2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      РҚАО-ның ескертуі. P031327 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 cәуipдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қызметте пайдалану үшiн

   Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
10-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.
      Ескерту. 10-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.04.10. N 402 қаулысымен .(бұл өзгеріс 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді)
      Ескерту. 10-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
11-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Елдiң қоғамдық тәртiп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету" деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13967 мың теңге (он үш миллион тоғыз жүз алпыс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының Жарлығын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң 1993 жылғы 31 наурыздағы қаулысы; "Т.А.Төлеубаев туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 25 маусымдағы N 608 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы аумағындағы ұйымдасқан қылмысқа қарсы күреспен және басқа да құқық бұзушылық түрлерiн үйлестіру; халықаралық қылмысқа қарсы күрес.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер Iшкi iстер министрлерi кеңесiн ақпаратты қамтамасыз ету; қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықты дамыту iсiнiң ортақ мүдделерiн ескере отырып, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер iшкi iстер органдарының өзара ақпараттық iс-қимыл жасасуын қамтамасыз ету; Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер iшкi iстер органдарының бiртұтас ақпараттық кеңістiгiн қалыптастыру және олардың қолда бар ақпараттық ресурстарға жедел қол жеткiзуін қамтамасыз ету; шет елдерде жасырынған қылмыскерлерге iздеу салу және экстрадация.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Елдің        Ұйымдасқан қылмысқа Жыл    Қазақстан
              қоғамдық     қарсы күресті       бойы   Республикасы.
              тәртіп       үйлестiру жөнiндегi        ның Ішкі істер
              саласында.   бюроны ұстауға             министрлігі
              ғы саяси     арналған үйлестік
              мүдделерiн   жарналар (Ұйымдас.
              қамтамасыз   қан қылмысқа
              ету          қарсы күресті
                           үйлестiру жөнiн.
                           дегi бюроның
                           қызметкерлер саны
                           30 адам, оның
                           iшiнде Қазақстан
                           Республикасының
                           өкiлi - 1 адам).
                           Лион қаласындағы
                           (Франция) (1 адам)
                           Интерполдың Бас
                           Хатшылығына
                           Қазақстан
                           Республикасы
                           байланыс-өкiлдерi.
                           нің офицерін ұстау
                           жөнiндегi шығындар.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер аумағында халықаралық қылмысқа және қылмысқа қарсы күрестiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету, қылмыс жасағаны үшiн жазаланбай қалмау қағидасын iске асыру; қылмыс жасауға әзiрленуде немесе оны жасауда күдiктi адамдардың мiнез-құлқы, өмiр салты, байланыстары мен қылмыстық әрекеттерi туралы ақпарат алу және қудаланатын күдіктінi, айыпталушыны, сотталушыны немесе сотталған адамды соның аумағында ұсталған Тараптың құқық қорғау органдарына мәжбүрлi түрде жеткiзу.

      Қызметте пайдалану үшiн   

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
12-қосымша        

      Ескерту. 12-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.
 

      Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
13-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Арнайы және әскери тасымалдар" деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50906 мың теңге (елу миллион тоғыз жүз алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкі iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларды ұйымдастыру және жедел басқару; әскери эшелондарды, көліктер мен басқа есепте тұрған бiрлiктердi тәулiктiк бақылауды және олардың жедел жылжуын қамтамасыз ету; cот отырыстарын бұзуды болдырмау, сотталған адамдардың жазасын өтеуі жөніндегі соттардың қаулыларын дер кезінде орындау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Арнайы және  Арнайы контингент.  Жыл    Қазақстан
              әскери       ті, жүктерді және   бойы   Республикасы.
              тасымалдар   өзге де тасымалдар.        ның Ішкі істер
                           ды (оның iшiнде            министрлігі
                           Оңтүстiк Орал
                           темiр жолы бойынша)
                           тасымалдау жөнiн.
                           дегi көліктік
                           қызметтер көрсетуге
                           ақы төлеу: тасымал.
                           дауларды жүзеге
                           асыру үшiн 15
                           арнайы вагонды
                           жалға алу (жылына
                           13 бағыт бойынша
                           485 рейс). Жылжымалы
                           командалық пункт -
                           N 70109 вагонға
                           техникалық қызмет
                           көрсету. N 70109
                           вагонды жөндеу,
                           жету жолдарын
                           жөндеу. Арнайы
                           әскери тасымалдау
                           қызметi үшiн
                           жалға алынған
                           үй-жайға ақы төлеу
                           және тиiсiнше
                           коммуналдық қызмет
                           көрсетуге, байланыс
                           қызметiн көрсетуге,
                           электр энергиясына
                           және жылу энергия.
                           сына ақы төлеу,
                           жолаушылар поезына
                           орындарды броньдауға
                           ақы төлеу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер:  Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттiк әскери тасымалдаулардың қозғалыс кестесiнiң орындалуын және олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы контингенттiң тасымалдануын және өзге де тасымалдарды қамтамасыз ету.

Қызметте пайдалану үшін

   Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
14-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.
      Ескерту. 14-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.04.10.
N 402 қаулысымен .(бұл өзгеріс 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді)

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
15-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәлiктерiн дайындау"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 435150 мың теңге (төрт жүз отыз бес миллион бiр жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлігіне ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 17 ақпандағы N 134 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыру мен тiркеу ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2000 жылғы 12 шiлдедегi N 1063 қаулысы .
      3. Бюджет бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: азаматтардың еркiн жүрiп-тұруы мен тұрғылықты жердi таңдаудағы конституциялық құқықтарын жүзеге асыру, халықты құжаттандыру және есепке алу жүйесiн жетілдiру үшiн Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәлiктерiн дайындауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қостанай қаласында Жедел басқару орталығын (ЖБО) және аймақтық ақпараттық желiнi құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Қазақстан    Қазынашылықтың      Жыл    Қазақстан
              Pеcпубликасы аумақтық органда    бойы   Республикасы.
              азаматта.    белгіленген                ның Ішкі істер
              рының        тәртіппен тіркел.          министрлiгі,
              паспортта.   ген азаматтық-             Қазақстан
              ры мен жеке  құқықтық шарттар           Республикасы
              куәлiктерiн  бойынша Қазақстан          ішкі істер
              дайындау     Pеспубликасының            министрлігінің
                           азаматтарының              "Ақпаратты -
                           330000 дана пас.           өндiрiстiк
                           порт пен 835789            орталық"
                           дана жеке куәлiк           республикалық
                           дайындау үшiн              мемлекеттік
                           мiндеттемелердi            кәсіпорны.
                           орындау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: азаматтардың еркiн жүрiп-тұруы мен тұрғылықты жерді таңдаудағы конституциялық құқықтарын iске асыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
16-қосымша        

      Ескерту. 16-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.04.10. N 402 қаулысымен .(бұл өзгеріс 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді)

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоғамдық тәртiп және қоғамдық қауiпсiздiк объектiлерiнiң құрылысын салу, қайта жаңарту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 205600 мың теңге (екi жүз бес миллион алты жүз мың
теңгe). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған индикативтік жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi N 926 қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Iшкi iстер министрлiгi Кинологиялық орталығының материалдық-техникалық базасын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Кинологиялық орталығын салу және оны қайта жаңарту. <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Қоғамдық     "2004 жылға арнал.  Жыл    Қазақстан
              тәртіп және  ған республикалық   бойы   Республикасы.
              қоғамдық     бюджет туралы"             ның Ішкі істер
              қауiпсiздiк  Қазақстан Республи.        министрлігі,
              объектiлерi. касының Заңын іске         Қазақстан
              нiң құрылы.  асыру туралы"              Республикасы
              сын салу,    Қазақстан Респуб.          Ішкі істер
              қайта        ликасы Үкiметiнiң          министрлігінің
              жаңарту      2003 жылғы 12              Кинологиялық
                           желтоқсандағы N            орталығы
                           1260 қаулысына
                           2-қосымшаға сәйкес
                           сомалар шегiнде
                           мына iс-шараларға:
                           1. Қазақстан
                           Республикасы Iшкi
                           iстер министрлiгі.
                           нiң Кинологиялық
                           орталығын салу
                           және қайта жаңарту
                           жөнiндегi құрылыс-
                           монтаждау жұмысына
                           Жобалау-сметалық
                           құжаттамаға
                           мемлекеттiк сарап.
                           тама жасауға.
__________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: заңнамада белгiленген тәртiппен "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Кинологиялық орталығын салу және қайта жаңарту" деген инвестициялық жоба бойынша бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптама; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің Кинологиялық орталығын пайдалануға енгiзу.<*>

Қызметте пайдалану үшін

   Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
17-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 17-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

Қызметте пайдалану үшін

  Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
18-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
19-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 370854 мың теңге (үш жүз жетпiс миллион сегiз жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң оқу орындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетiнiң 1995 жылғы 19 мамырдағы N 721 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 18 қыркүйектегі N 1136-51 қаулысы; "Қазақстан Республикасы ішкі iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 14 қаңтардағы N 59-3 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi; N 348 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Мемлекеттiң бюджеттiк есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламент депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ішкi iстер органдары үшін мамандығы бойынша қажеттi теориялық бiлiмi мен тәжiрибелiк дағдысы бар, арнаулы орта бiлiмдi, білікті мамандарды дайындау жөнiнде Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң орта оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуына барынша тиiмді қол жеткiзу үшін олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің кадрларына қойылатын талаптарды ескере отырып мамандар дайындығының сапасын ұдайы жетілдіру жөніндегі Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орта оқу орындарына жүктелген функцияларды орындау үшін оларды ұстау; дене шынықтыру дайындығы және курсанттардың денсаулығын нығайту жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   010       Орта кәсіп.  Заң колледждерiн    Жыл    Қазақстан
              тік білімді  638 бiрлiк штаттық  бойы   Республикасы.
              мамандар     сан шегiнде ұстау.         ның Iшкі iстер
              даярлау      Азық-түлiкпен,             министрлiгі,
                           дәрi-дәрмекпен,            Қазақстан
                           заттай мүлiкпен,           Республикасы
                           жанар-жағар мате.          Iшкi iстер
                           риалдармен, жұмсақ         министрлiгiнің
                           мүкәммалмен,               Ақтөбе заң
                           тауарлы-материал.          колледжi,
                           дық құндылықтармен,        Қазақстан
                           жиhазбен, спорт            Pecпубликасы
                           мүкәммалымен,              Iшкі iстер
                           стипендиямен қамта.        министрлiгiнiң
                           масыз ету. Бiлiм           Алматы заң
                           алушылар саны:             колледжі,
                           күндiзгi бөлiмде -         Қазақстан
                           863 бiрлiк, сырттай        Pecпубликасы
                           бөлiмде - 530              Iшкi iстер
                           бiрлік.                    министрлiгiнің
                                                      Семей заң
                                                      колледжi,
                                                      Қазақстан
                                                      Pecпубликасы
                                                      Ішкi iстер
                                                      министрлiгiнiң
                                                      Б. Момышұлы
                                                      атындағы
                                                      Шымкент заң
                                                      колледжi.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарын арнаулы opтa бiлiмi бар бiлiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Ақтөбе заң колледжi күндізгi бөлiмнен 120 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 94 бiрлiк; Шымкент заң колледжi күндізгi бөлiмнен 115 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 75 бiрлiк; Семей заң колледжi күндізгi бөлiмнен 146 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 82 бiрлiк; Алматы заң колледжi күндізгi бөлiмнен 66 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 30 бiрлiк.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
20-қосымша        

      Ескерту. 20-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 60125 мың теңге (алпыс миллион бiр жүз жиырма бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Iшкі iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңы ; "Жалпыға бiрдей әскери мiндеттілiк және әскери қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 19 қаңтардағы Заңы ; "Әскери қызметшiлердiң және олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi мен әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкі iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 7 маусымдағы N 418 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметке алғаш рет түскен адамдары мен қызметкерлерiн кәсiби даярлау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 16 мамырдағы N 847 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Мемлекеттiң бюджеттiк есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламент депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк іссапарлары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелері" деген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 16 тамыздағы N 909-42 қаулысы; Қазақстан Республикасы Қауiпсiздiк Кеңесiнiң саясат және қорғаныс мәселелерi жөніндегi ведомствоаралық комиссиясы мәжілісiнiң 2002 жылғы 16 тамыздағы N 2 хаттамасы; Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлігі iшкi әскерлерiнiң әскери қызметшілерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқытуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігiнің Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігімен 2003 жылғы 6 маусымдағы келісім-шарты.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстep органдарының жеке құрамын алғашқы даярлықтан өткiзу, қатардағы, кiші және орта басшы құрамның бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау, бөлiмшелер iшкi iстер органдарына қатардағы, кiшi және орта басшы құрам лауазымдарында қызмет өткеруге ұсынған азаматтық адамдарды алғашқы даярлықтан өткізу жөнiндегі Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің Кәсiби даярлық училищелерiне жүктелген мiндеттерді барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшін оның қызметiн қамтамасыз ету; iшкi әскерлердi үнемi жауынгерлiк әзiрлiкте ұстауға қажеттi әскери-техникалық мамандықтар бойынша iшкi әскерлер әскери қызметшілерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң Кәсiби даярлық училищелерiн ұстау, Ресей Федерациясының әскери-оқу орындарында әскери-техникалық мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнің әскери қызметшілерiн даярлау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   011       Кадрлардың   Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              біліктiлi.   Республикасы Ішкі   бойы   Республикасы.
              гiн арттыру  істер министрлі.           ның Ішкі істер
              және қайта   гінің Кәсіби даяр.         министрлігі,
              даярлау      лық училищесін             Қазақстан
                           94 бірлік штаттық          Республикасы.
                           сан шегiнде ұстау.         ның Ішкі істер
                           Азық-түлiкпен,             Кәсіби даярлық
                           дәрi-дәрмекпен,            училищесі,
                           заттай мүлiкпен,           Қазақстан
                           жанар-жағар                Республикасы
                           материалдарымен,           Ішкі істер
                           құны 40 еселiк             министрлігінің
                           айлық есептік              Ішкі әскерлер
                           көрсеткіштен               комитеті
                           төмен жиhазбен,
                           оқу әдебиеттерi.
                           мен басқа да
                           тауар-материалдық
                           бағалы заттармен
                           қамтамасыз ету.
                           Барлық оқитындар
                           саны (бiрлiк) -
                           750, оның iшiнде
                           тыңдаушылар санаты
                           бойынша: бacтапқы
                           даярлықта - 400,
                           бiлiктiлiгiн
                           арттыруда - 300,
                           қайта даярлықта -
                           50. Ресей Федера.
                           циясының әскери-
                           оқу орындарында
                           iшкi әскерлер
                           әскери қызметшiле.
                           рiнiң бiлiктiлiгiн
                           арттыру. Оқитын
                           iшкi әскерлердiң
                           әскери қызметшiле.
                           рiнiң caны - 29
                           офицер.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Кәсіби даярлық училищесінің жоспары: 400 бірлік алғашқы даярлық тыңдаушыларын; 300 бірлік біліктілігін арттыру тыңдаушыларын; 50 бiрлiк кадрларды қайта даярлау тыңдаушыларын оқытудағы негізгі мiндеттердi сапалы әрi уақытында орындауы. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң ішкi әскерлерiн әскери-техникалық мамандықтар бойынша бiліктi кадрлармен қамтамасыз eтуді, офицерлердiң теориялық бiлiмдерi мен практикалық дағдыларының деңгейлерін жаңарту; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң ішкі әскерлерiн үнемі жауынгерлік және жұмылдыру әзiрлiгiнде ұстау үшiн кәсiби міндеттердi шешудің қазiргі заманғы әдiстерiн, қару-жарақтың және әскери техниканың жаңа түрлерiн игеру. 23 офицердiң біліктілігін арттыру жоспарланып отыр.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
21-қосымша <*>      

      Ескерту. 21-қосымшаға өзгерістер енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 шілдедегі N 806 қаулысымен .
      Ескерту. 21-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандарды даярлау"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1044480 (бiр миллиард қырық төрт миллион төрт жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң iшкi әскерлеpi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңы ; "Жалпыға бiрдей әскери мiндеттілiк және әскери қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 19 қаңтардағы Заңы ; "Әскери қызметшiлердiң және олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi мен әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы Заңы ; "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ішкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында Әскери доктринаны бекiту туралы" 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 7 маусымдағы N 418 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкі iстер министрлігінiң iшкi әскерлерiнiң Жоғарғы әскери училищесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 18 наурыздағы N 349 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегі N 348 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің Академиясы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 1 маусымдағы N 675 қаулысы ; "Құқық қорғау органдары үшiн кадрлар даярлауды, құқық қорғау органдарының қызметін және үкiметтік байланыс әскерлерi әскери қызметшiлерiн әлеуметтiк қорғауды қаржыландыруға байланысты жекелеген мәселелер" деген Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 21 қыркүйектегi N 1427 қаулысы ; "Мемлекеттiң бюджеттiк есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламент депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегі қызметтiк iссапарлары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 16 тамыздағы N 909-42 қаулысы; Қазақстан Республикасының Қауiпсiздiк Кеңесi ведомствоаралық комиссиясының саясат және қорғаныс мәселелерi жөнiндегi 2002 жылғы 16 тамыздағы мәжiлiсiнiң N 2 хаттамасы; Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлігі iшкi әскерлерiнiң әскери қызметшiлерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігімен 2003 жылғы 6 маусымдағы келiсiм-шарты.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджет бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлер үшiн терең гуманитарлық, заңгерлік арнайы бiлiмi бар білікті кадрлар даярлау жөніндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігiнің жоғарғы оқу орындарына жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi жұмысты жоғары кәсiби деңгейде ұйымдастыру; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң ішкі әскерлерiн үнемi жауынгерлік даярлықта ұстау үшiн оны қажетті әскери-техникалық, мамандықтар бойынша дайындалған жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ішкі iстер органдары қызметінiң өзектi проблемаларына iргелі және қолданбалы зерттеулер жүргiзу және алынған нәтижелердi ішкі iстер органдарының оқу процесi мен тәжiрибесiне енгiзу мақсатында iшкi iстер органдары үшін мамандар даярлау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң жоғарғы оқу орындарына жүктелген міндеттерді орындау үшiн оларды ұстау; оқу, ғылыми, оқу-әдістемелiк және анықтамалық-ақпараттық әдебиеттердi дайындау және басып шығару; оқу-тәрбие процесiне тұрақты және ауыспалы құрамды белсендi қатысуға ынталандыру жүйесiн әзiрлеу және енгiзу. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлігі iшкi әскерлерiнiң айқын қажеттілігіне сәйкес Ресей федерациясының әскери оқу орындарындағы оқыту бағдарламалары бойынша әскери қызметшiлердi әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   012       Жоғары       Заң институттары    Жыл    Қазақстан
              кәсіби       мен iшкi әскерлер.  бойы   Республикасы.
              білімді      дің жоғарғы әскери         ның Iшкi iстер
              мамандарды   училищесiн 1770            министрлігі,
              даярлау      бірлік штаттық сан         Қазақстан
                           шегiнде ұстау.             Республикасы.
                           Азық-түлiкпен,             ның Ішкі істер
                           дәрi-дәрмекпен,            министрлігінің
                           заттай мүлікпен,           ішкі әскерлер
                           жұмсақ мүкәммалмен,        комитетi
                           жанар-жағар мате.          Қазақстан
                           риалдармен, ас үй          Республикасы.
                           және медициналық           ның Ішкі істер
                           жабдықтармен, құны         министрлігі
                           40 еселiк айлық            Ішкі әскерле.
                           есептiк көрсеткіш.         рінің Жоғары
                           тен төмен жиhазбен,        әскери учили.
                           спорт мүкәммалымен,        щесі,
                           стипендиямен және          Қазақстан
                           басқа да тауар-            Республикасы.
                           материалдық бағалы         ның Ішкі істер
                           заттармен                  министрлігінің
                           қамтамасыз ету. 2          Академиясы,
                           атаулы оқ-дәрi, 3          Қазақстан
                           атаулы броньды             Республикасы
                           қалқанша мен               Ішкі істер
                           белсендi қорғаныс          министрлігінің
                           құралын, 1 атаулы          Барымбек
                           әскери-химиялық            Бейсенов
                           мүлiк, 1 атаулы            атындағы
                           инженерлiк мүлiк           Қарағанды заң
                           сатып алу. Бiлiм           институты
                           алушылар саны:
                           күндiзгi бөлiмде -
                           2912 бiрлік, сырттай
                           бөлiмде - 1751
                           бiрлiк. Iшкі әскер.
                           лердiң әскери
                           қызметшілерiн Ресей
                           Федерациясының
                           әскери-оқу орында.
                           рында оқыту. Оқитын
                           Iшкi әскерлер әскери
                           қызметшілерiнiң саны
                           - 6 офицер.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын және ішкі әскерлерiн жоғары бiлiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi Жоғары әскери училищесi - күндiзгі бөлімнен 134 бiрлiк; Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Академиясы - күндiзгі бөлiмнен 310 бiрлiк, сырттай бөлімнен 353 бiрлік; Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлігінiң Қарағанды заң институты - күндiзгi бөлiмнен 194 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 188 бiрлiк.
      Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында әскери-техникалық мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің iшкi әскерлерiнiң 6 офицерiн алғашқы жылдық оқыту.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
22-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жоғары бiлiм беру объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 76400 мың теңге (жетпiс алты миллион төрт жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348 қаулысы ; Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған индикативтiк жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Ақтөбе заң колледжiнiң оқу процесi үшiн қажеттi жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ақтөбе заң колледжiнiң оқу кешенiн салу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   013       Жоғары бiлiм "2004 жылға арнал.  Жыл    Қазақстан
              беру объек.  ған республикалық   бойы   Республикасы.
              тiлерiн салу бюджет туралы"             ның Iшкi iстер
              және қайта   Қазақстан                  министрлiгi,
              жаңарту      Республикасының            Қазақстан
                           Заңын iске асыру           Pecпубликасы
                           туралы" Қазақстан          Iшкi iстер
                           Республикасы               министрлiгiнiң
                           Үкiметiнің 2003            Ақтөбе заң
                           жылғы 12 желтоқ.           колледжi.
                           сандағы N 1260
                           қаулысына 2-қосым.
                           шаға сәйкес
                           мынадай iс-шараға:
                           жобалау-сметалық
                           құжаттамаға
                           мемлекеттiк сарап.
                           тама жүргiзу;
                           заңнамада белгiлен.
                           ген тәртiппен
                           бекiтiлген жобалау-
                           сметалық құжаттамаға
                           сәйкес оқу орнының
                           асханалы бас корпусы
                           бойынша құрылыс-
                           монтаждау жұмыста.
                           рына "Қазақстан
                           Республикасының
                           Iшкi iстер министр.
                           лiгi Ақтөбе заң
                           колледжiнiң оқу
                           кешенiн салу"
                           деген инвестиция.
                           лық жобаны iске
                           асыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға мемлекеттiк сараптама, Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Ақтөбе заң колледжi оқу кешенiнiң құрылысын аяқтау және пайдалануға енгiзу.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
23-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Әскери қызметшiлерi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 185644 мың теңге (бiр жүз сексен бес миллион алты жүз қырық төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарлама нормативтiк құқықтық негiзi: "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 8 шілдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күші бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрам адамдардың қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; Мемлекеттiң бюджеттік есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламент депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегі қызметтiк iссапарлары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігiне бағынысты ұйымның кейбiр мәселелерi"; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1433 қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметші емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: құқық қорғау органдарының және iшкi әскерлердiң қызметкерлерi мен әскери қызметшілерiне, зейнеткерлерiне олармен бiрге тұратын олардың отбасы мүшелерiне кешенді білікті, мамандандырылған, кеңестiк-диагностикалық, профилактикалық және стационарлық көмек көрсету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмді орындалуына қол жеткiзу үшін олардың қызметiн қамтамасыз ету; құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен әскери қызметшiлерiне, олардың отбасы мүшелерiне iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлерiнiң зейнеткерлерiне, медициналық қызмет көрсетуге арналған мемлекеттiк тапсырысқа ақы төлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердi аурудың барлық түрiн, мүгедектi және өлiмдi кемiтуге бағытталған профилактикалық iс-шаралардың кешенiн ұйымдастыру және жүргiзудi; қазiргi заманғы емдеу-диагностикалық жабдықтармен жарақтандыру, профилактика, диагностика және емдеу жөнiндегi жұмыстың озық нысандары мен әдiстерiн зерделеу және енгiзуді; салауатты өмiр салтын насихаттау жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастыру және өткiзу; дәрiгерлердiң және орта буындағы медициналық қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн жоғарылатуды; құқық қорғау органдарын оңтайлы жасақтау мақсатында жүзеге асырылатын ғылыми-әдiстемелiк, ұйымдастырушылық және практикалық iс-шараларды ұйымдастыруды әскери-дәрiгерлiк сараптау материалдары бойынша ведомстволық медициналық және әскери-медициналық мекемелердегi емдеу-диагностикалық жұмыстың ұйымдастырылуын, жүргізiлуiн және олардың нәтижелерiн бақылауды жүзеге асыруды; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің бөлiмшелерiнде қолданыстағы санитарлық заңнаманың, санитарлық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің сақталуын қамтамасыз етудi; қоршаған ортаны ластаудың алдын алуға және жоюға бағытталған санитарлық-iндетке қарсы iс-шараларды әзiрлеу және жүзеге асыруды; iшкi iстер органдарының және ішкi әскерлер қызметкерлерiнiң, олардың отбасы мүшелерiнің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң арнаулы мекемелерiнде ұсталатын контингенттің денсаулығын нығайту үшін жағдай жасауды орындау үшін олардың аппаратын ұстау. Ішкi iстер органдары мен iшкi әскерлердің қызметкерлерiн, олардың отбасы мүшелерiн, әскери қызметшiлерi мен зейнеткерлерiн емдеу үшін "Қазақстан" емдеу кешенi" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорны ұсынатын медициналық қызметтер үшін ай сайын ақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   014       Әскери       Емханалы орталық    Жыл    Қазақстан
              қызметші.    госпитальді - 241   бойы   Республикасы.
              лерді,       бірлік штаттық             ның Ішкі істер
              құқық қорғау сандық шегінде             министрлігі,
              органдарының ұстау. Емханалы            Қазақстан
              қызметкер.   госпитальдің               Республикасы
              лерi және    қызметін азық-             Ішкі істер
              олардың      түлікпен, дәр-             министрлігінің
              отбасы       дәрмекпен, басқа           Емханалы
              мүшелерін    да медициналық             орталық
              емдеу        мақсаттағы құрал.          госпиталі,
                           дармен, төсек-             Қазақстан
                           орындармен,                Республикасы
                           арнайы киiм-кешек.         Ішкі істер
                           пен, тауарлы-мате.         министрлігінің
                           риалдық құндылық.          "Қазақстан"
                           тармен, жанаржағар         емдеу кешені"
                           май материалдары.          республикалық
                           мен қамтамасыз ету.        мемлекеттік
                           Медициналық                қазыналық
                           жабдықтарды:               кәсіпорны
                           автоклав - 1 бірлік,
                           биохимиялық
                           анализатор - 1
                           бiрлік, УДЗ - 1
                           бiрлік, инфузомат
                           ФМ - 1 бiрлік, лор
                           операциялық құрал.
                           дар жиыны - 1 жиын.
                           тық, жылжымалы
                           рентген аппараты -
                           1 бірлік, рентген
                           аппараты - 1 бiрлiк,
                           стоматологиялық
                           қондырғы - 2 бiрлiк,
                           термостат - 1 бір.
                           лік, микроскопты
                           саңылау шамы - 1
                           бiрлік, фиброколо.
                           носкоп - 1 бiрлік,
                           флюрограф - 1
                           бiрлік, 8 атаулы
                           басқа да медициналық
                           жабдықтар сатып алу.
                           Әскери қызметшiлерге
                           құқық қорғау орган.
                           дарының қызметкерле.
                           ріне, олардың
                           отбасы мүшелерi мен
                           iшкi iстер органда.
                           рының және iшкi
                           әскерлердiң зейнет.
                           керлерiне саны
                           27410 күндiк-төсек
                           орынға медициналық
                           қызметтер көрсету.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Ішкі істер органдары мен ішкі әскерлердің қызметкерлерiне, әскери қызметшiлерi мен зейнеткерлерiне, олардың отбасы мүшелерiне кешенді бiлiкті, мамандандырылған, кеңестiк-диагностикалық профилактикалық және стационарлық көмек көрсетуде Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгінiң Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақытылы орындалуы. Құқық қорғау органдары мен iшкi әскерлер қызметкерлерiн, әскери қызметшiлерiн, сондай-ақ зейнеткерлерi мен олардың отбасы мүшелерiн Емханалы орталық госпитальде емдеу үшiн саны 15 402 күндiк-төсек орын ұсыну. Құқық қорғау органдары мен iшкі әскерлердiң қызметкерлерiн, әскери қызметшiлерiн, сондай-ақ зейнеткерлерi мен олардың отбасы мүшелерiн "Қазақстан" емдеу кешенiнде" стационарлық емдеу үшін саны 27 410 күндік-төсек орын ұсыну.

Қызметте пайдалану үшін

   Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
24-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 24-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
25-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жүргізуші куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн қажет құжаттарды және нөмiр белгiлерiн дайындау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1732097 мың теңге (бip миллиард жетi жүз отыз eкі миллион тоқсан жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жол қозғалысы қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шілдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заң күшi бар Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүргiзушiлердiң және көлiк құралдарының жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөнiндегi заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк тiркеудiң нөмiрлiк белгiлерiн, көлiк құралдарын тiркеу туралы куәлiктер мен жүргiзушi куәлiктерiн қоса алғандағы жол полициясының арнайы өнiмдерiн әзiрлеуi және өткiзудi ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   016       Жүргiзушi    Қазынашылық орган.  Жыл    Қазақстан
              куәлiктерiн, дарында белгiленген бойы   Республикасы.
              көлiк құрал. тәртіппен тiркелген        ның Ішкі істер
              дарын мемле. азаматтық-құқықтық         министрлігі
              кеттiк       шарттар бойынша
              тiркеу үшiн  "Көлiк құралдары
              қажет құжат. мен олардың тiрке.
              тарды және   мелерiне арналған
              нөмiр бел.   жарық қайтарғышы
              гiлерiн      бар мемлекеттiк
              дайындау     тiркеу белгiлерi"
                           деген Қазақстан
                           Республикасының
                           СТ 986-95
                           стандартына және
                           "Көлiк құралдары
                           үшiн тіркеудің
                           нөмiрлiк белгi.
                           лерiне арналған
                           әзiрлемелер"
                           деген Қазақстан
                           Республикасының-
                           640 ТШ-3042787-1-95
                           техникалық шартта.
                           рына сәйкес 248486
                           жиынтық үшiн;
                           Қазақстан
                           Республикасының 640
                           ТШ-3042787-3-96
                           техникалық шартта.
                           рына сәйкес көлiк
                           құралдарын тiркеу
                           туралы 285717
                           бiрлiк куәлiк;
                           Қазақстан Респу.
                           бликасының 640
                           ТШ-3042787-2-96
                           техникалық
                           шарттарына сәйкес
                           190820 бiрлік
                           жүргiзушi куәлiгiн
                           әзiрлеу үшiн
                           мiндеттемелердi
                           орындау. Әзiрленген
                           149418 жиынтық
                           мемлекеттiк
                           тiркеудiң нөмiрлiк
                           белгiлерi, 165654
                           бірлік көлік
                           құралдарын тіркеу
                           туралы куәлік және
                           62762 бірлік
                           жүргізуші куәлігі
                           үшін 2003 жылдың
                           міндеттемелерін
                           орындау.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жүргізушілердің және көлік құралдарының жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөніндегі заңнамада белгіленген мемлекеттік функцияларды іске асыру.

Қызметте пайдалану үшін

  Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
26-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 26-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
27-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк азаматтарды көші-қон карточкаларымен қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11000 мың теңге (он бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының ішкі iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күші бар Жарлығы ; "Көшi-қонға бақылау жасауды күшейту жөнiндегi кейбiр шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 241 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: елiмiзге келетiн шетелдіктердi есепке алу; шетелдiк азаматтардың елiмiзде болуын бақылау жүйесiн жетілдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк адамдарды көші-қон карточкаларымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   018       Қазақстан    Кем дегенде         Жыл    Қазақстан
              Республика.  9090909 бiрлiк      бойы   Республикасы.
              сына         көшi-қон                   ның Ішкі істер
              келетін      карточкасын                министрлігі
              шетелдік     дайындау жөнін.
              азаматтарды  дегі қызметке
              көші-қон     ақы төлеу.
              карточка.    Көші-қон карточ.
              ларымен      каларын жеткізу
              қамтамасыз   жөніндегі шығыстар
              ету
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: шетелдiк азаматтардың елімiзде болуын бақылау жүйесiн жетiлдiру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
28-қосымша        

      Ескерту. 28-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.04.10.
N 402 қаулысымен . (бұл өзгеріс 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді)

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
29-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Денсаулық сақтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30000 мың теңге (отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың кейбiр мәселелерi" деген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1433 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлердiң қызметкерлерi мен әскери қызметшiлерiн, олардың отбасы мүшелерiн және iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлердiң зейнеткерлерiн медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз ету үшiн қажеттi жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласында Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң емханалы госпиталiн салу үшiн жобалау-сметалық құжаттаманы әзiрлеу және оған мемлекеттiк сараптама жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   021       Денсаулық    "Астана қаласында   Жыл    Қазақстан
              сақтау       емханалы госпиталь  бойы   Республикасы.
              объектiлерiн салу" деген инвес.         ның Ішкі істер
              салу және    тициялық жобаның           министрлігі
              қайта        жобалау-сметалық
              жаңарту      құжаттамасын
                           әзiрлеу және оған
                           мемлекеттiк сарап.
                           тама жүргiзу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптамадан өткен және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттама.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
30-қосымша       

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Iшкi iстер органдарының қызметкерлерiне тұрғын үй салу"
деген 022 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 180000 мың теңге (бip жүз сексен миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Астана қаласына қайта дислокацияланған iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласындағы тұрғын үй құрылысын аяқтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   022       Iшкi iстер   Астана қаласындағы  2004   Қазақстан
              органдары.   38 пәтерлi тұрғын   жылдың Республикасы.
              ның қызмет.  үй құрылысын        бірін. ның Ішкі істер
              керлерiне    аяқтау жөнiндегi    ші     министрлігі.
              тұрғын       белгiленген         тоқсан
              үй салу      тәртiпте бекiтiл.
                           ген жобалау-смета.
                           лық құжаттамаға
                           сәйкес орындалған
                           құрылыс-монтаждау
                           жұмыстары үшiн
                           "Демеу" ашық
                           акционерлiк
                           қоғамымен есеп
                           айырысулар
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласында 38 пәтерлi тұрғын үйдiң құрылысын аяқтау және пайдалануға тапсыру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
31-қосымша       

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Учаскелік полиция инспекторларын техникалық-материалдық жабдықтау және ақшалай үлестiң ұлғаюына облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 023 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 716000 мың теңге (жетi жүз он алты миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмысқа қарсы күрестiң 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1430 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоғамдық тәртiптi қорғау және құқық бұзушылықтардың алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: полицияның учаскелiк инспекторларының еңбекақысын көтеру және оларды материалдық-техникалық жарақтандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   023       Учаскелiк    Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              полиция      Республикасы        бойы   Республикасы.
              инспектор.   Үкiметiнің шешіміне        ның Ішкі істер
              ларын        сәйкес полицияның          министрлігі,
              техникалық-  учаскелiк инспек.          Алматы және
              материалдық  торларының ақшалай         Астана қалала.
              жабдықтау    үлесінің ұлғаюына          рының, облыс.
              және ақшалай және техникалық-           тардың
              үлестiң      материалдық                әкімияттары,
              ұлғаюына     жабдықтауға                облыстардағы
              облыстық     облыстық бюджет.           iшкi iстер
              бюджеттер.   терге, Астана              бас басқарма.
              ге, Астана   және Алматы                лары, облыс.
              және Алматы  қалалық бюджетте.          тардағы iшкi
              қалалық      рiне берiлетiн             iстер басқар.
              бюджеттерi.  мақсатты трансферт.        малары,
              не берiлетiн тердiң тiзбесi             Астана және
              мақсатты                                Алматы қалала.
              трансферттер                            рының Iшкi
                                                      iстер бас
                                                      басқармалары
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: аймақтардағы криминалдық жағдайды жақсарту, қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушыларды ескерту, анықтау, жолын кесу, қоғамдық тәртіпті нығайту және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Қызметте пайдалану үшін

   Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
32-қосымша        

201 - Қазақстан Республикасының
Ішкі iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшiн" белгісімен берілген нормативтік актілер Деректер базасына енгізілмейді.
      Ескерту. 32-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.04.10. N 402 қаулысымен . (бұл өзгеріс 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді)
      Ескерту. 32-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.26. N 197я қаулысымен .

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады