2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      7, 8, 9, 9-1-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
7-ҚОСЫМША           

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету" деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1237764 мың теңге (бір миллиард екі жүз отыз жеті миллион жеті жүз алпыс төрт мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі  Заңы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 31 наурыздағы N 1532  Жарлығы ; "Қызмет телефондары мен мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көлік қызметін көрсету үшін көліктік жеңіл автомобильдерді пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы
N 663  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 сәуірдегі N 399 қаулысы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Премьер-Министрдің Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметіне басшылық жасау жөніндегі қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру, Үкімет пен Премьер-Министрдің кесімдерін дайындау және орындау процесінде мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіруді, мемлекеттік органдарда құпиялылық режимі мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді, сондай-ақ заңнамада және Кеңсенің Ережесінде көзделген бақылау функцияларын жүзеге асыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Үкіметінің қызметін ақпараттық-талдамалық, құқықтық, хаттамалық, құжаттамалық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету;
мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру және мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін үйлестіру;
мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі құқықтық, әкімшілік, техникалық және өзге де шараларды әзірлеу, олардың іске асырылуы мен сақталуын бақылау;
Үкімет пен Премьер-Министрдің кесімдерін дайындау және орындау процесінде мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру;
Мемлекет басшысының кесімдері мен Үкіметке берілген тапсырмаларының, Үкімет пен Премьер-Министр шешімдерінің, Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының және оның орынбасарларының тапсырмаларының орындалу мерзімін бақылау; нәтижелері бойынша қорытындының Премьер-Министр, оның орынбасарлары және Кеңсе Басшысы үшін олардың тиісті құжаттарға қол қою не оларды келісу туралы шешімдер қабылдауы кезінде ақпараттық-ұсынымдық сипаты болатын Үкімет пен Премьер-Министрдің шешімдерінің қаржы-экономикалық, құқықтық және өзге де жобаларына сараптама жасау; өздерінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласындағы білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, дағды мен жаңарту.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-
ламакоды

Кішібағ-
дар-ламакоды

Кіші бағ-
дарлама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

 

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің қызме-
тін қамта-
масыз ету

  

  

  

2

 

001

Орталық
органның
аппараты

1) Қазақстан Республикасының
Премьер-МинистріКеңсесінің аппаратын 307 бірлік санында бекітілген штат санының лимиті шегінде ұстау. Іске асыру мерзімі - қаңтар-
желтоқсан.
2) Қазақстан
Республикасының
ақпараттық
қауіпсіздігін
қамтамасыз
етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларды орындау:
- мемлекеттік
және орыс тілдерінде Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты дайындау.
Іске асыру мерзімі - мамыр-маусым;
- Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері
жөніндегі нормативтік
құқықтық
кесімдер
жинағын
дайындау.
Іске асыру мерзімі - маусым;
- Мемлекеттік органдардың құпияландыруына
жататын мәліметтердің
ведомстволық
тізбелерінің
жинағын
дайындау.
Іске асыру мерзімі - сәуір -маусым;
- ақпаратттық
қауіпсіздік
саласында
мемлекеттік
стандарттар әзірлеу және
ресейлік және
халықаралық
стандарттарды
Қазақстан
Республикасының
аумағында
қолдану.
Іске асыру мерзімі - ақпан -қараша;
- ақпаратттық
қауіпсіздік
және мемлекеттік
құпияларды
қорғау мәселелері
жөнінде
бюллетеньдер
дайындау.
Іске асыру мерзімі - мамыр -қараша;
- мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi бөлiмшелер қызметкерлерiнiң санын айқындау жөнiндегi нормативтердi әзiрлеу.
3) Қазақстан Республикасы
Үкіметінің іс
жүргізуін
ұйымдастыру
және жүргізу,
оның ішінде:
құпия, арнайы
байланысты,
хат-хабарларды өңдеу, нормативтік
құқықтық кесімдердің
талаптарына сәйкес қамтамасыз ету.
Үкімет
мәжілістерінде
қарауға арналған
мәселелердің тоқсан сайынғы
тізбесін дайындауды ұйымдастыру. Премьер-Министр-
де, оның орын-
басарларында,
Кеңсе Басшысында
кеңестер өткізуді
ұйымдастыру,
материалды,
кеңестердің
хаттамаларын
ресімдеу және
жөнелту.
Мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру және Премьер-Министр-
ді Үкімет Бағдарламасы бойынша іс-шаралардың және Үкіметтің Заң жобалау жұмыстары жоспарының орындалуы жөнінде хабардар ету. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының бірыңғай электрондық құжат айналымы жүйесін құру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру. Іске асыру мерзімі - қаңтар-желтоқсан.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

3

 

007

Мемлекеттікқызметші-
лердің
білікті-
лігін
арттыру

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін мынадай үш бағыт бойынша арттыру жөніндегі
қызметтерді сатып алу:
1) Әлеуметті-
экономикалық
саясат;
2) Мемлекеттік
құқықтық саясат;
3) Мемлекеттік
басқару.
Іске асыру мерзімі - қаңтар-
желтоқсан.
Мемлекеттік тілді оқыту. Іске асыру мерзімі -
ақпан-сәуір.
Ағылшын тілін оқыту. Іске асыру мерзімі - ақпан-маусым.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

4

 

009

Мемлекеттікоргандарды материалдық-техникалықжарақ-
тандыру

Мыналарды сатып алу: мәжіліске
арналған
үстелдер
- 2 бірлік;
сейфтер - 4 бірлік;
картиналар -
24 бірлік; конференц жүйе - 1 жиынтық; бейнежабдық - 1 жиынтық; жиһаз (басшы кабинетi) - 12 жиынтық.
Іске асыру мерзімі - қаңтар-желтоқсан.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

5

 

017

Ақпараттық
жүйелердің
жұмыс істеуін қамтамасыз
ету және мемлекеттікоргандарды
ақпараттық-техникалық
қамтамасыз
ету

Шығыс материал-
дарын сатып
алу. Есептеу техникасы құралдарына
жүйелік-техни-
калық қызмет көрсету. Ақпараттық жүйелермен жергілікті тапсырмаларды сүйемелдеу.
Есептеу техникасы
мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу.
Іске асыру мерзімі - қаңтар-наурыз.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б , 2006.10.18. N  1004  қаулыларымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтижелері:
      Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларды орындау:
- мемлекеттік және орыс тілдерінде Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты дайындау - 6000 данадан;
- Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық кесімдер жинағын дайындау - 5000 дана;
- мемлекеттік органдардың құпияландыруына жататын мәліметтердің ведомстволық тізбелерінің жинағын дайындау - 4930 дана;
- ақпараттық қауіпсіздік саласында 6 мемлекеттік стандарт әзірлеу және 14 ресейлік және 8 халықаралық стандартты Қазақстан Республикасының аумағында қолдану;
- ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөнінде бюллетеньдер дайындау - 1400 дана;
- мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi бөлiмшелер қызметкерлерiнiң санын айқындау жөнiндегi нормативтердi әзiрлеу. 
      35 адамның біліктілігін арттыру.
      12 адамға мемлекеттік тілді оқыту.
      24 адамға ағылшын тілін оқыту.
      Жаңа әкімшілік ғимаратында кабинеттер мен конференцзалды жарақтандыру үшін мынадай жиһаз бен жабдықтарды сатып алу:
мәжіліске арналған үстелдер - 2 бірлік;
сейфтер - 4 бірлік;
картиналар - 24 бірлік;
конференц жүйе - 1 жиынтық;
бейнежабдық - 1 жиынтық;
жиһаз (басшы кабинетi) - 12 жиынтық.
      Жаңа әкімшілік ғимаратында кабинеттерді жарақтандыру үшін мынадай компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу:
лингафонды-мультимедийлік жүйе - 1 жиынтық;
сервер - 1 бірлік;
компьютерлер - 88 бірлік;
ноутбуктар - 30 бірлік;
жергілікті принтерлер - 51 бірлік;
тасқынды сканер - 1 бірлік;
бағыттауыштар - 6 бірлік;
бағдарламалық қамтамасыз ету - 9 бірлік.

      Түпкі нәтижелері:
      Жүктелген функцияларды орындау үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыруға, мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқуға қажеттілігін 90%-ға қамтамасыз ету.

      Қаржы-экономикалық нәтижесі:
      Кеңсенің бір мемлекеттік қызметшісін ұстауға арналған орташа шығындар - 2024,8 мың теңге. Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларға арналған орташа шығындар:
- бір Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты дайындау - 1,3 мың теңге;
- бір Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық кесімдер жинағын және мемлекеттік органдардың құпияландыруына жататын мәліметтердің ведомстволық тізбелері жинағын дайындау - 1,3 мың теңге;
- халықаралық нормалардың талаптарын ескере отырып, бір мемлекеттік стандарт әзірлеу немесе ақпараттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық стандарттарды қабылдау - 1041,7 мың теңге;
- ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөнінде бір бюллетень дайындау - 1,0 мың теңге.
      Бір мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыруға арналған орташа қаржы шығындары - 31,7 мың теңге.
      Бір мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік тілді оқытуға арналған орташа қаржы шығындары - 8,6 мың теңге.
      Бір мемлекеттік қызметшіге ағылшын тілін оқытуға арналған орташа қаржы шығындары - 18,0 мың теңге.

      Уақтылығы:
      Бір жыл ішінде жоспарланған іс-шаралар мен қойылған міндеттерді уақтылы орындау.

      Сапасы:
      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін белгіленген мерзімді ескере отырып, іс-шараларды 100%-ға сапалы орындау.
      Қазіргі заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру; мемлекеттік тілді оқыту курстарынан өткеннен кейін мемлекеттік тіл бойынша іс жүргізуге көшкен мемлекеттік қызметшілердің үлесі 30%; ағылшын тілін оқыту курстарынан өткеннен кейін ағылшын тіліндегі құжаттармен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің үлесі 30%; біліктілігін арттыру курстарынан өткеннен кейін жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің үлесі 10%.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б , 2006.10.18. N  1004  қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
8-ҚОСЫМША           

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттік органдарда ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру
және қамтамасыз ету" деген 002 республикалық
бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 177175 мың теңге (бір жүз жетпіс жеті миллион бір жүз жетпіс бес мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
"Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларды қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 31 наурыздағы N 1532  Жарлығы ; "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуге арналған арнайы көлік құралдарын пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 288  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 наурыздағы N 390-16 қаулысымен бекітілген Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы N 435  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 сәуірдегі
N 399 қаулысы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Мемлекеттік органдар мен мекемелерде ақпаратты техникалық қорғау және білікті кадрларды даярлау арқылы ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік құпиялардың сақталуын қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ақпараттың жария болу техникалық арналарын анықтау; мемлекеттік органдарды ақпаратты техникалық қорғау құралдарымен қамтамасыз ету арқылы ақпараттың жария болу техникалық арналарының санын барынша азайту; мемлекеттік органдар мен мекемелерде ақпараттық қауіпсіздік саласындағы даярланған білікті мамандардың санын барынша ұлғайту.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдарла-
малардың атауы

Бағдар-
ламаны
іске
асыру
жөніндегі
іс-шара-
лар

Іске асыру
мерзімі

Жау-
апты
орын-
дау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

 

Мемлекеттік
органдарда
ақпараттық
қауіпсіздікті
ұйымдастыру
және қамтамасыз
ету

 

 

 

2

 

100

Мемлекеттік
органдарда
ақпаратты
техникалық
қорғауды
ұйымдастыру
жөніндегі орталық

1) Саны
14 бірлік
бекітіл-
ген штат
санының
лимиті
шегінде
"Ақпа-
ратты
техника-
лық
қорғау
орталығы"
ММ аппа-
ратын ұстау.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
2) Қазақ-
стан Рес-
публика-
сының
ақпарат-
тық қауіп-
сіздігін
қамтама-
сыз ету-
дің және мемлекет-
тік құпия-
ларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекет-
тік бағдар-
ламасын
іске асыру
жөніндегі
іс-шара-
ларды
орындау:
- Астана
қаласында
ақпаратты
қорғау
және өңдеу
құралдарын
сынау
жөніндегі
зертхананы
жарақ-
тандыру
және аккре-
диттеу.
Мерзімі - мамыр- маусым;
- зерт-
хана үшін
ақпарат-
тың жария
болу тех-
никалық
арналарын
зерттеу
жөніндегі
өлшеу
аппара-
турасын
сатып алу - 13 бірлік.
Мерзімі -
наурыз- қазан;
- мемле-
кеттік
органдарды
жарақ-
тандыру
үшін
мынадай
ақпаратты қорғаудың
техника-
лық құрал-
дарын
сатып алу:
телефондық
цифрлық
сүзгілер
- 197
бірлік;
желілік
сүзгілер
- 80 бірлік;
матрицалықгенера-
торлар - 50 бірлік;
шуыл генера-
торлары - 89 бірлік.
Мерзімі -
қаңтар- наурыз;
- мемле-
кеттік
орган-
дарда
ақпаратты
қорғаудың
техника-
лық құ-
ралдарын
орнату.
Мерзімі -
сәуір- мамыр;
- аспап-
пен тек-
серуді
жүргізу,
Мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан;
- зертха-
наны жарақтандыру үшiн қорғалған орындауда-ғы серти-
фикаттал-
ған АЖО компьютер-лерiн сатып алу - 2 бiрлiк.

Жыл бойы

"Ақпа-
ратты
техника-
лық
қорғау
орталығы" мемлекет-
тік меке-
месі

3

 

101

Ақпарат қауіп-
сіздігі
саласында
мамандарды
даярлау және
біліктілігін
арттыру
орталығы

1) 8
бірлік
санында
бекітіл-
ген штат санының
лимиті шегінде
"Ақпарат-
тық қауіп-
сіздік
саласын-
дағы
мамандарды
даярлау
және
олардың
білікті-
лігін
арттыру
орталығы" ММ аппаратын
ұстау.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар- желтоқсан.
2) 400
бірлік
санында
ақпараттық қауіпсіз-
дік саласында жұмыс
істейтін
маман-
дардың
білікті-
лігін
арттыру.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
3) Қазақ-
стан Рес-
публика-
сының
ақпараттық қауіпсіз-
дігін
қамтамасыз
етудің
және мемлекет-
тік құпия-
ларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемле-
кеттік
бағдар-
ламасын
іске асыру
жөніндегі
іс-шара-
ларды
орындау:
ақпарат-
тық қау-
іпсіздікті
қамтама-
сыз ету
саласында
жұмыс
істейтін 
мемле-
кеттік
қызмет-
шілерді
Қазақс-
танның орталық-
тарында
оқыту.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар- желтоқсан;
ақпарат-
тық қау-
іпсіздік
саласын-
дағы ма-
мандарды
даярлау
үшін
компью-
терлік
сынып құру -
жабдықтар,
есептеу
техника-
сын және
лицензия-
лық бағ-
дарлама-
лық қам-
тамасыз
етуді
сатып алу.
Іске асыру
мерзімі -
сәуір-
маусым;
- қазіргі
заманғы
білім беру
техноло-
гияларын
пайдалана отырып, қашықтық-
тан оқыту
жүйесін
енгізу -
есептеу
техника-
сын, ли-
цензиялық
бағдарла-
малық
қамтама-
сыз етуді
және ин-
тернет
желісіне
кіру қыз-
меттерін
сатып алу.
Іске асыру
мерзімі -
сәуір-
маусым;
- жабдық-
тар мен
бағдарла-
малық
қамтама-
сыз етуді
сатып алу.
Іске асыру
мерзімі -
сәуір-
маусым.
4) Ақпа- раттық
жүйелер
мен жер-
гілікті
тапсыр-
маларды
сүйемел-
деу. Іске
асыру
мерзімі -
қаңтар- желтоқсан.

Жыл бойы

"Ақпарат-
тық қауіпсіз-
дік саласында мамандар
даярлау
және олардың білікті-
лігін арттыру" мемлекет-
тік
мекемесі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

 
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтижелері:
      ақпараттың жария болу ықтимал техникалық арналарын анықтауға тексерілген мемлекеттік органдардың саны - 15 бірлік.
      ақпаратты қорғау техникалық құралдарымен жарақтандырылған мемлекеттік органдардың саны - 23 бірлік, бұл мемлекеттік органдардың тапсырыстарына сәйкес ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарымен жарақтандыруға жататын мемлекеттік органдардың жалпы санының 100%-ын құрайды.
      Мыналарды сатып алу:
ақпараттың жария болу техникалық арналарын зерттеу жөніндегі өлшеу аппаратурасын - 13 бірлік, бұл өлшеу аппаратурасымен жарақтандыруға жататын мемлекеттік органдардың жалпы санының 100%-ын құрайды; телефондық цифрлық сүзгілер - 197 бірлік, бұл 45%-ды құрайды; желілік сүзгілер - 80 бірлік, бұл 11%-ды құрайды; матрицалық генераторлар - 50 бірлік, бұл 8%-ды құрайды; шуыл генераторлары - 89 бірлік, бұл ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарымен жарақтандыруға жататын мемлекеттік органдардың сұрау салуы жалпы санының 26%-ын құрайды; зертхананы жарақтандыру үшiн қорғалған орындаудағы сертификатталған АЖО компьютерлері - 2 бiрлiк;
ақпараттық қауіпсіздік саласындағы даярланған мамандардың саны - 400 бірлік, бұл Қазақстан Республикасында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі мамандарды оқытуға қажеттіліктің 100%-ын құрайды.
      Компьютерлік сынып құру және қашықтықтан оқытуды енгізу үшін жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу - 132 бірлік, бұл компьютерлік сыныптың жұмыс істеуі және қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқыту үшін қажеттіліктің 100%-ын құрайды, оның ішінде:
ҮҚК - 1 бірлік,
компьютерлер - 22 бірлік,
желілік принтер - 1 бірлік,
еден үстінде тұратын шкаф - 1 бірлік,
басқарылатын коммутатор - 1 бірлік,
ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары - 51 бірлік,
бағдарламалық қамтамасыз ету - 49 лицензия,
сервер - 1 бірлік,
интернет желісіне кіру қызметтері,
бағдарламалық қамтамасыз ету - 5 лицензия,
жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату.

Түпкі нәтижелері: ақпараттың жария болу техникалық арналарын жою.

Қаржы-шаруашылық нәтижесі:
бір мемлекеттік органды ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарымен жарақтандырудың орташа құны - 761,6 мың теңге;
аумақтық мемлекеттік органды аспаппен тексеруді жүргізу үшін іссапарға жіберілетін бір қызметкердің орташа құны - 77,6 мың теңге;
ақпараттық қауіпсіздік саласындағы бір маманды оқытудың орташа құны - 13,0 мың теңге.

Уақтылығы: мемлекеттік органдарда ақпараттың жария болу техникалық арналарын уақытылы анықтау және оларды жою, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мамандардың кәсіби деңгейін арттыру.

Сапасы: мемлекеттік органдарда ақпараттың жария болуын ескерту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына     
9-ҚОСЫМША          

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету" деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 310269 мың теңге (үш жүз он миллион екі жүз алпыс тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы  Заңы ; "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі  Заңы ; "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуге арналған арнайы көлік құралдарын пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 288  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993  қаулысы ; "Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шетелдік іссапарларға валюталық қаражаттың жұмсалуын ретке келтіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 ақпандағы N 148  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 қазандағы N 1042 қаулысы; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік құпиялардың қорғалуын сақтай отырып, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелерді үкіметтік курьерлік байланыспен қамтамасыз ету, арнайы жөнелтімдерді жедел жеткізуді қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
Мыналарды қамтамасыз ету:
- құпия, үкіметтік, дипломатиялық және қызметтік хат-хабарлар мен жүктерді қауіпсіз, уақтылы және тиімді жеткізуді;
- фельдъегерлік байланыстың бекітілген бағыттары бойынша  Қазақстанның қалалары арасында хат-хабарлар мен жүктерді 5 күн ішінде жеткізуді;
- фельдъегерлік байланыстың бекітілген бағыттары бойынша Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасында хат-хабарлар мен жүктерді 5 күн ішінде жеткізуді;
- қалалық бағыттар бойынша хат-хабарлар мен жүктерді 8 сағат ішінде жеткізуді.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары. 

 N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру
мерзімі

Жауап-
ты 
орын-
дау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Мемлекеттік
мекемелерді
фельдъегерлік
байланыспен
қамтамасыз ету

1) 307
бірлік
санында
бекітілген
штат санының
лимиті
шегінде
Мемлекеттік
фельдъегер-
лік
байланысты
ұстау. Іске
асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
2) Фельдъ-
егерлік
байланыстың
бекітілген
бағыттары
бойынша
хат-хабарлар
мен жүктерді
жеткізу.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
3) 5 бірлік
арнайы автокөлік сатып алу.
Іске асыру
мерзімі - наурыз-
сәуір.
4) 2
әкімшілік
ғимаратқа
ағымдағы
жөндеу
жүргізу.
Іске асыру мерзімі - сәуір-
маусым.
5) Нысанды
киім-кешек
сатып алу
және тігу. Іске асыру мерзімі - ақпан-сәуір.
6) Шығыс
материалда-
рын сатып
алу. Іске
асыру
мерзімі -
ақпан-сәуір.
7) Телеком-
муникация қызметтері
үшін ақы төлеу. Іске асыру мерзімі -
қаңтар- желтоқсан.
8) Ақпарат-
тық жүйелер мен
жергілікті
тапсырмалар-
ды орнату
және сүйе-
мелдеу.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
9) Шредер сатып алу.

Жыл бойы

"Қа-
зақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
мемле-
кеттік фель-
дъе-
герлік қыз-
меті" рес-
публи-
калық мемле-
кеттік меке-
месі

        Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтижелері:
      775 мың бірлік хат-хабарлар мен жүктерді жеткізу.
      5 бірлік арнайы автокөлік сатып алу, бұл автомашиналар паркін жаңарту қажетті автокөлік қажеттілігінің 33,3%-ын құрайды.
      2 әкімшілік ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргізу, бұл аумақтық бөлімшелерде ағымдағы жөндеу жүргізу үшін қажетті жалпы соманың 33,9 %-ын құрайды.
      115 қызметкер үшін нысанды киім-кешек сатып алу және тігу (тозған киім-кешекті ауыстыру). Шредер сатып алу - 1 бiрлiк.

      Түпкі нәтижелері:
      Құпиялылық режимін сақтай отырып, хат-хабарлар мен жүктерді уақтылы және толық жеткізу.

      Қаржы-экономикалық нәтижесі:
      Қазақстанның шегінде бір рет жеткізудің орташа құны:
хат-хабардікі - 50,0 мың теңге;
жүктікі - 30,0 мың теңге.
      Қазақстаннан тысқары жерлерге бір рет жеткізудің орташа құны:
хат-хабардікі - 85,0 мың теңге;
жүктікі - 35,0 мың теңге.

      Уақтылығы:
      Қазақстанның қалалары арасында хат-хабарлар мен жүктерді жеткізудің орташа уақыты - 5 күн. Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасында хат-хабарлар мен жүктерді жеткізудің орташа уақыты - 5 күн. Қалалық бағыттар бойынша хат-хабарлар мен жүктерді жеткізудің орташа уақыты - 8 сағат.

      Сапасы:
      Құпиялылық режимін сақтай отырып, хат-хабарлар мен жүктерді толық көлемде жеткізу.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
9-1-қосымша        

       Ескерту. Қаулы 9-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-министрiнiң Кеңсесi
       Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшiн әкiмшiлiк ғимаратын
сатып алу" деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  2500000 мың теңге (екi миллиард бес жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi:  "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясаты шеңберiнде ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн одан әрi арттыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 16 наурыздағы  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 16 наурыздағы N 65 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 15 сәуiрдегi N 286  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджет қаражаты
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) иелену және пайдалану құқығына ие мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-тың тиiмдi корпоративтi басқаруды жүзеге асыру үшiн жағдайды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  объектiнiң мемлекеттiк меншiкке кезең-кезеңiмен сатып алу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

Р/с N

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Бағдарлама (кіші бағдарлама) атауы

Бағдарламаны  (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру
 мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

 

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимаратын сатып алу

Әкімшілік ғимаратты сатып алу үшін алдын ала төлеуді жүзеге асыру.

 
2006 жылғы екінші жарты жылдық 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Тiкелей нәтиже: әкiмшiлiк ғимаратты мемлекеттiк меншiкке сатып алу үшiн төлеудiң бiрiншi кезеңiн жүзеге асыру.
      Түпкi нәтиже: объектiнi мемлекеттiк меншiкке кезең-кезеңiмен сатып алу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: мемлекеттiк меншiктiң активтерiн көбейту.
      Уақтылығы: белгiленген мерзiмдерге сәйкес.

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады