2006 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Yкіметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 127-1 , 128 -қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
86-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі
           Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Агроөнеркәсiптiк кешен, орман және су шаруашылығы
саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 5889291 мың теңге (бес миллиард сегiз жүз сексен тоғыз миллион екi жүз тоқсан бiр мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қызметтiк телефондар және мемлекеттiк органдардың аппараттарын орналастыруға арналған алаңдардың нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшін қызметтiк жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; 2005 жылғы 6 сәуiрдегi N 310 "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінің кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің қаулысы; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінің ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн қалыптастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 1344 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : шаруашылық, балық және су шаруашылығы, өсiмдiк және жануарлар дүниесiн қорғау, өсуiн молайту және пайдалану, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және ауылдық аумақтарды дамыту мәселелерi, егiншілік, тұқым шаруашылығы және астық рыногын реттеу, өсiмдiктердi қорғау және карантин, ветеринария, сусындарды (алкогольды өнiм мен этил спиртiнен басқа), терiлердi (илеу және әрлеу), мақта талшығы мен жүндi қайта өңдеудi қоса тамақ өнiмдерiн өндiру бөлiгiндегi өндiрушi өнеркәсiптер, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау (iрiден басқа), агроөнеркәсіптiк кешенiн техникалық жарақтандыру, мал шаруашылығы, мелиорация, жер суландыру және дренаж, ауыл шаруашылығы ғылыми салаларында мемлекеттiң аграрлық және өңiрлiк саясатын, стратегиялық жоспарларын, мемлекеттiк және өзге де бағдарламалар мен жобаларды жасау және iске асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртiппен нормативтi құқықтық актiлердi, нормативтiк және әдiстемелiк құжаттарды, реттелетiн сала мәселелерi жөнiндегi құжаттамалардың нысанын әзiрлеу, бекiту және келiсу; министрлiктiң қызметкерлерінің біліктiлiгiн арттыруды ұйымдастыру; бәсекеге қабiлеттi ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi құрудың негізiн жасау; Қазақстан Республикасында азық-түлiктiк қауіпсiздiктi және жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету; реттелетiн салада мемлекеттiк бақылауды, қадағалауды және басқаруды қамтамасыз ету; агроөнеркәсiптік кешенiн ақпаратты-кеңестi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Агроөнер-
кәсiптiк
кешен,
орман
және су
шаруашы-
лығы
саласын-
дағы уәкiлетті
органның қызметiн қамта-
масыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

400 бiрлік штат
санының бекiтiлген
лимитiне сәйкес
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлiгінің орталық
аппаратын ұстау және
қызметiн қамтамасыз
ету;
іске асыру мерзiмi: қаңтар-желтоқсан.
Тауарларды, жұмыстар-
ды және қызметтердi сатып алу бойынша конкурстар өткізу;
іске асыру мерзiмi:
қаңтар-желтоқсан.
Министрлiктің басқару
құрамына көліктік
қызмет көрсету үшін
автокөліктi жалдау,
байланыс қызметтерi,
энергиямен қамтамасыз
ету, жылу, басқа да
тауарларды алу,
әкiмшілік ғимаратты
ұстау және қызмет
көрсету, автокөлiк
құралдары бойынша,
орталық аппарат,
балық, орман және
аңшылық, су шаруашылы-
ғы комитеттерi үшін
бланк өнiмдерін
дайындау бойынша
келiсiм-шарттарға
отыру және қызметтерді
төлеу;
іске асыру мерзiмi:
қаңтар-желтоқсан.
Ветеринария саласында
нормативтік құқықтық
актілерді әзiрлеу;
Эпизоотикалық
мониторингтi, диагноз
қоюды және ветерина-
риялық iс-шараларды
ұйымдастыруды жүргізу;
іске асыру мерзiмi:
қаңтар-желтоқсан.
Карантинге жатқызылған
өнiмге импорттық
карантиндік рұқсаттар
беру;
Өсiмдіктердi қорғау
және карантин
саласында мониторингтi
жүргізу және бақылау;
iске асыру мерзiмi:
қаңтар-желтоқсан.
Қазақстан Республикасы
заңнамасында
белгіленген тәртiппен
олардың реттелетін
сала мәселелерi
бойынша Қазақстан
Республикасының
заңнамасын сақтауын
тексеру мақсатында
бақылау объекттерiне
бару;
iске асыру мерзiмi: қаңтар-желтоқсан.
Ведомстволық бағынысты
мекемелер мен
ұйымдарды бақылауды
жүзеге асыру;
іске асыру мерзімі: қаңтар-желтоқсан.

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы министр-
лігі

3


002

Аумақтық
орган-
дардың
аппа-
раттары

7685 бiрлiк штат
санының бекітілген
лимитiне қарай
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігінің
аумақтың органдарын
ұстау;
iске асыру мерзімi:
қаңтар-желтоқсан.
Аумақтық органдарға
жүктелген функцияларды
орындау мақсатында
үздіксіз жұмыс істеудi
қамтамасыз ету үшін
бекiтілген нормативтік
тиiстілікке сәйкес
саны 1250 бiрлік
көліктi ұстау, оның
iшінде саны 695 бiрлік
арнайы автокөлік, саны
247 бiрлік қызметтік
автокөлік, саны 308
бiрлік теңіз, өзен,
кіші өлшемдi су
көліктері; iске асыру
мерзiмi: қаңтар-
желтоқсан.
Саны 347 бiрлiк көшіру құралдарын,
саны 317 бiрлiк факсты жөндеу және
техникалық қызмет
көрсету;
iске асыру мерзiмi: қаңтар-желтоқсан.
Аудан көлемiнде
орналасқан заңды
және жеке тұлғалардағы
астықтың барлығы және
қозғалысы жөніндегі
бланк өнiмдерiн
дайындау жөнiндегi
қызметті төлеу;
іске асыру мерзiмi: қаңтар-желтоқсан.
Өсiмдіктердi қорғау
және карантин бойынша
мемлекеттік
фитосанитариялық
бақылауды жүзеге асыру;
іске асыру мерзімі:
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік
ветеринариялық
бақылауды жүзеге асыру;
іске асыру мерзiмi:
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік тiркеудi,
тракторларды
техникалық тексерудi,
емтихандарды
қабылдауды және
тракторларды басқару
құқығына куәлiк
берудi жүргізу және
т.б. іске асыру мерзiмi: қаңтар-
желтоқсан.
Он тақырып бойынша
мемлекеттік
қызметкерлердің
біліктілігін арттыру.
Аумақтық органдардың штат санын жергiлiктi атқарушы органдарға беру нәтижесiнде пайда болған ағымдағы жылдың еңбекақы мен шығу жәрдемақысын төлеу жөнiнде аумақтық бөлiмшелердiң қызметкерлерi алдындағы кредиторлық берешектi өтеу; iске асыру мерзiмi: шiлде-желтоқсан.

қаңтар- желтоқ-
сан

ҚазақстанРеспубли-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лiгi

4


007

Мемле-
кеттiк
қызмет-
шілердiң
бiлiк-
тілігiн
арттыру

Он тақырып бойынша
мемлекеттік
қызметкерлердiң
бiліктiлігін арттыру
жөнiндегi қызметтi
сатып алу:
1) өсiмдіктердi қорғау
және карантин;
2) ветеринария;
3) техникалық
инспекция;
4) тұқымдық және астық
инспекциялау;
5) асыл тұқымды іс;
6) балық шаруашылығы;
7) орман шаруашылығы;
8) су шаруашылығы;
9) ауыл шаруашылығына
ақпаратты-маркетингтік
қызмет көрсету;
10) Қазақстан Республикасының
заңнамасын, мемлекеттік басқару
негізiн қолдану;
iске асыру мерзiмi:
ақпан-қараша.
Мемлекет және ағылшын тiлдерiн оқыту;
iске асыру мерзiмi:
ақпан-қараша.

қаңтар- желтоқ-
сан

ҚазақстанРеспубли-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лiгi

5


008

Мемле-
кеттiк
орган-
дардың
ғимарат-
тарын,
үй-жай-
лары мен
құрылыс-
тарын
күрделi
жөндеу

Қазақстан Республикасы
ауыл шаруашылығы
министрлiгiнің
Қызылорда облыстық
аумақтық басқармасының
ғимараты мен құрылысын
күрделi жөндеуін
жүргізу;
іске асыру мерзiмi:
наурыз-желтоқсан.

қаңтар- желтоқ-
сан

ҚазақстанРеспубли-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лiгi

6


009

Мемле-
кеттiк
орган-
дарды
матери-
алдық-
техни-
калық
жарақ-
тандыру

Орталық аппарат үшін
сатып алу:
басшыға арналған
кресло, шаңсорғыштар,
ауа баптағыштар,
түрлi-түстi басу
барабаны, кеңселік
жиһаз;
іске асыру мерзiмi:
ақпан-маусым.
Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министр-
лігінің аумақтық басқармаларына ары
қарай бөлу үшін:
көшіру аппаратын,
"Жаңа кеңсе" жиынтығын, мәжіліс
үстелiн сатып алу;
iске асыру мерзiмi:
ақпан-маусым.
Орман және аңшылық
шаруашылығы комитетi-
нің аумақтық басқарма-
ларына ары қарай бөлу үшін:
түнгі көру құралдары,
спутниктік навигатор,
қару, мотоциклдер,
сейфтер;
iске асыру мерзiмi:
ақпан-қыркүйек.
Балық шаруашылығы
комитетiнiң аумақтық
басқармаларына ары
қарай бөлу үшін:
қайық моторлары,
қайық, түнгі көру
құралы, телефон
аппараты, жиһаз
жиынтығы, радиостанция, қарда
жүргіш, тiркеме,
айрошана, таныстыру
құралы, дыбыс
күшейткіш байланыс
орнату, Море класын-
дағы катер, зертханалық құрал-
жабдық, дүрбi, арнайы фонарьлар, факс сатып алу;
іске асыру мерзiмi:
ақпан-желтоқсан.
Су шаруашылығы комитетiнің аумақтық
басқармаларына ары
қарай бөлу үшін: жұмыс
станцияларын, түптеу
аппаратын, сейфтер,
ламинатор, факс,
тоңазытқыштар сатып
алу.
Ауыл шаруашылығы министрлiгі аумақтық басқармаларының өсiмдiктер карантинi жөнiндегi шекара бекеттерi үшiн мыналарды: компьютерлер, принтерлер, ксерокстер, телефондар, факстар, тұрмыстық тоңазытқыштар, бинокулярлар, қондырғысы бар фотоаппараттар, биологиялық стереоскопиялық микроскоптар, арнайы автокөлiк, офистiк жиhаз (жиынтық), оптикалық аспаптар сатып алу. Iске асыру мерзiмi: шiлде-желтоқсан.

қаңтар- желтоқ-
сан

ҚазақстанРеспубли-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лiгi

7


017

Ақпа-
раттық
жүйелер-
дiң жұмыс
iстеуiн
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттiк
орган-
дарды
ақпа-
раттық-
техни-
калық
қамта-
масыз ету

Шығын материалдарын
сатып алу.
Интернетке ену
қызметi. Есептеу
техникаларына
жүйелі-техникалық
қызмет көрсету.
Ақпарат жүйесiн
және локальдық
мiндеттердi қолдау.
Лицензияланған
бағдарламалық өнiмдердi сатып алу
және орнату.
Локальды-есептеу
желісіне жүйелі
қызмет көрсету.

қаңтар- желтоқ-
сан

ҚазақстанРеспубли-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лiгi

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелерi:
- әр мемлекеттiк қызметкерлердi 100%-ға жұмыс орнымен қамтамасыз ету, ақпараттық-техникалық және материалдық базамен жабдықтау;
- 4 нормативтiк-құқықтық актiлерін ветеринария саласында 8 нормативтiк-құқықтық актiлерiн әзiрлеу;
- 3 бiрлiк авто көлiк құралдарын жалдау;
- ветеринария саласында 23 миллион бас жануарларға диагностикалық зерттеулер жүргiзу;
- ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдарда iшкi бақылауды жүзеге асыру: ветеринария, өсiмдiктердi қорғау және карантин салаларында тоқсанда бiр рет, қаржылық бөлiк бойынша 60 тексерiс;
- мемлекеттiк қызметкерлердi кәсiби деңгейдi көтеру курстарында оқыту - 399 адам, оның ішінде аумақтық органдар - 359 адам, 334 адам санында мемлекеттiк тiлге үйрету, оның iшiнде аумақтық органдар - 264 адам, ағылшын тiлiне 50 адам. Бiлiктiлiктi арттыру курстарын өтетiн мемлекеттiк қызметкерлердің саны 783 бiрлік
- мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiби деңгейiн 5% көтеру қажеттілігін қамтамасыз ету, мемлекеттiк тiлге үйрету - 4%, мемлекеттiк қызметкерлердi ағылшын тiлiне оқыту - 0,6%;
- орталық аппаратты, аумақтық органдардың аппараттарын, балық, орман және аң, су шаруашылықтары комитеттерiн материалдық-техникалық жарақтандыру (түрлi-түстi басу барабаны - 3 бiрлік, офистiк жиһаз - 20 бiрлік, мотоциклдар - 3 бiрлік, қайықтар - 22 бiрлік, жиһаздар жинағы - 1 бiрлік, аэрошана - 1 бiрлік, таныстыру құралы - 5 бiрлік, море класындағы катер - 1 бiрлiк);
- орталық аппаратты ақпараттық-техникалық жарақтандыру (Интернет желiсiне қосу қызметтерi, 1:С бухгалтерия бағдарламасын енгiзу).
Түпкiлiктi нәтижелерi: бәсекеге қабiлеттi ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жасау, агроөнеркәсіптiк кешен, балық, орман, су шаруашылығы саласында реттеу дәрежесiн күшейту, елiміздiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгін қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiби деңгейiн көтеру қажеттілiгiн қамтамасыз ету, өсiмдiктер карантинi жүйесi бойынша халықаралық стандарттарға қол жеткiзу.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: орталық аппараттың бiр мемлекеттiк қызметкерiн ұстау шығыны жылына 1083,2 мың теңге, аумақтық органның бiр мемлекеттiк қызметкерiн ұстау шығыны 658,5 мың теңге, бiр мемлекеттік қызметкердің бiлiктiлiгiн арттыру шығыны орташа - 19,033 мың теңге, мемлекеттiк тiлге оқытуға - 28,688 мың теңге, ағылшын тiлiне оқытуға - 38,1 мың теңге.
Уақтылығы: жоспарланған iс-шараларды белгiленген мерзiмде орындау.
Сапасы:
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiне жүктелген мақсаттар мен мiндеттерге жету үшiн белгiленген мерзiмдi ескере отырып iс-шараларды толық көлемде 100% сапалы орындау; қазiргi экономикалық жағдайларға сәйкес кәсiби мемлекеттік қызметтің талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметкердің кәсiби деңгейiн көтеру; мемлекеттiк тiлге оқыту курсын өткеннен кейiн мемлекеттiк тiл бойынша iс қағаздарына көшкен 30% мемлекеттiк қызметкерлер; ағылшын тiлiнде құжаттармен жұмыс iстейтiн 20% мемлекеттік қызметкерлер, біліктiлікті көтеру курсын өткеннен кейiн жоғары лауазымды орынға тағайындалған 30% мемлекеттiк қызметкерлер.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
87-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 178540 мың теңге (бiр жүз жетпiс сегіз миллион бес жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 2003 жылғы 9 шілдедегi Қазақстан Республикасы Су кодексінің 95, 135-баптары .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : суармалы жерлердің мелиоративтiк жай-күйiн жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : суармалы жерлер мен ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру жобасы объектiлерiне және жердi қалпына келтiру мен су ресурстарын басқару жобасына мониторинг жүргiзу; Қазақстан Республикасының суармалы жерлерінің мелиоративтiк жай-күйiн бағалау; су шаруашылығына бағытталған және жобалау-зерттеу гидромелиоративтiк жұмыстарына әдiстемелiк және нормативтiк құжаттарды әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Жердiң
мелиора-
тивтiк
жай-күйiн
сақтау
және
жақсарту
2


100

Гидрогео-логия-
мелио-
ративтiк
экспе-
дициялар

Штаттық саны 92 адам
болатын "Жетiсу
гидрогеологиялық-
мелиоративтік
экспедициясы" мемле-
кеттік мекеменi мына-
дай жұмыстарды жүргізу
үшін ұстау: суармалы
жерлерді агромелиора-
тивтік зерттеу -
700 000 гектар, соның
iшінде Алматы
облысында 662 000
гектар, Жамбыл облы-
сында 38 000 гектар,
суландыру жүйесiн
жетiлдiру жобасы
объектiлерiнде 21 332
гектар, соның ішінде:
Жетісу экспедициясында
- 13 495 гектар,
Солтүстiк бөлімінде -
7837 гектар. Ыза
сулардың деңгейдік-
тұздық режимiне тұрақ-
ты гидрогеологиялық
стационарлық бақылаулар - 8 400
өлшеу; коллекторлық
кәріздік су ағымына
гидрогеологиялық
бақылау 550 өлшеу;
ұңғымаларды жөндеу 490
дана; 7000 гектарға
топырақтық-тұздық түсiрімдер; лаборато-
риялық талдаулар - 5000 шартты бiрлік;
суармалы жерлердің
есебi мен картография-
лық деректерiн
құрастыру; суармалы
жерлерге керi әсер
етудi жеңілдету
жөнiндегi ұсыныстар
мен іс-шараларды
әзiрлеу. Мыналарды
алу керек:
арнайы автокөлік,
аспаптар мен жабдық-
тар, компьютерлер,
оргтехника.
Штаттық саны - 85
адам болатын "Оңтүстік
Қазақстан гидрогеоло-
гиялық-мелиоративтік
экспедиция" мемлекет-
тік мекеменi мынадай жұмыстарды жүргізу үшін ұстау:
суармалы жерлерді
агромелиоративтiк
зерттеу 618093 гектар,
(соның ішінде Оңтүстік
Қазақстан облысында - 532 500 гектар, Жамбыл
облысында - 105 600
гектар, суармалы
жерлерді агромелиора-
тивтік зерттеу объек-
тiлерiнде 9 637 гектар
және су ресурстарын
басқару жобасы мен су
ресурстарын басқару
жобасы мен суландыру
жүйесiн жетiлдiру
жобасы жерлерiн қалпына келтiруге -
39300 гектар; ыза
сулардың деңгейдік-
тұздық режимiне тұрақ-
ты гидрогеологиялық
стационарлық бақылау-
лар - 30472 өлшеу;
коллекторлық-кәріздік
су ағынына гидрогеоло-
гиялық бақылау - 2168
өлшеу; ұңғымаларды
жөндеуге 155 дана;
20000 гектарға
топырақтық-тұздық
түсiрiмдер; лаборато-
риялық анализдер- 7607
шартты бiрлік; суармалы жерлердің есебi мен картография-
лық деректерiн құрастыру; суармалы жерлерге керi әсер етудi жеңiлдету жөнiндегi ұсыныстар
мен іс-шараларды
әзiрлеу. Мыналарды
алу керек: арнайы
автокөлік, аспаптар
мен құралдар, компью-
терлер, тоқ көзi,
принтерлер, оргтехни-
ка.
Штаттық саны - 50 адам
болатын "Қызылорда
гидрогеологиялық-
мелиоративтік экспеди-
ция" мемлекеттiк меке-
менi мынадай жұмыстар-
ды жүргізу үшін ұстау:
суармалы жерлерді
агромелиоративтік
зерттеу 300 000 гектар
және суландыру жүйесін
жетiлдiру жобасы жер-
лерiн қалпына келтi-
руге - 1034 гектар;
ыза сулардың деңгей-
дік-тұздық режимiне
тұрақты гидрогеология-
лық стационарлық
бақылаулар - 10000
өлшеу; коллекторлық-
кәріздiк су ағынына гидрогеологиялық бақылау - 200 өлшеу; ұңғымаларды жөндеуге 300 дана; 20000 гектарға топырақтық-
тұздық түсiрiмдер; лабораториялық анализдер - 3000 шартты бiрлік; суармалы жерлердің есебi мен картография-
лық деректерiн құрастыру; суармалы
жерлерге керi әсер
етудi жеңiлдету
жөнiндегі ұсыныстар
мен iс-шараларды
әзiрлеу. Мыналарды алу
керек: арнайы автокө-
лік, аспаптар мен
құралдар, компьютер-
лер, тоқ көзi, принтерлер, оргтехника.

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы министр-
лігінің
Су ресур-
стары жөніндегі
комитеті

3


101

"Қазагро-
мелиосу
шаруашы-
лығы"
респуб-
ликалық
әдiсме-
лiк
орталығы

Штаттық саны 23 адам
болатын республикалық
мемлекеттік органға
мемлекеттік мекемесiн
мынандай жұмыстарды
жүзеге асыру үшін
ұстау: жобалық-
зерттеу жұмыстарын
республикалық
бiркелкi нормативтік- әдiстемелік құжат-
тармен қамтамасыз ету
және әзiрлеу; гидроме-
лиоративтік және су
шаруашылығына арналған
жобаларды бiрыңғай
ақпараттық қамтамасыз
етудi әзiрлеу; гидро-
мелиоративтiк және су
шаруашылығын белгiлеу
жобаларын сараптан
өткiзу және қорытынды-
сын беру; аймақтық
жобалау-зерттеу
кәсiпорындарының
координациялық қызмет-
терiн жүзеге асыру; су
шаруашылығы және
гидромелиоративтiк
жүйелердi қалпына
келтiруге инвестиция
тарту. Мыналарды алу
керек: компьютерлер,
оргтехника, "Юрист"
анықтама-құқықты
жүйе, "Эра"- қоршаған
ортаға зиянды әсерлер-
дi бағалау бағдарлама-
сы; Audit Expert
Standard инвестициялық
жобалардың экономика-
лық негiздемесi жөнiн-
дегі бағдарлама.

қаңтар- желтоқ-
сан

ҚазақстанРеспубли-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лiгiң Су
ресурс-
тары
жөнiндегi
комитетi

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : тiкелей нәтиже: жалпы ауданы 1689396 гектар жерге жүргізiлген iс-шаралар кешенінің нәтижесiнде суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай күйi туралы мәлiмет алынды, инженерлiк дайын суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жасалынды, жердің мелиоративтiк жай-күйiн жақсарту және сақтау жөніндегi iс-шаралар мен нұсқаулар әзiрлендi. Су объектiлерiн қорғау және пайдалану саласында жобалау iздестiру жұмыстарына 5 нормативтiк-әдiстемелiк құжаттарды әзiрлеу және 11-iн бекіту жоспарлануда. Су шаруашылығына бағытталған және гидромелиоративтiк жобаларды бiркелкi ақпараттандырудың қамтамасыз етiлуi нәтижесінде сервер орталығы алынады, Су ресурстары жөнiндегi комитеттiң портал (зерттеу жүйелерi) жұмыстарын бағдарламалық қамтамасыз ету дайындалды.
      Мемлекеттік мекемелер мыналармен жарақтандырылады:
Жетiсу гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы: арнайы машина - 1 бiрлік, аспаптар мен құралдар - 10 бiрлік, компьютерлер - 4 бiрлік, оргтехника - 1 бiрлік;
Оңтүстiк-Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы: арнайы автокөлiк - 3 бiрлік, аспаптар мен құралдар - 3 жиынтық, компьютерлер - 2 бiрлік, тоқ көзi - 2 бiрлік, принтер - 2 бiрлiк, оргтехника - 1 бiрлік;
Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы: мотокөлiк - 4 бiрлік, түрлi-түстi сканер - 1 жиынтық, түрлi-түстi плоттер - 1 жиынтық, компьютерлер - 3 бiрлік, тоқ көзi - 3 бiрлік, принтер - 3 бiрлiк.
"Қазагромелиосушар" республикалық әдiстемелiк орталығы:
Компьютерлер - 3 бiрлік, оргтехника - 3 бiрлiк, "Юрист" анықтама-құқықтық жүйе - 1 бiрлік, "Эра" - қоршаған ортаға зиянды әсерлердi бағалау бағдарламасы - 1 бiрлік, Audit Expert Standard инвестициялық жобалардың экономикалық негіздемесi жөнiндегi бағдарламасы - 1 бiрлiк.
Түпкілікті нәтижелерi: жердің, суармалы судың ұтымды және тиiмдi пайдаланылуы, тұзданудың, сортаңдаудың, суландыру эрозиясы мен топырақ құнарлығының төмендеуінің алдын алу; жобалау-iздестiру жұмыстарының тиiмдi және сапалы орындалуы, келiсiлген нормалар мен ережелердің қамтамасыз етiлуi.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: бiр гектар суармалы жердің мелиоративтiк жай-күйiн бағалаудың орташа құны - 79,1 теңге/га жыл сайынғы арзандауымен. Бiр нормативтiк-әдiстемелiк құжаттың орташа құны - 0,5 млн. теңге. (Материалдық-техникалық жарақтандыру шығындары есепке алынбаған).
Уақтылығы: белгiленген мерзiмде орындалған iс-шаралардың нәтижесiн ұсыну.
Сапасы: жердi пайдалану коэффициентінің жыл сайынғы ұлғаюымен инженерлiк дайын жерлердi тиiмдi пайдалану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
88-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Өсiмдiктердi қорғау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2850424 мың теңге (екi миллиард сегiз жүз елу миллион төрт жүз жиырма төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 шiлдедегi "Өсiмдiктердi қорғау туралы" Заңының 20-бабы ; "Карантиндiк объектiлер және аса қауіптi зиянды организмдер тiзбелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінің жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 19 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : республикада қолайлы фитосанитариялық ахуалды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : 1) республика аумағында фитосанитариялық ахуалға жүйелi түрде бақылау жүргізу;
2) биылғы жылы аса қауiптi зиянды организмдердің жаппай дамуы мен таралуының ошақтарын толық анықтау;
3) ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарындағы аса қауiпті зиянды организмдердің санын қауiпсiз (ЗЭШ - зияндылықтың экономикалық шегiнен төмен) деңгейге дейiн азайту;
4) ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi аса қауiптi зиянды организмдердің дамуы мен таралуының мейлiнше анық болжамдарымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Өсімдік-
терді
қорғау
2


100

Аса
қауiптi
зиянды
организм-
дерге
қарсы
күрес жүргізу

Шамамен 3,0-3,2 млн.
гектар алаңда химия-
лық өңдеуді қамтама-
сыз ететін, республи-
када қолдану үшін
тiркелген пестицидтер
сатып алу, оның ішiнде запас пестицидтерiн сатып алу.
Кедендік процедуралар
жүргізу.
Запасты қоса, пести-
цидтерді арнайы авто-
көлікпен белгiленген
жерге жеткізу.
Запасты қоса, сатып
алынатын пестицидтер-
дi тиiстi жағдайда
сақтау.
Қазақстан Республика-
сы Yкiметі бекiткен тізбеде анықталған зиянкестер мен ауруларға қарсы шамамен 2,8-3,0 млн.
гектар алаңда биоло-
гиялық тиiмдiлiгі
80-85 пайыз болатын
химиялық өңдеулер
жүргiзу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

ҚазақстанРеспубликасының
Ауыл
шаруашылығы
министрлiгi

3


101

Фитосани-
тариялық
диагнос-
тика және
болжамдау респуб-
ликалық   әдiсте-
мелiк орталығы

848 штат бiрлiгi бар
мемлекеттiк мекеме
ұстау.
Шамамен 78,0 млн.
гектар алаңда ауыл
шаруашылығы дақылда-
рының аса қауiптi
зиянды организмдері-
нің қоныстануына
(залалдануына);
4,2 млн. гектар
алаңда зиянкестердің
пайда болуына, дамуы-
на және таралуына;
1,5 млн. гектар алаңда ауыл шаруашы-
лығы өсімдiктері ауруларының пайда
болуына, дамуына және
таралуына; 1,8 млн.
гектар алаңда арам-
шөптердің пайда
болуына, дамуына және
таралуына жүйелi түр-
де зерттеу жүргізу.
2006 жылдың себепте-
рiне қарсы және 2007
жылы Қазақстан
Республикасы аумағы-
на аса қауiпті зиянды
организмдердің дамуы
мен таралуына болжам жасау.
Көлiк құралдарын,
зертханалық жабдық-
тар, оргтехника,
кеңселiк жиһаз, бух-
галтерлік есеп жүргізуге арналған
бағдарлама сатып алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лiгi

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.11. N 470п қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелерi:
78,0 млн. гектар алаңда аса қауiптi зиянды организмдердің жаппай дамуы мен таралу ошақтарын анықтау. 7,5 млн. гектар алаңда зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуына, дамуына және таралуына жүйелi түрде зерттеу жүргiзу. Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдардың әдiстемелiк орталығын 61 бiрлiк көлiк құралдарымен, 146 бiрлiк зертханалық жабдықтармен, 258 бiрлiк оргтехникамен, 61 бiрлiк кеңселiк жиһаздармен, бухгалтерлiк есеп жүргiзуге арналған "ЛУКА" бағдарламасымен қамтамасыз ету.
2,8-3,0 млн. гектар алаңда аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеу.
Түпкiлiктi нәтижелерi: Аса қауiптi зиянды организмдердің қоныстанғаны анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулермен қамту алаңдарының пайызы:
аса қауiптi зиянкестер бойынша - 100%; бидайдың аурулары (тат және септориоз) бойынша - 40,3%.
2,8-3,0 млн. гектар алаңда ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянды организмдерінің санын қауiпсiз (ЗЭШ зияндылықтың экономикалық шегiнен төмен) деңгейге дейiн азайту; Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi аса қауiптi зиянды организмдердің дамуы мен таралуының мейлiнше анық болжамдарымен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтижесi:
Зиянды және аса қауiптi зиянды организмдердің пайда болуына, дамуына және таралуына жүйелi түрде бақылау және зерттеу жүргізудің 1 гектарына жалпы шығын - 5,15 теңге;
ауыл шаруашылығы дақылдарының және алқаптардың 1 гектарында аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы iс-шаралар жүргiзуге жалпы шығын - 1000 теңге.
Уақтылығы: аса қауiпті зиянды организмдерге қарсы оңтайлы мерзiмде жүргiзілген химиялық өңдеулердің пайызы - 100%.
Сапасы: аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы жүргiзiлген химиялық өңдеулердің уақтылығы мен сапасына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердің пайызы - 80 пайыздан жоғары.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
89-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Өсiмдiктер карантинi"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 920718 мың теңге (тоғыз жүз жиырма миллион жетi жүз он сегiз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 18-бабы ; "Карантиндiк объектiлердің және аса қауіптi зиянды организмдердің тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінің жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 19 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектілерден қорғау жөнiндегi ережелердi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 1 тамыздағы N 773 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы аумағында карантиндiк объектiлердің таралуының алдын алу мен оған жол бермеу және қолайлы фитосанитариялық ахуалды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : карантиндiк объектiлердің ошақтарын анықтау, оқшаулау, жою, олардың бұдан әрi таралуының алдын алу және оны болдырмау, карантиндiк объектiлер мен бөтен тектi түрлердің түрлiк құрамын айқындау, себiлетiн және отырғызылатын материалдағы жасырын залалдануды анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Өсімдік-
тер
карантині
2


100

Өсімдік-
тер
карантині
жөніндегі
мемлекет-
тік меке-
мелер

Республикалық каран-
тиндік зертхана:
35 штат бiрлiгі бар
мемлекеттік мекеме
ұстау;
карантинге жатқызыл-
ған өнiмге және үлгі-
лерге зертханалық
фитосанитариялық сараптама жүргiзу, оның ішінде биоло-
гиялық объектілердің
болуын анықтау және
олардың түрлік
құрамын айқындау;
оргтехника, зертхана-
лық құрал-жабдықтар
сатып алу;
карантиндiк зертханаларды орналастыру үшiн Астана және Алматы қалаларында 2 зертханалық ғимарат сатып алу; таяу шетелде мамандандырылған өсiмдiктер карантинi ҒЗИ базасында карантиндiк зертхананың жүйелендiрушi мамандарын оқыту.
Республикалық жемiс-
жидек дақылдарының
жерсiндiру - карантиндік көшеттiгі:
12 штат бiрлiгi бар
мемлекеттік мекеме
ұстау;
Жеміс-жидек дақылда-
рындағы зиянкестердi,
өсiмдік ауруларын
және арамшөптердi
анықтауға сараптама-
лар мен талдау жүргi-
зу, өсiмдіктердің
жетілу кезеңiнде (қалемшелер, көшет-
тер, тұқымдар, түйнек, жуашық,
тамыртүйнек, жемiс үлгісi) карантинге жатқызылған материалды зерттеу;
жемiс-жидек және
басқа да дақылдардың
тiрi өсiмдiктерiн
өсiру, тексерілiп
жатқан карантинге
жатқызылған материал-
дарды күту жөнiндегі
агротехникалық іс-
шаралар жүргiзу;
карантиндік тексеру
аяқталғаннан кейiн
отырғызу, егу немесе
тұқымдық сау материал
шығару;
оранжереяға жылу беру
үшiн жылыту бойлерiн
сатып алу.
Республикалық дәндi
дақылдардың жерсiн-
дiру-карантиндік
көшеттігі:
18 штат бiрлiгі бар
мемлекеттік мекеме
ұстау;
дәнді, дәндi-бұршақты
дақылдар мен жүгері-
нің келiп түскен импорттық сорт үлгiлерінің карантин-
дік объектiлермен
жасырын залалдануына
сараптамалар мен
талдау жүргiзу;
дәндi, дәндi-бұршақты
дақылдардың, жүгері-
нің және басқа дақылдардың келiп түскен импорттық сорт үлгілерiн өсiру және сараптама жасау;
карантиндiк тексеру
аяқталғаннан кейiн
сау тұқым материалын
шығару;
оргтехника, ауыл шаруашылығы техника-
сын, зертханалық
құрал-жабдықтарын
сатып алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

3


101

Каран-
тиндік зиянкес-
тердің, өсімдік аурула-
рының және арамшөп-
тердің таралу ошақтарын анықтау, оқшаулау және жою

Қазақстан Республика-
сы Үкіметі айқындаған
тізбе бойынша каран-
тиндік объектілердің
таралау ошақтарын
айқындау, оқшаулау
және жою жөніндегі
іс-шараларды жүзеге
асыру, соның ішінде:
- карантиндік объектілердің болуына зерттеулер жүргізу;
- мынадай химиялық
препараттар сатып алу:
карантиндік зиянкес-
терге қарсы күрес
жүргізу үшін, оның
ішінде запасты жаңар-
ту және толықтыру
үшін инсектицидтер;
карантиндік арамшөп-
терге қарсы күрес
жүргiзу үшін, оның
ішінде запасты жаңар-
ту және толықтыру
үшін 175-200 мың
гектар алаңға герби-
цидтердi сатып алу;
- кедендік процедура-
лар жүргізу;
- химиялық препарат-
тарды, соның ішінде
запасты сақтау;
- химиялық препарат-
тарды, оның iшiнде
запасты белгiленген
жерге жеткiзу;
- 182,0-209,0 мың
гектар алаңда каран-
тиндiк зиянкестер мен
арамшөптерге қарсы
химиялық күрес.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелерi:
1400,0-1500,0 мың га алаңда және 70 кәсiпорында карантиндiк зиянкестердің, өсiмдiк аурулары мен арамшөптердің таралу ошақтарын оқшаулау және жою;
182,0-209,0 мың га алаңда анықталған карантиндiк зиянкестердің, өсiмдік аурулары мен арамшөптердің таралу ошақтарын оқшаулау және жою;
карантиндiк объектiлердің болуына жүргiзiлген шамамен 25 мың зертханалық сараптама нәтижесiнде деректер алу; карантиндiк зертханалар ғимараттары мен құрылыстарын санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн екi ғимарат сатып алу;
Республикалық карантиндiк зертхананы, 6 бiрлiк оргтехникамен, 30 бiрлiк құрал-жабдықтармен және 10 бiрлiк басқа да зертханалық жабдықтармен қамтамасыз ету; таяу шет елдерде карантинге жатқызылатын өнiмдердi талдаудың және сараптаудың қазiргi заманғы әдiстерiне карантиндiк зертхананың 14 жүйелендiрушi маманын оқыту;
шамамен 230 сорт үлгiлерiне және 4000 дана әртүрлi жемiс-жидек дақылдарының және басқа дақылдардың өсiрілген тiрi өсiмдiктерiне жүргiзiлген зерттеулер кезiнде деректер алу;
Республикалық жемiс-жидек дақылдарының жерсiндiру - карантиндiк көшеттігін оранжереяға жылу беру үшiн 1 бiрлiк жылыту бойлерiмен қамтамасыз ету;
дәнді дақылдардың өсу кезеңiнде карантинге жатқызылған материалдың шамамен 70 сорт үлгiлерiне жүргiзiлген зерттеулер кезiнде деректер алу;
Республикалық дәндi дақылдарының жерсiндiру - карантиндiк көшеттiгiн 2 бiрлiк оргтехникамен, 3 бiрлiк ауыл шаруашылығы техникасымен, 1 бiрлiк зертханалық жабдықтармен қамтамасыз ету.
Түпкiлiктi нәтижелерi: Қазақстан Республикасының аумағына карантиндiк объектiлердің таралуына жол бермеу; Дүниежүзiлiк сауда ұйымының талаптарына сәйкес фитосанитарлық шараларды орындау үшiн мамандарды оқыту және 2 карантиндiк зертхана сатып алу.
Қаржы-экономикалық нәтижесi:
ауыл шаруашылығы дақылдары мен 1 га егiстiк жердегi карантиндiк зиянкестер мен арамшөптерге қарсы iс-шараларға жұмсалатын жалпы шығындар шамамен 3786,6 теңгенi құрайды;
ауыл шаруашылығы дақылдары мен 1 га егiстiк жердегi карантиндiк зиянкестер мен арамшөптердің ошақтарын анықтау жөнiндегi iс-шаралар жүргізуге жұмсалатын жалпы шығындар шамамен 32,0 теңгенi құрайды;
1 кәсiпорынды зерттеуге жұмсалатын жалпы шығындар шамамен 16192,0 теңгенi құрайды;
карантиндiк объектілердің болуына 1 зертханалық сараптама жүргізуге жұмсалатын жалпы шығын 631 теңгенi құрайды;
дәндi дақылдардың өсу кезеңiнде карантиндiк материалдың 1 сорт үлгiсiне тексеру жүргізуге жалпы шығын 141,9 теңгенi құрайды;
1 сорт үлгiсiне және 1 дана жемiс-жидектер және басқа дақылдардың өсiрiлген тiрi өсiмдiктерiне зерттеу жүргiзуге жұмсалатын жалпы шығын 914 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы оңтайлы мерзiмдерде жүргiзiлген химиялық өңдеу - 100%.
Сапасы: карантиндiк зиянкестер мен арамшөптерге қарсы химиялық өңдеулердің уақытылы және сапалы жүргiзілуiмен қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер - 90% астам.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
90-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Тұқымдық және көшет материалының сорттық
және себу сапаларын анықтау"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 163020 мың теңге (бiр жүз алпыс үш миллион жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы ; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2004 жылғы 23 тамыздағы N 454 бұйрығымен бекiтiлген Сорттық және тұқымдық бақылауды жүзеге асыру ережесi (Қазақстан Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2004 жылғы 22 қыркүйекте N 3082 болып тiркелген).
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ауыл шаруашылығы өсiмдiктерінің түсiмдiлiгiн арттыру, өсiмдiк шаруашылығы өнiмінің сапасын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бүкiл егiс алаңына егу сапасына тексерiлген тұқымдарын себудi қамтамасыз ету, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер, бiрегей және элиталық тұқымды, бiрiншi, екiншi және үшінші репродукциялы тұқымды өндiрушiлер, мемлекеттiк сорт сынайтын учаскелер мен станциялар, мемлекеттiк тұқым ресурстары үшін ауыл шаруашылығы өсiмдiктерінің тұқымының сапасына уақтылы және бiлiктi сараптама жүргізу, олардың сапасының қолданыстағы мемлекеттiк стандарттарына сәйкестігiн айқындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Тұқымды
және
көшет
материа-
лының
сорттық
және себу
сапаларын
анықтау

Тиісті мемлекеттік стандарттармен көзделген барлық сапа көрсеткіштері бойынша (өнгіштігі
(немесе тіршілікке бейімділігі), ылғал-
дылығы, 1000 дәннің
салмағы, тазалығы,
зиянкестермен жайла-
нуы, аурулармен дерт-
тенуi) отандық ауыл
шаруашылығы тауарын
өндiрушілер, бiрегей
және элиталық тұқым-
ды, бiрiнші, екiнші
және үшінші репродук-
циялы тұқымды өндiру-
шілер, мемлекеттiк
сорт сынайтын учаске-
лер мен станциялар,
мемлекеттік тұқым
ресурстары үшін ауыл
шаруашылығы өсiмдік-
терінің тұқымының
сорттық және егу
сапасына 247,0 мың
зерттеулер жүргізу.

2006
жылғы
қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелер: 2,0-2,1 млн. тонна көлемiнде тұқымдық материалдың сорттық және себу сапасы жағдайының шынайы нәтижелерiн алу.
Түпкiліктi нәтижелерi: ауыл шаруашылығы өсiмдiктерінің тұқымының сапасын 100% тексерудi қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерi пайдаланатын кондиционды тұқымдарды себудi 100% жүзеге асыру.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: тұқым сапасына сараптама жүргiзу бойынша 1 зерттеудің құны 660 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: осы бағдарламада көзделген белгiленген мерзiмде iс-шараларды орындау, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерінің тұқымының сапасына дер кезiнде сараптама жасау жазғы дақылдар - көктемгi себуге дейiн, ал күздiк дақылдар - күзгi себуге дейiн.
Сапасы: егiлетiн тұқымдардың сапасы жақсарады, кондиционды тұқымдардың үлесi 100% құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
91-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
      "Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды мемлекеттiк қолдау"
     деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1350171 мың теңге (бiр миллиард үш жүз елу миллион бiр жүз жетпiс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Агроөнеркәсiптік кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 9 , 11-баптары ; "Агроөнеркәсіп кешенiне кредит берудің және оны субсидиялаудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2003 жылғы 18 наурыздағы N 259 қаулысы ; "Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы" 2004 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 9 , 12-баптары ; "Арнайы шоттағы ақшаны пайдалану және уақытша бос қаражатты орналастыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 17 қыркүйектегi N 973 қаулысы ; "Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдауға арналған бюджет қаражатын басқару үшін агенттi айқындау және бюджет қаражатынан агенттің қызметiне ақы төлеу мөлшерi мен тәртiбiн белгiлеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 29 қыркүйектегi N 997 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудi дамытуды ынталандыру; ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу жөнiндегi отандық кәсiпорындар өнiмінің бәсекеге қабілеттілігiн арттыру, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қолдау және оның нәтижелiгiн жоғарлату; ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудi дамытуды ынталандыру, отандық өндiрiстің ауыл шаруашылығы шикiзатын өңдейтiн отандық кәсіпорындар өнiмінің бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру; ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн және тамақ өнеркәсiбінің отандық кәсiпорындарын сапа менеджментi жүйесi халықаралық стандарттарына ИСО, ХАССП көшiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : лизинг алушылар төлейтiн және кейiннен республикалық бюджетке қайтарылатын сыйақы бөлiгінің сомасына лизинг алушыларға лизингке берiлетiн ауыл шаруашылығы техникасының құнын арзандату; Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлiгiмен Кредиттiк келiсiм бойынша тиiстi сыйақы (мүдде) бөлігінің сомасына лизинг алушыларға лизингке берiлетiн құрал-жабдықтың құнын арзандату; мiндеттi сақтандыру төлемінің бiр бөлiгiн сақтандырушыға қайтару арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндетті сақтандыруды мемлекеттiк қолдау; өндiрiстiк мақсаттар үшiн айналымдағы қорларды толықтыруға екiншi деңгейдегi банктер беретiн кредиттердің проценттік ставкалары бойынша ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу кәсіпорындары төлейтiн төлемдердің сомасын жартылай арзандату, ИСО 9000 және ХАССП халықаралық стандарттар негiзiнде сапа менеджментінің жүйесiне олардың жеделдетіп өтуiне көмектесу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Агроөнер-
кәсіптік
кешенді
дамытуды
мемлекет-
тік
қолдау
2


103

Ауыл шаруашы-
лығы
техника-
сының
қаржы
лизингі
бойынша
сыйақы
(мүдде)
ставкасын
өтеу

"Агроөнеркәсіп кеше-
ніне кредит берудің
және оны субсидиялау-
дың кейбір мәселелері
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2003 жылғы
18 наурыздағы N 259
қаулысымен бекітілген
лизингтік негізде
2003 жылы ауыл шаруа-
шылығы техникалары-
мен қамтамасыз етуге
кредит беру және сый-
ақы (мүдде) ставкасын
өтеу ережесiне сәй-
кес, лизинг негізiнде
ауыл шаруашылығы
техникасымен қамтама-
сыз ету.

желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігі

3


105

Ауыл
шаруашы-
лығы
өнімдерін
өңдейтін
кәсіп-
орындарға
арналған
жабдық-
тардың
қаржы
лизингі
бойынша
сыйақы
(мүдде)
ставкасын
өтеу

"Агроөнеркәсіп кеше-
ніне кредит берудің
және оны субсидиялау-
дың кейбір мәселелері
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2003 жылғы
18 наурыздағы N 259
қаулысымен бекітілген
ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу
кәсіпорындарына жабдықтарды лизингтік
негізде қамтамасыз етуге кредит беру және сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу ережесiне сәйкес банктерге-қарыз алушыларға сыйақы (мүддесiн) ставкасын өтеуi.

2006 жылдың 4 тоқсан бойы

Уәкілетті
ұйым
Қазақстан
Республи-
касы
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі
Қазақстан
Республи-
касы
Қаржы
министр-
лігі

4


106

Өсімдік
шаруашы-
лығындағы
сақтанды-
руды
қолдау

Қазақстан Республика-
сының Үкіметімен
белгіленетін тәртіп-
пен өсімдік шаруашы-
лығындағы қолайсыз
табиғи құбылыстардан
мiндеттi сақтандыру-
ды мемлекеттік қолдау
үшiн қаражаттарды
бөлу. Қазақстан
Республикасының
Үкiметiмен белгілене-
тін тәртiппен өсiмдік
шаруашылығындағы мiн-
деттi сақтандыруды
мемлекеттік қолдау
үшiн бюджет қаражат-
тарын басқару үшiн
агент қызметтерiн
төлеу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігі

5


107

Екінші
деңгейде-
гі банк-
тер ауыл
шаруашы-
лығы
өнімін
өңдейтін
кәсіп-
орындарға
олардың
айналым
қаражатын
толықты-
руға
беретін
кредиттер
бойынша
сыйақы
(мүдде)
ставкасын
субсидия-
лау

Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің қаулы-
сымен бекітілген
екінші деңгейдегі
банктер ауыл шаруашы-
лығы өнімін қайта
өңдейтін кәсіпорын-
дарға олардың айналым
қаражатын толықтыруға
беретін кредиттер
бойынша сыйақы став-
касын субсидиялау
Ережесіне сәйкес
екінші деңгейдегі
банктер ауыл шаруа-
шылығы өнімі қайта
өңдейтін кәсіпорын-
дарға олардың
айналым қаражатын
толықтыруға беретін
кредиттері бойынша
банктік сыйақы
бөлігін арзандату.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

6


111

Ауылшару-
ашылық
өнімдері
өндірісі
мен рыно-
гын бас-
қару жүйесін
дамытуды
субсидия-
лау

АӨК салалары кәсіп-
орындарының халықара-
лық стандарттар сапа
менеджментін әзірлеу,
енгізу және сертифи-
кациялау қызметі
құнының (50% дейін)
бөлігін өтеу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелерi:
1. Ауыл шаруашылығы техникасының лизингi бойынша шығындарды 197743,0 (жүз тоқсан жетi миллион жетi жүз қырық үш мың) теңгеге арзандату.
2. Сақтандырушылар (ауылшаруашылығы тауарын өндiрушілермен) алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз мiндеттерiн атқарған сақтандыру компанияларына 50 пайыздық сақтандыру төлемінің кепiлдiгiн қамтамасыз ету.
3. Технологиялық жабдықтардың лизингi бойынша шығындардың 12428,0 (он екi миллион төрт жүз жиырма сегiз мың) теңгеге арзандауы.
4. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарының айналым қаражатын толықтыруға беретiн банктiк кредиттер бойынша қызмет көрсету шығындарын төмендету.
5. Агроөнеркәсiптiк кешендерi салаларының кәсiпорындары ИСО 9000 және ХАССП халықаралық стандарттар негiзiндегi сапа менеджмент жүйесiн әзiрлеу, енгiзу және сертификациялау.
6. Елiмiздің ДСҰ кiру кезiндегi отандық кәсiпорындарының iс-әрекетi мен тиiмдiлiгiнiң жаңа сапалы деңгейге шығуы, олардың өту жөнiндегi кезеңiн жеделдету, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және шикізатын қайта өңдеу сапасы мен қауiпсiздiгін қамтамасыз ету.
Түпкiлiкті нәтижесi:
1. Лизинг негiзiнде алынатын ауыл шаруашылығы техникасын арзандату есебiнен ауыл шаруашылығы өндiрушілердің табыстылығын арттыру;
2. Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру қызметi нарығының дамуы және қалыптасуы, өсiмдік шаруашылығындағы өнiмдi қайта өндiру кепiлден жоғарлату;
3. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу жөнiндегi отандық кәсіпорындардың бәсекелестiк қабiлетi мен тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету мәселелерiн шешу, ішкi және сыртқы рыноктарда өткiзу рыногы үшін бәсекелестiк күреске қатысу, экспорттық потенциалын, өнiмдер сапасын арттыру;
4. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсіпорындары үшiн шикiзаттарды өндiру мен сатып алуын дамыту;
5. Отандық өндiрiлген ауыл шаруашылығы шикiзаттарының қайта өңдеу үлесiн көбейту, шығарылатын өнiмдердің түрлерiн кеңейту;
6. Iшкi рынокты ауыл шаруашылығы шикiзаттарынан қайта өңделген жоғары сапалы өнiмдермен қанықтыру, iшкi рыноктан импортты бiртiндеп ығыстыру, азық-түлiк қауіпсiздiгін қамтамасыз ету, жаңа жұмыс орындарын көбейту және бюджетке кiрiстi көбейту (әлеуметтік, жеке тұлғалардан және басқа да салық).
Қаржы-экономикалық нәтижесi:
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының негiзгi қаражаттарын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң сыйақы ставкасын өтеу сомасына арттыру;
Ауыл шаруашылығы өнімін өндiруге шығындарды төмендету;
Ауылшаруашылығы ұйымдарының зиянсыз кепiлдiгiн құру, ауыл шаруашылығына сақтандыру компанияларының қосымша қаржы ресурстарын бөлу мүмкiндігі;
Айналым қаражатын толықтыруға беретiн банктiк кредиттер бойынша қызмет көрсету және технологиялық жабдықтардың лизингтiк төлем сомаларын арзандатумен ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарының пайдасын жоғарылату, өндiрiстi жетiлдiру және өнiмдi өндiру үшін кәсiпорындардың айналым қаражаттарын босату, халықаралық деңгейде стандартталған, сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгi талаптарға сай, рынокта барынша талап етiлетiн және тұтынушылар сенiмiмен қолданатын.
Уақтылығы: шараларды белгiленген мерзiмде орындау күтiлуде.
Сапасы:
1. Сыйақы ставкасын өтеу есебiнен аграрлық сектордың машина-тракторлық паркiн жаңартуға қажеттi қаржылық қызметтердің қолайлығын арттыру.
2. Ауылшаруашылығы дақылдарын сақтандырумен жүз пайызды қамту және осы негiзде ауылшаруашылық тауар өндiрушілерiн екінші деңгейлi банктегi несиелiк ресурстармен қамтамасыз ету.
3. Импорт алмастыратын және экспортқа бағытталған ауыл шаруашылығы шикiзаттарын қайта өңдеу өнімдерінің өндіріс кезеңдерін жетілдіру және дамыту, өндірістік шығындары мен бағаларын төмендету есебінен оның бәсекелестiк қабiлетiн арттыру. Агроөнеркәсіптік кешен салаларының өндірістік мәдениетін арттыру, еліміздің ДСҰ-ға кiру кезiндегi отандық кәсіпорындары өнiмдерінің сапасы мен тиiмділігiн жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
92-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттiк агротехникалық
университетi техника факультетiнiң оқу корпусын салу"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 94000 мың теңге (тоқсан төрт миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Парламентінің "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы (екiншi оқылым) 2005 жылғы 9 қарашадағы N 23-ІІІ ҚРП қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : инженерлiк сала мамандарын, магистранттар, аспиранттар және докторанттар дайындау сапасын жақсарту, студенттердің сапалы оқуы үшiн қазiргi заманғы оқу-ғылыми және инновациялық инфрақұрылымдар (агроөнеркәсiп саласында оқу-ғылыми орталық құру) әлемдiк тенденцияларға сәйкес ғылыми зерттеулер жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : агроөнеркәсiп кешенiнде жоғары бiлiкті, бәсекеге қабiлеттi, мамандар даярлау үшiн жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007 


С.Сей-
фуллин
атындағы
Қазақ
мемле-
кеттiк
агротех-
никалық
универ-
ситеті
техника
факуль-
тетiнiң
оқу
корпусын
салу

Техникалық факультет
оқу ғимараты
құрылысының жобалық
сметалық құжаттамасын
(бұдан әрi - ЖСҚ)
әзiрлеу және
мемлекеттік сараптама
өткiзу.
Бекiтiлген ЖСҚ-ға
сәйкес техникалық
факультет оқу
ғимаратының құрылыс
монтаж жұмыстарын,
сонымен қатар
дайындық жұмыстарын
бастау.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: мемлекеттiк сараптамадан өткен, бекiтілген жобалық сметалық құжаттар, құрылыс-монтаж жұмыстарын 10% орындау.
Түпкiлiкті нәтиже: инженер мамандықтарын дайындау сапасын арттыру үшiн ҚазМАТУ техникалық факультетінің оқу ғимаратын пайдалануға енгізу.
Уақтылығы: жұмыс кестесінің жоспарына сәйкес.
Сапасы: "Кәсiпорындар, ғимараттар мен құрылыстар салуға арналған жоба-смета құжаттамасын әзiрлеу, келiсу, бекiту тәртiбi және оның құрамы туралы нұсқаулық" 2.2-1-2001 ҚНжЕ (Ресми басылым) сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
93-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне ауыл шаруашылығын дамытуға берiлетiн
ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 13649476 мың теңге (он үш миллиард алты жүз қырық тоғыз миллион төрт жүз жетпiс алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексінің 135-бабы ; 1998 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Заңының 15-бабы ; 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасы "Астық туралы" Заңының 10-бабы ; 8 ақпан 2003 жылғы Қазақстан Республикасы "Тұқым шаруашылығы туралы" Заңының 4-бабы ; 8 шілде 2005 жылғы "Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аймақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы , 11-бабы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "2006-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының АӨК тұрақты дамуының концепциясын жүзеге асыру жөнiндегi шаралардың жоспары туралы" 2005 жылғы 30 маусымдағы N 654 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жергiлiктi атқару органдары арқылы өсiмдiк шаруашылығы және мал шаруашылығы өнiмдерiн өндiретiн отандық тауар өндiрушiлердің өнiмінің сапасын, бәсекелестiгін, өнiмдiлiгiн, тиiмділiгiн көтеруiн қолдау; республикалық суармалы жерлердiң сумен қамтамасыз етудi арттыру және суармалы жерлердегi ауыл шаруашылығы өндiрiсінің тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : тұқым шаруашылығының дамуы, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң өнiмділігінің жоғарылауы, және бiрегей тұқым мөлшерi, бiрінші ұрпақты будан және элиталық тұқыммен толық қажеттілiктi қанағаттандыруға қажеттi сандық және ассортименттi өндiру; сыртқы нарықта қазақстандық мақта талшығының бәсекеге қабiлеттілiгін қамтамасыз ету; отандық ауыл шаруашылық өнiм өндiрушiлердi асыл тұқымды өнiмге қол жеткiзу жолымен ауыл шаруашылық малдарының гендiк қорын дамыту және сақтап қалу және мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының тұқымдық базасын қалпына келтiру;
өсiмдiк шаруашылығын өндiруде алдыңғы қатарлы инновациялық технологияларды қолдану және басымдық ауыл шаруашылығы дақылдарын өндiрудi дамытумен қамтамасыз ету, сонымен қатар ауыспалы егiс және егiстiк алқаптарының оңтайлы құрылымын сақтауын қамтамасыз ету;
көктемгi дала және егiс орағы жұмыстарын жүргiзудi қамтамасыз ету;
ауыл шаруашылығы өнiм өндiрушiлерiн суармалы сумен қамтамасыз ету;
отандық құс етiн өндiрудi ұлғайту және оның iшкi нарықтағы бәсекеге жарамдылығын арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-малар-
дың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
ауыл
шаруа-
шылығын
дамытуға
берiлуiн
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер
2


100

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалалары
бюджет-
терiне
тұқым
шаруа-
шылығын
дамы-
тудың
қолдауға
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің
белгiлеуiмен тұқым
шаруашылығын дамытуға
облыстық бюджеттерге
мақсатты ағымдағы
трансферттер, тұқым
шаруашылығын
қаражаттандыру, мақта
талшығының сапасын
сараптауды қоса,
соның ішінде:
6000-7150 тонна
бiрегей тұқым
өндiрудің және жеміс
көшеттерің 59000-
60000 данасының
шығындарының (40%)
дейiн орнын толтыру;
2,5 гектар алқаптағы
жүзім және жемiс-жидек
дақылдарының көп жылды
екпе ағаштарын салуға
және 5 гектар алқапта
салынған жидек
дақылдарының аласа
діңді телітушілер
аналығының бiтпеген
өндiрісiне қызмет
көрсету шығындарын
толығымен өтеу;
отандық ауыл
шаруашылығы тауарын
өндiрушілерге сатылған
53000-55000 тонна
элиталы тұқымның
құнын (40%) дейiн
арзандату; 2000 жылғы
1 қаңтардан кейiн
аттестатталған асыл
тұқымды мал шаруашылығы
субъектілерінің 2000
жылғы 1 қаңтардағы
жағдай бойынша
қалыптасқан және 2005
жылғы 1 қаңтардағы
жағдай бойынша
өтелмеген 59590 мың
теңге салық сомасын,
республикалық және
жергiлiктi бюджеттерге
өтеу, ауыл шаруашылығы
тауар өндiрушілерінің
мақта талшығын
сараптауға 846,7- 1270,0 мың көлемдегi сынама шығынын өтеу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігі

3


101

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалалары
бюджет-
терiне
асыл
тұқымды
мал
шаруа-
шылығын
дамытуға
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Үкiметiмен белгілен-
ген, облыстар
бюджеттерiне асыл
тұқымды мал шаруашы-
лығын дамытуды субсидиялауға ағымдағы
мақсатты трансферттер,
оған қоса:
- отандық ауыл
шаруашылығы тауарын
өндiрушілерге
сатылатын асыл
тұқымды өнiмнің
(материалдың): асыл
тұқымды төлдердің
- 8000-10000 тонна
тірідей салмағын, асыл
тұқымды жұмыртқаның
- 5500-7000 мың
данасын, бұқалар
ұрықтарының - 1400-
1700 мың дозасының
құнын жартылай
(50%-ға дейiн)
арзандату;
- мал тұқымын асылдан-
дыру орталығына 20 бас асыл тұқымды бұқаларды сатып алу
мен 130-140 бас малды
күтiп ұстау және
олардың ұрықтары
мен эмбриондарын алу,
сақтау, пайдалану
жөнiндегі шығындарды
толық өтеу;
- мал тұқымын
асылдандыру орталығына
50 бас асыл тұқымды
қошқарларды сатып алу
және 140-160 бас
қошқарларды күтiп
ұстау, олардың
ұрықтарын алу, сақтау,
пайдалану жөнiндегі
шығындарды толық өтеу;
- етті құс өсiру
жөнiндегi асыл тұқымды
шаруашылығына 10900
бас асыл тұқымды
балапандарды
және 40000-45000 бас
асыл тұқымды құсты
күтiп ұстау жөнiндегі
шығындарды толық өтеу;
- қостанай тұқымын
өсiретiн асыл тұқымды
зауытта 300 асыл
тұқымды жылқыны өсiру,
күтiп ұстау, жаттықтыру, аталық
айғырлардың ұрығын
алу, сақтау жөнiндегі
шығындарды толық өтеу;
- асылдандыру iсiн
дамыту үшін сатып
алынатын арнайы
технологиялық,
лабораториялық
құрал-жабдықтар,
арнайы ауыл
шаруашылығы және
ұйымдастыру техникасының құнын
толық өтеу;
- 2000 жылғы 1
қаңтардан кейiн
аттестатталған асыл
тұқымды мал
шаруашылығы
субъектілерінің
2000 жылғы 1
қаңтардағы жағдай
бойынша қалыптасқан
және 2005 жылғы 1
қаңтардағы жағдай
бойынша өтелмеген
республикалық және
жергiлiктi бюджеттерге
салықтарын өтеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігі

4


102

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалалары
бюджет-
терiне
егiн
шығымы
және
сапасын артты-
руды
қолдауға
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан
Республикасының
Yкiметi белгілеген
тәртiппен отандық
ауыл шаруашылығы
тауарын өндiрушілер
сатып алған
80,0-100,0 мың тонна
минералдық
тыңайтқыштардың,
180,0-198,2 мың литр
тұқым дәрiлерінің және
360,0-383,6 мың литр
гербицидтердің құнын
40%-ға арзандату.

Жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігі

5


104

Көктемгi
егiс және
егін
жинау
жұмыс-
тарын
жүргiзу
үшiн
қажетті
тауар-
мате-
риалдық
құнды-
лықтарды
субси-
диялауға
облыстық бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Үкiметi бекiтетiн
көктемгі егiс және
күзгi дала жұмыстарын
жүргiзу үшін ауыл
шаруашылығы тауар
өндірушілері алатын
тауарлы-материалдық
құндылықтар бағасын
субсидиялау тәртібіне
сәйкес көктемгi егіс
және күзгі дала
жұмыстарын жүргізу
үшiн отанды ауыл
шаруашылығы тауар
өндiрушiлерiне қажетті
дизель отынын сатып
алудағы шығындарды
жартылай өтеу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігі

6


105

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
ауылша-
руашылық
тауар
өндiру-
шiлерiне
су жет-
кiзiп
беру
бойынша
қызмет
құнын
субси-
диялауға
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Yкiметінің бекiтуімен
белгiленген тәртiпте
ауыл шаруашылығы тауар
өндiрушілерiне су
жеткізу құнын
арзандату.

сәуір-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

7


107

Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
бюджет-
терiне
малша-
руашы-
лығы
өнiм-
дерiнiң
өнiмдi-
лiгiн
және
сапасын
артты-
руды
субси-
диялауға
берi-
летiн
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Yкiметi белгiлеген
тәртiппен мал
шаруашылығының,
дәлірек айтқанда
бройлерлік құс
шаруашылығының
өнiмдiлігі мен
өнiмінің сапасын
арттыруды субсидиялау,
оның iшiнде:
бройлерлiк құс
шаруашылығы
кәсіпорындары сатып
алатын және өздерi
өндiретiн құрама
жемнің құнын (45%-ға
дейiн) арзандату.

жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : тұқым шаруашылығының дамуын қолдау:
Тiкелей нәтижелерi:
бiрегей тұқымды 6000-7150 тонна өндiрудi және жемiс көшеттерiн 59000-60000 данасының шығынын өтеу, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге сатылған 53000-55000 тонна элиталық тұқымын арзандату;
2,5 гектар алқаптағы жүзiм және жемiс жидек дақылдарының көп жылдық екпе ағаштарын салуға жiберiлетiн және 5 гектар алқапта салынған жидек дақылдарының аласа діңдi телітушiлер аналығының бiтпеген өндiрiсiне қолдау көрсету;
республикалық және жергiлiктi бюджеттен 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтелмеген және 2000 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалыптасқан налогтағы берешегiн 2000 жылғы 1 қаңтардан кейiн аттестатталған элиталық тұқым шаруашылықтарын өтеу;
республикадағы өндiрiлген көлемi 846,7-1270,0 мың сынамасын халықаралық стандарт бойынша әрбiр мақта талшығы бумасының сапасына сараптау жүргізудi қамтамасыз ету.
Соңғы нәтижелерi: егiсте жоғарғы репродукциялы тұқымды пайдаланудың үлестiк салмағын арттыру.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: арзандатылған тұқымның құны: дәнді-дақылдар 19800 теңгеден кем, картоп - 46000 теңгенi және мақта 50000 теңгенi құрайды.
Уақытылығы: осы бағдарламада көзделген iс-шаралар жоспарын белгiленген мерзiмдерде орындау.
Сапасы: себiлетiн тұқымның сапасы жақсарады, сапалы тұқымның үлесi 100% құрайды.
Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдау:
Тiкелей нәтиже:
күтiлiп отырған сатылатын арзандатылған асыл тұқымды төлдiң саны 178500 - 180500 бас; асыл тұқымды жұмыртқа - 5500 - 7000 мың дана; жоғары өнiмдi бұқалардың ұрығы - 1400 - 1700 мың доза;
мал және құс шаруашылығының асыл тұқымдық базасын қалпына келтiру мақсатында 70 бас отандық және шет елдiк селекциядан алынған аталықтар, сондай-ақ шет елдiк селекциялық 100 дана эмбриондар мен 10900 бас асыл тұқымды құстар сатып алынады;
асылдандыру iсi үшiн 117 дана арнайы технологиялық жабдықтар және техника сатып алынады;
асыл тұқымды мал шаруашылығының әр субъектiлерiне сатқан асыл тұқымды өнiм (материал) үшiн орташа есеппен 3500 мың теңге қаржылай көмек көрсетiледi.
2000 жылғы 1 қаңтардан кейiн аттестатталған асыл тұқымды мал шаруашылығы субъектiлерінің 2000 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалыптасқан және 2005 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтелмеген 126927,6 мың теңге салық соммасын республикалық және жергiлiктi бюджеттерге салықтарын өтеу.
Соңғы нәтиже:
отандық тауар өндiрушілерге сатылған асыл тұқымды төлдердің есебiнен жыл сайын 35-40 асыл тұқымды шаруашылықтар қалыптасады;
сиырлар мен қашарларды қолдан ұрықтандыру бекеттерiн қалпына келтiру және жаңадан салу (500-ге жуық) есебiнен олардың саны көбейедi, бұл қолдан ұрықтандырылған аналықтардың санын 595,0 мың басқа жеткiзуге мүмкiншiлiк тудырады;
қолдан ұрықтандыру үшiн жоғары класты аталық бұқалардың ұрығын пайдалану малдың өнiмдiлігiн 10-12%-ға арттыруға мүмкiншiлiк бередi және ретiнше мал шаруашылығы өнiмінің өндiрiсi 6-8%-ке ұлғаяды;
аудандастырылған бағалы тұқымның гендiк қорын дамыту және сақтап қалу: болжам бойынша асыл тұқымды мал басының өсуi 10-15% (қойлар 20% жоғары);
құрылып жатқан асыл тұқымды мал шаруашылығы субъектiлерінде 1100-дей жұмыс орындары ашылады;
келешекте екi отандық салт мініс жылқы тұқымдары шығарылады.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: асыл тұқымды мал шаруашылықтарының қаржылай-экономикалық жағдайлары жоғарылайды, сатқан iрi қара мал, жылқы, түйенің әр басынан 25-30 мың теңге, қойдан - 3,5-5 мың теңге, шошқадан - 5-6 мың теңге табыс түседi.
Уақтылығы: берiлген бағдарламада көзделген iс-шаралар көрсетiлген мерзiмде орындалады.
Сапасы: ауыл шаруашылығы малдарының өнiмдiк және тұқымдық сапалары жоғарылайды, асыл тұқымды малдың жалпы мал санынан үлесi 10%-ға (жылқы - 3,5%) болады, бiрiншi және элита классты асыл тұқымды малдың үлесi 50% (жылқы мен түйе - 75%) болады.
өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы дақылдарының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру:
Тiкелей нәтижелерi:
80,0-100,0 мың тонна минералды тыңайтқыштардың, 180,0-198,2 мың литр тұқым дәрiлерінің және 360,0-383,6 мың литр гербицидтердің құнын арзандату.
Түпкiлiктi нәтижелерi: өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiн өндiру агротехникалық оралымның және алдыңғы қатарлы инновациялық технологиялар дамуының толық деңгейiмен қамтамасыз ету. Қаржы-экономикалық нәтижесi: 1 тонна арзандатылған минералды тыңайтқыштардың орташа құны 15000 теңгенi, 1 литр арзандатылған тұқым дәрiлерінің орташа құны - 1129,2 теңгені, 1 литр арзандатылған гербицидтердiң орташа құны - 2603,8 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: осы бағдарламада көзделген iс-шараларды мерзiмiнде орындау.
Сапасы: минералды тыңайтқыштарды, тұқым дәрiлерiн және гербицидтердi қолдану нәтижесiнде өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерінің өнiмдiлiгi мен сапасын 10% арттыру.
Көктемгi егiс және жинау жұмыстарын жүргiзуге қажеттi тауарлы-материалдық құндылықтар бағасын субсидиялау:
Тура нәтиже: көктемгi дала және жинау жұмыстарын жүргізуге ауыл шаруашылығы тауар өндiрушілерiне сатып алатын 700 мың тонна дизель отынын бағасын субсидиялау.
Соңғы нәтиже: елiміздің азық-түлiк қауiпсіздiгiн тұрақтандырады; экспорттық потенциалды көлемiн ұлғайтуды қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: ауыл шаруашылығы дақылдарының өзiндiк құнын төмендету.
Уақтылығы: бағдарламада қарастырылған iс-шараларды бекiтiлген мерзiмде орындау.
Сапасы: iшкi нарықты қамтамасыз ету үшiн қажеттi, ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн, көлемiн арттыру.
ауыл шаруашылығы товар өндiрушілерге берiлетiн судың құнын субсидиялау:
Тiкелей нәтижелерi: ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне 8719,2 миллион куб суармалы су жеткiзу құнын арзандату.
Түпкiлiктi нәтижелерi: суармалы жерлердің тиiмдiлiгiн және ауыл шаруашылығы өнiмдерінің өнiмдiлiгін арттыру.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: суармалы судың бiр текше метрінің нақты құны ауылшаруашылығы товар өндiрушілерiне берiлетiн судың бағасын субсидиялау туралы Ережеге сәйкес анықталады.
Уақтылығы: бағдарламада қарастырылған iс-шараларды бекiтiлген мерзiмде орындау.
Сапасы: суарылатын жердің суармалы сумен қамтамасыз етiлуi 90% кем болмауы.
мал шаруашылығы өнiмінің сапасы мен өнiмдiлiгiн арттыруды қолдау:
Тiкелей нәтиже: 21,3 мың тонна құрама жемнің құнын төмендету.
Соңғы нәтиже: құс етiн өндiрудің жалпы көлемiн көтеру және құс етінің импорттiк үлесiн 25%-ға төмендетедi; iшкi нарықты жоғары сапалы отандық өндiрiстегi бройлер етiмен қамтамасыз етiледi (отандық өндiрiстi құс етiнiң үлесi 29,4%-дан 41,9% -ға өседi) және құс етінің импорттiк үлесi төмендейдi (70%-дан 58,1%-ға); отандық құс фабрикаларының құс етiн өндiруi ұлғаяды; отандық құс фабрикаларында өндiрiлетiн өнiмнің өзiндiк құны төмендейдi және оның бағасы мен сапасы жөнiнен бәсекеге жарамдылығы артады; ауылшаруашылық құстың өнiмдiлiгi азықтандыру және күтiп бағу жағдайының жақсаруына байланысты 15-20%-ға өседi; отандық құрама жем өнеркәсiбi кәсіпорындарының және құс шаруашылығы кәсіпорындарының арнаулы құрама жем шығаруы 1,8 есе жоғарылайды;
құрама жем өндiру үшiн жемдiк дәндi дақылдардың өндiрiсi ынталандырылады (астық дақылдары егiсінің көлемi 10-15%-ға жоғарылайды).
Қаржы-экономикалық нәтижесi: құс етi бағасының 45% арзандауы.
Уақытылығы: бағдарламадағы iс шараларды белгiленген уақытта орындау.
Сапасы: iшкi нарықта отандық өндiрiстегi құс етінің бәсекелестiк қабілеттiлiгi 13,6% өседi, құсты азықтандыру және күтіп бағу жағдайының жақсаруына байланысты, оның бағасының төмендеуi 13,6%.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
94-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз
көздерi болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау
жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң
құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1048816 мың теңге (бiр миллиард қырық сегiз миллион сегiз жүз он алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Су кодексінің 135-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : халықтың кепiлдi мөлшердегi және сапалы ауыз суға қол жеткізуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : республикалық меншiктегi сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын, тұратын ерекше маңызды топтық жүйелерден су беру жөнiндегi көрсетiлетiн қызметтердің құнын арзандату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қала-
ларының
бюджет-
терiне
ауыз сумен жабдық-
таудың
баламасыз
көздерi
болып
табылатын
аса
маңызды
топтық
сумен
жабдықтау
жүйеле-
рiнен
ауыз су
беру
жөнiндегi
қызмет-
тердiң
құнын
субси-
диялауға
берiлетiн
ағымдағы
нысаналы транс-
ферттер

Қазақстан Республикасы
Үкiметі белгiлеген
тәртiпте Көкшетау
өндiрістік, Орда,
Каменск, Булаев,
Есіл, Сергеев,
Соколов, Преснов,
Арыс, Шәуiлдір,
Сарыағаш, Жиделi,
Октябрь, Арал-Сарыбұлақ,
Қазба-Ақшымырау-Қызан,
Атырау-Мақат топтық су
құбырларынан ауыз су
беру жөніндегі
көрсетілген қызметтердің құнын
субсидиялаудың
дифференцияланған
мөлшерлерi бойынша
арзандату.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті
 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: субсидиялаудың дифференциацияланған мөлшерлерi бойынша саны жағынан 264 және 10837,8 мың текше метр көлемдегi елдi мекендi қамти отырып, ауыз суды үздiксіз беру.
Түпкiлiктi нәтиже: Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстiк Қазақстан және Оңтүстiк Қазақстан облыстарының қала және ауыл тұрғындарын қажеттi көлемдегi қолайлы бағадағы сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: бiр текше метр ауыз судың нақты бағасы арзандайды, 2006 жылдың орташа арзандатылған тарифi бiр текше метрге шаққанда 33,727 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: суды беру кестесiне сәйкес ауыз су беру қызметтерінің құнын субсидиялау.
Сапасы: Қазақстан Республикасының 8 облысының тұрғындары үшін ауыз су беру жөнiндегi көрсетiлетiн қызметтердің құнын арзандату, республикалық топтық сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз сумен қамтамасыз етiлу пайызы 15,61 пайызды құрайды.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
95-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
             Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал
теңiзiнiң солтүстiк бөлiгін сақтау (2-кезең)"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 31245 мың теңге (отыз бiр миллион екi жүз қырық бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Арал маңы мәселелерiн кешендi шешу жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған Бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 7 мамырдағы N 520 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : "Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңiзінің солтүстiк бөлiгін сақтау" жобасының 2-фазасының техникалық-экономикалық негіздемесiн алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жобаға әлеуметтiк бағалау жүргiзу, техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу үшін қоршаған ортаға жобаның тигiзетiн әсерiн бағалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Сырдария
өзенiнiң
арнасын
реттеу
және Арал
теңiзiнiң
солтүстiк
бөлiгiн
сақтау
(2-кезең)
2


006

Жобаны республи-калық бюджеттен грантты бiрлесiп қаржылан-дыру есебiнен iске асыру

"Сырдария өзенінің
арнасын реттеу және
Арал теңізінің
солтүстік бөлiгiн
сақтау-2" жобасының 2-
фазасының техникалық-
экономикалық
негіздемесiн әзiрлеу
келiсiм шарттары
құнының бөлiгін
төлеу.
Жобаға әлеуметтік бағалау жүргізу. Жобаның қоршаған ортаға әсерiн бағалау.
2 кеңесші үшiн сатып алынатын ұйымдастыру техникалар құнының бөлігін төлеу.
Кеңестік қызметтер
және ұйымдастыру
техниканы сатып
алғанда салық пен баж
салығын төлеу
операциялық
шығындармен қоса,
жобаны басқарушы
жергілікті 2 адамнан
тұратын кеңесшілердің
қызметiн төлеу.

наурыз-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

3


018

Жобаны
грант
есебiнен
iске
асыру

"Сырдария өзенінің
арнасын реттеу және
Арал теңізінің
солтүстік бөлiгiн
сақтау - 2" жобасының
2-фазасының техника-
лық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге
кеңестiк қызметтерді
төлеу. Жобаға
әлеуметтік бағалау
жүргiзу. Жобаның
қоршаған ортаға әсерiн
бағалау.
2 кеңесші үшiн ұйымдастыру техникала-
рын сатып алу.

шiлде-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығының
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: бiр ТЭН әзiрлеу ұйымдастыру техникаларын сатып алу.
Түпкiлiктi нәтиже: "Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңiзінің солтүстiк бөлiгiн сақтау 2-фаза" жобасының толық ауқымдағы техникалық-экономикалық негiздемесiн алу.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: Арал теңiзi маңындағы 600 мың тұрғындардың хал жағдайы жақсару үшін 1 ТЭН алу.
Уақтылығы: жұмыс 25% орындалады.
Сапасы: ТЭН дұрыс қорытынды алу.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
96-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 109788 мың теңге (бiр жүз тоғыз миллион жетi жүз сексен сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 13 шілде 1999 жылғы "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы ; 8 ақпан 2003 жылғы "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінің "Селекциялық жетiстiктердi сынау және қорғау" Республикалық мемлекеттік кәсіпорынды қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 11 ақпандағы N 204 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің егу үшiн Қазақстан республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстіктердің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының тұқымын пайдалануы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : сапасы жағынан өнiмдi және құнды сорттарды айқындау, селекциялық жетiстiктердің патенттiк қабiлеттілігі мен шаруашылыққа пайдалығы шарттарына сәйкестiгi туралы қорытынды беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013


Ауыл
шаруа-
шылығы
дақыл-
дарының
сорттарын
сынақтан
өткiзу

Мемлекеттік мекеменi
штат саны 36 адамнан
тұратын "Ауыл
шаруашылығы дақылдарын
сорттық сынақтан
өткізу жөнiндегі
мемлекеттік комиссия",
штат саны 212 адамнан
тұратын ауыл
шаруашылығы дақылдарын
сорттық сынақтан
өткізу жөнiнде 12
облыстық және 3
аймақтық инспекту-
раларын Қазақстан
Республикасында
пайдалануға рұқсат
етілген селекциялы
жетiстiктердің
мемлекеттiк тізбесiне
енгізілген сапасы
жағынан анағұрлым
өнiмдi айқындалған
сорттарды енгізу
мақсатымен 6550 дейiн
сорттық тәжiрибе
жүргiзе отырып 115
ауыл шаруашылығы
дақылдары бойынша
сапалы және өнiмдi
сорттарды айқындауға,
16000 гектар алаңда
агротехникалық
iс-шаралар кешенiн
орындау арқылы ауыл
шаруашылығы дақылдары-
ның патенттiк қабiлеттiлiгі мен
шаруашылыққа пайдалы-
ғына мемлекеттiк сорттық сынақты жүргiзуiн қамтамасыз ету. Барлық агротех-
никалық жұмыстардың көлемiн толық орындау үшін автомашина, астық
жинайтын комбайн,
шынжырлы және
дөңгелектi тракторлар,
тiркеме жабдықтар алу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лық
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелерi:
Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттiк тiзiлiмiне сапасы жағынан анағұрлым өнiмдi сорттарды енгiзу мақсатымен 115 ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша барлығы 890 сорттар сынақтан өтедi.
Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынақтан өткiзу жөнiндегi Мемлекеттiк комиссияны, өңiрлiк және облыстық инспектураларды ауыл шаруашылығы техникасымен жарақтандыру: автомашина - 2 бiрлік, астық жинаушы комбайн - 1 бiрлік, шынжырлы трактор - 2 бiрлік, дөңгелектi трактор - 2 бiрлік, тiркеме жабдықтар - 6 бiрлiк.
Түпкiлiктi нәтижелерi:
ауыл шаруашылығы дақылдарын сорттық сынақтан өткiзу нәтижелерi
бойынша 45-50 сорт өндiрiске жiберiлетiн болады және республика облыстарында аудандастырылады.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: ауыл шаруашылығы дақылдарының
1 сорттық тәжiрибесiне жұмсалатын жалпы шығындар 13555 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: осы бағдарламада көзделген iс-шараларды белгiленген мерзiмде орындау.
Сапасы: Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстіктердің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлес салмағы кемiнде 85% құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
97-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 77099 мың теңге (жетпiс жетi миллион тоқсан тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру" жобасының 2 фазасын әзiрлеуге грант бөлу туралы Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкi арасындағы Келiсiм-Хатқа қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылғы 2 тамыздағы N 804 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ауыл шаруашылығы тауар өндiрушілерi қызметтерінің экономикалық және қаржы тұрақтылығын ұлғайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : "Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру" жобасының екiншi фазасының техникалық-экономикалық негiздемесiн (ТЭН) әзiрлеудi аяқтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Иррига-
циялық
және
дренаждық
жүйелердi
жетiлдiру
2


006

Жобаны
республи-
калық
бюджеттен
грантты
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Қосымша құнға салық
төлеу.
"Операциялық
шығындар" және
"тауар" категориясы
бойынша грантты
үлестік қатыста
бiрлесiп
қаржыландыруды
қамтамасыз ету.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

3


018

Жобаны
грант
есебiнен
iске
асыру

Кеңес берушi ұйымдардың
қызметiн техникалық-
экономикалық
негіздемесiн әзiрлеу
үшін сатып алу.
Жеке кеңесшiлердiң қызметiн сатып алу. Кеңесшiлердiң
операциялық шығындары.

үшінші
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: "Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетілдiру" жобасының екiншi фазасының техникалық-экономикалық негiздемесiн алу.
Түпкiлiктi нәтиже: ауыл шаруашылығы тауар өндiрушілерi қызметтерінің экономикалық және қаржы тұрақтылығын ұлғайту.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: жұмыстың үлестiк құны (1 гектарға шаққанда) 300-400 теңге/гектар.
Уақытылығы: жоспарланған жұмыстардың 100% орындалуы.
Сапасы: "Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру" жобасының 2-фазасының техникалық-экономикалық негіздемесiне дұрыс қорытынды алу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
98-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 230483 мың теңге (екi жүз отыз миллион төрт жүз сексен үш мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму банкi арасында Қарыз туралы келiсiм (Ауыл шаруашылығын екiншi жекешелендiруден кейiнгi қолдау жобасы) жасау туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметiнің 2005 жылғы 19 наурыздағы N 255 қаулысы ; Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Қарыз туралы келiсiмдi (Ауыл шаруашылығын қолдаудың жекешелендiруден кейiнгi екiншi жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 14 желтоқсандағы Заңы .
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : фермерлердің, ауылдық шағын және орта кәсіпорындардың, ауылдық жердегi бизнес өкiлдерінің қаржылық қызметке қол жеткізуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : ауылдық қаржылық консультациялық қызметке қол жеткiзетiн ауылдық аудандар тұрғындарының пайызын барынша ұлғайту; ауылдық қаржылық консультациялық қызмет жүйесiн дамыту; ауыл шаруашылығын кредиттеу тәуекелiн барынша азайту; ұзақ мерзiмдi ауыл шаруашылық инвестицияларды бағалау бойынша коммерциялық банктер мен лизингтік компаниялардың функционалдық мүмкіндiктерін бекiту; микроқаржылық ұйымдарды институционалды дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Ауыл
шаруа-
шылығын
жекеше-
лендi-
руден
кейiнгi
қолдау
2


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Ауылдық қаржылық
консультациялық
қызмет жүйесiн
құру компонентi бойынша техникалық
көмек беру және
облыстық және аудандық
деңгейдегi
консультанттарды оқыту
үшiн жергілікті
консалтингтік
компанияның, 3
шетелдік және 3
жергілікті жеке
консультанттардың
консультациялық
қызмет көрсетуiн
сатып алу. Ауылшаруашылық және
бағалық тәуекелдi
басқару жөнiндегі
техникалық көмек беру
үшін 2 халықаралық
компанияның
консультациялық
қызмет көрсетуін
сатып алу.
Ауылдық инвестициялық
жобаларды кредиттеу
мәселелерi бойынша
жобаның кредиттік
жолын iске асыруға
қатысатын 2-ші
деңгейдегі банктердің
облыстық және аудандық
бөлiмшелерiнің
кредиттік офицерлерiн
және лизингтік
компанияларды оқыту
және техникалық көмек
беру үшін жергілiкті
консалтингтік
компанияның, 2
шетелдік жеке
консультанттардың
консультациялық
қызмет көрсетуiн
сатып алу. Микроқаржыландыру
компонентi шеңберінде
iрiктеп алынатын
микроқаржылық
ұйымдардың әлеуетiн
дамыту бойынша
техникалық көмек беру
үшін 4 шетелдік жеке
консультанттардың
және Микроқаржылық
ұйымдардың қауымдастығының
консультациялық
қызмет көрсету сатып
алу.
Жобаны іске асыру үшін 4 адамнан тұратын
жергiлiктi консуль-
танттардың қызмет көрсетуiн, операция-
лық қызмет көрсетудi төлеудi қоса алғанда төлеу.
Тауарлар, жұмыстар және қызмет көрсетудi сатып алу бойынша конкурстар өткізу туралы хабарландыру-
ларды төлеу.
Қарыз бергенi үшiн Дүниежүзiлiк Банкке бiр жолғы комиссиялық алым төлеу.

2006
жылғы
қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: өз кезегiнде аудандық деңгейдегi 200 консультантты оқытатын консалтингтiк компания оқытқан 5 облыстан 30 оқытушы-жаттықтырушы; өсiмдiк шаруашылығында сақтандыру мен тауар биржалары жөнiндегi нормативтiк құқықтық базаны талдау жүргiзілдi; жергiлiкті консалтингтiк компания мен шетелдiк жеке консультанттар оқытқан қатысушы банктер мен лизингтiк компаниялардың кредит беру бөлiмдерінің 80 қызметкерi; ауылда жұмыс істейтiн микроқаржылық ұйымдардың әлеуеттік мүмкіндіктері зерттеледі және талдау негізінде кейінгі жылдары жобаны iске асыру кезiнде микроқаржыландыру үшiн қаржы ресурстарын беру және олардың персоналын оқыту үшiн микроқаржылық ұйымдардың бiрқатары iрiктеп алынады.
Түпкiлiкті нәтиже: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің, ауылдық жердегi бизнес өкiлдерінің бизнес-жоспар жасау, кредиттiк құжаттарды рәсiмдеу бойынша мүмкiндiктерi артады; банктердің аграрлық секторға сенiмi артады және ауылдық бизнеске кредит ресурстарының ағымы ұлғаяды.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: консультанттар тобын ұстау, халықаралық және жергiлiктi консультанттарды тарту бойынша шығындар инвестициялық жобалар бойынша бекiтiлген лимиттерден аспайды. Қысқа мерзiмдi жергіліктi консультанттың 1 адам - ай қызмет көрсетуi 127 мың теңгеден аспайды, халықаралық консультанттың - 2 286 мың теңге.
Ауылдық қаржылық консультациялық қызмет жүйесiн құру шеңберiнде 1 консультантты оқытуға шығындар 30,5 мың теңгеден аспайды.
Уақтылығы: бағдарлама бойынша iс-шаралар осы бағдарлама паспортымен көзделген мерзiмдерде жасалады.
Сапасы: ауылдық қаржылық консультациялық қызметпен қанағаттанған фермерлердің 40%-ы.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
99-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйелерiн дамытуға
берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 7308497 мың теңге (жетi миллиард үш жүз сегiз миллион төрт жүз тоқсан жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының 2004-2010 жылдарға арналған ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегi Жарлығы ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ауылдық елдi мекендер, қалалар және кiшi қалаларды қажеттi көлемде және кепiлдi ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ауылдық елдi мекендер, қалалар және кiшi қалаларды қажеттi көлемде және кепiлдi ауыз сумен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
сумен
жабдықтау
жүйелерiн дамытуға
берiлетiн нысаналы
даму
транс-
ферттерi

"2006 жылғы
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасы Заңын
жүзеге туралы" 2005
жылғы 9 желтоқсандағы
N 1228 Қазақстан
Республикасы
Үкiметінің қаулысының
2 қосымшасына сәйкес,
сонымен қатар
2002-2010 жылдарға
"Ауыз су" бағдарламасы
шеңберiнде - 2120722
мың теңге, 2004-2010 жылдарға
арналған Қазақстан
Республикасының
ауылдық аумақтарын
дамыту мемлекеттік
бағдарламасының
дамыту шеңберiнде -
5187775 мың теңге
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігінің
бұйрығына сай бекiтiп,
мемлекеттiк сарапта-
мадан өтiп, бекiтiлген
жобалау-құжаттарына
сәйкес, сумен
жабдықтау жүйелерiн
дамытуға арналған
iс-шаралар тiзбесi
бойынша және
белгіленген сомалар
шегiнде ауыз сумен
қамтамасыз ету
нысаналарын қайта
жаңарту және салуға,
инвестициялық
жобаларды іске
асыруға бағытталған
облыс бюджеттерін,
Астана мен Алматы
қалаларының
бюджеттерiн дамытуға
арналған мақсатты
трансферттерді жүзеге
асыру.

2006
жылғы
қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн қайта жаңарту және салу бойынша жұмыс көлемінің орындалуы.
Түпкiлiктi нәтиже: Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн ауыз сумен жабдықтау объекттерiн пайдалануға енгізiлуi.
Уақтылығы: жасалынған келiсiм-шартқа, жұмыс жоспары-тiзбесiне сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
100-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Жұқпалы аурулардан сақтануды қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 6203618 мың теңге (алты миллиард екi жүз үш миллион алты жүз он сегiз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шiлдедегi Заңының 8, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30,   31, 32, 35-баптары ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы жекелеген ұйымдардың мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1431 қаулысы ; "Ветеринария саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 28 сәуiрдегi N 407 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан диагностикалық, алдын алу және жою iс-шараларын жүргiзу арқылы қорғау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : зертхана жабдықтарын халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкес келтiру; ветеринарлық зертханалардың мамандарына зерттеудiң қазiргi заманғы әдiстерiн оқыту; республикада жануарлар мен құстардың жұқпалы ауруларының таралуына жол бермеу; ауыл шаруашылығы жануарларының бруцеллезi және/немесе туберкулезi бойынша қолайсыз пункттердi сауықтыру; жануарлар мен құстардың тез тарайтын жұқпалы ауруларының ошақтарын оқшаулау және жою; шекаралас мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына жануарлар мен құстардың тез тарайтын жұқпалы аурулары енуiне тосқауыл қою; уақтылы диагноз қою.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018


Жұқпалы
аурулар-
дан
сақтануды
қамта-
масыз ету
2


100

Ветери-
нариядағы
монито-
ринг,
рефе-
ренция,
зертха-
налық
диагнос-
тика және
әдiснама
ұлттық
орталығы

Мына жұмыстарды
орындау мақсатында
штат саны 84 адамдық
мемлекеттік мекеме
ұстау:
- жануарлардың
ауруларына диагноз
қоюды әдiстемелiк
қамтамасыз ету;
- жабайы фаунаның
эпизоотиялық
мониторингін жүргізу;
- жануарлардың
ауруларына диагноз
қою кезiндегі
референттік функция
(даулы жағдайларда
немесе басқа
зертханаларда диагноз
қою қиын болған кезде
түпкiлікті диагноз
қою);
- Ветеринарияда
пайдаланылатын
микроорганизмдердiң
депондалған
штаммдарының ұлттық
коллекциясын жүргізу;
- малдардың
организмiндегі,
малдан өндiрiлетiн
өнiмдер мен шикізат-
тардағы өте улы
немесе радиоактивтi
заттарды анықтау;
- малдан өндiрiлетiн
өнiмдер мен шикiзат-
тарды, жемдердің, жем
қоспаларының, ветери-
нариялық препараттар-
дың импорты, экспорты және транзит кезінде олардың ветеринария-
лық-санитариялық
сараптамасының
даулы жағдайларындағы
зертханалық зерттеулер;
- жұмысшыларының
бiліктiлігін көтеру және 10 маманды оқыту
жөнiндегi алыс және
жақын шетелдердің
және халықаралық
референттік орталық-
тардың ғылыми зерттеу мекемелерi көрсететiн қызметтердi сатып алу;
Мыналарды сатып алу:
- жоғары мүмкiндiк-
тегi газды хромато-
графиялық компьютер-
ленген микроорганизмдi
идентификациялау
жүйесі;
- микропроцессормен
басқарылатын және СО2 ұстайтын инфрақызыл
детекторы бар СО2-
инкубатор;
- салқындату жүйесi
бар, бiр ротор
ұясының сыйымдылығы
100 милилитрге дейiн
жететiн центрифуга;
- ауруларға диагноз
қоюға арналған
препараттар
(диагностикумдар),
химреактивтер және құралдар, зертханалық
жануарларға арналған
азықтар;
- іс қағаздарын жүргізу үшiн компьютер
принтерiмен;
- мүйiздi iрi қара;
- жылқы (жабағы);
- зертханалық жиһазды - 1 жиынтық;
стандарттар, реагенттер мен шығыс материалдары жиынтығымен бiрге микроорганизмдердiң нуклеин қышқылдары құрамын анықтауға арналған аппарат - 1 бiрлiк;
стандарттар, реагенттер мен шығыс материалдары жиынтығымен бiрге олигонуклеотидтердi (нуклеин қышқылдары) уландыруды синтездеуге арналған аппарат - 1 бiрлiк;
стандарттар, реагенттер мен шығыс материалдары жиынтығымен бiрге бағдарламалық қамтамасыз ететiн микробиологиялық талдауыш 1 бiрлiк;
бағдарламалық қамтамасыз етумен, стандарттар, реагенттер мен шығыс материалдары жиынтығымен бiрге шикiзат пен өнiмдердегi улы және химиялық заттарды анықтауға арналған аппарат - 1 бiрлiк;
люминесценттi микроскоп - 2 бiрлiк;
картридждер жиынтығымен бiрге суды жоғары тазалау жүйесi аппараты - 1 бiрлiк;
персонал мен өнiмдердi қорғаудың микробиологиялық боксы (3 сыныпты) - 3 бiрлiк;
персонал мен өнiмдердi қорғаудың микробиологиялық боксы (2 сыныпты) - 2 бiрлiк;
ампулаларды вакуум арқылы дәнекерлеуге арналған аксессуарлары бар биологиялық заттарды лиофильдi кептiруге арналған аппарат - 1 бiрлiк;
бағдарламалық қамтамасыз етiлген сандық бейнекамерасы бар микроскоп - 2 бiрлiк;
төмен температуралы мұздатқыш (86-93С) - 2 бiрлiк;
көлемi кемiнде 200 л термостат (+20-60С) - 3 бiрлiк;
стерилизациялауға және кәдеге жаратуға арналған автоклав - 3 бiрлiк;
жұмыртқаларды инкубациялауға арналған аппарат (+20-60С) - 3 бiрлiк;
СО2 - көлемi кемiнде 100 л инкубаторлар, инфрақызыл датчиктер және ылғалдылықты бақылау - 2 бiрлiк;
210 г-ға дейiнгi электронды (талдамалы) таразылар, д-0,001 - 3 бiрлiк;
инвертирленген микроскоп, бинокуляр, жарық алаң, фазалық айқындылық - 3 бiрлiк;
салқындатқышы бар мультифункциональды (жоғары жылдамдықты) центрифуга - 3 бiрлiк;
қоректi орта дайындауға арналған аппарат - 3 бiрлiк;
Дьюар ыдысы СДС - 4 жиынтық.

Жыл бойында

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

3


101

Жануарлар аурула-
рының
диагнос-
тикасы

Қазақстан Республика-
сының Yкiметi бекiткен
тізбеге сәйкес жануарлар мен құстар-
дың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық,
вирусологиялық,
паразитологиялық
18,0-23,0 млн. диаг-
ностикалық зерттеу жүргізу жөнiндегі іс-
шараларды орындау
бойынша көрсетiлген
қызметтерге ақы төлеу.
Жақын және алыс шетелдердiң ғылыми-зерттеу мекемелерi мен халықаралық референттi орталықтарда 39 маманды оқыту. Саны 2062 бiрлiк арнайы жабдық пен құралдар сатып алу.

Жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

4


102

Эпизоо-
тияға
қарсы
шаралар

Қазақстан Республика-
сының Yкiметi бекiткен
тізбеге сәйкес жануар-
лар мен құстардың ауруларына қарсы эпизоотияға қарсы мынадай іс-шаралар жүргізудi қамтамасыз ету:
  жануарлар мен
құстардың аса қауіптi
ауруларының алдын
алуға арналған
ветеринариялық
препараттардың
170,0-220,0 млн.
дозасын және ветеринариялық
препараттардың
республикалық қорын
толықтыру үшін 10000-
15000 литр дезинфек-
циялық заттар сатып алу;
  ветеринариялық
препараттарды соның
ішінде ветеринариялық
препараттардың республикалық қорын
белгiленген орнына
тасымалдау қолданыл-
ғанға дейін ветерина-
риялық препараттардың
сақталуы;
  ветеринариялық препараттардың
республикалық қорының
сақталуы;
  ветеринариялық
препараттарды
жергiлiктi жерлерде
қолдану, оған қоса:
1) серологиялық
зерттеулер үшін қанның
сынамаларын алу және
жеткiзу - 18,0-23,0
млн. сынама;
2) 120,0-150,0 млн.
ветеринариялық
препарат дозасын
жануарларға егу.
  Ауыл шаруашылығы
жануарларының бруцеллезі және/немесе
туберкулезi бойынша
қолайсыз 55-65 пунктті
белгiленген тәртiпке
сәйкес сауықтыру, оған
қоса мыналарды өткiзу:
керi нәтиже алғанға
дейiн жануарларды
зерттеу; ауру жануар-
ларды өткiзу;
жануарларды егу; ауру
жануарлар ұсталған жайларды дезинфекция-
лау.

Жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

5


103

Жануарлар
мен құс-
тардың
қауіпті
жұқпалы
аурула-
рының
ошақтарын
жою

Қазақстан Республика-
сының Үкiметi анық-
таған тізбе бойынша жануарлар мен құстар-
дың ауруы шығады деп күтiлген ошақтарды 100% оқшаулау және жою
жөнiндегі iс-шараларды
ұйымдастыру арқылы
мыналарды қамту:
  ветеринариялық
препараттар мен
дезинфекциялау
құралдарын жеткізу;
  өлген малдар мен
құстардың өлекселерiн
өртеп жiберу арқылы
жою;
  алынып жойылған
малдың, азықтың, азық
қоспаларының және
ветеринариялық
препараттардың
құнын өтеу;
  эпизоотологиялық
ошақта және қатерлi
аймақта малдар мен
құстарды мәжбүрлеп
ету;
  малдар мен құстар ұсталған жайларды дезинфекциялау;
  зертханалық зерттеу
үшін қан сынамалары
мен патологиялық
материал алу және
жеткiзiп беру;
  созылмалы ауруларға
арналған бақылау
зерттеулерiн жүргiзу;
  карантин кезiнде
карантиндік бекеттер,
дезинфекциялық
кедергiлер орнату және
оларда тәулiк бойы
кезекшілiк ұйымдастыру.
  Шекаралас мемлекет-
терде жануарлар мен
құстардың аса қауiптi
инфекциялық аурулары
шыққан кезде республикаға инфекция
әкелiнуiне жол бермеу
жөнiнде шекаралық
карантиндік уақытша
бекеттер ұйымдастыру
жүзеге асырылады,
онда мыналар қамтылады:
  дезинфекциялық
заттарды республикалық
қордан осы бекеттерге
дейiн жеткiзу;
  шекаралас мемлекет-
терде эпизоотиялық жағдай тұрақтанғанша көлiк құралдарын дезинфекциялау үшін
дезинфекциялық уақытша
кедергiлер орнату
немесе бар дезинфек-
циялық кедергілердi жөндеу және оларда тәулік бойы кезекшілік
ұйымдастыру.

Жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижесi: жануарлар мен құстардың ауруларына диагноз қоюдың қолданыстағы әдiстерiн жетiлдiру, қажеттi зертханалық құрал-жабдықтар 7 бiрлік, ұйымдастыру техникасы 4 бiрлiк және 20 бас жануармен қамтамасыз ету, саны 2107 бiрлiк зертхана жабдығын сатып алу жолымен зертханалық диагностиканың мемлекеттiк жүйесiн халықаралық стандарттарға сәйкес келтiру және мал шаруашылығы өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн айқындау жөнiнде зертханалық зерттеулер жүргiзу үшiн 49 маманды сынаудың қазiргi заманғы әдiстерiне оқыту; нәтижесiнде мемлекеттiк мекеменің қызметiн жақсарту; жануарлар мен құс ауруларына диагноз қою бойынша 18-23 миллион зерттеу жүргізу, 170-220 миллион бас жануар мен құсты иммунизациялау, ауыл шаруашылығы жануарлары мен құс туберкулезi және/немесе бруцеллезi бойынша 55-65 қолайсыз мекендердi сауықтыру; жануарлар мен құс ауруларының ошақтарын 100% жою; Қазақстан Республикасы аумағына жануарлар мен құс ауруларының шекаралас мемлекеттерден әкелiнуiне жол бермеу.
Түпкiлiктi нәтижесi: Қазақстан Республикасының барлық азаматтары, жануарлар әлемi және құстар үшiн эпизоотиялық қолайлықты қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: орташа шығын 1 диагностикалық зерттеуге - 75,86 теңге, алдын алу жөнiндегi бiр iс-шараға - 15,6 теңге, бiр туберкулез және бруцеллездің ошағын сауықтыруға 4109,4 мың теңге және Қазақстан Республикасы аумағында жануарлар мен құс ауруларының ошағын жоюға және жануарлар және құстың жiтi инфекциялық аурулары таралуының алдын алуға - 172 500,0 мың теңге.
Уақтылығы: осы бағдарламада көзделген iс-шаралар жоспарын көрсетiлген мерзiмде орындау.
Сапасы: Қазақстан Республикасында 100% эпизоотиялық қолайлыққа қол жеткiзу.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
101-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтауды және кәрiздендiрудi
дамытудың салалық жобасы (2-кезең)"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 43815 мың теңге (қырық үш миллион сегiз жүз он бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасын мақұлдау" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : "Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәріз салалық жобасы (2-фаза)" жобасын дамыту үшiн "Кiшi бағдарламалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу" жобасының 2-фазасының техникалық-экономикалық негiздемесi дайындалады.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жобаға әлеуметтік бағалау жүргiзу, техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу үшін қоршаған ортаға жобаның тигiзетiн әсерiне бағалау жүргізу, орталық және жергiлiктi атқарушы органдарға семинарлар мен конференциялар өткiзу арқылы көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


Ауылдық
аумақ-
тарды
сумен
жабдық-
тауды
және
кәрiз-
дендiрудi
дамытудың
салалық
жобасы
(2-кезең)
2


006

Жобаны республи-калық бюджеттен грантты бiрлесiп қаржылан-дыру есебiнен iске асыру

Жобаның техникалық-
экономикалық
негіздемесiн
әзiрлеу. Баж және
салықтарды төлеу.

Жыл бойында

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

3


018

Жобаны
грант
есебiнен
iске
асыру

Ауылдық аумақтарды
сумен жабдықтау және
кәріздеу екiнші жобасы
үшін техникалық-
экономикалық
негіздеменi әзiрлеуге
техникалық көмек.
Халықаралық және
жергiлiктi кеңесші-
лердің қызметiн төлеу,
операциялық шығындарды
қоса алғанда. Жабдықтар алу.
Оқулар, семинарлар мен
конференциялар.
Келісiм-шарт туралы
келiссөздерге қатысу.
Жоспарланбаған
шығындар.

Жыл
бойында

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Бiр ТЭН әзiрлеу, ұйымдастыру техникаларын сатып алу.
Түпкiлiктi нәтиже: "Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәрiз салалық жобасы (2-фаза)" жобасының толық масштабтағы техникалық-экономикалық негiздемесi дайындалуы. Қаржылық-экономикалық нәтиже: Қазақстан Республикасы ауыл тұрғындарын сумен жабдықтауды жақсарту үшiн 1 ТЭН дайындалуы.
Уақтылығы: жұмыстың бекітілген мерзiмде 30% орындалуы.
Сапасы: ТЭН-ге дұрыс қорытынды алу.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
102-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Азық-түлiк қауiпсiздiгiн және жұмылдыру
қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 7062362 мың теңге (жетi миллиард алпыс екi миллион үш жүз алпыс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Астық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3, 4, 6, 10, 11, 12-баптары ; "Агроөнеркәсiп кешенi және ауылдық аймақтардың дамуын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3, 5,    9, 12-баптары ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiн бекіту туралы" 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" акционерлiк қоғамының 2005-2007 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы" 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1372 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн және мобилизациялық қажеттiгiн қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi мемлекеттiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн дер уақытында жаңарту және отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi қолдау үшiн астық сатып алу, мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн сақтау және орнын ауыстыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020


Азық-
түлiк
қауiпсiз-
дiгiн
және
жұмылдыру
қажетті-
лiктерiн
қамтама-
сыз ету
2


100

Мемле-
кеттiк
ресурс-
тарға
астықты
сатып алу

Қазақстан Республикасы
Үкiметінің шешімiне
сәйкес мемлекеттік
азық-түліктік астық
резервiн жаңарту
үшін отандық ауыл
шаруашылығы тауарын
өндiрушілерден 558,3
мың тоннаға дейiнгі
көлемде астық
сатып алу.

2006
жылғы
қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

3


101

Азық-
түлiк
астығы
мемле-
кеттiк
резер-
вiнiң
астығын
сақтау
және
ауыстыру

500,0 мың тонна
көлемiндегі мемлекеттік
азық-түліктік астық
резервiн лицензия-
ланған астық қабылдау
кәсiпорындарында
сақтау, сол сияқты
18,0 мың тонна
көлемiндегі мемлекет-
тік азық-түлік резервi
астығының орнын
ауыстыру.

2006
жылғы
қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелерi:
- 558,3 мың тоннаға дейiн көлемдегi астықты мемлекеттiк астық ресурстарына сатып алу;
- есеп беру кезеңінің соңына 250,0 мың тоннаға дейiн көлемдегi ағымдағы жылғы егiннің астығын мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiне орналастыру;
- 500,0 мың тонна көлемдегi мемлекеттiк азық-түлiктік астық резервiн республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтау;
- 18,0 мың тоннаға дейiн көлемдегi мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн жеке меншiк астық қабылдау кәсіпорындарынан мемлекеттiк астық базаларына орнын ауыстыру.
Соңғы нәтижелерi:
- есеп беру кезеңінің соңына 45% шамасындағы ағымдағы жылғы егiннің астығын мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiне орналастыру (ғылыми негiзделген нормалар бойынша 30% кем емес);
- республика тұрғындарының астықпен азық-түлiктiк қамтамасыз ету үлесi - 16,6%;
- астықты мемлекеттiк сатып алуға қатысушы ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің саны - 1900 кем емес.
Қаржы-экономикалық нәтижелерi:
- мемлекеттiк ресурстарға сатып алынатын 3 сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы - 11,0-12,0 мың теңге;
- мемлекеттiк ресурстарға сатып алынатын 1 тонна астықтың сақтау құны - 138,83 теңге;
- мемлекеттiк астық ресурстарының 1 тоннасының орнын ауыстыру бағасы - 1190,0 теңгеге дейiн.
Уақтылығы: мемлекеттiк астық ресурстарын сатып алу, сақтау және орнын ауыстыру белгiленген мерзiмде жүзеге асырылады.
Сапасы: жоғарғы сапалы 100% астық сатып алу, астықтың 100% сандық-сапалық сақталуы, мемлекеттiк ресурстарға сатып алынған астықтың 3,6% дейiнгi көлемінің орнын ауыстыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
103-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрохимиялық және
агроклиматтық қамтамасыз ету"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 330905 мың теңге (үш жүз отыз миллион тоғыз жүз бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының Жер кодексiнің 162-бабы ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы ; "Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аймақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінің "Агрохимия қызметi республикалық ғылыми-әдiстемелiк орталығы" мемлекеттік мекеменi құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2003 жылғы 23 қаңтардағы N 83 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : дала жұмыстарын бастауды, тұқым себудің мерзiмi мен көлемiн, ауыл шаруашылығы дақылдарын жинауды жоспарлау үшін Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiп кешенiн сапалы агрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету; өсiмдiк шаруашылығы ауыл шаруашылығы өнiмiнiң түсiмділігiн, жалпы өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : топырақ ылғалдылығының жай-күйiне, дала жұмыстарының басталуы алдында топырақ ылғалдылығы қорларын, тұқым себу мерзiмдерiн, дәндi дақылдарды жинаудың агрометеожағдайларын бағалау және болжау, агрометеорологиялық көрсеткiштердi былтырғы жылғымен салыстырғанда, танаптарда қардың қалың жиналу жағдайын және басқаларды талдау метеопараметрлерiне 100% бақылау жүргізу; жаздық дәндi дақылдар егiстiгiнiң жағдайына ғарыштық мониторинг жүргiзу және ауыл шаруашылығы өндiрiсінің өнiмдiлiгiн бағалау, топырақтың құнарлылығын сақтау және көтеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

021


Ауыл
шаруа-
шылығы
өндiрi-
сiн
агрохи-
миялық
және
агрокли-
маттық
қамта-
масыз
ету
2


100

Топы-
рақтың
химиялық
құрамын
агроме-
теороло-
гиялық
қамта-
масыз
ету және
айқындау

1. Ауыл шаруашылығы
өндiрiсiн мынадай
ақпаратпен қамтамасыз
ету үшiн агрометео-
рологиялық мониторинг жүргiзу:
онкүндiк агрометео-
рологиялық бюллетені; онкүндік ішіндегі топырақтағы пайдалы ылғалдық қорларының қосылып отыру қорытындысы;
жаздық дәндi дақылдар-
дың онкүндiк iшiндегі жай-күйi (даму кезеңi
басталған күн,
биiктiгi, қалыңдығы,
жай-күйiн бағалау)
және ауыл шаруашылығы
дақылдарының өнiмділігі мен дамуына
агрометеорологиялық
жағдайлардың әсер
етуі;
дәндi және дәнді-бұршақты дақылдардың облыстағы
орташа өнiмдiлігі мен
жалпы өнімiн болжау;
көктемгі-егiс
жұмыстары басталуы
алдына топырақтағы
ылғалдық қорларын
болжау;
тұқым себудiң оңтайлы мерзiмдерiн болжау;
күздiк дақылдардың қыстап шығуын болжау; бидайдың пiсу мерзiмдерiн болжау; қар жиналу жағдайы туралы кеңес беру;
дәндi дақылдарды жинаудың агрометео-
рологиялық жағдайла-
рын болжау;
күздiк дәндi дақылдар-
дың қыс келер алдын-
дағы жағдайын талдау; күздік дәндi дақыл-
дардың өсу жаңаруы кезеңiндегi жағдайын талдау;
топырақтың күзде
қатып қалуы алдындағы және көктемгі егiс жұмыстары алдындағы пайдалы ылғалдың нақты қорларын талдау;
дәндi дақылдарды жинау
жағдайларын талдау;
агрометеорологиялық
көрсеткіштердi орташа
көпжылдық көрсеткiш-
термен, өткен жылғы
көрсеткіштермен
салыстырмалы сипаттама;
елiмiздiң аумағы
бойынша ауа райы
жағдайына байланысты
аурулар мен ауыл
шаруашылығы зиянкес-
терiнiң дамуы жағдайын талдау;
станциялар бойынша
метеорологиялық кесте;
көктемгі егiстi
өткiзудің мерзiмi мен
шарттары туралы
консультация;
қар ерiгеннен кейiн
күздік дәндi дақыл-
дардың жай-күйiн
талдау (бағыттық
зерттеулер қорытындысы
бойынша).
2. Мына бағыттар
бойынша ғарыштық
мониторингінің
мәлiметтерiн алу:
жаздық дәндi дақылдар-
дың егістiк алқаптары-
ның көлемдерiн бағалау;
дәндi дақылдар егістiктерінің
жағдайын айқындау;
жаздық дәндi дақылдар
егістіктерінің
арамшөптермен
жайлануын бағалау;
таза сүрi жерлердің
алқаптарын анықтау;
жаздық дәндi дақыл-
дардың өнiмдiлiгiн және жалпы өнiмiн болжау;
биылғы жылы өңделген егістiктердi анықтау және күрiш егістiгі алқаптарының көлемдерiн бағалау;
күрiш өнiмдiлiгiн және
жалпы өнiмiн болжау.
3. 2973,3 мың гектар
суармалы емес жерлерде
және 240,0 мың гектар-
ға дейiн суармалы жерлерде топырақтың
агрохимиялық құрамын анықтау.

2006
жылғы
қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

3


101

Респуб-
ликалық
ғылыми
-әдiс-
темелiк
агрохи-
миялық
қызмет
орталығы

Мемлекеттік мекеменi ұстау:
топырақ-агрохимиялық
зертханалары жүзеге
асыратын агрохимиялық
зерттеудi жүргiзуге
ғылыми-әдістемелiк
басшылықты, агрохимия-
лық зерттеулердің сапасын бақылауды (зерттелетiн егістiк жердің 2 пайыздай көлемiне дейiн), жыл сайынғы агрохимиялық
зерттеулердің нәтиже-
лерiн қорытындылауды және талдауды, агрохимиялық зерттеу-
лер нәтижелерi бойынша шаруашылықтың,
ауданның, облыстың,
республиканың топырақтың қоректік
заттарының жылжымалы
нысандарымен қамтама-
сыз ету картограмма-
ларын жасауды, агроландшафттық
жағдайын ескере отырып
жер пайдалану аумағын-
да минералдық тыңайт-
қыштарды қолданудың
ғылыми-әдістемелiк
негіздемесiн әзiрлеу
үшін химияландыру
құралдарын тиiмдi
пайдалану ғылыми-
өндiрiстік тәжiрибе-
лерiн жүргізу, топырақ құнарлылығының
жағдайы мен өзгеруiн
бақылауды, республика-
ның айдалатын жерінің
агрохимиялық деректер
банкiн құрастыруды
және толықтыруды,
топырақтың агрохимия-
лық зерттеулерінің және химиялық талдауды
жүргізудің әдістемелiк
нұсқауларын және
әдiстемелерiн жетiлдi-
рудi, агрохимиялық
зерттеулер мен ғылыми-өндiрiстiк
тәжiрибелердің
деректерi негізiнде
химияландыру құрал-
дарын тиiмдi пайдалану
жөнiнде ұсынымдар әзiрлеудi жүзеге асыратын штат саны 150 адамдық "Респуб-
ликалық агрохимия қызметінің ғылыми-
әдiстемелік орталығын".
Автомашиналар,
зертханалық жабдықтар,
зертханалық жиһаз,
компьютерлiк техника,
басқа жабдық сатып
алу.

2006
жылғы
қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касының
Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тікелей нәтижелерi: 3213,3 мың гектарда топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау, агрохимиялық зерттеулер жүргiзу жөнiндегi 10 топырақ-агрохимиялық зертханаға ғылыми-әдiстемелiк басшылық етудi қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн. 191 дана агрометеорологиялық мониторинг жөнiндегi және 15 дана - ауыл шаруашылығы алқаптарының және өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерінің ғарыштық мониторингi жөнiндегi ақпарат алу, топырақтың қарашiрiкпен және қоректiк заттардың жылжымалы нысандарымен қамтамасыз етiлуi агрохимиялық картограммалары санын 4050 данаға дейiн жеткiзу, Республикалық агрохимия қызметi ғылыми-әдiстемелiк орталығы" мемлекеттiк кәсiпорнын 2 бiрлiк "жылжымалы химиялық зертхана" автомашиналарымен, 4 бiрлiк зертханалық жабдықпен, 1 бiрлiк зертханалық жиһазбен, 5 бiрлiк компьютерлiк техникамен, 1 бiрлiк басқа да жабдықпен жабдықтау.
Түпкiлiктi нәтижелерi: 1500-ден кем емес ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер топырақтың құнарлығын сақтау мен қалпына келтiру және минералды тыңайтқыштарды тиiмдi пайдалану жөнiндегi ұсыныстар алады, жыл сайынғы агрохимиялық зерттеулер нәтижелерiн жинақтау және талдау жүргізiледi, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң 90%-дан кем емесi агрометеорологиялық мониторинг жөнiндегi ақпаратпен қамтамасыз етiледі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің барлық мүдделi құрылымдық бөлiмшелерi ауыл шаруашылығы алқаптарының және өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерінің ғарыштық мониторингi жөнiндегi ақпаратпен қамтамасыз етіледi.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: суарылмайтын алқаптың топырағына агрохимиялық зерттеу жүргiзудiң орташа бағасы бiр бiрлiгiне 60 теңгенi суармалы алқапта - 90 теңгенi құрайды, "Республикалық агрохимия қызметi ғылыми-әдiстемелiк орталығы" мемлекеттiк кәсiпорнын ұстау 97294,0 мың теңгенi құрайды, агрометеорологиялық мониторинг жөнiндегi қызметтің жалпы құны 21174,0 мың теңгені, ғарыштық мониторинг бойынша - 12437,0 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: агрометеорологиялық, ғарыштық мониторингті, агрохимиялық зерттеулер нәтижелерi мен ғылыми-өндiрiстiк тәжiрибелердің мәлiметтерi негізiнде химияландыру құралдарын тиiмдi пайдалану жөнiндегi ұсыныстарды белгiленген мерзiмде әзiрлеу және беру.
Сапасы: егiстiктің тыңайтылған алқабының 600,0 мың га дейiн көбеюi, агрометеокөрсеткіштер болжамдарының 85% шынайылығы мен дәлдiгiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
104-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 323963 мың теңге (үш жүз жиырма үш миллион тоғыз жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Су кодексінің 46, 57, 59 және 84-баптары ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы ; "Су ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғаудың басты және бассейндiк схемаларын және су шаруашылығы теңгерiмдерiн әзiрлеу әрi бекiту ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 10 ақпандағы N 159 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : республикадағы су ресурстарын тұрақты және теңгерiмдi пайдалануды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : экономика саласы және тұрғындардың суға деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін негізгi бағыттар мен шараларды айқындау; экономика салаларын су ресурстары мен олардың пайдаланылуы туралы қажеттi мәлiметтермен қамтамасыз ету; Шідертi өзенiнің сағасында табиғи көктемгi гидрологиялық режимдi қалпына келтiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Су ре-
сурстарын
қорғау
және
ұтымды
пайдалану
2


100

Су ре-
сурстарын
қорғау
және
пайдалану
сала-
сындағы
схема-
ларды,
су шару-
ашылығы
баланс-
тарын
және
норма-
тивтерiн
әзiрлеу

Есіл, Тобыл, Ырғыз
бен Торғай өзендерi
су ресурстарын қорғау
және кешендi пайдалану
сұлбаларын әзiрлеудi
аяқтау.
Су ресурстарын
пайдалануды реттеу
және сумен қамтамасыз
ету, су көздерiн
қорғау және суға
келетiн керi әсерлердің алдын-алу
бойынша перспективалық
және кезек күттiрмей-
тiн iс-шаралар кешенiн
әзiрлеу.
Орал өзенi саласы алабы су ресурстарын қорғау және пайдалану
кешенiнің сұлбаларын
әзiрлеудi бастау:
экономика салалары
мен меншік түрлерi
бойынша суды
тұтынушылар мен суды
пайдаланушылар құрылымын, су
ресурстарының көлемiн
және олардың сапасын
нақтылау;
су ресурстарын
пайдаланудың қазiргі
заманғы деңгейiн
бағалау және су тұтыну
мен су пайдалану
кесенінде алыс
болашақтағы және жақын арадағы
болашақтағы
өзгеруiн болжау;
суды тұтынушылар мен суды пайдаланушылардың
талаптары бойынша
судың сапасын бағалау
және оның өзгеруiне
болжау жасау;
Нұра өзенi саласы,
Сарысу өзенi саласы
алаптарындағы, Аса
өзенi су ресурстарын
қорғау және
пайдалану кешенi
сұлбасын әзiрлеу:
меншік түрi мен
экономика салалары
бойынша суды
тұтынушылармен
пайдаланушылардың
құрылымын, мөлшерлен-
ген су ресурстарының көлемi мен сапасын нақтылау;
су ресурстарын
пайдаланудың қазiргi
заманғы деңгейiн
бағалау, су тұтыну мен
су пайдалану айрығында
алыс болашақтағы және
жақын арадағы болашақтағы өзгеруiн
болжау;
суды тұтынушылар мен суды пайдаланушылардың
талабы бойынша судың
сапасын бағалау және
оның өзгеруiне болжау
жасау.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресурс-
тары
жөніндегі
комитеті

3


101

Мемле-
кеттiк су
кадастрын
жасау

Мемлекеттік су
кадастрының суды
пайдалану бөлiмiн
жаңарту, Мемлекеттiк
су кадастрын құрастыру
бойынша әдістемелiк
нұсқау:
Қазақстан Республикасы
мен облыстарында,
экономика салаларында,
су шаруашылық
учаскелерiнде, теңіз
және өзен кесiнді-
лерiндегі белгiленген су жинау лимиттерi, нақты судың жиналуы, суды қайталап, өтеусіз
пайдалану, жер үстi,
жер асты, коллектор-
лық-дренаждық және теңіз суларын тастау бойынша ақпараттар базасына енгізу және жинау, өңдеу, жаңарту,
сондай-ақ су пайдалану
құрылымы мен көлемi бойынша материалдар әзiрлеу;
қорытындыланған су
кадастрын құру
әдістемесiн әзiрлеу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресурс-
тары
жөніндегі
комитеті

4


102

Табиғат
қорғау
су жiберу

Шідертi өзенiнiң
жайылмасына табиғат
қорғау мақсатында
судың жiберiлуiн
қамтамасыз ету:
"Қаныш Сәтпаев"
атындағы каналдан
Шідертi өзенінің
жайылмасына табиғат
қорғау мақсатында
судың жiберілуiн
қамтамасыз ету; табиғат қорғау
мақсатында жiберілетін судың
нәтижелерiн тексеру
үшін Шідертi өзенінің
жайылмасын зерттеу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресурс-
тары
жөніндегі
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Есiл, Тобыл, Ырғыз бен Торғай, Нұра өзендерінің салалары, Сарысу өзенінің салалары, Аса өзенi су ресурстарын қорғау және кешендi пайдаланудың алты сұлбасын әзiрлеудi аяқтау; Орал өзенi саласы су ресурстарын қорғау және пайдалану кешенінің негiзгi сұлбаларын әзiрлеудi бастау; Мемлекеттiк су кадастрының суды пайдалану бөлiмiн жаңарту; Шiдертi өзенiнiң жайылмасына табиғат қорғау мақсатында 50 млн. текше метр су жiберу.
Түпкiлiктi нәтиже: әзiрленген су ресурстарын қорғау және кешендi пайдалану сұлбаларымен Қазақстан Республикасы аумағының 55 пайызын қамту; экономика саласының тұрақты дамуы үшiн, тұрғындардың қажеттiлiгiн кешендi есепке алу үшiн су ресурстарының пайдалануын мемлекеттiк есепке алу; табиғат қорғау мақсатында Шiдертi өзенiнің жайылмасына су жiберу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 2006 жылға су ресурстарын қорғау және кешендi пайдалану сұлбаларының құны Есiл өзенi бассейнiнде - 22019 мың теңге, Тобыл өзенiнде - 5923 мың теңге, Торғай мен Ырғыз өзендерiнде - 28360 мың теңге, Орал өзенi арнасында - 25135 мың теңге, Нұра өзенi арнасында - 24046 мың теңге, Сарысу өзенi арнасында - 27050 мың теңге, Аса өзенiнде - 7038 мың теңгенi құрайды; Мемлекеттiк су кадастрын құрастырудың бiр айлық құны 991 мың теңгенi құрайды; Шідертi өзенінің жайылмасындағы "Қаныш Сәтпаев атындағы каналдан" берiлетiн судың бiр текше метрi ҚҚС қоса алғанда 3,45 теңгенi құрайды.
Уақытылығы: су ресурстарын қорғау және кешендi пайдалану сұлбаларын қызмет көрсету жоспарларына сәйкес құру; мемлекеттiк су кадастрын құруды 2006 жылғы 31 желтоқсанға аяқтау; Шiдертi өзенi жайылмасына су жiберу 2006 жылғы сәуiр-мамыр айларына арналған жоспарға сәйкес жүргiзiледi.
Сапасы: су ресурстарын қорғау және кешендi пайдалану сұлбаларын су шаруашылығы баланстары мен су ресурстарын қорғау және кешендi пайдаланудың бас және бассейндiк пайдалану сұлбаларын бекiту және әзiрлеу Ережесiне сәйкес құру; су объектілерiне мемлекеттiк мониторинг жүргiзу, суды және оны пайдалануды мемлекеттiк есепке алу Ережелерiне сәйкес су кадастрын құру; табиғатты қорғау мақсатында су жiберу негiздемесiне сәйкес Шiдертi өзенi жайылмасының табиғи жағдайын қалпына келтiру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
105-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жерлердi қалпына келтiру"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 79250 мың теңге (жетпiс тоғыз миллион екi жүз елу мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) КАZ заемдары туралы келiсiмдердi ("Су ресурстарын басқаруды жетілдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегi Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншілiктi дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : экологиялық нормалар мен талаптарды енгізуді, қайта жаңғыртылған суландыру және кәрiздiк жүйелердi су пайдаланушылар бiрлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, агротехника мен суару тәсiлдерiн yйретудi ескере отырып суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында 39,2 мың гектар алқапта суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

025


Су ресур-
старын
басқаруды
жетiлдiру
және
жерлердi
қалпына
келтiру
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

Мотт Мак Дональд
фирмасының сарапшылық қызметiне сыртқы
займ есебiнен ақы
төлеу (құрылысты қадағалау, құрылыстан кейiнгi кезеңде объектiнiң күйiн бақылау, инспекторлардың, клерктердiң қызметтерiне ақы төлеу, қолдау тобының жұмысы, оқыту).

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

3


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржылан-
дыру
есебiнен
iске асыру

"Тодини" компаниясының келiсiм-шарттық құнының 5 %-дық сақтандыру жиналымының және "Эcep" компаниясының келiсiм-шарттық құнының 5 %-дық сақтандыру жиналымының жартысын сыртқы қарызды республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру қаражат есебiнен төлеу.
Мотт Мак Дональд
фирмасына қосымша құн
салығына байланысты
төлемдi республика
бюджетi есебiнен
төлеу.
Құрамы 9 маманнан тұратын жергілікті сарапшылардың
қызметіне, олардың
байланыс және
транспорт, ғимаратты
күтiп-баптау жөнiнде
орталық сарапшылар
тобының, ғимаратты
жалға алу жөнiнде
аймақтық сарапшылар
тобының, оргтехниканы
жөндеу және күтiп-
баптау, канцелярлық
тауарларды сатып алу,
iс-сапар шығындарын,
әлеуметтік салықтар
мен 2 деңгейдегі
банктердің комиссиясына
байланысты төлемдердi
төлеу, жобаның қорытындысы бойынша есептiк семинарды өткiзу.
Мотт Мак Дональд фирмасының сарапшылық қызметiне сыртқы займды республика бюджетiнен қоса қаржыландыру есебiнен ақы төлеу (құрылыстан кейiнгі кезеңде объектiнiң күйiн қадағалау, құрылысты қадағалау, инспекторлардың, клерктердiң қызметтерiне ақы төлеу, қолдау тобының жұмысы, оқыту). Оңтүстiк Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында 15391 гектар алаңда жобаның екiншi фазасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі,
"Тодини"
компа-
ниясы 1Ф,
"Эсер"
компа-
ниясы 2Ф

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тiкелей нәтиже: суару және дренаж жүйелерiн қайта құру, бұл жұмыстар 39,2 мың гектар суармалы жерде 100 пайыз орындалды.
Түпкi нәтиже: өнiмдiлiктiң жоғарлауы, жоба бойынша есептiк таза пайданың өсуi 28%, халықты жұмыспен қамтудың 21 пайызға артуы, капиталдық салымдардың тиiмділігi жоба бойынша 26% құрайды, дақылдардың әр гектардан болатын түсiмдiлiгінің (центнер) артуы: мақта - 15,5-тен 25-ке, күздiк бидай - 25-тен 36-ға, дәндік жүгерi - 17-ден 54-ке, жоңышқа - 34,3-тен 89,0-ға, су ресурстарын үнемдеу 16,9 млн. текше метрден 23,1 текше метрге дейiн жоғарылауы. Қаржы-экономикалық нәтижесi: су ресурстарын басқару және жердi қалпына келтiру жобасы бойынша күрделi қаржы 1 гектарға 153,3 мың теңге, жүйенің ПӘК-тi - 0,60-тан 0,80-ге дейiн жоғарылайды.
Уақтылығы: 2006 жылы жобаның екiншi фазасы бойынша құрылыс жұмыстарын, сондай-ақ мердiгерлермен жасалған келiсiм-шарттарға сәйкес пайдалануға берiлген жер суландыру дренаждық жүйелерi бойынша кепiлдiк мерзiмiн аяқтау жоспарлануда.
Сапасы: 100 пайыз фермер шаруашылықтары атқарылған жұмыс нәтижелерiмен қанағаттанады.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
106-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Су ресурстарын басқару және жердi қалпына
келтiрудi жетiлдiру жобасына кредит беру"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 260697 мың теңге (екi жүз алпыс миллион алты жүз тоқсан жетi мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) КАZ Заем туралы келiсiмдердi ("Су қорларына иелiк жасау және жердi қалпына келтiрудi басқару" жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншілiктi дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : экологиялық нормалар мен талаптарды ескере отырып суландыру және дренаж жүйелерiн қайта жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында 39,2 мың гектар алқапта суармалы егiншілiктi қалпына келтiру, қайта жаңғыртылған суландыру және дренаж жүйелерiн су пайдаланушылар бiрлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, агротехника мен суару тәсілдерiн үйрету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

026


Су ресур-
старын
басқару
және
жердi
қалпына
келтiрудi
жетілдiру
жобасына
кредит
беру
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

"Тодини" компаниясының келiсiм-шарттық құнының 5 %-дық сақтандыру жиналымының және "Эсер" компаниясының келiсiм-шарттық құнының 5 %-дық сақтандыру шегерiмiнiң жартысын сыртқы қарыздар есебiнен төлеу. Оңтүстiк Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында 15391 гектар алаңда жобаның екiншi фазасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі,
"Тодини"
компа-
ниясы 1Ф,
"Эсер"
компа-
ниясы 2Ф

3


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Келiсiм-шарт құнынан
5 пайыздық сақтандыру
шегерiмнiң жартысын
төлеу. Оңтүстiк Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында 15391 гектар алаңда жобаның екiншi фазасы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау.

Қаңтар-желтоқ-сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі,
"Тодини"
компа-
ниясы 1Ф,
"Эсер"
компа-
ниясы 2Ф

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: суару және дренаж жүйелерiн қайта құру, бұл жұмыстар 39,2 мың гектар суармалы жерде 100 пайыз орындалды.
Соңғы нәтиже: өнiмдiлiктi арттыру, жобалық көрсеткiш бойынша таза пайданың өсуi 28%, халықты жұмыспен қамтудың 21 пайызға артуы, капиталдық салымдардың тиiмдiлiгi жоба бойынша 26% құрайды, дақылдардың әр гектардан болатын түсiмдiлiгiнің (центнер) артуы: мақта - 15,5-тен 25-ке, күздiк бидай - 25-тен 36-ға, дәндiк жүгерi - 17-ден 54-ке, жоңышқа 34,3-тен 89,0-ға, су ресурстарын үнемдеу 16,9 млн. текше метрден 23,1 текше метрге дейiн жоғарылауы.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: су ресурстарын басқару және жердi қалпына келтiру жобасы бойынша күрделi қаржы 1 гектарға 153,3 мың теңге, жүйенің ПӘК-тi - 0,60-тан 0,80-ге дейiн жоғарылайды.
Уақтылығы: Жобаның екiншi фазасы бойынша құрылыс жұмыстарының аяқталуы, сондай-ақ мердiгерлермен бекiтiлген келiсiм-шартқа сәйкес 2005 жылы iске қосылған жер суландыру және дренаждық жүйелер бойынша кепiлдiк мерзiмiнің аяқталуы 2006 жылы жоспарлануда.
Сапасы: 100 пайыз фермер шаруашылықтары атқарылған жұмыс нәтижелерiмен қанағаттанады.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
107-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң
солтүстiк бөлiгiн сақтау"
деген 027 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1246164 мың теңге (бiр миллиард екi жүз қырық алты миллион бiр жүз алпыс төрт мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы Келiсiмдi бекіту туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылдың 20 наурызындағы Заңы ("Арал теңізінің солтүстiк бөлігін және Сырдария өзенінің арнасын реттеу (1 фаза) жобасы"); Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 19 қазандағы "Арал теңiзінің солтүстiк бөлiгiн және Сырдария өзенiнің арнасын реттеу (1 фаза) жобасын қаржыландыруға Халықаралық Жаңарту және Даму Банкiн тарту" туралы N 1342 қаулысы ; "Арал теңiзiнің мәселелерiн кешендi шешу жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған Бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 7 мамырдағы N 520 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Арал теңiзiнің солтүстік бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенi атырауының су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерін өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Арал теңізінің солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенi арнасынан су өтiмiн реттеу үшiн гидротехникалық ғимараттарды салу арқылы Арал маңындағы елдi мекендердi су басу қаупiн төмендету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

027


Сырдария
өзенiнiң
арнасын
реттеу
және Арал
теңiзiнiң
солтүстiк
бөлiгін
сақтау
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

Солтүстiк Арал теңiзi бөгетінің және Ақлақ
кешеннiң құрылысын
салу:
бөгет;
су қашыртқысы;
Ақлақ су торабы;
реттеуіш шлюздер;
жолдар мен көпiрлер.
Айтек кешенiнің құрылысын салу:
Сырдария өзенiнде су
торабын салу;
Айтек каналының су
алу ғимаратын қайта
жаңарту;
Қараөзек тармағында ғимараттарды жөндеу,
оның iшiнде:
тармақтың басындағы
өзi жайылып кететiн
бөгетше салу;
бас ғимаратты қайта
жаңарту;
реттеуiш шлюздердi қайта жаңарту;
пішіндіктердің су қашыртқысын қайта жаңарту;
тармаққа көпiр мен кiріс жолдар салу.
Шардара бөгетiн
қалпына келтiру:
Қызылқұм суландыру каналын қалпына
келтiру;
геотехникалық зерттеу-
лер бағдарламасы;
бөгеттi жабдықтау;
жоғарғы беткейдің тұрақтылығын қалпына
келтiру;
бөгет астына жаңа кәріз салу;
Арнасай бөгетiнiң
төменгі беткейiн
бекіту.
Тасқынға қарсы бөгеттер құрылысын салу:
қорғаныс бөгетшілердi
қайта қалпына келтiру;
жаңа қорғаныс
бөгетшелерiн салу;
өзен арнасын түзету.
Су көтеру бөгеттерiн
қайта қалпына келтiру:
Қызылорда су торабын
жөндеу (жапқыштарды,
шандорларды және
резина тығыздағыштарды
ауыстыру, көтергіш
құрылғылардың электр
құрал жабдықтарын және
болат арқандарын
ауыстыру, реттеушi
шлюздiң соңғы екi
бөлiктерiн қалпына
келтiру);
Қазалы су торабын жөндеу (жапқыштарды, және көтергіштердi жөндеу, тазарту және коррозияға төзiмдi қорғаныс жасау, электр қозғалтқыштарды
ауыстыру, реттегіштер-
дегі барлық электр аспаптармен электр
кабельдерiн ауыстыру,
суырма құдықтарын
жөндеу, жоғарғы
бьефтегі ағынды
бағыттаушы сол жақ
бөгетшені ұзындығы
300 м бөлігін қорғау).
Қызылорда қаласының
қорғаныс бөгетшелерiн
күшейту:
қорғаныс бөгетшелері-
нің беткейлерiн күшейту;
қазiргі бар бөгетше-
лердi қайта жаңарту. Қызылқұм каналында бұрма реттегіш салу: су қашыртқысы ғимаратын салу.
Қамыстыбас көлдер жүйесiн сумен қамтамасыз ету және балық шаруашылығын дамыту үшiн гидротехникалық құрылыстар мен қорғаныс бөгеттерiн салу.
Банкiлік операциялар жүргiзгенi үшін екiнші деңгейдегi
банктерге комиссиялық
алым төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

3


016

Жобаны респуб-
ликалық
бюджеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Құрылыс жұмыстарының
келiсім шарттары
бойынша қосымша
бағаның салығын төлеу.
Құрылыс жұмыстары келісiм шарттарының бөлiгiн төлеу.
Жер бөліп алуға рұқсат алу үшін және оның өтем ақысын төлеу бойынша қызметті төлеу.
Операциялық шығындар-
мен қоса. жергiлiктi 8 адамнан тұратын кеңесшілердің қызметiн төлеу.
Нақтыланған жобалауға
және құрылысқа
қадағалау жасайтын
кеңесшілердің қызмет
ақысын төлеу.
Жобаға мониторинг
және бағалау жасайтын
кеңесшілердің қызмет
ақысын төлеу.
Кеңесшілiк қызметтер-
дiң келiсiм-шарттары бойынша салықтарды төлеу.
Жобаның мемлекеттiк
құрылыс және экология-
лық сараптамаларына төлеу.
Валюталық операциялар
жүргізу үшін лицензия-
лық алымды төлеу. Екінші деңгейдегі банктерге комиссиялық алым төлеу.
Қамыстыбас көлi жүйесiнде нақтыланған жобалауға және құрылысқа қадағалау жасайтын кеңесшілер-
дің қызмет ақысын төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Сырдария өзенi мен Арал теңiзінің солтүстiк бөлігінде бөгет, 1 су ғимаратын салу.
Түпкiлiктi нәтиже: Сырдария өзенінің өтiмділік қабiлетiн жоғарылату. Арал теңізiн 42 метр абсолюттiк балтық жүйесiне дейiн толтыру (жыл сайын, жоба аяқталғаннан кейiн).
Қаржылық-экономикалық нәтиже: жүргізiлген шығындардың құны 1000 адамға шаққанда - 2462 мың теңге.
Уақтылығы: жұмыстар тізбе бойынша белгiленген мерзiмде орындалуы.
Сапасы: жоба шеңберiнде жүргiзiлген iс-шаралардың сапасына тұрғындардың 75% қанағаттандырылады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
108-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Арал теңiзi өңiрiнiң елдi мекендерiн сумен
жабдықтау және санитариясы"
деген 028 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 434499 мың теңге (төрт жүз отыз төрт миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы мен Араб Экономикалық Даму Кувейт қоры арасындағы Арал қаласын (Арал теңiзi аймағы) сумен жабдықтау жобасы бойынша қарыз туралы келiсiмдi бекіту туралы" 2001 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қызылорда облысы Арал ауданы тұрғындарын сапасы кепiлдi және қажеттi көлемдегi ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету және сумен жабдықтау қызметтерiн жақсарту арқылы Арал ауданы тұрғындарының денсаулығын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Арал ауданы тұрғындарын сапалы ауыз сумен жабдықтау көлемiн неғұрлым ұлғайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

028


Арал
теңiзi
өңiрiнiң
елді
мекен-
дерiн
сумен
жабдықтау
және
санита-
риясы
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

Келiсiм шарт бойынша
жоба шеңберiнде
құрылыс жұмыстарын
төлеу Арал қаласының
сумен жабдықтау
жүйелерiн жетілдiруге:
а) Қосаман су көзi
мен Арал қаласы
арасында су беру үшiн
қолданыстағы бас су
құбырын қайта жаңарту;
б) Арал қаласындағы
қазiргі үлестiрiмдi
су құбырлары жүйесiн
жаңарту;
в) ауылдық елдi
мекендерде шахталы
құдықтар салу, Арал
қаласының маңындағы
екі елдi мекендерде
су жинағыштар салу
және құдықтарды
қалпына келтiру.
Консультациялық
техникалы қызметтер:
кеңесшілердің
консультантшы компаниямен келiсім-шарты бойынша
нақтыланған жобалауға
және құрылысқа
қадағалау жасайтын
консультанттардың
қызмет ақысын төлеу.
Институционалдық
қолдау: бақылау-өлшеу,
сынау мен бақылау
жабдықтарын, арнайы
техника мен ұйымдас-
тыру техникаларын сатып алу.

Сәуір-
қараша

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

3


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Құрылыс жұмыстарының
келiсім-шарты бойынша
салығын төлеу.
Құрылыс жұмыстары
құнының жартысын
төлеу.
Сатып алынатын бақылау-өлшеу, сынау,
бақылау жабдықтарына,
арнайы техника мен
ұйымдастыру техникасы-
на салық және баж салығын төлеу. Операциялық шығындар-
мен қоса, жобаны басқару жөнiндегі жергiліктi 2 адамнан тұратын консультант-
тардың қызметiн төлеу.

Ақпан-
қыр-
күйек

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Арал қаласы үлестiрiмдi желiлерінің 169 шақырымы жаңаруы; бақылау-өлшеу және арнайы техника жабдықтарын сатып алу.
      Түпкiлiктi нәтиже: Арал қаласы тұрғындарын сапалы ауыз сумен 100% қамтамасыз ету; пайдалану iс-шараларын 8 арнайы техника мен және 21 сорғылармен жарақтандыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: 1000 адамға шаққанда бiр ауыз сумен жабдықтау объектiсiн салу - 8930 мың теңге тұрады.
      Уақтылығы: жұмыстар тiзбе бойынша белгiленген мерзiмде орындалады.
      Сапасы: берiлетiн және тұтынатын судың көлемi 5 есе ұлғаяды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
109-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Сумен жабдықтау жүйесiн салу және қайта жаңарту"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 4144247 мың теңге (төрт миллиард бiр жүз қырық төрт миллион екi жүз қырық жетi мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Үкiметi мен Германия Федеративтiк Республикасы Үкiметi арасындағы қаржы ынтымақтастығы жөніндегi келiсiмдi бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкiсi арасындағы қарыз жөнiндегi келiсiмдi бекiту туралы (Ауылдық жерлердi сумен жабдықтау және канализация салалық жобасы) Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Жапония Үкiметi арасындағы "Қазақстан Республикасында ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау" жобасын жүзеге асыру үшiн Жапония Үкiметінің грантын тарту туралы ноталар алмасу нысанындағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы Заңы ; 2004 жылғы 26 мамырдағы "Қазақстан Республикасының Үкіметi мен Ислам Даму Банкi арасындағы Қазақстанда Қарағанды облысының ауылды сумен жабдықтау жобасы үшін қарыз туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Заңы ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы туралы" 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : сумен жабдықтау және канализация қызметтерінің негiзгi түрлерiмен қамтамасыз ету арқылы таңдап алынған ауылдық елдi мекендегi тұрғындардың денсаулығы мен тұрмысын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қажеттi көлемде және кепілдiгi бар ауыз сумен тұрғындарды қамтамасыз ету, ауылдық елдi мекендер құрылымын жақсарту, жобалау, қалпына келтiру, жаңарту, сумен жабдықтау жүйелерiн салу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

029


Сумен
жабдықтау
жүйесiн
салу және
қайта
жаңарту
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

"Ауылдық аумақтарды
сумен жабдықтау және
канализацияны дамыту"
жобасы бойынша:
физикалық құрылым -
құрылыс жұмыстарын
жүргізу.
"Қарағанды облысын ауылды сумен жабдықтау" жобасы бойынша:
нақты жобалау және құрылысты қадағалау; құрылыс-монтаж жұмыстарын іске асыру үшін консультанттардың
қызметтерiн төлеу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

3


005

Ішкi
көздер
есебiнен
жобаны
iске
асыру

"2006 жылғы
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасы Заңын
жүзеге асыру туралы"
9 желтоқсандағы 2005
жылғы N 1228 Қазақстан
Республикасы Үкіметі-
нің қаулысының 2 қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң бұйрығына сай бекiтілiп, мемлекеттік
сараптамадан өтiп,
бекiтілген жобалау-
құжаттарына сәйкес,
сумен жабдықтау
жүйелерiн дамытуға
арналған iс-шаралар
тізбесi бойынша және
белгiленген сомалар
шегінде ауыз сумен
қамтамасыз ету
нысаналарын қайта
жаңарту және салуға,
инвестициялық жобалар-
ды іске асыруға бағытталған инвести-
циялық жобаларды iске асыру.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

4


006

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
грантты
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

"Қазалы (Жаңақазалы)
сумен жабдықтау"
жобасы бойынша:
құрылыс жұмыстары мен
пайдалану қолдауға
баж және салықты
төлеуге;
құрылыс жұмыстары мен
пайдалануды қолдауға
құнының жартысын
төлеу;
жер бөлiп беруге рұқсат алу бойынша қызметке ақы төлеу;
жылжымайтын мүлік құқығына мемлекеттік тiркеу туралы куәлiк алуға және шарт жасауға қызмет ақыларын төлеу.
"Қазақстан
Республикасындағы
ауылдық елдi мекендер-
дi сумен жабдықтау" жобасы бойынша: Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстары-
ның ауылдық елді мекендерiнде су жинау құрылыстарын салу бойынша жобаны жүзеге асыру.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

5


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен сыртқы қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

"Ауылдық елдi
мекендердi сумен
жабдықтау және
канализацияны дамыту"
жобасы бойынша:
физикалық құрылымы -
құрылыс жұмыстары;
шетелдiк консалтингтік
компаниялар қызметiн
төлеу;
операциялық шығындарын
қоса алғанда жобаны
басқарушы жергiлiктi
консультанттар қызметiн төлеу; жобаны
басқарушы облыстық үш
топтың жергiлiктi
консультанттар қызмет
ақысын төлеу;
операциялық шығындарын
қоса алғанда;
институционалдық
бағдарламасын дамыту;
санитарлық-гигиеналық ағарту бағдарламасы;
баж және салық төлеу.
"Қарағанды облысының
ауылдық жерлерiн сумен
жабдықтау" жобасы
бойынша:
жобаны жүзеге асыру үшін 5 адамнан тұратын
жергiлiктi консуль-
танттар қызмет ақысын төлеу;
операциялық шығындарын
қоса есептегенде;
құрылысты нақты жобалауды және қадағалауды жүзеге асыру үшiн консультанттардың қызметiне ақы төлеу;
салықтар мен баждар төлеу;
жоба бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

6


018

Жобаны
грант
есебiнен
iске
асыру
 

"Қазалы (Жаңақазалы)
сумен жабдықтау"
жобасы бойынша:
1. Қазалы қаласында
(Жаңақазалы) сумен
жабдықтау жүйелерін
қайта жаңартуды
жүргізу:
құрылыс алаңын жаңарту және жалпы шығындар;
тазарту станциясы;
ОС-НС-7-Жаңақазалыға
жеткізiп берушi құбыр
желiсі;
сорғы станциясы;
Жаңақазалының тарату
желілері;
Қазалының тарату желiлерi; материалдарды жеткiзу.
2. Эксплуатациялық
қолдау көрсету
қызметiн төлеу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн қайта жаңарту және салу.
Түпкiлiкті нәтиже: Қазақстан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгізу.
Уақтылығы: жасалынған келiсiм шарттағы жұмыс жоспары-тiзбесiне сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
110-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Гидротехникалық құрылысты қайта жаңарту"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1234661 мың теңге (бiр миллиард екi жүз отыз төрт миллион алты жүз алпыс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ерекше стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарының төбесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 1 қарашадағы N 1466 Жарлығы ; "Республика аумағында төтенше жағдайлардың алдын-алу бойынша шаралар қабылдау туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 19 наурыздағы N 4513 өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : гидротехникалық ғимараттарда техногендiк сипаттағы төтенше жағдай туындау қаупінің алдын алу, ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйелерінің тиiмділігiн және экономиканың басқада салаларын сумен жабдықтауды дамыту (энергетика, өнеркәсiп, көлік, балық шаруашылығы, экологиялық өтiнiмдер).
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : гидротехникалық ғимараттарды қайта жаңарту, ерекше апатты гидромелиоративтiк жүйелердi қалпына келтiру жөнiндегi кешендi iс-шараларды орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

031


Гидротех-
никалық
құрылысты
қайта
жаңарту

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлігінің
бұйрығымен бекiтілген
жобалау-сметалық
құжаттарына сәйкес iс-
шараларға және
Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң "2006 жылға
республикалық бюджет
туралы" Қазақстан
Республикасы Заңын
iске асыру туралы"
2005 жылғы 9 желтоқ-
сандағы N 1228
қаулысының 2 қосымша-
сына сәйкес тізбе бойынша және сомалар шегінде гидротехника-
лық ғимараттарды қайта
жаңартуға бағытталған
бюджеттік инвестиция-
лық жобаларды жүзеге
асыру.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер Тiкелей нәтиже: 12 объектiнi аяқтау және 2 жоба бойынша құрылыс жұмыстарының көлемiн орындау.
Түпкiлiктi нәтиже: гидротехникалық ғимараттардың дұрыс қызмет көрсетуiн қамтамасыз ету және төтенше жағдайдың туындау қаупiн төмендету.
Уақытылығы: бекiтілген жұмыс жоспарына және жасалынған келiсiм шарттарға сәйкес.
Сапасы: Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс ережелерi мен нормаларына сәйкес.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
111-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы
объектiлерiн пайдалану"
деген 034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1030549 мың теңге (бiр миллиард отыз миллион бес жүз қырық тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексінің 135-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : шекаралас мемлекеттермен бiрлесіп пайдаланатын объектілерін қоса алғанда су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектілерінің толассыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : су берумен байланысты емес, республикалық меншiктегi су қоймалары мен басқа да гидротехникалық құрылыстардың функцияларын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

034


Су беру-
мен бай-
ланысы
жоқ
респуб-
ликалық
су шаруа-
шылығы
объектi-
лерiн
пайдалану

Республикалық су
шаруашылығы объектiлерi мен
құрылыстарында
пайдалану iс-шараларын
жүргiзу:
су астын зерттеу, ақауларды анықтай отырып, техникалық жағдайын анықтау;
линия жұмысшыларын ұстау;
электрокүш, механика-
лық, құрылыстың
көтерме-көлiк
жабдықтарын, су
торабының металл
жапқыштарына,
электролиниялар мен
байланыс жүйелерiне,
сондай-ақ өндiріс
орындары мен су
шаруашылығы объекті-
лерінің техникаларына жөндеу жүргiзу және
пайдалану;
гидротехникалық
құрылыстардың
жоғарғы және төменгi
бьефтерiн бекіту;
су шаруашылығы
объектілерiнде
каналдар мен су
қоймалардың
бөгетшелерiн,
беткейлердi бекіту
және басқа да жөндеу
жұмыстарын жүргізу,
каналдарды тазарту;
реттеу, тасқынға қарсы
жұмыстарды жүргізу;
су қоймаларының
параметрлерiн нақтылау
бойынша жұмыстар жүргізу;
гидротехникалық
ғимараттарды күзету.
Өзбекстан Республи-
касы, Қырғыз Республи-
касымен трансшекаралық
өзендерде орналасқан
су шаруашылық
объектiлерiн ұстауға
үлестік қатысу.
Зах-Келес Су шаруашылық жүйелерi
басқармасын ұстау.
Ресей Федерациясынан
берілетiн сумен
байланысты шығындардың
орнын толтыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ресур-
стары
жөніндегі
комитеті

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: республикалық меншiктегi 118 су шаруашылығы объектiлерi мен 10 мемлекетаралық объектiлерге пайдалану iс шаралары жүргiзiлуi.
Түпкiлiктi нәтиже: 118 республикалық және 10 мемлекетаралық объектiлердің техникалық жағдайы жақсарады және ауылдық тауар өндiрушілерге суармалы су қажеттi көлемде уақытылы берілуi.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: бiр республикалық су шаруашылығы объектiсiне пайдалану iс шараларын жүргізуге орта есеппен 5500 мың теңге және 10 мемлекетаралық объектiге орта есеппен 39200 мың теңге жұмсалады.
Уақытылы жүргiзiлуi: республикалық меншiктегi су шаруашылығы объектiлерiне және мемлекетаралық объектiлерге пайдалану iс шаралары бекiтiлген жұмыс пен қызмет көрсету жоспарына сәйкес iске асырылуы.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына және су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану Ережелерiне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
112-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ормандардың сақталуын және тұрақты дамуын қамтамасыз ету"
деген 036 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2286221 мың теңге (екi миллиард екi жүз сексен алты миллион екi жүз жиырма бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының Орман кодексiнiң 110-бабы ; 1997 жылғы 15 шілдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы ; 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы ; 2004 жылғы 9 шiлдедегi "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабы ; "Ормандарда өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1271 қаулысы ; "Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, молайту әрi орман өсiру жөнiндегi нормалар мен нормативтердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 53 қаулысы ; "2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" Бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632 қаулысы .
     3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ормандардың экологиялық және ресурстық әлеуетiн арттыру, орман ресурстарын ұтымды және сарқып тауыспай пайдалану, оларды күзету, қорғау және молықтыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : орман дақылдары тұқымдарының егiстік сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану деңгейiн айқындау; орман шаруашылығы саласындағы студенттер үшiн оқу практикаларын өткiзу; орман дақылдары тұқымының тұрақты базасын қалыптастыру және мұрагерлiк қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алу; орман орналастыру, аңшылық iсiн ұйымдастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды өткізу; ормандардың мемлекеттік есебi мен кадастрын жүргізу; орман және аңшылық шаруашылықтары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк талдамалармен қамтамасыз ету; Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағын құру; ормандарды авиациямен күзетудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асы жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

036


Орман-
дардың
сақталуын
және
тұрақты
дамуын
қамта-
масыз ету
2


100

Қазақ
мемле-
кеттiк
респуб-
ликалық
орман
дақыл-
дарының
тұқымын
дайын-
дайтын
мекеме

Тұқымды егістік
қасиеттерiне,
энтомологиялық және
фитопатологиялық
залалдануына сараптамадан өткiзудi
қамтамасыз ету, орман
зиянкестерi мен
ауруларының ошақтарын
болжау бойынша
мәлiметтер жинау
және ақпарат әзiрлеу
үшін штат саны 28
адамнан тұратын
мекеме ұстау.
Кеңсе жиһазын сатып
алу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

3


101

Сандықтау
оқу-өн-
дiрiстiк
орман
шаруа-
шылығы

Орман өрттерiнiң
алдын алу, оларды
байқау және жою,
ормандарды орман
зиянкестерi мен
ауруларынан қорғау
жөнiндегі iс-шараларды
жүргiзу; ормандарды
заңсыз кесуден қорғау;
табиғат пайдаланушылардың
орман пайдалану тәртiбi мен аң аулау
ережелерiн сақтауын
қамтамасыз ету; оқу
практикаларын ұйымдастыру және
өткізу; жабдықтар мен
басқа да негiзгi
құралдардың ағымдық
жөндеуi үшін штат
саны 39 адамнан
тұратын мекеменi ұстау.
Тракторлар сатып алу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

4


102

Тұрақты
орман
дақыл-
дарының
тұқымын
дайын-
дайтын
базасын
қалып-
тастыру

Тұрақты орман дақылдары тұқымының
базасын, соның iшiнде
тұрақты және уақытша
орман дақылдарының
тұқымы учаскелерін,
генетикалық
резерваттар,
артықшылығы бар
ағаштар мен екпелер
қалыптастыру, тұрақты
орман дақылдарының
тұқымы учаскелерiн
құру жөнiнде ұсыныстар
әзiрлеу, аналық орман
дақылдары тұқымы
плантацияларын құру
және перспективалы
нысандардағы отырғызу
материалын өсiру.
Мемлекеттік тапсырыс
шеңберінде "Алматы
орман селекциялық
орталығы" РМҚК-ы мен
"Көкшетау орман
селекциялық орталығы"
РМҚК-н трактор,
автомобиль, компьютер
техникасымен, терең
скважинаны қоса
алғанда суару
жүйесiмен, көмекшi
техникамен материалдық-техникалық
жарақтандыру.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

5


103

Орман-аң
аулауды
орна-
ластыру
және
орман
шаруа-
шылығын
жобалау,
орман
және
жануарлар
дүниесi сала-
сындағы
есепке
алу
және
биоло-
гиялық
негiздеме

Алматы және Маңғыстау
облыстарының 2007
жылдың орман
орналастыру шараларын
дайындық жұмыстары,
Ақтөбе облысының нысаналары бойынша
негізгі ережелердi
әзiрлеу.
Павлодар, Ақмола және
Шығыс Қазақстан
облыстарында далалық
орман-аңшылық орналастыру жұмыстарын
жүргiзу, тапсырыс
берушінің тапсырмасы бойынша орман
орналастыру жобаларын
өндiрiске енгізуге авторлық қадағалаулар
мен тексерулер жасау.
Ақмола, Шығыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан
облыстарының орман
мекемелерiнде камералдық орман
орналастыру жұмыстарын
жүргiзу;
камералдық орман орналастыру жұмыстарын
жүргiзу кезiнде ГИС
технологияларын қолдану және бағдарла-
малық қамтамасыз етудi
жетiлдiру; материал-
дарды электрондық әдіспен өңдеп, статистикалық есептілікті қабылдау
және жинақтау.
Жобалау-іздестiру жұмыстарын жүргізу: 2005 жылғы іздестiру бойынша камеральдық жұмыстар, соның ішінде:
"Семей орманы" мемлекеттiк табиғи
орман резерваты мен
"Көкшетау" мемлекеттік
ұлттық табиғи паркi
ормандарының өртке
қарсы құрылғысының
жұмыс жобасы;
Батыс Алтай және
Наурызым мемлекеттiк
табиғи қорықтары;
"Семей орманы"
мемлекеттiк табиғи
орман резерваты мен
"Көкшетау" мемлекеттік
ұлттық табиғи паркi
ормандарының өртке
қарсы құрылғысы жұмыс
жобасының мемлекеттiк
экологиялық сарапта-
масын қамтамасыз ету;
Алматы орман
селекциялық орталығы
суармалы аймақтық
орман селекциялық-
тұқым шаруашылығы
кешеннiң жобалау-
сметалық құжаттамасын
әзiрлеу, келiсу және
оның сараптамасы;
Алматы орман селек-
циялық орталығы аймақтық орман селекциялық-тұқым
шаруашылығы кешенiнің
жобалау-сметалық
құжаттамасының
сәулет-құрылыс сараптамасын өткiзу
және мемлекеттiк
экологиялық
сараптамаларын
қамтамасыз ету.
Жаңа далалық іздестiру
жұмыстарын жүргiзу:
Қарқаралы мемлекеттiк
ұлттық табиғи паркі,
Баянауыл мемлекеттiк
ұлттық табиғи паркi
ормандарының өртке
қарсы құрылғысының
жұмыс жобасы;
Іле Алатауы мемлекеттiк ұлттық
табиғи паркiнiң орман
көмкермеген жерлердiң
ормандануының жұмыс
жобасы және жабайы
жемістi екпелерiн
қалпына келтiру;
Солтүстік Қазақстан
облысының Соколов
орман питомнигінiң,
суармалы питомнигi мен
плантациялары бар
Көкшетау орман
селекциялық орталығының, Алматы облысы Қаскелең орман питомнигiнің ұйымдастыру-шаруашылық
жоспары мен суландыру-
дың жұмыс жобасы;
орман және жануарлар
дүниесi саласында
есепке алу мен
биологиялық негіздеме-
лер жүргiзу;
мемлекеттiк тапсырыс
шеңберiнде "Қазақ
орман орналастыру
кәсiпорыны" РМҚК-нi
бастапқы орман бағалау
ақпараттарын өңдеуге
арналған бағдарламалық
қамтамасыз етумен,
ұйымдастыру техникасы-
мен материалдық-техни-
калық жарақтандыру.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

6


104

Астана
қаласының
жасыл
желектi
санитар-
лық-
қорғау
аймағы

Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық
жасыл аймағын құру,
соның iшiнде: жер пайдаланушыларға
шығындарды өтеу;
2005 жылдың ізденістерi бойынша камералдық жобалау жұмыстарын жүргізу;
2005 жылдың жұмыс
жобаларының сәулет-құрылыс және мемлекеттiк экология-
лық сараптамасы;
Астана қаласының жасыл аймағын құрудың
жұмыс жобасын авторлық
қадағалау.
Жаңа далалық іздестiру
жұмыстарын жүргiзу.
Астана қаласының қала шетiндегі аймағы
шегінде қорғаныштық
екпелер құрудың, Шортанды орман
питомнигінiң
ұйымдастыру-
шаруашылық жоспары
мен оны суландырудың,
"Жасыл Аймақ" РМК
орман дақылдары
тұқымының плантациясын
суландырудың жұмыс
жобасы;
мемлекеттік тапсырыс шеңберiнде "Жасыл аймақ" РМК-нi автотрактор техникасы-
мен, тұрғын вагонмен, тiркемемен, арнайы тягачпен материалдық-
техникалық жарақтандыру.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

7


105

Орманды
әуеден
қорғау

5639 мың гектар
алқапта бүлiнген
екпелердi байқау, осы
екпелердi есепке алу
және олардың жай-күйiн
қадағалау бойынша оның авиациямен қарауылдау және аэрокөрiлiмдік орман-патологиялық
бақылау;
бақылаушы-ұшқыштар
оқыту және мемлекеттiк
тапсырыс шеңберінде
"Қазақ ормандарды
авиациялық қорғау және
орман шаруашылығына
қызмет көрсету базасы"
РМҚК өрт сөндiру, жеке
қорғаныс, байланыс
құралдарымен және
автокөлiкпен
материалдық-техникалық
жарақтандыру.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: тұқымның егiстік қасиеттерiне сертификаттар, себуге әзiрленген тұқымды өңдеу жөнiнде ұсыныстар алынды, Қазақ мемлекеттiк республикалық орман дақылдарының тұқымы мекемесi үшін кеңсе жиһазының 10 жинағы сатып алынды; Сандықтау оқу-өндiрiстiк орман шаруашылығы орман қоры орман өрттерiнен және заңсыз ағаш кесуден сақтап қалынды, Қазақ мемлекеттiк агротехникалық университетінің саны 25-ке дейiнгi студенттердің орман шаруашылығын жүргiзу жөнiнде өндiрiстiк практикадан өтуi жүзеге асырылды, Сандықтау оқу-өндiрiстiк орман шаруашылығы материалдық-техникалық базасы 2 бiрлiк тракторлармен жарақтандырылды, 3172 гектар уақытша орман тұқымы учаскелерi таңдап алынды; 664 гектар тұрақты орман тұқымы учаскелерiн құру жөнiнде алқаптар таңдап алынды және ұсыныстар әзiрлендi; 32 гектар орман тұқымы плантациялары отырғызылды; 324 гектар артықшылығы бар екпелер iрiктеп алынды; 175 дана артықшылығы бар ағаштар iрiктеп алынды; 13452 гектар алқапта генетикалық резерваттар бөлiндi; 3 гектар жергiлiктi және жерсiндiрiлген тұқымдар будандарының перспективалы нысандарынан аналық және орман тұқымы плантациялары құрылды; 100000 дана жергiлiктi және жерсiндiрiлген тұқымдар будандарының перспективалы нысандарының отырғызу материалы өсiрiлдi; 3 гектар питомниктер ұйымдастырылды; Алматы және Көкшетау орман селекциялық орталықтары үшін сатып алынды: автомобиль - 2 бiрлік, трактор - 1 бiрлiк, компьютер - 3 бiрлік, тереңдiк скважинасы бар суару жүйесi - 1 жинақ, спутниктi телефон - 2 бiрлік, соқа-мала - 2 бiрлік, мотоблоктың культиваторы - 2 бiрлік, аспалы құралы бар минитрактор - 2 бiрлік, кеңсе жиһазы.
2007 жылдың орман орналастыру шараларына дайындық жұмыстары жүргiзiлдi: Алматы облысында - 706,8 мың гектар; Маңғыстау облысында - 242,4 мың гектар; орман орналастыру нысаналары аэрофототүсiрмелерiмен, ғарыштүсiрмелерiмен қамтамасыз етiлдi; топокарталар, шаруашылықаралық жерге орналастыру жоспарлары, аудандық және облыстық карталар сатып алынды; Ақтөбе облысының нысаналары бойынша негiзгi ережелер әзiрлендi.
Далалық орман орналастыру жұмыстары жүргiзiлдi: Павлодар облысында - 178,2 мың гектар; Ақмола облысында - 248,3 мың гектар; Шығыс Қазақстан облысында - 8,3 мың гектар; тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша орман орналастыру жобаларының өндiрiске енгiзiлуiне авторлық қадағалаулар мен тексерулер жүргiзiлдi.
Орман мекемелерiнде камеральдық орман орналастыру жұмыстары атқарылды: Ақмола облысында - 86,7 мың гектар; Шығыс Қазақстан облысында - 121,1 мың гектар; Солтүстiк Қазақстан облысында - 131,0 мың гектар, камеральдық орман орналастыру жұмыстарын жүргiзу кезiнде ГИС технологиялары қолданылды және бағдарламалық қамтамасыз ету жетiлдiрiлді, материалдарды электрондық өңдеумен статистикалық есептiлiктi қабылдау және жинақтау жүзеге асырылды.
Жобалау-іздестiру жұмыстары жүргiзiлдi: 2005 жылғы iздестiру бойынша камеральдық жұмыстар: "Семей орманы" мемлекеттік табиғи орман резерваты ормандарының өртке қарсы құрылғысының жұмыс жобасы - 658,8 мың гектар; "Көкшетау" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi ормандарының өртке қарсы құрылғысының жұмыс жобасы - 182,1 мың гектар; Батыс Алтай және Наурызым мемлекеттiк табиғи қорығы ормандарының өртке қарсы құрылғысының мемлекеттік экологиялық сараптамаларының қорытындысы - 247,5 мың гектар; "Семей орманы" мемлекеттiк табиғи орман резерваты мен "Көкшетау" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi ормандарының өртке қарсы құрылғысының мемлекеттік экологиялық сараптамалары - 840,9 мың гектар; Алматы орман селекциядық орталығы суармалы аймақтық орман селекциялық-тұқым шаруашылығы кешенінің жобалау-сметалық құжаттамасы әзiрлендi, келiсiлдi және оған сараптама жасалды - 149 гектар; Алматы орман селекциялық орталығының суармалы аймақтық орман селекциялық-тұқым шаруашылығы кешенiнiң жобалау-сметалық құжаттамасы әзірленді, келісілді және оған сараптама жасалды - 149 гектар; Алматы орман селекциялық орталығының аймақтық орман селекциялық-тұқым шаруашылығы кешенінің жобалау-сметалық құжаттамасының сәулет-құрылыс және мемлекеттiк экологиялық сараптамасы өткiзiлдi - 149 гектар;
Жаңа далалық іздестіру жұмыстары: Қарқаралы мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi ормандарының өртке қарсы құрылғысының жұмыс жобасы - 90,3 гектар; Баянауыл мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi ормандарының өртке қарсы құрылғысының жұмыс жобасы - 50,7 гектар; Іле Алатауы мемлекеттiк ұлттық табиғи паркінің жабайы жемiстi екпелерiн қалпына келтiру және орман баспаған жерлердің ормандануының жұмыс жобасы - 2700 гектар; Солтүстiк Қазақстан облысының Соколов орман питомнигының ұйымдастыру-шаруашылық жоспары мен суландырудың жұмыс жобасы - 50 гектар; Көкшетау орман селекциялық орталығы суарылатын питомнигы мен плантациясы бар аумағының ұйымдастыру-шаруашылық жоспарының жұмыс жобасы - 192 гектар;
Алматы облысының Қаскелең орман питомнигының ұйымдастыру-шаруашылық жоспары мен суландырудың жұмыс жобасы - 45 гектар;
Астана қаласы мен оның қала шетiндегi аймағы жағдайында қаланы көгалдандыру мен сортаң және батпақты жерлерiнде ағаш екпелерiн құрудың тәсiлдерi мен технологияларын айқындау жөнiнде ұсыныстар әзiрлендi; Батыс Алтай мемлекеттiк табиғи қорығы мен Шарын мемлекеттiк ұлттық табиғи паркінің аумағын кеңейту жөнiнде табиғи-ғылыми және техникалық-экономикалық негiздемелер әзiрлендi; ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару жоспарын әзiрлеу әдiстемесi; орман қорының жай-күйi туралы есеп; Қатон-Қарағай мемлекеттiк ұлттық табиғи паркiнiң түзетiлген техника-экономикалық негіздемесi жасалды; ормандарды экономикалық тұрғыдан бағалаудың әдiстемесi әзiрленді, түбiрiмен босатылатын сүрек дайындау ақысының базалық ставкалары нақтыланды; мемлекеттiк орман қорын санаттарға жатқызу жөнiнде ұсыныстар әзiрлендi; Жоңғар Алатауындағы алма күйесi мен басқа да жапырақ кемiрушi зиянкестердің биоэкологиясы зерттелдi және ғылыми негiзделген ұсыныстар жасалды; Ертiс бойының қарағайлы ормандарында қылқан жапырақты ағаштарды кемiрушi зиянкестермен күрес шаралары әзiрлендi; қайың ағаштарының кеуiп қалу эхтиологиясы анықталды және аурудан қорғау шаралары әзiрлендi; ағаш және бұта тұқымдарын микроклон арқылы көбейтудің биотехнологиялық әдiстерi жасалып, орман шаруашылығы тәжiрибесiне енгiзiлдi; шынжыр табанды орман өртiн сөндiру машинасының жобалау-сметалық құжаттамасы әзiрлендi және оның тәжiрибелiк үлгiсi жасалды; киiктер санының жай-күйi туралы есеп; аңшылық минимумы бойынша тестiлеудің электронды жүйесi мен аңшыларды есепке алудың электронды жүйесi ұйымдастырылды; аң аулау объектiсi болып табылатын жануарлар түрлерінің жай-күйiне баға берiлдi.
"Қазақ орман орналастыру кәсiпорыны" РМҚК 12 жұмыс орындық бастапқы орман бағалау ақпараттарын өңдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз етумен, 10 бiрлiк компьютермен, 1 бiрлiк түрлi-түстi ағынды принтермен жарақтандырылды.
Жер бөлу, жобаны табиғи жағдайға алып шығу - 8000 гектар; 10,5 млн.дана отырғызу материалы өсiрiлдi; 155 гектар орман тұқымы плантациялары құрылды; 9 тұқым ағаш тұқымдарын аудандастырудың бiрiншi кезеңi өткiзiлдi; 5000 гектар отырғызар алдында топырақ өңдеп отырғызылды; 5100 гектар бұрнағы жылдары отырғызылған орман дақылдарымен толықтырылды, 4,2 млн. дана отырғызу материалы сатып алынды; 1999-2006 жылдарғы 19602,8 гектар екпелерге күтiм жасалды; 33043 гектар орман екпелерi қорғалды; 2007-2008 жылдары отырғызу үшiн 1000 гектар жер дайындалды; 7700 гектар орман екпелерiне күтiм жасалды; жер пайдаланушылардың шығындары өтелдi; техника жөнделдi.
2005 жылғы iздестiру бойынша камеральдық жобалау жұмыстары: Астана қаласының қала шетiндегi аймағының шегiнде (батыс бағыты) қорғаныштық екпелер құрудың жұмыс жобасы - 10000 гектар; Астана-Луговое бағытындағы магистраль бойынша ландштафтық-рекреациялық екпелер құрудың жұмыс жобасы - 3000 гектар;
Астана-Малиновка бағытындағы магистраль бойынша ландштафтық-рекреациялық екпелер құрудың жұмыс жобасы - 2000 гектар. 2005 жылдың жобасын табиғи жағдайға алып шығу - 15000 гектар; 2005 жылғы жұмыс жобаларының сәулет-құрылыс және мемлекеттiк экологиялық сараптамасы - 3 дана; Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағын екпелерiн құрудың жұмыс жобасын авторлық қадағалау - 7 жоба.
Жаңа далалық іздестiру жұмыстары: Астана қаласының қала шетiндегi аймағының шегiнде (оңтүстiк бағыты 1 кезек) қорғаныштық екпелердi құрудың жұмыс жобасы - 7000 гектар;
Астана қаласының қала шетiндегi аймағының шегiнде (оңтүстiк бағыты ІІ кезек) қорғаныштық екпелер құрудың жұмыс жобасы - 8000 гектар; Шортанды орман питомнигының ұйымдастыру-шаруашылық жоспары мен суландырудың жұмыс жобасы - 69 гектар; "Жасыл Аймақ" республикалық мемлекеттiк кәсіпорнының орман дақылдары плантациясын суландырудың жұмыс жобасы - 155 гектар;
"Жасыл Аймақ" республикалық мемлекеттiк кәсіпорны 9 бiрлiк автомашиналармен, 4 бiрлiк тұрғын вагондармен, 1 бiрлiк тiркемемен, 1 бiрлiк арнайы тягачпен; 21 бiрлiк тракторлармен жарақтандырылды.
Ұшу сағаты жүргiзiлдi, 3 байқаушы-ұшқыш оқытылды, "Қазақ ормандарды авиациялық қорғау және орман шаруашылығына қызмет көрсету базасы" РМҚК 1 бiрлiк микроавтобуспен, 2 бiрлiк автомашинамен, 29 бiрлiк байланыс құралдарымен, өрт сөндiру және жеке қорғау құралдарымен жарақтандырылды.
Түпкi нәтиже: орман питомнигiнде стандартты отырғызу материалы алынды, орман қорының сақталуы қамтамасыз етiлді, ормандарды молықтыру және орман өсiру алқаптары кеңейтiлдi, орман орналастыру жобалары, жобалық iздестiрулер мен техника-экономикалық негiздемелер алынды, орман өрттерi қамтыған алқаптар азайды, орман қорының бiр жану алқабы 1 гектарға дейiн қысқарды.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 гектар уақытша орман тұқымдары учаскелерiн құру 1252 теңгенi құрайды, 1 артықшылығы бар ағаш iрiктеу - 5277 теңге тұрады, 1 га орман орналастыру жұмыстары 71,21 теңге, 1 га жобалық-iздестiру 6446 теңге, 1 га жасыл аймақ құру бойынша жобалық-iздестiру 1380 теңге, 1 га орман отырғызу 14725,8 теңге, 1 га орманды авиациямен күзету және аэрокөрiлiмдiк орман-патологиялық бақылау 129,5 теңге тұрады.
Уақтылығы: өртке қарсы және ормандарды қалпына келтiру iс-шараларын, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу, материалдық-техникалық жарақтандыру, орман тұқымы плантацияларында ағаш отырғызу және перспективалы нысандағы отырғызу материалын өсiру, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ормандарын өртке қарсы жабдықтау жобаларын және республиканың орман күзетi мекемелерiнде ұйымдастыру-шаруашылық жоспарының жобаларын әзiрлеу, жобаларға сәйкес ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізу, ормандарды авиациямен күзету туралы ережеге сәйкес және жұмыстар атқару, қызметтер көрсету және тауарлар сатып алу кестесiне сәйкес авиациямен орман күзету жұмыстарын орындау.
Сапасы: келiп түскен бүкiл тұқым қорының тұқымын анализбен жүз пайыз қамту және оны сертификаттау, питомниктер мен орман дақылдарында отырғызу материалының шығымы нормативтерiне сәйкес тұқымның өсіп-өну пайызы, мұрагерлiк сапасы жақсартылған отырғызу материалын алу, ГИС технологияны қолданып орман орналастыру жұмыстарының құнын кеміту және бағдарламамен қамтамасыз етудi жетiлдiру, орман орналастыру жұмыстарының кезеңдiлiгiн нормативтi мөлшерге дейiн жеткiзу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың өртке қарсы құрылғысы үшін іздестіру жүргізу, көп жылғы деректермен салыстырғанда бiр өрттің орташа алқабының артып кетуiне жол бермеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
113-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры"
деген 037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 131620 мың теңге (бiр жүз отыз бiр миллион алты жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы ; 2004 жылғы 9 шiлдедегi "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22, 47-баптары ; 2003 жылғы 29 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің N 1344 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : балық қорларын ұтымды пайдалану, балықтың құнды түрлерінің гендiк қорын сақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : санының өсуiне мониторинг жүргізу, балықтың жай-күйiн және кәсiпшiлiк балық табындары қорын бағалау; оларды тұрақты пайдалану жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу; Балықты жiберу мен жерсiндiру схемасын әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

037


Балық
ресурс-
тарын
мемле-
кеттiк
есепке
алу және
оның
кадастры

Кәсiпшілiк аудандардың
балық өнiмдiлiгi мен
халықаралық және
республикалық маңызды
iрi балық шаруашылығы
су қоймаларынан жалпы
аулау рұқсаттамасын
анықтау.
Кәсiптiк балық табындары қорының жай-күйiн бағалау негiзiнде облыстық маңыздағы (Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Батыс
Қазақстан, Қарағанды,
Қызылорда, Қостанай,
Павлодар, Солтүстік
Қазақстан, Оңтүстiк
Қазақстан және Алматы
облыстары) су
қоймаларынан жалпы
аулау рұқсаттамасын
анықтау.
Шекаралас ағын сулардың режимiн гидрологиялық талдау
және олардың биоресурстарды
қалыптастыруға әсерiн
анықтау.
Су қоймаларына балықты жiберу мен жерсiндiрудің республикалық
схемасын әзiрлеу.
Каспий теңiзiндегі
балық қорын мемлекет-
аралық зерттеу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Балық
шаруа-
шылығы
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже: шекаралас және iшкi су қоймаларынан аулаудың тиiмдi рұқсаттамасын анықтау жөнiндегi есебi; Қазақстан Республикасы балық кәсiпшiлiгiнiң барлық су қоймаларына 100%-дық жерсiндiру схемасы, Каспий теңізiнiң балық қорын зерттеу жөнiндегi халықаралық экспедицияның есебi.
Соңғы нәтиже: балық ресурстарын сақтау мақсатында iшкi су қоймалары мен Каспий теңізінiң оңтайлы қолдану және кәсіптiк балық қорын сақтау жөнiндегi ұсыныстар әзiрленген.
Қаржы-экономикалық нәтиже: шекаралас және iшкi су қоймаларынан аулаудың тиiмдi рұқсаттамасын анықтау жөнiндегi есебiнiң құны 104886 мың теңге, Қазақстан Республикасы балық кәсiпшiлiгінің су қоймаларын жерсiндiру схемасының құны 6724 мың теңге, Каспий теңізінің балық қорын зерттеу жөнiндегi мемлекетаралық зерттеу жөнiндегi есебінің құны 20000 мың теңге.
Уақтылығы: Каспий теңiзінің су биоресурстары жөнiндегi халықаралық Комиссиясының жыл сайынғы отырысына каспий жанындағы мемлекеттердің балық ресурстарын пайдаланудың оңтайлы негiздемесiн және жануарлар дүниесiн пайдаланушылар арасындағы балық аулаудың жыл сайынғы лимиттер мен квоталарын бөлу үшiн, жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы заңнамасы нормаларының талаптарына сәйкес жануарлар дүниесiнiң жай-күйiн жыл сайын бағалау.
Сапасы: ғылыми кеңестің дұрыс қорытындысының бар болуы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
114-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Балық ресурстарын молайту"
деген 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 623187 мың теңге (алты жүз жиырма үш миллион бiр жүз сексен жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 2004 жылғы 9 шілдедегi "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 47-бабы ; 2003 жылғы 29 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің N 1344 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы су тоғандарында кәсіпшiлiк балық қорларын толықтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жас балықтарды жасанды жолмен өндiру; балықтардың тиiмдi мекендеуiне және табиғи өсiп өнуiне жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

038


Балық
ресурс-
тарын
молайту

Құнды жас балық
түрлерiн өсiру
(бекiре, тұқы, ақсаха
және өсiмдiкқоректi).
Атырау облысының Орал
және Қиғаш өзендерi
сағаларында түп
тереңдету жұмыстарын
жүргізу.
Балық өндiрiсiмен
айналысатын кәсiпорындардың
материальдық-
техникалық базасын
дамыту.

Ақпан-
қараша

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Балық
шаруа-
шылығы
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже: Қазақстан Республикасының 35 су қоймаларына балық жiберiлген; Орал және Қиғаш өзендерінің балық жолы каналдарына балық өсiру-мелиорациялық жұмыстары 10,9 шақырымға жүргізiлген; Құнды жас балық түрлерiн су қоймаларына жiберудi ұлғайту: бекiренi - 4,5%-ға (7000 мың дана көлемiнде), тұқы, ақсақа және өсiмдікқоректi - 36,6%-ға (187020 мың дана көлемінде); Атырау облысының Орал және Қиғаш өзендерiн 535,3 мың текше метр тұнба шығару жолымен балық жолы каналдары түбiн тереңдету нәтижесiнде балықтардың уылдырық шашу мен жайып семiрту жерлерiне көшiп-қонуын қамтамасыз ету. Балық шаруашылығы кәсiпорындары жұмысының тиiмдiлiгін арттыру үшiн 5 бiрлiк арнайы автокөлік, 4 бiрлiк арнайы техника сатып алынған.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының балық ресурстарын қалпына келтiру мен тұрақты пайдалану.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 дана жас бекiренi өсiрудің құны - 13,43 теңге, жылға дейiнгi тұқы және өсiмдікқоректi - 5,95 теңге, жылдық тұқы және өсiмдiкқоректi - 19,64 теңге, екi жылдық тұқы және өсiмдiкқоректi- 13,60 теңге, ақсаха құрты - 0,15 теңге, тұқы құрты - 0,05 теңге, Атырау облысының Орал және Қиғаш өзендерiн 1 текше метр тұнба шығару құны - 410,98 теңге.
Уақтылығы: өсiру биотехникасының талаптарына сәйкес су қоймаларына құнды жас балық түрлерiн жiберу; уылдырық шашу мен қайту уақыты есебiн қоса, жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы заңнамасы нормаларының талаптарына сәйкес балық өсiру-мелиорациялық жұмыстарын жүргiзу.
Сапасы: 1 дана жас бекiренің салмағы - 3 г., жылға дейiнгi ақсаха және өсiмдікқоректi - 25 г., жылдық ақсаха және өсiмдiкқоректі - 30 г., екi жылдық ақсаха - 150 г., Атырау облысының Орал және Қиғаш өзендерiнiң балық жолы каналдары параметрлерiнiң техникалық жобамен сәйкестiгi; сатып алынатын техниканың сапа сертификатының талаптарына сәйкестiгi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
115-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және жануарлар
дүниесiн сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету"
деген 040 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2272814 мың теңге (екi миллиард екi жүз жетпiс екi миллион сегiз жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 1997 жылғы 15 шілдедегi "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы ; 2004 жылғы 9 шiлдедегi "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-15-баптары ; "Республикадағы жыртқыштардың жекелеген түрлерiнің санын реттеу жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 5 қыркүйектегi N 1230 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын 2030 жылға дейiн дамытудың және орналастырудың тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 10 қарашадағы N 1692 қаулысы ; "Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, молайту әрi орман өсiру жөнiндегi нормалар мен нормативтердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 53 қаулысы ; "Тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердi сақтаудың және қалпына келтiрудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2005 жылғы 25 наурыздағы N 267 қаулысы ; "2005-2007 жылдарға "Жасыл ел" Бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiк табиғи-қорық қоры мен орман қорының объектілерiн, биологиялық саналуандықты сақтау, қалпына келтiру және кеңейту, Қазақстанның сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарларының түрлерi мен киiктерiнiң санын сақтау және қалпына келтiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттiк табиғи-қорық қоры мен орман қорының объектiлерiн қорғау, жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және дамыту, табиғи кешендердi сақтаудың ғылыми әдiстерiн әзiрлеу және енгізу, жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердің кәсiпшiлiк санына қол жеткiзу мақсатында олардың табиғи еркiндiк жағдайында таралымдарын сақтау және биологиялық жағынан негiздей отырып жыл сайынғы өсiмiн ұлғайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

040


Ерекше
қорға-
латын
табиғи
аумақ-
тарды
және жануарлардүниесiн
сақтау
мен
дамытуды
қамта-
масыз ету
2


100

Ерекше
қорға-
латын
табиғи
аумақтар

Жалпы штат саны 2737
бiрлік болатын "Ертіс
орманы" және "Семей
орманы" - 2 мемлекеттік табиғи
орман резерватын;
Ақсу-Жабағылы,
Алакөл, Алматы,
Барсакелмес, Батыс
Алтай, Қаратау, Қорғалжын, Марқакөл, Наурызым, Yстiрт - 10 мемлекеттiк табиғи қорығын; "Алтын Емел", Баянауыл, Іле Алатауы, Қарқаралы, Қатон-Қарағай, "Көкшетау", Сайрам-Өгем және
"Шарын" 8 мемлекеттiк
ұлттық табиғи паркiн
ұстау.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мемлекеттік мекемелерi
кадрларының бiлiктiлiгін арттыру.
Өртке қарсы іс-шаралар
жүргiзу және ормандарды молықтыру.
"Семей орманы" мемлекеттік табиғи орман резерваты үшiн
үй-жайлар мен құрылыстар: Морозов
филиалы үшін
жанар-жағармай
материалдарын
сақтайтын қойма,
Соснов орманшылығы
үшін кеңсе үйiн,
Семей филиалы үшін
жөндеу шеберханасын,
Семей филиалы үшін
өндiрiстiк шеберхана
сатып алу.
Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының туристік базасын күрделi жөндеу (15.03.2005 жылғы N 004/05 МС); Шарын мемлекеттiк ұлттық табиғи паркінің әкiмшiлiк ғимараты мен қонақ үйiн (17.03.2005 жылғы N 7-135/05 МС), кордондарын (25.03.2005 жылғы
N 7-144/05 МС) күрделi
жөндеу; Yстiрт
мемлекеттік табиғи
қорығының кордондарын
күрделi жөндеу
(13.10.2004 жылғы
N 15-288/04 МС);
Алакөл мемлекеттік
табиғи қорығының
әкімшілік ғимаратын
күрделi жөндеу
(11.03.2005 жылғы
N 7-108/05 МС).
20 ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар үшін
негiзгi құралдар,
құрал-саймандар, қару,
киiм, байланыс
құралдарын, ұйымтехникасын,
автокөлік, арнайы
техника және тракторлар сатып алу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

3


101

Киiктер-
дi,
тұяқты
жабайы
жануар-
лардың
құрып
бара
жатқан
түрлерiн
сақтау
және
олардың
санын
қалпына
келтiру

Республика аумағында
төлдеу және басқа да
маусымдық топталу
орындарында киiктердi
қорғау.
Киiктердiң қоныс аудару жолдарында, төлдеу, қыстау және басқа да мекендеу орындарында қасқырлар ату.
Жабайы тұяқты жануарлардың сирек
кездесетiн және
жойылып бара жатқан
түрлерiн қорғауды
жүзеге асыру.
Сирек кездесетiн және
жойылып бара жатқан
жабайы тұяқты
жануарлардың есебiн және бақылауын
(мониторингін)
ұйымдастыру және
таралымдардың
жай-күйiне үнемi
жедел баға берiп
отыру.
Табиғи таралу аймақ-
тары шегінде тоғай кермаралын, қарақұйрықты, арқар
мен құланды жерсiндiру.
Мемлекеттiк тапсырыс
шеңберiнде "Охотзоопром" ӨБ"
РМҚК-н: автокөлiкпен,
байланыс құралдарымен,
түрлі-түстi сурет
және видеоаппарату-
рамен материалдық-
техникалық
жарақтандыру.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: 3540477 гектар алқапта 20 ерекше қорғалатын табиғи аумақты қорғау және ұтымды пайдалану, жүргізiлген орман дақылдарын отырғызу жұмыстарының алқабы - 3668 гектар; өртке қарсы iс-шаралар алқабы - 35340 км; ормандарды молықтыру алқабы - 4,06 мың гектар.
20 ерекше қорғалатын табиғи аумақ: 340 бiрлiк жазғы нысанды киiммен, 607 бiрлiк қысқы нысанды киiммен, 1 бiрлiк су таситын автомобильмен, 9 бiрлiк қорапты автомобильмен, 53 бiрлiк жинақталған компьютерлермен, 31 бiрлiк орман өртiне қарсы мотопомпалармен, 24 бiрлiк мотоциклдермен, 35 бiрлiк қарумен, 13 бiрлiк күзет машиналарымен, 3 бiрлiк өрт сөндiру машиналарымен, 1 бiрлiк принтермен, 31 бiрлiк радиостанциялармен, 14 бiрлiк тракторлармен жарақтандырылатын болады, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 47 маманы бiлiктiлiк деңгейiн арттырады, питомниктердегi отырғызу материалы 29,5 млн. данаға көбейеді, 1500 бас қасқыр атып алынады, киiктердің және жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi таралымдарының саны олардың табиғи өсiмiн молайту деңгейiнде сақталады.
"Охотзоопром" ӨБ" РМҚК 2 бiрлiк күзет машиналарымен, 1 бiрлiк қорапты автомобильмен, 19 бiрлiк радиостанцияларымен, 20 бiрлiк қабылдағыштармен, 10 бiрлiк цифрлы фотоаппараттармен, 12 бiрлiк цифрлы бейнекамераларымен жарақтандырылатын болады.
Түпкi нәтиже: табиғи-қорық қоры объектiлерінің сақталуы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар алқабы 7,9% ұлғаяды, киiктердің және жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерінің саны тұрақтанады, сондай-ақ олардың таралу аймақтары бойынша олардың таралымдарын сан өсiмінің есептiк деректерiмен тiркелген орнықты даму деңгейiне дейiн қалпына келтiру.
Уақтылығы: жұмыстар атқарудың, қызметтер кәрсетудiң және тауарлар сатып алудың бекiтiлген жоспарларына сәйкес өртке қарсы жұмыстар және ормандарды молықтыру жөнiнде iс-шаралар жүргiзу, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын өткізу, материалдық-техникалық жарақтандыру және 20 ерекше қорғалатын табиғи аумақтың кадрларының біліктілігін арттыру, Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспарына сәйкес киiктердi және жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерiн сақтау және өсiмiн молайту үшiн нормативтiк құқықтық және ұйымдық-шаруашылық шараларын жүргізу.
Қаржы-экономикалық нәтиже: ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 1 гектарын қорғау, молықтыру және онда өртке қарсы iс-шаралар жүргiзу 527,5 теңгенi құрайды.
Сапасы: орман өрттерi қамтыған алқаптардың қысқаруы, қазiргi ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың өздерінің табиғи жағдайында сақталуы, табиғи-ғылыми және техникалық-экономикалық негiздемелерге сәйкес жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру, жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерінің санын қазiргi бар деңгейде сақтау, киiктер санын 10% көбейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
116-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Нұра-Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын
оңалту және басқару"
деген 041 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 167660 мың теңге (бiр жүз алпыс жетi миллион алты жүз алпыс мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз (Нұра өзенiн тазарту жобасы) туралы келiсiмдi бекіту туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 26 мамырдағы Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : өзен арнасы мен оған iргелес аудандарды сынаппен ластанудан тазарту арқылы Нұра өзенi алабы аумағында тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың қауiпсіз, тиiмдi, аз шығынды баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне өспелi мұқтаждығын қанағаттандырады, сондай-ақ су тасқынын басқару үшiн және экологиялық мақсатта судың шығынын бақылауды қайта жүргiзуге мүмкiндiк бередi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жоба аумағында судағы сынаптың жоғары концентрациясын төмендету (3000 ПДК-дан ПДК-ға дейiн); жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгіне дейiн (240 млн. м 3 )
Ынтымақ су қоймасын жаңғырту, қазiргi уақытта жылдық орта есеппен алғандағы реттелмеген көлемi - 40 млн. м 3 ; Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттердi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асы жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

041


Нұра-Есiл
өзендерi бассей-
нiнiң
қоршаған
ортасын
оңалту
және
басқару
2

(Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31. N 470б қаулысымен)

3


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Нақтыланған жобаны
жасау бойынша
консультанттардың
қызметiне төлеу.
Жоба шеңберiнде
құрылыс жұмыстары
бойынша құрылыс
және техникалық
бақылауды iске асырушы
консультанттардың
қызметіне төлеу.
Құрылысқа жер бөлiп бергенi үшін өтемақы
төлеу.
Операциялық шығындар-
мен қоса, жергiлікті консультанттардың қызметiне төлеу.
Жарнама-ақпараттық
қызметтер үшін ақы
төлеу.
Валюталық операциялар жасағаны үшін лицензиялық алымды төлеу.
Операциялар жүргізгенi
үшін екiнші деңгейдегі
банктің комиссиясын
төлеу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су
ресурс-
тары
жөніндегі
комитеті

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: нақты жобалауды әзiрлеу жөнiндегi есептер; құрылыс жұмыстарына жүргiзiлген бақылаудың есептерi.
Түпкiлiктi нәтиже: оң сараптау қорытындылары бар егжей-тегжейлi жобалау нәтижелерi.
Қаржы-экономикалық нәтиже: сынап қалдықтарының 1 текше метрiн көму құны - 2500 теңге.
Уақтылығы: қызметтер мен жұмысты ұсыну бастапқы тiзбеге сәйкес.
Сапасы: ПДК деңгейiне дейiн ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамын төмендетедi.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
117-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Агроөнеркәсiп кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 042 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2123240 мың теңге (екi миллиард бiр жүз жиырма үш миллион екi жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi :
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi "Ғылым туралы" Заңының 26-бабы ; Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегi "Агроөнеркәсіптік кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Заңының 11 және 17-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145 "Республикалық бюджеттің қаражаты есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2002 жылғы 27 желтоқсандағы N 1385 "Мемлекеттiк ғылыми- техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргiзу ережесiн бекіту туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : агроөнеркәсiп кешенi салаларының тұрақты дамуы; ауыл шаруашылық өндiрiсінің тиiмділігін арттыру, халықаралық талаптарға сәйкес бәсекеге қабiлеттi ауыл шаруашылық өнiмдерiн өндiру; агроөнеркәсiп кешенiнiң қазiргi жағдайын талдау және дамуының перспективалық бағыттарын анықтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : өсiмдіктердің, жануарлардың және микроағзалардың гендiк ресурстарын қалыптастыру, зерттеу және сақтау; ауыл шаруашылық, жемiс-жидек, орманқұрастыратын және басқа дақылдардың сорттары мен гибридтерінің, жануарлардың, құстардың, аралардың, балықтардың тұқымдарының, түрлерінің, кросстарының қолда барларын жетiлдiру және жаңа түрлерiн шығару; ауыл шаруашылық дақылдардың сорттары мен гибридтерінің түпнұсқалық тұқым шаруашылығын ұйымдастыру; генетиканың, биотехнологияның қазiргi тәсілдерiн жетiлдiру және оларды селекциялық және биологиялық, химиялық және ветеринарлық препараттарды шығару кезiнде пайдалану; ауыл шаруашылық және басқа дақылдарды өсiрудің, орманқұру мен орманкөбейтудің технологияларын, су ресурстарын басқарудың тәсiлдерінің экологиялық қауiпсіз және экономикалық орынды ресурстарды сақтаушы максималды бейiмдi әдiстерiн шығару және жетiлдiру; мал шаруашылығы экологиялық таза өнiмдерi технологияларын жасау және енгіздiру; ауыл шаруашылық жануарлардың өнiмді-асылтұқымды сапасын көтеру; жануарлардың ветеринарды жағдайын қамтамасыз ету; жануарлардың, құстардың және балықтардың жұқпалы және паразиттi ауруларына қарсы препараттарды, жоғары иммуногендiк вакциналарды жасау; экологиялық таза ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру, қайта өңдеу және сақтау үшiн бәсекеге қабiлеттi технологияларды, техникаларды және машиналарды жасау; агроөнеркәсіптiк кешенінің тиiмдi қызмет атқаруының және ауыл аумақтардың тиiмдi дамуының экономикалық механизмiн жасау; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ғылыми зерттеу ұйымдарының және С.Сейфуллин атындағы қазақ мемлекеттiк агротехникалық университетiнiң материалды-техникалық базасын модернизациялау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

042


Агро-
өнеркәсiп
кешенi
саласын-
дағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерт-
теулер

І. Егiншілік, өсiмдік
шаруашылығы, су және
орман шаруашылықтары
салаларында қолданба-
лы ғылыми-зерттеу жұмыстарды келесi 11 негізгі бағыттарда жүргізу, оның iшiнде:
5 жаңа бағытта:
1. Талшық және гендік
инженерия, молекуляр-
лық биология және тағы да басқа әдiстер негізiнде жаңа
биотехнологияларды
қолдана отырып әр
түрлi дақылдардың жаңа
жоғары өнiмдi
сорттарын шығару және олардың тұқым шаруашылығын
ұйымдастыру;
2. Осы заманғы ақпараттық технология-
ларды қолдана отырып,
дақылдарды егiп
өсiрудің жаңа
экономикалық тиiмдi және экологиялық
қауіпсіздi ылғал-
ресурстарды сақтаушы
технологияларын жасау;
3. Биотехнологияның
жаңа әдiстерi мен
карантиндiк түрлерiн
оқшаулау және жою
бойынша шаралардың
негiзiнде дақылдарды
зиянкес ағзалардан
қорғаудың биологиялық
тәсiлдерін жетiлдiру;
4. Негізгі өзен
бассейндерiн және
кіші өзендердің су
ресурстарын кешендi
пайдалану және қорғау
кестесiн, трансшекара-
лық су ағынын оңтайлы басқарудың әдiстемелік
негіздерiн жасау;
5. Республиканың орман
экожүйелерінің қазiргі
жағдайының орман
шаруашылық - экологиялық бағалауын жүргізу; орман шаруашылығын жүргiзу-
дiң экономикалық
негiздерiн жасау;
6 жалғасушы бағытта:
1. Ауыл шаруашылық
және басқа дақылдардың
генқорын сақтау,
қалыптастыру,
толықтыру, зерттеу,
сақтауын ұйымдастыру
және ақпараттық
банкiн құру;
2. Дәстүрлiк селекция
негізiнде әр түрлi
дақылдардың жаңа
жоғары өнiмділік
сорттарын шығару және
олардың тұқым
шаруашылығын
ұйымдастыру;
3. Өсiмдік шаруашылы-
ғын диверсификациялау-
ды және жер құнарлылы-
ғын қайта өндiрудің теориялық негiзiн ескере отырып дақылдарды егiп
өсiрудің қолда бар
технологияларын
жетiлдiру және жаңа
экономикалық тиiмдi
және, экологиялық
қауіпсіздi ылғал-
ресурстарды сақтаушы
технологияларын
әзiрлеу;
4. Республиканың әрбiр
агроэкологиялық
аумағында кездесетiн
зиянды ағзалардың түр
құрамын, экологиялық
өзгешілiктерiн
зерделеу және олардың
зияндылығын анықтау;
шаруашылықты жүргізу-
дiң жаңа түрлерiне өтудi ескере отырып
агроэкожүйелердің
фитосанитарлық тұрақтылығы теориялық негіздерiн жетiлдiру;
5. Су шаруашылығын оңтайлы басқару үшін
методологиялық
негіздерін, суландыру жүйесiнде су көтеру,
су тарату және
суаруды, механизация-
лау және автоматтан-
дырудың технологиясын,
техникалық құралдарын,
машиналарын және
құрылғыларын әзiрлеу;
6. Ормандарды және қорғаныс орман өсiру,
ормантану және орман
шаруашылығы теориялық
негіздерiн жетiлдiру, сондай-ақ оларды
техникамен қамтамасыз
ету.
ІІ. Ауыл шаруашылық өнiмдерiн қайта өңдеу
және сақтау салаларын-
да қолданбалы ғылыми-зерттеу
жұмыстарды келесi 6
негізгі бағыттарда
жүргізу, оның ішінде:
2 жаңа бағытта:
1. Экологиялық қауiпсіз ресурсты
сақтандыру биотехноло-
гиясын және қоршаған ортаны сақтауға арналған микроағзалар-
дың генқорын қалыптас-
тыру және сақтау;
2. Пайдалануға дайын жоғары дәрежелi азық
өнiмiн және азық
қосымшаларын құру.
4 жалғасушы бағытта:
1. Қайта өңдеу және тамақ өнеркәсiбi үшін
микроағзалардың
генқорын қалыптастыру
және сақтау;
2. Өсiмдiк және малдан
шыққан ауыл шаруашылық
шикізатын қайта өңдеу және сақтау бойынша қолда бар технология-
лар мен технологиялық
жабдықтарды жетiлдiру;
3. Әр түрлi ауылшаруа-
шылық малдар, құстар және балықтар түрлерiне арналған құрама азық және азықты қосымшаларын өндiру үшін тиiмдi технологияларын әзiрлеу;
4. Көпшілiктің
пайдалануы және
болашағы төмендеу
халықтың тобы, оның
ішінде балалар мен
қолайсыз экологиялық
аудандардың тұрғындары
үшін құрамы
емдеу-сақтандыруға
бағытталған ұлттық
өнiмдердi және жаңа
ұрпақтың денсаулық
азықтарын құру.
ІІІ. Мал шаруашылығы
және ветеринарлық
медицина саласында
қолданбалы
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын келесi 7
негізгі бағыттары
бойынша жүргізу, оның
iшiнде:
5 жаңа бағытта:
1. Иммуногенетикалық
мониторингтi пайдалану
негізiнде ауылшаруа-
шылық малдарының
популяциясының және тұқымдарының генетика-
лық құрылымын иммуногенетикалық
талдау тәсiлдерi
арқылы зерттеу;
2. Ауылшаруашылық малдарының және
құстардың аз және
құрып бара жатқан
түрлері, тұқымдарын,
сүлелерiн, желілерiн
және кросстарының
биоматериалдарын
(эмбриондар мен гаметалар) банктерiн
жасау және жоғары
өнiмдi, аса құнды
генотиптерiн жедел-
детiп шығарудың мал өсiру бағытындағы
биотехнологиясын
жетiлдiру;
3. Иммунологиялық және
эпизоотологиялық
мониторинг әдістеме-
лерiн әзiрлеу және емдеу-профилактикалық,
диагностикалық
вакциналарды жасау,
ауылшаруашылық
малдарының және
құстардың инфекциялық
ауруларының
қоздырғыштарының
генетикалық және
иммунобиологиялық
қасиеттерiн зерттеу;
4. Тиiмдi терапевти-
калық, емдеу-профилак-
тикалық және дезинва-
зия құралдарын жаңа дәрiлердiң формалары мен препараттарын
жетiлдiру арқылы, сонымен қатар жергі-
лiкті өсiмдiктер
мен минералдарды
пайдалану негізiнде
әзiрлеу;
5. Ауылшаруашылық
малдарының және
құстардың инфекциялық,
жұқпалы және жұқпайтын
ауруларының диагности-
калық, профилактикалық
және терапиялық биопрепараттарын
алудың биотехнология-
лық әдiстемелерiн әзiрлеу.
2 жалғасушы бағытта:
1. Отандық және әлемдiк гендiк қорды пайдалану арқылы ауыл шаруашылық малдарының,
құстардың және балықтардың жаңа тұқымдарын, сүлелерін,
желілерін, кросстарын
шығару және бар
малдардың асыл
тұқымдық және өнiмділік қасиеттерiн
арттыруды жетiлдiру;
2. Экологиялық таза
сиыр, қой, жылқы және
шошқа еттерiн өндiрудің прогрессив-
тiк технологиясын әзiрлеу негiзiнде жергiлікті аймақтарға қолайлы күтіп баптау және азықтандыруды ескере отырып оңтайлы
технологиясын шығару.
ІV. Ауыл шаруашылығын
механизацияландыру саласында қолданбалы
ғылыми және тәжiрибе-
конструкторлық
зерттеулердi 3
негізгі бағыттары бойынша жүргiзу,
соның ішінде:
1 жаңа бағытта:
1. Ауыл шаруашылық техникаларын
жөндеу, ескiрген тетіктерiн қалпына
келтiру және технологиялық қызмет
көрсету үшін
наноматериалдар
пайдалану арқылы жаңа
ресурс үнемдеу
технологиялар мен
құралдарды әзiрлеу.
2 жалғасушы бағытта:
1. Егiншiлiк және мал
шаруашылық салаларында
баптау және малды
ұстау жүйесінің
аймақтық жағдайына
қарап ресурс үнемдеу
және бәсекелестікке
төтеп бере алатын
технологиялар және
машиналар жүйесін
әзiрлеу, соның ішінде
қайта қалпына келетiн
энергия көздерін
пайдалану, ауылшаруашылық
өнiмдерiн өңдеу;
шалғайдағы фермерлік
шаруашылықтарды
энергия және сумен
жабдықтау, еңбек және
материалдық шығындарды
үнемдейтiн құралдарын әзiрлеу.
2. Республикалық
әр-қилы жер-климаттық
жағдайына қарай
отандық және шетелдiк
ауылшаруашылық
техникаларын
мемлекеттік сынау,
сертификациялау және
ұсыныстар әзiрлеу.
V. Ауыл шаруашылық экономикасы саласында
қолданбалы ғылыми-
зерттеулердi 5 негiзгі
бағыттар бойынша
жүргiзу, соның ішінде:
2 жаңа бағытта:
1. Агроөнеркәсіп кешенінің 2015 жылға
дейiн дамуының
болжауын әзiрлеу;
2. Қазақстан агроөнеркәсiп
кешенiнде аумақтық-
салалық кластерлердi
ұйымдастыру- экономикалық негiздерiн
қалыптастыру.
3 жалғасушы бағытта:
1. Ауылшаруашылықтың
дамуының стратегиялық
бағыттарын, қайта
өңдеу жүйесiнiң және
оның салаларының
материалдық-техникалық
жабдықтау мен қызмет
көрсетудің ғылыми
негiздерiн әзiрлеу.
2. Ауыл шаруашылығы
және агроөнеркәсiптiк
кешен құрылымдарын
тиімдi кооперациялау
мен ықпалдастырудың,
ауыл шаруашылығы
өндiрiсi субъектiлерi
классификаторлары
жүйесiнiң экономикалық
тетiктерiн әзiрлеу.
3. Ауыл тұрғындарының
өмiр сапасының
индикаторларын
қалыптастыру, ауылдық
аумақтарды дамыту,
еңбек қатынастарын,
ауыл халқын оңтайлы
орналастыру және
жұмыспен қамтудың
ғылыми негiздерiн
әзiрлеу.
VІ. Мемлекеттік
ғылыми-зерттеу
экспертизасын өткізу
қызметiн өтеу.
VІІ. Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылық министрінің
бұйрығымен бекiтілген
қаржыландыру ретiне
және тізiмге сәйкес,
ғылыми жабдықтарды
сатып алу үшiн
ғылыми-зерттеу ұйымдар
мен С.Сейфуллин
атындағы мемлекеттік
агротехникалық
университетінде
капиталдық трансферттердi аудару.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : тiкелей нәтиже:
өсiмдiктер мен жануарлардың кеңейтiлген, зерттелген және құжатталған гендiк қоры;
ауыл шаруашылықтық, жемiс-жидектiк және басқа дақылдардың, жануарлар, құстар, аралардың және балықтардың түрлерi, бағыттары мен типтерінің жоғарыөнiмдi сорттарын және гибридтерiн құру;
ауыл шаруашылықтық және басқа дақылдардың егiп өсiрудiң, орманды жасанды қалпына келтiрудің экологиялық қауiпсiз және экономикалық орынды ресурстарды сақтаушы максималды технологияларын жасау және жетiлдiру;
қолданбалы ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарды агроөнеркәсiп кешенiнiң 33 приоритеттiк бағыттарында, соның iшiнде: 15 жаңа және 18 жалғасушы бағыттарында жүргiзу;
ғылыми-зерттеу ұйымдарының:
343-ке жуық ғылыми жабдықтарды, соның iшiнде 33 жасуша және молекулалық деңгейде жүргiзiлетiн зерттеулерге арналған жоғары дәлдiк жабдықтар, 254 - лабораториялық жабдықтар, 17 - микроскоп, 39 - өлшеуiш жабдықтарды;
68-ге жуық оргтехника, соның iшiнде 65 - компьютер, 3 - офистiк жабдықтарды;
106-ға жуық ауыл шаруашылық техникаларды, соның ішінде 44 - жер өңдеу және егiс жұмыстарға, 4 - астық жинауға, 8 - ауыл шаруашылық көлiктердi, 32 - технологиялық және станоктiк жабдықтарды, 18 - су техникасын сатып алуы.
Соңғы нәтижесi:
1000 басқа жуық жануарлардың және 100 нұсқаға жуық өсiмдiктердің гендiк қоры кеңейтiледi, зерттеледi және құжатталады;
ауыл шаруашылық, жемiс-жидек және басқа дақылдарының жоғарыөнiмдiк жаңа 54-ке жуық сорттары мен гибридтерi шығарылады және мемлекеттiк сынаққа жiберiледi;
ауыл шаруашылық жануарлардың, құстардың, араның және балықтардың 2 типтерi мен 3 аталы iздерi шығарылады;
6 жуық ауыл шаруашылық және басқа дақылдарын өңдеу экологиялық қауіпсiз және экономикалық маңызды, ресурс сақтайтын, барынша бейiмделген технологиялар әзiрленедi және жетiлдiрiледi;
3 орман қалыптастыру және орман көбейтудің жасанды технологиялары және 2 су ресурстарын басқару әдiстерi әзiрленедi және 3 жануарларды, құсты, араны және балықты ұстау технологиялары жетiлдiрiледi;
2 өсiмдiк шаруашылығы және 3 мал шаруашылығы салаларына арналған ресурс сақтайтын және бәсекеге қабiлеттi технологиялар және машиналар әзiрленедi және жетiлдiрiледi;
6-дан кем емес тамақтың жаңа таза өнiмдерiн өндiру технологиясы, 5-тен кем емес ауыл шаруашылығы өнiмдерiн сақтаудың және қайта өңдеу технологиялары әзiрленедi;
қоршаған ортаны қорғау және ресурссақтайтын экологиялық қауіпсiздiк технологияларда қолдану үшiн микроағзалардың гендiк қоры қалыптастырылады және 10 жуық жобалармен толықтырылады;
агроөнеркәсiптiк кешенi салаларында динамикалық дамуын қамтамасыз ететiн 4-тен кем емес ғылыми әдiстемелер, экономикалық және ұйымдастыру шаралары әзiрленедi.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: бiр бағытта жүргiзiлетiн қолданбалы ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстың орташа құны 45212 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: жыл ағымында жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: аймақтың сәйкес табиғи-климаттық жағдайлары кезiнде қолданбалы ғылыми зерттеулердi және ғылыми-конструкторлық жұмыстарды жүргiзу:
ауыл шаруашылық жануарлардың, құстардың, балықтың және араның жоғары өнiмдi тұқымдары, типтерi мен аталық іздерiн шығару арқылы мал шаруашылық өнiмінің көлемiн орташа 5-7% дейiн көтерiлуiне;
ауыл шаруашылық, жемiс-жидек және басқа дақылдардың жоғары өнiмдi сорттары мен гибридтерiн шығару арқылы өсiмдiк шаруашылығы өнiмінің орташа 15-20% дейiн көтерiлуiне;
ауыл шаруашылық жануарларының, құстың, балықтың және араның ресурс және энергия сақтайтын баптау және көбейту технологияларын әзiрлеу арқылы малшаруашылық өнiмiн өндiруінің тиiмдiлiгi 3-4% дейiн көтерiлуiне;
егiн шығымдылығын өсуінің 5-10% дейін, еңбек шығынның 20% дейiн, жағар-жанар май материалдарының шығынын 30% дейiн төмендеуiн қамтамасыз ететiн ауыл шаруашылық және басқа дақылдардың экологиялық қауіпсіз және экономикалық жөндiлік, ресурс сақтайтын, барынша бейiмделген өсiру технологияларды әзiрлеу арқылы егiншілік және өсiмдiк шаруашылығы саласының өнiмінің өндiрудiң тиiмділігінің көтерiлуiне;
су ресурстарын басқаруының әдiстерiн әзiрлеу арқылы су және жер ресурстарын қолдану тиiмдiлiгiн 15-20% дейiн көтерiлуi қамтамасыз етуiне;
агроөнеркәсіп кешенінің салаларына арналған ресурс сақтайтын жүйелерiн, технологияларын және машиналарын шығару арқылы ауыл шаруашылық өнiмiн өндiретiн және қайта өңдейтiн кәсіпорындарының өнiмділігiн қамтамасыз етуiне себепшi болады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
118-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын институционалдық дамыту"
деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 25241571 мың теңге (жиырма бес миллиард екi жүз қырық бiр миллион бес жүз жетпiс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы "Астық туралы" заңының 4, 6, 10-баптары ; Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi "Агроөнеркәсіп кешенi және ауылдық аймақтардың дамуын мемлекеттiк реттеу туралы" Заңының 9 және 10-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149 "2004-2010 жылдарға арналған Ауылдық аймақтарды дамыту мемлекеттік бағдарламасы туралы" Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 237 "Аграрлық секторды кредиттеу туралы" қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылдың 27 сәуiрiндегi N 470 "Астық қолхаттарының мiндеттемелерiн орындауда кепiлдеме жүйесiне байланысты кейбiр сұрақтар туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 19 тамыздағы N 858 "Тоқыма өнеркәсiбі" пилоттық кластерiн дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 30 маусымдағы N 654 "АКК-ның 2006-2010 жылдарға тұрақты дамуының Концепциясын iске асырудың бекiтiлген жоспарлар шарасы туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Аграрлық азық-түлiктiк секторының тиiмдi жүйесiн қалыптастыру, рыноктік тетіктерін пайдалану негізінде, агроөнеркәсiп кешенiнiң бюджеттiк қаражаттарын инвестициялау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ауылдық кредиттiк серiктестiктер желiсiн дамыту;
агроөнеркәсiп кешенiнiң экспорт және импорт өндiрiсiнiң бәсекелестiгiн кредиттеу жүйесiн дамыту жолымен дамыту;
агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн лизинг негізiнде қазiргi заманғы және жаңа ауыл шаруашылығы техникасымен, арнайы техникамен және технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ету, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу бойынша жабдықтарды сатып алуды қаржыландыру;
Агротехникалық iс шараларды уақытында өткiзу мақсатында көктемгi егiс және орақ жұмыстарын қаржыландыру;
Оңтүстiк-Қазақстан облысында мақтаны қайта өңдейтiн зауыт құру, Баку портында астық терминалын құру және жабдықтау;
Астық рыногын кеңейту;
Ақтау портында астық терминалын дамыту;
Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру, қайта өңдеу, сатып алуды ұйымдастыру және оның қайта өңделген өнiмiн сату, олардың бәсекелестiгін арттыру;
астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк берудің көлемiн арттыру;
экономикалық белсендi ауыл халқына шағын кредиттiң жүйесiн ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

043


Ауылша-
руашы-
лығын
институ-
ционалдық
дамыту
2


100 

Ауыл
шаруа-
шылығы
өндi-
рiсiнiң
кредит
беру
жүйесiн
ұйым-
дастыру

"Аграрлық несие
корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын
заңмен белгiленген
тәртiпте ұлғайту
жөнiндегі шаралар:
облыстардан
өтiнiштер келiп
түсуiне қарай қосымша
10 ауылдық кредит
серіктестігін (АКС)
құруға қатысу.
Құрылатын ауылдық
кредит серiктестiктер-
дің жарғылық капиталындағы
"Аграрлық несие
корпорациясы" АҚ
қатысу үлесi бастапқы
кезеңде жарғылық
капиталдың жалпы
көлемiнен кемiнде 35
пайызды құрауға тиіс;
ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн қайта
өңдейтiн ауыл
шаруашылығы өндiрiсi
мен өнеркәсібiне
ауылдық кредит
серiктестіктер жүйесi
арқылы кредит беру;
ауыл шаруашылығы
өнiмдерiн дайындау,
қайта өңдеу, сақтау
және өткізу бойынша
инфрақұрылымға
кредит беру.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

3


101

Ауыл
шаруа-
шылығы
өндiрi-
сiне
техни-
калық
қызмет
көрсету
жөнiндегi инфрақұ-
рылымды
ұйымдас-
тыру

"ҚазАгроҚаржы"
акционерлiк
қоғамның жарғылық
капиталын, кейiннен
лизингке беру үшiн ауыл шаруашылығы
техникасын,
технологиялық
жабдықтарды, арнайы
техниканы, сондай-ақ
АӨК субъектілерiне
арналған ауыл
шаруашылығы өнiмiн
қайта өңдейтiн
жабдықтарды сатып
алуды қаржыландыру
үшiн ұлғайту.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

4


102

Өсiмдiк шаруа-
шылығы
өнiмдерi
рыногының
өндiрiсiн
және оны
дамытуды
қолдау

"Азық-түлік
келісім-шарт
корпорациясы" АҚ
жарғылық капиталын
ұлғайту

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

5


103

Мал
шаруа-
шылығы
өнiмiн
өндiрудi,
өңдеудi
және iске
асыруды
қолдау

"Мал өнiмдерi
корпорациясы" жабық
акционерлiк қоғамының
жарғылық капиталын
заңнама белгiленген
тәртіпте ұлғайту:
- мал өнiмдерiн сатып
алуды ұйымдастыру
өткізу және импортты
алмастыратын мал
өнiмдерiн өндiру,
өңдеу, тасымалдау, сақтау және iшкi және сыртқы рыноктарда мал
өнiмдерін, оның
өңделген өнiмдерiн
сату, қалыптастыру.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

6


104

Астық
қолхат-
тары
бойынша
мiндетте-
мелердiң
орын-
далуын
қамта-
масыз ету

Астық қолхаттары
бойынша мiндеттеме-
лердi орындауға
кепілдiк беру көлемiн
ұлғайту үшiн "Астық
қолхаттары бойынша
мiндеттемелердi
орындауға кепiлдiк
беру қоры" акционерлік
қоғамының жарғылық
капиталын көбейту.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

7


105

Ауыл
халқына
шағын-
кредит
беру
жүйесiн
ұйым-
дастыру

"Ауыл шаруашылығын
қаржылай қолдау қоры"
АҚ-ның (бұдан әрi -
Қор) жарғылық
капиталын:
ауыл халқына шағын кредит беру; ауыл халқына кәсiпкерлік негіздерiн оқытуды ұйымдастыру және Қордың кадрларын
даярлау және қайта
даярлау;
қордың материалдық-
техникалық базасын дамыту (кеңсе бөлмелерiн, оргтех-
никаны, кеңсе жиһазын,
автокөлікті сатып алу, бағдарламалық өнiмдi сатып алу және
қондыру) үшін
заңнамада белгіленген
тәртiппен ұлғайту.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне кредит беру жүйесiн ұйымдастыру:
Тiкелей нәтижелер:
- ауыл аудандарын мейлiнше толық қамту үшін ауылдық кредит серiктестiктерi желiсiн 10 бiрлiкке ұлғайту;
- жеңiлдiгi бар кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлген ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi және ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу бойынша кәсiпорындарды 15%-ға ұлғайту.
Соңғы нәтижелер:
- ауылдық кредит серiктестiктерi жүйесiн әрi қарай дамыту үшiн жағдай жасау және жеңiлдiгi бар кредит ресурстарымен қамтамасыз ету;
- ауыл шаруашылығы өнiмдерiн дайындау, сақтау, қайта өңдеу және өткiзу бойынша кооперативтерге жеңiлдiкпен кредит беру арқылы инфрақұрылымды көтермелеу;
- ауыл шаруашылығы өнiмдерiн сатып алу нарығында бәсекеге қабiлеттi орта құру және өндiрiлген ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өткізуге кепiлдiк үшiн жағдай жасау;
- ауыл шаруашылығы өнiмдерiн дайындау, қайта өңдеу, сақтау және өткiзу бойынша инфрақұрылым субъектiлерiне кредит беру арқылы экономиканың аграрлық секторына оңтайлы мемлекеттiк қолдау көрсету.
Қаржы-экономикалық нәтижесi:
- ауылдық кредит серiктестiктерiне және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер бiрлестiктерiне берiлетiн кредит ресурстары бойынша сыйақы ставкасының пайызын азайту;
- келесi бағыттар бойынша бюджеттiк қаражатты игеру жоспарын орындау:
- 10 ауылдық кредит серiктестiктерінің жарғылық капиталына қатысу - 52,5 млн. теңге;
- ауылдық кредит серiктестiктерiне кредит беру - 5347,5 млн. теңге;
- ауыл шаруашылығы өнiмдерiн дайындау, қайта өңдеу, сақтау және өткізу бойынша инфрақұрылымға кредит беру - 3541,571 млн. теңге.
Уақыттылығы:
- 2006 жылғы желтоқсанның соңына дейiн қосымша 10 ауылдық кредит серiктестiгiн құру;
- 2006 жылғы қыркүйектің соңына дейiн ауылдық кредит серiктестiктерi жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы өндiрiсiне және ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiретiн өнеркәсiпке кредит беру;
- 2006 жылғы қарашаның соңына дейiн ауыл шаруашылығы өнiмдерiн дайындау, сақтау, қайта өңдеу және өткiзу бойынша инфрақұрылымға кредит беру.
Сапасы:
- тиiмдi ауылдық кредит серiктестiктерi желiсiн құру;
- импорттық ауыл шаруашылығы өнiмдерi үлесiн азайту және экспорт үлесiн ұлғайту.
Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне техникалық қызмет көрсету жөнiндегi инфрақұрылымды ұйымдастыру:
Тiкелей нәтижелер:
- машина-трактор паркiн 4,9% жаңарту;
- ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу бойынша бәсекеге қабiлеттi өндiрiстi құру;
- қосымша жұмыс орындарын құру;
- нақты және моральдiк тұрғыдан ескiрген машина-трактор паркiн 0,5% қысқарту.
Түпкiлiктi нәтижелер:
- қазақстандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілер өнімінің бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру;
- егiншiлiк дақылдарын және өндiрiлетiн өнiм сапасын арттыру;
- отандық тауарлардың сапасын және бәсекеге қабiлеттiлігін жақсарту есебiнен ауыл шаруашылығы қайта өңдеу өнiмдерінің импорт алмастыру деңгейiн арттыру.
Қаржы-экономикалық нәтижесi:
- өсiрiлетiн ауыл шаруашылығы дақылдарын өндiрудің және өнiмдiлiктің көлемiн арттыру;
- жоғары технологиялық техниканы қолдану есебiнен өнiмдi жинау кезiндегi болатын шығындарды төмендету;
- ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу саласында жаңа технологияларды дамыту;
- жаңа жоғары өндiргiш ауыл шаруашылығы техникасын және жабдықтарды қолдану есебiнен еңбек өнiмдiлiгiн арттыру;
- аграрлық сектордың машина-трактор паркiн ауқымды жаңарту және оған техникалық қызмет көрсету (кепiлдiк және кепiлдiктен кейiнгi) бойынша тұрақты қызмет ететiн және тиiмдi инфрақұрылымды құру.
Уақыттылығы:
- ауыл шаруашылығы техникасы тиiстi ауыл шаруашылық агротехнологиялық операцияларды iске асырудың басталуына жеткiзiледi.
Сапасы:
- техниканы және жабдықтарды АӨК қаржылық тұрақты субъектiлерiне ғана беру мүмкiндiгінің болуы;
- техника және жабдықтар АӨК субъектiлерінің қажеттіліктерiне сәйкес сұранымдар бойынша жеткiзiледi;
- ауыл шаруашылығы техникасын және жабдықтарды сатып алу, негiзiнен, тiкелей өндiрушi зауыттарда нарықтық бағалардан төмен бағамен және кепiлдiк қызметпен сатып алынады.
Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы АҚ жарғылық қорын ұлғайту:
Тікелей нәтижелер: көктемгi егiс және егін жинау жұмыстарын жүргізудi қамтамасыз ету, Баку портында қазiргi заманға сай астық қабылдау терминалын салу, "Ақ-Бидай-Терминал" АҚ мүлiктiк кешенiн банк кепiлдiгiнен сатып алуды жүзеге асыру, Оңтүстiк Қазақстан облысындағы қазiргi заманға сай мақтаны қайта өңдеу зауытын салуды бітіру.
Соңғы нәтижелер: Ақтау, Баку порттарындағы астық терминалдарының болуы теңiз жолымен каспий жағасы өңiрiндегi елдерге және олар арқылы Грузияға, Молдаваға және европа елдерiне астық жеткiзу кезiнде астықты үздiксiз арту мүмкiндiгiн қамтамасыз етедi, қазақстандық астық экспортерларының мүмкiндiктерiн кеңейтедi, Қазақстан Республикасы экономикасындағы бүкiл астық секторының тұрақтануына және дамуына мүмкiндiк туғызады. Мақта зауытының құрылысы тоқыма және тамақ өнеркәсiбiн жоғары сапалы мақта талшығымен қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi, бұл әлемдiк рынокта бәсекеге қабiлеттi жоғары қосылған құнды экспорттық өнiмдi сату көлемiнiң өсуiне мүмкіндік туғызады.
Қаржы-экономикалық нәтижесi:
1. Ауыл шаруашылығы дақылдарына көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргізудi 2,5 млрд. теңге көлемiнде қаржыландыру ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне 298,44 мың га жерге егiн егуге және өнiмдiлiгі 10 ц/га болған жағдайда 298,44 мың тонна астық алуға мүмкiндiк бередi;
2005-2008 жылдар үшін ауыл шаруашылығы тауар өндiрушілерiнен алынған процент сомасын есепке ала отырып 2007, 2008 жылдар аралығында жыл сайын қаржыландыру сомасын 5000000 мың теңгеге өсiру, "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрi - Корпорация) көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын қаржыландыруға бағытталатын ақша қаражаттары сомасын 12853063 мың теңгеге дейiн, ал ауыл шаруашылығы тауар өндiрушілерiне 2008 жылы 1534,3 мың тонна астық дақылдарын жинауға мүмкiндiк бередi.
2. Баку портындағы астық қабылдау терминалының құрылысы мен жабдықталуын 0,4 млрд. теңге сомасында қаржыландыру әзiрбайжан жағымен бiрлескен кәсіпорынға Корпорацияның 50%-қатысуын қаржыландыруға мүмкіндік бередi. Баку портындағы терминалды салуға қатысу Ақтау және Баку порттарындағы астық терминалдарын бiр көлiк жүйесiне келтiруге мүмкiндiк бередi, бұл Әзiрбайжан, Грузия және Түркия рыноктарында қазақстан астығының позициясын орнықтыру мен күшейту үшiн жағдай туғызады.
3. "Ақ-Бидай-Терминал" АҚ мүлiктiк кешенiн банк кепiлдiгiнен 1,1 млрд. теңгеге сатып алу Ақтау портындағы астық терминалының жыл сайынғы астық арту көлемiн 475 мың тоннаға дейiн өсiруге, ал 10 жыл ішінде шамамен 3610 мың тонна астық артып, шамамен 1183890 мың теңге сомасына дейiн аккумулятивтiк таза пайда алуға мүмкiндiк бередi.
4. Мақтаны қайта өңдеу зауытын құруға 1,0 млрд. теңгеге қаржыландыру. Осы жобаны iске асыру нәтижесiнде жылдық қуаты 60 мың тонна шиттi мақтаны қайта өңдейтiн қазiргi заманғы мақта тазалау зауыты құрылады, ол болашағында мақтаны қайта өңдеу рыногының 13% алуы мүмкiн.
Уақыттылығы:
1. Көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушілерiн қаржыландыру.
Корпорацияның жарғысына республикалық бюджеттен түскен 2500000 мың теңге көлемiндегi ақша қаражаттары көктемгi дала және егiн егу жұмыстарын жүргiзу мақсатында ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қаржыландыру үшiн мынадай кестеде пайдаланылады:
жыл сайын 1 мамырға дейiн - ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерінің тiзiмiн жасау және облыстық әкiмдiктердiң жұмыс топтарымен келiсу;
жыл сайын 1 шiлдеге дейiн - қаржыландыруға және ағымдағы жылдың қыркүйек-қараша айларында астық жеткiзуге келiсiм-шартқа отыру;
жыл сайын 1 тамызға дейiн - екінші деңгейлi банктердiң және Корпорациямен анықталған ұйымның кепiлдеме мiндеттемелерінің кепiлдiгiмен ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн қаржыландыру.
Көктемгi дала жұмыстарына бөлiнген бюджеттiк қаражаттар игерiлмеген жағдайда Корпорация қалған қаражаттарды 2006 жылдың егiн жинау жұмыстарына кредит беруге бағыттайды.
2. Ақтау портындағы астық терминалының одан әрi дамуын қамтамасыз ету.
Корпорацияның жарғысына түскен 1100000 мың теңге мөлшерiндегi ақша қаражаттары, оны алынған күннен бастап бiр тоқсан iшiнде "Ақ-Бидай-Терминал" АҚ жарғылық капиталын көрсетiлген сомаға ұлғайту жолымен Ақтау теңiз портындағы астық терминалының одан әрi дамуына, айналым құралдарын толықтыруға және жабдықтауға бағытталатын болады.
3. Баку портындағы терминал құрылысы.
Корпорацияның жарғысына түскен 400000 мың теңге мөлшерiндегi ақша қаражаттары теңiз портындағы астық қабылдау терминалының құрылысына және жабдықтауға құрылыс кестесiне сәйкес бағытталатын болады.
4. Мақтаны қайта өңдеу зауытын салуды қаржыландыру.
Ауыл шаруашылығы институтционалды дамуы:
Тiкелей нәтижелер:
ауыл шаруашылық өндiрушiлерiне, ауыл тұрғындарына және өңдеу өнеркәсiптерiне, қызмет көрсетудi ұлғайту және жаппай өндiру кезеңінде мал өнiмдерiн дайындауды және өңдеудi төмен бағамен жүзеге асыру;
маусымаралық кезеңде терең өңделген өнiмдерге нарық бағаларын тұрақтандыру және жанама түрде реттеу, тұрғындардан сатып алуды максималды түрде ұйымдастыру және iшкi нарыққа және экспортқа мал өнiмдерiн сату көлемiн ұлғайту.
Соңғы нәтижелер:
аграрлы өнеркәсiп кешенi малшаруашылық секторының, бәсекеге қабiлеттiгiн тиiмділігiн дамыту және арттыру.
Қаржы-экономикалық нәтижесi:
осы бағдарлама бойынша бюджеттiк қаржының бөлiнуi мал өнiмдерiн сатып алуды екi есеге ұлғайтады және мал өнiмдерінің экспорттық потенциалын көтередi;
импортты алмастыратын өңделген мал өнiмдерiн өндiрудi өсiру.
Уақыттылығы: мал өнiмдерiн сатып алуды және өндiрiстiк өңдеудi 2006 жылдың желтоқсан айына дейiн ұйымдастыру;
мал өнiмдерінің тапшылығы кезiнде iшкi рынокта бағаны тұрақтандыру. Сапасы:
ауыл шаруашылық тауар өндiрушілермен ауыл тұрғындары өңдеу кәсіпорындарына делдалсыз мал шикiзатын және өнiмдердi өткізу мүмкiндiгiн алады, сонымен қатар ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерінің табысын ұлғайтады;
iшкi рынокты сапалы арзан отандық терең қайта өңделген мал өнiмдерiмен толықтыру;
республикада мал өнiмдерiн дайындау, өңдеу, сақтау үшін дайындау инфрақұрылымын дамыту;
iшкi рыноктан ұқсас өнiмдердi ығыстыру үшiн бәсекелесе алатын импортты алмастыру өнiмдердi өндiру ұйымдастыру;
импорттық мал өнiмдерінің үлесiн төмендету және экспорттың үлесiн ұлғайту.
Астық қолхаттары бойынша:
Тiкелей нәтижелер: Қордың қатысушылары - астық қабылдаушы кәсiпорындардың астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру квотасын көбейту.
Соңғы нәтижелер: астық қолхаттарын кепiлге қою арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi өнiм жинағаннан кейiнгi несиелендiру көлемiн ұлғайту. 2006 жылғы республикалық бюджеттен бөлiнген 800000,0 мың теңге көлемiндегi қаржы "Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығымен бекітілген 2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк аграрлық азық-түлiктiк бағдарламасын орындау мақсатында құрылған Қордың қаржылық капиталын көбейту үшiн пайдаланылады. Бұл қаржыны Қор өз кезегiнде астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк берудің көлемiн арттыруға пайдаланады.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: Қорға қатысушылар - астық қабылдау кәсіпорындарындағы 2034,8 мың тонна мөлшерiндегi астықтың сақталуын қамтамасыз ету.
Уақытылығы: республикалық бюджеттен бөлiнген бюджет қаражаттарын дер уақытында және толықтай игеру.
Сапасы: Қордың қатысушылары - астық қабылдау кәсiпорындарындағы астық сапасының төмендеу немесе оны жоғалту фактiлерiне жол бермеу және астық қолхаттары бағдарламасы бойынша несиелендiру көлемiн көбейту.
Ауыл халқына шағын кредит берудi ұйымдастыру:
Тiкелей нәтиже:
шағын кредит алған ауыл халқының саны: 2006 ж. - 15756 адам, 2007 ж. - 83769 адам, 2008 ж. - 84615 адам.
кәсіпкерлiктің негiздерiн үйренген ауыл халқының саны: 2006 ж. - 31848 адам; 2007 ж. - 100000 адам; микрокредиттiк ұйымдарды дамыту.
Түпкiлiктi нәтиже: 1 ауыл тұрғынының табысын көтеру (теңге): 2006 ж - 154; 2007 ж. - 769; 2008 ж. - 769.
Қаржылық-экономикалық нәтижесi: 1 қарыз алушыға шағын кредит беру бойынша шығындар: 2006 ж. - 12,5 мың теңге, 2007 ж. - 8,5 мың теңге, 2008 ж. - 8,5 мың теңге.
Уақыттылығы: РББ қаражатын нақты игеру 100%
жоспарға сәйкес өткiзiлген семинарлардың саны: 2006 ж. - 1327, 2007 ж. - 3700.
Сапасы: үй шаруашылығын шағын кредитпен қамту: 2005 ж. - 0,7%, 2006 ж. - 1,3%, 2007 ж. - 7,0%, 2008 ж. - 7,1%.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
119-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту"
деген 044 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 54246 мың теңге (елу төрт миллион екi жүз қырық алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ормандарды сақтау және республика аумағының орманды жерлерiн ұлғайту" жобасын әзiрлеуге грант бөлу туралы Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму банкінің арасындағы Келiсiмдi бекiту туралы" 2004 жылғы 1 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы ; "2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : үйлестiру тобын құру және жарақтандыру және оған жоба бойынша институционалдық зерде беру, орман шаруашылығындағы стратегиялық жоспарлау жөнiндегi топ құру, жобаның қаржылық басқару жүйесiн әзiрлеу, жобалық аумақтарды картаға түсiру жұмыстарын жүргiзу, бiр жолғы банк комиссиясын төлеу, радиациялық талдау жөнiнде жұмыстар жүргiзу, орман тұқымы, өрт сөндiру станциясын және бақылау мұнараларын, жолдар мен инфрақұрылымды салу жөнiндегi жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу, 2007 жылы ормандарды қалпына келтiру жұмыстарын бастау үшiн қажет зерттеу жұмыстарын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

044


Орман-
дарды
сақтау
және
респуб-
ликаның
орманды
аумақта-
рын
көбейту
2


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

ХҚДБ қарызының бiр
жолғы комиссиясын
төлеу.
Радиациялық талдау өткiзу жөнiндегі консультациялық
қызметтердi төлеу.
Саны 7 адамнан тұратын жобаны үйлестiрушi топтың жергiлiктi консультанттарының қызметтерiне ақы төлеу, операциялық шығыстарға ақы төлеу, жиһаз және кеңсе жабдықтарын сатып алуды, кеңсенi жалға алуды және ұстауды қоса алғанда.
Хабарландыруларға ақы төлеу.
Операциялық шығыстарды қоса алғанда, Ертiс өңiрi аймағында және Арал теңiзiнiң суалған түбiндегi орманды қалпына келтiру бойынша жергiлiктi консультанттардың қызметтерiне ақы төлеу.
Орман шаруашылығын бiрлесiп басқару жүйесiн әзiрлеу жөнiндегi консультациялық қызметтерге ақы төлеу.
Жайылымдарды басқару бойынша жергілiктi консультанттың қызметiне ақы төлеу.
Радиокоммуникация құралдарын шолу жөнiндегi жергiлiктi консультанттың қызметiне ақы төлеу.
Орман тұқымы станциясы құрылысының ЖСҚ әзiрлеу жөнiндегi консультациялық қызметтерге ақы төлеу.
Өрт станциялары/мұнараларының ЖСҚ әзiрлеу жөнiндегi консультациялық қызметтерге ақы төлеу. Жол және басқа инфрақұрылымдарды қалпына келтiру жоспарын әзiрлеу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

3


018

Жобаны
грант
есебiнен
iске
асыру

Радиациялық талдау
өткiзу жөніндегі
консультациялық
қызметтердi төлеу.
Орман және аңшылық
шаруашылығы
комитетінің
қызметкерлерiн жобаны
үйлестiру, қаржылық
басқару, сатып алу.
PHRD гранты
қаражатының аудитi.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Орман
және
аңшылық
шаруа-
шылығы
комитеті

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: 5 адамнан тұратын жобаны үйлестiру тобын және екi адамнан тұратын стратегиялық жоспарлау тобын құру және жарақтандыру, жобаның қаржылық басқару жүйесi 100% әзiрленеді, жобалық аумақтарды толық картаға түсiру жұмыстары жүргізiлдi, орман шаруашылығын бiрлесіп басқару жүйесi 100% әзiрленедi, пилоттық аумақтардың радиациялық талдауы 100% өткiзiледі, орман тұқымы, өрт сөндiру станцияларының және бақылау мұнараларының, жолдардың және инфрақұрылымның құрылысы бойынша жобалау-смета құжаттамасы әзiрленедi, жайылымдарды басқару, радиокоммуникацияларды шолу жұмыстары жүргiзiлдi.
Түпкi нәтиже: жобаны үйлестiру және оны қаржылық басқару шараларын күшейту, орман шаруашылығында стратегиялық жоспарлау жұмыстары басталды, жобалық аумақтардың карталары жасалды, орман шаруашылығын бiрлесіп басқару жүйесi жасалды, жобаның қауіптi радиациялық аумақтары айқындалды, 2007 жылы құрылыс жұмыстарын жүргiзу үшін құжаттар дайындалды, ормандарды қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу үшiн материалдар әзiрлендi.
Қаржы-экономикалық нәтиже: Ертiс өңiрi аймағында орманды жерлердiң 1 гектарында ормандарды қалпына келтiру құны 70% дейiн шығымдылық пайызымен 27 000 теңге, Қызылорда облысында - 55% дейiн шығымдылық пайызымен 25 650 теңге.
Шаралардың дер кезiнде жүргізiлуi: iс-шараларды орындаудың белгiленген мерзiмiн ескере отырып, кесте бойынша жоспарланған жұмыстар 80% орындалды.
Сапасы: бағдарлама аяқталғаннан кейiн мемлекеттiк қызметтер тұтынушыларының қорытынды мөлшерiн 100% деп алғанда, жобалық аумақтар халқының 30% 2006 жылы мемлекеттiк қызметтердiң сапасына қанағаттанатын болады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
120-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Агроөнеркәсiп кешенi салаларының дамуын
нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету"
деген 046 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 147527 мың теңге (бiр жүз қырық жетi миллион бес жүз жиырма жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Агроөнеркәсіп кешенін және ауыл аумақтарын дамуын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2010 жылдарға арналған ауылдық аймақтарын дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : агробизнестің тиiмдi жүйесiн және ауыл тұрғындарын оңтайлы қоныстандыруды қалыптастыратын нормативтiк-әдiстемелiк базамен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : агроөнеркәсіптiк кешенi мен ауылдық аумақтарды реттеу кезiндегi шаралардың негіздемелiк деңгейiн арттыру үшiн ұсыныстар, нормативтер, стандарттар және әдiстемелердi әзiрлеу, ауыл халқын оңтайлы қоныстандыру кестелерiн модельдеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

046


Агроөнер-
кәсiп
кешенi
салала-
рының
дамуын
норматив-
тiк-әдiс-
темелiк
қамта-
масыз ету

45-50 тақырып тәртiбi-
мен нормативтiк-
әдістемелiк тақырыптарын (ұсыныстар, ережелер,
нұсқаулықтар,
бағдарламалар,
нормативтер,
мемлекеттік
стандарттар) әзiрлеу
қызметiне ақы төлеу:
- балық шаруашылығы;
- орман және аң
шаруашылығы;
- өсiмдiктердi қорғау
және карантин;
- мал дәрiгерлік;
- ауыл шаруашылығы өндiрiсінің бәсекеге
қабілеттiгiн арттыруға, ауыл шаруашылығы өндiрiсi-
нің тиiмдi жүйесiн және ауыл шаруашылығы саласын қолдаудың тетiктерiн құруға бағытталған шаруашы-
лығы және ауылдық аумақтардың экономика-
лық дамуы;
- ауыл шаруашылығы
дақылдарын егудi және
жердi тиімдi
пайдалануды жетiлдiру;
- ауыл шаруашылық су
пайдаланудың жүйесiн
оңтайландыру;
- ауыл шаруашылығы машиналарын жасау және техникалық саясат;
- өнiмдi өндiруге және қоршаған ортаны қорғауға шығындарды төмендетудi қамтамасыз
ететiн ауыл шаруашы-
лығы өңiрлерiнiң
жағдайына бейiмделген
технология және
механизация құралын
құру;
- ауыл шаруашылығы
өнiмiн тереңдете
қайта өңдейтiн жаңа
технологияны әзiрлеу;
- мамандандыру аймағы
бойынша өндiрiстiк
және еңбектiк
ресурстарды оңтайлы
орналастыру;
- ауыл халқын оңтайлы
орналастырудың моделi
әзiрлемесiн
әдістемелiк
қамтамасыз ету.

2006 жылғы
Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: агроөнеркәсiп кешенінің қолда бар нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз етiлуінің нарықтық жағдайға және Қазақстанның Дүниежүзілік сауда Ұйымына кiру процесi шеңберiндегi қажеттi халықаралық талаптарға жылдам бейiмделуiне мүмкіндiк беретiн ұсынымдар, нормативтер, стандарттар және әдiстемелер сатып алу; Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң жабдықтаушылар әзiрлеген 45-50-ге жуық нормативтiк-әдiстемелiк тақырыптамаларын қабылдауы.
Соңғы нәтиже: осы бюджеттiк бағдарламаны әзiрлеу агробизнестің тиiмдi жүйесінің қалыптасуы және ауылдық аумақтардың дамуы үшін әдiстемелік, нормативтiк, құқықтық базасын қамтамасыз етедi.
Уақтылығы: белгiленген мерзiмде iс-шаралар жоспарында көзделген қызмет көрсетудi орындау.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр тақырыпты әзiрлеуге орта есеппен 3 млн. теңге қажет.
Сапасы: нормативтiк-әдiстемелiк тақырыптың қабылдануы қазiргi кездегi агротехнологияларды және ауыл шаруашылық өнiмдi қайта өңдеу технологияларын қолдануға, ауыл шаруашылығы тиiмділігінің және ауылдық аумақтарға қызмет көрсетушi инфрақұрылымдарының өсуiне жәрдемдеседi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
121-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн
ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс
машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу"
деген 047 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 63294 мың теңге (алпыс үш миллион екi жүз тоқсан төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Салық және басқа да бюджетке мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық Кодексi) 410 , 411 , 412-баптары ; "Агроөнеркәсiп кешенiн және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбiр мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 6 сәуiрдегi N 310 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : басқару құқығына емтихан қабылдау және тракторист-машинист куәлiктерiн беру, сондай-ақ тракторларға, олардың тiркемелерiне, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерiне мемлекеттiк тiркеу жүргiзу жолымен жол жүрiсiне қатысуға рұқсат беру жөнiндегi заңнамаларда белгiленген мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : тракторлардың, олардың тiркемелерінің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерінің иелерiн мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлерiмен, техникалық паспорттармен және тракторист-машинист куәлiктерiмен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

047


Трактор-
ларды,
олардың
тiрке-
мелерiн,
өздiгiнен
жүретiн
ауыл
шаруа-
шылығы,
мелиора-
тивтiк
және
жол-
құрылыс
машина-
лары мен
тетiк-
терiн
мемле-
кеттiк
есепке
алу және
тіркеу

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы
министрлiгі бекiткен
нысандардың үлгiсiне
сәйкес 30 000 бiрлік
техникалық
паспорттарды сатып
алу.
"Көлiк құралдары және олардың тiркемелерi үшiн қаптамалы жарықшағылыстырғышты
мемлекеттік тiркеу
нөмiрлiк белгiлер"
1176-2003 ҚР СТ
стандартына сәйкес
39267 бiрлiк
мемлекеттік тiркеу
нөмiрлiк белгiлерiн
сатып алу.
Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлiгi бекiткен
нысандардың үлгісiне
сәйкес 20000 бiрлiк
тракторист-машинист
куәлiктерiн сатып алу.

Ағым-
дағы
жылда

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тура нәтиже:
Тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерiнiң иелерi:
- 30 000 дана техникалық паспортпен;
- 39 267 дана мемлекеттiк тiркеу белгiсiмен;
- 20 000 дана тракторист-машинист куәлiгiмен қамтамасыз етiледi.
Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасындағы тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерiн жол жүрiсiне қатысуы қамтамасыз етiледi.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: мемлекеттiк тiркеу жүргiзу үшiн тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерiнiң иелерi мынадай арнайы өнiмдермен төмендегiдей бағада:
- техникалық паспорт - 300 теңгеден;
- мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiсi - 1229,88 теңгеден;
- тракторист-машинист куәлiгi - 300 теңгеден қамтамасыз етiледi.
Уақтылығы: тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгінен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерiнiң иелерiне техникалық паспорттар, мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер, тракторист-машинист куәлiктерi өз уақытында берiледi.
Сапасы: Қазақстан Республикасының мемлекеттiк стандарттарына сәйкес техникалық паспорттар, мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер, тракторист-машинист куәлiктерi сатып алынады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
122-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың
апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру"
деген 054 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 463431 мың теңге (төрт жүз алпыс үш миллион төрт жүз отыз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : 2003 жылғы 9 шілдедегi Қазақстан Республикасы Су кодексінің 135-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : гидротехникалық ғимараттар мен шаруашылықаралық каналдарда болатын төтенше жағдайлардың алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ауыл шаруашылығындағы су пайдалану жүйелерi мен ирригациялық ғиммараттардың қызметiн жақсарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

054


Шаруашы-
лықаралық
арналар
мен гид-
ромелио-
ративтiк
құрылыс-
тардың
апатты
учас-
келерiн
күрделi
жөндеу
және
қалпына
келтiру

Жобалау-сметалық
құжатына сәйкес
гидромелиоративтiк
ғимараттар мен
шаруашылықаралық
каналдарда жөндеу-
қалпына келтiру
жұмыстарын жүргізу

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігінің
Су ре-
сурстары
жөніндегі
комитеті

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер : Тiкелей нәтиже: гидромелиоративтiк ғимараттар мен шаруашылықаралық каналдардың ерекше апатты аудандарындағы техникалық жағдайын жақсарту.
Түпкiлiктi нәтиже: шаруашылықаралық каналдар мен гидромелиоративтiк ғимараттардағы ерекше апатты аудандарды қалпына келтiру.
Қаржы-экономикалық нәтиже: арықтардың пайдалы әсер ету коэффициентiн 80% дейiн жоғарылату.
Уақтылығы: жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын 2006 жылғы желтоқсанда аяқтау.
Сапасы: орындалған жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын құрылыс нормаларының талаптары мен ережелерiне сәйкестендiру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
123-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар"
деген 055 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 600 мың теңге (алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ашқан жаңалықтары, жаңа өнер табыстары, шығарған және шығарылған ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң сорттары мен мал тұқымдары, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру, сақтау және қайта өндiру салаларындағы технологиялық және техникалық әзiрлемелерi үшiн, сондай-ақ отандық ғылымның дамуына едәуiр үлес қосқан республиканың аграрлық ғылым саласындағы ғалымдары мен мамандарын қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ғалымдарға ғылыми жетiстiктерi үшiн сыйақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

055


Аграрлық
ғылым
сала-
сындағы
мемле-
кеттiк
сыйлықтар

Аграрлық ғылым
саласындағы
А.И. Бараев атындағы
сыйлықтарға іздену
конкурсын өткізу.
Заңнамада белгіленген
тәртiппен А.И. Бараев
атындағы сыйлықтарды
төлеу.
Банк қызметтерiн төлеу.
Рамкаларды, дипломдарды, омырау
белгiлерін және басқа
да қажеттi тауарларды
сатып алу.
Газеттердегі конкурс
өткiзу туралы
хабарландыруларды
төлеу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижесi: аграрлық ғылымның басымдық бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының жаңа нәтижелерiн алу.
Түпкiлiктi нәтижесi: ғылымға талантты жастарды тарту мақсатында ғылыми еңбектi ынталандыру.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: сыйлық мөлшерi: бiрiншi - 200 айлық есептiк көрсеткiшті, екiншi - 150 айлық есептiк көрсеткішті,
үшiншi - 100 айлық есептiк көрсеткiштi құрайды.
Уақтылығы: бағдарламада көзделген iс-шараларды 2006 жылғы ІІІ-ІҮ тоқсандарда орындау.
Сапасы: аграрлық ғылымның дамуына маңызды үлес қосқан ғалымдарды, сондай-ақ жас талантты ғалымдарды қолдау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
124-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге
қабiлетiн арттыру"
деген 056 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 388857 мың теңге (үш жүз сексен сегiз миллион сегiз жүз елу жетi мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ауыл шаруашылығы өнiмінің бәсекеге қабiлеттiгiн арттыру жобасын қаржыландыру бойынша Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнен қарыз тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 19 тамыздағы N 854 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ауыл шаруашылығы өндiрiсінің бәсекеге қабілеттілігiн жақсарту жолымен ауыл шаруашылығы саласының экономикалық жағдайының дамуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ауыл шаруашылығы білімдерiне қолы жету мүмкiндігi бар азаматтардың пайызын барынша ұлғайту; аграрлық ғылыми зерттеулердің нәтижелiгiн арттыру арқылы ауыл шаруашылығы технологияларын пайдаланушы азаматтардың пайызын барынша ұлғайту; жаңарған және жаңғырған зертханаларға қолы жету мүмкiндiгi бар фермерлердің пайызын барынша ұлғайту; халықаралық стандарттарға сай өнiмдер шығаратын фермерлер пайызын барынша ұлғайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

056


Қазақс-
танның
ауыл
шаруашы-
лығы
өнiмде-
рiнiң
бәсекеге
қабiлетiн
арттыру
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

Конкурстық гранттар
жүйесi бойынша грант
үйлестiру.

Шілде-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

3


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен
сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Алиментариус кодексi комиссиясының стандарттарын аудару.
Графтарды үйлестiру
жөнiнде сенілген
институттың қызмет
көрсетуiн төлеу.
Ауыл шаруашылығы
маркетингін дамыту
компоненты шеңберiнде
Имидж жөніндегі науқан тұжырымдамасын әзірлеу үшін консалтингтік компанияны тарту, сондай-ақ
ақпаратты-маркетингтiк
жүйесi бойынша білім
беру модульдерiн жасау
үшін 1 халықаралық, төрт ұлттық консультанттың және маркетинг бойынша оқыту және білім
тарату жүйесiн
ұйымдастыру, конкурстық гранттар жүйесi бойынша оқытуды
ұйымдастыру жөнiнде 2
консалтингтiк
компанияның және
Оқыту модульдерi мен бағдарламаларын әзiрлеу бойынша екi халықаралық консультантты тарту.
Қолданбалы ауыл
шаруашылығы зерттеулер
компонентi шеңберiнде
республикалық және
облыстық үйлестiруші-
лерге шетелде оқу курстарын, стажировка-
ларды өткізу.
Республикалық, облыстық және аудандық
деңгейде 174 адамды
тарта отырып білiм
тарату және беру
жөнiндегi жүйе құру
және оның қызметiн
қамтамасыз ету.
Білім тарату және
беру жөнiндегі жүйеге
144 комплект офистық
құрал-жабдықтар мен
жиһаз сатып алу.
Жобаны iске асыру үшін 18 адамнан тұратын жергiлiктi консультанттардың қызмет көрсетуiн, операциялық шығындарды
қоса алғанда төлеу.
Тәуелсіз эксперттердің
қызмет көрсетуiн
сатып алу және жобаның
бақылау кеңесінің
операциялық шығындарын
төлеу.
Жобаның институциялды дамыту және саясат компоненты шеңберiнде Ауыл шаруашылығы министрлiгінің жұмысшыларына
семинарлар, халықара-
лық стажировка және тренингтер өткізу.
Тауарлар, жұмыстар
және қызмет көрсетудi
сатып алу бойынша
конкурстар өткiзу
туралы хабарландыру-
ларды төлеу.
Шетелден тартылған төрт ұлттық консультантты оқыту курстарын ұйымдастыру. 48 жиынтық компьютерлiк жабдықты, жобаның консультанттары үшiн және бiлiм беру жүйесiн құру жөнiндегi консультациялық компания үшiн кеңсе жиһазын сатып алу. Оқыту курстарын ұйымдастыру жөнiндегi компанияны тарту. Дүниежүзiлiк Банктiң қарыз сомасынан 0,5 % мөлшерiнде бiржолғы комиссиялық алым төлеу. Стратегияны талдау және дамыту жөнiндегi консалтингтiк компанияны тарту.

Шілде-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: нормативтiк-құқықтық кесiмдердi үндестiру; облыстық және аудандық деңгейде бiлiм тарату және беру жөнiндегi жүйе құру; 13,3 млн. теңге көлемiнде гранттар бөлу.
Түпкiлiктi нәтиже: ауыл шаруашылығы бiлiмiне көп азаматтардың қол жеткiзуi; халықаралық стандарттарға сай өнiмдерге азаматтардың қол жеткiзуi.
Қаржы-экономикалық нәтиже: консультанттар тобын ұстау, халықаралық және жергiлiктi консультанттарды тарту бойынша шығындар инвестициялық жобалар бойынша бекiтiлген лимиттерден аспайды.
Уақтылығы: бағдарлама бойынша iс-шаралар бюджеттiк бағдарламаның осы паспортында көзделген мерзiмдерде жасалады.
Сапасы: көзделген iс-шаралардың 100% орындалуы.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
125-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн және ауыл
тұрғындарын өтеусiз негізде ақпараттық қамтамасыз ету"
деген 057 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 110000 мың теңге (бiр жүз он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" 8 шiлдедегi 2005 жылғы Қазақстан Республикасы Заңының 6 және 15-баптары .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : АӨК субъектiлерінің ақпараттық деңгейiн көтеру арқылы агробизнестің жұмыс iстеу тиiмділігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн ақпараттық-маркетингтiк және консультациямен қамтамасыз ету; жердегi бизнес өкiлдерiнiң қатысушы лизингтiк компаниялардың лизинг негізiндегi кредиттерiне қол жеткізуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

086


Ауыл
шаруа-
шылығын
жекеше-
лендi-
руден
кейiнгi
қолдау
жөнiндегi
жобаға
кредит
беру
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

Ауыл шаруашылығы
тауарын өндiрушілерге
және аграрлық
сектордың басқа да
қатысушыларына тiкелей
кредиттер және лизинг
негізiнде кредиттер
беру.

Сәуiр-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі,
қатысушы
қаржылық
ұйымдар

3


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Ауыл шаруашылығы
тауарын өндiрушілерге
және аграрлық
сектордың басқа да
қатысушыларына тiкелей
кредиттер және лизинг
негізiнде кредиттер
беру.

Сәуiр-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі,
қатысушы
қаржылық
ұйымдар

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге және аграрлық сектордың басқа да қатысушыларына 635000 теңге сомасына тiкелей кредиттер және лизинг негiзiнде кредиттер беру.
Түпкiлiктi нәтиже: ауыл шаруашылығын коммерциялық кредиттеу жүйесiн дамыту.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: соңғы қарыз алушының 1 жобасына кредит сомасы әдеттегi кредиттеуде 12700 мың теңгеден аспайды, құрылымдық қаржыландыруда - 127000 мың теңгеден аспайды.
Уақтылығы: соңғы қарыз алушылардың қосалқы жобаларын уақтылы қаржыландыру.
Сапасы: екiншi деңгейдегi банктер мақұлдаған кредит алуға тапсырыстар толық көлемде қанағаттандырылды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
126-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi
жобаға кредит беру"
деген 086 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 150000 мың теңге (бiр жүз елу миллион теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму банкi арасындағы Қарыз туралы келiсiмдi (Ауыл шаруашылығын екiнші жекешелендiруден кейiнгi қолдау жобасы) жасау туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң 2005 жылғы 19 наурыздағы N 255 қаулысы . Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Қарыз туралы келiсiмдi (Ауыл шаруашылығын қолдаудың жекешелендiруден кейiнгi екiншi жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 14 желтоқсандағы Заңы .
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : фермерлердің, ауылдық шағын және орта кәсіпорындардың қаржылық қызметке қол жеткізуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : екiншi деңгейдегi банктер арқылы жеңiлдiк кредиттер алудағы ауыл аудандары тұрғындарының пайызын барынша ұлғайту; 2009 жылға дейiн ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердің, ауылдық жердегi бизнес өкiлдерінің қатысушы екiншi деңгейдегi банктердің кредиттерiне қол жеткiзуiн қамтамасыз ету; қатысушы лизингтiк компаниялар арқылы лизинг негізiнде жеңiлдiк кредиттер алудағы ауыл аудандары тұрғындарының пайызын барынша ұлғайту; 2009 жылға дейiн ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердiң, ауылдық жердегi бизнес өкiлдерiнің қатысушы лизингтiк компаниялардың лизинг негiзiндегi кредиттерiне қол жеткiзуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

086


Ауыл
шаруа-
шылығын
жекеше-
лендi-
руден
кейiнгi
қолдау
жөнiндегi
жобаға
кредит
беру
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебiнен
жобаны
iске
асыру

Ауыл шаруашылығы
тауарын өндiрушілерге
және аграрлық
сектордың басқа да
қатысушыларына тiкелей
кредиттер және лизинг
негізiнде кредиттер
беру.

Мамыр-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі,
қатысушы
қаржылық
ұйымдар

3


016

Жобаны
респуб-
ликалық
бюджеттен сыртқы
қарыз-
дарды
бiрлесiп
қаржы-
ландыру
есебiнен
iске
асыру

Ауыл шаруашылығы
тауарын өндiрушілерге
және аграрлық
сектордың басқа да
қатысушыларына тiкелей
кредиттер және лизинг
негізiнде кредиттер
беру.

Мамыр-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі,
қатысушы
қаржылық
ұйымдар

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге және аграрлық сектордың басқа да қатысушыларына 150000 теңге сомасына тiкелей кредиттер және лизинг негiзiнде кредиттер беру.
Түпкіліктi нәтиже: ауыл шаруашылығын коммерциялық кредиттеу жүйесiн дамыту.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің  2006.07.31. N 470б қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
127-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасындағы
өкiлеттiктердiң аражiгiн ажырату шеңберiнде әкiмшiлiк функцияларға
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 111 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 183929 мың теңге (бiр жүз сексен үш миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : жоқ.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : уәкілеттiктi орталықсыздандыру бойынша әкiмшiлiк реформаларды iске асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жергiлiктi деңгейге өкiлеттiктер мен штаттық санды берудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

111


Облыстық
бюджет-
терге,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
бюджет-
терiне
мемле-
кеттiк
басқару
дең-
гейлерi
арасын-
дағы
өкiлет-
тiктердiң
аражiгін
ажырату шең-
берiнде
әкiмшiлiк
функ-
цияларға
берiлетiн
ағымдағы
нысаналы
транс-
ферттер

Саны 280 бiрлік адамды
жергiлiктi деңгейге
берудi қамтамасыз ету.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижелерi: мемлекеттiк органдар деңгейлерi арасындағы өкiлеттiктердің аражігiн ажырату шеңберiнде әкiмшiлiк функцияларды толық беру.
Түпкiлiктi нәтижелерi: жергiлiктi органдарға берiлген функцияларды жүзеге асыру.
Қаржы-экономикалық нәтижесi: бiр мемлекеттiк қызметшiні ұстау шығыны орташа алғанда 692 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: iс-шараларды белгiленген мерзiмдерде орындау.
Сапасы: iс-шараларды толық көлемде орындау.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1235 қаулысына      
127-1-қосымша       

      Ескерту. Қаулы 127-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.31. N 470б қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi       Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiлiгi

2006 жылға арналған
"Электрондық үкiмет" құру" деген
112 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 53700 мың теңге (елу үш миллион жетi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 "Қазақстан Республикасындағы 2005-2007 жылдарға арналған "электрондық үкiмет" құрудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы ; 2005 жылдың 30 маусымындағы N 654 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының 2006-2010 жылдарға арналған агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар" Жоспарының 90 тармағы; 2006 жылдың 6 наурызындағы N 149 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы 2006-2010 жылдарға арналған агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарының 4.40 тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қоры.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аграрлық сектордың қызмет ету тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аграрлық нарыққа қатысушылардың өзара қатынасының тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету, ақпарат, сапа және сенiмдiлiкке қол жеткiзудi көтеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Кіші бағдарламалардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

112


"Электрондық үкімет" құру
2


100

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кәсіпкерлік белсенділігін арттыру

Экономиканың аграрлық секторындағы электрондық сауда жүйесін дамыту (2-ші кезек), жүйені жобалау және конструкторлық және эксплуатациялық құжаттаманы өңдеу

Тамыз - желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:
      Тiкелей нәтижелер:
      1) аграрлық азық-түлiк нарығын тиiмдi мемлекеттiк реттеу;
      2) аграрлық азық-түлiк нарық туралы сапалы, қол жеткiзерлiк және сенiмдi ақпарат алу мүмкiндiгi.
      Соңғы нәтижелер:
      1) 5 пайыздан кем емес агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң ақпараттық ресурстарға қол жеткiзуiн қамтамасыз ету;
      2) ауыл шаруашылығы өнiмдер нарығының тұрақты мониторинг мүмкiншiлiгi.
      Қаржы-экономикалық нәтижелерi: аграрлық азық-түлiк рыногы тауар айналымын кеңейту үшiн 160 ауданда ауылдық ақпараттық-кеңестiк орталықтар арқылы электронды сауда жүйесiн енгiзу.
      Уақытылығы: бюджеттiк бағдарламасының жүзеге асыруындағы iс-шаралар бағдарламасы белгiленген мерзiмiнде орындалуы.
      Сапасы: электрондық сауда жүйесiн тұтынушылардың 100 % қанағаттандыруы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына       
128-ҚОСЫМША         

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
            Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2006 жылға арналған
"Өсiмдiктер мен жануарлардың гендiк ресурстарының
ұлттық қоймасын салу"
деген 743 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 243612 мың теңге (екi жүз қырық үш миллион алты жүз он екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шiлдедегi Заңының 17-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : өсiмдiктер мен жануарлардың гендiк қорын сақтаудың, өсiмiн молайтудың, кеңейтудің және пайдаланудың тиiмдi жүйесiн құру, елiмiздiң азық-түлiктiк қауiпсіздiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi мен жануарларының гендiк қорын сақтауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдарла-
малардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

743


Өсiм-
дiктер
мен
жануар-
лардың
гендiк
ресурс-
тарының
ұлттық
қоймасын
салу

Өсiмдiктер мен
жануарлардың Ұлттық
генетикалық
ресурстарын сақтау
қоймасының
лабораториялық
корпусын салу үшін
жобалау-смета
құжаттамаға
мемлекеттік және
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген
басқа да сараптаманы
әзiрлеу және жүргiзу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы Ауыл
шаруашы-
лығы
министр-
лігі

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтижесi: өсiмдiктер мен жануарлардың Ұлттық генетикалық ресурстарын сақтау қоймасының лабораториялық корпусын салу жөнiндегi мемлекеттік сараптамадан өткiзiліп бекiтiлген жобалау-смета құжаттамасы.
Түпкiлiктi нәтижесi: өсiмдiктер мен жануарлардың гендiк қорын сақтау мен ұтымды пайдаланудың жүйесiн құру үшiн өсiмдiктер мен жануарлардың Ұлттық генетикалық ресурстарын сақтау қоймасының кешенiн пайдалануға беру.
Уақтылығы: жұмыстың жоспар-кестесiне және шарттарға сәйкес.
Сапасы: санитариялық нормаға және "Кәсіпорындарды, ғимараттарды және имараттарды салуға жобалау-смета құжаттамасын әзiрлеу, келiсу, бекiту тәртiбi және құрамы туралы нұсқаулық" Қазақстан Республикасының А 2.2-1-2001 (Ресми басылым) ережесiне сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады