2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
584-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Әкiмшiлiк шығындар" 001 республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 639696 мың теңге (алты жүз отыз тоғыз миллион алты жүз тоқсан алты мың теңге).

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 18 маусымдағы N 3038 Жарлығының күшi жойылған деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 21 наурыздағы N 825 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 481 қаулысы ; "Штат санының лимиттерін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы .

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдары қызметiнiң өздерiне жүктелген функцияларды барынша ұтымды орындауына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші!бағдарламаны) іске!асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !асыру жөніндегі !мер. !

      !ма. !ла. !лардың) !іс-шаралар !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 001 Әкімшілік Жыл Қазақстан Рес.

      шығындар бойы публикасының

      Төтенше

      001 Орталық Штаттың 134 жағдайлар

      органның бiрлiгiн ұстау жөніндегі

      аппараты Қазақстан Респуб. агенттігі

      ликасы Төтенше

      жағдайлар жөнiндегi

      агенттiгiне

      жүктелген

      функцияларды

      орындау. <*>

      002 Аумақтық Штаттың 1370 Жыл Қазақстан Рес.

      органдардың бiрлiгiн ұстау бойы публикасының

      аппараттары Қазақстан Респуб. Төтенше

      ликасы Төтенше жағдайлар

      жағдайлар жөнiндегi жөніндегі

      агенттiгiнiң агенттігінің

      аумақтық аумақтық

      органдарына органдары

      жүктелген

      функцияларды

      орындау.

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi мен аумақтық органдарға жүктелген функцияларды сапалы және мерзімiнде орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      585-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау"

      009 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 112411 мың теңге (бip жүз он екi миллион төрт жүз он бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне бiрыңғай еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 жарлығы ; "Көкшетау техникалық институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 15 ақпандағы N 243 қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне еңбек ақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: 17.01 "Өрт қауiпсiздiгi" мамандығы бойынша жоғары кәсiптiк білiм берудiң мемлекеттiк стандартына сәйкес бiлiктi кадрлар даярлау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 17.01 "Өрт қауiпсiздiгi" мамандығы бойынша инженерлер даярлау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші!бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асырудың !мер. !

      !ма. !ла. !лардың) !іс-шаралары !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 009 Жоғары оқу

      орындарында

      кадрлар

      даярлау

      010 Көкшетау Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      техникалық ликасы Төтенше бойы Республикасы

      институты жағдайлар жөніндегi Төтенше

      агенттiгiнің штат жағдайлар

      саны 120 болатын жөніндегі

      Көкшетау техникалық агенттігінің

      институты мемлекет. Көкшетау

      тiк мекемесiн ұстау. техникалық

      Оқу-ағарту қызметін, институты

      оқу, әдiстемелiк

      және ғылыми-зерттеу

      қызметiн қоса

      алғанда, бiлiм беру

      қызметiн жүзеге

      асыру, тыңдаушыларды

      азық-түлiкпен,

      киiм-кешекпен және

      стипендияның

      төленуімен

      қамтамасыз ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жылдық орташа есеппен - 440 тыңдаушыны оқыту, "Өрт қауiпсiздiгi" мамандығы бойынша - 63 жоғары бiлiмдi маманды бiтiргiзiп шығару.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      586-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кадрлардың біліктілiгiн арттыру және

      оларды қайта даярлау" 010 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9 049 мың теңге (тоғыз миллион қырық тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне ведомстволық бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 482 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнің органдары мен ведомстволық бағынысты ұйымдарының және жергiлiктi атқарушы органдары қызметкерлерінің шектi штат санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 6 қазандағы N 1006 қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы , Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы өзара iс-қимыл туралы ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердiң 1993 жылғы 22 қаңтардағы келiсiмi.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттен бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласында мамандар мен қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн көтеру, азаматтық қорғаныс әскерлерi үшiн бiлiктi офицер кадрларын және төтенше жағдайлардың алдын алу және жоюдың бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi үшiн бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: басшы құрамның, сондай-ақ елiмiздiң азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлардың алдын алу мен жою салаларындағы қызметтi жүзеге асыратын орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, басқа ұйымдардың мамандарының бiлiктiлiгiн арттыру, даярлау және қайта даярлау, Қазақстан Pecпубликасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң аумақтық органдарына, республиканың басқа да ұйымдарына әдістемелік көмек көрсету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші!бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асырудың !мер. !

      !ма. !ла. !лардың) !іс-шаралары !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 010 Кадрлардың Жыл Қазақстан Рес.

      бiлiктiлiгiн бойы публикасының

      арттыру және Төтенше

      оларды қайта жағдайлар

      даярлау жөнiндегi

      агенттiгі

      006 Мемлекеттiк 47 санат бойынша

      мекемелер 1450 тыңдаушыны

      кадрларының оқыту үшiн қызмет

      бiлiктiлiгiн көрсету (жұмыс)

      арттыру және сатып алу, төтенше

      оларды қайта жағдайлар мен

      даярлау азаматтық қорғаныс

      бойынша оқыту

      бағдарламасы 62

      тақырыпты

      қарастырады, оқыту

      курсы бiр аптадан

      (42 оқу сағаты)

      тұрады.

      031 Шетелдегi Ресей Федерациясы

      кадрлардың Төтенше жағдайлар

      бiлiктiлiгiн министрлiгiнiң

      арттыру және Азаматтық қорғаныс

      оларды қайта академиясында оқитын

      даярлау тыңдаушылардың және

      олардың отбасы

      мүшелерiнiң барып-

      қайту көлiгiнiң,

      жүктерiн тасымалдау

      шығындарын

      қамтамасыз ету.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс саласында 1450 тыңдаушының бiлiмi мен дағдысының деңгейiн көтеру, олардың ғылым мен жаңа техниканың жетiстiктерiн меңгеруi.

      2003 жылғы жоспар бойынша төтенше жағдайлар жөнiндегi басқармалар саласында 7 бiлiктi маманның бiтiрiп шығуын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      587-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюды ұйымдастыру"

      031 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 380 300 мың теңге (үш жүз сексен миллион үш жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Авариялық-құтқару қызметi және құтқарушылар мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 27 наурыздағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Азаматтық қорғаныс туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы Заңы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 481 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгіне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi 482 қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Кәсіптiк авариялық-құтқару қызметтерi мен құрамалары құтқарушыларының еңбек сiңiрген жылдарына пайыздық үстемеақы төлеу үшiн еңбек стажын есептеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 тамыздағы N 1185 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң органдары мен ведомстволық бағынысты ұйымдарының және жергiлiктi атқарушы органдары қызметкерлерiнiң шектi штат санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 6 қазандағы N 1006 қаулысы , "28237, 52859, 68303 әскер бөлiмдерiнің Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысының штабына бағыныстылығы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 6 сәуiрдегi N 264 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 наурыздағы N 400 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 шiлдедегi N 1037 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң "Республикалық дағдарыс орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 13 ақпандағы N 40 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бейбiт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының халқын, шаруашылық жүргiзушi объектiлерi және аумақтарын қорғау, төтенше жағдайларға дер мезгілiнде мән беру, төтенше жағдайлар туралы ақпараттарды қабылдау және өңдеу, төтенше жағдайларды жоюға тұрақты дайындықтағы авариялық-құтқару күштерi мен құралдарын ұдайы және үзіліссiз басқаруды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бейбiт және соғыс уақытында төтенше жағдайлардың iс-қимылдарына жоғары дайындықты қамтамасыз ету, дереу мән беру, авариялық-құтқару қызметтерiнiң апат болған аудандарға және алға қойылған әскери мiндеттердi орындайтын аудандарға уақытында жетуi, төтенше жағдайлардың зардаптарын жою жөнiнде iздестiру-құтқару және басқа шұғыл жұмыстарды жедел жүргiзу, баруы қиын аудандарда, қауiптiлiгi жоғары объектiлерде құтқару және iздестiру-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргiзу, табиғи апаттардың, авариялардың және апаттардың салдарынан зардап шеккендерге шұғыл көмек көрсету, байланыстың радиомобильдi, радиотелефонды, транктивтi, спутниктiк құралдарымен төтенше жағдайлар туралы ақпараттарды уақтылы және тұрақты түрде қабылдап алу, алынған ақпараттарды жедел өңдеу, авариялық-құтқару күштері мен құралдарын басқару пунктінде жедел қызметкерлердiң тәулiк бойы кезекшiлiгiн қамтамасыз ету, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласында мемлекеттiк басқару органдарымен үзіліссiз және тиiмдi байланысты қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші!бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асырудың !мер. !

      !ма. !ла. !лардың) !іс-шаралары !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 031 Табиғи және

      техногендiк

      сипаттағы

      төтенше

      жағдайларды

      жоюды

      ұйымдастыру

      030 Республикалық "Республикалық Жыл "Республикалық

      жедел-құтқару жедел-құтқару бойы жедел-құтқару

      жасағы жасағы" мемлекет. жасағы"

      тiк мекемесiн мемлекеттiк

      (штат саны - 56 мекемесi

      адам) ұстау

      2. 032 Әскер бөлім. Әскер бөлiмдердi Жыл 28237, 52859,

      дердi ұстау (штат саны - 1202 бойы 68303 әскер

      адам) ұстау бөлiмдерi

      3. 033 Аэромобильдi Мынадай мемлекет. Жыл Мемлекеттiк

      аймақтық тiк мекемелердi бойы мекемелер:

      жедел-құтқару ұстау: Орталық Орталық

      жасақтары аймақтық жедел- аймақтық жедел-

      құтқару жасағы құтқару жасағы,

      (штат саны - 40 Батыс аймақтық

      бiрлiк), Батыс жедел-құтқару

      аймақтық жедел- жасағы, Шығыс

      құтқару жасағы аймақтық жедел-

      (штат саны - 32 құтқару жасағы,

      бiрлiк), Шығыс Солтүстік

      аймақтық жедел- аймақтық жедел-

      құтқару жасағы құтқару жасағы,

      (штат саны - 32 Оңтүстік

      бiрлiк), Солтүстiк аймақтық жедел-

      аймақтық жедел- құтқару жасағы

      құтқару жасағы

      (штат саны - 32

      бiрлiк), Оңтүстiк

      аймақтық жедел-

      құтқару жасағы

      (штат саны - 32

      бiрлiк)

      4. 035 Республикалық "Республикалық Жыл "Республикалық

      дағдарыс дағдарыс орталығы" бойы дағдарыс

      орталығы мемлекеттiк орталығы"

      мекемесiн (штат мемлекеттік

      саны - 25 адам) мекемесі

      ұcтaу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының аумағындағы табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға республикалық жедел-құтқару жасағының, әскери бөлiмдердiң, аэромобильдi аймақтық жедел-құтқару жасағының тұрақты дайындығын әрдайым қамтамасыз ету, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы ақпараттарды уақытында және сапалы өңдеу, төтенше жағдайларды жоюға тұрақты дайындықтағы авариялық-құтқару күштерi мен құралдарын ұдайы және үзіліссiз басқаруды қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      588-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Селден қорғау объектiлерiн пайдалану"

      032 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 249243 мың теңге (екi жүз қырық тоғыз миллион екi жүз қырық үш мың теңге).

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық-негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 482 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 481 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң органдары мен ведомстволық ұйымдарының және жергiлiктi атқарушы органдарының шектi штат санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 6 қазандағы N 1006 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасындағы сел, қар көшкiнi, жар көшкiнi, опырылып құлаудың алдын алу және олардың зардаптарын жою, сел құбылыстары мен жер сiлкiнiсiн болжау. Селден қорғау құрылғыларын пайдалануды қамтамасыз ету, халықты, шаруашылық жүргiзу объектілерiн және Қазақстан Республикасының жерлерiн қауiптi табиғи құбылыстардың (сел тасқыны, қар көшкiнi, жар көшкiнi, опырылып құлау, қатты жер сiлкiнiсi) әсерiнен сенiмдi қорғау, олардың зардаптарын жоюды ұйымдастыруға қатысу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: селден қорғау құрылғыларын ағымдағы жөндеуден өткiзу, бақылау және хабарлау қызметтерінің қызметiн қамтамасыз ету, аэрошолу жұмыстары, мұзарт көлдердi босату жөнiндегi алдын алу жұмыстары, қар көшкiндерiн алдын ала түсiру бойынша ату жұмыстары, жер сiлкiнiсiнің қысқа мерзiмдi болжамдарын қамтамасыз ету жөнiндегi ғылыми-болжау жұмыстары.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші!бағдарламаны) іске!асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !асыру жөніндегі !мер. !

      !ма. !ла. !лардың) !іс-шаралар !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 032 Селден Жыл

      қорғау бойы

      объектiлеpін

      пайдалану

      030 "Қазселден. "Қазселденқорғау" "Қазселден.

      қорғау" мемлекеттiк қорғау"

      мекемесiнiң 540 мемлекеттік

      бiрлiк штат санын мекемесі

      ұстау.

      Алты гидротехни.

      калық құрылғыны

      ағымдағы жөндеуден

      өткiзу, аэрошолу

      жұмыстары, мұзарт

      көлдерiн босату

      жөнiндегi алдын

      алу жұмыстары,

      жер сiлкiнiсiнiң

      қысқа мерзiмдi

      болжамдарын

      қамтамасыз ету

      жөнiндегi ғылыми-

      болжау жұмыстары,

      қар көшкiндерiн

      алдын ала түсiру

      бойынша ату

      жұмыстары.

      032 "Жөндеу-қал- Шамалған сел жыл "Қазселден.

      пына келтiру сынақтары iшінде қорғау"

      жұмыстарын полигонын мемлекеттік

      және селден ағымдағы мекемесi"

      қорғау объек-

      тiлерiн мате-

      риалдық-тех-

      никалық қам-

      тамасыз ету

      iс-шараларды

      жүргiзу

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: халықты, шаруашылық жүргiзу объектiлерiн және жерлердi сенiмдi қорғауды қамтамасыз ету және Алматы облысының қорғану құрылғыларын пайдалану жағдайында ұстау (Селден қорғау көлемi 12,6 млн. м 3 "Медеу" кешенi, Үлкен Алматы өзенiндегi селден қорғау көлемi 14,5 млн. м 3 селжинағыш-бөгетi, ұзындығы 21 километр Iле Алатауындағы тұрақтанған өзендердiң арналары, селдi бөгейтiн көлемi 1,5 млн. м 3 Ұзын Қарғалы өзенiндегi селдi қорғау бөгетi, Есiк қаласындағы көлемi 1,5 млн. м 3 селден қорғау бөгетi, Сарқант өзенiндегi селдi бөгейтiн бөгет, селден қорғау көлемi 7,2 млн. м 3 Барахудзира өзенiндегi жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары, Шығыс Қазақстан облысындағы жағалауларды бекiту жұмыстары, Семей қаласындағы ұзындығы 3,7 километр бөгет, Оңтүстiк Қазақстан облысының Бадам өзенiндегi ұзындығы 2,2 километр бөгет және басқалары).

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      589-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Тiкұшақтарды пайдалану" 034

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 249 687 мың теңге (екi жүз қырық тоғыз миллион алты жүз сексен жетi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Өрт қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мүлкiн беру туралы жекелеген мәселелер" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 13 қаңтардағы N 45 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларда халыққа жедел көмек көрсету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде уақытында жедел қимылдау үшiн тікұшақтарды тиiмдi, ұтымды пайдалану.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші!бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асырудың !мер. !

      !ма. !ла. !лардың) !іс-шаралары !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 034 Тiкұшақтарды 3-тікұшақты ұстау Жыл Қазақстан Рес.

      пайдалану үшін - 36000 мың бойы. публикасының

      теңге; на Төтенше

      3-тікұшаққа жағдайлар

      аэродромды жалға жөніндегі

      алу үшiн - 3687 агенттігі

      мың теңге;

      3-тікұшақты жөндеу

      үшiн - 210000 мың

      теңге.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: төтенше жағдайлар кезiнде зардап шеккендердiң санын азайту, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде жедел қимылдау үшiн тiкұшақтардың ұшу жарамдығы мен техникалық пайдалануын қолдау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      590-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазқұтқару" бөлiмшесi құтқарушыларының

      жыл сайынғы республикалық (халықаралық) жиын-семинарын

      өткiзу" 036 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1500 мың теңге (бip миллион бес жүз мың).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы ; "Авариялық-құтқару қызметi және құтқарушылардың мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 27 наурыздағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: құтқарушы бөлiмшелерiн төтенше жағдайлар аймағындағы құтқару жұмыстарын жүргiзуге оқыту, трансшекаралық сипаттағы төтенше жағдайлар туындай қалған жағдайда өзара iс-қимылды ұйымдастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: құтқару бөлiмшелерiнiң практикалық сабақтары мен жаттығуларын күрделi ауа райы және географиялық жағдайларда, қауiптiлiгi жоғары объектілерде ұйымдастыру және өткiзу. Табиғи апаттар, авариялар және апаттар салдарынан зардап шеккендерге жедел жәрдем көрсету сабақтарын ұйымдастыру және өткiзу. Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жою кезiнде авариялық-құтқару құралдарын пайдалануға оқыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!лардың (кіші!бағдарламаны) іске!асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !асыру жөніндегі !мер. !

      !ма. !ла. !лардың) !іс-шаралар !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 036 "Қазқұтқару" 7 күндiк семинар- Жыл Қазақстан Рес.

      бөлiмшесi жиынды өткiзу бойы публикасының

      құтқарушы. жөнiндегi iс- Төтенше

      ларының жыл шараларды жағдайлар

      сайынғы рес. қамтамасыз ету, жөніндегі

      публикалық оның iшiнде кеңсе агенттігі

      (халықара. тауарларын, жанар-

      лық) жиын- жағармай материал.

      семинарын дарын, семинарға

      өткiзу қатысушыларға

      тамақ өнiмдерiн,

      сатып алу,

      жалаушалар

      дайындау, жүлде

      заттарын сатып алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезiндегi авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзуге құтқарушылардың дайындығының деңгейiн арттыру. Құтқару бөлiмшелерiнiң Қазақстан Республикасы аумағындағы және одан тыс жердегi табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды дереу жоюға тұрақты әзiрлiгiн қамтамасыз ету. Төтенше жағдайлар кезiнде адам өмiрiн сақтау жөнiнде халық арасында түсiндiрме жұмыстарын жүргiзу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      591-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Өрт қауiпсiздiгi саласындағы сынақтарды

      талдау және жүргiзу" 050 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 000 мың теңге (бec миллион).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Өрт қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң ведомстволық бағынысты жекелеген ұйымдары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 482 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласында қолданылып жүрген нормативтiк құжаттарға сәйкес келетiн талаптарды ескере отырып, мемлекеттiк, мемлекетаралық, салалық стандарттарды, техникалық шарттарды, құрылыс нормалары мен ережелерiн әзiрлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:

      1. Мыналар бойынша:

      - материалдар мен дайын өнiмдердiң өрт қауiптілігi көрсеткіштерiн анықтау;

      - өрт сөндiргіш заттар мен өрттен қорғау материалдарының сапасын анықтау;

      - өрттi табу және өшiру техникалық құралдарына;

      - өрт сөндiрушiлердi және құтқарушыларды қорғау құралдарына, сондай-ақ шаруашылық объектілерiндегi және авариялық құтқару және өртке қарсы бөлімшелердегi техникаға сынақтар мен зерттеулер жүргiзу.

      2. Өрт сөндіргіш заттар мен өрттен қорғау материалдарын, өрт автоматикасы құралдары мен жабдықтарын жобалау, монтаждау және пайдалану жөнiндегi нормативтік құжаттар (мемлекеттiк стандарттар, әдiстемелiк ұсынымдар, т.б.) әзiрлеу, сондай-ақ өрт қауiпсiздiгi саласындағы қолданылып жүрген ИСО халықаралық стандарттарымен сәйкес келуiн ескере отырып, оларды сынаудың тәсiлдерiн анықтау.

      3. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтік-құқықтық базаны жетiлдiру және дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) іске!асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !асыру жөніндегі !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !іс-шаралар !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 050 Өрт 1. Мыналар бойынша Жыл Қазақстан Рес.

      қауiпсiздiгi сынақтар мен бойы публикасының

      саласындағы зерттеулер жүргiзу Төтенше

      сынақтарды жөнiнде қызметтер жағдайлар

      талдау және сатып алу: жөніндегі

      жүргiзу - материалдар мен агенттігі

      дайын өнiмдердiң

      өрт қауiптiлiгi

      көрсеткіштерiн

      анықтау бойынша;

      - өрт сөндiретiн

      құрамдар мен

      өрттен қорғау

      материалдарының

      сапасын анықтау

      бойынша;

      - өрттi табу және

      оны сөндiру

      техникалық құралдары

      бойынша;

      - өрттi табу және

      өшiру техникалық

      құралдары бойынша;

      - өрт сөндiрушiлердi

      және құтқарушыларды

      қорғау құралдарына,

      сондай-ақ шаруашылық

      объектiлерiндегi

      және авариялық

      құтқару және өртке

      қарсы бөлiмшелердегi

      техникаға.

      2. Өрт сөндiргiш

      заттар мен өрттен

      қорғау материалдарын,

      өрт автоматикасы

      техникалық құралдары

      мен жабдықтарын

      жобалау, монтаждау

      және пайдалану

      жөнiндегi

      нормативтiк құжаттар

      (мемлекеттiк

      стандарттар,

      әдiстемелiк ұсынымдар,

      т.б.) әзiрлеу,

      сондай-ақ өрт

      қауіпсiздiгi

      саласындағы қолданылып

      жүрген ИСО

      халықаралық

      стандарттарымен сәйкес

      келуiн ескере отырып,

      оларды сынаудың

      тәсілдерiн анықтау.

      3. Өрт қауiпсiздiгi

      саласындағы

      нормативтiк-құқықтық

      базаны жетiлдiру

      және дамыту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: 2003 жылы Қазақстан Республикасының мынадай Мемлекеттiк стандарттарын әзiрлеу және бекiту жоспарланды: "Қабылдау-бақылау құралдары және басқару өрт сөндiру құралдары. Жалпы техникалық талаптар, Сынау тәсілдерi". "Арнаулы өрт дабылдау жүйелерi". Жалпы техникалық талаптар. Сынау тәсiлдерi", "Хабарлау және эвакуацияны басқару өрт техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау тәсiлдерi", "Өрт туралы хабарлағыштар. Жіктемелеу. Жалпы техникалық талаптар. Сынау тәсiлдерi".

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      592-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасының Төтенше

      жағдайлар жөнiндегi агенттiгiн Астана қаласына көшiру"

      051 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 275 000 мың теңге (екi жүз жетпiс бес миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігін Астана қаласына көшiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң жедел қызметiн және оған жүктелген мiндеттер мен функциялардың тиiмдi түрде орындалуын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 051 Қазақстан Орталық аппараттың Жыл Қазақстан Рес.

      Республика 40-тан аспайтын бойы публикасының

      сының қызметкерiнiң Төтенше

      Төтенше қоныс аударуын жағдайлар

      жағдайлар ұйымдастыру, оның жөніндегі

      жөнiндегі iшiнде: агенттігі

      агенттiгiн қызметкерлер мен

      Астана олардың отбасы

      қаласына мүшелерiнiң

      көшiру көлiктiк шығынын,

      Төтенше жағдайлар

      жөнiндегi агент.

      тiгi қызметкер.

      лерiнiң жүктерi

      мен мүліктерін

      тасымалдауды;

      тұрғын үй сатып

      алуды, көшу жәр-

      демақысын төлеуді,

      әкімшілік ғимара-

      тын жөндеуді және

      Қазақстан Респуб-

      ликасы Төтенше

      жағдайлар жөніндегі

      агенттігінің Астана

      қаласындағы ғима-

      ратын жылыту үшін

      жанар-жағармай

      материалдарын (солярка)

      сатып алуды. ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.24. N 150am қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне жүктелген функцияларды сапалы және уақытында орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      593-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Лицензиарлардың функцияларын орындау"

      079 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 68 мың теңге (алпыс сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Өрт қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы; "Авариялық-құтқару қызметтерiн, құрамаларын және құтқарушыларды аттестаттаудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 12 маусымдағы N 808 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: адамдардың, материалдық құндылықтардың, халық байлығын және қоршаған ортаның өрт қауiпсiздігін қамтамасыз ету үшiн лицензия беру, аса қауiптi өндiрiстердің авариялық-құтқару қызмет көрсетуiн тиiстi деңгейде ұстау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: лицензиаттың функцияларын бақылау жөнiндегi лицензиардың функцияларын жүзеге асыру, мәлiмденген лицензияланатын қызмет түрлерi бойынша лицензия алуға iзденушiлердің кәсiби дайындығын бағалау, шығарылатын немесе сатылатын өрт-техникалық өнiмдерiнің сапасына бақылауды жүзеге асыру, өрт дабылдағышы және өртке қарсы автоматика жүйелерінің жобалау жұмыстарын орындау кезiнде өртке қарсы құрылыс нормасы мен ережесi талаптарын сақтауды және орындауды бақылау, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзуге лицензиаттың дайындық дәрежесiн, лицензиаттың тиiстi техникаларының, мүлiктерiнiң және жабдықтарының қолда барын және олардың жай-күйiн тексеру, лицензиат құтқарушылардың тиiстi кәсiби деңгейiн, медициналық дайындығын, дене және адамгершiлiк дайындығын бағалау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 079 Лицензиардың 300 дана бланкi Жыл Қазақстан Рес.

      функцияларын өнiмдерiн қатаң бойы публикасының

      орындау есеппен сатып алу. Төтенше

      жағдайлар

      жөнiндегi

      агенттiгi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы стандарттарының талаптарына жауап беретiн өрттен қорғану үшiн объектілердi, аспаптар мен жабдықтарды пайдалану, адамдар мен материалдық құндылықтардың өрт қауіпсiздiгiн қамтамасыз ету. 2003 жылы 300-ге дейiн лицензия беру жоспарлануда.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      594-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Төтенше жағдайлар жөнiндегі мекемелердi материалдық-техникалық жарақтандыру"

      208 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 449146 мың теңге (төрт жүз қырық тоғыз миллион бiр жүз қырық алты мың теңге).

      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Авариялық-құтқару қызметi мен құтқарушылар мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 27 наурыздағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 481 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне жекелеген ведомстволық бағынысты ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 482 қаулысы ; "Республикалық жедел құтқару жасағы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 ақпандағы N 235 қаулысы ; "28237, 52859, 68303 әскери бөлiмдерiнiң Қазақстан Республикасы азаматтық қорғанысының штабына бағыныстылығы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 6 сәуiрдегi N 264 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 наурыздағы N 400 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 шiлдедегi N 1037 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда және жою кезiнде тұрақты жұмыс iстеуi үшiн республикалық жедел құтқару жасағын, әскери бөлiмдердi, аймақтық аэромобильдi жедел құтқару жасақтарын, "Қазселденқорғау" мемлекеттiк мекемесiн қажеттi жабдықтармен, автокөлiктермен, құралдармен жабдықтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық жедел құтқару жасағы қызметiнiң тиiмділігiн, әскери бөлiмдердiң тұрақты түрде жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, төтенше жағдайларды жою жөнiндегi қызметтiң тиiмдi болуы үшiн аймақтық аэромобильдi жедел-құтқару жасақтарын авариялық-құтқару аспаптарымен, жабдықтарымен, жарақтарымен және автокөлiк техникасымен қамтамасыз ету, селден қорғау құрылыстарын пайдалануды, Қазақстан Республикасының халқын, шаруашылық жүргiзушi объектiлерiн және жерлерiн табиғаттың қауіптi құбылыстарының әсерiнен (сел тасқыны, қар көшкiнi, жар көшкiнi, опырылып құлау, жер сiлкiнiсi) сенiмдi түрде қорғалуын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асырудың !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !іс-шаралары !зімі !

      !ның !ма. !атауы ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 208 Төтенше

      жағдайлар

      жөнiндегi

      мекемелердi

      материалдық-

      техникалық

      жарақтандыру

      2. 030 Республика. Сатып алу: Жыл Республикалық

      лық жедел 1. Автокөлiк (8 бойы жедел-құтқару

      құтқару бiрлiк) оның жасағы

      жасағының iшiнде: автобус -

      активтер 1 бiрлiк, Камаз -

      сатып алуы 1 бiрлiк, УАЗ - 3

      бiрлiк, Газель - 3

      бiрлік, НИВА - 1

      бiрлік.

      2. Химиялық қорғану

      жабдықтары:

      химиялық қорғау

      кocтюмi, демалдыру

      аппараты,

      газанализаторлар.

      3. Сүңгуір

      жабдықтары: құрғақ

      және ылғал

      түрiндегi гидро.

      комбинезондар,

      жүзу жилеттерi-

      компенсаторлары,

      үрленетiн құтқару

      қайығы, қайық

      моторы.

      4. Арнайы авариялық

      -құтқару аспаптары:

      бензопил, бұрыштық

      өңдеу машинкасы,

      перфораторлар,

      балғалар,

      болгаркалар,

      электростансалар,

      5. Радиобайланыс-

      мобильдi радиостанса,

      алып жүретiн

      радиостансалар,

      спутниктiк терминал.

      6. Медициналық

      жабдықтар және

      жаттығу жабдықтары.

      7. Құтқарушыларды

      оқытуға арналған

      аудио және видео

      техникасы және

      ұйымдастыру

      техникасы.

      8. Құтқарушының

      тiршілiгiн қамтамасыз

      eту жинағы 245 дана

      3. 031 Әскери Авариялық-құтқару Жыл 28237, 68303,

      бөлiмдердің жабдықтары мен бойы 52859 әскери

      активтер аспаптар сатып алу: бөлімдері

      сатып алуы Авариялық-құтқару

      көлiгi - 8 дана

      Авариялық-құтқару

      аспаптарының жинағы

      - 11 жинақ

      Компрессорлы станса

      - 5 дана

      Жүк тиейтiн

      автокөлiк - 2 дана

      Дәнекерлеу агрегаты

      - 6 дана

      Авариялық-құтқару

      жарақтары - 595 дана

      Өлшеу құралдары мен

      сигнализаторлар -

      19 дана

      Арқан 7 шақырым

      Сыныпқа, гептилға,

      тұншықтырғыш газға,

      цинанидке арналған

      индикаторлық түтік

      - 364 дана

      Дозиметрлер мен

      қорғану жүйелері -

      38 дана

      Радиостансалар

      сатып алу - 50 дана

      Құтқару жабдықтарын

      сатып алу - 10 дана

      Асхана жабдықтары -

      15 дана

      Компьютер - 12 дана

      Принтер - 9 дана

      Байланыс тораптары

      - 37 дана

      Кабелдiк сымдар -

      85 шақырым

      4. 032 Аймақтық Орталық аймақтық Жыл Аймақтық

      аэромобиль. аэромобильдi жедел- бойы аэромобильді

      дiк құтқару жасағы; авариялық-

      авариялық Батыс аймақтық құтқару

      құтқару аэромобильдi жедел- жасақтары

      жасақтарының құтқару жасағы;

      активтер Шығыс аймақтық

      сатып алуы аэромобильдi жедел-

      құтқару жасағы;

      Солтүстiк аймақтық

      аэромобильдi жедел-

      құтқару жасағы;

      Оңтүстiк аймақтық

      аэромобильдi жедел-

      құтқару жасағы

      үшiн 9 бiрлiк

      автокөлiк, 82

      бiрлiк радиостанса,

      10 бiрлiк дауысы

      қатты шығатын

      құрылғы, 64 бiрлiк

      шағын механизация

      мен жинақтаушы

      құралдарын, 2

      топтық жарық беру

      жинағын, 10 орындық

      3 дана шатырды, 6 бiрлiк

      электрстансасын

      (5 KBT, 3,5 КВТ),

      2 дана үрленетiн

      қайық, 5 бiрлiк

      компьютер

      техникасының

      жинағын, 1 бiрлiк

      факс, 1 бiрлiк

      видеокамера, 1 дана

      жоғары қысымды

      компрессор, 1

      дана қысу

      компрессорын, 5 бiрлiк

      жылудан қорғану

      костюмiн, 6 дана

      демалдыру аппаратын,

      2 бiрлiк белдiкке

      байланған сүңгу

      жабдықтарын сатып

      алу. <*>

      5. 036 "Қазселден. 10 дана ұйымдастыру Жыл "Қазселден.

      қорғау" техникасын, 1 дана бойы қорғау"

      мемлекеттік MTB-2000 40 Вт мемлекеттік

      мекемесінің репитерiн, 11 мекемесi

      активтер бiрлiк автокөлiк,

      сатып алуы 1 дана автошеберхана

      сатып алу

      037 "Төтенше Құтқару жыл "Қазақстан

      жағдайлардың жұмыстарын ішінде Республикасының

      алдын алу және жүргізу Төтенше

      оларды жою және төтенше жағдайлар

      жөніндегi жағдайларды жою жөніндегі

      жұмыстарды үшін өткiзгіштiгі агенттігі"

      жүргізу үшін жоғары қырық

      арнайы техни- бiрлiк арнайы

      каны орталық- техника сатып алу

      тандырылған

      сатып алу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г , 2003.12.26. N 150ап қаулыларымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Республикалық жедел қимылдау жасақтары алдағы уақытта одан әрi нығайту және жоғары кәсiби ұйым құру, автокөлiк, химиялық қаруға қарсы және сүңгу жабдықтарын, радио байланыстың арнайы құралдарын және медициналық жабдықтар мен ұйымдастыру техникасын жедел режимде (тұрақты дайындықта) ұстау, әскери бөлiмдердiң тұрақты жұмыс iстеуi, табиғи апаттардың авариялардың, апаттардың зардаптарын жою және зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында аймақтық аэромобильдi жедел-құтқару жасақтарын авариялық-құтқару, автокөлiк техникасымен, жабдықтармен және аспаптармен жабдықтау, Алматы облысының халқын, шаруашылық жүргізуші объектілері мен жерлерiн сенiмдi түрде қорғау және қорғану құрылыстарын пайдалану жағдайында ұстау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      595-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Сел тасқындарын бақылаудың

      автоматтандырылған жүйелерiн жасау"

      216 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50000 мың теңге (елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң ведомстволық бағынысты жекелеген ұйымдары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 482 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігінiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 481 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: сел қаупi бар объектiлер мен сел тасқындарын бақылауды және мониторингiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының халқын, шаруашылық объектiлерiн және жерлерiн қауiптi табиғи құбылыстардан сенiмдi қорғау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мәлiметтердi спутник арқылы беретiн сел тасқындары мен сел қаупi бар объектiлердi қадағалайтын "Селинфо" автоматты жүйесiнiң жобасын жасау. Бақылау және хабарлау постарын ұстау. Сел қаупi бар объектiлер бассейнiнiң гидрометеорологиялық сипатын анықтау жөнiнде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 216 Сел Қызметтер Қазақстан

      тасқындарын (жұмыстар) сатып Республикасы

      бақылаудың алу; Төтенше

      автоматтан. техникалық жобалар жағдайлар

      дырылған жасау; жөніндегі

      жүйелерiн автоматты бақылау агенттігі

      жасау құралдары "Қазселден-

      орналастырылатын қорғау" мем-

      орындарға барлау лекеттік

      жүргiзу; мекемесі

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу.

      дайындық жұмыстары;

      Активтер алу:

      күн сәулесiмен

      қоректендiрiлетiн

      батарея - 1 дана

      жел генераторы - 1

      дана

      микробақылаушы - 1

      дана

      спутниктiк байланыс

      қабылдау-беру

      құралы - 1 дана

      кеңселiк кiшi АТС

      - 1 дана

      өлшеуiш құралдар -

      5 дана

      аккумулятор - 4

      дана

      ұйымдастыру

      техникасы - 16 дана

      сейсмикалық

      жабдықтар - 20 дана

      видеотехника - 3

      дана

      радиостанса - 3 дана

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.26. N 150ап қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: сел тасқындарын болжау және хабарлау тиiмдiлiгiн арттыру, жаңа сел тасқындарының маңызды сипатын өлшеу дәлдiгiн қамтамасыз ету, iс жүзiндегi автоматтандырылған бақылау пунктiнiң макетiн жасау және апробациялау. Aвтоматты бақылау пунктiнiң қызмет етуi үшiн қажеттi бағдарламалық қаражат әзiрлеу, сел тудыратын факторлар мен туындайтын сел тасқындары туралы ақпаратты өңдеу жеделдiгiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      596-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Талғар өзенiнде сел ұстайтын бөгет салу"

      300 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 600000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Алматы облысының елдi мекендерiн және ауыл шаруашылығы объектiлерiн, автокөлiк, су жолдарын сел тасқынынан қорғау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Алматы облысы халқының, өнеркәсiптiк объектiлерiнiң, автокөлiк, су жолдарының селден қорғану жағдайын жасау үшiн Талғар өзенiнде селдi ұстайтын бөгет объектiсiнiң күрделi құрылысын жүргiзу және табиғат көрiнiсiн сақтап қалу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 300 Талғар Белгiленген Жыл "Қазселден.

      өзенiнде тәртiпте бекiтiлген бойы қорғау"

      сел ұстайтын жобалық-сметалық мемлекеттік

      бөгет салу құжаттамаға сәйкес мекемесі

      құрылыс-монтаж

      жұмыстарын жүргiзу:

      1. Бөгеттің 300

      мың текше метр

      болатын топырақты

      бөлiгiн салу;

      2. 25 мың текше

      метрлiк көлемде

      монолиттi темiр

      бетон төсеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Селге қарсы бөгеттің күрделi құрылысты жүргiзу 2003 жылғы жобалық сметалық құнының 17%-ын құрайды. 2003 жылдың 1 қаңтарына жұмыстардың 52,9%-ы орындалды, орындалатын жұмыстың жалпы көлемi жобалық сметалық құнының 69,9%-ын құрайды.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      597-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қарғалы өзенiнде селге қарсы құрылыс

      салу" 302 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 180 000 мың теңге (бip жүз сексен миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегi Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Алматы облысының елдi мекендерiн және ауыл шаруашылығы объектiлерін, автокөлiк, су жолдарын сел тасқынынан қорғау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Алматы облысы xалқының, өнеркәсiптік объектiлерiнің, автокөлiк, су жолдарының селден қорғану жағдайын жасау үшiн Қарғалы өзенiнде селден қорғайтын құрылыс салу және табиғат көрiнiсiн сақтап қалу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 302 "Қарғалы Белгіленген Жыл "Қазселден

      өзенiнде тәртіпте бекiтiлген бойы қорғау"

      селге қарсы жобалық-сметалық мемлекеттік

      құрылыс салу құжаттамаға сәйкес мекемесі

      селден қорғану

      құрылысын салу:

      1. бөгеттiң 86 мың

      текше метр болатын

      топырақты бөлiгiн

      салып беру

      2. 3,6 мың текше

      метрлiк көлемде

      монолиттi темiр

      бетон төсеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қарғалы өзенiнде жобалық қуаты 2480 мың текше метрлік селден қорғау құрылысын аяқтау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      598-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қордай ауданындағы су тасқынының

      зардаптарын жоюға Жамбыл облыстық бюджетiне берілетiн

      мақсатты трансферттер" 400 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 105000 мың теңге (бiр жүз бес миллион).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегі агенттiгінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 481 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жамбыл облысындағы Қордай ауданында су тасқынының салдарынан зардап шеккен объектілердi қайта қалпына келтiру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттері: Қордай ауданында су тасқынынан туындаған зардаптарды жою үшiн Жамбыл облысының әкімдiгiне берiлген мақсатты трансферттердi бөлу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !жүзеге асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 400 Қордай Қордай ауданындағы Жыл Қазақстан Рес.

      ауданындағы су тасқынынан бойы публикасының

      су туындаған зардап. Төтенше

      тасқынының тарды жоюға, жағдайлар

      зардаптарын жолдарды, көпiрлердi жөніндегі

      жоюға Жамбыл және гидротехникалық агенттігі

      облыстық құрылыстарды қайта

      бюджетiне қалпына келтiру

      берiлетiн үшiн Жамбыл облысы

      мақсатты әкiмдiгiне берiлген

      трансферттер мақсатты трансферттер,

      оның ішiнде:

      1. "Тараз қаласын

      айналып өту"

      автожолдарын және

      Талас бөгетiн қайта

      қалпына келтiру.

      2. Байзақ ауданында

      7 бағыттаушы бөгеттi

      және 450 қума

      метрлiк қорғану

      бөгетiн қайта

      қалпына келтiру.

      3. Жуалы ауданында

      1 көпiрдi және 1

      қорғану бөгетiн

      қайта қалпына

      келтiру.

      4. Қордай ауданында

      ұзындығы 1, 2

      шақырымдық 3

      автожолдарды,

      ұзындығы 4

      шақырымдық су

      арналарын және су

      өткiзу құрылыстарын

      қайта қалпына

      келтiру.

      5. Мойынқұм ауданында

      3 гидротехникалық

      су арналарының

      құрылыстарын, 3

      қорғану бөгеттерiн

      қайта қалпына

      келтiру.

      6. Талас ауданында

      су арналарын,

      бөгеттердi қайта

      қалпына келтiру.

      Рысқұлов ауданында

      6 көпiрдi, темiр

      бетон су арналарын

      және басты

      құрылыстарды қайта

      қалпына келтiру.

      Шу ауданында

      бағыттаушы

      бөгеттердiң арналарын

      және су жинайтын

      науаларды қалпына

      келтiру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:* Қордай ауданындағы су тасқынының салдарынан Жамбыл облысы аудандарындағы жолдарды, көпiрлердi, гидротехникалық құрылыстарды қайта қалпына келтiру.

      Ескерту:

      Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын көрсеткiштердiң саны мен сапасы, республикалық бюджеттен трансферттердi игеру шеңберi тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасында көрсетiлген.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      599-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар

      жөнiндегi агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу"

      501 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11000 теңге (он бір миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық-негiзi: "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымды құру және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы" Президенттiң 2001 жылғы 16 наурыздағы Жарлығы ; "Төтенше жағдайлар жөнiндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 11 қазандағы N 1159 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi N 482 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: төтенше жағдайлардың алдын алу және жою мемлекеттiк жүйесiн ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету, төтенше жағдайлар жөнiндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық басқару жүйесiн дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: төтенше жағдайлар саласында есеп жүргiзу, төтенше жағдайлар жөнiндегi автоматтандырылған ақпараттық басқару жүйесi жөнiндегi жалпы жүйелiк құжаттар мен жобалық шешімдердi әзiрлеу, төтенше жағдайлар жөнiндегi автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiнiң функционалдық мiндеттерiн автоматтандыру бойынша бағдарламалық құралдар мен техникалық құжаттамаларды сүйемелдеу, функционалдық мiндеттердi шешудiң бағдарламалық құралдарын пайдалану, табиғи апаттар, iрi авариялар мен апаттар жөнiндегi мәлiметтер банкiнiң қызметiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi орталық аппаратының есептеу техникаларының, жергiлiктi есептеу жүйелерiнiң құралдарын монтаждау, жөндеу iске қосу жұмыстары және жүйелi техникалық қызмет көрсету, төтенше жағдайлар жөнiндегi автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiнiң аумақтық, ведомстволық және объектілік звеноларын құру жөнiндегi жұмыстарды үйлестiру, Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң корпоративтік серверi мен электронды поштасын қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 501 Қазақстан Қызметке (жұмысқа) Жыл Қазақстан Рес.

      Республикасы ақы төлеу: бойы публикасының

      Төтенше Төтенше жағдайлар Төтенше

      жағдайлар жөнiндегi жағдайлар

      жөнiндегi республикалық жөніндегі

      агенттігінің автоматтандырылған агенттігі

      ақпараттық ақпараттық-басқару

      жүйелерін жүйесiн 6 жаңа,

      сүйемелдеу 8 модельдi

      геоақпараттық

      жүйенiң VFP, Wеb-

      технологиясының

      орталық торабын

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу;

      Төтенше жағдайлар

      жөніндегi

      автоматтандырылған

      ақпараттық-басқару

      жүйесiн

      регламенттiк және

      15 арнайы

      міндеттерiн

      пайдалану;

      деректер базасын

      файл-серверде және

      Төтенше жағдайлар

      жөнiндегi

      агенттiгiнiң

      корпоративтiк

      серверiнде әкімдеу,

      130 есептеу

      техникасы

      құралдарына және

      жергiлiктi есептеу

      тораптарына

      жүйелiлiк және

      техникалық қызмет

      көрсету, жұмыс

      стансаларына,

      жергiлiктi

      тораптарға және

      Төтенше жағдайлар

      жөнiндегi

      агенттiгiнiң

      корпоративтiк

      жүйелерi орталық

      тораптарының

      серверлерiне

      профилактикалық

      және жедел қызмет

      көрсету;

      3 сервердi әкiмдеу,

      тораптық

      операциялық

      жүйелерді қолдау;

      Төтенше жағдайлар

      жөнiндегi

      агенттiгiнiң Web-

      сайтын қолдау

      және дамыту;

      компьютерлiк

      графика, сурет

      және Төтенше

      жағдайлар жөнiндегi

      агенттігі қызметiн

      40 беттiк бейне

      сүйемелдеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: ақпаратты өңдеу мерзiмiн қысқарту және оны жедел ұсынуды арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      600-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасының Төтенше

      жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн құру"

      601 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4000 мың теңге (төрт миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық-негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "Ұлттық ақпараттық инфрақұрылым жасау және дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы Жарлығы ; "Төтенше жағдайлар жөнiндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 11 қазандағы N 1159 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: төтенше жағдайлар саласындағы мониторингтi жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң бiрегей ақпараттық жүйесiн құру және дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігiнің корпоративтi желiсінің және жылжымалы басқару пункттерінің аумақтық тораптарын есептеу техникаларымен, телекоммуникациялармен және байланыс құралдарымен жарақтандыру, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң компьютерлiк паркiн және бағдарламалық қамтамасыз етудi жетілдiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 601 Қазақстан Сатып алу: Жыл Қазақстан Рес.

      Республика. 1. Ұйымдастыру бойы публикасының

      сының Төтенше техникасын 9 дана Төтенше

      жағдайлар (принтер, монитор, жағдайлар

      жөнiндегi сканер, жүйелi жөніндегі

      агенттiгiнiң блок) агенттігі

      ақпараттық 2. Принтерлер мен

      жүйелерiн көшiрiп жазуға

      құру арналған шығыс

      материалдарын және

      компьютер керек-

      жарақтарын 860 дана

      3. Байланыс

      құралдарының керек

      -жарақтары 15 дана

      4. Бейне, сурет

      техникаларына

      арналған шығыс

      материалдары 135 дана

      5. Бағдарламалық

      қамтамасыз eту 2 дана

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: төтенше жағдайлар аудандарындағы жағдай туралы дәл және жедел ақпарат, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың туындау мүмкiндiгi туралы болжамды ақпараттар алу, төтенше жағдайлардың алдын алу жөнiндегi уақытында жүргiзiлген жедел iс-шаралардың есебiнен болуы ықтимал төтенше жағдайлардың залалдарын төмендету, халыққа көмек көрсету үшiн күштер мен құралдарды құру мерзiмiн қысқарту және авариялық-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу, оларға уақытында хабарлау есебiнен халық шығынын төмендету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      601-қосымша

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi

      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      "Астана қаласының сол жақ жағалауының құрылыстарын тасқын

      судың басып қалуынан қорғаудың жобалау-сметалық

      құжаттамаларын дайындау"

      700 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 165000 мың теңге (жүз алпыс бес миллион).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығымен бекiтiлген "Астананы дамыту" 2005 жылғы кезеңге дейiн Астана қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы; "Астана қаласының бас жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 15 тамыздағы N 1064 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласын Есiл

      өзенiнiң тасқын сулары басып қалуынан қорғау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласын Есiл өзенiнiң тасқын сулары басып қалуынан қорғау жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаны (кіші!Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама. !іске асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) !жөніндегі !зімі !

      !ның !ма. !атауы !іс-шаралар ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1. 700 Астана Жобалау-сметалық Жыл "Қазселден.

      қаласының құжаттаманы жасау бойы қорғау"

      сол жақ "Астана қаласын мемлекеттік

      жағалауының Есiл өзенiнiң мекемесі

      құрылыстарын тасқын сулары

      тасқын судың басып қалуынан

      басып қорғайтын

      қалуынан инженерлiк

      қорғаудың құрылыстар"

      жобалау- "жобасы" деңгейiнде

      сметалық (1-Жоба)

      құжаттамала. 1. Вячеслав су

      рын дайындау қоймасындағы

      апаттық су

      лақтырысы

      (суландыру каналы)

      2. Резервтегi су

      қоймалары

      3. Нұра қорғау

      бөгетi

      4. Есiл өзенiндегi

      жаңа су қоймалары

      5. Оларға қатысты

      қала сыртындағы

      жұмыстар

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: "жоба" деңгейiндегі жобалау-сметалық құжаттаманы 2003 жылы жасау және бекiту және 2004 жылғы құрылыс көлемiне жұмысшы құжаттама әзiрлеу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады