2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі)

Жаңа

Қазақстан Рсепубликасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      54, 55, 56, 57, 58, 59, 60-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң 2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2004 жылғы 22 желтоқсандағы    
N 1354 қаулысына       
54-ҚОСЫМША         

202 - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Төтенше жағдайлардың алдын алу, жою және
мемлекеттiк материалдық резерв жүйесiн басқару
саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2421244 мың теңге (екi миллиард төрт жүз жиырма бiр миллион екi жүз қырық төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі: 2004 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасының бюджеттiк  кодексi , "Әскери қызметшiлердiң және олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы" 1993 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Өрт қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Авариялық-құтқару қызметi және құтқарушылардың мәртебесi туралы" 1997 жылғы 27 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Азаматтық қорғаныс туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" 2003 жылғы 8 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; 2004 жылғы 2 желтоқсандағы "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы , "Қазақстан Республикасының ақпараттық инфрақұрылымын құру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң N 573  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi сметасы (бюджетi) есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ;
"Төтенше жағдайлар жөнiндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық басқару жүйесiн құру туралы" 1994 жылғы 11 қазандағы
N 1159 Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң  қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқытудың тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы ; "Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын қызметкерлеріне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбек ақы төлеу жүйесi туралы" 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегi агенттiгi Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнің нысандық және арнайы киiм-кешектерiнiң үлгілерi мен тиісті нормаларын бекiту туралы" 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 13 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  қаулысы ; "Төтенше жағдайлар саласында хабарлау, бiлiмдi насихаттау, халықты және мамандарды оқытып-үйрету ережелерiн бекiту туралы" 2003 жылғы 17 қаңтардағы N 50 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  қаулысы ; "Штат санының лимиттерін бекiту туралы" 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1240 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 "Мемлекеттік материалдық резерв жөнiндегі агенттiгiнiң мәселелерi туралы"  қаулысы  "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң мәселелерi" туралы 2004 жылғы 28 қазанындағы N 1112  қаулысы : Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласында өзара iс-қимыл жасау туралы ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң 1993 жылғы 22 қаңтардағы келiсiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң орталық аппараты, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң Мемлекеттік материалдық резервтер комитетi мен Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау комитетi және оның аумақтық органдарының өздерiне жүктелген функцияларды тиiмдi түрде орындауына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi мемлекеттiк жүйе мен Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысының басқару органдары үшiн бiлiктi мамандар даярлау, ұйымдастыру және есептеу техникасына қызмет көрсету; өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру үшiн кәсiптiк қызмет саласында қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, дағдыларды жаңарту және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру.
      Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, Азаматтық қорғаныс, өрт және өнеркәсiп қауiпсiздiгi, қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi еңбек қауiпсiздігі, өнеркәсiпте жұмыстардың қауiпсiз жүргiзiлуiн, тау-кен қадағалау және Азаматтық қорғаныс iс-шараларын орындауды қадағалау саласындағы мемлекеттiк бақылау мен қадағалауды ұйымдастырады. Мемлекеттік материалдық резервтердi қалыптастыру және дамытуды қамтамасыз етудi ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, мемлекеттiк материалдық резервтер саласында арнайы атқарушылық және рұқсат берушiлiк функцияларды жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң орталық аппараты мен Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау комитетi және оның аумақтық органдарын ұстау. Мемлекеттік қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру, ұйымдастыру және есептеу техникасына қызмет көрсету; өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру үшiн кәсiптiк қызмет саласында қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, дағдыларды жаңарту және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру. Қазiргi заман талабына сай жабдықтар мен ұйымдастыру техникаларын сатып алу. Өрт және өнеркәсiп қауiпсiздiгi, қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi еңбек қауiпсiздiгi мен оны қорғау, өнеркәсiптік жұмыстардың қауiпсiз жүргiзiлуiн, тау-кен қадағалау және Азаматтық қорғаныс iс-шараларын орындауды қадағалау, өрт сөндiрудi ұйымдастыру саласындағы мемлекеттiк бақылау мен қадағалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі iс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi бағ-
дар-
лама коды

Кiшi бағ-
дарлама-
лардың атауы

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар

Iске асыру мер-
зiмi

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Төтенше
жағдайлардың алдын алу, жою және мем-
лекеттік
материалдық резерв жүй-
есiн басқару саласындағы
уәкiлеттi
органның
қызметiн
қамтамасыз
ету

  

  

  

2

001

  

Орталық
органның
аппараты

198 штаттық
бiрлiктi ұстау.
Ресей Федера-
циясының Төтенше жағдайлар
министрлiгі
Азаматтық қор-
ғаныс академиясында оқитын
тыңдаушылардың
және олардың
отбасы мүшеле-
рiнiң жету
орнына және
қайтуына көлiктiк шығындарды
қамтамасыз ету.
Төтенше жағдайлар саласындағы
мерзiмдiк жур-
налдарды шығару, өрт және өнеркәсiп қауiпсiздігі саласындағы нормативтік құжаттарды, соның iшiнде стандарттарды,
ережелердi,
нұсқаулық-
тарды, қағидаттарды,
басшылықтар
мен нұсқауларды
шығару  жөнiндегi қызметтердi
төлеу. Актив-
тердi сатып
алу: ксерокс 2
бiрлiк, факстер
- 3 бiрлiк.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгi, Қазақстан
Республикасы
Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнiң Мемлекеттік
материалдық резервтер комитетi,
Төтенше жағ-
дайлар сала-
сындағы
мемлекеттiк бақылау және
қадағалау
комитетi

3

  

002

Аумақтық органдардың аппараттары

3812 штаттық
бiрлiктi ұстау.
Азаматтық қор-
ғаныс пен тө-
тенше жағдайлар
жөнiндегi об-
лыстық және
қалалық даярлау
орталықтары
үшiн жабдықтар
мен оқытудың
техникалық
құралдарын:
бейне проектор
- 16 бiрлiк,
цифрлық бейне
камера - 16
бiрлiк; адам-
дарды iздеу
аспаптары - 9
бiрлiк, теледидарлар - 4 бiрлiк сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнің  аумақтық органдары,
Қазақстан
Республикасы
Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнiң Мемлекеттік
материалдық резервтер
комитетi, Төтенше жағдайлар
саласындағы
мемлекеттiк бақылау және
қадағалау
комитетi

4

  

007

Мемлекеттік қызметшiлер-
дiң білік-
тілігiн
арттыру

Мемлекеттік
қызметшiлердiң
бiлiктілігін көтерудiң
бекiтілген жоспарына сәйкес
мемлекеттiк
қызметшілердiң
біліктілiгiн
көтеру, соның
iшiнде мемле-
кеттiк тілге
оқытуға қызметтердi сатып алу.
Бiлiктілiгiн
көтерудiң курстарын өтетiн
мемлекеттiк
қызметшiлердiң
жылдық орташа
саны - 328
бiрлiк.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгi, Қазақстан
Республикасы
Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнiң Мемлекеттік
материалдық резервтер комитетi

5

  

008

Мемлекеттiк органдардың ғимараттарын,
үй-жайлары мен құрылыс-
тарын күрделi
жөндеу

Ғимараттар мен
құрылыстарды,
соның iшiнде:
1) Павлодар
қаласы, Бейбітшілiк көшесi, 14 мекен-жайы
бойынша орна-
ласқан Павлодар
облыстық төтенше жағдайлар
жөнiндегi бас-
қармасының
әкiмшілік ғимараты, соның ішінде:
ғимараттың
шатыры мен
қасбетін;
Павлодар облы-
сы, Павлодар
ауданы, Рож-
дественка
ауылы мекен-жай
бойынша ұзақ
сақтаудағы
материалдық-
техникалық
жабдықтау
қоймаларын, N
2, 3, 5, 6
қоймалары,
қарауыл үй-
жайы, өрт ыдысы;
2) Ақтау қала-
сы, 24-шағын
аудан мекен-
жайы бойынша
орналасқан
Маңғыстау
облыстық тө-
тенше жағдай-
лар жөнiндегі
басқармасының
әкiмшілiк ғимараты және гараж блоктары;
3) Орал қаласы, Евразия көшесi, 90 мекен-жайы
бойынша орна-
ласқан Батыс
Қазақстан
облыстық төтенше жағдайлар
жөнiндегi бас-
қармасының әкiмшілік
ғимараты;
4) Көкшетау
қаласы, Әуел-
беков көшесi,
87 мекен-жайы
бойынша орна-
ласқан Ақмола
облыстық төтенше жағдайлар
жөнiндегi
басқармасының
әкiмшiлiк
ғимараты;
5) Атырау
қаласы, Әуезов
көшесi, 53-A
мекен-жайы
бойынша орна-
ласқан Атырау
облыстық тө-
тенше жағдай-
лар жөнiндегi
басқармасының
әкiмшілiк
ғимараты;
6) Астана
қаласы, Сары-
арқа көшесi,
89 мекен-жайы
бойынша орна-
ласқан Астана
қаласының тө-
тенше жағдай-
лар жөнiндегi
қалалық басқарманың әкiмшiлiк ғимаратын
күрделi жөндеу
жөніндегі жұ-
мыстарды төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнің
аумақтық
органдары

6

  

009

Мемлекеттiк органдарды материалдық-
техникалық жарақтандыру

Активтердi
сатып алу:
офистік жиһаз
- 61 комплектi,
жұмсақ жиһаз -
11 комплектi,
офистiк креслолар - 141 бiрлiк, соның iшiнде құны 40 есе айлық есеп-
тегiш көрсет-
кіштерден аз -
130 бiрлiк,
цифрлiк сейф -
10 бiрлiк,
қосу құрылғы-
сымен электр
дабылы - 18
бiрлiк, дизел-
дiк электр
станциясы - 1
бiрлiк, ДР-
140 типiндегi
УКВ-станциясы
- 2 бірлік,
көшiру аппараттары - 16 бiрлiк, факсимилдiк аппарат
- 6 бiрлiк,
ламинатор - 1
бiрлiк, автомобиль ГАЗ 3110 - 10 бiрлiк,
жолаушылар
автобусы - 8
бiрлiк, "Нива"
автомобилi -
12 бiрлiк,
кондиционерлер
- 55 бiрлiк,
дозиметр - 1
бiрлiк, радио
станциялар
(қолға ұстай-
тын, ұшқыр,
алып жүретін,
автомобилдiк
және трангик-
тiк) - 123
бірлік, антенна - 1 бiрлiк, тюнер - 1 бiрлiк, нәр алу блогы - 1 бiрлiк, қуат өлшегiшi - 1 бiрлiк, тораптық сүзгi - 5
бiрлiк, шу
генераторы - 5
бiрлiк, телефон
станциясы - 1
бiрлiк, серiк-
тік байланыс
терминалы - 5
бiрлiк, теле-
тайп - 4 бiр-
лiк, репитер -
2 бiрлiк,
шағын АТС - 2
бiрлiк, Турайя
телефондары -
2 бiрлiк, П-
166 аппаратура
комплектiсi -
1 бiрлік, се-
лектор байла-
нысының пульт-
терi - 2 бiрлiк.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгi
Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнің
аумақтық
органдары

7

  

017

Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеу-
iн қамтама-
сыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-
техникалық
қамтамасыз
ету

Активтердi са-
тып алу:
жергіліктi
топтар үшiн
cервер - 1 бiрлік, офистік
сканер - 16 бiрлік, лазер-
лік түрлi-түсті
принтер - 60
бiрлiк, жергі-
ліктi принтер
- 11 бiрлiк
және есептегiш
техника үшiн
шығыс материалдары, жинақтауыштар мен қосалқы бөлшектер. Телекомму-
никациялық
қызметтер көр-
сету (Интернет
торабына қол
жеткiзу).
Ақпараттық жүйелердi қамту және пайдалану
жөнiндегi қыз-
меттер көрсету,
соның iшiнде:
VFP ортасында
Республикалық
төтенше жағ-
дайлар жөнiн-
дегi автомат-
тандырылған
ақпараттық-
басқару жүйесi
(ТЖ ААБЖ),
Web-технология-лар, геоақпа-
раттық жүйе;
ТЖ ААБЖ регла-
менттiк және
арнаулы мiндеттерiн пайдалану, ТЖА файл-
серверлерiн-
дегi және корпоративтiк сервердегi деректер
базасын әкiм-
дендiру;
серверлердi
әкiмдендiру,
тораптық
операциялық
жүйелердi
қолдау;
компьютерлiк
графика, ТЖА
қызметiн фото
және бейне
қамту. ТЖА
Web-сайтын
қолдау және
дамыту. 45
компьютерге 3
матрицалық
принтерге, 18
лазер принтер-
лерiне, 1
сканерге, 2
қолға алып
жүретiн ком-
пьютерге техникалық қызмет көрсету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгi,
Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнің
аумақтық
органдары,
Қазақстан Рес-
публикасы
Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнiң Мемлекеттік
материалдық резерв
комитетi

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi мен аумақтық органдарына, мемлекеттiк материалдық резервтер комитетiне, Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау комитетiне жүктелген функцияларды сапалы және уақытында орындау, салааралық үйлестiрудi, сондай-ақ табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, мемлекеттiк материалдық резервтер саласындағы арнайы атқарушылық және шешушi қызметтердi жүзеге асыру. Мемлекеттік қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн кәсiби мемлекеттiк қызметтік талаптарына сай, қазiргi заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2004 жылғы 22 желтоқсандағы    
N 1354 қаулысына       
55-ҚОСЫМША         

202 - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше
жағдайларды жоюды ұйымдастыру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10115537 мың теңге (он миллиард бiр жүз он бес миллион бес жүз отыз жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы Бюджеттiк  кодексі , "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Өрт қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Авариялық-құтқару қызметi және құтқарушылардың мәртебесi туралы" 1997 жылғы 27 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Азаматтық қорғаныс туралы" 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы"  Заңы , "Мемлекеттік бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк сметасы (бюджетi) есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдар қызметкерлерiне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы , "28237, 52859, 68303 әскери бөлiмдерiнiң Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғаныс штабына бағыныстылығы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 6 сәуiрдегi N 264  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мүлкiн беру туралы жекелеген мәселелер" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 25 маусымдағы N 863  қаулысы ; "Еңбек сiңiрген жылдарына пайыздық үстемеақы төлеу үшiн кәсiби авариялық-құтқару қызметтерi мен құралымдары құтқарушыларының жұмыс стажын есептеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 тамыздағы N 1185  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 наурыздағы N 400  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 шiлдедегi N 1037  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мүлкiн беру туралы жекелеген мәселелер" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 13 қаңтардағы N 45  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң "Республикалық дағдарыс орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 13 қаңтардағы N 40  қаулысы ; "Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын қызметкерлерiнiң және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы ; "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнiң нысандық киiм-кешектерiнiң үлгiлерi мен тиiстi нормаларын бекiту туралы" 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 13 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  қаулысы , "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1240 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: төтенше жағдай қаупi төнген және туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының халқын, шаруашылық жүргiзушi объектiлерiн және аумақтарын қорғау, төтенше жағдайларға дер кезiнде мән беру, төтенше жағдайлар туралы ақпарат қабылдау және өңдеу, ұдайы әзiрлiктегi авариялық-құтқару күштерi мен төтенше жағдайларды жою құралдарын тұрақты және үздiксiз басқаруды қамтамасыз ету. Селдiң, қар көшкiнiнiң, жар көшкiнiнiң, опырылып құлаудың алдын алу және олардың зардаптарын жою, сел құбылыстары мен жер сiлкiнiсiн болжау, селден қорғау құрылыстарын пайдалануды, Қазақстан Республикасының халқын, шаруашылық жүргiзушi объектiлерiн және жерiн қауiптi табиғи құбылыстардың (сел тасқыны, қар көшкiнi, жар көшкiнi, опырылып құлау, қатты жер сiлкiнiсi) әсерiнен сенiмдi қорғауды қамтамасыз ету, олардың зардаптарын жоюды ұйымдастыруға және жүргiзуге қатысу. Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған және оларды жою кезiнде олардың тұрақты жұмыс істеуі үшiн республикалық шұғыл құтқару отрядын, әскери бөлiмдердi, "Қазселденқорғау" мемлекеттiк мекемесiн, өңiрлiк аэромобильдi авариялық-құтқару отрядтарын қажетті жабдықтармен, автокөлiкпен, керек-жарақпен жарақтандыру. Құтқару бөлiмшелерiн төтенше жағдайлар аймағында авариялық құтқару жұмыстарын жүргiзуге трансшекаралық сипаттағы төтенше жағдай туындаған кезде өзара iс-қимыл ұйымдастыруға оқытып үйрету, өpт қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жетілдіру, өрттің алдын алу және жою, шаруашылық және тұрғын үйлер объектiлерiн өртке қарсы қорғауды күшейту. Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларда халыққа шұғыл көмек көрсету. Төтенше жағдайлардан зардап шеккен халықтың алғашқы тiршiлігін қамтамасыз етуге арналған тiршiлiктi қамтамасыз ету құралдарының және материалдық құралдардың қорларын құру. Метеостанция-3 аяқталмаған құрылыс объектiсiн сақтауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: бейбiт уақытта төтенше жағдайларда iс-қимыл жасауға жоғары әзiрлiктi қамтамасыз ету, жедел мән бейбiт уақытында төтенше жағдайларда iс-қимыл жасауға жоғары әзiрлiктi қамтамасыз ету, жедел мән беру апат ауданына және алға қойылған жауынгерлiк мiндеттi орындау аудандарына авариялық-құтқару қызметтерiн дер кезiнде апару, iздестiру-құтқару және төтенше жағдайлардың зардаптарын жою жөнiндегi басқа да шұғыл жұмыстарды жедел жүргiзу, жүрiп-тұру қиын аудандарда, күрделiлiгi жоғары объектiлерде құтқару және iздестiру-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, дүлей зiлзаланың, аварияның және апаттың салдарынан зардап шеккендерге шұғыл жәрдем көрсету, төтенше жағдай туралы радиомобильдi, радиотелефон, транкiлi, спутниктiк байланыс түрлерi арқылы дер кезiнде және тұрақты ақпарат қабылдау, алынған ақпаратты жедел өңдеу, авариялық-құтқару күштерi мен төтенше жағдайларды басқару пункттерi жедел қызметкерлерiнiң тәулiк бойы кезекшiлiгiн қамтамасыз ету, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласында мемлекеттiк басқару органдарымен үздiксiз және тиiмдi байланысты қамтамасыз ету. Республикалық және аймақтық жедел құтқару отрядтарының тиiмдi қызметiн, әскери бөлiмдердiң тұрақты жұмысын, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөнiндегi тиiмдi iс-қимыл үшiн авариялық-құтқару құралдарымен, жабдықтармен, құрал-саймандармен және автокөлiк техникасымен қамтамасыз ету. Бақылау және хабарлау қызметтерiнiң жұмысын, селден қорғау құрылыстарына ағымдағы жөндеу жүргiзудi, әуешолу жұмыстарын, мұзарт көлдерді ағызып жiберу жөнiндегi алдын алу жұмыстарын, қар көшкiнiн алдын ала түсiру жөнiндегi жарылыс жұмыстарын, жер сiлкiнiсiн қысқа мерзiмде болжауды қамтамасыз ету жөнiндегi ғылыми-болжау жұмыстарын, бақылау және хабарлау посттарын ұстауды қамтамасыз ету. Күрделi ауа-райы мен географиялық жағдайларда, күрделiлiгi жоғары объектiлерде құтқару бөлiмшелерiнiң практикалық сабақтары мен жаттығуларын ұйымдастыру және жүргізу, дүлей зiлзаланың, авария мен апаттың салдарынан зардап шеккендерге шұғыл жәрдем көрсету жөнiнде сабақтар ұйымдастыру және өткiзу, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жою кезiнде авариялық-құтқару құралдарын пайдалануға үйрету. Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде дер кезiнде мән беру үшiн тiкұшақтарды тиiмдi, ұтымды пайдалану. Шатыр лагерлерiн құруға арналған материалдық құралдар сатып алу. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өртке қарсы қызметiн дамыту және жетiлдiру бойынша перспективалық iс-шараларды әзiрлеу, кадрлық әлеуеттi нығайту, өрт сөндiрушiлердiң құқықтық қорғалуын (кәсiби iрiктеу бойынша стандарттар мен құралдар жүйесiн құру) қамтамасыз ету, жинақтаудың балама нысандарын eнгізу), арнаулы өрт сөндiру бөлiмдерiнiң торабын құру және дамыту, өртке қарсы қызметтiң ұйымдық құрылымын жетiлдiру (жаңа функциясымен сәйкес қайта құру), өрттен зардап шеккен Мемлекеттік өртке қарсы қызметi қызметкерлерiнiң әлеуметтiк қорғалуын нығайту, азаматтардың өлiмi мен жарақат алуын азайту жөнiндегi шараларды қамтамасыз ету. Метеостанция-3 аяқталмаған құрылыс объектiсiн сақтауды қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi
бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi бағ-
дарлама-
лардың
атауы

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар

Iске асыру мер-
зiмi

Жауапты орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Табиғи
және тех-
ногендік
сипаттағы
төтенше
жағдай-
ларды
жоюды
ұйымдас-
тыру

  

  

  

2

  

100

Республи-
калық
жедел
құтқару
жасағы

"Республикалық
жедел-құтқару
отряды" (штат
саны 56 бiрлiк)
мемлекеттік
мекемесін ұстау.
Сатып алулар:
"Иртыш" тау-кен
барлау жоғарғы
өтiмдi автомоби-
лі - 1 бiрлiк,
жедел-көмекші
автомобилі (өзi
түсiргiш КамАЗ)-
1 бірлік, (СГУ)
дабыл қаққыш
дауыс күшейткiш
құрылғысы - 10
бірлік, электр-
мен дәнекерлеуші
алып жүретiн аг-
регат (автомо-
билдiк) - 4
бірлік, жедел-
құтқару автомо-
бильдерiне құрыл-
ғылар үшiн авто-
жүктемелер - 8
бiрлiк, палатка-
лар 6, 20, 40
орындық - 9 бiр-
лiк, жедел-құт-
қару автомобиль-
дерiнiң жабдық-
тары үшін жарық-
тандыру комплек-
тiсi - 9 бiрлiк,
суға сүңгу киiм-
кешек жарақтары
- 30 бiрлiк,
соның iшiнде
құрғақ типтi су
костюмi - 15
бiрлiк, құрғақ
типтi суға сүңгу
комплектiсi - 5
бірлік, ылғал
типті суға сүңгу
комплектiсi - 7
бiрлiк, фотоап-
парат - 1 бірлік,
бейне камера - 1
бірлiк, су астын-
да суретке түсiру
үшiн жарықтан-
дыру комплектісі
- 1 бiрлiк; тау
шаңғысы комплек-
тісi - 10 бiрлiк,
спорттық трена-
жерлар - 3 бiрлiк, көшпелi
электр жылу
желдеткiштерi -
2 бiрлiк.

Жыл бойы

"Республикалық
жедел-құтқару
отряды"
мемлекеттiк
мекемесi

3

  

101

Әскери
бөлiмдер

Әскери бөлiмдердi
ұстау (штат саны
- 1202 бiрлiк,
соның iшiнде 929
шұғыл мерзiмдiк
әскери қызметшi).
Активтердi сатып
алулар:
автокөлiк - 15
бiрлiк, соның
iшiнде: УАЗ сани-
тарлық автомобилi
- 1 бiрлiк, КамАЗ
жүк) - 7 бiрлiк, УАЗ 31514 (жеңiл)
- 5 бiрлiк, ава-
риялық құтқарушы
УАЗ - 1 бiрлiк,
ПАЗ автобусы - 1
бiрлiк, радио
байланыс құрал-
дары - 19 бiрлiк,
соның iшiнде:
УКВ ұшқыр радио
станцияларының
комплектiсі - 14
бiрлiк, қуатты
күшейткiш - 2
бiрлiк,  УКВ
автомобиль радио
станциясы - 3
бiрлiк; компью-
терлiк және кө-
бейткiш техника
- 2 бiрлiк, соның
iшiнде: лазерлік
принтер - 1 бiр-
лiк, компьютер -
1 бiрлiк; сазды
үрмелi оркестр
үшiн музыкалық
аспаптар - 16
бiрлiк, сазды
орталық - 1 бiрлiк; авариялық
құтқарушы құралы
- 1 бiрлiк, авто
көлiктерге қызмет
көрсету жабдығы
- 2 бiрлiк.
Төтенше жағдайлар
кезiнде зардап
шеккен халыққа
арналған лагерь-
лердi жайғастыру
үшiн жедел
резервтi сатып
алу: автокөлiк -
14 бiрлiк, соның
iшiнде: НИВА - 2
бiрлiк, КамАЗ -
3 бiрлiк, автомо-
биль шассиiндегi
тоңазытқыш (жүк)
- 1 бiрлiк, ЗИЛ
автоцистерналары
- 2 бiрлiк, тiр-
кеме цистерналар
- 2 бiрлiк, МАЗ
отын құюшысы
(жүк) - 1 бiрлiк,
тiркеме - 3
бiрлік, авариялық
құтқарушы және
өрт сөндiру маши-
налары - 7 бiр-
лiк, соның iшiнде:
залалсыздандырғыш
себiзгi автомоби-
лi (жүк) - 2 бiрлiк, су таза-
лағыш қондырғысы
бар "ТАЗА" автомобилi (жүк)
- 1 бiрлiк, КамАЗ
өрт сөндiру авто-
машинасы (жүк) -
1 бiрлiк, УАЗ
санитарлық авто-
машинасы - 2
бiрлiк, ассени-
зациялық ГАЗ
машинасы (жүк) -
1 бiрлiк;
палаткалар - 215
бiрлiк, электр
бензин агрегаты
- 2 бiрлiк, су
құюға арналған
ыдыс - 25 бiрлiк,
далалық жабдық-
тағы ас үй - 8
бiрлiк.
N 52859 әскери
бөлiмiнiң үй-
жайын (ғимараттар
мен құрылыстар)
күрделi жөндеу.

Жыл
бойы

28237, 68303,
52859 Әскери
бөлiмдерi
мемлекеттiк мекемелерi

4

  

102

Аэромоби-
льдi
өңiрлiк
жедел-
құтқару
жасақтары

Орталық өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды (штат
саны 40 бiрлiк),
Батыс өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды (штат
саны 32 бiрлiк),
Шығыс өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды (штат
саны 32 бiрлiк),
Солтүстiк өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды (штат
саны 32 бiрлiк),
Оңтүстiк өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды (штат
саны 32 бiрлiк)
мемлекеттiк
мекемелерiн
ұстау.
Сатып алу: компьютер - 6
бiрлiк, ноутбук
- 2 бiрлiк;
цифрлы фотоаппа-
рат - 1 бiрлiк,
қайық - 1 бiрлiк,
суға сүңгу киiм-
кешек жарақтары
- 1 бiрлiк, алып
жүретін радио-
станция - 21
бiрлiк, дауыс-
күшейткiш дыбыс
құрылғысы - 5
бiрлiк, автомо-
бильдер - 7 бiр-
лiк, соның
iшiнде: КамАЗ
(жүк) - 5 бірлік,
Нива (жеңiл) - 1
бiрлiк, тiркеме
- 1 бiрлiк;
байланыс құрал-
дары - 6 бiрлiк,
химиялық қорғаныш
комплектiсi - 15
бiрлiк, "Тайга"
маркалы қарда
жүргішi - 1
бiрлiк, авария-
лық-құтқару
құралдары мен
жабдықтары - 89
бiрлiк, электр
станциясы - 5
бiрлiк, катамаран
- 1 бiрлiк,
стационарлық
радио станциялар
- 2 бiрлiк.

Жыл
бойы

Орталық  өңірлік
жедел-құтқару
отряды,
Батыс өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды,
Шығыс өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды,
Солтүстiк
өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды,
Оңтүстiк өңiрлiк
жедел-құтқару
отряды
мемлекеттiк мекемелерi.

5

  

103

Республи-
калық
дағдарыс
орталығы

"Республикалық
дағдарыс орта-
лығы" мемлекеттiк
мекемесiн (штат-
тық саны 25
бірлiк) ұстау.
Активтердi сатып
алу: сөйлесiм-
дердi тiркеу
және жазу жүйесi
мүмкiндiгiн
жаңарту және
кеңейту үшін
"Ольха" шатыры -
1 бiрлiк, бейне
қамту және ілеспе
аудармамен қам-
тамасыз ететiн
конференц-жүйесі
- 1 бiрлiк,
телефон желiсiн
радио ұзартқышы
- 2 бiрлiк, алыс
байланыстық ра-
диотелефон - 2
бiрлiк, радиомик-
рофон - 2 бiрлiк,
(поли экран)
бейнеқабырға - 1
бiрлiк, мульти-
медиялық бейне
проектор - 2 бiр-
лiк, жылжымалы
басқару пунктi -
1 бiрлiк, компью-
терлер - 11
бiрлiк, ноутбук-
тер - 13 бiрлiк,
мониторлар - 3
бiрлiк.

Жыл
бойы

"Республикалық
дағдарыс
орталығын" мемлекеттiк
мекемесi

6

  

104

Қазсел-
денқорғау

"Қазселденқорғау"
ММ (штат саны
540 бiрлiк).
1) Алматы, Шығыс
Қазақстан, Оң-
түстiк Қазақстан
облыстарындағы
он жетi гидротех-
никалық құрылыс-
тардың, гидроло-
гиялық посттар-
дың, диспетчерлiк
пункттердiң, сей-
смополигондардың
және бөгеттердiң
ағымдағы жөндеуiн
жүргізу, байқау
және хабарлау
посттарын ұстау,
аэровизуалды
жұмыстар, мұзарт
көлдердi ерiту
бойынша нақтылы
жұмыстар, жер
сiлкiнiстерiнiң
қысқа мерзiмдiк
болжаулары бой-
ынша ғылыми-бол-
жамдық жұмыстар,
сел көшкiндерi
және жар сел
көшкiндерiн
профилактикалық
түсiру бойынша
жарылыс жұмыстары.
2) активтердi
сатып алулар:
геодезиялық,
гидрометрология-
лық аспаптар
және картогра-
фиялық материал-
дар (жауын-
шашынды өлшегiш,
плювиограф,
гидрометрикалық
вертушка,
психрометр) - 21
бiрлiк, байланыс
және жабдықтар
құралдары - 332
бiрлiк, соның
iшiнде: радио
станциялар - 180
бiрлiк, аккум-
ляторлар - 146
бiрлiк, репитор-
лар - 6 бiрлiк;
құрылыс техникасы
және автокөлiк -
17 бiрлiк, соның
iшiнде:
тракторлар - 4
бiрлiк, экскава-
тор - 3 бiрлiк,
седелдiк тягач -
1 бiрлік, седель-
дiк трал - 1
бiрлiк, автомо-
биль Нива - 1
бiрлiк, ГАЗ 33082
- 5 бiрлiк, УАЗ
31152 - 1 бiрлiк,
қардан тазалағыш
- 1 бiрлiк;
ұйымдастыру
техникасы және
жабдықтар - 124,
бiрлiк, соның
iшiнде: көшiру
аппараты - 10
бiрлiк, компью-
терлер - 25
бiрлiк, принтер
- 22 бiрлiк,
ноутбук - 4
бiрлiк, факси-
милдiк аппарат -
10 бiрлiк, түпте-
гiш аппарат - 8
бiрлiк, бейне
камера -5 бiрлiк,
фотоаппарат - 5
бiрлiк, теледи-
дарлар - 5
бiрлiк, серiктiк
телефоны Турая -
4 бiрлiк, жұмысшы
станциясы - 5
бiрлiк, серверлер
- 9 бiрлiк,
маршрутизатор -
4 бiрлiк, түрлi
түсті плоттер - 1
бiрлiк, офистiк
сканер - 4
бiрлiк, проектор
- 1 бiрлiк, тораптық жабдық
HUB - 2 бiрлiк.

Жыл
бойы

"Қазселденқор-
ғау" мемлекет-
тік мекемесі

7

  

105

Төтенше
жағдай-
ларды
ескерту
және
жоюды
қамтама-
сыз ету
үшiн
арнайы
техника-
лық жаб-
дықтардың
дайынды-
ғын ұйым-
дастыру

Жанар-жағар май
материалдарын
сатып алу, ЖЖМ
сақтағаны үшiн
қызметтер көрсе-
ту, Астана қала-
сы және Алматы
қаласы әуежайла-
рында орын-тұ-
рақтарды жалдау,
7 бiрлiк әуе
техникасын пай-
далану және
техникалық қыз-
мет көрсету,
соның iшiнде 6
тiкұшақ және 1
ұшақ, 1 ұшақты
күрделі жөндеу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы-
ның Төтенше
жағдайлар
жөніндегі
министрлiгi

8

  

106

"Қазқұт-
қару"
бөлiмшесi
құтқару-
шыларыныңжыл сай-
ынғы pec-
публика-
лық (ха-
лықара-
лық)
жиын-се-
минарын
өткiзу

7 күн iшiндегi
семинар-жиындарды
өткiзу жөніндегі
iс-шараларды
қамтамасыз ету,
соның iшiнде:
өзге және кеңсе
заттарын, жанар
-жағар май мате-
риалдарын сатып
алу, семинар-
жиындарға
қатысушылардың
тамағы, вымпел-
дер, дипломдар,
бейдждер, сыйлық-
тарды сатып алу,
сыйлықтарға гравирлiк жазулар
жасату.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Төтенше
жағдайлар
жөніндегі
министрлiгi

9

  

107

Өрт
сөндiру
қызметi

Мемлекеттік өртке
қарсы қызметi
мемлекеттік меке-
месiн ұстау (штат
саны 15200 бiр-
лiк).
Активтердi сатып
алулар: өрт сөн-
дiру үшiн авто-
цистерна - 15
бiрлiк, баспал-
дақты телескоптық
көтергiш - 4
бiрлiк.

Жыл
бойы

"Өрт сөндiру және жедел-
құтқару
қызметтерi"
мемлекеттiк
мекемесi

10

  

108

Жедел
құтқару
қызметi

Жедел құтқару қызметi мемлекет-
тiк мекемелерiн
ұстау (штат саны
- 285 бiрлiк).
"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдай-
лар министрлiгi-
нiң Ақтөбе
қаласындағы
жедел-құтқару
отряды" мемлекет-
тiк мекемесi,
"Қазақстан Рес-
публикасы Төтенше
жағдайлар министрлiгiнiң
Екiбастұз қала-
сындағы жедел-
құтқару отряды"
мемлекеттiк
мекемесi, "Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгiнiң
Қарағанды қала-
сындағы жедел-
құтқару отряды"
мемлекеттiк
мекемесi, Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгiнiң
Қызылорда
қаласындағы
жедел-құтқару
отряды" мемлекет-
тiк мекемесi,
"Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгiнiң
Павлодар қаласын-
дағы жедел-құт-
қару отряды"
мемлекеттік
мекемесi, "Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлiгiнiң
Орал қаласындағы
жедел-құтқару
отряды" мемлекет-
тiк мекемесi,
"Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлігінiң
Шымкент қаласын-
дағы жедел-құт-
қару отряды
мемлекеттiк
мекемесi. Сатып
алулар: Газель -
1 бiрлiк, УАЗ -
1 бiрлiк, ВАЗ -
1 бiрлiк авто-
мобилдерi, КВ-Р/С
комплектідегі -
1 бiрлiк, алып
жүретiн радио-
станция КB-P/C
- 1 бiрлiк, алып
жүретiн УКВ-Р/С
Motorola - 4
бiрлiк,
электростанция
lifan 5 gf-4 - 1
бiрлiк,
автомашина МАЗ
"Эвакуатор" - 1
бiрлiк, су
сүңгуiрiнiң
жарақтары - 1
бiрлiк, шлангілі
газге қарсы
құралдар - 1
бiрлiк, гидравли-
калық авариялық-
құтқару құралдары
комплектiде - 1
бiрлiк, қызметтік
иттер - 4 бiрлiк
және авариялық-
құтқару жарақтары
мен арнаулы
жабдықтар.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы Төтенше
жағдайлар
министрлiгiнiң
Ақтөбе
қаласындағы жедел-құтқару отряды"
мемлекеттiк мекемесi,
Екiбастұз
қаласындағы Жедел-құтқару отряды
мемлекеттiк мекемесi,
Қарағанды
қаласындағы
"Жедел-құтқару
отряды"
мемлекеттiк мекемесi, Қызылорда
қаласындағы "Жедел-құтқару
отряды"
мемлекеттiк мекемесi, Павлодар
қаласындағы "Жедел-құтқару
отряды"
мемлекеттік мекемесi, Орал қаласын-
дағы
жедел-құтқару
отряды"
мемлекеттiк мекемесi, Шымкент
қаласындағы
жедел-құтқару
отряды
мемлекеттiк мекемесi.

11

  

109

Метео-
станция
- 3 объ-
ектiсiн
сақтауды
қамтама-
сыз ету

"Метеостанция
-3" объектісiнiң
аяқталмаған
құрылысын ұстау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Төтенше
жағдайлар
министрлiгi

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Республикалық жедел-құтқару отрядының, әскери бөлiмдердiң, өңiрлiк аэромобильдi жедел-құтқару отрядтарының Қазақстан Республикасының аумағындағы табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға тұрақты әзiрлігін қамтамасыз ету, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы ақпаратты дер кезiнде және сапалы өңдеу, ұдайы әзiрлiктегi күштер мен құралдарды және төтенше жағдайларды жою құралдарын тұрақты және үздiксiз басқаруды қамтамасыз ету. Алматы облысының халқын, шаруашылық жүргізушi объектiлерiн және жерлерiн сенiмдi қорғауды қамтамасыз ету, қорғану құрылыстарын пайдалану жағдайында ұстау; 1) Ким-Асар су лақтырғыш трактын жөндеу; Мохнатка тауындағы қар тұтқыш жарларды жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары, Есентай өзенi бойында жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу; гидрологиялық посттар мен бас диспетчерлiк пунктті жөндеу; 2) Үлкен Алматы өзенiнде селден қорғау көлемi 14,5 млн.м 3  сел бөгетi, соның iшiнде: Yлкен Алматы өзенiнде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын, бөгет пен суағарларды тазалау, өзеннiң тұрақты ағуы бойынша жөндеу жұмыстарын жүргiзу; 3) Қаскелең өзенi арнасын тұрақтандыру бойынша жөндеу жұмыстары; қар суларын өткiзiп жiберу; мұзарт көлдердi ағызып жiберу; 4) Есiк өзенiндегi N 1, 2, 3, 5 төменгi қысымдағы сел бөгеттерiн жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары; Төменгi Көлсай көлiндегi құрылыстарды жөндеу; 5) Барахудзир өзенiнде жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жалғастыру; Текелi өзенiндегi қар көшкiнiн реттегiштiң қасбетiн тазалау; Текелi қаласындағы арналарды тазалау; Сарқан өзенiндегi су қабылдағыш бөгеттердi тазалау; тор көздi сел тұтқышты жөндеу; Капал ауылындағы қорғаныш тоспа мен су тоғанын қайта қалпына келтiру; 6) Шығыс Қазақстан облысында Ертiс өзенiнiң жағалауларын берiктендiру бойынша жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары; Қарауыл тоспасында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары; Семей қаласынан өтетiн 3053 м. ұзындығында жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары; қар суларынан қорғау шаралары; Зырьяновск қаласының қар көшкiнiнен қорғау құрылғыларын жөндеу; Қатон Қарағайдың қар көшкiнiнен қорғау құрылғыларын жөндеу; Зубовская тауындағы көшкiнге қарсы құрылыстарды жөндеу; 7) Оңтүстiк Қазақстан облысында Бадам өзенiнiң бойында жөндеу-қалпына келтiру жұмыстары, ұзындығы 2200 м. тоспа, дүлей зiлзаланың, аварияның, апаттың зардаптарын жою мақсатында автомобиль техникасымен, жабдықтармен, құрал-саймандармен жарақтандыру және зардап шеккендерге шұғыл жәрдем көрсету. Республикалық жедел-құтқару отрядын болашақта дамыту, автокөлiктi, химияға қарсы және сүңгуiр құралдарын, арнайы құрал-саймандарды, радиобайланысын және медициналық тренажерларды жедел режимде (тұрақты әзiрлiкте) ұстау, әскери бөлімдердің тұрақты қызметi, дүлей зiлзаланың аварияның, апаттың зардаптарын жою мақсатында өңiрлiк аэромобильдi жедел-құтқару, отрядтарын авариялық-құтқару, автомобиль техникасымен, жабдықтармен, құрал-саймандармен жарақтандыру, халықты сенiмдi қорғауды қамтамасыз ету. Төтенше жағдайлар кезiнде зардап шегушiлердiң санын азайту, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде жедел қимылдау үшiн тiкұшақтарды ұшу жарамдылығы мен техникалық пайдалану жағдайында ұстау. Зардап шеккен халық үшiн тiршiлiкпен қамтамасыз ету құралдарының жедел резервiн құру, бұл төтенше жағдайлардан зардап шеккен халықты тiршiлiкпен қамтамасыз ету жеделдiлiгiн арттырады.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2004 жылғы 22 желтоқсандағы    
N 1354 қаулысына       
56-ҚОСЫМША         

202 - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Төтенше жағдайлардан қорғау объектiлерiн салу
мен қайта жаңарту"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 483400 мың теңге (төрт жүз сексен үш миллион төрт жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасының бюджеттiк  кодексi , "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" 1996 жылғы 5 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы 2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдiк жоспары туралы" 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы Заңын iске асыру туралы" 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Алматы облыстарындағы елдi мекендердiң және ауыл шаруашылығы объектiлерiн, автомобиль, су магистралдарының сел қауiпсiздiгін, селден қорғауды қамтамасыз ету. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Алматы облысы халқын, ауыл шаруашылығы объектiлерiн, автомобиль, су магистралдарын селден қорғау үшiн Талғар өзенiнде сел тұтқыш бөгеттiң құрылысын салуды аяқтау және табиғи ландшафты сақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-ламакоды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар

Iске асыру мерзiмi

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Төтенше
жағдай-
лардан
қорғау
объек-
тiлерiн
салу
мен
қайта
жаңарту

Инвестициялық
жобалар "Қазақстан
Республикасының
2005 жылға арналған
республикалық
бюджет туралы
Заңын iске асыру туралы" 2004 жылғы 8 желтоқсандағы
N 1289 Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң қаулысы қосымшасына сәйкес сомалар шектерінде жүзеге асырылады.
Талғар өзенiнде
сел тұтқыш бөгет-
тiң құрылысын салу (1998 ж. 19.03.N 7-7/98 мемсараптама
кесiмi, 1999 ж.
11.11. N 13 бұйрық):
1) жердегi жұмыстар көлемi-
173,0 мың м 3 .
2) бетондық
жұмыстар көлемі
- 11,0 мың м 3 .

Жыл
бойы

"Қазселден-
қорғау"
мемлекеттiк
мекемесi

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Талғар өзенiндегi сел тұтқыш бөгеттi пайдалануға енгiзу (жобаның сметалық құнының 100%-ын құрайды).

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2004 жылғы 22 желтоқсандағы    
N 1354 қаулысына       
57-ҚОСЫМША         

202 - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Өрт қауiпсiздiгi саласында сынақтарды талдау және жүргізу"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7377 мың теңге (жетi миллион үш жүз жетпiс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының бюджеттік  кодексi ; "Өрт қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы  Заңы ; "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы ; 2004 жылғы 2 желтоқсандағы "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы , "Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлерiне және қазынашылық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi саласындағы қолданылатын нормативтiк құжаттармен үйлесiмдiлiкті ескере отырып мемлекеттік, мемлекетаралық, салалық стандарттарды, техникалық шарттарды, құрылыс нормалары мен ережелерiн әзiрлеу, өрт қауiпсiздiгі саласындағы ғылыми-техникалық және нормативтiк-құқықтық базаны дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 1) Өрт қауiптi материалдар мен дайын өнiмнiң көрсеткiштерiн анықтау бойынша;
      өрт сөндiргiш құрамдар мен оттан қорғайтын материалдардың сапасына;
      өрттердi тауып алу мен сөндiрудiң техникалық құралдарына;
      өрт сөндiрушiлер мен құтқарушылардың қорғаныш құралдарын, сондай-ақ, шаруашылық жүргiзу объектiлерiнде де, авариялық құтқару және өpтке қарсы құрылымдарда да қолданылатын техниканың сынақтары мен зерттеулерiн өткiзу;
      2) өрт сөндiру автоматикасы мен жабдықтардың, өрт сөндiру заттары мен оттан қорғаныш материалдарды, техникалық құралдарын жобалауға, монтаждауға және пайдалануға нормативтiк құжаттарды (мемлекеттiк стандарттарды, әдiстемелiк ұсынбаларды) әзiрлеу, сондай-ақ өрт қауiпсiздiгі саласындағы қолданыстағы халықаралық стандарттармен үйлестiрудi ескере отырып оларды сынаудың әдiстерiн анықтау;
      3) өрт қауiпсiздiгi саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру және дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-ламакоды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар

Iске асыру мерзiмi

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Өрт
қауiп-
сiздiгi
сала-
сында
сынақ-
тарды
талдау
және
жүргiзу

1. Өрт қауiптi
материалдар мен
дайын өнiмнiң
көрсеткiштерiн
анықтау бойынша;
өрт сөндiргiш
құрамдар мен
оттан қорғайтын
материалдардың
сапасын анықтау
бойынша; өрттердi
анықтау мен сөндiрудiң
техникалық
құралдарына;
өрт сөндiрушiлер
мен құтқарушылар-
дың қорғаныш құралдарын, сондай-ақ,
шаруашылық
жүргізу объектi-
лерiндегі де,
авариялық құт-
қару және өртке
қарсы құрылым-
дардағы да
техниканың
сынақтары мен
зерттеулерiн
өткiзуге қызметтердi
сатып алу.
2. Өрт сөндiру
автоматикасы мен жабдықтардың, өрт сөндіру заттары мен
оттан қорғаныш
материалдарды,
техникалық құралдарын жобалауға, монтаждауға
және пайдалануға
нормативтік
құжаттарды
(мемлекеттік
стандарттарды,
әдiстемелiк
ұсынбаларды)
әзiрлеу, сондай-ақ өрт қауiпсiздігі саласындағы қолданылатын
халықаралық
стандарттармен
үйлестірудi
ескере отырып
оларды сынаудың
әдiстерiн анықтау.
3. Өрт қауiпсiздiгi
саласындағы нормативтiк
құқықтық базаны
жетiлдiру және
дамыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республика-
сының Төтенше
жағдайлар
жөнiндегi
министрлігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының мынадай Мемлекеттік стандарттарын жасау және бекiту:
      1. "Өрт сөндiрушiнiң жауынгерлiк киiмi. Жалпы техникалық талаптар. Сынақтар әдiстерi".
      2. "Ажыратқыш типтi өрт сөндiрушiнiң арнаулы қорғаныш киiмi. Жалпы техникалық талаптар. Сынақтар әдiстерi".
      3. "Жоғарғы жылу әсерлерге өрт сөндiрушiнiң арнаулы қорғаныш киiмi. Жалпы техникалық талаптар. Сынақтар әдiстерi".
      4. "Жеңдiк құтқару құрылғылары. Жалпы техникалық шарттары".
      5. "Өрт сөндiру арқандық-түсiру құрылғылары. Өрт қауiпсiздігінiң жалпы техникалық талаптары. Сынақтар әдiстерi".
      6. "Газды өрт хабарлағыштары. Жалпы техникалық шарттар".

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2004 жылғы 22 желтоқсандағы    
N 1354 қаулысына       
58-ҚОСЫМША         

202 - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 191935 мың теңге (бiр жүз тоқсан бiр миллион тоғыз жүз отыз бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегi Бюджеттiк  кодексi , "Өрт қауiпсiздiгi туралы" 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы 2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттік бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi сметасы (бюджетi) есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; "Көкшетау техникалық институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 243  қаулысы ; "Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттік қызметшiлер болып табылмайтын қызметкерлерiнiң және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбек ақы төлеу жүйесi туралы" 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерiнiң нысандық киiм-кешек үлгiлерi мен тиiстi нормаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 13 қаулысы, "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1240 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Өрт қауiпсiздiгi" 170141 мамандығы бойынша бiлiктi кадрларды кәсiптiк жоғары бiлiмнiң мемлекеттiк стандартына сәйкес даярлау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 170141 мамандығы бойынша "Өрт қауiпсiздiгi" инженерлерiн даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-ламакоды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар

Iске асыру мерзiмi

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Жоғары
кәсiби
бiлiм-
дi ма-
мандар
даярлау

Штат саны 120
бiрлiк болатын
Қазақстан
Республикасы
Төтенше жағдайлар жөнiндегi
министрлiгiнiң
"Көкшетау техника-
лық институты" мемлекеттiк мекемесiн ұстау. Оқу-білiм қызметiн жүргiзу, оқыту, әдiстемелiк және
ғылыми-зерттеу
қызметiн қоса
алғанда - бiлiм
беру қызметiн
жүзеге асыру,
тыңдаушыларды
азық-түлiкпен,
киiм-кешек
заттарымен және
стипендия төлеумен қамтамасыз ету мен ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және
басқа да негiзгi
құралдардың
ағымдағы жөндеуi. Жатақхананың ғимаратына
күрделi жөндеу
жүргiзу, соның
iшiнде:
іргетастарды,
лоджияларды, сыртқы тораптарды берiктендiру, шардақтық шатыр құрылғысын, соның
iшiнде техникалық корпусты, әкiмшілік корпусты, оқу
корпусын және
оқу-лаборатория
корпусын күрделi
жөндеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы Төтенше
жағдайлар
жөнiндегi
министрлігі-
нің
Көкшетау
техникалық
институты

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тыңдаушылардың жылдық орташа санын оқыту - 473 бiрлiк, "Өрт қауiпсiздiгi" мамандығы бойынша жоғары бiлiмдi мамандарды даярлап шығару - 108 бiрлiк.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2004 жылғы 22 желтоқсандағы    
N 1354 қаулысына       
59-ҚОСЫМША         

202 - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдар мен мекемелер мамандарын
төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға дайындау"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9458 мың теңге (тоғыз миллион төрт жүз елу сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi , "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi  Заңы ; "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының 2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы  Заңы ; "Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын қызметкерлерiнiң және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбек ақы төлеу жүйесi туралы" 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы мамандар мен қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн көтеру, азаматтық қорғаныс әскерлерi үшiн бiлiктi офицер кадрларын және төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi үшiн жоғары бiлiктi мамандар даярлау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Елiмiздiң төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, азаматтық қорғанысы саласындағы қызметтi жүзеге асыратын орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, өзге ұйымдардың басшы құрамының, сондай-ақ мамандарының бiлiктiлiгiн арттыру, даярлау және қайта даярлау, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң аумақтық органдарына, республиканың басқа ұйымдарына әдiстемелiк көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-ламакоды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар

Iске асыру мерзiмi

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Мемле-
кеттiк
орган-
дар мен
мекеме-
лер ма-
манда-
рын
төтенше
жағдай
ахуалы-
нда iс-
әрекет
жасауға
дайын-
дау

1) 47 санат
бойынша 1500
тыңдаушыны оқыту жөнiндегi
қызметтер
(жұмыстар)
сатып алу, оқыту
бағдарламасы төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс бойынша 62 тақырыпты көздейдi, оқыту курсы бiр аптаны құрайды (42 оқу сағаты).
2) активтердi
сатып алу: то-
раптық принтерлер - 3 бiрлiк;
көшiрме аппараты
- 1 бiрлiк;
ламинатор - 1
бiрлiк; компьютер-
лер - 3 бiрлiк; жиһаз - 10 жинақ; санды фотокамера - 1 бiрлiк. 

Жыл
бойы

Қазақстан
Республикасы Төтенше
жағдайлар
жөнiндегi
министрлігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс саласында 1500 тыңдаушының бiлiмi мен дағдысының деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2004 жылғы 22 желтоқсандағы    
N 1354 қаулысына       
60-ҚОСЫМША         

202 - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттік материалдық резервтi қалыптастыру және сақтау"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8542982 мың теңге (сегiз миллиард бес жүз қырық екi миллион тоғыз жүз сексен екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi , Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы "Қазақстан Республикасында жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру туралы"  Заңы , "Мемлекеттік материалдық резерв туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы  Заңы , "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , Қазақстан Республикасының 2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы Заңы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 16 қыркүйектегi N 944 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2004 жылғы 9 ақпандағы "Мемлекеттік резервке белгiленген мөлшерден тыс көлемде дизель отынын қалыптастыру жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы" қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 ақпандағы N 237 "Мемлекеттік материалдық құндылықтармен операция жасау ережесiн бекiту туралы"  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 ақпандағы N 211-5 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының 2002 есептiк жылға арналған жұмылдыру жоспарында анықталған 2005 жылға арналған азайтылмайтын қор деңгейiне сәйкес мемлекеттiк материалдық құндылықтарының қорын және мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтар номенклатурасын қалыптастыру. Сақтау мерзiмiнiң өтiп кетуiн болдырмау және сапалық жағдайын қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк материалдық резервтiң уақытында тауарларды жаңартып отыруы. Рынокқа реттеушiлiк ықпал ету үшiн мемлекеттiк материалдық резервке дизель отынын белгiленген көлемнен тыс салу. Мемлекеттік материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының сақталуы мен қол сұқпаушылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының 2002 есептік жылға арналған жұмылдыру жоспарында анықталған 2005 жылға азайтылмайтын қордың деңгейiне дейiн мемлекеттiк материалдық құндылықтарының мөлшерлерiн ұстау. Сақтау режимi талаптарын сақтай отырып мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының сақталуын және қол сұғылмаушылығын қамтамасыз ету. Мемлекеттік материалдық резервтiң материалдық құндылықтарын сақтау үшiн технологиялық жағдайларды қамтамасыз ету. Дизель отынының нормативтен тыс қорын жасау арқылы рынокқа реттеушiлiк ықпал жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-ламакоды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кiшi
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар

Iске асыру мерзiмi

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008

  

Мемле-
кеттік
матери-
алдық
резерв-
тi қа-
лыптас-
тыру
және
сақтау

  

  

  

2

  

100

Мемле-
кеттiк
матери-
алдық
резерв-
тi қа-
лыптас-
тыру

Мемлекеттiк мате-
риалдық резерв
құндылықтарын
жаңарту, төтенше
жағдайларды жоюға арналған материалдар және тауарлар номенклатурасын
қалыптастыру
үшiн материалдық
құндылықтарды
сатып алу, меди-
циналық маңызы
бар материалдық
құндылықтарды
сатып алу 

Жыл
бойы

Қазақстан
Республика-
сы Төтенше
жағдайлар
министрлі-
гінің
Мемлекеттік
материалдық
резервтер
комитеті

3

  

101

Мемле-
кеттік
матери-
алдық
резервті
сақтау

Ведомстволық
бағыныстағы ұйымдарда және
сақтау пунктте-
рiнде мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық
құндылықтарын
сақтауды iске
асыру, сондай-ақ мемлекеттiк материалдық
резервтің материал-
дық құндылықтарының
сақталуын қамтамасыз ету
үшiн олардың орнын ауыстыруды және сертификаттауды iске асыру. Жұмылдыру тапсырмалары бар ұйымдарда жұмылдыру резер-
вiнiң материалдық құндылықтарын сақтауды және ұстауды жүзеге асыру. Жұмылдыру органдарының қызметкерлерiн ұстау; жұмылдыру резервiн және қуат-
тарын, сондай-ақ
қосалқы басқару
пункттерiн ұстау
және сақтау.
2002 жылға жұмылдыру резервi-
нiң материалдық құндылықтарын сақтауды iске асыру және жұмылдыру тапсыр-
малары бар ұйымдардың қызмет көрсету берешектерiн
төлеу;

Жыл
бойы

Қазақстан
Республика-
сы Төтенше
жағдайлар
министрлi-
гiнiң
Мемлекеттік
материалдық
резервтер
комитетi

4

  

102

Рынокқа
реттеу-
шi iс-
қимыл
көрсету
үшiн
мемле-
кеттiк
матери-
алдық
peзер-
вiнiң
үстеме
норма-
тивтiк
қорла-
рын
қалып-
тастыру

Қазақстан Респуб-
ликасының Yкiметi белгілейтiн тәртiппен көктемгi егiс және жинау
жұмыстарын үздiксiз
жүргiзудi қамтамасыз ету үшiн, рынокқа
реттеушілік ықпал жасау мақсатында
дизель отынын мақсатқа сай сатып алу

жыл
бойы

Қазақстан
Республика-
сы Төтенше
жағдайлар
министрлi-
гiнiң
Мемлекеттік
материалдық
резервтер
комитеті

5

  

103

Сақтау
пункт-
терiн
күрделi
жөндеу

Beдомстволық
бағынысты ұйымдар-
дың өндiрiс қуаттылығына
күрделi жөндеу
өткiзу, мемлекет-
тік материалдық
резервтiң матери-
алдық құндылық-
тарын сақтауды
iске асыру.

жыл
бойы

Қазақстан
Республика- сы Төтенше
жағдайлар
министрлi-
гiнiң Мем-
лекеттік
материалдық
резервтер
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттік материалдық резерв жүйесi жұмысының тиiмдiлiгiн арттыру. Қолданыстағы нормаларға және нормативтерге сәйкес мемлекеттiк материалдық резервтiң нормативтiк қорларының көлемдерiн, сондай-ақ олардың сапалық жай-күйiн ұстау. Мемлекеттік материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының сан және сапа жағынан сақталуын қамтамасыз етуi. Мемлекеттік материалдық резервтiң дизель отынының нормативтен тыс қорын жасау арқылы рынокқа реттеушілiк ықпал жасау.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады