2005 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң 2005 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қызметтік қолдану үшiн 

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
37-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi қорғау
және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.
      Ескерту. 37-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

        

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
38-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Елдiң қоғамдық тәртiп саласындағы
саяси мүдделерiн қамтамасыз ету"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11294 мың теңге (он бiр миллион екi жүз тоқсан төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттік  кодексi ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының Жарлығын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң 1993 жылғы 31 наурыздағы қаулысы; "Т.А.Төлеубаев туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 25 маусымдағы N 608 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы аумағындағы ұйымдасқан қылмысқа және құқық бұзушылықтардың өзге де түрлерiне қарсы күрестi үйлестiру; халықаралық қылмысқа қарсы күрес.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына мүше-мемлекеттерi Iшкi iстер министрлерiнiң кеңесiн ақпараттық қамтамасыз ету; қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықты дамыту iсiндегi ортақ мүдделердi ескере отырып, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына мүше-мемлекеттерi iшкi iстер органдарының өзара ақпараттық iс-қимыл жасасуын қамтамасыз ету; Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына мүше-мемлекеттерi iшкi iстер органдарының бiртұтас ақпараттық кеңiстігін қалыптастыру және олардың қолда бар ақпараттық ресурстарға жедел қол жеткiзуiн қамтамасыз ету; шет елдерде жасырынған қылмыскерлердi iздестiру және оларды экстрадициялау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Елдiң қоғам- Ұйымдасқан қылмыс-   Жыл   Қазақстан
              дық тәртiп   қа қарсы күресті     бойы  Республикасы-
              саласындағы  үйлестiру жөнiнде-         ның Ішкі істер
              саяси мүд-   дегi бюроны (Ұйым-         министрлігі
              делерiн      дасқан қылмысқа
              қамтамасыз   қарсы күрестi
              ету          үйлестiру жөнiндегi
                           бюро қызметкерле-
                           рiнiң саны 30 адам,
                           оның iшiнде
                           Қазақстан Республи-
                           касының өкiлі - 1
                           адам) ұстауға 
                           арналған үлес жарна-
                           лары. Лион қаласын-
                           дағы (Франция)
                           Интерполдың Бас
                           Хатшылығындағы
                           Қазақстан Республи-
                           касының өкілі -
                           байланыс офицерiн
                           ұстау жөнiндегi
                           шығыстар.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына мүше-мемлекеттер аумағында халықаралық қылмысқа және қылмысқа қарсы күрестiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету, жасалған қылмыс үшiн жазадан құтылмаушылық қағидасын жүзеге асыру; қылмысты дайындауда немесе оны жасауда күдiктi адамдардың мiнез-құлқы, өмiр салты, байланыстары мен қылмыстық әрекеттерi туралы ақпарат алу және қудаланатын күдiктiнi, айыпталушыны, сотталушыны немесе сотталған адамды соның аумағында ұсталған Тараптың құқық қорғау органына мәжбүрлі түрде жеткiзу.

Қызметтік қолдану үшiн  

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
39-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

        

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
40-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Арнайы және әскери тасымалдар"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 52286 мың теңге (елу екi миллион екi жүз сексен алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi істер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларды ұйымдастыру және жедел басқару; әскери эшелондарды, көлiктер мен басқа да есепте тұрған бiрлiктердi тәулiктiк бақылауды және олардың жедел жылжуын қамтамасыз ету; сот отырыстарын бұзуға жол бермеу, сотталған адамдардың жазасын өтеуi жөнiндегi соттардың қаулыларын дер кезiнде орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Арнайы және  Арнайы контингент-   жыл   Қазақстан
              әскери       тi, жүктердi және    бойы  Республикасы-
              тасымалдар   өзге де тасымал-           ның Iшкi iстер
                           дарды (оның iшiнде         министрлiгi,
                           Оңтүстiк Орал темiр        қалалардағы,
                           жолы бойынша) тасы-        облыстардағы
                           малдау жөнiндегі           IIББ-IIБ және
                           көлiктiк қызметтер         көлiктегі IIБ,
                           көрсетуге ақы              Қазақстан
                           төлеу: тасымалдау-         Республикасы
                           ларды (жылына 13           Iшкіiсминiнiң
                           бағыт бойынша 485          Әскери-тергеу
                           рейс) жүзеге асыру         бөлiмшелерi
                           үшiн 15 арнайы
                           вагонды жалға алу.
                           Жылжымалы команда-
                           лық пункт - N 70109
                           вагонға техникалық
                           қызмет көрсету N
                           70109 вагонды жөн-
                           деу, жету жолдарын
                           жөндеу. Арнайы
                           әскери тасымалдау
                           қызметi үшiн жалға
                           алынған үй-жайға
                           және тиiсiнше
                           байланыс қызметін
                           көрсетуге, электр
                           энергиясына, жолау-
                           шылар поезына
                           орындарды броньдау-
                           ға ақы төлеу,
                           күдiктілердi, айып-
                           талушыларды этапқа
                           жiберу шығындарын
                           төлеу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттiк әскери тасымалдаулардың қозғалыс кестесiнiң орындалуын және олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы контингенттi тасымалдауды және өзге де тасымалдарды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
41-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қоғамдық тәртiп және қоғамдық қауiпсiздiк
объектiлерiн салу, қайта жаңарту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 359914 мың теңге (үш жүз елу тоғыз миллион тоғыз жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  Кодексi ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң Iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; "Терроризмге қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекiту туралы" 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 16 тамыздағы N 909-42қ және 2004 жылғы 26 наурыздағы N 368-15қ қаулылары; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлер құрамалары мен бөлiмдерiнiң және "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмшесiнiң жауынгерлiк әзiрлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тауар-материалдық бағалы заттарды орналастыруға және ұстауға арналған қазiргi заманғы сақтау базаларын құру, Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерiн реформалаудың iс-шараларын iске асыру үшiн Қазақстан Республикасының жалпы қолданылатын телекоммуникациялар желiсiмен байланысқан және әлуеттi министрлiктер мен ведомстволардың ұқсас телекоммуникациялық желiлерiмен кiрiгетiн қазiргi заманғы цифрлық технологиялар негiзiнде бiрыңғай ақпараттық-телекоммуникациялық жүйемен техникалық қайта жарақтандыру. Қызметтiк-iздестiру иттерiн қолдану арқылы қоғамдық тәртiптi сақтау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету. Арнайы мақсаттағы бөлiмше қызметкерлерiн оқытуға және дайындық деңгейiн арттыруға арналған спорттық-жаттығу кешенiн құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Қоғамдық     "2005 жылға арнал-   Жыл   Қазақстан
              тәртiп және  ған республикалық    бойы  Республикасы
              қоғамдық     бюджет туралы"             Iшкi iстер
              қауiпсiздiк  Қазақстан Республи-        министрлiгiнiң
              объектіле-   касының Заңын              Iшкi әскерлер
              рiн салу,    iске асыру туралы"         комитеті,
              қайта        Қазақстан Республи-        Қазақстан
              жаңарту      касы Үкiметiнiң            Республикасы
                           2004 жылғы 8 жел-          Iшкi iстер
                           тоқсандағы N 1289          министрлiгi
                            қаулысының  2-қосым-       iшкi әскерлер-
                           шасына сәйкес сома         iнiң құрама-
                           шегiнде:                   лары мен
                             1. жобалау-смета-        бөлiмдерi,
                           лық құжаттаманың           Қазақстан
                           мемлекеттік сарапта-       Республикасы
                           масын, сондай-ақ           Iшкi iстер
                           Шымкент, Алматы,           министрлiгi
                           Қарағанды, Ақтөбе          ішкі әскерле-
                           қалаларында орналас-       рінің жоғары
                           қан iшкi әскерлердi        әскери
                           материалдық-техни-         училищесі,
                           калық қамтамасыз ету       Қазақстан
                           базаларын салу және        Республикасы
                           қалпына келтіру            Ішкі істер
                           жөнiндегi құрылыс-         министрлiгiнің
                           монтаж жұмыстарын          Көліктегі
                           әзiрлеу және               Орталық ІІБ,
                           жүргiзу;                   "Сұңқар"
                           2. Қазақстан               арнайы
                           Республикасының            мақсаттағы
                           Iшкi iстер министр-        бөлімшесі.
                           лiгi iшкi әскерлер-
                           інің бiрыңғай
                           ақпараттық-теле-
                           коммуникациялық
                           жүйесiн құру жөнiн-
                           дегi құрылыс-монтаж
                           жұмысын жүргiзу;
                           3. Бекiтілген жоба-
                           лау-сметалық құжат-
                           тамаға сәйкес
                           (жұмыс жобасына
                           арналған 2003 жылғы
                           06 қарашадағы
                           N 2-569/03 мемлекет-
                           тiк сараптаманың
                           қорытындысы) Астана
                           қаласындағы Iшкi
                           iстер министрлiгi-
                           нiң Көлiктегi Орта-
                           лық IIБ үшiн
                           қызметтiк-iздестiру
                           иттерiне арналған
                           питомник салу жөнiн-
                           дегi құрылыс-монтаж
                           жұмыстарын жүргiзу;
                           4. Бекiтiлген
                           жобалау-сметалық
                           құжаттамаға сәйкес
                           (жұмыс жобасына
                           арналған N мемлекет-
                           тiк сараптаманың
                           қорытындысы) Алматы
                           қаласында "Сұңқар"
                           арнайы мақсаттағы
                           бөлiмшесi үшiн
                           спорттық-жаттықтыру
                           кешенiн салу жөнiн-
                           дегi құрылыс-монтаж
                           жұмыстарын жүргiзу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: сақтау базаларын салу (сметалық құнның 63,8 %) Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерiн материалдық- техникалық қамтамасыз ету жүйесiн және эшелондау жүйесiн жетiлдiруге мүмкiндiк бередi; тауар-материалдық бағалы заттарды қабылдау сапасы және ұзақ сақтау кезiнде мүлiктердiң сақталуы артады; байланыс және телекоммуникациялар жүйесiнiң сапасы артады; Астана қаласындағы Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Көлiктегi Орталық IIБ үшiн қызметтік-iздестiру иттерiнiң питомнигiн тапсыру және iске қосу; "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмшесi үшiн спорттық-жаттығу кешенiн тапсыру және iске қосу.

Қызметтік қолдану үшiн  

      Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
42-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Iшкi iстер органдарының ақпараттық жүйелерiн құру"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.
      Ескерту. 42-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

       Қызметтік қолдану үшiн  

      Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
43-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"3-мемлекеттік жоба"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

      

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
44-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 44-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Орта кәсіптік білімді мамандар даярлау"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 476500 мың теңге (төрт жүз жетпiс алты миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, құқық қорғау органдары, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк өртке қарсы қызметi мен прокуратура органдарының қызметкерлерi лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмдерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1283  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және ұлттық сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53қ қаулысы; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетiнiң 1995 жылғы 19 мамырдағы N 721  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 18 қыркүйектегi N 1136-51қ қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi істер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламент депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегi қызметтік iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдары үшiн мамандығы бойынша қажеттi теориялық бiлiмi мен тәжiрибелiк дағдысы, арнаулы орта бiлiмi бар, бiлiктi мамандарды дайындау жөнiнде Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орта оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуына барынша тиiмдi қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң кадрларына қойылатын талаптарды ескере отырып, мамандар дайындығының сапасын ұдайы жетiлдiру жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орта оқу орындарына жүктелген функцияларды орындау үшiн оларды ұстау; дене шынықтыру дайындығы және курсанттардың денсаулығын нығайту жөнiндегі ic-шараларды жүзеге асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   010       Орта кәсіп-  Заң колледждерiн     Жыл   Қазақстан
              тік білімді  638 бiрлiк штаттық   бойы  Республикасы-
              мамандар     сан шегiнде ұстау.         ның Ішкі істер
              даярлау      Азық-түлiкпен,             министрлiгi,
                           дәрi-дәрмекпен,            Қазақстан
                           заттай мүлiкпен,           Республикасы
                           жанар-жағар май            Iшкi iстер
                           материалдарымен,           министрлiгiнiң
                           жұмсақ мүкәммалмен,        Ақтөбе заң
                           ас үйлiк және              колледжi,
                           медициналық жабдық-        Қазақстан
                           тармен, жиhазбен,          Республикасы
                           спорт мүкәммалымен,        Iшкi iстер
                           және басқа да              министрлiгiнiң
                           тауарлы-материалдық        Семей заң
                           бағалы заттармен,          колледжi,
                           стипендиямен қамта-        Қазақстан
                           масыз ету.                 Республикасы
                           3 атаулы оқ-дәрi,          Iшкi iстер
                           қару-жарақ 89 бiр-         министрлiгiнiң
                           лiк, 1 атаулы қорға-       Б. Момышұлы
                           ныс және белсендi          атындағы
                           қорғаныс құралдары,        Шымкент заң
                           1 атаулы әскери-           колледжi.
                           химиялық мүлiктер
                           сатып алу. Есеп-
                           теуiш техникалар:
                           жиынтықтағы үздiк-
                           сiз қоректендiру
                           көзi бар компью-
                           терлер - 74 бiрлiк,
                           принтер - 11 бiр-
                           лiк, сканер - 1
                           бiрлiк, ақпаратты
                           қорғау қондырғысы
                           - 1 бiрлiк сатып
                           алу. Қазақстан
                           Республикасы Iшкi
                           iстер министрлігі-
                           нiң Алматы заң
                           колледжiнде және
                           Қазақстан Респуб-
                           ликасы Iшкi iстер
                           министрлiгiнiң
                           Б. Момышұлы атын-
                           дағы Шымкент заң
                           колледжiнде күрделi
                           жөндеу жұмыстарын
                           жүргiзу. Білім
                           алушылар саны:
                           күндiзгi бөлiмде -
                           901 бiрлiк, сырттай
                           бөлiмде - 253
                           бiрлiк.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын арнаулы орта бiлiмi бар бiлiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Ақтөбе заң колледжi - күндiзгi бөлiмнен 99 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 77 бiрлiк; Шымкент заң колледжi - күндiзгі бөлiмнен 100 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 73 бiрлiк; Семей заң колледжi - күндiзгi бөлiмнен 132 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 70 бiрлiк; Алматы заң колледжi - күндiзгi бөлiмнен 80 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 33 бiрлiк.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
45-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 45-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75786 мың теңге (жетпiс бес миллион жетi жүз сексен алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы  Заңы ; "Жалпыға бiрдей әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 19 қаңтардағы  Заңы ; "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 7 шiлдедегi N 418қ Жарлығы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, құқық қорғау органдары, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк өртке қарсы қызметi мен прокуратура органдарының қызметкерлерi лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмдерiн бекiту туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1283  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53қ қаулысы; "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарының қызметке алғаш рет түскен адамдары мен қызметкерлерiн кәсiби даярлау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 16 мамырдағы N 847  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; "Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2002 жылғы 16 тамыздағы N 909-42қ қаулысы; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057  қаулысы ; Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгі iшкi әскерлерiнiң әскери қызметшiлерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқытуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгiмен 2003 жылғы 6 маусымдағы келiсiм-шарты.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдарының жеке құрамды алғашқы даярлықтан өткiзу, қатардағы, кiшi және орта басшы құрамның бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау, бөлiмшелер iшкi iстер органдарының қатардағы, кiшi және орта басшы құрам лауазымдарында қызмет өткеруге ұсынған азаматтық адамдарды алғашқы даярлықтан өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң училищесiне жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету; iшкi әскерлердi үнемi жауынгерлiк әзiрлiкте ұстау үшiн қажеттi әскери-техникалық мамандықтар бойынша iшкi әскерлер әскери қызметшiлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру: iшкi iстер органдары қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң училищесiн ұстау, Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң әскери қызметшiлерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   011       Кадрлардың   Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              бiлiктілi-   касы Iшкi iстер      бойы  Республикасы-
              гiн арттыру  министрлiгiнiң             ның Iшкi iстер
              және қайта   училищесiн 94 бiр-         министрлiгi,
              даярлау      лiк штаттық сан            Қазақстан
                           шегiнде ұстау.             Республикасы
                           Азық-түлiкпен,             Iшкi iстер
                           дәрi-дәрмекпен,            министрлiгiнің
                           заттай мүлiкпен,           Училищесі,
                           жанар-жағар май            Қазақстан
                           материалдарымен,           Республикасы
                           құны 40 еселiк             Ішкі істер
                           айлық есептiк              министрлігінің
                           көрсеткiштен төмен         Ішкі әскерлер
                           жиhазбен, оқу              комитеті
                           әдебиеттерiмен,
                           басқа да тауар-ма-
                           териалдық бағалы
                           заттармен қамтама-
                           сыз ету. 6 бiрлiк
                           компьютер сатып алу.
                           Қазақстан Республи-
                           касы Iшкi iстер
                           министрлiгінiң
                           училищесiне күрде-
                           лi жөндеу жүргiзу.
                           Барлық оқитындар
                           саны (бiрлiк) -
                           1100, оның iшiнде
                           тыңдаушылар санаты
                           бойынша: алғашқы
                           даярлықта - 600,
                           біліктiлігін артты-
                           руда - 450, қайта
                           даярлықта - 50.
                           Ресей Федерациясы-
                           ның әскери-оқу
                           орындарында iшкi
                           әскерлер әскери
                           қызметшілерiнiң
                           біліктілігін
                           арттыру. Оқитын
                           Iшкi әскерлер
                           әскери қызметшiле-
                           рiнiң саны - 8
                           офицер.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Кәсiби даярлық училищесiнiң жоспарлы оқытудың негiзгi мiндеттерiн: 600 бiрлiк тыңдаушының алғашқы даярлығын; 450 бiрлiк тыңдаушының бiлiктiлiгiн арттыруды; 50 бiрлiк тыңдаушыны қайта даярлауды сапалы әрi уақытылы орындауы. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерiн әскери-техникалық мамандықтар бойынша бiлiктi кадрлармен қамтамасыз етудi, офицерлердiң теориялық бiлiмдерi мен практикалық дағдыларының деңгейлерiн жаңарту; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерiн ұдайы жауынгерлiк және жұмылдыру әзiрлiгiнде ұстау үшiн кәсiби мiндеттердi шешудiң қазiргi заманғы әдiстерiн, қару-жарақтың және әскери техниканың жаңа түрлерiн игеру. 8 офицердiң бiлiктiлiгiн арттыру жоспарланып отыр.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
46-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 46-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1437375 мың теңге (бір миллиард төрт жүз отыз жетi миллион үш жүз жетпiс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы  Заңы ; "Жалпыға бiрдей әскери мiндеттілiк және әскери қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 19 қаңтардағы  Заңы ; "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы  Заңы ; "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекiту туралы" 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 7 шiлдедегi N 418қ Жарлығы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, құқық қорғау органдары, Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк өртке қарсы қызметi мен прокуратура органдарының қызметкерлерi лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмдерiн бекiту туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1283  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және ұлттық сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53қ қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң Жоғары әскери училищесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 18 наурыздағы N 349  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi істер министрлiгiнiң Академиясы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 1 маусымдағы N 675  қаулысы ; "Құқық қорғау органдары үшiн кадрлар даярлауды, құқық қорғау органдарының қызметiн және үкiметтiк байланыс әскерлерi әскери қызметшiлерiн әлеуметтiк қорғауды қаржыландыруға байланысты жекелеген мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 қыркүйектегi N 1427  қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 16 тамыздағы N 909-42қ қаулысы; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057  қаулысы ; Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң әскери қызметшiлерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқытуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң Ресей Федерациясының қорғаныс министрлiгiмен 2003 жылғы 6 маусымдағы келiсiм-шарты.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: терең гуманитарлық, арнайы заңгерлiк бiлiмi бар бiлiктi кадрлар даярлау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң жоғары оқу орындарына жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу; қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi жұмысты жоғары кәсiби деңгейде ұйымдастыру үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерiн ұдайы жауынгерлiк даярлықта ұстау үшiн оны қажеттi әскери-техникалық мамандықтар бойынша дайындалған жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iшкi iстер органдары қызметiнiң өзектi проблемаларына iргелi және қолданбалы зерттеулер жүргiзу және алынған нәтижелердi iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлердiң оқу процесi мен тәжiрибесiне енгiзу мақсатында iшкi iстер органдары үшiн мамандар даярлау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң жоғарғы оқу орындарына жүктелген мiндеттердi орындау үшiн оларды ұстау; оқу, ғылыми, оқу-әдiстемелiк және анықтамалық-ақпараттық әдебиеттердi дайындау және басып шығару; тұрақты және ауыспалы құрамды оқу-тәрбие процесiне белсендi қатысуға ынталандыру жүйесiн әзiрлеу және енгiзу; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi жариялаған қажеттiлiкке сәйкес Ресей Федерациясының әскери оқу орындарындағы оқытудың бағдарламалары бойынша әскери қызметшiлердi әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   012       Жоғары кәсi- Заң институттары     Жыл   Қазақстан
              би бiлiмдi   мен iшкi әскерлер-   бойы  Республикасы-
              мамандар     дiң Жоғары әскери          ның Iшкi iстер
              даярлау      училищесін 1770            министрлiгi,
                           бiрлiк штаттық сан         Қазақстан
                           шегінде ұстау.             Республикасы
                           Азық-түлiкпен, дәрi-       Iшкi iстер
                           дәрмекпен, заттай          министрлiгiнің
                           мүлiкпен, жұмсақ           Ішкі әскерлер
                           мүкәммалмен,               комитеті,
                           жанар-жағар май            Қазақстан
                           материалдарымен, ас        Республикасы-
                           үй және медициналық        ның Iшкi iстер
                           жабдықтармен, құны         министрлiгi
                           40 еселік айлық            Ішкі әскерле-
                           есептiк көрсеткiш-         рінің Жоғары
                           тен төмен жиhазбен,        әскери учили-
                           спорт мүкәммалымен,        щесі,
                           және басқа да              Қазақстан
                           тауар-материалдық          Республикасы
                           бағалы заттармен,          Ішкі істер
                           стипендиямен қамта-        министрлігінің
                           масыз ету. 4 атаулы        Академиясы,
                           оқ-дәрi, 1 атаулы          Қазақстан
                           броньды қалқанша           Республикасы
                           мен белсендi қорға-        Ішкі істер
                           ныс құралын, қару-         министрлігінің
                           жарақ 157 бiрлiк,          Бәрімбек
                           1 атаулы әскери-           Бейсенов
                           химиялық мүлiктер          атындағы
                           сатып алу. Есептеу-        Қарағанды
                           iш техникалар:             заң институты
                           компьютер - 105
                           бiрлiк, принтер - 2
                           бiрлiк, үздiксiз
                           қоректену көздерi -
                           65 бiрлiк сатып
                           алу. Қазақстан
                           Республикасы Iшкi
                           iстер министрлiгi-
                           нiң Академиясында
                           күрделi жөндеу
                           жұмысын жүргiзу.
                           Білiм алушылар
                           саны: күндiзгi
                           бөлiмде - 2791
                           бiрлiк, сырттай
                           бөлiмде - 1676 бiр-
                           лiк. Iшкi әскерлер-
                           дiң әскери қызмет-
                           шiлерiн Ресей
                           Федерациясының
                           әскери-оқу орында-
                           рында оқыту. Оқитын
                           ішкi әскерлер әске-
                           ри қызметшiлерiнiң
                           саны - 11 офицер.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын және iшкi әскерлерiн жоғары бiлiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң Жоғары әскери училищесi - күндiзгi бөлiмнен 220 бiрлiк; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң Академиясы - күндiзгi бөлiмнен 225 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 308 бiрлiк; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң Қарағанды заң институты - күндiзгi бөлiмнен 226 бiрлiк, сырттай бөлiмнен 199 бiрлiк. Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында әскери-техникалық мамандықтар бойынша Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң 11 офицерiн оқыту.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
47-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Бiлiм беру объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 143450 мың теңге (бip жүз қырық үш миллион төрт жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  Кодексi ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; "Терроризмге қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекiту туралы" 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 16 тамыздағы N 909-42қ және 2004 жылғы 26 наурыздағы N 368-15қ қаулылары; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегі N 1057  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi жедел бөлiмдерiнiң жауынгерлiк мүмкiндiктерi мен жауынгерлiк әзiрлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: офицерлердi дайындаудың жоғары кәсiптiк деңгейiн қамтамасыз ету жөнiнде ведомстволық оқу орындарында оқу процесiн жүргiзу үшiн тиiсті жағдайлар жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   013       Білiм беру   "2005 жылға арнал-   Жыл   Қазақстан
              объектіле-   ған республикалық    бойы  Республикасы
              рiн салу     бюджет туралы"             Iшкi iстер
              және қайта   Қазақстан Республи-        министрлігі-
              жаңарту      касының Заңын iске         нiң, Iшкi
                           асыру туралы"              әскерлер
                           Қазақстан Республи-        комитетi,
                           касы Үкiметінiң            Қазақстан
                           2004 жылғы 8 жел-          Республикасы-
                           тоқсандағы N 1289          ның Iшкi iстер
                           қаулысының 2-қосым-        министрлiгi
                           шасына сәйкес              iшкi әскерле-
                           мынадай сомалар            рінiң құрама-
                           шегiнде:                   лары мен
                           1. Жоба-сметалық           бөлiмдерi,
                           құжаттаманы әзiрлеу        Қазақстан
                           және мемлекеттiк           Республикасы
                           сараптама жүргiзу-         Iшкi iстер
                           дi, сондай-ақ              министрлiгi
                           Оңтүстiк Қазақстан         Iшкi әскерле-
                           облысында Қазақстан        рiнiң Жоғары
                           Республикасы Iшкi          әскери
                           iстер министрлiгi-         училищесi,
                           нiң Iшкi әскерлер          Iшкi iстер
                           комитетi үшiн таулы        министрлiгінiң
                           аймақтағы дайындығы        Бәрiмбек
                           бойынша оқу орталы-        Бейсенов
                           ғын құру жөнiндегі         атындағы
                           объектiлерін салу          Қарағанды заң
                           және жаңарту жөнiн-        институты
                           дегi құрылыс-монтаж
                           жұмыстарын жүргізу;
                           2. Петропавл қала-
                           сындағы Қазақстан
                           Республикасының
                           Iшкi iстер министр-
                           лiгi iшкi әскерле-
                           рiнiң Жоғары әскери
                           училищесiнде қазiр-
                           гi заманғы оқудың
                           материалдық-техни-
                           калық базасын салу
                           жөнiндегi жобалау-
                           сметалық құжаттама-
                           ны әзiрлеу және
                           мемлекеттік сарап-
                           таманы, сондай-ақ
                           құрылыс-монтаж
                           жұмыстарын жүргiзу;
                           3. Қазақстан
                           Республикасы Iшкi
                           iстер министрлiгi-
                           нiң Бәрiмбек
                           Бейсенов атындағы
                           Қарағанды заң
                           институты объектi-
                           лерiнiң құрылысын
                           аяқтауға арналған
                           жобалау-сметалық
                           құжаттаманы әзiрлеу
                           және мемлекеттiк
                           сараптама жүргiзу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жеке құрамның таулы аймақтардағы - жауынгерлiк әзiрлiгi мен жауынгерлiк қабiлетi артады, нәтижесiнде оларға жүктелген жауынгерлiк қызметтiк мiндеттердi (сметалық құнның 65,9 %) неғұрлым сапалы орындауға мүмкiндiк бередi; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi Жоғары әскери училищесiнiң оқу материалдық-техникалық базасын құру және дамыту офицерлердiң дайындық деңгейiн арттырады, әскери бiлiмiнiң сапасын жетiлдiредi; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң Бәрiмбек Бейсенов атындағы Қарағанды заң институты объектiлерiнiң құрылысын аяқтауға арналған мемлекеттiк сараптамадан өткен және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамасы. 

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
48-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 48-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының
қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 855780 мың теңге (сегiз жүз елу бес миллион жеті жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электронды цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, құқық қорғау органдары, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінiң мемлекеттiк өртке қарсы қызметi мен прокуратура органдарының қызметкерлерi лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмдерiн бекiту туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1283  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiн еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53қ қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрам адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң ведомстволық бағынысындағы ұйымдардың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1433  қаулысы ; "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен iшкi әскерлердiң әскери қызметшiлерiне, зейнеткерлерiне олармен бiрге тұратын олардың отбасы мүшелерiне кешендi бiлiктi, мамандандырылған, консультативтiк-диагностикалық, профилактикалық және стационарлық көмек көрсету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінiң Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен iшкi әскерлердiң әскери қызметшiлерiне, iшкi iстер және iшкi әскерлерiнiң зейнеткерлерiне, олардың отбасы мүшелерiне медициналық қызмет көрсетуге арналған мемлекеттiк тапсырысқа ақы төлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгінiң Емханалы орталық госпиталiне, iшкi iстер органдарының аумақтық госпитальдерi мен емханаларына жүктелген мiндеттердi: аурудың барлық түрiн, мүгедектiктi және өлiмдi кемiтуге бағытталған профилактикалық iс-шаралардың кешенiн ұйымдастыру және жүргiзу; қазiргi заманғы емдеу-диагностикалық жабдықтармен жарақтандыру, профилактика, диагностика және емдеу жөнiндегi жұмыстың озық нысандары мен әдiстерiн зерделеу және енгiзу; салауатты өмiр салтын насихаттау жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастыру және өткiзу; дәрiгерлердiң және орта буын медициналық қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн жоғарылатуды; құқық қорғау органдарын оңтайлы жасақтау мақсатында жүзеге асырылатын ғылыми-әдiстемелiк, ұйымдастырушылық және практикалық iс-шараларды ұйымдастыруды; әскери-дәрiгерлiк сараптау материалдары бойынша ведомстволық медициналық және әскери-медициналық мекемелердегi емдеу-диагностикалық жұмыстың ұйымдастырылуын, жүргiзiлуiн және олардың нәтижелерiн бақылауды жүзеге асыруды; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң бөлiмшелерiнде қолданыстағы санитарлық заңнаманың, санитарлық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердiң сақталуын қамтамасыз етудi; қоршаған ортаны ластаудың алдын алуға және жоюға бағытталған санитарлық-iндетке қарсы iс-шараларды әзiрлеу және жүзеге асыруды; iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлер қызметкерлерiнiң, олардың отбасы мүшелерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң арнаулы мекемелерiнде ұсталатын контингенттiң денсаулығын нығайту үшiн жағдай жасауды орындау үшiн олардың аппаратын ұстау. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен әскери қызметшiлерiн, олардың отбасы мүшелерiн және iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлердiң зейнеткерлерiн емдеу үшiн медициналық қызметтер көрсетуге ай сайын ақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   014       Әскери       Iшкi iстер орган-    Жыл   Қазақстан
              қызметшi-    дарының Емханалы     бойы  Республикасы-
              лердi,       орталық госпита-           ның Iшкi істер
              құқық        лiн, аумақтық              министрлігі,
              қорғaу       госпитальдары мен          Қазақстан
              органдары-   емханаларын 2014           Республикасы
              ның қызмет-  бiрлiк штаттық сан         Iшкi iстер
              керлерiн     шегiнде ұстау.             министрлiгiнiң
              және олар-   Емханалы госпиталь-        Емханалы
              дың отбасы   дерiн азық-түлiк-          орталық госпи-
              мүшелерiн    термен, дәрi-дәрмек-       талi, iшкi
              емдеу        термен, өзге де            iстер органда-
                           медициналық мақсат-        рының аумақтық
                           тағы төсек-орынмен,        госпитальдерi
                           арнайы киiмдермен,         мен емханала-
                           тауар-материалдық          ры.
                           құндылықтармен,
                           жанар-жағар май
                           материалдарымен
                           қамтамасыз ету, ағым-
                           дық және күрделi
                           жөндеу жұмыстарын
                           жүргiзу. 3 дана
                           лазерлiк принтерi
                           бар компьютер сатып
                           алу. Бөлiмшелерге
                           медициналық аспап-
                           тар мен құрал-жаб-
                           дықтарды: офтальмо-
                           логияға - 1 атаулы
                           2 бiрлiк, рентгено-
                           логияға - 4 атаулы
                           7 бiрлiк, операция-
                           лық бөлiмшеге - 1
                           атаулы 3 бiрлiк,
                           стоматологияға - 1
                           атаулы 8 бiрлiк,
                           функционалдық диаг-
                           ностика мен эндос-
                           копия бөлiмшесiне -
                           5 атаулы 9 бiрлiк,
                           физиотерапияға - 2
                           атаулы 8 бiрлiк,
                           зертханаға - 1 атау
                           сатып алу. Құқық
                           қорғау органдарының
                           қызметкерлерi мен
                           әскери қызметшiлер-
                           ге, олардың отбасы
                           мүшелерi мен зейнет-
                           керлерге 29 061
                           күндiк төсек -
                           орындық стационар-
                           лық медициналық
                           қызмет көрсету.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Iшкi iстер органдарының қызметкерлерiне және iшкi әскерлердiң қызметкерлерiне, әскери қызметшiлерi мен зейнеткерлерiне, олардың отбасы мүшелерiне кешендi бiлiктi, мамандандырылған, консультативтiк-диагностикалық профилактикалық және стационарлық көмек көрсетуде Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақытында орындалуы. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен iшкi әскерлердiң әскери қызметшiлерiн, сондай-ақ зейнеткерлерi мен олардың отбасы мүшелерiн Емханалы орталық госпиталiнде емдеу үшiн саны 15 402 және iшкi iстер органдарының аумақтық госпитальдерi мен емханаларында емдеу үшiн кемiнде 95 000 күндiк-төсек орын ұсыну. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен әскери қызметшiлерiн, олардың отбасы мүшелерiн және iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлердiң зейнеткерлерiн стационарлық емдеу үшiн саны кемiнде 29 061 күндiк-төсек орын ұсыну.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
49-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу
үшiн қажет құжаттарды және нөмiр белгiлерiн дайындау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2226552 мың теңге (екi миллиард екi жүз жиырма алты миллион бес жүз елу екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  Кодексi ; "Жол қозғалысы қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегі  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүргізушiлерге және көлiк құралдарына жол қозғалысына қатысуға рұқсат беру жөнiндегі заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк тiркеудiң нөмiрлiк белгiлерiн, көлiк құралдарын тiркеу туралы куәлiктер мен жүргiзушi куәлiктерiн қоса алғанда жол полициясының арнайы өнiмдерiн әзiрлеудi және өткізуді ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   016       Жүргiзушi    Қазынашылық орган-   Жыл   Қазақстан
              куәлiкте-    дарында белгiленген  бойы  Республикасы-
              pін, көлік   тәртiппен тiркелген        ның Iшкi iстер
              құралда-     азаматтық-құқықтық         министрлiгi,
              рын мемле-   шарттар бойынша            облыстардағы
              кеттiк       "Көлiк құралдары           iшкi iстер
              тiркеу үшiн  мен олардың тірке-         басқармалары,
              қажет        мелерiне арналған          Астана, Алматы
              құжаттарды   жарық қайтарғышы           қалаларының
              және нөмiр   бар мемлекеттiк            Iшкi iстер бас
              белгілерiн   тiркеу белгiлерi"          басқармалары,
              дайындау     деген Қазақстан            Байқоңыр
                           Республикасының СТ         қаласының
                           986-95 стандартына         Арнайы полиция
                           және "Көлiк құрал-         басқармасы
                           дарына арналған
                           тiркеудiң нөмiрлiк
                           белгiлерiне арнал-
                           ған әзiрлемелер"
                           деген Қазақстан
                           Республикасының 640
                           ТШ-3042787-1-95
                           техникалық шартта-
                           рына сәйкес 383941
                           жиынтық үшiн;
                           Қазақстан Республи-
                           касының 640
                           ТШ-3042787-3-96
                           техникалық шартта-
                           рына сәйкес көлiк
                           құралдарын тiркеу
                           туралы 437020 бiр-
                           лiк куәлiк;
                           Қазақстан Республи-
                           касының 640 TШ-
                           3042787-2-96 техни-
                           калық шарттарына
                           сәйкес 203489 бiрлiк
                           жүргiзушi куәлiгiн
                           әзiрлеу үшiн мiндет-
                           темелердi орындау.
                           Әзiрленген 117774
                           жиынтық мемлекеттiк
                           тiркеудiң нөмiрлiк
                           белгiлерi, 178493
                           бiрлiк көлiк құрал-
                           дарын тiркеу туралы
                           куәлiк және 106261
                           бiрлiк жүргiзушi
                           куәлiгi үшiн 2004
                           жылдың мiндеттеме-
                           лерiн орындау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жүргiзушiлерге және көлiк құралдарына жол қозғалысына қатысуға рұқсат беру жөнiндегi заңнамада белгіленген мемлекеттiк функцияларды iске асыру.

Қызметтік қолдану үшін  
 

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
50-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінiң iшкi
әскерлерi әскери бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

        РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

       

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
51-ҚОСЫМША       

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк азаматтарды
көшi-қон карточкаларымен қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11000 мың теңге (он бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы ; "Көшi-қон бақылауын күшейту жөнiндегi кейбiр шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 наурыздағы N 241  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елiмiзге келетiн шетелдiктердi есепке алу; шетелдiк азаматтардың елде болуын бақылау жүйесiн жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасына уақытша келетiн шетелдiк адамдарды көшi-қон карточкаларымен және бланкiлерiмен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   018       Қазақстан    Саны кем дегенде     Жыл   Қазақстан
              Республи-    4 063 636 бiрлiк     бойы  Республикасы-
              касына       көшi-қон карточка-         ның Iшкi iстер
              келетiн      сын, кем дегенде           министрлiгi
              шетелдiк     250 000 бiрлiк
              азаматтар-   республикаға келуге
              ды көшi-қон  шақыру бланкiлерiн
              карточкала-  дайындау жөнiндегi
              рымен        қызметке ақы төлеу.
              қамтамасыз   Көшi-қон карточка-
              ету          ларын және келуге
                           шақыру бланкiлерiн
                           жеткiзу жөнiндегi
                           шығыстар.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: шетелдiк азаматтардың елге келуiн бақылау жүйесiн жетiлдiру. 

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
52-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 52-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 327599 мың теңге (үш жүз жиырма жетi миллион бес жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394  Жарлығы ; "Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi 2004-2005 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 13 сәуiрдегi N 411  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiнiң одан әрi таралуына қарсы мемлекеттiк және қоғамдық iс-қимыл жүйесiнiң негiзгi буындарын одан әрi қалыптастыру және нығайту, есiрткiнiң заңсыз айналымының жолын кесу жөнiнде ведомствоаралық және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимылдар тетiгiн нығайту; iшкi iстер органдарының кинологиялық қызметтерiн, есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi бөлiмшелерiн, "Рубеж" стационарлық бекеттерiн материалдық-техникалық нығайту, есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   104       Нашақорлық-  Iшкi iстер орган-    Жыл   Қазақстан
              қа және      дарының кинология-   бойы  Республикасы
              есiрткi      лық қызметтерi мен         Iшкi iстер
              бизнесiне    есiрткi бизнесiне          министрлiгiнiң
              қарсы        қарсы күрес жөнiн-         Есiрткi
              күpec        дегi бөлiмшелерiн          бизнесiне
                           материалдық-техни-         қарсы күрес
                           калық нығайту:             және есiрткi
                           - кинологтар үшiн          айналымын
                           арнайы киiм - 250          бақылау
                           бiрлiк;                    жөнiндегі
                           - 6 атаулы қызмет-         комитетi,
                           тік-iздестiру итте-        Қазақстан
                           рiне арналған              Республикасы
                           жарақтар, жарылғыш         Iшкi iстер
                           заттардың имитатор-        министрлiгiнiң
                           ларын - 46 жиынтық,        Кинологиялық
                           жиынтықтағы компью-        орталығы
                           терлiк техника - 69        
                           бiрлiк, радиостан-
                           ция 7 - бiрлiк,
                           Шағын АТС - 1 бiр-
                           лiк, денеде алып
                           жүру бейнежүйелерi
                           - 22 бiрлiк, порта-
                           тивтік рентгендiк
                           флюроскоптар - 4
                           бiрлiк, шығыс
                           материалдары бар
                           есiрткi және жарыл-
                           ғыш заттардың
                           детекторлары - 6
                           бiрлiк, автореверсi
                           бар диктофондар -
                           9 бiрлiк, объектiнiң
                           тұрған орнын бақы-
                           лауға арналған
                           аппаратуралар - 19
                           бiрлiк, 6 атаулы
                           медициналық жабдық
                           - 6 бiрлiк, 18 бiр-
                           лiк жеңіл автомобиль
                           автобус - 1 бiрлiк,
                           жүк автомобилi - 1
                           бiрлiк, қызметтік
                           иттер - 100 бiрлiк
                           сатып aлу,
                           сондай-ақ иттердi
                           әртүрлi витаминдiк
                           препараттармен және
                           құрғақ азықпен
                           қамтамасыз ету.

                           Есiрткiге қарсы
                           тақырыптағы ақпарат-
                           тық материалдар
                           басып шығару;
                           нашақорлыққа және
                           есiрткi бизнесiне
                           қарсы күрес пробле-
                           маларына арналған
                           мерзiмдi журналдар
                           шығару; конкурстар
                           мен жарыстар өткiзу,
                           есiрткi қылмысына
                           қарсы күрестiң
                           өзектi проблемалары
                           бойынша дөңгелек
                           үстелдер, конферен-
                           циялар, семинар-
                           кеңестер өткiзу,
                           аталған iс-шаралар-
                           ға қатысушылардың
                           тамағын, iссапар
                           шығындарын, үй-жай-
                           ды, көлiктi,
                           жабдықтарды жалға
                           алу ақысын, кеңсе
                           және өзге де тауар-
                           ларды, кәдесыйлар
                           мен ескерткiш
                           сыйлықтарды сатып
                           алу ақысын төлеу,
                           буфет қызметiн
                           көрсету және кофе-
                           брейктермен қамта-
                           масыз ету;
                           - әдiстемелiк
                           ұсынымдарды басып
                           шығару, плакаттар,
                           күнтiзбелер, сырт-
                           қы жарнамалар
                           басып шығару;
                           - қоғамның есiрткiге
                           қарсы иммунитетiн
                           қалыптастыру мақса-
                           тында ақпараттық,
                           насихаттау және
                           кеңес беру жұмыста-
                           рын жүргiзу үшiн
                           бейнероликтер,
                           телерадио бағдарла-
                           маларын, бейнефильм-
                           дер шығару, оны
                           көрсету.

                           Мемлекеттiк орган-
                           дар деңгейiнде жазу
                           құрылғысын - 3 бiр-
                           лiк, жиынтықтағы
                           дербес техниканы -
                           5 бiрлiк сатып алу,
                           "Есiрткi, психотроп-
                           тық заттар мен
                           прекурсорлардың
                           заңды айналымының
                           деректер базасы"
                           деген бағдарламалық
                           өнiмнiң жұмыс
                           iстеуiн жетiлдiру,
                           дамыту және оған
                           қызмет көрсету
                           жөнiндегi көрсетi-
                           летiн қызметтер
                           кiретiн Деректер
                           базасының Ұлттық
                           жүйесiн (NDS)
                           енгізу;
                           Есiрткi, психотроп-
                           тық заттар мен
                           прекурсорларды
                           анықтау үшiн тесті-
                           лер дайындау.
                           Жиынтықтағы компью-
                           терлiк техника - 6
                           бiрлiк, ұйымдық
                           техника - 2 бiрлiк,
                           ноутбук - 3 бiрлiк,
                           цифрлы фотоаппарат
                           - 2 бiрлiк, бейнека-
                           мера - 1 бiрлiк, цифр-
                           лы бейнекамера - 1 
                           бiрлiк, көшiру аппара-
                           ты - 3 бiрлiк, теле-
                           дидар - 1 бiрлiк, қа-
                           ғаз жоятын машина - 
                           3 бiрлiк, сондай-ақ 
                           кәсiпорындарда прекур-
                           сорлар айналымының
                           электрондық монито-
                           рингiн қолданысқа
                           енгiзу жөнiндегi
                           қызметтер көрсетудi
                           сатып алу.
                           Елден тысқары жер-
                           лерге iссапар
                           шығындарын төлей
                           отырып, Ресей
                           Федерациясы Iшкi
                           iстер министрлігі-
                           нiң Бүкілресейлiк
                           бiлiктілiктi артты-
                           ру институтының
                           базасында қызмет-
                           керлердiң білікті-
                           лiгiн арттыру.

                           Есiрткiге тәуелдi
                           адамдарды оңалту
                           жөнiндегі көрсетiл-
                           ген қызметтердiң,
                           сондай-ақ есiрткi-
                           ге тәуелдi адамдар
                           үшiн телефонмен
                           кеңес беру қызметiн
                           құру және жұмыс
                           iстеуi жөнiндегi
                           қызметтер көрсету-
                           дiң шығыстарын
                           төлеу.

                           "Рубеж" стационар-
                           лық бекеттерiн
                           материалдық-техни-
                           калық нығайту:
                           қызметтiк-iздестiру
                           иегерi үшiн 7
                           атаулы жарақ есiрткi
                           заттарының имитатор-
                           ларын - 8 жиынтық,
                           диктофондар - 8
                           бiрлiк, дүрбi - 8
                           бiрлiк, факсимиль-
                           дiк аппараттар - 8
                           бiрлiк, жиынтықтағы
                           компьютерлiк техни-
                           ка - 16 бiрлiк,
                           бейнекамералар - 8
                           бiрлiк, моноблоктар
                           - 8 бiрлiк, түнде
                           көру құралдары - 8
                           бiрлiк, портативтiк
                           рентгендiк флюоро-
                           скоптар - 8 бiрлiк,
                           шығыс материалдары
                           бар есiрткi мен
                           жарылғыш заттардың
                           детекторларын - 8
                           бiрлiк, денеде алып
                           жүру бейнежүйелерiн
                           - 8 бiрлiк, бағыт-
                           талған микрофоны
                           бар түнде көру
                           құралдарын - 8 бiр-
                           лiк, арнайы автокө-
                           лiк құралдарын - 8
                           бiрлiк, түнгi
                           камералар - 8 бiр-
                           лiк, 16 бiрлiк
                           қызметтiк иттердi
                           сатып алу, сондай-ақ
                           иттердi әртүрлi
                           құнарлы, витаминдiк
                           препараттармен
                           және құрғақ азықпен
                           қамтамасыз ету.
                           Қызметтiк иттер
                           үшін жазғы және
                           қысқы вольерлер
                           дайындау және оны
                           орнату.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз айналымнан алу жөнiндегi қызметтi жандандыру; iшкi iстер органдарын ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық нығайту жолымен олардың қызметiн жақсарту.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
53-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 53-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнiң
басқа да көрiнiстерiне қарсы күрес"
деген 110 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 861001 мың теңге (сегiз жүз алпыс бiр миллион бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 заң күшi бар  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 16 наурыздағы N 1305қ Жарлығы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53қ қаулысы; "Тылдық қамтамасыз ету түрлерi бойынша нормаларды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 19 мамырдағы N 762  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Iшкi әскерлер комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қыркүйектегi N 1057  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 сәуiрдегi N 483-17қ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республика аумағында террористiк және өзге де экстремистiк көрiнiстердiң туындауын болдырмау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлер бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру, республика аумағында террористiк актiлердi және экстремизм мен сепаратизмнiң өзге де көрiнiстерiн болдырмау мақсатында iшкi iстер органдарының жеке құрамын оқыту, қайта даярлау және бiлiктiлiктерiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   110       Терроризмге  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              және         касында терроризмге  бойы  Республикасы-
              экстремизм   және экстремизм мен        ның Iшкi iстер
              мен сепара-  сепаратизмнiң өзге         министрлiгi,
              тизмнiң      де көрiнiстерiне           Қазақстан
              басқа да     қарсы күрестiң             Республикасы
              көрiнiсте-   2004-2006 жылдарға         Iшкi iстер
              ріне қарсы   арналған мемлекеттік       министрлiгiнiң
              күpec        бағдарламасына             Iшкi әскерлер
                           сәйкес iс-шаралар          комитетi,
                           өткiзу. 13 атаулы          Қазақстан
                           заттай мүлiк пен           Республикасы-
                           басқа да нысандық          ның Iшкi iстер
                           және арнайы киiм-          министрлiгi
                           кешек сатып алу,           iшкi әскерле-
                           тiгу, 17 атаулы            рінiң құрама-
                           саны 518 бiрлiк            лары мен
                           қару-жарақ, 7              бөлiмдерi
                           атаулы оқ-дәрi, 3
                           атаулы сауытты
                           қорғаныш құралын,
                           9 атаулы саны 1930
                           бiрлiк альпинистiк
                           жарақ, 6 атаулы
                           саны 304 тыл
                           мүлiгiн; 39 атаулы
                           саны 523 бiрлiк
                           ұйымдық арнайы
                           криминалистикалық
                           техника, 32 атаулы
                           саны 1347 байланыс
                           құралдары, 6 атаулы
                           саны 49 бiрлiк
                           автокөлiк, 1 атаулы
                           саны 3 бiрлiк
                           мобильдiк жұмыс
                           техникалық кешен;
                           саны 1 бiрлiк
                           моторлы қайық, саны
                           2 бiрлiк үрленетiн
                           моторлы қайық 1
                           бiрлiк, акваланг
                           балонына қысым
                           жiберу үшiн
                           компрессор.
                           Есептеуiш техника-
                           сын: операторлардың
                           жұмыс орны жиынтық-
                           тары мен мониторинг
                           орталығының арасын-
                           да ақпарат алмасуды
                           ұйымдастыру үшiн 1
                           атаулы арна қалып-
                           тастыратын жабдық-
                           тар жиынтығы саны
                           1 бiрлiк, апаттық
                           қоректену блогы бар
                           дербес электрондық
                           есептеуiш машинасын
                           саны 10 бiрлiк,
                           жиынтығында саны 5
                           бiрлiк компьютерi-
                           мен бiрге "жалған
                           айту" детектор
                           полиграфы, телефон
                           нөмiрлерiн анықтау
                           және белгiлеу үшiн
                           саны 10 бiрлiк
                           прибор, ақпаратты
                           қашықтан санау үшiн
                           саны 5 бiрлiк бұйым,
                           ақпаратқа сұрау
                           салу жөнiндегi
                           қашықтан санауды
                           еске сақтауға
                           арналған саны 5
                           бiрлiк бұйым, 1
                           атаулы үздiксiз
                           қоректену көзi саны
                           6 бiрлiк, 1 атаулы
                           арнайы орындалатын
                           ноутбуктер саны 20
                           бiрлiк, саны 5
                           бiрлiк желiге электр
                           тогын беретiн
                           электромагниттiк
                           импульc құралдары
                           бойынша дербес
                           компьютерлердi
                           блоктау үшiн саны
                           4 бiрлiк прибор,
                           саны 8 бiрлiк
                           дербес компьютер,
                           саны 1 бiрлiк
                           мобильдiк (ноутбук)
                           компьютер, саны 4
                           бiрлiк монитор,
                           саны 4 бiрлiк
                           сканер, саны 3
                           бiрлiк модем, саны
                           6 бiрлiк принтер,
                           шетел техникалық
                           барлауларына қарсы
                           әрекет ету
                           (УЗ-1000 желілік
                           фильтрi, Барьер
                           шу генераторы,
                           МГ-1 матрицалық
                           генераторы) құрыл-
                           ғылары саны 3
                           бiрлiк. 7 атаулы
                           саны 24 бiрлiк
                           бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           сатып алу.
                           Терроризмге қарсы
                           күрес жөнiндегi
                           бөлiмшелердiң кадр-
                           лық құрамын оқыту,
                           қайта даярлау және
                           біліктілiгiн
                           apттыpу.
                           Арнайы құралдарды
                           жөндеу. Елден тыс
                           және ел iшiндегi
                           қызметтiк iссапар-
                           ларды төлеу. Опера-
                           тордың жұмыс орны-
                           ның жиынтығын
                           қалыптастыру және
                           орталық мониторинг
                           жабдығына қосу;
                           жұмыс орны жиынтық-
                           тарын тексеру және
                           тестiлеу;
                           кепiлдi мерзiм
                           ішінде жабдықтарды
                           жоғары деңгейде
                           қолдау және техни-
                           калық қызмет
                           көрсету. Iшкi жедел
                           байланыс желiлерi
                           арналарының кешенiн
                           кедендiк ресiмдеуге
                           арналған шығыстарын
                           төлеу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республика аумағында террористiк және өзге де экстремистiк және сепаратистiк көрiнiстердiң туындауын болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлерiнiң iс-шаралар өткiзуi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады