2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      7, 8, 9, 9-1-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
7-ҚОСЫМША           

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету" деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1237764 мың теңге (бір миллиард екі жүз отыз жеті миллион жеті жүз алпыс төрт мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі  Заңы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 31 наурыздағы N 1532  Жарлығы ; "Қызмет телефондары мен мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көлік қызметін көрсету үшін көліктік жеңіл автомобильдерді пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы
N 663  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 сәуірдегі N 399 қаулысы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Премьер-Министрдің Қазақстан Республикасы Үкіметінің қызметіне басшылық жасау жөніндегі қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру, Үкімет пен Премьер-Министрдің кесімдерін дайындау және орындау процесінде мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіруді, мемлекеттік органдарда құпиялылық режимі мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді, сондай-ақ заңнамада және Кеңсенің Ережесінде көзделген бақылау функцияларын жүзеге асыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Үкіметінің қызметін ақпараттық-талдамалық, құқықтық, хаттамалық, құжаттамалық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету;
мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру және мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін үйлестіру;
мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі құқықтық, әкімшілік, техникалық және өзге де шараларды әзірлеу, олардың іске асырылуы мен сақталуын бақылау;
Үкімет пен Премьер-Министрдің кесімдерін дайындау және орындау процесінде мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру;
Мемлекет басшысының кесімдері мен Үкіметке берілген тапсырмаларының, Үкімет пен Премьер-Министр шешімдерінің, Премьер-Министрдің, оның орынбасарларының, Кеңсе Басшысының және оның орынбасарларының тапсырмаларының орындалу мерзімін бақылау; нәтижелері бойынша қорытындының Премьер-Министр, оның орынбасарлары және Кеңсе Басшысы үшін олардың тиісті құжаттарға қол қою не оларды келісу туралы шешімдер қабылдауы кезінде ақпараттық-ұсынымдық сипаты болатын Үкімет пен Премьер-Министрдің шешімдерінің қаржы-экономикалық, құқықтық және өзге де жобаларына сараптама жасау; өздерінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласындағы білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, дағды мен жаңарту.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-
ламакоды

Кішібағ-
дар-ламакоды

Кіші бағ-
дарлама-
лардың
атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

 

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің қызме-
тін қамта-
масыз ету

  

  

  

2

 

001

Орталық
органның
аппараты

1) Қазақстан Республикасының
Премьер-МинистріКеңсесінің аппаратын 307 бірлік санында бекітілген штат санының лимиті шегінде ұстау. Іске асыру мерзімі - қаңтар-
желтоқсан.
2) Қазақстан
Республикасының
ақпараттық
қауіпсіздігін
қамтамасыз
етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларды орындау:
- мемлекеттік
және орыс тілдерінде Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты дайындау.
Іске асыру мерзімі - мамыр-маусым;
- Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері
жөніндегі нормативтік
құқықтық
кесімдер
жинағын
дайындау.
Іске асыру мерзімі - маусым;
- Мемлекеттік органдардың құпияландыруына
жататын мәліметтердің
ведомстволық
тізбелерінің
жинағын
дайындау.
Іске асыру мерзімі - сәуір -маусым;
- ақпаратттық
қауіпсіздік
саласында
мемлекеттік
стандарттар әзірлеу және
ресейлік және
халықаралық
стандарттарды
Қазақстан
Республикасының
аумағында
қолдану.
Іске асыру мерзімі - ақпан -қараша;
- ақпаратттық
қауіпсіздік
және мемлекеттік
құпияларды
қорғау мәселелері
жөнінде
бюллетеньдер
дайындау.
Іске асыру мерзімі - мамыр -қараша;
- мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi бөлiмшелер қызметкерлерiнiң санын айқындау жөнiндегi нормативтердi әзiрлеу.
3) Қазақстан Республикасы
Үкіметінің іс
жүргізуін
ұйымдастыру
және жүргізу,
оның ішінде:
құпия, арнайы
байланысты,
хат-хабарларды өңдеу, нормативтік
құқықтық кесімдердің
талаптарына сәйкес қамтамасыз ету.
Үкімет
мәжілістерінде
қарауға арналған
мәселелердің тоқсан сайынғы
тізбесін дайындауды ұйымдастыру. Премьер-Министр-
де, оның орын-
басарларында,
Кеңсе Басшысында
кеңестер өткізуді
ұйымдастыру,
материалды,
кеңестердің
хаттамаларын
ресімдеу және
жөнелту.
Мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру және Премьер-Министр-
ді Үкімет Бағдарламасы бойынша іс-шаралардың және Үкіметтің Заң жобалау жұмыстары жоспарының орындалуы жөнінде хабардар ету. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының бірыңғай электрондық құжат айналымы жүйесін құру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру. Іске асыру мерзімі - қаңтар-желтоқсан.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

3

 

007

Мемлекеттікқызметші-
лердің
білікті-
лігін
арттыру

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін мынадай үш бағыт бойынша арттыру жөніндегі
қызметтерді сатып алу:
1) Әлеуметті-
экономикалық
саясат;
2) Мемлекеттік
құқықтық саясат;
3) Мемлекеттік
басқару.
Іске асыру мерзімі - қаңтар-
желтоқсан.
Мемлекеттік тілді оқыту. Іске асыру мерзімі -
ақпан-сәуір.
Ағылшын тілін оқыту. Іске асыру мерзімі - ақпан-маусым.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

4

 

009

Мемлекеттікоргандарды материалдық-техникалықжарақ-
тандыру

Мыналарды сатып алу: мәжіліске
арналған
үстелдер
- 2 бірлік;
сейфтер - 4 бірлік;
картиналар -
24 бірлік; конференц жүйе - 1 жиынтық; бейнежабдық - 1 жиынтық; жиһаз (басшы кабинетi) - 12 жиынтық.
Іске асыру мерзімі - қаңтар-желтоқсан.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

5

 

017

Ақпараттық
жүйелердің
жұмыс істеуін қамтамасыз
ету және мемлекеттікоргандарды
ақпараттық-техникалық
қамтамасыз
ету

Шығыс материал-
дарын сатып
алу. Есептеу техникасы құралдарына
жүйелік-техни-
калық қызмет көрсету. Ақпараттық жүйелермен жергілікті тапсырмаларды сүйемелдеу.
Есептеу техникасы
мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу.
Іске асыру мерзімі - қаңтар-наурыз.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Премьер-
Министрі-
нің Кеңсесі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б , 2006.10.18. N  1004  қаулыларымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтижелері:
      Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларды орындау:
- мемлекеттік және орыс тілдерінде Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты дайындау - 6000 данадан;
- Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық кесімдер жинағын дайындау - 5000 дана;
- мемлекеттік органдардың құпияландыруына жататын мәліметтердің ведомстволық тізбелерінің жинағын дайындау - 4930 дана;
- ақпараттық қауіпсіздік саласында 6 мемлекеттік стандарт әзірлеу және 14 ресейлік және 8 халықаралық стандартты Қазақстан Республикасының аумағында қолдану;
- ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөнінде бюллетеньдер дайындау - 1400 дана;
- мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi бөлiмшелер қызметкерлерiнiң санын айқындау жөнiндегi нормативтердi әзiрлеу. 
      35 адамның біліктілігін арттыру.
      12 адамға мемлекеттік тілді оқыту.
      24 адамға ағылшын тілін оқыту.
      Жаңа әкімшілік ғимаратында кабинеттер мен конференцзалды жарақтандыру үшін мынадай жиһаз бен жабдықтарды сатып алу:
мәжіліске арналған үстелдер - 2 бірлік;
сейфтер - 4 бірлік;
картиналар - 24 бірлік;
конференц жүйе - 1 жиынтық;
бейнежабдық - 1 жиынтық;
жиһаз (басшы кабинетi) - 12 жиынтық.
      Жаңа әкімшілік ғимаратында кабинеттерді жарақтандыру үшін мынадай компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу:
лингафонды-мультимедийлік жүйе - 1 жиынтық;
сервер - 1 бірлік;
компьютерлер - 88 бірлік;
ноутбуктар - 30 бірлік;
жергілікті принтерлер - 51 бірлік;
тасқынды сканер - 1 бірлік;
бағыттауыштар - 6 бірлік;
бағдарламалық қамтамасыз ету - 9 бірлік.

      Түпкі нәтижелері:
      Жүктелген функцияларды орындау үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыруға, мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқуға қажеттілігін 90%-ға қамтамасыз ету.

      Қаржы-экономикалық нәтижесі:
      Кеңсенің бір мемлекеттік қызметшісін ұстауға арналған орташа шығындар - 2024,8 мың теңге. Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шараларға арналған орташа шығындар:
- бір Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты дайындау - 1,3 мың теңге;
- бір Мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық кесімдер жинағын және мемлекеттік органдардың құпияландыруына жататын мәліметтердің ведомстволық тізбелері жинағын дайындау - 1,3 мың теңге;
- халықаралық нормалардың талаптарын ескере отырып, бір мемлекеттік стандарт әзірлеу немесе ақпараттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық стандарттарды қабылдау - 1041,7 мың теңге;
- ақпараттық қауіпсіздік және мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөнінде бір бюллетень дайындау - 1,0 мың теңге.
      Бір мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыруға арналған орташа қаржы шығындары - 31,7 мың теңге.
      Бір мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік тілді оқытуға арналған орташа қаржы шығындары - 8,6 мың теңге.
      Бір мемлекеттік қызметшіге ағылшын тілін оқытуға арналған орташа қаржы шығындары - 18,0 мың теңге.

      Уақтылығы:
      Бір жыл ішінде жоспарланған іс-шаралар мен қойылған міндеттерді уақтылы орындау.

      Сапасы:
      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін белгіленген мерзімді ескере отырып, іс-шараларды 100%-ға сапалы орындау.
      Қазіргі заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру; мемлекеттік тілді оқыту курстарынан өткеннен кейін мемлекеттік тіл бойынша іс жүргізуге көшкен мемлекеттік қызметшілердің үлесі 30%; ағылшын тілін оқыту курстарынан өткеннен кейін ағылшын тіліндегі құжаттармен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің үлесі 30%; біліктілігін арттыру курстарынан өткеннен кейін жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің үлесі 10%.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б , 2006.10.18. N  1004  қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
8-ҚОСЫМША           

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттік органдарда ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру
және қамтамасыз ету" деген 002 республикалық
бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 177175 мың теңге (бір жүз жетпіс жеті миллион бір жүз жетпіс бес мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
"Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларды қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 31 наурыздағы N 1532  Жарлығы ; "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуге арналған арнайы көлік құралдарын пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 288  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 14 наурыздағы N 390-16 қаулысымен бекітілген Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы N 435  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің және мемлекеттік құпияларын қорғаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 сәуірдегі
N 399 қаулысы.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Мемлекеттік органдар мен мекемелерде ақпаратты техникалық қорғау және білікті кадрларды даярлау арқылы ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік құпиялардың сақталуын қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ақпараттың жария болу техникалық арналарын анықтау; мемлекеттік органдарды ақпаратты техникалық қорғау құралдарымен қамтамасыз ету арқылы ақпараттың жария болу техникалық арналарының санын барынша азайту; мемлекеттік органдар мен мекемелерде ақпараттық қауіпсіздік саласындағы даярланған білікті мамандардың санын барынша ұлғайту.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдарла-
малардың атауы

Бағдар-
ламаны
іске
асыру
жөніндегі
іс-шара-
лар

Іске асыру
мерзімі

Жау-
апты
орын-
дау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

 

Мемлекеттік
органдарда
ақпараттық
қауіпсіздікті
ұйымдастыру
және қамтамасыз
ету

 

 

 

2

 

100

Мемлекеттік
органдарда
ақпаратты
техникалық
қорғауды
ұйымдастыру
жөніндегі орталық

1) Саны
14 бірлік
бекітіл-
ген штат
санының
лимиті
шегінде
"Ақпа-
ратты
техника-
лық
қорғау
орталығы"
ММ аппа-
ратын ұстау.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
2) Қазақ-
стан Рес-
публика-
сының
ақпарат-
тық қауіп-
сіздігін
қамтама-
сыз ету-
дің және мемлекет-
тік құпия-
ларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекет-
тік бағдар-
ламасын
іске асыру
жөніндегі
іс-шара-
ларды
орындау:
- Астана
қаласында
ақпаратты
қорғау
және өңдеу
құралдарын
сынау
жөніндегі
зертхананы
жарақ-
тандыру
және аккре-
диттеу.
Мерзімі - мамыр- маусым;
- зерт-
хана үшін
ақпарат-
тың жария
болу тех-
никалық
арналарын
зерттеу
жөніндегі
өлшеу
аппара-
турасын
сатып алу - 13 бірлік.
Мерзімі -
наурыз- қазан;
- мемле-
кеттік
органдарды
жарақ-
тандыру
үшін
мынадай
ақпаратты қорғаудың
техника-
лық құрал-
дарын
сатып алу:
телефондық
цифрлық
сүзгілер
- 197
бірлік;
желілік
сүзгілер
- 80 бірлік;
матрицалықгенера-
торлар - 50 бірлік;
шуыл генера-
торлары - 89 бірлік.
Мерзімі -
қаңтар- наурыз;
- мемле-
кеттік
орган-
дарда
ақпаратты
қорғаудың
техника-
лық құ-
ралдарын
орнату.
Мерзімі -
сәуір- мамыр;
- аспап-
пен тек-
серуді
жүргізу,
Мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан;
- зертха-
наны жарақтандыру үшiн қорғалған орындауда-ғы серти-
фикаттал-
ған АЖО компьютер-лерiн сатып алу - 2 бiрлiк.

Жыл бойы

"Ақпа-
ратты
техника-
лық
қорғау
орталығы" мемлекет-
тік меке-
месі

3

 

101

Ақпарат қауіп-
сіздігі
саласында
мамандарды
даярлау және
біліктілігін
арттыру
орталығы

1) 8
бірлік
санында
бекітіл-
ген штат санының
лимиті шегінде
"Ақпарат-
тық қауіп-
сіздік
саласын-
дағы
мамандарды
даярлау
және
олардың
білікті-
лігін
арттыру
орталығы" ММ аппаратын
ұстау.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар- желтоқсан.
2) 400
бірлік
санында
ақпараттық қауіпсіз-
дік саласында жұмыс
істейтін
маман-
дардың
білікті-
лігін
арттыру.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
3) Қазақ-
стан Рес-
публика-
сының
ақпараттық қауіпсіз-
дігін
қамтамасыз
етудің
және мемлекет-
тік құпия-
ларын
қорғаудың
2005-2007
жылдарға
арналған
мемле-
кеттік
бағдар-
ламасын
іске асыру
жөніндегі
іс-шара-
ларды
орындау:
ақпарат-
тық қау-
іпсіздікті
қамтама-
сыз ету
саласында
жұмыс
істейтін 
мемле-
кеттік
қызмет-
шілерді
Қазақс-
танның орталық-
тарында
оқыту.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар- желтоқсан;
ақпарат-
тық қау-
іпсіздік
саласын-
дағы ма-
мандарды
даярлау
үшін
компью-
терлік
сынып құру -
жабдықтар,
есептеу
техника-
сын және
лицензия-
лық бағ-
дарлама-
лық қам-
тамасыз
етуді
сатып алу.
Іске асыру
мерзімі -
сәуір-
маусым;
- қазіргі
заманғы
білім беру
техноло-
гияларын
пайдалана отырып, қашықтық-
тан оқыту
жүйесін
енгізу -
есептеу
техника-
сын, ли-
цензиялық
бағдарла-
малық
қамтама-
сыз етуді
және ин-
тернет
желісіне
кіру қыз-
меттерін
сатып алу.
Іске асыру
мерзімі -
сәуір-
маусым;
- жабдық-
тар мен
бағдарла-
малық
қамтама-
сыз етуді
сатып алу.
Іске асыру
мерзімі -
сәуір-
маусым.
4) Ақпа- раттық
жүйелер
мен жер-
гілікті
тапсыр-
маларды
сүйемел-
деу. Іске
асыру
мерзімі -
қаңтар- желтоқсан.

Жыл бойы

"Ақпарат-
тық қауіпсіз-
дік саласында мамандар
даярлау
және олардың білікті-
лігін арттыру" мемлекет-
тік
мекемесі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

 
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтижелері:
      ақпараттың жария болу ықтимал техникалық арналарын анықтауға тексерілген мемлекеттік органдардың саны - 15 бірлік.
      ақпаратты қорғау техникалық құралдарымен жарақтандырылған мемлекеттік органдардың саны - 23 бірлік, бұл мемлекеттік органдардың тапсырыстарына сәйкес ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарымен жарақтандыруға жататын мемлекеттік органдардың жалпы санының 100%-ын құрайды.
      Мыналарды сатып алу:
ақпараттың жария болу техникалық арналарын зерттеу жөніндегі өлшеу аппаратурасын - 13 бірлік, бұл өлшеу аппаратурасымен жарақтандыруға жататын мемлекеттік органдардың жалпы санының 100%-ын құрайды; телефондық цифрлық сүзгілер - 197 бірлік, бұл 45%-ды құрайды; желілік сүзгілер - 80 бірлік, бұл 11%-ды құрайды; матрицалық генераторлар - 50 бірлік, бұл 8%-ды құрайды; шуыл генераторлары - 89 бірлік, бұл ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарымен жарақтандыруға жататын мемлекеттік органдардың сұрау салуы жалпы санының 26%-ын құрайды; зертхананы жарақтандыру үшiн қорғалған орындаудағы сертификатталған АЖО компьютерлері - 2 бiрлiк;
ақпараттық қауіпсіздік саласындағы даярланған мамандардың саны - 400 бірлік, бұл Қазақстан Республикасында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі мамандарды оқытуға қажеттіліктің 100%-ын құрайды.
      Компьютерлік сынып құру және қашықтықтан оқытуды енгізу үшін жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу - 132 бірлік, бұл компьютерлік сыныптың жұмыс істеуі және қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқыту үшін қажеттіліктің 100%-ын құрайды, оның ішінде:
ҮҚК - 1 бірлік,
компьютерлер - 22 бірлік,
желілік принтер - 1 бірлік,
еден үстінде тұратын шкаф - 1 бірлік,
басқарылатын коммутатор - 1 бірлік,
ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары - 51 бірлік,
бағдарламалық қамтамасыз ету - 49 лицензия,
сервер - 1 бірлік,
интернет желісіне кіру қызметтері,
бағдарламалық қамтамасыз ету - 5 лицензия,
жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату.

Түпкі нәтижелері: ақпараттың жария болу техникалық арналарын жою.

Қаржы-шаруашылық нәтижесі:
бір мемлекеттік органды ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарымен жарақтандырудың орташа құны - 761,6 мың теңге;
аумақтық мемлекеттік органды аспаппен тексеруді жүргізу үшін іссапарға жіберілетін бір қызметкердің орташа құны - 77,6 мың теңге;
ақпараттық қауіпсіздік саласындағы бір маманды оқытудың орташа құны - 13,0 мың теңге.

Уақтылығы: мемлекеттік органдарда ақпараттың жария болу техникалық арналарын уақытылы анықтау және оларды жою, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мамандардың кәсіби деңгейін арттыру.

Сапасы: мемлекеттік органдарда ақпараттың жария болуын ескерту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына     
9-ҚОСЫМША          

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету" деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 310269 мың теңге (үш жүз он миллион екі жүз алпыс тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы  Заңы ; "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі  Заңы ; "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсетуге арналған арнайы көлік құралдарын пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 288  қаулысы ; "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993  қаулысы ; "Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шетелдік іссапарларға валюталық қаражаттың жұмсалуын ретке келтіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 ақпандағы N 148  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 қазандағы N 1042 қаулысы; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік құпиялардың қорғалуын сақтай отырып, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелерді үкіметтік курьерлік байланыспен қамтамасыз ету, арнайы жөнелтімдерді жедел жеткізуді қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
Мыналарды қамтамасыз ету:
- құпия, үкіметтік, дипломатиялық және қызметтік хат-хабарлар мен жүктерді қауіпсіз, уақтылы және тиімді жеткізуді;
- фельдъегерлік байланыстың бекітілген бағыттары бойынша  Қазақстанның қалалары арасында хат-хабарлар мен жүктерді 5 күн ішінде жеткізуді;
- фельдъегерлік байланыстың бекітілген бағыттары бойынша Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасында хат-хабарлар мен жүктерді 5 күн ішінде жеткізуді;
- қалалық бағыттар бойынша хат-хабарлар мен жүктерді 8 сағат ішінде жеткізуді.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары. 

 N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске асыру
мерзімі

Жауап-
ты 
орын-
дау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Мемлекеттік
мекемелерді
фельдъегерлік
байланыспен
қамтамасыз ету

1) 307
бірлік
санында
бекітілген
штат санының
лимиті
шегінде
Мемлекеттік
фельдъегер-
лік
байланысты
ұстау. Іске
асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
2) Фельдъ-
егерлік
байланыстың
бекітілген
бағыттары
бойынша
хат-хабарлар
мен жүктерді
жеткізу.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
3) 5 бірлік
арнайы автокөлік сатып алу.
Іске асыру
мерзімі - наурыз-
сәуір.
4) 2
әкімшілік
ғимаратқа
ағымдағы
жөндеу
жүргізу.
Іске асыру мерзімі - сәуір-
маусым.
5) Нысанды
киім-кешек
сатып алу
және тігу. Іске асыру мерзімі - ақпан-сәуір.
6) Шығыс
материалда-
рын сатып
алу. Іске
асыру
мерзімі -
ақпан-сәуір.
7) Телеком-
муникация қызметтері
үшін ақы төлеу. Іске асыру мерзімі -
қаңтар- желтоқсан.
8) Ақпарат-
тық жүйелер мен
жергілікті
тапсырмалар-
ды орнату
және сүйе-
мелдеу.
Іске асыру
мерзімі -
қаңтар-
желтоқсан.
9) Шредер сатып алу.

Жыл бойы

"Қа-
зақ-
стан
Рес-
публи-
касы-
ның
мемле-
кеттік фель-
дъе-
герлік қыз-
меті" рес-
публи-
калық мемле-
кеттік меке-
месі

        Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      Тікелей нәтижелері:
      775 мың бірлік хат-хабарлар мен жүктерді жеткізу.
      5 бірлік арнайы автокөлік сатып алу, бұл автомашиналар паркін жаңарту қажетті автокөлік қажеттілігінің 33,3%-ын құрайды.
      2 әкімшілік ғимаратқа ағымдағы жөндеу жүргізу, бұл аумақтық бөлімшелерде ағымдағы жөндеу жүргізу үшін қажетті жалпы соманың 33,9 %-ын құрайды.
      115 қызметкер үшін нысанды киім-кешек сатып алу және тігу (тозған киім-кешекті ауыстыру). Шредер сатып алу - 1 бiрлiк.

      Түпкі нәтижелері:
      Құпиялылық режимін сақтай отырып, хат-хабарлар мен жүктерді уақтылы және толық жеткізу.

      Қаржы-экономикалық нәтижесі:
      Қазақстанның шегінде бір рет жеткізудің орташа құны:
хат-хабардікі - 50,0 мың теңге;
жүктікі - 30,0 мың теңге.
      Қазақстаннан тысқары жерлерге бір рет жеткізудің орташа құны:
хат-хабардікі - 85,0 мың теңге;
жүктікі - 35,0 мың теңге.

      Уақтылығы:
      Қазақстанның қалалары арасында хат-хабарлар мен жүктерді жеткізудің орташа уақыты - 5 күн. Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасында хат-хабарлар мен жүктерді жеткізудің орташа уақыты - 5 күн. Қалалық бағыттар бойынша хат-хабарлар мен жүктерді жеткізудің орташа уақыты - 8 сағат.

      Сапасы:
      Құпиялылық режимін сақтай отырып, хат-хабарлар мен жүктерді толық көлемде жеткізу.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.10.18. N  1004  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
9-1-қосымша        

       Ескерту. Қаулы 9-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

104 - Қазақстан Республикасы Премьер-министрiнiң Кеңсесi
       Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2006 жылға арналған
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшiн әкiмшiлiк ғимаратын
сатып алу" деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  2500000 мың теңге (екi миллиард бес жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi:  "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясаты шеңберiнде ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн одан әрi арттыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 16 наурыздағы  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 16 наурыздағы N 65 Жарлығын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 15 сәуiрдегi N 286  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi:  республикалық бюджет қаражаты
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  акцияларының мемлекеттiк пакеттерiн (қатысу үлестерiн) иелену және пайдалану құқығына ие мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-тың тиiмдi корпоративтi басқаруды жүзеге асыру үшiн жағдайды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:  объектiнiң мемлекеттiк меншiкке кезең-кезеңiмен сатып алу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

Р/с N

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Бағдарлама (кіші бағдарлама) атауы

Бағдарламаны  (кіші бағдарламаны) іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру
 мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

 

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ үшін әкімшілік ғимаратын сатып алу

Әкімшілік ғимаратты сатып алу үшін алдын ала төлеуді жүзеге асыру.

 
2006 жылғы екінші жарты жылдық 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Тiкелей нәтиже: әкiмшiлiк ғимаратты мемлекеттiк меншiкке сатып алу үшiн төлеудiң бiрiншi кезеңiн жүзеге асыру.
      Түпкi нәтиже: объектiнi мемлекеттiк меншiкке кезең-кезеңiмен сатып алу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: мемлекеттiк меншiктiң активтерiн көбейту.
      Уақтылығы: белгiленген мерзiмдерге сәйкес.

      

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2006 год (Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года N 1235 (выписка)

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:

      Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан согласно приложениям 7, 8, 9, 9-1;


      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.


      Премьер-Министр

      Республики Казахстан


ПРИЛОЖЕНИЕ 7           

к постановлению Правительства    

Республики Казахстан        

от 12 декабря 2005 года N 1235   


104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы


ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

001 "Обеспечение деятельности Премьер-Министра

Республики Казахстан" на 2006 год


      1. Стоимость: 1237764 тысячи тенге (один миллиард двести тридцать семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи тенге)

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан  от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; Указ Президента Республики Казахстан от 31 марта 2005 года N 1532 "О Государственной программе обеспечения информационной безопасности и защиты государственных секретов Республики Казахстан на 2005-2007 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппарата государственных органов"; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 663 "Об упорядочении эксплуатации служебных легковых автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики  Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2005 года N 399 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы обеспечения информационной безопасности и защиты государственных секретов Республики Казахстан на 2005-2007 годы".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: организация обеспечения деятельности Премьер-Министра по руководству деятельностью Правительства Республики Казахстан, осуществление координации деятельностью государственных органов в процессе подготовки и исполнения актов Правительства и Премьер-Министра, координации работ по обеспечению режима секретности и информационной безопасности в государственных органах, а также функции контроля, предусмотренные законодательством и Положением Канцелярии.

      5. Задачи бюджетной программы: информационно-аналитическое, правовое, протокольное, документационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Премьер-Министра и Правительства Республики Казахстан:

реализация единой государственной политики в области защиты государственных секретов и координация деятельности государственных органов и организаций по защите  государственных секретов и обеспечению информационной безопасности;

разработка правовых, административных, технических и иных мер по защите государственных секретов и обеспечению информационной безопасности, контроль за их реализацией и соблюдением;

координация деятельности государственных органов в процессе подготовки и исполнения актов Правительства и Премьер-Министра;

контроль за сроками исполнения актов и поручений Главы государства, данных Правительству, решений Правительства и Премьер-Министра, поручений Премьер-Министра, его заместителей, Руководителя Канцелярии и его заместителей;

проведение экспертизы финансово-экономических, правовых и иных проектов решений Правительства и Премьер-Министра, заключение по результатам которой носит информационно-рекомендательный характер для Премьер-Министра, его заместителей и Руководителя Канцелярии при принятии ими решения о подписании либо согласовании соответствующих документов;

обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы.


N п/п


Код про-

грам-

мы


Код под-

про-

грам-

мы


Наимено-

вание программы (под-

программы)


Мероприятия по реализации

программы (подпрограмм)


Сроки реали-

зации


Ответст-

венные испол-

нители


l


2


3


4


5


6


7


1


001
Обеспе-

чение дея-

тельности

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан
2
001


Аппарат

централь-

ного

органа


1) Содержание

аппарата

Канцелярии

Премьер-Министра

Республики

Казахстан в

пределах

утвержденного

лимита штатной

численности в

количестве 307

единиц. Срок

реализации -

январь-декабрь.

2) Выполнение

мероприятий по

реализации

Государственной

программы

обеспечения

информационной

безопасности и

защиты государ-

ственных секретов

Республики

Казахстан на

2005-2007 годы:

оплата услуг по

изготовлению:

- Инструкции по

обеспечению

режима секрет-

ности на госу-

дарственном и

русском языках.

Срок реализации -

май-июнь;

- Сборника

нормативно-

правовых актов по

вопросам защиты

государственных

секретов. Срок

реализации -

июнь;

- Сборника

ведомственных

перечней сведе-

ний, подлежащих

засекречиванию

государственными

органами. Срок

реализации -

апрель-июнь;

- разработка

государственных

стандартов и

применение на

территории

Республики

Казахстан

российских

международных

стандартов в

области

информационной

безопасности.

Срок реализации -

февраль-ноябрь;

- бюллетеней по

вопросам инфор-

мационной

безопасности

защиты государст-

венных секретов.

Срок реализации -

май-ноябрь;

- разработка нормативов по определению численности работников подразделений по защите государственных секретов.

3) Организация и

ведение дело-

производства

Правительства

Республики

Казахстан,

в том числе:

секретного,

специальной

связи, обработка

корреспонденции,

обеспечение в

соответствии с

требованиям

нормативных

правовых актов

режима

секретности.

Организация

подготовки еже-

квартального

перечня вопросов

для рассмотрения

на заседаниях

Правительства.

Организация

проведения

совещаний у

Премьер-Министра,

его заместителей,

руководства

Канцелярии,

оформление и

рассылка

материалов,

протоколов

совещаний.

Координация

деятельности

государственных

органов и

информирование

Премьер-Министра

по выполнению

мероприятий по

Программе

Правительства и

Плана законо-

проектных работ

Правительства.

Координация работ

по созданию

Единой системы

электронного

документооборота

государственных

органов

Республики

Казахстан.

Рассмотрение

письменных

обращений граждан

и юридических

лиц. Срок

реализации -

январь-декабрь.


В те-

чение

года


Канцелярия

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан


3
007


Повышение

квалифи-

кации

государ-

ственных

служащих


Приобретение

услуг по

повышению

квалификации

государственных

служащих по трем

направлениям:

1) Социально-

экономическая

политика;

2) Государствен-

ная правовая

политика;

3) Государствен-

ное управление.

Срок реализации -

январь-декабрь.

Обучение государ-

ственному языку.

Срок реализации -

февраль-апрель.

Обучение английс-

кому языку. Срок реализации - февраль-июнь.


В те-

чение

года


Канцелярия Премьер-

Министра Республики Казахстан


4
009


Мате-

риально-

техничес-

кое

оснащение

государст-

венных

органов


Приобретение:

столов для заседания - 2 единицы,

сейфов - 4 единицы,

картин - 24 единицы,

конференц системы - 1

комплект,

видеооборудова-

ния - 1 комплект, мебели (кабинет руководителя) - 12 комплектов.

Срок реализации -

январь-декабрь.


В те-

чение

года


Канцелярия Премьер-

Министра Республики Казахстан


5
017


Обес-

печение

функцио-

нирования

информа-

ционных

систем и

информа-

ционно-

техни-

ческое

обеспе-

чение

государ-

ственных

органов


Приобретение

расходных

материалов.

Системно-

техническое

обслуживание

средств вычисли-

тельной техники.

Сопровождение

информационных

систем и

локальных задач.

Приобретение

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения.

Срок реализации -

январь-март.


В те-

чение

года


Канцелярия Премьер-

Министра Республики Казахстан


   


<*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N 470б ; от 18 октября 2006 года N 1004 .


     7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

      Прямые результаты:

      Выполнение мероприятий по реализации Государственной программы обеспечения информационной безопасности и защиты государственных секретов Республики Казахстан на 2005-2007 годы:

- изготовление Инструкции по обеспечению режима секретности на государственном и русском языках - по 6000 экземпляров;

- изготовление Сборника нормативно-правовых актов по вопросам защиты государственных секретов - 5000 экземпляров;

- изготовление сборника ведомственных перечней сведений, подлежащих засекречиванию государственными органами - 4930 экземпляров;

- разработка 6 государственных стандартов и применение на территории Республики Казахстан 14 российских и 8 международных стандартов в области информационной безопасности;

- изготовление бюллетеней по вопросам информационной безопасности и защиты государственных секретов - 1400 экземпляров;

- разработка нормативов по определению численности работников подразделений по защите государственных секретов.

      Повышение профессионального уровня 35 человек.

      Обучение государственному языку 12 человек.

      Обучение английскому языку 24 человека.

      Приобретение мебели и оборудования для оснащения кабинетов и конференцзала в новом административном здании:

столов для заседания - 2 единицы;

сейфов - 4 единицы;

картин - 24 единицы;

конференц системы - 1 комплект;

видеооборудования - 1 комплект;

мебели (кабинет руководителя) - 12 комплектов.

      Приобретение компьютерного оборудования и ПО для оснащения кабинетов в новом административном здании:

лингафонно-мультимедийной системы - 1 комплект;

сервера - 1 единица;

компьютеров - 88 единиц;

ноутбуков - 30 единиц;

принтеров локальных - 51 единица;

поточного сканера - 1 единица;

маршрутизаторов - 6 единиц;

программного обеспечения - 9 единиц.

      Конечные результаты:

      обеспечение деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан для выполнения возложенных функций.

      Обеспечение на 90 % потребности в повышении профессионального уровня, в обучении государственному и английскому языкам государственных служащих.

      Финансово-экономический результат:

      Средние затраты на содержание одного государственного служащего Канцелярии - 2024,8 тыс. тенге.

      Средние затраты на мероприятия по реализации Государственной программы обеспечения информационной безопасности и защиты государственных секретов Республики Казахстан 2005-2007 годы:

- изготовление одной Инструкции по обеспечению режима секретности - 1,3 тыс. тенге;

- изготовление одного Сборника нормативно-правовых актов по вопросам защиты государственных секретов и сборника ведомственных перечней сведений, подлежащих засекречиванию государственными органами - 1,3 тыс. тенге;

- разработка одного государственного стандарта с учетом требований международных норм или принятие международных стандартов в области информационной безопасности - 1041,7 тыс. тенге;

- изготовление одного бюллетеня по вопросам информационной безопасности и защиты государственных секретов - 1,0 тыс. тенге.

      Средние финансовые затраты на повышение квалификации одного государственного служащего 31,7 тыс. тенге.

      Средние финансовые затраты на обучение государственному языку одного государственного служащего - 8,6 тыс. тенге.

      Средние финансовые затраты на обучение английскому языку одного государственного служащего - 18,0 тыс. тенге.

      Своевременность:

      Своевременное выполнение в течение года запланированных мероприятий и поставленных задач.

      Качество:

      100 % качественное выполнение мероприятий с учетом установленных сроков для достижения цели и задач возложенных на Канцелярию Премьер-Министр Республики Казахстан.

      Повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями; 30 % доля государственных служащих, которые перешли на делопроизводство по государственному языку после прохождения курсов обучения государственному языку; 30 % доля государственных служащих, которые работают с документами на английском языке после прохождения курсов обучения английскому языку; 10 % доля государственных служащих, которые назначены на вышестоящие должности после прохождения курсов повышения квалификации. <*>

     Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства  РК от 31 июля 2006 года N 470б ; от 18 октября 2006 года N 1004 .


ПРИЛОЖЕНИЕ 8           

к постановлению Правительства    

Республики Казахстан        

от 12 декабря 2005 года N 1235   


104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы


ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

002 "Организация и обеспечение информационной безопасности

в государственных органах" на 2006 год


      1. Стоимость: 177175 тысяч тенге (сто семьдесят семь миллионов сто семьдесят пять тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 31 марта 2005 года N 1532 "О Государственной программе обеспечения информационной безопасности и защиты государственных секретов Республики Казахстан на 2005-2007 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппарата государственных органов"; постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года N 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2000 года N 288 "Об упорядочении эксплуатации специальных автомобилей для транспортного обслуживания государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета"; Инструкция по обеспечению режима секретности, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2000 года N 390-16; постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года N 435 "О создании государственного учреждения "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности" Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан"; постановление     Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 214 "Об утверждении лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2005 года N 399 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы обеспечения информационной безопасности и защиты государственных секретов Республики Казахстан на 2005-2007 годы".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечить сохранность государственных секретов и информационной безопасности в государственных органах и учреждениях посредством технической защиты информации и подготовки квалифицированных кадров.

      5. Задачи бюджетной программы: выявление технических каналов утечки информации;

минимизировать количество технических каналов утечки информации посредством обеспечения государственных органов техническими средствами защиты информации;

максимально увеличить количество подготовленных квалифицированных специалистов в области информационной безопасности в государственных органах и учреждениях.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы.


N

п/п


Код

про-

грам-

мы


Код

под-

про-

граммы


Наименование

программы

(под-

программы)


Мероприятия по

реализации

программы

(подпрограмм)


Сроки

реали-

зации


Ответ-

ствен-

ные

испол-

нители


1


2


3


4


5


6


7


1


002
Организация

и обеспе-

чение инфор-

мационной безопасности в государст-

венных органах
2
100


Центр по

организации

технической

защиты инфор-

мации в госу-

дарственных

органах


1) Содержание

аппарата ГУ

"Центр техни-

ческой защиты

информации в

пределах утверж-

денного лимита

штатной числен-

ности в

количестве 14

единиц. Срок

реализации - январь-декабрь.

2) Выполнение мероприятий по

реализации Государственной

программы обеспечения

информационной безопасности и

защиты государст-

венных секретов Республики Казахстан 2005-2007 годы:

- оснащение и аккредитация лаборатории в г. Астане по испытанию средств

защиты и  обработки информации.

Срок - май-июнь;

- приобретение для лаборатории измерительной аппаратуры по

исследованию технических

каналов утечки информации - 13

единиц. Срок - март-октябрь;

- приобретение технических

средств защиты информации для

оснащения государственных органов: фильтров телефонных цифровых - 197 единиц,

фильтров сетевых - 80 единиц, матричных генера-

торов - 50 единиц,

генераторов шума

- 89 единиц.

Срок -

январь-март;

- установка технических средств защиты информации в государственных органах. Срок реализации - апрель-май;

- проведение инструментальных проверок.

Срок реализации - январь-декабрь;

- приобретение сертифицированных компьютеров АРМ в защищенном исполнении для оснащения лаборатории - 2 единицы.


В течение года


Госу-

дарст-

венное

учреж-

дение

"Центр

техни-

ческой

защиты

инфор-

мации"


3
101


Центр

подготовки и

повышения

квалификации

специалистов

в области

информацион-

ной без-

опасности


1) Cодержание аппарата ГУ "Центр подготовки

и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности" в пределах утверж-

денного лимита штатной числен-

ности в

количестве 8 единиц.

Срок реализации - январь-декабрь.

2) Повышение квалификации специалистов занятых в сфере информационной безопасности в количестве 400 единиц.

Срок реализации -

январь-декабрь. 3) Выполнение мероприятий по реализации Государственной программы обеспечения информационной безопасности и защиты государс-

твенных секретов Республики Казахстан 2005-2007 годы:

- обучение государственных

служащих, занятых в сфере обеспечения информационной безопасности в специализирован-

ных центрах Казахстана.

Срок реализации -

январь-декабрь;

- создание компьютерного класса для подготовки специалистов

в области информационной

безопасности - приобретение оборудования, вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения.

Срок реализации -

апрель-июнь;

- внедрение системы дистанционного обучения с использованием

современных образовательных

технологий - приобретение вычислительной

техники, лицензионного

программного обеспечения и услуги доступа к сети Интернет. Срок реализации -

апрель-июнь;

- установка оборудования и

программного обеспечения.

Срок реализации -

апрель-июнь.

4) Сопровождение

информационных

систем и локальных задач.

Срок реализации -

январь-декабрь


В

течение

года


Госу-

дарст-

венное

учреж-

дение

"Центр

под-

готовки

и повы-

шения

квали-

фикации

специа-

листов

в об-

ласти

инфор-

мацион-

ной

без-

опас-

ности".


   


<*>

     Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 18 октября 2006 года N 1004 .


      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

      Прямые результаты:

      количество государственных органов, проверенных на выявление возможных технических каналов утечки информации - 15 единиц;

      количество государственных органов, оснащенных техническими средствами защиты информации - 23 единицы, что составляет 100 % от общего количества государственных органов, подлежащих оснащению техническими средствами защиты информации, согласно заявкам государственных органов.

      Приобретение:

измерительной аппаратуры по исследованию технических каналов утечки информации - 13 единиц, что составит 100 % от общего количества государственных органов, подлежащих оснащению измерительной аппаратурой;

фильтров телефонных цифровых - 197 единиц, что составит 45 %; фильтров сетевых - 80 единиц, что составит 11 %; матричных генераторов - 50 единиц, что составит 8 %; генераторов шума - 89 единиц, что составит 26 % от общего количества запросов государственных органов, подлежащих оснащению техническими средствами защиты информации; сертифицированных компьютеров АРМ в защищенном исполнении для оснащения лаборатории - 2 единицы;

      количество подготовленных специалистов в области информационной безопасности - 400 единиц, что составляет 100 % от потребности в обучении специалистов по защите государственных секретов в Республике Казахстан.

      Приобретение оборудования и программного обеспечения для создания компьютерного класса и внедрения дистанционного обучения - 132 единицы, что составит 100 % от потребности для функционирования компьютерного класса и обучения с использованием современных образовательных технологий, в том числе:

ИБП - 1 единица,

компьютеров - 22 единицы,

принтера сетевого - 1 единица,

шкафа напольного - 1 единица,

управляемого коммутатора - 1 единица,

технических средств защиты информации - 51 единица,

программного обеспечения - 49 лицензий,

сервера - 1 единица,

услуги доступа к сети Интернет,

программного обеспечения - 5 лицензий,

установка оборудования и программного обеспечения.


      Конечные результаты: устранение технических каналов утечки информации.

      Финансово-экономический результат:

      средняя стоимость оснащения одного государственного органа техническими средствами защиты информации - 761,6 тыс. тенге;

      средняя стоимость одного командируемого работника для проведения инструментальной проверки территориального государственного органа - 77,6 тыс. тенге;

      средняя стоимость обучения одного специалиста в области информационной безопасности - 13,0 тыс. тенге.

      Своевременность: своевременное выявление технических каналов утечки информации в государственных органах и их устранение, а также повышение профессионального уровня специалистов в области информационной безопасности.

      Качество: предупреждение утечки информации в государственных органах. <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 18 октября 2006 года N 1004 .ПРИЛОЖЕНИЕ 9           

к постановлению Правительства    

Республики Казахстан        

от 12 декабря 2005 года N 1235   


104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы


ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

003 "Обеспечение фельдъегерской связью

государственных учреждений" на 2006 год


      1. Стоимость: 310269 тысяч тенге (триста десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан"; Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи"; постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 1996 года N 1217 "О служебных телефонах и нормах площадей для размещения аппарата государственных органов"; постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года N 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2000 года N 288 "Об упорядочении эксплуатации специальных автомобилей для транспортного обслуживания государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета"; постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года N 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2003 года N 148 "О мерах по упорядочению расходования валютных средств на заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов"; постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2004 года N 1042 "Об утверждении Положения о Государственной фельдъегерской службе Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 5 марта 2005 года N 214 "Об утверждении лимитов штатной численности государственных учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение правительственной курьерской связью государственных органов и государственных учреждений с соблюдением защиты государственных секретов, обеспечение оперативной доставки специальных отправлений.

      5. Задачи бюджетной программы:

Обеспечить:

- безопасную, своевременную и эффективную доставку секретной, правительственной, дипломатической и служебной корреспонденции и грузов;

- доставку корреспонденции и грузов между городами Казахстана в течение 5 дней по утвержденным маршрутам фельдъегерской связи;

- доставку корреспонденции и грузов между Казахстаном и Российской Федерацией в течение 5 дней по утвержденным маршрутам фельдъегерской связи;

- доставку корреспонденции и грузов по городским маршрутам в течение 8 часов.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы.


N п/п


Код про-

грам-

мы


Код под-

про-

граммы


Наименование программы (под-

программы)


Мероприятия по реализации программы (подпрограмм)


Сроки реали-

зации


Ответ-

ствен-

ные испол-

нители


1


2


3


4


5


6


7


1


003
Обеспечение

фельдъ-

егерской

связью

государствен-

ных учреж-

дений


1) Содержание

Государственной

фельдъегерской

службы в пре-

делах утверж-

денного лимита

штатной числен-

ности в коли-

честве 307

единиц.

Срок реализации -

январь-декабрь.

2) Доставка

корреспонденции

и грузов до

адресата по

утвержденным

маршрутам фельдъ-

егерской связи.

Срок реализации -

январь-декабрь.

3) Приобретение

спецавтотранс-

порта - 5 единиц.

Срок реализации -

март-апрель.

4) Проведение

текущего ремонта

в 2-х админист-

ративных зданиях.

Срок реализации -

апрель-июнь.

5) Приобретение

и пошив формен-

ного обмундиро-

вания.

Срок реализации -

февраль-апрель.

6) Приобретение

расходных

материалов.

Срок реализации -

февраль-апрель.

7) Оплата за

телекоммуника-

ционные услуги.

Срок реализации -

январь-декабрь.

8) Установка и

сопровождение

информационных

систем и локальных задач.

Срок реализации -

январь-декабрь.

9) Приобретение шредера.


В

течение

года


Рес-

публи-

канское

госу-

дарст-

венное

учреж-

дение

"Госу-

дарст-

венная

фельдъ-

егер-

ская

служба

Рес-

публики

Казах-

стан"


   


<*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 18 октября 2006 года N 1004 .


      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

      Прямые результаты:

      Доставка корреспонденции и грузов - 775 тыс. единиц.

      Приобретение спецавтотранспорта - 5 единиц, что составляет 33,3 % от общей потребности спецавтотранспорта, необходимого для обновления парка автомашин.

      Проведение текущего ремонта в 2-х административных зданиях, что составляет 33,9 % от общей суммы, необходимой для проведения текущего ремонта в административных зданиях территориальных подразделениях.

      Приобретение и пошив форменного обмундирования для 115 сотрудников (замена изношенного обмундирования). Приобретение шредера - 1 единица.     

      Конечные результаты:

      Своевременная и полная доставка корреспонденции и грузов с соблюдением режима секретности.

      Финансово-экономический результат:

      Средняя стоимость одной доставки в пределах Казахстана:

корреспонденции - 50,0 тыс. тенге;

груза - 30,0 тыс.тенге.

      Средняя стоимость одной доставки за пределы Казахстана:

корреспонденции - 85,0 тыс. тенге;

груза - 35,0 тыс. тенге.

      Своевременность:

      Среднее время доставки корреспонденции и грузов между городами Казахстана - 5 дней.

      Среднее время доставки корреспонденции и грузов между Казахстаном и Российской Федерацией - 5 дней.

      Среднее время доставки корреспонденции и грузов по городским маршрутам - 8 часов.

      Качество:

      Доставка корреспонденции и грузов в полном объеме с соблюдением режима секретности. <*>

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 18 октября 2006 года N 1004 .                                                                                     Приложение 9-1            

к постановлению Правительства     

Республики Казахстан        

от 12 декабря 2005 года N 1235 <*>


      Сноска. Постановление дополнено приложением 9-1 - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N 470б .


104 - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы


ПАСПОРТ республиканской бюджетной программы 005 "Выкуп административного здания для АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" на 2006 год


      1. Стоимость: 2500000 тысяч тенге (два миллиарда пятьсот миллионов тенге).

      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года "О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2006 года N 286 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года N 65".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение условий для осуществления эффективного корпоративного управления АО "Фонд устойчивого развития "Қазына" юридическими лицами с участием государства, правами владения и пользования государственными пакетами акций (доли участия), которых оно обладает.

      5. Задачи бюджетной программы: поэтапное приобретение объекта в государственную собственность.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:


N

п/

п


Код

прог-

раммы


Код

под-

про-

гра-

ммы


Наименование

программы

(подпрограм-

мы)


Мероприятия по

реализации

программы

(подпрограммы)


Сроки

реали-

зации


Ответст-

венные исполни-

тели


1


2


3


4


5


6


7


1


005
Выкуп

администра-

тивного

здания для

АО "Фонд

устойчивого

развития

"Қазына"


Осуществление

предварительной

оплаты для

выкупа

административ-

ного здания.


второе

полуго-

дие

2006

года


Канцелярия

Премьер-

Министра

Республики

Казахстан


   


      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

      Прямой результат: осуществление первого этапа оплаты административного здания для приобретения в государственную собственность.

      Конечный результат: приобретение объекта в государственную собственность поэтапно.

      Финансово-экономический результат: приумножение активов государственной собственности.

      Своевременность: в соответствии с установленными сроками.