2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінiң 2005 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
339-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 339-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi
органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1606279 мың теңге (бiр миллиард алты жүз алты миллион екi жүз жетпiс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiнiң  40,    41 және   49-баптары ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  15-бабы ; "Экологиялық сараптама туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 18 наурыздағы Заңының  7 ,   10 және   11-баптары ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы ; "Ақпаратқа кipу, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткiзу туралы конвенцияны бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы  Заңы ; "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңының  2 және 3-тараулары; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк әкiмшілiк қызметшiлер лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмiн бекiту туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн қызметтiк жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ережені бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449  қаулысымен  бекiтiлген Сандық геоақпараттық жүйелер негiзiнде Қазақстан Республикасы табиғи объектiлерiнiң бiрыңғай мемлекеттiк кадастрлар жүйесiн құру және жүргiзу ережесi; "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн қалыптастыру және жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 мамырдағы N 579  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 21 тамыздағы N 843  қаулысымен  бекiтiлген 2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (1 саты); Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Табиғатты қорғауды бақылау комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 қазандағы N 1126  қаулысы ; "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1240  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Министрлiктiң орталық аппаратының, ведомстволарының және олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн оларға жүктелген функциялар мен мiндеттердi барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн қамтамасыз ету; табиғат қорғау заңнамасының сақталуына бақылау функцияларын жүзеге асыру; қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлемдер бойынша СжСОТ ақпараттық жүйелерi шеңберiнде деректердi ақпараттық алмасуды ұйымдастыру және табиғат пайдаланушылар туралы мәлiметтер; өз лауазымдық мiндеттiлiктерiн тиiмдi орындау үшiн қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызмет саласындағы теориялық және практикалық бiлiмдердi, ептiлiк пен дағдыларды жаңарту және кәсiби шеберлiктi жетілдiру; министрлiктiң ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiнiң үздiксiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелердi техникалық қолдау және сүйемелдеу, сондай-ақ, компьютерлiк жабдықты қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдарымен қамтамасыз ету, серверлiк жабдықты бағдарламалық қамтамасыз ету; сандық және сапалық көрсеткiштердi (экологиялық талаптар мен нормативтердi) әзiрлеу; Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық конвенцияларды iске асыру жөнiндегi Ұлттық есеп берулердi дайындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: министрлiктiң орталық аппаратын, ведомстволарын және олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстап тұру; министрлiк қызметкерлерiнiң кәсiби бiлiктiлігі деңгейiн арттыру және кадрларды қайта даярлау; табиғат қорғау заңнамасының сақталуына бақылау жөнiндегi жүктелген функцияларды тиiмдi орындау үшiн жағдай жасау; министрлiк бөлiмшелерiнiң материалдық-техникалық базасын күшейту және дамыту; телекоммуникациялық қызмет көрсетулердi сапалы және уақтылы алу, жұмыс iстеп тұрған және қолданысқа енгiзiлетiн ақпараттық жүйелер мен бағдарламаларды сүйемелдеу, әкiмшiлiктендiру және қолдау; министрлiктiң есептеу құралдары мен ұйымдастырушылық техникасын, дербес есептеу желiлерiн жүйелiк-техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыру; есептеу желiсiнiң және ақпаратты қорғаудың ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, Web-сервердi сүйемелдеу; есептеу құралдары мен жабдықты қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдармен қамтамасыз ету; қалалық аумақтық қоршаған ортаны қорғау басқармасының ғимаратын күрделi жөндеу; сандық және сапалық көрсеткiштердi (экологиялық талаптар мен нормативтердi) әзiрлеу; Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық конвенцияларды iске асыру жөнiндегi ұлттық есеп берулердi дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Қоршаған
              ортаны
              қорғау сала-
              сындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметін
              қамтамасыз
              ету

2       001   Орталық      142 бiрлiк санында-  жыл   Қазақстан
              органның     ғы штат санының      бойы  Республикасы-
              аппараты     бекiтiлген лимитіне        ның Қоршаған
                           сәйкес Қазақстан           ортаны қорғау
                           Республикасы Қорша-        министрлiгi
                           ған ортаны қорғау
                           министрлiгiнiң орта-
                           лық аппаратын ұстап
                           тұру және қызметiн
                           қамтамасыз ету, оның
                           iшiнде 31 бiрлiк
                           санындағы Табиғатты
                           қорғауды бақылау
                           комитетi.
                           Әкiмшілік ғимаратты
                           ұстап тұру және
                           қызмет көрсету,
                           үймеретті, 7 бiрлiк
                           санындағы бекiтiлген
                           лимиттi ескере
                           отырып, қызметтiк
                           автокөлiктi ұстап
                           тұру және жалға алу.
                             5 факске, 5 ксеро-
                           кске қызмет көрсету
                           және ағымдағы жөндеу.
                           Өндiрiстiк қызметке
                           қажет қызметтiк
                           сипаттағы қатаң
                           есептілiк бланкала-
                           рын және қызметтiң
                           лицензияланатын
                           түрлерiне мемлекет-
                           тiк лицензиялардың
                           бланкаларын сатып
                           алу.
                           Қазақстан Республи-
                           касы бекiткен
                           халықаралық конвен-
                           цияларды iске асыру
                           жөнiндегi 9 Ұлттық
                           есеп берулер мен
                           баяндамаларды дайын-
                           дау бойынша
                           iс-шаралар.

3       002   Аумақтық     827 бiрлiк санында-  жыл   Қазақстан
              органдардың  ғы штат санының      бойы  Республикасы-
              аппараттары  бекітілген лимитiне        ның Қоршаған
                           сәйкес Қазақстан           ортаны қорғау
                           Республикасының            министрлiгі
                           Қоршаған ортаны
                           қорғау министрлiгі
                           аумақтық органдары-
                           ның аппараттарын
                           ұстап тұру және
                           қамтамасыз ету. 17
                           факс пен 29 ксерокс-
                           тi ұстап тұру және
                           қызмет көрсету.
                           Қызметтiк үймерет-
                           тердi, 174 бiрлiк
                           санындағы бекiтіл-
                           ген лимитті ескере
                           отырып, қызметтiк
                           және арнайы авто-
                           көлiктi ұстап тұру
                           және жалға алу,
                           ғимараттар мен
                           үймереттерге
                           ағымдағы жөндеу.
                             Өндiрiстiк қызмет-
                           те қажет қызметтік
                           сипаттағы қатаң
                           есептілiк бланкіле-
                           рiн сатып алу.

4       007   Мемлекеттiк  272 адам санындағы   жыл   Қазақстан
              қызметшi-    қоршаған ортаны      бойы  Республикасы-
              лердiң       қорғау саласындағы         ның Қоршаған
              білiктілігін қайта даярлау және         ортаны қорғау
              арттыру      бiлiктiлiгiн артты-        министрлiгi
                           ру жөнiндегi оқу
                           процесiн, Қоршаған
                           ортаны қорғау
                           министрлiгiнiң
                           қызметкерлерi үшiн
                           мемлекеттік және
                           ағылшын тілдерiн
                           оқытуды ұйымдастыру.

5       008   Мемлекеттiк  Астана қаласы бойын- жыл   Қазақстан
              органдардың  ша қалалық аумақтық  бойы  Республикасы-
              ғимаратта-   қоршаған ортаны            ның Қоршаған
              рын, үй-жай- қорғау басқармасының       ортаны қорғау
              лары және    ғимаратына күрделi         министрлiгi
              құрылыстарын жөндеу жүргiзу.
              күрделi
              жөндеу

6       009   Мемлекеттiк    68 бiрлiк санында- жыл   Қазақстан
              органдарды   ғы аумақтық қоршаған бойы  Республикасы-
              материалдық- ортаны қорғау бас-         ның Қоршаған
              техникалық   қармаларының тұрақты       ортаны қорғау
              жарақтандыру зертханалары үшiн          министрлiгi
                           зертханалық жабдық-
                           ты, саны 2 бiрлiк ав-
                           томашиналарды 9 жылжы-
                           малы ұтқыр зертхана-
                           ларды; зертханалық жаб-
                           дықпен теңiз кемесiн,
                           16 бiрлiк санындағы
                           көшiру-көбейту
                           аппараттарын, 150
                           жиын санындағы
                           қоршаған ортаны
                           қорғау жөнiндегi
                           мемлекеттiк инспек-
                           торлар үшiн формалық
                           киiм-кешектi сатып
                           aлу.

7       017   Ақпараттық   Мынадай: 100 -       жыл   Қазақстан
              жүйелердiң   компьютерлiк жабдық- бойы  Республикасы-
              жұмыс iстеу- тың жиынын; түстi          ның Қоршаған
              iн қамтама-  плоттер - 2 бiрлiк;        ортаны қорғау
              сыз ету және принтер - 14 бiрлiк;       министрлiгi
              мемлекеттiк  сканер - 5 бiрлiк;
              органдарды   үздiксiз қоректен-
              ақпараттық-  дiру көздерi - 100
              техникалық   бiрлiк; модем - 16
              қамтамасыз   бiрлiк; желiлiк
              ету          сүзгiлер - 100 бiр-
                           лiк; ақпаратты
                           қорғауды қамтамасыз
                           ету үшiн лицензиялық
                           бағдарлама - 1 жиын;
                           190 жұмыс станцияла-
                           рына арналған анти-
                           вирустық бағдарлама-
                           лық қамтамасыз етудi;
                           1С-Бухгалтерия қол-
                           данбалы бағдарлама-
                           сының 13 жиынын
                           сатып алу.
                             Жинақтаушы және
                           қосалқы бөлшектердi,
                           шығыс материалдарын
                           және құны 40 еселiк
                           айлық есептік көрсет-
                           кіштен аспайтын өзге
                           де тауарлық-матери-
                           алдық құндылықтарды
                           сатып алу.
                             3 бағдарламалық
                           өнiмдi бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           инсталляциялау және
                           сүйемелдеу, "Табиғи
                           ресурстардың мемле-
                           кеттiк кадастрлары"
                           ақпараттық жүйесiн
                           сүйемелдеу жөнiндегi
                           қызмет көрсетулердi
                           сатып алу.
                           Министрлiк пен
                           аумақтық басқарма-
                           лардың коммуникация-
                           лық жүйелерi мен
                           есептеу желiсiн,
                           Министрлiктiң
                           веб-сайтын, Интер-
                           неттi, электрондық
                           почтаны жүйелiк
                           қызмет көрсету және
                           әкiмшіліктендiру
                           жөнiндегі қызмет
                           көрсетулердi сатып
                           алу.
                             Есептеу техникасы
                           құралдарына техника-
                           лық қызмет көрсету:
                           компьютер - 383 бiр-
                           лiк, принтер - 201
                           бiрлiк. Интернет
                           желiсiне енуге қызмет
                           көрсету және элект-
                           рондық почта қызмет
                           көрсетулерiн төлеу.

8       100   Сапалық      Қоршаған ортаны      жыл   Қазақстан
              және сандық  қорғау саласындағы   бойы  Республикасы-
              көрсеткiш-   47 әдiстеме үшiн           ның Қоршаған
              тердi        сандық және сапалық        ортаны қорғау
              (экологиялық көрсеткiштердi             министрлiгi
              нормативтер  (экологиялық норма-
              мен талап-   тивтердi, стандарт-
              тарды)       тар мен талаптарды)
              әзiрлеу      әзiрлеу жөнiндегi
                           iс-шараларды
                           жүргiзу.
                           Гидрометеорология
                           қызметi үшiн 36
                           нормативтiк-әдiс-
                           темелiк құжаттаманы
                           әзірлеу
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне және оның аумақтық органдарына жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау; қазiргі заманғы экономикалық жағдайлардағы кәсiби мемлекеттік қызметтiң талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметшiлердi сапалы оқытудың жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру; Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi орталық аппаратының және оның аумақтық органдарының оларға жүктелген мiндеттердi орындауға жәрдемдесетiн материалдық-техникалық базасын жарақтандыру және күшейту; Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң ақпараттық жүйелерiнiң үздiксiз жұмысын қамтамасыз ету; шаруашылық және өзге де қызметтi жүргiзу кезiнде экологиялық талаптарды қолдану Конвенциялар Хатшылықтарына ұлттық есептердi беру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
340-ҚОСЫМША       

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауiптi
объектiлерге мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10951 мың теңге (он миллион тоғыз жүз елу бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi ; "Экологиялық сараптама туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 18 наурыздағы  Заңы ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңының  11-тармағы; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  мақұлданған Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған Экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894  қаулысы ; "Табиғат қорғауды жобалау, нормалау және экологиялық сараптау саласындағы жұмыстар жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 қазандағы N 1039  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауiптi объектiлердiң, бағдарламалардың, қоршаған ортаға және халық денсаулығына әсер ететiн, қабылдауға болжанған заң жобаларының және өзге де нормативтiк-құқықтық кесiмдердiң мемлекеттiк экологиялық сараптамасын жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қоршаған орта мен халықтың денсаулығына мүмкiн болатын терiс әсер етудiң алдын алу мақсатында қоршаған орта сапасының нормативтерiне және экологиялық талаптарға шаруашылық қызметiне сәйкестiгiн анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Стратегия-   Мемлекеттік орган-   жыл   Қазақстан
              лық, транс-  дар бастамашылық     бойы  Республикасы-
              шекаралық    жасайтын 104 жоба-         ның Қоршаған
              және эколо-  ның мемлекеттiк            ортаны қорғау
              гиялық       экологиялық сарап-         министрлiгi
              қауiптi      тамасын жүргiзу.
              объектiлер-
              ге мемлекет-
              тiк эколо-
              гиялық
              сараптама
              жүргiзу
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоршаған ортаның сапасының нормативтерi мен экологиялық талаптарға шаруашылық және өзге де қызметтiң сәйкестігін, қоршаған ортаға осы қызметтiң мүмкiн болатын терiс әсер етулерiнiң алдын алу мақсатында объектiнi сараптауды iске асыруға жол бepудi және олармен байланысты салдарларды анықтау. Қоршаған орта мен халықтың денсаулығын ең аз әсер етуді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
341-ҚОСЫМША       

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250000 мың теңге (екi жүз елу миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңының  15-тарауы; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  3 ,   18,   22,   26-баптары ; "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  мақұлданған Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасының 4.3.2-бөлiмi; "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру жөнiндегі 2003-2005 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 17 шiлдедегi N 712-1  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми негiздерiн әзiрлеу және құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қоршаған ортаның жай-күйiн жақсарту жөнiндегi нұсқамалар мен ұсыныстарды әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Қоршаған       Табиғи объектiлер- жыл   Қазақстан
              ортаны       дiң құнын және       бойы  Республикасы-
              қорғау       табиғат қорғау iс-         ның Қоршаған
              саласындағы  шараларының эконо-         ортаны қорғау
              ғылыми       микалық тиiмдiлiгiн        министрлiгi
              зерттеулер   айқындаумен эколо-
                           гиялық-экономикалық
                           бағалаудың әдiсте-
                           рiн әзiрлеу.
                             Табиғат пайдала-
                           нудың рұқсат беру
                           жүйесiн және эколо-
                           гиялық сараптауды
                           оңтайландырудың
                           жаңа ғылыми-негіз-
                           делген тәсiлдерiн
                           әзiрлеу.
                             Қоршаған ортаны
                           қорғауды мемлекеттiк
                           бақылаудың ғылыми-
                           практикалық үлгiсiн
                           әзiрлеу.
                             Экологиялық тиiмдi
                           және ресурс үнемдей-
                           тiн технологияларды,
                           өндiрiстердi, шикi-
                           заттың түрлерiн,
                           материалдарды, өнiм-
                           дер мен жабдықты
                           әзiрлеу жөнiндегi
                           зерттеулердi жүргiзу.
                             Қоршаған ортаны
                           қорғау саласындағы
                           ғылыми негiзделген
                           индикаторлар мен
                           көрсеткiштердi,
                           сондай-ақ табиғи
                           жүйелердiң тұрақты-
                           лығы мен экологиялық
                           сыйымдылықтары шек-
                           терiн айқындаудың
                           ғылыми-әдiстемелiк
                           негiздерiн әзiрлеу
                           және сынақтан
                           өткiзу.
                             Қазақстанның шару-
                           ашылық игеру аумақ-
                           тарындағы экология-
                           лық қатерлерге
                           бағалау жүргiзу.
                             Қазақстандағы
                           экологиялық жағдайды
                           бағалау жөнiндегi
                           ғылыми зерттеулер,
                           табиғи ресурстарды
                           пайдаланудың дең-
                           гейi, қоршаған
                           ортаға шаруашылық
                           қызметiнiң әсер етуi
                           және оған әрi басқа-
                           ларына терiс әсер
                           етудi азайту үшiн
                           қабылданатын шаралар.
                             Физикалық және
                           экономикалық геогра-
                           фия, геоморфология,
                           гидрология әрi
                           экология саласындағы
                           ғылыми зерттеулер
                           негiзiнде табиғи
                           ресурстарды ұтымды
                           пайдалану, қоршаған
                           ортаны қорғау,
                           Қазақстан Республи-
                           касындағы өндiрiстiк
                           күштердi дамыту,
                           әлеуметтiк-экономи-
                           калық және мәдени
                           құрылысты дамыту
                           мiндеттерiн негiздi
                           шешуге арналған
                           Қазақстанның кешендi
                           ғылыми-анықтамалық
                           экологиялық Атласын
                           әзiрлеу.
                             Экологиялық
                           паспорттарды жасау
                           мақсатымен Қазақстан
                           қалаларының эколо-
                           гиялық жай-күйi
                           бойынша ғылыми-тех-
                           никалық негiздеудi
                           қамтамасыз ету.
                             Щучье-Бурабай
                           курорт аймағының
                           экологиялық жай-күй-
                           iн болжау моделiн
                           әзiрлеу.
                             Ластанудан қорша-
                           ған ортаны қорғау
                           мақсатымен "Бурабай"
                           және "Көкшетау"
                           мемлекеттік ұлттық
                           табиғи парктерiнiң
                           аумағында орналасқан
                           шаруашылық жүргiзушi
                           субъектiлердiң
                           шаруашылық-тұрмыстық
                           шайынды суларын
                           тазарту жөнiндегi
                           ғылыми-негiзделген
                           нұсқамаларды әзiрлеу.
                             Қоршаған ортаның
                           мониторингі саласын-
                           дағы ғылыми зерттеу-
                           лердi жүргiзудi
                           ұйымдастыру.
                             Өңiрлiк климаттың
                           қазiргi заманғы
                           өзгеруiн, сондай-ақ
                           экологиялық жүйелер
                           мен экономиканың
                           климатқа тәуелдi
                           салаларының климат-
                           тың өзгеруiне бейiм-
                           делуiнiң осалдығы
                           мен мүмкiндiктерiн
                           бағалау, Қазақстан
                           Республикасының
                           атмосферасында көмiр
                           қышқыл газының
                           шоғырлануының ұлғаюы
                           кезiндегі өңiрлiк
                           климаттың өзгеру
                           сценарийлерiн
                           әзiрлеу.
                             Парник газдары
                           шығарындыларын сандық
                           бағалау, парник газ-
                           дары эмиссияларының
                           сценарийлерiн әзiр-
                           леу, парник газдары
                           эмиссияларын азайту
                           жөнiндегi Қазақстан-
                           ның ұлттық страте-
                           гиясын әзiрлеу,
                           парник газдарының
                           шығарындыларына
                           квоталарды лицензия-
                           лаудың ұлттық жүйе-
                           сiн құру үшiн жағдай
                           жасау, парник газда-
                           рының эмиссиялары/
                           ағыны бойынша мони-
                           торинг және есепті-
                           лік жүйесiн орнату.
                             Қазақстанның
                           үстiндегi озон
                           қабаты жай-күйiнiң
                           серпiнiн зерттеу
                           бойынша зерттеулер
                           жүргiзу және оған
                           терiс әсер ету
                           салдарларының алдын
                           алу жөнiндегi шара-
                           ларды әзiрлеу.
                             Қазақстандағы озон
                           бүлдiретін заттардың
                           (ОБЗ) тұтынуын
                           бағалауға және
                           болжауға әдiстемелiк
                           тәсiлдердi жетiлдiру,
                           ОБЗ импорты мен
                           тұтыну мониторингi-
                           нiң жүйесiн әзiрлеу,
                           сондай-ақ ОБЗ тұтыну
                           процестерiн қысқар-
                           туды басқару, ОБЗ
                           тұтынудың өсу себе-
                           бiн анықтау,
                           Қазақстандағы ОБЗ-
                           ның ұлттық кадаст-
                           рын әзiрлеу.
                             Жердiң озон қаба-
                           тына физикалық және
                           химиялық процестер-
                           дiң әсерiн, сондай-
                           ақ озон қабаты
                           жай-күйiнiң өзгеруiн,
                           әсiресе, адам
                           денсаулығы мен басқа
                           да терi организмдер-
                           ге, климатқа, адам
                           пайдаланатын табиғи
                           және жасанды мате-
                           риалдарға ультракүл-
                           гін, күн сәулелерi-
                           нiң өзгеруiн бағалау.
                             Экожүйенiң негiзгi
                           компоненттерi:
                           топырақтың, өсiмдiк-
                           тердiң, жануарлардың
                           негiзгi жинақталған
                           энергиясын айқындау,
                           сондай-ақ антропоген-
                           дiк процестің дең-
                           гейiн ескере отырып,
                           топырақтың минералдық
                           бөлiгiнiң әртүрлi
                           техногендiк жүктеме-
                           сiмен және термоди-
                           намикалық сипаттама-
                           сымен (Гиббс бойынша
                           энтропия және
                           энергия) топырақ
                           құраудың процестерi-
                           не энергия шығыста-
                           рының бөлiгi жөнiн-
                           дегi ғылыми зерттеулер.
                             Батыс Қазақстанның
                           жағалау-су экожүйе-
                           сiнiң өзгеруiне
                           ғылыми зерттеулердi
                           жүргiзу.
                             "Қазақстан Респуб-
                           ликасының 2005-2015
                           жылдарға арналған
                           шөлейттенумен күрес
                           жөнiндегi" бағдарла-
                           масы шеңберiндегі
                           ғылыми-зерттеу
                           жұмыстары, оның
                           iшiнде:
                             Қазақстан аумақта-
                           рының шөлейттену
                           процестерiне ұшырауын
                           бағалау және
                           1:1000000 масштабын-
                           дағы жерлердiң
                           шөлейттену және жұтау
                           картасын жасау;
                             Қазақстанның шөлдi
                           аудандарында фермер-
                           лiк шаруашылықтарды
                           жүргiзудiң шұраттық
                           жүйелерiн құру мүм-
                           кiндiгін ғылыми
                           бағалау;
                             Солтүстiк
                           Қазақстанның мыса-
                           лында топырақ және
                           атмосфера құрғақшы-
                           лығының геоақпарат-
                           тық жүйесiнде
                           мониторинг жүйесiн
                           әзiрлеу және егiн
                           шаруашылығының
                           табиғи қатерiне
                           бағалау жүргізу.
                             Каспий теңiзi
                           деңгейiнiң артуы,
                           сондай-ақ көмiрсу-
                           тегi шикiзаты кен
                           орындарын жедел
                           барлау салдарынан
                           туындайтын процес-
                           тердi ескере отырып,
                           Каспий маңының
                           Солтүстiк-Шығыс
                           бөлiгiндегi қазiргi
                           заманғы экология-
                           лық жағдайды зерттеу
                           және бағалау.
                             Ертiс бассейнi мен
                           Балқаш көлiнiң өзен
                           ағысының ресурстары-
                           на экологиялық
                           бағалау жүргiзу.
                             Қазiргi заманғы
                           жағдайларда Iле-
                           Балқаш өңiрiнде жер
                           асты суларының
                           ресурстарын пайдалану
                           болашағын бағалау.
                             Шайынды сулар
                           жинақтаушыларының
                           жай-күйiн зерттеу
                           және практикалық
                           нұсқамаларды әзiрлей
                           отырып, олардың
                           қоршаған ортаға
                           әсерiн бағалау.
                             Әскери сынақ
                           полигондары мен
                           оларға жақын өңiр-
                           лердi олардың
                           экологиялық жай-күй-
                           iн анықтау үшiн
                           кешендi зерттеу
                           жөнiндегi ғылыми
                           зерттеулер.
                             Ластаушы заттарды
                           үлкен қашықтықтарға
                           көшiру және олардың 
                           үсуiн бағалау жөнiн-
                           дегi ғылыми зерттеу-
                           лер, атмосфераның
                           ластануының процес-
                           терiн моделдеудiң
                           мүмкiн болатын сал-
                           дарларын анықтау
                           және оның сапасын
                           айқындау, ластанумен
                           күрестiң экономика-
                           лық тиiмділігiн
                           арттыру жөнiндегi
                           нұсқамаларды әзiрлеу.
                             Қазақстан Респуб-
                           ликасы әуе бассейнi-
                           нiң техногендiк
                           ластануының деңгейiн
                           бағалау және оны
                           сауықтыру жөнiндегi
                           ғылыми-негiзделген
                           нұсқамаларды әзiрлеу.
                             Халықтың денсаулы-
                           ғына табиғи радиобел-
                           сенділіктiң (радон-
                           ның) терiс әсерiн
                           зерттеу.
                             Солтүстiк Қазақ-
                           станның уран өндiрушi
                           өңiрлерiндегi
                           экологиялық-радиация-
                           лық жағдайды зерттеу.
                             Бейбiт жер асты
                           ядролық жарылыстарын
                           жүргiзу жерлерiне
                           жақын шекаралар мен
                           аумақтарда су мони-
                           торингі технологиясын
                           әзiрлеу және енгізу.
                             Өнеркәсiп пен
                           энергетика аумақтары
                           мен кәсiпорындарының
                           сынап ластануының
                           мониторингi техноло-
                           гиясын әзiрлеу және
                           енгiзу.
                             Қазақстанның
                           көмiрсутегi шикiза-
                           тын тазарту кезiнде
                           алынатын күкiрттi
                           өндiру, алу, сақтау
                           және кәдеге жаратуда
                           қоршаған ортаға әсер
                           етудiң мониторингiн
                           жүргiзудi ұйымдасты-
                           ру және қамтамасыз
                           ету.
                             Техногендiк қалдық-
                           тарды және Қазақстан
                           Республикасындағы
                           оларды кәдеге жарату-
                           дың жолдарын ғылыми-
                           техникалық бағалау.
                             Шығыс Қазақстан
                           және Солтүстiк
                           Қазақстан облыстары-
                           ның аумақтары мен
                           халқының денсаулы-
                           ғын кешендi эколо-
                           гиялық зерттеу.
                             Мемлекеттік ғылыми-
                           техникалық сараптама
                           жүргiзу жөнiндегi
                           қызмет көрсетудi
                           төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Солтүстiк Қазақстанның уран өндiрушi өңiрлерi қоршаған ортасының экологиялық-радиациялық жай-күйiне бағалау жүргiзу, радиациялық және химиялық ластанулар, өндiрiс қалдықтарының көлемi және құрамы туралы ақпаратты жинау, оларды тиiмдi зарарсыздандыру жөнiндегi нұсқамаларды әзiрлеу, өңiрдiң қоршаған ортасы жай-күйiнен халық денсаулығының жай-күйiне байланыстылығын анықтау;
      техногендiк қалдықтарды түгендеу, өндiрiс және тұтыну қалдықтарының көлемi мен құрамын айқындау, қайталама ұқсатуға ғылыми-технологиялық талдау - аршылатын, кен сыйдыратын таужынысы, байытылмаған кендер, көмiрдi өндiру және байыту өнiмдерi, химиялық өнеркәсiп пен мұнай өндiру қалдықтары, техногендiк қалдықтарды орналастыру кестесiн әзiрлеу және өндiрiс қалдықтарын кәдеге жарату саласында ғылыми-инновациялық әзiрлемелердiң басым бағыттары бойынша өндiрiс салаларының бөлшегiнде техногендiк қалдықтарды ұқсату жөнiндегi нұсқамаларды әзiрлеу, тиiмдi пайдалану, оларды Қазақстан Республикасында кәдеге жарату жолдары жөнiндегi нұсқамаларды әзiрлеу;
      адам организмiне радондық сәулелену әсерiнiң деңгейiн айқындау және иондаушы сәулелердiң табиғи көздерiнен халықтың сәулеленуiн шектеу жөнiндегi шараларды мемлекеттiк деңгейде қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн халықты қорғау жөнiндегi ғылыми негiздi iс-шараларды әзiрлеу;
      әскери-сынақ полигондарын (Азғыр, Капустин Яр, Ембi, Сарышаған және басқалары) және оларға жақын өңiрлердi пайдалану салдарлары әсерiнiң қауiптiлiк деңгейiн, сондай-ақ осы жерлердi шаруашылық пайдалану мүмкiндiгiн бағалау;
      өсудiң тұрақты үрдiсi бар онкологиялық аурулар туындауының жоғары деңгейiн белгiлеу жөнiндегi тұжырымдаманы әзiрлеу, ластану көздерiнiң кешендi сипаттамасы және қоршаған ортаның бұзылуының дәрежесi, халыққа медициналық-генетикалық тестiлеу жүргiзу, ересек және балалар халқының денсаулығына скиринг;
      Қазақстанның үстiндегi озон қабатының жай-күйiн бағалау, осы жай-күй көрсеткiштерi бойынша Қазақстан аумағын аудандастыру, озон қабатына әсер етулердiң терiс салдарларының алдын алу жөнiндегi ғылыми-негiзделген нұсқамаларды әзiрлеу, озон қабатын қорғау жөнiндегi iс-шаралар жоспарын әзiрлеу; Вена конвенциясы шеңберiнде Қазақстанның мiндеттемелерiн ескеруге мүмкiндiк беретiн Жердiң озон қабатына физикалық және химиялық процестердiң әсерiн бағалау;
      Қазақстандағы өндiрiсте және тұрмыста озон бүлдiретiн заттардың тұтынылуына бағалау жүргiзу, озон бүлдiретiн заттарды пайдаланудың экологиялық қауiпсiздiгiн ғылыми қамтамасыз етудi әзiрлеу, озон бүлдiретiн заттарды түгендеу;
      парник газдарының шығарындыларын сандық бағалау, парник газдары эмиссияларының және Қазақстанның Ұлттық стратегиясы сценарийiн әзiрлеу, парник газдары шығарындыларының көздерiн айқындау және шығарындылар санын бағалаудың әдiстерiн жетiлдiру, Экологиялық қауiпсiздiк тұжырымдамасына сәйкес парник газдарының шығарындыларын қысқарту жөнiндегi Ұлттық стратегияны әзiрлеу және Климаттың өзгеруi туралы БҰҰ Yлгiлiк конвенциясы жөнiндегi ҚР мiндеттемелерiн орындау, өңiрлiк климаттың қазiргi заманғы өзгеруiн, климаттың өзгеруi және оның қолайсыз салдарлары кезiндегi экономика мен табиғи ресурстарға зиянды айқындауға, Климаттың өзгеруi туралы БҰҰ Yлгiлiк конвенциясы бойынша ҚР міндеттемелерiн орындауға мүмкiндiк беретiн экологиялық жүйелердiң және экономиканың климатқа тәуелдi салаларының климаттық өзгеруiне осалдығы мен бейiмделу мүмкiндiктерiн бағалау; Қазақстанның қазiргi заманғы және болашақ климат өзгеруiнiң үрдiстерiн бағалау;
      жерлердiң шөлейттену және жұтау карталарын жасауға мүмкiндiк беретiн Қазақстан аумағының шөлейттену процестерiне ұшырауын бағалау, экологиялық таза өнiммен қамтамасыз ету және шөлейттену процестерiнiң алдын алу мақсатымен республика аумағының шөлейттену процесiнiң және ауыл шаруашылығын тұрақты жүргiзудiң ғылыми әдiстерiнiң мониторингiн жүргізудiң тұжырымдамалық негіздерiн әзiрлеу, шөлейттену мен кедейлiктiң экономикалық, саяси және демографиялық факторларын зерттеу әрi жергiлiктi деңгейде тұрақты даму тетiктерiн әзiрлеу, Қазақстанның шөлдi аудандарында фермерлiк шаруашылықты жүргiзудiң шұраттық жүйелерiн құру мүмкiндiктерiн ғылыми бағалау және бағалау мен мониторингтiң қарыштық әдiстерiн әзiрлеу;
      Ертiс бассейнi мен Балқаш көлiнде халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететiн экологиялық факторларға ғылыми талдау жүргiзу, Ертiс бассейнi өзен ағысының және Балқаш көлiнiң ресурстарын экологиялық бағалау, су объектiлерiнiң гидрохимиялық режимi бойынша дерекқор құру, ластану көздерiнiң әсер ету деңгейi бойынша кешендi өлшемдердi әзiрлеу, өңiрлердiң табиғат пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттiк реттеу нұсқамаларын ғылыми негiздеу, жер асты суларының экологиялық жай-күйiне ластану және тозу көздерiнiң әсер ету деңгейi бойынша гидрогеоэкологиялық аудандастырудың кестесiн айқындау, кешендi геоэкологиялық үлгiлер мен көп өлшемдi статистика әдiстерi негiзiнде Iле-Балқаш бассейнiндегi жер үстi ағынының экологиялық тұрақсыздануы және қысқаруы жағдайында жер асты суларын ұтымды пайдалануды шешудiң стратегиясы мен болжамдық нұсқаларын әзiрлеу;
      жүктеме, пайдалану, тазарту, бөлшектеу көрсеткiштерiн оңтайландыру жолымен қоршаған орта объектiлерiне шайынды сулардың қазiргi коммуналдық және өнеркәсiптiк жинақтаушыларының терiс әсерiнiң деңгейiн азайту мақсатымен шайынды сулар жинақтаушылар жай-күйiн зерттеу; барлық өлшемдермен Коммуналдық және өнеркәсiптiк мақсаттағы шайынды сулар жинақтаушыларының бiрыңғай (жаңартылған) кадастры әзiрленетiн болатын қоршаған ортаға шайынды сулар жинақтаушыларының әсерiн бағалау, ластанудан қоршаған ортаны қорғау мақсатымен "Бурабай" және "Көкшетау" мемлекеттiк ұлттық табиғи парктерi шеңберiнде орналасқан шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң шаруашылық-тұрмыстық шайынды суларын тазарту жөнiндегi ғылыми-негiзделген нұсқамаларын әзiрлеу;
      Батыс Қазақстанның жағалау-су және су экожүйелерiнiң тiршiлiк қызметiн бағалаудың ғылыми негiздемесiн әзiрлеу, флора мен фаунаны түгендеу, су қоймаларының негiзгi гомеостатикалық өлшемдерiн анықтау және жағалау-су және су экологиялық жүйелерiнiң жұмыс iстеу теориясын әзiрлеу, оларды оңтайлы пайдалану жөнiндегi ғылыми нұсқамаларды әзiрлеу;
      Қазақстан Республикасы әуе бассейнiнiң техногендiк ластану деңгейiн бағалау, әуе бассейнiн сауықтыру жөнiндегi ғылыми-негiздi нұсқамаларды әзiрлеу, қалалардың электрондық картасында нәтижелердi визуальдаумен Астана және Алматы қалалары атмосферасының тұрақты және жылжымалы ластану көздерiн түгендеу жөнiндегi электрондық дерекқорды құру, қалалардың әуе бассейнiнде олардың құрамын азайту жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк нұсқамаларды, атмосфералық ауаның сапасын басқару тетiктерiн әзiрлеу;
      ластаушы заттарды үлкен қашықтықтарға көшiрудi бағалау, оның нәтижесiнде олардың мүмкiн болатын салдарлары анықталатын, атмосфералық ауаның ластануымен күрестiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi нұсқамалар және ластаушы заттарды бақылаудың нұсқалары әрi шығарындыларды қысқарту жөнiндегi жұмыс нәтижелерiн бағалау әзiрленетiн болады;
      табиғи объектiлердi экологиялық-экономикалық бағалаудың әдiстерiн әзiрлеу, табиғат қорғау iс-шараларының экономикалық тиiмдiлiгiнiң есебi бойынша статистикалық материалдарды өңдеу және табиғи объектiлердiң экологиялық-экономикалық бағалауын жүргiзу;
      қоршаған орта ластануының алдын алу мақсатымен табиғат пайдалануға рұқсат берудiң ғылыми-негiздi моделдерiн әзiрлеу, қазiргi бар технологиялар, технологиялық динамизм және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру қажеттiлiк арасындағы оңтайлы балансты ескере отырып, кәсiпорынның нақты өнiмдiлiгi негiзiнде қалдықтарды орналастыру және шығарындылардың (төгiндiлердiң) рауалы рұқсат етiлген нормативтерiн белгiлеу жөнiндегi нұсқаулық әзiрленген; қоршаған ортаны қорғау саласындағы бақылаудың мемлекеттiк органдар институционалдық реформалар жүргiзуге мүмкiндiк беретiн ұзақ мерзiмдi болашаққа қоршаған ортаның жай-күйiне және ұтымды табиғат пайдалануға мемлекеттiк бақылауды жүргiзудiң тиiмдi жүйесiнiң ғылыми-практикалық моделiн құру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми негiздi индикаторлар мен көрсеткіштердi қалыптастыру және сынақтан өткiзу, оның нәтижесiнде көрсеткіштердiң ұлттық жүйесiн, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы индикаторлардың ұлттық тiзiлiмiн қалыптастырудың ғылыми негiзделген әдiстемесi әзiрленетiн болады;
      аймақтардың тұрақты экологиялық жағдайын қамтамасыз ету үшiн және ауыл шаруашылық өндiрiсiне жағдай жасау бойынша проблемаларды шешетiн табиғи ресурстардың игеру аудандарында экологиялық қауiптi бағалау жүргiзiлген, табиғи жүйелердiң экологиялық сыйымдылығын және типтiк шектi тұрақтылықтық тiзiлiмiмен ұсынылған және оның анықтау әдiстемесi әзiрленетiн негiзде табиғи жүйелердiң экологиялық сыйымдылығының және тұрақтылығының шектерiн анықтаудың ғылыми-әдiстемелiк көзқарастарын пысықтау және табиғи-шаруашылық жүйесiне антропогендiк әсерiнiң шығынын айқындауға экологиялық жағдайдың әдiстемесiн әзiрлеу;
      республикада әлеуметтiк-экономикалық және мәдени құрылыстың, өндiрiс күштерiн дамыту, қоршаған ортаның табиғи ресурстарын кәсiби пайдаланудың мiндеттерiн негiздемелiк шешуге арналған Қазақстанның кешендi ғылыми-анықтамалық атласын әзiрлеу бойынша жұмысты жалғастыру;
      дерекқор ұйымдастыру, осы су қоймаларының биоәралуандылығын сақтау бойынша биологиялық негiзделген ұсынымдарды беру, осы топтағы көлдердiң экологиялық жай-күйiн бағалауға мүмкiндiк беретiн Щучье-Бурабай курорттық аймағының экологиялық жай-күйiнiң болжамдық моделдерiн әзiрлеу;
      Қазақстан кешендi экожүйелерiнiң жай-күйi бойынша деректердi кешендi жүйелеу, Қазақстан Республикасының өндiрiстiк орталықтарының және 20 iрi қалалары үшiн экологиялық паспорттарды әзiрлеу;
      ауа бассейннiң, су және топырақ ресурстарының жай-күйi бойынша алынған деректер қалалардың экологиялық жағдайын жақсартуға нақты басқару және шаруашылық шешiмдерiн, сондай-ақ халықты сауықтыру жөнiндегi шараларды қабылдауға мүмкiндiк бередi. Қоршаған ортаның жай-күйi туралы экожүйелердiң жай-күйiндегі болып жатқан өзгерiстер, төгiндiлер мен шығарындылардың көлемдерi жинақтаулар, өндiрiс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату, табиғат қорғау аясы мен оны басқару жүйесiнiң басқа да қырлары туралы аналитикалық жазбаның жиынтық томын дайындау. Табиғи ресурстарды пайдалану деңгейiн айқындау әдiстемесiн әзiрлеу және қоршаған ортаға терiс әсер етудi азайту жөнiндегi шаралар;
      антропогендiк факторлардың әсер етуiн бағалауға бейiмдiлiк тәсiлiн әзiрлеуге және биоэнергетиканың көрсеткiштерiн пайдалана отырып биогеноценотиттiк деңгейде экожүйенiң жай-күйiн болжауға мүмкiндiк беретiн экожүйелердiң негiзгi компоненттерiндегi шоғырланған энергияны айқындау жөнiндегi ғылыми жұмыстарды жүргiзу;
      экологиялық жағдайды қалыптастыратын процестер мониторингiн жүргiзу жөнiндегi ғылыми негiздi iс-шараларды жүзеге асыруға және шиеленiскен экологиялық бөлшегiнде алынған ақпаратқа талдау жүргiзуге мүмкiндiк беретiн Каспий теңiзi деңгейi көтерiлуi салдарынан туындайтын, сондай-ақ көмiр сутегi шикiзаттарын жедел барлау процестерiн ескере отырып Каспий маңының Солтүстiк-Шығыс бөлiгiндегi қазiргi заманғы экологиялық жағдайды бағалау;
      экологиялық қауiпсiздiктiң жоғары тиiмдiлiгiмен инженерлiк-конструкторлық әзiрлемелерге таңдау жүргізуге, тәжiрибелiк үлгiлердi дайындауға және байқап көруге және оларды өндiрiске енгiзуге мүмкiндiк беретiн pecуpc үнемдейтiн технологиялар саласындағы тиiмдi, экологиялық және экономикалық орынды шешiмдердi әзiрлеу жөнiндегi ғылыми зерттеулердi жүргiзу;
      мұнай өндiру аудандарында күкiрттiң қоршаған орта мен халықтың денсаулығына әсер ету мониторингін енгiзудi ұйымдастыру және қамтамасыз ету, оның нәтижесiнде, күкiрттің терiс әсер етуiне неғұрлым ұшыраған қоршаған ортаны құрайтындар анықталатын, мұнай кәсiпшiлiк өңiрлерiнде күкiрттiң қоршаған ортаны ластауының алдын алу жөнiндегi ғылыми негiзделген iс-шаралар әзiрленетiн болады;
      өнеркәсiптiң негiзгi салаларының кәсiпорындары бойынша ластаушы заттар қауымдастықтарының шамамен алғандағы құрамын анықтау үшiн қоршаған орта мониторингі саласындағы ғылыми зерттеулердi жүргiзу және қоршаған орта компоненттерiнiң жай-күйiне (топырақ, су, ауа, биота), сондай-ақ халықтың денсаулығына ластаушы заттардың әсер етуiн айқындау. Нәтижесiнде қоршаған орта мониторингiн ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету әзiрленетiн болады;
      сынап ластануларының жай-күйiне бақылау мен талдаудың қазiргi заманғы әдiстерiн зерттеу базасында мониторингтiк бақылаудың аса тиiмдi технологиясын әзiрлеуге мүмкiндiк беретiн Қазақстанның тиiстi өңiрлерiнiң (Нұра өзенi, Шығыс Қазақстан, Оңтүстiк Қазақстан, Павлодар және түстi металлургия, энергетика кәсiпорындарының жанындағы басқа да облыстар аумақтарының учаскелерi) сынап ластануы мониторингiн ғылыми қамтамасыз етудi шешуге және жүзеге асыруға бағытталған зерттеулердi жүргiзу;
      жер асты горизонттарына, сондай-ақ олармен байланысты жер үстi су көздерiне радиоактивтiк ластанудың әсер етуiн зерттеуге мүмкiндiк беретiн жер асты жарылыстары өткен әрбiр объектi үшiн су мониторингi технологиясын әзiрлеу және енгiзу.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
342-ҚОСЫМША       

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 676730 мың теңге (алты жүз жетпiс алты миллион жетi жүз отыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су  кодексi ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексi; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегі  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  мақұлданған Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Табиғатты қорғауды бақылау комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 29 қазандағы N 1126  қаулысы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған орта жай-күйiн, халықтың денсаулығын жақсарту; шайынды суларды биологиялық тазартуды қамтамасыз ету; табиғи ресурстарды қалпына келтiру, сақтау және ұтымды пайдалану; табиғи ортаға ұлғаймалы терiс әсер етудi азайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қызылорда қаласында экологиялық жағдайды жақсарту, су бұру факторымен байланысты халықтың ауру-сырқауын азайту, қалалық канализациялық желiлерiнiң тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Қоршаған     Қызылорда қаласын-   жыл   Қазақстан
              ортаны       дағы ақаба суларды   бойы  Республикасы-
              қорғау       биологиялық тазарту        ның Қоршаған
              объектiле-   станциясын салу            ортаны қорғау
              рiн салу     (мемлекеттік сарап-        министрлігі
              және қайта   таудың 2001 жылғы
              жаңарту      18 қазандағы N 7-
                           116/2001 қорытынды-
                           сы және "Қызылорда
                           қаласындағы шайынды
                           суларды биологиялық
                           тазарту станциясы-
                           ның" құрылыс жобасын
                           бекiту туралы"
                           Қазақстан Республи-
                           касы Экономика және
                           сауда министрлiгі
                           Құрылыс iстерi
                           жөнiндегi комитеттiң
                           2002 жылғы 28 мау-
                           сымдағы N 156
                           бұйрығы). Объектіні
                           мемлекеттік
                           қабылдау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қызылорда қаласындағы ақаба суларын биологиялық тазарту станциясының құрылысын аяқтау.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
343-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 343-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн оңалту"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 164314 мың теңге (бiр жүз алпыс төрт миллион үш жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Жаhандық экологиялық қордың Атқарушы агенттiгi ретiнде әрекет ететiн Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Сенiмгерлiк қордың Гранттық келiсiмiн (Қуаң жерлердi басқару жөнiндегi жоба) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 8 қаңтардағы  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  бекiтiлген "Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы"; "Қазақстан Республикасы мен Жаhандық экологиялық қордың Атқарушы агенттiгi ретiнде әрекет ететiн Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Сенiмгерлiк қордың Гранттық келiсiмiн (Қуаң жерлердi басқару жөнiндегi жоба) жасасу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 қыркүйектегi N 920  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған индикативтiк жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi N 926  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: астық шығарудың қиын жағдайларындағы аумақтарда табиғи ресурстарды сақтау, қалпына келтiру және тұрақты пайдалану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қуаңшылық жағдайларында жер пайдаланудың тұрақты жүйелерiн енгiзу; ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өткiзуден фермерлердiң табыс алуына жәрдемдесетiн iс-шараларды жүзеге асыру; "көмiрсутегi квоталарымен" халықаралық саудада Қазақстан Республикасының қатысу мүмкiндiгiн айқындау үшiн көмiртегiн жұту деңгейiн айқындау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Қоршаған
              ортаны
              қорғау
              объектiле-
              рiн оңалту

2       006   Жобаны         Консультанттардың  жыл   Қазақстан
              республика-  қызмет көрсетуiн,    бойы  Республикасы-
              лық бюджет-  iссапар шығыстарын,        ның Қоршаған
              тен грантты  автокөлiктi ұстап          ортаны қорғау
              бiрлесiп     тұруды, операциялық        министрлiгi
              қаржыланды-  шығыстарды төлеу.
              ру есебiнен    Мынадай материал-
              iске асыру   дарды және жинақтау-
                           шы қосалқы бөлшек-
                           тердi сатып aлу,
                           ауыл шаруашылығы
                           техникасын сатып
                           алу: топырақты ең
                           аз өңдеумен шөптердi
                           қопсытуға арналған
                           машиналардың кешенi
                           - 1 дана; плоскорез
                           - 2 дана; пiшен
                           орғыш - 2 дана;
                           тұқым тазартқыш - 2
                           дана; сыдыра
                           жыртқыш - 1 дана;
                           қопсытқыш - 1 дана;
                           сепкiш - 7 дана;
                           тыңайтқыштарды
                           бүрiккiш - 1 дана;
                           дестелегiш - 1
                           дана; пiшен тайлау-
                           шы - 1 дана;
                           комбайн - 1 дана;
                           техниканы тасымал-
                           даушы - 1 дана;
                           нығыздаушы - 1
                           дана; трактор - 2
                           дана; жел агрегат-
                           тары - 5 дана; сүт
                           орталықтарына
                           арналған жабдық -
                           2 дана.
                             Қарағанды облысы
                           Шет ауданының
                           Красная поляна
                           кентiндегi офистi
                           жөндеу. Астана
                           қаласы мен Қарағанды
                           облысы Шет ауданының
                           Красная поляна
                           кентiндегi Жобаны
                           Басқару Тобының
                           офисiн ұстап тұру.
                             Тұқымдар, тыңайт-
                           қыштар, ЖЖМ сатып алу.
                             ҚҚС және кеден
                           баждарын төлеу.
                             Құны 40 еселiк
                           айлық есептiк көрсет-
                           кiштен аспайтын өзге
                           де тауарлық-материал-
                           дық құндылықтарды
                           сатып алу.
                             Қазақстан Респуб-
                           ликасы Үкiметiнiң
                           2003 жылғы 11 қыр-
                           күйектегi N 920 қау-
                           лысының 1-қосымша-
                           сымен республикалық
                           бюджеттен грантты
                           бiрлесе қаржылан-
                           дырудың мынадай
                           пропорциялары
                           бекітілген:
                             Тауарлар (1) санаты
                           бойынша - 16%, aудитті
                           қоса, Консультанттар-
                           дың қызмет көрсетуi
                           (2) санаты бойынша,
                           заңды тұлғалар үшiн
                           - 19%, жеке тұлғалар
                           үшін - 16%; ұлғайма-
                           лы эксплуатациялық
                           қызмет көрсетулер
                           (4) санаты бойынша -
                           20%.

3       018   Жобаны         Консультанттардың  жыл   Қоршаған 
              грант        қызмет көрсетуiн,    бойы  ортаны қорғау
              есебiнен     iссапар шығыстарын,        министрлiгi
              iске асыру   автокөлiктi ұстап
                           тұруды, операциялық
                           шығыстарды, тренингті
                           төлеу.
                           Мынадай материалдар-
                           ды және жинақтаушы
                           қосалқы бөлшектерді
                           сатып алу, ауыл
                           шаруашылығы техника-
                           сын сатып алу:
                           топырақты ең аз
                           өңдеумен шөптердi
                           қопсытуға арналған
                           машиналардың кешенi
                           - 1 дана; плоскорез
                           - 2 дана; пішен орғыш
                           - 2 дана; тұқым
                           тазартқыш - 2 дана;
                           сыдыра жыртқыш - 1
                           дана; қопсытқыш - 1
                           дана; сепкiш - 7
                           дана; тыңайтқыштарды
                           бiрiккiш - 1 дана;
                           дестелегiш - 1 дана;
                           пiшен тайлаушы -
                           1 дана; комбайн - 1
                           дана; техниканы
                           тасымалдаушы - 1
                           дана; нығыздаушы -
                           1 дана; трактор - 2
                           дана; жел агрегаттары
                           - 5 дана; сүт орталық-
                           тарына арналған
                           жабдық - 2 дана.
                           Қарағанды облысы
                           Шет ауданының Красная
                           поляна кентiндегi
                           офистi жөндеу. Астана
                           қаласы мен Қарағанды
                           облысы Шет ауданының
                           Красная поляна кен-
                           тiндегi Жобаны
                           Басқару Тобының
                           офисiн ұстап тұру.
                           Тұқымдар, тыңайтқыш-
                           тар, ЖЖМ сатып алу.
                           Құны 40 еселiк айлық
                           есептік көрсеткiштен
                           аспайтын өзге де
                           тауарлық-материалдық
                           құндылықтарды сатып
                           алу.
                           Қазақстан Республи-
                           касы Үкiметiнiң 2003
                           жылғы 11 қыркүйек-
                           тегі N 920 қаулысы-
                           ның 1-қосымшасымен
                           Жаhандық Экология-
                           лық Қордың грантты
                           қаражатынан қаржы-
                           ландырудың мынадай
                           пропорпиялары
                           бекiтiлген:
                           Тауарлар (1) санаты
                           бойынша - 84%, аудит-
                           ті қоса, Консультант-
                           тардың қызмет
                           көрсетуi (2) санаты
                           бойынша, заңды
                           тұлғалар үшiн - 81%,
                           жеке тұлғалар үшiн
                           - 84%; Тренинг (3)
                           санаты бойынша -
                           100%; ұлғаймалы
                           эксплуатациялық
                           қызмет көрсетулер
                           (4) санаты бойынша
                           - 80%.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 3750 га тыңайған жерлердi қалпына келтiру, фитомелиоранттармен 420 га алқаптық егiстi жүргізу. 2 га аумақтағы көшет-бұталарын өсiруге арналған тәлiмбактарды салуды бастау, 10 га аумақтағы көшет-бұталарын егу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу, 5 жел агрегатын орнату, Жобаны iске асырудың одан кейiнгi жылдары үшiн дайындық жұмыстарын (топырақты дайындау, тұқымдар мен жабдықты сатып алу) жүргiзу.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
344-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 344-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Гидрометеорологиялық мониторинг жүргiзу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1471271 мың теңге (бір миллиард төрт жүз жетпiс бiр миллион екi жүз жетпiс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiнiң  58,    59,   60-баптары ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  мақұлданған "Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауіпсiздiгi тұжырымдамасы"; "Бүкiлдүниежүзiлiк метеорология ұйымы конвенциясына қосылу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 13 сәуiрдегi N 296  қаулысы ; "Гидрометеорология және табиғи ортаның ластануы жөнiндегi республикалық қор туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 12 мамырдағы  қаулысы ; "Табиғи ортаның жайын бақылайтын станциялардың мәртебесi жөнiндегi ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 10 қаңтардағы N 38  қаулысы ; "Қазгидромет" және "Қазавиамет" мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185  қаулысы ; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргiзудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; "2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын (I саты) бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 тамыздағы N 843 қаулысы; "Мемлекеттiк су кадастрын жүргізу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1378  қаулысы ; "Су объектiлерiнiң мемлекеттiк мониторингiн жүргізу, суды мемлекеттік есепке алу және оны пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 26 қаңтардағы N 85  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағында қоршаған ортаның жай-күйiне жүйелік бақылауларды жүргiзу, мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу, Қазақстан Республикасының экономика салалары мен халқына гидрометеорологиялық қызмет көрсетудi жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бақылаулар, гидрометеорологиялық деректердi жинау, талдау және қорытындылау, ауа-райы болжамдарын жасау және гидрометеорологиялық қызмет көрсету, гидрометеорология қызметтерiн техникалық қайта жарақтандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Гидрометео-    Гидрометеороло-    жыл   Қазақстан
              рологиялық   гиялық ақпаратты     бойы  Республикасы-
              мониторинг   алу үшiн 226 гидро-        ның Қоршаған
              жүргiзу      бекеттерде, 23             ортаны қорғау
                           метеобекеттерде,           министрлігі
                           9 агрометеобекет-
                           терде, 9 аэрология-
                           лық станцияларда,
                           248 метеостанция-
                           ларда гидрометео-
                           рологиялық бақылау-
                           лар жүргiзу.
                             Гидрометеорология-
                           лық мониторингті
                           жүргізу үшiн өлшеу
                           құралдарын сатып
                           алу. 2 қар өлшеу
                           бағыттарын ашу,
                           жұмыс iстеп тұрған
                           қар өлшеу бағытта-
                           рына 14 паналау
                           үйлерiн құру жөнiн-
                           дегі қызмет көрсе-
                           тулер. 222 метео-
                           станцияда, 165
                           гидробекеттерде, 30
                           трансшекаралық
                           бекеттерде ағымдағы
                           жөндеудi жүргiзу.
                             Озонның жалпы
                           құрамын өлшеудi
                           сүйемелдеу жөнiндегi
                           жұмыстар.
                             4 метеостанцияны
                           (Шығыс Қазақстан,
                           Ақтөбе және Ақмола
                           облыстарында) және
                           2 гидробекеттi
                           (Шығыс Қазақстан
                           және Ақтөбе облыс-
                           тарында) көшiру.
                             Тасқыннан кейiнгi
                           23 гидробекеттегi
                           ағымдағы жөндеу және
                           жөндеу-қалпына
                           келтiру жұмыстары.
                             "Жер үстi сулары"
                           мемлекеттiк су
                           кадастрын жүргiзу.
                             Гидрометеороло-
                           гиялық желiнi тех-
                           никалық қайта жарақ-
                           тандыру үшiн мына-
                           дай негiзгi жаб-
                           дықты сатып алу:
                           1 аэрологиялық
                           кешен, 25 барометр,
                           30 анеморумбометр,
                           2 гидрологиялық
                           кешен, ДЭЕМ-мен
                           жүзбелi цифрлық 6
                           уравнометр, порта-
                           тивтiк тексеру
                           кешенiнiң 6 жиыны,
                           радиоматч жиынымен
                           17 радиостанция, 4
                           автоматты метеостан-
                           ция, метеорологтың
                           автоматтандырылған
                           жұмыс орындарын
                           енгiзу үшiн 22
                           жиыны, 11 испаромер,
                           ағын жылдамдығының
                           40 өлшеуiшi, Балқаш
                           көлінің айдынында
                           гидрометеорология-
                           лық және гидрохимия-
                           лық жұмыстарды
                           жүргiзуге арналған
                           теңiз кемесi, бағыт-
                           ты агрометеорология-
                           лық зерттеулерге
                           арналған арнайы
                           автокөлiктің 14
                           бiрлiгі.
                             Гидрометеороло-
                           гиялық желілердiң
                           мынадай бекеттерi
                           мен пункттерiн құру:
                           мынадай елдi мекен-
                           дерде 3 метеорология-
                           лық станциялар құру:
                           Киевқа (Қарағанды
                           обл.), Краснодар
                           (Ақтөбе обл.), Боран
                           (ШҚО) және 20 гидро-
                           логиялық бекет,
                           оның iшiнде 17 өзен
                           және 3 көл гидроло-
                           гиялық бекетi (2 -
                           ОҚО, 2 - ШҚO, 1 - БҚО,
                           3 - СҚО, 1 - Ақтөбе,
                           2 - Жамбыл, 2 -
                           Қарағанды, 2 - Қоста-
                           най, 3 - Алматы,
                           1 - Ақмола, 1 - Пав-
                           лодар обл).
                             Су кадастры үшiн
                           мұрағат қорын толық-
                           тыру жөнiндегi бағ-
                           дарламалық қамтамасыз
                           етудi сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 10 мемлекеттiк органдарға берiлетiн 254 дана санындағы Қазақстан аумағы бойынша күн сайынғы метеорологиялық бюллетень; 4 мемлекеттiк органдарға берiлетiн 12 дана санындағы Қазақстан аумағы бойынша ауа-райының ай сайынғы метеорологиялық бюллетенi; 10 мемлекеттiк органдарға берiлетiн 5110 дана санындағы 14 облыс бойынша 2 және 3 тәулiкке арналған ауа-райы болжамы; 10 мемлекеттiк органға берiлетiн 728 дана санындағы 14 облыс бойынша бiр аптаға арналған ауа-райы болжамы; 26 мемлекеттік органға берiлетiн қатер немесе туындау фактісi жағдайында Қазақстанның облыстары мен әкiмшілік орталықтары бойынша қауiптi және стихиялы гидрометеорологиялық құбылыстардың туындау мүмкiндiгi туралы дауылдық ескертулер; 3 мемлекеттiк органға берiлетiн 254 дана санындағы күн сайынғы гидрологиялық бюллетень; Қазақстан Республикасы жер үстi суларының режимi және ресурстары туралы ақпаратты алу әрi осы ақпаратпен мемлекеттік органдарды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
345-ҚОСЫМША       

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесiн
құру және дамыту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 41000 мың теңге (қырық бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Ақпаратқа кiру, шешiмдер қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әдiлдiгiне қол жеткiзу туралы Opxyc конвенциясын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  мақұлданған Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргізудiң ережесін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903  қаулысымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған Бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 7.5.12-тармағы; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған индикативтiк жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi N 926  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Табиғатты бақылау комитетiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 қазандағы N 1126  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаның мониторингi мен бақылау жүйесiн ақпараттандырудың қазiргі деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ уақтылы жаңартуды қамтамасыз ету әрi есептеу, коммуникациялық, желiлiк құралдармен және өзге де жабдықпен, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етумен жарақтандыру, ақпараттық жүйелердi шоғырландыру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қоршаған ортаны қорғаудың бiрыңғай ақпараттық жүйесiн әзiрлеу; үлгiлiк жоба шеңберiнде мамандарды тестiлеу және оқыту; лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу; есептеу техникасын, телекоммуникациялық жабдықты және Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi бiрыңғай ақпараттық жүйесiнiң жұмыс iстеуiне арналған ақпаратты қорғау бойынша жабдықты сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Қоршаған
              ортаны
              қорғаудың
              ақпараттық
              жүйесiн құру
              және дамыту 

2       005   Iшкi көздер    Мыналарды: cepвep  жыл   Қазақстан
              есебiнен     - 3 бiрлiк, компью-  бойы  Республикасы-
              жобаны іске  терлiк жабдық - 10         ның Қоршаған
              асыру        жиын, оның ішінде 4        ортаны қорғау
                           ноутбук (Notebook);        министрлiгi
                           принтер - 6 бiрлiк,
                           оның iшiнде: 1
                           түстi; активтi желі-
                           лік жабдық - 1 жиын;
                           пассивтi желілік
                           жабдық - 1 жиын; екi
                           базалық бағдарлама-
                           лық қамтамасыз етуге
                           арналған лицензиялар
                           (Linux, Windows) - 6
                           жиын, пайдаланушылар
                           үшiн 11 лицензиялар
                           сатып алу (Оrасlе).
                             Үлгілік аймақта
                           Қоршаған ортаны қор-
                           ғаудың бiрыңғай
                           ақпараттық жүйесiн
                           әзiрлеу және енгізу.
                             Үлгілік жобаны
                           енгiзу шеңберiнде 60
                           маманды оқытуды
                           ұйымдастыру және
                           жүргiзу.
                             Есептеу техникасын,
                           телекоммуникациялық
                           жабдықты және жүйелiк
                           бағдарламалық қам-
                           тамасыз етудi
                           қондыру, инсталляция
                           және орнату жөнiндегi
                           қызмет көрсетулердi
                           сатып алу.
                             Консалтингтiк
                           қызмет көрсетулердi
                           және жобаны басқару
                           жөнiндегi қызмет
                           көрсетулерді) алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа технологиялық шешiмдер және инструменталдық құралдар базасында қоршаған органы қорғауды ақпараттандыру жүйесiнiң қазiргі заманғы деңгейiн қамтамасыз ету, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауды тиiмдi басқару мен мониторингiн қамтамасыз ету; табиғат пайдаланушылардың қаржы-экологиялық қызметiнiң мониторингі, экологиялық заң бұзушылықтар туралы ақпаратты жинау мен өңдеудiң сапасын және жеделдігін арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
346-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 346-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қоршаған ортаның жай-күйiне бақылау жүргiзу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 489979 мың теңге (төрт жүз сексен тоғыз миллион тоғыз жүз жетпiс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiнiң  58,    59 және   60-баптары ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының  4 ,   9 ,    12,   48,   81-баптары ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңының  21-бабы ; "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегі N 1149  Жарлығымен  бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламаның 5.5-тармағы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2003 жылғы 15 тамыздағы Жарлығы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  мақұлданған "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы"; "Қазгидромет" және "Қазавиамет" мемлекеттiк кәсіпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185  қаулысы ; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргiзудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; "Арал аймағын қолдау және дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 тамыздағы N 1121  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 17 шiлдедегi N 712-1  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 20 тамыздағы N 838  қаулысы ; "2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң Қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын (I саты) бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жығы 21 тамыздағы N 843  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы ; "Байқоңыр" кешенi аумағында экология және табиғат пайдалану бойынша оны жалға беру жағдайында Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Yкiметi арасындағы келiсiм (Алматы қаласы, 4 қазан 1997 ж.); "Байқоңыр" ғарыш айлағын тиiмдi пайдалану бойынша ынтымақтастықты дамыту туралы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы келiсiм (Алматы қаласы, 9 қаңтар 2004 ж.).
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғау, табиғат қорғау iс-шараларын ақпараттық қамтамасыз ету, қоршаған ортаға мүмкiн болатын терiс антропогендiк әсер етудiң алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық мониторингтi жүргізу, қоршаған орта мониторингiнiң жүйесiн дамыту, қоршаған ортаның негiзгi компоненттерiнiң ластану жай-күйi бөлiгiндегi мемлекеттiк органдарды ақпараттық қамтамасыз ету және табиғат қорғау iс-шараларының тиiмдiлiгiн бағалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   008       Қоршаған     Экологиялық мони-    жыл   Қоршаған
              ортаның    торингтiң мынадай      бойы  ортаны қорғау
              жай-күйiне түрлерiн жүргiзу:            министрлiгi
              бақылау    55 бақылау бекетте-
              жүргiзу    рiнде (16 көрсеткiш-
                         ке дейiн) 23 елдi
                         мекендердегi атмос-
                         фералық ауаның жай-
                         күйiне мониторинг
                         жүргiзу; 10 көрсет-
                         кiш бойынша 40 метео-
                         станцияда атмосфера-
                         лық жауын-шашынның
                         жай-күйiне мониторинг
                         жүргiзу; 66 су объек-
                         тiлерiнде (50 көрсет-
                         кiшке дейiн) жер үстi
                         суларының жай-күйiне
                         мониторинг жүргiзу;
                         10 елдi мекен бойынша
                         (5 көрсеткiшке дейiн)
                         топырақтың жай-күйiне
                         мониторинг жүргiзу;
                         радиациялық мониторинг
                         (65 метеостанцияда
                         гамма-сәулелердi өлшеу,
                         40 метеостанцияда
                         жиынтық бета-белсенді-
                         лікке атмосфералық
                         жауын-шашынның үлгi-
                         лерiн таңдау және
                         талдау).
                           Қызылорда қаласының
                         қоршаған ортасы мен
                         халқының денсаулығына
                         мониторинг жүргiзу.
                           "Ақтау теңiз порты"
                         арнайы экономикалық
                         аймағы аумағының
                         қоршаған ортасына
                         және Каспий теңiзiнiң
                         қазақстандық секторы
                         қоршаған ортасының
                         жай-күйiне мониторинг
                         жүргiзу.
                           Қазақстан қалалары-
                         ның әуе бассейнi
                         ластануының қазiргі
                         заманғы жай-күйiн
                         бағалау.
                         Гидрометеорология-
                         ның облыстық орталық-
                         тары жанындағы 12
                         химиялық зертханаға
                         ағымдағы жөндеу
                         жүргiзу.
                         Мониторингтiң жүйесiн
                         материалдық-техникалық
                         қамтамасыз ету үшiн
                         жер үстi желiлiк
                         зертханасына арналған
                         жабдықтың 3 жиынын
                         сатып алу.
                         Қоршаған орта монито-
                         рингi жүйесiн дамыту,
                         оның iшiнде: атмосфе-
                         ралық ауаның ластану-
                         ына бақылаулардың 5
                         қосымша бекеттерiн
                         ашу; 10 үлгi таңдаушы,
                         10 портативтік
                         рН-метрлер, 10 порта-
                         тивтiк кондуктометр,
                         1 атомдық-абсорбцион-
                         дық спектрометр, 1
                         газ хромотограф,
                         радиациялық мониторинг
                         үшiн өлшеу аппаратура-
                         сының 25 бiрлiгін,
                         өлшеу аппаратурасымен
                         3 жылжымалы зертха-
                         наларды, атмосфералық
                         ауада ластаушы заттар
                         мен ауыр металдарды
                         айқындау үшін автомат-
                         тық газоанализатордың
                         1 жиынын, автоматты
                         метеостанцияның 1
                         жиынын, жер үстi сула-
                         рындағы ластаушы зат-
                         тарды айқындау үшiн
                         портативтi гидрохимия-
                         лық зертхананың 1
                         жиынын, 1 радиотелефон
                         сатып алу.
                         Каспий теңiзiнiң
                         қазақстандық секторына
                         мониторинг жүргiзу,
                         оның iшiнде: Атырау
                         қаласы үшiн теңiз
                         зертханасын, 2 авто-
                         буйкалық станциясын,
                         метеостанция үшiн
                         жабдықтың 3 жиынын, 4
                         автоматтандырылған
                         метеорологиялық
                         станцияны, 2 автомат-
                         тандырылған гидроло-
                         гиялық станцияны,
                         автокөлiктiң 6 бiр-
                         лiгі, бағдарламалық
                         қамтамасыз етумен
                         компьютерлiк жабдық-
                         тың 6 жиынын, 4
                         моторлы қайық сатып
                         алу.
                           Зымыран-ғарыш қызме-
                         тiнiң әсерiне ұшыра-
                         ған аумақ учаскелерi-
                         нiң экологиялық
                         жай-күйiне мониторинг
                         жүргiзу.
                         6 облыста экологиялық
                         паспорттарды жасау
                         мақсатымен ауылдық
                         аумақтарға экология-
                         лық-демографиялық
                         зерттеу жүргізудi
                         жалғастыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қоршаған ортаның жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштер жүйесiн алу; қоршаған ортаның жай-күйi туралы ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жылдық бюллетендердi шығару; мониторинг дерекқорын ақпараттық-техникалық сүйемелдеу; Бурабай, Темiртау, Балқаш, Орал, Атырау елдi мекендерiнде атмосфералық ауаның жай-күйiне бақылаулардың 5 стационарлық бекеттерiн орнату және жабдықтау; Павлодар, Қызылорда, Талдықорған қалаларында жер үстi суларының желiлiк зертханаларын ұйымдастыру; қоршаған орта мониторингiнiң бақылау желiсiн және аналитикалық қызметтi техникалық жарақтандыруды жетiлдiру, Қызылорда қаласының қоршаған ортасы мен халық денсаулығының жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштер жүйесiн алу; "Ақтау теңiз порты" EЭA аумағы, Байқоңыр ғарыш айлағы ауданында қоршаған ортасының жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштер жүйесiн алу; Қазақстан қалаларының әуе бассейнi ластануының қазiргi заманғы жай-күйiн бағалау жөнiндегi есеп.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
347-ҚОСЫМША       

234 - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн салуға және
қайта жаңартуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 853357 мың теңге (сегiз жүз елу үш миллион үш жүз елу жетi мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су  кодексi ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет Кодексiнiң  43 және   44-баптары ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "2005 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегі бiрiншi кезектi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 16 қарашадағы N 4153  Жарлығымен  бекiтiлген "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасының 1.3-тармағы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен  мақұлданған Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгі тұжырымдамасы; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1113  қаулысы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаның жай-күйiн, халықтың денсаулығын жақсарту; табиғи ресурстарды қалпына келтiру, сақтау және ұтымды пайдалану; табиғи ортаға ұлғаймалы терiс әсер етудi азайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Солтүстiк Қазақстан облысының Петропавл қаласы трансшекаралық объектiсiнiң экологиялық жай-күйiн жақсарту және қалалық канализациялық желiлердiң қызметiн тұрақтандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   009       Облыстық      "2005 жылға арнал-  Жыл   Қазақстан
              бюджеттер-    ған республикалық   бойы  Республикасы-
              ге, Астана    бюджет туралы"            ның Қоршаған
              және Алматы   Қазақстан Респуб-         ортаны қорғау
              қалаларының   ликасының Заңын           министрлiгi
              бюджеттерi-   iске асыру туралы"
              не қоршаған   Қазақстан Республи-
              ортаны қор-   касы Үкiметiнiң
              ғау объекті-  2004 жылғы 8 жел-
              лерiн салуға  тоқсандағы N 1289
              және қайта    қаулысының 2 қосым-
              жаңартуға     шасына сәйкес сома
              берiлетiн     тiзбесi мен шегi
              нысаналы      бойынша инвестиция-
              даму транс-   лық жобаларды iске
              ферттерi      асыру үшiн қоршаған
                            ортаны қорғауға
                            облыстық бюджеттер-
                            ге әрi Астана
                            және Алматы қалала-
                            рының бюджеттерiне
                            мақсатты инвести-
                            циялық трансферт-
                            тердi аудару.
                            1. Iске қосу-орнату
                            жұмыстарының өндi-
                            рiсiмен Петропавл
                            қаласындағы тазарту
                            құрылғыларын тех-
                            никалық қайта
                            жарақтандыру
                            (мемлекеттiк сарап-
                            таудың 2003 жылғы
                            11 шiлдедегi N
                            17-351/23 жергiлiк-
                            тi қорытындысы және
                            Солтүстiк Қазақстан
                            облысы әкiмiнiң
                            Сәулет, құрылыс
                            және әлеуметтiк
                            құрылым департамен-
                            тiнiң 2004 жылғы 22
                            шiлдедегi N 125
                            бұйрығы).
                            2. MК-5 Петропавл
                            қаласының солтүстiк
                            бөлiгiндегi нөсер
                            ағындарын жинау
                            және тасымалдау
                            (мемлекеттiк сарап-
                            таудың 2003 жылғы
                            22 шiлдедегi N
                            17-390/24 жергілiктi
                            қорытындысы және
                            Солтүстiк Қазақстан
                            облысы әкімiнiң
                            Сәулет, құрылыс
                            және әлеуметтiк
                            құрылым департамен-
                            тiнiң 2004 жылғы
                            22 шiлдедегi N 122
                            бұйрығы).
                            3. Петропавл қала-
                            сындағы жаңбыр
                            канализациясының
                            тазарту құрылғыларын
                            салу (мемлекеттiк
                            сараптаудың 2003
                            жылғы 22 шiлдедегi
                            N 17-390/24 жергi-
                            лiктi қорытындысы
                            және Индустрия және
                            сауда министрлiгi
                            Құрылыс iстерi
                            жөнiндегi комите-
                            тiнiң 2004 жылғы
                            24 шiлдедегi N 325
                            ПИР бұйрығы).
                            4. Есiл өзенiнен
                            тегеурiн коллекторын
                            Солтүстiк Қазақстан
                            облысының Петропавл
                            қаласындағы канали-
                            зациялық тазарту
                            құрылғыларын қайта
                            жөндеу (мемлекеттiк
                            сараптаудың 2003
                            жылғы 22 шілдедегi
                            N 17-390/24 жергі-
                            ліктi қорытындысы
                            және Солтүстiк
                            Қазақстан облысы
                            әкiмiнiң Сәулет,
                            құрылыс және әлеу-
                            меттік құрылым
                            департаментiнiң
                            2004 жылғы 22 шiл-
                            дедегi N 117
                            бұйрығы).
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: тәулiгіне 82 мың м 3  жобалық қуаттағы канализацияның тазарту құрылғыларында техникалық қайта жарақтандыруды жүргiзу, сағатына 360 мв N сорап станциясының құрылғысымен 4,2 км қашықтықтағы солтүстік бөлiгiндегi жер үстi суларын жинау, су жинау алабы 1220 га және сағатына 2520 м 3  О жер үстi ақаба суларының шығысымен жаңбыр канализациясының тазарту құрылғысын салу әрi Солтүстiк Қазақстан облысының Петропавл қаласындағы коллектордың ұзындығы 500-900 мм. - 2,8 км диаметрлi Есiл өзенiнен канализациялық тазарту құрылғыларына дейін тегеурiн коллекторын қайта жөндеу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады