2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      РҚАО-ның ескертуі. P031327 қаулысын қараңыз

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. 376, 377, 378, 379-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк Қызмет істерi жөніндегi агенттiгiнің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына        
376-қосымша          

      Ескерту. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.30. N 1242 қаулысымен.

608 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
      қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызмет саласындағы уәкiлеттi
органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 115749 мың теңге (бiр жүз он бес миллион жетi жүз қырық тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңының 1-30-бабы, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 9 желтоқсандағы N 280 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігiнiң мәселелерi" Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк органдар жүйесiн әрi қарай оңтайландыру шаралары туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлаудың, қайта даярлаудың және бiлiктiлiгiн арттырудың жекелеген мәселелерi" 1998 жылғы 11 қарашадағы N 1156 қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппаратына және оның аумақтық бөлiмшелерiне жүктелген жұмыстарды жоғары тиiмдi түрде жетiстiктерге жету үшiн қызметiн қамтамасыз ету, теориялық және тәжiрибелiк бiлiм, кәсiби қызмет саласында оқыту бағдарламасы бойынша бейiмдiлiк, дағдылық кәсiби деңгейi мен бiлiктiлiгiне қойылатын талаптарға сай лауазымдық мiндеттердi орындау үшiн кәсiби шеберлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігiнiң және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң орталық аппаратын қаржыландыру, мемлекеттiк қызметшiлердi кәсiби даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
__________________________________________________________________
р/c|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   001       Мемлекеттiк
              қызмет
              саласындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық       Қазақстан           жыл     Қазақстан
              органның      Республикасының     аралы.  Республи.
              аппараты      Мемлекеттiк қызмет  ғында   касының
                            iстерi жөнiндегi            Мемлекеттiк
                            агенттiгiнiң                қызмет
                            орталық аппаратын           iстерi
                            44 бiрлiк                   жөнiндегi
                            мөлшерiндегi                агенттiгi
                            штаттық лимит
                            санын бекiтiлген
                            шегiнде және
                            нормативке сәйкес
                            2 - автомашинаны
                            ұстау, қызмет
                            автосын жалдау.
                            Компьютерлердi 42
                            сан мөлшерiнде
                            ұстау.

3        002  Аумақтық      Қазақстан           жыл     Қазақстан
              органдардың   Республикасының     аралы.  Республи.
              аппараттары   Мемлекеттiк қызмет  ғында   касының
                            iстерi жөнiндегi            Мемлекеттiк
                            агенттiгiнiң                қызмет
                            аумақтық органдарын         iстерi
                            120 бiрлiк                  жөнiндегi
                            мөлшерiндегi                агенттiгi
                            штаттық лимит санын
                            бекiтiлген шегiнде
                            ұстау.

4        007  Мемлекеттiк   Бекiтiлген жоспар   жыл     Қазақстан
              қызметшi.     кестеге сәйкес      аралы.  Республи.
              лердiң        Қазақстан           ғында   касының
              бiлiктiлiгiн  Республикасының             Мемлекеттiк
              арттыру       Мемлекеттiк қызмет          қызмет
                            iстерi жөнiндегi            iстерi
                            агенттiгiнiң                жөнiндегi
                            қызметшiлерiнiң             агенттiгi
                            бiлiктiлiгiн
                            жоғарылатуға, соның
                            iшiнде мемлекеттiк
                            тiлдi оқыту.
                            Ортажылдық
                            бiлiктiлiгiн
                            жоғарылату
                            курстарынан өтетiн
                            тыңдаушылар
                            саны 120.

5        009  Мемлекеттiк   Тұтынушы 25 дана    жыл     Қазақстан
              органдарды    жұмыс станцияларын, аралы.  Республи.
              материалдық-                      ғында   касының
              техникалық                                Мемлекеттiк
              жарақтандыру                              қызмет
                                                        iстерi
                                                        жөнiндегi
                                                        агенттiгi
__________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгiне жүктелген iстердi уақтылы және сапалы орындау, материалды-техникалық базасын нығайту, Агенттiктiң мемлекеттiк қызметшiлерiн аумақтық органдардың қызметшiлерiн қоса бiлiктiлiгiн жоғарылату, арнайы сертификаттарды беру. Мемлекеттiк қызметтiң талабына сай, қазiргi экономиканың жағдайларына тиiстi бiлiктiлiк деңгейiн жоғарылату.

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына        
377-қосымша          

608 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
      қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Республикасының Мемлекеттiк қызмет кадрларын
ақпараттандыру және тестілеу жүйесінің жұмыс істеуі"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 45252 мың теңге (қырық бес миллион екi жүз елу екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" N 453-1 Заңының 1-30-бабы, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 мамырдағы "Ақпараттандыру туралы" Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 "Мемлекеттiк аппаратты жақсарту, кеңсешiлдiкпен күрес және құжатайналымын қысқарту бойынша туралы" жарлығы , Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы "2004 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгiнің Ақпарат және тестiлеу мемлекеттiк мекемесінің мәселелерi" 2000 жылғы 12 қаңтардағы N 50 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Кадрларды басқарудағы ақпараттық жүйенiң (бұдан әрi - КБАЖ) жұмысын және мемлекеттiк қызметшiлердi тестiлеудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызметiнiң кадрларының ақпараттандыру және тестiлеу жүйесiн жұмыс iстету, ақпараттық жүйелердi және Агенттiктiң локальдi мiндеттерiн сүйемелдеу және әкiмшiлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
__________________________________________________________________
р/c|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   002       Республиканың Орталықтың          жыл     Ақпарат
              мемлекеттiк   штаттағы және       аралы   және
              қызмет        штаттан тыс         ғында   тестiлеу
              кадрларын     қызметшiлерiн               орталығы
              ақпарат.      қаржыландыру;
              тандыру
              және тестiлеу ҚР Мемлекеттiк
              жүйесiнiң     қызмет iстерi
              жұмыс iстеуi  жөнiндегi
                            агенттiгiн
                            техникалық және
                            ақпараттық түрде
                            қамтамасыз ету;

                            Тестiледi жүргiзу;
                            Ақпараттық
                            қамтамасыздықты
                            жаңалау, КБАЖ
                            өзгерiстер мен
                            толықтырулар
                            енгiзу, аумақтық
                            орталықтардағы
                            КБАЖ 17 мамандарын
                            оқыту;

                            Қазақстан
                            Республикасының
                            Мемлекеттiк
                            қызмет iстерi
                            жөнiндегi
                            агенттiгiнiң
                            ақпараттық
                            веб-сайтын үш
                            тiлде әкiмшiлеу;

                            Аумақтық
                            орталықтардағы
                            компьютерлер
                            жасақталу паркiн
                            16 данада жаңалау
__________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгiнiң ақпараттық және техникалық қызметiн сүйемелдеу, тестiлеу жүргiзудi қамтамасыз ету, барлық мемлекеттiк органдардың кадрларды басқарудағы ақпараттық жүйеге қатысуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына        
378-қосымша          

608 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
      қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлау,
қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 53376 мың теңге (елу үш миллион үш жүз жетпiс алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңының 3 5-бабы , Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы "2004 жылға арналған республикалық бюджетi туралы" Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлауды, қайта даярлауды және бiлiктiлiгiн арттыруды жетiлдiру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігiнiң мәселелерi" 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 280 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызметтi өткеру тәртiбi туралы ереженi бекіту туралы" 2000 жылғы 10 наурыздағы N 357 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы мемлекеттiк академия мәселелерi" 1998 жылғы 12 қаңтардағы N 4142 өкiмi , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлаудың, қайта даярлаудың және бiлiктiлiгiн арттырудың жекелеген мәселелерi" 1998 жылғы 11 қарашадағы N 1156 қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасын бiлiктi мемлекеттiк қызметшiлер кадрларымен қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызмет кадрларының кәсiби деңгейiн арттыру және мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ тұрақты негiзде аумақтық органдардың аппараттарын қоса Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігi қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейi мен бiлiктiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк қызметшiлердi қазiргi заманның талаптарына сәйкес даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттiк қызмет пен кадр саясатын, мемлекеттiк және жергiлiктi басқару саласында ғылыми зерттеулер жүргiзу, республика оқу орындарының және аумақтық орталықтардың мемлекеттiк қызмет үшiн мамандар даярлауды, қайта даярлауды және мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыруды жүзеге асыратын салаларындағы iс қызметтерiн үйлестiру және әдiстемелiк басшылықты қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
__________________________________________________________________
р/c|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   004       Мемлекеттiк   Бекiтiлген жоспар   жыл     Қазақстан
              қызметшiлердi кестеге сәйкес      аралы   Республи.
              даярлау,      Қазақстан           ғында   касының
              қайта         Республикасының             Президентi
              даярлау       Президентi                  жанындағы
              және          жанындағы                   мемлекеттiк
              бiлiктiлiгiн  мемлекеттiк                 қызмет
              арттыру       қызметшiлер                 академиясы
                            академиясының
                            филиалдарында
                            оқытылатын
                            тыңдаушылардың
                            ортажылдық
                            саны - 20.
                            Мемлекеттiк
                            қызметшiлердiң
                            бiлiктiлiгiн
                            жоғарылату
                            курстарын жүргiзу.
                            Бiлiктiлiгiн
                            жоғарылату
                            курстарынан өтушi
                            мемлекеттiк
                            қызметшiлердiң
                            ортажылдық
                            саны - 1300
__________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк органдардың мемлекеттiк қызметшiлерiнiң бiлiктiлiгiн жоғарылату; мемлекеттiк қызметшiлердің бiлiктiлiгiн жоғарылату және оқыту жүйесiн жетiлдiру нәтижесiнде мемлекеттiк аппарат жұмысы, құзiреттiлiгi және кәсiпкерлiгi жоғарылайды. Осы шаралар түрлi мемлекеттiк органдардың қажеттiлiгiне тиiстi оқытуды жаңа сапалы деңгейге көтерілуге мүмкiндiк туғызады.

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына        
379-қосымша          

608 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
      қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдардың және мемлекеттiк
мекемелердің қызметкерлеріне тұрғын үй салуға
және сатып алуда үлестiк қатысуға Астана қаласының
бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 1000000 мың теңге (бiр миллиард теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңының 24-бабының 1 тармағы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған іс-шараларын жүзеге асыру бағдарламасының 7.1.7. мен 7.1.8 тармағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 5 қыркүйегiндегi N 903 қаулысымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы "2004 жылға арналған республикалық бюджеті туралы" Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк органдардың және мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiн тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк қызметшiлер мен мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерi үшiн тұрғын үй салу және сатып алуға қатысу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
__________________________________________________________________
р/c|Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
N |дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   005       Мемлекеттiк   Қазақстан           жыл     Қазақстан
              органдардың   Республикасы        аралы.  Республи.
              және          Үкiметi шешiмiнiң   ғында   касының
              мемлекеттiк   негiзiнде                   Мемлекеттiк
              мекемелердiң  мемлекеттiк                 қызмет
              қызметкер.    органдардың                 iстерi
              лерiне тұрғын қызметшiлерi                жөнiндегi
              үй салуға     және мемлекеттiк            агенттiгi.
              және caтып    мекемелердiң
              алуда үлестiк қызметкерлерi
              қатысуға      үшiн тұрғын
              Астана        үй салу және
              қаласының     сатып алу
              бюджетiне     үлесіне
              берiлетiн     қатысуындағы
              мақсатты      Астана қаласының
              трансферттер  бюджетiне
                            мақсатты
                            трансферттерiн
                            аудару.
__________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Орталық органдардың мемлекеттiк қызметшiлерiн және мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiн тұрғын үймен салу және сатып алу жолымен қамтамасыз ету.

      Ескерту:
      *) Республикалық бюджеттен трансферттердi игеру шеңберiндегi күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын, санды жәнe сапалы көpceткіштepдiң шараларын жүзеге асырушы тiзiм, тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады