тауарларды және Рес- тік жоспар.

      ұйымдастыру публикалық бюджет ко- лау министр.

      миссиясының отырысын лiгi

      жүргiзудi ұйымдасты-

      руға байланысты қыз-

      меттер көрсету,

      сатып алу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Республикалық бюджет комиссиясына жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      315-қосымша

      Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттiк

      жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      032 "Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

      1. Бағдарламаның құны: 75 000 мың теңге (жетпiс бес миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" атты Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 4 қыркүйектегi N 970 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" атты Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстанның дамуының экономикалық стратегиясын iске асыруды ғылыми-әдiстемелiк тұрғыда қамтамасыз ету, әлеуметтiк-экономикалық проблемаларға талдау жасау, бiрқалыпты әлеуметтiк-экономикалық даму ел экономикасының теңгермелiк деңгейiн арттыру негiзiнде халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруды қамтамасыз ететiн тиiмдi экономикалық тетiктi қалыптастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жалпыэкономикалық, салааралық, аймақтық, сыртқы экономикалық проблемаларды шешу бөлiгiнде "Қазақстан - 2030" Стратегиясын , 2003-2005 жылдарға арналған индикативтiк жоспарды және Yкiметтiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралар мен тетiктердi жасау; дүниежүзiлiк экономиканың даму үрдiстерiн, Қазақстанның негiзгi сауда және экономикалық әрiптестерi болып саналатын елдердегi экономикалық жағдайды зерделеу, сыртқы және iшкi факторлардың елдiң экономикасы мен әлеуметтiк саласына ықпалын бағалау және жайсыз зардаптарды жеңiлдету жөнiнде зерттеулер жүргiзу; дүниежүзiлiк экономиканы ғаламдастыру жағдайында Қазақстан экономикасын жаңғырту мен оның құрылымын дамытуға және қамтамасыз етуге амалдар белгiлеу болып табылады.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Экономика Қазақстанның эконо. Жыл Қазақстан

      саласында. мика, бюджеттiк бойы Республика.

      ғы қолдан. жоспарлау, талдау сының

      балы және экономикасының экономика

      ғылыми дамуына болжам жасау және бюджет.

      зерттеулер саласында мынадай тік жоспар.

      негiзгi бағыттар лау министр.

      бойынша қолданбалы лігі

      ғылыми зерттеулер

      жүргiзу:

      елдiң макроэконо.

      микалық дамуының,

      қаржы және бюджет

      жүйесiнiң теңгерме.

      лiгi мен тұрақтылы.

      ғын қамтамасыз ету;

      макроэкономикалық

      талдау мен болжам.

      дауды жетiлдiру;

      халықтың тұрмыс

      деңгейiн көтеру,

      кедейлiкпен және

      жұмыссыздықпен

      күрес жүргiзу есебi.

      нен iшкi сұранымды

      арттыру;

      өңдеу өнеркәсiбiнде

      жаңа бәсекелес

      тауарлар өндiрудi

      ұйымдастыру;

      өндiрiс тиiмдiлiгiн

      және ауылшаруашылық

      өнiмiн өткiзудi

      арттыру;

      ел аймақтарын әлеу.

      меттiк-экономикалық

      жағынан теңдестiру

      бойынша мемлекеттiк

      реттеу;

      дүниежүзiлiк тауар

      нарықтарының

      жай-күйiн талдау

      (сыртқы экономикалық

      конъюнктура мониторин.

      гiн қоса алғанда)

      және дүниежүзiлiк

      конъюнктураның

      өзгеруiнiң Қазақстан

      экономикасына

      ықпалын талдау;

      Қазақстандағы әлеу.

      меттiк-экономикалық

      жағдайды макроэконо.

      микалық талдау және

      экономиканың дамуына

      орта мерзiмдi болжам

      жасау;

      мемлекеттiң ақша-

      несие саясатымен

      бiрлесе отырып мем.

      лекеттiң салық-бюджет

      және инвестициялық

      саясатын, сондай-ақ

      халықаралық экономи.

      калық және қаржы

      қарым-қатынастары

      саласындағы саясатты

      қалыптастыру және

      iске асыру;

      стратегиялық, инди.

      кативтiк және бюджет.

      тiк жоспарлау

      жүйесiн жетiлдiру

      жөнiндегі жұмыстарды

      зерттеу;

      мемлекеттiң 2004

      жылға арналған эконо.

      микалық саясатына

      ұсыныстар әзiрлеу;

      халықтың көшi-қоны.

      ның және қалаға

      қоныстануының күшеюiн

      ескере отырып, аймақ.

      тардың әлеуметтiк-эко.

      номикалық даму

      жоспарын жасау;

      экономикасы тоқыра.

      ған шағын қалалардың

      дамуына болжамдар

      жасау;

      iшкi өндiрiстi

      қолдау және өңдеу

      өнеркәсiбiнiң экс.

      порттық бағытын

      дамыту бағдарламасы.

      ның жобасын әзiрлеу;

      қазақстанда агробиз.

      нестi қалыптастыру

      тұжырымдамасының

      жобасы;

      қазақстандық тауар.

      лар мен қызметтердiң

      экспортын кеңейту

      үшiн шет елдердiң

      маркетинг зерттеуле.

      рiн жүргiзу;

      қазақстандық тауар.

      лар мен қызметтердiң

      экспортында прогрес.

      сивтiк құрылымдық

      iлгерiлеушiлiктi

      қамтамасыз ету;

      селолық жерлерде

      сауда инфрақұрылымын

      дамыту және отандық

      өнiмдi iшкi нарыққа

      тұрақты түрде жеткi.

      зiп берудi қамтама.

      сыз ететiн сауда-

      сатып алу компания.

      ларын құру жөнiнде

      ұсыныстар әзiрлеу;

      әлеуметтiк-экономи.

      калық дамуды талдау

      және болжамдау

      саласында ақпараттық

      қамтамасыз етудi

      жетiлдiру;

      экономиканың басыңқы

      секторларында

      инновацияны көтерме.

      леу жөнiнде ұсыныстар

      әзiрлеу;

      Қазақстан Республи.

      касы халқының тұрмыс

      деңгейiн сипаттайтын

      әлеуметтiк стандарт.

      тар әзiрлеу;

      ТМД елдерiнiң негiз.

      гi әлеуметтiк-эконо.

      микалық және қаржы

      көрсеткiштерiн салыс.

      тырып талдау жөнiн.

      дегi тоқсан сайынғы

      зерттеу;

      ТМД шеңберiндегi

      несие-қаржы қарым-

      қатынастарын талдау

      және олардың бiрiңғай

      жүйесiн қалыптастыру

      жөнiндегi ұсыныстар;

      өңдеу өнеркәсiбiне

      инвестицияларды

      көтермелеу жөнiнде

      ұсыныстар әзiрлеу,

      қосылған құны жоғары

      өндiрiстердi дамыту,

      экспортқа бағдар

      ұстанған жаңа

      өндiрiстер құру;

      мемлекеттiк инвести.

      цияларды жүзеге

      асыруды әдiснамалық

      қамтамасыз ету,

      әзiрлеу мен монито.

      рингiн ұйымдастыру

      мемлекеттiк басқару

      жүйесiн жетiлдiру

      жөнiнде ұсыныстар

      әзiрлеу және басқа

      да зерттеулер.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: өндiрiс тиiмдiлiгiн арттыру; Yкiметтiң экономикалық саясатының әртүрлi бағыттары бойынша шешiмдер қабылдау кезiнде Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпаратпен қамтамасыз етiлуiн күшейту ТМД елдерiмен арадағы экономикалық саясаттың негiздiлiгiн арттыру; экономикалық өсудi жеделдету жағдайында елдiң экономикалық қауiпсiздiгiне қатысты ахуалды қадағалау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      317-қосымша

      Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттiк

      жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      035 "Республикалық инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу және сараптамалау"

      1. Құны: 303 000 мың теңге (үш жүз үш миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңы , "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , "Қазақстан Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Заңы , "Инвестициялық жобаларды қарау тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 18 қарашадағы N 1219 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикалық инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу және оларға сараптама жүргiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: инвестициялық жобаларды iске асыру қажеттiлiгiн анықтау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 035 Республика, Инвестициялық Жыл Қазақстан

      лық инвес. ұсынысты бағалау бойы Республика.

      тициялық бойынша оң қорытын. сының

      жобалардың ды алынған жобалар. экономика

      техника. дың техникалық- және бюджет.

      лық-эконо. экономикалық негiз. тік жоспар.

      микалық демелерiн әзiрлеу. лау министр.

      негізде. Жобалардың техника. лігі

      мелерiн лық-экономикалық

      әзiрлеу негiзделуiне мемле.

      және кеттiк сараптама

      сарапта. және "Қазақстан

      малау Даму Банкi" ЖАҚ-тың

      банкiлiк caраптама

      жүргiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптамадан және "Қазақстан Даму Банкi" ЖАҚ-тың банкiлiк сараптамасынан өткен республикалық инвестициялық жобаларды техникалық-экономикалық негiздеу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      317-1-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 317-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Экономика

      және бюджеттік жоспарлау министрлiгi

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      040 "Ұлттық инновациялық қорын құру"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Бағдарламаның құны: 3 000 000 мың теңге (үш миллиард теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы ; "Ұлттық инновациялық қор" ашық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 30 мамырдағы N 502 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ұлттық инновациялық қор құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ұлттық инновациялық қордың жарғылық капиталын қалыптастыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзімі|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | |

      | |ның | маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 040 Ұлттық Ұлттық инновациялық 2003 Қазақстан

      иннова. қордың жарғылық жылдың Республика.

      циялық капиталын қалыптас. III-IV сының

      қорын тыру тоқсаны Экономика

      құру және

      бюджеттiк

      жоспарлау

      министрлiгi,

      Қазақстан

      Республикасы

      Қаржы

      министрлі.

      гінің

      Мемлекеттiк

      мүлiк және

      жекешелен.

      дiру

      комитетi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Елдегi жалпы инновациялық белсендiлiктi арттыру мақсатында Ұлттық инновациялық қор құру, оның iшiнде жоғарғы технологиялы және ғылымды көп қажет ететiн өндiрiстерге жәрдемдесу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      317-2-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 317-2-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Экономика

      және бюджеттік жоспарлау министрлiгi

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      041 "Қазақстан Даму Банкi" АҚ жарғылық капиталын толықтыру"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Бағдарламаның құны: 7 700 000 мың теңге (жетi миллиард жетi жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Заңының 16-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 35-1-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстан Даму Банкi" АҚ экономиканың басым секторларын несиелендiруiнiң тиiстi өлшемдерiн және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстан Даму Банкi" АҚ жарғылық капиталын толықтыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзімі|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | |

      | |ның | маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 041 "Қазақстан "Қазақстан Даму 2003 Қазақстан

      Даму Банкi" Банкi" АҚ жарғылық жылдың Республика.

      АҚ жарғылық капиталын толықты. ІІІ сының

      капиталын руға республикалық тоқсаны Экономика

      толықтыру бюджеттен қаражат және

      бөлу бюджеттiк

      жоспарлау

      министрлiгi,

      Қазақстан

      Республикасы

      Қаржы мини.

      стрлiгiнiң

      Мемлекеттiк

      мүлiк және

      жекешелен.

      дiру

      комитетi,

      "Қазақстан

      Даму Банкi"

      АҚ

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Қазақстан Даму Банкi" АҚ қарыз алуының жиынтық көлемiн ұлғайту мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету; Даму Банкiнiң қаржы тұрақтылығының өлшемдерiн сақтауды қамтамасыз ету, оның халықаралық практикаға сәйкес дамуы, iрi жобалар мен заем алушыларды несиелендiру мүмкiндiктерiн арттыру (Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 12 қыркүйектегi N 1187 қаулысымен бекiтiлген 2001-2003 жылдар кезеңiне арналған "Қазақстан Даму Банкi" жабық акционерлiк қоғамының несие саясаты туралы меморандумға сәйкес).

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      317-3-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 317-3-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Экономика

      және бюджеттік жоспарлау министрлiгi

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      080 "Қазақстан Даму Банкi" АҚ кредиттiк ресурстар беру"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Бағдарламаның құны: 4 300 000 мың теңге (төрт миллиард үш жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Заңының 9-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 35-1-бабы , "Қазақстанның Даму Банкi" жабық акционерлiк қоғамының 2001-2003 жылдар кезеңiне арналған несие саясаты меморандумы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 12 қыркүйектегi N 1187 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: экономиканың мемлекет үшiн басым секторларында рентабельдiлiгi төмен және ұзақ мерзiмдi инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшiн мүмкiндiктер жасау; инвестициялар тарту (қарызға алу) құны мен жобалардың өтемдiлiгi (рентабельдiлiгi) деңгейi арасында қажеттi тепе-теңдiктi сақтау; бюджет несиелерiн (қайтарымды негiздегi қаражат) беру кезiнде мемлекеттік қаржы ресурстарын пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 12 қыркүйектегi N 1187 қаулысымен бекiтiлген 2001-2003 жылдар кезеңiне арналған "Қазақстанның Даму Банкi" жабық акционерлiк қоғамының несие саясаты туралы меморандумға сәйкес "Қазақстан Даму Банкi" АҚ инвестициялық жобаларды несиелендiруi.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi 2003 жылға арналған iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      /|ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      с| коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзімі|

      N| |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | |

      | |ның | маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      080 "Қазақстан Қазақстан Республи. 2003 Қазақстан

      Даму Банкi" касының Yкiметi жылдың Республика.

      АҚ кредит. бекiтетiн "Қазақстан IIІ сының

      тiк ресур. Даму Банкi" АҚ несие тоқсаны Экономика

      стар беру ресурстарын беру және бюджет.

      тәртiбi мен шарттарын тiк жоспар.

      айқындау лау министр.

      лiгi

      Қазақстан Республика 2003 Қазақстан

      сының Қаржы министр. жылдың Республика.

      лiгi, Қазақстан III сының Қаржы

      Республикасының тоқсаны министрлiгi,

      Экономика және Қазақстан

      бюджеттiк жоспарлау Республика.

      министрлiгi және сының Эконо.

      "Қазақстан Даму мика және

      Банкi" АҚ арасында бюджеттiк

      несие шартын жасасу жоспарлау

      министрлiгi,

      "Қазақстан

      Даму Банкi"

      АҚ

      "Қазақстан Даму 2003 Қазақстан

      Банкi" АҚ несие жылдың Республика.

      шартына сәйкес ІII сының Эконо.

      несие ресурстарын тоқсаны мика және

      бөлуi бюджеттiк

      жоспарлау

      министрлiгi

      Қазақстан Респуб. Несие "Қазақстан

      ликасы Yкiметiнiң ресурс. Даму Банкi"

      2001 жылғы 12 тарын АҚ

      қыркүйектегi N 1187 пайдала.

      қаулысымен бекiтiл. нудың

      ген 2001-2003 несие

      жылдар кезеңiне шарты

      арналған "Қазақстан белгi.

      Даму Банкi" жабық леген

      акционерлiк қоға. кезең

      мының несие саясаты iшiнде

      туралы меморандумға

      сәйкес "Қазақстан

      Даму Банкi" АҚ

      инвестициялық

      жобаларды iрiктеу

      және несиелендiру

      рәсiмдерiн өткiзуi

      2003 жылға арналған Несие "Қазақстан

      республикалық бюджет шарт. Даму Банкi"

      қаражаты есебiнен тарына АҚ,

      берiлген бюджеттiк сәйкес Қазақстан

      несие бойынша белгi. Республика.

      негiзгi борышқа ленген сының Қаржы

      қызмет көрсету мер. министрлiгi

      (сыйақы төлеу) және зiмде

      өтеу рәсiмдерiн

      өткiзу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: рентабельдiлігі коммерциялық жобадан төмен инвестициялық жобаларды ұзақ мерзiмдi несиелендiру мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету, экономиканың мемлекет үшiн басым секторларында инвестициялық жобалардың құрамын және оларды "Қазақстанның Даму Банкi" АҚ несиелендiру көлемiн кеңейту (Қазақстанның Даму Банкiнiң несие саясаты туралы меморандумға сәйкес).

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      318-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 318-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150 г қаулысымен .
      Ескерту. 318-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.05. N 150АB қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Экономика

      және бюджеттік жоспарлау министрлiгi

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 200 "Қазақстан Республикасы

      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Бағдарламаның құны: 52 919 мың теңге (елу екi миллион тоғыз жүз он тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгінің кейбiр мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 4 тамыздағы N 970 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: министрлiктi материалдық-техникалық жарақтандыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: активтер сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны icкe асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      /|ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      с| коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзімі|

      N| |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | |

      | |ның | маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 200 Қазақстан Caтып алу: байланыс Жыл Қазақстан

      Республи. құралдарының жабдық. бойы Республика.

      касы Эко. тары (CISCO - 2610 сының Эко.

      номика түріндегi маршрути. номика және

      және бюд. затор - 2 дана, HDSL бюджеттік

      жеттік тұрпатта модем - 2 жоспарлау

      жоспарлау дана, Switсh - 12 министрлігі

      министр. порттық - 4 дана,

      лігінің Radio Telephone - 2

      материал. дана, сыртқы модемдер

      дық-тех. - 6 дана, радиоре.

      никалық лейлік байланыс

      базасын жүйесi - 1 жинақ,

      нығайту факсимильдiк аппарат

      - 10 дана, Fiewall

      CISCO PIX 525 -

      R-BUN; PIХ Bundle -

      2 дана, көшiру-көбейту

      цехы (сандық көшірме

      аппараты - 2 дана,

      сандық көшiрме

      аппараты/принтер/

      сканер - 1 дана,

      аналогты көшiрме

      аппараты - 22 дана,

      сканер - 22 дана,

      кескіш - 2 дана,

      гильотина - 1 дана,

      тыстау аппараты - 1

      дана, перфоратар -

      мұқабашы - 1 дана,

      ламинатор - 2 дана,

      қағаз жоюшы - 7 дана,

      шығыс материалдары

      және ресурстық

      бөлшектер, стелаждар

      - 80 дана, телефон

      аппараттары - 145

      дана, бейнекамера -

      2 дана, металл шкаф

      - 15 дана, сейф - 30

      дана, жиhаз жинағы -

      20 дана, LG плазмендiк

      экран үшiн тюнер

      мен колонкалар -

      1 дана, бейнемаг.

      нитофон - 2 дана,

      сандық бейне камера

      - 1 дана, сандық

      бейне камераның

      компьютерге адаптерi

      - 3 дана, радиомик.

      рофон - 3 жинақ,

      кресло - 250 дана,

      жұмыс үстелi - 54

      дана, роликтi тумба

      - 50 дана, әмбебап

      шкаф - 37 дана

      сондай-ақ Министрлiктiң

      материалдық-техникалық

      базасын нығайтуға

      арналған басқа да

      заттар. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: материалдық-техникалық базаны жақсарту, құрылымдық бөлiмшелердiң қалыпты жұмыс iстеуi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      319-қосымша

      Ескерту. 319-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.05. N 150АB қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттiк

      жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРTЫ

      201 "Республикалық бюджет комиссиясының

      жұмыс органын жарақтандыру"

      1. Құны: 66 935 мың теңге (алпыс алты миллион тоғыз жүз отыз бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 6-4-баптары , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық бюджет комиссиясы туралы ереженi бекiту туралы" 2002 жылғы 7 ақпандағы N 801 Жарлығы , "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын әзiрлеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 ж. 29 мамырдағы N 592 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республикалық бюджет комиссиясының тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Республикалық бюджет комиссиясына жүктелген функциялардың сапалы орындалуын қамтамасыз ету үшiн Республикалық бюджет комиссиясының жұмыс органын жарақтандыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 201 Республи. Мыналарды: Жыл Қазақстан

      калық компьютер - 60 дана; бойы Республика.

      бюджет принтер - 14 дана; сының

      DCN үшiн камераларды

      бақылауды бағдарлама-

      лық қамтамасыз ету -

      1 жиынтық;

      комиссия. сканер - 2 дана; экономика

      сының факсимильдi аппарат және

      жұмыс - 2; бюджеттік

      органын көшiру аппараты - жоспарлау

      жарақ. 2 дана; министрлігі

      тандыру цифрлы фотоаппарат -

      1 дана;

      магнитофон - 1 дана;

      тасымалданатын компью.

      тер - 4 дана;

      сейф - 2 дана.

      Конференц-жүйелер және

      бейне көрсету жүйеле.

      рiн; Республикалық

      бюджет комиссиясының

      жұмыс органын жарақ.

      тандыру үшiн жиhаз,

      басқа заттар мен

      материалдар

      компьютерлiк және

      ұйымдық техниканың

      жиынтықтаушыларын,

      әдебиет сатып алу.

      Жөндеу жұмыстарын

      жүргізу және құрылым-

      далған кабельдік жүйені

      монтаждау, ҚКЖ жабдығы

      (UPS - 1 дана, RIT жаб-

      дығы - 4 дана, жұмыс

      істеп тұрған жабдық -

      2 дана, электр қалқаны

      - 2 дана). <*> ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Республикалық бюджет комиссиясына жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      320-қосымша

      Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік

      жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      500 "Қазақстан Республикасының Экономика және

      бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң

      ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу"

      1. Бағдарламаның құны: 48 240 мың теңге (қырық сегiз миллион екi жүз қырық мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң (бұдан әрi - министрлiк) ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, техникалық қолдау, бағдарламамен қамтамасыз етудi сүйемелдеу және ағымдағы пысықтау, сондай-ақ компьютерлiк жабдықтарды қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдарымен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыс iстеп тұрған және iске қосылатын ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу, әкiмшiлiк ету және қолдау; министрлiк жүйесiнiң және министрлiктiң қосылған кабель жүйесiнiң есептеу және ұйымдық техникасы құралдарына, жергiлiктi есептеу желiлерiне жүйелiк-техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыру; есептеу желiсiнiң ақпараттың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және ақпарат қорғау, оның iшiнде жасырын ақпаратты өңдеу кезiнде қорғау; министрлiктiң есептеу құралдарын, телекоммуникациялық және ұйымдық жабдықтарын қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету; министрлiк қызметкерлерiн жүйелi және қолданбалы бағдарламалық оқыту; ақпараттық жүйеде жұмыс iстеу жөнiнде түпкiлiктi пайдаланушыларға консультация беру, iркiлiс жағдайларын талдау; авариялық және iркiлiс жағдайлар салдарынан немесе есептеу техникасы жұмыс iстемей қалған кезде бүлiнген бағдарламалық қамтамасыз ету мен дерекқорды қалпына келтiру жөнiнде консультациялық және практикалық көмек aлу; ақпараттық жүйелердi пайдалану барысында анықталған ықтимал кемшiлiктердi немесе бағдарламалық қамтамасыз ету қателiктерiн жою; кешендi құру принциптерiн және дерекқор құрылымын өзгертпей бағдарламалық қамтамасыз етудi пысықтау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Қазақстан Мынадай ақпараттық Жыл Қазақстан

      Республи. жүйелердi және мiндет. бойы Республика.

      касының тердi - 3 жүйенi және сының

      Экономика 19 кiшi жүйенi, 5 Экономика

      және дербес мiндеттердi және

      бюджеттiк сүйемелдеу. бюджеттік

      жоспарлау Мыналарға: жоспарлау

      министр. 5 дана серверлерге; министрлігі

      лiгiнiң 380 дана компьютерлiк

      ақпарат. техникаға; 42 дана

      тық ноутбуктерге; 190

      жүйелерiн дана принтерге;

      cүйемелдеу 20 дана сканерге; 15

      дана көшiру техника.

      сына, 150 дана теле-

      коммуникациялық,

      ұйымдық және басқа

      да жабдыққа жүйелiк-

      техникалық қызмет

      көрсету.

      6 дана жабдық, 4

      дана бағдарламалық

      қамтамасыз ету

      ақпараттық жүйелерi.

      нiң ақпараттық

      қауiпсiздiгiн

      қамтамасыз ету.

      Ақпараттық жүйелердi

      құру жөнiндегi

      консультативтiк және

      практикалық көмек алу.

      Жинақтаушы, қосалқы

      бөлшектермен және

      шығыс материалдарымен

      қамтамасыз ету.

      12 адамды ақпараттық

      технологияларға мақ.

      сатты түрде оқыту.

      Жабдықтарды жөндеу,

      монтаждау, жеткiзiп

      беру жөнiнде тиiстi

      қызметтер, шығыс

      материалдары мен

      жинақтаушы бөлшектер

      алу, 3 байланыс

      арнасының Интернет

      желiсiне 100 абонент.

      тiк порттарға

      VPDN-ға қосу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн қолданбалы және жүйелiк қaмтамасыз етудiң тиiмдi жұмыс iстеуi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      321-қосымша

      Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік

      жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      600 "Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру"

      1. Құны: 141 228 мың теңге (жүз қырық бiр миллион екi жүз жиырма сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсiздігiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi iс-шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттiк-қаржы жоспарлауды ақпараттандырудың қазiргi заманғы деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ қазiргi заманғы жаңғыртуды қамтамасыз ету және eceптeу, коммуникациялық, желiлiк жабдық және ұйымдық техника, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жарақтандыру, ақпараттық жүйелерді тұтастандыру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: ақпараттық жүйелерді әзiрлеу және құру, автоматтандырылған қаржы есеп айырысуларының жүйелерiн және мемлекеттiк мекемелердiң қаржы-шаруашылық қызметiн басқару жүйесiн дамыту, жалпы пайдаланудағы дерекқорды (ақпараттық ресурстарды) құру, лицензиялық жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын және оларды техникалық қолдауды сатып алу, сондай-ақ есептеу, желiлiк жабдықты, ұйымдық техниканы және Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң ақпаратты қорғаудың аппараттық-бағдарламалық құралдарын сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қазақстан Техникалық құралдар Жыл Қазақстан

      Республи. сатып алу: бойы Республика.

      касының сервер - 3 дана, сының

      Экономика жылжымалы компьютер Экономика

      және - 2 дана, компьютер және

      бюджеттiк - 100 дана, планшет. бюджеттік

      жоспарлау тiк сканер - 6 дана, жоспарлау

      министрлi. принтер - 2 дана, министрлігі

      гiнiң көбейту аппараты -

      ақпараттық 3 дана. Өзге жабдықты

      жүйелерін және жинақтаушы

      құру бөлшектi сатып алу.

      Лицензиясы бар жүйелiк

      бағдарламалық өнiмдер.

      дi сатып алу - 6 дана.

      Басқару және желi

      мониторингi мен

      ақпаратты қорғауды

      қамтамасыз ету,

      бағдарламалық қамта.

      масыз ету құралдарын

      сатып алу - 4 дана.

      Толық жиындағы мульти.

      медиялық проекторды

      сатып алу.

      Ақпараттық жүйелердi

      құру және енгiзу.

      Мына шарттарды қайта

      тiркеу:

      1. 5 288 811 теңге

      сомасына "Глотур"

      ЖАҚ - N GН-Ме-1202/3;

      2. 5 520 382 теңге

      сомасына "NAТ"

      ЖАҚ - N 2

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бюджеттiк-қаржылық жоспарлаудың қазiргi заманғы ақпараттандыру деңгейiн жаңа технологиялық шешiмдер мен аспаптық құралдар базасында мемлекеттiң талаптары мен мiндеттерiн қамтамасыз ету, сондай-ақ тиiмдi басқару мен мониторингтi есептеу желiсi мен ақпарат қорғау ресурстарымен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      322-қосымша

      Ескерту. 322-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.05. N 150АХ қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік

      жоспарлау министрлiгi

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      601 "Мемлекеттiк басқарудың ахуал жүйесiн құру"

      1. Құны: 200 000 мың теңге (екi жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1999 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының 1999-2005 жылдарға арналған Ұлттық қауiпсiздiк стратегиясын iске асырy жөнiндегi шаралардың жоспары туралы" 1999 жылғы 30 желтоқсандағы N 2028-124cc қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк басқарудың жағдаяттық жүйесiн құрудың бiрiншi кезеңiнiң бағдарламалық-аппараттық тұғырнамасын жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк басқарудың жағдаяттық жүйесiн құрудың бiрiншi кезеңiнiң бағдарламалық-аппараттық тұғырнамасын орнату, баптау және тәжiрибелiк мақсатта пайдалануға беру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      /! лама !бағ. !малардың ! бағдарламаланы) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !коды !малардың)! ! !

      ! ! !атауы ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 601 Мемлекет. Ақпараттық жүйелердi Жыл Қазақстан

      тiк бас. бiрiктiру, ақпаратты бойы Республика.

      қарудың қорғау және корпора. сының

      ахуал тивтiк телекоммуника. экономика

      жүйесiн циялық желiлер бойынша және

      құру консалтингтiк қызмет- бюджеттік

      тер көрсетудi алу. жоспарлау

      Серверлiк жабдық сатып

      алу - 2 жиынтық. Дис-

      кiлi массив сатып алу

      - 1 жиынтық. Жүйелiк

      бағдарламалық қамтамасыз

      етудi сатып алу - 6

      жиынтық. <*> ------------------------------------------------------------------

      . Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк басқарудың жағдаяттық жүйесiн құрудың бiрiншi кезеңiн аяқтау.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады