2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаның паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Nинистрi

                                       Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
 1235 қаулысына          
38-қосымша             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 38-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б , өзгерту енгізілді - 2006.12.25. N  470т ,  2006.12.29. N  470ш  қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметінің            
2005 жылғы 13 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына         
 39-ҚОСЫМША            

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Елдiң қоғамдық тәртiп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  7330 мың теңге (жетi миллион үш жүз отыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
"Т.А. Төлеубаев туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 маусымдағы N 608 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықаралық және трансұлттық қылмысқа қарсы күрес.
       5. Бюджеттiк бағдарламаны мiндеттерi : қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықты дамыту мақсатында Интерполмен байланыс ұстауда ақпараттық қамтамасыз ету және бiр ақпараттық кеңiстiк құру, сондай-ақ барлық әлемдегi қылмыстық полицияның ұлттық органдары арасындағы өзара қарым-қатынас деңгейiне байланысты болатын халықаралық қылмыспен ең тиiмдi күрес жүргізудi қамтамасыз ету үшін, әсiресе оның ұйымдастырылған түрлерiмен, оның ішінде ылаңкестiк және есiрткі бизнесiне қарсы тиiмдi күрес жүргізу үшін ақпараттық қамтамасыз ету. Интерполдың басқа қатысушы -мемлекеттерiнің өкiлдерiмен халықаралық қылмыс мәселелерi бойынша жедел ынтымақтастық құру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары :

 N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Елдің
қоғамдық
тәртіп
саласын-
дағы
саяси
мүдделе-
рін қам-
тамасыз
ету

Халықаралық қылмыспен
тиімді күрес жүргізу
мақсатында ақпараттық
қамтамасыз ету үшін
Лион қаласындағы
(Франция) Интерполдың
Бас Хатшылығындағы
Қазақстан Республика-
сының өкілі - байланыс
офицерін ұстау жөнін-
дегі шығыстар - 1
адам. 

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы Ішкі
істер
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: Интерпол каналдары бойынша халықаралық iздеуге жар салған адамдар саны - жыл бойы 500 адамнан кем емес; Интерпол тарапы бойынша халықаралық іздеуде болған адамдардың ұсталған саны - жыл бойы 25 адамнан кем емес.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарын тергеу, жедел, ғылыми-практикалық және анықтама-аналитикалық ақпаратпен 100 % қамтамасыз ету; Интерполдың мүшелерi болып табылатын шет ел мемлекеттерінің құқық қорғау органдарына жiберiлген сұратулар мен ақпаратты 100% жеткізудi қамтамасыз ету; қылмыстық iстер және экстрадициялар бойынша құқықтық көмек туралы келiсiм-шарт жасалмаған мемлекеттермен Қазақстан Республикасының мәселелердi шешуi.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Интерполдың Бас Хатшылығында Қазақстан Республикасының өкiлiн ұстау үшiн шығындалатын шығыстардың бағасы -  7330,0 мың теңге.
Уақтылығы: ақпаратпен уақытылы қамтамасыз етіп отыру, Интерполдың басқа қатысушы-мемлекеттерінің өкілдерiмен халықаралық қылмыс мәселелерi бойынша жедел ынтымақтастық құру.
Сапасы: жедел-іздестiру қызметi саласында халықаралық ынтымақтастықты 100% бекiту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                          Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына         
40-ҚОСЫМША          

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 40-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
41-ҚОСЫМША           

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Арнайы және әскери тасымалдар"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  163376 мың теңге (бiр жүз алпыс үш миллион үш жүз жетпiс алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының ішкi істер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : Республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : әскери және арнайы тасымалдарды темiржол көлiгiмен тасымалдауды тәулiктік бақылауға алуды, эшелондардың және басқа да есептегi бiрлiктердің тез жүруiн қамтамасыз ету, министрлiктің және әскери бөлiмдердің жеке құрамының әскери және арнайы жүктерi, арнайы контингенттерінің қозғалысы кезінде штаттан тыс жағдайларға жол бермеу.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : министрліктің және әскери бөлiмдердің жеке құрамының арнайы контингентi мен арнайы жүктерiн тасымалдау бойынша жоспарланған iс-шараларды бұзуға жол бермеу, азаматтардың қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету үшін темiржол көлігімен әскери және арнайы тасымалдауларды ұйымдастыру және жедел басқару; арнайы контингентті жазасын өтеу орындарына тасымалдау жөніндегi соттардың қаулыларын орындау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004
 

  

Арнайы
және
әскери
тасымал-
дар

Арнайы контингентті, жүктерді және басқа
да тасымалдарды
тасымалдау бойынша
көлiк қызметтерін
төлеу: арнайы вагон-
дарды жалға алу.
Арнайы әскери тасымал-
дау қызметтерi үшiн
үй-жайларды жалға алу;
жүргіншілер поездарын-
да орындарды брондеу
бойынша қызметтерді
төлеу. Қозғалмалы
вагон-пунктке техника-
лық қызмет көрсету;
поезд жолдарын жөндеу. Өткен жылдардағы кредиторлық берешектi өтеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тура нәтиже: арнайы контингенттi, жүктердi және басқа да тасымалдарды тасымалдау бойынша атқарылатын рейстер саны - 372; вагон саны - 14.
Соңғы нәтиже: арнайы контингенттік және арнайы жүктердi тасымалдауды 100 % қамтамасыз ету; қылмыстық-атқару заңнамасына сәйкес сотталған адамдардың жазаларын өтеу жөнінде сот қаулыларын орындау үшiн арнайы вагондардың қозғалысының кестесiн, сотталғандармен және тұтқындалғандармен жоспардағы және жедел шаралардың жүргiзілуiн 100% сақтау.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр арнайы вагонды бiр тәулiкке жалға алу бағасы - 26 мың теңге.
Уақтылығы: мемлекеттiк әскери тасымалдаулар қозғалысы орындалуына қауiпсiздiк графигiн орындауды 100 % қамтамасыз ету, арнайы контингенттің қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес жеткізілуін қамтамасыз ету.
Сапасы: арнайы контингент пен жүктердің белгiленген орнына 100% жеткiзілуi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                          Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына       
42-ҚОСЫМША          

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 42-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                         Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы     
      Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
  N 1235 қаулысына       
43-ҚОСЫМША           

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

                                    Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
44-ҚОСЫМША           

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

                                        Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
45-ҚОСЫМША           

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
46-ҚОСЫМША           

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 111370 мың теңге (бiр жүз он бiр миллион үш жүз жетпiс мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің ішкі әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасы 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңының  19-бабы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметке алғаш рет түскен адамдары мен қызметкерлерiн кәсiби даярлау туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 16 мамырдағы N 847  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi ішкі әскерлерiнің әскери қызметшілерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқытуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгiмен 2003 жылғы 6 маусымдағы N 335/5/14 келісім-шарты.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : iшкi iстер органдары қызметкерлерiнің біліктіліктерiн арттырумен және қайта даярлаумен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : iшкi iстер органдары қызметкерлерi мен iшкi әскерлердің әскери қызметшілерiнің теориялық бiлiмдерінің деңгейлерi мен практикалық біліктiлiктерiн барынша көтеру; Қазақстан Республикасы ішкі iстер органдарының қызметiне үмiткерлердi алғашқы даярлау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

  1

3  

4  

 5 

 6 

  1

011  

  

Кадрлар-
дың білікті-
лігін
арттыру
және 
қайта
даярлау

Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер минис-
трлігінің училищесіне
94 бірлік штаттық
сан шегінде ұстау,
оқ-дәрі, қару-жарақ,
арнайы крим техника,
ұйымдастыру техника-
сын, байланыс құрал-
дарын, ас үй жарақта-
рын, медициналық
жарақ алу, компьютер
сатып алу, Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігінің
училищесіне күрделі
жөндеу жүргізу,
қызметкерлердің
білім деңгейін
максималды көтеру
және ішкі істер
органдары қызметіне
үміткерлерді алғаш
даярлықты жүргізу
үшін Ресей Федерация-
сының және алыс шетелдердің оқу орын-
дарында Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігінің
ішкі әскерлер әскери
қызметшілерінің
біліктілігін арттыру.

Жыл
сайын 

Қазақстан Республи-
касы
Ішкі
істер
министр-
лігі,
Қазақстан Республи-
касы
Ішкі
істер
министр-
лігінің
училище-
сі,
Қазақстан
Республи-
касы
Ішкі
істер
министр-
лігінің
ішкі
әскерлер
комитеті. 

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: біліктілік арттыру курстарын өткен қызметкерлер саны - 450 бiрлiк; қайта даярлау курстарын өткендер саны - 50 бiрлiк; iшкi iстер органдары қызметiне үмiткерлердің алғаш даярлықтан өткендер саны - 600 бiрлiк; Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында және орталықтарында курстардан өткен iшкi iстер органдары қызметіне үмiткерлер саны - 76 бірлік; Ресей Федерациясының оқу орындарында бiліктілік арттыру курстарын өткен әскери қызметшілер саны - 84 бiрлік; 2 атаулы оқ-дәрiлерi, 1 атаулы қару-жарақты, 13 атаулы 19 бiрлiк; арнайы кримтехниканы, 1 атаулы ұйымдастыру техникасын, 1 атаулы байланыс құралын, 4 атаулы ас үй жарақтарын, 4 атаулы медициналық жарақтарды; 4 бiрлiк компьютерлер сатып алу.
Соңғы нәтиже: ішкі iстер органдарын Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің училищесiнде бiлiктілік арттыру, қайта даярлау және алғашқы даярлау курстарын өткен қызметкерлермен қамтамасыз ету - 1,3%; iшкi iстер органдарын Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында және орталықтарында біліктілік арттыру курстарын өткен білікті қызметкерлермен қамтамасыз ету - 0,1%; iшкi істер органдарын Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында және орталықтарында бiлiктiлік арттыру курстарын өткен біліктi әскери қызметшілермен қамтамасыз ету - 0,4%; жаңа үлгiдегi киiм-кешек қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттiліктен - 55,5%; арнайы жабдықтар және материалдар қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттiлiктен - 99,9%; активтер қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттіліктен - 52,4%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жылына бiр оқушыға кететiн орташа шығындар - 74,6 мың теңге; Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында курстардан өтетiн бiр қызметкерге кететiн орташа шығындар - 321,9 мың теңге; Ресей Федерациясының оқу орындарында курстардан өтетiн бiр әскери қызметшіге кететiн орташа шығындар - 52,8 мың теңге; бiр қызметкерге кететiн орташа шығындар - 404,1 мың теңге.
Уақтылығы: iшкi iстер органдарының қызметкерлерi мен қызметiне үмiткерлердi бiлiктілік арттыру курстарында, қайта даярлау және алғашқы даярлау курстарында өкiмдемеге сәйкес өз уақытында оқыту.
Сапасы: алғашқы даярлау курстары түлектерiнің бiлiктілік талаптарына сай болуы - 100%; ішкі iстер органдарының біліктілік арттыру және қайта даярлау курстарын бiтiрген қызметкерлер бiлiмiмен қанағаттануы - 100%; iшкi iстер органдарының біліктілік арттыру және қайта даярлау курстарын Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында бiтірген қызметкерлер бiлiмiмен қанағаттануы - 100%; ішкi әскерлердің біліктілік арттыру және қайта даярлау курстарын Ресей Федерациясының оқу орындарында бiтiрген әскери қызметшiлер бiлiмiмен қанағаттануы - 100%.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
47-ҚОСЫМША           

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1662106 мың теңге (бiр миллиард алты жүз алпыс екi миллион бiр жүз алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңының  19-бабы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң Жоғары әскери училищесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 18 наурыздағы N 349  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Академиясы" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 1 маусымдағы N 675  қаулысы ; "Құқық қорғау органдары үшін кадрлар даярлауды, құқық қорғау органдарының қызметін және үкiметтік байланыс әскерлерi әскери қызметшілерiн әлеуметтiк қорғауды қаржыландыруға байланысты жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 қыркүйектегi N 1427  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгі iшкi әскерлерінің әскери қызметшілерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқытуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгімен 2003 жылғы 6 маусымдағы келiсiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгінің Волгоград академиясымен Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөніндегі 2005 жылғы 8 қыркүйектегi N 270 келісiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгінің Омбы академиясымен Қазақстан Республикасы ішкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөнiндегi 2005 жылғы 1 қазандағы N 255 келiсiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгінің Мәскеу университетiмен Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөнiндегi 2005 жылғы 4 қазандағы N 191 келiсiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгiнің Академиясымен Қазақстан Республикасы ішкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөнiндегi 2005 жылғы 5 қазандағы N 264 келiсiм-шарты.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ішкі iстер органдарының жүйесi үшін жоғары кәсіптік білімi бар мамандармен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : сапалы жоғары кәсiптiк бiлiм алу үшін қажетті жағдайлар жасау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

3

4  

 5 

 6 

1

012

  

Жоғары кәсіптiк білімдi мамандар даярлау

  

  

  

2

  

021

1997-1998
жылдарда-
ғы әскери
қызмет-
шілерге
үстемақы
төлеу

1997-1998 жылдар аралығына әскери қызметшілерге сыйақы төлеу

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнiң
iшкi
әскерлер
Жоғары
әскери
училищесі

3

  

100

Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлау

Ішкi әскерлер Жоғары
әскери училищесi мен
заң институттарын
ұстау, оның ішінде:
Академияда - 678
бiрлік;
Қарағанды заң инсти-
тут - 501 бірлік;
Сапалы жоғары кәсіп-
тік білім алу үшін
оқ-дәрілер, қорғаныс
және белсендi
қорғаныс құралдарын,
ас үй жарақтарын,
бағдарламалық қамта-
масыз етудi сатып алу. Есептеуіш техни-
калар: жиынтықтығы
компьютерлерді, прин-
терлердi сатып алу,
Қазақстан Республика-
сы Iшкi істер минис-
трлігінiң Академиясы-
на күрделi жөндеу
жүргізу, Ресей Феде-
рациясының әскери-оқу
орындарында ішкi әс-
керлер әскери қызмет-
шiлерiн оқыту, жоғары
кәсіби білім алып
шығу үшiн Ресей Феде-
рациясының оқу орын-
дарында ішкі iстер
органдары тыңдаушыла-
рын оқыту (2005 жылғы
қазан айынан 2006
жылғы желтоқсан айына
дейін оқу үшiн төлеу).

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгi,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнің
Ішкі
әскерлер
комитеті,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнің
ішкі
әскерлер
Жоғары
әскери
училище-
сі,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнің
Акаде-
миясы,
Бәрімбек
Бейсенов
атындағы
Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер
министр-
лігінің
Қарағанды
заң
институты

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер : Тура нәтиже: күндізгi оқу бөлiмiнде оқитындар саны - 2 744 бiрлiк; сырттай оқу бөлімінде оқитындар саны - 1 651 бiрлік; Ресей Федерациясы оқу орындарында оқитын тыңдаушылар саны - 75 бiрлік; Ресей Федерациясының әскери-оқу орындарында оқитын әскери қызметшілер саны - 40 бiрлік күндізгi оқу бөлiмi бойынша курсанттарды шығару - 607 бiрлiк, оның ішінде үздiк - 78 бiрлiк; сыртқы оқу бөлiмi бойынша курсанттарды шығару - 455 бiрлік, оның ішінде үздiк - 30 бiрлiк; күндiзгi бөлiм бойынша оқудан шығарылған курсанттар - 50 бiрлiк; 1997-1998 жылдар үшін сыйақы алған әскери қызметшілер саны - 354 адам; 1 атаулы оқ-дәрілерді, 3 атаулы қорғаныс және белсендi қорғаныс құралдарын, 3 атаулы, ас үй жарақтарын, 1 атаулы бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу; есептеуiш техника: 74 бiрлiк компьютерлер, 26 бiрлiк принтерлер сатып алу.
Соңғы нәтиже: ішкi iстер органдарын жоғары бiлімi бар бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету - 27,5%; iшкi әскерлердi жоғары бiлiмi бар білікті мамандармен қамтамасыз ету - 14,0%; жаңа үлгiлi киiм-кешекпен қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттiлiктен - 36,9%; арнайы жабдықтар мен материалдармен қамтамасыз етілуi жалпы қажеттiлiктен - 53,3%; активтермен қамтамасыз етілуi жалпы қажеттілiктен - 36,6%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жылына 1 оқушыға кететiн орташа шығын - 353,5 мың теңге; жылына Ресей Федерациясының оқу орындарында оқитын  1 тыңдаушыға кететiн орташа шығын - 1131,4 мың теңге; жылына Ресей Федерациясының оқу орындарында оқитын 1 әскери қызметшіге кететiн орташа шығын - 331,7 мың теңге; 1 қызметкерге кететiн орташа шығын - 449,8 мың теңге.
Уақтылығы: өкiмдемеге сәйкес күндізгi және сыртқы оқу бөлiмдерi бойынша iшкi iстер органдарының тыңдаушылары мен iшкi әскерлердің әскери қызметшілерiн өз уақытында оқыту.
Сапасы: оқитындардың барлық санынан оқудан шығарылғандар yлесi - 1,8%; түлектердің жалпы санынан жоғары оқу орнын үздiк бiтіргендер саны - 15,3%.

                                      Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
48-ҚОСЫМША             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
49-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының 
қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 915688 мың теңге (тоғыз жүз он бес миллион алты жүз сексен сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  32-бабы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен iшкi әскерлердің әскери қызметшілерiне, зейнеткерлерiне, олардың отбасы мүшелерiне бiлiктi және уақытылы көмек көрсету жолымен олардың қызметтiк мiндеттерiн атқаруды жақсарту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : ауыру деңгейiн төмендету, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен әскери қызметшілерiне, олардың отбасы мүшелерiне және iшкi iстер органдарының, iшкi әскерлердің зейнеткерлерiне, сондай-ақ оқу орындарының курсанттары мен тыңдаушыларына кешендi, бiлiкті, мамандандырылған, консультативтiк-диагностикалық, профилактикалық және стационарлық көмек көрсету; ауруына байланысты өзінің қызметтiк мiндеттерiн орындамайтын әскери қызметшілердiң, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің % азайту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014

  

Әскери
қызметші-
лерді,
құқық
қорғау
органда-
рының
қызмет-
керлерін
және
олардың
отбасы
мүшелерін
емдеу

Құқық қорғау органда-
рының қызметкерлеріне,
әскери қызметшілерге
және олардың отбасы
мүшелеріне медициналық
көмек көрсету үшін
ішкі істер органдары-
ның Емханалы орталық
госпиталін, аумақтық
госпитальдері мен
емханаларын 2014
бірлік штаттық саны шегінде ұстау.
Емханалы госпиталь-
дерінің қызметін
азық-түліктермен,
дәрі-дәрмектермен,
өзге де медициналық
мақсаттағы төсек-
орынмен, арнайы киім-
дермен, тауарлы-
материалдық құндылық-
тармен, жанар-жағар
май материалдарымен
қамтамасыз ету,
ағымдық және күрделі
жөндеу жұмыстарын
жүргізу. Емдеу,
диагностика үшін,
зертханалық зерттеулер
жүргізу үшін медицина-
лық жабдықтар мен
кешендіктерді сатып
алу. Құқық қорғау
органдарының қызмет-
керлері мен әскери
қызметшілерге, олар-
дың отбасы мүшелері
мен ішкі әскер орган-
дарының зейнеткерлері-
не стационарлық
медициналық қызмет
көрсету.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгi,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгінің
Емханалы
орталық
госпита-
лі, ішкі
істер
орган-
дарының
аумақтық
госпи-
тальдері
мен емха-
налары.
 

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: iшкi iстер органдарының, әскер қызметкерлерiнің кәсiби байқаудан өту саны - 65 205 адам; амбулаторлық байқаудан өткен және қабылданған аурулар саны - 1 405 000 ауру; стационарлық емдеуден өткен саны - 12 100 ауру; 91 бiрлiктен кем емес медициналық жарақтар сатып алу; Батыс Қазақстан облысы емханалы госпиталiнің терапевтикалық бөлiмшесінің 1 объектiсiне күрделi жөндеу жұмыстарын жүргізу - 1034 шаршы метр.
Соңғы нәтиже: құқық қорғау органдарының әскери қызметшілерiн және қызметкерлерiнің, олардың отбасы мүшелерi мен зейнеткерлерiнің жалпы ауру процентін төмендету - 2-5%; жалпы қажеттiлiктен 40% медициналық мекемелердің медициналық жарақтармен қамтамасыз етiлу деңгейi; жалпы қажеттiліктен 30% күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: аурудың кереуетте болуының орташа ұзақтығы - 13,2 күн; кереуеттің орташа жылдық толық болуы - 287 күн; бiр ауруды емдеуге кететiн орташа шығындар, кереует-күн - 2,0 мың теңге; емханаға бiр рет баруға кететiн орташа шығындар - 0,15 мың теңге; бiр медициналық қызметкерге жұмсалатын жылдық орташа шығындар - 351,3 мың теңге.
Уақтылығы: өз уақытында бiлікті медициналық көмек көрсету, жарақтар жеткізу графигiне сәйкес медициналық жарақтар жеткiзу.
Сапасы: құқық қорғау органдарының әскери қызметшілерi мен қызметкерлерiн алдын ала қарау деңгейi - 100%; аурулардың медициналық көмек көрсетумен қанағаттану процентi, көрсетiлген медициналық көмектер бойынша аурулардың шағымдарының болмауы - 100%.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
50-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк
тiркеу үшiн қажет құжаттарды және нөмiр белгiлерiн дайындау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 4407849 мың теңге (төрт миллиард төрт жүз жетi миллион сегiз жүз қырық тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  2-4-баптары ; "Жол жүру қауiпсіздiгi туралы" Қазақстан Республикасы 1996 жылғы 15 шілдедегi Заңының  15-бабы 18-19-баптары .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жол қозғалысына қатысуға азаматтарға және көлiк құралдарына рұқсат берудi қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : жол-көлiк қозғалысының ережесiн бұзуға жол берiлген кезде оларды максималды түрде анықтау мақсатында автокөліктер құралдары мен көлiк құралдарының иелерiн есепке алу; азаматтарды тiркеу құжаттарымен, көлiк құралдарына мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлерiмен және жүргізушi куәлiктерiмен максималды түрде қамтамасыз ету (бұдан әрi - КҚТК, МТНБ және ЖК).
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016

  

Жүргізуші
куәлік-
терін,
көлік
құралда-
рын мем-
лекеттік
тіркеу
үшін
қажет
құжаттар-
ды және
нөмір
белгіле-
рін
дайындау

Келісім-шарттарға
сәйкес жүргізуші
куәліктерін, көлік
құралдарын мемлекеттік
тіркеу үшін қажетті
құжаттарды және нөмір
белгілерін дайындау
міндеттемелерін
орындау. Мемлекеттік
тіркеудің нөмірлік
белгілерін, тасымал
және жүргізуші куәлік-
терін дайындау үшін
өткен жылдардың міндеттемелерін
орындау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер министрлі-
гі, Астана,
Алматы
қалаларын-
дағы,
облыстар-
дағы Ішкі
істер
департа-
менттері,
Арнайы
полиция
бөлімше-
лері.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже: мемлекеттiк тiркеу нөмiр белгiсiнiң жиынтықтар саны - кемiнде 678 800; көлiк құралдарының тiркеу куәлiк бiрлiгi - кемiнде 763 574; жүргiзушілер куәлiгi саны - кемiнде 451 066; транзиттік нөмiрлер белгiсінің жиынтық саны - кемiнде 6 147.
Соңғы нәтиже: автокөлiктер құралдарының иелерiн жиынтық арнайы өнiммен қамтамасыз ету - 100%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: мемлекеттiк тiркеу нөмiр белгiсінің бiр жиынтығын дайындауға жұмсалатын шығын - 2442 теңге; көлiк құралдарын тiркеу куәлiгiнің бiрлiгін дайындауға жұмсалатын шығын - 1090 теңге; мемлекеттiк тiркеу транзиттік нөмiр белгiсінің бiрлiгiне жұмсалатын шығын - 300 теңге; жүргiзушілер куәлiгiнің бiрлiгiне жұмсалатын шығын - 1090 теңге.
Уақтылығы: белгiленген нормаға сәйкес автокөлiктер иелерiн арнайы өнiммен қамтамасыз ету - 100%.
Сапасы: жүргізушілер куәлiгiн, мемлекеттік тiркеу нөмiр белгiлерін автокөлiк құралдарын тiркеу куәлiктерiн алу кезiнде азаматтарға жасалатын қызмет - 100%.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                       Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
51-ҚОСЫМША             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
52-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк 
азаматтарды көшi-қон карточкаларымен қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 40400 мың теңге (қырық миллион төрт жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы ; "Қазақстан Республикасы шетелдiк азаматтардың келуiн заңмен реттейтiн кейбiр мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 28 қаңтардағы N 136  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : саяси және экономикалық тұрақтылықты, сондай-ақ қоғамдық тәртiптi Қазақстан Республикасы аумағына уақытша кiретiн шетелдiк азаматтарды нақты есепке алу жолымен қамтамасыз ету, оның iшiнде заңсыз көшіп-қонуды болдырмауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк азаматтарды көшi-қон карточкаларымен және уақытша келу бланкiлерiмен қамтамасыз ету, сондай-ақ заңсыз еңбек мигранттарын заңдастыру бойынша акция өткiзу кезеңiнде Қазақстан Республикасында еңбек қызметiн жүзеге асыратын заңсыз еңбек мигранттарын ерекше үлгiдегi карточкалармен қамтамасыз ету, сондай-ақ ламинаттайтын пленка сатып алу және көшi-қон карточкаларын жеткiзу жөнiндегi шығыстар.
       Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018

  

Қазақстан
Республи-
касына
келетін
шетелдік
азамат-
тарды
көші-қон
карточка-
ларымен
қамтама-
сыз ету.

Заңсыз еңбек мигранттарын заңдастыру жөнiнде бiр жолғы акция өткiзу кезеңiнде көшi-қон карточкаларын және ерекше үлгiдегi көшi-қон  карточкаларының бланкiлерiн дайындау жөнiндегi қызметтерге ақы төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер
министрлі-
гі, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының Iшкi iстер департаменттерi

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже: 5 тәулiктен астам уақытқа елге кiрген, көші-қон карточкаларымен қамтамасыз етiлген шетелдiктер саны - 
1 000 000 адам; 5 тәулiкке дейiнгi уақытқа елге кiрген, көші-қон карточкаларымен қамтамасыз етiлген шетелдіктер саны - 3 000 000 адам; ерекше үлгiдегi көшi-қон карточкаларымен қамтамасыз етiлген, тiркелген шетел азаматтарының саны - 300000 адам;
дайындалатын көшi-қон карточкаларының саны кемiнде 10000000 бiрлiк.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының аумағына келетiн шетел азаматтарын көшi-қон карточкаларымен 100 % қамтамасыз ету; республика аумағында еңбек қызметiн жүзеге асыратын заңсыз еңбек мигранттарын заңдастыру бойынша акция өткiзу кезеңiнде ерекше үлгiдегi көшi-қон карточкаларын бере отырып, шетел азаматтарын 100 % тiркеу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 көші-қон карточкасын дайындауға кететiн шығын - 1 теңге; ерекше үлгiдегi 1-көшi-қон карточкасын дайындауға жұмсалатын шығын - 98 теңге.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасы аумағына келетiн шетел азаматтарын өз уақытында тiркеу. Заңсыз еңбек мигранттарын уақтылы тiркеу және оларды заңдастыру.
Сапасы: шетел азаматтарының Қазақстан Республикасы аумағына кiру және тұру ережелерiн сақтауы.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
53-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 340646 мың теңге (үш жүз қырық миллион алты жүз қырық алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1678 қаулысы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы нашақорлыққа қарсы иммунитеттi қалыптастыру және есiрткi бизнесiнің одан әрi таралуына қарсы мемлекеттiк және қоғамдық iс-қимыл жүйесiнiң толық ауқымды тиiмділігін қалыптастыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : есiрткiге қарсы насихатты жүргiзу; есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы қимылдар тетiгiн нығайту, "Рубеж - Наркотики" есiрткi қамалдарын құру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
ламакоды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104

 

Нашақор-
лыққа
және
есірткі
бизнесіне
қарсы
күрес

Ішкі істер органдары-
ның кинологиялық қызметтері мен есірткі
бизнесіне қарсы күрес
жөніндегі бөлімшеле-
рін материалдық-
техникалық нығайту:
Компьютерлік техника-
ларды, қызметтік
іздестіру иттеріне
арналған жарақтар;
медициналық жарақтар-
ды, "Лабрадор" тұқымды
иттерді, радиостанса-
ларды, есірткі затта-
рының имитаторларын
сатып алу, кинология-
лық қызметтерге арнал-
ған арнайы әдебиетті
басып шығару, сондай-
ақ иттерді әртүрлі
витаминдік препарат-
тармен қамтамасыз
ету, "Гном-2"
диктофондарды, элект-
рондық өлшеуіштерді,
сканерлейтін радио-
қабылдағыштарды, портативтік бейнемагнитофондары,
денеде алып жүретін
бейнебақылаудың мобильді жүйелерін,
түнде түсіру бейнека-
мераларын, жоғарғы
минижеткізушілерді,
шағын жеткізушілерді,
жеңіл автомобильдерді,
жүк автомобильдерін
сатып алу.
"Рубеж" стационарлық
бекеттерін
материалдық-техникалық
нығайту: жоғарғы мини-
жеткізушілерді, шағын
жеткізушілерді, "Гном-2" диктофондарын,
электрондық өлшеуіш-
терді, "Ново ФЛ"
люминесцентті айдау
құралдарының жиынты-
ғын, техникалық эндос-
коптарды, техникалық
эндоскоптардың акку-
муляторлық жарықтанды-
руларын сатып алу.
"Рубеж-Наркотики"
қамалдарын алу.
Нашақорлыққа және
есірткі бизнесіне
қарсы күрес проблема-
ларына арналған
мерзімді журналдар
шығару, конкурстар
мен жарыстар өткізу,
есірткі қылмысына
қарсы күрестің өзекті
проблемалары бойынша
дөңгелек үстелдер,
конференциялар,
семинар-кеңестер
өткізу, аталған іс-
шараларға қатысушылар-
дың тамағын, іссапар
шығындарын, үй-жайды,
көлікті, жабдықтарды
жалға алу ақысын,
кеңсе және өзге де
тауарларды, кәдесыйлар
мен ескерткіш сыйлық-
тарды сатып алу,
курстар мен жарыстар-
дың жеңімпаздарына
арналған марапаттау
қағаздарын дайындауға
ақы төлеу, дөңгелек
үстелдер, конференция-
лар қатысушыларына
кофе-брейктер ұйымдас-
тыру, әдістемелік
ұсынымдарды басып шығару, плакаттар,
күнтізбелер, буклет-
тер, брошюралар, бел-
гілер, футболкалар,
бейсболкалар, сыртқы
жарнамалар басып шыға-
ру, металлқұрылыстар
шығару және оларды
орналастыру, Ноутбук
компьютерін, мультиме-
диапроектор сатып
алу. Қоғамның есірткі-
ге қарсы иммунитетін
қалыптастыру мақсатын-
да ақпараттық, наси-
хаттау және кеңес беру
жұмыстарын жүргізу
үшін теле-радио бағ-
дарламалар, аудио
және бейнероликтер,
метражды ғылыми-таным-
дық бейнефильмдер,
мультипликациялық
фильмдер шығару және
оны көрсету, балалар
мен жастарға арналған
ақпараттық-танымдық
журналдар басып шыға-
ру, Нашақорлыққа қарсы Халықаралық күрес күніне арналған
Қазақстанның облыс
орталықтарымен
"Телекөпір" ұйымдастыру.
Есірткі, психотропты
заттар мен прекурсор-
лардың анықтау тесті-
лерін, есірткі затта-
рының иіс имитаторла-
рын, биологиялық
заттарды есірткілерді
анықтау үшін тесттерді
жасау. 

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер министрлі-
гінің
Есірткі
бизнесімен
күрес
және
есірткі
айналымын
бақылау
комитеті

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер : Тура нәтиже: нашақорлықпен халықаралық күрес күнiне арналған акцияны өткізу; жылына 16 000 дана "Болашақ есiрткiсіз" мерзiмдi журналын шығару; 4 спорттық-жаппай iс-шараларды өткізу; 7 семинар, 7 дөңгелек стол, 2 конференция, 2 байқау, БАҚ үшін жыл сайынғы 1 форум өткiзу; 12 телебағдарламаларды, 4 деректі фильмдер, есiрткiге қарсы тақырыпта 4 бейнероликті әзiрлеу және көрсету; нашақорлықпен халықаралық күрес күнiне арналған телемост.
Соңғы нәтиже: елдегi есiрткi жағдайын тұрақтандыру; есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимылдар жасау, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасы аумағына енгiзудің алдын алу және басқа мемлекеттерге таралуын жою; заңсыз есiрткi айналымының деңгейiн төмендету және осымен байланысты қылмысты тоқтату (фактiлер бойынша).
Қаржы-экономикалық нәтиже: күнiне бiр қайта қалпына келетiн адамға кететiн орташа шығын - 2,2 мың теңге.
Уақтылығы: халықты уақытында және тұрақты түрде ескерту, есiрткiге тәуелдi адамдарға уақытында көмек көрсету және оларды қалпына келтiру.
Сапасы: мына мәселелер бойынша біліктілік деңгейiн көтеру:
- нашақорлықтың алдын алу шаралары - әлеуметтік саланың 200 қызметкерi үшін;
- есiрткi құралдарын, психотропты заттар мен прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауға алу - мүдделi мемлекеттiк органдардың 160 қызметкерлерi мен лицензиаттары үшін;
- есiрткi бизнесiне қарсы күрес - құқық қорғау органдарының 300 қызметкерлерi үшін.

                                         Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
54-ҚОСЫМША             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады