2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiкті қорғау жөніндегi агенттiгi)

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      РҚАО-ның ескертуі. P031327 қаулысын қараңыз

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулы етеді:

      1. 410, 411-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiкті қорғау жөніндегi агенттiгiнің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітiлсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына     
410-қосымша    

620 - Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу
және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi
  Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн реттеудi, бақылауды
қамтамасыз ету және бәсекелестiктi дамыту"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 865560 мың теңге (сегiз жүз алпыс бес миллион бес жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Нормативтiк құқықтық кесiмдер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңы (46-бап); "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңы ( 13, 14, 17, 18-баптар ); "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы (1-30-баптар); "Бәсеке және монополистiк қызметтi шектеу туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы (8-бап); "Қазақстан Республикасының кейбiр заң кесiмдерiне табиғи монополиялар мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 26 желтоқсандағы Заңы ; 2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру туралы" 2003 жылғы 13 маусымдағы N 1107 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы 2003 жылғы 20 маусымдағы N 1141 Жарлығы ; "Табиғи монополия субъектiлерiнiң 2002-2004 жылдарға арналған тарифтiк саясатын жетiлдiру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1126 қаулысы ; Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi төрағасының 2003 жылғы 27 қаңтардағы N 16-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2003 жылғы 6 ақпандағы N 2157 нөмiрмен тiркелген "Табиғи монополия субъектiлерiнiң инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) қарау және келiсу жөнiндегi нұсқаулықты бекiту туралы" бұйрығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды тиiмдi орындау үшiн Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдар аппараттарының қызметiн қамтамасыз ету, кәсiптiк қызмет саласында бiлiм беру бағдарламасы бойынша өзiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес теориялық және практикалық бiлiмдерiн, машықтары мен дағдыларын жаңарту және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөнiндегi агенттiгiнiң аппаратын ұстау; Агенттiктiң, табиғи монополия субъектiлерiнiң жәнe тaуар рыноктарында үстем жағдайға ие субъектiлердiң тиiмдi қызметiне тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауға жәрдемдесетiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық және нормативтiк кесiмдердi жетiлдiру және жаңасын әзiрлеу; табиғи монополия субъектiлерiнiң техникалық және қаржылық жай-күйiн бағалау; тауар рыноктарын талдау, уәкiлеттi орган бекiткен тарифтердiң (бағалардың, алым ставкаларының) және тарифтiк сметалардың деңгейiне сараптама жасау; жария тыңдаулар өткiзу; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн көтеру; Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi аппаратының материалдық-техникалық базасын нығайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N   Бағ. Кіші  Кіші бағ.  Бағдарламаны іске асыру  Іске   Жауапты
п/п дар. бағ.  дарлама.   жөніндегі іс-шаралар     асыру  орындау.
    лама дар.  лардың                              мерзімі шылар
    коды лама  атауы
         коды
_________________________________________________________________
1    2    3      4                5                  6        7
_________________________________________________________________
1   001       Табиғи моно.
              полия
              субъектi.
              лерiнiң
              қызметiн
              реттеудi,
              бақылауды
              қамтамасыз
              ету және
              бәсеке.
              лестiктi
              дамыту
_________________________________________________________________
2   001       Орталық ор. Қазақстан Республикасы   Жыл    Қазақстан
              ганның аппа.Табиғи монополияларды    ішінде Республи.
              раты        реттеу және бәсекелес.   2004   касының
                          тiктi қорғау жөнiндегi   жыл    Табиғи
                          агенттiгiнiң орталық            монополия.
                          аппаратын штат саны -           ларды рет.
                          165 бiрлiк лимитiнiң            теу және
                          шегiнде ұстау.                  бәсекелес.
                          Бекiтiлген тиесiлiлiк           тікті қор.
                          нормативiне сәйкес 4            ғау жөнін.
                          бiрлiк автокөлiгiн              дегі
                          ұстау. Табиғи                   агенттігі.
                          монополия
                          субъектiлерiнiң
                          қызметiне кем дегенде
                          20 сараптамалық
                          бағалаулар
                          жүргiзу: табиғи
                          монополияның
                          мынадай салалары:
                          энергетика, көлiк,
                          байланыс, су шаруашы.
                          лығы және канализация
                          жүйелерi, труба
                          құбырларымен
                          тасымалдау бойынша
                          тендерлiк негiзде
                          тәуелсiз сарапшылар
                          мен сараптау ұйымдарын
                          тарту;
                          тәуелсiз сарапшылар
                          мен сараптау
                          ұйымдарының
                          қызметтерiне ақы
                          төлеу;
                          сараптау қорытын.
                          дыларының уақытылы
                          орындалуын бақылау.
                          Табиғи монополия
                          субъектiлерi мен
                          белгiлi бiр тауар
                          рыногында үстем
                          (монополиялық)
                          жағдайға ие
                          субъектiлердiң
                          қызметiн реттейтiн
                          кем дегенде 13
                          нормативтiк
                          құқықтық және
                          нормативтiк
                          кесiмдердi әзiрлеу
                          және жетiлдiру:
                          тендерлік негiзде
                          нормативтiк құқықтық
                          және нормативтiк
                          кесiмдердi әзiрлеу
                          жөнiндегi
                          консультанттар
                          белгiлеу;
                          консультанттардың
                          қызметiне ақы төлеу;
                          әзiрленетiн
                          нормативтiк құқықтық
                          және нормативтiк
                          кесiмдердiң уақытылы
                          орындалуын бақылау.
                          Тауар рыноктарына
                          талдау, табиғи
                          монополия
                          субъектiлерiнiң
                          қызметiне қаржылық
                          және техникалық
                          сараптама жүргiзу;
                          тендерлiк негiзде
                          сарапшылар белгiлеу;
                          тауар рыноктарына
                          талдау жүргізу
                          бойынша;
                          қаржылық сараптама
                          жүргiзу бойынша - 30
                          қорытынды;
                          техникалық сараптама
                          жүргiзу бойынша - 30
                          қорытынды;
                          сарапшылардың
                          қызметтерiне
                          ақы төлеу;
                          сарапшылардың аралық
                          және түпкiлікттi
                          қорытындыларды
                          уақытылы ұсынуын
                          бақылау.
                          Кем дегенде 30 жария
                          тыңдаулар ұйымдастыру
                          және өткiзу.
_________________________________________________________________
3   002       Аумақтық    Қазақстан Республикасының Жыл   Қазақстан
              органдар.   Табиғи монополияларды    ішінде Республи.
              дың аппа.   реттеу және бәсекелес.          касының
              раттары     тікті қорғау жөнiндегi          Табиғи
                          агенттiгi аумақтық              монополия.
                          органдарының аппаратын          ларды рет.
                          штат саны - 408 бiрлiк          теу және
                          лимит шегiнде ұстау.            бәсекелес.
                          Бекiтiлген тиесiлiлiк           тікті қор.
                          нормативiне сәйкес 16           ғау жөнін.
                          бiрлiк автокөлiк жалдау.        дегі аген.
                          Жария тыңдаулар өткiзу.         ттігі
_________________________________________________________________
4    007      Мемлекеттік Бiлiктiлiктi көтерудiң   жыл    Қазақстан
              қызметшілер.бекiтiлген жоспарына     ішінде Республи.
              дің білікті.сәйкес мемлекеттiк              касының
              лігін арт.  қызметшiлердiң                  Табиғи
              тыру        бiлiктiлiгiн көтеру             монополия.
                          оның iшiнде мемлекеттiк         ларды
                          тiлдi үйрену жөнiндегi          реттеу жә.
                          қызметтердi сатып алу.          не бәсеке.
                          Бiлiктiлiктi арттыру            лестікті
                          курсынан өтетiн                 қорғау жө.
                          мемлекеттiк                     ніндегі
                          қызметшiлердiң орташа           агенттігі
                          жылдық саны - 172 адам.
_________________________________________________________________
5   009       Мемлекеттiк Агенттiктiң орталық      Жыл    Қазақстан
              органдарды  аппараты мен оның        iшiнде Республи.
              материалдық-аумақтық органдары              касы Таби.
              техникалық  үшiн кем дегенде 200            ғи монопо.
              жарақтанды. бірлік жиһаз сатып              лияларды
              ру          алу                             реттеу жә.
                                                          не бәсеке.
                                                          лестікті
                                                          қорғау жө.
                                                          ніндегі
                                                          агенттігі
_________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi қабылдайтын табиғи монополия субъектiлерi мен белгілi бiр тауар рыногында үстем жағдайға ие субъектiлердiң қызметiн реттеу жөнiндегi шешiмдердiң сапасы мен жеделдiгiн арттыру; кәсiби мемлекеттiк қызметшiнiң талаптарына сай мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк деңгейiн осы заманғы экономикалық талаптарға сәйкес көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына    
411-қосымша   

620 - Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды
реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi
    Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Монополистер қызметiнiң мониторингi бойынша электрондық деректер базасын құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 104364 мың теңге (бiр жүз төрт миллион үш жүз алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы Жарлығы ; "Табиғи монополия субъектiлерiнiң 2002-2004 жылдарға арналған тарифтiк саясатын жетiлдiру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1126 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Монополистердiң қызметiнiң мониторингi бойынша деректердiң ақпараттық базасын құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи монополия субъектiлерi мен белгiлi бiр тауар рыногында үстем (монополиялық) жағдайға ие субъектiлердiң қызметтерiн автоматты түрде мониторингiлеу үшiн тетiктер мен деректер базасын жасау.
бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу.
ақпараттық базаны техникалық жарақтандыру.
әкiмшiлер мен жүйе пайдаланушыларды үйрету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N   Бағ. Кіші  Кіші бағ.  Бағдарламаны іске асыру  Іске   Жауапты
п/п дар. бағ.  дарлама.   жөніндегі іс-шаралар     асыру  орындау.
    лама дар.  лардың                              мерзімі шылар
    коды лама  атауы
         коды
_________________________________________________________________
1    2    3      4                5                  6        7
_________________________________________________________________
1   002        Монополис. Монополистердiң қызметi. Жыл    Қазақстан
               тер қызме. нің мониторингi бойынша  iшiнде Республи.
               тiнiң мони.деректердiң электрондық         касының
               торингi    базасын жасау:                  Табиғи
               бойынша    тендерлiк негiзде бағдарла.     монополия.
               электрон.  малық қамтамасыз етудi          ларды рет.
               дық дерек. құру, енгiзу жөнiнде            теу және
               тер база.  әзiрлеушiлердi                  бәсекелес.
               сын құру   тарту;                          тікті қор.
                          тендерлiк негiзде есептеу       ғау жөнін.
                          және оргтехникаларын сатып      дегі аген.
                          алу;                            ттігі
                          серверлер - 4 бiрлiк;
                          пайдаланушылардың жұмыс
                          стансалары - 51 бiрлiк;
                          принтерлер - 14 бiрлiк;
                          сканерлер, плоттерлер -
                          9 бiрлiк;
                          белсендi желiлiк жабдық -
                          2 бiрлiк;
                          электр жабдықтары - 55
                          бiрлiк;
                          оргтехника - 7 бiрлiк.
_________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Табиғи монополия субъектiлерi мен белгілi бiр тауар рыногында үстем (монополиялық) жағдайға ие субъектілер қызметтерiнiң бiрыңғай электрондық деректер базасындағы көрсеткіштерінің жай-күйi мен серпiні туралы ақпарат ықпалдастығы;
      Табиғи монополия субъектілерiнiң тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) және тарифтiк сметаларды орындауына және белгiлi бiр тауар рыногында үстем {монополиялық) жағдайға ие субъектілердің баға түзуiне жедел бақылау жасау;
      Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөнiндегi агенттігі қабылдайтын шешiмдердiң, тауар рыноктарын талдаудың, тарифтердiң (бағалардың, алымдар ставкаларының) және тарифтiк сметалардың атқарылу сапасын арттыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады