2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаның паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Nинистрi

                                       Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
 1235 қаулысына          
38-қосымша             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 38-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.07.31.  N 470б , өзгерту енгізілді - 2006.12.25. N  470т ,  2006.12.29. N  470ш  қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметінің            
2005 жылғы 13 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына         
 39-ҚОСЫМША            

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Елдiң қоғамдық тәртiп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  7330 мың теңге (жетi миллион үш жүз отыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi:
"Т.А. Төлеубаев туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 маусымдағы N 608 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықаралық және трансұлттық қылмысқа қарсы күрес.
       5. Бюджеттiк бағдарламаны мiндеттерi : қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықты дамыту мақсатында Интерполмен байланыс ұстауда ақпараттық қамтамасыз ету және бiр ақпараттық кеңiстiк құру, сондай-ақ барлық әлемдегi қылмыстық полицияның ұлттық органдары арасындағы өзара қарым-қатынас деңгейiне байланысты болатын халықаралық қылмыспен ең тиiмдi күрес жүргізудi қамтамасыз ету үшін, әсiресе оның ұйымдастырылған түрлерiмен, оның ішінде ылаңкестiк және есiрткі бизнесiне қарсы тиiмдi күрес жүргізу үшін ақпараттық қамтамасыз ету. Интерполдың басқа қатысушы -мемлекеттерiнің өкiлдерiмен халықаралық қылмыс мәселелерi бойынша жедел ынтымақтастық құру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары :

 N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Елдің
қоғамдық
тәртіп
саласын-
дағы
саяси
мүдделе-
рін қам-
тамасыз
ету

Халықаралық қылмыспен
тиімді күрес жүргізу
мақсатында ақпараттық
қамтамасыз ету үшін
Лион қаласындағы
(Франция) Интерполдың
Бас Хатшылығындағы
Қазақстан Республика-
сының өкілі - байланыс
офицерін ұстау жөнін-
дегі шығыстар - 1
адам. 

Жыл
бойы

Қазақстан Республи-
касы Ішкі
істер
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: Интерпол каналдары бойынша халықаралық iздеуге жар салған адамдар саны - жыл бойы 500 адамнан кем емес; Интерпол тарапы бойынша халықаралық іздеуде болған адамдардың ұсталған саны - жыл бойы 25 адамнан кем емес.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарын тергеу, жедел, ғылыми-практикалық және анықтама-аналитикалық ақпаратпен 100 % қамтамасыз ету; Интерполдың мүшелерi болып табылатын шет ел мемлекеттерінің құқық қорғау органдарына жiберiлген сұратулар мен ақпаратты 100% жеткізудi қамтамасыз ету; қылмыстық iстер және экстрадициялар бойынша құқықтық көмек туралы келiсiм-шарт жасалмаған мемлекеттермен Қазақстан Республикасының мәселелердi шешуi.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Интерполдың Бас Хатшылығында Қазақстан Республикасының өкiлiн ұстау үшiн шығындалатын шығыстардың бағасы -  7330,0 мың теңге.
Уақтылығы: ақпаратпен уақытылы қамтамасыз етіп отыру, Интерполдың басқа қатысушы-мемлекеттерінің өкілдерiмен халықаралық қылмыс мәселелерi бойынша жедел ынтымақтастық құру.
Сапасы: жедел-іздестiру қызметi саласында халықаралық ынтымақтастықты 100% бекiту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                          Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына         
40-ҚОСЫМША          

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 40-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
41-ҚОСЫМША           

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Арнайы және әскери тасымалдар"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны:  163376 мың теңге (бiр жүз алпыс үш миллион үш жүз жетпiс алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының ішкi істер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : Республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : әскери және арнайы тасымалдарды темiржол көлiгiмен тасымалдауды тәулiктік бақылауға алуды, эшелондардың және басқа да есептегi бiрлiктердің тез жүруiн қамтамасыз ету, министрлiктің және әскери бөлiмдердің жеке құрамының әскери және арнайы жүктерi, арнайы контингенттерінің қозғалысы кезінде штаттан тыс жағдайларға жол бермеу.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : министрліктің және әскери бөлiмдердің жеке құрамының арнайы контингентi мен арнайы жүктерiн тасымалдау бойынша жоспарланған iс-шараларды бұзуға жол бермеу, азаматтардың қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету үшін темiржол көлігімен әскери және арнайы тасымалдауларды ұйымдастыру және жедел басқару; арнайы контингентті жазасын өтеу орындарына тасымалдау жөніндегi соттардың қаулыларын орындау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004
 

  

Арнайы
және
әскери
тасымал-
дар

Арнайы контингентті, жүктерді және басқа
да тасымалдарды
тасымалдау бойынша
көлiк қызметтерін
төлеу: арнайы вагон-
дарды жалға алу.
Арнайы әскери тасымал-
дау қызметтерi үшiн
үй-жайларды жалға алу;
жүргіншілер поездарын-
да орындарды брондеу
бойынша қызметтерді
төлеу. Қозғалмалы
вагон-пунктке техника-
лық қызмет көрсету;
поезд жолдарын жөндеу. Өткен жылдардағы кредиторлық берешектi өтеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн
нәтижелер : Тура нәтиже: арнайы контингенттi, жүктердi және басқа да тасымалдарды тасымалдау бойынша атқарылатын рейстер саны - 372; вагон саны - 14.
Соңғы нәтиже: арнайы контингенттік және арнайы жүктердi тасымалдауды 100 % қамтамасыз ету; қылмыстық-атқару заңнамасына сәйкес сотталған адамдардың жазаларын өтеу жөнінде сот қаулыларын орындау үшiн арнайы вагондардың қозғалысының кестесiн, сотталғандармен және тұтқындалғандармен жоспардағы және жедел шаралардың жүргiзілуiн 100% сақтау.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр арнайы вагонды бiр тәулiкке жалға алу бағасы - 26 мың теңге.
Уақтылығы: мемлекеттiк әскери тасымалдаулар қозғалысы орындалуына қауiпсiздiк графигiн орындауды 100 % қамтамасыз ету, арнайы контингенттің қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес жеткізілуін қамтамасыз ету.
Сапасы: арнайы контингент пен жүктердің белгiленген орнына 100% жеткiзілуi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                          Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
N 1235 қаулысына       
42-ҚОСЫМША          

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

      Ескерту. 42-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                         Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы     
      Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы    
  N 1235 қаулысына       
43-ҚОСЫМША           

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

                                    Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
44-ҚОСЫМША           

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

                                        Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
45-ҚОСЫМША           

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
46-ҚОСЫМША           

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 111370 мың теңге (бiр жүз он бiр миллион үш жүз жетпiс мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің ішкі әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасы 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңының  19-бабы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметке алғаш рет түскен адамдары мен қызметкерлерiн кәсiби даярлау туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 16 мамырдағы N 847  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi ішкі әскерлерiнің әскери қызметшілерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқытуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгiмен 2003 жылғы 6 маусымдағы N 335/5/14 келісім-шарты.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : iшкi iстер органдары қызметкерлерiнің біліктіліктерiн арттырумен және қайта даярлаумен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : iшкi iстер органдары қызметкерлерi мен iшкi әскерлердің әскери қызметшілерiнің теориялық бiлiмдерінің деңгейлерi мен практикалық біліктiлiктерiн барынша көтеру; Қазақстан Республикасы ішкі iстер органдарының қызметiне үмiткерлердi алғашқы даярлау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

  1

3  

4  

 5 

 6 

  1

011  

  

Кадрлар-
дың білікті-
лігін
арттыру
және 
қайта
даярлау

Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер минис-
трлігінің училищесіне
94 бірлік штаттық
сан шегінде ұстау,
оқ-дәрі, қару-жарақ,
арнайы крим техника,
ұйымдастыру техника-
сын, байланыс құрал-
дарын, ас үй жарақта-
рын, медициналық
жарақ алу, компьютер
сатып алу, Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігінің
училищесіне күрделі
жөндеу жүргізу,
қызметкерлердің
білім деңгейін
максималды көтеру
және ішкі істер
органдары қызметіне
үміткерлерді алғаш
даярлықты жүргізу
үшін Ресей Федерация-
сының және алыс шетелдердің оқу орын-
дарында Қазақстан
Республикасы Ішкі
істер министрлігінің
ішкі әскерлер әскери
қызметшілерінің
біліктілігін арттыру.

Жыл
сайын 

Қазақстан Республи-
касы
Ішкі
істер
министр-
лігі,
Қазақстан Республи-
касы
Ішкі
істер
министр-
лігінің
училище-
сі,
Қазақстан
Республи-
касы
Ішкі
істер
министр-
лігінің
ішкі
әскерлер
комитеті. 

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: біліктілік арттыру курстарын өткен қызметкерлер саны - 450 бiрлiк; қайта даярлау курстарын өткендер саны - 50 бiрлiк; iшкi iстер органдары қызметiне үмiткерлердің алғаш даярлықтан өткендер саны - 600 бiрлiк; Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында және орталықтарында курстардан өткен iшкi iстер органдары қызметіне үмiткерлер саны - 76 бірлік; Ресей Федерациясының оқу орындарында бiліктілік арттыру курстарын өткен әскери қызметшілер саны - 84 бiрлік; 2 атаулы оқ-дәрiлерi, 1 атаулы қару-жарақты, 13 атаулы 19 бiрлiк; арнайы кримтехниканы, 1 атаулы ұйымдастыру техникасын, 1 атаулы байланыс құралын, 4 атаулы ас үй жарақтарын, 4 атаулы медициналық жарақтарды; 4 бiрлiк компьютерлер сатып алу.
Соңғы нәтиже: ішкі iстер органдарын Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің училищесiнде бiлiктілік арттыру, қайта даярлау және алғашқы даярлау курстарын өткен қызметкерлермен қамтамасыз ету - 1,3%; iшкi iстер органдарын Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында және орталықтарында біліктілік арттыру курстарын өткен білікті қызметкерлермен қамтамасыз ету - 0,1%; iшкi істер органдарын Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында және орталықтарында бiлiктiлік арттыру курстарын өткен біліктi әскери қызметшілермен қамтамасыз ету - 0,4%; жаңа үлгiдегi киiм-кешек қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттiліктен - 55,5%; арнайы жабдықтар және материалдар қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттiлiктен - 99,9%; активтер қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттіліктен - 52,4%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жылына бiр оқушыға кететiн орташа шығындар - 74,6 мың теңге; Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында курстардан өтетiн бiр қызметкерге кететiн орташа шығындар - 321,9 мың теңге; Ресей Федерациясының оқу орындарында курстардан өтетiн бiр әскери қызметшіге кететiн орташа шығындар - 52,8 мың теңге; бiр қызметкерге кететiн орташа шығындар - 404,1 мың теңге.
Уақтылығы: iшкi iстер органдарының қызметкерлерi мен қызметiне үмiткерлердi бiлiктілік арттыру курстарында, қайта даярлау және алғашқы даярлау курстарында өкiмдемеге сәйкес өз уақытында оқыту.
Сапасы: алғашқы даярлау курстары түлектерiнің бiлiктілік талаптарына сай болуы - 100%; ішкі iстер органдарының біліктілік арттыру және қайта даярлау курстарын бiтiрген қызметкерлер бiлiмiмен қанағаттануы - 100%; iшкi iстер органдарының біліктілік арттыру және қайта даярлау курстарын Ресей Федерациясының және алыс шетелдердің оқу орындарында бiтірген қызметкерлер бiлiмiмен қанағаттануы - 100%; ішкi әскерлердің біліктілік арттыру және қайта даярлау курстарын Ресей Федерациясының оқу орындарында бiтiрген әскери қызметшiлер бiлiмiмен қанағаттануы - 100%.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2005 жылғы 12 желтоқсандағы     
N 1235 қаулысына        
47-ҚОСЫМША           

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1662106 мың теңге (бiр миллиард алты жүз алпыс екi миллион бiр жүз алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 маусымдағы Заңының  19-бабы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнiң Жоғары әскери училищесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 18 наурыздағы N 349  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Академиясы" мемлекеттік мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 1 маусымдағы N 675  қаулысы ; "Құқық қорғау органдары үшін кадрлар даярлауды, құқық қорғау органдарының қызметін және үкiметтік байланыс әскерлерi әскери қызметшілерiн әлеуметтiк қорғауды қаржыландыруға байланысты жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 қыркүйектегi N 1427  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгі iшкi әскерлерінің әскери қызметшілерiн Ресей Федерациясының әскери оқу орындарында оқытуға және ұстауға арналған Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлiгімен 2003 жылғы 6 маусымдағы келiсiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгінің Волгоград академиясымен Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөніндегі 2005 жылғы 8 қыркүйектегi N 270 келісiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгінің Омбы академиясымен Қазақстан Республикасы ішкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөнiндегi 2005 жылғы 1 қазандағы N 255 келiсiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгінің Мәскеу университетiмен Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөнiндегi 2005 жылғы 4 қазандағы N 191 келiсiм-шарты; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің Ресей Федерациясы Iшкi iстер министрлiгiнің Академиясымен Қазақстан Республикасы ішкi iстер органдарының қызметкерлерiн даярлау жөнiндегi 2005 жылғы 5 қазандағы N 264 келiсiм-шарты.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ішкі iстер органдарының жүйесi үшін жоғары кәсіптік білімi бар мамандармен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : сапалы жоғары кәсiптiк бiлiм алу үшін қажетті жағдайлар жасау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

3

4  

 5 

 6 

1

012

  

Жоғары кәсіптiк білімдi мамандар даярлау

  

  

  

2

  

021

1997-1998
жылдарда-
ғы әскери
қызмет-
шілерге
үстемақы
төлеу

1997-1998 жылдар аралығына әскери қызметшілерге сыйақы төлеу

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнiң
iшкi
әскерлер
Жоғары
әскери
училищесі

3

  

100

Жоғары кәсiби бiлiмдi мамандар даярлау

Ішкi әскерлер Жоғары
әскери училищесi мен
заң институттарын
ұстау, оның ішінде:
Академияда - 678
бiрлік;
Қарағанды заң инсти-
тут - 501 бірлік;
Сапалы жоғары кәсіп-
тік білім алу үшін
оқ-дәрілер, қорғаныс
және белсендi
қорғаныс құралдарын,
ас үй жарақтарын,
бағдарламалық қамта-
масыз етудi сатып алу. Есептеуіш техни-
калар: жиынтықтығы
компьютерлерді, прин-
терлердi сатып алу,
Қазақстан Республика-
сы Iшкi істер минис-
трлігінiң Академиясы-
на күрделi жөндеу
жүргізу, Ресей Феде-
рациясының әскери-оқу
орындарында ішкi әс-
керлер әскери қызмет-
шiлерiн оқыту, жоғары
кәсіби білім алып
шығу үшiн Ресей Феде-
рациясының оқу орын-
дарында ішкі iстер
органдары тыңдаушыла-
рын оқыту (2005 жылғы
қазан айынан 2006
жылғы желтоқсан айына
дейін оқу үшiн төлеу).

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгi,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнің
Ішкі
әскерлер
комитеті,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнің
ішкі
әскерлер
Жоғары
әскери
училище-
сі,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгiнің
Акаде-
миясы,
Бәрімбек
Бейсенов
атындағы
Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер
министр-
лігінің
Қарағанды
заң
институты

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер : Тура нәтиже: күндізгi оқу бөлiмiнде оқитындар саны - 2 744 бiрлiк; сырттай оқу бөлімінде оқитындар саны - 1 651 бiрлік; Ресей Федерациясы оқу орындарында оқитын тыңдаушылар саны - 75 бiрлік; Ресей Федерациясының әскери-оқу орындарында оқитын әскери қызметшілер саны - 40 бiрлік күндізгi оқу бөлiмi бойынша курсанттарды шығару - 607 бiрлiк, оның ішінде үздiк - 78 бiрлiк; сыртқы оқу бөлiмi бойынша курсанттарды шығару - 455 бiрлік, оның ішінде үздiк - 30 бiрлiк; күндiзгi бөлiм бойынша оқудан шығарылған курсанттар - 50 бiрлiк; 1997-1998 жылдар үшін сыйақы алған әскери қызметшілер саны - 354 адам; 1 атаулы оқ-дәрілерді, 3 атаулы қорғаныс және белсендi қорғаныс құралдарын, 3 атаулы, ас үй жарақтарын, 1 атаулы бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу; есептеуiш техника: 74 бiрлiк компьютерлер, 26 бiрлiк принтерлер сатып алу.
Соңғы нәтиже: ішкi iстер органдарын жоғары бiлімi бар бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету - 27,5%; iшкi әскерлердi жоғары бiлiмi бар білікті мамандармен қамтамасыз ету - 14,0%; жаңа үлгiлi киiм-кешекпен қамтамасыз етiлуi жалпы қажеттiлiктен - 36,9%; арнайы жабдықтар мен материалдармен қамтамасыз етілуi жалпы қажеттiлiктен - 53,3%; активтермен қамтамасыз етілуi жалпы қажеттілiктен - 36,6%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: жылына 1 оқушыға кететiн орташа шығын - 353,5 мың теңге; жылына Ресей Федерациясының оқу орындарында оқитын  1 тыңдаушыға кететiн орташа шығын - 1131,4 мың теңге; жылына Ресей Федерациясының оқу орындарында оқитын 1 әскери қызметшіге кететiн орташа шығын - 331,7 мың теңге; 1 қызметкерге кететiн орташа шығын - 449,8 мың теңге.
Уақтылығы: өкiмдемеге сәйкес күндізгi және сыртқы оқу бөлiмдерi бойынша iшкi iстер органдарының тыңдаушылары мен iшкi әскерлердің әскери қызметшілерiн өз уақытында оқыту.
Сапасы: оқитындардың барлық санынан оқудан шығарылғандар yлесi - 1,8%; түлектердің жалпы санынан жоғары оқу орнын үздiк бiтіргендер саны - 15,3%.

                                      Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
48-ҚОСЫМША             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
49-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының 
қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 915688 мың теңге (тоғыз жүз он бес миллион алты жүз сексен сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  32-бабы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен iшкi әскерлердің әскери қызметшілерiне, зейнеткерлерiне, олардың отбасы мүшелерiне бiлiктi және уақытылы көмек көрсету жолымен олардың қызметтiк мiндеттерiн атқаруды жақсарту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : ауыру деңгейiн төмендету, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызметкерлерi мен әскери қызметшілерiне, олардың отбасы мүшелерiне және iшкi iстер органдарының, iшкi әскерлердің зейнеткерлерiне, сондай-ақ оқу орындарының курсанттары мен тыңдаушыларына кешендi, бiлiкті, мамандандырылған, консультативтiк-диагностикалық, профилактикалық және стационарлық көмек көрсету; ауруына байланысты өзінің қызметтiк мiндеттерiн орындамайтын әскери қызметшілердiң, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің % азайту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014

  

Әскери
қызметші-
лерді,
құқық
қорғау
органда-
рының
қызмет-
керлерін
және
олардың
отбасы
мүшелерін
емдеу

Құқық қорғау органда-
рының қызметкерлеріне,
әскери қызметшілерге
және олардың отбасы
мүшелеріне медициналық
көмек көрсету үшін
ішкі істер органдары-
ның Емханалы орталық
госпиталін, аумақтық
госпитальдері мен
емханаларын 2014
бірлік штаттық саны шегінде ұстау.
Емханалы госпиталь-
дерінің қызметін
азық-түліктермен,
дәрі-дәрмектермен,
өзге де медициналық
мақсаттағы төсек-
орынмен, арнайы киім-
дермен, тауарлы-
материалдық құндылық-
тармен, жанар-жағар
май материалдарымен
қамтамасыз ету,
ағымдық және күрделі
жөндеу жұмыстарын
жүргізу. Емдеу,
диагностика үшін,
зертханалық зерттеулер
жүргізу үшін медицина-
лық жабдықтар мен
кешендіктерді сатып
алу. Құқық қорғау
органдарының қызмет-
керлері мен әскери
қызметшілерге, олар-
дың отбасы мүшелері
мен ішкі әскер орган-
дарының зейнеткерлері-
не стационарлық
медициналық қызмет
көрсету.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгi,
Қазақстан
Республи-
касы Iшкi
iстер
министр-
лiгінің
Емханалы
орталық
госпита-
лі, ішкі
істер
орган-
дарының
аумақтық
госпи-
тальдері
мен емха-
налары.
 

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тура нәтиже: iшкi iстер органдарының, әскер қызметкерлерiнің кәсiби байқаудан өту саны - 65 205 адам; амбулаторлық байқаудан өткен және қабылданған аурулар саны - 1 405 000 ауру; стационарлық емдеуден өткен саны - 12 100 ауру; 91 бiрлiктен кем емес медициналық жарақтар сатып алу; Батыс Қазақстан облысы емханалы госпиталiнің терапевтикалық бөлiмшесінің 1 объектiсiне күрделi жөндеу жұмыстарын жүргізу - 1034 шаршы метр.
Соңғы нәтиже: құқық қорғау органдарының әскери қызметшілерiн және қызметкерлерiнің, олардың отбасы мүшелерi мен зейнеткерлерiнің жалпы ауру процентін төмендету - 2-5%; жалпы қажеттiлiктен 40% медициналық мекемелердің медициналық жарақтармен қамтамасыз етiлу деңгейi; жалпы қажеттiліктен 30% күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: аурудың кереуетте болуының орташа ұзақтығы - 13,2 күн; кереуеттің орташа жылдық толық болуы - 287 күн; бiр ауруды емдеуге кететiн орташа шығындар, кереует-күн - 2,0 мың теңге; емханаға бiр рет баруға кететiн орташа шығындар - 0,15 мың теңге; бiр медициналық қызметкерге жұмсалатын жылдық орташа шығындар - 351,3 мың теңге.
Уақтылығы: өз уақытында бiлікті медициналық көмек көрсету, жарақтар жеткізу графигiне сәйкес медициналық жарақтар жеткiзу.
Сапасы: құқық қорғау органдарының әскери қызметшілерi мен қызметкерлерiн алдын ала қарау деңгейi - 100%; аурулардың медициналық көмек көрсетумен қанағаттану процентi, көрсетiлген медициналық көмектер бойынша аурулардың шағымдарының болмауы - 100%.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
50-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк
тiркеу үшiн қажет құжаттарды және нөмiр белгiлерiн дайындау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 4407849 мың теңге (төрт миллиард төрт жүз жетi миллион сегiз жүз қырық тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  2-4-баптары ; "Жол жүру қауiпсіздiгi туралы" Қазақстан Республикасы 1996 жылғы 15 шілдедегi Заңының  15-бабы 18-19-баптары .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жол қозғалысына қатысуға азаматтарға және көлiк құралдарына рұқсат берудi қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : жол-көлiк қозғалысының ережесiн бұзуға жол берiлген кезде оларды максималды түрде анықтау мақсатында автокөліктер құралдары мен көлiк құралдарының иелерiн есепке алу; азаматтарды тiркеу құжаттарымен, көлiк құралдарына мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлерiмен және жүргізушi куәлiктерiмен максималды түрде қамтамасыз ету (бұдан әрi - КҚТК, МТНБ және ЖК).
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016

  

Жүргізуші
куәлік-
терін,
көлік
құралда-
рын мем-
лекеттік
тіркеу
үшін
қажет
құжаттар-
ды және
нөмір
белгіле-
рін
дайындау

Келісім-шарттарға
сәйкес жүргізуші
куәліктерін, көлік
құралдарын мемлекеттік
тіркеу үшін қажетті
құжаттарды және нөмір
белгілерін дайындау
міндеттемелерін
орындау. Мемлекеттік
тіркеудің нөмірлік
белгілерін, тасымал
және жүргізуші куәлік-
терін дайындау үшін
өткен жылдардың міндеттемелерін
орындау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер министрлі-
гі, Астана,
Алматы
қалаларын-
дағы,
облыстар-
дағы Ішкі
істер
департа-
менттері,
Арнайы
полиция
бөлімше-
лері.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже: мемлекеттiк тiркеу нөмiр белгiсiнiң жиынтықтар саны - кемiнде 678 800; көлiк құралдарының тiркеу куәлiк бiрлiгi - кемiнде 763 574; жүргiзушілер куәлiгi саны - кемiнде 451 066; транзиттік нөмiрлер белгiсінің жиынтық саны - кемiнде 6 147.
Соңғы нәтиже: автокөлiктер құралдарының иелерiн жиынтық арнайы өнiммен қамтамасыз ету - 100%.
Қаржы-экономикалық нәтиже: мемлекеттiк тiркеу нөмiр белгiсінің бiр жиынтығын дайындауға жұмсалатын шығын - 2442 теңге; көлiк құралдарын тiркеу куәлiгiнің бiрлiгін дайындауға жұмсалатын шығын - 1090 теңге; мемлекеттiк тiркеу транзиттік нөмiр белгiсінің бiрлiгiне жұмсалатын шығын - 300 теңге; жүргiзушілер куәлiгiнің бiрлiгiне жұмсалатын шығын - 1090 теңге.
Уақтылығы: белгiленген нормаға сәйкес автокөлiктер иелерiн арнайы өнiммен қамтамасыз ету - 100%.
Сапасы: жүргізушілер куәлiгiн, мемлекеттік тiркеу нөмiр белгiлерін автокөлiк құралдарын тiркеу куәлiктерiн алу кезiнде азаматтарға жасалатын қызмет - 100%.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

                                       Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
51-ҚОСЫМША             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
52-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк 
азаматтарды көшi-қон карточкаларымен қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 40400 мың теңге (қырық миллион төрт жүз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының  5-1-бабы ; "Қазақстан Республикасы шетелдiк азаматтардың келуiн заңмен реттейтiн кейбiр мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 28 қаңтардағы N 136  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : саяси және экономикалық тұрақтылықты, сондай-ақ қоғамдық тәртiптi Қазақстан Республикасы аумағына уақытша кiретiн шетелдiк азаматтарды нақты есепке алу жолымен қамтамасыз ету, оның iшiнде заңсыз көшіп-қонуды болдырмауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасына келетiн шетелдiк азаматтарды көшi-қон карточкаларымен және уақытша келу бланкiлерiмен қамтамасыз ету, сондай-ақ заңсыз еңбек мигранттарын заңдастыру бойынша акция өткiзу кезеңiнде Қазақстан Республикасында еңбек қызметiн жүзеге асыратын заңсыз еңбек мигранттарын ерекше үлгiдегi карточкалармен қамтамасыз ету, сондай-ақ ламинаттайтын пленка сатып алу және көшi-қон карточкаларын жеткiзу жөнiндегi шығыстар.
       Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018

  

Қазақстан
Республи-
касына
келетін
шетелдік
азамат-
тарды
көші-қон
карточка-
ларымен
қамтама-
сыз ету.

Заңсыз еңбек мигранттарын заңдастыру жөнiнде бiр жолғы акция өткiзу кезеңiнде көшi-қон карточкаларын және ерекше үлгiдегi көшi-қон  карточкаларының бланкiлерiн дайындау жөнiндегi қызметтерге ақы төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер
министрлі-
гі, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының Iшкi iстер департаменттерi

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже: 5 тәулiктен астам уақытқа елге кiрген, көші-қон карточкаларымен қамтамасыз етiлген шетелдiктер саны - 
1 000 000 адам; 5 тәулiкке дейiнгi уақытқа елге кiрген, көші-қон карточкаларымен қамтамасыз етiлген шетелдіктер саны - 3 000 000 адам; ерекше үлгiдегi көшi-қон карточкаларымен қамтамасыз етiлген, тiркелген шетел азаматтарының саны - 300000 адам;
дайындалатын көшi-қон карточкаларының саны кемiнде 10000000 бiрлiк.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының аумағына келетiн шетел азаматтарын көшi-қон карточкаларымен 100 % қамтамасыз ету; республика аумағында еңбек қызметiн жүзеге асыратын заңсыз еңбек мигранттарын заңдастыру бойынша акция өткiзу кезеңiнде ерекше үлгiдегi көшi-қон карточкаларын бере отырып, шетел азаматтарын 100 % тiркеу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 көші-қон карточкасын дайындауға кететiн шығын - 1 теңге; ерекше үлгiдегi 1-көшi-қон карточкасын дайындауға жұмсалатын шығын - 98 теңге.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасы аумағына келетiн шетел азаматтарын өз уақытында тiркеу. Заңсыз еңбек мигранттарын уақтылы тiркеу және оларды заңдастыру.
Сапасы: шетел азаматтарының Қазақстан Республикасы аумағына кiру және тұру ережелерiн сақтауы.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
53-ҚОСЫМША             

201 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 340646 мың теңге (үш жүз қырық миллион алты жүз қырық алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1678 қаулысы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы нашақорлыққа қарсы иммунитеттi қалыптастыру және есiрткi бизнесiнің одан әрi таралуына қарсы мемлекеттiк және қоғамдық iс-қимыл жүйесiнiң толық ауқымды тиiмділігін қалыптастыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : есiрткiге қарсы насихатты жүргiзу; есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы қимылдар тетiгiн нығайту, "Рубеж - Наркотики" есiрткi қамалдарын құру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
ламакоды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104

 

Нашақор-
лыққа
және
есірткі
бизнесіне
қарсы
күрес

Ішкі істер органдары-
ның кинологиялық қызметтері мен есірткі
бизнесіне қарсы күрес
жөніндегі бөлімшеле-
рін материалдық-
техникалық нығайту:
Компьютерлік техника-
ларды, қызметтік
іздестіру иттеріне
арналған жарақтар;
медициналық жарақтар-
ды, "Лабрадор" тұқымды
иттерді, радиостанса-
ларды, есірткі затта-
рының имитаторларын
сатып алу, кинология-
лық қызметтерге арнал-
ған арнайы әдебиетті
басып шығару, сондай-
ақ иттерді әртүрлі
витаминдік препарат-
тармен қамтамасыз
ету, "Гном-2"
диктофондарды, элект-
рондық өлшеуіштерді,
сканерлейтін радио-
қабылдағыштарды, портативтік бейнемагнитофондары,
денеде алып жүретін
бейнебақылаудың мобильді жүйелерін,
түнде түсіру бейнека-
мераларын, жоғарғы
минижеткізушілерді,
шағын жеткізушілерді,
жеңіл автомобильдерді,
жүк автомобильдерін
сатып алу.
"Рубеж" стационарлық
бекеттерін
материалдық-техникалық
нығайту: жоғарғы мини-
жеткізушілерді, шағын
жеткізушілерді, "Гном-2" диктофондарын,
электрондық өлшеуіш-
терді, "Ново ФЛ"
люминесцентті айдау
құралдарының жиынты-
ғын, техникалық эндос-
коптарды, техникалық
эндоскоптардың акку-
муляторлық жарықтанды-
руларын сатып алу.
"Рубеж-Наркотики"
қамалдарын алу.
Нашақорлыққа және
есірткі бизнесіне
қарсы күрес проблема-
ларына арналған
мерзімді журналдар
шығару, конкурстар
мен жарыстар өткізу,
есірткі қылмысына
қарсы күрестің өзекті
проблемалары бойынша
дөңгелек үстелдер,
конференциялар,
семинар-кеңестер
өткізу, аталған іс-
шараларға қатысушылар-
дың тамағын, іссапар
шығындарын, үй-жайды,
көлікті, жабдықтарды
жалға алу ақысын,
кеңсе және өзге де
тауарларды, кәдесыйлар
мен ескерткіш сыйлық-
тарды сатып алу,
курстар мен жарыстар-
дың жеңімпаздарына
арналған марапаттау
қағаздарын дайындауға
ақы төлеу, дөңгелек
үстелдер, конференция-
лар қатысушыларына
кофе-брейктер ұйымдас-
тыру, әдістемелік
ұсынымдарды басып шығару, плакаттар,
күнтізбелер, буклет-
тер, брошюралар, бел-
гілер, футболкалар,
бейсболкалар, сыртқы
жарнамалар басып шыға-
ру, металлқұрылыстар
шығару және оларды
орналастыру, Ноутбук
компьютерін, мультиме-
диапроектор сатып
алу. Қоғамның есірткі-
ге қарсы иммунитетін
қалыптастыру мақсатын-
да ақпараттық, наси-
хаттау және кеңес беру
жұмыстарын жүргізу
үшін теле-радио бағ-
дарламалар, аудио
және бейнероликтер,
метражды ғылыми-таным-
дық бейнефильмдер,
мультипликациялық
фильмдер шығару және
оны көрсету, балалар
мен жастарға арналған
ақпараттық-танымдық
журналдар басып шыға-
ру, Нашақорлыққа қарсы Халықаралық күрес күніне арналған
Қазақстанның облыс
орталықтарымен
"Телекөпір" ұйымдастыру.
Есірткі, психотропты
заттар мен прекурсор-
лардың анықтау тесті-
лерін, есірткі затта-
рының иіс имитаторла-
рын, биологиялық
заттарды есірткілерді
анықтау үшін тесттерді
жасау. 

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ішкі
істер министрлі-
гінің
Есірткі
бизнесімен
күрес
және
есірткі
айналымын
бақылау
комитеті

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер : Тура нәтиже: нашақорлықпен халықаралық күрес күнiне арналған акцияны өткізу; жылына 16 000 дана "Болашақ есiрткiсіз" мерзiмдi журналын шығару; 4 спорттық-жаппай iс-шараларды өткізу; 7 семинар, 7 дөңгелек стол, 2 конференция, 2 байқау, БАҚ үшін жыл сайынғы 1 форум өткiзу; 12 телебағдарламаларды, 4 деректі фильмдер, есiрткiге қарсы тақырыпта 4 бейнероликті әзiрлеу және көрсету; нашақорлықпен халықаралық күрес күнiне арналған телемост.
Соңғы нәтиже: елдегi есiрткi жағдайын тұрақтандыру; есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимылдар жасау, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасы аумағына енгiзудің алдын алу және басқа мемлекеттерге таралуын жою; заңсыз есiрткi айналымының деңгейiн төмендету және осымен байланысты қылмысты тоқтату (фактiлер бойынша).
Қаржы-экономикалық нәтиже: күнiне бiр қайта қалпына келетiн адамға кететiн орташа шығын - 2,2 мың теңге.
Уақтылығы: халықты уақытында және тұрақты түрде ескерту, есiрткiге тәуелдi адамдарға уақытында көмек көрсету және оларды қалпына келтiру.
Сапасы: мына мәселелер бойынша біліктілік деңгейiн көтеру:
- нашақорлықтың алдын алу шаралары - әлеуметтік саланың 200 қызметкерi үшін;
- есiрткi құралдарын, психотропты заттар мен прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауға алу - мүдделi мемлекеттiк органдардың 160 қызметкерлерi мен лицензиаттары үшін;
- есiрткi бизнесiне қарсы күрес - құқық қорғау органдарының 300 қызметкерлерi үшін.

                                         Қызметтік қолдану үшін

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң              
2005 жылғы 12 желтоқсандағы      
N 1235 қаулысына           
54-ҚОСЫМША             

       РҚАО-ның ескертуі. "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен Қаулы Деректер базасына енгізілмейді.

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2006 год (Министерство внутренних дел Республики Казахстан)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года N 1235 (выписка)

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2006 год:
      Министерства внутренних дел Республики Казахстан согласно приложениям  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  52, 53, 54;

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2006 года.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Для служебного пользования      
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 38            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 "Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности на республиканском уровне"
на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".

      Сноска. Приложение 38 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б . В приложение внесены изменения постановлением Правительства РК от 25 декабря 2006 года N  470т ; от 29 декабря 2006 года N  470ш .

  ПРИЛОЖЕНИЕ 39            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
002 "Обеспечение политических интересов страны в области
общественного порядка" на 2006 год

       1.  Стоимость: 7330 тысяч тенге (семь миллионов триста тридцать тысяч тенге).  <*>
      Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2003 года N 608 "О Толеубаеве Т.А.".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: борьба с международной и транснациональной преступностью.
       5. Задачи бюджетной программы: обеспечение связи с Интерполом в целях поддержания сотрудничества в борьбе с преступностью и формирование единого информационного пространства, а также для обеспечения более эффективной борьбы с международной преступностью, особенно с ее организованными формами, включая терроризм и наркобизнес, которая во многом зависит от степени взаимодействия между Национальными органами уголовной полиции во всем мире; оперативное сотрудничество с представителями других стран-участниц Интерпола по вопросам борьбы с международной преступностью.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:  

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Обеспечение
политических
интересов
страны в
области об-
щественного
порядка

Расходы на со-
держание офицера
связи - предста-
вителя Республи-
ки Казахстан в
Генеральном Сек-
ретариате Интер-
пола в городе
Лион (Франция) -
1 человек для
информационного
обеспечения свя-
зи в целях эф-
фективной борьбы
с международной
преступностью.

В тече-
ние года

Министерство
внутренних
дел
Республики
Казахстан

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
 
    Прямой результат: количество лиц, объявленных в международный розыск по каналам Интерпола - не менее 500 человек в течение года; количество задержанных лиц, находящихся в розыске по линии Интерпола - не менее 25 человек в течение года. 
 
  Конечный результат: обеспечение правоохранительных органов Казахстана следственной, оперативной, научно-практической и справочно-аналитической информацией - 100 %; обеспечение доставки запросов и информации, направленные в правоохранительные органы зарубежных стран-участниц Интерпола - 100 %; оперативное решение вопросов Республики Казахстан со странами, с которыми не заключены соглашения о правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.
 
  Финансово-экономический результат: стоимость затрат на содержание представителя Республики Казахстан в Генеральном Секретариате Интерпола в год - 7330,0 тыс. тенге.
 
  Своевременность: своевременное обеспечение информацией, оперативное сотрудничество с представителями других стран-участниц Интерпола по вопросам борьбы с международной преступностью. 
 
  Качество: 100 % укрепление международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности.  <*>
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

Для служебного пользования      
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 40            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих
в уголовном процессе" на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".
 
        Сноска. В приложение 40 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

ПРИЛОЖЕНИЕ 41            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
004 "Специальные и воинские перевозки"
на 2006 год

       1.  Стоимость: 163376 тысяч тенге (сто шестьдесят три миллиона триста семьдесят шесть тысяч тенге).  <*>
      Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 5-1 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: обеспечение круглосуточного контроля и ускоренного продвижения эшелонов, транспорта и других учетных единиц для недопущения срыва по перевозке спецконтингента, воинских и специальных грузов, личного состава министерства и войсковых частей.
       5. Задачи бюджетной программы: организация и оперативное управление воинскими и специальными перевозками железнодорожным транспортом для обеспечения безопасности граждан, недопущение внештатных ситуаций при движении специальных вагонов, воинских и специальных грузов, личного состава министерства и войсковых частей; выполнение постановлений судов по этапированию спецконтинтента к местам отбывания наказаний.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-гра-
ммы

Наименование
программы
(под-
программы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные исполнители

l

2

3

4

5

6

7

1

004


Специальные
и воинские
перевозки

Оплата за транс-
портные услуги по
перевозке спецкон-
тингента, грузов
и иных перевозок:
аренда специальных вагонов. Аренда
помещений для
службы специальных
воинских перево-
зок; оплата услуг
по бронированию
мест в пассажирс-
ких поездах.
Техническое обслу-
живание передвиж-
ного командного
пункта-вагона,
ремонт подъездных
путей. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

В тече-
ние года

Министерство
внутренних
дел
Республики
Казахстан

<*>
      Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: количество выполняемых рейсов по перевозке спецконтингента, грузов и иных перевозок - 372 рейса; количество вагонов - 14.
 
  Конечный результат: 100 % обеспечение круглосуточного контроля по перевозке спецконтингента и спецгрузов.
 
  Финансово-экономический результат: стоимость аренды одного спецвагона в сутки - 26 тыс. тенге.
 
  Своевременность: 100 % обеспечение выполнения графиков движения и безопасности государственных воинских перевозок, обеспечение перевозок спецконтингента в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.
 
  Качество: 100 % доставка грузов и спецконтингента к пункту назначения.  <*>
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

  Для служебного пользования      
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 42            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на увеличение штатной
численности миграционной полиции" на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".
 
        Сноска. В приложение 42 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

  Для служебного пользования     
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 43            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Строительство, реконструкция объектов общественного
порядка и безопасности" на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".

         Для служебного пользования     
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 44            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
009 "Государственный проект 3" на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".
 

         Для служебного пользования      
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 45            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием" на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".
 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 46            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
011 "Повышение квалификации и переподготовка кадров"
на 2006 год

       1. Стоимость: 111370 тысяч тенге (сто одиннадцать миллионов триста семьдесят тысяч тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 19 Закона Республики Казахстан от 23 июня 1992 года "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан";  статья 5-1 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";  постановление Правительства Республики Казахстан от 16 мая 1997 года N 847 "О профессиональной подготовке лиц, впервые поступающих на службу, и сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан"; контракт от 6 июня 2003 года N 335/5/14 - Министерства внутренних дел Республики Казахстан об обучении военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации.
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: обеспечение переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел.
       5. Задачи бюджетной программы: максимальное повышение уровня теоретических знаний и практических навыков военнослужащих внутренних войск и сотрудников органов внутренних дел; первоначальная подготовка кандидатов на службу в органы внутренних дел Республики Казахстан.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/
п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование программы (подпрограммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Повышение ква-
лификации и
переподготовка
кадров

Содержание Учи-
лища Министер-
ства внутренних
дел Республики
Казахстан, в
пределах штат-
ной численности
- 94 единиц.
Для максималь-
ного повышения
уровня знаний
сотрудников и
для проведения
первоначальной
подготовки кан-
дидатов посту-
пающих на служ-
бу в органы
внутренних дел
приобретение
боеприпасов,
вооружения,
спецкримтехни-
ки, организа-
ционной техни-
ки, средств
связи, кухонно-
го оборудова-
ния, медицинс-
кого оборудова-
ния, закуп ком-
пьютеров, про-
ведение капита-
льного ремонта
Училища МВД
Республики Ка-
захстан, повы-
шение квалифи-
кации военно-
служащих внут-
ренних войск в
военно-учебных
заведениях Рос-
сийской Федера-
ции, повышение
квалификации
сотрудников ор-
ганов внутрен-
них дел в
учебных
заведениях Рос-
сии и странах
дальнего зару-
бежья.

В тече-
ние года

Министерство
внутренних
дел
Республики
Казахстан,
Училище
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан,
Комитет
внутренних
войск
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан 

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации - 450 единиц; количество сотрудников, прошедших курсы переподготовки - 50 единиц; количество кандидатов на службу в органы внутренних дел, прошедших обучение на курсах первоначальной подготовки - 600 единиц; количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации в учебных заведениях и центрах Российской Федерации и стран дальнего зарубежья - 76 единиц; количество военнослужащих, прошедших курсы повышения квалификации в учебных заведениях Российской Федерации - 84 единицы; приобретение: боеприпасов - 2 наименований, вооружения - 1 наименования, спецкримтехники - 13 наименований в количестве 19 единиц, организационной техники - 1 наименования, средств связи - 1 наименования, кухонного оборудования - 4 наименований, медицинского оборудования - 4 наименований; закуп компьютеров - 4 единицы.
 
  Конечный результат: обеспеченность органов внутренних дел сотрудниками, прошедшими в Училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан курсы повышения квалификации, переподготовки и первоначальной подготовки - 1,3 %; обеспеченность органов внутренних дел квалифицированными сотрудниками, прошедших курсы повышения квалификации в учебных заведениях и центрах Российской Федерации и стран дальнего зарубежья - 0,1 %; обеспеченность органов внутренних дел квалифицированными военнослужащими, прошедших курсы Повышения квалификации в учебных заведениях и центрах Российской Федерации и стран дальнего зарубежья - 0,4 %; обеспеченность обмундированием нового образца - 55,5 % от общей потребности; обеспеченность особым оборудованием и материалами - 99,9 % от общей потребности; обеспеченность активами - 52,4 % от общей потребности.
 
  Финансово-экономический результат: средние затраты на 1-го обучаемого в год - 74,6 тыс. тенге; средние затраты на 1-го обучаемого сотрудника в год в учебных заведениях Российской Федерации и стран дальнего зарубежья - 321,9 тыс. тенге; средние затраты на 1-го обучаемого военнослужащего в год в учебных заведениях Российской Федерации - 52,8 тыс. тенге; средние затраты на 1-го сотрудника - 404,1 тыс. тенге.
 
  Своевременность: своевременное обучение сотрудников и кандидатов на службу в органы внутренних дел, на курсах повышения квалификации, переподготовки и первоначальной подготовки, согласно разнарядке. 
 
  Качество: соответствие выпускников курсов первоначальной подготовки предъявляемым квалификационным требованиям - 100 %; удовлетворение органов внутренних дел полученными знаниями сотрудников, окончивших курсы повышения квалификации и переподготовки - 100 %; удовлетворение органов внутренних дел полученными знаниями сотрудников, окончивших курсы повышения квалификации в учебных заведениях Российской Федерации и стран дальнего зарубежья - 100 %; удовлетворение внутренних войск полученными знаниями военнослужащих, окончивших курсы повышения квалификации в учебных заведениях Российской Федерации - 100 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 47            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
012 "Подготовка специалистов с высшим профессиональным
образованием" на 2006 год

       1. Стоимость: 1662106 тысяч тенге (один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона сто шесть тысяч тенге).
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 19 Закона Республики Казахстан от 23 июня 1992 года "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан";  статья 5-1 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";  постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 1997 года N 349 "О создании Высшего военного училища внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан";  постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 1999 года N 675 "О создании государственного учреждения "Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан";  постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 1999 года N 1427 "Отдельные вопросы, связанные с финансированием подготовки кадров для правоохранительных органов и социальной защиты военнослужащих войск правительственной связи"; контракт от 6 июня 2003 года Министерства внутренних дел Республики Казахстан с Министерством обороны Российской Федерации на обучение и содержание военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан в военно-учебных заведениях Российской Федерации; контракт от 8 сентября 2005 года N 270 Министерства внутренних дел Республики Казахстан с Волгоградской академией Министерства внутренних дел Российской Федерации о подготовке сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан; контракт от 1 октября 2005 года N 255 Министерства внутренних дел Республики Казахстан с Омской академией Министерства внутренних дел Российской Федерации о подготовке сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан; контракт от 4 октября 2005 года N 191 Министерства внутренних дел Республики Казахстан с Московским университетом Министерства внутренних дел Российской Федерации о подготовке сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан; контракт от 5 октября 2005 года N 264 Министерства внутренних дел Республики Казахстан с Академией управления Министерства внутренних дел Российской Федерации о подготовке сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан.
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: обеспечение специалистами с высшим профессиональным образованием для системы органов внутренних дел.
       5. Задачи бюджетной программы: создание необходимых условий для получения качественного высшего профессионального образования.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/
п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование программы (подпрограммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1


012

Подготовка
специалистов
с высшим
професси-
ональным образованием
2


021

Премиальные
выплаты воен-
нослужащим за
1997-998 годы

Выплата премиа-
льных выплат
военнослужащим
за 1997-1998
годы.

В тече-
ние года

Высшее военное
училище внутренних
войск Министерства
внутренних дел
Республики Казахстан

3


100

Подготовка
специалистов
с высшим про-
фессоинальным
образованием

Содержание
высших учебных
профессиональ-
ным заведений
МВД Республики
Казахстан, в
том числе:
Академии - 678
единиц;
Карагандинскогоюридического
института - 501
единица;
Высшего военно-
го училища
внутренних
войск - 591
единица.
Для создания
необходимых ус-
ловий для полу-
чения качест-
венного высшего
профессиональ-
ного образова-
ния приобрете-
ние боеприпа-
сов, средств
бронезащиты и
активной оборо-
ны, кухонного
оборудования и
программного
обеспечения.
Закуп вычисли-
тельной техни-
ки: компьютеров
в комплекте,
принтеров, про-
ведение капи-
тального ремон-
та в Академии
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан, обу-
чение военно-
служащих внут-
ренних войск в
военно-учебных
заведениях Рос-
сийской Федера-
ции, обучение
слушателей ор-
ганов внутрен-
них дел в учеб-
ных заведениях
Российской Фе-
дерации (оплата
за обучение с
октября 2005
года по декабрь
2006 года).

В тече-
ние года

Министерство
внутренних дел
Республики Казахстан, Комитет внутренних
войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Высшее воен-
ное училище
внутренних
войск
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан,
Академия
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан,
Карагандинс-
кий юридичес-
кий институт
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан
имени
Баримбека
Бейсенова

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: количество обучающихся по очной форме обучения - 2 744 единицы; количество обучающихся, по заочной форме обучения - 1 651 единица; количество слушателей, обучающихся в учебных заведениях Российской Федерации - 75 единиц; количество военнослужащих, обучающихся в военно-учебных заведениях Российской Федерации - 40 единиц; выпуск курсантов по очной форме - 607 единиц, в том числе с отличием - 78 единиц; выпуск курсантов по заочной форме - 455 единиц, в том числе с отличием - 30 единиц; количество военнослужащих, которым должна быть выплачена премия за 1997-1998 годы - 354 человека; приобретение: боеприпасов - 1 наименование, средств бронезащиты и активной обороны - 3 наименования, кухонного оборудования - 3 наименования, программного обеспечения - 1 наименование; закуп вычислительной техники: компьютеров в комплекте - 74 единицы, принтеров - 26 единиц.
 
  Конечный результат: обеспеченность органов внутренних дел специалистами с высшим профессиональным образованием - 27,5 %; обеспеченность внутренних войск специалистами с высшим профессиональным образованием - 14,0 %; обеспеченность обмундированием нового образца - 36,9 % от общей потребности; обеспеченность особым оборудованием и материалами - 53,3 % от общей потребности; обеспеченность активами - 36,6 % от общей потребности.
 
  Финансово-экономический результат: средние затраты на 1-го обучаемого в год - 353,5 тыс. тенте; средние затраты на 1-го обучаемого слушателя в год в учебных заведениях Российской Федерации - 1 131,4 тыс. тенге; средние затраты на 1-го обучаемого военнослужащего в год в учебных заведениях Российской Федерации - 331,7 тыс. тенге; средние затраты на 1-го сотрудника - 449,8 тыс. тенге.
 
  Своевременность: своевременное обучение слушателей органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск по очной и заочной форме обучения, согласно разнарядке.
 
  Качество: доля отчисленных обучающихся от общего числа обучающихся - 1,8 %; доля выпускников с высшим профессиональным образованием, окончивших высшее учебное заведение с отличием от общего числа выпускников - 15,3 %.

Для служебного пользования      

ПРИЛОЖЕНИЕ 48            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
013 "Строительство и реконструкция объектов образования"
на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".

       ПРИЛОЖЕНИЕ 49            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
014 "Лечение военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей"
на 2006 год

       1. Стоимость: 915688 тысяч тенге (девятьсот пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч тенге)
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 32 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: улучшение несения служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел путем оказания своевременного и квалифицированного медицинского обслуживания военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей и пенсионеров.
       5. Задачи бюджетной программы: снижение уровня заболеваемости, а также оказание комплексной, квалифицированной, специализированной, консультативно-диагностической, профилактической и стационарной помощи сотрудникам и военнослужащим правоохранительных органов, членам их семей и пенсионерам органов внутренних дел, внутренних войск, а также курсантам и слушателям учебных заведений; снижение процента военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые не исполняют свои служебные обязанности в связи с болезнью.
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Срок
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Лечение воен-
нослужащих,
сотрудников
правоохрани-
тельных орга-
нов и членов
их семей

Содержание Цент-
рального госпита-
ля с поликлини-
кой, территориа-
льных госпиталей
и поликлиник ор-
ганов внутренних
дел, в пределах
штатной числен-
ности 2014 единиц
для оказания ме-
дицинской помощи
военнослужащим,
сотрудникам пра-
воохранительных
органов и членов
их семей.
Обеспечение дея-
тельности госпи-
талей с поликли-
никой продуктами
питания, медика-
ментами, прочими
средствами меди-
цинского назначе-
ния, постельными
принадлежностями,
специальным об-
мундированием,
товарно-материа-
льными ценностя-
ми, горюче-сма-
зочными материа-
лами, проведение
текущего и капи-
тального ремонта
здания госпиталя
с поликлиникой
Западно-Казах-
станской области.
Приобретение ме-
дицинского обору-
дования и комп-
лектующих для ле-
чения, диагности-
ки, проведения
лабораторных ис-
следований.
Оказание стацио-
нарных медицинс-
ких услуг военно-
служащим, сотруд-
никам правоохра-
нительных орга-
нов, членам их
семей и пенсионе-
рам органов внут-
ренних дел и
внутренних войск.

В тече-
ние года

Министерство
внутренних
дел
Республики
Казахстан,
Центральный
госпиталь с
поликлиникой
Министерства
внутренних дел
Республики
Казахстан,
территориаль-
ные госпитали
и поликлиники
органов
внутренних
дел

          7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:
 
  Прямой результат: количество военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, подлежащих профосмотру - 65 205 человек; количество принятых и осмотренных больных на амбулаторном приеме - 1 405 000 больных; количество пролеченных случаев в стационаре - 12 100 больных; приобретение медицинского оборудования в количестве не менее 91 единиц; капитальный ремонт 1 объекта терапевтического отделения госпиталя с поликлиникой Западно-Казахстанской области - 1034 кв. м.
 
  Конечный результат: процент снижения общей заболеваемости среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей и пенсионеров - 2-5 %; степень оснащенности медицинских учреждений медицинским оборудованием на 40 % от общей потребности; проведение капитального ремонта на 30 % от общей потребности.
 
  Финансово-экономический результат: средняя длительность пребывания больного на койке - 13,2 дня; среднегодовая занятость койки - 287 дней; средние затраты на лечение одного больного, койко-день - 2,0 тыс. тенге; средние затраты на одно посещение в поликлинику - 0,15 тыс. тенге; средние затраты одного медицинского работника в год - 351,3 тыс. тенге.
 
  Своевременность: своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи, поставка медицинского оборудования в соответствии с графиком поставки оборудования.
 
  Качество: степень охвата профилактическими осмотрами военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов - 100 %; процент удовлетворения больных оказанной медицинской помощью, отсутствие жалоб по поводу оказания медицинских услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 50            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
016 "Изготовление водительских удостоверений, документов,
номерных знаков для государственной регистрации
транспортных средств" на 2006 год

       1.  Стоимость: 4407849 тысяч тенге (четыре миллиарда четыреста семь миллионов восемьсот сорок девять тысяч тенге).  <*>
      Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статьи 2-4 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";  статья 15 статьи 18-19 Закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года "О безопасности дорожного движения".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: обеспечение допуска граждан и транспортных средств к участию в дорожном движении.
       5. Задачи бюджетной программы: учет владельцев автотранспортных средств и транспортных средств, в целях максимального выявления их при допущении нарушений дорожно-транспортного движения; 
максимальное обеспечение потребности граждан регистрационными документами, государственными регистрационными номерными знаками на транспортные средства и водительскими удостоверениями (далее СРТС, ГРНЗиВУ).
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по реализации программы (подпро-
грамм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Изготовление
водительских удостовере-
ний, докумен-
тов, номерных
знаков для
государствен-
ной регистра-
ции транс-
портных
средств

Выполнение обя-
зательств по до-
говорам на изго-
товление води-
тельских удосто-
верений, доку-
ментов, номерных
знаков для госу-
дарственной ре-
гистрации транс-
портных средств.
Выполнение обя-
зательств прош-
лых лет за изго-
товление госу-
дарственных ре-
гистрационных
номерных знаков,
на транзит и во-
дительских удос-
товерений.

В тече-
ние года

Министерство
внутренних
дел
Республики
Казахстан,
Департаменты
внутренних
дел областей,
городов
Алматы,
Астаны,
подразделения
специальной
полиции

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: количество комплектов государственных регистрационных номерных знаков не менее 678 800; количество единиц свидетельств о регистрации транспортных средств не менее 763 574; количество единиц водительских удостоверений не менее 451 066; количество комплектов транзитных номерных знаков не менее 6 147.
 
  Конечный результат: процент обеспечения специальной продукцией владельцев автотранспортных средств - 100 %.
 
  Финансово-экономический результат: затраты на изготовление 1-го комплекта государственных регистрационных номерных знаков - 2 442 тенге; затраты на изготовление 1-ой единицы свидетельства о регистрации транспортных средств - 1 090 тенге; затраты на изготовление 1-ой единицы комплекта государственного регистрационного транзитного номерного знака - 300 тенге; затраты на изготовление 1-ой единицы водительских удостоверений - 1 090 тенге.
 
  Своевременность: 100 % обеспечение специальной продукцией владельцев автотранспортных средств, согласно установленным нормам.
 
  Качество: 10 0% обслуживание граждан при получении свидетельства о регистрации транспортных средств, государственного регистрационного номерного знака и водительского удостоверения.  <*>
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

Для служебного пользования      

ПРИЛОЖЕНИЕ 51            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
017 "Повышение боеготовности воинских частей внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики
Казахстан" на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".

       ПРИЛОЖЕНИЕ 52            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
018 "Обеспечение миграционными карточками иностранных лиц,
прибывающих в Республику Казахстан"
на 2006 год

       1.  Стоимость: 40400 тысяч тенге (сорок миллионов четыреста тысяч тенге).  <*>
      Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:  статья 5-1 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";  постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года N 136 "Отдельные вопросы правового регулирования пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: обеспечение политической и экономической стабильности, а также общественного порядка путем достоверного учета иностранных лиц временно въезжающих на территорию Республики Казахстан, в том числе недопущение нелегальной миграции.
       5.  Задачи бюджетной программы: обеспечение миграционными карточками и бланками на временный въезд иностранных лиц, прибывающих в Республику Казахстан, а также обеспечение карточками особого образца незаконных трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Казахстан в период проведения акции по легализации незаконных трудовых мигрантов, также расходы по приобретению ламинирующей пленки и доставке миграционных карточек.  <*>
      Сноска. Пункт 5 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные исполнители

l

2

3

4

5

6

7

1

018


Обеспечение
миграционными
карточками
иностранных
лиц, прибы-
вающих в
Республику
Казахстан


  Оплата услуг по изготовлению миграционных карточек и бланков миграционных карточек особого образца в период проведения разовой акции по легализации незаконных трудовых мигрантов, а также расходы по приобретению ламинирующей пленки, доставке миграционных карточек. 

В тече-
ние года

Министерство
внутренних
дел
Республики
Казахстан, Департаменты внутренних дел областей, городов Алматы и Астаны

<*>
      Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: количество иностранцев, обеспеченных миграционными карточками, въехавших в страну на срок более 5 суток - 1 000 000 человек; количество иностранцев, обеспеченных миграционными карточками, въехавших в страну на срок до 5 суток - 3 000 000 человек; количество зарегистрированных иностранных граждан, обеспеченных миграционными карточками особого образца - 300000 человек;
количество изготавливаемых миграционных карточек не менее 10000000 единиц.
 
  Конечный результат: 100 % обеспечение миграционными карточками иностранных граждан, прибывающих на территорию Республики Казахстан; 100 % регистрация иностранных граждан с выдачей миграционных карточек особого образца в период проведения акции по легализации незаконных трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики.
 
  Финансово-экономический результат: затраты на изготовление 1-ой миграционной карточки - 1 тенге; затраты на изготовление 1-ой миграционной карточки особого образца - 98 тенге.
 
  Своевременность: своевременный учет иностранных лиц, прибывающих в Республику Казахстан. Своевременная регистрация незаконных трудовых мигрантов и их легализация.
 
  Качество: соблюдение иностранными гражданами правил въезда и пребывания на территории Республики Казахстан.  <*>
      Сноска. В пункт 52 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

ПРИЛОЖЕНИЕ 53            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
104 "Борьба с наркоманией и наркобизнесом"
на 2006 год

       1.  Стоимость: 340646 тысяч тенге (триста сорок миллионов шестьсот сорок шесть тысяч тенге)..  <*>
      Сноска. Пункт 1 в редакции - постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .
       2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы:   Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан";  Указ Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1678 "О стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2014 годы".
       3. Источники финансирования бюджетной программы:  средства республиканского бюджета.
       4. Цель бюджетной программы: формирование общественного антинаркотического иммунитета и полномасштабной системы эффективного государственного и общественного противодействия дальнейшему распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан.
       5. Задачи бюджетной программы: проведение антинаркотической пропаганды; совершенствование механизма противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, создание наркопостов "Рубеж-Наркотики".
       6. Плав мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные

исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

104


Борьба с нар-
команией и
наркобизнесом

Материально-тех-
ническое укреп-
ление кинологи-
ческих служб и
специальных под-
разделений по
борьбе с нарко-
бизнесом органов
внутренних дел.
Приобретение:
компьютерной
техники, снаря-
жения для слу-
жебно-розыскных
собак, медицин-
ского оборудова-
ния, племенных
собак породы
"Лабрадор", ими-
таторов наркоти-
ческих средств,
боксов для пере-
возки служебных
собак железнодо-
рожным транс-
портом, выпуск
специальной ли-
тературы для
кинологических
служб, а также
обеспечение со-
бак различными
витаминными пре-
паратами, дикто-
фонов "Гном-2",
электронных ве-
сов, радиостан-
ций, передатчи-
ков акустической
информации с вы-
носным микрофо-
ном, наборов лю-
минесцентных ме-
точных средств,
сканирующих
радиоприемников,
портативных ви-
деомагнитофонов,
мобильных систем
видеонаблюдения
нательного ноше-
ния "Циклоп",
видеокамер для
ночных съемок,
сверх мини-пере-
датчиков, миниа-
тюрных передат-
чиков, легковых
автомобилей,
грузовых автомо-
билей.
Материально-тех-
ническое укреп-
ление стационар-
ных постов
"Рубеж".
Приобретение:
сверх мини-пере-
датчиков, миниа-
тюрных передат-
чиков, мебели,
факсовых аппара-
тов, приборов
ночного видения
с направленным
микрофоном, циф-
ровых видеокас-
сет, диктофонов
"Гном-2", элект-
ронных весов,
наборов люминес-
центных меточных
средств "Ново
ФЛ", эндоскопов
технических,
аккумуляторных
осветителей для
технических эн-
доскопов, кан-
целярских и
прочих товаров.
Строительство
наркопостов
"Рубеж-Наркоти-
ки".
Выпуск периоди-
ческого журнала,
посвященного
проблемам борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом,
проведение кон-
курсов и сорев-
нований, разра-
ботка сценария
и организация
мероприятия,
круглых столов,
конференций,
семинар-
совещаний по
актуальным 
проблемам
борьбы с
наркопреступ-
лениями с опла-
той проезда, пи-
тания и прожива-
ния участникам
указанных меро-
приятий, коман-
дировочных зат-
рат, арендой
транспорта, при-
обретением кан-
целярских и про-
чих товаров, па-
мятных призов,
организация
кофе-брейков для
участников кон-
ференций, круг-
лых столов, из-
готовление пла-
катов, календа-
рей, буклетов,
брошюр, значков,
футболок, бейс-
болок, сборни-
ков, приобрете-
ние компьютера
Ноутбук, мульти-
медиа проектора.
Производство и
трансляция теле-
программ, изго-
товление доку-
ментальных филь-
мов, видеороли-
ков, короткомет-
ражных научно-
познавательных
видеофильмов в
целях формирова-
ния обществен-
ного наркотичес-
кого иммунитета,
выпуск информа-
ционно-познава-
тельных журналов
для детей и мо-
лодежи, органи-
зация "Телемос-
та", посвящен-
ного Дню между-
народной борьбы
с наркоманией,
с областными
центрами Казах-
стана.
Изготовление
тестов для опре-
деления наркоти-
ческих средств,
психотропных
веществ и пре-
курсоров.
Приобретение
сканеров, обору-
дования VPN,
издание справоч-
ника по общест-
венным организа-
циям, осуществ-
ляющим социаль-
ную реабилитацию
наркозависимых
лиц.
Оплата расходов
за оказанные ус-
луги по реаби-
литации наркоза-
висимых лиц.

В тече-
ние года

Комитет по
борьбе с
наркобизнесом и контролю за
оборотом
наркотиков
Министерства
внутренних
дел
Республики
Казахстан

<*>
      Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: проведение акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией; выпуск периодического журнала "Будущее без наркотиков" в количестве 16 000 экземпляров в год; проведение 4 спортивно-массовых мероприятий; проведение 7 семинаров, 7 круглых столов, 2 конференций, 2 конкурсов, 1 ежегодного форума для СМИ; производство и трансляция 12 телепередач, изготовление 4 документальных фильмов, изготовление 4 видеороликов на антинаркотическую тематику; телемост, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией.
 
  Конечный результат: стабилизация наркоситуации в стране; противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также предотвращение и пресечение их ввоза на территорию Республики Казахстан и дальнейшего трафика в другие страны; снижение уровня незаконного оборота наркотиков и нейтрализация связанной с ним преступности (по факту).
 
  Финансово-экономический результат: средние затраты на одного реабилитируемого лица в сутки - 2,2 тыс. тенге.
 
  Своевременность: своевременная и постоянная профилактика населения, оказание своевременной помощи наркозависимым лицам и их реабилитация.
 
  Качество: повышение уровня квалификации по вопросам:
- профилактики наркомании - для 200 работников социальной сферы;
- государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - для 160 сотрудников заинтересованных государственных органов и лицензиатов;
- борьбы с наркобизнесом - для 300 сотрудников правоохранительных органов.  <*>
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения постановлением Правительства РК от 31 июля 2006 года N  470б .

Для служебного пользования      

      ПРИЛОЖЕНИЕ 54            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 12 декабря 2005 года N№1235  

201 - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
          Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
110 "Борьба с терроризмом и иными проявлениями экстремизма и
сепаратизма" на 2006 год

       Примечание РЦПИ: Приложение с грифом "ДСП" не вводится в базу данных "Закон".