2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
      222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,  232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң 2005 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
222-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 222-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылғы арналған
"Бiлiм және ғылым саласындағы уәкiлеттi органның
қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 567552 мың теңге (бес жүз алпыс жетi миллион бес жүз елу екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 10-бабы , "Қазақстан Республикасындағы тiлдер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегi Заңы ; "Бiлім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8 , 12, 21, 27, 30, 35-баптары ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3 , 21-24 баптары ; "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлауды, қайта даярлауды және олардың бiлiктiлiгiн көтерудi одан әрi жетiлдiру жөнiндегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075 Жарлығы ; "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын құрудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы органдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң мемлекеттiк бюджетi мен сметасы есебiнен (бюджет) қаржыландырылатын қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284 Жарлығы ; Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесін одан әрi жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 29 қыркүйектегi N 1449 Жарлығы ; "Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 3 қыркүйектегi N 1305 қаулысы ; "Бiлiм беру қызметiн лицензиялаудың Ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 сәуiрдегi N 596 қаулысы ; Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы ; "Мемлекеттiк емес ғылыми ұйымдарды аккредитациядан өткiзудiң Ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 сәуiрдегi N 421 қаулысы ; "Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы" Ережелердi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 мамырдағы N 460 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының кәсiптiк жоғары бiлiм беру ұйымдарындағы білім алушыларға аралық аттестаттауды енгiзу туралы"; "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлiгi орталық аппаратының қызметiн қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жоғары оқу орнынан кейiнгi, кәсiптiк жоғары және орта бiлiм беру қызметiн лицензиялауды, оқулық әдебиетiн басып шығару бөлiгiндегi мiндеттерiн iске асыру; өзiнiң лауазымдық мiндеттерiн орындау үшiн бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласында бiлiм бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiм мен дағдыларды жаңарту және кәсiптiк шеберлiктi жетiлдiру; мұғалiмдер арасында олардың профессионалдық шеберлiгiн арттыру мәселесiнде республикалық олимпиадалар мен конкурстарды ұйымдастыру және өткiзу; ғылыми ұйымдардың негiзгi қызметiнiң тиiмдiлiгiн айқындау, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиiмдi пайдалану; жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi пайдалануға қол жеткiзу үшiн министрлiктiң материалдық-техникалық базасын нығайту; ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру; министрлiктiң бiлiм беру ұйымдарын аттестаттау, сондай-ақ бiлiм алушыларды аралық мемлекеттік бақылау рәсiмiн өткiзу бөлiгiнiң мiндетiн орындауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң аппаратын қаржыландыру, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру; лицензиялар беру және бiлiм және ғылым ұйымдарының бiлiктiлiк талаптарын сақтауын қадағалау; оқулық әдебиетiн басып шығару қызметiн лицензиялау; Республикалық комиссиялардың бiлiм ұйымдарын лицензиялау жөнiндегi жұмысын қамтамасыз ету; ғылыми ұйымдарды аттестаттаудан өткiзу; Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерi мен локальдық мiндеттерiн сүйемелдеу, есептеу, және ұйымдастыру, ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру бойынша аттестаттау құжаттарын қарау, сондай-ақ белгiленген мемлекеттiк үлгiдегi құжаттар беру; бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау және бiлiм алушыларды аралық мемлекеттiк бақылаудан өткiзу нысанындағы бiлiм беру сапасына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру; мұғалiмдер арасында олардың профессионалдық шеберлiгiн арттыру мәселесiнде республикалық олимпиадалар мен конкурстар өткiзудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   001       Бiлiм және
              ғылым
              саласындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық       297 Бiрлiк санындағы  Жыл    Қазақстан
              органның      штаттық кестеге сәй-  бойы   Республи-
              аппараты      кес Қазақстан Респу-         касының
                            бликасы Бiлiм және           Бiлiм және
                            ғылым министрлiгiнiң         ғылым ми-
                            орталық аппаратын            нистрлiгi
                            қаржыландыру. 10
                            бiрлiк санындағы
                            қызметтiк автокөлiк-
                            тi бекiтiлген норма-
                            тивтiк тәртiпке сәй-
                            кес ұстау, жалға алу.
                            11 дана ксерокс, 4
                            дана факс аппаратын
                            жөндеу және техника-
                            лық қызмет көрсету.
                            Бiлiм беру қызметiн
                            лицензиялау кезiнде
                            қойылатын бiлiктiлiк
                            талаптарына сәйкес-
                            тіктi тексеру мақса-
                            тында бiлiм ұйымдары
                            орналасқан жерлерге
                            барып сараптама
                            өткiзу үшiн комис-
                            сиялар құру, лицен-
                            зиялау, аттестаттау,
                            аккредитациялау жө-
                            нiндегі iс жүргiзудi
                            қамтамасыз егу (мем-
                            лекеттiк лицензиялар
                            мен қосымшалардың
                            бланкаларын жасап
                            шығару - 200 дана).
                            Мұғалiмдер арасында
                            Республикалық олим-
                            пиадалар мен кон-
                            курстар өткiзу - 6;
                            40 бiлiм беру ұйы-
                            мында, 30 ғылыми
                            ұйымында, 30 ғылыми
                            ұйымдарда мемлекеттiк
                            аттестациялау өткiзу
                            және мемлекеттік ат-
                            тестация рәсiмiн
                            өткiзу үшiн аттеста-
                            циялық комиссияның
                            шығындарын қаржылан-
                            дыру. 12 мемлекеттiк
                            емес ғылыми ұйым-
                            дарда аккредитация-
                            лау өткiзу.
                            Қазақстан Республи-
                            касы Конституциясы-
                            ның 10 жылдық мере-
                            кесi жоспарының
                            шараларын орындау.

3        007  Мемлекеттiк   Министрлiк қызмет-   Жыл     Қазақстан
              қызметшiлер-  шiлерiнiң бiлiктi-   бойы    Республи-
              дiң бiлiктi-  лiгін арттырудың             касының
              лiгiн арттыру бекiтiлген жоспарына         Бiлiм және
                            сәйкес министрлiк            ғылым ми-
                            орталық аппараты             нистрлiгi
                            қызметкерлерiнiң бi-
                            лiктілiгін арттыру
                            жөнiндегi қызмет
                            көрсетулерiн сатып
                            алу, оның iшiнде
                            мемлекеттiк тiлдi
                            үйрету. Бiлiктiлiктi
                            көтеру курсынан
                            өтетiн мемлекеттiк
                            қызметшiлердiң жыл-
                            дық орташа саны -
                            97 адам.

4        009  Мемлекеттiк   Ксерокстер сатып алу  Жыл    Қазақстан
              органдарды    - 2 дана, аппараттың  бойы   Республи-
              материалдық-  арнаулы бөлiмi үшiн          касының
              техникалық    жиhаз сатып алу.             Бiлiм және
              жарақтандыру  Кешендi офистiк жи-          ғылым ми-
                            һаздар: қосымшалары          нистрлiгi
                            және сегменттерi бар
                            столдар - 11 дана,
                            компьютерге арналған
                            столдар - 30 дана,
                            киiм ілетiн шкаф -
                            25 дана; құжаттарға
                            арналған шкаф - 35
                            дана, нумератор - 1
                            дана, жиналыс өткi-
                            зуге арналған стол-
                            дар - 5 дана, орын-
                            дықтар - 40 дана,
                            сейф - 1 дана, темiр
                            шкаф - 2 дана, шағын
                            АТС - 1 дана, телефон
                            аппараттары - 12 дана
                            сатып алу.

5        017  Ақпараттық    Орталық аппараттың    Жыл    Қазақстан
              жүйелердiң    есептеу техникасы     бойы   Республи-
              жұмыс iсте-   құралдарына техника-         касының
              уiн қамта-    лық қызмет көрсету:          Бiлiм және
              масыз ету     228 дана компьютер,          ғылым ми-
              және мемле-   128 дана принтер,            нистрлiгi
              кеттiк ор-    24 дана сканер.
              гандарды      Интернетке, 4 дана
              ақпараттық-   серверге және 1 дана
              техникалық    файлдық серверге
              қамтамасыз    әкiмшiлiк ету. Орта-
              ету           лық аппараттың
                            "Managment of Educa-
                            tion" электрондық
                            құжат айналымын алып
                            жүру; Локальды есеп-
                            тер жүйесiн алып
                            жүру-бухгалтерлiк
                            есеп, жалақы. Мини-
                            стрлiктiң және ор-
                            талық аппараттың
                            WEB-сайтын алып
                            жүру; Жоғары және
                            жоғары оқу орнынан
                            кейiнге білiм беру
                            үшiн "ЖОО" бiлiм
                            берудi ақпараттық
                            басқару жүйесiн алып
                            жүру; Жалпы орта
                            бiлiм беру
                            ұйымдары үшiн "АСЕЖ"
                            бiлiм берудi басқару
                            ақпараттық жүйесiн
                            алып жүру; Қазақстан
                            Республикасы Білiм
                            және ғылым министр-
                            лiгiнiң электрондық
                            оқу басылымдары
                            қорын алып жүру.
                            Қазақстан Республи-
                            касы Бiлiм және
                            ғылым министрлiгiнiң
                            қаржы орталығы үшiн
                            "Мемлекеттiк студент-
                            тiк кредиттер алған
                            студенттердi есепке
                            алу және қозғалысын
                            бақылаудың автомат-
                            тандырылған ақпарат-
                            тық жүйесiн" алып
                            жүру; Есептеу техни-
                            касы құралдарына
                            жүйелi қызмет көрсету;
                            Телекоммуникациялық
                            байланыс қызметтерi
                            (деректердi табыстау
                            провайдер қызметтерi
                            және Интернет жүйе-
                            сiне қол жеткiзудi
                            беру жөнiндегi
                            қызметтер)
                            Есептеу техникасын,
                            соның iшiнде 77 дана
                            компьютер, 15 дана
                            принтер сатып алу;
                            Шығыс материалдарды
                            сатып алу;

6        100  Ғылыми        Бiрыңғай талаптарға  Жыл     Қазақстан
              кадрларды     сәйкес ғылыми және   бойы    Республи-
              аттестациялау ғылыми-педагогикалық         касының
                            қызметкерлерге ғылы-         Бiлiм және
                            ми дәрежелер мен             ғылым ми-
                            ғылыми атақтар беру          нистрлiгi
                            жөнiндегi аттестат-
                            тау iстерiн ұйымдас-         Қазақстан
                            тыру әрi қарау.              Республи-
                            Мемлекет атынан 1820         касының
                            дана дипломдар мен           Бiлiм және
                            аттестаттарды ресiм-         ғылым мини-
                            деудi және тапсыруды         стрлiгiнiң
                            жүзеге асыру.                Бiлiм және
                                                         ғылым са-
                                                         ласындағы
                                                         қадағалау
                                                         және аттес-
                                                         таттау
                                                         комитетi

7        101  Білім беру    Бiлiм алу ұйымдарын  Жыл     Қазақстан
              ұйымдарын     мемлекеттік аттес-   бойы    Республи-
              мемлекеттiк   таттау кезiнде сту-          касының
              аттестаттау   денттердiң кешендi           Бiлiм және
              және аралық   тестiлеуiн                   ғылым ми-
              аттестаттау   ұйымдастыру.                 нистрлiгi
              жүргiзу         Білiм беру ұйым-           Қазақстан
              кезiнде бiлiм дарында кешендi              Республи-
              алушыларды    тестілеу негiзiнде           касының
              тестiлеудi    оқитындарды аралық           Бiлiм және
              ұйымдастыру   мемлекеттік бақылауды        ғылым мини-
                            ұйымдастыру.                 стрлiгiнiң
 
                                                                                     Бiлiм және
                                                         ғылым са-
                                                         ласындағы
                                                         қадағалау
                                                         және аттес-
                                                         таттау
                                                         комитетi
 
                                                                                          Бiлiм беру
                                                         мен тестi-
                                                         леудiң
                                                         мемлекет-
                                                         тiк стан-
                                                         дарттары-
                                                         ның ұлттық
                                                         орталығы
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiне жүктелген қызметтердi сапалы әрi уақытылы орындау; жоғары, кәсiптiк орта, жоғары бiлiмдi кадрларды даярлау; қазiргi экономикалық жағдайларға және мемлекеттiк ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiптiк деңгейiн көтеру; министрлiк аппараты жұмысының тиiмдiлiгiн арттыру; ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру және дипломдар, аттестаттар беру мәселелерi бойынша Бiлiм және ғылым саласын бақылау және аттестаттау комитетiмен қабылданған кесiмдi шешiмдердi мемлекет атынан қабылдау; Аэроғарыш саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
13544 қаулысына      
223-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 223-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6461352 мың теңге (алты миллиард төрт жүз алпыс бiр миллион үш жүз елу екі мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 26-бабы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiрудiң шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды және ғылыми-техникалық бағдарламаларды жоспарлау мен қаржыландыруды жетiлдiру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 22 қаңтардағы N 61 қаулысы ; "Республикалық бюджет есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеу бағдарламаларын құрудың және iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2004 жылдарға арналған iс-қимылдар бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйек N 903 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында 2001-2005 жылдарға арналған биотехнологиялық өнімдер өндiрудi ғылыми-техникалық қамтамасыз ету және ұйымдастыру республикалық бағдарламасын бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 26 маусымдағы N 871 қаулысы ; "2002-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында фармацевтiк өнеркәсiптi дамыту үшiн төлтума фитопрепараттар өндiру және өндiрiске енгiзу" Республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 24 шілдедегi N 996 қаулысы ; "Мемлекеттiк ғылыми техникалық сараптама ұйымдастыру және өткiзу ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 27 желтоқсандағы N 1385 қаулысы ; "2003-2005 жылдарға арналған инновациялық өндiрiстердi ғылыми-техникалық қамтамасыз ету мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 18 наурыздағы N 263 қаулысы ; "Микроорганизмдердiң республикалық коллекциясы туралы" 2002 жылғы 30 шiлдедегi N 850 қаулысы ; "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгi үшiн өсiмдiктер мен жануарлардың аса қауiптi жұқпалы ауруларын қоздырушылардың мониторингiн және генетикалық картасын жасауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 4 ақпандағы N 135 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзімдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Табиғат және қоғам дамуының негiзгi заңдылықтары туралы жаңа бiлiмдерге қол жеткiзу, ғылымды көп қажет ететiн технологиялардың теориялық негiздерін әзiрлеу, экономиканың базалық салаларының қажеттiктерiн ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, ғылымды көп қажет ететiн жаңа өндiрiстер ұйымдастыру үшiн игiлiктi жағдайлар жасау, ғылыми-техникалық және басқа да салаларда "зерттеу-әзiрлеу-кадрлар даярлау-өнеркәсiптiк игеру" бiрыңғай ғылыми-техникалық циклына көшуге ықпал ететiн инновациялық қызметтi дамыту.
      Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғылыми зерттеулердің тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу. Отандық экономиканың бәсекелестiк қабiлетiн арттыру, өндiрiстiң ғылымды көп қажет ететiн салаларын тұрақты дамыту үшiн жағдайлар жасау; елiмiздiң экспортқа бағытталған өнеркәсiптiк кешенiн қалыптастыру мақсатымен ғылымның және отандық жаңа технологиялардың жетiстiктерiн iске асыру.
      Қажеттi жабдықтар мен приборлар, реактивтер, қосалқы бөлшектер сатып алуда бiрiншi кезектегi қажеттiктердi қанағаттандыру; ғылыми ұйымдарды қазiргi жабдықтармен, приборлармен және есептеу техникасымен жарақтандыру; қазiргi жоғары өнiмдi жабдықтар мен ақпараттық технологияларды пайдалану негiзiнде ғылыми зерттеулердiң деңгейiн арттыру, деректердiң электрондық каталогтары мен проблемалық базаларын жасау. Ғылыми ұйымдардың ғимараттарына күрделi жөндеу жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   002       Iргелi және
              қолданбалы
              ғылыми зерт.
              теулер

2        100  Iргелi ғылыми 21 басым бағыттар    жыл     Қазақстан
              зерттеулер    бойынша iргелi       бойы    Республи-
                            ғылыми зерттеулер            касы Бiлiм
                            жүргiзу.                     және Ғылым
                            Жобалық-сметалық             министрлiгi
                            құжаттама мен мем-
                            лекеттiк сараптама
                            қорытындысына сәйкес
                            ғылыми ұйымдардың
                            ғимараттарын күрделi
                            жөндеуден өткiзу.
                            Қазақстан Республи-
                            касы Бiлiм және
                            Ғылым министрлiгiнiң
                            бұйрығымен бекiтiл-
                            ген сатып алынатын
                            жабдықтар тiзбесiне
                            сәйкес iргелi ғылыми
                            зерттеулердi жүзеге
                            асыратын ғылыми
                            ұйымдарды қаржылан-
                            дыру.

3        101  Қолданбалы    Қолданбалы ғылыми    жыл     Қазақстан
              ғылыми        зерттеулер жүргiзу.  бойы    Республи-
              зерттеулер    "Қазақстан Республи-         касы Бiлiм
                            касындағы 2005-2007          және Ғылым
                            жылдарға арналған            министрлігі
                            ғарыштық қызметті
                            дамыту" мемлекеттiк
                            бағдарламасын және
                            5 Республикалық мақ-
                            саттық ғылыми-техни-
                            калық бағдарламасын
                            iске асыру. Қазақстан
                            Республикасы Бiлiм
                            және Ғылым министр-
                            лiгiнiң бұйрығымен
                            бекiтiлген сатып
                            алынатын жабдықтар
                            тiзбесiне сәйкес
                            қолданбалы ғылыми
                            зерттеулердi жүзеге
                            асырушы ғылыми ұйым-
                            дарды қаржыландыру.

4        102  Ғылыми-       Ғылыми-техникалық    жыл     Қазақстан
              техникалық    бағдарламалар мен    бойы    Республи-
              сараптама     жобалар бойынша              касы Бiлiм
                            ғылыми-техникалық            және Ғылым
                            сараптама жүргiзу;           министрлiгi
                            Бағдарламалар мен
                            жобалар бойынша
                            есептердiң аралық
                            және қорытынды са-
                            раптамасын өткiзу.

5        103  Ғылым қоры    Ғылым қоры арқылы    жыл     Қазақстан
              арқылы баста- гранттар бойынша     бойы    Республи-
              малық және    бастамашыл және              касы Бiлiм
              тәуекелдiк    тәуекел ғылыми               және Ғылым
              ғылыми        зерттеулер жүргiзу           министрлiгi
              зерттеулердi
              жүргiзу
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулердiң нәтижелерiн iске асыру. Табиғи және әлеуметтiк жүйелер туралы бүтiндей жаңа бiлiм алу, экономиканы жүйелi қайта құрудың, қоғамды, мәдениеттi, ғылымды тұрақты дамытудың ғылыми негiздерiн әзiрлеу; ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң жалпы ғылыми-технологиялық кеңiстiгi мен ғылыми еңбектiң әлемдiк бөлiнiсi шеңберiнде қазақстандық ғылымның айқындамасын нығайту; экспорттық және импорттың орнын толтыратын өнiмдердi көбейтуге және ғылымды көп қажет ететiн өндiрiстердi дамытуға септiгін тигiзетiн өтемдi әзiрлеулер жасау және енгiзу; синтетикалық және табиғи тума медициналық бiрегей препараттар өндiру; ауылшаруашылық дақылдарының жоғары өнiмдi тұқымын тездетiп жасау әдiстерiн әзiрлеу.
      Жабдықтар сатып алу ғылыми ұйымдардың ағымдағы мiндеттердi сапалы әрi мезгілiнде орындауына мүмкiндiк бередi және олардың өңдейтiн ақпаратының шапшаңдығын арттырады.
      Ғылыми ұйымдардың ғимараттарын күрделi жөндеуден өткiзу ғылыми қызметкерлердiң жұмыс жағдайын жақсартуға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
13544 қаулысына      
224-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 224-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Ғылыми-мәдени құндылықтарды сақтау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5291 мың теңге (бес миллион екi жүз тоқсан бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы ; "Академик Қ.И.Сәтбаевты мәңгi есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 14 сәуiрдегi N 332 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мұражай қорлары мен мұрағаттарда жатқан көрнектi ғалым, Қазақстан ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтбаевтың өмiрi мен қызметi туралы iлiм-бiлiмдi бiлiмдiк-тәрбиелiкпен және мақсаткерлiкпен таратуды жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Академик Қ.И.Сәтбаевтың өмiрi мен қызметiне байланысты материалдар мен құжаттарды iздестiру, зерттеу, әйгiлеу және пайдалану; академик Қ.И.Сәтбаевтың өмiрi мен ғылыми қызметi туралы монографияларды, мақалаларды, каталогтар мен жолжазбаларды баспаға дайындау; мұражайлық мәнi бар заттарды жинау мақсатымен тарихи-тұрмыстық, этнографиялық экспедициялар, ғылыми iс сапарлар ұйымдастыру және өткiзу; мұрағаттық заттардың сақталуын қамтамасыз ету; мұражайлық мәнi бар заттарды консервациялау және жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   003       Ғылыми-мәдени Академик Қ.И.Сәт-    жыл     Қазақстан
              құндылықтарды баевтың мемориалдық  бойы    Республи-
              сақтау        мұражайын бекiтілген         касының
                            мiндеттерiн атқару           Бiлiм және
                            үшiн құрамы 18 адам-         ғылым ми-
                            нан тұратын штаттық          нистрлiгi,
                            лимит саны шегiнде           академик
                            қамтамасыз ету.              Қ.И.Сәт-
                            Құрал жабдықтарды            баевтың
                            сатып алу: компьютер         мемориал-
                            - 1 дана; ксерокс -          дық
                            1 дана; телевизор            мұражайы
                            бейнемагнитофонымен
                            - 1 дана; шкаф-купе
                            - 3 дана; файл-каби-
                            нет - 3 дана; сейф
                            - 1 дана; локерлер
                            - 3 дана; столдар -
                            2 дана.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Өскелең ұрпақтың ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтбаевтың қызметiне және тұтас алғанда Қазақстан ғылымына деген танымдық қызығушылығын дамыту; ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтбаевтың өмiрiн, ғылыми және қоғамдық қызметiн насихаттау арқылы өз өмiрiн Қазақстанның ғылымы мен техникасын дамытуға арнағысы келетiн жастардың санын көбейту, олардың Отанға деген патриоттығы мен сүйiспеншiлiгiн тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың дүниетанымын кеңейту.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
13544 қаулысына      
225-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Ғылыми объектiлердi салу және қайта жаңарту"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 126638 мың теңге (бiр жүз жиырма алты миллион алты жүз отыз сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 26-бабы , "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік инфрақұрылымды дамыту және бiрегей ғылыми-техникалық нысандарды сақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Орталық ғылыми кiтапхана" РМҚК-ның ғимараттар кешенiн қайта жаңғыртуды жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   005       Ғылыми        Белгiленген тәртiп-  Жыл     Қазақстан
              объектiлердi  пен бекiтiлген       бойы    Республи-
              салу және     жобалық-сметалық             касының
              қайта жаңарту құжаттамаға сәйкес           Бiлiм және
                            "Орталық ғылыми кi-          ғылым ми-
                            тапхана" РМҚК ғима-          нистрлiгi
                            раттар кешенiн қайта
                            жаңғыртуға арналған
                            "2005 жылға арналған
                            республикалық бюджет
                            туралы" Қазақстан
                            Республикасы Заңын
                            iске асыру туралы"
                            Қазақстан Республи-
                            касы Үкiметiнiң 2004
                            жылғы 8 желтоқсанда-
                            ғы N 1289 қаулысына
                            2-қосымшаға сәйкес,
                            оның iшiнде жобалық-
                            сметалық құжаттама
                            әзiрлеуге және мем-
                            лекеттiк сараптама
                            өткiзуге жұмсалатын
                            қаржы шегiнде инвес-
                            тициялық жобаны
                            iске асыру.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк сараптамадан өткен, белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама. "Орталық ғылыми кiтапхана" РМҚК ғимараттар кешенiн қайта жаңғырту жөнiндегi жұмыстар көлемiн орындау.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
13544 қаулысына      
226-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 226-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық
ақпараттың қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 320948 мың теңге (үш жүз жиырма миллион тоғыз жүз қырық сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 14, 23, 33-баптары ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 4 , 5 , 26-баптары ; "ҚазССР Ғылым академиясының Ғалымдар үйiн ұйымдастыру туралы" ҚазССР Ғылым академиясы Президиумының 1983 жылғы 14 қыркүйектегi N 149 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республика ғылыми қауымының республикалық ақпараттық кеңiстiкке қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету, ақпараттық қызметтi жандандыру, отандық ғылымның жетiстiктерi туралы ақпаратты насихаттау; Қазақстан ғылыми қауымдастығының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту; ақпараттық қызмет көрсетулердiң жаңа деңгейiн ұсыну; Орталық Ұлттық кiтапхана базасында кiтапхананың электрондық ресурстарына (электрондық каталогтарға, фактографиялық деректер базаларына, толық мәтiндер мен бейнелердiң электрондық коллекцияларына) бiрдей қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ететiн электрондық кiтапхана әзiрлеу және енгiзу; сирек, құнды кiтаптардың, қолжазбалардың, газеттер мен журналдардың, қазiргi ғылыми және техникалық мерзiмдiк басылымдардың және басқа да құжаттардың сақталуы мен қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету үшiн дербес электрондық коллекцияларды жоспарлау, әзiрлеу және қалыптастыру; ғылым мен техника саласындағы отандық және әлемдiк жетiстiктердi көрсететiн жарияланған және жарияланбаған құжаттар қорының Республикалық ғылыми-техникалық кiтапханасына бекiтiлген түрлерi мен тақырыптары бойынша қалыптастыру жолымен Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету, ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық қызметке нақты енгiзуге ықпал жасау; ғалымдардың үздiк жетiстiктерiнiң ақпараттық қызмет аясын күшейту; ғалымдардың белсендi әрi мазмұнды демалысын ұйымдастыру; ұлттық педагогикалық қазына ретiндегi Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапхананы пайдаланушы көпшiлiк қауым алдында бар мүмкiндiктi ашуға жағдай жасау, педагогика мен бiлiм беру жөнiндегi құжаттардың ұлттық қорын одан әрi барынша толық қалыптастыру, ақпараттық қызметтi жандандыру, әлемдiк ақпараттық кеңiстiкке ену, бiлiм беру жүйесiнiң кiтапханалары үшiн әдiстемелiк және үйлестiру орталығының мiндетiн атқару, жаңа технологияларды енгiзудi қамтамасыз ету және кiтапхананы техникалық жарақтандыруды жүзеге асыру. Республикалық ғылыми-техникалық кiтапханаға бекiтiлген ғылым мен техника саласындағы отандық және әлемдiк жетiстiктердi көрсететiн жарияланбаған құжаттар қорын түрлерi мен тақырыптары бойынша құрастыру жолымен Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету, ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық қызметке енгiзуге жәрдемдесу; ғалымдардың аса үздiк жетiстiктерiнiң ақпараттық қызмет аясын күшейту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан экономикасының даму перспективалары мен кiтапхана оқырмандарының ағымдағы ақпараттық сұраныстарын ескере отырып комплектiлеудi, қормен жұмыс iстеудi, анықтамалық-iздестiру аппаратын ұйымдастыру арқылы ғылыми-техникалық ақпараттың қолжетiмдiлігін қамтамасыз ету. Ғылымның жаңа жетiстiктерiн, қазақстандық ғалымдардың ашқан жаңалықтарын насихаттау проблемаларына арналған шаралар кешенiн ұйымдастыру, олардың мәдени деңгейi мен мазмұнды демалысын жақсарту үшiн әр қырлы шаралар өткiзуге арналған iс-шаралар жиынтығын ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   006       Ғылыми, ғылы- Республикалық ғылы-  жыл     Қазақстан
              ми-техникалық ми-техникалық, Ор-   бойы    Республи-
              және ғылыми-  талық ғылыми кiтап-          касының
              педагогикалық ханалар оқырманда-           Бiлiм және
              ақпараттың    рының ағымдық сұра-          ғылым ми-
              қол жетiмдi-  ныстарын және Қазақ-         нистрлiгi
              лiгiн қамта-  стан экономикасының
              масыз ету     даму перспективала-
                            рын ескере отырып,
                            комплектiлеудi ұйым-
                            дастыру және қормен
                            анықтамалық-iздестi-
                            ру аппаратымен жұмыс
                            iстеу арқылы ғылыми-
                            техникалық ақпарат-
                            тық қолжетiмдiлiгiн
                            қамтамасыз ету.

                            Республикалық ғылы-
                            ми-техникалық кiтап-
                            ханасы үшiн негiзгi
                            құралдар сатып алу:
                            ксерокс - 2 дана;
                            компьютерлер - 13
                            дана; принтерлер -
                            4 дана.

                            Орталық ғылыми
                            кiтапхана үшiн
                            негiзгi құралдар
                            сатып алу: компью-
                            терлер - 10 дана;
                            сканерлер - 2 дана;
                            принтерлер - 5 дана;
                            ксерокстар - 3 дана;
                            микрофильмдер мен
                            микрофиш оқуға ар-
                            налған аппараттар.

                            Республикалық ғылы-          Республи-
                            ми-педагогикалық             калық
                            кiтапхананы алға             ғылыми-пе-
                            қойған мiндеттердi           дагогика-
                            орындау үшiн 37              лық кiтап-
                            адамдық штаттық              ханасы
                            лимит саны шегiнде
                            қамтамасыз ету.

                            Республикалық
                            ғылыми-педагогикалық
                            кiтапханаға әдебиет-
                            тер үшiн: әдебиет
                            (жазылыс басылымдары).

                            Ғылыми конференция-
                            ларды, симпозиум-
                            дарды, семинарларды
                            ақпараттық және тех-
                            никалық орналастыру.
                            2005 жылы ғылым мен
                            техниканы насихаттау
                            жөнiндегi iс-шара-
                            лардың саны - 120.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Оқырмандар сұраныстарын неғұрлым толық, өзектiлiкпен, заманға лайық және шыншылдықпен қанағаттандыру. Ғылыми-зерттеу ұйымдарының, ғалымдар мен мамандардың өздерiн қызықтыратын ғылым салаларының әлемдiк ғылыми жетiстiктерi туралы көкейкестi әрi жедел ақпаратқа деген сұраныстарын барынша қанағаттандыру. Электрондық кiтапхананың үлгісi мен құрылымын әзiрлеу әрi енгiзу; электрондық коллекциялар мен қорларды құру және толықтыру; жиынтық ақпараттық ресурстар жасау; серверлер мен Интернет-комплекске ұжымдық ену үшiн кiтапхана жұмысын қолдау; оn line режимiнде ғылыми ақпаратқа жол ашу; ақпараттық бюллетендер, анықтамалар, ғылыми журналдар басып шығару; ғылыми конференцияларды, симпозиумдарды, семинарларды ақпараттық және техникалық орайластыру. Оқу кiтапханасы жүйесiнiң жұмыс деңгейiн көтеруге ықпал ететiн семинарлар ұйымдастыру; мамандық жетiлдiру жөнiндегi орталық облыстық институттар базасында ведомствоға қарасты кiтапхана қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыратын курстар, дәрiстер, практикалық сабақтар, әңгiмелер ұйымдастыру; Қазақстан Республикасының Кiтапхана Ассоциациясы желiсi бойынша жоғары кiтапханалық курстар ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
13544 қаулысына      
227-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75350 мың теңге (жетпiс бес миллион үш жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодекci ; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 Жарлығын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 290 қаулысы ; "Ғылым мен техниканы дамытуға аса зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарды және дарынды жас ғалымдарды мемлекеттiк қолдау шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 28 тамыздағы N 1063 қаулысы ; "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысы ; "Қазақстан Республикасындағы ғылым, техника және білiм беру саласындағы Мемлекеттiк сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 477 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: отандық ғылым мен техниканы дамытуға iрi үлес қосқан аса көрнектi, сондай-ақ дарынды жас ғалымдарды әлеуметтiк қолдау, жас ғалымдардың ғылыми-техникалық шығармашылығын ынталандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғылым, техника және бiлiм саласындағы жетiстiктерi үшiн стипендиялар және мемлекеттiк сыйлықтар төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   007       Мемлекеттiк   Мынадай конкурстар   жыл     Қазақстан
              сыйлықтар     өткiзу:              бойы    Республи-
              және          - ғылым саласындағы          касының
              стипендиялар  сыйлықтаp үшiн;              Бiлiм және
                            - мемлекеттік ғылыми         ғылым ми-
                            стипендиялар үшiн;           нистрлiгi
                            - ғылым, техника
                            және бiлiм беру
                            саласындағы мемле-
                            кеттiк сыйлықтар
                            үшiн.
                            Қазақстан Республи-
                            касы Үкiметінiң
                            Қаулыларына сәйкес
                            сыйақылар төлеу.
                            Академиялық және
                            басқа да ғылыми
                            стипендиялар төлеу.
                            Лауреаттарды мара-
                            паттауды ұйымдастыру,
                            дипломдар мен құр-
                            метті белгiлер
                            тапсыру.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Әр түрлi салаларда ғылымның дамуын қамтамасыз ететiн ғылым мен техниканың басым бағыттары бойынша ғылыми жаңа нәтижелер алу, ғылыми-техникалық саланың қызметкерлерiн мемлекеттiк қолдау шараларын жүзеге асыру, ғылымға дарынды жастарды тарту мақсатымен ғылыми еңбектi ынталандыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
13544 қаулысына      
228-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 228-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен оқу
әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу және тәжiрибеден
өткiзу, бiлiм беру саласында қызмет көрсететiн
республикалық ұйымдар және шетелдегi қазақ
диаспорасы үшiн оқу әдебиетiн шығару және жеткiзу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 532000 мың теңге (бес жүз отыз екi миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4 , 18, 20, 30-баптары , "Мүмкiндiктерi шектеулi балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық қолдау арқылы түзету туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шiлдедегi Заңының 16-бабы , "Шет елде тұратын отандастарды мемлекеттiк қолдау бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 3308 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының жалпы бiлiм беретiн мектептері үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу және басып шығару мақсатты бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 26 қыркүйектегi N 1173 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бастауыш және орта кәсiптiк бiлiмдi одан әрi дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 мамырдағы N 721 қаулысы , "Қазақстан Республикасының кәсiптiк бастауыш және кәсiптiк орта бiлiм беру ұйымдары үшiн арнаулы пәндер бойынша оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу және басып шығару бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 409 қаулысы , "Бiлiм беру ұйымдарының бiлiм алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен қамтамасыз етудiң Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 ақпандағы N 173 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм стандарттарының талаптарына сәйкес 12 жылдық оқу бойынша сапалы оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу және қамтамасыз ету, оқу процесiне жаңа буын оқулықтарын енгiзу, арнаулы пәндер бойынша оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу және басып шығару саласында бiртұтас саясатты айқындау және олармен бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм жүйесiн қамтамасыз ету, арнаулы түзету бiлiм беру мекемелерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк әдебиетпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: оқу әдебиеттерiн басуды қамтамасыз ету және қайта басып шығару және тасымалдау, арнаулы бiлiм беру мекемелерi үшiн оқу әдебиеттерiн әзiрлеу, оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi аудару, көру кемiстiгi бар балаларға арналған iрi баспа қарiпiмен басылған оқулықтарды қайта басып шығару, көрмейтiн балалар үшiн Брайль қарпiмен оқулықтар басып шығару, Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес Ресей оқулықтарын бейiмдеу. Ресей оқу әдебиеттерiн алу. Мамандықтар классификациясына сәйкес бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарының арнайы пәндерi бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер мен электрондық оқулықтар жасау және сынақ таралымын басып шығару. Оқу әдебиетi мен электрондық оқулықтарды сараптау мен сынақтан өткiзу. 12 жылдық оқу бойынша оқулықтар, бағдарламалар мен стандарттарды жасау, сапасын анықтау және сынақ тиражын басып шығару мен оқу-әдiстемелiк құралдарды сараптаудан өткiзу. Республикалық бiлiм беру ұйымдары мен шет елдегi қазақ диаспорасы үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi басу, қайта басып шығару және тасымалдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   008       Бiлiм беру    Арнаулы (түзету)     Жыл     Қазақстан
              ұйымдары үшiн бiлiм беру мекеме-   бойы    Республи-
              оқулықтар мен лерi үшiн оқу әде-           касының
              оқу әдiстеме- биеттерiн басу және          Бiлiм және
              лiк кешенде-  қайта басып шығару,          ғылым ми-
              рiн әзiрлеу   әзiрлеу, тасымалдау,         нистрлiгi
              және тәжiри-  оқулықтар мен оқу-әдiс-
              беден өткiзу, темелiк кешендердi ау-
              бiлiм беру    дару, көру кемiстiгi
              саласында     бар балаларға арналған
              қызмет көрсе- iрi баспа қарiпiмен
              тетiн респуб- басылған оқулықтарды
              ликалық ұйым- қайта басып шығару,
              дар және ше-  көрмейтiн балалар
              телдегi қазақ үшiн Брайль қарпiмен
              диаспорасы    оқулықтар басып
              үшiн оқу      шығару, Қазақстан
              әдебиетiн     Республикасының
              шығару және   стандарттарына
              жеткiзу       сәйкес Ресей оқулық-
                            тарын бейiмдеу.
                            Ресей оқу әдебиетте-
                            рiн алу.
                            Бастауыш және орта
                            кәсiптiк бiлiм беру
                            ұйымдарының арнайы
                            пәндерi бойынша
                            оқулықтар мен оқу-
                            әдiстемелiк кешен-
                            дерi мен элек-
                            трондық оқулықтар
                            жасау және сынақ
                            таралымын басып
                            шығару. Оқу әдебиетi
                            мен электрондық
                            оқулықтарды сараптау
                            мен сынақтан өткiзу.
                            12 жылдық оқу бойын-
                            ша, соның iшiнде
                            мектепалды және оқу-
                            дың бастауыш сатысы
                            бойынша оқу әдебиет-
                            тер, бағдарламалар
                            мен стандарттарды
                            жасау және сынақ
                            басылымын шығару.
                            Республикалық бiлiм
                            беру ұйымдары мен
                            шет елдегi қазақ
                            диаспорасы үшiн
                            оқулықтар мен оқу-
                            әдiстемелiк кешен-
                            дердi басып шығару
                            және тасымалдау.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде арнаулы (түзету) мекемелерi оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк материалдармен қамтамасыз етіледi, бiлiм беру саласында қызмет көрсетушi республикалық ұйымдар мен шет елдегi қазақ диаспорасы үшiн оқулықтар басып шығарылады және жеткiзiлiп берiледi, мамандықтар классификациясына сәйкес бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерi, сондай-ақ электрондық оқулықтар әзiрленедi және сынақ таралымы басып шығарылады, 12 жылдық оқыту бойынша, сондай-ақ мектепалды және оқудың бастауыш сатысы бойынша стандарттар мен бағдарламалары, оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер, оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрленедi және сынақ таралымдары басылып шығарылады.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
13544 қаулысына      
229-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 229-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1357403 мың теңге (бір миллиард үш жүз елу жетi миллион төрт жүз үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 24, 36, 37-баптары , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкiмi , "Білiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң үлгілiк штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылға 4 қарашадағы N 1168 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дарынды балалардың оқу процесiн жүргiзуге жағдайлар жасау, оқуға және өз бетiнше бiлiм алуға тұрақты дағдылануын дамыту, қоршаған ортаға гумандық көзқарасты, жеке адамның адамгершiлiк негiздерiн қалыптастыру, бүгiнгi өркениеттiң түбегейлi жаңару жағдайында ойлау мен iс-әрекетке қабiлеттi жан-жақты үйлесiмдi дамыған адамды тәрбиелеу, дарынды балалар мен жастарды әлеуметтік, құқықтық және парасаттық жағынан қорғау, парасаттық мүмкiндiктi қалыптастыруға ықпал жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының әр түрлi аймақтарынан келген дарынды балаларды оқыту. Оқушыларды Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi бекiткен бағдарламалар бойынша бейiмдiк пәндер арқылы тереңдете даярлау. Адамның жеке бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Дарынды балаларды табуға қажеттi жағдайлар жасау. Оқушыларды олимпиадаларға, жоғары оқу орындарына түсуге iрiктеу және даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   009       Дарынды       Оқу процесiн бейiм-  Жыл     Қазақстан
              балаларды     дiк пәндердi терең-  бойы    Республи-
              оқыту және    дете оқытатын Мем-           касының
              тәрбиелеу     лекеттiк жалпы бiлiм         Білiм және
                            беру стандарттарына          ғылым ми-
                            сәйкес өткiзу. Мем-          нистрлiгi
                            лекеттік мекемелердi
                            бекiтiлген штат сан-
                            дарының лимиттерi
                            шегiнде ұстау.
                            Мемлекеттiк мекеме-
                            лердегi оқушылардың
                            орташа саны - 3603.

                            Басты құралдар алу:          Кеңес
                            спорт жабдықтары - 1         Одағының
                            дана, жиhаз - 4              Батыры
                            комплект, калашников         Сабыр
                            автоматы - 50 дана,          Рахимов
                            химия ыдыстары - 15          атындағы
                            дана.                        Республи-
                            Бекiтiлген жобалық-          калық
                            сметалық құжаттар            Шымкент
                            мен Мемлекеттiк са-          әскери
                            раптамаға сәйкес             мектеп-
                            күрделi жөндеуден            интернаты
                            өткiзу.

                            Басты құралдар алу:          Республи-
                            автомобиль - 1 дана,         калық
                            кондиционер - 1              Қарағанды
                            дана.                        әскери
                                                         мектеп-
                                                         интернаты
                            Басты құралдар алу:
                            медициналық каби-
                            нетке жабдық - 6
                            дана, физика каби-           Б. Момышұлы
                            нетiне - 1 комплект,         атындағы
                            спорт тренажерлары           Республи-
                            - 4 дана, жылу өлшеу         калық
                            приборы - 6 дана.            Алматы
                            Бекiтiлген жобалық-          әскери
                            сметалық құжаттар            мектеп-
                            мен Мемлекеттiк              интернаты
                            сараптамаға сәйкес
                            күрделi жөндеуден
                            өткiзу.

                            Басты құралдар алу:          А. Жұбанов
                            музыкалық аспаптар -         атындағы
                            24 дана, медициналық         дарынды
                            кабинетке жабдық -           балаларға
                            1 комплект, спорт-           арналған
                            сауықтыру кешенi             республи-
                            үшiн жабдықтар - 1           калық
                            комплект, кондицио-          қазақ орта
                            нер - 2 дана, жиhаз          мамандан-
                            - 10 комплект, ком-          дырылған
                            пьютер - 2 дана.             музыка
                                                         мектеп-
                                                         интернаты
                            Басты құралдар алу:
                            асүй жабдықтары - 3
                            дана, компьютерлер
                            - 40 дана, физика            О. Жәутіков
                            кабинетi үшiн жабдық         атындағы
                            - 3 комплект,                респуб-
                            ағылшын тiлi кабинетi        ликалық
                            үшiн лингафондық             мамандан-
                            жабдық - 2 комплект,         дырылған
                            көшiрме аппараты -           дарынды
                            1 дана, автомобиль-          балаларға
                            1 дана, автобус 1            арналған
                            дана, жүк машинасы           физика-
                            - 2 дана.                    математика
                            Бекiтiлген жобалық-          орта
                            сметалық құжаттар            мектеп-
                            мен Мемлекеттiк              интернаты
                            сараптамаға сәйкес
                            күрделi жөндеуден
                            өткiзу.

                            Басты құралдар алу:          Респуб-
                            компьютерлiк класс           ликалық
                            (15+1) - 1 комплект,         мамандан-
                            автомобиль - 1 дана,         дырылған
                            спорт тауарлары -            дарынды
                            4 дана, кiтапхана            балаларға
                            комплектiсi - 1 дана,        арналған
                            синтезатор - 1 дана,         қазақ тiлi
                            зертхана үшiн шкаф -         мен әдебие-
                            1 дана, физика каби-         тiн терең-
                            нетi үшiн жабдық -           дете оқы-
                            1 дана.                      татын орта
                            Бекiтiлген жобалық-          мектеп-
                            сметалық құжаттар            интернаты
                            мен Мемлекеттiк са-
                            раптамаға сәйкес
                            күрделi жөндеуден
                            өткiзу.

                            Басты құралдар алу:          Күләш Бай-
                            микроавтобус - 1             сейiтова
                            дана, музыкалық ас-          атындағы
                            паптар - 34 дана,            дарынды
                            асүй жабдығы - 2 дана,       балаларға
                            офис жиhазы - 1              арналған
                            комплект, стеллаждар         респуб-
                            - 2 дана, сейф -             ликалық
                            1 дана, креслолар -          мамандан-
                            1 комплект.                  дырылған
                            Бекiтiлген жобалық-          музыкалық
                            сметалық құжаттар            орта
                            мен Мемлекеттiк              мектеп-
                            сараптамаға сәйкес           интернаты
                            күрделi жөндеуден
                            өткiзу.

                            Мемлекеттiк кәсiпо-
                            рындардағы оқушылар-
                            дың орташа жылдық
                            саны - 743.

                            Қазақстан Республи-          Қазақстан
                            касының Бiлiм және           Республи-
                            ғылым министрлiгiнiң         касының
                            бұйрығымен бекiтiл-          Бiлiм және
                            ген сатып алынатын           ғылым ми-
                            жабдықтар тiзбесiне          нистрлiгi
                            сәйкес "Балдәурен"
                            республикалық бала-
                            лар сауықтыру орта-
                            лығына және "Бөбек"
                            республикалық бала-
                            лар сауықтыру орта-
                            лығына басты құрал-
                            дар алуға күрделi
                            трансферттер.
                            "Балдәурен" респу-
                            бликалық балалар
                            сауықтыру орталығына
                            жобалық-сметалық
                            құжаттамамен және
                            Мемлекеттiк сарапта-
                            маға сәйкес бекiтiл-
                            ген күрделi жөндеу
                            өткiзуге күрделi
                            трансферттер.
_________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: терең әрi берік бiлiмi бар, шымыр әрi шыныққан және Қазақстан Республикасының мүддесiн қорғауға қабiлеттi жастарды даярлау және қалыптастыру. Оқушылардың өзiнше бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және оларды азаматтыққа тәрбиелеу. Оқушыларды республикалық олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға, жоғары оқу орындарына түсуге даярлау.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
230-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 230-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Республикалық мектеп олимпиадаларын,
конкурстарды, республикалық маңызы бар
мектептен тыс iс-шараларды өткiзу"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 376395 мың теңге (үш жүз жетпiс алты миллион үш жүз тоқсан бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:       "ЖҚТБ ауруының алдын алу туралы" 1994 жылғы 5 қазандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 18, 19, 24, 36, 37-баптары , "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы , "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкімі , Қазақстан Республикасында 2001-2005 жылдарға арналған денешынықтыру және спортты дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы", Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында білiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында СПИД індетiне қарсы күрес жөнiндегi Мемлекеттiк саясат тұжырымдамасы" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 5 желтоқсандағы N 1808 қаулысы , "Қазақстан Республикасында денешынықтыру мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 қаулысы , Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 14 қыркүйектегі N 1207 "Қазақстан Республикасында 2001-2005 жылдарға арналған СПИД iндетiне қарсы күрес жөнiндегi Бағдарламаны бекiту туралы" қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикалық деңгейде мектептен тыс шараларды өткiзудi ұйымдастыру, дене тәрбиесi саласында практикалық жұмысты жүзеге асыру, мектеп жасындағы балалар, оқушылар және студент жастар арасында дене тәрбиесiн жетiлдiру, жеке адамның танымдық және шығармашылық ұмтылысын дамыту, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттiң мүддесі үшін қосымша бiлiм беру бағдарламалары мен қызмет көрсетулердi iске асыру. Дарынды балалар мен жастарды тани бiлудiң, iрiктеудiң, қолдаудың, дамытудың және бiлiм деңгейiн қамтамасыз етудің жүйесiн жасау, қазіргi өркениеттiң түбiрiмен өзгеру жаңа жағдайында өзiнше ойлап, әрекет етуге қабілеттi шығармашыл адамды тәрбиелеу, дарынды балалар мен жастарды әулетін, құқықтық және интеллектуалдық қорғауды қамтамасыз ету, интеллектуалдық әлеуметтiң қалыптасуына қол ұшын беру, Қазақстан Республикасында жеке адамның дарындылығын дамытудың инновациялық білім технологиялары саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту, ВИЧ-тiң және басқа зиянды әдеттердiң алдын алу бойынша ұйымдастыру-әдiстемелiк жұмысты қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық шараларды ұйымдастыру, жеке адамның өзiнше бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту, азаматтыққа тәрбиелеу, дарынды бiлiм алушыларды тани бiлу; республикалық конкурстар, көрмелер, спорттық кешендiк шаралар өткiзу, балалардың демалысын және мәдени демалысын ұйымдастыру; дарынды балалар мен жастарды iздестiру, тәрбиелеу, оқыту және қолдау жөнiндегi практикалық қызметтi дамыту үшiн басқару жүйесiн құру; дарынды балаларды тани бiлу үшiн қажеттi жағдайлар жасау, халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға қатысатын оқушыларды iрiктеу және даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   010       Республикалық Республикалық дең-   Жыл     Қазақстан
              мектеп олим-  гейдегi шараларды    бойы    Республи-
              пиадаларын,   ұйымдастыру: Прези-          касының
              конкурстарды, денттiк жаңа жыл             Бiлiм және
              республикалық шыршасы; Қазақстан           ғылым ми-
              маңызы бар    Республикасы Прези-          нистрлiгi
              мектептен тыс дентiнiң дарынды
              iс-шараларды  балалармен кездесуi;
              өткiзу        Қазақстан Республи-
                            касының Бiлiм және
                            ғылым министрінің
                            Қазақстан Республи-
                            касының дарынды
                            балалармен кездесуi;
                            Жалпы бiлiм беру
                            пәндерiнен халықа-
                            ралық олимпиадалар
                            мен жарыстар өткiзу;
                            Оқушылардың респу-
                            бликалық олимпиа-
                            даларын өткiзу;
                            Оқушылардың ғылыми
                            жобаларының жарыс-
                            тары; Дарынды бала-
                            лармен шаралар
                            өткiзу; Дарынды
                            балаларды оқыту мен
                            олимпиадалық резерв-
                            тердiң бағытты
                            кезектерiн өткiзу;
                            Ауылдық жерлер мен
                            елдiң алыс аймақта-
                            рына дарынды бала-
                            ларды iздеп табу;
                            балалар мен жастар-
                            дың мәдени демалыс-
                            тарын ұйымдастыру;
                            ғылыми-әдiстемелiк
                            семинарлар, курстар
                            және конференциялар.
                            Ғылыми-зерттеу және
                            эксперименталдық
                            жұмыстар.
                            Республикалық дең-
                            гейде үйiрмелер,
                            ғылыми-практикалық
                            конференциялар,
                            форумдар, көрмелер,
                            конкурстар, семинар-
                            лар ұйымдастыру әрi
                            өткiзу, балалар мен
                            жасөспiрiмдердi
                            сырттай оқытатын
                            мектептерде оқыту
                            және басқа да қосымша
                            дамыту шараларын
                            жүргiзу

                            Республикалық кешен-
                            дiк спорт шаралар,
                            универсиадалар өткiзу.
                            Дүниежүзiлiк қысқы
                            және жазғы спорттық
                            универсиадаларға
                            қатысу.

                            Республикалық оқу-
                            әдiстемелiк мектептен
                            тыс орталығына жоба-
                            лық-сметалық құжат-
                            тамамен және Мемле-
                            кеттiк сараптамаға
                            сәйкес бекiтiлген
                            күрделi жөндеу
                            өткiзуге күрделi
                            трансферттер.

                            Қазақстан Республи-
                            касының Бiлiм және
                            ғылым министрлiгiнiң
                            бұйрығымен бекiтiл-
                            ген сатып алынатын
                            жабдықтар тiзбесiне
                            сәйкес Ұлттық ғылыми-
                            практикалық дене
                            тәрбиесi орталығына
                            және Республикалық
                            оқу-әдiстемелiк мек-
                            тептен тыс орталығына
                            басты құралдар алуға
                            күрделi трансферттер.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: өскелең ұрпақтың интеллектуалдық дамуы үшiн үйлесiмдi жағдайлар жасау, олардың мүдделерiн, бейiмдiлiгi мен дарынын, кәсiптiк орындарын табуын, мағыналы бос уақытын, демалысын қанағаттандыру. Дарынды балалар мен жастарды iздеп табу және олардың республикалық, халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға және тағы басқаларға қатысуын ұйымдастыру, даярлау. Қазақстан Республикасында жеке адамның дарындылығын дамытудың инновациялық бiлiм технологиялары саласындағы халықаралық ынтымақтастығын дамыту. Балалар мен жасөспiрiмдердiң бос уақыттарын тиiмдi пайдалануды арттыру, оларға ВИЧ-ке қарсы күреске моральдық қолдау көрсету, өскелең ұрпақ арасында құқық бұзушылар санын азайту, денсаулықтарын нығайту әрi сақтау.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
231-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 231-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 , 2005.12.30. N 1322 қаулыларымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Бiлiм беру және ғылым объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2772909 мың теңге (екі миллиард жетi жүз жетпiс екi миллион тоғыз жүз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы , "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халық үшiн білім берудiң барлық деңгейіне қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету. Бiлiм беру ұйымдарының желiсiн дамыту жолымен бiлiм алу үшiн әлеуметтiк-экономикалық жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: материалдық-техникалық база жасау, бiлiм беру және ғылыми ұйымдар ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   011       Білім беру    Белгіленген тәртiп-  Жыл     Қазақстан
              және ғылым    пен бекiлген жоба-   бойы    Республи-
              объектiлерiн  лық-сметалық құжат-          касының
              салу және     тама шараларына              Бiлiм және
              қайта жаңарту сәйкес "2005 жылға           ғылым ми-
                            арналған республи-           нистрлiгi
                            калық бюджет туралы"
                            Қазақстан Республи-
                            касының Заңын iске
                            асыру туралы" Қазақ-
                            стан Республикасы
                            Yкiметiнiң 2004
                            жылғы 8 желтоқсан-
                            дағы N 1289 қаулы-
                            сына 2-қосымшаға
                            сәйкес қаржы шегiнде
                            инвестициялық жоба-
                            ларды iске асыру:

                            Л.Н.Гумилев атындағы
                            Еуразия ұлттық уни-
                            верситетiнiң 500
                            орындық жатақханасын
                            салу (2001 жылғы 5
                            желтоқсандағы
                            N 2-369/2001 жұмыс
                            жобасы бойынша мем-
                            лекеттік сараптама-
                            сының ұйғарымы);

                            Астана қаласында
                            дарынды балаларға
                            арналған Республика-
                            лық мектеп-интерна-
                            тының жобалық-сме-
                            талық құжаттамасын
                            әзiрлеу, мемлекеттік
                            сараптамадан өткiзу;

                            "Бөбек" республикалық
                            оқу-сауықтыру орталы-
                            ғына жетiм балалар
                            үшiн қазақ тiлiнде
                            оқытатын бiлiм беру
                            орталығын салуды бас-
                            тауға күрделi транс-
                            ферттер аудару;

                            Ж.Елебеков атындағы
                            Республикалық эстра-
                            далық-цирк колледжінің
                            жобалық-сметалық
                            құжаттамасын
                            әзiрлеу, мемлекеттiк
                            сараптамадан
                            өткiзу, нысандарын
                            салу және қайта
                            жаңғырту;

                            Аль-Фараби атындағы
                            Қазақ ұлттық универ-
                            ситетi қалашығының
                            жобалық-сметалық
                            құжаттамасын әзiрлеу,
                            мемлекеттiк сарапта-
                            мадан өткiзу және
                            екiншi кезектегi
                            нысандарын салу,
                            оның iшiнде:

                            iргелi кiтапхана салу
                            (2004 жылғы 28 мау-
                            сымдағы N 7-273/2004
                            жұмыс жобасы бойынша
                            мемлекеттiк сарапта-
                            масының ұйғарымы),

                            физикалық және гео-
                            графиялық факультет-
                            тердiң, химия
                            факультетiнiң, меха-
                            никалық-математикалық
                            факультетiнiң, ғылыми-
                            зерттеу институттары
                            корпустарының құры-
                            лысына жобалық-сме-
                            талық құжаттамалар
                            әзiрлеу және мемле-
                            кеттiк сараптамадан
                            өткiзу;

                            Қарағанды қаласында
                            көру проблемалары
                            бар балалар үшiн 250
                            орындық мектеп-ин-
                            тернатының жобалық-
                            сметалық құжаттамасын
                            әзiрлеу, мемлекеттiк
                            сараптамадан өткiзу;

                            Алматы қаласында
                            көру проблемалары
                            бар балалар үшiн 250
                            орындық мектеп-ин-
                            тернатының жобалық-
                            сметалық құжаттамасын
                            әзiрлеу, мемлекеттiк
                            сараптамадан өткiзу;

                            Л.Н.Гумилев атындағы
                            Еуразия ұлттық уни-
                            верситетi кiтапхана-
                            сының жобалық-смета-
                            лық құжаттамасын
                            әзiрлеу, мемлекеттiк
                            сараптамадан өткiзу;

                            Алматы қаласында қазақ
                            тілi мен әдебиетiн те-
                            реңдетіп оқытатын рес-
                            публикалық мектеп-ин-
                            тернаты құрылыс кешенiн
                            (спорт залы бар бассейн)
                            салу.

                            Атырау облысының Атырау
                            қаласында мұнай-газ са-
                            ласы бойынша техникалық
                            және қызмет көрсету ең-
                            бегiнiң кадрларын даяр-
                            лау және қайта даярлау
                            жөнiндегi өңiраралық
                            кәсiптiк орталықтың
                            жобалау-сметалық құжат-
                            тамасын әзiрлеу және мем-
                            лекеттiк сараптамадан
                            өткiзу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк сараптамадан өткен, белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң 500 орындық жатақханасын, Ж.Елебеков атындағы Республикалық эстрадалық-цирк колледжiнiң нысандарын пайдалануға беру. Жетiм балалар үшiн қазақ тiлiнде оқытатын бiлiм орталығын, Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi қалашығының екiншi кезектегi нысандарын  салу жөнiндегi жұмыстар көлемiн орындау. Алматы қаласында қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдетіп оқытатын республикалық мектеп-интернаты құрылысы кешенiн (спорт залы бар бассейн) салуды аяқтау.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
232-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне бiлiм беру объектiлерiн салуға және қайта
жаңартуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11672030 мың теңге (он бiр миллиард алты жүз жетпiс екi миллион отыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы , "2004-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "2004-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 тамыздағы N 838 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы , "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Халық үшiн бiлiм беру қызметiнiң қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету. Жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында мектеп жасындағы балаларды оқумен толық қамту үшiн әлеуметтiк-экономикалық жағдайлар жасау. Қолда бар оқу орындарының желiсiн сақтау және оны одан әрi дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бiлiм объектiлерiнiң құрылысына және жаңғыртуға арналған трансферттер.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   012       Облыстық      "2005 жылға арналған  Жыл    Қазақстан
              бюджеттерге,  республикалық бюджет  бойы   Республи-
              Астана және   туралы" Қазақстан            касының
              Алматы қа-    Республикасының              Бiлiм және
              лаларының     Заңын icкe асыру             ғылым ми-
              бюджеттерiне  туралы" Қазақстан            нистрлiгi,
              бiлiм беру    Республикасы Үкiме-          Облыстар-
              объектiлерiн  тiнiң 2004 жылғы N           дың, Астана
              салуға және   қаулысына 2-қосым-           және Алматы
              қайта жаңар-  шаға сәйкес тiзбе            қалаларының
              туға берiле-  бойынша және қаржы           әкiмдерi
              тiн нысаналы  шегiнде бiлiм беру
              даму транс-   нысандарын салу
              ферттері      және қайта жаңғырту
                            үшiн облыстық бюд-
                            жеттерге, Астана
                            және Алматы қалала-
                            рының бюджеттерiне
                            берiлетiн мақсаттық
                            дамыту трансферт-
                            терін аудару
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * заңнамалық тәртiппен мемлекеттiк ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес бiлiм беру нысандарын салу және қайта жаңғырту жөнiндегi жұмыстар көлемiн орындау.
      Ескерту:
      *) "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнің 2004 жылғы N 1289 қаулысына 2-қосымшаға сәйкес инвестициялық жобалардың тiзбесi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінiң шешiмiне сәйкес бекiтiлген жобалар бойынша белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес шаралар, трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
233-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 233-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 628570 мың теңге (алты жүз жиырма сегiз миллион бес жүз жетпiс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттік кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4 , 8 , 13, 29, 33, 37-баптары , Мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегi Заңы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауіпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру Тұғырнамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 17 сәуiрдегi N 594 қаулысы , "Мұқтаж азаматтарға олардың бiлiм алу кезеңiнде берiлетiн әлеуметтiк көмектiң мөлшерi мен көздерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке адамның интеллектуалдық мәдени және адамгершiлiк дамуының сұраныстарын, кәсiптiк орта бiлiм алу жолымен және таңдаған мамандығы бойынша бiлiктiлiкке жетуiн қанағаттандыру, қоғамның кәсiптiк орта бiлiмдi бiліктi мамандарға деген әлеуметтiк-экономикалық сұраныстарын қанағаттандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ел үшiн аса маңызды ерекше мәнi бар кәсiптiк орта бiлiм беретiн оқу орындарында мамандар даярлауға, мемлекеттiк тапсырыс бойынша оқитындардың жол жүру шығыстарын өтеуге қажеттi жағдайлар жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   013      Орта кәсiптiк  Жалпыға мiндеттi     Жыл     Қазақстан
              бiлiмдi       мемлекеттiк бiлiм    бойы    Республи-
              мамандар      стандарттарына сәй-          касының
              даярлау       кес оқу процесiн             Бiлiм және
                            жүргiзу. Қазақстан           ғылым ми-
                            Республикасы Үкiме-          нистрлiгi
                            тiнiң жыл сайынғы
                            қаулысымен бекiтiл-
                            ген кәсiптiк орта
                            бiлiмдi мамандар
                            даярлауға арналған
                            мемлекеттiк бiлiм
                            тапсырыстарына сәй-
                            кес оқушылар
                            қабылдау.
                            Орташа жылдық оқыту
                            құрамы - 2974 оқушы.

                            Басты құралдар алуға         Ақмола
                            күрделi трансферт-           қаржы-эко-
                            тер: минитипография          номикалық
                            - 1 комплект, ком-           колледжi
                            пьютерлер - 16 дана,
                            сервер - 1 дана.
                            Орта кәсiптiк бiлiм
                            беру ұйымдарына
                            жобалық-сметалық
                            құжаттамамен және
                            Мемлекеттiк сарапта-
                            маға сәйкес бекiтiл-
                            ген күрделi жөндеу
                            өткiзуге күрделi
                            трансферттер.

                            Орта кәсiптiк бiлiм          P.Байсеи-
                            беру ұйымдары үшiн           тов
                            басты құралдар алуға         атындағы
                            күрделi трансферттер:        Семей
                            телевизор - 4 дана,          қаржы-эко-
                            компьютерлер - 13            номикалық
                            дана, оқу жиhазы -           колледжi
                            116 дана, жатақхана
                            жиhазы - 200 дана,
                            тоңазытқыш - 3 дана;

                            компьютерлер - 36            Ж. Елебе-
                            дана, принтерлер - 5         ков
                            дана, оқу жиhазы -           атындағы
                            134 дана, музы-              респу-
                            калық аспаптар -             бликалық
                            25 дана, жиһаз -             эстрада-
                            45 дана, басшының            цирк
                            кабинеті - 1 жиынтық,        колледжi
                            халық, хореография
                            және актерлiк бөлiм-
                            дер үшін костюмдер -
                            55 жиынтық;

                            музыкалық аспаптар           П.Чайков-
                            - 16 дана, оқу жиhазы        ский
                            - 66 дана, жатақхана         атындағы
                            жиhазы - 180 дана,           Алматы
                            кiтапхана қоры үшiн          музыкалық
                            әдебиеттер алу - 133         колледжi
                            атаулар;

                            компьютерлер - 30            А.Селезнев
                            дана, принтерлер -           атындағы
                            10 дана, көшiрме             Алматы
                            аппараты - 1 дана,           хореогра-
                            медициналық жабдық           фия
                            - 1 комплект, оқу            колледжi
                            жиhазы - 300 дана,
                            жиhаз - 45 дана;
                                                         О. Тансық-
                            спорт жабдықтары -           баев
                            34 дана, оқу жиhазы          атындағы
                            - 244 дана, кресло-          сәндiк-
                            лар - 100 дана,              қолданбалы
                            телефон-факс - 1             өнер
                            дана;                        колледжi

                            суда жүргізу трена-          Семей
                            жеры - 1 дана;               көлiк
                                                         колледжi

                            компьютерлiк клас-         
                            тар (10+1) - 1              
                            комплект, сканер
                            - 1 дана, плоттер -          Семей
                            1 дана, оқу жиhазы           геодезия
                            - 10 комплект, гео-          және кар-
                            дезиялық приборлар           тография
                            - 32 дана.                   колледжi

                            Қысқы және жазғы
                            демалыс кезеңiнде
                            мемлекеттiк бiлiм
                            беру тапсырысы бойын-
                            ша оқитындарға жол
                            жүруге ақшалай өтемақы
                            төлеу үшiн республика-
                            лық кәсiптiк орта
                            бiлiм беру ұйымдарына
                            трансферттер аудару.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк және халықаралық стандарттар талаптарына жауап бере алатын еңбек нарығында бәсекелестiкке қабiлетi бар бiлiктi мамандар оқытып шығару.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
234-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 234-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 105251 мың теңге (бiр жүз бес миллион екi жүз елу бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттік кодексі , "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 9-бабы , Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы "Дене тәрбиесi және спорт" Заңының 25-бабы , "Қазақстан Республикасында білiм беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Бiлiм, мәдениет және денсаулық қорғау министрліктерi жүйесiнiң ұйымдарын басқаруды жетiлдiру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы , "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм жүйесiн жетiлдiрудiң теориялық-методологиялық негiздерiн жетiлдiру, даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды оңалту-педагогикалық және әлеуметтiк қолдаудың ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн, оқыту мен тәрбиенiң инновациялық әдiстерi мен технологияларын дайындау мен iске қосуды қамтамасыз етудi әзiрлеу, гендерлiк бiлiм проблемалары жөнiндегі ғылыми зерттеулер, реформалау процесiн ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, жалпы орта, кәсiптiк бастауыш, кәсiптiк орта, кәсiптiк жоғары бiлiмдi қолдау және дамыту қызметi, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау, бiлiмдi жаңғырту жағдайында бiлiктiлiк пен кәсiптiк қайта даярлаудың теориялық-әдiстемелiк негiздерi және ғылыми-әдiстемесiн қамтамасыз ету, әрi дамыту, оның республикалық әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы рөлiн көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: реформалау процесiндегi ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, орта, кәсiптiк және жоғары бiлiмдi қолдау және қызметiн қамтамасыз ету, дәстүрлi емес әдiстердiң адамның рухани әрi табиғи денсаулығына ықпал ету тәжiрибесiн зерттеу, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау әрi дамыту, оның республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы рөлiн көтеру. 12 жылдық бiлiмге көшу проблемалары бойынша қолданбалы ғылыми жұмыстар жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   014       Бiлiм беру      Бiлiм саласында    Жыл     Қазақстан
              саласындағы   қолданбалы ғылыми    бойы    Республи-
              қолданбалы    зерттеулер жүргiзу.          касының
              ғылыми        Жобалар саны - 16.           Бiлiм және
              зерттеулер      Бiлiм саласында            ғылым ми-
                            даму мүмкiндiгi              нистрлiгi
                            шектеулi балаларды           Түзету
                            түзету-педагогикалық         педагогика-
                            және әлеуметтiк қол-        сының ұлттық
                            даудың ғылыми-әдiсте-        ғылыми- 
                            мелiк негiздерiн же-         практикалық
                            тiлдiру жөнінде қол-         орталығы
                            данбалы ғылыми зерт-
                            теулер жүргiзу. Жоба-
                            лар саны - 1.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасында жалпы орта, бастауыш, орта және жоғары кәсiптiк бiлiмнiң қызмет етуiне ғылыми-педагогикалық жағдайлар жасау. Азаматтардың рухани және табиғи денсаулығын нығайту әрi сақтау, гендерлiк бiлiм проблемалары саласында ғылыми зерттеулер жүргiзу.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
235-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 235-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлауда
мемлекеттiк бiлiм берудi кредиттеу"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3399396 мың теңге (үш миллиард үш жүз тоқсан тоғыз миллион үш жүз тоқсан алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодекс , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4 , 8 , 9 , 13, 15, 25, 30, 36, 40, 44-баптары ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында кадрларды даярлауға мемлекеттiк кредит беру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 1018 қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаражат алатын бiлiм беру ұйымдарында кәсiптiк орта бiлiмдi, кәсiптiк жоғары бiлiмдi және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлауға 2004-2005 оқу жылына арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырыстарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 7 мамырдағы N 513 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елiмiздiң экономикалық және әлеуметтiк салаларын кәсiптiк жоғары бiлiмдi бiлiктiлiгi жоғары мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қайтарымдық негiзде мемлекеттiк кредит беру жағдайында оқытылатын кәсiптiк жоғары бiлiмдi мамандарды сапалы даярлау, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын енгiзу, мемлекеттiк бiлiм кредиттерiн берудiң тетiгiн жетiлдіру, Қазақстан Республикасының азаматтарына тамақтануға және оқу кезеңiнде оқу-әдiстемелiк әдебиет сатып алуға жұмсайтын шығындарын iшiнара өтеуге мақсатты процентсiз кредит беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   015       Жоғары кәсiби
              бiлiмдi
              мамандар
              даярлауда
              мемлекеттiк
              бiлiм берудi
              кредиттеу

2        100  Мемлекеттiк   Қазақстан Республи-  жыл     Қазақстан
              бiлiм кредитi касы Үкiметiнiң жыл  бойы    Республи-
              бойынша       сайынғы қаулысымен           касының
              мамандар      бекiтiлген мемлекет-         Бiлiм және
              даярлау       тік білім тапсырыс-          ғылым ми-
                            тарына сәйкес кәсiп-         нистрлiгi
                            тiк жоғары және жо-
                            ғары оқу орнынан
                            кейiнгi кәсiптiк
                            жоғары бiлiм бағдар-
                            ламасы бойынша сту-
                            денттер қабылдау
                            және оқыту. Мемле-
                            кеттiк бiлiм беру
                            стандарттарына
                            сәйкес оқу процесiн
                            жүргiзу, оқу проце-
                            сiн ұйымдастыру үшiн
                            материалдық-техника-
                            лық жағдайлар жасау;
                            Қазақстан Республи-
                            касы Үкiметiнiң
                            шешiмдерiне сәйкес
                            толық мемлекет есе-
                            бiнен қамтамасыз
                            етiлетін студенттердi
                            тамақпен қамтамасыз
                            ету.
                            Ұзынсаны мынадай
                            жылдық орташа кон-
                            тингенттi оқыту
                            26604 студент.

3        101  Мемлекеттiк   Мемлекеттiк студент-  жыл    Қазақстан
              студенттiк    тiк кредит беру және  бойы   Республи-
              кредиттер     төлеу тәртiбiне              касының
              ұсыну         сәйкес қайтарымдық           Бiлiм және
                            негiзiнде кредиттiк          ғылым ми-
                            қаражаттар беру.             нистрлiгi
                            Стипендиаттардың
                            жылдық орташа
                            контингентi 1865.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғам дамуының интеллектуалдық, мәдени және адамгершiлiк деңгейiн арттыру; кәсiптiк бiлiм берудiң қолжетiмдiлiк деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнің       
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына   
235-1-қосымша     

      Ескерту. 235-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
016 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттерiне жергiлiкті атқарушы
органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк
орта оқу орындарында оқитын студенттердiң
стипендиялары мөлшерiн нығайтуға берілетiн ағымдағы
нысаналы трансферттер" республикалық
бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 772684 мың теңге (жетi жүз жетпiс екi миллион алты жүз сексен төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауы ; "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасындағы 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 36-бабы ; "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендиялар тағайындауды және төлеудiң тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 10 желтоқсанындағы N 1903 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік тапсырыс шеңберiнде кәсiптiк орта бiлiм беру ұйымдарындағы бiлiм алушы студенттердi әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жергілiктi атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негiзiнде кәсіптiк орта оқу орындарында оқитын студенттердiң стипендиялары мөлшерiн ұлғайтуға облыстық бюджеттерге, Алматы және Астана қалаларының бюджеттерiне қаржылай көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары*:
____________________________________________________________________
N |Бағ-|Кiшi |Бағдарлама-|    Бағдарламаны    | Іске  |   Жауапты
   |дар-|бағ- | ның (кіші |     іске асыру     | асыру |орындаушылар
   |ла- |дар- |бағдарлама-|     жөніндегі      |мерзімі|
   |ма- |лама-|ның) атауы |     іс-шаралар     |       |
   |ның |ның  |           |                    |       |
   |коды|коды |           |                    |       |
___|____|_____|___________|____________________|_______|____________
1 |  2 |  3  |     4     |          5         |   6   |     7
____________________________________________________________________
1   016      Облыстық      Қазақстан Республи-  2005   Қазақстан
             бюджеттерге,  касы Үкіметінің      жылдың Республикасы
             Астана және   шешiмiне сәйкес      екінші Білім және
             Алматы        облыстық бюджеттер-  жарты  ғылым
             қалаларының   ге, Астана және     жылдығы министрлігі,
             бюджеттерiне  Алматы қалаларының          облыстардың,
             жергілiктi    бюджеттерiне                Астана және
             атқарушы      республикалық               Алматы
             органдардың   бюджеттен жергілiктi        қалаларының
             мемлекеттік   атқарушы органдардың        әкімдері
             тапсырысы     мемлекеттік тапсыры-
             негізiнде     сы негізiнде кәсіп-
             кәсіптік      тiк орта оқу
             орта оқу      орындарында оқитын
             орындарында   студенттердiң
             оқитын        стипендиялары мөлше-
             студенттерiн  рiн ұлғайтуға
             стипендиялары берілетiн ағымдағы
             мөлшерiн      нысаналы трансферт-
             ұлғайтуға     тер аудару
             берілетiн
             ағымдағы
             нысаналы
             трансферттер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
кәсiптiк орта оқу орындарындағы бiлiм алушы оқушыларды әлеуметтiк
қолдау.

      *Ескерту: Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi,
республикалық бюджеттен түсетiн трансферттердi игеру шеңберiнде
күтілетiн нәтижелер сипатталатын сандық және сапалық көрсеткiштер
тиiсті жергiлiктi бюджетi бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
236-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 236-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Мәдениет пен өнер саласында үзiлiссiз оқуды қамтамасыз ету"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1186782 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз сексен алты миллион жетi жүз сексен екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4 , 8 , 9 , 13, 15, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46-баптары , "Қазақстан Республикасында бiлiм беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Қазақ Ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және Ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм ұйымдарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782 қаулысы , "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарының атауын өзгерту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және Ғылым министрлiгiнiң кейбiр бiлiм ұйымдарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ұлттық мәдениет мұқтаждықтарын өнер мен мәдениет саласындағы кәсiптiлiгi жоғары мамандармен: концерттiк ұйымдарда, оқу мәдени-ағарту орындарында орындаушы-солистiк жұмыстар үшiн музыканттармен, музыкалық театрлар оркестрлерiнiң әртiстерiмен, дирижерларымен, композиторларымен, музыкалық фольклор мамандарымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: музыкалық бiлiмнiң бастауыш, орта және жоғары буындарын әдiстемелiк бiрiктiру; үлгілiк және икемдi эксперименттiк оқу жоспарлары мен бағдарламалары негiзiнде үздiксiз оқу процесiн қамтамасыз ету; атқарушы және педагогикалық мектептердi, баршаға ортақ буындар жүйесiн қалыптастыру; оқытудың жаңа прогрессивтiк әдiстерiн әзiрлеу және енгiзу; ғылыми-зерттеу және ғылыми әдiстемелiк жұмыс; музыкалық мәдениет, педагогика проблемаларының iргелi әзiрлеулерiн жүзеге асыру; музыкалық тану әдебиетiн басып шығару; Қазақстан аумағында тұратын халықтардың музыкалық мәдениетiмен байланысты халықтық-дәстүрлiк жанрлар мамандықтарын дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   017       Мәдениет пен  Оқу-тәрбие, мәдени-  жыл     Қазақстан
              өнер саласын- ағарту, әдiстемелiк  бойы    Республи-
              да үзіліссіз  жұмыстарды ұйымдас-          касының
              оқуды қамта-  тыру. Сапалы бiлiм           Бiлiм және
              масыз ету     беру процестерiн             ғылым ми-
                            қамтамасыз етумен            нистрлiгi
                            байланысты барлық
                            шығыстарды қаржылан-
                            дыруды қарастыратын
                            академияларды ұстау.
                            Жылдық орташа кон-
                            тингентi 2784 бiлiм
                            алушыны оқыту.

                            Сатып алынатын                Т. Жүрге-
                            негiзгi құралдар:             нов
                            аудио- және бейне             атындағы
                            аппаратурасы - 24             Қазақ
                            дана; құрал-жабдықтар         ұлттық
                            мен тұрмыс техникасы          өнер
                            - 44 дана; музыкалық          академиясы
                            аспаптар - 2 дана;
                            қар тазалағыш маши-
                            насы - 1 дана.
                            Бекiтiлген жобалық
                            сметалық құжаттамаға
                            және Мемлекеттік
                            сараптамаға сәйкес
                            бекiтiлген күрделi
                            жөндеу өткiзу.

                            Сатып алынатын               Қазақ  
                            негiзгi құралдар:            ұлттық
                            аудио аппаратурасы           музыка
                            - 4 дана; музыкалық          академиясы
                            аспаптар - 24 дана;          
                            кiтап қорын сақтау          
                            электрондық жүйесi -        
                            1 дана; автокөлiк -
                            1 дана; құрал-жабдық-
                            тар мен дүние-мүлiк         
                            - 22 дана; компью-
                            терлер және оргтех-
                            никасы - 105 дана;
                            Бекiтiлген жобалық
                            сметалық құжаттамаға
                            және Мемлекеттiк са-
                            раптамаға сәйкес бе-
                            кiтiлген күрделi
                            жөндеу өткiзу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: әлемдiк стандарттарға сай жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк жоғары бiлiмдi мамандар даярлау деңгейiне қол жеткiзу.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
237-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының Түрлi елдердегi мектеп
оқушыларының жетiстiктерiн салыстыра зерттеу және
бағалау (PISA) бағдарламасына қатысуы"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      Ескерту. 237-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
238-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 238-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Балаларды оңалту"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 194941 мың теңге (бір жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз қырық бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 15, 50-баптары , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 37-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Салауатты өмiр салты" кешенді бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 30 маусымдағы N 905 қаулысы , "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балалардың денсаулығын жақсартуға бағытталған емдеу-профилактикалық және сауықтыру шараларын жетiлдiру. Даму мүмкiндiктерi шектеулі балаларға арналған бiлiм алуға, кәсiби дайындауға, әлеуметтiк бейiмдеуге арнаулы бiлiм бағдарламаларымен қамтамасыз eту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген әлсiз және ауыру балаларды, жетiм балаларды республиканың экологиялық апатты аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды, дамуында проблемалары бар балаларды тексеру және кеңес беру. Дамуында проблемалары бар балаларға туғаннан бастан кәмелетке толғанға дейiн түзету-оңалту көмек көрсету. Даму мүмкiндiктерi шектеулі балалардың интеллектуалды және психофизиологиялық мүмкiндiктерiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   019       Балаларды     Сауықтыру және       Жыл     Қазақстан
              оңалту        оңалту жөнiндегi     бойы    Республи-
                            қызметтердi төлеу            касының
                            әлсiз және ауыру             Білім және
                            балалардың, жетiм            ғылым ми-
                            балалардың, респу-           нистрлiгi
                            бликаның экологиялық
                            апатты аймақтарынан
                            келген балалардың,
                            Қазақстан Республи-
                            касының әр түрлi
                            облыстарының аз қам-
                            тамасыз етiлген және
                            көп балалы отбасынан
                            шыққан балалардың
                            демалысын ұйымдастыру.

                            Бiр келiсте 101 ба-          "Бөбек"
                            ланы сауықтыру               республи-
                            жөнiндегі жоспарлы           калық оқу-
                            жұмыс.                       сауықтыру
                                                         орталығы

                            Бiр келiсте 288              "Балдаурен"
                            баланы сауықтыру             республи-
                            жөнiндегi жоспарлы           калық оқу-
                            жұмыс.                       сауықтыру
                                                         орталығы

                            Дамуында проблемалары        Түзеу
                            бар балаларды табу           педагоги-
                            және iрiктеу, диаг-          касының
                            ностикалық тексеру-          ұлттық
                            лердi, оңалту сабақ-         ғылыми-
                            тарын жүргiзу.               практикалық
                            Мекемені 165 штат            орталығы
                            саны көлемiнде ұстау.       
                            Балалардың орташа           
                            саны - 1418 болады.

                            Бекiтiлген жобалау-
                            сметалық құжаттама
                            мен мемлекеттiк са-
                            раптамаға сәйкес күр-
                            делi жөндеу жүргізу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: созылмалы аурулар жөнiндегi дәстүрлi әдiстермен балаларды бiртiндеп сауықтыру, қалпына келтiру емдеу жұмыстарын тұрақты жүргiзiп отыру, мамандандырылған жәрдем, балалардың өмiрi мен денсаулығына бақылау, табиғи әдiстермен сауықтыру, балаларды салауатты өмiр салтына тарту және өзiнiң денсаулығы мен өзгелердiң денсаулығына қамқорлықпен қарауға үйрету. Алдыңғы қатардағы жаңа психодиагностикалық және консультативтiк технологияларды игеру мен iске асыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
239-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 239-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi
кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21467998 мың теңге (жиырма бiр миллиард төрт жүз алпыс жетi миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджеттiк кодексі ; "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4 , 8 , 9 , 13, 15, 25, 26, 30, 36, 40, 43, 44, 46-баптары ; Мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң халықаралық "Болашақ" стипендиясына үмiткерлердi iрiктеу және тағайындау туралы Ереженi және шетелде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 470 Жарлығы ; "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 648 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң стипендиясын тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 5 наурыздағы N 1134 қаулысы; "Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы атаулы стипендиялар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 27 тамыздағы N 743 қаулысы ; "Жоғары оқу орындарындағы студенттердi (курсанттарды) запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындары жанындағы әскери кафедраларда әскери дайындықтан өткiзу және запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша студенттерді (курсанттарды) әскери дайындықтан өткiзу белгіленген жоғары, оқу орындарының тiзбесi туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 3 қазандағы N 1094 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында студенттер контингентiн құрудың жаңа үлгiсi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 24 сәуiрдегi N 464 қаулысы ; "Мемлекеттік білім гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысы ; "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар тағайындау және төлеу тәртiбi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаражат алатын бiлiм беру ұйымдарында кәсiптiк орта бiлiмдi, кәсiптiк жоғары бiлiмдi және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсіптік бiлiмдi мамандар даярлауға 2004/2005 оқу жылына арналған мемлекеттік бiлiм беру тапсырыстарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 7 мамырдағы N 513 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 қарашадағы N 1398 қаулысымен бекiтiлген ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орындары туралы үлгiлiк Ереже.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының экономика салаларын жоғары бiлiктi мамандармен, бакалаврлармен, магистранттармен, докторлармен, PhD докторлармен және Қазақстан Республикасының Қарулы күштерi үшiн запастағы офицерлермен қамтамасыз ету; жоғары оқу орындары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту; бiлiм алушыларды қажетті оқу-әдiстемелiк әдебиетпен қамтамасыз ету есебiнен оқу процесiнiң деңгейiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандарды өтеусіз негізде сапалы даярлау; жоғары оқу орындарының студенттерiн запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери дайындықтан өткiзу; жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау; тренажерлық және ұшу практикасында практикалық дағдыларды қалыптастыру; студенттердiң тамаққа, жатын орынға жұмсайтын және оқу процесін қамтамасыз ету үшiн оқу-әдiстемелiк әдебиетiн сатып алу шығындарын iшінара өтеу; мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитындарға жол жүру шығыстарын өтеу; жоғары оқу орындарының ғимараттарын күрделi жөндеуден өткiзу; музыкалық өнер саласындағы мамандарды сапалы даярлау үшін негізгі құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   020       Жоғары және
              жоғары оқу
              орнынан
              кейiнгi
              кәсiптiк
              бiлiмдi
              мамандар
              даярлау

2        100  Мемлекеттік   Қазақстан Республи-  жыл     Қазақстан
              бiлiм беру    касы Үкiметiнiң жыл  бойы    Республи-
              гранты бо-    сайынғы қаулысымен           касының
              йынша маман-  бекітілген мемлекет-         Бiлiм және
              дар даярлау   тiк бiлiм тапсырыс-          ғылым ми-
                            тарына сәйкес кәсiп-         нистрлiгi
                            тiк жоғары және
                            жоғары оқу орнынан
                            кейiнгi кәсiптiк
                            жоғары білім бағдар-
                            ламасы бойынша сту-
                            денттер қабылдау
                            және оқыту. Ерекше
                            мәртебесi бар жоғары
                            оқу орындарында
                            профессор-оқытушыла-
                            ры құрамына және
                            басшы қызметкерлер-
                            дiң жекелеген санат-
                            тарына еңбекақы
                            төлеу лауазымдық
                            жалақылардың белгi-
                            ленген мөлшерi жо-
                            ғарылататын коэффи-
                            циентпен шығындарды
                            қаржыландыру. Мемле-
                            кеттiк бiлiм беру
                            стандарттарына
                            сәйкес оқу процесiн
                            жүргiзу, оқу проце-
                            сiн ұйымдастыру үшiн
                            материалдық-техника-
                            лық жағдайлар жасау;
                            Қазақстан Республи-
                            касы Үкiметiнiң ше-
                            шiмдерiне сәйкес
                            толық мемлекет есе-
                            бiнен қамтамасыз
                            етiлетiн студенттердi
                            тамақпен қамтамасыз
                            ету. Азаматтық
                            авиация студенттерiн
                            жаттықтыруға және
                            ұшуға дайындау.
                            Л.Н. Гумилев атындағы
                            Еуразия ұлттық
                            университетiне
                            М.В.Ломоносов
                            атындағы Мәскеу мем-
                            лекеттiк университе-
                            тiнiң Қазақстан
                            филиалы үшiн активтер
                            сатып алу, оның
                            iшiнде оқулық әде-
                            биетiн сатып алу.
                            Ұзынсаны мынадай
                            жылдық орташа
                            контингентi оқыту
                            72549 студент.

3        101  Жоғары оқу    Бiлiм беру ұйымда-   жыл     Қазақстан
              орындарының   рында бiлiм алушы-   бойы    Республи-
              студенттерiн  лардың жекелеген             касының
              стипендиямен  санаттарына мемле-           Бiлiм және
              қамтамасыз    кеттік стипендиялар          ғылым ми-
              ету           тағайындау және              нистрлiгi
                            төлеу туралы Нұсқау-
                            лыққа сәйкес сту-
                            денттерге мемлекет-
                            тiк стипендиялар
                            төлеу.
                            Стипендиаттардың
                            жылдық орташа кон-
                            тингентi - 55473.

4        102  Ғылыми және   Жоғары оқу орындары  жыл     Қазақстан
              ғылыми-педа-  мен ғылыми ұйымдар-  бойы    Республи-
              гогикалық     дағы докторлық және          касының
              кадрлар       кандидаттық жұмыстар         Бiлiм және
              даярлау       түрiндегi көкейтестi         ғылым ми-
                            тақырыптар бойынша           нистрлiгi
                            дербес ғылыми зерт-
                            теулер әзiрлеу,
                            ғылыми зерттеулер
                            жүргiзу әдiснамасын
                            меңгеру; ғылыми-
                            педагогикалық кадр-
                            ларды сапалы даярлау
                            процесiне байланысты
                            шығыстарды төлеу.
                            Жылдық орташа саны:
                            аспиранттар - 3362;
                            аға ғылыми қызмет-
                            керлер - 416;
                            докторлар - 291;
                            РhD докторлары - 33.

5        103  Ғылыми және   Аспирантурада және   жыл     Қазақстан
              ғылыми-педа-  докторантурада бiлiм бойы    Республи-
              гогикалық     алушыларға Бiлiм             касының
              кадрларды     алушылардың жекеле-          Бiлiм және
              стипендиямен  ген санаттарына мем-         ғылым ми-
              қамтамасыз    лекеттiк стипендия-          нистрлiгi
              ету           лар тағайындаудың
                            және төлеудiң тәртiбi
                            туралы Нұсқаулыққа
                            сәйкес мемлекеттiк
                            стипендиялар төлеу.
                            Стипендиаттардың
                            жылдық орташа саны
                            - 3246.

6        104  Құрманғазы    Бiлiм беру процесiн  жыл     Қазақстан
              атындағы      қамтамасыз ететiн    бойы    Республи-
              Қазақ ұлттық  оқу процесiн, ғылыми         касының
              консервато-   және әдiстемелiк             Бiлiм және
              риясында      жұмыстарды ұйымдас-          ғылым ми-
              мамандар      тыру; бекiтiлген             нистрлiгi;
              даярлау       қаржыландыру жоспар-         Құрманғазы
                            ларына сәйкес сапалы         атындағы
                            бiлiм беру процесiмен        Қазақ
                            байланысты шығыстар-         ұлттық
                            дың бәрiн төлеудi            консер-
                            қарастыратын консер-         ваториясы
                            ваторияны қаржыландыру.
                            Материалдық емес ак-
                            тивтер сатып алу.
                            Жылдық орташа кон-
                            тингентi 559 бiлiм
                            алушыны оқыту.
                            Сатып алынатын
                            негiзгi құралдар:
                            музыкалық аспаптар
                            - 109 дана.
                            Бекiтiлген жобалық
                            сметалық құжаттамаға
                            және Мемлекеттiк
                            сараптамаға сәйкес
                            бекiтiлген күрделi
                            жөндеу өткiзу.

7        105  Қазақстан     Қазақстан Республи-  жыл     Қазақстан
              Республика-   касы Қорғаныс мини-  бойы    Республи-
              сының Бiлiм   стрлiгiнiң тапсырысы         касының
              және ғылым    бойынша жоғары оқу           Бiлiм және
              министрлiгi-  орындарының әскери           ғылым ми-
              нiң жоғары    кафедраларында               нистрлiгi
              оқу орындары- запастағы офицер-
              ның әскери    лердi даярлауды
              кaфедраларын- қаржыландыру.
              да офицерлер  Запастағы офицерлер
              даярлау       бағдарламасы бойынша
                            бiлiм алушылардың
                            жылдық орташа саны -
                            6749, оның iшiнде
                            Қорғаныс министрлі-
                            гінiң тапсырысы
                            бойынша орташа жылдық
                            қабылдау - 1333.

8        106  "Болашақ"     Шетел жоғары оқу     жыл     Қазақстан
              бағдарламасы  орындарында "Бола-   бойы    Республи-
              шеңберiнде    шақ" стипендиатта-           касының
              шетелдегi     рының оқуын, сондай-         Бiлiм және
              жоғары оқу    ақ сапалы бiлiм беру         ғылым ми-
              орындарында   процесiмен байланысты        нистрлiгi
              мамандар      шығыстардың барлық          "Халықаралық
              даярлау       түрлерiн, шет елдегi         бағдарла-
                            бiтiстiрушi ұйымдар          малар орта-
                            мен Қазақстан Респу-         лығы" АҚ
                            бликасының АҚШ-тағы
                            Елшiлiгi арқылы,
                            немесе стипендиат-
                            тардың есеп шоттары-
                            на көрсетілген қыз-
                            меттердi ескере
                            отырып төлеу, шығу
                            және кiру визаларын
                            ресiмдеу, шетел жоғары
                            оқу орындарының ан-
                            кеталық нұсқаларын
                            төлеу, стипендиат-
                            тарды қабылдаушы
                            елдiң өкiлеттi ор-
                            гандарында тiркеу;
                            жату орны, тамақтану,
                            оқулық әдебиетiн
                            сатып aлу, медицина-
                            лық сақтандыру,
                            Қазақстанда тұратын
                            жерден оқуға түскенде
                            баратын жерге дейiнгi
                            және оқуды аяқтаған
                            соң қайтар жолдың
                            шығындарын төлеу;
                            "Болашақ" бағдарла-
                            масын iске асыруға
                            байланысты байланыс
                            түрлерiнiң бәрін
                            төлеу, Қазақстан
                            Республикасының
                            Ұлттық банкiнде ва-
                            люталық құндылықтар-
                            ды пайдалануға бай-
                            ланысты операциялар
                            өткiзу мақсатында
                            лицензиялар алу
                            шығыстарын төлеу.
                            Конкурстық iрiктеудi
                            ақпараттық қолдау:
                            бұқаралық ақпарат
                            құралдарына хабар-
                            ландырулар беру,
                            ресми баспасөзде
                            конкурс қорытындысын
                            жариялау.
                            "Болашақ" бағдарлама-
                            сын iске асыруға бай-
                            ланысты елден тысқары
                            жерлерге iссапарлар
                            мен қызметтік жол жүру;
                            "Болашақ" стипендиясына
                            үмiткерлердi олардың
                            шетел тiлiн меңгергенi-
                            не шетелдiк сараптама
                            комиссияларының тестіле-
                            уiне байланысты шығыстар.
                            Стипендиаттардың
                            саны - 1500.

9        107  Мемлекеттiк   Мемлекеттік жоғары   жыл     Қазақстан
              жоғары оқу    оқу орындарының оқу  бойы    Республи-
              орындарын     ғимараттары мен              касының
              күрделi       мекемелерiн күрделi          Бiлiм және
              жөндеу        жөндеуден өткiзу             ғылым ми-
                            үшiн күрделi тран-           нистрлiгi
                            сферттердi аудару:
                            Л.Н.Гумилев атындағы
                            Еуразия ұлтты уни-
                            верситеті,
                            Абай атындағы Қазақ
                            Ұлттық педагогикалық
                            университетi,
                            Ыбырай Алтынсарин
                            атындағы Арқалық
                            мемлекеттiк педаго-
                            гикалық институты,
                            Тараз мемлекеттiк
                            педагогикалық
                            институты,
                            Павлодар мемлекеттiк
                            педагогикалық
                            институты,
                            Қостанай мемле-
                            кеттiк педагогикалық
                            институты,
                            Семей мемлекеттiк
                            педагогикалық
                            институты,
                            М.Х.Дулати атындағы
                            Тараз мемлекеттiк
                            университетi,
                            М.Әуезов атындағы
                            Оңтүстiк Қазақстан
                            мемлекеттік
                            университетi,
                            Шәкәрiм атындағы
                            Семей мемлекеттiк
                            университетi,
                            Қорқыт-Ата атындағы
                            Қызылорда мемлекеттiк
                            университет.

10       108  Студенттердiң Мемлекеттiк бiлiм    жыл     Қазақстан
              жоғары оқу    беру стандарттарына  бойы    Республи-
              орындарында   сәйкес оқу процесiн          касының
              оқуды аяқтауы жүргiзу; оқу, әдiс-          Бiлiм және
                            темелiк, ғылыми; оқу         ғылым ми-
                            процесiн ұйымдастыру         нистрлiгi
                            үшiн материалдық-
                            техникалық жағдайлар
                            жасау; Қазақстан
                            Республикасы Үкiме-
                            тiнiң шешiмдерiне
                            сәйкес толық мемле-
                            кет қамқорлығындағы
                            студенттердi тамақ-
                            пен қамтамасыз ету.
                            Бiлiм алатын контин-
                            генттiң жылдық
                            орташа саны - 28.

11       109  Жоғары оқу    Бiлiм ұйымдарында    жыл     Қазақстан
              орындарында   бiлiм алушылардың    бойы    Республи-
              оқу аяқтайтын жекелеген санатта-           касының
              студенттердi  рына стипендиялар            Бiлiм және
              стипендиямен  тағайындаудың және           ғылым ми-
              қамтамасыз    төлеудiң тәртiбi             нистрлiгi
              ету           туралы Нұсқаулыққа
                            сәйкес мемлекеттiк
                            стипендиялар төлеу.
                            Стипендиаттардың
                            жылдық орташа кон-
                            тингентi - 12.

12       110  Жоғары оқу    Оқулық әдебиетiн     жыл     Қазақстан
              орындары      әзiрлеу, басып       бойы    Республи-
              үшiн оқулық   шығару және сатып            касының
              әдебиетiн     алу үшiн жоғары оқу          Бiлiм және
              дайындау,     орындары үшiн                ғылым ми-
              шығару және   трансферттер аудару.         нистрлiгі
              сатып алу

13       111  Жоғары        Л.Н.Гумилев атындағы   жыл   Қазақстан
              кәсiптiк және Еуразия ұлттық уни-    бойы  Республи-
              жоғары оқу    верситетiнде және            касының
              орнынан       Аль-Фараби атындағы          Бiлiм және
              кейiнгi       Қазақ ұлттық универ-         ғылым ми-
              кәсiптiк      ситетiнде жоғары             нистрлiгi
              бiлiмдi       бiлiмдi және жоғары
              мамандар      оқу орнынан кейiнгi
              даярлау үшiн  кәсiптiк бiлiмдi
              Қазақстанның  мамандар даярлау
              жоғары оқу    үшiн шетелдiк кон-
              орындары үшiн сультаттарды тарту
              шетелдiк      жөнiндегi трансферт-
              мамандарды    тер аудару.
              (оқытушылар-
              ды, профес-
              сорларды)
              тарту

14       112  Ресей Федера- Ресей Федерациясында  жыл    Қазақстан
              циясының және және Шығыс Еуропа     бойы   Республи-
              Шығыс Еуропа- жоғары оқу орында-           касының
              ның жоғары    рында Қазақстандық           Бiлiм және
              оқу орында-   азаматтарды оқытуға          ғылым ми-
              рында маман-  жұмсалатын шығыстарды        нистрлiгi
              дар даярлау   қаржыландыру жоғары
                            оқу орындарының
                            есепшоттарына, бi-
                            тiстiрушi ұйымдар
                            арқылы, немесе сту-
                            денттерiнiң есепшот-
                            тарына көрсетiлген
                            қызметтердi ескере
                            отырып төлеу, шығу
                            және кiру визаларын
                            ресiмдеу, шетел
                            жоғары оқу орында-
                            рының анкеталық
                            нысандарын төлеу,
                            студенттердi қабыл-
                            даушы елдiң өкiлеттi
                            органдарында тiркеу;
                            тамағына, тұруына,
                            оқу әдебиетiн сатып
                            алуына, медициналық
                            сақтандыруына жұмса-
                            латын шығындарды
                            iшiнара өтеу, Қазақ-
                            станда тұратын
                            жерiнен оқуға түскен
                            кезде баратын жерге
                            дейiнгi және қайтар
                            жолды төлеу; Қазақ-
                            стан Республикасының
                            Ұлттық банкiнде
                            валюталық құндылық-
                            тарды пайдалануға
                            байланысты операция-
                            лар өткiзу мақсатында
                            лицензиялар алуға
                            мемлекеттiк баж төлеу.
                            Студенттердiң орташа
                            жылдық саны - 1000.

15      113   Жастар        Қысқы және жазғы    Жыл   Қазақстан
              қатарынан     демалыс кезеңiнде   бойы  Республикасы
              мемлекеттік   мемлекеттік білім         Білім және
              бiлiм беру    беру тапсырысы            ғылым
              тапсырысы     бойынша оқитын-           министрлігі,
              бойынша       дарға жол жүруге          Қазақ ұлттық
              жоғары оқу    ақшалай өтемақы           музыка
              орындарында   төлеу үшін жоғары         академиясы,
              оқитындарға   оқу орындарына            Т.К.Жүргенов
              жол жүруге    трансферттер              атындағы Қазақ
              өтемақы       аудару, қысқы және        ұлттық өнер
              төлеу         жазғы демалыс             академиясы,
                            кезеңiнде мемле-          Құрманғазы
                            кеттік білім беру         атындағы Қазақ
                            тапсырысы бойынша         ұлттық
                            оқитындарға жол           консерва-
                            жүруге ақшалай            ториясы
                            өтемақы төлеу
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк жоғары тегін бiлiм беру жолымен қол жетiмдiлiк деңгейiн көтеру; қоғам дамуының интеллектуалдық, мәдени және iзгiлiк деңгейiн арттыру; республиканың запастағы офицерлерге және азаматтық авиация саласындағы бiлiктi мамандарға сұранысын қамтамасыз ету; студенттердi олардың кәсiптiк жоғары бiлiм алу кезеңiнде әлеуметтiк қолдау; ғылым кандидаттарын диссертациялар дайындау және ғылыми зерттеулер жүргiзу кезеңiнде стипендиямен қамтамасыз ету, жоғары оқу орындардың материалдық-техникалық базасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
240-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 240-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлауда
мемлекеттiк кредит берудi ұйымдастыру"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 12791 мың теңге (он екі миллион жетi жүз тоқсан бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4-бабы , "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауды мемлекеттiк бiлiмдiк несиелендiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 1018 қаулысы , Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Қаржы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 1523 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк бiлiмдiк несиелендiру процесiн қамтамасыз ету, республикалық бюджеттен бөлiнетiн несие қаражаттарын тиiмдi пайдалану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан республикасының жоғары оқу орындарында кадрлар даярлауды мемлекеттiк несиелендiру жөнiндегi банк операцияларын жүзеге асыру; несиелiк ресурстарды одан әрi өтеу үшiн несие қаражаттарын қарызға алушылардың банкiн құру; несие қаражаттарының республикалық бюджетке қайтарылуын бақылау, мемлекеттiк бiлiмдiк және студенттiк несиелерде өтеуден жалтарылған жағдайда наразылық-талап жұмысын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   021       Жоғары кәсiби Мемлекеттiк және     жыл     Қазақстан
              бiлiмдi       студенттiк бiлiмдiк  бойы    Республи-
              мамандар      несиелендiру бойынша         касының
              даярлауда     құжаттар пакетiн             Бiлiм және
              мемлекеттiк   ресiмдеу; жоғары оқу         ғылым ми-
              кредит берудi орындары бойынша             нистрлiгi,
              ұйымдастыру   несие қаражаттарын           Қазақстан
                            қарызға алушылардың          Республи-
                            атаулы есебi мен             касының
                            қозғалысы; қарыз             Бiлiм және
                            алушылардың тiзiм-           ғылым
                            дерiне, үш жақты             министр-
                            келiсiм және оған            лiгiнiң
                            қосымша келiсiмдерге         "Қаржы
                            сәйкес жоғары оқу            орталығы"
                            орындары бойынша ай
                            сайынғы тiкелей оқу
                            орындарының есеп
                            шоттарына қолма-қол
                            ақшасыз мақсатты
                            аударым;
                            осы ресурстарды одан
                            кейiн өтеу үшiн әрбiр
                            студент бойынша несие
                            қаражаттарының
                            жинақтаушы есебi;
                            оқу бiтiргеннен кейiн
                            контингент қозғалы-
                            сына бақылау жасау.
                            Негізгі құралдар сатып
                            алу: оргтехникасы -
                            30 дана.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоғары оқу орындарының есеп шоттарына несие ресурстарының уақтылы түсiп тұруы, несие қаражаттарының бюджетке бекiтiлген тәртiппен қайтарылуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
241-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру"
деген 022 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 80200 мың теңге (сексен миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексі ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8-бабы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 6 тамыздағы N 1037 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған тұжырымдамасы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1459 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы; "Қазақстан Республикасында бiлiм беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елдiң барлық аумағында бiлiм беру кеңiстiгiнiң бiрлiгiн және бiлiм сапасын арттыруды қамтамасыз ететiн бiрыңғай бiлiм беру ақпараттық ортасын құру және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мониторинг, бiлiм беру ұйымдарын талдау және бақылау, ақпараттық жүйесiн құру, Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң бiлiм порталын және үш өңiрлiк бiлiм беру ақпараттық ресурстық орталықтарын құру, үздiксiз бiлiм берудi және компьютерлiк өзiн-өзi оқытуды қамтамасыз ету үшiн қашықтан оқыту технологияларын, бағдарламалық және аспаптық құралдарын әзiрлеу, Қазақстан Республикасы бiлiм беру стандарттарына сәйкес қазақ және орыс тiлдерiнде электрондық оқу басылымдарын әзiрлеу және тираждау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   022       Бiлiм беру    Жалпы орта және      Жыл     Қазақстан
              жүйесiн ақ-   жоғары бiлiм дең-    бойы    Республи-
              параттандыру  гейлерiнде бiлiм             касы Бiлiм
                            беру ұйымдарының             және ғылым
                            бақылау және талдау          министрлiгi
                            жүйесiн дамыту;

                            Қазақстан Республи-
                            касы Бiлiм және
                            ғылым министрлiгiнiң
                            бiлiм порталын және
                            үш ресурстық орта-
                            лықтарын (Алматы,
                            Астана, Қарағанды
                            қалаларында) құру;

                            Жалпы орта бiлiм
                            беру ұйымдарына
                            Қазақстан Республи-
                            касы бiлiм беру
                            стандарттарына сәйкес
                            қазақша және орысша
                            тiлдерiнде 16 элек-
                            трондық оқыту басы-
                            лымдарын әзiрлеу;

                            Жалпы орта бiлiм
                            беру ұйымдарына
                            қазақша және орысша
                            тiлдерiнде әзiрленген
                            электрондық оқыту
                            басылымдарын тираждау
                            және тасымалдау.

                            Жоғары және орта
                            бiлiм беру деңгейде
                            қашықтықтан оқыту
                            технологияларын
                            (кейс-, ТД- және
                            желiлiк), бағдарла-
                            малық және әдiсте-
                            мелiк қамтамасыз
                            етудi әзiрлеу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бiрыңғай бiлiм беру ақпараттық ортасының негiзi қаланады, ол:
      - бiлiм беру дамытуды ақпараттық және ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз етудiң бiрыңғай жүйесiнiң негiзiн қалыптастыруға;
      - бiлiм беру объектiлерiн және процестерiн тиiмдi басқару үшiн жүйе құруға;
      - қазiргi электрондық оқу басылымдарын (ЭОБ) әзiрлеу және оқу процесiне енгізу, жалпы бiлiм беретiн мектептердiң негізгі пәндерi бойынша ЭОБ-тың тираждалуын ұйымдастыру және олардың дәстүрлi оқу құралдармен ықпалдасуын жүзеге асыруға;
      - бiлiм беру ақпараттық ресурстық орталықтарын құруға;
      - әртүрлi деңгейдегi бiлiм беру ұйымдары үшiн қашықтықтан оқыту жүйесiн ұйымдастыруға.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
242-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 242-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарындағы кадрлардың
бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 163368 мың теңге (бір жүз алпыс үш миллион үш жүз алпыс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8 , 21, 27, 41-баптары , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінің мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындап, кәсiптiк шеберлiктерiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес өздерiнiң кәсiптiк қызметi саласында бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, iскерлiктерi мен дағдыларын жаңартып отыру. Бiлiм беру, спорт және денешынықтыру мамандарының кәсiптiк бiлiмдерi мен дағдыларын тереңдету, консультативтiк-әдiстемелiк көмек көрсету. Аймақтық бiлiм беру жүйелерi мен оқу орындарын басқарудың сапасын арттыру, мектеп мұғалiмдерiнiң компьютерлiк сауатын қамтамасыз ету, мектептi 12 жылдық оқуға көшiру үшiн кадрлар даярлау, бiлiм ұйымдарында мұғалiмдер мен оқытушылардың жұмысқа кәсiптiк және психологиялық дайындық сапасын арттыру. Ұйымдардың, бiлiм басқармаларының, бiлiм берудiң барлық деңгейдегi педагог қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру. Ғарыш байланыстары бойынша мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру мен қайта даярлау. Ғарыштық қызмет мамандарының шет елдегi стажировкасы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiлiктiлiктi арттыру және басшы кадрлар мамандарын қайта даярлау жөнiндегi бiлiм функцияларын жүзеге асыру, бiлiм ұйымдары мұғалiмдерi мен педагогтарының кәсiптiк бiлiмдерi мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, отандық психологиялық-педагогикалық ғылым мен практиканың озық педагогикалық тәжiрибесi мен жетiстiктерiн насихаттау және тарату. Мамандардың отандық және шетелдiк озық тәжiрибеде тиiстi ғылым мен техника салаларындағы жаңа жетiстiктер туралы бiлiм алуға деген талабын қанағаттандыру, бұрын алған кәсiптiк бiлiмдi тереңдету немесе жаңа кәсiптiк бiлiм алу. Ғарыш байланыстары бойынша мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру мен қайта даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   023       Мемлекеттiк   Педагог кадрлардың   Жыл     Қазақстан
              бiлiм беру    бiлiктiлiгiн арттыру бойы    Республи-
              ұйымдарындағы және қайта даярлау           касының
              кадрлардың    бойынша бiлiктiлiк           Бiлiм және
              бiлiктiлiгiн  көтеру институтта-           ғылым ми-
              арттыру және  рында жаңа форма-            нистрлiгi
              қайта даярлау циялық педагогтар
                            дайындау. Әртүрлi
                            бағытта педагог
                            кадрлардың бiлiктi-
                            лiгiн арттыру және
                            қайта даярлау.
                            Ғарыш байланыстары
                            бойынша мамандардың
                            бiлiктiлiгiн арттыру
                            мен қайта даярлау.
                            Ғарыштық қызмет
                            мамандарының шет
                            елдегi стажировкасы.

                            Психология-медицина-         Түзеу
                            педагогика мамандары         педагоги-
                            үшiн бiлiктiлiгiн            касының
                            арттыру курстарын            ұлттық
                            өткiзу.                      ғылыми-
                                                         практи- 
                                                         калық
                                                         орталығы

                            Тыңдаушылардың орта         
                            жылдық саны - 6065.

                            Қазақстан Республи-         
                            касының Білiм және
                            ғылым министрлiгiнiң         Қазақстан
                            бұйрығымен бекiтiл-          Республи-
                            ген сатып алынатын           касының
                            жабдықтар тiзбесiне          Бiлiм және
                            сәйкес Республикалық         ғылым ми-
                            бiлiм беру жүйесiнiң         нистрлiгi
                            басшы және ғылыми-
                            педагогикалық кадр-
                            лары бiлiктiлiгiн
                            арттыру институтына
                            материалдық-техника-
                            лық базаны нығайту
                            күрделi трансферттер.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: құрылған 5 жоғары оқу орындарының базасында педагогикалық кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыратын институттарында әртүрлi бағытта жаңа формациялы педагог кадрларын даярлау және қайта даярлау. Бiлiм беру жүйесiне, спорт пен дене тәрбиесiне озық тәжiрибенiң жаңа әдiстерiн, отандық және шетелдiк ғылым мен техниканың соңғы жетiстiктерiн енгiзу. Теориялық және практикалық білімді жаңарту, кәсіптік білімді қалыптастыру және бекемдеу. Ғарыш байланыстары бойынша мамандардың біліктілігін арттыру мен қайта даярлау.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
243-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 243-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Сейсмологиялық ақпарат мониторингi"
деген 024 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 194790 мың теңге (бір жүз тоқсан төрт миллион жетi жүз тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының 1 , 5 ,   10, 11, 14, 15, 28-баптары ; "Ұлттық қауiпсiздiк туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңының 1 , 2 , 7 , 8 ,   17, 25-баптары ; "Алматы қаласында, Алматы және Талдықорған облыстарында мүмкiн болатын жерсiлкiнiстерiнiң шығынын азайту және олардың зардаптары жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 30 желтоқсандағы N 1490 қаулысы ; "Республиканың сейсмологиялық қауiптi аймақтарындағы жойқын жерсiлкiнiстердiң шығынын азайту шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының сейсмологиялық қауiптi аудандарында жерсiлкiнiстерiн болжау мақсатымен кешендi зерттеулер ұйымдастыру және өткiзу, материалдық-техникалық базаны нығайту және сапалы ғылыми қызмет үшiн сейсмикалық стансаларды қайта жарақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Бақылаудағы аумақ пен iргелес аудандардағы жерсiлкiнiстерi туралы деректердi тiркеу және өңдеу; далалық аспаптармен бақылау жүргiзу және стационарлық станциялар желiсiнде сапалы әрi үздiксiз сейсмикалық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, гидрогеодинамикалық, деформографиялық, ойыс өлшеу, сейсмобиологиялық ақпарат алу, алған ақпаратты алғашқы өңдеуден өткiзу; зерттелетiн аумақты сейсмикалық бақылау тәртiбi бойынша тақырыптық жұмыстар жүргiзу; Қазақстан Республикасының аумағында сейсмикалық мониторингтi жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының аумағында қатты жерсiлкiнiстердiң эпицентрлiк аймақтарында уақытша сейсмикалық және геофизикалық станциялардың және өзге де бақылау түрлерiнiң жұмысын жандандыру және қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы директивалық органдарының өкiмi бойынша жұмыстар орындау; бақылаудағы аумақ бойынша барлық байқалған және күштi жерсiлкiнiстер туралы Қазақстан Республикасының директивалық органдарын мезгiлiнде хабарландырып отыру; Бiлiм және ғылым министрлiгi жанындағы жерсiлкiнiстерiн болжау жөнiндегi ведомствоаралық Комиссияға мезгiлiнде материалдар берiп отыру; жерсiлкiнiстерiнiң оперативтiк каталогтарымен бюллетендерiн жасау, сейсмологиялық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, деформографиялық және басқа да ақпараттар мұрағатын құрастыру; аспаптық бақылау деректерiн тiркеу, жөнелту және өңдеу үрдiстерiн автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргiзу; жерсiлкiнiстер болжамдары бойынша бақылау жүргiзу және материалдарды өңдеу үшiн жаңа әдiстер мен техникалық құралдарды енгiзу. Бақылауларды, тапсыруларды және деректердi өңдеудi автоматтандыру үшiн сейсмикалық стансалардағы аппаратураны жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   024       Сейсмология-  Алға қойылған талап- жыл     Қазақстан
              лық ақпарат   тарды орындау үшiн   бойы    Республи-
              мониторингi   штаттық саны 296             касының
                            адамдық лимит                Бiлiм және
                            шегiнде Сейсмология-         ғылым ми-
                            лық тәжiрибелiк экс-         нистрлiгi
                            пидицияны қамтамасыз         Сейсмоло-
                            ету.                         гиялық
                            Сейсмологиялық стан-         тәжiрибе-
                            саның материалдық-           лiк-әдiс-
                            техникалық жағдайын          темелiк
                            нығайту мақсатында           экспе-
                            негiзгi құралдар             дициясы
                            сатып алу.
                            Сейсмикалық цифрлық
                            аппаратура 6 дана;
                            капилярлық электро-
                            форез жүйесi -
                            1 дана; иономерi -
                            30 дана; газ хроно-
                            метрi - 1 дана;
                            персоналдық компью-
                            терлер - 8 дана; УАЗ
                            автомашинасы - 5
                            дана; дистиляторлар
                            - 4 дана; күштiк
                            трансформаторлар -
                            2 дана; бензоэлектр-
                            лiк агрегаттар - 4
                            дана.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының аумағындағы жерсiлкiнiстер каталогы; алғашқы бақылау материалдарының (сейсмограммалардың, цифрлық сейсмограммалардың, деформограммалардың, күштi қозғалыстар жазбасының, геофизикалық, гидрогеологиялық, сейсмобиологиялық бақылаулар және жер қабығы қозғалыстарын қазiргi бақылау бойынша алғашқы материалдары) мұрағаттары; бақылау түрлерi бойынша деректердiң базалары; сейсмикалық ("Сейсмо", "Бадис", "Уақытша қатарлар", "Карточка", "Кармех"); геофизикалық ("Магнитка", "Теллурика"), гидрогеологиялық ("Геохим"), қазiргi қозғалыстар ("Қабық"); өлшеу параметрлерi негiзiнде жерсiлкiнiстердiң күн сайынғы оперативтi болжамдары (барлығы 365 болжам); Бiлiм және ғылым министрлiгi жанындағы жерсiлкiнiстерiнiң болжамдары жөнiндегi ведомствоаралық Комиссияға күн сайын бақылау материалдарын берiп отыру.
      Сейсмологиялық стансалардың беретiн өңделген ақпараттарының сапалығы мен автоматты оперативтiк үдерiсiнiң сенiмдiлiгiн арттыру мақсатында құрылғыларды жаңарту.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
244-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 244-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету
және бiлiм беру қызметтерiнiң сапасын талдау"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 751484 мың теңге (жетi жүз елу бiр миллион төрт жүз сексен төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24-сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "СПИД ауруының алдын алу туралы" 1994 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 6-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау ұйымдарының жүйесiн басқаруды жетiлдіру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256 қаулысы , "Бiлiм ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау Ережесін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 3 қыркүйектегi N 1305 қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасында СПИД эпидемиясына қарсы мемлекеттік концепциясы" туралы 2000 жылғы 5 желтоқсандағы N 1808 қаулысы , "Қазақстан Республикасында СПИД iндетiне қарсы күрес жөнiндегi мемлекеттiк саясат тұжырымдамасы" туралы Қазақстан Республикасында СПИД iндетiне қарсы күрес жөніндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1207 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылға 28 қазандағы N 1111 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм берудегi жалпы әлеуметтiк үрдiстердi ескере отырып бiлiм деңгейлерi үшiн жалпыға мiндеттi мемлекеттiк бiлiм стандарттарын жасау және енгiзу, бiлiм берудi басқару жүйесiн жетiлдiру. Денешынықтыру және спорт саласында ғылыми-әлеуметтiк жұмыстарды жүзеге асыру, алынған бағдарламалар, әдiстемелiк ұсынымдар және құралдар түрiндегi нәтижелердi тарату. Бiлiм ұйымдарында бiлiм сапасын бақылаудың жаңа технологияларын енгiзудi жүзеге асыру. Бiлiм берудiң барлық деңгейлерiнде оқушылардың бiлiмдерiн бағалауды қамтамасыз ету. Мектепке дейiнгi білiм берудiң стратегиялық дамуын қамтамасыз ету. Жас балаларға алғашқы түзету педагогикалық көмек көрсету бойынша ғылыми-әдiстемелiк жұмысты iске асыру. Мектепке дейiнгi, орта және жоғары бiлiмнiң сапасын бағалау, сондай-ақ бiлiм берудiң барлық деңгейлерi үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк құралдардың сапасын арттыру. Барлық деңгейлерде бiлiм беру үшiн оқу әдебиеттерiн әзiрлеудi қамтамасыз ету. Кәсiптiк бiлiм беру бағдарламаларының институциалдық, аккредитациялық қызметiн iске асыру. Жұмысшы кадрлар мен техникалық мамандар мен қызметшiлердiң кәсiптiк дайындығына тәуелсiз бағалау өткiзудi ұйымдастыру-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету. Аэроғарыш саласы бойынша кадрларды дайындау және бiлiктiлiгiн арттыруды қамтамасыз ету. ВИЧ- инфекциясының эпидемиясын ескерту бойынша алдын алу жұмыстарына бақылау мен талдау жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тестiлеу теориясы мен методологиясы бойынша ғылыми-әдiстемелiк зерттеулер жүргiзу, мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттары мен оқу-бағдарламалық құжаттамалар тәртiбiн сақтауды әзiрлеу және талдау. Денешынықтыру мен спорт бойынша бағдарламалар мен ұсынымдар әзiрлеу. Республикада бiлiм ұйымдарында 12 жылдық оқу мерзiмi енгiзiлген мектептердiң бастапқы саты үлгiсiн сынау бойынша эксперименттiк жұмыс бағдарламасын iске асыру. Бiлiм мекемелерiнiң сапасы мен оқу материалдарын қорыту сапасын анықтау, жалпы бiлiм беру мектептерiнiң 4, 9 сыныптары оқушыларының мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттарына сай екенiн бағалау, оқушы контингенттерiн құру механизмiн жетiлдiру. Кәсiптiк бiлiм бағдарламаларын аккредитациялаудан өткiзу. Жұмысшы кадрлар мен техникалық мамандар мен қызметшiлердiң кәсiптiк дайындығына тәуелсiз бағалау өткiзудi ұйымдастыру-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету. Аэроғарыш саласы бойынша кадрларды дайындау және бiлiктiлiгiн арттыруды қамтамасыз ету. Білiм беру ұйымдары үшiн ВИЧ- инфекциясы мәселелерi бойынша интеграцияланған курстар, құралдар мен әдiстемелiк ұсыныстар әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   025       Бiлiм беру    Жас балаларға ал-    Жыл     Түзеу
              жүйесiн әдiс- ғашқы түзету педа-   бойы    педагоги-
              темелiк       гогикалық көмек              касының
              қамтамасыз    көрсетудi әдiсте-            ұлттық
              ету және      мелiк қамтамасыз             ғылыми-
              бiлiм беру    ету.                         практикалық
              қызметтерiнiң                              орталығы
              сапасын       Бiлiм деңгейлерi             Қазақстан
              талдау        бойынша стандарттар          Республи-
                            әзiрлеу                      касының
                            12 жылдық оқуға              Бiлiм және
                            көшудi әдiстемелiк           ғылым ми-
                            қамтамасыз ету;              нистрлiгi
                            дене тәрбиесi бойын-
                            ша әдiстемелiк
                            басылымдар әзiрлеу;
                            оқу-әдiстемелiк
                            құралдар, мектеп
                            жасындағы балаларды
                            iздестiрудiң және
                            есепке алудың әдiс-
                            темесi мен талдауын
                            әзiрлеу.

                            Орталық мектепке             "Мектепке
                            дейiнгi бiлiм берудi         дейiнгi
                            дамытудың әдiснамалық        балалық
                            негiздер стратегиясын        шақ"
                            әзiрлеу.                     республи-
                                                         калық
                                                         ғылыми-
                                                         практикалық
                                                         орталығы

                            Оқулықтар мен оқу-           "Оқулық"
                            әдiстемелiк әдебиеттi        ғылыми-
                            әзiрлеудi және басып         әдiстемелiк
                            шығаруды әдiстемелiк         орталығы
                            қамтамасыз ету.

                            Бiлiм беру жүйесi            Бiлiм беру
                            жай-күйiнiң монито-          сапасын
                            рингiн жүзеге асыру.         бағалаудың
                            Қазақстан Республи-          ұлттық
                            касында бiлiм берудiң        орталығы
                            жай-күйi туралы
                            ұлттық баяндаманы
                            дайындау.

                            Жоғары оқу орындарын         Ұлттық
                            институционалдық             аккредиттеу
                            аккредиттеу және             орталығы
                            кәсiптiк бiлiм беру
                            бағдарламаларын
                            аккредиттеу.

                            Жұмысшы кадрлар мен          Республи-
                            техникалық және              калық
                            қызметтер көрсету            бiлiктi-
                            еңбегi мамандарының          лiктi беру
                            кәсiби даярлығын,            және
                            олардың білiктілігiн         қуаттау
                            беру және қуаттауды          орталығы
                            бағалауды тәуелсiз
                            жүргiзу.

                            Қазақстан Республи-          Қазақстан
                            касының Бiлiм және           Республи-
                            ғылым министрлiгiнiң         касының
                            бұйрығымен бекiтiлген        Бiлiм және
                            сатып алынатын               ғылым ми-
                            жабдықтар тiзбесiне          нистрлiгi
                            сәйкес білiм инфрас-
                            труктура орталықтарына
                            басты құралдар алуға
                            күрделi трансферттер.
                            Бiлiм берудi дамыту
                            институттарын (орта-
                            лықтарын) ашуға және
                            олардың қызметiн
                            қамтамасыз ету үшiн
                            трансферттер аудару.
                            Аэроғарыш саласы
                            бойынша кадрларды
                            дайындау және бiлiк-
                            тiлiгiн арттыруды
                            қамтамасыз ету үшiн
                            әдiстемелiк және оқу
                            құралдарын әзiрлеу
                            және басып шығару.
                            Білiм беру ұйымдары
                            үшiн ВИЧ- инфекциясы
                            мәселелерi бойынша
                            интеграцияланған
                            курстар, құралдар
                            мен әдiстемелiк
                            ұсыныстар әзiрлеу.
                            ВИЧ- инфекциясының
                            эпидемиясын ескерту
                            бойынша алдын алу
                            жұмыстарына бақылау
                            мен талдау жүргiзу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қазiргi сабақ беру әдiсiнiң бiлiм практикасына оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеу және енгiзу, мұның өзi бiлiм ұйымдарында оқытудың сапалық деңгейiн жақсартады. Бастауыш және орта кәсiптiк, жоғары кәсiптiк мамандықтар бойынша стандарттар әзiрлеу. Жаңа оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеу және енгiзу. Жаңа ақпараттық технологияларды ескере отырып оқу-әдiстемелiк әзiрлемелердi оқу процесiне, сондай-ақ денешынықтыру мен спортты дамытуға енгiзу. Салауатты өмiр салтын насихаттау, ақпаратты арттыру, бiлiм алушылардың мiнез-құлқын өзгерту, ВИЧ iндетiнiң алдын алу саласында бiлiм сапасын жақсарту. Мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытудың  мемлекеттiк стандарттарын жасау. Кәсiптiк бiлiм беру бағдарламаларының институциалдық, аккредитациялық қызметiн iске асыру. Жұмысшы кадрлар мен техникалық мамандар мен қызметшiлердiң кәсiптiк дайындығына тәуелсiз бағалау өткiзудi ұйымдастыру-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету. Аэроғарыш саласы бойынша кадрларды дайындау және бiлiктiлiгiн арттыруды қамтамасыз ету үшiн 10 әдiстемелiк және оқу құралдарын басып шығару. Бiлiм берудi дамыту институттары ашылады.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
245-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне арнайы (түзету) бiлiм беру ұйымдары арнаулы
техникалық және орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз
етуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 202894 мың теңге (екi жүз екi миллион сегiз жүз тоқсан төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексі , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 20-бабы , "Мүмкiндiгi шектеулi балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шiлдедегі Заңының 6 , 9-баптары , "Қазақстан Республикасында білiм беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: арнаулы ұйымдарды мүгедек балаларды арнаулы техникалық және компенсаторлық құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ой-зердесiн кеңейтуге, әлеуметтiк-тұрмыстық бейiмделу деңгейiн көтеруге арнаулы техникалық және компенсаторлық құралдар алуға қаржылық көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   026       Облыстық      Қазақстан Республи-  Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  касы Үкiметiнiң      бойы    Республи-
              Астана және   шешiмiне сәйкес              касының
              Алматы қала-  арнайы түзету меке-          Бiлiм және
              ларының       мелерiнде мектепке           ғылым ми-
              бюджеттерiне  дейiнгi және мектеп          нистрлiгi,
              арнайы        жасындағы оқушылар-          Облыстар-
              (түзету)      дың есту функцияла-          дың, Астана
              бiлiм беру    рын зерттеу үшiн,            және Алматы
              ұйымдары      сондай-ақ көру               қалала-
              арнаулы тех-  органдарының бұзы-           рының
              никалық және  луын түзету әрi              әкiмдерi
              орнын толтыру өтемi үшiн техника-
              құралдарымен  лық және компенса-
              қамтамасыз    торлық құралдар
              етуге берi-   сатып алу үшiн рес-
              летiн ағым-   публикалық бюджеттен
              дағы нысаналы облыстық бюджеттерге,
              трансферттер  Астана және Алматы
                            қалаларының бюджет-
                            терiне қаржы бөлудi
                            қамтамасыз ету.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: түзету дамытушы бiлiм берудiң сапасы қамтамасыз етiледi, әлеуметтiк бейiмделу деңгейi көтерiледi.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
246-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 246-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 , 2005.12.31. N 509м қаулыларымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Бiрыңғай ұлттық тестiлеу жүйесiн жасау"
деген 027 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 485638 мың теңге (төрт жүз сексен бес миллион алты жүз отыз сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 35-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу жетiстiктерiнiң жоғары сапасын қамтамасыз ететiн сыртқы тәуелсiз жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiрыңғай өлшеу материалдарының көмегi арқылы бiлiм сапасын мемлекеттiк бақылауды және басқаруды қамтамасыз ету, бiлiм сапасын бағалаудың, әдiлдiгiн, нақтылығын арттыру, кәсiптiк жоғары және орта бiлiм беруге жол ашуда әлеуметтiк әдiлдiктi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   027       Бiрыңғай      Қорытынды бағалауға  Жыл     Қазақстан
              ұлттық        жататын мектеп бағ-  бойы    Республи-
              тестiлеу      дарламасының мiн-            касының
              жүйесiн жасау деттi пәндерi бо-            Бiлiм және
                            йынша аттестациялық          ғылым ми-
                            үлгiдегi тестiлер            нистрлiгi,
                            дайындау. Бiтiрушiнің        Бiлiм беру
                            базасының деректерiн         мен тестi-
                            қалыптастыру. Тесті-         леудiң
                            леудi ұйымдастыру және       мемлекет-
                            өткiзу.                      тiк стан-
                            Бiрыңғай ұлттық тестiлеу     дарттары-
                            жеткiзудi ұйымдастыру.       ның ұлттық
                            бойынша республика-          орталығы
                            лық семинар кеңестер        
                            өткiзу.
                            Бiрыңғай ұлттық
                            тестiлеу бойынша сайт
                            жұмысын құру және
                            қамтамасыз ету.
                            Авторларға, сарапшы-
                            ларға ақы төлеу.
                            Тестiлiк тапсырма-
                            лардың базасын құру.
                            Тестiлер өткiзу 134
                            пункттерiнiң қызметiн
                            қамтамасыз ету және
                            ертеректе жоғары оқу
                            орындарында ашылған
                            49 пункттерiн жабдықтау.

                            Тамақтандыруды, тұруын       Қазақстан
                            және балаларды тестiлеу      Республи-
                            пункттерiне жеткiзудi        касы Бiлiм
                            ұйымдастыру.                 және ғылым
                                                         министр-
                                                         лiгiнiң
                                                         бiлiм беру
                                                         саласында-
                                                         ғы бақылау
                                                         және атт-
                                                         естациялау
                                                         комтетi
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бiлiм беру ұйымдарының қызметiне әдiл баға берiледi және олардың нақты рейтингi айқындалады. Жалпы бiлiм беру мектептердiң бiтiрушiлерiн жоғары оқу орындарына түсу емтихандарымен бiрлестiрiлген сыртқы қорытынды аттестациялау жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
247-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 247-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттерiне жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 028 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

            1. Құны: 2947277 мың теңге (екi миллиард тоғыз жүз қырық жетi миллион екi жүз жетпiс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 41-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң үлгі штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168 қаулысы , "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм беру ұйымдарының үлгiлiк штаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкестендiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiлiм беру ұйымдарының типтiк штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге облыстық, Алматы қалалық бюджеттердi қаржылай қолдау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   028       Облыстық      Қазақстан Республи-  Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  касы Үкiметінiң      бойы    Республи-
              Астана және   шешiмiне сәйкес              касының
              Алматы қала-  мемлекеттiк жалпы            Бiлiм және
              ларының       орта бiлiм мекеме-           ғылым ми-
              бюджеттерiне  лерiнiң үлгілік              нистрлiгi,
              жалпы орта    штаттарын ұстауды            Облыстық
              білім беретiн қамтамасыз етуге             әкiмдер
              мемлекеттiк   республикалық бюд-
              мекемелердiң  жеттен облыстық
              үлгі штатта-  бюджеттерге, Алматы
              рын ұстауды   қалалық бюджеттерге
              қамтамасыз    қаржы бөлудi
              етуге берi-   қамтамасыз ету.
              летiн ағымда-
              ғы нысаналы
              трансферттер
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бiлiм беру мекемелерiнiң бiлiм саласындағы өзгерістерге сай жұмыс істеуі.
      *) республикалық бюджет есебінен трансферттерді жұмсауды іске  асыру жөніндегі шаралардың тізімі, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштерi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
248-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 248-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттерiне жаңадан пайдалануға берiлетiн
бiлiм беру объектiлерiн ұстауға берiлетiн ағымдағы
нысаналы трансферттер"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2251428 мың теңге (екi миллиард екi жүз елу бiр миллион төрт жүз жиырма сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 43-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Бiлiм ұйымдары желiсiнiң мемлекеттiк кепiлдi нормативi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы N 300 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегі 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мектеп жасындағы балаларды мектептегi оқумен қамту, бiлiм беру қызметiнiң қолжетiмдiлiгін кеңейту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмiне сәйкес бiлiм ұйымдары желiсiн кепiлдi нормативпен қамтамасыз ету үшiн облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   029       Облыстық      Қазақстан Республи-  Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  касы Yкiметiнiң      бойы    Республи-
              Астана және   шешiмiне сәйкес              касының
              Алматы қа-    жаңадан iске қосы-           Бiлiм және
              лаларының     латын бiлiм нысан-           ғылым ми-
              бюджеттерiне  дарын қаржыландыру           нистрлiгi,
              жаңадан пай-  облыстық бюджет-             Облыстар-
              далануға      терге, Астана және           дың, Астана
              берiлетiн     Алматы қалаларының           және Алматы
              бiлiм беру    бюджеттерiне берi-           қалала-
              объектiлерiн  летiн республикалық          рының
              ұстауға берi- бюджеттен қаржы              әкiмдерi.
              летiн ағым.   бөлудi қамтамасыз
              дағы ныса.    ету.
              налы транс.
              ферттер
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * бiлiм желiлерiнiң кепiлдi нормативiне сәйкес мектептердiң, интернаттық мекемелерiнiң желiсiн сақтау әрi дамыту. Оқу процесiн жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандарттарға сәйкес жүргiзу.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

              Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнің       
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына   
248-1-қосымша     

      Ескерту. 248-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2005 жылға арналған
030 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк
тапсырысы негізiнде кәсiптік орта оқу орындарында оқып
жатқандар үшiн жол жүруге өтемақы төлеуге берілетiн ағымдағы
нысаналы трансферттер" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 247022 мың теңге (екi жүз қырық жетi миллион жиырма екi мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi Заңының 6-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде кәсiптiк орта бiлiм беру ұйымдарындағы бiлiм алушы оқушыларды әлеуметтiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында оқып жатқандар үшiн жол жүруге өтемақы төлеуге қаржылай көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары*:
____________________________________________________________________
N |Бағ-|Кiшi |Бағдарлама-|    Бағдарламаны    | Іске  |   Жауапты
   |дар-|бағ- | ның (кіші |     іске асыру     | асыру |орындаушылар
   |ла- |дар- |бағдарлама-|     жөніндегі      |мерзімі|
   |ма- |лама-|ның) атауы |     іс-шаралар     |       |
   |ның |ның  |           |                    |       |
   |коды|коды |           |                    |       |
___|____|_____|___________|____________________|_______|____________
1 |  2 |  3  |     4     |          5         |   6   |     7
____________________________________________________________________
1   030      Облыстық      Қазақстан Республи-  2005    Қазақстан
             бюджеттерге,  касы Үкiметiнiң      жылдың  Республикасы
             Астана және   шешiмiне сәйкес      екінші  Білім және
             Алматы        облыстық бюджеттерге, жарты  ғылым
             қалаларының   Астана және Алматы   жылдығы министрлігі,
             бюджеттерiне  қалаларының бюджет-          облыстардың,
             жергілікті    терiне республика-           Астана және
             атқарушы      лық бюджеттен                Алматы
             органдардың   жергілiктi атқарушы          қалаларының
             мемлекеттік   органдардың мемле-           әкімдері
             тапсырысы     кеттік тапсырысы
             негiзiнде     негiзiнде кәсіптiк
             кәсіптiк      орта оқу орында-
             орта оқу      рында оқып
             орындарында   жатқандар үшін жол
             оқып          жүруге өтемақы төлеу-
             жатқандар     ге берілетiн ағымда-
             үшін жол      ғы нысаналы
             жүруге өтем-  трансферттер аудару.
             ақы төлеуге
             берілетiн
             ағымдағы
             нысаналы
             трансферттер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
кәсіптiк орта оқу орындарындағы бiлiм алушы оқушыларды әлеуметтiк
қолдау.

      *Ескерту: Iске асыру жөнiндегі iс-шаралар тiзбесi,
республикалық бюджеттен түсетін трансферттердi игеру шеңберiнде
күтілетін нәтижелер сипатталатын сандық және сапалық көрсеткіштер
тиiстi жергілікті бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
249-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Алматы қаласының бюджетiне бiлiм беру объектiлерiнiң
сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берiлетiн
нысаналы даму трансферттерi"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500000 мың теңге (бec жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Алматы қаласы бойынша бiлiм беру ұйымдары нысандарына сейсмологиялық берiктiк жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Бiлiм беру нысандарының сейсмологиялық берiктiгi үшiн Алматы қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   031       Алматы        Бiлiм беру нысанда-  Жыл     Қазақстан
              қаласының     рының сейсмологиялық бойы    Республи-
              бюджетiне     берiктiгiн күшейту           касының
              білім беру    үшiн Алматы қаласы-          Бiлiм және
              объектiлерi-  ның бюджетiне мақ-           ғылым ми-
              нiң сейсмо-   сатты даму транс-            нистрлiгi,
              тұрақтылығын  ферттерiн аудару.            Алматы
              күшейту үшiн                               қаласының
              берiлетiн                                  әкiмi
              нысаналы даму
              трансферттерi
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптамадан өткен және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама; бөлiнген қаражатты бөлу туралы және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес Алматы қаласы әкiмiнiң шешiмiне сәйкес тiзбе бойынша Алматы қаласының бiлiм беру нысандарын сейсмологиялық берiктiгiн күшейту.

      Ескерту:
      *) бөлiнген қаражатты бөлу туралы Алматы қаласы әкiмiнiң шешiмiне сәйкес нысандар тiзбесi, белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама бойынша шаралар, республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелер сипатын бiлдiретiн сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi

       Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнің       
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына   
249-1-қосымша     

      Ескерту. 249-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2005 жылға арналған
032 "Білiм берудi және ғылымды институционалдық
дамыту" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 720000 мың теңге (жетi жүз жиырма миллион теңге ).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттік кодексi ; "Бiлiм туралы" 1999 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң халықаралық "Болашақ" стипендиясына үмiткерлердi iрiктеудiң және берудiң Ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 12 қазандағы N 470 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттің қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: екiншi деңгейдегi банктер арқылы білiм берудiң кредиттеу процесiн қамтамасыз ету; "Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде кадрлар даярлауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: екiншi деңгейдегi банктерде студенттік кредиттерді кепiлдендiру жөнiндегi инфрақұрылым жасау және шет елде жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлауды әкiмшілендiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
____________________________________________________________________
N |Бағ-|Кiшi |Бағдарлама-|    Бағдарламаны    | Іске  |   Жауапты
   |дар-|бағ- | ның (кіші |     іске асыру     | асыру |орындаушылар
   |ла- |дар- |бағдарлама-|     жөніндегі      |мерзімі|
   |ма- |лама-|ның) атауы |     іс-шаралар     |       |
   |ның |ның  |           |                    |       |
   |коды|коды |           |                    |       |
___|____|_____|___________|____________________|_______|____________
1 |  2 |  3  |     4     |          5         |   6   |     7
____________________________________________________________________
1   032      Білiм берудi
             және ғылымды
             институцио-
             налдық
             дамыту

2       100  Білім беру    "Халықаралық бағдар- 2005   Қазақстан
             және ғылым    ламалар орталығы"    жылдың Республикасы
             саласындағы   АҚ-ның жарғылық      екінші Білім және
             халықаралық   капиталын қалыптас-  жарты  ғылым
             бағдарлама-   тыру.               жылдығы министрлігі
             ларды
             әкiмшілен-
             дiрудi
             ұйымдастыру

3      101   Екiншi        "Қаржы орталығы"     2005   Қазақстан
             деңгейдегі    АҚ-ның оның iшiнде   жылдың Республикасы
             банктерде     екінші деңгейдегi    екінші Білім және
             студенттік    банктерде студент-   жарты  ғылым
             кредиттерге   тік кредиттерге     жылдығы министрлігі
             кепілдік      кепiлдiк беру
             беру жүйесiн  жарғылық капиталын
             ұйымдастыру   қалыптастыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
"Болашақ" стипендиаттарымен уақытылы шарт жасасу және оларды
оқытуға қаражаттар аудару; жоғары оқу орындарының есеп шоттарына
кредиттік ресурстардың уақытылы түсуi және кредиттiк қаражаттардың
екiншi деңгейдегi банктерге қайтарылу кепiлдiгi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
250-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелердi Интернетке қосылуына және трафигiне ақы
төлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500000 мың теңге (бес жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексі , "Бiлiм беру туралы" 1999 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңының 8-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елдiң барлық аумағында бiлiм беру кеңiстiгiнiң бiрлiгiн және бiлiм сапасын жоғарлатуды қамтамасыз ететін бiрыңғай бiлiм беру ақпараттандыру ортасын құру және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру ұйымдарын Интернет желiсiне қосуға және трафигiнiң ақысын төлеуге қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   034       Облыстық      Мемлекеттiк жалпы    Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  орта бiлiм беру      бойы    Республи-
              Астана және   мекемелерiн Интернет         касының
              Алматы қа-    желiсiне қосуға және         Бiлiм және
              лаларының     трафигiнiң ақысын            ғылым ми-
              бюджеттерiне  төлеуге республика-          нистрлiгi,
              жалпы орта    лық бюджеттен облыс          Облыстық,
              бiлiм беретiн бюджеттерiне, Астана         Астана және
              мемлекеттiк   және Алматы қалала-          Алматы
              мекемелердiң  рының бюджеттерiне           қала-
              Интернеткe    қаражат бөлiнудi             ларының
              қосылуын және қамтамасыз ету               әкiмдерi
              трафигiн ақы
              төлеуге берi-
              летiн ағым-
              дағы нысаналы
              трансферттер
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * жалпы орта бiлiм беру мекемелерi Интернет желiсiне қосылады және күнiне 3 сағаттан кем емес Интернет жұмысының трафигi төленедi.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
251-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелердiң кiтапхана қорларын жаңарту үшiн оқулықтар
мен оқу әдiстемелiк кешендердi сатып алуға және
жеткiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 035 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 789300 мың теңге (жетi жүз сексен тоғыз миллион үш жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдары арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жалпы орта бiлiм мемлекеттiк мекемелерiнiң кiтапхана қорларын жаңарту үшiн оқу-әдiстемелiк кешендер мен оқулықтарды сатып алу және жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: облыстық, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы бiлiм беру мекемелерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз етуге қаржылай көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   035       Облыстық      Жалпы орта бiлiм     Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  беретiн мемлекеттiк  бойы    Республи-
              Астана және   ұйымдардың кiтапхана         касының
              Алматы қа-    қорын жаңарту мақса-         Бiлiм және
              лаларының     тында оқулықтар мен          ғылым ми-
              бюджеттерiне  оқу-әдiстемелiк ке-          нистрлiгi,
              жалпы орта    шендер сатып алу             облыстар-
              бiлiм беретiн және жеткiзуге об-           дың, Астана
              мемлекеттiк   лыстық бюджеттерге,          және Алматы
              мекемелердiң  Астана, Алматы қала-         қалала-
              кiтапхана     ларының бюджеттерiне         рының
              қорларын      республикалық бюд-           әкiмдерi
              жаңарту үшін  жеттен қаржы бөлудi
              оқулықтар мен қамтамасыз ету.
              оқу әдiстеме-
              лiк кешендер-
              дi сатып
              алуға және
              жеткiзуге
              берiлетiн
              ағымдағы
              нысаналы
              трансферттер
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * бiлiм мазмұнын жетiлдiруде мемлекеттiк бiлiм саясатының iске асырылуы, оқу барысына жаңа оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi енгiзу, республиканың жалпы бiлiм беру мектептерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету, жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк ұйымдардың кітапхана қорын жаңарту.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
252-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер
құруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 036 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2023300 мың теңге (екi миллиард жиырма үш миллион үш жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзі: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексі , "Білім туралы" Қазақстан республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жалпы бiлiм беру мектептерiнде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: облыстық, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы бiлiм беру мектептерiнде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға қаржылай көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   036       Облыстық      Мемлекеттiк жалпы    Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  орта бiлiм беру      бойы    Республи-
              Астана және   ұйымдарын лингафон-          касының
              Алматы қа-    дық және мультимедия         Бiлiм және
              лаларының     кабинеттерiмен қам-          ғылым ми-
              бюджеттерiне  тамасыз етуге облыс-         нистрлiгi,
              жалпы орта    тық бюджеттерге,             Облыстар-
              бiлiм беретiн Астана, Алматы қала-         дың, Астана
              мемлекеттiк   лық бюджеттерiне             және Алматы
              мекемелерде   республикалық бюд-           қалала-
              лингофондық   жеттен қаржы бөлудi          рының
              және мульти-  қамтамасыз ету.              әкiмдерi
              медиалық
              кабинеттер
              құруға берi-
              летiн ағым-
              дағы нысаналы
              трансферттер
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * жалпы бiлiм беру мектептерiн жаңа буынды жабдықтармен жарақтау, оқушылардың тiл дайындықтарын жақсарту, оқушыларды оқытудың сапасын көтеру.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
253-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк
мекемелердiң материалдық-техникалық базасын нығайтуға
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 286100 мың теңге (екi жүз сексен алты миллион бір жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк бастауыш кәсiптiк бiлiм беру мектептерiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: облыстық, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы бiлiм беру мектептерiнiң материалдық-техникалық базаларын нығайтуға қаржылай көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   037       Облыстық      Мемлекеттiк бастауыш  Жыл    Қазақстан
              бюджеттерге,  кәсiптiк бiлiм беру   бойы   Республи-
              Астана және   мектептерiнiң мате-          касының
              Алматы қа-    риалдық-техникалық           Бiлiм және
              лаларының     базасын нығайтуға            ғылым ми-
              бюджеттерiне  облыстық, Астана,            нистрлiгi,
              жалпы орта    Алматы бюджеттерiне          Облыстар-
              бiлiм беретiн республикалық бюд-           дың, Астана
              мемлекеттiк   жеттен қаржы бөлудi          және Алматы
              мекемелердiң  қамтамасыз ету               қалала-
              материалдық-                               рының
              техникалық                                 әкiмдерi
              базасын ны-
              ғайтуға берi-
              летiн ағым-
              дағы нысаналы
              трансферттер
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * мемлекеттiк бастауыш кәсiптiк бiлiм беру мектептерiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
254-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 254-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттерiне облыстық (қалалық)
педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру
институттарының педагог қызметкерлерiн
қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн
арттыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 430997 мың теңге (төрт жүз отыз миллион тоғыз жүз тоқсан жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: барлық деңгейдегi педагог қызметкерлерiн қайта даярлау мен бiлiктiлiктерiн арттыруға арналған.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: барлық деңгейдегi педагог қызметкерлерiн қайта даярлау мен бiлiктілiктерiн арттыруға облыстық, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерiне республикалық бюджеттен қаржылай көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   038       Облыстық      Облыстық бюджеттер-  Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  ге, Астана, Алматы   бойы    Республи-
              Астана және   қалалық бюджеттерiне         касының
              Алматы қа-    облыстық (қалалық)           Бiлiм және
              лаларының     педагог кадрлардың           ғылым ми-
              бюджеттерiне  білiктiлiгiн арттыру         нистрлiгi,
              облыстық      институттарында              Облыстар-
              (қалалық)     педагог қызметкерле-         дың, Астана
              педагог кадр- рiн қайта даярлау            және Алматы
              лардың бiлiк- мен бiлiктiліктерiн          қалала-
              тiлiгiн арт-  арттыруға республи-          рының
              тыру инсти-   калық бюджеттен              әкiмдерi
              туттарының    қаржы бөлудi қамта-
              педагог қыз-  масыз ету.
              меткерлерiн
              қайта даяр-
              лауға және
              олардың
              бiлiктілiгiн
              арттыруға
              берiлетiн
              ағымдағы
              нысаналы
              трансферттер
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * жыл бойы педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және педагог қызметкерлердi қайта даярлау. Оқу және iс-тәжiрибелiк бiлiмдерiн жаңарту, кәсiптiк бiлiмдерiн қалыптастырумен қатар оны бекiту.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және салалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
255-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог
кадрлардың бiлiктiлiгін арттыру институттарының
материалдық-техникалық базасын нығайтуға ағымдағы
нысаналы трансферттер"
деген 039 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75000 мың теңге (жетпiс бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 44-бабы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: облыстық (қалалық) педагог кадрлардың біліктiлiгiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базаларын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлігiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базаларын нығайту облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн қаржылай қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   039       Облыстық      Облыстық (қалалық)   Жыл     Қазақстан
              бюджеттерге,  педагог кадрлардың   бойы    Республи-
              Астана және   бiлiктілiгiн арттыру         касының
              Алматы        институттарының ма-          Бiлiм және
              қaлаларының   териалдық-техникалық         ғылым ми-
              бюджеттерiне  базаларын нығайту            нистрлiгi,
              облыстық      үшiн облыстардың,            Облыстар-
              (қалалық)     Астана және Алматы           дың, Астана
              педагог кадр- қалаларының бюджет-          және Алматы
              лардың бiлiк- терiне қаржы бөлудi          қалала-
              тiлiгiн арт-  қамтамасыз ету.              рының
              тыру инсти-                                әкiмдерi
              туттарының
              материалдық-
              техникалық
              базасын
              нығайтуға
              ағымдағы
              нысаналы
              трансферттер
_________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      * облыстық (қалалық) педагог кадрлардың  бiлiктiлiгiн арттыру  институттарының материалдық-техникалық базаларын нығайту.
      *) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралар тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетіледi.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
256-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 256-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Жастар саясатын жүргiзу"
деген 040 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 547600 мың теңге (бес жүз қырық жетi миллион алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 28 тамыздағы "Мемлекеттiк жастар саясатының тұжырымдамасы туралы" N 73 Өкiмi ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1993 жылғы 3 мамырдағы "Жастарға арналған әлеуметтiк қызмет құру туралы" N 340 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жастарды дамыту процесiнде социализациялауды ұйымдастыру, әлеуметтік, экономикалық және құқықтық жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: балалар мен жастардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң қызметтерiн қолдау; жастарды еңбек нарығына бiрiктiру үшін жағдайлар жасау; жастардың құқығы мен мүддесін әлеуметтік қорғау; халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту; жастар ортасында азаматтылық пен патриотизмді дамыту; дарынды жастарды қолдау; мемлекеттік жастар саясатын iске асыруды ақпараттық қамтамасыз ету; жастардың бiлiм деңгейiн көтеруге ықпал ету; демалыс кезеңiнде құрылыс жасақтарында студенттерге тұрғын үй тұрғызу бойынша жұмыстар ұсыну; студенттердi тартып "Жасыл Ел" елдi көгалдандыру бағдарламасын жүзеге асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   040       Жастар        Халықаралық жастар-  Жыл     Қазақстан
              саясатын      мен алмасудың шең-   бойы    Республи-
              жүргiзу       берiнде халықаралық          касының
                            семинарлар өткiзу.           Бiлiм және
                            ҚР өңiрлерiнде мем-          ғылым ми-
                            лекеттік жастар              нистрлiгi
                            саясатын iске асыру-
                            дың мониторингiсiн
                            өткiзу: ресми жұмыс
                            сапарлары мен мақ-
                            сатты топтармен
                            кездесу.
                            Жастардың көкейкесті
                            мәселелерi мен мем-
                            лекеттiк жастар
                            саясатын iске асыру
                            бойынша дөңгелек үс-
                            телдер, конференция-
                            лар, семинарлар
                            ұйымдастыру және
                            өткiзу.
                            Қазақстанның Бiрiншi
                            ұлттық жастар Дельфий
                            ойындарын өткiзу.
                            Қазақстанның Ұлттық
                            Дельфий комитетiнiң
                            мәжiлiсiн ұйымдастыру.
                            Yшiншi жастар Дельфий
                            ойындарына ТМД елдерi
                            мемлекеттерiнiң
                            қатысуы.
                            ҚР ҚК жастар баста-
                            масының орталығын
                            күшейту үшiн әскерлiк
                            ІІІ-нұсқаушы жиынын
                            өткiзу.
                            Қазақстан Республи-
                            касының Үкiметi
                            жанындағы жастар
                            iстерi жөнiндегi
                            Кеңесiнiң мәжілісiн
                            ұйымдастыру.
                            Республикалық
                            "Патриот" акциясы
                            шеңберiнде " Жас
                            ұлан" сарбаздар әнi
                            фестивалiн өткiзу.
                            Жастардың ақпараттық
                            бюллетенiн шығару.
                            Жастарға арналған
                            әлеуметтiк қызмет-
                            тердi қолдау.
                             Жастардың бастамала-
                            рын қолдау және
                            жастардың әлеуметтiк-
                            экономикалық дамуына
                            жағдайлар жасауға
                            бағытталған әлеумет-
                            тiк маңызды жобалары
                            iске асыру.
                             "Жасыл Ел" көгалдан-
                            дыру бастамасын iске
                            асыру үшiн "Жасыл Ел"
                            студенттiк және жастар
                            еңбек жасақтары қызме-
                            тiн дамыту.
                             "Жасыл Ел" көгалдан-
                            дыру бастамасын iске
                            асыру мақсатында сту-
                            денттiк құрылыс жасақ-
                            тарының мүшелерiн киiм-
                            кешекпен қамтамасыз ету.
                             Жастар ортасында Пре-
                            зиденттiң Жолдауын на-
                            сихаттауға арналған
                            жастар акциясын өткiзу.
                             "Жасыл Ел" көгалдан-
                            дыру бастамасын iске
                            асыру перспективаларына
                            арналған тақырыптық
                            семинарлар өткiзу.
                             "Жасыл Ел" көгалданды-
                            ру бастамасының рөлiне
                            арналған дөңгелек үстел-
                            дер өткiзу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жас азаматтарды әлеуметтiк қамтамасыз етуге ықпал ету, халықтың аз қамтылған бөлiгiне әлеуметтiк құқықтар мен кепiлдiктер беру. Жас ұрпақты дамыту саласында жастарға және бастамаларын қолдауға арналған әлеуметтiк қызметтер жүйесiн құруға бағытталған жастардың әлеуметтiк мәнi бар жобалары байқауын мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстарды орналастыру арқылы балалар мен жасөспiрiмдердi және жастардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң қызметiн сапалы жақсарту. Жастарды ақпараттық қамтамасыз ету; мемлекеттiк құрылымдардың республиканың жастар ұйымдарымен байланыс тетiктерiн құру және жетiлдiру; жастар ұйымдарын белсендi араластыра отырып, республика аймақтарында жастар саясатын қалыптастыру және жүзеге асыруға жағдай жасау. Жастардың бiлiм беру және мәдени деңгейiн көтеруге, сондай-ақ спорттық шараларға қызығушылығын ұлғайту және салауатты өмiр салтын насихаттауға ықпал ету. Шағын және орта бизнес саласында жастардың жеке кәсiпкерлiкпен айналысуына ұйымдастырушылық, құқықтық және бiлiм беру алғышарттарын құру. Шет елдерде республиканың оң имиджiн қалыптастыру, әрiптес елдер арасында достық қарым-қатынастарды бекiту мақсатында халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту және дамыту.
      Елдi мекендердi көгалдандыруға және темiр жол магистралi мен республикалық маңызы бар автожолдар бойында жасыл аймақтар құруға бағытталған жалпыұлттық жастар iсiн құру арқылы әртүрлi әлеуметтiк жiктердегi жастарды шоғырландыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
257-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 257-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
""Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыштық
зымыран кешенiн құруға кредит беру"
деген 041 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6585000 мың теңге (алты миллиард бес жүз сексен бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы "Байқоңыр" кешенiн тиiмдi пайдалану жөнiндегі ынтымақтастықты дамыту туралы 2004 жылғы 9 қаңтардағы келiсiм; 2004 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы "Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенiн құру туралы келiсiм ;
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ресей Федерациясымен тең құқықтық және өзара тиiмдi ынтымақтастық негiзiнде "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы ғарыштық бағдарламалар мен жобаларды iске асырудағы Қазақстан Республикасының қатысуын кеңейту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: коммерциялық ұшулармен Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының ұлттық ғарыштық бағдарламалары мүддесiнде ұшуларды жүзеге асыру үшiн "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенiн құруға несие беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   041       "Байқоңыр"    1. "Бәйтерек" Қазақ-  Жыл    Қазақстан
              ғaрыш айла-   стан-Ресей бiрлескен  бойы   Республи-
              ғында "Бәй-   кәсiпорны" АҚ "Бәй-          касының
              терек" ғaрыш- терек" ғарыштық              Бiлiм және
              тық зымыран   зымыран кешенiн құру         ғылым ми-
              кешенiн       үшiн бюджеттiк несие         нистрлiгi,
              құруға        беру тәртiбi мен             Қазақстан
              кредит беру   шарттарын анықтау.           Республи-
                            2. Қазақстан Респу-          касының
                            бликасының Қаржы ми-         Қаржы ми-
                            нистрлiгi, Қазақстан         нистрлiгi,
                            Республикасының              "Қазақ-
                            Бiлiм және ғылым ми-         станның
                            нистрлiгi, "Қазақ-           даму банкi"
                            станның Даму Банкi"          АҚ (келi-
                            АҚ және "Бәйтерек"           сiм
                            Қазақстан-Ресей бiр-         бойынша).
                            лескен кәсiпорны" АҚ
                            арасында несиелiк
                            шарт жасау.
                            3. "Бәйтерек" Қазақ-
                            стан-Ресей бiрлескен
                            кәсiпорны" АҚ "Бәй-
                            терек" ғарыштық
                            зымыран кешенiн құру
                            үшiн несиелiк шартқа
                            сәйкес бюджеттiк
                            несие бөлу.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенiн құру, Қазақстан республикасының ғарыштық iрi мемлекет ретiнде қалыптасуы.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
258-ҚОСЫМША        

      Ескерту. 258-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Байқоңыр" кешенiнiң жалға алынған мүлкiнiң есебi"
деген 042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9107 мың теңге (тоғыз миллион бiр жүз жеті мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi ; "Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Заңы; "Одақтық бағыныстағы мемлекеттiк кәсіпорындар мен ұйымдардың Қазақ ССР-i Үкiметiнiң қарамағына көшуі туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1991 жылғы 31 тамыздағы N 410 Жарлығы; "Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдаланудың негiзгi принциптерi мен шарттары туралы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы 1994 жылғы 14 шiлдедегi Келiсiмдi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң 1994 жылғы 14 шiлдедегi қаулысы; "Заңды тұлғаларға бекiтiлмеген мемлекеттiк мүлiктi бекiту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қаңтардағы N 61 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Аэроғарыш комитетінiң "Байқоңырбаланс" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 11 маусымдағы N 563 қаулысы ; 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметiнiң арасындағы "Байқоңыр" кешенiн жалға алу шарты.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясы Үкiметiнiң "Байқоңыр" кешенiнiң жалға алынған мүлкiн есепке алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясы Yкiметiнiң "Байқоңыр" кешенiнiң жалға алынған мүлкiн есепке алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   042       "Байқоңыр"    Қазақстан Республи-  Жыл     Қазақстан
              кешенiнiң     касының заңнамасына  бойы    Республи-
                жалға       сәйкес Ресей Феде-           касының
               алынған      рациясы жалға алған          Бiлiм және
               мүлкiнiң     "Байқоңыр" кешенi            ғылым ми-
                есебi       объектiлерiнiң мүл-          нистрлiгi
                            кiн есепке алу және          Байқоңыр-
                            түгендеу бухгалтер-          баланс
                            лiк есеп жүргiзудi
                            жүзеге асыру мақ-
                            сатында штат саны
                            15 адам мемлекеттiк
                            мекеменi ұстау.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ресей Федерациясы Үкiметi жалға алған "Байқоңыр" кешенiнiң мүлкiн жалға алу.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
259-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының ғарышкер үмiткерлерiн даярлау"
деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4749 мың теңге (төрт миллион жетi жүз қырық тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджеттiк кодексi ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанынан Қазақстан Республикасының ғарышкерлерiне кандидаттарды алдын ала iрiктеу жөнiндегi ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 қаңтардағы N 27 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi мен Ресей авиация-ғарыш агенттiгi арасындағы Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерiне кандидаттардың Ю.А.Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында жалпығарыштық дайындықтан өту тәртiбi мен шарттары туралы хаттамаға қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 2 маусымдағы N 510 қаулысы ; "Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында Қазақстан Республикасының ғарышкерлiкке кандидаттарын даярлауға байланысты шығыстардың нормаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 3 маусымдағы N 522 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Халықаралық ғарыш станциясында ұшу және ғарыштық зерттеулер мен тәжiрибе жасаудың қазақстандық бағдарламасын орындау үшiн Қазақстан Республикасының ғарышкерлерiне Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында (Мәскеу қаласы) екi кандидатты дайындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ғарышкерлерге екi кандидатты Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлау мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынау орталығында (Мәскеу қаласы) болуы және оқуы үшiн жағдайды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   043       Қазақстан     Қазақстан Республи-  Жыл     Қазақстан
              Республикасы- касының ғарышкерiне  бойы    Республи-
              ның ғарышкер  кандидаттарды                касының
              үмiткерлерiн  Ю.А.Гагарин атындағы         Бiлiм және
              даярлау       РҒДМҒЗСО-да жалпы            ғылым ми-
                            ғарыштық даярлықтан          нистрлiгi
                            өткiзу үшiн, стипен-
                            дия, iссапар шығыс-
                            тарын, жатын-орын
                            мен арнайы тамақтану,
                            жеке арнайы киiм мен
                            аяқ киiм сатып алуға
                            арналған шығыстарды
                            төлей отырып, жағдай
                            жасау.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының ғарышкерiне кандидаттардың оларға "ғарышкер" бiлiктiлiгiн берумен жалпығарыштық даярлығы бағдарламасын талап ететiн көлемде орындауы және Халықаралық ғарыш станциясында ұшуға дайындығы және ғарыштық зерттеулер мен эксперименттердiң қазақстандық бағдарламаларын орындау.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
1354 қаулысына      
260-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi
          Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 28878 мың теңге (жиырма сегiз миллион сегiз жүз жетпiс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексi , "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8-бабы , "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы , "Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 13 сәуiрдегi N 411 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ғылыми толықтырылған, импортты алмастыруға және сыртқа шығаруға бейiмделген кендiр өңдеудi ұйымдастыруды ғылыми қамтамасыз ету кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдер нашақорлығының әлеуметтiк алдын алу жүйесiн қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: өндiрiстiк мақсатында жабайы өсетiн кендiрдiң топтасуын зерттеу мен шикiзат қорын бағалау, кендiрдi өндiру мақсатында неғұрлым келешектi телiмдердi табу, дайындау мерзiмдерiн және сақтау тәсiлдерiн анықтау, есiрткiлiк өсiмдiктердi әртүрлi мақсаттармен өндiрiстiк өңдеудiң ғылыми технологиясының негiзiн жасау және кәмелетке толмағандар мен жасөспiрiмдер арасында нашақорлықтың алдын алу жөнiндегi әлеуметтiк кешенiн жүзеге асыру, халықты нашақорлық және есiрткі бизнесiмен күресу жөнiндегi ақпаратпен қамтамасыз ету, есiрткіге қызығушылық туғызатын ақпараттан халықты ақпаратты-саналық қорғауды қалыптастыру, салауатты өмiр сүрудi насихаттау, шаралар өткiзу, нашақорларды сауықтыру мен оңалту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi|     Кiшi    | Бағдарламаны іске | Іске  | Жауапты
п/п|дар.|бағ.| бағдарлама. | асыру жөніндегі   | асыру | орындау.
   |лама|дар.|   лардың    |    іс-шаралар     |мерзімі|  шылар
   |коды|лама|   атауы     |                   |       |
   |    |коды|             |                   |       |
__________________________________________________________________
1    2    3         4                5             6        7
__________________________________________________________________
1   104       Нашақорлыққа  Есiрткiлiк өсiмдiк-  Жыл     Қазақстан
              және есiрткi  тердi әртүрлi мақ-   бойы    Республи-
              бизнесiне     саттармен өндiрiстiк         касының
              қарсы күpec   өңдеудiң ғылыми тех-         Бiлiм және
                            нологиясының негiзiн         ғылым ми-
                            жасау:                       нистрлiгi
                            - кендiрдiң өндiрiс-
                            тiк кәсiпорындардан
                            және медицинаға
                            арналған өнiмдерiн
                            алу мақсатында өң-
                            деудiң технология-
                            ларын жасау.
                            Нашақорлықтың және
                            басқа зиянды зат-
                            тарды қабылдаудың
                            алдын алу проблема-
                            лары бойынша 5-11
                            сынып оқушыларына
                            арналған, кәсiптiк
                            мектептер мен кол-
                            ледждердiң оқытушы-
                            лары үшiн, педаго-
                            гикалық кадрлар үшiн
                            оқу саласының бағ-
                            дарламасы бойынша
                            оқу құралдарын
                            әзiрлеу.
                            Нашақорлықтың алдын
                            алу проблемалары
                            бойынша оқытушы
                            кадрлар үшiн семи-
                            нарлар өткiзу:
                            - конференциялар;
                            - конкурстар;
                            - жастардың бос
                            уақыттарын тиiмдi
                            өткiзу бойынша
                            семинар-тренингтер
                            өткiзу.
                            Арнаулы мекемелерде
                            eciрткіге тәуелдi
                            балалар мен жастардың
                            бос уақыттарын тиiмдi
                            өткiзуiн ұйымдастыру,
                            сауықтыру мен оңалту
                            бойынша қызмет
                            сатып алу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: салауатты өмiр салтын насихаттау, бiлiм беру ұйымдары оқушылары мен жастар арасында нашақорлықтың алдын алу. Шу даласының әртүрлi телiмдерiнiң болашағына шикiзат қоры тұрғысынан баға берiледi, кендiрдi халық шаруашылығы мен медицина үшiн толық өңдеудiң технологиясын жасау мақсатында; қағаз, биопластмасса, жiп, майдың үлгiлерi алынады. Басым есiрткiлi кендiрдi бәсең есiрткiлi кендiрмен ығыстыру тәсiлi жасалады.
      Осы әзiрлемелердi өндiрiсте игеру Қазақстанда кендiр өнеркәсiбiн жасаудың ғылыми негiзiн құрайды, бұл есiрткi бизнесiмен күресудiң мәселелерiн шешуге ықпалын тигiзедi.
      Мектеп оқушылары, кәсiптiк мектептердiң (лицейлердiң), колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттерi арасында салауатты өмiрдi насихаттау, нашақорлықтың алдын алу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады