2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      383, 384, 385, 386, 387, 388-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгiнің;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1235 қаулысына      
383-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызмет саласындағы уәкiлеттi органның
қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 349082 мың теңге (үш жүз қырық тоғыз миллион сексен екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi "Мемлекеттік қызмет туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 3 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет iстерi жөніндегi агенттiгi мәселелерi" N 280  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Мемлекеттік әкiмшілік қызметшілердi аттестациядан өткiзу ережелерiн бекіту туралы" 2000 жылғы 21 қарашадағы N 327  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Мемлекеттiк қызмет өткеру туралы ережелерін бекiту туралы" 2000 жылғы 10 наурыздағы N 357  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгінің облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы тәртіптік кеңестерi және Қазақстан Республикасы Президентiнің кейбiр жарлықтарына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 30 маусымдағы N 1598  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппараттарын орналастыру үшін алаң нормалары туралы" 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Бюджеттен қаржыланатын ұйымдардың электроэнергияны тұтыну, жылу, ыстық және суық су және басқа да коммуналдық қызметтi пайдалану нормативтерi туралы" 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 11 қарашадағы "Мемлекеттiк қызметшілердi даярлаудың қайта даярлаудың және біліктiлігiн арттырудың жекелеген мәселелерi N 1156  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарына көлiк қызметiн көрсету үшін қызметтік жеңіл автокөліктермен пайдалануды реттеу туралы" 1999 жылғы 27 мамырдағы
N 663  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi "Мемлекеттiк бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекемелерi қызметкерлерінің және де Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасы шегіндегi қызметтiк iссапарлары туралы Ереженi бекіту туралы" N 1428  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 13 қарашадағы "Мемлекеттік қызметшілердi оқыту тұжырымдамасы" N 1706  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік қызметінің деңгейiн және мемлекеттік қызметшілердің кәсiби дәрежесiн арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттік қызметті, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс кодексiн сақтауы, мемлекет саясат саласындағы, мемлекеттiк қызмет саласындағы бiрыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу сапасын арттыру бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету; мемлекеттік қызмет заңнамасын жетiлдiру, мемлекеттiк қызметшілердің оқуын және кәсiби қайта даярлаудан өтуiн ұйымдастыру, мемлекеттік органдар ұсынатын мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру бойынша ұсыныстар енгiзу, мемлекеттік қызмет жүйесiнiң ашықтығы мен есеп беруiн қамтамасыз ету, кәсiби мемлекеттік қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсiби дәрежесiн арттыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Мемле-
кеттік
қызмет
саласын-
дағы
уәкiлеттi
органның
қызметiн
қамтама-
сыз ету

  

  

  

2

  

001

Орталық
органның
аппараты

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінің
штаттық саны лимитіне
сәйкес 49 бiрлік
көлемінде бекiтілген
орталық аппаратын
ұстау және оның
қызметiн қамтамасыз
ету.
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.
Орталық аппарат үшін
бекітілген лимитке
сәйкес 4 қызмет
автомашинасын ұстау,
келісім-шарттар
жасасу, байланыс
қызметi, басқа да
тауарлар сатып алу,
бланкілік өнімдер
дайындау ақысын
төлеу. Іске асыру
мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік қызметтi
жүзеге асыру үшін нормативтік құқықтық базаны жетiлдiру жөнінде ұсыныстар әзiрлеу.
Iске асыру мерзімi -
Қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік органдар
мемлекеттік қызмет
саласында заңнаманың
сақталуына тексеру
жүргізу. Iске асыру
мерзiмі - қаңтар-
желтоқсан.
Мемлекеттік қызметші-
лерге еңбек ақы төлеу,
оларды әлеуметтiк-
құқықтық қорғау жүйесiн жетiлдіру жөнінде ұсыныстар әзiрлеу.
Iске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік қызмет
кадрларының жай-күйiне
мониторинг жүргізу.
Iске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік қызмет
персонаждары және
әкiмшілік мемлекеттік
қызметшi лауазымдарын
атқару үшін кадрлар
резервi бойынша
республикалық деректер
базасын қалыптастыру. Iске асыру мерзімі
- қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік органдар-
дың мемлекеттік
қызметшілердi даярлау,
қайта даярлау және
олардың біліктілігін
көтеру мәселелері
жөніндегі қызметін
үйлестіру.
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік қызметші-
лердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайларда оларға кеңес беру. Iске асыру мерзімі
- қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік қызметтi
жетiлдiру және оның
тиiмділігін арттыру
саласында мемлекеттік
бағдарламалар әзірлеу-
ге және оны іске асыруға қатысу.
Іске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан.
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінің
алқасын өткізу.
Iске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi

3

  

002

Аумақтық
орган-
дардың
аппа-
раттары

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінің
штаттық саны лимитiне
сәйкес 204 бірлік
көлемiнде бекiтілген аумақтық органдарын
ұстау және оның
қызметін қамтамасыз
ету.
Iске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан
Мемлекеттік органдар
мемлекеттік қызмет
саласында заңнаманың
сақталуына тексеру
жүргізу.
Iске асыру мерзімі
- қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік
қызметшілерге еңбек
ақы төлеу, оларды
әлеуметтік-құқықтық
қорғау жүйесін
жетілдіру жөнiнде
ұсыныстар әзiрлеу.
Iске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқсан.
Орталық мемлекеттік
органдардың жергілікті
атқарушы және аумақтық
бөлiмшелерінде
мемлекеттік қызмет
кадрларының жай-күйіне
мониторинг жүргiзу
(бұдан әрi - жергілікті мемлекеттік
органдар).
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.
Жергілікті мемлекеттік
органдар мемлекеттiк
қызмет персоналдары
және мемлекеттік
қызметтің кадрлар
резервi бойынша
деректер базасын
қалыптастыру.
Iске асыру мерзімi -
қаңтар-желтоқстан.
Жергіліктi мемлекеттік
органдардың
мемлекеттік
қызметшілердi даярлау,
қайта даярлау және
олардың бiліктілігін
көтеру мәселелерi
жөніндегі қызметін
үйлестіру.
Іске асыру мерзiмі
- қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік қызметші-
лердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайларда оларға кеңес беру.
Iске асыру мерзiмі
- қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік қызметті
жетiлдiру және оның
тиімділігін арттыру
саласында мемлекеттік
бағдарламалар
әзірлеуге және оны
іске асыруға қатысу.
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.
Тәртіптілік істері
бойынша отырыстар
өткізу.
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.
Көшпелі семинарлар
өткізу мен азаматтар-
ды қабылдау.
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi

4

  

007

Мемле-
кеттiк
қызмет-
шілердің
білік-
тiлігін
арттыру

Мемлекеттік қызметші-
лердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтердi мына тақырыптар бойынша сатып алу:
мемлекеттік қызметті
құқықтық қамтамасыз
ету және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
күресті күшейту
шараларын қамтамасыз
ету және Қазақстан
Республикасы мемлекет-
тік қызметшілерiнің арын сақтау мәселелерi. Оқу мерзімі - маусым-шілде.
Мемлекеттiк қызметті
жетілдiру мәселелерi.
Оқу мерзімі
- қыркүйек-қазан
Мемлекеттік тіліне
оқыту. Оқу мерзімі -
сәуір-қараша.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi

5

  

009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
материал-
дық-тех-
никалық
жарақ-
тандыру
 

Жиһаздар, ауа
баптағыштар, мұздатқыштар,
телевизор, сейф,
креслолар, сөрелер,
өрт-сөндiру құралдарын, бақылау
өлшеу қондырғыларын
сатып алу.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi

7

  

017

Ақпа-
раттық
жүйелер-
дiң жұмыс
iстеуiн қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттiк
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Орталық аппарат үшін
есеп техникалары мен
құралдарын сатып алу.
Іске асыру мерзімі
- қаңтар-желтоқсан.
"1С Бухгалтерия"
бағдарламалық
қамтамасыз етудi
сатып алу.
Iске асыру мерзiмі -
ақпан-наурыз.
Жиынтық және қосымша
құрал-жабдықтар,
шығыс материалдарын
сатып алу.
Iске асыру мерзімі -
- қаңтар-желтоқсан.
Есептік техника мен
құралдарға жүйелi
техникалық қызмет
көрсету.
Iске асыру мерзімі -
қаңтар-желтоқстан.
Интернет пен электрон-
дық пошта жүйесiне кiру қызметi.
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқсан.
Бағдарламалық
өнімдердi, ақпараттық
жүйелердi және
мiндеттердi қолдау.
Iске асыру мерзiмі -
қаңтар-желтоқстан.

қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтижелер: соның негiзiнде мемлекеттік органдар сапалық стандартын жасайтын, мемлекеттік қызмет көрсетудiң негізiн қалаушы жоба жасау; Қазақстан Республикасы мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгiнің ең кемi 2 коллегиясын өткізу; мемлекеттiк қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамаларының орындалуы бойынша мемлекеттiк органдарда ең кемi 5000 рет тексеру өткізу; аумақтық органдардың қызметкерлерінің кәсiби деңгейiн жоғарылату; мемлекеттік тiлге 150 адамды оқыту, соның ішінде аумақтық органдарда 122 адам; сатып алу: 1 жиһаз жиынтығын, 1 телевизор, 1 сейф, 17 тоңазытқыш, 7 ауа баптағыш, 30 кресло, 14 сөрелер; сатып алу: көшпелi компьютер, 50 компьютер, 50 принтер, 50 үздiксіз қорек көздерi.
Түпкi нәтижелер: азаматтардың шағымдары мен талаптарын қысқарту; мемлекеттік қызметтің кәсiби-оқыған персоналы деңгейi жоғарылайды; республика мемлекеттік қызметшілерi арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық саны қысқарады; рұқсат беру және өзге де құжаттарды беру кезiнде төрешілдiк пен сөзбұйдалық айтарлықтай қысқарады; республика мемлекеттiк қызметшілерi арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық саны қысқаруы.
Қаржы-экономикалық нәтиже: орталық аппараттың 1 мемлекеттік қызметшісiн ұстау - жылына 1489,0 мың теңге; аумақтық органдардың бiр мемлекеттік қызметшiсiн ұстау жылына - 1199,5 мың теңге; 1 мемлекеттік қызметшінің бiліктілігiн жоғарылатуға орташа шығындар - 12,8 мың теңге; 1 мемлекеттік қызметшінi мемлекеттік тiлге оқыту бойынша орташа шығындар - 4,6 мың теңге.
Уақтылығы: мемлекеттік органға жүктелген функцияларды мерзiмінде орындау.
Сапасы: мемлекеттiк стандарттар негізiнде, мемлекеттiк қызмет көрсетудің сапасы жақсаруы; қазiргi кездегi экономикалық жағдайға сәйкес кәсiби мемлекеттік қызмет талаптарына сай мемлекеттік қызметтің кәсiби деңгейiн жоғарылату; мемлекеттік тiлдi оқыған мамандар үлесi жұмыс iстейтіндердің жалпы санының орталық аппаратта 60%-ын, аумақтық органдарда 60%-ын, кәсiби бiлiм деңгейiн арттырғандар аумақтық органдарда 23,5%-ын құрайды.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1235 қаулысына      
384-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын ақпараттандыру
және тестілеу жүйесiнiң жұмыс iстеуi"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 83578 мың теңге (сексен үш миллион бес жүз жетпiс сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегi  Заңы ; Қазақстан Республикасының "Ақпараттандыру туралы" 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "Мемлекеттiк әкімшiлiк қызметшілердi аттестациядан өткiзу Ережелерiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 20 қаңтардағы N 327  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппараттарын орналастыру үшін алаң нормалары туралы" 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Бюджеттен қаржыланатын ұйымдардың электроэнергияны тұтыну, жылу, ыстық және суық су және басқа да коммуналдық қызметті пайдалану нормативтерi туралы" 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 11 қарашадағы "Мемлекеттік қызметшілердi даярлаудың, қайта даярлаудың және біліктілігін арттырудың жекелеген мәселелерi" 
N 1156  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы "Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарына көлік қызметін көрсету үшiн қызметтік жеңiл автокөлiктерін пайдалануды реттеу туралы" N 663  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 12 қаңтардағы "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігінің Ақпарат және тестілеу мемлекеттiк мекемесінің мәселелерi" N 50  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi "Мемлекеттік бюджеттен қаржыланатын мемлекеттiк мекемелерi қызметкерлерінің, және де Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасы шегіндегi қызметтік іссапарлары туралы Ереженi бекіту туралы" N 1428  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік қызметшілердің құрамы мен кадрлық резерві жөніндегі деректерді жаңарту, барлық облыс орталықтарында және Астана, Алматы қалаларында мемлекеттік қызметшілерді тестiлеудi және аттестациялауды қамтамасыз ету; ақпараттық қорғауды қамтамасыз ету, ақпараттық Web-сайтты әкімшілендіру.
      5.   Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   кадрларды басқарудың ақпараттық жүйесінің жұмыс істеуін және оның бұдан әрі жетілуін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілерді тестілеуді және аттестациялауды өткізу, 17 өңірлік орталықтарда жергілікті және желілік инфрақұрылымдарды техникалық қолдау және алып жүру.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Респуб-
ликаның
мемле-
кеттiк
қызмет кадрларын
ақпарат-
тандыру
және
тестілеу
жүйесінің
жұмыс
істеуі

Тестiлеу орталықтарын
ұстау штаттағы және
штаттан тыс қызметкер-
лерге жалақы төлеу, телекоммуникация
қызметтеріне ақы
төлеу, есептеу
техникалық құралдарына
техникалық қызмет
көрсету, бос лауазым-
дарға орналасу үшін кемі 50000 ықтимал кандидаттарды уақыты-
лы тестілеуден өткізу үшін 17 өңірлік орталықтарды материал-
дық-техникалық қамтамасыз ету, сондай-ақ аттестация-
лау бойынша кемі 30000 мемлекеттік
қызметшіні тестілеуден
өткізу.

2006 жыл
аралы-
ғында

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi,
Ақпарат
және
тестілеу
орталығы

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже: сатып алу: 10 серверлер, 100 жұмыс станцияларын, 10 принтерлер, 10 экранаралық қорғау экрандарын, 10 маршрутизаторлар, 10 қоректендiру көздерiн, 1 көшiрме аппаратын, 18 ауа баптағыштарын, 35 материалды емес активтердi.
Түпкi нәтиже: орталықтардың өткiзу қабiлетi артады, ол жылына кемi 80 000 адамды тестілеуден өткізуге мүмкіндік бередi. Республиканың барлық азаматтары кез-келген облыс орталығындағы тестілеу арқылы бос мемлекеттік әкiмшілік қызметшілер лауазымдарына орналасу үшін конкурсқа қатысуға тең қолдану мүмкіндігіне ие болады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет iстерi агенттiгiнiң қызметтерiн ақпараттық және техникалық қолдау, мемлекеттік қызметшілердің тестiлеуден және аттестациялаудан өтуiн қамтамасыз ету, мемлекеттiк органдар кадрлық қызметтерін бiрыңғай ақпараттық ортаға бiріктіру, өңiрлiк орталықтардың жергілікті желілерiн бiр гетерогендi көлiк құралына бiрiктіру, ИСУК жүйесiнiң электронды қызмет көрсетуiнің бiрыңғай нысанын әзiрлеу және ұсыну.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бос мемлекеттік әкiмшілік қызметшілер лауазымдарға орналасу үшін конкурс бойынша және аттестациялау бойынша бiр тестiлеуден өткiзудің құны 1044,72 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: орталықтардың өндiрiстiк әлеуетi барлық 17 орталықта кез-келген уақытта бiр мезгілде жергілікті және қашықтан тестiлеудi жүргiзуге мүмкiндiк бередi.
Сапасы: мемлекеттiк қызметке түсу кезiнде тестiлеуден өтуге, сондай-ақ аттестациялау бойынша барлық ниет бiлдiргендердi 100% қанағаттандыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1235 қаулысына      
385-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк қызмет
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 6000 мың теңге (алты миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi "Ғылым туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi "Мемлекеттік қызмет туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 23 ақпанындағы "Республикалық бюджеттің қаражаты есебiнен орындалатын қолданбалы-ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен iске асырудың кейбiр мәселелерi"
N 145  Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4 Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік органдар  жұмыстарының сапасы мен әсерiн зерттеу және бағалау жүргізу арқылы мемлекеттiк қызметтi тұтынушылардың қанағаттану деңгейiн және мемлекеттік қызметшілер жұмыстарының тиімділігін арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, мемлекеттiк қызмет саласында қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу, мемлекеттік органдар көрсететiн қызметтің қазiргi жағдайын талдау, мемлекеттік қызметтiң сапасын жоғарылату бойынша ұсыныстар жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Мемле-
кеттiк
басқару
және
мемле-
кеттiк
қызмет
сала-
сындағы
қолдан-
балы ғылыми
зерттеу-
лер

"Мемлекеттік
қызметтер көрсету
кезiндегі әкімшілік
кедергiлерді анықтау
бойынша зерттеу
жүргізу" тақырыбында
мемлекеттік қызмет
саласында қолданбалы
зерттеулер өткізу.
Ғылыми-техникалық
сараптама жүргізу
бойынша көрсетілген
қызметтерге ақы төлеу

жыл
аралы-
ғында

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Түпкі нәтижелер: мемлекеттiк қызмет көрсетудің мемлекеттiк стандарттарын жасау бойынша ұсыныстар.
Түпкi нәтижелер: мемлекеттiк қызметтердің бағасы төмендеуi, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыстарын жетiлдiру, тренингтер өткізiлгеннен кейiн тұтынушылардың пікірі негізінде бағалау жүйесiн енгізген мемлекеттік органдар санының 0-ден 50% дейін (яғни кемi 12-ден 6) артуы; мемлекеттiк органдар мөлдiрлігінің орта есеппен 15% (65%-дан 80% дейiн) артуы; уақытылы қаралған құжаттардың саны 20% (75%-дан 95% дейiн) артуы.
Қаржы-экономикалық нәтиже: тақырыпты зерттеу бойынша шығындар 6000 мың теңге.
Уақтылығы: жасалынатын келiсім-шарттар негізiнде.
Сапасы: жасалынған стандарттар негізінде мемлекеттiк қызметтер сапасы жоғарылауына мемлекеттік органдар мен халыққа қызмет көрсету орталықтарының клиенттерге қызмет уақытының қысқаруына алып келетiн қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1235 қаулысына      
386-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызметшілердi даярлау, қайта даярлау және
бiлiктiлiгiн арттыру"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 494977 мың теңге (төрт жүз тоқсан төрт миллион тоғыз жүз жетпiс жетi мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің  2006.07.31.  N 470б  қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегi  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 8 шілдедегi N 1611  Жарлығымен  бекiтілген Қазақстан Республикасы Президентiнің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы туралы Ережесi; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының кадрларын даярлау, қайта даярлау және біліктiлiгiн арттыруды одан әрi жетілдiру жөніндегi шаралар туралы" 2005 жылғы 31 мамырдағы N 1583  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттік қызметшілердi даярлау және бiліктілігін арттыруды одан әрi жетiлдiру туралы" 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Мемлекеттiк қызметшілердi даярлау, қайта даярлау және біліктiлiгiн арттырудың жекелеген мәселелері" 1998 жылғы 11 қарашадағы N 1156  Қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қызмет телефондары және мемлекеттік органдардың аппараттарын орналастыру үшін алаң нормалары туралы" 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Бюджеттен қаржыланатын ұйымдардың электроэнергияны тұтыну, жылу, ыстық су және басқа да коммуналдық қызметті пайдалану нормативтерi туралы" 1998 жылғы 2 қарашадағы
N 1118  қаулысы ; Үкiметтiң "Мемлекеттік бюджеттен қаржыланатын мемлекеттiк мекемелерi қызметкерлерінің, және де Қазақстан Республикасы Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтік iссапарлары туралы Ереженi бекiту туралы" 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарына көлiк қызметiн көрсету үшін қызметтік жеңiл автокөлiктерiн пайдалануды реттеу туралы" 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан Республикасын мемлекеттік қызметінің жоғары кәсiби кадрларымен, дипломатиялық қызмет персоналымен, судьяларымен, сот жүйесi және прокуратура органдарына қызметкерлерiмен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi :   Қазiргi заманның талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметшілердің біліктілiгiн арттыру және кадрларды қайта даярлау жүйесiн оңтайландыру, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік және жергiлiктi басқарудың кадрлық саясаты саласында ғылыми зерттеулердi жүргiзу, мемлекеттік қызметке мамандарды даярлауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары мен облыстағы аймақтық орталықтардың әдiстемелiк басшылығын қамтамасыз ету және қызметтерiн үйлестiру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Мемле-
кеттік
қызмет-
шiлердi
даярлау,
қайта
даярлау
және
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттік
қызметшілердi үш
бағыт:
- мемлекеттік қызмет;
- дипломатиялық
қызмет;
- судьялар және сот
жүйесінің қызметкер-
лері
бойынша даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгін арттыру.
Жүзеге асыру мерзiмі:
қаңтар-желтоқсан.
Халықаралық
стандарттарға
барынша жақындатылған
оқу жоспары бойынша
кредиттік және желілік
жүйелерiнің талдауы
негізінде магистрлерді
даярлау.
Жүзеге асыру мерзiмі:
қаңтар-желтоқсан.
Басшылық лауазымға
ауыстырылған және
мемлекеттік қызметке
жаңадан қабылданған
азаматтар үшін
6-апталық және 2
апталық қайта даярлау
курстарын жүргізу.
Жүзеге асыру мерзiмі:
қаңтар-желтоқсан.
Мемлекеттік басқару,
сот және дипломатиялық
саланың өзекті
мәселелерi бойынша
мемлекеттік
қызметшiлердің
бiлiктілігін арттыру
бойынша 1-2 апталық
семинарлар өткізу.
Жүзеге асыру мерзiмі:
қаңтар-желтоқсан.
Еуропаның дамыған
елдерiнің мемлекеттік
басқару жүйесiнің
жұмыс тәжiрибесімен
және Қазақстан
Республикасының
шетелдік өкілдіктері
мекемелерiнің
қызметімен танысу
мақсатында тыңдаушылар
және профессор-
оқытушылардың құрамы
үшiн стажировкаларды
ұйымдастыру.
Жүзеге асыру мерзiмі:
шілде-қараша.
Халықаралық
ынтымақтастықты
дамыту, мемлекеттік
басқаруды жетiлдiру
мәселелерiнің көп
аспектілi шешімдерiн
қабылдау мақсатында
ғылыми конференциялар
мен семинарларды,
дөңгелек үстелдерді
ұйымдастыру және
өткiзу. Академияның
біліктілікті арттыру
халықаралық
семинарларына
лекторларды,
сондай-ақ Франция,
Германия, Киев,
Москвадан шетел
сарапшыларын шақыру.
Жүзеге асыру мерзiмі:
наурыз-желтоқсан.
"Қазақстан
Республикасындағы
қазіргі саяси жағдай"
мониторингі,
"Қазақстанның
оңтүстiк өңіріндегі,
әлеуметтік-саяси
және дiни жағдай"
атты мониторингi,
"Қазақстан
Республикасының
экологиялық
қауіпсіздiгі" атты
мониторингі тақырыптары бойынша
социологиялық
зерттеулерді жүргізу.
Жүзеге асыру мерзiмі:
қаңтар, мамыр, қыркүйек.
"Қазақстанның тұрақты
дамуындағы мемлекеттік
басқару мен
мемлекеттік қызметтiң
рөлі" атты ғылыми
жобасын жасау.
Жүзеге асыру мерзiмі:
сәуір-маусым.
Ғылыми монографияны,
ғылыми мақалалар
жинағын, ғылыми-талдау
журналын басып шығару.
Жүзеге асыру мерзiмі:
наурыз-желтоқсан.
Сот жүйесi мен әділ
сот, сыртқы саясат
және дипломатия, адам
ресурстарын басқару
саласындағы фундаменталды және
қолданбалы ғылыми
зерттеулер жүргiзу.
Жүзеге асыру мерзiмі:
қаңтар-желтоқсан.
Негізгі құралдарды
және материалды емес
активтерді сатып алу.

жыл
бойы

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнiн-
дегі
агент-
тігi
Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Прези-
дентінің
жанын-
дағы
Мемле-
кеттік
басқару
ака-
демиясы

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
магистратураға "Мемлекеттiк және жергiлiктi басқару" мамандығы бойынша қабылдау 60 адамды, "Юриспруденция" мамандығы бойынша қабылдау 50 адамды, "Халықаралық қатынастар" мамандығы бойынша қабылдау 25 адамды құрайды.
Аспирантураға "Мемлекеттік және жергілікті басқару" мамандығы бойынша қабылдау 30 адамды құрайды.
Мемлекеттік қызметшілердің жылдық орташа саны қайта даярлау бағдарламасы бойынша 500-ден кем емес адамды және бiлiктіліктi арттыру бағдарламасы бойынша 1500-2000 адамды құрайды.
Магистратура бағдарламасының 30 тыңдаушысы үшін 30 күндiк Ольстор университетінде (Ұлыбритания) халықаралық стажировкаларды ұйымдастыру.
Семинарлар, дөңгелек үстелдер, 150 адамнан 3 секция бойынша
3 конференция өткiзу;
Халықаралық сарапшыларды шақыру: Франция, Германиядан - 5 адам., Киевтен - 2 адам., Москвадан - 3 адам., Ташкенттен - 1 адам., Бiшкектен -1 адам.
1 ғылыми монографияны, 2 ғылыми мақаланы, 12 ғылыми-талдау журналын басып шығару.
Негiзгi құралдары және материалды емес активтердi сатып алу: 3-тен кем емес лингафонды құрал-жабдық; 2 бiрліктен кем емес автокөлiк; 90 бiрлiктен кем емес лицензиялы оқу бағдарламалар.
Түпкілікті нәтиже:
Мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілерi, дипломатиялық қызмет персоналы, судьялар, сот жүйесінің қызметкерлерінің бiлiктілiгiн арттыру жалпы қажеттiліктің 45%-60% құрайды.
Мемлекеттiк қызметшілердi магистратура және аспирантура бағдарламалары бойынша даярлау жалпы қажеттіліктің 35%-60% құрайды.
Компьютерлiк құрал-жабдықтармен 60% және оқу процесiне қажетті құрал-жабдықтарды 65% жеткізудi қамтамасыз ету.
Қаржы-экономикалық нәтиже: 2006-2008 жылдарға жинақталған бiр магистрант пен аспирантын орташа айлық стипендиясы 50 000 теңгені, бiр мемлекеттiк қызметшінің біліктілігін арттыру бойынша орташа шығындар 38,8 мың теңгені, бiр мемлекеттік қызметшінi қайта даярлау бойынша орташа шығындар 27,9 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: оқуды бiтірген мемлекеттік қызметшiлердің саны - 90 магистрант.
Сапасы: мемлекеттік қызметшілерге жүктелген қызметтердi сапалы орындауын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттік басқару академиясына жүктелетін мақсаттар мен міндеттерге қол жеткiзу үшін белгiленген мерзiмдердi ескере отырып, іс-шараларды толық мөлшерде 100% сапалы орындау. Академияны бiтірушiлердің сапалы дайындығын жақсарту.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1235 қаулысына      
387-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Мемлекеттік қызметшiлердiң шетелдерде бiлiктiлiгiн арттыру"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 231161 мың теңге (екi жүз отыз бiр миллион бiр жүз алпыс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 10 наурыздағы "Мемлекеттiк қызмет өткеру туралы Ереженi бекiту туралы" N 357  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерiн қайта даярлау және олардың біліктiлiгiн арттыру ережесiн бекіту туралы" N 1457  Жарлығы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : республиканың мемлекеттiк қызметін жетiлдiру үшін перспективалы кадрларды даярлау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : 1) алдыңғы қатардағы тәжiрибенi үйрену және қосымша кәсiби бiлім алу үшін шетелдiк iлгерi университеттер мен ғылыми орталықтарға мемлекеттік қызметшілердi жiберу;
2) әлемдік тәжiрибенi үйрену және бiлiктілікті арттыру үшiн өз қызметкерлерiн жiбере алатын мемлекеттік органдарға жағдай жасау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Мемле-
кеттiк
қызмеші-
лердiң
шетел-
дерде
бiлiктi-
лiгiн
арттыру

Мемлекеттік
қызметшілерді алдыңғы
қатарлы шетелдiк бiлім
беру орталықтарында:
АҚШ, Ұлыбритания,
Франция, Германия,
Сингапур, Ресей,
Голландияда оқыту.
Экономика, құқық,
мемлекеттік әкімшілендіру
салаларында
бiлімдерін кеңейту,
сонымен қатар
еуропаның басқару
органдарының қызметін
ұйымдастырудың
тәжірибесімен және
мемлекеттiк қызметтерді ұсынудың
әдістерімен танысу.

2006
жылдың
ішінде

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
агент-
тігi

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: шетелдік ілгері университеттер мен ғылыми орталықтарында 140-тан кем емес мемлекеттік қызметшінің білім алуы.
Түпкiлікті нәтиже: шетелдік ілгерi университеттер мен ғылыми орталықтарында білім алған 140-тан кем емес мемлекеттік қызметші республиканың мемлекеттік қызметiн жетiлдіруге өз үлесін қосады.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр мемлекеттік қызметшiнi оқытуға жұмсалатан шығын 1651,1 мың теңгені құрайды.
Уақтылығы: жасалатын шарттарға сәйкес.
Сапасы: мемлекеттiк қызметшілерi оқытылған 90% кем емес мемлекеттiк органдар мамандарды даярлау сапасына қанағаттандырылады.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1235 қаулысына      
388-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2006 жылға арналған
"Республикалық бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк
органдар орталық аппараттарының жас мамандары үшiн жатақхана салу"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 100000 мың теңге (бiр жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 23 шілдедегi "Мемлекеттік қызмет туралы"  Заңы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : мемлекеттік қызметшілердің тұрмыс сапасын көтеру, олардың әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз ету және мемлекеттік басқарма қызметкерлерiнiң жұмысқа деген жiгерiн ынталандыратын жағдайлар жасау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi :   мемлекеттiк қызметшілердің тұрмыс сапасын көтеру үшін инфрақұрылымды қалыптастыру жолымен өмiр сүру жағдайын қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Республи-
калық
бюджет
есебiнен
ұсталатын
мемле-
кеттік
органдар
орталық
аппарат-
тарының,
жас мамандары
үшін
жатақхана
салу

Республикалық бюджет
есебiнен ұсталатын
мемлекеттік органдары
орталық аппараттарының жас
мамандары үшiн
жатақхана салу
жобалау-сметалық
құжаттамаларын әзiрлеу
жұмыстарын әзірлеу
және олар бойынша
мемлекеттік сараптама
жүргізу.

2006
жылдың
1, 2
тоқсан-
дары

Қазақ-
стан
Респуб-
ликасы
Мемле-
кеттiк
қызмет
iстерi
жөнін-
дегі
агент-
тігi

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер
Тiкелей нәтиже: мемлекеттiк ведомстводан тыс сараптамадан өтiп бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамалар.
Түпкi нәтиже: мемлекеттік органдардың орталық аппараттарының жас мамандарын әлеуметтiк қорғау және олардың әлеуметтiк жағдайын қамтамасыз ету мақсатында объекттердi пайдалануға енгізу.
Уақтылығы: жасалған шарттарға, жұмыс жоспар-графигiне сәйкес.
Сапасы: ҚР СНжЕ, МС және ТШ сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады