2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
497-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар"

      республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 310064 мың теңге (үш жүз он миллион алпыс төрт мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы органдарының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталынатын органдары қызметкерлерiнің жалақысын төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Штат санының лимиттерін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы . <*>

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің орталық аппаратының және оның аумақтық бөлiмшелердiң қызметін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің орталық аппаратын, ведомстваларын және олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      1. 001 Әкімшілік

      шығындар

      2. 001 Орталық 328 бiрлiк санындағы Жыл Қазақстан

      органның штат саны лимитiнің бойы Республика.

      аппараты шегiнде бекiтiлген сының

      Энергетика және ми. Энергетика

      нералдық ресурстар және

      министрлiгiнің, Атом минералдық

      энергетикасы жөнiндегi ресурстар

      комитетінің, Геология министрлігі

      және жер қойнауын

      қорғау комитетiнің

      орталық аппаратын

      ұстау <*>

      3. 002 Аумақтық 272 бiрлiк санындағы Жыл

      органдар. штат саны лимитiнің бойы

      дың аппа. шегiнде бекiтiлген

      раттары аумақтық органдарды

      ұстау.

      ___________________________________________________________________

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiне жүктелген функцияларды сапалы және дер кезiнде орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      498-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1193 мың (бiр миллион жүз тоқсан үш мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 8-бабы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің өз қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi атқарулары және кәсiби шеберлiктерiн жетiлдiру үшiн олардың кәсiби қызмет саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлімдерін, икемдiлiктерi мен бейiмдiлiктерiн жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік қызметкерлердiң мамандық бiлiктiлiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      010 Кадрлар. Жыл Қазақстан

      дың білік. бойы Республика.

      тiлiгiн сының

      арттыру Энергетика

      және және мине.

      оларды ралдық

      қайта ресурстар

      даярлау министрлігі

      005 Мемлекет. Мемлекеттiк қызметкер.

      тiк қыз. лердің бiлiктiлiгiн

      меткерлер. арттырудың бекiтiлген

      дің бiлiк. жоспарына сәйкес,

      тiлiгiн соның iшінде мемлекет.

      арттыру. тiк тiлге оқытуға

      мемлекеттiк қызметкер.

      лердiң бiлiктiлiгiн

      арттыру жөнiндегi

      қызмет көрсетулердi

      сатып алу. Бiлiктiлiк.

      тi арттыру курстары.

      нан өтетiн мемлекет.

      тiк қызметкерлердiң

      орташа жылдық саны -

      89.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қазiргi экономикалық жағдайларға және мемлекеттің ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес кәсiпқой мемлекеттiк қызмет талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметкерлердi сапалы оқытудың сындарлы жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттік қызметкерлердің кәсiби деңгейiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      499-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 030 "Энергетика және мұнай өндiрiсi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың (бec миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 3-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанды 2030 жылға дейiнгi дамыту стратегиясын iске асыру шаралары туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 заң күші бар Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: газ бен газ конденсатын өндiру процестерiнің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; бiрқатар ингибиторлардың көмегiмен металдарды жалпы таттанудан тиiмдi қорғауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: көмiрсутегi коррозиясының ингибиторларын алу химиялық реагенттерге сынақтар жүргізу мен оларды пайдалану әдiстемесiн жасау және Ембi аймағының кен орындарын ашқанға дейiнгi жобаларды физика-химиялық қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      1. 030 Энергетика Екi ғылыми-зерттеу Жыл Қазақстан

      және мұнай жұмыстарын әзiрлеудi бойы Республика.

      өндiрiсi аяқтау: сының

      саласын. 1) Күкіртсутегі корро. Энергетика

      дағы қол. зиясының ингибиторла. және

      данбалы рын әзірлеу, алу, минералдық

      ғылыми тәжірибелік лекті ресурстар

      зерттеу. жасау, сынау. министрлігі

      лер 2) Ембi аймағы кен

      орындарын ашу алдын.

      дағы жобаларды

      физика-химиялық

      қамтамасыз ету.

      2. 034 Мұнай-газ

      кешенi мен

      мұнай-

      химиясын

      дамыту

      жөнiндегi

      қолданбалы

      ғылыми

      зерттеулер

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: екi ғылыми-зерттеушiлiк жұмысты орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      500-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 032 "Қарағанды көмiр бассейнінің шахталарын жабу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 533499 мың (бec жүз отыз үш миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қарағандыкөмiр" мемлекеттік холдингтiк компанияның құрылымын қайта ұйымдастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 1 қарашадағы N 1415 қаулысы ; "Қарағанды көмiр бассейнiнiң тиiмсiз шахталарын одан әрi жабу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 29 қыркүйектегi N 1479 қаулысы ;

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын тарату жөнiндегi техникалық iс-шараларды орындау.

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      032 Қарағанды 1. N 1 "Арман" ЖШС Жыл Қазақстан

      көмір 1) күндiзгi үстiңгi бойы Республика.

      бассейні. қабатқа шығуға бола. (2004 сының

      нің шахта. тын тау-кен өндiрме. жылға Энергетика

      ларын лерiнің үстiне жабын. өтпелі және

      жабу дар орналастыру; кезең. минералдық

      2) ұңғымаларды жою. дер) ресурстар

      3) бұзылған жерлердi министрлігі

      шұрайландыру.

      2. N 1 "Қарағанды. Жыл

      көмiр" АҮАҚ бойы

      1) оқшаулағыш (2004 жылға

      бөгет салу. өтпелі

      2) күндiзгi үстiңгi кезең.

      қабатқа шығуға дер)

      болатын тау-кен

      өндiрмелерінің үстi.

      не жабындар

      орналастыру.

      3) жабдықтарды

      демонтаждау.

      4) жер бетiндегi

      ғимараттармен

      құрылмаларды бұзу.

      5) бұзылған жерлердi

      шұрайландыру

      3. N 2 "Қарағанды. 2003

      көмiр" АYАҚ жыл

      1) оқшаулағыш бөгет бойына

      салу (2004

      2) күндiзгi үстiңгi жылға

      қабатқа шығуға бола. өтпелі

      тын тау-кен өндiрме. кезең.

      лерінің үстiне дер)

      жабындар орналастыру.

      3) бұзылған жерлердi

      шұрайландыру

      4. N 3 "Қарағанды. 2003

      көмiр" АҮАҚ жыл

      1) оқшаулағыш бөгет бойына

      салу. (2004

      2) күндiзгi үстiңгi жылға

      қабатқа шығуға бола. өтпелі

      тын тау-кен өндiрме. кезең.

      лерiнің үстiне дер)

      жабындар орналастыру.

      3) жабдықтарды

      демонтаждау.

      4) ұңғымаларды жою.

      5) жер бетiндегi

      ғимараттар мен

      құрылмаларды бұзу.

      6) бұзылған жерлердi

      шұрайландыру

      5. "Абай көмiр LTD" Жыл

      ЖШС бойы

      1) күндiзгi үстіңгі (2004

      қабатқа шығуға жылға

      болатын тау-кен өтпелі

      өндiрмелерiнiң кезең.

      үстiне жабындар дер)

      орналастыру.

      2) ұңғыларды жою.

      3) жер бетіндегi

      ғимараттар мен

      құрылмаларды бұзу.

      4) тау-кен өндiрiм.

      дерiн өтеу. Жыл

      5) бұзылған жерлердi бойы

      шұрайландыру (2004

      6. "Қарағанды-шахта. жылға

      тарату" РМБК өтпелі

      пайдалану шығындары кезең.

      7."Метан" бағдарлама. дер)

      сы Жыл

      1) таратылған шахта. бойы

      лардан газды шығару

      тәсілдерi мен құрал.

      дарын әзiрлеу.

      2) газдың жиналу

      және оның дренаждық

      шахталар арқылы

      бөліну процестерiн

      реттеу әдістерiн

      әзiрлеу.

      3) жұмыс iстелiнген

      кеңiстiктерден

      (ұңғымаларды бұрғы.

      лау) газ бөлiнiсiне

      су деңгейiнің әсерiн

      анықтау мақсатында

      таратылған шаналарда

      су жинақталу процесiн

      зерделеу.

      4) оқшаулау жұмыста.

      рының, өтелiнген,

      өтелінетiн тау-кен

      өндiрімдерін

      қойнауқаттарды жер

      үстiне шығару

      орындарында оларды

      ашық тәсiлмен iстеу

      кезiнде жұмыс iсте.

      лiнген кеңiстiктен

      жер үстiне метан

      эмиссиясын азайту

      мақсатында техноло.

      гияларды әзiрлеу.

      __________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      1) N 1 "Арман" ЖШС шахтасында тарату жұмыстарын жалғастыру;

      2) "Қарағандыкөмiр" АҮАҚ N 1, 2, 3 шахталарында тарату жұмыстарын жалғастыру;

      3) "Абай Көмiр LTD" ЖШС шахтасында тарату жұмыстарын жүргiзу;

      4) Метан" бағдарламасын орындау: таратылған шахталардан газды шығару тәсiлдерi мен құралдарын әзiрлеу; газдың жиналу және оның дренаждық шахталар арқылы бөлiну процестерiн реттеу әдiстерiн әзiрлеу; жұмыс iстелiнген кеңiстiктерден (ұңғымаларды бұрғылау) газ бөлiнiсiне су деңгейiнің әсерiн анықтау мақсатында таратылған шахталарда су жинақталу процесін зерделеу; оқшаулау жұмыстарының, өтелiнген, өтелiнетiн тау-кен өндiрiмдерiн қойнауқаттарды жер үстiне шығару орындарында оларды ашық тәсiлмен істеу кезiнде жұмыс iстелiнген кеңiстiктен жер үстiне метан эмиссиясын азайту мақсатында технологияларды әзiрлеу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      501-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 033 "Амангелдi газ кен орындары топтарын игеру" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 28000000 мың (екi миллиард сегiз жүз миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан әрi шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығының 6.1-тармағы.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: газ қорын анықтау және Амангелдi кен орнын пайдалануға беру арқылы өнеркәсiп кәсiпорындарын және Қазақстан Республикасының оңтүстiк аймағының халқын газбен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Амангелдi тобының газ кен орнын тәжiрибелiк-өнеркәсіптік игеру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | іске асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      1 033 Амангелдi 1. Жобалық жұмыстар, Жыл Қазақстан

      газ кен оның ішінде газды бойы Республика.

      орындары кешенді дайындауды сының

      топтарын орнатудың техноло. Энергетика

      игеру гиялық жабдықтарын және

      жобалау. минералдық

      2. Ұңғымаларды бұрғы. ресурстар

      лау және сынау. министрлігі,

      3. Магистралды газ Қызылорда

      өткiзгiштi салу. облысының

      4. Құбыр өнiмдерiн әкімдігі

      сатып алу.

      5. Газды кешендi

      дайындау мен жинақтау

      жүйесiн орнатудың

      құрылыс-монтаж

      жұмыстары.

      6. Құрылыс-монтаж

      жұмыстары және

      инфрақұрылымдар

      объектілерiнің

      жабдықтарын сатып

      алу.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) газды кешендi дайындауды орнатудың технологиялық жабдықтарын жобалау;

      2) екi ұңғыманы бұрғылау және сынау бойынша жұмыс кешенiн аяқтау;

      3) 90 км магистралды газ өткiзгiш құрылысын аяқтау;

      4) Амангелдi газ кен орындары тобын әзiрлеу үшiн жеке инвестицияларды тарту;

      5) жеке инвестицияларды тартумен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес газды кешендi дайындау мен газ жинақтау жүйесiн орнату бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемiн орындау;

      6) жеке инвестицияларды тартумен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес инфрақұрылымдар объектiлерiнің құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемiн орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      502-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 037 "Уран кеніштерiн консервациялау және жою, техногендiк қалдықтарды көму" республикалық

      бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 439 200 мың (төрт жүз отыз тоғыз миллион екi жүз мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық базасы: Қазақстан Республикасы Президентінің "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығының 1.2-бөлiмi; "Уранкеніштарату" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 21 желтоқсандағы N 1311 қаулысы ; "Уран өндiрушi кәсіпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын әзiрлеу салдарын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 25 шiлдедегi N 1006 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: таратылатын уран өндiрушi кәсiпорындар аудандарындағы халық пен қоршаған ортаның радиациялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, пайдаланылған ампульдық иондаушы сәулелену көздерiнен радиациялық сәуле алуды болдырмау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: уран кенiштерiн консервациялау және жою, бағдарлама аумағын белгiлеу және кенiштердiң өнеркәсiптiк алаңдарында орналасқан техногендiк уран қалдықтарын көму, өңделген ампульдық иондаушы сәулелену көздерiн көму.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | іске асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      037 Уран кенiш. Іс-шараларды орындау Жыл Қазақстан

      терiн кон. бойынша қызмет көр. бойы Республика.

      сервациялау сетулердің төлемі: сының

      мен тарату, Энергетика

      техногендік және

      қалдықтарды минералдық

      көму ресурстар

      министрлігі

      1. N 4 Кен басқарма. Жыл

      сының 1 және N 2 бойы

      кенiштерiн таратуды

      аяқтау (Есiл кен

      орны)

      2. Қосашы кен орнын Жыл

      консервациялауды бойы

      аяқтау

      3. Восточный кенiшiн Жыл

      тарату (жұмысты бойы

      жалғастыру)

      4. N 3 Кен басқарма. Жыл

      сының N 8 кенiшiн бойы

      консервациялау

      (Заозерное кен орны

      - жұмысты бастау)

      5. N 3 Кен басқарма. Жыл

      сының N 9 кенішінің бойы

      тарату (Тастыкөл

      кен орны - жұмысты

      бастау)

      6. Мемлекеттiк сарап.

      тама өткiзумен Қордай

      кенішiнің өнеркәсiп

      алаңдарын шұрайлан.

      дыруды жобалауға

      арналған жұмыс

      жобасын дайындау.

      ___________________________________________________________________

      7.Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      1) N 4 кен басқармасының N 1 және N 2 кенiштерiн таратуды аяқтау: бұрынғы геологиялық-барлау кәсіпорнының аумағы шұрайландырылатын болады; бос жыныстардың үйiндiлерiн шұрайландыру аяқталатын болады; объект консервацияланатын және Ведомствоаралық комиссияға берілетiн болады;

      2) Қосащы кен орнын консервациялауды аяқтау: N 3 шахтаның өнеркәсіп алаңдары залалсыздандырылатын, N 1 және N 2 үйiндiлерi шұрайландырылатын, N 5 шахтаның өнеркәсiп алаңдары шұрайландыру жүргiзiлетiн болады; объект консервацияланатын және Ведомствоаралық комиссияға берiлетiн болады;

      3) Восточный кенішін тарату жұмыстарын жалғастыру: бос жыныстардың үйінділерiн шұрайландыру, тауарлық кенi аз және шоғырлы сiлтiсiздендiрудiң аралас үйiндiлерiн жабу;

      4) N 3 Кен басқармасының N 8 кенiшiн консервациялау жөнiндегi жұмыстарды орындау: N 1 және N 2 баланстан тысқары үйiндiлердi жабу, N 3 және N 4 үйiндiлерiнің кендерiн радиоактивтi қалдықтарды көму бекеттерiне тасымалдау, кенiштің өнеркәсiп алаңдарын залалсыздандыру басталады;

      5) N 3 Кен басқармасының N 9 кенішiн тарату жөніндегi жұмыстарды орындау: өнеркәсiп алаңдарын және тауарлық кенi аз үйінділер мен баланстан тысқары кендердi шұрайландыру; объектi бойынша жұмыстардың жалпы көлемiнің 50% орындау жоспарланады;

      6) мемлекеттік сараптамадан өткен Қордай кенішінiң өнеркәсiп алаңдарын шұрайландыруға арналған жұмыс жобасы.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      503-қосымша

      ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 шілдедегі N 150d қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 038 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы арқылы өнiмдi бөлу туралы келiсiмдерде мемлекет мүдделерiн бiлдiру" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 000 мың (бес жүз миллион) теңге.

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мұнай туралы" заң күшi бар 1995 жылғы 28 маусымдағы Жарлығының 6-бабының 2-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi туралы ереженiң 11-тармағының 11)-19)-тармақшалары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: өнiм бөлу келiсiмiндегi мемлекет мүдделерін толыққанды бiлдiру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: өнiм бөлу туралы келiсiмдегi сапалы мониторингті жүзеге асыру, атқаруларды талдау, Каспий қайраңының қазақстандық бөлiгi бойынша мұнай операцияларына арналған келiсім-шарттар мен конкурстарды дайындау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | іске асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      038 "ҚазМұнай- 1. 4 келiсiмнің Жыл Қазақстан

      газ" өнімдi бөлу туралы ішінде Республика.

      ұлттық қолданылып жүрген сының

      компания. келісімді орындау Энергетика

      сы арқылы жөніндегі мони. және

      өнiм бөлу торингін орындау. минералдық

      келiсi. 2. 5 келiсiм-шарт. ресурстар

      міндегі тың Каспий қайра. министрлігі,

      мемлекет ңының қазақстан. "ҚазМұнай.

      мүдделе. дық бөлігі Газ" ұлттық

      рiн бойынша мұнай компаниясы

      ұсыну операцияларына

      арналған келісiм-

      шарттар мен кон.

      курстарын дайындау.

      3. Өнiмдi бөлу туралы

      келiстерде мемлекет

      мүдделерiн сақтау

      жөнiндегi қорытынды.

      ларды дайындау және

      техникалық-экономикалық

      негіздемені әзірлеу үшiн

      консультанттарды

      тарту.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) өнiмдi бөлу туралы екi келiсiмде мемлекет мүддесiн сақтау;

      2) Каспий қайраңының қазақстандық бөлiгi бойынша мұнай операцияларына арналған келісiм-шарттар.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      504-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 041 "Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 457000000 (төрт жүз елу жетi миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" 2001 жылғы 9 шiлдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы ; "Республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламалар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің Үкiметiнiң 1993 жылғы 26 мамырдағы N 434 қаулысы ; "1999-2003 жылдарға арналған Қазақстандағы атом энергетикасын дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасының негiзгi мiндеттерi мен көрсеткiштерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 12 наурыздағы N 235 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сынақ полигондарының ғылыми-техникалық әлеуетiн республика экономикасының мүдделерiне пайдалану, Қазақстан Республикасының аумағында ядролық қарудың сынақтары салдарларын жою, атом энергетикасы, радиациялық экология проблемаларын шешу, ядролық және радиациялық технологияларды әзiрлеу және мамандандырылған өндiрiстердi құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:

      радиоактивтi-ластанған жерлердi шаруашылық мақсаттарда қолданудың негiзгi ережелерiн әзiрлеу;

      ядролық физика және радиациялық материал жүргiзу бойынша жаңа деректердi алу;

      ядролық және термоядролық реакторлардың қауіпсiздігі жөнiндегi жаңа нәтижелердi алу;

      халық шаруашылығында ядролық және радиациялық технологиялар мен әдiстердi қолдануды қамтамасыз ету;

      Қазақстан Республикасы үшін ядролық бейiндегi мамандарды дайындауды жүзеге асыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      041 Технология. "Қазақстанда атом Жыл Қазақстан

      лық сипат. энергетикасын дамыту" бойы. Республика.

      тағы қол. республикалық мақсат. на сының

      данбалы ты ғылыми-техникалық Энергетика

      ғылыми бағдарламасын және

      зерттеу орындау. минералдық

      ресурстар

      министрлiгi

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      1) радиоактивті-ластанған жерлердi шаруашылық мақсаттарда қолданудың негiзгi ережелерi әзiрленетiн;

      2) ядролық физика және радиациялық материалтану бойынша жаңа деректер алынатын;

      3) ядролық және термоядролық реакторлардың қауiпсiздiгі жөнiндегі жаңа нәтижелер алынатын;

      4) халық шаруашылығында қолдану үшін ядролық және радиациялық технологиялар мен әдiстер әзiрленетiн;

      5) мамандандырылған өндірiстер құрылатын болады.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      505-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 044 "Қазақстан Республикасының бiрыңғай электр энергетикалық жүйесiн дамытудың 2015 жылға дейiнгi перспективасымен 2010 жылға дейiнгi бағдарламасы және отын-энергетика кешенi салаларын дамытудың 2015 жылға дейiн стратегиясын әзiрлеудi аяқтау" республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 60 000 мың теңге (алпыс миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық базасы: "2015 жылға дейiнгі перспективасымен 2010 жылға дейінгi кезеңге арналған Қазақстанның энергетикалық кешенiн дамыту схемасының жобасын әзiрлеу жөнiндегi жұмыс тобын құру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 3 мамырдағы N 39-ө өкiмi .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында электр жүйелiк және энергия өндiрушi объектiлердiң басымдықтарын және даму сатыларын белгiлеу.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: электр энергетикасы қызметiнің нормативтік-құқықтық базасын құру және жетілдiру; энергияның жаңа тиімдi көздерiн енгізумен энергия көздерiнде және электр- және жылу жүйелiк объектілерiнде сатылап, есептеп, жаңғырту жұмыстарын жүргiзумен саладағы инвестициялық ахуалдың өзгеруi; энергия көздерiн, Ұлттық электр жүйелерiн, аймақтық электр желiлiк компанияларды және диспетчерлiк басқаруды қамтитын бiрыңғай инфрақұрылымның сақталуы мен дамуы; энергия ресурстары мен энергия үнемдеудi тиiмдi пайдаланудың тетiктерiн жасау; электр энергетикасындағы тарифтiк, салықтық және кедендiк саясатты жетiлдiру, дәстүрлi емес және толымды энергия көздерiн балансқа тарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      044 000 Қазақстан 1. 2015 жылға дейiнгi Жыл Қазақстан

      Республика. перспективасымен бойы Республика.

      сының Қазақстан Республи. сының

      бiрыңғай касының бірыңғай Энергетика

      электр электр энергетикасы және

      энергети. жүйесін дамытудың минералдық

      калық 2010 жылға дейінгі ресурстар

      жүйесiн кезеңге арналған министрлігі

      дамытудың бағдарламасын

      2015 жылға әзірлеу

      дейiнгi

      перспекти.

      васымен

      2010 жылға

      дейiнгi

      бағдарла.

      масы және

      отын-

      энергетика

      кешенi

      салаларын

      дамытудың

      2015 жылға

      дейiн

      стратегия.

      сын

      әзiрлеуді

      аяқтау

      2. 2015 жылға дейiн Жыл

      отын-энергетикалық бойы

      кешенiнің стратегия.

      сын әзiрлеуді аяқтау

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: электр және жылу энергиясымен халықты және ел экономикасын тұрақты қамтамасыз ету; энергия ресурстарын пайдалану тиiмдiлiгін арттыру және ел экономикасын дамудың энергия үнемдеу жолына көшiрудiң қажетті шарттарын жасау; нарықтық қатынастар жағдайында электр энергетикалық кешенiн тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ электр энергиясының экспорттық әлеует жасау мен электр энергетика кешенінің қоршаған ортаға жағымсыз әсерiн азайту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      506-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 045 "Геологиялық ақпаратты қалыптастыру" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 64645 мың (алпыс төрт миллион алты жүз қырық бес мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Үкiметi Бағдарламасының 6.1. "Минералдық-шикiзат кешенi" тармағы; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi Геология және жер қойнауын қорғау комитетінің мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысының 3-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8, 9, 12, 20, 21, 23, 26-тармақтары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат кешенiнің жай-күйiн талдау; жер қойнауын пайдалану мониторингісi; жер қойнауын пайдалану объектiлерiн геоақпараттық қамтамасыз ету және тiркеу; жер қойнауын пайдаланушылардың қызметi нәтижелерiнiң мемлекеттiк статистикалық есебiн алу; жер қойнауы туралы ақпаратты сақтау және пайдалануға ұсыну.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы қазбалар кен орындарының мемлекеттiк балансын жүргiзу; жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiм-шарт шарттарын орындауын, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды тоқтата тұрудың, тоқтатудың белгіленген тәртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асыру, жер қойнауын пайдалану объектiлерiн консервациялау мен тарату тәртiбiн сақталуын бақылау; жер қойнауын пайдалану нәтижелерiнiң статистикалық есебiн алу; геологиялық ақпаратты мемлекеттiк сақтау және пайдалануға ұсыну; Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық, геофизикалық және басқа да зерделенуiнің мемлекеттiк есебiн алу.

      6.Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      045 Геология. 1. Республикалық Жыл Қазақстан

      лық геологиялық ақпарат бойы Республика.

      ақпаратты орталығын бекітілген сының

      қалыптас. штат санының шегінде Энергетика

      тыру ұстау - 71 бірлік және

      030 Республи. минералдық

      калық ресурстар

      геология. министрлігі

      лық

      ақпарат

      орталығы

      2. Пайдалы қазбалар Жыл

      қорларының мемлекет. бойы

      тiк балансын

      жүргізу.

      3. Жер қойнауы мен Жыл

      жер қойнауын пайдала. бойы

      ну туралы ақпаратты

      жинауды, сақтауды

      және пайдалануға

      берудi жүзеге асыру.

      4. Жер қойнауын Жыл

      пайдаланушылардың бойы

      келiсiм-шарт шарт.

      тарының мониторингі.

      сін ұйымдастыру және

      жүзеге асыру, 1-4

      ЛКШ нысандары бойынша

      жер қойнауын пайда.

      лану нәтижелерiне

      статистикалық есеп

      жүргізу.

      5. Жер қойнауы мен Жыл

      жер қойнауын пайда. бойы

      лану саласында

      автоматтандырылған

      деректер базасын

      жүргiзу.

      6. Кен орындары мен Жыл

      байқалған пайдалы бойы

      қазбалардың мемле.

      кеттiк кадастрларын

      жүргiзу.

      7. Геологиялық ақпа. Жыл

      ратты сатып алуға бойы

      арналған келiсiмдердi;

      геологиялық ақпаратты

      Қазақстан Республика.

      сынан тыс жерлерге

      шығаруға рұқсаттарды;

      геологиялық ақпарат

      пакеттерiн дайындау.

      8. Жер қойнауын Жыл

      пайдалану объектiлерi бойы

      мен субъектiлерi

      бойынша ақпараттық

      қамтамасыз етуді

      жүзеге асыру; жер

      қойнауын пайдалану

      келiсiм-шарттарының

      жобаларын келiсуге

      қатысу;

      9. Өзiнiң құзыретi Жыл

      шегiнде жер қойнауын бойы

      қорғау мен пайдала.

      нуды аумақтық басқару

      қызметiне әдiстемелiк

      басшылық жасауды

      жүзеге асыру.

      10. Жер қойнауын Жыл

      қорғау құқығын бepугe бойы

      арналған конкурсқа

      шығарылатын объекті.

      лердiң тiзбесiн жасау.

      11. Тау-кендік және Жыл

      геологиялық бөлудi бойы

      дайындау және беру.

      12. Геологиялық Жыл

      зерделеу жөнiндегi бойы

      жұмыстарды мемлекет.

      тік тiркеу, геология.

      лық зерттеулердің

      объектiлік жоспар.

      ларын тiркеу,

      Қазақстан Республика.

      сының геологиялық

      және геофизикалық

      зерделенуін жүргiзу.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) жер қойнауын пайдалану мониторингiсiн енгiзу, компьютерлiк технологияларды қолдана отырып, жер қойнауын пайдаланушылардың лицензиялық-келiсiм-шарттық шарттарды орындауын есепке алу - жер қойнауын пайдалану нәтижелерiнің тоқсан сайынғы талдаулық шолулары;

      2) пайдалы қазбалар кен орындары қорларының мемлекеттік балансын жүргiзу - 90 баланс;

      3) геологиялық ақпараттың мемлекеттiк сақталуы және пайдалануға берiлуi - геологиялық есептердiң жыл сайын түсуi - жылына 200 есеп беру;

      4) жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарт жобаларын келiсу - 50 келiсiм-шарт жобасы;

      5) жер қойнауын пайдалануға арналған тау-кендiк және геологиялық бөлулердi дайындау - 70 бөлу;

      6) геологиялық-геофизикалық материалдарды компьютерлiк мұрағаттау, деректер базасына 500 паспортпен 200 геологиялық есеп берулердi енгізу;

      7) Қазақстан Республикасының аумағын геологиялық, геофизикалық және басқалай зерделеудің мемлекеттік есебi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      507-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 046 "Мемлекеттік геологиялық зерделеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 470206 мың (төрт жүз жетпiс миллион екi жүз алты мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Yкiметi Бағдарламасының 6.1. "Минералдық-шикізат кешенi" тармағы; Қазақстан Республикасы Президентінiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 заң күшi бар Жарлығының 18-бабы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысымен бекітiлген Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 6.1.1.-тармағы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: пайдалы қазбалардың кен орындарының ашылуына арналған перспективалы алаңдарды анықтау үшiн қазiргі заманғы геологиялық негіз құру; пайдалы қазбалар кен орындарын ашудың негiзi ретiнде минералдық шикiзаттың әртүрлерінің болжамды ресурстарын анықтау; Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат базасын нығайту; пайдалы қазбалар қорларының өсуiне қол жеткiзу және оларға баға беру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы қазбалар кен орындарын iздестiру үшiн қазiргi заманғы картографиялық негiз құру мақсатында аймақтық, геологиялық-суретке түсiру, геофизикалық, гидрогеологиялық жұмыстар жүргiзу; минералдық-шикiзат базасының озыңқы дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретiн геологиялық, гидрогеологиялық, геофизикалық карталар жасау; пайдалы қазбаларды iздестiру бағытын анықтау үшiн болжамды-металлогеникалық негiз құру; пайдалы қазбалар қорларының өсуiне қол жеткiзу және оларға баға беру мақсатында iздестiру-баға беру жұмыстарын жүргiзу; пайдалы қазбалар кен орындарын анықтау; пайдалы компонеттердiң қорларын есепке алу, олардың инвестициялық тартымдылығын арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| шаралар |зім. |

      | |ның |малардың)| |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      046 Мемлекет. Қазақстан

      тiк гео. Республика.

      логиялық сының

      зерделеу. Энергетика

      және

      минералдық

      ресурстар

      министрлігі

      030 Аймақтық 1. 1:200000 - 58,64 Жыл

      және гео. мың км 2 м-бты ақырына бойы

      логиялық- дейiн геологиялық

      суретке зерделеу.

      түсiру

      жұмыстары 2. Аймақтық гидрогео. Жыл

      логиялық жұмыстар - бойы

      20,36 мың шар. км.

      2. 046 031 Іздестiру- Іздестiру-баға беру Жыл

      баға беру жұмыстарын жүргізу бойы

      жұмыстары

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) 58,64 мың шар. км алаңдағы 1:200000 масштабында жерiне жеткiзе геологиялық зерделеу, қазiргi заманғы геологиялық негiз (1:200000 масштабының геологиялық және геофизикалық карталарының 7 парағы);

      2) пайдалы қазбалар кен орындарын анықтау үшiн перспективалы жалпы көлемi кемiнде 900 шар. км учаскелердi бөлу;

      3) 1:200000 масштабты 3 парақта қазiргi заманғы гидрогеологиялық карталарды жасай отырып, 20,36 мың шар. км алаңда аймақтық гидрогеологиялық жұмыстарды орындау;

      4) мыс қорларының өсуiн қамтамасыз ету - 350 мың тонна, қорғасын - 200 мың тонна.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      508-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 047 "Жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану мониторингі" республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 479421 мың (төрт жүз жетпiс тоғыз миллион төрт жүз жиырма бiр мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002-2004 жылдарға арналған "Минералдық-шикiзат кешенi бағдарламасының" 6.1-тармағы; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 заң күшi бар Жарлығының 56, 58, 59-баптары , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8, 9, 12, 13, 19, 28-тармақтары; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1996 жылғы 18 қазандағы N 1288 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасы туралы ереже.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазiргi экономикалық айда жетекшi кен орындарын геологиялық-экономикалық қайта бағалау негiзiнде Қазақстан Республикасының негiзгi пайдалы қазбаларының нақты шикiзаттық базасын белгілеу; Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат базасын (МШБ) болжамдау және меңгеру мiндеттерiн шешу үшiн жер қойнауы туралы барлық ақпаратты жинаудың, есепке алудың, жүйелiк талдаудың бiртұтас компьютерлік технологиясын әзiрлеу, құру және пайландыру; жерасты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң режимi мен балансын; жер асты сулары мен жер қойнауының жай-күйiн мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ету үшiн жер асты суларының пайдаланылуы мен есепке алынуын бағалауды зерделеу; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестерінің мониторингiнің деректер базасын жүргiзу үшiн ең жаңа бағдарламалық құралдар мен компьютерлiк технологияларды қолдану; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердің мониторингi саласында әдiстемелік басшылықтарды, нормативтiк құқықтық базаны құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын талдау, пайдалы қазбалардың болжамдық ресурстарын талдау 2030 жылға дейiнгi түпкiлікті өнiмдердi өндiрудің даму болжамы; негiзгi тауарлық ағындарды бейнелеумен пайдалы қызбалардың әлемдiк минералдық-шикiзаттық базасы геологиялық жай-күйінің Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзаттық кешенiнiң дамуының болжамы мен ықпал жасау мүмкiндiктерінің талдауы; анықтамалық-талдаулық негiзде Қазақстан Республикасының және Әлемнің МШБ-ың мониторингі үшiн деректер базасын құру; басқа ведомстволармен мемлекеттердiң ақпарат жүйелерiмен анықтамалық-талдаулық деректер базасының интеграциясы; режимдiк талаптарды ескере отырып геологиялық-экономикалық ақпаратқа тәртiптелген қол жеткiзу инвестициялық бағдарламалар конкурсын өткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн тiзбеге кiретiн жер қойнаулары бойынша озыңқы техникалық-экономикалық көрсеткіштердi (TЭK) даярлау; жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердің сандық және сапалық параметрлерiн бақылау, жер асты сулары мен жер қойнауы жай-күйінің талдауы мен бағасы, олардың өзгеруiн болжау; жер асты сулары мен қаупін геологиялық процестердің мемлекеттiк мониторингінің ақпараттық компьютерлiк жүйесiн құру; жер асты сулары мен қауіптi геологиялық процестердің мемлекеттiк мониторингінің деректер базасын жүргiзу үшiн технологиялардың ең жаңа бағдарламалық құралдарын пайдалану, жер асты сулары мен қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк мониторингi саласында әдiстемелік басшылықтарды, нормативтiк-құқықтық базаны жасау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      047 Жер қой. Жыл Қазақстан

      науы мен бойы Республика.

      жер қой. сының

      науын Энергетика

      пайдалану және

      монито. минералдық

      рингi ресурстар

      министрлігі

      1. 047 030 Минерал- 1. Пайдалы қазбалар. Жыл

      шикiзат. дың 10 түрі бойынша бойы

      тық база. 2030 жылға дейінгі

      ның және кезеңде оның жай-

      жер қой. күйін модельдеумен

      науын Қазақстан Республи.

      пайдалану касы минералдық-

      монито. шикізат базасын

      рингi дамытудың мониторин.

      гi мен болжамы.

      2. Лицензиялық және Жыл

      тендерлiк объектiлер бойы

      бойынша деректер

      базалары мен карта.

      ларының мониторингін

      жүргiзу - 6 карта.

      3. Өндiрiстің сала. Жыл

      лары бойынша анық. бойы

      тамалар мен талда.

      малық шолулар

      даярлау - 2 анықтама.

      2. 047 031 Жер асты Жер асты суларының

      суларының мониторингi: Жыл

      және қауіп. 1. мемлекеттiк торап бойы

      тi геоло. бақылауындағы 4565

      гиялық бекеттерде жер асты

      процес. суларының мониторин.

      тердің гiн жүргізу.

      монито.

      рингi

      2. Сейсмомониторинг. Жыл

      тің 1-тармағын қоса бойы

      алғанда консервация.

      ланған және таратыл.

      ған жер асты сулары.

      ның мониторингi

      байқау бекеттерiн

      (220) қалпына

      келтiру.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан етiн нәтижелер:

      1) нақты шикiзаттық базасының пайдалы қазбаларының 5 түрi бойынша (тантал, ниобий, хром, никель және агрономиялық кендер) есеп беру;

      2) жер қойнауын мемлекеттік сараптау саласында 6 нормативтiк-әдiстемелiк басшылықты құру;

      3) жер асты суларының, ластану көздерінің, азаюының және жер асты суларына өзге де әсер етудің кадастры, 4565 байқау бекеттерiнде және 8 сейсмикалық болжамдау бекеттерiнде бақылаулар жүргiзу;

      4) 2220 ГМПВ байқау бекеттерінің режимдiк бақылауын қалпына келтiру және мемлекеттiк торапқа енгiзу, сейсомониторинг бойынша байқаудың 1-тармағын қалпына келтiру;

      5) суаттар мен кен орындарында жер асты сулары қорларының ластануы мен азаюынан жер асты суларын қорғау мен жер қойнауының жай-күйiне мемлекеттiк бақылауды күшейту; жер асты суларының жай-күйiн бағалау, жер қойнауы мен жер асты суларының жай-күйiнің өзгеруiнен жағымсыз салдарлардың алдын алу, азайту немесе жою жөнiндегi тиiстi мемлекеттiк органдардың әкiмшiлiк шешiмдердi қабылдауы үшiн ic-шаралар мен ұсынымдар өндiрiмi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      509-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 048 "Күзгi-қысқы кезеңде аймақты электр энергиясымен қамтамасыз ету үшiн Жамбыл облыстық бюджетiне мақсатты трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 350000 мың (үш жүз елу миллион) теңге.

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Оңтүстiк Қазақстанның тұтынушыларын электрмен тұрақты жабдықтауды қамтамасыз ету жөнiндегi кезек күттiрмейтiн шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 15 желтоқсандағы N 1649 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстанның оңтүстiк аймақтарының тұтынушыларын 2002-2003 жылдардың күзгi-қысқы кезеңiнде электрмен тұрақты қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Жамбыл ГРЭС-нің тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және бәсекелесте қабiлеттi электр энергиясын өндiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      048 Күзгі- Күзгi-қысқы кезеңде Жыл Қазақстан

      қысқы аймақты электр бойы Республика.

      кезеңде энергиясымен қамта. сының

      аймақты масыз ету үшін Энергетика

      электр Жамбыл облыстық және

      энергия. бюджетіне мақсатты минералдық

      сымен трансферттер аудару ресурстар

      қамтама. министрлігі,

      сыз ету Жамбыл

      үшiн облысының

      Жамбыл әкімдігі

      облыстық

      бюджетiне

      мақсатты

      трансферт.

      тер

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: 2002-2003 жылдардың күзгi-қысқы кезеңiнде қазақстанның оңтүстiк облыстарындағы электр энергиясының тапшылығын жабу.*

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      510-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 050 "Қарағандыликвидшахтатарату" РМБК-ға берiлген, жойылған шахталардың қызметкерлерiне залалдарды өтеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 198453 мың (жүз тоқсан сегiз миллион төрт жүз елу үш мың) теңге.

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 47-тарауы (Ерекше бөлiм).

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның өтемi.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтірілген зиянның төлемi.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      1 050 "Қараған. 1. 2002 жыл үшiн Жыл Қазақстан

      дышахта. әлеуметтік салықты бойы Республика.

      тарату" төлеу жөніндегі сының

      РМБК кредиторлық бере. Энергетика

      берiлген шектерді өтеу. және

      жойылған 2. Сот шешімдерiн минералдық

      шахталар орындау. ресурстар

      қызметкер. 3. Жойылған шахталар министрлігі

      лерiнің қызметкерлерiне

      денсаулы. зиянның (индекса.

      ғына кел. цияны ескерумен)

      тiрiлген орнын толтыру жөнін.

      зиянды дегі ай сайынғы

      өтеу төлемдері

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) 881 адам санында "Қарағандышахтатарату" РМБК берiлген жойылған шахталар қызметкерлерінің денсаулығына келтiрiлген зиянның өтеуiне төлемдердi жүзеге асыру;

      2) 2002 жылға арналған әлеуметтiк салықты төлеу жөнiндегi кредиторлық берешектердi өтеу;

      3) сот шешiмдерiне сәйкес зиянның орнын толтыру төлемдерi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      511-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 059 "Токамак Қазақстан термоядролық материалтану реакторын құру" республикалық

      бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 198 036 мың (жүз тоқсан сегiз миллион отыз алты мың) теңге.

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасын Халықаралық термоядролық жобаға енгiзу туралы 1994 жылғы 28 шiлдедегi ИТЭР Кеңесi 6 сессиясының шешiмi шеңберiндегi қызметтi дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1998 жылғы 22 шiлдедегi N 143-Ө өкiмi .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: басқарылатын термоядролық синтез саласында зерттеулер, болашақтағы энергетикалық реакторлардың құрастыру материалдары мен тораптарын зерттеудi және сынауды жүргiзу үшiн КТМ кешенiн құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: КТМ кешенiн құру және оны пайдалануға қосу; зерттеу жүргiзу үшiн физикалық диагностикалар әдiстемелерi мен жүйелерiн әзiрлеу және игеру; құрастырылатын материалдарды сынау әдiстерiн өңдеу; өлшеудiң әдiстемелiк базасын жасау; басқарылатын термоядролық синтез саласында зерттеу жүргiзу үшiн халықаралық зертхана құру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      Токамак 1. Жобалау-сметалық Жыл Қазақстан

      Қазақстан құжаттама әзiрлеу бойы Республика.

      термоядро. жөнiндегi жұмыстар. сының

      лық ды аяқтау: Энергетика

      материал. 1) КТМ кешенiнің және

      тану технологиялық минералдық

      реакторын жүйелерiнің, инже. ресурстар

      құру нерлiк жүйелерi министрлігі

      мен тораптарының

      жұмысшы жобасы;

      2) КТМ кешенiнің

      сыртқы электрмен

      жабдықтау жүйеле.

      рiн жобалауды

      аяқтау;

      3) КТМ кешенi

      жөніндегi сәулет-

      құрылыс шешiмде.

      рiн әзiрлеу;

      4) жобаны сарап.

      тауды жүргiзу;

      5) реактор торап.

      тарын дайындау

      процесiн натурлық

      үлгiлеу;

      2. Кешен ғимарат.

      тарын жаңғырту.

      3. Қазандық, жылумен

      жабдықтау, су құбыры

      және канализация

      жүйелерінің құрылысы.

      4. 220 кB кiшi

      станцияларын, 220 кB

      электр беру желiлерiн

      жаңғырту.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: КТМ кешенi стендiсi жүйелерiнің әзiрленген жобалық сметалық құжаттамасы. Ғимараттарды, 220 кВ кiшi станцияны жаңғыртулардың, инженерлiк жүйелердің құрылыстарының басталуы.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      512-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 060 "Гумилев Л.Н атындағы Еуразиялық ұлттық университетiнде ауыр иондарды жеделдеткiш негiзiнде пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенiн құру"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 161 000 мың (жүз алпыс бiр миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнде ғылымды қажетсiнетiн озат технология мен импортты алмастырушы өндiрiстi дамыту үшiн ауыр иондарды жеделдеткiш базасында пәнаралық оқу ғылыми-зерттеу кешенiн құру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнде ауыр иондарды жеделдеткіш базасында пәнаралық оқу ғылыми-зерттеу, соның iшiнде конструкторлық-технологиялық, кешенiн құруға арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      060 Гумилев 1. Пәнаралық оқу Жыл Қазақстан

      Л.Н ғылыми-зерттеу кеше. бойы. Республика.

      атындағы ніне арналған техни. на сының

      Еуразия. калық-экономикалық Энергетика

      лық негіздемені әзірлеу. және

      ұлттық 2. Пәнаралық оқу минералдық

      универси. ғылыми-зерттеу кеше. ресурстар

      тетiнде нін жобалауға арнал. министрлігі

      ауыр ған техникалық

      иондарды тапсырманы әзірлеу.

      жеделдет. 3. Ауыр иондар жедел.

      кiш деткішіне арналған

      негiзінде конструкторлық-тех.

      пәнаралық нологиялық құжатта.

      ғылыми- маларды әзірлеу.

      зерттеу 4. Пәнаралық оқу

      кешенiн ғылыми-зерттеу

      құру кешеніне арналған

      жобалық-сметалық

      құжаттаманы әзiрлеу.

      5. Мемлекеттiк

      сараптауды жүргiзу.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      1) мемлекеттік сараптаудан ауыр иондарды жеделдеткiш негiзiнде пәнаралық оқу ғылыми-зерттеу кешенiнің техникалық-экономикалық негiздемесi мен жобалық-сметалық құжаттамасы.

      2) ауыр иондарды жеделдеткіштiң технологиялық жобасы.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      513-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 062 "Электр энергетикасы және мұнай өңдеу саласында нормативтiк-техникалық құжаттамаларды әзiрлеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22006 мың (жиырма екi миллион алты мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 5 , 7-баптары ; "Энергия үнемдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 25 желтоқсандағы Заңының 3 , 9 , 12-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Энергетика мен мұнайгаз өнеркәсiбiн дамыту мәселелерi жөнiнде нормативтiк-техникалық құжаттар әзiрлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасында электр және жылу энергиясының сапасын үнемi бақылау жүйесiн құру; Қазақстан Республикасының энергия кәсіпорындарын нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету; энергия кәсіпорындарының энергиямен жабдықтау сенiмділігі мен қондырғыларды пайдалану кезінде қауiпсiздiктi қамтамасыз етуi.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      062 Электр Жыл Қазақстан

      энергети. бойы Республика.

      касы және сының

      мұнай Энергетика

      өңдеу және

      саласында минералдық

      норматив. ресурстар

      тiк-техни. министрлігі

      калық

      құжатта.

      маларды

      әзiрлеу

      030 Электр Негізгі талаптарға Жыл

      және жылу сәйкес электр энер. бойы

      энергиясын гиясы қондырғаларын

      өндiру, пайдалану сенімділі.

      беру және мен қауіпсіздігі

      бөлу жөнiн. мәселелері бойынша

      дегi республикалық энер.

      қондырғы. гиялық кәсіпорында.

      ларды рын нормативтік-тех.

      пайдалану никалық құжаттармен

      сенiмдi. қамтамасыз ету - 12

      лiгi мен құжат.

      қауiпсiз.

      дiгi

      мәселелерi

      бойынша

      аварияға

      қарсы,

      пайдалану

      және

      әдiстеме.

      лiк нұсқау.

      лар шығару.

      031 Электр Энергия жабдықтарын Жыл

      энергети. пайдалану, жөндеу, бойы

      касы монтаждау және

      саласында реттеу саласындағы

      норматив. жаңа талаптарға

      тiк-техни. сәйкес Қазақстан

      калық Республикасының

      құжатта. энергия кәсіпорын.

      маны қайта дарын нормативтік-

      қарау және техникалық құжат.

      әзiрлеу. тармен - 6 құжат-

      қамтамасыз ету.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) Электр және жылу энергиясын өндiру, беру және бөлу жөнiндегi қондырғыларды пайдаланудың сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгi мәселелерi бойынша стандартқа сәйкес әдiстемелiк нұсқаулықтар - 12 құжат шығару;

      2) Энергия жабдықтарын пайдалану, жөндеу, монтаждау және реттеу саласындағы жаңа талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасының энергия кәсiпорындарын нормативтiк-техникалық құжаттармен - 6 құжат - қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      514-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 064 "Мұнайгаз жобалары бойынша мемлекеттік мүлiктi есепке алу" республикалық

      бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10732 мың (он миллион жетi жүз отыз екi мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қарашығанақ мұнайгаз конденсат кен орны бойынша Өнiмдi бөлу туралы Түпкiлiкті Келiсiмнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 қарашадағы N 1568 қаулысы.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: пайдаланылу құқығы мұнайгаз жобалары бойынша, оның iшiнде Каспий теңiзiнің қайраңын әзiрлеу жобалары бойынша мердiгерге беруге жататын мемлекеттiк мүлiктiң есебiн алуды қамтамасыз ету және мұнайгаз операциялары бойынша шығынның орны толтырылғаннан кейiн мердiгер мемлекетке өткізетiн мүлiктің есебiн алу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Өнiмдi бөлу туралы келiсiм бойынша iске асырылатын халықаралық жобалар активтерiнің тұрақты есебiн алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. | атауы | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.| | шаралар |зім. |

      | |ның | | |дері |

      | |коды | | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      064 Мұнайгаз Жыл Қазақстан

      жобалары бойы Республика.

      бойынша сының

      мемлекет. Энергетика

      тiк және

      мүлiктi минералдық

      есепке ресурстар

      алу министрлігі

      030 Мұнайгаз. 1. Бекiтiлген штаттық

      капитал сан шегiнде - 16 бiр.

      лiк - мемлекеттiк

      мекеменi ұстау.

      2. "Қарашығанақгаз.

      пром" ААҚ мүлкінің

      нақтыланған тiзiлiмiн

      жасау.

      Өнiмді бөлу туралы

      келiсiм бойынша iске

      асырылатын халықара.

      лық жобалар активте.

      рiнiң есебiн алу.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) "Қарашығанақгазпром" ААҚ-ы мүлкiнiң анықталынған тiзбесi;

      2) Өнiмдi бөлу туралы келiсiм жөнiндегi халықаралық мұнайгаз жобалары бойынша сатылатын активтердiң есебiн алу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      515-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 065 "Астана қаласын сумен жабдықтаудың қосымша көздерiн iздестiру жөнiндегi iздестiру-барлау жұмыстары" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30000 мың (отыз миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасының 6.1. "Минералдық-шикiзат кешені" тармағы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығымен бекiтiлген "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасының "Халықты ауыз сумен жабдықтауды жақсарту" iс-шаралары жоспарының 3-тармағы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiк қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласын қосымша сумен қамтамасыз ету үшiн жер асты су көздерiн анықтау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Волгодон учаскесiндегi iздестiру-барлау жұмыстары.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. | атауы | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.| | |зім. |

      | |ның | | |дері |

      | |коды | | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      065 Астана 1. Волгодон учаске Жыл Қазақстан

      қаласын сiндегi iздестiру- бойы Республика.

      сумен барлау жұмыстары. сының

      жабдықтау. Энергетика

      дың және

      қосымша минералдық

      көздерiн ресурстар

      iздестiру министрлігі

      жөніндегi

      iздестiру-

      барлау

      жұмыстары

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласын ауыз сумен жабдықтаудың қосымша көзi ретiнде Волгодон учаскесiнiң келешектiгін бағалау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      516-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 066 "Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 83869 мың (сексен үш миллион сегiз жүз алпыс тоғыз мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002-2004 жылдарға арналған "Минералдық-шикiзаттық кешен" бағдарламасының 6.1-тармағы, Қазақстан Республикасы Президентiнің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 18-бабы , "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 3-бабы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы ереженiң 11-тармағының 11-тармақшасы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: геологиялық барлау және соларға iлеспелi жұмыстардың сапалы жүргiзiлуiн қамтамасыз ететiн ғылыми-техникалық әзiрлемелердi өткiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат әлеуетiнiң жай-күйiн жақсарту үшiн ғылыми-техникалық базаны құру; арнайыландырылған карталарды жасау, жаңа технологияларды құру, геодинамикалық модельдердi жасау және пайдалы қазбалар кен орындарының орналасу заңдылықтарын ғылыми әзiрлемелеу; пайдалы қазбалар қорларын есептеудің перспективалық технологияларын жасау; геологиялық зерттеулердің әдiстеме басшылықтары мен нормативтiк-құқықтық базасын әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. | атауы | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.| | |зім. |

      | |ның | | |дері |

      | |коды | | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      1 066 Жер 1. Минералдық-шикiзат Жыл Қазақстан

      қойнауын базасының жай-күйін бойы Республика.

      пайдалану бағалау және дамуын сының

      геологиясы болжамдау және оның Энергетика

      саласын. ақпараттық жарияла. және

      дағы нуы - 24 ғылыми минералдық

      қолданбалы әзірлеме, олардың ресурстар

      ғылыми ішінде 15-і 2004 министрлігі

      зерттеулер жылға ауысады.

      2. 2 нұсқаулық және

      1 әдістемелік

      ұсынымды әзiрлеу.

      3. Геологиялық-

      зерттеу жұмыстары.

      ның жаңа технология.

      ларын әзiрлеу - 3.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) құрамдас бөлiгi Қазақстан Республикасының магниттiк кеңiстiгiнің картасы және 1:500000 масштабындағы Оңтүстiк-Торғай келешектi мұнай-газ шөгiндi бассейнiнiң көлемдi геологиялық- геофизикалық моделi болып табылатын Қазақстан Республикасының минералдық-шикiзат базасының жай-күйiн бағалау және дамуын болжамдау жөнiндегi есеп берулер түрiндегi 9 ғылыми әзiрлемелер;

      2) 2-нұсқаулық: "Қазақстан Республикасында 1:200000 масштабындағы геологиялық жетiлдiре зерделеудi ұйымдастыру мен жүргiзу жөнiндегi нұсқаулық", "Қазақстан Республикасының 1:200000 мемлекеттiк геологиялық картасының беттерiн құрастыру және баспаға әзiрлеу жөнiндегi нұсқаулық";

      3) "РДП-200 және iздестiру жұмыстары кезiндегi кендiк және қымбат бағалы металды (алтын, платиноидтар) кен орындарын iздеудiң шлихогеохимиялық әдiсi жөнiнде жасалған әдiстемелік ұсыныстар" - 1 дана;

      4) геологиялық барлау жұмыстарының жаңа технологиясы жөнiндегi аралық ақпараттық есеп;

      5) минералдық-шикiзаттық базаның жай-күйiн және оның дамуын болжамдауды, геологиялық-барлау жұмыстарының жаңа технологиясы әзiрлемесінің нәтижелерiн ақпараттық қамтамасыз ету - 1 бюллетень.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      517-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 067 "Ақпараттық технологиялар паркі" технопаркiн құру және дамыту" республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 90 миллион (тоқсан миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламаларын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 6.6.4-тармағы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә.Назарбаевтың Индия Республикасына сапарының нәтижесi бойынша және 2002 жылғы 28 ақпандағы N 1004 тапсырмасы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Ақпараттық технологиялар паркі" технопаркiн құру жолымен қоғамдық өндірiстің өзектi салаларында озық ақпараттық технологияларды және ақпараттық-телекоммуникациялық жабдықтарды пайдалану. "АТП" технопаркi мына мақсаттарда құрылады:

      1) ақпараттық өнiмдердiң өндiрiсi және халықаралық стандарттар деңгейінде қызмет көрсетулердi қамтамасыз ету жөнiндегi ғылыми-техникалық кешендi құру;

      2) перспективалық зерттеулердiң нәтижелерiн өндiрiске жеделдетiп беру жолымен сыни маңызды "ақпараттық технологиялар" ғылыми-техникалық бағытын кешендi дамыту;

      3) тиiмдi инновациялық инфрақұрылымды дамыту;

      4) Қазақстан Республикасының сыртқы сауда айналымын ұлғайту;

      5) "ақпараттық технологиялар" саласында ғылыми және инженерлiк кадрлар үшiн жұмыс орындарын құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Ақпараттық технологиялар паркі" технопаркi инфрақұрылымын құрудың жобалық-сметалық құжаттамасын және техникалық-экономикалық негiздемесін әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралардың жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. | атауы | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.| | |зім. |

      | |ның | | |дері |

      | |коды | | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      "Ақпараттық 1. Макеттік жобалауды Жыл Энергетика

      технология. қоса алғанда, Техно. бойы және

      лар паркі" паркті құрудың техни. минералдық

      технопар. калық-экономикалық ресурстар

      кін құру негiздемесiн әзiрлеу. министрлігі

      және 2. Инженерлiк комму.

      дамыту никацияларды және

      құрылмаларды (жылу

      желiлерi, электр

      желiлерi, су, кәрiз)

      қоса алғанда,

      Технопарктiң 1-шi

      кезектегi объектiле.

      рiнiң құрылысында

      жобалық-сметалық

      құжаттаманы әзiрлеу.

      3. Жобаларды мемле.

      кеттiк сараптау.

      4. Технопарк қызметi.

      нің негiзгі бағыттары

      бойынша бизнес-жос.

      парларды әзiрлеу.

      5. Технопарк ақпарат.

      тық-телекоммуникация.

      лық инфрақұрылымын

      жобалау (телефон,

      деректер беру

      желiлерi, Internet).

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптама өткiзумен жобалық-сметалық құжаттама, "Ақпараттық технологиялар паркi" технопаркi инфрақұрылымының техникалық-экономикалық негiздемесi, Технопарк қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша бизнес-жоспарлар.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      518-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 069 "Қарашығанақ газөнеркәсіп" ААҚ мүлiктік кешенiн конкурстық массаны iске асыру шеңберiнде сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50000 мың (елу миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қарашығанақ газпром" aшық акционерлік қоғамының конкурстық массасын сатудың айрықша шарттары мен тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 17 мамырдағы N 535 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қарашығанақ мұнайгаз конденсат кен орны бойынша Өнiмдi бөлу туралы келiсiмдi орындау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: конкурстық массаны сатудың шеңберiнде "Қарашығанақ газпром" ашық акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - "Қарашығанақ газпром" ААҚ) мүлiктiк кешенiн сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. | атауы | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.| | іс-шаралар |зім. |

      | |ның | | |дері |

      | |коды | | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      "Қарашыға. "Қарашығанақ газпром" Жыл Қазақстан

      нақ газ. ААҚ мүліктiк кешенi. бойы Республика.

      өнеркәсіп" нiң сауда-саттығына сының

      ААҚ қатысу. Энергетика

      мүліктік және

      кешенiн минералдық

      конкурс. ресурстар

      тық министрлігі

      массаны

      іске

      асыру

      шеңберiн.

      де сатып

      алу

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қарашығанақ мұнайгаз конденсат кен орнын әзiрлеу жөнiндегi өндiрiстiк қызметтi қамтамасыз ету үшiн мүлiктік кешендi сатып алу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      519-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 079 "Лицензиарлардың функцияларын орындау" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 450 мың теңге (төрт жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 5-бабы ; Қазақстан Республикасының "Атом энергиясын пайдалану туралы" 1997 жылғы 14 сәуiрдегi Заңының 11-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi 2201 қаулысын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiк қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: энергетика және минералдық ресурстар саласындағы қызмет түрлерi бойынша лицензиялар беру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: министрлiктi лицензия бланктерiмен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      079 Лицензиар. Лицензиялар бланкi. Жыл Қазақстан

      лардың лерiне тапсырыс бойы Республика.

      функция. сының

      ларын Энергетика

      орындау және

      минералдық

      ресурстар

      министрлiгi

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: лицензиялық қызметтi жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларды заңнама талаптарына сәйкес лицензиялармен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      520-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 201 "КапиталМұнайгаз" мемлекеттік мекемесiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6782 мың теңге (алты миллион жетi жүз сексен екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қарашығанақ мұнайгаз конденсатты кен орны бойынша Өнiмдi бөлу туралы Түпкіліктi Келiсiмнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 14 қарашадағы N 1568 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қызметiн тиiмдi орындау үшiн "Капиталмұнайгаз" мемлекеттiк кәсiпорнын материалдық-техникалық қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жабдықтар, техникалық құралдар, компьютерлiк және ұйымдастыру техникаларын сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.|Бағдарламаларды (шағын|Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның |бағдарламаларды) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. | атауы | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.| | іс-шаралар |зім. |

      | |ның | | |дері |

      | |коды | | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      201 "Капитал. 1) техникалық құрал. Жыл Қазақстан

      Мұнайгаз" дармен және жабдық. бойы. Республика.

      мемлекет. тармен қамтамасыз на сының

      тiк меке. ету: Энергетика

      месiн компьютерлер - 16, және

      материал. жүйелiк карталар - 10, минералдық

      дық-тех. ксерокс - 1, ресурстар

      никалық автомобиль - 1, министрлігі

      қамтама. сейф - 1,

      сыз ету" телефон аппараттары - 6,

      факс - 1, үздiксiз

      қоректендiру көздерi - 16,

      модем - 2,

      жиhаз.

      2. Бағдарламалық

      қамтамасыз ету - 2 пакет;

      бағдарламалық өнiм

      1C бухгалтерия - 2.

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мекеменiң қызметiн қамтамасыз ету үшiн техникалық құралдар мен жабдықтар сатып алу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      521-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 400 "Қызылорда қаласындағы жылу энергетика көздерiн және тұрғын үй секторын iлеспе газға ауыстыру жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттамаларды әзiрлеуге Қызылорда облыстық бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық

      бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 112000 мың (жүз он екi миллион) теңге.

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Арысқұм еңiсi Оңтүстік-Торғай құламасының мұнай және газ кен орындарының iлеспе және табиғи газдарын кешендi және тиiмдi пайдалану жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 26 ақпандағы N 281 қаулысы ; "Арал аймағын қолдау мен дамыту жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 29 тамыздағы N 1121 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қызылорда қаласының жылу энергия көздерiн және тұрғын үй секторын iлеспе газды пайдалануға көшiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қызылорда қаласының жылу энергия көздерiн және тұрғын үй секторын iлеспе газды пайдалануға көшiру жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      400 Қызылорда Қызылорда қаласындағы Жыл Қазақстан

      қаласын. жылу энергия көздерi бойы Республика.

      дағы жылу мен тұрғын үй секто. сының

      энергетика рын iлеспе газға Энергетика

      көздерiн көшiру жобасы бойынша және

      және тұр. жобалық-сметалық минералдық

      ғын үй құжаттама әзірлеуге ресурстар

      секторын Қызылорда облыстық министр.

      iлеспе бюджетіне салалық лігі,

      газға инвестициялық Қызылорда

      ауыстыру трансферттер аудару облысының

      жобасы әкімдігі

      бойынша

      жобалық-

      cметалық

      құжатта.

      маларды

      әзiрлеуге

      Қызылорда

      облыстық

      бюджетiне

      берiлетiн

      мақсатты

      инвести.

      циялық

      трансферт.

      тер

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:* Қызылорда қаласының жылу энергия көздерi мен тұрғын үй секторын ілеспе газды пайдалануға көшiру жобасы бойынша әзiрленген жобалау-сметалық құжаттама.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      522-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 401 "Халықаралық әуежайды салу мен iске қосуды энергетикалық жабдықтауға Астана қаласының бюджетiне мақсатты инвестициялық трансферттер" республикалық

      бюджет бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 671 206 мың (алты жүз жетпiс бiр миллион екі жүз алты мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Астана Халықаралық аэропортын жаңғырту жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 маусымдағы N 611 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметi мен Жапонияның Халықаралық ынтымақтастық банкi арасындағы 1998 жылғы 24 желтоқсандағы несие туралы келiсiм; "Қазақстан Республикасы мен Жапонияның Халықаралық Экономикалық Ынтымақтастық қоры арасындағы Астана қаласында аэропортты жаңғырту жобасы жөнiндегi несие туралы келiсiмдi бекiту туралы" 1999 жылғы 19 мамырдағы N 383-1 Қазақстан Республикасының Заңы ; "Электр энергетикасы туралы" 1999 жылғы 16 қыркүйектегi заңның 4-бөлiмінiң 5-бабы ; "Қосымша қуаттарды қосу кезiнде электр энергетикасы объектiлерiн кеңейтуге және жаңғыртуға арналған қосымша шығындардың өтудiң тәртiбi мен шарттары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1996 жылғы 30 қарашадағы N 1459 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана Халықаралық аэропортын салу және пайдалану кезеңiнде электрмен жабдықтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: энергиямен жабдықтау ұйымының қосымша қосылатын 3 800 кBT электр жүктемесiн төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:*

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      1 65 - Халықаралық 3 800 кВт қосымша Жыл Қазақстан

      әуежайды қосылатын электр бойы Республика.

      салу мен қуатын төлеу. сының

      iске Энергетика

      қосуды және

      энергети. минералдық

      калық ресурстар

      жабдық. министрлігі

      тауға

      Астана

      қаласының

      бюджетiне

      мақсатты

      инвести.

      циялық

      трансферт.

      тер

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:*

      "Астана Халықаралық аэропорты" РМК-ын қалалық электр жүйелерiнен қосымша электр жүктемелерiне қосу.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi іс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      523-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 500 "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы ақпараттық жүйенi сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 37800 мың (отыз жетi миллион сегiз жүз мың) теңге.

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Жарлығының 55- 61 және 69-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Геология және жер қойнауын қорғау туралы комитетi туралы ереженiң 11-тармағының 7) және 9) тармақшалары; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттік мониторингi туралы ереженiң 8-тармағы; Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449 қаулысымен бекiтiлген Цифрлы геоақпараттық жүйелердiң негiзінде Қазақстан Республикасы табиғи объектiлерiнің мемлекеттiк кадастрларының бiрыңғай жүйесiн құру және енгiзу ережесiнің 1-тармағы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттың компьютерлiк банкiнiң iлеспесi.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қолданбалы компьютерлiк бағдарламалардың iлеспесi, компьютерлiк деректер банкiнің цифрлы геологиялық ақпаратпен толығуы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      500 Жер қой. 1. Жер қойнауы мен Жыл Қазақстан

      науы және жер қойнауын пайда. бойы Республика.

      жер лану туралы ақпарат. сының

      қойнауын тың компьютерлiк Энергетика

      пайдала. банкiнің қолданбалы және

      нушылар бағдарламаларының минералдық

      туралы iлеспесi ресурстар

      ақпарат. 1) пайдалы қазбалар министрлігі

      тық қорларының баланстары;

      жүйенi 2) жер қойнауын

      сүйемел. пайдаланудың лицензия.

      деу лық-келiсiм-шарттық

      шарттарының

      мониторингі;

      3) геологиялық

      зерделенiмдiлігі;

      2. Компьютерлiк Жыл

      банктің цифрлы бойы

      геологиялық ақпарат.

      пен толығуы:

      1) геологиялық қор.

      ларда сақталатын

      геологиялық есеп.

      тердің мәтіндерi;

      2) пайдалы қазбалар

      кен орындары

      кадастры паспорт.

      тарының деректерi;

      3) аэрогеофизикалық

      деректер;

      4) сейсмикалық барлау

      тұрғысында зерделеу

      ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

      1) қолданбалы компьютерлiк бағдарламалардың iлеспесi: пайдалы қазбалар қорларының баланстары, лицензиялық-келiсiм-шарттық (ЛКШ) шарттарды орындау мониторингi, геологиялық зерделенiмділiгі;

      2) компьютерлiк банкінің цифрлы геологиялық ақпаратпен толығуы: сейсмикалық барлау тұрғысында зерделеу - 1:1000000 масштабының бiр парағының алаңы, пайдалы қазбалар кен орындарының кадастрлары - 2000 паспорт, геологиялық есептердiң мәтiндерi - 1500 кiтап, аэрогеофизикалық деректер - 25 мың шар.км.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      524-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 600 "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы ақпараттық жүйенi дамыту" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10000 мың (он миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Президентiнің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 55- 61 және 69-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 15 ақпандағы N 232 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің Геология және жер қойнауын қорғау комитетi туралы ереженiң 10-тармағының 7, 9-тармақшалары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы жер қойнауының мемлекеттiк мониторингi туралы ереженің 8-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449 қаулысымен бекiтiлген Цифрлық геоақпараттық жүйелер негiзiнде Қазақстан Республикасының табиғи объектiлерiнiң бiрыңғай мемлекеттiк кадастрлар жүйесiн құру мен жүргiзу ережесiнің 1-тармағы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттың компьютерлік банкiн дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: жергiлiктi деректер базасының қолданбалы бағдарламаларын әзiрлеу; жер қойнауын қорғау мен пайдаланудың аумақтық басқармаларын қазiргi компьютерлiк жабдықтармен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны іске |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. | маның | асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | іс-шаралар |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      600 Жер қой. 1. Автоматтандырыл. Жыл Қазақстан

      науы және ған және ақпарат. бойы Республика.

      жер тық деректер сының

      қойнауын базасын қалыптас. Энергетика

      пайдала. тыру және оларды және

      нушылар "клиент-сервер" минералдық

      туралы ортасында бейім. ресурстар

      ақпарат. делуі министрлігі

      тық 2. Жер қойнауын Жыл

      жүйенi қорғау мен пайда. бойы

      дамыту ланудың аумақтық

      басқармаларын

      компьютерлiк

      жабдықтармен

      қамтамасыз eту -

      25 дана.

      ___________________________________________________________________

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.26. N 150ар қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      1) жергіліктi деректер базасының қолданбалы бағдарламаларын әзiрлеу: есеп берулердің каталогтары, минералдық ресурстар қозғалысының, шарттар мен келiсiмдердің, iс-жүргiзудiң конъюнктуралары. "Клиент-сервер" ортасында жергiлiктi деректер базасының бейiмделуi.

      2) жер қойнауын қорғаудың және пайдаланудың аумақтық басқармалары үшiн компьютерлiк жабдықтарды сатып алу (мониторларымен қоса жеке компьютерлер - 12 дана), оларды сертификаттау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      525-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика және минералдық

      pecуpcтap министрлiгі

      Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

      2003 жылға арналған 601 "Жер қойнауын пайдалану саласында лицензиялық және келiсiм-шарттық ережелердің орындалу мониторингiнің ақпараттық-коммуникациялық жүйесiн құру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бec миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 Заң күшi бар Жарлығының 6-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығының 8-бабы ; "Салықтар мен бюджетке басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнің 22, 230, 279- 314, 544- 545-баптары - Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы N 210 Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнің "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi әрi қарайғы шаралар туралы" 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығының 3.4, 3.7, 3.13, 4.2, 4.6-тармақтары; "Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 28 ақпандағы N 75-1 Заңы ( 5 , 15, 16-баптары ); "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегі N 160-1 Заңы ( 24- 25-баптары ); "Жер қойнауларының мемлекеттік мониторингі туралы ереже туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 106 қаулысының 12-13-тармақтары; "Үлгі контракт туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 108 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығын беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы N 108 қаулысы ; "2001-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 21 мамырдағы N 674 қаулысының 36-тармағы; "Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысының 11-тармағы; Қазақстан Республикасы Президентінің "2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясын іске асыру жөніндегі әрі қарайғы шаралар туралы" 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасының 6.1-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 24 сәуірдегі N 470 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 6.1.2.-тармағы.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаттары.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыс істеу тиімділігіне жан-жақты баға беру және жер қойнауын пайдалану құқығын беруді оңтайландыру жолымен Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануды басқару жүйесін жетілдіру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласында бірыңғай ақпараттық мониторинг және басқару жүйесін құру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ___________________________________________________________________

      Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын |Іске | Жауапты

      с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске |асыру|орындаушылар

      N | коды |дар. |(шағын | асыру жөніндегі |мер. |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар |зім. |

      | |ның | маның) | |дері |

      | |коды | атауы | | |

      ___________________________________________________________________

      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      ___________________________________________________________________

      1 601 Жер қой. Мынадай сатыларды 2003 Энергетика

      науын қамтитын 3-деңгейдегі жыл және

      пайдалану жер қойнауын пайда. бойына минералдық

      саласында лану мониторингі. ресурстар

      лицензия. сінің міндеттерін министрлігі

      лық және шешу үшін "Баға

      келісім- беру" қосалқы жүйесін

      шарттық әзірлеу және жасау:

      ережелер. 1.1. Лицензиялық-

      дің келісім-шарттық

      орындалуы шарттардың орында.

      мониторин. луына баға берудің

      гісінің нормативтік-әдіс.

      ақпарат. темелік базасын

      тық-комму. әзірлеу;

      никациялық 1.2. 3-деңгейдегі

      жүйесін "Баға беру" қосалқы

      құру жүйесін бағдарлама.

      лық қамтамасыз етуді

      құру.

      2. Жер қойнауын

      пайдаланудың электрон.

      дық мониторингісінің

      құрылымын әзірлеу.

      ___________________________________________________________________

      . Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: лицензиялық және келісім-шарттық ережелердің орындалуы мониторингісінің ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құрудың негізінде жер қойнауын басқару жүйесін жетілдіру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады