2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

       РҚАО-ның ескертуі.  P031327 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына       
190-қосымша          

       Ескерту. 190-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiлiм және ғылым саласындағы уәкiлеттi
органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 324940 мың теңге (үш жүз жиырма төрт миллион тоғыз жүз қырық мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Pecпубликасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының  3 ,   21-24-баптары ; "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8 ,   12,   21,   27,   30, 35, 27-баптары ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметтен өту тәртiбi туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 10 наурыздағы N 357  Жарлығы ; "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлауды, қайта даярлауды және олардың бiлiктiлiгiн көтерудi одан әрi жетiлдiру жөнiндегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасындағы тiлдер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегi  Заңы ; "Мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлдi қолдану аясын кеңейту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 14 тамыздағы N 769  қаулысы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  10-бабы , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  12,   30,   35-баптары , "Бiлiм беру қызметiн лицензиялаудың ережесiн бекiту туралы" Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 18 сәуiрдегi N 596  қаулысы , "Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 мамырдағы N 460  қаулысы ; "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын құрудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi Жоғары аттестациялық комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 ақпандағы N 257  қаулысы ; "Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 3 қыркүйектегі N 1305  қаулысы , "Қазақстан Республикасының кәсiптiк жоғары бiлiм беру ұйымдарындағы бiлiм алушыларға аралық аттестаттауды енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 9 қаңтардағы N 20  қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi орталық аппаратының қызметiн қамтамасыз ету; жоғары оқу орнынан кейiнгi, кәсiптiк жоғары және орта бiлiм беру қызметiн лицензиялауды, оқулық әдебиетiн басып шығаруды iске асыру; Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң өзiнiң лауазымдық мiндеттерiн орындау үшiн бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiптiк қызмет саласында бiлiм бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiм мен дағдыларды жаңарту және кәсiптiк шеберлiктi жетiлдiру ғылыми ұйымдардың негiзгi қызметiнiң тиiмдiлiгiн айқындау, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиiмдi пайдалану; жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi пайдалануға қол жеткiзу үшiн материалдық-техникалық базаны нығайту; ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру; министрлiктiң бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау рәсімдерін, сондай-ақ бiлiм алушыларды аралық аттестаттауды жүргiзу бөлігіндегi функцияларын орындауын қамтамасыз ету. <*>
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң аппаратын қаржыландыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру; лицензиялар беру, бiлiм және ғылым ұйымдарының бiлiктiлiк талаптарын сақтауын қадағалау; оқулық әдебиетiн басып шығару қызметiн лицензиялау; Республикалық комиссиялардың бiлiм ұйымдарын лицензиялау жөнiндегi жұмысын қамтамасыз ету; ғылыми ұйымдарды аттестаттаудан өткiзу; министрлiк аппаратын есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерi мен локальдық есептерiн жетектеу; ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру бойынша аттестаттау құжаттарын қарау. Сондай-ақ белгiленген мемлекеттiк үлгiдегi құжаттар беру; бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау және бiлiм алушыларды аралық аттестаттау нысанында бiлiм сапасын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру. <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
__________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   001       Бiлiм және
              ғылым
              саласындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      242 бiрлiк санындағы жыл бойы Қазақстан 
              органның     штаттық кестеге сәй.          Республика.
              аппараты     кес Қазақстан Респуб.         сының Білім
                           ликасы Бiлiм және ғы.         және ғылым
                           лым министрлiгiнiң            министрлігі
                           орталық аппаратын
                           қаржыландыру.
                           9 бiрлiк санындағы
                           қызметтiк автокөлiк.
                           тi бекiтiлген норма.
                           тивтiк тәртiпке
                           сәйкес ұстау, жалға
                           беру.
                           Бiлiм беру қызметiн
                           лицензиялау кезiнде
                           қойылатын бiлiктiлiк
                           талаптарына сәйкес.
                           тiктi тексеру мақса.
                           тында бiлiм ұйымдары
                           орналасқан жерлерге
                           барып сараптама
                           өткiзу үшiн комис.
                           сиялар құру, лицен.
                           зиялау бойынша ұзын
                           саны 1000 дана
                           iс жүргiзу қағаздары
                           мен (мемлекеттiк
                           лицензиялар мен
                           қосымшалардың
                           бланкаларымен)
                           қамтамасыз ету. 48
                           ғылыми ұйымды аттес.
                           таттаудан өткiзу
                           үшiн аттестациялық
                           комиссиялар құру.
                           Министрлiк аппара.
                           тының 197 дана
                           компьютерлiк техни.
                           касын, 51 дана
                           принтерiн, 6 дана
                           ксероксiн, 24 дана
                           сканерлерiн күтiп
                           ұстау; аппарат
                           ЛВС-терiн, Интер.
                           неттi, сервердi
                           қолдануды әкiм.
                           шiлiктендiру;
                           мемлекеттiк са.
                           тып алу, қаржылық
                           талдау, мемлекеттiк
                           мүлiк бойынша
                           бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           әзiрлеу, министр.
                           лiктiң электрондық
                           құжаттар айналымын
                           жетектеу;
                           Қазақстан Республи.
                           касының Бiлiм және
                           ғылым министрлiгiнiң
                           ақпараттық жүйелерi
                           мен 2-локальдық
                           есептерiн жетектеу.
                           41 бiлiм беру ұйым-
                           дарын мемлекеттік 
                           аттестаттауды жүргізу
                           және мемлекеттiк ат-
                           тестаттау рәсiмiн жүр-
                           гізу үшiн аттестаттау
                           комиссияларының шығын-
                           дарын қаржыландыру. <*>
___________________________________________________________________
3        007  Мемлекеттiк  Министрлiк қызмет.   жыл бойы Қазақстан 
              қызметшiлер. керлерiнiң бiлiк.             Республика.
              дiң бiлiктi. тiлiгiн арттыру,              сының Білім
              лiгiн артты. оның iшiнде мемле.            және ғылым
              ру           кеттiк тiлдi үйре.            министрлігі
                           ту жөнiндегi бе.
                           кiтiлген жоспарға
                           сәйкес министрлiк.
                           тiң орталық аппа.
                           раты қызметкерлерi.
                           нiң бiлiктiлiгiн
                           арттыру жөнiндегi
                           қызмет көрсетулер.
                           дi сатып алу. Бi.
                           лiктiлiктi көтеру
                           курстарынан өтетiн
                           мемлекеттiк қыз.
                           метшiлердiң жылдық
                           орташа саны 120
                           адамды құрайды
___________________________________________________________________
4        009  Мемлекеттiк  Сатып алынатын       жыл бойы Қазақстан
              органдары    және тасымалдана.             Республика.
              материалдық- тын компьютерлiк              сының Бiлiм
              техникалық   және ұйымдастыру              және ғылым
              жарақтанды.  техникасының,                 министрлiгi
              ру           бағдарламалық
                           қамтамасыз ету.
                           дiң саны: компью.
                           терлер - 36 дана,
                           мониторлар - 36
                           дана, принтерлер
                           - 14 дана, түрлі
                           түсті принтер -
                           1 дана, мультиме.
                           дилiк проектор -
                           1 дана, ноутбук -
                           1 дана.
                           Шығыс материал.
                           дарын сатып алу;
                           Саны 3 дана лицен.
                           зиялық бағдарлама.
                           лық қамтамасыз
                           етудi сатып алу.
___________________________________________________________________
5        100  Ғылыми кадр. Бiрыңғай талаптар.   жыл бойы Қазақстан
              ларды аттес. ға сәйкес ғылыми              Республика.
              тациялау     және ғылыми-педа.             сының Бiлiм
                           гогикалық қызмет.             және ғылым
                           керлерге ғылыми               министрлiгi
                           дәрежелер мен                 Жоғары  
                           ғылыми атақтар                аттестаттау
                           беру жөнiндегi                комитeтi
                           аттестаттау iс.
                           терiн ұйымдастыру,
                           әрi қарау.
                           Мемлекет атынан
                           дипломдар мен
                           аттестаттарды
                           ресімдеуді және
                           тапсыруды жүзеге
                           асыру, ұзын саны
                           1820 дана.

6  101    Бiлiм беру      Бiлiм беру     Жыл    Қазақстан
          ұйымдарын       ұйымдарын      бойы   Республикасының
          мемлекеттік     мемлекеттік           Бiлiм және
          аттестаттауды   аттестаттау           ғылым
          және білiм      кезiнде               министрлігі
          алушыларды      студенттердi
          аралық          кешенді
          аттестаттауды   тестілеудi
          жүргізу кезiнде ұйымдастыру,
          бiлiм           Кешендi
          алушыларды      тестілеуге
          тестілеуді      жататын
          ұйымдастыру     студенттердiң
                          жоспарланып
                          отырған
                          контингентi -
                          11190 адам.
                          Медициналық           Бiлiм беру мен
                          мамандықтар           тестілеудің
                          бойынша               мемлекеттік
                          оқытудың              стандарттарының
                          3-курсынан            ұлттық орталығы
                          кейiн, жоғары
                          кәсіптiк
                          білiмнiң
                          басқа
                          мамандықтары
                          бойынша
                          2-курсынан
                          кейiн кешендi
                          тестілеу
                          негізiнде
                          жоғары
                          кәсiптiк
                          бiлiм беру
                          ұйымдарында
                          бiлiм
                          алушыларды
                          аралық
                          аттестаттауды
                          ұйымдастыру.
                          Аралық
                          аттестаттауға
                          жататын
                          студенттердің
                          жоспарланып
                          отырған
                          контингентi -
                          30 000 адам.      
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгіне жүктелген қызметтiң сапалы әрi уақытылы орындалуы; кәсіптік жоғары, орта және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету; қазiргi экономика жағдайлары мен мемлекет ресурстарының мүмкiндiктерiне сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсіптік деңгейiн көтеру; ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру мәселелерi бойынша мемлекет атынан кесiмдi шешiмдер қабылдау.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына    
191-қосымша      

225-Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 3669553 мың теңге (үш миллиард алты жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз елу үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  26-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiрудiң шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды және ғылыми-техникалық бағдарламаларды жоспарлау мен қаржыландыруды жетiлдiру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 22 қаңтардағы N 61  қаулысы ; "Ғылыми-техникалық қызметке сараптама ұйымдастыру және өткізу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 14 қыркүйектегі N 876  қаулысы ; "Республикалық бюджет есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеу бағдарламаларын құрудың және іске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145  қаулысы ; "Қазақстан  Республикасы Үкiметiнiң 2003-2004 жылдарға арналған iс-қимылдар бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында 2001-2005 жылдарға арналған биотехнологиялық өнiмдер өндiрудi ғылыми-техникалық қамтамасыз ету және ұйымдастыру республикалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 26 маусымдағы N 871  қаулысы ; "2002-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында фармацевтiк өнеркәсiптi дамыту үшiн төлтума фитопрепараттар өндiру және өндiрiске енгiзу" Республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 шiлдедегi N 296  қаулысы ; "Құрамында есiрткiсi бар өсiмдiктердi өнеркәсiптiк өңдеу жөнiнде өндiрiс кешенiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 37  қаулысы ; "Мемлекеттiк ғылыми техникалық сараптама ұйымдастыру және өткiзу ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 12 желтоқсандағы  қаулысы ; "2003-2005 жылдарға арналған инновациялық өндiрiстердi ғылыми-техникалық қамтамасыз ету мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 наурыздағы N 263  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының металлургиялық кешенiнде төртiншi және бесiншi қайта өңдеу өндiрiсiн құруды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" мақсатты ғылыми техникалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 243  қаулысы ; "Степногорск қаласында биотехнологиялық өндiрiстi дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 наурыздағы N 277  қаулысы ; "Микроорганизмдердiң республикалық коллекциясы туралы" 2002 жылғы 30 шiлдедегi N 850  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: экономиканың базалық салаларының қажеттiктерiн ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, ғылымды көп қажет ететiн жаңа өндiрiстер ұйымдастыру үшiн оңтайлы жағдайлар жасау, "зерттеу-әзiрлеу-кадрлар даярлау-өнеркәсiптiк игеру" бiрыңғай ғылыми-өндiрiстiк тiзбекке көшуге септiгiн тигiзетiн ғылыми-техникалық және өзге салаларда инновациялық қызметтi дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу. Отандық технологиялардың бәсекелестiк қабiлетiн көтеру, өндiрiстiң ғылымды көп қажет ететiн салаларын тұрақты дамыту үшiн жағдай жасау; елдiң экспортқа бағдарланған өнеркәсiп кешенiн құру мақсатымен ғылым мен отандық жаңа технологиялар жетiстiгiн iске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
__________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   002       Iргелi және
              қолданбалы
              ғылыми зерт.
              теулер
___________________________________________________________________
2        100  Iргелi қол.   21 ғылыми бағыт жө. жыл бойы Қазақстан
              данбалы ғылы. ніндегі 2003 жылғы           Республика.
              ми зерттеу.   конкурсқа сәйкес             сының Бiлiм
              лер           2003-2005 жылдар             және ғылым
                            аралығында iргелi            министрлiгi
                            ғылыми зерттеулер
                            жүргізу
                            Жобалық сметалық
                            құжаттамаға сәйкес
                            ғылыми ұйымдарда
                            мемлекеттiк
                            сараптамасымен
                            қоса жөндеу құры.
                            лыс жұмыстарын
                            жүргiзу: Органи.
                            калық катализ
                            және электрохи.
                            мия институтында,
                            География инсти.
                            тутында, Ионосфера
                            институтында,
                            Фитохимия инсти.
                            тутында, Органи.
                            калық синтез және
                            көмiр химиясы инс.
                            титутында, Ботаника
                            және фитоинтро.
                            дукция ииститутында,
                            M. Айтхожин атын.
                            дағы Молекулалық
                            биология және
                            биохимия институ.
                            тында.
                            Қазақстан Респуб.
                            ликасы Бiлiм және
                            ғылым министрлi.
                            гiнiң бұйрығымен
                            бекiтiлген
                            сатып алынған
                            жабдықтар тiз.
                            бесiне сәйкес
                            ғылыми ұйымдарды
                            субсидиялау.
___________________________________________________________________
3        101  Қолданбалы    Қолданбалы ғылыми   жыл бойы Қазақстан
              ғылыми зерт.  зерттеулер жүргiзу.          Республика.
              теулер        10 Республикалық             сының Бiлiм
                            мақсатты ғылыми              және ғылым
                            техникалық бағ.              министрлiгi
                            дарламалар жүр.
                            гiзу. Қолданбалы
                            ғылыми зерттеулер
                            жүргiзетiн
                            ғылыми ұйымдарды
                            Қазақстан Респуб.
                            ликасы Бiлiм және
                            ғылым министрлiгi.
                            нiң бұйрығымен
                            бекiтiлген сатып
                            алынған жабдықтар
                            тiзбесiне сәйкес
                            субсидиялау.
___________________________________________________________________
4        102  Ғылыми-техни. Ғылыми техникалық   жыл бойы Қазақстан
              калық сарап.  бағдарламалар мен            Республика.
              тама          жобаларға ғылыми             сының Білім
                            техникалық сарап.            және ғылым
                            тамалар өткiзу.              министрлігі
                            Жобалар мен бағ.
                            дарламалар бойын.
                            ша аралық және
                            қорытынды есептер.
                            ге сараптамалар
                            жүргiзу.
___________________________________________________________________
5        103  Ғылым қоры    Ғылыми қоры арқылы  жыл бойы Қазақстан
              арқылы баста. гранттар бойынша             Республика.
              малық және    бастамашыл және              сының Білім
              тәуекелдiк    тәуекелдiк ғылыми            және ғылым
              ғылыми        зерттеулер жүргізу.          министрлігі
              зерттеулерді
              жүргiзу
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: іргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулердiң нәтижелерiн iске асыру. Табиғи және әлеуметтiк жүйелер туралы қағидатты бүтiндей жаңа бiлiм алу, экономиканы жүйелі қайта құрудың, қоғамды, мәдениеттi, ғылымды тұрақты дамытудың ғылыми негіздерiн әзiрлеу; ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң жалпы ғылыми-технологиялық кеңiстiгi мен ғылыми еңбектiң әлемдiк бөлiнiсi шеңберiнде қазақстандық ғылымның айқындамасын нығайту; экспорттың және импорттың орнын толтыратын өнiмдердi көбейтуге және ғылымды көп қажет ететiн өндiрiстердi дамытуға септiгiн тигiзетiн өтемдi әзiрлеулер жасау және енгiзу; синтетикалық және табиғи тума медициналық бiрегей препараттар өндiру; ауылшаруашылық дақылдарының жоғары өнімді тұқымын тездетіп жасау әдiстерiн әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына    
192-қосымша      

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ғылыми-мәдени құндылықтарды сақтау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 4697 мың теңге (төрт миллион алты жүз тоқсан жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының  33-бабы ; "Академик Қ И.Сәтпаевты мәңгi есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 14 сәуiрдегi N 332  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мұражай қорлары мен мұрағаттарда жатқан көрнектi ғалым, Қазақстан ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың өмiрi мен қызметi туралы iлiм-бiлiмдi бiлiмдiк-тәрбиелiкпен және мақсаткерлiкпен таратуды жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: академик Қ.И.Сәтпаевтың өмiрi мен қызметiне байланысты материалдар мен құжаттарды iздестiру, зерттеу, әйгiлеу және пайдалану; академик К.И Сәтпаевтың өмiрi мен ғылыми қызметi туралы монографияларды, мақалаларды, каталогтар мен қолжазбаларды баспаға дайындау; мұражайлық мәнi бар заттарды жинау мақсатымен тарихи-тұрмыстық, этнографиялык экспедициялар, ғылыми iс сапарлар ұйымдастыру және өткiзу; мұрағаттық заттардың сақталуын қамтамасыз ету, мұражайлық мәнi бар заттарды консервациялау және жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
__________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   003       Ғылыми-мәдени Академик Қ.И.Сәтпа. жыл бойы Қазақстан
              құндылықтарды евтің мемориалдық            Республика.
              сақтау        мұражайын бекiтiл.           сының Бiлiм
                            ген мiндеттерiн              және ғылым
                            атқару үшiн құрамы           министрлi.
                            18 адамнан тұратын           гі, ММ Ака.
                            штаттық лимит саны           демик Қ.И.
                            шегiнде ұстау.               Сәтпаевтың
                                                         мемориалдық
                                                         мұражайы
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: өскелең ұрпақтың ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың қызметiне және тұтас алғанда Қазақстан ғылымына деген танымдық қызығушылығын дамыту; ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың өмiрiн, ғылыми және қоғамдық қызметiн насихаттау арқылы өз өмiрiн Қазақстанның ғылымы мен техникасын дамытуға арнағысы келетiн жастардың санын көбейту, олардың Отанға деген патриоттығы мен сүйiспеншiлiгiн тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың дүниетанымын кеңейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына    
193-қосымша    

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық
ақпараттың қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 288989 мың теңге (екi жүз сексен сегiз миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының  14,   23,   33-бабы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  4 ,   5 ,   26-бабы ; "ҚазКСР Ғылым академиясының Ғалымдар үйiн ұйымдастыру туралы" ҚазКСР Ғылым академиясы Президиумының 1983 жылғы 14 қыркүйектегi N 149 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республика ғылыми қауымының республикалық ақпараттық кеңiстiкке қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету, ақпараттық қызметтi жандандыру, отандық ғылымның жетiстiктерi туралы ақпаратты насихаттау; Қазақстан ғылыми қауымдастығының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту; ақпараттық қызмет көрсетулердiң жаңа деңгейiн ұсыну; Орталық Ұлттық кiтапхана базасында кiтапхананың электрондық ресурстарына (электрондық каталогтарға, фактографиялық деректер базаларына, толық мәтiндер мен бейнелердiң электрондық коллекцияларына) бiрдей қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ететiн электрондық кiтапхана әзiрлеу және енгiзу; сирек, құнды кiтаптардың, қолжазбалардың, газеттер мен журналдардың, қазiргi ғылыми және техникалық мерзiмдiк басылымдардың және басқа да  құжаттардың сақталуы мен қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету үшiн дербес электрондық коллекцияларды жоспарлау, әзiрлеу және қалыптастыру; ғылым мен техника саласындағы отандық және әлемдiк жетiстiктердi көрсететiн жарияланған және жарияланбаған құжаттар қорының Республикалық ғылыми-техникалық кiтапханасына бекiтiлген түрлерi мен тақырыптары бойынша қалыптастыру жолымен Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету, ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық қызметке нақты енгiзуге ықпал жасау; ғалымдардың үздiк жетiстiктерiнiң ақпараттық қызмет аясын күшейту; ғалымдардың белсендi әрi мазмұнды демалысын ұйымдастыру; ұлттық педагогикалық қазына ретiндегi Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапхананы пайдаланушы көпшiлiк қауым алдында бар мүмкiндiктi ашуға жағдай жасау, педагогика мен бiлiм беру жөнiндегi құжаттардың ұлттық қорын одан әрi барынша толық қалыптастыру, ақпараттық қызметтi жандандыру, әлемдiк ақпараттық кеңiстiкке ену, бiлiм беру жүйесiнiң кiтапханалары үшiн әдiстемелiк және үйлестiру орталығының мiндетiн атқару, қазiргi технологияларды енгiзудi қамтамасыз ету. Республикалық ғылыми-техникалық кiтапханаға бекiтiлген ғылым мен техника саласындағы отандық және әлемдiк жетiстiктердi көрсететiн жарияланбаған құжаттар қорын түрлерi мен тақырыптары бойынша құрастыру жолымен Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету, ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық қызметке енгiзуге жәрдемдесу; ғалымдардың аса үздiк жетiстiктерiнiң ақпараттық қызмет аясын күшейту; ғалымдардың белсендi әрi мазмұнды демалысын ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан экономикасының даму перспективалары мен кiтапхана оқырмандарының ағымдағы ақпараттық сұраныстарын ескере отырып комплектiлеудi, қормен жұмыс iстеудi, анықтамалық-iздестiру аппаратын ұйымдастыру арқылы ғылыми-техникалық ақпараттың қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету. Ғылымның жаңа жетiстiктерiн, қазақстандық ғалымдардың ашқан жаңалықтарын насихаттау проблемаларына арналған шаралар кешенiн ұйымдастыру, олардың мәдени деңгейi мен мазмұнды демалысын жақсарту үшiн әр қырлы шаралар өткiзуге арналған iс-шаралар жиынтығын ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары. _________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   006      Ғылыми, ғылы.  Республикалық ғылы. жыл бойы Қазақстан
             ми-техникалық  ми-техникалық, Орта.         Республика.
             және ғылыми-   лық ғылыми кiтап.            сының бiлiм
             педагогикалық  ханалар оқырманда.           және ғылым
             ақпараттың     рының ағымдық сұра.          министрлiгi
             қол жетiмдi.   ныстарын және                РМҚК Рес.  
             лiгiн қамтама. Қазақстан эко.               публикалық 
             сыз ету        номикасының даму             ғылыми-тех.
                            перспективаларын             никалық
                            ескеpe отырып,               кітапхана,
                            комплектiлеудi               РМҚК Орта.
                            ұйымдастыру және             лық ғылыми
                            қормен анықтамалық           кiтапхана
                            -iздестiру аппараты.         РМҚК Ға.
                            мен жұмыс iстеу              лымдар Yйі
                            арқылы ғылыми-техни.         Мемлекеттiк
                            калық ақпараттық             мекеме Pec.
                            қолжетiмдiлiгiн              публикалық
                            қамтамасыз ету.              ғылыми-пе.
                                                         дагогикалық
                            Орталық Ғылыми               кітапхана 
                            Кiтапханасына                
                            арнап әдебиеттер
                            сатып алу.

                            Республикалық
                            ғылыми-техникалық
                            кiтапхананы негiзгi
                            құралдармен: кiтап.
                            хана қорын комплек.
                            тiлеу; компьютер.
                            лермен - 13 дана;
                            модеммен - 2 дана;
                            лазерлiк принтер.
                            мен - 2 дана;
                            үзiлiссiз қорек.
                            тендiру блогымен
                            - 4 дана; сканер.
                            мен - 2 дана; марш.
                            рутизатормен - 1
                            дана жабдықтау.
                            Ғылым мен техника
                            жетiстiктерiн
                            насихаттау iс-ша.
                            раларын жүргiзу.
                            Ғылыми конференци.
                            ялар, симпозиумдар
                            мен семинарларға
                            ақпараттық және
                            техникалық көмек
                            көрсету.
                            Алға қойған мiн.
                            деттердi орындау
                            үшiн саны 37 адам.
                            дық штаттық лимит
                            шегiнде республи.
                            калық ғылыми-пе.
                            дагогикалық кi.
                            тапхананы қаржы.
                            ландыру. Респуб.
                            ликалық ғылыми
                            -педагогикалық
                            кiтапхананы әде.
                            биеттермен
                            (басылымдармен),
                            кiтаптарды сақтау
                            құралдарымен
                            (католаждық шкаф.
                            тар) - 9 дана;
                            кiтаптарды сақтау
                            құралдарымен
                           (кiтап стеллаждары)
                            - 30 дана қамтама.
                            сыз ету
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: оқырмандар сұраныстарын неғұрлым толық, өзектiлiкпен, заманға лайық және шыншылдықпен қанағаттандыру. Ғылыми-зерттеу ұйымдарының, ғалымдар мен мамандардың өздерiн қызықтарын ғылым салаларының әлемдiк ғылыми жетiстiктерi туралы көкейкестi әрi жедел ақпаратқа деген сұраныстарын барынша қанағаттандыру. Электрондық кiтапхананың үлгiсi мен құрылымын әзiрлеу әрi енгiзу; электрондық коллекциялар мен қорларды құру және толықтыру; жиынтық ақпараттық ресурстар жасау; серверлер мен Интернет-комплекске ұжымдық ену үшiн кiтапхана жұмысын қолдау; оn line режимiнде ғылыми ақпаратқа жол ашу; ақпараттық бюллетендер, анықтамалар, ғылыми журналдар басып шығару; ғылыми конференцияларды, симпозиумдарды, семинарларды ақпараттық және техникалық орайластыру. Оқу кiтапханасы жүйесiнiң жұмыс деңгейiн көтеруге ықпал ететiн семинарлар ұйымдастыру; мамандық жетiлдiру жөнiндегi орталық облыстық институттар базасында ведомствоға қарасты кiтапхана қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыратын курстар, дәрiстер, практикалық сабақтар, әңгiмелер ұйымдастыру; Қазақстан Республикасының Кiтапхана Ассоциациясы желiсi бойынша жоғары кiтапханалық курстар ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына    
194-қосымша    

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 35880 мың теңге (отыз бес миллион сегiз жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895  Жарлығын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 290  қаулысы ; "Ғылым мен техниканы дамытуға аса зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарды және дарынды жас ғалымдарды мемлекеттiк қолдау шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 28 тамыздағы N 1063  қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы ғылым, техника және бiлiм беру саласындағы Мемлекеттiк сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 477  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 290 қаулысына өзгертулер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1945  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 5 ақпандағы N 188  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 30 наурыздағы N 383  қаулысы ; "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Отандық ғылым мен техниканы дамытуға iрi үлес қосқан аса көрнектi, сондай-ақ дарынды жас ғалымдарды әлеуметтiк қолдау, жас ғалымдардың ғылыми-техникалық шығармашылығын ынталандыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Ғылым, техника және білім саласындағы жетістіктер үшін стипендиялар және мемлекеттiк сыйлықтар төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   007       Мемлекеттiк   Конкурстар өткiзу:  жыл бойы Қазақстан
              сыйлықтар жә. - ғылым мен техника          Республика.
              не стипендия. саласындағы сый.             сының Бiлiм
              лар           лықтар;                      және ғылым
                            - мемлекеттiк ғылыми         министрлi.
                            стипендиялар атаулы          гі
                            сыйлықтар алуға.
                            Қазақстан Республи.
                            касы Үкiметiнiң
                            қаулыларына сәйкес
                            сыйлықтар төлеу.

                            Академиялық және
                            басқа ғылыми
                            стипендиялар
                            төлеу.

                            Дипломдар, қосымша
                            парақтар, құрмет
                            белгiлерiн әзiрлеу,
                            сыйлықтарға кон.
                            курстар өткiзу
                            туралы жарнамалар
                            жариялау.
                            Лауреаттарға сый.
                            лықтар мен құрмет
                            белгiлерiн, дип.
                            ломдар ұсынуды
                            ұйымдастыру
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: әр түрлi салаларда ғылымның одан әрi дамуын қамтамасыз ететiн ғылым мен техниканың басым бағыттары бойынша жаңа ғылыми нәтижелерге қол жеткiзу, ғылыми-техника саласының қызметкерлерiн мемлекеттiк қолдау шараларын iске асыру, дарынды жастарды ғылымға тарту мақсатымен ғылыми еңбектi ынталандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына   
195-қосымша    

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен
оқу әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу және тәжiрибеден
өткiзу, бiлiм беру саласында қызмет көрсететiн
республикалық ұйымдар және шетелдегi қазақ диаспорасы
үшiн оқу әдебиетiн шығару және жеткiзу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 317739 мың теңге (үш жүз он жетi миллион жетi жүз отыз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   18,   20,   30-баптары , "Мүмкiндiктерi шектеулi балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық қолдау арқылы түзету туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шiлдедегi Заңының  16-бабы , "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Шет елде тұратын отандастарды мемлекеттiк қолдау бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 3308  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 19 сәуiрдегi N 604  қаулысы , "Қазақстан Республикасында бастауыш және орта кәсiптiк бiлiмдi одан әрі дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 мамырдағы N 721  қаулысы , "Қазақстан Республикасының кәсiптiк бастауыш және кәсiптiк орта бiлiм беру ұйымдары үшiн арнаулы пәндер бойынша оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу және басып шығару бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 409  қаулысы , Қазақстан Республикасының жалпы бiлiм беретiн мектептерi үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу және басып шығару мақсатты бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 26 қыркүйектегi N 1173  қаулысы , "Бiлiм беру ұйымдарының бiлiм алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен қамтамасыз етудiң Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 ақпандағы N 173  қаулысы , "Қазақстан Республикасында 2003-2004 жылдарға арналған қаржы есептілiгiн халықаралық стандарттарға көшiру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан республикасы Премьер-Министрiнiң 2003 жылғы 15 мамырдағы N 88-р  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм стандарттарының талаптарына сәйкес сапалы оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу және қамтамасыз ету, оқу процесiне жаңа буын оқулықтарын енгiзу, арнаулы пәндер бойынша оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу және басып шығару саласында бiртұтас саясатты айқындау және олармен бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм жүйесiн қамтамасыз ету, арнаулы (түзету) бiлiм беру мекемелерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк әдебиетпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм ұйымдарының арнаулы пәндерi бойынша оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу және басып шығару, арнаулы (түзету) бiлiм беру мекемелерiнде оқу-тәрбие процесiн қамтамасыз ету үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк материалдар әзiрлеу және басып шығару. Көру кемiстiгi бар балаларға арналған мектептердi, көрмейтiн балалар үшiн Брайль қарпiмен, нашар көретiн балалар үшiн iрi баспа қарпiмен басылған оқулықтармен қамтамасыз ету. Оқулықтарды орыс тiлiнен қазақ тiлiне және қазақ тiлiнен орыс тiлiне аударып оқыту. Арнаулы түзету бiлiм беру мекемелерi үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк материалдарын басып шығару, қайта басып шығару және жеткiзiп беру. Бiлiм саласында қызметтер көрсететiн ұйымдар мен шет елдегi қазақ диаспорасы үшiн 4, 8 сыныптардың жаңа буын оқулықтарын басып шығару және оқу процесiне енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   008       Бiлiм беру ұй. Оқулықтар мен оқу-   жыл   Қазақстан
              ымдары үшін    әдiстемелiк мате.    бойы  Республика
              оқулықтар мен  риалдар басып шы.          сының Бiлiм
              оқу әдiстеме.  ғару, оқу-әдiсте.          және ғылым
              лiк кешендерiн мелiк әдебиеттi            министрлi.
              әзiрлеу және   қайта басып шыға.          гі.
              тәжiрибеден    ру, оқу-әдiстеме.
              өткiзу, бiлiм  лік әдебиеттi
              беру саласын.  қайта басып шыға.
              да қызмет      ру, соқырлар үшiн
              көрсететiн     Брайль қарпiмен,
              республика.    нашар көретiндер
              лық ұйымдар    үшiн iрi баспа
              және шетел.    қарпiмен оқулық. 
              дегi қазақ     тар басып шығару,
              диаспорасы     арнаулы (түзету) 
              үшiн оқу       бiлiм беру ұйым.
              әдебиетiн      дары үшiн
              шығару және    оқулықтар әзiрлеу
              жеткiзу        әрi басып шығару,
                             оқулықтарды орыс
                             тiлiнен қазақ
                             тiлiне және қа.
                             зақ тiлiнен орыс
                             тiлiне аударып
                             оқыту, арнаулы
                             (түзету) меке.
                             мелерiне оқулық.
                             тар жеткiзiп
                             беру. Бастауыш
                             және орта кә.
                             сiптiк бiлiм
                             беру ұйымдары
                             үшiн арнаулы
                             пәндер бойынша
                             оқулықтар мен
                             оқу әдiстемелiк
                             кешендерiн әзiрлеу
                             және басып шығару.
                             Қаржылық есептi.
                             лiктiң халықаралық
                             стандарттарына
                             көшуге байланысты
                             мемлекеттiк және
                             орыс тiлдерiнде
                             бухгалтерлiк есеп
                             бoйынша оқулықтар
                             мен оқу-әдiстемелiк
                             кешендерiн әзiрлеу.
                             Бiлiм беру саласында
                             қызмет көрсететiн
                             республикалық ұйым.
                             дар және шетелдегi
                             диаспорасы үшiн
                             4, 8-сыныптарға
                             арналған оқулықтар
                             және оқу-әдiсте.
                             мелiк кешендерiн
                             шығару және жеткiзу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде арнаулы (түзету) мекемелерi оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк материалдарға ие болады, бiлiм беру саласында қызмет көрсетушi республикалық ұйымдар мен шет елдегi қазақ диаспорасы үшiн оқулықтар басып шығарылады және жеткiзiлiп берiледi, Мамандықтар классификаторына сәйкес бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерi әзiрленедi және басып шығарылады, 12 жылдық оқыту бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрленедi.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына      
196-қосымша      

       Ескерту. 196-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.07. N  1041 , 2004.12.15. N  197ам   қаулыларымен .

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 805823 мың теңге (сегiз жүз бес миллион сегiз жүз жиырма үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  24,   36,   37-баптары ; "Бiлiм" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы ; "Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң үлгiлiк штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 қарашадағы N 1168 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң кейбiр мемлекеттiк мекемелерiн қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 1 тамыздағы N 774  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дарынды балаларды iздеп табу, оқуға және өз бетiнше бiлiм алуға тұрақты дағдылануын дамыту, қоршаған ортаға гумандық көзқарасты, жеке адамның адамгершiлiк негiздерiн қалыптастыру, жан-жақты үйлесiмдi дамыған адамды тәрбиелеу. Оқу процесiн жүргiзуге жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының әр түрлi аймақтарынан келген дарынды балаларды оқыту. Оқушыларды Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi бекiткен бағдарламалар бойынша бейiмдiк пәндер арқылы тереңдете даярлау. Адамның жеке бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Оқушыларды олимпиадаларға, жоғары оқу орындарына түсуге даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   009      Дарынды бала.  Бейiмдiк пәндердi   Жыл бойы Қазақстан
             ларды оқыту    тереңдете оқытатын           Республика.
             және тәрбиелеу Мемлекеттiк жалпы            сының Бiлiм
                            бiлiм беру стандарт.         және ғылым
                            тарына сәйкес                министрлiгi
                            оқу процесiн          
                            жүргiзу. Негiзгi             
                            құралдар сатып алу.          
                            Ғимараттарға күрде.          
                            лi жөндеу жүргiзу,           
                            жобалық-сметалық             
                            құжаттама әзiрлеу.           
                            Мемлекеттiк меке.
                            мелердi штат са.
                            нының бекiтiлген
                            лимитi шегiнде
                            қаржыландыру.
                            Оқушылардың жылдық
                            орташа саны - 3567.

                            Басты құралдарды алу:       С.Рахимов
                            асханаға арналған           атындағы
                            жабдықтар: көкөнiс          Шымкент рес.
                            турағыш - 1 дана;           публикалық
                            компьютер мен               әскери мек.
                            принтер - 1 дана;           теп-интер.
                            кiр жуатын жер үшiн         наты
                            жабдық: кiр жуу
                            машинасы - 1 дана,
                            коландер - 1 дана,
                            центрифуга - 1 дана;
                            ағаш жұмыстар үшiн
                            жабдық: станоктар
                            -циркулярлық - 1
                            дана, фуговолық -
                            1 дана, фрезерлiк
                            - 1 дана, рейсмустық
                            - 1 дана; өртке қарсы
                            қауіпсiздiк комплек.
                            тiсi - 1 жинақ.
                            Мектеп-интернаттың
                            ғимаратын күрделi
                            жөндеуге арналған
                            жобалық-сметалық құ.
                            жаттарды дайындау.

                            Басты құралдарды алу:        Қарағанды
                            кiр жуу орнына арнал.        республика.
                            ған жабдықтар: өтек.         лық әскери
                            теу машинасы - 1 да.         мектеп-ин.
                            на, киiм-кешек               тернаты
                            кептiргiш - 1 дана,
                            центрифуга - 1 дана,
                            өндiрiстiк кiр жуу
                            машинасы - 1 дана;
                            Ас үй жабдықтары:
                            котел - 1 дана,
                            тоңазытқыш каме.
                            расы - 1 дана; музы.
                            калық аспаптары
                            жинағы - 1 жинақ;
                            электросварка аппа.
                            раты; видеоаппара.
                            тура: телевизор -
                            2 дана, видеомагни.
                            тафон - 2 дана; мини.
                            электростанция - 1
                            дана.
                            Жобалық-сметалық
                            құжаттамамен және
                            Мемлекеттiк сарапта.
                            маға сәйкес бекiтiлген
                            күрделi жөндеудi өткiзу.

                            Басты құралдарды алу:        Б.Момышұлы
                            музыкалық жабдық - 1         атындағы
                            жинақ; ас үй жабдығы:        республика.
                            ыдыс жуу машинасы - 1        лық әскери
                            дана, электрокотел -         мектеп-ин.
                            3 дана, кабинет жиhазы       тернаты
                            - 5 жинақ; кiр жуу ор.
                            нына арналған жабдық:
                            кiр жуу машинасы - 2
                            дана; компьютерлiк
                            сынып жинақта - 1.
                            Жобалық-сметалық құжат.
                            тамамен және Мемлекет.
                            тiк сараптамаға сәйкес 
                            бекiтiлген күрделi
                            жөндеудi өткiзу.

                            Басты құралдарды алу:        А.Жұбанов
                            ас үйге арналған жаб.        атындағы
                            дық: қуыру шкаф - 1          дарынды
                            дана, үй тоңазытқышы         балаларға
                            - 1 дана, электр та.         арналған
                            бада - 1 дана, электр        республика-
                            плитасы - 2 дана, ыдыс       лық қазақ  
                            жуу машинасы - 1 дана,       орта маман-
                            электрлiк ет турағыш         дырылған
                            - 1 дана, электрондық        музыка
                            таразы - 2 дана, тоңа.       мектеп- 
                            зытқыш камера - 2 дана;      интернаты 
                            музыкалық инструмент.
                            тер: пианино - 5 дана,
                            скрипка - 5 дана, вио.
                            лончель - 5 дана, кон.
                            трабас - 3 дана; киiм
                            шкафтары - 25 дана;
                            жұмсақ жиhаз - 2 жинақ;
                            компьютер - 5 дана; мед.
                            пунктке арналған жабдық:
                            физиокабинет - 1 жинақ.
                            Жобалық-сметалық құжат.
                            тамамен және Мемлекеттiк
                            сараптамаға сәйкес бекi.
                            тiлген күрделі жөндеу
                            өткiзу.

                            Мектеп-интернаттың оқу
                            корпусының шатырына 
                            күрделi жөндеу, оқу,
                            жатын орын корпустарына,
                            акт залына, ғимараттары-
                            ның электрмен және сумен
                            жабдықтау желiлерiне 
                            күрделi жөндеу жүргiзу
                            үшiн жобалау-сметалық
                            құжаттама әзiрлеу және
                            мемлекеттiк сараптама
                            жүргізу.  

                            Басты құралдарды алу:        О.Жәутiков
                            компьютер - 5 дана;          атындағы
                            физика кабинетiне ар.        дарынды ба.
                            налған жабдық - 5 жи.        лаларға ар.
                            нақ, қазақ тiлi ар.          налған рес.
                            налған лингафондық жаб.      публикалық
                            дық - 2 жинақ.               маманданды.
                            Жобалық-сметалық құжат.      рылған фи.
                            тамамен және Мемлекет.       зика-мате.
                            тiк сараптамаға сәйкес       матикалық
                            бекiтiлген күрделi           орта мектеп
                            жөндеудi өткiзу.             -интернаты

                            Басты құралдарды алу:
                            жұмсақ жиhаз - 10            Дарынды
                            жинақ; актiлiк залға         балаларға
                            арналған креслолар -         арналған
                            200 дана; электр пли.        қазақ тiлi 
                            талары - 4 дана;             мен әдеби.
                            кiр жуу машинасы -           етiн терең.
                            2 дана.                      дете оқыта.
                            Оқу және тұру корпус.        тын респуб.
                            тарына клубқа күрделi        ликалық ма.
                            жөндеу жүргiзу.              мандандыр.
                                                         ылған орта
                                                         мектеп-ин.
                                                         тернаты

                            Негiзгi құралдарды           К.Бәйсейi.
                            сатып алу: асханаға          това атын.
                            арналған жабдық: қуыру       дағы дарын.
                            шкафы - 1 дана, тұрмыс-      ды балалар.
                            тық тоңазытқыш - 1 дана,     ға арналған
                            электр таба - 1 дана,        республика.
                            электр плитасы - 2 дана,     лық музыка.
                            ыдыс жуу машинасы - 1        лық мектеп-
                            дана, электр ет турағышы     интернаты
                            - 1 дана, электронды та-
                            разы - 2 дана, тоңазытқыш
                            камера - 2 дана, мармит
                            - 1 дана; музыкалық аспап-
                            тар: пианино - 3 дана, 
                            скрипка - 2 дана, вио-
                            лончель - 1 дана, конт-
                            рабас - 3 дана, рояль 
                            - 1 дана, арфа - 1 дана;
                            киiм шкафтары - 25 дана,
                            жұмсақ жиһаз - 2 жиынтық,
                            компьютер - 5 дана; мед-
                            пунктке арналған жабдық:
                            физиокабинет - 1 жиынтық.
                            Бекiтiлген жобалау-смета-
                            лық құжаттама мен мемле-
                            кеттік сараптамаға сәйкес
                            күрделi жөндеу жүргiзу
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: терең әрi берiк бiлiмi бар, шымыр әрi шыныққан және Қазақстан Республикасының мүддесiн қорғауға қабілеттi жастарды даярлау және қалыптастыру. Оқушылардың өзiнше бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және оларды азаматтыққа тәрбиелеу. Оқушыларды республикалық олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға, жоғары оқу орындарына түсуге даярлау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына   
197-қосымша    

       Ескерту. 197-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.04.28. N  481 , 2004.05.25. N  583 , 2004.12.15. N  197am қаулыларымен .

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Балалар мен жасөспiрiмдердi қосымша дамытудың бiлiм
беру бағдарламаларын қамтамасыз ету"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 536408 мың теңге (бec жүз отыз алты миллион төрт жүз сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  18,   19,   24,   36,   37-баптары , "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын  қорғау туралы " Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы, " СПИД ауруының алдын алу туралы " 1994 жылғы 5 қазандағы Заңдары, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы N 5153  Жарлығымен бекiтiлген "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы, "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi , "Бiлiм" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , Қазақстан Республикасында 2001-2005 жылдарға арналған денешынықтыру және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570  Жарлығы , "Қазақстан Республикасында СПИД iндетiне қарсы күрес жөнiндегi Мемлекеттiк саясат тұжырымдамасы" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 желтоқсандағы N 1808  қаулысы , Қазақстан Республикасында 2001-2005 жылдарға арналған СПИД iндетiне қарсы күрес жөнiндегi  Бағдарламаны бекiту туралы " Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 қарашадағы N 1679 Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Балдәурен" республикалық балалар сауықтыру лагерi" Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы"  қаулысы , " Оқжетпес " республикалық жастар лагерi туралы, "Қазақстан Республикасында денешынықтыру мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462  қаулысы , Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балалар мен жасөспiрiмдердiң сауығуын, оқуын, тәрбиесiн, демалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шаралар кешенiн жүзеге асыру, халықтың ВИЧ-тi бiлу кепiлдiгiн қамтамасыз ету, дене тәрбиесi саласында практикалық жұмысты жүзеге асыру, мектеп жасындағы балалар, оқушылар және студент жастар арасында дене тәрбиесiн жетiлдiру; жеке адамның танымдық және шығармашылық ұмтылысын дамыту, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттiң мүддесi үшiн қосымша бiлiм беру бағдарламалары мен қызмет көрсетулердi iске асыру. Дарынды балалар мен жастарды тани бiлудiң, iрiктеудiң, қолдаудың, дамытудың және бiлiм деңгейiн қамтамасыз етудiң жүйесiн жасау, қазiргi өркениеттi түбiрiмен өзгертудiң жаңа жағдайында өзiнше ойлап, әрекет етуге қабiлеттi шығармашыл адамды тәрбиелеу, дарынды балалар мен жастарды әлеуметтiк, құқықтық және интеллектуалдық қорғауды қамтамасыз ету, интеллектуалдық әлеуметтiң қалыптасуына қол ұшын беру, Қазақстан Республикасында жеке адамның дарындылығын дамытудың инновациялық бiлiм технологиялары саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi бекiткен бағдарламалар бойынша оқушылар даярлау; демалыс, оқу, спорттық және сауықтыру шаралары үшiн қажеттi жағдайлар ұйымдастыру; жеке адамның өзiнше бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту азаматтыққа тәрбиелеу; балалар мен жастарды қосымша дамытудың бiлiм бағдарламаларын icкe  acыpу; дарынды бiлiм алушыларды тани бiлу; республикалық конкурстар, көрмелер, спорттық кешендiк шаралар өткiзу; балалар мен жастардың мәдени демалысын ұйымдастыру; республика мектептен тыс ұйымдастыруының жұмысын үйлестiру; дарынды балалар мен жастарды  iздестiру, тәрбиелеу, оқыту және қолдау жөнiндегi практикалық қызметтi дамыту үшiн басқару жүйесiн құру; оқушылардың ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық қызметiн ынталандыру; дарынды балаларды тани бiлу үшiн қажеттi жағдайлар жасау, халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға қатысатын оқушыларды iрiктеу және даярлау; бiлiм берудегi жаңа технологияларды әзiрлеу және iске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   010      Балалар мен    Шараларды ұйымдас.  Жыл бойы Қазақстан
             жасөспiрiмдер. тыру: Президенттiк           Республика.
             дi қосымша     Жаңа жылдық шырша;           сының Бiлiм
             дамытудың бi.  Қазақстан Республи.          және ғылым
             лiм беру       касы Президентiнiң           министрлiгi
             бағдарлама.    Қазақстан Республи.
             ларын қамтама. касының дарынды
             сыз ету        балалармен кезде.
                            суi; Қазақстан Рес.
                            публикасы Бiлiм жә.
                            не ғылым Министрi.
                            нiң дарынды бала.
                            лармен кездесуi;
                            жалпы бiлiм бере.
                            тiн пәндер бойынша
                            халықаралық олим.
                            пиадалар және жа.
                            рыстар; жалпы
                            бiлiм беретiн пән.
                            дер бойынша оқушы.
                            лардың pecпублика.
                            лық олимпиадасы;
                            оқушылар ғылыми
                            жобаларының жарысы;
                            Дарынды балалармен
                            iс-шаралар өткiзу;
                            Дарынды балалармен
                            олимпиадалық резерв.
                            тi оқыту бойынша са.
                            лалық ауысымдар
                            өткiзу; Ауылдық жер.
                            лер мен елдiң қашық.
                            тағы аймақтарынан
                            дарынды балаларды
                            iздеп табу; ғылыми-
                            әдiстемелiк семинар.
                            лар, курстар және
                            конференциялар;
                            ғылыми-зерттеу
                            және эксперимен.
                            талдық жұмыстар;

                            музыкалық колледж.
                            дер, балалар өнер
                            мектептерi оқу.
                            шылары арасындағы
                            республикалық кон.
                            курс; iс-шаралар
                            ұйымдастыру; мектеп.
                            тен тыс ұйымдар ди.
                            ректорларының өске.
                            лең ұрпақты тәрбие.
                            леу проблемалары
                            бойынша үйлестірулер
                            кездесуi; үйiрмелер,
                            ғылыми-практикалық
                            конференциялар,
                            форумдар, көрмелер,
                            конкурстар, семинар.
                            лар ұйымдастыру әрi
                            өткiзу, балалар мен
                            жасөспiрiмдердi
                            сырттай оқытатын
                            мектептерде оқыту
                            және басқа да қо.
                            сымша дамыту шара.
                            ларын жүргізу;

                            республикалық ке.
                            шендiк спорт шара.
                            ларын өткiзу;

                            "Дүниежүзiлiк            Ұлттық ғылыми-
                            қысқы универсиа-         практикалық 
                            даға қатысуға            дене тәрбиесi 
                            дайындық;                орталығы

                            балалар мен жастар.
                            дың сауықтыру мәдени
                            демалыстарын, оқуын
                            ұйымдастыру.

                            Жобалық-сметалық             Республика.
                            құжаттамамен және            лық қосым.
                            Мемлекеттiк сарапта.         ша білім
                            маға сәйкес бекiтiл.         беру оқу-
                            ген күрделi жөндеудi         әдісте-
                            өткiзу.                      мелік
                                                         орталығы
                            Басты құралдарды алу:         
                            Компьютер - 10 дана -
                            1 жинақ, 2 жинақты 
                            компьютерлiк сынып, 
                            сканер - 1 дана, лазерлiк
                            принтер - 1 дана, ксерокс
                            - 1 дана, компьютерге
                            жиынтықтар - 3 атаулы,
                            офиске арналған техника:
                            гильотина - 1 дана, бро-
                            шюраларға арналған
                            степлер - 1 дана; 

                            компьютерлiк сынып          "Дарын" Рес.
                            (1+10) - 1 комплект,        публикалық  
                            компьютерлер - 10 да.       ғылыми прак.
                            на, принтер - 5 дана,       тикалық
                            кcepoкc - 1 дана, кi.       орталығы
                            тапханалық қор - 1000
                            дана, физика кабинетi
                            - 1, химия кабинетi -
                            1, сканер - 1 дана, 
                            ризограф - 1 дана, 
                            ноутбук - 1 дана;

                            гидромассаж  ваннасы         "Балдәурен"
                            - 2 дана, лингофондық        республика.
                            кабинет үшiн жинақтағы       лық оқу
                            жабдық - 1, спортзал         сауықтыру
                            үшiн едендiк жабу,           орталығы
                            бензовоз - 1 дана.           
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жалпыға мiндеттi мемлекеттiк бiлiм беру стандарттарына сәйкес оқыту, өскелең ұрпақтың интеллектуалдық дамуы үшiн үйлесiмдi жағдайлар жасау, олардың мүдделерiн, бейiмдiлiгi мен дарынын, кәсiптiк орындарын табуын, мағыналы бос уақытын, демалысын қанағаттандыру. "Өзiн өзi тану" пәнi бойынша оқу-тәрбие шараларын өткiзу. Дарынды балалар мен жастарды iздеп табу және олардың республикалық, халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға және тағы басқаларға қатысуын ұйымдастыру, даярлау. Қазақстан Республикасында жеке адамның дарындылығын дамытудың инновациялық бiлiм технологиялары саласындағы халықаралық ынтымақтастығын дамыту. Балалар мен жасөспiрiмдердiң iспен шұғылдануын көбейту, оларға ВИЧ-ке қарсы күреске моральдық қолдау көрсету, өскелең ұрпақ арасында құқық бұзушылар санын азайту, денсаулықтарын нығайту әрi сақтау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына      
198-қосымша         

       Ескерту. 198-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.05.25. N 583   қаулысымен , 2004.12.30. N  197aaa қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiлiм беру және ғылым объектiлерiн салу және қайта құру"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 1377840 мың теңге (бip миллиард үш жүз жетпiс жетi миллион сегiз жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: материалдық-техникалық базасын құру және бiлiм беру мен ғылым ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiлiм беру және ғылым нысандарын салу және қайта құруды жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   011      Бiлiм беру жә.  "2004 жылға арнал. Жыл бойы Қазақстан
             не ғылым объек. ған Республикалық           Республика.
             тiлерiн салу    бюджет туралы" Қа.          сының Білім
             және қайта      зақстан Республи.           және ғылым
             құру            касы Заңын iске             министрлігі
                             асыру жөнiндегi
                             Қазақстан Респуб.
                             ликасы Үкiметiнiң
                             2003 жылғы 12 жел.
                             тоқсандағы N 1260
                             қаулысының 2 қосым.
                             шасындағы сомалар
                             шегiнде, жобалық-
                             сметалық құжатта.
                             маларды бекiткен
                             тәртiппен iске
                             асыруғa сәйкес
                             инвестициялық
                             жобаларды жүзеге
                             асыру;

                             О.Таңсықбаев атын.
                             дағы Алматы декора.
                             тивтiк-қолданбалық
                             өнер колледжiнiң
                             оқу-өндiрiстiк
                             базасын қайта құ.
                             руы (2003 жылғы
                             16 маусымдағы N
                             7-270/2003 жұмыс
                             жобасы бойынша
                             мемлекеттiк сарап.
                             тамасының ұйғарымы);

                             Щучинск қаласындағы
                             "Балдаурен" Респуб.
                             ликалық оқу-сауықтыру
                             орталығының жүзу бас.
                             сейннiң құрылысы (2003
                             жылғы 25 маусымдағы 
                             N 2-312/03 жұмыс жоба.
                             сы бойынша мемлекет.
                             тiк сараптамасының
                             ұйғарымы);
                             Л.Н.Гумилев атындағы
                             Еуразия ұлттық
                             университетiнiң 500
                             орындық жатақханасын
                             салу (2001 жылғы 5
                             желтоқсандағы N 2-
                             369/2001 жұмыс жобасы
                             бойынша мемлекеттiк
                             сараптамасының
                             ұйғарымы);

                             Заңнамада бекiтiлген
                             құжаттамаға сәйкес
                             қазақ тiлiн оқытатын
                             жетiм балалар бiлiм
                             беру орталығын салу
                             жөнiндегi мемлекеттiк
                             сараптама бойынша,
                             жобалық-сметалық құ.
                             жаттамасын әзiрлеу;

                             дарынды балаларға          "Дарынды ба.
                             арналған қазақ тiлi        лаларға ар.
                             мен әдебиетiн терең.       налған қа.
                             дете оқытатын респуб.      зақ тiлi
                             ликалық маманданды.        мен әдебие.
                             рылған орта мектеп-ин.     тiн терең.
                             тернаттық бассейнi         дете оқыта. 
                             бар спорт залы құры.       тын респуб.
                             лысын жүргiзу (2003        ликалық ма.
                             жылғы 18 тамыздағы N       мандандырыл.
                             7-360/2003 жұмыс           ған орта
                             жобасы бойынша мемле.      мектеп-ин.
                             кеттiк сараптамасының      тернаты" 
                             ұйғарымы);                 Мемлекеттiк
                                                        мекемесi
                             Құрманғазы атындағы        
                             Қазақ ұлттық конcepва.     "Құрманғазы
                             ториясы Үлкен орган        атындағы
                             залының қайта құруы        Қазақ ұлттық
                             (Құрылыс iстер жөнiн.      консервато.
                             дегi комитетiнiң           риясы" Мем.
                             22 сәуiрдегi 2003          кеттік меке.
                             жылғы N 135 бұйрығы);      месі

                             Алматы қаласындағы         Түзету педа.
                             Түзету педагогикасы.       гогикасының
                             ның ұлттық ғылыми-         ұлттық 
                             практикалық орталығының"   ғылыми-
                             емдеу корпусын салу        практикалық
                             (2003 жылғы 10 шiлде.      орталығы"
                             дегi жұмыс жобасы          Мемлекеттiк
                             бойынша мемлекеттiк        мекемесi
                             мемлекеттiк сараптама.     
                             сының ұйғарымы);

                             Жетiлу проблемасы          
                             бар балалар мен            
                             жасөспiрiмдердi әлеу.
                             меттiк бейiмдеу және
                             кәсiптiк еңбекпен
                             оңалтудың республикалық
                             ғылыми-тәжiрибе орталы.
                             ғының лифтi желiсiнiң
                             салу (2003 жылғы 9 шiлде.
                             дегi N 7-269-02/2003
                             жұмыс жобасы бойынша
                             мемлекеттiк сараптама.
                             сының ұйғарымы) және
                             жұмыс жоспары бойынша
                             2004 жылғы 28 қазандағы
                             N 7-469/2004 қосымша
                             жұмыстарға мемлекеттiк
                             сараптама қорытындысы.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жетiм балаларға арналған қазақ тiлiн оқытатын бiлiм беру орталығының мемлекеттiк сараптамадан өткен және бекiтiлген тәртiппен, бiлiм беру орталығының жобалық-сметалық құжаттамасы. Мына нысандар пайдалануға берiледi: O.Таңсықбаев атындағы Алматы декоративтiк-қолданбалық өнер колледжiнiң оқу-өндiрiстiк базасы; Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Yлкен орган залы; "Балдаурен" Республикалық оқу-сауықтыру орталығының жүзу бассейнi; Түзету педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығының емдеу корпусы мен лифтi желiсi; дарынды балаларға арналған қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын республикалық мамандандырылған орта мектеп-интернаттық бассейнi бар спорт залы. Жобалық-сметалық құжаттамамен бекiтiлген Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң 500 орындық жатақханасын салу бойынша жұмыс көлемiн орындау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына     
199-қосымша       

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiлiм беру объектiлерiн салуға және құруға облыстық бюджеттерге, Алматы қалалық бюджетiне
берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 5920000 мың теңге (бec миллиард тоғыз жүз жиырма миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 тамыздағы N 838  қаулысы , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауылдық жерлерде және Алматы қаласында бiлiм беру сапасын көтеру үшiн жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiлiм беру нысандарын салу және қайта құру үшiн Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетiне трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   012      Бiлiм беру     "2004 жылға арналған  Жыл   Қазақстан
             объектiлерiн   Республикалық бюд.    бойы  Республика.
             салуға және    жет туралы" Қазақс.         сының Білім
             құруға oблыс.  тан Республикасының         және ғылым
             тық бюджеттер. Заңын iске асыру            министрлігі
             ге, Алматы     туралы" Қазақстан
             қалалық бюд.   Республикасы Үкi.
             жетiне берi.   метiнiң 2003 жылғы
             летiн мақсат.  12 желтоқсандағы N
             ты инвестиция. 1260  қаулысы 2 қо.
             лық трансферт. сымшасының тізбе.
             тер            сi бойынша және
                            шектеулi сомасына
                            сәйкес облыстық
                            бюджеттерге, Алма.
                            ты қаласының бюдже.
                            тiне бiлiм беру ны.
                            сандарын салуға және
                            қайта құруға арнал.
                            ған мақсатты инвес.
                            тициялық трансферттер
                            аудару.
_________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ведомстводан тыс мемлекеттiк сараптау заңнамалық тәртiбiнде хаттамаланған жобалық сметалық құжаттамаларға сәйкес бiлiм беру нысандарын салу және қайта құруы жұмыстарының көлемiн атқару.
      Ескерту: *) "2004 жылға арналған Республикалық бюджет туралы "Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260  қаулысының 2 қосымшасына сәйкес инвестициялық жобалар тiзбесi, сондай-ақ заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң шешiмiне сәйкес жобалар бойынша бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес шаралар, республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелер сипатын бiлдiретiн сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына    
200-қосымша      

       Ескерту. 200-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197л  қаулысымен .

225-Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 519963 мың теңге (бес жүз он тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   8 ,   13,   29,   33,   37-баптары , "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Мұқтаж азаматтарға олардың бiлiм алу кезеңінде берiлетiн әлеуметтiк көмектiң мөлшерi мен көздерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi"  қаулысы , "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауіпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру Тұғырнамасы туралы", Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 17 сәуiрдегi N 594  қаулысымен бекiтiлген 2000 жылға арналған Қазақстан Республикасының Көлiк қауiпсiздiгiнiң деңгейiн көтеру жөнiндегi ведомствоаралық шаралары жоспарының 1 бөлiмiнiң 11-тармағы, "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауіпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1962  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке адамның интеллектуалдық мәдени және адамгершiлiк дамуының сұраныстарын, кәсiптiк орта бiлiм алуын және таңдаған кәсiптiк қызметiнде бiлiктiлiкке жетуiн қанағаттандыру, қоғамның кәсiптiк орта бiлiмдi бiлiктi мамандарға деген әлеуметтiк-экономикалық сұраныстарын қанағаттандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жабдықтар сатып алу, ел үшiн аса маңызды ерекше мәнi бар кәсiптiк орта бiлiм беретiн оқу орындарында мамандар даярлауға қажеттi жағдайлар жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   013       Орта кәсiптiк  Жалпыға мiндеттi   Жыл бойы Қазақстан
              білімді маман. мемлекеттiк бiлiм           Республика.
              дар даярлау    стандарттарына сәй.         сының Білім
                             кес оқу процесiн жүр.       және ғылым
                             гiзу. Қазақстан             министрлігі
                             Республикасы Үкi.
                             метiнiң жыл caйын.
                             ғы қаулысымен
                             бекiтiлген кәсiптiк
                             орта бiлiмдi маман.
                             дар даярлауға ар.
                             налған мемлекеттiк
                             бiлiм тапсырыстарына
                             сәйкес қабылдау. Оқу
                             процесiн ұйымдастыру
                             үшiн жағдайлар жасау.
                             Орташа жылдық оқыту
                             құрамы - 2778 оқушы.

                             Орта кәсiптiк бiлiм         Ақмола қар.
                             ұйымдарына басты құ.        жы-эконо.
                             ралдар алу: Стөлдер         микалық
                             157 дана, электрплита       колледжі
                             - 9 дана, электрлiк
                             таба - 1 дана, қуырғыш
                             шкаф - 2 дана, ет ту-
                             рағыш - 1 дана, өндi-
                             рiстiк бұзу столы -
                             4 дана, компьютер
                             стөлдерi - 25 дана,
                             тақта - 5 дана;

                             рояль - 1 дана, музы.       Чайковский
                             калық шығармаларды         атындағы Ал.
                             тыңдауға арналған жаб.     маты музыка.
                             дықтар - 10, дыбыс жа.     лық колледжi
                             зу студиясына арнал.
                             ған аппаратура - 1,
                             оқу сыныптарына ар.
                             налған инвентарь (3
                             атау) - 36 дана, жеке
                             сыныптарға арналған
                             инвентарь (2 атау)
                             - 15 сынып, 20 жатақ.
                             хана бөлмелерiне ар.
                             налған инвентарь (5
                             атау) - 200 дана;
 
                               кcepoкc - 1 дана,           Елебеков
                             музыкалық орталық -         атындағы
                             4 дана, электрогитара       республи.
                             - 4 дана, электропиа.       калық
                             нино - 1 дана, ұрмалы       эстрада
                             қондырғы - 1;               -цирк
                                                         колледжі
                             фортепиано - 3 дана,        Селезнев
                             ас үй жабдықтары - 7        атындағы
                             атау;                       Алматы
                                                         хореогра.
                                                         фиялық 
                                                         училищесi 
                             көбейту аппаратурасы        Таңсықбаев
                             - 1 дана, станоктар         атындағы
                             - 6 дана;                   Алматы
                                                         декоратив.
                                                         тiк қолөнер
                                                         колледжi
                             компьютерлер - 26 дана,     Семей қаржы
                             компьютерлiк столдар        -экономика.
                             - 22 дана,принтерлер -26    лық коллед.
                             дана, кiтап шкафтары        жі.
                             - 10 дана, кcepoкc - 1      
                             дана, тоңазытқыш - 3
                             дана, телевизор - 3 дана.

                             Орта кәсiптiк бiлiм беру    Ақмола қар.
                             ұйымдарында жобалық-сме.    жы-экономи.
                             талық құжаттамамен          калық кол.
                             және Мемлекеттiк сарап.     леджі,
                             тамаға сәйкес бекiтiл.      Семей қар.
                             ген күрделi жөндеудi        жы-эконо.
                             өткiзу                      микалық
                                                         колледжі
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк және халықаралық стандарттар талаптарына жауап бере алатын еңбек рыногiнде бәсекелестiк қабiлетi бар бiлiктi мамандар оқытып шығару.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына    
201-қосымша      

225-Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 86245 мың теңге (сексен алты миллион екi жүз қырық бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  9-бабы , Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы "Дене тәрбиесi және спорт" Заңының 25-бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және денсаулық қорғау министрлiктерi жүйесiнiң ұйымдарын басқаруды жетiлдiру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256  қаулысы , "12 жылдық бiлiм проблемаларының Республикалық ғылыми-практикалық орталығын" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 2 шiлдедегi N 839  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм жүйесiн жетiлдiрудiң теориялық-методологиялық негiздерiн жасау, инновациялық әдiстер мен қамтамасыз етудi әзiрлеу, гендерлiк бiлiм проблемалары жөнiндегi ғылыми зерттеулер, реформалау процесiн ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, жалпы орта, кәсiптiк бастауыш, кәсiптiк орта, кәсiптiк жоғары бiлiмдi қолдау және дамыту қызметi, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау әрi дамыту, оның республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы рөлiн көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: реформалау процесiндегi ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, орта, кәсiптiк және жоғары бiлiмдi қолдау және қызметiн қамтамасыз ету, дәстүрлi емес әдiстердiң адамның рухани әрi табиғи денсаулығына ықпал ету тәжiрибесiн зерттеу, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау әрi дамыту, оның республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы рөлiн көтеру. 12 жылдық бiлiмге көшу проблемалары бойынша қолданбалы ғылыми жұмыстар жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   014      Бiлiм беру са. 2003-2005 жылдарғы Жыл бойы Қазақстан
             ласындағы қол. конкурстардың нәти.         Республика.
             данбалы ғылыми желерiне сәйкес Бi.         сының Білім
             зерттеулер     лім саласындағы             және ғылым
                            қолданбалы ғылыми           министрлігі
                            зерттеулер жүргiзу.
                            Жобалар саны - 14.
                            "Бүгiнгi олимпиада.         Қазақ ту.
                            лық спорт және бар.         ризм және
                            шаға арналған спорт"        спорт ака.
                            8-Халықаралық ғы.           демиясы
                            лыми конгрессiн
                            өткiзу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасында жалпы орта, бастауыш, орта және жоғары кәсiптiк бiлiмнiң қызмет етуiне ғылыми-педагогикалық жағдайлар жасау. Азаматтардың рухани және табиғи денсаулығын нығайту әрi сақтау, гендерлiк бiлiм проблемалары caлacында ғылыми зерттеулер жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына   
202-қосымша    

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандарды даярлауда мемлекеттiк
бiлiм берудi кредиттеу"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 4680853 мың теңге (төрт миллиард алты жүз сексен миллион сегiз жүз елу үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   13,   40-баптары , "Бiлiм" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында кадрларды даярлауға мемлекеттiк кредит беру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 1018  қаулысы , "2003/2004 оқу жылында ел iшiнде кәсiптiк жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк жоғары бiлiмдi мамандар даярлауға қаражатты республикалық бюджеттен алатын бiлiм беру ұйымдарында кәсiптiк орта бiлiмдi мамандар даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм тапсырыстарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 мамырдағы N 477  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елiмiздiң экономикалық және әлеуметтiк салаларын кәсiптiк жоғары бiлiмдi бiлiктiлiгi жоғары мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қайтарымдық негiзде мемлекеттiк кредит беру жағдайында оқытылатын кәсiптiк жоғары бiлiмдi мамандарды сапалы даярлау, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын енгiзу, мемлекеттiк бiлiм кредиттерiн берудiң тетiгiн жетiлдіру, Қазақстан Республикасының азаматтарына тамақтануға және оқу кезеңiнде оқу-әдiстемелiк әдебиет сатып алуға жұмсайтын шығындарын iшiнара өтеуге мақсатты процентсiз кредит беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   015      Жоғары кәсiби
             бiлiмдi маман.
             дарды даярлау.
             да мемлекеттiк
             бiлiм берудi
             кредиттеу
___________________________________________________________________
2   100      Мемлекеттiк  Қазақстан Республикасы жыл бойы Қазақстан
             бiлiм беру   Үкiметiнiң жыл сайынғы          Республи.
             кредитi бo.  қаулысымен бекiтiлген           касының
             йынша маман. мемлекеттік бiлiм               Білім және
             дар даярлау  тапсырыстарына сәйкес           ғылым ми.
                          кәсiптiк жоғары және            нистрлігі,
                          жоғары оқу орнынан              Қаржылық
                          кейiнгi кәсiптiк жоғары         орталық
                          бiлiм бағдарламасы
                          бойынша студенттер
                          қабылдау және оқыту.
                          Мемлекеттiк бiлiм беру
                          стандарттарына сәйкес
                          оқу процесін ұйымдас.
                          тыру үшін материалдық-
                          техникалық жағдайлар
                          жасау; Қазақстан Рес.
                          публикасы Үкiметiнiң
                          шешiмдерiне сәйкес
                          толық мемлекет есебi.
                          нeн қамтамасыз етiле.
                          тiн студенттердi тaмaқ.
                          пен қамтамасыз ету.
                          Ұзынсаны мынадай жыл.
                          дық орташа контингент.
                          тi оқыту 38 427 студент.
___________________________________________________________________
3   101       Мемлекеттiк Мемлекеттiк студенттiк жыл бойы Қазақстан
              cтуденттік  кредит беру және төлеу          Республи.
              кредиттер   тәртiбiне сәйкес 2004           касының
              ұсыну       жылы - 1865 бiлiм алу.          Білім және
                          шыға қайтарымдық негi.          ғылым ми.
                          зiде кредиттiк қаражат.         нистрлігі,
                          тар беру.                       Қаржылық
                                                          орталық
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғам дамуының интеллектуалдық, мәдени және адамгершiлiк деңгейiн арттыру; кәсiптiк бiлiм берудiң қолжетiмдiлiк деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына         
203-қосымша        

       Ескерту. 203-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.05.25. N 583   қаулысымен .

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мүмкiндiгi шектеулi балалар үшiн арнайы бiлiм беру бағдарламаларын қамтамасыз ету"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 53261 мың теңге (елу үш миллион екi жүз алпыс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  20-бабы ; "Бiлiм" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы ; "Ақыл-ой және дене бiтiмiнiң дамуында кемiстiктерi бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiптiк еңбекпен оңалту республикалық орталығын ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 31 наурыздағы N 305 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 19 сәуiрдегi N 604  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүмкiндiктерi шектеулi балалардың бiлiм, кәсiптiк дайындық алуы және әлеуметтiк бейiмделуi үшiн арнаулы бiлiм бағдарламаларымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: даму мүмкiндiктерi шектеулi, дамуында проблемалары бар балаларды тексеру мен консультациядан өткiзу. Дамуында туғаннан кәмелетке жеткенше проблемалары бар балаларға түзету-оңалту және емдеу-сауықтыру көмегін көрсету. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балалардың интеллектуалдық және психофизиологиялық мүмкiндiктерiн дамыту. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiптiк еңбекпен оңалту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   016      Мүмкiндiгi     Жеке дара даму бағ. Жыл бойы Қазақстан
             шектеулi бала. дарламаларын, бір.           Республи.
             лар үшін       ыңғай түзету бағдар.         касының
             арнайы бiлiм   ламаларын әзiрлеу;           Білім және
             беру бағдар.   араласудың практика.         ғылым ми.
             ламаларын      лық үлгiсiн жасау;           нистрлігі,
             қамтамасыз     Дамуында проблемала.         Түзету пе.
             ету            ры бар балаларды             дагогикасы.
                            анықтау және iрiк.           ның ұлттық
                            теу; облыстық пси.           ғылыми- 
                            хологиялық-медици.           практикалық
                            налық-педагогикалық          орталығы 
                            консультацияларға            
                            практикалық көмек            
                            көрсету; диагности.          
                            калар, зерттеулер,
                            сабақтар өткiзу.
                            Балаларға консуль.
                            тация беру; ғылы.
                            ми-практикалық
                            тәжiрибенi жинақ.
                            тау және тарату;
                            әр түрлi саладағы
                            психологиялық-ме.
                            дициналық-педаго.
                            гикалық консульта.
                            циялар мамандары
                            үшiн бiлiктiлiктi
                            арттыру курстарын
                            өткiзу; ғылыми-
                            әдiстемелiк жұмыс;
                            Негiзгi құралдар
                            caтып алу: компь.
                            ютер - 1 дана,
                            принтер - 1 дана,
                            центрифуга - 1 дана,
                            кептiргіш шкаф - 1
                            дана; ойын мен
                            оңалту жабдығы -
                            1 дана; клиникалық
                            импеданстық аудио.
                            метр - 1 дана; отоак.
                            кустикалық эмиссия
                            өлшеуге арналған
                            аппарат - 1 дана;
                            емдеу физкультурасы
                            залына арналған
                            жабдық - 1 дана.
                            Аумақты абаттандыру
                            шараларын жүргiзу.
                            Мекеменi бекiтiлген
                            штаттық саны 165 бiр.
                            лiк лимит шегiнде
                            қаржыландыру. Бала.
                            лардың жылдық орташа
                            саны - 1418-дi құрайды.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа озық психодиагностикалық және консультативтiк технологияларды игеру және енгiзу. Балалардың сәби кезiндегi психикалық даму скринингiн ұйымдық-нормативтiк қамтамасыз етудi әзiрлеу. Ерте араласу бағдарламасын iске асыру. Жаңа ақпараттық технологиялар негiзiнде Қазақстан Республикасы бойынша дамуында ауытқуы бар балаларды есепке алудың статистикалық тиiмдi жүйесiн қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына         
204-қосымша         

       Ескерту. 204-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мәдениет пен өнер саласында үзiлiссiз оқуды қамтамасыз ету"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 903924 мың теңге (тоғыз жүз үш миллион тоғыз жүз жиырма төрт мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  22,   25,   36,   40-баптары ; "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782  қаулысы ; "Жекелеген жоғары оқу орындарының атауларын ауыстыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мәдениет пен өнер саласындағы ұлттық мәдениеттi жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету: концерттiк ұйымдарда, оқу мәдени-ағарту орындарында музыканттарды орындаушы-солист, музыкалық театрлар оркестрiнiң әртiстерi, дирижерлер, сазгерлер, музыкатанушылар, музыкалық фольклор мамандары ретiнде жұмыс iстету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      музыкалық білiм берудiң бастауыш, орта, жоғары буындарын әдiстемелiк бiрiктiру;
      типтiк және өзгермелi эксперименттiк оқу жоспарлары мен бағдарламалары негiзiнде үздiксiз оқу процесiмен қамтамасыз ету;
      жүйенiң барлық буындарына ортақ орындаушылық және педагогикалық мектептер қалыптастыру;
      оқытудың жаңа прогрестiк әдiстерiн енгiзу және талдау;
      ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдiстемелiк жұмыс;
      педагогика, музыкалық мәдениет мәселелерiнiң негiзгi талдауларын жүзеге асыру;
      музыкатануға қатысты әдебиеттер шығару;
      Қазақстан территориясында тұратын халықтардың музыкалық мәдениетiмен байланысты халықтық-дәстүрлi жанр мамандықтарын дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   017       Мәдениет пен  Оқу-тәрбие, мәдени- жыл бойы Қазақстан
              өнер саласын. ағарту, әдiстемелiк          Республика.
              да үзіліссіз  жұмыстар ұйымдас.            сының Білім
              оқуды қамта.  тыру. Сапалы бiлiм           және ғылым
              масыз ету     беру процесiмен              министрлi.
                            қамтамасыз етумен            гі, Қазақ
                            байланысты барлық            ұлттық му. 
                            шығындарды төлеудi           зыкалық 
                            көздейтiн академия.          академиясы,
                            ны ұстау. Оқытыла.           Т.К.Жүрге.
                            тын жылдық орташа            нов атында.
                            контингент саны -            ғы Қазақ
                            2614 бiлiм алушы.            ұлттық
                            Мынадай негiзгi құ.          өнер акаде.
                            ралдар сатып алу             миясы
                            көзделедi:
                            Т.К.Жүргенов атын.
                            дағы Қазақ ұлттық
                            өнер академиясы
                            үшiн:
                            тiгiн машиналары
                            - 5 дана, бейнеап.
                            паратура (цифрлы
                            кәсiптiк бейнека.
                            мера - 1 дана, бейне.
                            магнитофон - 1 дана,
                            музыкалық орталық -
                            3 дана), кондицио.
                            нер - 5 дана;
                            Қазақ ұлттық музы.
                            калық академиясы
                            үшiн:
                            кiшi концерттiк
                            рояль - 1 дана,
                            фортепиано - 74
                            дана.
                            Жобалық-сметалық
                            құжаттамаға және
                            мемлекеттiк сарап.
                            тама кесiмдерiне
                            сәйкес жөндеу
                            құрылыс жұмыстарын
                            жүргiзу.
                            сканер - 2 дана;
                            ксерокс - 7 дана;
                            кондиционерлер -
                            6 дана; көлемi 
                            үлкен өсiмдiктер
                            - 2 дана; диван -
                            9 дана; кресло -
                            24 дана; жарық беру
                            жабдығы - 178 бiрлiк;
                            дыбыстық техника
                            жабдығы - 225 бiрлiк;
                            тиiсті құрамдауыш
                            бұйымдарымен меха-
                            никалық жабдық - 675
                            жиынтық. <*>
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғам дамуының интеллектуалдық және мәдени деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына          
205-қосымша         

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Балаларды оңалту"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 107696 мың теңге (бiр жүз жетi миллион алты жүз тоқсан алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының  15,   50-баптары , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 маусымдағы Заңының  37-бабы , "Салауатты өмiр салты" кешендi бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 30 маусымдағы N 905  қаулысы , "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген ұйымдарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 17 мамырдағы N 533  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балалардың денсаулығын жақсартуға бағытталған емдеу-профилактикалық және сауықтыру шараларын жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген әлсiз және ауыру балаларды, жетiм балаларды республиканың экологиялық апатты аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары. ________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
________________________________________________________________
1   019      Балаларды      Сауықтыру және оңал.   Жыл  Қазақстан
             оңалту         ту жөнiндегi қызмет.   бойы Республика.
                            тердi төлеу әлсiз           сының Білім
                            және ауру балалар.          және ғылым
                            дың, жетiм балалар.         министрлігі
                            дың, республиканың
                            экологиялық апатты
                            аймақтарынан келген
                            балалардың, Қазақ.
                            стан Республикасы.
                            ның әр түрлi облыс.
                            тарынан аз қамтама.
                            сыз етілген және
                            көп балалы отбасы.
                            нан шыққан балалар.
                            дың демалысын ұйым.
                            дастыру. Бiр келiс.
                            те 101 баланы сауық.
                            тыру жөнiндегi жос.
                            парлы жұмыс.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: созылмалы аурулар жөнiндегi дәстүрлi әдiстермен балаларды бiртiндеп сауықтыру, қалпына келтiру, емдеу жұмыстарын тұрақты жүргiзiп отыру, мамандандырылған жәрдем, балалардың өмiрi мен денсаулығына бақылау, табиғи әдiстермен сауықтыру, балаларды салауатты өмiр салтына тарту және өзiнiң денсаулығы мен өзгелердiң денсаулығына қамқорлықпен қарауға үйрету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына        
206-қосымша       

       Ескерту. 206-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жоғары және жоғары оқу орынынан кейiнгi кәсiптiк
бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 10868336 мың теңге (он миллиард сегiз жүз алпыс сегіз миллион үш жүз отыз алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   13,   36,   43,   46-баптары , "Бiлiм" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Мемлекеттiк бiлiм гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 қарашадағы N 1781  қаулысы , "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында студенттер контингентiн құрудың жаңа үлгiсi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 24 сәуiрдегi N 464  қаулысы , "2003/2004 оқу жылында ел iшiнде кәсiптiк жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк жоғары бiлiмдi мамандар даярлауға қаражатты республикалық бюджеттен алатын бiлiм беру ұйымдарында кәсiптiк орта бiлiмдi мамандар даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм тапсырыстарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 22 мамырдағы N 477  қаулысы , Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi мен Ресей Федерациясының Жоғары бiлiм жөнiндегi мемлекеттiк комитетi арасындағы "Байқоңыр" кешенi үшiн ғарыштық техника саласында Қазақстан Республикасының азаматтары қатарынан мамандар даярлау туралы 1999 жылғы 4 тамыздағы Келiсiм, "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi мен Ресей Федерациясының Жоғары бiлiм жөнiндегi мемлекеттiк комитеті арасындағы бiлiм беру саласындағы ынтымақтастық туралы" 1993 жылғы 23 сәуiрдегi Келiсiм, Қазақстан Республикасында М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк университетiнiң филиалын құру туралы Астана қаласында 2000 жылғы 9 қазанда қол қойылған Хаттама, "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы шiлдедегi N 648  Жарлығы , Қaзақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы қарашадағы N 1398  қаулысымен бекiтiлген ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орындары туралы үлгiлiк Ереже, "Қазақстан Республикасы Президентiнiң халықаралық "Болашақ" стипендиясына үмiткерлердi iрiктеу және тағайындау туралы Ереженi және шетелде кадрлар даярлау туралы республикалық Комиссияның ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 470  Жарлығы , "Шет елде кадрлар даярлау үшiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң халықаралық "Болашақ" стипендияларын тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы қарашадағы N 1394 қаулысы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 3 наурыздағы N 337 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Болашақ" стипендиясын тағайындау туралы Ереже, "Жоғары оқу орындарындағы студенттердi (курсанттарды) запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындары жанындағы әскери кафедраларда әскери дайындықтан өткiзу және запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша студенттердi (курсанттарды) әскери дайындықтан өткiзу белгiленген жоғары оқу орындарының тiзбесi туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 3 қазандағы N 1094  қаулысы , "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендиялар тағайындау және төлеу тәртiбi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халық шаруашылығының салаларын жоғары бiлiктi мамандармен және Қазақстан Республикасының Қарулы күштерi үшiн запастағы офицерлермен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандарды өтеусiз негiзде сапалы даярлау; жоғары оқу орындарының студенттерiн запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери дайындықтан өткiзу; жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау, студенттердiң, аспиранттардың және докторанттардың тамаққа, жатын орынға жұмсайтын және оқу процесiн қамтамасыз ету үшiн оқу-әдiстемелiк әдебиетiн сатып алу шығындарын iшiнара өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1  020        Жоғары және
              жоғары оқу
              орнынан кей.
              iнгi кәсiптiк
              бiлiмдi маман.
              дар даярлау
___________________________________________________________________
2        100 Мемлекеттiк    Қазақстан Республика.   жыл   Қазақстан
             білiм беру     сы Үкiметiнiң жыл      бойы   Республи.
             гранты бoйынша сайынғы қаулысымен            касының
             мамандар даяр. бекiтiлген мемлекеттiк        Білім және
             лау            бiлiм тапсырыстарына          ғылым
                            сәйкес кәсiптiк жоға.         министрлі.
                            ры және жоғары оқу            гі
                            орнынан кейiнгі
                            кәсiптiк жоғары бi.
                            лiм бағдарламасы
                            бойынша студенттер
                            қабылдау және оқыту,
                            оның iшiнде ерекше
                            мәртебедегi жоғары
                            оқу орындарында.
                            Мемлекеттiк білім
                            беру стандарттарына
                            сәйкес оқу процесiн
                            жүргізу, оқу проце.
                            сiн ұйымдастыру
                            үшiн материалдық-
                            техникалық жағдайлар
                            жасау; Қазақстан Pec.
                            публикасы Үкiметiнiң
                            шешiмдерiне сәйкес
                            толық мемлекет есебi.
                            нен қамтамасыз еті.
                            летiн студенттердi
                            тамақпен қамтамасыз
                            ету.
                            Ұзынсаны мынадай
                            жылдық орташа контин.
                            гентті оқыту 53 085
                            студент. М.В.Ломоно.
                            сов атындағы Мәскеу
                            мемлекеттiк универ.
                            ситетiнiң Қазақстан
                            филиалы үшiн негiзгi
                            құралдарды, оның
                            iшiнде қашықтықтан
                            оқытуды қамтамасыз
                            ету үшiн 4 пән бойын.
                            ша бағдарламалар
                            пакеттерiн, оқу
                            әдебиеттерiн сатып
                            алу.
___________________________________________________________________
3        101  Жоғары оқу    Мемлекеттік білім  жыл бойы Қазақстан
              орындарының   беру ұйымдарында            Республика.
              студенттерін  білім алушылардың           сының Білім
              шәкіртақымен  жекелеген санатта.          және ғылым
              қамтамасыз    рына мемлекеттік            министрлігі
              ету           стипендиялар та.
                            ғайындау және тө.
                            леу туралы Нұсқау.
                            лыққа сәйкес сту.
                            денттерге мемлекет.
                            тiк стипендиялар
                            төлеу.
                            Стипендиаттардың
                            жылдық орташа кон.
                            тингентi 39930.
___________________________________________________________________
4        102  Ғылыми және   Жоғары оқу орындары жыл бойы Қазақстан
              ғылыми-педа.  мен ғылыми ұйымдар.          Республика.
              гогикалық     дағы докторлық және          сының Білім
              кадрлар даяр. кандидаттық жұмыстар         және ғылым
              лау           түріндегі көкейтесті         министрлігі
                            тақырыптар бойынша
                            дербес ғылыми зерт.
                            теулер әзірлеу, сапа.
                            лы ғылыми және ғылы.
                            ми-педагогикалық кадр.
                            лар даярлау процесін
                            қамтамасыз етумен бай.
                            ланысты ғылыми зерт.
                            теулер әдіснамасын
                            меңгеру.
                            Жылдық орташа саны -
                            3027 аспирант, 369 -
                            аға ғылыми қызметкер.
___________________________________________________________________
5        103  Ғылыми және   Аспирантурада және   жыл бойы Қазақстан
              ғылыми-педа.  докторантурада бiлiм          Республи.
              гогикалық     алушыларға Бiлiм              касының
              кадрларды     алушылардың жекеле.           Білім және
              шәкiртақы.    ген санаттарына               ғылым ми.
              мен қамта.    мемлекеттiк стипен.           нистрлігі
              масыз ету     диялар тағайындаудың
                            және төлеудiң
                            тәртiбi туралы
                            Нұсқаулыққа сәйкес мем.
                            лекеттiк стипендиялар
                            төлеу.
                            Стипендиаттардың жылдық
                            орташа саны 2842.
___________________________________________________________________
6        104  Құрманғазы    Білім беру процесiн  жыл бойы Қазақстан
              атындағы      қамтамасыз ететiн оқу         Республи.
              Қазақ Ұлт.    процесiн, ғылыми және         касының
              тық консер.   әдiстемелiк жұмыстарды        Білім және
              ваториясын.   ұйымдастыру; сапалы бi.       ғылым ми.
              да маман.     лім беру процесiмен           нистрлігі
              дар даярлау   байланысты шығыстардың
                            бәрін төлеудi қарасты.
                            ратын консерваторияны
                            4 - қаржыландыру.
                            Оқытылатын жылдық ор.
                            таша контингент саны
                            577 бiлiм алушы
                            Мынадай негiзгi құрал.
                            дар сатып алу көзделе.
                            ді:
                            компьютерлер - 12 дана,
                            ксерокс - 1 дана, шта.
                            тив - 1 дана, циркуляр.
                            ка - 1 дана, тескiшста.
                            нок - 1 дана, токарлық
                            станок - дана.
                            Жобалық-сметалық
                            құжаттамаға және мем.
                            лекеттiк сараптама
                            кесiмдерiне сәйкес
                            Құрманғазы атындағы
                            Қазақ ұлттық консер.
                            ваториясының жатақ.
                            ханасына жөндеу-құ.
                            рылыс жұмыстарын
                            жүргiзу.
___________________________________________________________________
7        105 Қазақстан Рес. Қазақстан Республика.  жыл    Қазақстан
              публикасының  сы Қорғаныс министр.  бойы    Республи.
              Бiлiм және    лігінің тапсырысы             касының
              ғылым ми.     бойынша жоғары оқу            Білім және
              нистрлiгi.    орындарының әскери            ғылым ми.
              нiң жоғары    кафедраларында за.            нистрлігі
              оқу орын.     пастағы офицерлердi
              дарының әс.   даярлауды қаржылан.
              кери кaфед.   дыру.
              раларында     Запастағы офицерлер
              офицерлер     бағдарламасы бойын.
              даярлау       ша бiлiм алушылар.
                            дың жылдық орташа
                            саны - 7340, оның
                            iшiнде Қорғаныс ми.
                            нистрлiгiнiң тапсы.
                            рысы бойынша орта.
                            ша жылдық қабылдау
                            - 1000.
___________________________________________________________________
8        106  "Болашақ"     Шетел жоғары оқу  жыл бойы   Қазақстан
              бағдарла.     орындарында "Бола.           Республика.
              масы шең.     шақ" стипендиат.             сының Білім
              берiнде       тарының оқуын,               және ғылым
              шетелдегi     сондай-ақ сапалы             министрлігі
              жоғары оқу    бiлiм беру проце.
              орындарын.    сiмен байланысты
              да маман.     шығыстардың бар.
              дар даяр.     лық түрлерiн тө.
              лау           леу; шетелдегi
                            бiтiстiрушi ұйым.
                            дар мен Қазақстан
                            Pecпубликасының
                            АҚШ-тағы Елшiлiгi
                            арқылы, қызмет
                            көрсетулердi ес.
                            кере отырып, шығу
                            және кiру визала.
                            рын ресiмдеу,
                            шетел жоғары оқу
                            орындарының анке.
                            талық нұсқаларын
                            төлеу, стипендиат.
                            тарды қабылдаушы
                            елдiң өкiлеттi
                            органдарында тiр.
                            кеу; жатын орын,
                            тамақтану, оқу
                            әдебиетiн сатып
                            алу, медициналық
                            сақтандыру, Қазақ.
                            станда тұратын
                            жерден оқуға түс.
                            кенде баратын жер.
                            ге дейiнгi және
                            оқуды аяқтаған
                            соң қайтар жол.
                            дың шығындарын
                            төлеу; "Болашақ"
                            бағдарламасын
                            iске асыруға
                            байланысты бай.
                            ланыс түрлерi.
                            нiң бәрiн төлеу,
                            Қазақстан Респуб.
                            ликасының Ұлттық
                            банкiнде валюта.
                            лық құндылықтарды
                            пайдалануға бай.
                            ланысты операция.
                            лар өткiзу мақса.
                            тында лицензиялар
                            алу шығыстарын
                            төлеу.
                            Стипендиаттардың
                            саны - 86.
                            Конкурстық iрiктеудi
                            ақпараттық қолдау:
                            бұқаралық ақпарат
                            құралдарында хабар-
                            ландырулар, конкурс
                            қорытындыларын ресми
                            басылымдарда жариялау. 
___________________________________________________________________
9        107  Мемлекеттiк   Жобалық-сметалық  жыл бойы   Қазақстан
              жоғары оқу    құжаттамаға және             Республика.
              орындарын     Мемлекеттік сарап.           сының Білім
              күрделi жөн.  тама тұжырымдама.            және ғылым
              деу           сына сәйкес мына             министрлігі
                            жоғары оқу орын.
                            дарының оқу кор.
                            пустары мен жа.
                            тақханаларын күр.
                            делi жөндеуден
                            өткiзу:
                            С. Аманжолов атын-
                            дағы Шығыс Қазақстан
                            мемлекеттiк универ-
                            ситетiнiң;
                            І.Жансүгiров атын.
                            дағы Жетiсу мем.
                            лекеттiк универ.
                            ситетiнiң;
                            Л.Н.Гумилев атын.
                            дағы Еуразия ұлт.
                            тық университетi.
                            нiң;
                            Шәкәрiм атындағы
                            Семей мемлекеттiк
                            университетiнiң;
                            Қорқыт-Ата атын.
                            дағы Қызылорда
                            мемлекеттiк уни.
                            верситетiнiң;
                            Е.Бөкетов атындағы
                            Қарағанды мемле.
                            кеттiк университе.
                            тiнiң;
                            Қазақ мемлекеттiк
                            педагогикалық қыздар
                            институтының.
___________________________________________________________________
10       108  Студенттердiң Мемлекеттiк бiлiм бе. жыл бойы Қазақстан
              жоғары оқу    ру стандарттарына              Республи.
              орындарында   сәйкес оқу процесiн            касының
              оқуды аяқтауы жүргiзу; оқу, әдiсте.          Білім жә.
                            мелiк, ғылыми, мәде.           не ғылым
                            ни-ағарту жұмыстарын           министр.
                            қамтитын бiлiм беру            лігі
                            қызметiн жүзеге асы.
                            ру; оқу процесiн
                            ұйымдастыру үшiн
                            материалдық-техни.
                            калық жағдайлар жа.
                            сау; Қазақстан
                            Республикасы Үкiме.
                            тiнiң шешiмдерiне
                            сәйкес толық мемле.
                            кет қамқорлығындағы
                            студенттердi тамақ.
                            пен қамтамасыз ету;
                            Білiм алатын контин.
                            генттiң жылдық орташа
                            саны - 266 студент.
___________________________________________________________________
11       109  Жоғары оқу    Мемлекеттiк бiлiм  жыл бойы  Қазақстан
              орындарында   ұйымдарында бiлiм            Республика.
              оқу аяқтай.   алушылардың жекеле.          сының Білім
              тын студент.  ген санаттарына              және ғылым
              тердi шәкiр.  стипендиялар та.             министрлігі
              тақымен қам.  ғайындаудың және 
              тамасыз ету   төлеудiң тәртiбi
                            туралы Нұсқаулыққа
                            сәйкес мемлекеттiк
                            стипендиялар төлеу
                            Стипендиаттардың
                            жылдық орташа кон.
                            тингенті - 82 студент.

12   110  Жоғары оқу        Оқулық            Жыл  "С. Торайғыров
          орындары          әдебиетiн         бойы атындағы Павлодар
          үшiн оқулық       сатып алу              мемлекеттік уни.
          әдебиетiн                                верситетi" РМҚК,
          дайындау және                            "Л.H. Гумилев
          сатып алу                                атындағы Еуразия
                                                   ұлттық уни.
                                                   верситетi "PMҚК",
                                                   "С. Сейфуллин
                                                   атындағы Қазақ
                                                   аграрлық
                                                   университетi"ААҚ,
                                                   "Қазақ ұлттық
                                                   аграрлық уни.
                                                   верситетi" РМҚК,
                                                   "Жәңгір хан
                                                   атындағы Батыс
                                                   Қазақстан аг.
                                                   рарлық-техникалық
                                                  университетi"РМҚК,
                                                 "М. Әуезов атындағы
                                                  Оңтүстiк Қазақстан
                                                  мемлекеттік уни.
                                                  верситеті" РМҚК,
                                                  "С. Аманжолов
                                                  атындағы Шығыс
                                                  Қазақстан
                                                  мемлекеттік уни.
                                                  верситетi" РМҚК,
                                                  "Д. Серiкбаев
                                                  атындағы Шығыс
                                                  Қазақстан
                                                  мемлекеттік
                                                  техникалық уни.
                                                  верситетi" РМҚК,
                                                  "Академик
                                                  Е.А.Бөкетов
                                                  атындағы
                                                  Қарағанды
                                                  мемлекеттік уни.
                                                  верситетi" РМҚК,
                                                  "М.Х.Дулати
                                                  атындағы Тараз
                                                  мемлекеттік
                                                  университеті"
                                                  РМҚК.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: кәсiптiк жоғары бiлiм алу үшiн мемлекеттiк бiлiм гранттарын беру жолымен кәсiптiк бiлiмге қол жетiмдiлiк деңгейiн арттыру; қоғам дамуының интеллектуалдық, мәдени және адамгершiлiк деңгейiн арттыру; республиканың запастағы офицерлерге қажеттiгiн қамтамасыз ету; кәсiптiк жоғары бiлiм алу кезеңiнде студенттердi әлеуметтiк қолдау; ғылым кандидаттары мен докторларын кандидаттық диссертацияларға дайындалу, ғылыми зерттеулер жүргiзу кезеңiнде стипендиямен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына          
207-қосымша         

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлауда мемлекеттiк
кредит берудi ұйымдастыру"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 17582 мың теңге (он жетi миллион бес жүз сексен екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында мамандар даярлауды мемлекеттiк білімдiк несиелендiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 1018  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және Ғылым министрлiгiнiң "Қаржы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 1523  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк бiлiмдiк несиелендiру процесiн қамтамасыз ету, республика бюджетiнен бөлiнетiн несиелендiру процесiн қамтамасыз ету, республика бюджетiнен бөлiнетiн несиелендiру қаражатын тиiмдi пайдалану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында мамандар даярлау жөнiндегi несиелендiрудiң, банк операцияларын жүзеге асыру; несие ресурстарын одан әрi өтеу үшiн қарыз алушылардың банкiн құру; несие қаражатын республикалық бюджетке қайтаруды бақылау, мемлекеттiк бiлiмдiк және студенттiк несиенi өтеуден жалтарған жағдайда наразылық-талап жұмыстарын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   021      Жоғары кәсiби Мемлекеттiк бiлiмдiк жыл бойы Қазақстан
             бiлiмдi маман.және студенттiк не.           Республика.
             дар даярлауда сиелендiру жөнiндегi          сының Білім
             мемлекеттiк   құжаттар пакетiн              және ғылым
             кредит берудi ресiмдеу; жоғары оқу          министрлі.
             ұйымдастыру   орындары бойынша              гі, Қазақ.
                           несие қаражатын қа.           стан Рес.
                           рызға алушылардың             публикасы
                           аты-жөндерiн есепке           Білім және
                           алу және қаражат              ғылым ми.
                           қозғалысын бақылау;           нистрлігі.
                           жоғары оқу орындары           нің
                           бойынша қарыз алу.            Қаржы 
                           шылардың тiзiмiне             орталығы
                           сәйкес ай сайын
                           жоғары оқу орында.
                           рының есеп шоттары.
                           на несие қaражатын
                           қолма-қол ақшасыз
                           мақсатты жерiне
                           аударып отыру; осы
                           ресурстарды одан әрi
                           өтеу үшiн әрбiр
                           студент бойынша
                           несие қаражатына
                           жинақтау есебiн
                           жүргiзу;
                           оқуды аяқтағаннан
                           кейiн контингент.
                           тiң қозғалысын
                           бақылап отыру;
                           жүктелген мiндет.
                           тердi орындауға
                           байланысты бекi.
                           тiлген қаржылан.
                           дыру жоспарына
                           сәйкес мынадай
                           штат санын ұстау
                           және шығыстарды
                           төлеу. Жылдық
                           орташа саны - 36
                           бiрлiк.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоғары оқу орындарының есеп шотына несие қаражатын уақтылы түсiрiп отыру; бекiтiлген тәртiп бойынша несиелiк қаражаттардың бюджетке қайтарымдылығын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына         
208-қосымша        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның өкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру"
деген 022 республикалық бюджеттік бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 80297 мың теңге (сексен миллион екi жүз тоқсан жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "2002-2004 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының бiлiм жүйесiн ақпараттандырудың Тұғырнамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 6 тамыздағы N 1037  қаулысы , 2003 жылғы 8 мамырдағы "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы , 2003 жылғы 7 қаңтардағы "Электрондық құжаттар және электронды сандық жазылуы туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ақпараттық -коммуникациялық технологияларды бiлiм берудiң барлық деңгейiнде оқытуға, сондай-ақ әлемдiк бiлiм кеңiстiгiне бiрiктiруге енгiзу арқылы қазақстандық бiлiм сапасын көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы бiлiм жүйесiнiң ақпараттық-коммуникациялық желiсiн дамыту, бiлiм стандарттарына сай келетiн, мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде әзiрленген қазiргi электрондық оқулық басылымдарын енгiзу, Қазақстан Республикасының ақпараттық бiлiм жүйесi жұмысын қамтамасыз ету үшiн кадрлар даярлау, әзiрленген электрондық оқулық басылымдарын таралымдау, бiлiм беру ұйымдары үшiн бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   022      Бiлiм беру жү. Қазақстан Республи. Жыл бойы Қазақстан
             йесін ақпарат. касы Бiлiм және              Республи.
             тандыру        ғылым министрлiгi            касының
                            орталық телекомму.           Білім және
                            никациялық жүйесi            ғылым ми.
                            және корпоративтік           нистрлігі
                            желiсi жұмысына
                            әкiмшілiк жүргізу.

                            "Студенттердi оқы.
                            туға бөлiнген
                            мемлекеттiк несие.
                            лердiң есебiнен
                            ақпараттық" әкiм.
                            шiлiк жүйесін
                            жүргiзу.

                            Республикалық жалпы
                            орта білiм ұйымдары
                            мен қаржы орталығы
                            үшiн компьютерлiк
                            техника сатып алу
                            және тасымалдау:
                            компьютерлер -
                            92 дана, принтерлер
                            - 34 дана, сканерлер
                            - 15 дана, үздiксiз
                            коректендiру көздерi
                            - 77 дана , желiлiк
                            жабдықтар - 77 дана.
                            Бiлiм ұйымдары үшiн
                            бағдарламалық қамта.
                            масыз етудi әзiрлеу.

                            Қазақ және орыс тіл.
                            дерiнде 7-11 сыныптар
                            үшiн 4 пән бойынша
                            электрондық мульти.
                            медиялық оқыту бағ.
                            дарламасын әзiрлеу.

                            Қазақ және орыс
                            тілдерiнде 7-8
                            сыныптар үшiн 3
                            пән бойынша элек.
                            трондық оқулықтар
                            әзiрлеу.

                            Қазақ және орыс
                            тiлдерiнде 2-6
                            сыныптар үшiн таным.
                            дық, ойындық және
                            тестiлеушi бағдар.
                            ламалар әзiрлеу.

                            Қазақ және орыс
                            тiлдерiнде арнаулы
                            пәндер бойынша бас.
                            тауыш және орта
                            кәсiптiк бiлiмнiң
                            2 пәнi бойынша
                            электрондық мульти.
                            медиялық оқыту
                            бағдарламаларын
                            әзірлеу.

                            Әзiрленген элек.
                            трондық оқулықтар
                            мен мультимедиялық
                            оқыту бағдарламала.
                            рын таралымдау және
                            тасымалдау.

                            Орталық және
                            аймақтық теле.
                            коммуникациялық
                            қызмет ететiн ма.
                            мандарды аймақтық
                            желiлерде оқыту
                            және қашықтан
                            оқыту бойынша
                            кадрлар даярлау
                            - 32 адам.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жалпы орта, бастауыш, орта және кәсiптiк жоғары бiлiм беретiн оқу орындарында бiлiм беру сапасын көтеру және әлемдiк бiлiм кеңiстiгiне ену.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына          
209-қосымша         

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарындағы кадрлардың
бiлiктiлiгін арттыру және қайта даярлау"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 40878 мың теңге (қырық миллион сегiз жүз жетпiс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8 ,   21,   27,   41-баптары , "Денешынықтыру ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 19 мамырдағы N 766  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындап, кәсіптiк шеберлiктерiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес өздерiнiң кәсiптiк қызметi саласында бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, iскерлiктерi мен дағдыларын жаңартып отыру. Бiлiм беру, спорт және денешынықтыру мамандарының кәсiптiк бiлімдерi мен дағдыларын тереңдету, консультативтiк-әдiстемелiк көмек көрсету. Аймақтық бiлiм беру жүйелерi мен оқу орындарын басқарудың сапасын арттыру, мектеп мұғалiмдерiнiң компьютерлiк сауатын қамтамасыз ету, мектептi 12 жылдық оқуға көшiру үшiн кадрлар даярлау, бiлiм ұйымдарында мұғалiмдер мен оқытушылардың жұмысқа кәсiптiк және психологиялық дайындық сапасын арттыру. Нарықтық экономиканың өскелең талаптарына, өндiрiс пен әлеуметтiк саладағы құрылымдық өзгерiстерге сәйкес қызметкерлердiң теориялық бiлiмдерiн жетiлдiру, кәсiптiк қызметтiң жаңа түрiн орындауға қажеттi жекелеген пәндердi, ғылым салаларын, техника мен технологияны зерттеудi қарастыратын бiлiм бағдарламалары бойынша қосымша бiлiм, дағдылар алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiлiктiлiктi арттыру және басшы кадрлар мамандарын қайта даярлау жөнiндегi бiлiм функцияларын жүзеге асыру, бiлiм ұйымдары мұғалiмдері мен педагогтарының кәсiптiк бiлiмдерi мен дағдыларын жаңарту және тереңдету отандық психологиялық-педагогикалық ғылым мен практиканың озық педагогикалық тәжiрибесi мен жетiстiктерiн насихаттау және тарату. Мамандарын отандық және шетелдiк озық тәжiрибеде тиiстi ғылым мен техника салаларындағы жаңа жетiстiктер туралы бiлiм алуға деген талабын қанағаттандыру бұрын алған кәсiптiк бiлiмдi тереңдету немесе жаңа кәсiптiк бiлiм алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   023     Мемлекеттiк     Ұйымдар кадрларының Жыл бойы Қазақстан
            білiм беру ұйым. білiктілігiн артты.         Республика.
            дарындағы кадр.  руды және қайта             сының Білім
            лардың бiлiк.    даярлауды ұйымдас.          және ғылым
            тiлiгiн артты.   тыру әрi өткiзу.            министрлігі
            ру және қайта    Кадрларды даярлау.
            даярлау          дың және қайта
                             даярлаудың сапасын
                             арттыруға бағыттал.
                             ған оқу-әдiстемелiк
                             материалдар ұйым.
                             дастыру және әзiр.
                             леу. Тыңдаушылар.
                             дың орта жылдық са.
                             ны - 2825.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: кадрларды жыл бойы даярлау және қайта даярлау. Бiлiм беру жүйесiне, спорт пен дене тәрбиесiне озық тәжiрибенiң жаңа әдiстерiн, отандық және шетелдiк ғылым мен техниканың соңғы жетiстiктерiн енгiзу. Теориялық және практикалық бiлiмдi жаңарту, кәсiптiк бiлiмдi қалыптастыру және бекемдеу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2003 жылғы 26 желтоқсандағы      
N 1327 қаулысына          
210-қосымша         

       Ескерту. 210-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.15. N  197am қаулысымен .

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Сейсмологиялық ақпарат мониторингi"
деген 024 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 184146 мың теңге (бiр жүз сексен төрт миллион бiр жүз қырық алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының  1 ,   5 ,   10,   11,   14,   15,   28-баптары ; "Ұлттық қауiпсiздiк туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы N 233-13 Заңының N  2 ,   7 ,   8 ,   17,   25-баптары ; "Республиканың сейсмологиялық қауiптi аймақтарындағы жойқын жерсiлкiнiстердiң шығынын азайту шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286  қаулысы ; "Алматы қаласында, Алматы және Талдықорған облыстарында мүмкiн болатын жерсiлкiнiстердiң шығынын азайту және олардың зардаптарын жою жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 30 желтоқсандағы N 1490  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының сейсмологиялық қауiптi аудандарында жерсiлкiнiстерiн болжау мақсатымен кешендi зерттеулер ұйымдастыру және өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бақылаудағы аумақ пен iргелес аудандардағы жерсiлкiнiстерi туралы деректердi тiркеу және өңдеу; далалық аспаптармен бақылау жүргiзу және стационарлық станциялар желiсiнде сапалы әрi үздiксiз сейсмикалық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, гидрогеодинамикалық, деформографиялық, ойысөлшеу, сейсмобиологиялық ақпарат алу, алған ақпаратты алғашқы өңдеуден өткiзу; зерттелетiн аумақты сейсмикалық бақылау тәртiбi бойынша тақырыптық жұмыстар жүргiзу; Қазақстан Республикасының аумағында сейсмикалық мониторингтi жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының аумағында қатты жерсiлкiнiстердiң эпицентрлiк аймақтарында уақытша сейсмикалық және геофизикалық станциялардың және өзге де бақылау түрлерiнiң жұмысын жандандыру және қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы директивалық органдарының өкiмi бойынша жұмыстар орындау; бақылаудағы аумақ бойынша барлық байқалған және күштi жерсiлкiнiстер туралы Қазақстан Республикасының директивалық органдарын мезгілiнде хабарландырып отыру; Бiлiм және ғылым министрлiгi жанындағы жерсiлкiнiстерiн болжау жөнiндегi ведомствоаралық Комиссияға мезгiлiнде материалдар берiп отыру; жерсiлкiнiстерiнiң оперативтiк каталогтарымен бюллетендерiн жасау, сейсмологиялық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, деформографиялық және басқа да ақпараттар мұрағатын құрастыру; аспаптық бақылау деректерiн тiркеу, жөнелту және өңдеу үрдiстерiн автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргiзу; жерсiлкiнiстер болжамдары бойынша бақылау жүргiзу және материалдарды өңдеу үшiн жаңа әдiстер енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   024     Сейсмологиялық  Қойылған мiндеттердi  жыл    Қазақстан
            ақпарат монито. орындау үшiн 296     бойы    Республика.
            рингi           адамдық штаттық сан          сының Білім
                            лимитi шегiнде Сейс.         және ғылым
                            мологиялық тәжiрибе.         министрлі.
                            лiк-әдiстемелiк экс.         гі,
                            педицияны қаржылан.          ММ Сейсмо.
                            дыру.                        логиялық
                            Сейсмологиялық стан.         тәжiрибелiк
                            саның материалдық-           -әдiстеме.
                            техникалық базасын           лік
                            нығайту мақсатында           экспедиция
                            негiзгi құралдармен
                            жарақтандыру:
                            a) 6502 цифрлық сейс.
                            микалық аппаратурасы
                            PDM 103 сейсмометрi.
                            мен қоса - 3 дана;
                            ә) PDM 103 сейсмомет.
                            рi - 3 дана;
                            б) МВ-07 модульдiк
                            магнитометрi - 17
                            дана;
                            в) ФПА - 3 жалын фо.
                            тометрi - 5 дана;
                            г) Цвет - 800 газ
                            хроматографы - 2
                            дана;
                            ғ) жеке компьютерлер
                            Р-IV - 5 дана;
                            д) жеке компьютер.
                            лер Notebook - 5
                            дана;
                            e) HP Laser Jet
                            2500N лазерлiк
                            принтерi - 5 дана;
                            ә) НР Laser Jet
                            1100 лазерлiк
                            принтерi - 1 да.
                            на;
                            ж) көшіру аппара.
                            ты Canon NP6612
                            - 1 дана;
                            з) фотоаппарат
                            NIKON Coolpix
                            5700 - 1 дана;
                            и) С 1-152 әмбе.
                            бап осцилографы
                            - 2 дана;
                            к) ЧЗ - 64/1
                            частометрi - 1
                            дана;
                            л) 100А*ч қорға-
                            сынды-қышқылды
                            аккумулятор бата-
                            реялары - 64 дана;
                            м) автомашиналар
                            УАЗ - 30629 - 3
                            дана; мотопомпа -
                            1 дана; жылу есеп-
                            теу жүйесi - 1 
                            дана; ДЭ-4 дисти-
                            ляторы - 1 дана;
                            ДЭ-25 дистиляторы
                            - 1 дана; 60 кВт
                            дизель-генераторы
                            - 1 дана; 35/0,4 
                            25 кВт күш транс-
                            форматоры - 1 дана;
                            10/0,4 40 кВт күш
                            трансформаторы - 1
                            дана; 10/0,4 25 кВт
                            күш трансформаторы 
                            - 2 дана; 10/0,4 
                            10 кВт күш трансфор-
                            маторы - 1 дана; 
                            ГАЗ-3308 автомашина-
                            сы - 1 дана
___________________________________________________________________
       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының аумағындағы жерсiлкiнiстер каталогы; алғашқы бақылау материалдарының (сейсмограммалардың, цифрлық сейсмограммалардың, деформограммалардың күштi қозғалыстар жазбасының, геофизикалық, гидрогеологиялық, сейсмобиологиялық бақылаулар және жер қабығы қозғалыстарын қазiргi бақылау бойынша алғашқы материалдардың) мұрағаттары; бақылау түрлерi бойынша деректерiнiң базалары; сейсмикалық ("Сейсмо", "Бадис", "Уақытша қатарлар", "Карточка", "Кармех"); геофизикалық ("Магнитка", "Теллурика"), гидрогеологиялық ("Теохим"), қазiргi қозғалыстар ("Қабық"); өлшеу параметрлерi негiзiнде жерсiлкiнiстердiң күн сайынғы оперативтi болжамдары; Бiлiм және ғылым министрлiгi жанындағы жерсiлкiнiстерiнiң болжамдары жөнiндегi ведомствоаралық Комиссияға күн сайын бақылау материалдарын берiп отыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2003 жылғы 26 желтоқсандағы      
N 1327 қаулысына            
211-қосымша          

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету және
бiлiм беру қызметтерiнiң сапасын талдау"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 91269 мың теңге (тоқсан бiр миллион екi жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  6-бабы , "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , " Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы " 1997 жылғы 19 мамырдағы, " СПИД ауруының алдын алу туралы " 1994 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңдары, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасында СПИД эпидемиясына қарсы мемлекеттiк концепциясы" туралы 2000 жылғы 5 желтоқсандағы  қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы N 5153  Жарлығымен бекiтiлген "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы, "Қазақстан Республикасында СПИД iндетiне қарсы күрес жөнiндегi мемлекеттiң саясат тұжырымдамасы" туралы Қазақстан Республикасында СПИД iндетiне қарсы күрес жөнiндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1207  қаулысы , "Қазақстан Республикасында қаржы есептiлiгiнiң халықаралық стандарттарына көшу жөнiндегi iс-шаралардың 2003-2004 жылғы 15 мамырдағы N 88-p  өкiмi , "Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау ұйымдарының жүйесiн басқаруды жетiлдiру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256  қаулысы , "Бiлiм ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 3 қыркүйектегi N 1305  қаулысы , Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "12 жылдық бiлiм беру проблемаларының республикалық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 шiлдедегi N 839  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм берудегi жалпы әлеуметтiк үрдiстердi ескере отырып бiлiм деңгейлерi үшiн Жалпыға мiндеттi мемлекеттiк бiлiм стандарттарын жасау және енгiзу, бiлiм берудi басқару жүйесiн жетiлдiру. Денешынықтыру және спорт саласында ғылыми-әлеуметтiк жұмыстарды жүзеге асыру, алынған бағдарламалар, әдiстемелiк ұсынымдар және құралдар түрiндегi нәтижелердi тарату. Бiлiм ұйымдарында бiлiм сапасын бақылаудың жаңа технологияларын енгiзудi жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тестiлеу теориясы мен методологиясы бойынша ғылыми-әдiстемелiк зерттеулер жүргiзу, мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттары мен оқу-бағдарламалық құжаттамалар тәртiбiн сақтауды әзiрлеу және талдау. Денешынықтыру мен спорт бойынша бағдарламалар мен ұсынымдар әзiрлеу. Республика бiлiм ұйымдарында 12 жылдық оқу мерзiмi енгiзiлген мектептердiң бастапқы саты үлгiсiн сынау бойынша эксперименттiк жұмыс бағдарламасын iске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   025     Бiлiм беру жү.  Білім деңгейлерi  Жыл бойы Қазақстан
            йесiн әдiстеме. бойынша стандарт.          Республика.
            лiк қамтамасыз  тар әзiрлеу; 12            сының Білім
            ету және бiлiм  жылдық оқуға               және ғылым
            беру қызмет.    көшудi әдiсна.             министрлігі
            терiнiң сапа.   малық қамтамасыз
            сын талдау      ету. Жекелеген
                            пәндердi оқыту.
                            дың жаңа техноло.
                            гияларын қамтама.
                            сыз ету;
                            ВИЧ-тiң алдын
                            алу бағдарлама.
                            лары бойынша
                            оқу және көр.
                            некi құралдар
                            әзiрлеу, оқу
                            бағдарламаларын
                            әзiрлеу; дене.
                            шынықтыру бойын.
                            ша әдiстемелiк
                            басылымдар
                            әзiрлеу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қазiргі сабақ беру әдiсiнiң бiлiм практикасына оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеу және енгiзу, мұның өзi бiлiм ұйымдарында оқытудың сапалық деңгейiн жақсартады. Бастауыш және орта кәсiптiк, жоғары кәсiптiк мамандықтар бойынша стандарттар әзiрлеу. Жаңа оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеу және енгiзу. Жаңа ақпараттық технологияларды ескере отырып оқу-әдiстемелiк әзiрлемелердi оқу процесіне, сондай-ақ денешынықтыру мен спортты дамытуға енгiзу. Салауатты өмiр салтын насихаттау, ақпаратты арттыру, бiлім алушылардың мiнез-құлқын өзгерту, ВИЧ iндетiнiң алдын алу саласында білiм сапасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2003 жылғы 26 желтоқсандағы   
N 1327 қаулысына       
212-қосымша        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында оқитын мүгедек балаларды сурдо- және тифлоқұралдармен қамтамасыз етуге облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 112165 мың теңге (бip жүз он екi миллион бiр жүз алпыс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  20-бабы , "Мүмкiндiгi шектеулi балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шiлдедегi Заңының  6-бабы , "Қазақстан Республикасында мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы Заңының 9-бабы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: естiмейтiн және нашар еститін, көрмейтiн және нашар көретiн балаларды сурдо- және тифлотехникалық құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: саңырау және нашар еститiн, көрмейтiн және нашар көретiн балаларды оқумен қамтамасыз етуге, олардың ой-зердесiн кеңейтуге, әлеуметтiк-тұрмыстық бейiмделу деңгейiн көтеруге, үлкен және шағын кеңiстiкте көрмейтiн нашар көретiн балаларды бағдарлауға, есту қабiлетi бұзылған балалардың есту функциясын зерттеуге қажеттi сурдо- және тифлотехникалық құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   026      Жергiлiктi бюд. Қазақстан Республи.   Жыл   Қазақстан
             жеттен қаржы.  касы Үкiметiнiң ше.    бойы  Республика.
             ландырылатын   шіміне сәйкес арнайы         сының Бiлiм
             мамандандырыл. түзету мекемелерiнде         және ғылым
             ған бiлiм беру мектепке дейiнгi             министрлi.
             ұйымдарында    және мектеп жасында.         гi, облыс.
             оқитын мүгедек ғы оқушылардың есту          тардың, Ас.
             балаларды сур. функцияларын зерттеу         тана және
             до- және тиф.  үшiн, сондай-ақ көру         Алматы қа.
             ло құралдармен органдарының бұзылу.         ларының
             қамтамасыз     ын түзету әрi өтемі          әкiмдерi.
             етуге облыс.   үшiн техникалық
             тық бюджеттер. құралдар сатып алу
             ге Астана және үшiн республикалық
             Алматы қалала. бюджеттен облыстық
             рының бюджет.  бюджеттерге, Астана
             терiне берi.   және Алматы қалала.
             летiн мақсат.  рының бюджеттерiне
             ты трансферт.  қаржы бөлудi қамта.
             тер            масыз ету.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: *бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде есту және көру қабiлетi бұзылған адамдардың ақпараттық кеңiстiкке жол ашуы қамтамасыз етiледi, түзету дамытушы бiлiм берудiң сапасы қамтамасыз етiледi, әлеуметтiк бейiмделу деңгейi көтерiледi, есту мен көру бойынша мүгедектiктiң алдын алуға, есту және көру қабiлетi бұзылған балаларды ерте оңалтуға мүмкiндiк ашылады.

      Ескерту: *республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi. 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы    
N 1327 қаулысына        
213-қосымша       

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiрыңғай ұлттық тестiлеу жүйесiн жасау"
деген 027 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 385344 мың теңге (үш жүз сексен бес миллион үш жүз қырық төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  35-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу жетiстiктерiнің жоғары сапасын қамтамасыз ететiн сыртқы тәуелсiз жүйесін құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiрыңғай өлшеу материалдарының көмегi арқылы бiлiм сапасын мемлекеттiк бақылауды және басқаруды қамтамасыз ету, бiлiм сапасын бағалаудың, әдiлдiгiн, нақтылығын арттыру, кәсiптiк жоғары және орта бiлiм беруге жол ашуда әлеуметтiк әдiлдiктi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   027      Бiрыңғай ұлт. Тестiлеу өткiзудiң  Жыл бойы Қазақстан
             тық тестiлеу  қосымша 48 тармағы.          Республика.
             жүйесiн жасау ның қызметiн ашу,            сының Білім
                           жарақтандыру және            және ғылым
                           қамтамасыз ету.              министрлігі.
                           Қорытынды бағалауға          нің Білім
                           жататын мектеп               және тесті.
                           бағдарламасының              леу мемле.
                           мiндеттi пәндерi             кеттік стан.
                           бoйынша аттеста.             дарттарының
                           циялық үлгiдегi              ұлттық орта.
                           тестiлер дайын.              лығы
                           дау. "Бiтiрушi"
                           базасының дерек.
                           терiн қалыптастыру.
                           Бiрыңғай ұлттық
                           тестiлеу бойынша
                           республикалық
                           семинар кеңестер
                           өткiзу. Бiрыңғай
                           ұлттық тестiлеу
                           бойынша сайт
                           жұмысын құру
                           және қамтамасыз
                           ету. Авторлар,
                           сарапшылар даяр.
                           лау және тестілiк
                           тапсырмалардың
                           базасын құру.
                           Тестiлеуден
                           өтетiн оқушыларды
                           тамақпен, жатын
                           орнымен және
                           тасымалдаумен
                           қамтамасыз ету.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бiлiм беру ұйымдарының қызметiне әдiл баға берiледi және олардың нақты рейтингi айқындалады. Нәтижелердiң ашықтығы арқылы жалпы орта бiлiм проблемаларына жұртшылықтың назарын аудару. 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына          
214-қосымша         

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2004 жылға арналған
"Жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң үлгi штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 028 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 2731921 мың теңге (екi миллиард жетi жүз отыз бiр миллион тоғыз жүз жиырма бір мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  41-бабы , "Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң үлгi штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168  қаулысы , "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм беру ұйымдарының үлгiлiк штаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкестендiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң қосымша штаттық бiрлiктерiн енгiзудi қамтамасыз ету үшiн облыстық бюджеттердi қаржылай қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   028      Жалпы орта бi. Қазақстан Республи. Жыл бойы Қазақстан
             лiм беретiн    касы Үкiметiнiң              Республика.
             мемлекеттiк    шешiмiне сәйкес жал.         сының Бiлiм
             мекемелердiң   пы орта бiлiм меке.          және ғылым
             үлгi штатта.   мелерінің үлгiлiк            министрлi.
             рын ұстауды    штаттарын ұстауды            гі, облыс.
             қамтамасыз     қамтамасыз етуге             тық әкім.
             етуге облыс.   республикалық бюд.           дері
             тық бюджет.    жеттен облыстық
             терге, Астана  бюджеттерге, Астана,
             және Алматы    Алматы қалалық 
             қалаларының    бюджеттерге респуб.
             бюджеттерiне   ликалық бюджеттен
             берiлетiн      облыстық бюджет.
             мақсатты       терге, Астана
             трансферттер   және Алматы қала.
                            ларының бюджет.
                            терiне қаржы бөлудi
                            қамтамасыз ету.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
* бiлiм беру мекемелерiнiң үлгiлiк штаттарын енгiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысын орындау.
      *) республикалық бюджет есебiнен трансферттердi жұмсауды iске асыру жөнiндегi шаралардың тiзiмi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштерi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi. 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы      
N 1327 қаулысына         
215-қосымша         

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жаңадан пайдалануға берiлетiн бiлiм беру объектiлерiн ұстауға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 1141080 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз қырық бiр миллион сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  43-бабы ; "Бiлiм" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы ; "Бiлiм ұйымдары желiсiнiң мемлекеттiк кепiлдi нормативi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы N 300  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мектеп жасындағы балаларды мектептегi оқумен қамту, бiлiм беру қызметiнiң қолжетiмдiлiгiн кеңейту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң сәйкес шешiмiне сәйкес бiлiм ұйымдары желiсiн кепiлдi нормативпен қамтамасыз ету үшiн облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   029      Жаңадан пайда. Қазақстан Республи.   Жыл   Қазақстан
             лануға берiле. касы Үкiметiнiң       бойы  Республика.
             тiн бiлiм беру шешiмiне сәйкес жа.         сының Бiлiм
             объектiлерiн   ңадан iске қосыла.          және ғылым
             ұстауға облыс. тын бiлiм нысанда.          министрлiгi,
             тық бюджеттер. рын қаржыландыру            облыстардың,
             ге, Астана жә. облыстық бюджеттер.         Астана және
             не Алматы қа.  ге, Астана және             Алматы қала.
             лаларының бюд. Алматы қалаларының          ларының 
             жеттерiне бе.  бюджеттерiне бері.          әкімдері
             рiлетiн мақ.   летiн республикалық
             сатты транс.   бюджеттен мақсатты
             ферттер        трансферттер бөлу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: * бiлiм желiлерiнiң кепiлдi нормативiне сәйкес мектептердiң, интернаттық мекемелерiнiң желiсiн сақтау әрi дамыту. Оқу процесiн жалпы орта бiлiм беретiн Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандарттарға сәйкес жүргiзу.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 28 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына        
216-қосымша        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) ұстауға ақшалай қаражатты төлеу үшiн облыстық бюджеттерге,
Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне
берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 030 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 244682 мың теңге (екi жүз қырық төрт миллион алты жүз сексен екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Неке және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы Заңының  123-бабы , "Патронат туралы ережелердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 9 қыркүйектегi N 1346  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жетiм балаларды және ата-анасының қарауынсыз қалған балаларды асырап алған азаматтарға көмек көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жетiм балаларды және ата-анасының қарауынсыз қалған балаларды асырап алған азаматтарға көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1  030       Патронат тәр. Қазақстан Республика.  Жыл    Қазақстан
             биешiлерге    сы Үкiметiнiң шешi.    бойы   Республика.
             берiлген ба.  мiнiң негiзiнде патро.        сының Бiлiм
             ланы (бала.   наттық тәрбиешiлерге          және ғылым
             ларды) ұстау. берiлген сәбидi               министрлi.
             ға ақшалай    (балаларды) асырауға          гі, облыс.
             қаражатты     арналған ақшалай              тардың, Ас.
             төлеу үшiн    қаражаттарды төлеу            тана және
             облыстық бюд. үшiн облыстық бюд.            Алматы қа.
             жеттерге, Ас. жеттерге, Алматы              лаларының
             тана және Ал. және Астана қала.             әкімдері
             маты қалала.  ларының бюджеттерiне
             рының бюджет. республикалық бюд.
             терiне берi.  жеттен мақсатты
             летiн мақсат. трансферттер бөлу.
             ты трансферт.
             тер
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жетiм балалардың және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқығымен мүддесiн қорғау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру.

      Ескерту: * республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2003 жылғы 26 желтоқсандағы      
N 1327 қаулысына          
217-қосымша         

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Бiлiм беру объектiлерiн сейсмотұрақтылығын күшейту
үшiн Алматы қалалық бюджетiне берілетiн мақсатты инвестициялық трансферттер"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 500000 мың теңге (бec жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Алматы қаласы бойынша бiлiм беру ұйымдары нысандарына сейсмологиялық берiктiк жүргiзу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Бiлiм беру нысандарының сейсмологиялық берiктiгi үшiн Алматы қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   031       Білiм беру   Білiм беру нысанда. Жыл бойы  Қазақстан
              объектілерiн рының сейсмологиялық          Республика.
              сейсмотұрақ. берiктiгiн күшейту            сының Білiм
              тылығын кү.  үшін Алматы қаласы.           және ғылым
              шейту үшiн   ның бюджетіне мақ.            министрлiгi
              Алматы қала. саттық инвестициялық
              лық бюджетi. трансферттер аудару.
              не берiлетін
              мақсатты
              инвес.
              тициялық
              трансферттер
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттік сараптамадан өткен және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама; бөлiнген қаражатты бөлу туралы және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес Алматы қаласы әкiмiнiң шешiмiне сәйкес тiзбе бойынша Алматы қаласының бiлiм беру нысандарын сейсмологиялық берiктiгiн күшейту.
      Ескерту: *) бөлiнген қаражатты бөлу туралы Алматы қаласы әкiмiнiң шешімiне сәйкес нысандар тiзбесi, белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама бойынша шаралар, республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелер сипатын бiлдiретiн сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетіледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2003 жылғы 26 желтоқсандағы     
N 1327 қаулысына         
218-қосымша        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде орта кәсiби оқу орындарында оқитын студенттерге стипендияларының мөлшерiн ұлғайту үшiн облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне берiлетiн
мақсатты трансферттер"
деген 032 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 190533 мың теңге (бiр жүз тоқсан миллион бес жүз отыз үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  36-бабы , "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендиялар тағайындаудың және төлеудiң тәртiбi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орта кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарында бiлiм алатын оқушыларды әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: оқу процесiн қамтамасыз ету үшін оқушылардың тамақтануына, жататын орнына және оқу-әдістемелiк әдебиет сатып алуына жұмсалатын шығыстарды iшiнара өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1   032     Жергiлiктi ат.  Қазақстан Республи. Жыл бойы Қазақстан
            қарушы орган.   касы Үкiметiнiң              Республика.
            дардың мемле.   шешiмiне сәйкес              сының Білім
            кеттiк тапсыры. орта кәсiптiк бiлiм          және ғылым
            сы негiзiнде    беру ұйымдарында             министрлi. 
            орта кәсiби     оқитын студенттердiң         гі
            оқу орындарын.  стипендияларының мөл.
            да оқитын сту.  шерiн көбейту үшiн
            денттерге сти.  облыстық бюджеттерге,
            пендияларының   Алматы және Астана
            мөлшерiн ұлғай. қалаларының бюджет.
            ту үшiн облыс.  терiне республикалық
            тық бюджеттер.  бюджеттен мақсатты
            ге, Астана жә.  трансферттер бөлу.
            не Алматы қа.
            лалық бюджет.
            терiне берiле.
            тiн мақсатты
            трансферттер
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: орта кәсiптiк білiм алу кезеңiнде әлеуметтiк қолдау.

      Ескерту: * республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2003 жылғы 26 желтоқсандағы      
N 1327 қаулысына         
219-қосымша         

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 1184 мың теңге (бiр миллион бiр жүз сексен төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8-бабы , "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394  Жарлығы , Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 8 шiлдедегі N 736  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: кәмелетке толмағандар мен жасөспiрiмдер нашақорлығының әлеуметтік алдын алу жүйесін қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кәмелетке толмағандар мен жасөспiрiмдер арасында нашақорлықтың алдын алу жөніндегі әлеуметтік мақсатты шаралар кешенін жүзеге асыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
р/с|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
_________________________________________________________________
1  104        Нашақорлыққа  Оқу саласының бағ.  Жыл бойы Қазақстан
              және есірткі  дарламасы бойынша            Республика.
              бизнесіне     оқу құралдарын әзір.         касының Бі.
              қарсы күрес   леу. Нашақорлықтың           лім және
                            алдын алу проблема.          ғылым ми.
                            лары бойынша педа.           нистрлігі
                            гогикалық кадрлар
                            үшін білім алушы.
                            лардың семинарларын
                            өткізу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: салауатты өмір салтын насихаттау, мектептер кәсіптік мектептер (лицейлер), колледждер оқушылары мен жоғары оқу орындарының студенттері арасында нашақорлықтың алдын алу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады