2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1429 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 115 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 115 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Әкiмшілiк шығындар"

      001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2717252 мың теңге (екi миллиард жетi жүз он жетi миллион екі жүз елу екі мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 21, 25-баптары ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен қаржыланатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Штат санының лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттердiң тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерiн қаржыландыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкiмшiлiк

      шығындар

      001 Орталық Штат санының лимитi Жыл Қазақстан

      органның 365 бiрлiк көлемiнде бойында Республика.

      аппаpаты бекiтiлген шектегi сының Ауыл

      Қазақстан Республи. шаруашылығы

      касының Ауыл шаруа. министрлігі

      шылығы министрлiгiнiң

      орталық аппаратын

      ұстау

      002 Аумақтық Штат санының лимитi Жыл Қазақстан

      органдардың 6123 бiрлiк көлемiн. бойында Республика.

      аппаpаттары де бекiтiлген шектегi сының Ауыл

      Қазақстан Республи. шаруашылығы

      касының Ауыл шаруа. министрлігі

      шылығы министрлiгiнiң

      аумақтық бөлімшелерін

      ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақтылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 116 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Бiлiктiлiктi жоғарылату және кадрларды

      қайта даярлау" 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 414 мың теңге (он миллион төрт жүз он төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 31-бабы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 8-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингiлiк жүйесiн құру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiк қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: кәсiби шеберлiктi толық жетiлдiру және лауазымды мiндеттердi тиiмдi орындау үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарға сәйкес кәсiби қызмет саласында теориялық және практикалық білiмдердi, ептілiк пен дағдыларды жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ауыл шаруашылығы министрлiгi жүйесiндегi мемлекеттік қызметкерлермен және басқа да қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн жоғарлату.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Білiктiлiк.

      ті жоғар.

      лату және

      кадрларды

      қайта

      даярлау

      005 Мемлекеттiк Мемлекеттiк қызмет. Жыл Қазақстан

      қызметшiлер. керлердiң бiлiктiлi. бойында Республика.

      дiң бiлiк. гiн жоғарлату бойын. сының Ауыл

      тiлiгiн ша қызметтердi сатып шаруашылығы

      жоғарлату алу. Орта жылдық министрлігі

      саны - 560 адам,

      оның iшiнде:

      - мал дәрiгерлiк

      инспекторлар - 190

      адам;

      - өсiмдiктердi қорғау

      және карантин жөнiн.

      дегi инспекторлар

      - 50 адам;

      - астық және тұқым

      инспекторлары - 25

      адам;

      - ақпараттық-марке.

      тингілiк қызмет

      көрсету жөнiндегi

      мамандар - 211 адам;

      - басқа да мемлекет.

      тiк қызметшiлер -

      84 адам.

      006 Білiктiлiкті Ауыл шаруашылығы Жыл Қазақстан

      жоғарлату министрлiгінiң бойында Республика.

      және мемле. Орман және аңшылық сы Ауыл

      кеттiк меке. шаруашылығы комитеті шаруашылығы

      мелердiң мекемелерi қызметкер. министрлі.

      кадрларын лерiнiң біліктілігін гінің Орман

      қайта даярлау жоғарлату бойынша және аңшылық

      қызметтердi сатып алу. шаруашылығы

      Орта жылдық саны - комитеті

      136 адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: қазiргі экономикалық талаптарға сәйкес сапалы оқыту жүйесiн қалыптастыру және дамыту арқылы Ауыл шаруашылығы министрлiгі мемлекеттiк қызметкерлердiң және мемлекеттiк мекемелер қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн жоғарлату.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 117 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылығы саласындағы

      қолданбалы ғылыми зерттеулер" 030 республикалық

      бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 853 617 мың теңге (сегiз жүз елу үш миллион алты жүз он жеті мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi Заңының 26-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "2001-2005 жылдарға арналған ауыл шаруашылығы дақылдарының, жануарларының және микроорганизмдерiнiң тектік қорын сақтау, дамыту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 1 тамыздағы N 1167, "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан аймақтары бойынша ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiрудi, қайта өңдеудi және сақтауды ғылыми қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 қыркүйектегі N 1378 қаулылары; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң қызметiмен байланысты кейбiр мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 маусымдағы N 704 және "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 29 қазандағы N 1148 қаулылары.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiк қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiрудi, қайта өңдеудi және сақтауды ғылыми қамтамасыз ету; сыртқы және iшкi рыноктарда бәсекеге жарамды ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру үшiн селекцияда, тұқым шаруашылығында, мал тұқымын асылдандыру iсiнде және биопрепараттар шығаруда ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң, жануарларының және микроорганизмдерiнiң тектiк қорын сақтауды, дамытуды және тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:

      - Қазақстан Республикасының азық-түлiктiк тәуелсiздiгiн және ауыл тұрғындарының жағдайын жақсартуды қамтамасыз ететiн агроөнеркәсiп өндiрiсiн дамытудың экономикалық тетiгiн әзiрлеу;

      - ғылыми зерттеу жұмыстарын дамыту, ғылым мекемелерi жүйесiнiң ұйымдық құрылымын жетiлдiру есебiнен бағдарламаны ғылыми қамтамасыз ету бойынша шаралар кешенiн жүргiзу;

      - сапасы мен өзiндiк құны бойынша бәсекеге жарамды өнiмнiң ең жоғарғы көлемiн өндiрудi қамтамасыз ететiн аймақтардың табиғи-климаттық жағдайларын бейiмделген сорттық өсiмдiктердiң, технологиялардың, машиналар мен жабдықтың қолда барын жетілдiру және жаңасын шығару негiзiнде аймақтар бойынша өсiмдiк шаруашылығын жан-жақты дамыту жөнiнде, сондай-ақ топырақтың құнарлылығын сақтау және қоршаған ортаны қорғауды ғылыми негiзделген ұсыныстар әзiрлеу;

      - малды күтiп-бағуға арналған технологияларды, машиналар мен жабдықты жетiлдiру және жаңасын шығару, жануарларды тұқымдық аудандастыру жоспарын нақтылау, оларды толыққанды жеммен қамтамасыз ету, мал дәрiгерлiк қолайлылықты қамтамасыз ету негiзiнде мал шаруашылығы өнiмi өндiрiсiн ұлғайту жөнiнде ғылыми негiзделген ұсыныстар әзiрлеу;

      - өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнiмiн пайдалану арқылы жалпы емдiк-профилактикалық тағамдар өндiруге арналған жаңа технологиялар мен жабдық әзiрлеу;

      - қолда бар және шығарылып жатқан ауыл шаруашылығы жануарларының және микроорганизмдерiнiң құнды тектiк қорын ғылымнан ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге жеткiзудiң және жоғары сапалы және бәсекеге жарамды өнiмiн өндiру үшiн оны тиiмдi пайдаланудың тиiмдi жүйесiн құру;

      - құнды тектiк қорды сақтауды, дамыту мен пайдалануды және оның тиiмдiлiгiн арттыруды мемлекеттiк қолдауды күшейту жөнiнде шаралар қолдану;

      - табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және сақтау, ауылдағы әлеуметтiк-экономикалық реформаларды ұйымдық құқықтық қолдау жөнiнде ғылыми негiзделген ұсынымдар әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 030 Ауыл "2001-2005 жылдарға Жыл Қазақстан

      шаруашылығы арналған Қазақстан бойын. Республика.

      саласындағы аймақтары бойынша да сының Ауыл

      қолданбалы ауыл шаруашылығы шаруашылығы

      ғылыми өнiмiн өндiрудi, министрлігі

      зерттеулер қайта өңдеудi және

      сақтауды ғылыми

      қамтамасыз ету"

      "2001-2005 жылдарға Жыл Қазақстан

      арналған ауыл шаруа. бойында Республика.

      шылығы дақылдарының, сының Ауыл

      жануарларының және шаруашылығы

      микроорганизмдерiнiң министрлігі

      тектiк қорын сақтау,

      дамыту және пайдалану"

      бағдарламалары бойынша

      заңнамада белгiленген

      тәртіппен ғылыми-

      зерттеу жұмыстарын

      орындау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: агроөнеркәсiп кешенi экономикасын дамытудың ғылыми-әдiстемелiк ұсынымдарын әзiрлеу; ауыл шаруашылығы өнiмiн өсiрудiң, өңдеудiң, қайта өңдеудiң және сақтаудың жаңа технологияларын енгізу жөнiнде ұсыныстар; дәндi, дәндiбұршақты, көкөніс, жемiс-жидек дақылдары мен картоптың сорттарын шығару және мемлекеттік сорт сынағына беру; асыл тұқымды жануарларды селекциялаудың тәсілдерi мен әдiстерiн әзiрлеу; өсімдiктер мен жануарларды аурулардан қорғау құралдарын өндiру кезінде микроорганизмдердiң белсендi штаммдарын, тағам және қайта өңдеу өнеркәсiбiне арналған биопрепараттарды және т.б. пайдалану жөнiндегi ұсынымдар.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 118 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Суармалы жерлердiң мелиоративтiк

      жай-күйiн бағалау" 032 республикалық бюджеттiк

      бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 61 059 мың теңге (алпыс бiр миллион елу тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; Аграрлық өнеркәсiп салаларына кредит беру және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегі Заңының 4-бабы ; "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы Заңының 115, 116, 117-баптары .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiк қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн жақсарту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: суармалы жерлерде және Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру Жобасының объектiлерiнде мониторинг жүргiзу, республиканың суармалы жерлерінің мелиоративтiк жай-күйiн бағалау, әдiстемелiк және нормативтiк құжаттама әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Суармалы Штат саны 192 адам Жыл Қазақстан

      жерлердiң үш мемлекеттiк бойында Республика.

      мелиоратив. мекеменi ұстау, сының Ауыл

      тiк жай- оның iшiнде: шаруашылығы

      күйiн "Жетiсу гидрогеоло- министрлігі

      бағалау гиялық-мелиоративтiк

      экспедициясы"

      030 Гидрогео. мемлекеттiк мекемесi

      лық-мелио. қаржыландыру сомасы

      ративтiк 23464 мың теңге штат

      экспедиция. саны 68 адам - 700000

      лар <*> гектар алаңдағы суармалы

      жерлердi және 14155

      гектар алаңдағы Жер

      суландыру және дренаж

      жүйелерiн жетiлдiру

      жобасының (СДЖЖ) объек-

      тiлерiнде агромелиоратив-

      тiк зерттеудi, 8282

      өлшемдi жерасты суларының

      тұздылық-деңгейлiк режим-

      дерiн стационарлық гидро-

      геологиялық қадағалауды,

      528 өлшем коллекторлық-

      дренаж жүйелерiнiң ағын-

      дылығын гидрогеологиялық

      қадағалауды, 400 бiрлiк

      скважиналарды ағымдағы

      жөндеудi, 33361 гектарда

      топырақты-тұзды жерлердi

      түсiрудi; 4900 шартты

      бiрлiк зертханалық талдау-

      ларды, суармалы жерлердiң

      есебiн және картографиялық

      материалын жасауды және

      суармалы жерлердегi терiс

      әрекеттердi азайту жөнiндегi

      ұсынымдар мен iс-шараларды

      әзiрлеудi жүзеге асыру үшiн;

      "Оңтүстiк Қазақстан

      гидрогеологиялық-мелиора-

      тивтiк экспедициясы" мемле-

      кеттiк мекемесi қаржыландыру

      сомасы 23702 мың теңге штат

      саны 74 адам - 595000 гектар

      алаңдағы суармалы жерлердi

      және 9637 гектар алаңдағы

      Жер суландыру және дренаж

      жүйелерiн жетiлдiру жобасының

      (СДЖЖ) объектiлерiнде агро-

      мелиоративтiк зерттеудi,

      24400 өлшемдi 13 стационарлық

      алаңда жерасты суларының

      тұздылық-деңгейлiк режимдерiн

      стационарлық гидрогеологиялық

      қадағалауды, 2000 шартты қада-

      ғалауды коллекторлық-дренаж

      жүйелерiнің ағындылығын гидро-

      геологиялық қадағалауды, 600

      бiрлiк скважиналарды ағымдағы

      жөндеудi, 7000 гектарда топы-

      рақты-тұзды жерлердi түсiрудi,

      4800 шартты бiрлiк зертханалық

      талдауларды, суармалы жерлердiң

      есебiн және картографиялық

      материалын жасауды және суармалы

      жерлердегi терiс әрекеттердi

      азайту жөнiндегi ұсынымдар мен

      iс-шараларды әзірлеуді жүзеге

      асыру үшін;

      "Қызылорда гидрогеологиялық

      мелиоративтiк экспедициясы"

      мемлекеттiк мекемесi қаржылан-

      дыру сомасы 13893 мың теңге

      штат саны 50 адам 300000 гектар

      алаңдағы суармалы жерлердi және

      1034 гектар алаңдағы Жер сулан-

      дыру және дренаж жүйелерiн

      жетiлдiру жобасының (СДЖЖ) объек-

      тiлерiнде агромелиоративтiк

      зерттеудi, 10000 өлшемдi 1 ста-

      ционарлық алаңда жерасты сула-

      рының тұздылық-деңгейлiк режим-

      дерiн стационарлық гидрогео-

      логиялық қадағалауды, 200 шартты

      қадағалауды коллекторлық-дренаж

      жүйелepінің ағындылығын гидро-

      геологиялық қадағалауды, 300

      бiрлiк скважиналарды ағымдағы

      жөндеудi, 2000 гектарда топырақты-

      тұзды жерлердi түсiрудi, 3000

      шартты бiрлiк зертханалық

      талдауларды, суармалы жерлердiң

      есебiн және картографиялық мате-

      риалын жасауды және суармалы

      жерлердегi терiс әрекеттердi

      азайту жөнiндегi ұсынымдар мен

      iс-шараларды әзiрлеудi жүзеге

      асыру үшiн. <*> ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.02.24. N 192 қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйi туралы есебiн жасау, мелиоративтiк жай-күйiн жақсарту жөнiнде ұсынымдар және суармалы жерлерде керi ықпалды азайту жөнiнде iс-шаралар әзiрлеу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 119 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 119 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Өсiмдiктердi қорғау"

      033 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2959494 мың теңге (екі миллиард тоғыз жүз елу тоғыз миллион төрт жүз тоқсан төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өсiмдiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 шiлдедегi N 889 Жарлығы ; "Карантиндiк объектiлермен аса қауіптi зиянкес организмдердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiк қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республика аумағындағы фитосанитариялық жағдайға жүйелi бақылау жүргiзу, фитосанитариялық жағдайды бақылау негiзiнде ұзақ, орта және қысқа мерзiмдi болжамдар жасау, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестерi мен ауруларының жаппай дамуы мен таралу ошақтарын анықтау, пестицидтер сатып алуды, сақтауды тасымалдауды ұйымдастыру және өсiмдiктердiң аса қауіпті зиянкестерi мен аурулары жайлаған алаңдарда химиялық өңдеу жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 033 Өсiмдiктердi

      қорғау

      030 Ауыл Ауыл шаруашылығы Жыл Қазақстан

      шаруашылығы дақылдарының аса бойында Республика.

      дақылдарының қауiптi зиянкестерi сының Ауыл

      аса қауіпті мен аурулары таралған шаруашылығы

      зиянкестерi (залалданған) 28572 министрлігі

      мен аурула. мың га. алаңда

      рын анықтау болжамның 70% төмен

      үшін танант. емес дәлдiгiмен

      дарды зерт. пайдаланылатын жерде

      теу зерттеу жүргiзу

      бойынша көрсетiлетiн

      қызметтерге ақы

      төлеу.

      031 Ауыл Мынадай iс-шаралардың Жыл Қазақстан

      шаруашылығы бойынша көрсетiлетiн бойында Республика.

      дақылдарының қызметтерге ақы төлеу: сының Ауыл

      аса қауiптi - 2,9-3,4 млн. га шаруашылығы

      зиянкестерi алаңда жердi химиялық министрлігі

      мен аурулар. өңдеудi қамтамасыз

      ымен күрес ететiн республикада

      қолдану үшiн тiркелген

      пестицидтeрдi соның

      iшiнде резерв үшiн

      сатып алу;

      - кедендiк процедура. Жыл

      ларды өткiзу; бойында

      - арнайы автокөлiкпен

      пестицидтердi белгi.

      ленген орынға дейін

      жеткiзу;

      - сатып алынатын Жыл

      пестицидтерді тиiстi бойында

      жағдайларда сақтау;

      - Қазақстан Республи. Жыл

      касының Үкiметi бойында

      бекiткен тiзбеде

      анықталған зиянкестер

      мен ауруларға қарсы

      барлығы 2,9-3,4 млн.

      га. алаңда биология.

      лық тиiмдiлiк 80-85%

      -дан төмен болмайтын

      химиялық өңдеу

      жүргiзу;

      - 352 тонна көлемiндегi Жыл

      тыйым салынған және бойында

      жарамсыз пестицидтер.

      дiң қалдықтарды мен

      185,1 тонна көлемiнде

      олардың ыдыстарын

      кәдеге жарату.

      Зиянкестер мен өсiмдiктер Жыл

      ауруларына қарсы өңдеу бойында

      жөніндегi қызметтер көрсету

      үшiн өткен жылдардың

      кредиторлық берешегiн өтеу.

      032 Республикалық Штат саны 482 адамдық Жыл Қазақстан

      әдiстемелiк мемлекеттiк мекеменi бойында Республи.

      фитосанита. 4200 мың га. алаңда касының

      риялық диаг. зиянкестердiң, 1 540 Ауыл ша.

      ностика және мың га. алаңда руашылығы

      болжамдау өсiмдiктер ауруларының, министр.

      орталығы 800 мың га. арамшөптер лігі

      өсiмдiктерiнiң пайда

      болуына және таралуына

      жүйелiк бақылау жүргiзу

      үшiн ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: зиянкестердiң, өсiмдiк аурулары мен арамшөптердiң таралуы бойынша сенiмдi болжамдар жасау, тиiсті жылға қорғау шараларын жоспарлау, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен аурулары таралған (залалданған) алаңдарды азайту және егiндi сақтау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 120 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ветеринариялық iс-шаралар"

      034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 865 663 мың теңге (екi миллиард сегiз жүз алпыс бес миллион алты жүз алпыс үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегi Заңының 8 , 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 және 35-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Ветеринария жөнiндегi нормативтiк құқықтық және басқа актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 2 қазандағы N 1205 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне ведомстволық бағыныстағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1923 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Республикалық ветеринариялық зертхана" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1957 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздері: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жануарлар мен құстардың инфекциялық және жұқпалы ауруларының таралуын болдырмау; ауыл шаруашылығы малдары мен құстарының инфекциялық және жұқпалы аурулары бойынша республикада қолайлы эпизоотиялық жағдайды қамтамасыз ету; малдар мен құстардың тез тарайтын инфекциялық ауруларының ошақтарын оқшаулау және жою, олардың шекаралас мемлекеттердiң аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнуiне жол бермеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жануарлар мен құстарды аса қауiптi жұқпалы аурулардан қорғау; мүйiздi ұсақ малдың бруцеллезiнен қолайсыз пункттерді сауықтыру; малдар мен құстардың тез тарайтын инфекциялық ауруларының ошақтарын жою және одан әрі таралуын болдырмау; уақтылы диагноз қою.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      034 Ветеринария.

      лық iс-шара.

      лар

      030 Ветеринария. Мыналар бойынша Жыл Қазақстан

      дағы монито. жұмыстар орындау бойында Республика.

      ринг, рефе. мақсатында штат саны сының Ауыл

      ренция, 84 адам мемлекеттiк шаруашылығы

      зертханалық мекеме ұстау: министрлігі

      диагностика - жануарлардың ауру.

      және әдiсте. ларына диагноз қоюды

      мелiк ұлттық әдістемелік қамта.

      орталығы масыз ету;

      - жануарлардың ауру.

      ларына диагноз қою

      кезiндегi референт.

      тік функция (даулы

      жағдайларда немесе

      басқа зертханаларда

      диагноз қою қиын

      болған кезде түпкі.

      лiктi диагноз қою);

      - ветеринарияда

      пайдаланылатын микро.

      организмдердiң

      сақтауға берiлген

      штамдарының ұлттық

      коллекциясын жүргiзу;

      - малдардың организм.

      дердегi малдан

      өндiрiлетiн өнiмдер

      мен шикiзаттардағы

      өте улы немесе

      радиоактивті заттарды

      анықтау;

      - малдан өндiрiлетiн

      өнiмдер мен шикiзат.

      тардың, жемдердiң,

      жем қоспаларының,

      ветеринариялық

      препараттарды импорттау,

      экспорттау және

      транзиттеу кезiндегi

      ветеринариялық-

      санитарлық сараптама.

      дағы даулы жағдайларда

      зертханалық зерттеулер.

      031 Жануарлардың Қазақстан Республика. Жыл Қазақстан

      ауруларына сының Үкiметi бекiт. бойында Республи.

      диагноз қою кен тiзбеге сәйкес касының

      жануарлар мен құстар. Ауыл ша.

      дың аурулары бойынша руашылығы

      15,0-16,0 млн. диагно. министрлігі

      стикалық зерттеулер

      жүргізу жөнiндегi iс-

      шараларды орындау

      бойынша көрсетiлген

      қызметтерге ақы төлеу,

      оның iшiнде:

      - 14 880,0 - 15 830,0

      мың серологиялық

      зерттеулер;

      - 20,0-30,0 мың бак.

      териологиялық зерттеу.

      лер;

      - 50,0-70,0 мың виру.

      сологиялық зерттеулер;

      - 50,0-70,0 мың пара.

      зитологиялық зерттеу.

      лер.

      032 Эпизоотияға Қазақстан Республикасы

      қарсы Үкiметi бекiткен

      тiзбеге сәйкес

      жануарлар мен құстардың

      ауруларына қарсы

      эпизоотияға қарсы

      iс-шаралар жүргiзудi

      қамтамасыз ету:

      - жануарлардың аса І Қазақстан

      қауiптi ауруларының -тоқсан Республи.

      алдын алу үшін, касының

      сондай-ақ Ауыл ша.

      ветеринариялық руашылығы

      препараттардың рес. министр.

      публикалық запасын лігі

      толықтыру үшін 80,0-

      85,0 млн. бас жануар.

      ларға және 35,0-37,0

      млн. құсқа деген

      есеппен ветеринариялық

      препараттардың 105,2

      -106,0 млн дозасын

      сатып алу;

      - сатып алынған Жыл

      препараттарды белгi. бойында

      ленген орнына дейiн

      жеткiзу;

      - ветеринариялық Жыл

      препараттарды қолдан. бойында

      ғанға дейiн сақтау;

      - ветеринариялық Жыл

      препараттардың респуб. бойында

      ликалық запасын сақтау;

      - ветеринариялық Жыл

      препараттарды жергi. бойында

      лiктi жерлерде қолдану,

      оған қоса: 1) серо.

      логиялық зерттеу

      үшiн қанның сынамаларын

      алу және жеткiзу -

      10,0 - 11,5 млн. сынама;

      2) 80,0-85,0 млн.

      ветеринариялық препа.

      раттардың дозасын

      жануарларға егу.

      033 Ауыл шаруашы. Ауыл шаруашылығы Жыл Қазақстан

      лығы жануарла. жануарларының бруцел. бойында Республика.

      ры мен құс. лезi бойынша қолайсыз сының Ауыл

      тардың тубер. 9 - пунктте белгi. шаруашылығы

      кулезiне және ленген тәртіпке министрлігі

      бруцеллезiне сәйкес сауықтыру,

      қарсы күрес оған қоса мыналарды

      өткiзу:

      - керi нәтиже

      алынғанға дейiн

      жануарларды зерттеу;

      - ауру жануарларды

      өткізу;

      - жануарларды eгу;

      - малдар ұсталған

      жайларды дезинфекция.

      лау.

      034 Жануарлар Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      мен құстардың касының Yкiметi бойында Республика.

      тез тарайтын анықтаған тiзбе сының Ауыл

      инфекциялық бойынша жануарлар шаруашылығы

      ауруларының мен құстардың министрлігі

      ошақтарын жою тез тарайтын

      инфекциялық аурулары

      шығады деп күтiлетін

      15 ошақты оқшаулау

      және жою жөнiнде

      iс-шаралар ұйымдас.

      тыру, оған қоса:

      - ветеринариялық

      препараттармен

      дезинфекция жасайтын

      құралдарды жеткiзу;

      - өлген малдар мен

      құстардың өлекселерін

      отқа жағу арқылы жою;

      - алынған, жойылған

      малдың құнын өтеу;

      - эпизоотиялық ошақта

      және қатерлi аймақта

      малдар мен құстарды

      мәжбүрлеп eгу;

      - малдар мен құстар

      ұсталған жайларды

      дезинфекциялау;

      - карантин кезiнде

      карантиндiк постылар,

      дезинфекциялық

      кедергiлер орнату

      және оларда тәулiк

      бойы кезекшiлiк

      ұйымдастыру.

      Шекаралас мемлекет.

      терде жануарлар мен

      құстардың аса қауiптi

      инфекциялық аурулары

      шыққан кезде

      республикаға инфек.

      цияны әкелуге жол

      бермеу жөнiнде

      шекаралық карантиндiк

      50-гe жуық уақытша

      пост ұйымдастыру

      жүзеге асырылады,

      онда мыналар

      қамтылады:

      - дезинфекциялық

      құралдарды республи.

      калық запастан осы

      постларға дейiн

      жеткiзу;

      - көлiк құралдарын

      дезинфекциялау үшiн

      карантин үшiн

      дезинфекциялық уақытша

      кедергiлер орнату

      және оларда тәулiк

      бойы кезекшiлiк

      ұйымдастыру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: жануарлар мен құстардың ауруларына диагноз қоюдың қолданыстағы әдiстерiн жетiлдiру, жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының таралуын болдырмау үшiн оларды уақтылы анықтау: республика аумағында қолайлы эпизоотиялық ахуалды сақтау; мал басының шығын болуына жол бермеу; ветеринариялық шектеудiң барлық шараларын тоқтатып, ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың туберкулезi мен бруцеллезi бойынша қолайсыз пункттердi толық сауықтыру; ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың aca қауiптi ауруларының таралу ошақтарын 100%-ға жою; шекаралас мемлекеттерде инфекцияның әкелiну мүмкiндiгiн азайту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 121 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 121 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Тұқымдық және көшет материалының

      сорттық және себу сапаларын анықтау"

      037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 142265 мың теңге (бiр жүз қырық екі миллион екі жүз алпыс бес мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Тұқым туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы Заңының 6-бабы, "Агроөнеркәсiптiк кешеннiң салаларын несиелеу және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 7 , 8-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын құру, сақтау және пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бүкiл егiс алаңына жоғары өнiмдi сорттардың тексерiлген тұқымдарын себудi жүргiзiлуiн қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлігiн арттыру, өнiмiнiң сапасын жақсарту және елiмiздiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер мемлекеттiк сорт сынайтын участкiлер мен станциялар, республиканың мемлекеттiк тұқым ресурстары үшiн барлық ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының сапасына уақытылы және бiлiктi сараптама жүргiзу, олардың сапасының қолданыстағы МЕМСТ-қа сәйкестiгiн айқындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 037 Тұқымдық

      және көшет

      материалының

      сорттық және

      себу сапала.

      рын анықтау

      030 Элиталық Тиiстi мемлекеттiк Жыл Қазақстан

      тұқым шаруа. стандарттармен бойында Республика.

      шылықтарының, көзделген барлық сының Ауыл

      мемлекеттiк сапа көрсеткіштерi шаруашылығы

      сорт сынау бойынша (тазалығы, министрлігі

      учаскелерi өну қуаты, өнгiштiгi,

      мен станция. өмiрге бейiмдiлiгi,

      ларының, ылғалдылығы, зиян.

      мемлекеттік кестермен жайлануы,

      астық ресур. аурулармен дерттенуi,

      старының тұ. 1000 дәннiң салмағы)

      қымдық және барлық ауыл шаруа.

      отырғызылатын шылығы дақылдары

      материалдар. тұқымының сорттық

      дың сорттық және егiстiк сапасына

      және егiстiк 73-74 мың зерттеу

      сапасын жүргiзу

      анықтау

      031 Отандық ауыл Тиiстi мемлекеттiк Жыл Қазақстан

      шаруашылық стандарттармен бойында Республика.

      тауар өндіру. көзделген барлық сының Ауыл

      шілерінің сапа көрсеткіштерi шаруашылығы

      егуге арнал. бойынша (тазалығы, министрлігі

      ған тұқымдар өну қуаты, өнгiштiгi,

      сапасын өмiрге бейiмдiлiгi,

      сараптау ылғалдылығы, зиян.

      кестермен жайлануы,

      аурулармен дерттенуi,

      1000 дәннiң салмағы)

      барлық ауыл шаруа.

      шылығы дақылдары

      тұқымының сорттық

      және егiстiк сапасына

      167-168 мың зерттеу

      жүргiзу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң себуге арналған тұқымының сапасын тексерудi қамтамасыз ету және соған сәйкес сапалы тексерiлген тұқым себудiң арқасында ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгін орташа есеппен 15-20 %-ке арттыру; ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер себуге пайдаланатын тұқымның өзiндiк құнын арзандату; тексерiлмеген сапасыз тұқым себудi iске-асыру тәжiрибесiнен алып тастау; отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi толық көлемде жоғары сапалы элиталық және репродукциялық тұқыммен қамтамасыз ету, мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстарына кондициялық тұқым құю.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 122 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Элиталық тұқым шаруашылығын және мал

      тұқымын асылдандыру iсiн сақтау және дамыту"

      038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 612 454 мың теңге (бiр миллиард алты жүз он екi миллион төрт жүз елу төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегі Заңының 15-бабы ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 4 , 10-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi мен жануарларының гендiк қорын сақтау және дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 038 Элиталық

      тұқым

      шаруашылығын

      және мал

      тұқымын

      асылдандыру

      iсiн сақтау

      және дамыту

      030 Элиталық Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      тұқым касының Үкiметi бойында Республика.

      шаруашылығын белгiлеген тәртiппен сының Ауыл

      сақтау және элиталық тұқым шаруашылығы

      дамыту шаруашылығына министрлігі

      субсидия беру, оған

      қоса:

      - отандық ауыл

      шаруашылығы тауарын

      өндiрушiлерге

      сатылатын асыл

      тұқымдық өнiмнiң

      (материалдың) құнын

      жартылай (40%-ға

      дейiн) арзандату.

      031 Мал тұқымын Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      асылдандыру касының Yкіметi бойында Республика.

      iсiн сақтау белгiлеген тәртiппен сының Ауыл

      және дамыту мал тұқымын асылдан. шаруашылығы

      дыру iсiне субсидия министрлігі

      беру, оған қоса:

      - отандық ауыл

      шаруашылығы тауарын

      өндiрушiлерге саты.

      латын асыл тұқымдық

      өнiмнiң (материалдың)

      құнын жартылай

      (50%-ға дейiн)

      арзандату;

      - асыл тұқымды

      бұқаларды сатып алу

      мен күтіп-бағу және

      олардың ұрықтарын

      мал шаруашылығы

      жөнiндегi шығыстарды

      толық өтеу;

      - етті құс шаруашы.

      лығы жөнiндегi асыл

      тұқымдық шаруашылықта

      асыл тұқымды мекиен

      тауықтарды күтiп-

      бағуға жұмсалған

      шығыстарды жартылай

      өтеу;

      - селекциялық-генети.

      калық орталықтарда

      коллекциялық табындар

      құру үшiн сатып

      алынатын, саны аз

      және жойылып бара

      жатқан жануарлар

      түрлерiнiң құнын

      толық өтеу;

      - мал тұқымын

      асылдандыру iсi үшiн

      сатып алынатын арнайы

      технологиялық құрал.

      дардың (арнайы құрал)

      құнын толық өтеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілерде сорт жаңартуды және табындарды өнiмдiлiгi жоғары малмен жаңартылуын қамтамасыз ету, саны аз және жойылып бара жатқан жануарлар түрлерiнiң гендiк қорын сақтау және дамыту, мал шаруашылығы жөнiндегі асыл тұқымдық орталықты және eтті құс шаруашылығы жөнiндегi асыл тұқымдық шаруашылықты қалпына келтiру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 123 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен

      жүзеге асырылатын ауыл шаруашылығы техникасының лизингі

      бойынша сыйақы (мүдде) ставкаларын өтеу"

      042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 173 491 мың теңге (жүз жетпiс үш миллион төрт жүз тоқсан бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қаржылық лизинг туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Ауыл шаруашылығында лизинг ұйымдастырудың 2001 жылға арналған ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 405 қаулысы ; "Ауыл шаруашылығы техникасымен лизингiлiк негiзде қамтамасыз етудi несиелеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 наурыздағы N 289 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен қаржыланатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттi орындау және есептiлiк (кезеңдiк және жылдық) нысандарын жүргiзу жөнiндегi қаржылық процедуралар ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қолдау және оның тиiмдiлiгін арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге лизингiге берiлетiн ауыл шаруашылығы техникасының құнын лизингiге алушылар төлеуге және соңынан республикалық бюджетке қайтаруға жататын сыйақы бөлiгі сомасына арзандату.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 042 Республика. Жауапты орындаушының IV Қазақстан

      лық бюджет (уәкiлетті ұйымның) тоқсанда Республика.

      қаражаты республикалық бюд. сының Ауыл

      есебiнен жетке ауыл шаруашы. шаруашылығы

      жүзеге асы. лығы техникасының министрлiгі

      рылатын лизингi бойынша

      ауыл шаруа. сыйақыны (мүдденi)

      шылығы тех. аударуы; Қазақстан IV Қазақстан

      никасының Республикасының тоқсанда Республика.

      лизинг Үкiметi бекiтетiн сының Ауыл

      бойынша Сыйақы өтеу ереже. шаруашылығы

      сыйақы сiне сәйкес Қазақ. министрлiгі,

      (мүдде) стан Республикасы Қазақстан

      ставкаларын Қаржы министрлiгінiң Республика.

      өтеу уәкiлетті ұйымға сының Қаржы

      сыйақы (мүдде) министрлігі

      ставкасын өтеуi.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: Ауыл шаруашылығы техникасымен лизингілiк негiзде қамтамасыз ету шеңберiнде берiлетiн, несие келісімдері бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгінiң тиiсті мүддесiнiң сомасына ауыл шаруашылығы техникасының құнын арзандату, бұл ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерi үшiн техниканы лизингiге алумен байланысты шығын жұмсау жағдайын жеңiлдетуге мүмкiндiк бередi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 124 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Астықтың мемлекеттік азықтық резервiн

      жаңарту үшiн сатып алуды қамтамасыз eту"

      043 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 500 000 мың теңге (бec миллиард бес жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 3 , 4 , 10, 11, 12-баптары ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республиканың жұмылдыруға деген қажеттіктерiн және азық-түлiктiк қауiпсiздігін қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi мемлекеттiк қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік азық-түліктiк астық резервiн жаңарту және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi мемлекеттік қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 043 Астықтың Мемлекеттiк азық- Жыл Қазақстан

      мемлекеттік түлiктік астық бойында Республика.

      азықтық резервiн жаңарту сының Ауыл

      резервiн үшiн отандық ауыл шаруашылығы

      жаңарту үшiн шаруашылығы тауар. министрлігі

      сатып алуды ларын өндiрушiлерден мемлекеттік

      қамтамасыз Қазақстан Республи. астық ресур.

      ету касының Үкіметi стары бойын.

      белгiлеген тәртіппен ша Агенттік

      450-500 мың тонна арқылы

      көлемiнде астық

      caтып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн жаңарту және азық-түлiк қауiпсiздiгін 100%-ға қамтамасыз ету, астық пен оны қайта өңдеу өнiмдерінiң iшкі рыноктағы бағаларын реттеу, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi қолдау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 125 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылық тауар өндiрушілерін

      минералдық тыңайтқыштар, тұқым улағыштарын және гербицидтер

      сатып алуға субсидиялау" 045 республикалық

      бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 800 000,0 мың теңге (сегiз жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 4-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiк қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмділiгін және өндiрілетін өнiмнiң сапасын арттыру, отандық тауар өндiрушілер өндiрген өсiмдiк шаруашылығы өнiмнiң бәсекеге жарамдылығын күшейту, сондай-ақ топырақтың құнарлылығын қалпына келтiру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілерге минералдық тыңайтқыштардың, тұқымдарды улағыштардың және гербицидтердiң құнын арзандату.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 045 Ауыл шаруа. Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      шылық тауар касының Yкiметi бойында Республика.

      өндiрушiле. белгiлеген тәртiппен сының Ауыл

      рiн минерал. отандық ауыл шаруа. шаруашылығы

      дық тыңайт. шылығы тауарын өндi. министрлігі

      қыштар, рушiлерге минералдық

      тұқым ула. тыңайтқыштардың,

      ғыштарын тұқымдарды улағышта.

      және герби. рын және

      цидтер сатып құнын арзандату

      алуға субси.

      диялау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер үшiн минералдық тыңайтқыштардың, тұқымдарды улағыштардың және гербицидтердiң қол жетiмдiлiгi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 126 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Мемлекеттік резервтегi астықты сақтау"

      047 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 805 440,0 мың теңге (сегiз жүз бес миллион төрт жүз қырық мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 3 , 4 , 11, 12-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының жұмылдыру қажеттiктерiн және азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк резервтегi астықты сақтау және өңдеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 047 Мемлекеттiк Мемлекеттiк азық- Жыл Қазақстан

      резервтегi түлiктiк астық бойында Республика.

      астықты резервiн лицензия. сының Ауыл

      сақтау ланған астық қабылдау шаруашылығы

      кәсiпорындарында министрлігі

      сақтау: 500 мың тонна

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: елдiң жұмылдыру мұқтаждары мен азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен белгiленген мемлекеттік азық-түлiктiк астық резервiнiң 100 % сақталуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 127 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылық дақылдарын тұқымдық

      сынау" 048 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 64 631 мың теңге (алпыс төрт миллион алты жүз отыз бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңының 3-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Селекциялық жетiстiктердi сынау және қорғау" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорынын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 ақпандағы N 204 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының бағынысындағы мемлекеттiк мекемелердiң штаттағы қызметкерлер саны лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында пайдалануға жiберiлген селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары өнiмдi сорттарымен толықтыру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: өнiмдi және сапасы бойынша құнды сорттарды айқындау, патенттiк қабiлеттiлiк пен шаруашылыққа пайдалылық жағдайының селекциялық жетiстiгіне сәйкестiгi туралы қорытынды беру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 048 Ауыл шаруа.

      шылығы дақыл.

      дарын тұқым.

      дық сынау

      030 Ауыл шаруа. Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      шылық дақыл. касында пайдалануға бойында Республика.

      дарының тұ. жiберiлген селекция. сының Ауыл

      қымын сынау лық жетiстiктердiң шаруашылығы

      жөнiндегi мемлекеттік тiзiлi. министрлігі

      мемлекеттік мiне енгiзу мақса. Ауыл шаруа.

      комиссия, тында 5500-6000 шылығы да.

      облыстық сорттық тәжiрибе қылдарын

      инспекторлар жүргiзу арқылы 55-62 тұқымдық

      ауыл шаруашылығы сынау жөнін.

      дақылдары бойынша дегі мемле.

      анағұрлым өнiмдi кеттік ко.

      және сапасы бойынша миссия, об.

      құнды сорттарды лыстық инс.

      анықтау үшін 17325 пектуралар

      га алқапта агротех.

      никалық iс-шаралар

      кешенін жүргізу ар.

      қылы ауыл шаруашылығы

      дақылдарының патент.

      тiк қабiлеттiлiгi

      мен шаруашылыққа

      пайдалылығына сорт

      сынау жүргiзу үшiн

      штаттағы қызметкерлер

      саны 34 адамнан

      тұратын "Ауыл шаруа.

      шылығы дақылдарының

      copтын сынау жөнiндегi

      мемлекеттiк комиссия",

      штаттағы қызметкерлер

      саны 214 адамнан

      тұратын ауыл шаруа.

      шылығы дақылдарының

      сортын сынау 12 облыс.

      тық және 3 аймақтық

      инспектуралар мемле.

      кеттiк мекемелерiн

      ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: 55-62 ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша анағұрлым өнiмдi және сапасы бойынша құнды сорттарды анықтау және Қазақстан Республикасында пайдалануға жiберiлген селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу нәтижесiнде өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң түсiмдiлiгi мен сапасын арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 128 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Мемлекеттiк астық резервiн ауыстыру"

      051 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21 000 мың теңге (жиырма бiр миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 11, 12-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң сақталуын және республиканың жұмылдыру мұқтаждарын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiнiң бiр бөлiгі жеке меншiк астық қабылдау кәсiпорындарынан мемлекеттiк астық ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгінiң басқарудағы элеваторға орын ауыстыруы.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 051 Мемлекеттiк 24 901 тоннаға дейiн Жыл Қазақстан

      астық резер. мемлекеттiк азық- бой. Республика.

      вiн ауыстыру түлiктiк астық ре. ында сының Ауыл

      зервiнiң жеке мен. шаруашылығы

      шiк астық қабылдау министрлігі

      кәсiпорындарынан

      мемлекеттік астық

      ресурстарын басқару

      жөнiндегі агенттiң

      басқаруындағы элева.

      торларға орын ауыс.

      тыруы.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: мемлекеттiк резервтегi азықтық астықтың сақталуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 129 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Құнарлылық мониторингiн жүргiзу және

      топырақтың химиялық құрамын анықтау"

      052 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 80 000 мың теңге (сексен миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 10-бабы ; "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы Заңының 115-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: топырақтың құнарлылығын арттыру және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: топырақ құнарлылығының жай-күйi өзгеруiн уақытылы анықтау, топырақтың құнарлылығын бағалау, қалпына келтiру, сондай-ақ минералдық тыңайтқыштардың экономикалық қолайлы дозаларын қолданып егiстiктi тиiмдi пайдалану жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 052 Топырақ Топырақта қоректiк ІІ-ІІІ Қазақстан

      құнарлылы. заттардың жылжымалы тоқсан. Республика.

      ғының мони. нысандары болуына дар сының Ауыл

      торингiн талдау жүргізу үшiн шаруашылығы

      жүргiзу 1333,3 мың гектар министрлігі

      және химия. алаңнан топырақ

      лық құрамын сынамаларын таңдап

      анықтау алу;

      Yлгілерді зертхана ІІ-IV

      жағдайында талдау; тоқ.

      сандар

      Зерттелетiн алаң ІІ-IV

      бойынша агрохимия. тоқ.

      лық картограммалар сандар

      жасау;

      Топырақтың құнарлы. ІІ-IV

      лығын арттыру және тоқ.

      минералдық тыңайт. сандар

      қыштарды тиiмдi

      пайдалану жөнiнде

      ұсынымдар әзiрлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: топырақ-агрохимиялық зерттеулердiң нәтижелерi бойынша алынған деректердiң негiзiнде топырақтың құнарлылығын арттыру және минералдық тыңайтқыштарды ұтымды пайдалану жөнiнде ұсынымдар.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      130-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 130 қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Ирригация және дренаж жүйелерiн жетiлдiру"

      054 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 621 936 мың теңге (алты жүз жиырма бiр миллион тоғыз жүз отыз алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңғырту және Даму Банкi арасындағы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - KZ заем туралы келiсiм; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңғырту және Даму Банкi арасындағы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - KZ заем туралы келiсiмдi (Жердi суландыру және кәрiздiк жүйелердi жетiлдiру жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қыркүйектегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Жердi суландыру және кәрiздiк жүйелердi жетiлдiру жөнiндегi Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңғырту және Даму Банкi арасындағы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - KZ заем туралы келiсiмнiң күшiне енуiне арналған жағдайларды iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 7 қазандағы N 1237 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты, оның iшiнде үкіметтік сыртқы займ қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту арқылы Қазақстан Республикасында тұрақты түрде суармалы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды енгiзудi, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу мен басқару және суару жүйелерiн пайдалану әдiстерiн жетiлдiру, ақпараттық қызмет көрсетудi, сондай-ақ агротехника мен суарудың үздiк тәсiлдерiн үйретудi ескере отырып қолда бар суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту және жақсарту арқылы 32 090 гектар алқапта суармалы егiншiлiктiң тиiмдiлiгiн қайта қалпына келтiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 054 Ирригация

      және

      дренаж

      жүйелерін

      жетiлдiру

      080 Сыртқы Құрылыс-монтаж жұмыс. Жыл Қазақстан

      қарыздар тарының барысын бойын. Республикасы.

      есебінен техникалық қадағалау. да ның Ауыл

      жобаны ды және қабылданған шаруашылығы

      іске жобалық шешiмдердiң министрлігі,

      асыру бұзылмауын бақылауды

      жүзеге асырғаны үшiн

      "МоттМакДональд/

      Темелсу" компаниясы.

      ның қызметiне ақы

      төлеу;

      Егiстiк алқапта мони. ІV Қазақстан

      торингiлік зерттеулер тоқсан Республикасы.

      жүргiзу құрал жабдық. ның Ауыл

      тарын және лаборато. шаруашылығы

      риялық, офистiк, министрлігі;

      агрометеорологиялық жеткізуші

      құрал жабдықтар,

      бағалау есептерiнiң

      негiзiнде гидргеоло-

      мелиоративтiк

      экспедициялар үшiн

      автомашиналар (6

      бiрлiк) сатып алу;

      Мамандарды мемлекет. ІІІ Қазақстан

      аралық стандарттарға тоқсан Республикасы.

      сай сатып алу ның Ауыл

      рәсiмдерiн оқыту шаруашылығы

      министрлігі;

      Әлемдік Банк

      081 Ішкі Қайта жаңғырту объек. Қазақстан

      көздер. тiлерi бойынша Республикасы.

      дің құрылыс-монтаж жұмыс. ның Ауыл

      есебінен тарын аяқтау: шаруашылығы

      жобаны министрлігі

      іске

      асыру

      - Қарағанды облысын. ІІ Қытай геоин.

      дағы "Красная Поляна" тоқсан женерлік

      (915 га); Корпорациясы

      - Батыс Қазақстан ІІІ

      облысындағы "Шаған/ тоқсан "Тоған" ЖАҚ

      Жайық" (1224 га);

      - Батыс Қазақстан

      облысындағы ІІІ

      "Дусупово" (991 га); тоқсан "Тоған" ЖАҚ

      - Алматы облысындағы ІV "Булент

      "Дархан" (867 га); тоқсан Каракоч"

      Компаниясы

      - Шығыс Қазақстан ІV "Импреджило"

      облысындағы "Күршім" тоқсан СпА

      (3037 гa);

      Егiстiк алқапта Жыл Қазақстан

      мониторингілiк бойын. Республикасы.

      зерттеулер жүргiзу да ның Ауыл

      құрал жабдықтарын шаруашылығы

      және лабораториялық, министрлігі;

      офистiк, агрометеоро. жеткізуші

      логиялық құрал

      жабдықтар, бағалау

      есептерiнiң негiзiнде

      гидргеоло-мелиоратив.

      тiк экспедициялар

      үшiн автомашиналар

      (6 бiрлiк) сатып

      алу;

      Мердiгерлiк ұйымдар Жыл Қазақстан

      мен "МоттМакДональд/ бойын. Республикасы.

      Темелсу" компаниясы. да ның Ауыл

      ның қосымша құн шаруашылығы

      салығын төлеу. Құрал министрлігі

      жабдықтар сатып алуға

      қосымша құн және

      кедендiк баж салығын

      төлеу.

      1999-2001 жылдары

      жүргiзiлген жұмыстар.

      дың ҚҚС-ын өтеу.

      101 Ішкі Жобаны іске асыру Жыл Қазақстан

      көздер. үшiн 12 адам жергiлiк. бойын. Республикасы.

      ден тi консультанттарды да ның Ауыл

      жобаны тарту шаруашылығы

      басқаруға министрлігі

      жәрдем.

      десу үшін

      жергілік.

      ті кон.

      сультант.

      тардың

      қызметтер

      көрсетуiн

      сатып алу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелерi: "Жердi суландыру және кәрiздiк жүйелердi жетiлдiру" Жобасы шеңберiнде суармалы жерлердi қалпына келтiру қайта қалпына келтiрiлген жерлердiң өнiмдiлiгiн арттыру, суландыру және кәрiздiк жүйелердi жаңғырту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 131 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 131 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Cу ресурстарын басқаруды жетiлдiру

      және жердi қалпына келтiру" 055 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 881895 мың теңге (сегiз жүз сексен бiр миллион сегiз жүз тоқсан бес мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592-KAZ және N 1593-KAZ (SF) заемдары туралы келiсiмдер; "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593(SF) - KAZ заемдары туралы келiсiмдердi ("Cу ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншiлiктi дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды енгiзудi, қайта жаңғыртылған суландыру және кәрiздiк жүйелердi су пайдаланушылар бiрлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, агротехника мен суару тәсiлдерiн үйретудi ескере отырып суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында 39,2 мың гектар алқапта суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 055 Су ресурс.

      тарын бас.

      қаруды же.

      тiлдiру

      және жерлер.

      дi қалпына

      келтiру

      080 Жобаны МоттМакДональд фир. Жыл Қазақстан

      сыртқы заем. масының консульта. бойында Республика.

      дар есебiнен циялық қызметiне сының Ауыл

      iске асыру ақы төлеу (құрылыс. шаруашылығы

      ты қадағалау, инс. министрлігі

      пекторларды, клерк.

      тердi ұстау, қолдау

      тобының жұмысы,

      оқыту);

      Жетiсайда зертхана

      ғимаратын жөндеу.

      081 Жобаны iшкi Қосымша құн салығы. Жыл Қазақстан

      көздер есе. на, тауарлар, жұ. бойында Республика.

      бiнен iске мыстар мен қызмет. сының Ауыл

      асыру тердің кедендік шаруашылығы

      баждарына, кедендік министрлiгi

      алымдарға ақы; жоба.

      ның 1-кезеңi бойынша

      23868 гектар алқапта

      құрылыс жұмыстары;

      жобаның 2-кезеңi

      бойынша 15391 гектар

      алқапта құрылыс

      жұмыстары;

      шетелдiк валютамен

      операциялар жүргiзуге

      арналған лицензияны

      алуға байланысты

      шығындар.

      101 Жобаны басқа. Жобаны iске асыру Жыл Қазақстан

      руға жәрдем үшiн 9 адам көлемінде бойында Республика.

      көрсету үшiн жергілікті консуль. сының Ауыл

      iшкi көздер. танттарды тарту. шаруашылығы

      ден жергiлiк. министрлігі

      тi консуль.

      танттардың

      iшкi көздер

      жобасын бас.

      қаруға қолдау

      көрсетуге

      арналған

      қызметiн

      сатып алу

      102 Құрылыс және МоттМакДональд фирма. Жыл Қазақстан

      iшкi көздер. масының консультация. бой. Республика.

      ден қызмет лық қызметiне ақы ында сының Ауыл

      көрсету мер. төлеу (құрылысты қа. шаруашылығы

      зiмi кезiнде дағалау, инспекторлар министрлігі,

      бөлшектiк жо. ды, клерктердi ұстау, "МоттМак.

      балауды, тех. қолдау тобының жұмысы, Дональд/

      никалық қада. оқыту). Темелсу" БК

      ғалауды жүзеге

      асыру үшiн

      консультация.

      лық қызметпен

      қамтамасыз ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Түсiмділіктiң ұлғаюы, жобалық есептеулер бойынша таза табыстың 28%-ке артуы, халықты жұмыс пен қамтудың 21 %-ға өсуi, жоба бойынша күрделi қаржының тиiмдiлiгi 26% құрауы тиiс. Мақтаның түсiмдiлiгi гектарынан 15,5-тен 25 центнерге, күздiк бидайдiкi 25-тен 36 центнерге, дән жүгерiнiкi 17-ден 54 центнерге, жоңышқанiкi 34,3-тен 89 центнерге көтерiледi. Су ресурстарын үнемдеу кезең сайын жылына 16,9-дан 23,1 миллион текше метрдi құрайды. Жүйенiң пайдалы әсер коэффициентi 0,60-тан 0,80-ге жеткiзiледi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 132 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 132 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылығын жекешелендiргеннен

      кейін қолдау жөнiндегi жоба" 057 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4620 мың теңге (төрт миллион алты жүз жиырма мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331 - KZ келiсiм; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы" 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331 - KZ келiсiмдi (Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстандағы аграрлық кәсiпорындардың экономикалық және қаржылық тұрақтылығын арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жаңадан қалыптасушы ауылдық кәсiпорындар үшiн ақпаратқа, консультацияларға және оқытуға қол жеткiзудi қамтамасыз ету; коммерциялық банкілердiң несие ресурстарына ауыл кәсiпорындарының қол жеткiзе алуына көмек көрсету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 057 Ауыл шаруа.

      шылығын же.

      кешелендiру.

      ден кейiнгi

      қолдау

      101 Жобаны бас. Жобаны iске асыру Жыл Қазақстан

      қаруда көмек үшiн мөлшерi 4 бойында Республика.

      көрсету үшiн адам жергiлiктi сының Ауыл

      жергiлiктi кеңесшiлердi тарту шаруашылығы

      кеңесшiлер министрлігі

      көрсететiн

      қызметтердi

      iшкi көздер.

      ден сатып

      алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: ауылдық жерлерде консультациялық желiлердiң негiзiн құру, экономикалық жағынан орнықты ауылдық кәсiпорындардың санын көбейту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 133 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Бiрегей тұқымдық өндiрудi субсидиялау"

      058 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 64 800 мың теңге (алпыс төрт миллион сегiз жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын және өсiмдiк шаруашылығында өндiрiлген өнiмдердiң сапасын арттыру, тұқым шаруашылығын қалпына келтiру және дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:

      - Қазақстан Республикасында пайдалануға жiберiлген селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi сорттарының оригиналдық тұқымдарын элиталық тұқымдар мен бiрiншi ұрпақ будандарын тездетiп алу үшiн қажеттi көлемде және ассортиментте өндiру;

      - элиталық тұқым өндiру үшiн элиттұқшарларды ауыл шаруашылығы дақылдарының оригиналдық тұқымдарымен толық көлемде қамтамасыз ету, ғылыми негiзделген нормаларға сәйкес сорталмасу және сортжаңарту жүргiзу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi тұқыммен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 058 Бiрегей Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      тұқымдық касының Үкiметi бел. бойында Республика.

      өндiрудi гілейтiн тәртіппен сының Ауыл

      субсидиялау 5,0-5,1 мың тонна шаруашылығы

      оригиналдық тұқым министрлігі

      өндiрiсi шығындарын

      iшiнара (40 %-ға

      дейiн) өтеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi:

      - оригиналдық тұқым өндiрудi қамтамасыз ету;

      - элиталық тұқым өндiру үшiн элиталық тұқым өндiрушi шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң оригиналдық тұқымдарымен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 134 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылық, мелиоративтiк және

      жол-құрылыс техникаларын мемлекеттiк тiркеу"

      060 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 47 598 мың теңге (қырық жетi миллион бес жүз тоқсан сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жол қозғалысының қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 18-бабы ; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Салық кодексi; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: доңғалақты тракторлардың құрамында қозғалуға арналған доңғалақты тракторлардың базасында жасалған шассилер мен механизмдердi және тiркемелердi қоса, доңғалақты тракторлардың жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру бойынша заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс техникасының есебiн алуды жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: доңғалақты тракторлардың, олардың тiркемелерiн және өзге де өзi жүретiн машиналарды мемлекеттiк тiркеу үшiн мемлекеттiк тiркеу нөмiрлерiнiң белгiлерiн, техникалық паспорттарын дайындауды және iске асыруды ұйымдастыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 060 Ауыл шаруа.

      шылық, мелио.

      ративтiк және

      жол-құрылыс

      техникаларын

      мемлекеттiк

      тiркеу

      2 030 Техникалық Қазақстан Республика. Жыл Қазақстан

      паспорттар сының Ауыл шаруашылы. бойында Республика.

      дайындау ғы министрлiгі бекiт. сының Ауыл

      кен нысан бойынша шаруашылығы

      үлгiлерге сәйкес тех. министрлігі

      никалық паспорттардың

      405 110 бiрлiгiн

      сатып алу.

      031 Мемлекеттiк "Көлiк құралдары мен Жыл Қазақстан

      тiркеу нө. олардың тiркемелерiне бойында Республика.

      мiрлiк бел. арналған жарық қайтар. сының Ауыл

      гiлерiн ғышпен әрленген мемле. шаруашылығы

      дайындау кеттiк тiркеу белгiле. министрлігі

      рi" Қазақстан Респуб.

      ликасының СТ 986-95

      және "Көлiк құралдары.

      на арналған тiркеу

      нөмiрлiк белгiлерiн

      дайындау" Қазақстан

      Республикасының ТУ

      640 3042787-1-95

      стандартына сәйкес

      келетiн мемлекеттік

      тiркеу нөмiрлерiнiң

      31970 бiрлiгiн сатып

      алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: дөңгелектi тракторлардың құрамында қозғалуға арналған дөңгелектi тракторлардың базасында жасалған шассилер мен механизмдердi және тiркемелердi қоса, дөңгелектi тракторлардың жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру бойынша заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды iске асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс техникасының есебiн жүзеге асыру; арнайы өнiмдi дайындау Қазақстан Республикасының бүкiл машина-трактор паркiне тiркеу құжаттарын және мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгілерiн берiп мемлекеттiк тiркеу мен есебiн жүргiзуге мүмкiндiк бередi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      135-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 135-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      062 "Аграрлық кредит корпорациясы" ЖАҚ ауылдық несие серiктестiктерi жүйесiн ұйымдастыруға қатысу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 409 000 мың теңге (төрт жүз тоғыз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Аграрлық секторға кредит берудiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 137 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмділігiн арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауылдық несие серiктестiктерiнiң жүйесiн ұйымдастыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 062 "Аграрлық 1) "Аграрлық несие Жыл Қазақстан

      кредит корпорациясы" ЖАҚ-тың бойын. Республикасы.

      корпора. жарғылық қорын ұлғай. да ның Ауыл

      циясы" туға қаражат бөлу. шаруашылығы

      ЖАҚ ауыл. Мына облыстарда қосым. министрлігі

      дық несие ша 41 ауылдық несиелік

      серiктес. серiктестiк (AHC)

      тiктерi құру жоспарлануда:

      жүйесін Ақмола - 3 АНС;

      ұйымдас. Ақтөбе - 2 АНС;

      тыруға Алматы - 7 АНС;

      қатысу Шығыс Қазақстан - 4

      АНС;

      Батыс Қазақстан - 2

      АНС;

      Жамбыл - 4 АНС;

      Қарағанды - 2 AHC;

      Қостанай - 4 АНС;

      Қызылорда - 2 AHC;

      Павлодар - 3 АНС;

      Солтүстiк Қазақстан -

      2 AHC;

      Оңтүстiк Қазақстан -

      6 АНС;

      Құрылатын ауылдық

      несие серiктестiкте.

      рiнiң жарғылық

      қорында "Аграрлық

      несие Кoрпорациясы"

      ЖАҚ-тың қатысу үлесi

      олардың жарғылық

      капиталының жалпы

      көлемiнiң ең кемiнде

      35 пайызын құрайтын

      болады.

      2) Негiзгi құралдар

      сатып алу:

      "Аграрлық несие

      корпорациясына"

      ғимарат;

      - автомашиналар 12

      бiрлiк;

      - жиhаздар 12 бiрлiк

      - ұйымдастыру техника.

      лары 12 бiрлiк

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: ауылдық несие серiктестiктерiнiң тиiмдi жүйесiн құру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 136 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ машина-технологиялық

      станцияларын (қызмет орталықтарын) құруды, жабдықтауды

      ұйымдастыру және олардың қызметiн жүзеге асыру"

      064 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 000 000 мың теңге (бip миллиард теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi Заңы , "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлер ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу, ауыл шаруашылығы техникаларын, қосалқы бөлшектерiн, ауыл шаруашылығы құрал-жабдықтарын жөндеу және iске асыру жөнiнде кең көлемде қызмет көрсету арқылы қолдау жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бюджеттiк бағдарламаның мақсатқа жету үшiн дербес заңды тұлға нысанында, олардың жарғы капиталына азаматтық құқығы бар басқа да субъектiлердiң қатысу мүмкiндiктерiмен, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу бойынша қызмет көрсетудi жүзеге асыратын және ауыл шаруашылығы техникаларын, запас бөлшектердi, ауыл шаруашылығы жабдықтарын жөндеудi iске асыратын, сондай-ақ қызметтердiң басқа да түрлерiн жүзеге асыратын "ҚазАгроҚаржы" жабық акционерлiк қоғамы машина-техникалық станциялар (сервистiк орталықтар) құруы ұйғарылып отыр.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 064 "ҚазАгро. "ҚазАгроҚаржы" жабық Жыл Қазақстан

      Қаржы" ЖАҚ акционерлiк қоғамы. бойында Республика.

      машина-тех. ның жарғы капиталын сының Ауыл

      нологиялық өсiру. шаруашылығы

      станцияла. министрлігі

      рын (қызмет

      орталықта.

      рын) құруды,

      жабдықтауды

      ұйымдастыру

      және олардың

      қызметiн

      жүзеге асыру

      Басқа да азаматтық Жыл Қазақстан

      құқықтық субъектi. бойында Республика.

      лердiң қатысу мүм. сының Ауыл

      кiндігімен дербес шаруашылығы

      заңды тұлғалар министрлігі

      нысанында Ақмола,

      Шығыс Қазақстан,

      Батыс Қазақстан,

      Қарағанды және

      Солтүстік Қазақстан

      облыстарында "Қаз.

      АгроҚаржы" жабық

      акционерлiк қоғамы.

      ның алты машина-

      технологиялық

      станцияларын (сервис

      орталықтарын) құру

      процедураларын

      жүргiзу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi:

      - Қазақстан Республикасының әртүрлi аймақтарында алты машина-технологиялық станциялар (сервистiк орталықтар) құру;

      - машина-технологиялық станциялардың (сервистiк орталықтардың) қызметiн қамтамасыз ету;

      - ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiне және басқа да субъектiлерге машина-технологиялық станциялардың (сервис орталықтардың) қызмет көрсетуi;

      - ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық базасын жақсарту;

      - аграрлық ceкторда қосымша жұмыс орындарын құру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 137 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Лицензиарлардың функцияларын орындау"

      079 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 19 458 мың теңге (он тоғыз миллион төрт жүз елу сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 10-бабы ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 4 , 6-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Ветеринариялық қызметті лицензиялау ережесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 20 тамыздағы N 1272 қаулысы ; "Элеваторларда астықты және оны қайта өңдеу өнiмдерiн, қабылдау, сақтау, қайта өңдеу жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 ақпандағы N 243 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл, орман және су шаруашылығы саласындағы лицензиялық қызмет түрлерiн реттеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: заңнамаға сәйкес лицензиялауға жататын ауыл, орман және су шаруашылығы саласындағы қызметтердiң түрлерiн белгiленген тәртiппен лицензиялау. Ветеринариялық қызмет саласында лицензиялау; пестицидтердi қолдану қызметiндегi лицензиялау, элеватордағы өнiмдердi қайта өңдеу және астықты қайта өңдеу, сақтау, қабылдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 079 Лицензиарлар. 7041 дана бланк Жыл Қазақстан

      дың функция. өнiмiн (лицензия) бойында Республика.

      ларын орындау дайындау жөнiндегi сының Ауыл

      қызметке еңбек ақы шаруашылығы

      төлеу министрлігі

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: ветеринариялық қызметтi, элеваторлар қызметiн лицензиялау; сапалы өсiмдiк және мал шаруашылығы өнiмдерiн алу; өнiмдердiң сақталуын қамтамасыз ету. Осылардың барлығы ауылдық жерлерде ветеринариялық қызметтер көрсету рыноктарының дамуына мүмкiндiк бередi, мал шаруашылығының өркендеуiн қамтамасыз етедi, өсiмдiк өнiмдерi өндiрiсiне, сорттық және себiлу сапасын анықтауға (сертификаттау арқылы), игi ықпал етедi; асыл тұқымды мал шаруашылығы және табынды өз төлiнен өсiру саласындағы қызметтер мен малдардың асыл тұқымдық құндылығын бағалау саласында заңды және жеке тұлғалардың қызметiн реттеу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 138 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 138 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Жердi суландыру және дренаж жүйесiн

      жетiлдiру жобасына несие бepу" 082 республикалық бюджеттiк

      бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 785521 мың теңге (жетi жүз сексен бес миллион бес жүз жиырма бір мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Жаңғырту Банкi арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - KAZ келiсiм; Қазақстан Республикасы Халықаралық Жаңғырту Банкi арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - KAZ келiсiм ("Жердi суландыру және дренаж жүйесiн жетiлдiру жобасы") бекiту туралы" Қазақстан республикасының 1996 жылғы 27 қарашадағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Халықаралық Жаңғырту Банкi арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - KAZ келiсiмнiң күшiне енуiне арналған шарттарды iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 7 қазандағы N 1237 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты, сонымен бiрге үкiметтiк сыртқы қарыз қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу мен басқарудың әдiстерiн жетiлдiрудi ескерiп қолданыстағы жердi суландыру және дренаж жүйелерiн қайта құру және жақсарту арқылы 32 090 га. алаңда суармалы егiншiлiктiң тиiмдiлiгiн қалпына келтiру, ақпараттық қызметтер көрсету, сондай-ақ агротехника мен суландырудың озық әдiстерiн оқыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 082 Жердi сулан.

      дыру және

      дренаж жүйе.

      сiн жетiлдi.

      ру жобасына

      несие беру

      080 Жобаны сыртқы Мынадай жаңғырту Жыл Қазақстан

      қарыздарын объектiлерi бойынша бойында Республика.

      есебiнен iске құрылыс-монтаж сының Ауыл

      асыру. жұмыстарын аяқтау: шаруашылығы

      министрлігі

      081 Жобаны iшкi - "Күршiм" Шығыс ІІІ "Импреджило"

      қарыздардың Қазақстан облысын. тоқсан СпА

      есебiнен iске дағы (3037 гектар)

      асыру - "Шаған/Жайық" ІІІ "Тоған" ЖАҚ

      Батыс Қазақстан тоқсан

      облысындағы (1224

      га);

      - "Дархан" Алматы IV "Бюлент

      облысындағы (867 тоқсан Каракоч"

      га); компаниясы

      - "Дусупово" Батыс ІІІ "Тоған" ЖАҚ

      Қазақстан облысын. тоқсан

      дағы (991 га);

      - "Красная поляна" І Қытай гео.

      Қарағанды облысын. тоқсан инженерлік

      дағы (915 гектар) корпорациясы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: суармалы жерлердi қалпына келтіру, қалпына келтiрiлген жерлердiң өнiмдiлiгiн арттыру, "Жердi суландыру және дренаж жүйесiн жетілдіру" Жобасы шеңберiнде суландыру және дренаж жүйелерiн қалпына келтіру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 139 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 139 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Cу ресурстарын басқаруды жетілдіру

      және жердi қалпына келтiру жобасына несие беру"

      083 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1612238 мың теңге (бiр миллиард алты жүз он екі миллион екі жүз отыз сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Азия даму банкі арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) ҚАЗ қарыз туралы келiсiм; Азия даму банкiнiң арасындағы қарыз туралы келiсiмi; Қазақстан Республикасы мен Азия даму банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) ҚАЗ N 1592/1593 (SҒ) "Қарыз келiсiмiн бекiту туралы (Cу ресурстарын басқаруды жетілдіру және жердi қайта қалпына келтiру жобасы) Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты оның iшiнде Yкiметтiк сыртқы қарыз қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншiлiктi дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Экологиялық нормалар мен талаптарды жаңғыртылған суармалы және дренаж жүйелерiн жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысының Мақтарал ауданында 39,2 мың гектар алаңда суармалы егiншілiктi қалпына келтiру, пайдалану және техникалық қызмет көрсетудiң, егiндi суарудың және агротехниканың тәсілдерiн оқыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 083 Су ресурс.

      тарын бас.

      қаруды же.

      тiлдiру

      және жердi

      қалпына

      келтiру

      жобасына

      несие беру

      080 Жобаны 1. Жобаның 1 кезең. Жыл Қазақстан

      сырттан iнде 23 868 гектар бойында Республика.

      қарыз алу алаңда құрылыс сының Ауыл

      арқылы iске жұмыстарын жүргізу. шаруашылығы

      асыру министрлігі

      081 Жобаны iшкi 2. Жобаның 2 кезең. Жыл Қазақстан

      көздер iнде 15 391 гектар бойында Республика.

      арқылы iске алаңда құрылыс сының Ауыл

      асыру жұмыстарын жүргізу. шаруашылығы

      министрлігі

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: егiн түсiмдiлiгiн арттыру, жобадағы есептеулер бойынша таза кiрiстердi 28% арттыру, тұрғындарды еңбекпен қамтуды 21%, күрделi қаржы жұмсаудың тиiмділiгi 26% болуы тиiс. Мақтаның түсiмдiлiгi гектарынан 15,5-нан 25 центнерге дейiн, жүгерi дәнiнiң гектарынан 17-ден 54 центнерге дейiн, жоңышқа гектарынан 34,3-тен 89 центнерге дейiн өседi. Су ресурстарын үнемдеу бiрте-бiрте 16,9-дан 23,1 миллион текше метрге дейiн жетедi. Жүйенiң пайдалы жұмыс коэффициентi 0,60-дан 0,80-ға дейiн жеткiзiлетiн болады.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 140 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Көктемгi егiс және егiн жинау

      жұмыстарын жүргiзудi ұйымдастыруға жергiлiктi бюджеттерге

      кредит бepу" 084 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 500 000 мың теңге (төрт миллиард бес жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттi орындау бойынша және есеп беру нысандарын енгiзу (кезеңдiк және жылдық) қаржы процедураларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi жергiлiктi бюджет арқылы несие ресурстарымен қамтамасыз етудi ұйымдастыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi одан әрi несие беру үшiн жергiлiктi бюджеттер арқылы несие берудi қамтамасыз етудi ұйымдастыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      084 Көктемгі Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      егiс және касының Үкiметi бе. бойында Республика.

      егiн жинау кiткен Көктемгі дала сының Ауыл

      жұмыстарын және егiн жинау жұ. шаруашылығы

      жүргiзудi мыстарын ұйымдасты. министрлігі

      ұйымдасты. руға жергiлiктi

      руға жергi. бюджетке несие беру.

      лiктi бюд. дiң Қазақстан Респуб.

      жеттерге ликасының Үкiметі

      кредит беру бекiткен ережелерiне

      сәйкес, заңнамада

      белгiленген тәртiппен

      көктемгi егiс және

      егiн жинау жұмыстарын

      жүргiзудi ұйымдасты.

      руға жергiлiктi атқа.

      рушы органдарға несие

      ресурстарын бөлу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелерi:

      - көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге қажеттi қаражат сұранысының 12%-ға жуығын қамтамасыз ету;

      - көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын уақытылы жүргiзу;

      - ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлiгiн арттыру;

      - ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң бәсекеге жарамдылығын қолдау;

      - ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң табыстылығын арттыру;

      - несиелердi мақсатты және тиiмдi пайдалану және республикалық бюджетке уақытылы қайтару.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 141 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 141 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Лизингтiк негiзде ауыл шаруашылық

      техникасымен қамтамасыз eту" 085 республикалық бюджеттiк

      бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3776811 мың теңге (үш миллиард жетi жүз жетпiс алты миллион сегiз жүз он бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қаржы лизингi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттi орындау бойынша және есеп беру нысандарын енгiзу (кезеңдiк және жылдық) қаржы процедураларын бекiту жөнiндегi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лизинг негiзiнде ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету жолымен ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кейiннен лизингке беру үшiн, ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға несие бөлу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 085 Лизингтік Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      негiзде касы Үкiметi бекiт. бойында Республика.

      ауыл шаруа. кен лизинг негiзiнде сының Ауыл

      шылық тех. ауыл шаруашылығы шаруашылығы

      никасымен техникасымен қамта. министрлігі

      қамтамасыз масыз ету мақсатында

      ету бюджеттен несие

      берудiң шарттарын

      анықтау.

      Несие беретiн банкi. Жыл Қазақстан

      нi анықтау мақса. бойында Республика.

      тында конкурс сының Ауыл

      өткiзу. шаруашылығы

      министрлігі

      Бағдарлама әкiмшi. Жыл Қазақстан

      сiнiң сұранысы бойында Республика.

      бойынша бiрыңғай сының Ауыл

      несие келiсiмдерiнiң шаруашылығы

      траншына сәйкес министрлігі,

      несие ресурстарын Қазақстан

      бөлу. Республика.

      сының Қаржы

      министрлігі

      Ауыл шаруашылығы әрдайым несие беруші

      техникасы лизингiне банк

      келiсiм жасау, оның

      iшiнде:

      - астық оратын

      техника (оның

      iшiнде аспа, тiркеме,

      орым ауыл шаруашылы.

      ғы құралдары) -700-

      кe дейiн бiрлiк;

      - әмбебап-босатқыш

      доңғалақты тракторлар,

      комбайндар - 300-ге

      дейiн бiрлiк;

      - егiс техникасы -

      150-ге дейiн бiрлiк;

      немесе басқа

      шаруашылығы техникасы.

      Лизинг келiсiмiмен әрдайым несие берушi

      анықталған, ауыл ша. банк

      руашылығы техникасын

      сатып алу.

      Ауыл шаруашылығы әрдайым несие берушi

      техникасын лизингіге банк

      алушыға беру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелерi: машина-тpaктop паркін орта есеппен 3,5%-ға жаңарту; ауыл шаруашылығы техникасын лизингке алушылардың орта есеппен 17,3%-ға қамтамасыз ету; егіс алаңдарын ұлғайту; ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық базасының деңгейiн көтеру, аграрлық секторда қосымша жұмыс орындарын ашу, ауыл шаруашылығының әлеуметтiк-экономикалық жағдайын жақсарту; республикалық бюджеттiң несиелерiн өз уақытында қайтару және мақсатты және тиiмдi пайдалану.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 142 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 142 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден

      кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға несие беру"

      086 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 165404 мың теңге (бiр жүз алпыс бес миллион төрт жүз төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Жаңғырту және Даму Банкі арасындағы 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331-KZ қарыз туралы келiсiм; 1998 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасының "Қарыз беру келiсiмiн бекiту туралы" N 4331-KZ Заңы ; "Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейiнгi қолдау жөнiнде жоба) Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Жаңғырту және даму банкi арасындағы қарыз туралы 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331-KZ келiсiмдi бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты, сонымен бiрге үкiметтiк сыртқы қарыз қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстандағы аграрлық кәсiпорындардың экономикалық және қаржылық тұрақтылығын жақсарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: ұзақ мерзiмдiлiк негiзде "жұмсақ" несие берудiң базасында ауыл шаруашылығының несие беру жүйесiнiң тұрақтылығын арттыру және аграрлық кәсiпорындардың кiрiс алуын тұрақтандыру аграрлық кәсiпорындардың Халықаралық Жаңғырту және Даму Банкiнiң несие ресурстарына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығына несие берудiң құқықтық және институционалдық негiздерiн.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 086 Ауыл шаруа.

      шылығын

      жекешелен.

      дiруден

      кейiнгi

      қолдау

      жөнiндегi

      жобаға несие

      беру

      080 Сыртқы қа. Ең кемiнде 8 қосымша қаңтар Қазақстан

      рыздардың жобаны 165 404 мың Республика.

      есебiнен теңгеге несиелеу сының Ауыл

      жобаны iске шаруашылығы

      асыру министрлігі

      Қатысушы

      қаржы

      мекемелерi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: 165 404 мың теңге сомасында несие беру, экономикалық тұрғыдан тұрақты меншiктi ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының санын көбейту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 143 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 143 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ауылдық

      несие серiктестiктерi жүйесi арқылы несие беру"

      087 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1446600 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз қырық алты миллион алты жүз мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Аграрлық секторға несие беру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң мемлекеттiк қаржыға қол жеткiзуiн және пайдаланудың тиiмдiлiгiн жоғарылатуды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы өндiрісiне ауылдық несие серiктестіктер жүйесi арқылы несие беру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 087 Ауыл шаруа. Ауылдық несие серік. Жыл Қазақстан

      шылығы өн. тестіктері жүйесі бойында Республика.

      дiрiсiн ау. арқылы несие берудің сының Ауыл

      ылдық несие Қазақстан Республи. шаруашылығы

      серiктестiк. касының Үкіметі бе. министрлігі

      терi жүйесi кіткен ережелеріне

      арқылы несие сәйкес несие ресур.

      беру тарын бөлу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелерi: мемлекеттiк несие ресурстарын пайдаланудың нәтижесiндегi экономикалық тиiмділiк несиелерді мақсатты және тиiмдi пайдалану, және республикалық бюджетке уақтылы қайтару.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 144 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Мал өнiмдерiн өндiруге және оны сатып

      алуға несие беру" 088 республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 500 000 мың теңге (бiр миллиард бес жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мал өнiмдерi корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 қыркүйектегі N 1168 қаулысы ; "Мемлекеттік бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер үшiн бюджеттің орындалуы және есеп беру (мерзiмдiк және жылдық) нысандарын жүргiзу жөнiндегi қаржылық процедураларды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2002 жылғы 25 шілдедегi N 832 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мал өнiмдерiн өндiрудiң өсуiн ынталандыру, мал шаруашылығы саласының тиiмділiгiн арттыру, мал өнiмдерiн қайта өңдеудiң деңгейiн халықаралық стандарттарға жеткiзу, жаңа жұмыс орындардың ашылуына мүмкiндiк жасау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi:

      мал өнiмдерiн және тiрi мал дайындауға несие беру;

      мал өнiмдерiн қайта өңдеуге несие беру;

      мал өнiмдерiн және тiрi малды экспортқа және iшкі рынокқа шығаруға несие беру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 088 Мал өнiмде. Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      рiн өндiру. касы Үкiметi бекiт. бойында Республика.

      ге және оны кен мал өнiмдерiн сының Ауыл

      сатып алуға өндiру және оны шаруашылығы

      несие беру сатып алу мақсатына министрлігі

      бюджеттен несие беру

      шарттарын анықтау

      Несие беретiн бан.

      кiнi анықтау мақса.

      тында конкурс өткiзу

      Заңнамада белгiлен.

      ген тәртiпке сәйкес

      несие ресурстарын

      бөлу

      Мал өнiмдерiмен

      iшкi рынокты толты.

      ру және экспортқа

      шығару мақсатында

      қайта өңдеудi ұйым.

      дастыру

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетін нәтижелерi: импортты ығыстыру мақсатында iшкi рынокты жоғары сапалы, бәсекеге шыдамды, өзiмiздiң өнiмдермен толтыру; мал өнiмдерiнiң экспорттық потенциалын арттыру, Қазақстан Республикасын дүниежүзiлiк мал өнiмдерi рыногында экспорттаушы ретiнде бекiту; республикалық бюджеттiң несиелерiн өз уақытында қайтару және мақсатты және тиiмдi пайдалану.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 145 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 145 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 желтоқсандағы N 1296 қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

      министрлiгiнiң мекемелерiн материалдық-техникалық

      жарақтандыру" 205 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 263 929 мың теңге (екi жүз алпыс үш миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын кредиттеу және мемлекеттік iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы ; "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 3 , 4-баптары ; ""Өсiмдiктер карантинi туралы" Заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 ақпандағы Заңының 17-бабы ; "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегі Заңының 3-бабы ; "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы Заңының 115-117-баптары ; "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шiлдедегi Заңының 11, 33, 35-баптары; "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Жүгерiнi және бидайды жақсарту халықаралық орталығы арасындағы ауыл шаруашылығы ғылымы саласындағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Ветеринария бойынша нормативтiк құқықтық және басқа да актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 2 қазандағы N 1205 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi "Селекциялық жетiстiктердi сынау және қорғау" Республикалық мемлекеттiк кәсіпорынды қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 ақпандағы N 204 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi жүйесiнде мемлекеттiк мекемелер құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 941 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы аумақтарын карантиндік объектiлерден қорғау жөнiндегi ереженi және карантиндік объектiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1960 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мемлекеттiк мекемелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемелерiн жабдықтармен және техникамен жарақтандыру, ғимараттарды күрделi жөндеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 205 Қазақстан

      Республикасы

      Ауыл

      шаруашылығы

      министрлiгi.

      нiң мекеме.

      лерін мате.

      риалдық-тех.

      никалық жа.

      рақтандыру

      033 Ветеринария. Жабдықтар мен техни. Жыл Қазақстан

      дағы монито. каларды сатып алу: бойында Республика.

      ринг, рефе. - анаэробтық станция сының Ауыл

      ренция, -1 бiрлiк; шаруашылығы

      зертханалық - автоматты экстрак. министрлігі

      диагноз қою тор; плазмалар - 2

      және методо. бiрлiк;

      логия Ұлттық - мобильдi көлiктiк

      орталығын зертхана - 1 бiрлiк;

      материалдық- - иономер- И-500

      техникалық базалық -1 бiрлiк;

      жарақтандыру - спектрофотометр -

      1 бiрлiк;

      - трихинеллескоп - 1

      бiрлiк;

      - компьютер - 4

      бiрлiк;

      - принтер - 4 бiрлiк;

      - сканер - 1 бiрлiк;

      - тағы басқа зертха.

      налық жабдықтар.

      Ғимараттар мен бөлме.

      лердi жөндеу және

      қайта жаңарту.

      034 Ауыл шаруа. Сатып алу: тракторлар Жыл Қазақстан

      шылығы да. - 20 бiрлiк, бойында Республика.

      қылдарын комбайндар - 8 бiрлiк, сының Ауыл

      copт сынақ тіркемелi құралдар - шаруашылығы

      жөнiндегi 53 бiрлiк, тағы басқа министрлігі

      Мемлекеттік техникалар мен зерт.

      комиссияны ханалық жабдықтар - 41

      материалды бiрлiк.

      -техникалық

      жарақтандыру

      035 Республика. Мамандандырылған Жыл Қазақстан

      лық каран. автокөлiк - 1 бiрлiк, бойында Республика.

      тиндiк зерт. компьютерлер - 5 сының Ауыл

      ханаларды бiрлiк, принтерлер - шаруашылығы

      материалды- 5 бiрлiк, арнаулы министрлігі

      техникалық үстелдер - 5 бiрлiк,

      жарақтандыру микроскоптар - 10

      бiрлiк және тағы

      басқа зертханалық

      жабдықтар

      036 Интродукция. Сатып алу: компьютер Жыл Қазақстан

      лы-карантин. - 1 бiрлiк, офистiк бойында Республика.

      дiк жемiс- жиhаз - 1 бiрлiк, сының Ауыл

      жидек дақыл. қопсытқыш КРН 4,2 - 1 шаруашылығы

      дарының кө. бiрлiк, шұңқыр қазғыш министрлігі

      шеттiгiн ма. - 1 бірлік.

      териалды-

      техникалық

      жарақтандыру

      037 Гидрогеоло. - Алматы қаласындағы Жыл Қазақстан

      гиямелиора. Жетiсу гидрогеология бойында Республика.

      тивтiк экс. -мелиоративтiк экспе. сының Ауыл

      педициясын дицияға өндiрiстiк үй шаруашылығы

      материалдық- - 1 бiрлiк; министрлігі

      техникалық - мамандандырылған

      жарақтандыру автокөлiк - 1 бiрлiк;

      - арнаулы машина - 3

      бiрлiк;

      - жабдықтар - 2 бiрлiк;

      - бақылайтын ұңғыма

      мен гидропостарға

      күрделi жөндеу жүргiзу

      үшiн материалдар;

      - компьютерлер - 11

      бiрлiк;

      - мониторлар - 2

      бiрлiк; оргтехникалар

      - 4 бiрлiк;

      - тұрмысты техникалар

      - 1 бiрлiк;

      офистiк жиhаздар - 1

      бiрлiк.

      038 Фитосанитар. Мамандандырылған Жыл Қазақстан

      лық диагноз автокөлiк - 75 бiр. бойында Республика.

      қою және лiк, компьютерлер - сының Ауыл

      жобалау Рес. 170 бiрлiк, принтер. шаруашылығы

      публикалық лер - 170 бiрлiк, министрлігі

      әдiстемелiк ксерокстар - 75 бiр.

      орталықты лiк, телефондық

      материалды- аппараттар

      техникалық соның iшiнде факстар

      жарақтандыру - 75 бiрлiк,

      тоңазытқыштар - 79

      бiрлiк, зертханалық

      шкафтар - 200 бiрлiк,

      медициналық шкафтар

      - 79 бірлiк және

      тағы басқа зертхана.

      лық жабдықтар мен

      техникалар.

      039 Республика. - мамандандырылған Жыл Қазақстан

      лық интродук. автокөлiк - 2 бiрлiк; бойында Республика.

      циялы-каран. - компьютерлер - 2 сының Ауыл

      тиндiк жемiс бiрлiк; шаруашылығы

      -жидек дақыл. - принтерлер - 2 министрлігі

      дарының кө. бiрлiк;

      шеттігiн ма. - микроскоптар - 2

      териалдық- бiрлiк және тағы

      техникалық басқа жабдықтар

      жарақтандыру сатып алу.

      040 Агрохимиялық Автомашина "Нива" Жыл Қазақстан

      қызметтiң - 1 бiрлiк, бойында Республика.

      Республика. микроавтобус - 1 сының Ауыл

      лық ғылыми- бiрлiк, автомашина шаруашылығы

      әдiстемелiк "Газель" - 1 бiрлiк, министрлігі

      орталығын компьютерлер - 5

      материалдық- бiрлiк, принтерлер

      техникалық - 2 бiрлiк, көшiру

      жарақтандыру аппараты - 1 бiрлiк,

      сканер - 1 бiрлiк,

      плоттер - 1 бiрлiк,

      офистiк жиhаздар -

      22 бiрлiк, зертхана-

      лық жиhаздар - 40

      бiрлiк, зертханалық

      жабдықтар - 23 бiрлiк.<*>

      041 "Қазагромелио.Автокөліктер - 2 Жыл Қазақстан

      сушар" Рес. бiрлiк, компьютерлер бойында Республика.

      публикалық және оргтехникалар - сының Ауыл

      әдiстемелiк 7 бiрлiк, тұрмысты шаруашылығы

      орталығын техникалар мен офис. министрлігі

      материалдық- тiк жиhаздар - 2

      техникалық бiрлiк.

      жарақтандыру

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: материалдық-техникалық базалармен қамтамасыз етудi жақсарту нәтижесiнде мемлекеттiк мекеменiң функциясын орындау тиiмдiлiгiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 146 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

      министрлiгiнiң аумақтық органдары үшiн арнайы автокөлiк

      сатып алу" 209 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 269 568 мың теңге (екi жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз алпыс сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң аумақтық басқармалары органдарының қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: эпизоотияға қарсы жоспарланған шараларды сапалы шұғыл жүргізу мақсатында, ветеринариялық қадағалауды жүзеге асыру, сондай-ақ өте жұқпалы аурулардың таралуы бойынша уақтылы санитарлық карантиндiк шараларды жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң аумақтық басқармаларын арнайы көлiкпен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 209 Қазақстан Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      Республикасы касы Ауыл шаруашы. бойында Республика.

      Ауыл шаруа. лығы министрлiгiнiң сының Ауыл

      шылығы мини. аумақтық органдарына шаруашылығы

      стрлiгiнiң бөлу үшiн саны 270 министрлігі

      аумақтық бiрлiктегi BAЗ-

      органдары 212113 арнайы

      үшiн арнайы автокөлiгiн сатып

      автокөлiк алу.

      сатып алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Республика аумағында фитосанитариялық жағдайдың мемлекеттiк бақылауын қамтамасыз ету, жоспарланған эпизоотиялық iс-шараларды шұғыл өткiзу, аса қауiптi жұқпалы аурулар пайда болған жағдайда шұғыл iс-қимыл жасау; Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң зиянкестерiмен, арамшөптерiмен және ауруларымен күрес жөнiндегi iс шараларды жедел және тиiмдi өткiзуге, мемлекеттiк ветеринариялық қызметтiң ұтқырлығын арттыруға және Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң жүктелген функцияларының уақытылы орындалуына мүмкiндiк бередi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 147 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Балық қорын қорғау және балық аулауды реттеу мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын дамыту"

      212 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 27 124 мың теңге (жиырма жетi миллион жүз жиырма төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жануарлар дүниесiн қорғау, ұдайы өсiру және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 21 қазандағы N 18 Заңының 43-бабы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балық қорын сақтауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: балық қорын қорғау және балық аулауды реттеу мекемелерiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту және жақсарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 212 Балық қорын Балқаш-Алакөл балық Жыл Қазақстан

      қорғау және ресурстарын қорғау бойында Республика.

      балық аулау. және балық аулауды сының Ауыл

      ды реттеу реттеу жөніндегібас. шаруашылығы

      мекемелері. сейндік басқармасы министрлігі

      нiң матери. үшін мыналар сатып

      алдық-техни. алынады:

      калық база. - автомобиль көлiгi

      сын нығайту - 1 бiрлiк;

      - су көлiгi - 5-6

      бiрлiк;

      - ұялы байланыс

      құралдарын сатып алу

      (рация және радиона.

      вигациялық спутниктiк

      жүйе) - 5 бiрлiк;

      - оргтехника (видео.

      камералар, фотоаппа.

      раттар, компьютерлер)

      - 15-21 бiрлiк;

      - аспа моторлар - 6

      бiрлiк.

      Зайсан-Ертiс балық

      ресурстарын қорғау

      және балық аулауды

      реттеу жөнiндегi бас.

      сейндiк басқармасы

      үшiн мыналарды сатып

      алу:

      су көлiгінің - 5-6

      бiрлiгiн;

      аспалы моторлардың

      - 6 бiрлiгін; <*>

      Орал-Каспий облыс. Жыл Қазақстан

      аралық балық ресурс. бойында Республика.

      тарын қорғау және сының Ауыл

      балық аулауды реттеу шаруашылығы

      жөнiндегі бассейндiк министрлігі

      басқармасы үшiн

      мыналар сатып алынады:

      - автомобиль көлiгі

      - 1 бiрлiк;

      - су көлiгi - 9-11

      бiрлiк;

      - аспа моторлар -

      12 бiрлiк. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.03.14. N 150a қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Материалдық-техникалық базаны жақсарту нәтижесiнде балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу жөнiндегi мемлекеттiк мекемелердiң функциясын орындау тиiмдiлiгiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 148 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 148 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 148 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 желтоқсандағы N 1296 қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қатаң күзеттегi табиғи аумақтардың

      және орман шаруашылығы ұйымдарының материалдық-техникалық базасын дамыту" 215 республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 90691 мың теңге (тоқсан миллион алты жүз тоқсан бiр мың теңге). <*>

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Орман және аң шаруашылықтары комитетінiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қатаң күзеттегі табиғи аумақтардың және орман шаруашылығы ұйымдарының қызметiн жақсарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қатаң күзеттегі табиғи аумақтардың және орман шаруашылығы ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 215 "Қатаң күзет.

      тегi табиғи

      аумақтардың

      және орман

      шаруашылығы

      ұйымдарының

      материалдық-

      техникалық

      базасын

      дамыту

      030 Қазақ мем. Сатып алу: автоклав-1; Жыл Қазақстан

      лекеттік термостат - 1; кептiру бойында Республика.

      республика. шкафы - 1; тоңазытқыш сы Ауыл

      лық орман. -1; электронды таразы шаруашылығы

      тұқым меке. -1; компьютер үстелi министрлі.

      месiнiң -1; ыдыс кептiретін гінің Орман

      материалдық және жуатын екі және аң

      -техникалық қатарлы үстел - 1; шаруашылығы

      базасын таразы үстелi - 1; комитеті

      дамыту химреактивтер үшiн

      шкаф - 1; ыдыс шкафы

      - 1; ксерокс - 1;

      факс - 1; компьютер -

      1.

      031 Сандықтау 12 гектар көшеттiктi Жыл Қазақстан

      оқу-өндi. қайта қалпына келтiру; бойында Республика.

      рiстiк Сатып алу: күзет маши. сы Ауыл

      орман ша. насы - 2; өрт сөндiр. шаруашылығы

      руашылығы. гiш машина - 1; министрлігі.

      ның мате. автобус - 1; ПКЛ-70-3; нің Орман

      риалдық- компьютер - 2; офис және аң

      техникалық жиhазы: жазу үстелi шаруашылығы

      базасын -10; кресло - 3; комитеті

      дамыту орындықтар - 30;

      қабырға шкафы - 5;

      жұмсақ жиhаз - 2;

      тоңазытқыш - 1;

      тоңазытқыш камера - 1;

      телевизор - 3;

      төсек орын жиhазы -

      188; асхана жиhазы -

      67; 4 өндiрiс орнын

      күрделi жөндеу және

      оның айналасын

      көгалдандыру.

      032 Орман жасау Сатып алу: сервер - 1; Жыл Қазақстан

      жөнiндегi монитор - 5; үздiксiз бойында Республикасы

      жұмыстарды қоректендiру көзi - 7; Ауыл шаруа.

      жүргізу түрлi-түсті лазерлi шылығы мини.

      үшiн принтер А3-1; стрлігінің

      материалдық плоттер - 1; Локалдық Орман және

      -техникалық тор құру. аң шаруашы.

      базасын лығы

      дамыту комитеті

      033 Қатаң Сатып алу: өрт маши. Жыл Қазақстан

      табиғи насы - 11, байланыс бойында Республикасы

      күзеттегi құралдары ("KENWOOD" Ауыл

      аймақтардың радиостанциясы); шаруашылығы

      материалдық тұрақты - 1 бiрлiк, министрлi.

      -техникалық ұтқыр - 80 бiрлiк гiнiң Орман

      базасын (соның iшiнде қосымша және аң

      дамыту 15 бiрлiк), алып жү- шаруашылығы

      ретiн - 18 бiрлiк., комитетi

      қарауыл машиналары

      - 12 бiрлiк. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелерi: Қатаң күзеттегi табиғи аумақтардың және орман шаруашылығы ұйымдарының жағдайын жақсарту соның арқасында олардың материалдық-техникалық базасын нығайту нәтижесiнде жай күйiн жақсарту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 149 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Орманды және жануарлар дүниесiн қорғау

      жөнiндегi мекемелердi ұстауға және материалдық-техникалық

      базасын дамытуға облыстық бюджеттiң мақсатты трансфертi"

      415 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 078 454 мың теңге (бip миллиард жетпiс сегiз миллион төрт жүз елу төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1993 жылғы 23 қаңтардағы Орман кодексi ; "Жануарлар дүниесiн қорғау, көбейту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 21 қазандағы N 18 Заңы; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi N 160-1 Заңы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi N 162-1 Заңы , "Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Орман және аң шаруашылықтары комитетiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы ; "Ормандағы өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 қыркүйектегi N 1271 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ормандардың экологиялық және ресурстық потенциалдарын арттыру жағдайларын қамтамасыз ету; орман, аңшылық құрылғысы материалдары негiзiнде орман ресурстарын ұтымды және аздырмай пайдалану, оларды күзету, қорғау және жаңғырту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ормандарды күзету, қорғау және орман құрылыстары материалдары негізiнде қайта өсiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      415 Орманды және

      жануарлар

      дүниесiн

      қорғау

      жөнiндегi

      мекемелердi

      ұстауға және

      материалдық-

      техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      облыстық

      бюджеттiң

      мақсатты

      трансфeртi

      1 030 Ақмола Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 14 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 557

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      2 031 Ақтөбе Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 7 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 179

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      3 032 Алматы Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 16 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 557

      жөнiндегi бiрлiк "Кзыл-Джигида"

      мекемелердi табиғат қорғау меке.

      ұстауға және месіне саны 15 бірлік

      материалдық облыстық бюджетке

      -техникалық қаражат аудару

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      4 033 Атырау Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 3 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 91

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      5 034 Шығыс Қазақ. Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      стан облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 13 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 458

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      6 035 Жамбыл Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 11 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 351

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      7 036 Батыс Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 8 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 404

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      8 037 Қарағанды Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 6 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 178

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      9 038 Қостанай Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 11 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 467

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      10 039 Қызылорда Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 8 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 210

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      11 040 Маңғыстау Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 2 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 24

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      12 041 Павлодар Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      облыстың лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      бюджетіне жөнiндегi 3 мекеме. сының Ауыл

      орманды және нiң материалдық- шаруашылығы

      жануарлар техникалық базасын министрлігі

      дүниесiн ұстау және жарақтан.

      қорғау дыру үшiн, саны 128

      жөнiндегi бiрлiк облыстық бюд.

      мекемелердi жетке қаражат аудару

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      13 042 Солтүстік Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      Қазақстан лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      облыстың жөнiндегi 12 мекеме. сының Ауыл

      бюджетіне нiң материалдық- шаруашылығы

      орманды және техникалық базасын министрлігі

      жануарлар ұстау және жарақтан.

      дүниесiн дыру үшiн, саны 546

      қорғау бiрлiк облыстық бюд.

      жөнiндегi жетке қаражат аудару

      мекемелердi

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      14 043 Оңтүстік Орманды және жануар. Жыл Қазақстан

      Қазақстан лар дүниесiн қорғау бойында Республика.

      облыстың жөнiндегi 10 мекеме. сының Ауыл

      бюджетіне нiң материалдық- шаруашылығы

      орманды және техникалық базасын министрлігі

      жануарлар ұстау және жарақтан.

      дүниесiн дыру үшiн, саны 309

      қорғау бiрлiк облыстық бюд.

      жөнiндегi жетке қаражат аудару

      мекемелердi

      ұстауға және

      материалдық

      -техникалық

      базасын

      дамытуға

      арналған

      мақсатты

      трансферт

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелерi: *орман қоры аумағындағы ормандарды күзету және қорғау, олардың санитарлық жағдайын жақсарту, ормандағы өртке жол бермеу, ормандарды ұдайы өсiрудi қамтамасыз ету.

      Ескерту

      *) Iске асыру жөнiндегі iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетін нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларының паспорттарында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      қосымша 149-1

      ЕСКЕРТУ. Жаңа 149-1 қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      417 "Қаратал суару жүйесіндегі магистралдық каналдарды

      және коллекторлық-дренажды желісін жөндеуге

      Алматы облыстық бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер"

      Республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Бағасы: 150 000 мың теңге (жүз елу миллион теңгe).

      2. Бюджеттiк бағдарламасының нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламасының қаржыландыру көздерi: республикалық бюджетiнiң қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламасының мақсаты: Қаратал суландыру жүйесіндегі магистральдық каналдар мен коллекторлы-дренажды желiлерді нормативтік техникалық қалпына келтіру.

      5. Бюджеттiк бағдарламасының мiндеттерi: Қаратал суландыру жүйесіндегі магистральдық каналдар мен коллекторлы-дренажды желілерді жөндеуге республика бюджетiнен Алматы облысы бюджетiне мақсатты инвестициялық трансферттер бөлiнуi.

      6. Бюджеттiк бағдарламасын орындау шараларының жобасы:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      417 Қаратал Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан

      суару Yкiметiнiң 2002 жылғы бойын. Республикасы

      жүйесiн. 25 шiлдедегi N 832 да Ауыл

      дегi қаулысымен бекiтiлген шаруашылығы

      магис. бюджеттi орындау мен Министрлігі.

      тралдық оны жүргiзу жөнін. нің Су

      каналдар. дегі мемлекеттiк ресурстары

      ды және мекеменiң есеп форма. жөніндегі

      коллек. лары (уақытша, жылдық) Комитеті

      торлық- қаржы процедуралары

      дренажде Ережелерiне сәйкес

      желісін Алматы облысы Қаратал

      жөндеуге жүйесiндегi магис.

      Алматы тральдық каналдар мен

      облыстық коллектор-дренаж желі.

      бюджетiне лерiнің нормативтік-

      берiле. техникалық ахуалын

      тін мақ. мемлекеттік сараптау.

      сатты дан өткізіліп бекі.

      транс. тілген жобалық-

      ферттер сметалық құжаттарына

      сәйкес қалпына келтіру

      жәнe облыс бюджетiнiң

      қорына мақсатты

      инвестициялық транс.

      ферттердi аудару.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламасы орындалуынан күтілетін нәтижесi: Алматы облысы Қаратал суландыру жүйесiндегi магистральдық каналдар мен коллекторлы-дренажды желiлердi нормативтік техникалық қалпына келтiру жұмыстары орындалуына қаржы бөлiнуге қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 150 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 150 қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау"

      420 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 620 мың теңге (төрт миллион алты жүз жиырма мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ;

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстандағы аграрлық кәсiпорындардың экономикалық және қаржылық тұрақтылығын арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiн қолдау жобасының екiншi этапын дайындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 420 Ауыл

      шаруашы.

      лығын

      жекешелен.

      діруден

      кейiнгі

      қолдау

      29 Ішкi Қосымша құнға Екінші Қазақстан

      көздердiң салынатын салықты жарты Республикасы.

      есебiнен төлеу жылдық ның Ауыл

      грантты шаруашылығы

      іске министрлігі

      асыру

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау" екiншi этаптағы жобаның iске асыру жоспары дайындалатын болады.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 151 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 151 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ынтымақ су қоймасы мен Нұра өзенiнiң

      құрамындағы сынапты мониторингтеу" 421 республикалық

      бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4620 мың теңге (төрт миллион алты жүз жиырма мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: су сапасының тиiмдiлiгiн арттыру шараларын жүргiзу және су ресурстарын басқару.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ынтымақ су қоймасы мен Нұра өзенiнiң құрамындағы сынапты мониторингтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 421 Ынтымақ су

      қоймасы мен

      Hұpa өзенi.

      нiң құрамын.

      дағы сынапты

      мониторинг.

      теу.

      029 Iшкi көздер Қосымша құн салығын Жыл Қазақстан

      есебiнен төлеу бойында Республика.

      грантты сының Ауыл

      жүзеге шаруашылығы

      асыру министрлi.

      гiнiң Су

      ресурстары

      жөнiндегi

      комитетi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелерi: Ынтымақ су қоймасы мен Нұра өзенiнiң құрамындағы сынапты бағалау және ынтымақ су қоймасы құрылысын бiтiру жөнiндегi шешiмнiң жобасын қабылдау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 152 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 152 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстанның ауылшаруашылығы

      өнiмдерiнiң бәсекелестiгiн арттыру"

      422 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 435 мың теңге (төрт жүз отыз бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Агросервистiк қызметтi (ауыл шаруашылығы қызмет көрсету) қолдау жобасын дайындауға Қазақстан Республикасына грант беру туралы Халықаралық жаңғырту және даму банкiсiмен келiсiмдi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы N 1157 қаулысы ; "Агросервистiк қызметтi (ауыл шаруашылығы қызмет көрсету) қолдау жобасын дайындауға Қазақстан Республикасына грант беру туралы Халықаралық жаңғырту және даму банкiсiмен келiсiмге өзгертулер мен толықтырулар енгiзу жөнiндегi Халықаралық жаңғырту және даму банкiнiң хатына қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 шiлдедегi N 822 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстанның ауылшаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекелестiгiн арттыру" жобасын дайындау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстанның ауылшаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекелестiгін арттыру" жобасын дайындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 422 Қазақстанның

      ауылшаруашы.

      лығы өнiмдер.

      iнiң бәсеке.

      лестiгiн

      арттыру

      029 Iшкi көздер Қосымша құнға Жыл Қазақстан

      есебiнен салынатын бойында Республика.

      грантты салықты төлеу. сының Ауыл

      жүзеге асыру шаруашылығы

      министрлiгi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: "Қазақстанның ауылшаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекелестiгiн арттыру".

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 153 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 153 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ормандарды сақтау және республика

      аумағында орман алқаптарын ұлғайту"

      423 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3850 мың теңге (үш миллион сегiз жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "2003 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада ормандарды сақтау және оның аумағында орман алқаптарын ұлғайту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ормандарды сақтау және республика аумағында орман алқаптарын ұлғайту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      423 Ормандарды

      сақтау және

      Республика

      аумағында

      орман

      алқаптарын

      ұлғайту

      029 Iшкі көздер Қосымша құнға Жыл Қазақстан

      есебiнен төленетін салық бойында Республика.

      грантты сының Ауыл

      жүзеге асыру шаруашылығы

      министрлігі.

      нің Орман

      және аң

      шаруашылығы

      комитеті

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: "Ормандарды сақтау және республика аумағында орман алқаптарын ұлғайту" жобасын дайындау, оны iске асыру ормандарды сақтауға және республика аумағында орман алқаптарын ұлғайтуын қамтамасыз етедi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 154 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 154 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Жер асты суларын қорғау және Өскемен

      қаласындағы өнеркәсіптік ағындыларын тазалау"

      424 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2310 мың теңге (екi миллион үш жүз он мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жер асты суларының сапасын жақсарту, ертiс өзенiне улы металл қоспаларының түсуiнiң алдын алу мақсатында және Астана, Павлодар, Қарағанды, Өскемен қалаларының тұрғындары тұтынатын судың сапасын жақсартуды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Жер асты суларының қозғалысын болжау және Өскемен қаласындағы жерасты суларын өнеркәсiптiк ағындылармен ластануын таратылу орны мен деңгейiн анықтау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 424 Жер асты

      суларын қор.

      ғау және

      Өскемен қала.

      сындағы

      өнеркәсiптік

      ағындыларын

      тазалау

      029 Iшкi көздер Қосымша құнға Жыл Қазақстан

      есебiнен салынатын салықты бойында Республика.

      грантты төлеу. сының Ауыл

      жүзеге асыру шаруашылығы

      министрлiгі

      Су ресурстары

      жөніндегі

      комитеті

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Өскемен қаласындағы жер асты суларын өнеркәсiптiк ағындылармен ластануын таратылу орны мен деңгейiн анықтау және ластанудың көзiн жою жөнiндегi ұсынысты дайындау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 155 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

      министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн қолдау" 500

      республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 40 000 мың теңге (қырық миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы бiрыңғай ақпараттық кеңестік тұжырымдамасы және оны iске асыру шаралары" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 29 шілдедегі N 715 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі ақпараттық-маркетингілiк жүйесiн құру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы , "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 2 тамыздағы N 864 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк органдармен және мемлекеттiк емес құрылымдармен аумақтық басқармалармен шұғыл өзара iс-қимыл үшiн Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық маркетингілiк жүйелерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлердi қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингілiк жүйелерiн қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Қазақстан 1. Интернет жүйе. Жыл Қазақстан

      Республикасы сiнде жұмыс істегенi бойында Республи.

      Ауыл үшiн төлем ақы төлеу. касының

      шаруашылығы 1) Бөлiнген арна Ауыл шаруа.

      министрлiгi. үшiн ақы - 1 дана; шылығы

      нiң ақпарат. 2) коммутативтiк кiру министрлігі

      тық жүйелерiн абоненттiк төлем -

      қолдау 215 нүкте.

      2. Веб-сайтты ұстау

      және жаңарту - 1.

      3. Ресми көздермен

      ақылы негiзде ақпарат

      алмасу.

      4. Iшкi жергiлiктi

      желiге техникалық

      қызмет көрсету.

      5. Ақпараттық-марке.

      тингiлiк жүйенi

      қолдау және дамыту

      үшiн көрсетiлген

      қызметтерге төлем

      ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингілiк жүйелерiнiң тиiмдi жұмыс icтeуi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 156 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы ауыл

      шаруашылығы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру"

      600 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 119 300 мың теңге (жүз он тоғыз миллион үш жүз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы бірыңғай ақпараттық кеңістік тұжырымдамасы және оны іске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 шілдедегі N 715 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттық-маркентингтік жүйесін құру мәселелері бойынша" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлік бағдарламасын іске асыру іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 2 тамыздағы N 864 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттық жүйелерді жасау және маркетингілік ақпарат жүйесінің даму шұғыл әрекеттілік мемлекеттік орган және мемлекеттік емес құрылымдармен басқару аумақтарын ақпараттың қажеттілігін қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Мемлекеттiк органдармен және мемлекеттiк емес құрылымдармен аумақтық басқармалармен шұғыл өзара iс-қимыл үшiн Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық маркетингілiк жүйелерiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлердi қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қазақстан 1. Техниканы сатып Жыл Қазақстан

      Республикасы алу: бойында Республика.

      Ауыл шаруа. 1) компьютерлер - 354 сының Ауыл

      шылығы мини. бiрлiк; шаруашылығы

      стрлiгiнiң 2) ксерокстар - 62 министрлігі

      ақпараттық бiрлiк;

      жүйелерiн 3) Шарп көбейту

      құру аппараты - 2 бiрлiк;

      4) тiгетiн аппарат -

      1 бiрлiк.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингiлiк жүйелерiнiң тиiмді жұмыс iстеуi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 157 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 157 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 желтоқсандағы N 1296 қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Өсiмдiктер карантинi"

      700 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 528 992 мың теңге (бec жүз жиырма сегiз миллион тоғыз жүз тоқсан екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 18-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 шiлдедегi N 889 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы аумақтарын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегі ереженi және карантиндiк объектiлердiң Тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1960 қаулысы ; "Карантиндiк объектiлердiң және аса қауiптi зиянды организмдердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау мен профилактика және Қазақстан Республикасының аумағында қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: карантиндiк объектiлер ошақтарын табу, оқшаулау, жою және олардың одан әрi таралуын болдырмау, сатып алуды, сақтауды, пестицидтердi тасуды ұйымдастыру, зертханалық сараптамаға түсетiн карантиндiк объектiлердiң түрлерлiк құрамын және үлгi түрiндегi бөгде түрлердi анықтау және егiлетiн мен отырғызылатын материалдарда жасырылынған залалдарды табу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 700 Өсiмдiктер

      карантинi

      030 Республика. Карантинге жатқызыл. Жыл Қазақстан

      лық карантин ған өнiмде карантин. бойында Республика.

      зертханасы дiк объектiлер болу. сының Ауыл

      ын және олардың түр. шаруашылығы

      лiк құрамын анықтауға министрлігі

      23-26 мың зертханалық

      фитосанитариялық

      талдаулар жүргізу

      үшін штат саны 35

      адамдық мемлекеттiк

      мекеменi ұстау

      031 Республика. Өсiмдiктердiң зиян. Жыл Қазақстан

      лық интро. кестерiн, ауруларын бойында Республика.

      дукциялық- және арамшөптердi сының Ауыл

      карантиндiк анықтауға арналған шаруашылығы

      жемiс-жидек сараптамалар мен министрлігі

      дақылдарының талдаулар және

      көшеттiгi тексерiлетiн каран.

      тинге жататын мате.

      риалды баптау бойынша

      агротехникалық iс-

      шаралар жүргiзу ар.

      қылы өсiмдіктердiң

      тозаңдану кезеңiнде

      105-115 дана жемiс-

      жидек дақылдарының

      сорт үлгiлерiне

      (қара жидектер, тiкпе

      көшеттер, тұқымдар,

      түйнектер, баданалар,

      тамыр түйнектер,

      жемiстерi үлгiлердiң)

      және тексерiлетiн

      карантинге жататын

      материалды баптау

      жөнiндегi агротехни.

      калық iс-шаралар

      жүргiзу жолымен

      3500-3600 дана әртүрлi

      жемiс-жидек және басқа

      дақылдардың өсiрiлген

      тiрi өсiмдiктерiне

      апта сайын зерттеу

      жүргiзу үшiн штат саны

      9 адамдық мемлекеттiк

      мекеме ұстау:

      а) тексеруге келiп

      түскен материалдар

      үшiн тиiстi телітуші

      өсiру;

      б) келiп түскен

      материалдарды ұластыру,

      отырғызу немесе себу;

      в) суару, отау, қопсыту,

      химиялық өңдеу, үстеп

      қоректендiру, шырпу

      жүргiзу;

      г) карантиндiк

      тексерiстен кейiн сау

      егiлетiн, ұластырылатын

      немесе тұқымдық

      материал шығару

      032 Республикалық Тексерiлетiн астық Жыл Қазақстан

      интродукция. дақылдары мен жүгерi. бойында Республи.

      лық астық лердiң сортты үлгiлi касының

      дақылдары тұқымдарын баптау Ауыл шаруа.

      көшеттігi бойынша химиялық және шылығы

      агротехникалық iс- министрлігі

      шаралар арқылы зиян.

      кестердi, өсiмдiктер.

      дiң ауруларын және

      арамшөптердi табуда,

      өсiмдiктердiң өсiп-

      өнуi кезеңiнде тұқым

      материалдарын апта

      сайынғы зерттеуде

      және астық дақылдар.

      ының импорттық сортты

      үлгiлерiн және жүгерi

      дақылдарын тексеруде

      карантиндiк объектi.

      лермен залалданған

      38-43 үлгiлерiне

      бақылау жүргiзу үшiн

      штат саны 18 адамдық

      мемлекеттiк мекеме

      ұстау:

      а) топырақтарды егiстiк

      алдында өңдеу;

      б) келiп түскен

      импорты сортты үлгiлi

      астық дақылдарын және

      жүгерiлердi егу және

      өсiру;

      в) отауды, қопсытуды,

      химиялық өңдеуді,

      үстептi және т.с.с.

      жүргiзу;

      г) карантиндiк

      тексерiстен кейін сау

      тұқымдық материал

      шығару.

      033 Карантиндiк, Қазақстан Республика. Жыл Қазақстан

      зиянкестердi, сының Үкiметi анық. бойында Республика.

      өсiмдiктердiң таған тiзбе бойынша сының Ауыл

      аурулары мен карантиндiк объектi. шаруашылығы

      арамшөптердiң лердiң таралу ошақтарын министрлігі

      ошақтарын табу, оқшаулау және

      анықтау, жою жөнiндегi iс-

      оқшаулау және шараларды жүзеге асыру,

      жою оның iшiнде:

      - 50 кәсiпорындарда Жыл

      және 860,0-900,0 мың бойында

      гектар алаңда каран.

      тиндiк объектiлердiң

      барына зерттеу

      жүргiзу;

      - химиялық препарат. Жыл

      тарды: қапр қоңызына бойында

      қарсы күресуге 50 мың

      текше метр алаңға

      фумиганттарды;

      карантиндiк зиянкес. Жыл

      терге қарсы күресуге бойында

      4,9-5,4 мың гектар

      алаңға инсектицид.

      тердi; карантиндiк

      арамшөптерге қарсы

      күресуге шамамен

      106,4-117,4 мың

      гектар алаңға герби-

      цидтердi сатып алу,

      соның iшiнде олардың

      қорын жасау;

      - кедендiк процедура. Жыл

      ларын өткiзу; бойында

      - химиялық препарат.

      тарды сақтау;

      - химиялық препарат.

      тарды белгiленген

      орынға жеткiзу;

      - карантиндiк зиянкес.

      тер мен арамшөптерге

      қарсы химиялық күрес:

      50,0 мың текше метрге;

      89,0-100,0 мың гектарға

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: карантиндiк зиянкестер, өсiмдiктердiң аурулары мен арамшөптердiң таралу ошақтарын табу, оқшаулау, жою, егiндi сақтау, карантиндiк объектiлердi уақытылы жою мақсатында оларды анықтау үшiн карантинге жатқызылған өнiмге зертханалық фитосанитариялық талдауды жүргiзудi, Республикалық интродукциялық-карантиндiк көшеттiкке сараптамаға келiп түскен импорттық өсiмдiк материалдарын Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын 100 %-ға болдырмау және тексерiстен кейiн caу егiлетiн, ұластырылатын және тұқымдық материал шығару.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 158 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 158 қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      "Топырақтың агрохимиялық тексерудi жүргізу және

      жерлердің құнарлығын қалпына келтiру"

      701 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 76 448 мың теңге (жетпiс алты миллион төрт жүз қырық сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Агрохимиялық қызметтің республикалық ғылыми-әдiстемелiк орталығы мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 23 қаңтардағы N 83 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ғылыми-әдiстемелiк басшылықтың бiрыңғай жүйесiн қалпына келтiру және ауыл шаруашылығы агрохимиялық қызмет көрсететiн субъектiлердің қызметтерiнiң үйлестiрiлуi.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығына арналған жердiң құнарлығын дер кезiнде және сапалы бағалау, экологиялық бұзушылықты табу, сондай-ақ минералды және органикалық тыңайтқыштарды экономикалық өтелімдi дозаларын қолдану негiзiнде егiстік жерлердi тиiмдi пайдалану жөніндегi ұсыныстарды әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 701 "Топырақ.

      тың агро.

      химиялық

      тексерудi

      жүргiзу

      және жер.

      лердің

      құнарлы.

      ғын

      қалпына

      келтiру"

      030 "Агро. Мемлекеттiк мекеменi Жыл Қазақстан

      химиялық ұстау; топырақты- бойын. Республикасы.

      қызметтің агрохимиялық жұмыстың да ның Ауыл

      республи. сапасын, топырақ шаруашылығы

      калық құнарлығының күйi мен министрлiгi

      ғылыми- өзгеруін бақылайтын, Агрохимиялық

      әдiсте. токсикологиялық қызметтің

      мелiк зерттеулер, пестицид. республикалық

      оpталығы" тердің, ауыр металдар. ғылыми-

      дың, нитраттардың әдістемелік

      қалған санын, топырақ. орталығы

      тың радиоактивтi

      ластанған деңгейiн

      бақылайтын, агрохимия.

      лық зерттеулердiң

      нәтижесi бойынша

      мазмұнында қоректiк

      заттар қозғалмалы

      нысанды - азот,

      фосфор, алмастыру

      калий, микроэлементтер

      және басқа да көрсет.

      кіштер бойынша карто.

      грамма құрастыратын,

      агрохимиялық деректер

      жиынтығын құратын,

      минералды және органи.

      калық тыңайтқыштарды

      экономикалық өтелiмдi

      дозаларын қолдану

      негiзiнде егiстiк

      жерлердi тиiмдi

      пайдалану жөніндегi

      ұсыныстарды әзiрлейтiн

      ғылыми-әдiстемелiк

      басшылықты жүзеге

      асыру мақсатында

      "Агрохимиялық қызмет.

      тiң республикалық

      ғылыми-әдiстемелiк

      орталығы" штат саны

      150 адам.

      031 "Агро. Ғимаратқа күрделi Жыл Қазақстан

      химиялық жөндеу жүргізу: бойын. Республикасы.

      қызметтің - 100 м 2 ғимарат да ның Ауыл

      республи. шатырына ішінара шаруашылығы

      калық ремонт жасау, - 3 100 министрлігі

      ғылыми- м жылу құбырларын Агрохимиялық

      әдiстеме. бөлшектеу, - 5 550 м қызметтің

      лiк жылу құбырларына төсем республикалық

      орталығы" жасау, 500 дана ғылыми-

      мемлекет. радиаторларды бөлшек. әдістемелік

      тiк меке. теу - 30 дана регистр. орталығы

      месiнiң дi бөлшектеу, - 600 кв

      өндiрiс. радиаторларды орнату,

      тiк база. - 40 дана раковина

      сын орнату, - 24 дана

      дайындау унитаз бөшкесiмен

      орнату, - 32 дана

      писсуарлар орнату;

      - Сумен қамтамасыз

      ету және канализация

      жүйелерiн қалпына

      келтiру - 213 м

      құбырларды бөлшектеу -

      350 дана, 50 дана

      флянтар, 25 дана

      ысырма дайындау,

      вентильдер, ысырмалар,

      тетiктер, қақпақтар,

      - 40 дана құбырларға

      шүмектер орнату;

      - 2 дана қазанды қатты

      отында монтаждау;

      - 2 дана көмiр және

      күл сақтайтын сарайлар

      салу;

      - Жобалық-сметалық

      құжаттар дайындау;

      - Жобалық-сметалық

      құжаттарды мемлекеттiк

      сараптамадан өткiзу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: топырақтың құнарлығын сақтауға, өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнің сапалылығына, ауыл шаруашылығына арналған жердің құнарлығының мониторингiсiне, химиялау құралын экологиялық бағалауға, ғылыми-негiздеу ұсыныстарын және минералдық пен органикалық тыңайтқыштарды қолдану нормативтерiн әзiрлеуге байланысты, барлық комплекстi мәселелер бойынша орталықтандырылған ғылыми-әдiстемелiк басшылық және топырақты-зертханалар қызметiнің үйлестiруiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 159 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Гидромелиоративтiк жүйелерді әзiрлеу

      мен жобалау-iздестiру жұмыстарын енгiзудi үйлестiру"

      702 республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 272 мың теңге (он миллион eкі жүз жетпiс екi мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмiн өcipу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жобалық кәсiпорындарды әдістемелiк нұсқаулармен, бiрыңғай республикалық нормалармен, жобалық-iздестiру жұмыстары бойынша стандарттармен қамтамасыз ету, техникалық-экономикалық негiздеудiң және жобалық-сметалық құжаттамалардың, гидромелиоративтiк жүйелердегi және су шаруашылығы объектiлерiндегi жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарының орындалу сапасын көтеру, жобалық кәсiпорындар мен тапсырыс берушiлер арасындағы даулы жағдайды қарау, жобалау жөнiндегi бiрыңғай республикалық нормативтiк құжаттамалар әзiрлеу, техникалық-экономикалық негiздеу мен жобалық-сметалық құжаттамаларға қорытынды және сараптама беру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 702 Гидромелио.

      ративтiк

      жүйелердi

      әзiрлеу мен

      жобалау-

      iздестiру

      жұмыстарын

      енгiзудi

      үйлестiру.

      030 "Қазагро. Жобалық-iздестiру Жыл Қазақстан

      мелиосушар" жұмыстарында бiрың. бойында Республика.

      республика. ғай республикалық сының Ауыл

      лық әдiсте. нормативтi-әдiстемелi шаруашылығы

      мелiк орта. құжаттамалармен министрлігі

      лық қамтамасыз ету және

      әзiрлеу;

      - гидромелиоративтiк

      жобалар мен су

      шаруашылығына арнал.

      ған бiрыңғай ақпа.

      раттық қамтамасыз

      етудi әзiрлеу;

      - гидромелиоративтiк

      жобалар мен су шаруа.

      шылығына арналған

      қорытынды мен сарап.

      таманы беру;

      - аймақты жобалы-

      iздестiру кәсiпорындар

      қызметтерiн үйлестi.

      рудi жүзеге асыру;

      - гидромелиоративтік

      және су шаруашылығы

      жүйесiн қалпына

      келтiруге қаржы

      салымдарын тартуды

      жүзеге асыру мақсатында

      штат санында 23 адаммен

      мемлекеттiк мекеменi

      ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: жобалық-iздестiру жұмысын сапалы және тиiмдi орындау, келiсiлген нормалармен және ережелермен қамтамасыз ету, жобаларға бiлiктi қорытындылар мен сараптамаларды беру мелиорация саласы бойынша TЭH және ЖСҚ құнның төмендеуiне әкеледi, суармалы-суландыру жүйелерiнiң пайдалы әрекеттерiнiң коэффициентiн 40 %-дан 80 %-ға дейiн көтеру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 160 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Агроөнеркәсiптiк кешенi саласын

      дамытуды реттеу жөнiндегi нормативтiк әдiстемелiк база

      әзiрлеу" 703 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50 000 мың теңге (елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 шiлдедегi N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қарашадағы N 1096 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: агробизнес жүйесiн тиiмдi құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: агроөнеркәсiптiк кешенiн реттеу кезiнде негізділік шаралар деңгейiн арттыру үшiн ұсыныстар, нормативтер, стандарттар және әдiстемелер әзiрлеу және халықаралық талаптарға сәйкес келтiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 703 Агроөнеркә. Мына салаларда 36 Жыл Қазақстан

      сiптiк ке. ұсыныстар, норма. бойында Республика.

      шенi саласын тивтер, стандарттар сының Ауыл

      дамытуды және әдiстемелер шаруашылығы

      реттеу жө. әзiрлеу бойынша министрлігі

      нiндегі нор. қызметке ақы төлеу:

      мативтiк - ауыл шаруашылығы

      әдiстемелiк өндiрiсiнiң бәсекеге

      базасын жарамдылығын артты.

      әзiрлеу руға, ауыл шаруашы.

      лығы өндiрiсiнiң

      тиiмдi жүйесiн және

      ауыл шаруашылығы

      саласын қолдаудың

      тетіктерiн құруға

      бағытталған ауыл

      шаруашылығын эконо.

      микалық дамыту;

      - сақтандыру тариф.

      терiнiң деңгейiн

      және өсiмдiк шаруа.

      шылықтарын сақтандыру

      кезiндегi шығынды

      бағалауды оңтайлы

      анықтау үшiн шығындар

      нормативтерiн әзiрлеу.

      - негiзгi қоректiк

      өнiмдердi қолдану;

      - ауыл аудандарының

      даму келешегiн

      анықтау жөнiндегi

      критерийлердi әзiрлеу;

      - ауыл шаруашылығы

      өнiмдерiн терең қайта

      өңдеу жаңа техноло.

      гияларын әзiрлеу;

      - өсiмдiктер карантинi

      және қорғау;

      - астық өндiрiсi;

      - ветеринария;

      - ауыл шаруашылығы

      өсiмдiктерiнiң жоғары

      өнiмді сорттарын және

      жануарлар пародаларын

      олардың гендiк қорларын

      сақтай отырып шығару;

      - ауыл шаруашылығы

      дақылдарын егiп өсiрудi

      жетiлдiру және жер

      ресурстарын тиiмдi

      пайдалану;

      - ауыл шаруашылығының

      су пайдалану жүйесiн

      оңтайландыру;

      - ауыл шаруашылығы

      машиналарын жасау және

      техникалық саясат;

      - өндiрiс өнiмдерiнiң

      және қоршаған ортаны

      қорғау шығындарын

      азайтуды қамтамасыз

      ететiн, ауыл шаруашы.

      лығы аймақтарының

      жағдайына бейiмделген

      технологиялар мен

      механикалық құралдар

      жасау;

      - мамандандыру аймақтары

      бойынша өндiрiстiк

      және еңбек ресурстарын

      тиiмдi орналастыру

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: алынған ұсынымдар, нормативтер, стандарттар және әдiстемелер қазiргi бар нормативтi-құқықтық және әдiстемелiк негізсiз базасында Қазақстанның бүкiл Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымдарына кiру процесi шеңберiнде рынок жағдайына дүниежүзiлiк талаптарға жылдам бейiмделуiне мүмкiндiк туғызады. Осы бюджеттiк бағдарламаны iске асыру агробизнестi тиiмдi құру үшiн әдiстемелiк, нормативтiк, құқықтық базасын қамтамасыз етедi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 161 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 161 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауылда ақпараттық инфрақұрылымды енгiзу

      және дамыту" 704 республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 460000 мың теңге (төрт жүз алпыс миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: саланы тиiмдi мемлекеттiк реттеудi, ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң рыногiн дамытуды қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi талдамалы және маркетингтiк ақпаратпен жедел қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiн және мемлекеттiк, органдар, сондай-ақ агроөнеркәсiп рыногына басқа да қатысушылары арасында талдамалы және маркетингтiк жедел ақпарат алмасуды қамтамасыз ету жөнiндегi ақпараттық инфрақұрылым қызметiн құру және қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 704 Ауылда ақ. Мыналарды сатып алу Жыл Қазақстан

      параттық үшiн "Қазагромарке. бойында Республика.

      инфрақұры. тинг" ААҚ жарғылық сының Ауыл

      лымды енгi. капиталын қалыптас. шаруашылығы

      зу және тыруға; министрлігі

      дамыту - ауылдық ақпараттық

      консультациялық

      орталықтар (AAКO)

      желiлерiн құруғa және

      оларды қамтамасыз етуге;

      негiзгi құралдар;

      Ауылда "Қазагромар.

      кетинг" ААҚ ақпарат.

      тық инфрақұрылымды

      енгізу және дамыту

      жөніндегi қызметiн

      қамтамасыз ету; оның

      iшiнде мыналар

      бойынша: Ақпараттың

      жинау және талдап

      өңдеу; мемлекеттiк

      басқару органдарын

      ақпараттық қамтамасыз

      ету; ауыл шаруашылығы

      өнiмi мен азық-түлiк

      рыногін зерттеу,

      қорытылған маркетинг.

      тік ақпаратты аграрлық

      рыноктың қатысушыла.

      рына жеткiзу страте.

      гиялық өнiмдер үшiн

      агроөнеркәсiп рыногы.

      ның жай-күйi туралы

      талдама материалдарды

      ұсыну; ауыл шаруашы.

      лығы өнiмдерiн жемдiк

      рынокта орнықтыру

      жөнiндегi консалтинг.

      тiк қызмет көрceту.


      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Ауылда тиiмдi ақпараттық инфрақұрылымның болуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 162 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Астық қолхаттары бойынша

      мiндеттемелердiң орындалуына кепiл қоры" АҚ астық

      қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз

      ету" 706 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 400 000 мың теңге (төрт жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтарындағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 шiлдедегi N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астық қол хаттарының процесiн қаржы құралдары ретiнде жандандыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кепiлдiктi астық қолхатында көрсетiлген астықты қабылдау, қатысушы астықты сапасымен және санымен қайтаруда қабiлетсiздiк жағдайы туған кезде "Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiл қоры" Акционерлiк қоғам қатысушыларды астық қолхаттары бойынша мiндеттемелермен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 706 "Астық қол Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      хаттары касының Үкiметi бойында Республика.

      бойынша мiн. анықтаған тәртiпте сының Ауыл

      деттемелердiң "Астық қол хаттары шаруашылығы

      орындалуына бойынша мiндеттеме. министрлігі

      кепiл қоры" лердiң орындауына

      АҚ астық кепiл қоры" АҚ ак.

      қолхаттары тивтерiн құруға

      бойынша мiн. (өтемақы қоры)

      деттемелердiң мемлекет қатысу

      орындалуын үшiн 400 млн.

      қамтамасыз теңге көлемiнде,

      ету соның iшiнде жарғы

      капиталын құруға

      100 млн. теңге

      көлемiнде қаражат

      бөлу.

      Акционерлiк қоғамдар

      туралы заңнамаға

      сәйкес "Астық қол

      хаттары бойынша

      мiндеттемелердiң

      орындалуына кепiл

      қоры" АҚ құруға және

      жұмыс iстеуiн ұйым.

      дастыруға қатысу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: "Астық қол хаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiл қоры" АҚ құру, астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi оның қызметтерiн жүзеге асыру үшiн оны бастапқы активтерге (өтемақы қоры) бөлу, кепiлдiктi астық қолхатында көрсетiлген астықты қабылдау кәсiпорын-қатысушы астықты сапасымен және санымен қайтаруда қабiлетсiздiк жағдайы туған кезде "Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiл қоры" АҚ қатысушыларды астық қолхаттары бойынша мiндеттемелермен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 163 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 163 қосымша алып тасталды - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 164 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Мал өнiмдерi корпорациясы" ЖАҚ-ның мал

      шаруашылығы шикiзаттарын қайта өңдейтiн дайындау желiлерi

      мен өндiрiстiк базаларын ұйымдастыру"

      710 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 279 445 мың теңге (екi жүз жетпiс тоғыз миллион төрт жүз қырық бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Мал өнiмдерi корпорациясы" ЖАҚ құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 қыркүйектегі N 1168 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тауарларды өткiзу рыногын кеңейту, мал өнiмдерiн қайта өңдеу өнеркәсiбiнiң үлесiн кеңейту, және импортты алмастыратын өнiмдер өндiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Облыстарда, аудандарда, мал шаруашылығы өнiмдерiн дайындайтын орындар желiсiн ұйымдастыру, Мал шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу, экспортқа және iшкi рынокқа шығаратын "Мал өнiмдерi корпорациясы" ЖАҚ өндiрiстiк базасын құру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 710 "Мал өнiм. Мыналарда заңнамада Жыл Қазақстан

      дерi корпо. белгiленген тәртiп. бойында Республика.

      рациясы" ЖАҚ пен "Мал өнiмдерi сының Ауыл

      мал шаруашы. корпорациясы" шаруашылығы

      лығынан алы. жарғылық капиталын министрлігі

      натын шикі. ұлғайту; Облыстарда,

      заттарды аудандарда, Алматы

      қайта өңдей. қаласында ауыл

      тiн дайындау шаруашылығы өнiмдерiн

      орындарын дайындайтын орындар

      және өндiрiс және "Мал өнiмдерi

      базаларын корпорациясы" ЖАҚ

      ұйымдастыру өкілдіктерін ұйым.

      дастыру; Мал сойып

      оны технологиялық

      өңдейтiн қондырғылар

      алу; Сүттерді қабыл.

      дап қайта өңдейтін

      қондырғылар алу;

      Ауыл шаруашылығы

      өнiмдерiн қабылдай.

      тын, сақтайтын,

      тасымалдайтын арнайы

      техникалар алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: импортты алмастыру мақсатында iшкi рынокты жоғары сапалы, отандық, бәсекеге қабiлеттi өнiмдермен толтыру; мал шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу, өндiрудi дамыту, ынталандыру; қайта өңделген мал шаруашылығы өнiмдерiнiң экспортқа шығатын көлемiн ұлғайту; Республиканың барлық аймақтарында мал өнiмдерiн дайындау орындарының желiстiң ұйымдастыру және "Мал өнiмдерi корпорациясы" ЖАҚ өндiрiстiк базасын құру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 165 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілерге

      су жеткiзу жөнiндегi қызмет құнын субсидиялау" 713

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 465 000 мың теңге (төрт жүз алпыс бес миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республикадағы суармалы жерлердi сумен қамтамасыз етудi арттыру, суармалы жерлердегi ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң пайдалылығын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге жер суару суларын жеткiзу құнын төмендету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 713 Ауыл шаруа. Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      шылығы тау. касы Yкiметi белгi. бойында Республикасы

      арын өндіру. леген тәртiппен ауыл Ауыл

      шілерге суды шаруашылығы тауарын шаруашылығы

      жеткiзу қыз. өндiрушiлерге су министрлi.

      метiн құнын жеткiзу құнын арзан. гiнiң Су

      субсидиялау дату. ресурстары

      жөнiндегi

      комитетi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: суармалы жерлердi пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру және ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгiн көтеру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 166 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "2000 жылдың 1 қаңтарына дейiнгi

      жағдайы бойынша бюджетке салық төлемдерi жөнiндегi мерзiмi

      ұзартылған қарыздарын төлеу үшiн, элиталық тұқым өсiрумен

      және асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын,

      аттестацияланған шаруашылықтарды субсидиялау"

      714 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 479 327,0 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз жетпiс тоғыз миллион үш жүз жиырма жетi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бюджетке төленетiн салықтар және басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 179-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: элиталық тұқым өсiрумен және асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын, аттестацияланған шаруашылықтарға қаржылық көмек көрсету арқылы элиталық тұқым шаруашылығын және асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 2003 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша белгiленген тәртiппен аттестацияланған элиталық тұқым өсiрумен және асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын, шаруашылықтардың бюджетке қарыздарын өтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 714 2000 жылдың Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      1 қаңтарына касының Үкiметi бел. бойында Республика.

      дейiнгi гiлеген тәртiпте 2000 сының Ауыл

      жағдайы жылдың 1 қаңтарындағы шаруашылығы

      бойынша жағдайы бойынша министрлігі

      бюджетке бюджетке салық төлем.

      салық дерi жөнiндегi элита. Қазақстан

      төлемдерi лық тұқым өсiрумен Республика.

      жөнiндегi және асыл тұқымды мал сының Қаржы

      мерзiмi шаруашылығымен айна. министрлігі

      ұзартылған лысатын, аттестация.

      қарыздарын ланған шаруашылықтар.

      төлеу үшін дың мерзiмi ұзартылған

      элиталық қарыздарын өтеугe

      тұқым өсi. қаражат бөлу

      румен және

      асыл тұқымды

      мал шаруашы.

      лығымен

      айналысатын,

      аттестация.

      ланған ша.

      руашылықтар.

      ды субcидия.

      лау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: элиталық тұқым өсiрумен және асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын, аттестацияланған шаруашылықтарды қаржылай сауықтыру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 167 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылық өнiмдерiн қайта

      өңдейтiн кәсiпорындар үшiн жабдықтар лизингi бойынша

      сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу" 716 республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 40 500 мың теңге (қырық миллион бес жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзіндік құнды төмендетуге, өнiм сапасын жақсартуға, жаңа технология мен техниканы енгiзуге жәрдемдесу жолымен отандық ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу кәсiпорындары өнiмдерiнiң бәсекелестiкке қабiлеттiлiгiн жоғарылату.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: лизинг алушылармен төленетiн кәсiпорындардың сыйақы сомасына берiлетiн жабдықтардың құнын арзандату және кейiн оны республикалық бюджетке қайтару.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 716 Ауыл шаруа. Ауыл шаруашылығы Жыл Уәкiлеттi

      шылық өнiм. өнiмдерiн қайта бойында орган

      дерiн қайта өңдеу кәсiпорында.

      өңдейтiн ры үшiн жабдықтардың

      кәсiпорындар лизингiсi бойынша

      үшiн жабдық. сыйақы мөлшерлемесiн

      тар лизингi республикалық бюд.

      бойынша жетке жауапты орын.

      сыйақы даушы (уәкiлеттi

      (мүдде) ұйым) аударады;

      ставкасын

      өтеу Қазақстан Республи. Қазақстан

      касы Үкіметiнiң Республика.

      қаулысымен бекiтi. сының Ауыл

      летiн, сыйақы мөл. шаруашылығы

      шерлемесiн қайтару министрлігі,

      ережелерiне сәйкес Қазақстан

      уәкiлеттi ұйым Республика.

      сыйақы мөлшерлемесiн сының Қаржы

      қайтарады министрлiгi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: импортқа отандық экономиканың дағдарысты тәуелдiлiгiн еңсеру, қайта өңдеу саласындағы кәсiпорын үшiн шикiзаттарды өндiру мен сатып алуды дамыту, iшкi рынокты отандық өндiрiстiң жоғары сапалы өнiмдерiмен толтыру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 168 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу

      кәсiпорындарына қаражаттар айналымын толықтыру үшiн екiншi

      сатыдағы банктер беретiн несиенi мөлшерлеме сыйақымен

      субсидиялау" 717 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 395 000 мың теңге (үш жүз тоқсан бес миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауыл шаруашылығы шикiзаттарын қайта өңдеудi қалпына келтiру және дамыту, артта қалған қайта өңдеу кәсiпорындарын технологиялық және техникалық жағынан қалпына келтiру. Өнiмдердің бәсекеге қабiлеттілiгiн өндiрiс шығындарын және бағаны төмендету арқылы арттыру, олардың сапасын жоғарылату ассортиментiн көбейту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 2 сатыдағы банктердiң, қайта өңдеу кәсiпорындарына қаражаттар айналымын толтыру мақсатында берiлетiн несиелердiң төлем ақыларын iшiнара арзандату.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 717 Ауыл шаруа. 2 сатыдағы банктер. Жыл Қазақстан

      шылығы дiң, қайта өңдеу бойында Республика.

      өнімдерiн кәсiпорындарына қа. сының Ауыл

      қайта өңдеу ражаттар айналымын шаруашылығы

      кәсiпорын. толтыру мақсатында министрлігі

      дарына қара. берiлетiн несиелер.

      жаттар айна. дің төлем ақыларын

      лымын толық. Қазақстан Республи.

      тыру үшiн касы Yкiметiнің

      екiншi саты. "Ауыл шаруашылығы

      дағы банктер өнімдерiн қайта

      беретiн не. өңдеу кәсiпорында.

      сиенi мөл. рына қаражаттар

      шерлеме сый. айналымын толықтыру

      ақымен суб. үшiн екiншi сатыдағы

      сидиялау. банктер беретiн

      несиенi мөлшерлеме

      сыйақымен субсидиялау"

      ережесiне сәйкес

      iшiнара орнын толтыру

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: отандық өндiрiстiң ауыл шаруашылығы импортқа тәуелсiздiгiн, қайта өңдеу үлесiн ұлғайту, қайта өңдеу саласы кәсіпорындарының айналым қаражаттарын толықтыру, iшкі рынокты жоғары сапалы отандық өндiрiстiң тамақ өнімдерiмен толтыру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 169 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Техникалық-экономикалық және

      жобалық-сметалық құжаттамалар және шаруашылық аралық

      каналдарда айрықша авариялық телiмдердi және

      гидромелиоративтiк құрылыстарды қайта жаңғыртуда

      мемлекеттік сараптамалар өткiзу"

      718 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250 000 мың теңге (екi жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлiгiн арттыру, су ресурстарын ұтымды пайдалану.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: суаратын суды ысыраптауын төмендету, суару-суландыру жүйелерiндегi пайдалы әрекеттiң коэффициентiн көтеру және ауылдың әлеуметтiк мәселелерiн шешуге жәрдемдесу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 718 техникалық- Техникалық-экономи. Жыл Қазақстан

      экономикалық калық негiздеменi, бойында Республика.

      және жобалы- жобалы-сметалық сының Ауыл

      сметалық құ. құжаттаманы әзiрлеу шаруашылығы

      жаттамаларды және айрықша авария. министрлігі

      әзiрлеу және лық телiмдердi

      шаруашылық қайта жаңғыртуға

      аралық канал. мемлекеттiк сарап.

      дарда айрықша тама өткiзу:

      авариялық Шаруашылық аралық

      телiмдердi каналдар; бас тоған.

      және гидроме. дық түйiндер; су

      лиоративтiк реттеуiш құрылыстар.

      құрылыстарды

      қайта жаңғыр.

      туда мемлекет.

      тiк caраптама.

      лар өткiзу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: техникалық-экономикалық негiздеменi, жобалы-сметалық құжаттаманың бар болуы және уәкiлеттi орган анықтаған тiзбе бойынша шаруашылық аралық каналдарда айрықша авариялық телімдерді және гидромелиоративтiк құрылыстарды қайта жаңғыртуда мемлекеттiк сараптаманың қорытындысы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 170 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылық машиналарының,

      жинақтаушылардың және тораптарының техникалық

      құжаттамасын және тәжiрибелiк үлгілерiн әзiрлеу"

      722 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250 000 мың теңге (екi жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2000-2003 жылдарға арналған Машиналар жасау кешенiн дамыту бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қыркүйектегi N 1347 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлiгін арттыру қамтамасыз ету үшiн.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:

      - қазiргi заманғы тиiмдiлiгi жоғарғы машиналарды құрастыру;

      - бар ауыл шаруашылық машиналарын жетiлдiру;

      - конструкторлық және техникалық құжаттамалар әзiрлеу;

      - әзiрленiмнiң тәжірибелiк партиясын шығаруды ұйымдастыру;

      - сериялық өндiрiс үшiн құжаттамалар дайындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 722 Ауыл шаруа. Конструкторлық және Жыл Қазақстан

      шылық маши. техникалық құжатта. бойында Республика.

      наларының, малар әзiрлеу, сының Ауыл

      жинақтаушы. тәжiрибелiк үлгілерді шаруашылығы

      лардың және дайындау, сынақты министрлігі

      тораптарының жүргiзу және серти.

      техникалық фикат алу бойынша

      құжаттамасын қызметтің төлемi:

      және тәжiри. 1) өздігінен жылжитын

      белiк үлгi. астық тұқымдарын

      лерiн әзiр. тазалағыш;

      леу 2) 3,0 тонна күшке

      дейiнгi доңғалақты

      жер жыртатын трактор;

      3) орталық себу

      жүйесi бар аңыздық

      сепкiштер;

      4) универсалды

      топырақ өңдегіш құрал;

      5) УККБ типтi бүрiк.

      кiштер;

      6) дымқыл дестелер

      үшiн кеңалымды

      дестелiк тiркемелi

      жаткалар;

      7) жиынтықтаушы ауыл

      шаруашылығы техникасы

      және тораптар;

      8) жүзiмдi өңдейтiн

      ауыл шаруашылығы

      машинасы (жұмысорган.

      дарынан тұқымдар

      жинайтын топырақты

      өңдейтiн жүзімдік

      машина, жүзімдікті

      қопсытушы соқа);

      9) күнбағысты жинайтын

      дестелегiш. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.23. N 150aл қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: сыртқы рыноктарда бәсекеге жарамды, республиканың iшкi сұраныстарын қанағаттандыратын ауыл шаруашылығы техникаларының кешенiн қалыптастыру; республиканың импортқа экономикалық тәуелдiлiгiн төмендету; ғылыми-техникалық әлеуетiн дамыту; жаңа жұмыс орнын құру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 171 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды

      қорғау" 723 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 645 624 мың теңге (алты жүз қырық бес миллион алты жүз жиырма төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 73-бабы , "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi орман және аң шаруашылығы комитетiнің кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының мемлекеттiк табиғи қорықтық қорын қорғау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұтымды пайдалану, бұзылған табиғи және тарихи-мәдени кешендер мен объектiлердi қалпына келтiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи экожүйелердi, бiрегей оларды табиғи кешендердi қорғау сақтаудың ғылыми жолдарын әзiрлеп енгiзу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жергiлiктi халыққа экологиялық насихаттауды ұйымдастыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 723 Ерекше қор.

      ғалатын та.

      биғи аумақ.

      тарды ұстау

      030 Ерекше қор. 6 мемлекеттiк ұлттық Жыл Қазақстан

      ғалатын та. табиғи парктерiн: бойында Республика.

      биғи аумақ. "Көкшетау", "Алтын- сының Ауыл

      тар емел", "Қарқаралы", шаруашылығы

      "Iле-Алатау", "Баян. министрлігі

      ауыл", "Қатон-Қарағай",

      2 табиғи резерватор.

      ларын: "Семей Орманы",

      "Ертiс Орманы", 9

      мемлекеттiк табиғи

      қорықтарын: Алакөл,

      Алматы, Ақсу-Жабағылы,

      Барсакелмес, Науырзым,

      Үстiрт-жалпы саны

      1645 бiрлiгiн ұстау;

      Өртке қарсы шаралар;

      68704 мың га алаңда

      орман зиянкестерi мен

      аурулар ошақтарын жою.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Табиғи экологиялық жүйелердi және биологиялық әртүрлiлiктi сақтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 172 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан ормандары"

      724 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 917 624,0 (тоғыз жүз он жетi миллион алты жүз жиырма төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы орман кодексiнiң 61, 63, 70, 71-баптары ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 1993 жылғы 21 қазандағы Заңының бабы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қоршаған ортаны қорғау туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 8-бабы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 29-бабы ; "Астана қаласының 2005 жылғы мерзiмге арналған "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" әлеуметтiк-экономикалық мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы аумағында жануарларды есепке алу тәртiбiн бекiту және жануарлар дүниесiнiң Мемлекеттiк кадастрын жүргiзу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 21 тамыздағы N 1153 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына енгiзу үшiн омыртқасыз жануарлар түрлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" 1998 жылғы 19 маусымдағы N 573 қаулысы ; "Ормандардағы өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 қыркүйектегi N 1271 қаулысы ; "Астана қаласының жасыл аймағын құрудың 2002-2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 10 қаңтардағы N 17 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ормандардың экологиялық және ресурстық әлеуетiн көтеру үшiн, орман ресурстарын ұтымды және таусылмайтындай етiп пайдалану үшiн, оларды қорғау, күзету мен ұдайы өсiру үшiн жағдайды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: орман тұқымдарының себiлу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық жұқпалылығының дәрежесiн белгілеу, тұрақты ағаш тұқымы базасын қалыптастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; орманды қорғау және күзету, орманды қалпына келтiру және ағаш өсiру; Астана қаласының санитарлық-қорғау жасыл аймағын құру; ормандардың авиациямен қорғалуын қамтамасыз ету; жобалау-iздестiру жұмыстарының және орман аңшылық құрылғы материалдары негiзiнде орман және аңшылық шаруашылығын тиiмдi жүргiзудi қамтамасыз ету; екпе ағаш көшеттерi материалдарын жақсартылған сапамен алу; орман мен биоресурстарды мемлекеттiк есепке алуды және кадастрын жүргiзу; орман, балық және аңшылық шаруашылығын және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      724 Қазақстан

      ормандары

      1 030 Қазақ мем. Штат саны 28 адам Жыл Қазақстан

      лекеттiк мекеменi тұқымның бойында Республикасы

      республика. себу сапасына, Ауыл шаруа.

      лық ағаш энтомологиялық және шылығы мини.

      тұқымы фитопатологиялық стрлігінің

      мекемесi жұқпалылығына сарап. Орман және

      тама жүргiзудi қам. аңшылық

      тамасыз ету үшiн, шаруашылығы

      орман зиянкестерi комитеті

      мен аурулары ошағы.

      ның болжамдары

      бойынша мәлiметтердi

      жинау мен ақпаратты

      дайындау үшiн ұстау.

      2 031 Сандықтау Штат саны 39 адам Жыл Қазақстан

      оқу-өндi. мекеменi ұстау. бойында Республикасы

      рiстiк Орман өрттерiнiң Ауыл шаруа.

      орман ша. алдын алу, оларды шылығы мини.

      руашылығы айқындау мен жою стрлігінің

      бойынша шараларды Орман және

      жүргiзу. аңшылық

      Ағаш өсiру. шаруашылығы

      Орманды заңсыз кесу. комитеті

      ден, зақымдаудан,

      тонаудан қорғау;

      табиғат пайдаланушы.

      лардың аңшылық

      жүргiзу ережелерiн

      орындауын қамтамасыз

      етуге; оқу практика.

      ларын ұйымдастыру.

      3 032 Астана қа. Жобалық-iзденiс жұ. жыл Қазақстан

      ласының мыстары - 8 мың га.; бойында Республикасы

      санитарлық Жобаларды сараптау; Ауыл шаруа.

      қорғау Жер пайдаланушыларға шылығы мини.

      жасыл шығынды өтеу; стрлігінің

      аймағы Авторлық қадағалау; Орман және

      Жер учаскелерiн бел. аңшылық

      гiлеу - 4,0 мың га; шаруашылығы

      Екпе көшеттерiн комитеті

      өсiру және алу -

      4,8 мың га;

      Ағаш егу алқабын

      Астана қалалық

      әкiмшiлiк балансына

      беру - 2,5 мың га;

      Техникалар және

      қосалқы бөлшектер

      сатып алу, ағаш

      отырғызу алқабын

      қорғау - 15,2 мың

      га.;

      Ағаш екпелер күтiп-

      баптау - 3,2 мың га;

      Топырақты агротех.

      никалық күтiп-баптау

      - 15,2 мың га;

      Топырақты 2003 жылғы

      екпе көшеттерiне

      дайындау - 4,7 мың

      га;

      Жылдам өсетiн сүрек

      тұқымдыларды аудан.

      дастыру 2003 жылға

      - 0,5 млн теңге;

      Орман дақылдарын

      отырғызу 2003 жылы

      - 2,5 мың га;

      Ағаш екпелерiн 2003

      жылға қала әкiмiнiң

      балансына беру - 2,3

      мың га.;

      Техника мен қосалқы

      бөлшектердi алу.

      4 033 Орманды Өрт қаупi бар маусымға Жыл Қазақстан

      авиациямен дайындық. Ұшу сағатта. бойында Республика.

      қорғау ры - 1810. Авиациямен сы Ауыл

      аралау және әуеден шаруашылығы

      көрiнетiн орман пато. министрлі.

      логиялық бақылауды гінің Орман

      5495 мың га ауданда және аңшы.

      жүргізу. лық шаруа.

      Зақымдалған екпелердi шылығы

      айқындау, осы екпелер. комитеті

      дi есепке алу және

      олардың жағдайына

      бақылауды жүргiзу.

      5 034 Орман-аң. Орман және аңшылық жыл Қазақстан

      шылық көр. шаруашылығын жүргізу. бойында Республикасы

      кейту және дiң ұйымдастыру-шаруа. Ауыл шаруа.

      орман ша. шылық жоспарлардың шылығы мини.

      руашылығын жобасын алуға бағыт. стрлігінің

      жобалау талған орман-аңшылық Орман және

      жұмыстарының кешенiн аңшылық

      жүргiзу: дайындық шаруашылығы

      жұмыстары 592,5 мың комитеті

      га алаңда (Шығыс

      Қазақстан облысы);

      Камералық жұмыстар -

      2063,4 мың ға алаңда

      (Солтүстiк Қазақстан,

      Жамбыл, Оңтүстік

      Қазақстан облыстары);

      Орман орналастыру

      жұмыстары 621,9 мың

      ға (Солтүстiк Қазақ.

      стан, Атырау, Павлодар,

      Ақмола облыстары);

      Жобалық-iзденiс жұмыс.

      тары қарағайлы орманды

      қалпына келтiру үшiн

      (Павлодар, Шығыс

      Қазақстан облыстары)

      6 035 Сүрек-бұта Сыналатын дақылдарды, жыл Қазақстан

      тұқымдыларын клондық архивтердi, бойында Республикасы

      сұрыптау ағаш тұқымы плантация. Ауыл шаруа.

      және iрiктеп ларын жақсартылған шылығы мини.

      сынау екпе сапасы бар екпе стрлігінің

      көшеттерi материалда. Орман және

      рын алу мақсатымен аңшылық

      құру: шырша, сексеуіл, шаруашылығы

      қайың және терек. комитеті

      Қосынды ағаштарды

      терiп алу.

      7 036 Ормандар мен Киiктiң санын есепке жыл Қазақстан

      биоресурс. алу бойында Республикасы

      тардың мем. Шығыс Қазақстан, Ауыл шаруа.

      лекеттiк Батыс Қазақстан, шылығы мини.

      есебi мен Қарағанды облыстарының стрлігінің

      кадастры жануарларын есепке Орман, балық

      алу және олардың және аңшылық

      кадастры шаруашылығы

      Су тоғандарының комитеті

      (Балқаш көлi, Iле Қазақстан

      өзенiнiң атырауы, Республикасы

      Қапшағай су қоймасы, Ауыл шаруа.

      Шардара су қоймасы, шылығы

      Арал (Кiшi) теңiзi, министрлігі

      Бұқтырма және Шульба

      су қоймасы, Алакөл

      көлдерiнiң жүйесi,

      Каспий теңiзi) балық

      ресурстары жағдайына

      баға беру;

      Қазақстан Республи.

      касының орман қорын

      бiр жолғы есепке алу;

      Тақырып бойынша

      карталар құрастыру;

      Орман және аңшылық

      шаруашылығы саласын.

      дағы есеп материал.

      дарын өңдеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтижелер: ағаш тұқымының бағы жұмыстарын нормаға сәйкес тұқымдармен қамтамасыз ету, ормандардың фито-санитарлық жағдайын болжамдау; орманды қалпына келтiру мен ағаш өсiрудi қамтамасыз ету, Астана қаласының санитарлық қорғанышты жасыл аймағын құру, қоршаған ортаның тұрақтылығын сақтау, орманның санитарлық-гигиеналық рөлiн көбейту, қолайлы микроклиматты жасау, жабайы жануарлар мен құстардың мекендейтiн жерлерiн жақсарту, олардың санын көбейту, Астана қаласы маңындағы аумақтың экологиясы мен микроклиматын жақсарту, халықтың демалуы үшiн кең аймақты құру; олардың санитарлық жағдайын жақсарту, орман өрттерінің алдын алу, шыққан орман өрттерiнiң iрi өртке ауысына жол бермеу, зақымдалған екпелердi белгiлеу, осы екпелердi есепке алу және олардың жағдайын қадағалау, орман және аңшылық шаруашылығын, орман пайдалануды, ұдайы өсiрудi, ормандарды күзету мен қорғауды ұтымды жүргізуді қамтамасыз ету, мақсатпен орман орналастыру және жобалау-iзденiс жұмыстары; сапалы екпе материалдарын алу; орман және аңшылық жануарларының мемлекеттiк есепке алынуы және кадастры, киiктiң санын есепке алу, балық ресурстарының жағдайын бағалау; орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 173 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Биоресурстарды қорғау және жаңғырту"

      725 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 141 215 мың теңге (жүз қырық бiр миллион екі жүз он бес мың мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Агроөнеркәсiп кешенiнiң салаларын несиелеу және мемлекеттiк мекемелердi қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы ; "Жануарлар дүниесiн қорғау, жаңғырту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 21 қазандағы Заңының 43-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы су қоймаларында балық кәсiпшiлiктерiнiң запастарын толықтыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: балық ресурстарын (тұқымдық жас балықтарды) ұдайы жаңғырту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 725 Биоресурс.

      тарды қорғау

      және жаңғырту

      030 Балық қор. Балықтардың бағалы Жыл Қазақстан

      ларын (тұ. түрлерінің тұқымда. бойында Республика.

      қымдық жас рын (бекiре балық. сының Ауыл

      балықтарды) тарды) ұдайы балық. шаруашылығы

      ұдайы жаң. тардың - 6 млн. министрлігі

      ғырту дана; карп, сиг және

      улы өсiмдiкпен

      қоректенетiндер

      тұқымдастарының - 70

      млн. дана) өсiрiп,

      жаңғырту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: су қоймаларында балықтардың бағалы түрлерiнiң тұқымдарын (бекiре тұқымдас балықтардың - 6 млн. дана; карп, сиг және улы өсiмдiкпен қоректенетiндер тұқымдастарының - 70 млн. дана) ecipілу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 174 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Сумен жабдықтау объектiлерi бойынша

      республикалық меншiкке жататын мүлiктердi сақтау және

      қалпына келтiру" 726 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 111 164 мың теңге (жүз он бiр миллион жүз алпыс төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Тариф саясаты туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 қарашадағы N 1691 қаулысы ; "2010 жылға дейiн Қазақстан Республикасында экономика су секторы мен су шаруашылығы саясатын дамытудың тұжырымдамасын қолдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Солтүстiк Қазақстан және Қостанай облыстарының халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аталған облыстарды сумен тұрақты қамтамасыз ету үшiн сумен жабдықтау объектілерi бойынша республикалық меншiкке жататын мүлiктердi сақтау және қалпына келтiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 726 Сумен жаб.

      дықтау объ.

      ектiлерi

      бойынша

      республика.

      лық меншiк.

      ке жататын

      мүлiктердi

      сақтау және

      қалпына

      келтiру.

      030 Топтық су Сумен жабдықтау Жыл Қазақстан

      құбырлары объектiлерi бойынша бойында Республикасы

      бойынша республикалық мен. Ауыл

      "Есiл су" шiкке жататын мүлiк. шаруашылығы

      РМК балан. тердi сақтауға және министрлігі.

      сына жата. қалпына келтiруге нің Су ресур.

      тын мүлiк. бағытталған iс-шара. стары жөнін.

      тердi сақ. ларды орындау жөнiн. дегі комитеті

      тау және дегi қызметке ақы

      қалпына төлеу.

      келтiру

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелері: Солтүстiк Қазақстан және Қостанай облыстарының халқын сапалы ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету үшiн сумен жабдықтау объектiлерi бойынша республикалық меншiкке жататын мүлiктердi сақтау және қалпына келтiру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 175 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Табиғи ресурстардың мемлекеттiк

      кадастры" 727 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 000 мың теңге (он миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 31 наурыздағы Су кодексiнiң 115-бабы ; "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзудiң тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 24 қаңтардағы N 75 қаулысы ; "Қазгидромет", "Қазавиамет" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: экономика салаларын су объектiлерi, су ресурстары, режимi, суларды пайдалану сапасы туралы тиiстi ақпараттармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: су кадастрын жүргiзу, жүйелеу, жай-күйi, пайдаланылуы және қорғалуы жөнiндегi ақпараттық базаны қалыптастыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 727 Табиғи ре.

      сурстардың

      мемлекеттік

      кадастры

      030 Мемлекеттiк Су шығындалуы, дең. Жыл Қазақстан

      су кадас. гейi, температурасы бойында Республика.

      трын жасау және химиялық құрамы сының Ауыл

      жөнiндегi деректермен шаруашылығы

      қоса жайылма сулардың министрлігі.

      жай-күйi туралы нің Су ре.

      деректi ақпараттарды сурстары

      жинау, өңдеу, қорытын. жөніндегі

      дылау және деректер комитеті

      базасына енгiзу:

      - Өзендердiң, канал.

      дардың, көлдердiң

      және су бөгендерiнiң

      анықтамалық-ақпараттық

      бюллетенi (каталог);

      - құрлықтағы жайылма

      сулардың режимi мен

      ресурстары туралы жыл

      сайынғы деректер;

      - құрлықтағы жайылма

      сулардың режимi мен

      ресурстары туралы көп

      жылғы деректер

      (мерзiмдiлiгi 5 жылда

      1 рет);

      - сегiз су шаруашылығы

      алқаптары бойынша

      су пайдаланудың

      жылнамасы.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: мемлекеттiк органдардың қызметiн қамтамасыз ету үшiн жайылма сулардың режимi мен ресурстары туралы мемлекеттiк су кадастрының материалдарын дайындау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 176 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Киiктiң кәсiпшiлiк санын қалпына келтiру"

      728 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50 000 мың теңге (елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жануарлар әлемiн сақтау, өз төлiнен өсiру және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 17-19 баптары; "Республикада жыртқыштардың жекелеген түрлерiнiң санын реттеу жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 5 қыркүйектегi N 1230 қаулысы ; "Киiктi қорғау және өз төлiнен өсiру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 19 шiлдедегi N 980 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: популяциялардың қалыпты экологиялық-генетикалық құрылымы сақталғанда танаптардың сыйымдылығын ескерiп киiктiң оңтайлы санын көбейтiп қолдау, экологиялық-биологиялық тепе-теңдiктiң сақталуын ескерiп қасқыр атуды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: киiктiң кәсiпшiлiк санына қол жеткiзу мақсатында табиғи бостандық жағдайында киiк түрiнiң және үйiр тұтастығының сақталуы, қасқыр ату.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 728 Киiктiң

      кәсiпшiлiк

      санын

      қалпына

      келтiру

      030 Киiктiң Республика аумағында Жыл Қазақстан

      санын төлдеу орындарында бойында Республикасы

      қалпына және басқа маусымдық Ауыл шаруа.

      келтiру топталу орындарында шылығы мини.

      киiктi сақтау стрлігінің

      Орман және

      аңшылық ша.

      руашылығы

      комитеті

      031 Қасқырлар. Жалпы саны 2000 бас І, IV Қазақстан

      дың санын қасқыр ату. тоқсан Республикасы

      реттеу Ауыл шаруа.

      шылығы мини.

      стрлiгiнiң

      Орман және

      аңшылық

      шаруашылығы

      комитетi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: киiктiң саны азаюын тоқтату, қасқырдың санын азайту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 177 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Cу беруге байланысты емес республикалық

      маңызы бар су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану"

      729 республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 870 740 мың теңге (бec жүз жетпiс миллион жеті жүз қырық мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Тәжiкстан Республикасы және Түрiкменстан Республикасы арасындағы мемлекетаралық су ресурстарының көздерiн пайдалану мен қорғауды бiрлесiп басқару саласындағы ынтымақтастық туралы 1992 жылғы 18 ақпандағы Келiсiм; Ресей Федерациясы Үкiметi мен Қазақстан Республикасы Yкіметі арасындағы Саратов және Палласов каналдарының трансшекаралық су шаруашылығы объектілерiн бiрлесiп пайдалану және қорғау туралы 1992 жылғы 27 тамыздағы Келiсiм; "Агроөнеркәсiп кешенi салаларын несиелеу және мемлекеттiк іс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: шектес мемлекеттер бiрлесiп пайдаланатын объектiлермен қоса су беруге байланысты емес су шаруашылығы объектiлерiнiң үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: су бөгендерiнде, су тораптарында, бөгеттерде және су беруге байланысты емес өзге де пайдалану iс-шараларын және жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының оңтүстiк аймағына су беру мақсатында Қырғыз Республикасының, Өзбекстан Республикасының трансшекаралық өзендерiне орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн ұстаудағы Қазақстан Республикасының қатысу үлесi. Қазақстан Республикасына Ресей Федерациясынан су беру жөнiндегi шығынды өтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 729 Су беруге - ақаулық тiзiмдеме. Жыл Қазақстан

      байланысты лерiмен қоса су ша. бойында Республика.

      емес респуб. руашылығы объектi. сының Ауыл

      ликалық ма. лерi мен құрылыстар. шаруашылығы

      ңызы бар су ының техникалық жай- министрлігі.

      шаруашылығы күйiн зерттеу; нің Су ре.

      объектiлерiн - құрылыстардың электр. сурстары

      пайдалану қуатты, механикалық, жөніндегі

      көтергiш-көлiктiк комитеті

      жабдықтарды, су то.

      раптарының металл

      жапқыштарын, байланыс

      жүйелерi мен электр

      желiлерiн, сондай-ақ

      өндiрiстiк үй-жайларды;

      гидротехникалық құры.

      лыстардың төменгi

      бъефтерi мен беткей.

      лерiн пайдалану және

      жөндеу, каналдар мен

      су бөгендерiнiң

      беткейлерiн бекіту,

      бөгетшелердi күшейту

      және су шаруашылығы

      объектiлерiндегi өзге

      де жөндеу жұмыстары,

      каналдарды тазарту;

      - реттеушi, тасқынға

      қарсы, шуға қарсы

      жұмыстарды жүргiзу;

      - су бөгендерiнiң

      параметрлерiн нақтылау

      жөнiндегi жұмыстарды

      жүргiзу;

      - гидротехникалық

      құрылыстарды күзету;

      - Қырғыз Республикасының,

      Өзбекстан Республика.

      сының трансшекаралық

      өзендерiне орналасқан

      су шаруашылығы

      объектілерін ұстауға

      қатысу үлесi;

      - Ресей Федерациясынан

      су беруге байланысты

      шығынды өтеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану ережелерiне сәйкес уәкiлеттi орган анықтаған тiзбе бойынша су шаруашылығы объектiлерiндегi тұрақты жұмыс.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 178 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 178 қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал

      теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау жобасы"

      730 бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 157 108 мың теңге (екi миллиард бiр жүз елу жетi миллион бiр жүз сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу жобасы және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1 фаза) жобасын қаржыландыру үшiн Халықаралық Жаңғырту және Даму Банкiсiнiң займын тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 19 қазандағы N 1342 қаулысы .

      3. Бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржылары оның iшiнде Үкiметтiң сыртқы заем қаржылары.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенi атырауының су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру, Сырдария өзенi арнасынан су өтiмiн жiберудi реттеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 730 Сырдария

      өзенiнiң

      арнасын

      реттеу

      жобасы

      және Арал

      теңізінің

      солтүстік

      бөлiгiн

      сақтау

      080 Сыртқы а) Солтүстiк Арал Жыл Қазақстан

      қарыздар теңiзi бөгетiнiң бойын. Республикасы

      есебiнен және Ақлақ кешенiнiң да Ауыл

      жобаны құрылысын салу: шаруашылығы

      iске - бөгет; министрлігі.

      асыру - су қашыртқысы; нің Су

      - Ақлақ су торабы; ресурстары

      - реттеуiш шлюздер; жөніндегі

      - жолдар мен көпiрлер. комитеті

      б) Айтек кешенiнiң

      құрылысын салу:

      - Сырдария өзенiнде

      су торабын салу;

      - Айтек каналының бас

      тоған құрылысын

      қайта жаңғырту;

      - Қараөзек тармағында

      құрылысты

      жөндеу, соның

      iшiнде:

      - басындағы өзi шайылып

      кететiн бөгетше салу;

      - бас құрылысты қайта

      жаңғырту;

      - реттеуiш шлюздердi

      қайта жаңғырту;

      - пiшендiктердiң бас

      тоғандарын қайта

      жаңғырту;

      - кiрiс жолдары мен

      тармақ арқылы жол

      көпiрiн салу.

      в) Тасқынға қарсы бөгет.

      тер құрылысын салу:

      - Қызылорда су торабын

      жөндеу (жапқыштарды,

      шандорларды және резина

      тығыздағыштарды ауыстыру,

      көтергiш құрылғылардың

      электр құрал жабдықта.

      рын және болат

      арқандарын ауыстыру,

      реттеуiш шлюздiң соңғы

      екi бөлiктерiн қалпына

      келтiру);

      - Қазалы су торабын

      жөндеу (жапқыштарды

      және көтергiштердi

      жөндеу, тазарту және

      тоттануға қарсы, электр

      қозғалтқыштарды

      ауыстыру, реттегiш.

      тердегi барлық электр.

      аспаптармен электр

      кабельдерiн ауыстыру,

      суұрма құдықтарын

      жөндеу, жоғарғы

      бъефтегi ұзындығы 300 м

      ағынды бағыттаушы сол

      жақ бөгетшенi қорғау).

      г) Су көтергiш бөгет.

      тердi қалпына келтiру:

      - бөгетшелердi қайта

      жаңарту;

      - жаңа бөгетшелер салу;

      - өзен арнасын түзету.

      2 081 Iшкi а) Құрылыс жұмыстары. Жыл Қазақстан

      көздердiң ның келiсiм шарттары бойын. Республикасы

      есебiнен бойынша қосымша құнның да Ауыл

      жобаны салығын төлеу; шаруашылығы

      iске б) Құрылыс жұмыстары. министрлiгi.

      асыру ның келiсiм шарттары нiң Су

      бойынша құнының ресурстары

      бөлiгiн төлеу; жөнiндегi

      в) Екiншi деңгейдегi комитетi

      банктерге банкiлiк

      операцияларды

      жүргiзуге комиссиялы

      алымды төлеу;

      г) Құрылыс жайына жер

      бөлуге рұқсат алу

      қызметiн төлеу;

      д) конкурс өткiзуге

      жарнамалардың ақысын

      төлеу

      3 101 Iшкi Жергiлiктi 7 кеңесшi. Жыл Қазақстан

      көздерден нiң қызмет ақысын бойын. Республикасы

      жобаны төлеу. да Ауыл

      басқаруға шаруашылығы

      жәрдем. министрлігі.

      десу үшiн нің Су

      жергiлiк. ресурстары

      тi кон. жөніндегі

      сультант. комитеті

      тардың

      қызметтер

      көрсетуiн

      сатып

      алу

      102 Iшкi - толық жобалауға және Жыл Қазақстан

      көздер. құрылысқа қадағалау бойын. Республикасы

      ден салу жасайтын кеңесшiлердің да Ауыл

      уақытында қызмет ақысын төлеу; шаруашылығы

      және - жобаға мониторинг министрлігі.

      қызмет және бағалау жасайтын нің Су

      көрсету кеңесшiлердiң қызмет ресурстары

      мерзiмiн ақысын төлеу; жөніндегі

      егжей- - Шардара бөгетiнің комитеті

      тегжейлi тұрақтылығын бағалау

      жобалау. үшін тәуелсіз сарап.

      ды, тех. шылардан 2 шетелдік,

      никалық 4 жергілікті кеңес.

      қадаға. шілердің қызмет

      лауды ақысын төлеу;

      жүзеге - кеңесшілік қызмет.

      асыру тердің келiсім.

      үшін шарттары бойынша

      консуль. салықтарды төлеу;

      тациялық - жобаның мемлекеттiк

      қызмет. құрылыс және экология.

      тер көр. лық сараптамаларына

      сетумен төлеу;

      қамтама. - валюталық операциялар

      сыз ету. жүргiзу үшiн лицензия.

      лық алымды төлеу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырғанда күтiлетiн нәтиже: Сырдария өзенiнің арнасын реттеу жобасы және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау жобасы бойынша құрылыс жұмыстарының 20-25% орындалады, жобаның келесi компоненттерi бойынша толық жобалауға есеп дайындауға: Шардара бөгетiн қалпына келтiру, селге қарсы бөгеттер салу, су көтергiш бөгеттердi қалпына келтiру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 179 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 179 қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Арал теңiзi аймағын елдi мекендерiн сумен

      жабдықтау және олардың санитариясы жобасы"

      731 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 794 914 мың теңге (жетi жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз он төрт мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасы мен Кувейттің Араб экономикалық даму қоры арасындағы Арал қаласын (Арал теңізі аймағының) сумен қамтамасыз ету жобасы бойынша займы туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 1 наурыздағы Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты оның ішінде Үкiметтiң сыртқы заем қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Арал қаласын сапалы таза сумен қамтамасыз ету және санитарлық жағдайын жақсарту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Арал қаласын сумен қамтамасыз ету жүйесiнің тиімділігiн арттыру, жаңарту және тарату желiсiн кеңейту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      731 Арал

      теңiзi

      аймағын.

      дағы елдi

      мекен.

      дерiн

      сумен

      жабдық.

      тау және

      олардың

      сани.

      тариясы

      жобасы

      080 Сыртқы 1. Арал қаласының Жыл Қазақстан

      қарыздар сумен жабдықтау бойын. Республикасы

      есебінен жүйесін жетілдіру: да Ауыл

      жобаны а) Арал қаласы мен шаруашылығы

      іске Қосаман су көзi министрлігі.

      асыру аралығында орналасқан нің Су

      басты су құбырын ресурстары

      қайта жаңғырту: жөніндегі

      - Ұзындық жиынтығы комитеті

      12 км шамасындағы

      телiмдердегi ескiр.

      ген ұзындығы 110 км

      және диаметрi 1000

      мм құбыр желiсiн

      ауыстыру;

      - барлық құбыр желiсi

      бойына тоттанудан

      қорғайтын катодты

      қолдану және 5

      көлемдi есептегiштi

      орнату;

      1) Арал қаласындағы

      тарату желiсiн жаңарту:

      - жалпы ұзындығы 50 км

      шамасындағы ecкipгeн

      құбырларды ауыстыру;

      - ұзындығы 6 км шама.

      сындағы жаңа тарату

      желiсiн орнату;

      - 80 бас тоғандық колон

      және өрт гидрантын

      орнату;

      - 5 жаңа тегеурiндi су

      мұнарасын салу;

      в) Жобаны жан-жақты

      әзiрлеу негізiнде

      анықталатын Арал

      қаласының маңындағы 3

      елдi мекенде 3 тәжiри.

      белi суды тұщыландыра.

      тын қондырғы орнату.

      2) Институционалдық

      қолдану:

      - бақылау-өлшеу, сынау

      және бақылау құрал.

      дарын қою; пайдалану,

      жалдау, ұстау,

      қаржылық iстi бас.

      қару және суды

      жоғалтуға әкелiп

      соғатын бүлiнгендi

      табу, Арал шаруашылы.

      ғы су мұнарасының

      Арал бөлiмiндегi

      жұмысты жетiлдiру

      үшiн қызметкерлердi

      оқыту және сарапшылар.

      ды жалдау.

      3) Көрсетiлетiн консуль.

      тациялық-техникалық

      қызметтер:

      - iрiктелген талдама

      және тендерлiк құжат.

      тар мен келiсім-шарт.

      тарды дайындау және

      келiсiм-шарт жасасу.

      ға көмектесу,

      сондай-ақ құрылыс

      жұмыстарын бақылау;

      - техникалық-экономика.

      лық негiздеме

      жобасын зерттеу;

      - мемлекеттiк құрылыс

      және жобаның эколо.

      гиялық сараптамасына

      төлем ақы;

      - толық жобалау және

      құрылысты бақылау

      үшiн консультациялық

      компаниямен келiсiм-

      шарт бойынша кеңесшi.

      лерге қызмет ақы

      төлеу;

      - мониторингті жүзеге

      асыру және жобаны

      бағалау үшiн консуль.

      тациялық компаниямен

      келiсiм-шарт бойынша

      кеңесшiлерге қызмет

      ақы төлеу.

      081 Ішкі - салық пен бажды Жыл Қазақстан

      көздердің төлеу; бойын. Республикасы

      есебінен - құрылыс жұмыстарына да Ауыл

      жобаны 10 % төлеу; шаруашылығы

      іске - валюталық операциялар министрлігі.

      асыру жүргізу үшін лицен. нің Су

      зиялық алымды төлеу; ресурстары

      - құрылыс жайына жер жөніндегі

      бөлуге рұқсат алу комитет

      қызмет ақысын төлеу;

      - конкурс өткiзу

      бойынша жарнамалар.

      дың ақысын төлеу.

      101 Ішкі

      көздер.

      ден

      жобаны Жобаны басқару жөнiнде Жыл Қазақстан

      басқаруға жергiлiктi 3 кеңесшiге бойын. Республикасы

      көмек қызмет ақы төлеу да Ауыл

      көрсету шаруашылығы

      үшін министрлігі.

      жергілік. нің Су

      ті кон. ресурстары

      сультант. жөніндегі

      тардың комитеті

      қызметтер

      көрсетуін

      сатып

      алу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Арал теңiзi аймағындағы елдi мекендердi сумен қамтамасыз ету және санитария жобасы бойынша құрылыс жұмыстарын 30-35%-ға орындау.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 180 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 180 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазалыны/Жаңа Қазалыны сумен жабдықтау"

      жобасының шеңберiнде су құбыры жүйесiнен су ысырабын

      iздестiру, су өлшегiштер орнату бағдарламасы"

      732 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 26350 мың теңге (жиырма алты миллион үш жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Үкiметi мен Германия Федеративтiк Республикасы Үкiметi арасындағы қаржылық ынтымақтастық туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 27 қазандағы N 1089 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазалы мен Жаңа Қазалы қалаларының тұрғын халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазалы және Жаңа Қазалы қалаларының су құбыры жүйесiнен су ысырабын iздестiру, сумен жабдықтау жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру және ауыз судың есебiн жүргiзудi қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 732 "Қазалыны/

      Жаңа Қаза.

      лыны сумен

      жабдықтау"

      жобасының

      шеңберiнде

      су құбыры

      жүйесiнен

      су ысырабын

      iздестiру,

      су өлшегiш.

      тер орнату

      бағдарлама.

      сы"

      029 Iшкi көз. Судың ысырап болуын Жыл Қазақстан

      дердiң есе. iздестiру, су құбы. бойында Республикасы

      бiнен рын қалпына келтiру, Ауыл шаруа.

      грантты су өлшегiштер орнату; шылығы мини.

      iске асыру Жобаның мемлекеттiк стрлігінің Су

      құрылыс сараптамасын ресурстары

      төлеу. жөніндегі

      комитеті


      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Қазалы, Жаңа Қазалы қалаларында cу құбыры жүйесiн қалпына келтiру, су өлшегiштерiн орнату.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 181 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Cу ресурстарын қорғау және ұтымды

      пайдалану" 733 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 18000 мың теңге (он сегiз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 31 наурыздағы Су кодексiнiң 115-бабы ; "Суды кешендi пайдалану және қорғау схемасын әзiрлеу және бекiту тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1994 жылғы 19 тамыздағы N 932 қаулысы ; "Экономиканың суландыру секторы мен су шаруашылығы саясатын дамытудың тұжырымдамасын" қолдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз cу" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен бекiтiлген "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз cу" салалық бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 28-тармағы.

      3. Бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың және экономика салаларының суды болашақтағы тұтыну қажетiн қанағаттандыру үшiн негiзгi су шаруашылығы және басқа iс-шараларды анықтау, өзендер алаптарындағы табиғи қорғалатын және кешендi тартпалардың көлемдерiн ғылыми негiздеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: негiзгi су шаруашылығы аудандарының кешендi пайдалану және су шаруашылығы баланстарының схемаларын әзiрлеу, негiзгi су тұтынушылар бойынша сумен қамтамасыз етудi кешендi бағалауды жүргiзу, өзендер мен аумақтар алаптары бойынша, экономика саласында су ресурстарын пайдалануды талдау және бағалау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 733 Су ресурс.

      тарын қорғау

      және ұтымды

      пайдалану

      030 Су ресурс. Үлкен және Кiшi Өзен Жыл Қазақстан

      тарын қорғау өзендерiнiң алаптары бойында Республикасы

      және пайда. бойынша суды кешендi Ауыл шаруа.

      лану сала. пайдалану схемасын шылығы мини.

      сында су әзiрлеу стрлігінің

      шаруашылығы Су ресурста.

      баланстары ры жөніндегі

      мен норматив. комитеті

      терiнiң схе.

      маларын

      әзiрлеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Үлкен және Кiшi өзен өзендерiнiң алаптары бойынша суды кешендi пайдаланудың схемасы болуы.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 182 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 182 қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Батыс Тянь-Шань биоәралуандығын

      сақтау" трансшекаралық жобасы

      734 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 594 мың теңге (алты миллион бес жүз тоқсан төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: (Орталық Азиядағы биологиялық көп түрлiлiгiн сақтау жөнiндегi трансшекаралық жоба) Қазақстан Республикасы Қырғыз Республикасы мен БЭФ қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi Ғаламдық Қордың орындаушы органы есебiнде қатынасушы Халықаралық Жаңғырту Даму Банкi арасындағы ГЭФ сенiмгерлiк қордың гранты бойынша келiсiм жасау туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы N 1503 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Батыс Тянь-Шань аймағының тұрақты дамуына көмектесу үшiн экологиялық саясатты әзiрлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Батыс Тянь-Шань аумағында орналасқан осал және бiрегей биологиялық қоғамдастықтарды қорғауға қолдау көрсету және осы саладағы биологиялық көптүрліліктi, заңнаманы, нормативтiк ережелердi және ұйымдастыру құрылымдарын сақтау жөнiндегi олардың мемлекеттiк саясатын нығайтуға және үйлестiруге Қазақстан Республикасының көмек көрсетуi, Батыс Тянь-Шань аумағындағы қорғалатын аймақтар жүйесiн нығайту және кеңейту, Батыс Тянь-Шань аймағындағы қорғалатын аумақтардың биологиялық ресурстарына қысымды азайту жергiлiктi қоғамдастықтарға арналған баламалы және тұрақты пайда әкелетiн қызмет түрлерiн анықтау, биологиялық көп түрлiлiктiң құндылықтары туралы жұртшылықтың хабардар болуын күшейту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      734 Батыс

      Тянь-Шань

      биоәралу.

      андығын

      сақтау

      трансше.

      каралық

      жобасы

      29 Iшкi 1. Ақсу-Жабағылы мем. Жыл Қазақстан

      көздердің табиғат қорығының бойын. Республикасы

      есебiнен объектілерінде құры. да Ауыл

      грантты лыс-жөндеу жұмыстарын шаруашылығы

      iске жалғастыру: Қазақстан министрлігі.

      асыру Республикасы Үкiметiнiң нiң Орман,

      қосатын үлесi - 15% балық және

      а) жобалау-сметалық аңшылық

      құжаттамаға сәйкес 11 шаруашылығы

      кардонның құрылысы комитетi,

      бойынша жұмыстарды "Азияқұрылыс.

      жалғастыру; сервис - Е"

      ә) жобалау-сметалық ЖАҚ

      құжаттамаға сәйкес

      шаруашылық объектi.

      лердi жөндеу жұмыс.

      тарын жалғастыру;

      б). Жобалау-сметалық

      құжаттамаға сәйкес

      табиғат мұражайын

      қайта құру.

      2. Жобаны iске асыру

      тобының операциялық

      шығыстары.

      Қазақстан Республикасы Жыл "Artidea" ЖАҚ

      Үкiметiнің қосатын бойын.

      үлесi- 10% да

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: 11 кардонның құрылысын аяқтау және шаруашылық объектiлердi жөндеу, мемлекеттiк табиғи қорық Ақсу-Жабағылы табиғи мұражайын қайта құру.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 183 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Орман және биоресурстар саласында

      биологиялық негіздемелердi әзiрлеу" 735 республикалық

      бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 000 мың теңге (он миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жануарлар дүниесiн қорғау, тұқымын жаңғырту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегі Заңы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегі Заңының 29-бабы ; Қазақстан Республикасының "Орман кодексi"; "Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына кiретiн омыртқасыз жануарлар түрлерiнiң тiзбесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 19 маусымдағы N 578 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ормандардың экологиялық және ресурстық әлеуетiн арттыру, орман ресурстарын ұқыпты және аздырмай пайдалану үшiн, оларды күзету, қорғау және ұдайы жаңғырту жағдайларын қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемемен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 735 Орман және 1. Қазақстан Рес. Жыл Қазақстан

      биоресурстар публикасының Қызыл бойында Республикасы

      саласында кiтабының "Жануар. Ауыл шаруа.

      биологиялық лар" 1-томын, "Омырт. шылығы мини.

      негiздеме. қасыз жануарлар" 2- стрлігінің

      лердi бөлiгiн редакциялап Орман және

      әзiрлеу әзiрлеуге және басып аңшылық ша.

      шығаруға материал руашылығы

      алу. "Қазақстан комитеті

      Республикасының Қызыл

      кiтабы" "Өсiмдiктер"

      3-томын (сараптама.

      сыз), 4-томын "Жасыл

      кiтап" (сараптамасыз)

      авторлық макетiн

      әзiрлеу.

      2. Орман, балық және

      аңшылық шаруашылығы

      және ерекше қорға.

      латын табиғи аумақ.

      тар жөнiндегi норма.

      лар мен нормативтер.

      дi әзiрлеу.

      3. Қазақстан Респуб.

      ликасының су қойма.

      ларында балық тұқым.

      дарын жiберiп жерсiн.

      дiрудiң республикалық

      схемасын әзiрлеу.

      4. Орман кодексiнiң

      жаңа редакциясына

      сәйкес нормативтiк-

      құқықтық актiлер

      әзiрлеу.

      5. Қазақстан Респуб.

      ликасында аңшылық

      шаруашылығын дамыту

      бағдарламасын жасау

      үшiн экономикалық

      негiздеме әзiрлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: Орман, балық және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 184 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 184 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 желтоқсандағы N 1296 қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасын iске

      асыру жөнiндегi іс-шаралар" 736 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 003 892 мың теңге (алты миллиард үш миллион сегiз жүз тоқсан екі мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Экономиканың суландыру секторы мен су шаруашылығы саясатын дамытудың тұжырымдамасын" мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз cу" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы ; "2002-2004 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысы ; "2003 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысы .

      3. Бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықты қажеттi мөлшерде және сапасы кепiлдi ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: халықты қажеттi мөлшерде және сапасы кепiлдi ауыз сумен тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар кешенi.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 736 "Ауыз су"

      салалық бағ.

      дарламасын

      iске асыру

      жөнiндегi

      iс-шаралар

      030 Ауылдық елдi Мемлекеттiк сарап. Жыл Қазақстан

      мекендердi тамадан өткен бойында Республикасы

      ауыз сумен жобалық-сметалық Ауыл шаруа.

      жабдықтау құжаттамаға сәйкес шылығы мини.

      объектiлерiн сумен жабдықтау стрлігінің

      салу және жүйесiн салу; Су ресурстары

      жаңғырту мемлекеттiк сарап. жөніндегі

      тамадан өткен комитеті

      жобалық-сметалық

      құжаттамаға сәйкес

      сумен жабдықтау

      жүйесiн жаңғырту;

      мемлекеттiк сарап.

      тамадан өткен

      сумен жабдықтау

      жүйелерiн салу және

      жаңғырту жөнiндегi

      жобалық-сметалық

      құжаттама әзiрлеу.

      031 Сумен жаб. Мемлекеттiк сарап. Жыл Қазақстан

      дықтау жүйе. тамадан өткен жоба. бойында Республикасы

      лерiн салу лық-сметалық құжат. Ауыл шаруа.

      және жаңғыр. тамаға сәйкес сумен шылығы мини.

      ту жабдықтау жүйесiн стрлігінің

      салу; Су ресурста.

      мемлекеттiк сарапта. ры жөніндегі

      мадан өткен жобалық комитеті

      -сметалық құжатта.

      маға сәйкес сумен

      жабдықтау жүйесiн

      жаңғырту;

      мемлекеттік сарап.

      тамадан өткен сумен

      жабдықтау жүйелерiн

      салу және жаңғырту

      жөнiндегi жобалық-

      сметалық құжаттама

      әзiрлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi:

      1) Мынадай жобалар бойынша құрылысты аяқтау (ІІ-кезең); Солтүстiк Қазақстан облысы Уәлиханов және Ақжар аудандарының елдi мекендерiн сумен жабдықтау; Солтүстiк Қазақстан облысы Жамбыл ауданында скважиналық бас тоғандар құрылысы; Қарағанды облысы Саламат-Ұлытау су құбыры және Ұлытау кентi су жүйесiнiң құрылысы; Қызылорда облысы Қармақшы ауданының орталығы Жосалыда су құбырының құрылысы (І-кезең); Павлодар облысындағы елдi мекендердi сумен жабдықтау құрылысы оқшау жүйесiнiң үшiншi кезегi. Ақсу қаласы (ауылдық аймақ). Сумен жабдықтау пункттерi; Павлодар облысындағы елдi мекендердi сумен жабдықтау құрылысы оқшау жүйесiнiң үшiншi кезегi. Екiбастұз қаласы (ауылдық аймақ). Сумен жабдықтау пункттерi. Павлодар облысындағы елдi мекендердi сумен жабдықтау құрылысы оқшау жүйесiнiң үшiншi кезегi. Баянауыл ауданы. Сумен жабдықтау пункттерi; Оңтүстiк Қазақстан облысы Арыс топты су құбырының құрылысы; Оңтүстiк Қазақстан облысы Шәуiлдiр топты су құбырының құрылысы; Оңтүстiк Қазақстан облысы Сарыағаш қаласын сумен жабдықтау; Оңтүстiк Қазақстан облысының қолданыстағы Жетiсай топтық су құбырынан Жетiсай қаласына дейiнгi суағар; Жамбыл облысы Қордай ауданының Қордай ауылын сумен жабдықтау; Қызылорда облысының Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырын және оған қосылу тармақтарын (3-кезегi) салу. <*>

      2) мынадай жобалар бойынша жаңғыртуды аяқтау: Солтүстiк Қазақстан облысы Соколов топты су құбырын жаңғырту (І-кезең); Ақтөбе облысы Шалқар қаласының су шаруашылығы құрылыстарын жаңғырту және жөндеу Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қасқабұлақ, және Meдeу ауылдарында су құбырын жаңғырту; Қарағанды облысы Қарағайлы кентiнiң жүйесiн жаңғырту; Қарағанды облысы Қарқаралы қаласының орамдары iшiндегi су құбырлары жүйесiн жаңғырту; Павлодар облысы Ертiс ауылына дейiнгi бас су жиналғы мен суағар жаңғырту; жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес сумен жабдықтау; Солтүстiк Қазақстан облысы Булаев топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезегі); Солтүстiк Қазақстан облысы Есiл топтық су құбырын қайта жаңарту (1-кезегi); <*>

      3) жүйелерiнiң ауыспалы объектiлерiнiң 7 құрылысын салу және 10-ын қайта жаңарту; <*>

      4) мынадай жобалар бойынша бекiтiлген жобалау сметалық құжаттаманың болуы: Атырау облысы Қоянды топты су құбырының құрылысы (ІІ-кезең), Қызылорда облысы Жиделi топты су құбырының құрылысы (II-кезең), Қарағанды облысы Қаныш Сәтбаев атындағы каналдың 1-кезегiн жаңғырту; Ақмола облысы Сiлетi топты су құбырын жаңғырту; Шығыс Қазақстан облысы Белағаш топты су құбырын жаңғырту (II-кезең); Батыс Қазақстан облысы Көмек топты су құбырының солтүстiк тармағын жаңғырту (ІІ-кезең); Батыс Қазақстан облысы орда топты су құбырын жаңғырту; (ІІ-кезең); Солтүстiк Қазақстан облысы Булаев топты су құбырын жаңғырту (ІІ-кезең); Солтүстiк Қазақстан облысы Есiл топты су құбырын жаңғырту (ІІ-кезең); Солтүстiк Қазақстан облысы Соколов топты су құбырын жаңғырту (ІІ-кезең); Солтүстiк Қазақстан облысы Преснов топты су құбырын жаңғырту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 185 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы "Ақши"

      көлтабандап суару жүйесi сол жағалық бөлiгiн жаңғырту"

      737 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 56960 мың теңге (елу алты миллион тоғыз жүз алпыс мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Торғай мемлекеттiк кiшi қорығы орналасатын және 1300 га көлтабандап суарылған алаңның мелиоративтiк жағдайын, Торғай-Ырғыз өзен-көл жүйесiнiң су режимiн жақсарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: көлтабандап суару жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру үшiн объектiге жаңғырту жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 737 Ақтөбе об. Мемлекеттiк сарап. Жыл Қазақстан

      лысы Ырғыз тамадан өткен жоба. бойында Республика.

      "Ақши" көл. лық-сметалық құжат. сының Ауыл

      табандап тамаға сәйкес "Ақши" шаруашылығы

      суару жүйесi көлтабандап суару министрлi.

      сол жағалық жүйесi сол жағалық гiнiң Су

      бөлiгiн бөлiгiн жаңғырту ресурстары

      жаңғырту жөнiндегi

      комитетi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Мемлекеттiк сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес "Ақши" көлтабандап суару жүйесi сол жағалық бөлiгiн жаңғырту.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 186 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Балық қорларын қорғау және балық

      шаруашылығын реттеу" 738 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 103 458 мың теңге (жүз үш миллион төрт жүз елу сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балық қорларын сақтауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: балық қорларын қорғау және балық шаруашылығын реттеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 738 Балық қор.

      ларын қорғау

      және балық

      шаруашылығын

      реттеу

      032 Балық қор. Балқаш, Зайсан, Жыл Қазақстан

      ларын қорғау Алакөл көлдерi бойында Республика.

      және балық жүйесiндегi көлдерде, сының Ауыл

      шаруашылығын Бұқтырма, Шульба, шаруашылығы

      реттеу жө. Қапшағай су министрлігі

      нiндегi ай. бөгендерiнде Ертiс,

      мақтық меке. Iле және басқа

      мелер өзендерде балық қор.

      ларын қорғау және

      балық шаруашылығын

      реттеу жөнiндегi

      iс-шараларды орындау

      үшiн Каспий теңiзінің

      солтүстiк бөлiгінде

      және Жайық пен Қиғаш

      өзендерiнде балық

      қорларын қорғау және Жыл

      балық шаруашылығын бойында

      реттеу жөніндегi iс-

      шараларды орындау

      үшiн штат саны 98

      адамдық Балқаш-Алакөл

      балық ресурстарын

      қорғау және балық

      аулауды реттеу жө.

      нiндегi бассейндiк

      басқарманы 98 адам

      штат санымен, Зайсан-

      Ертiс балық ресурста.

      рын қорғау және балық

      аулауды реттеу жөнiн.

      дегi бассейндiк басқар.

      маны 77 адам штат са.

      нымен және Орал-Каспий

      облысаралық балық рес.

      урстарын қорғау және

      балық аулауды реттеу

      жөнiндегi бассейндiк

      басқарманы ұстау. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.03.14. N 150a қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: қорғалатын аумақта балық қорларының сақталуын және балық шаруашылығының ретке келтiрiлуiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 187 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Гидротехникалық құрылыстарды жаңғырту"

      740 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 363 800 мың теңге (үш жүз алпыс үш миллион сегiз жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Экономиканың суландыру секторын және су шаруашылығы саясатын дамыту тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: гидротехникалық құрылыстарда төтенше жағдайлар туындау қатерiнiң алдын алу, гидротехникалық құрылыстарды жаңғырту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: гидротехникалық құрылыстарда төтенше жағдайлар туындау қатерiнiң алдын алу, гидротехникалық құрылыстарды жаңғырту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 740 Гидротехни.

      калық құры.

      лыстарды

      жаңғырту

      030 Гидротехни. Мынадай жобалар Жыл Қазақстан

      калық құры. бойынша жобалау-сме. бойында Республикасы

      лыстарды талық құжаттама Ауыл шаруа.

      жаңғырту әзiрлеу және мемле. шылығы мини.

      жөнiндегi кеттік сараптама стрлігінің

      жобалық- жүргiзу: Мемлекеттiк Су ресурстары

      сметалық сараптамадан гидро. жөніндегі

      құжаттама. техникалық құрылыс. комитеті

      ларды тарды жаңғырту жөнiн.

      әзiрлеу дегi жобалық-сметалық

      құжаттамаларды әзiр.

      леу: "Tepic ащыбұлақ

      су қоймасы бөгетiнiң

      зілзалаға төзiмділігін

      күшейту", "Тасөткел

      су қоймасының су

      торабын жаңғырту"

      031 Гидротехни. Мемлекеттiк сарапта. Жыл Қазақстан

      калық құры. мадан өткен жобалық- бойында Республикасы

      лыстарды сметалық құжаттама. Ауыл шаруа.

      жаңғырту ларды сәйкес Бөген шылығы мини.

      су қоймасында жөндеу стрлігінің

      қалпына келтiру Су ресурстары

      жұмыстары, бартоғай жөніндегі

      су қоймасында жөндеу комитеті

      -қалпына келтiру

      жұмыстары, Сергеев су

      торабын жаңғырту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: "Tepic ащыбұлақ су қоймасы бөгетiнiң зiлзалаға төзiмділігiн күшейту", "Тасөткел су қоймасының су торабын жаңғырту" жобалары бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы бекiту, жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Бөген су қоймасында жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын және Сергеев су торабын жаңғыртуды жалғастыру. 2003 жылда Бартоғай су қоймасында жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары бойынша 68 %, Сергеев су торабын жаңғырту бойынша 75 % орындау күтiлуде.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 188 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 188 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 желтоқсандағы N 1296 қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Асыл тұқымды жылқы шаруашылығын

      сақтау және дамыту" 741 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 45 000 мың теңге (қырық бес миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: асыл тұқымды жылқы шаруашылығын дамыту және қостанайлық жылқы тұқымын жетілдiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: асыл тұқымды жылқы шаруашылығы саласында өндiрiстiк-шаруашылық қызметтi қамтамасыз ету, жаңа аталық iздер мен тұқымдастар құру арқылы жылқының генетикалық әлеуетiн жетiлдiру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 741 Асыл тұқымды Қостанайлық жылқы Жыл Қазақстан

      жылқы шаруа. тұқымын одан әрi бойында Республика.

      шылығын сақ. жетілдiру, аталық сының Ауыл

      тау және iздердi, тұқымдас. шаруашылығы

      дамыту. тарды дамыту бойынша министрлiгi

      селекциялық-асылдан.

      дыру жұмысын жүргізу

      Жалпы саны 300 бас Жыл Қазақстан

      асыл тұқымды жылқы бойында Республика.

      өсiру және өз сының Ауыл

      төлiнен көбейту. шаруашылығы

      министрлігі

      Бағыттар бойынша ат Жыл Қазақстан

      жаратуды жетiлдiру бойында Республика.

      сының Ауыл

      шаруашылығы

      министрлiгi

      Негiзгi құралдарды ІV тоқсан Қазақстан

      сатып алу: Республика.

      К-701 тракторының сының Ауыл

      двигателi (ЯМЗ - 240) - шаруашылығы

      1 бiрлiк; министрлiгi

      К-700 тракторының двига-

      телi (ЯМЗ 238) - 2 бiрлiк;

      К-701 тракторының берiлiс

      қорабы - 1 бiрлiк;

      К-700 тракторының берiлiс

      қорабы - 1 бiрлiк. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi:

      жылқы тұқымының генетикалық әлеуетiн жақсарту;

      Қостанайлық жылқы тұқымының қолданыстағы аталық iздерi мен тұқымдастарының шаруашылық-пайдалы сипаттарын одан әрi үйлестiруге қол жеткiзу;

      жаңа селекциялық жетiстiк ретiнде қостанайлық жылқы тұқымының жаңа зауыттық аталық iзiн алдын ала бақылаудан өткiзу;

      негiзгi шаруашылық-пайдалы сипаттары: ширақтық, дене бiтiмi мен экстерьерi, дистанциялығы бойынша агомогендiк және гетерогендiк таңдау кезiнде таза қанды мiнгi айғырлар мен қостанайлық биелердi

      оңтайлы пайдалану;

      аламан бәйге, жорға жарыс, көкпар бағыттары бойынша ат жарату бөлiмдерiн одан әрi мамандандыру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      188-1-қосымша

      ЕСКЕРТУ. Жаңа 188-1 қосымшмен толықтырылды - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      _____________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      742 "Ауыл шаруашылығы өндірiсiн агрометеорологиялық

      жағынан қамтамасыз ету" республикалық

      бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 500 мың теңге (төрт миллион бес жүз мың теңге);

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: метеопараметрлерге, топырақтың ылғалдылығына, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң жағдайы мен өнiмділігiне байқаулар жүргізу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: метеопараметрлердің өзгеруiн, топырақ ылғалдылығының жағдайын дер кезiнде болжау, дала жұмыстары басталуы алдындағы топырақтағы ылғалдың запастарын бағалау және болжау, егіс мерзiмдерiн болжау, дәнді дақылдарды жинаудың агрометеожағдайларын болжау, агрометеорологиялық көрсеткiштердi өткен жылғымен салыстырмада талдау, танаптарда қар жиналу жағдайын талдау және басқалары.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру.|атқарушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі| дың |

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | мер. |

      | |ның | маның) | | зім. |

      | |коды | атауы | | дері |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      Ауыл Ауыл шаруашылығы Қазақстан

      шаруашы. өндiрiсiн қамтама. Республикасы.

      лығы сыз ету үшiн агро. ның Ауыл

      өндiрi. метеорологиялық шаруашылығы

      сiн мониторинг министрлігі

      агро. жүргізу:

      метео. - көктемгі дала 2-

      рология. жұмыстары басталуы тоқсан

      лық алдына топырақтағы

      жағынан ылғалдың запастарын

      қамтама. болжау;

      сыз ету - егістің оңтайлы 2-

      мерзiмдерiн болжау; тоқсан

      - күздiк дақылдардың 2-

      қыстап шығуын болжау; тоқсан

      - бидайдың пісу 2-

      мерзiмдерін болжау; тоқсан

      - күздiк дәнді дақыл. 2-

      дардың өcуі жаңару тоқсан

      кезеңіндегі жағдайын

      талдау;

      - жаздық дәндi дақыл.

      дардың 1 онкүндік

      iшiндегi жағдайы

      (даму кезең басталған

      күн, биіктiгі,

      қалыңдығы, жағдайының

      бағасы);

      - дәнді және дәндi-

      бұршақты дақылдардың

      орташа облыстық

      өнімділiгі мен жалпы

      өнімін болжау;

      - Қазақстан аумағы 2, 3-

      бойынша ауа-райы тоқсан.

      жағдайына байланысты дар

      аурулар мен ауыл

      шаруашылығы зиянкес.

      терiнiң дамуы

      жағдайын талдау;

      - онкүндiк агрометео. 2-4-

      рологиялық бюллетень; тоқсан.

      дар

      - онкүндік ішiндегi 2-4-

      топырақтағы пайдалы тоқсан.

      ылғалдың запастары; дар

      - агрометеорологиялық

      көрсеткіштердi орташа. 2-4-

      көпжылдық көрсеткiш. тоқсан.

      термен, өткен жылғы дар

      көрсеткiштермен

      салыстырма мiнездеме;

      - топырақтың күзде 2,4-

      қатып қалуы алдындағы тоқсан.

      және көктемгі дала дар

      жұмыстары алдындағы

      пайдалы ылғалдың

      нақты запастарын

      талдау;

      - дәндi дақылдарды 3-

      жинаудың агрометео. тоқсан

      рологиялық жағдай.

      ларын болжау;

      - дәнді дақылдарды 3-

      жинау жағдайларын тоқсан

      талдау;

      - күздiк дәндi 4-

      дақылдардың қысқа тоқсан

      кетер алдындағы

      жағдайын талдау;

      - қардың жиналуы 4-

      жағдай туралы кеңес тоқсан

      беру.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтіліп отырған нәтижелер: агрометеопараметрлердiң жағдай мен болжамы жөнiнде жедел ақпарат, сондай-ақ ceбу, жинау мерзiмдерi, басқа да көрсеткiштер жөнiндегi ұсыныстар ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілерге агротехнологиялық iс-шараларды болып тұрған топырақ-климаттық жағдайларды ескере отырып оңтайлы мерзiмдерде жүргiзуге мүмкіндік бередi және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнiмділігі мен жалпы өнімін арттыруды қамтамасыз етедi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 189 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Өсiмдiктер мен жануарлардың тектiк

      ресурстарының ұлттық қоймасы құрылысының техникалық-экономикалық негiздемесін әзiрлеу"

      743 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 000 мың теңге (төрт миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi мен жануарларының тектiк қорын сақтауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғылыми кешен (үлгiлердi сақтауға арналған блоктарымен негiзгi корпус, зертханалар, теплицалар, санитарлық-карантиндiк аймақтар, шағын зауыттар, қосалқы үй-жайлар, тұрғын-үй өндiрiстiк объектілер) жасау мақсатында Өсiмдiктер мен жануарлардың тектік ресурстарының ұлттық қоймасы құрылысының техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 743 Өсiмдiктер Өсiмдiктер мен жану. Жыл Қазақстан

      мен жануар. арлардың тектiк ре. бойында Республика.

      лардың тек. сурстарының ұлттық сының Ауыл

      тiк ресурс. қоймасы (үлгілерді шаруашылығы

      тарының сақтауға арналған министрлігі

      ұлттық блоктарымен негiзгi

      қоймасы құ. корпус, зертханалар,

      рылысының теплицалар, санитар.

      техникалық- лық-карантиндiк

      экономика. аймақтар, шағын

      лық негiз. зауыттар, қосалқы үй

      демесiн -жайлар, тұрғын-үй

      әзiрлеу. өндірістік объектілер)

      құрылысының техника.

      лық-экономикалық

      негiздемесiн әзiрлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Өсiмдiктер мен жануарлардың тектiк ресурстарының ұлттық қоймасының құрылысын техникалық-экономикалық негiздеу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 190 қосымша

      ЕСКЕРТУ. 190 қосымша алып тасталды - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 191 қосымша

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу

      кәсiпорындары үшiн жабдықтар лизингiн ұйымдастыру"

      802 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 000 мың теңге (бec жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттi атқару және есеп беру (мерзiмдiк және жылдық) нысандарын жүргiзу жөнiндегi қаржылық процедуралардың ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 мамырдағы N 832 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: технологиялық жабдықтарды лизингке беру, отандық өнiмдердiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру, оның сапасын жақсарту және өнiм түрлерiн көбейту, жаңа технология мен техниканы енгiзу жолымен ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарын қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарына кейiн лизингке беру үшiн жабдықтар сатып алуды несиелеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ. !Кіші !Бағдарлама.! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар. !бағ. !ның (кіші !(кіші бағдарламаны) !асыру! атқарушылар

      !лама.!дар. !бағдарлама.!іске асыру жөніндегі!мер. !

      !ның !лама.!ның) атауы ! іс-шаралар !зім. !

      !коды !ның ! ! !дері !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 802 Ауыл шаруа. Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      шылығы өнiм. касының Yкiметi бе. бойында Республика.

      дерiн қайта кiткен лизингтiк сының Ауыл

      өңдеу кәсi. негiзде ауыл шаруа. шаруашылығы

      порындары шылығы өнiмдерiн министрлігі

      үшiн жабдық. қайта өңдеу кәсiпо.

      тар лизингiн рындарын жабдықтар.

      ұйымдастыру мен қамтамасыз ету

      мақсатында бюджеттiк

      несиелеу жағдайын

      анықтау;

      Қарызгер банкты

      анықтау мақсатында

      конкурс өткiзу;

      Қазақстан Республи.

      касы Үкiметiнiң

      қаулысымен бекiтiл.

      ген ауыл шаруашылығы

      өнiмдерiн қайта

      өңдеу кәсiпорындарын

      несиелеу ережелерiне

      сәйкес несиелеу

      қаражаттарын бөлу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерiнiң импортына отандық экономиканың дағдарысты тәуелдiлiгiн еңсеру, өндiрiстi дамыту және қайта өңдеу салалары кәсiпорындары үшiн шикiзат сатып алу, iшкi рынокты отандық өндiрiстiң жоғары сапалы тамақ өнiмдерiмен толтыру; қаражаттың мақсатты, тиiмдi пайдаланылуы және республикалық бюджетке дер уақытында қайтарылуы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады