2007 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
       221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239-қосымшаларға  сәйкес Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң 2007 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына       
221-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Мемлекеттiң қызметiн құқықтық қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 7 638 582 мың теңге (жеті миллиард алты жүз отыз сегіз миллион бес жүз сексен екі мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.   N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дiни сенiм бостандығы және діни бiрлестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы  Заңы ; "Жедел-iздестiру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Заңының  6 ,   7 ,   8-баптары ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  9 ,   10-баптары ; "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 10 маусымдағы  Заңы ; "Нормативтік құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы  Заңы ; "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегi  Заңы ; "Патент заңы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 26 шiлдедегi  Заңы ; "Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 29 маусымдағы  Заңы ; "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   15,   16,   19,   21,   22-баптары ; Қазақстан Республикасының "Нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттік peecтpi және оларды мемлекеттiк тiркеудi ретке келтiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 4 наурыздағы N 3379  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің заң жобалау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 қыркүйектегi N 1376  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiң қызметiн құқықтық қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен азаматтардың жұмысында заңдылық режимiне қолдау жасау, азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының заңнамасымен әдiлет органдарына жүктелген мiндеттердi жүзеге асыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Мемлекеттiң қызметiн құқықтық қамтамасыз eту

 

  

  

2

  

001

Орталық органның аппараты

1) Заң жобалау жұмыстарын ұйымдастыру: заңнамалық актiлер бойынша қолданыстағы заңнамаға талдау жүргізу. Жобаның сапасын, негiздемесiн және заңдылығын бағалау жобаны қабылдаудың болуы мүмкiн тиiмдiлiгiн анықтау және болуы мүмкiн терiс зардаптарын айқындау үшiн консультациялық және эксперттiк қызметтердi, ғылыми, оның ішінде ғылыми криминологиялық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу.
Заң жобаларын әзiрлеу үшін ғалым-заңгерлердi және тәжiрибе алып жүрген заңгерлердi тарту.
Заң жобаларын ғылыми құқықты сараптамадан, заң жобаларын ғылыми криминологиялық сараптамадан өткiзу.
Заң жобаларының тұжырымдамасын ғылыми сараптамадан өткiзу.
Заңға тәуелдi актілерi жобаларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасын өткiзу.
Криминологиялық сараптама шеңберiнде заңнамалық актiлерi жобаларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасын өткізу.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға жағдайлар туғызатын нормалары бар болуы тұрғысынан қолданыстағы заңнамалық актілерiне талдау жүргізу.
Заң жобаларын әзiрлеу жөніндегi жұмыс топтарының отырыстарын жасау, ұйымдастыру және өткізу.
Конференциялар мен дөңгелек үстел өткiзудi қамтамасыз ету.
Жасалған шарттарға сәйкес қызмет көрсетулерге ақы төлеу. Ғылыми мақалаларды, қолданыстағы заңнамаға жүргізілген талдау қорытындыларын, конференциялар мен дөңгелек үстелдер материалдарын, қабылданған заңдарға ғылыми-практикалық түсiнiктемелердi бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.
Мемлекеттік органдар үшін Қазақстан Республикасының Заңдар жинағын дайындау және шығару.
2) Зияткерлік меншік құқығын қорғау:
Шетелдік делегацияның, сарапшылардың қатысуымен, сабақтас құқықтар шығармалары мен объектiлерiне, өнеркәсiптiк меншік объектiлерiне, селекциялық жетiстiктерге, интегралды микросхемалар топологияларына құқықтарды қорғау  мәселелерi жөнiндегі өңiрлiк семинарларды, көпшiлiк акцияларды мыналармен ұйымдастыру және өткізу.
Зияткерлiк меншік объектiлерiн тiркеу туралы куәлiк бланкiлерiн дайындау.
Әдiстемелiк әдебиеттер мен нормативтiк құқықтық актiлерiн шығару.
БАЖ бейне роликтерiн жасау және трансляция жүргізу.
3) Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету; Жасалған шарттарға сәйкес нормативтiк құқықтық актiлердi жинақтау және есепке алу бойынша қызметтерге ақы төлеу.
Мемлекеттiк тiзiлiмге нормативтiк құқықтық актiлер енгiзу. Құқықтық ақпарат берудi қамтамасыз ету.
Аумақтық бөлiмшелердi қоса мемлекеттік органдар бойынша жаңарту мерзiмдiлiгi айына кемiнде 1 рет "Заң" дерекқорын жыл сайын орнату және өзектiлендiру.
4) Соттарда мемлекеттің мүддесiн қорғау: Қазақстан Республикасының, шетел мемлекеттерiнің, халықаралық төрелiк соттарында мемлекеттiң мүддесiн тиiмдi құқықтық қорғауды қамтамасыз ету. Шет мемлекеттердің соттарында мемлекеттің мүдделерін қорғау бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу.
Орталық атқару органдарына құқықтық мәселелер жөнiндегі консультациялық қызметтерді көрсету практикасын реттеу. Жасалған шарттарға сәйкес төрелiк шығындар мен қызметтерге ақы төлеу.
5) Лицензиярлардың функцияларын орындау: Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен нотариалдық және адвокаттық қызметті лицензиялауды өткiзу.
Жеке және заңды тұлғаларға нотариалдық және адвокаттық қызметпен айналысу құқығына, бас лицензиялар дайындау.
6) алынып тасталды
7) Аумақтық бөлiмшелерге заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiк бланкiлерiн дайындау.
8) Аймақтық бөлiмшелерге азаматтардың тiркеу кiтаптарын дайындау.
9) Аумақтық бөлiмшелерге уақытша жеке куәлiк бланкілерiн дайындау.
10) Мемлекеттік органдарға "Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік органдары  актілерiнiң жинағы" баспасөз басылымын шығару.
11) Әділет жүйесiнде мемлекеттік тiлдi дамыту мәселелерi жөнiнде "дөңгелек үстел", семинар, конференция, семинар-практикум өткiзу және әдiлет жүйесi үшін мемлекеттік тiлдi дамыту мәселелері бойынша әдiстемелік ұсынымдар әзiрлеу, шығару.
12) Дiн қайраткерлерi, дiн бiрлестiктерiнің басшылары, мемлекеттік
органдар басшылары мен қызметкерлерi қатысумен әртүрлi конфессиялар мен деноминациялар арасындағы өзара түсiністікті, төзiмділiктi нығайту мәселелерi жөнiнде семинар-кеңес, ғылыми-практикалық, республикалық, халықаралық конференциялар мен өңiрлiк семинарлар өткiзу.
Әлеуметтік зерттеулер өткiзу.
БАҚ-да дiни мәселелер жөнiнде бейне фильмдер (бейне көрiністер) дайындау және трансляциялау.
Дiни мәселелерi жөнiнде радио хабарлар ұйымдастыру.
Мемлекеттiк органдары және коммерциялық емес ұйымдарға ақпараттық, мерзiмдi, баспасөз өнiмдер, әдiстемелiк материалдар, оның iшiнде "Дiн және құқық" ақпараттық бюллетень дайындау және шығару.
Дiни тақырып бойынша республикалық және шетел баспасөз басылымдарына жазылу.
Ғалым-теологтарды, заңгерлердi және өзге де ғылыми қызметкерлердi тарта отырып, дiни ұстаным бостандығына азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк саясат мәселелерi жөнiнде үгіт-насихат iс-шараларын және дiн тану сараптамаларын өткiзу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

3

  

002

Аумақтық органдардың аппарат
тары  

Заңды тұлғаларды, жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және олармен жасалатын мәмiлелердi, мемлекеттiк басқарудың жергілiктi органдарының нормативтiк құқықтық актілерiн, азаматтық хал актілерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыру.
Құқықтық көмектi және заң қызметiн көрсетудi ұйымдастыру және құқықтық насихатты қамтамасыз ету.
Зияткерлiк меншiк құқықтарын қорғау саласында мемлекет саясатын iске асыру.
Азаматтардың дiни ұстаным бостандығына құқықтарын iске асыру, әр түрлi дiни сенiмдегі дiни бiрлестiктер арасындағы өзара түсiнiстiктi, төзімдiлiкті нығайтуды, олардың мемлекетпен өзара iс-қимылын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген норма шығармашылық қызметiн және өзге де мiндеттердi жүзеге асыру.
Азаматтық хал актілерiн тiркеу туралы куәлiк бланкiлерiн дайындау.

Жыл бойы  

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, оның аумақтық органдары

4

  

007

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру 

Мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлігін арттыру жөнiндегі 7 тақырып бойынша қызмет көрсетулер сатып алу:
1) халыққа мемлекеттік қызмет көрсететiн жүйенi жетiлдiру;
2) Қазақстан Республикасында қаржы есептемесінiң халықаралық стандарттарға көшудiң өзектi мәселелерi мен проблемалары;
3) іс жүргiзу және құжат айналымы;
4) Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет;
5) зияткерлік меншiк құқықтарын қорғау;
6) Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актілерді әзiрлеудің өзекті мәселелері;
7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргiзу саласында заңнаманың iс-әрекет тиiмдiлiгін арттыру шаралары.
Мемлекеттік және ағылшын тiлдерiне оқыту.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі және оның аумақтық органдары

5

  

008

Мемлекеттік органдардың ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

Аумақтық әділет органдарының және қылмыстық-атқару жүйесi басқармасының ғимараттарына, үй-жайлары мен құрылыстарына күрделi жөндеу жүргізу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, оның аумақтық органдары

6

  

009

Мемлекеттiк органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

Орталық аппаратты, Комитеттердi және олардың аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi, оның аумақтық органдары

7

  

017

Ақпараттық жүйелердің жұмыс iстеуiн қамтамас ыз ету және мемлекеттiк органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Есептеу техникасына және телекоммуникациялық жабдықтарға арналған шығыс материалдар, жиынтық және қосалқы бөлшектер сатып алу;
телекоммуникациялық қызметтер;
Қазақстан Республикасы Әдiлет бөлiмшелерi министрлiгiнiң Веб-сайтына қызмет көрсету;
есептеу техникасын және телекоммуникациялық жабдықтар сатып алу;
өзге де тауарларды сатып алу;
әдiлет органдарының есептеу техникасы мен ақпараттық жүйесі құралдарына жүйелiк-техникалық қызметтер көрсету;
ақпараттық жүйелердi әкiмшiлеу, сүйемелдеу және пайдалану;
лицензиялық бағдарламалық өнiмдерiн сатып алу;
жергiлiктi есептеу желiлерiн монтаждау, құру (төсеу);
бағдарламалық қамтамасыз ету пайдаланушыларын оқыту.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi, Қылмысты қ-атқару жүйесi комитетi және оның аумақтық бөлімшелері

8

  

100

Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің аппараты

Қылмыстық жазаларды атқару саласында мемлекет саясатын iске асыру, қылмыстық жазаларды атқаратын органдар мен мекемелерде құқықтық тәртiптi және заңдылықты қамтамасыз ету.
Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерiнде жедел-iздестiру қызметін жүргізу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi, Қыл мыстық-атқару жүйесi комитетi 

9

  

101

Қылмыстық-атқару жүйесiнiң аумақтық органдарының аппараттары

Мекемелер мен органдарда қылмыстық жазаларды атқару бойынша заңнамасына сәйкес жұмыстар ұйымдастыру;
Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде жедел-іздестiру қызметiн жүргiзу.
Өтемақы төлемдері, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары, іссапар шығыстары бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу.

Жыл бойы

Қазақстан  Республикасы Әдiлет министрлiгi, Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті  және оның аумақтық бөлімшелері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.01.29.  N 64 , 2007.07.13.  N 597  қаулыларымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жүктелген функцияларды сапалы және уақытылы орындау;
кәсiби деңгейiн арттыру кемiнде 376 адам;
мемлекеттiк тiлге оқыту кемiнде 334 адам;
ағылшын тiлiне оқыту кемiнде 50 адам.
Түпкi нәтиже:
мемлекеттің қызметiн құқықтық қамтамасыз ету;
мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiби деңгейiн 11,6 пайызға арттыруда, мемлекеттiк қызметкерлердi мемлекеттiк тiлге 20 % оқытуда және мемлекеттiк қызметкерлердi ағылшын тілiне 1,5 пайызға оқытуда қажеттiлiгiн қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
республикалық бюджеттің қаражатын тиiмдi шығындау;
мемлекеттiк қызметшілердің білiктілігiн арттыруға орташа шығындар - 10,6 мың теңге;
бiр мемлекеттiк қызметшiнің мемлекеттiк тiлге оқытуға орташа шығындар - 49,1 мың теңге;
бiр мемлекеттiк қызметшiнiң ағылшын тiлiне оқытуға орташа шығындар - 29,7 мың теңге.
Уақтылығы: Iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шараларды орындауды уақытылы қамтамасыз ету.
Сапасы:
Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне және оның ведомстволарына жүктелген функцияларға сәйкес халыққа ұсынылатын мемлекеттiк қызметтерге қол жеткiзудi және олардың сапасын қамтамасыз ету;
қазiргi замандағы экономикалық жағдайларға сәйкес мемлекеттiк қызметтің кәсiби талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiби деңгейiн арттыру;
мемлекеттiк тiлдi оқу курстарын өткеннен кейiн iс жүргiзу қағаздары мемлекеттiк тiлге көшкен мемлекеттiк қызметшiлердің үлесi 30 пайыз;
ағылшын тілін оқу курстарын өткеннен кейiн ағылшын тiлiндегi құжаттармен жұмыс iстейтiн мемлекеттiк қызметшiлердің үлесi 1,2 пайыз;
кәсiби деңгейiн арттыру курстарын өткеннен кейiн жоғарғы лауазымға тағайындалған мемлекеттiк қызметшілердің үлесi 2,5 пайыз.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
222-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi 

2007 жылға арналған
"Сот сараптамаларын жүргiзу"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1430316 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз отыз миллион үш жүз он алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Сот сараптамасы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы  Заңы ; "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   17-баптары ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің сот сараптамасы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 11 тамыздағы N 1245  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының сот сараптама жүйесiн дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 8 ақпандағы N 119  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 26 қазандағы N 1072  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : сот сараптамасындағы қылмыстық азаматтық iстердің және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердің материалдары бойынша Қазақстан Республикасының сот iсін жүргізудің қажеттiлiгiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : сот-сараптама қызметiн ұйымдастыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Сот сараптамаларын жүргізу

Соттық-сараптама қызметiн ұйымдастыру;
лицензиялау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен сот сарапшыларына лицензиялар беру; 
сот сараптамасы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту;
сот сараптамасы саласында ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестiру және жүргізу;
сот-сараптама қызметiнің ұйымдастырушылық негізiн дамыту;
сарапшы кадрларын ipiктеу, кәсiби даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiн жетiлдiру;
Сот сараптамасы орталығы үшiн ақпараттық жүйенi техникалық, технологиялық, материалдық, бағдарламалық қамтамасыз ету және сүйемелдеу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
1) Қазақстан Республикасының сот-сараптама қызметiн толық ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз ету;
2) бiрыңғай және тәуелсiз сот-сараптама жүйесiнің қызметiн кезең-кезеңмен жетiлдiру;
3) азаматтық сот iсiн жүргiзуде сот сараптамасының ролiн арттыру;
4) WЕВ-сайтты сүйемелдеу және қызмет көрсетулердi;
5) қызметтiк ғимарат сатып алу.
Түпкi нәтиже: сот сараптамасындағы Қазақстан Республикасы сот iсiн жүргiзу қажеттілiгін қамтамасыз ету. 
Қаржылық-экономикалық нәтиже: бiр сараптама жүргiзу үшiн шығындар кемiнде 8239 теңге құрайды.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шараларды орындауды уақытылы қамтамасыз ету.
Сапасы: Қазақстан Республикасының сот iсiн жүргiзудің қазiргi заманға сай сапалы сараптамадағы талаптарын неғұрлым толық қанағаттандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
223-ҚОСЫМША       

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Сотталғандарды ұстау" 
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 13 662 378 мың теңге (он үш миллиард алты жүз алпыс екі миллион үш жүз жетпіс сегіз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.   N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі : Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 31 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару  кодексi ; "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер қылмыстық-атқару жүйесi органдарының тұрғын үйдi ұстауға және коммуналды қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшiлерi қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiне қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезеңiнде мертiккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға біржолғы өтемақы төлеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 4 сәуiрдегi N 299  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : түзеушiлiк әсер етудi жүзеге асырумен сотталғандарға қатысты сот үкiмiн, қаулысын және ұйғарымын орындау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : 1) Қылмыстық жазаларды орындау, қылмыстық жазаларды атқаратын мекемелерде құқықтық тәртiптi және заңдылықты қамтамасыз ету.
2) Сотталғандарды түзеудi ұйымдастыру.
3) Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде сотталғандардың және азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiн сақтауды қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Сотталғандарды ұстау

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерiнде заңнамада белгіленген тәртiптi және жазасын  өтеу жағдайларын сақтауды қамтамасыз ету мен сотталғандарға қатысты соттардың үкiмiн, қаулысын және ұйғарымын орындау.
Іссапар шығыстары бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу.

 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы  Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті  және оның аумақтық органдары, түзеу мекемелері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: қылмыстық жазаны атқару мекемелерiнде заңдылық пен құқықтық тәртiптi қамтамасыз ету.
Сотталғандарды еңбекпен қамтамасыз ету. Сотталғандардың бiлiм алуын қамтамасыз ету. 
Түпкi нәтиже: сотталғандарға түзеу ықпалын, соның iшiнде психологиялық-педагогикалық әдiстердi пайдаланып жүзеге асыруды ұйымдастыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттің қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.
Сапасы: түзелу жолына түскен сотталғандардың санын арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
224-ҚОСЫМША       

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Қылмыстық-атқару жүйесi объектiлерiн салу және реконструкциялау" деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 2617400 мың теңге (екi миллиард алты жүз он жетi миллион төрт жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы  Заңы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : сотталғандар мен тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау үшiн коммуналдық-тұрмыстық жағдай жасау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жаңа түзеу мекемелерi мен тергеу изоляторының құрылысын салу және қайта жаңарту жолымен сотталғандар мен тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау тығыздығын төмендету; республика бойынша сотталғандарды тасымалдау санын азайту мақсатында сотталғандардың барлық санаттарына сотталғанға немесе тұтқындалғанға дейiн тұрған аймағының шегiнде жазасын өтеу үшiн жағдайлармен қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және реконструкциялау

 
"2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің сәйкес мыналар бойынша ic-шараларға бөлiнген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес түзеу мекемелерiнің және тергеу изоляторының объектiлерiн салу және қайта жаңарту жөнiндегі мынадай инвестициялық жобаларды iске асыру:
1. Павлодар қаласындағы "Химпром" ААҚ-тың N 822 және N 823 өндiрiстік корпустарын 1500 орынды ерекше режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңарту (жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Құрылыс және тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 37-XIX бұйрығы, жобалау-сметалық құжаттамаға Мемлекеттiк сараптаманың 2004 жылғы 29 шілдедегі N 2-365/04 қорытындысы);
2. Орал қаласындағы  РУ-170/3 мекемесiн 900 орынды қатаң режимдегi түзеу колониясы етiп қайта жаңарту (жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Құрылыс және тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетiнің 2005 жылғы 8 шілдедегі N 199 ЖIЖ бұйрығы, жобалау-сметалық құжаттамаға Мемлекеттік сараптаманың 2004 жылғы 28 маусымдағы N 2-264/04 қорытындысы);
3. Атырау қаласындағы "Лейла" ЖШС  өндiрiстiк базасын  300 орынды әйелдер түзеу колониясы етiп қайта жаңарту (жобалау-сметалық құжаттамаға Мемлекеттiк сараптаманың 2005 жылғы 22 желтоқсандағы N 2-902/05 қорытындысы);
4. Алматы қаласындағы 1500 орынды тергеу изоляторын қайта жаңарту және кеңейту (техникалық-экономикалық негiздемесiн бекіту туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Құрылыс және тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетiнің 2004 жылғы 7 қаңтардағы N 6 бұйрығы, (жобалау-сметалық құжаттамаға Мемлекеттiк сараптаманың 2005 жылғы 16 қыркүйектегi 2-264/05 қорытындысы);
5. Шымкент қаласындағы тергеу изоляторын қайта жаңарту және кеңейту (техникалық-экономикалық негіздемесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігi Құрылыс және тұрмыстық-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетiнің 2006 жылғы 28 сәуiрдегі N 165-ЖIЖ бұйрығы, техникалық-экономикалық негіздемесiне Мемлекеттiк сараптаманың 2006 жылғы 2 ақпандағы N 2-52/06 қорытындысы);
Осы жобалар шегінде белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес мынадай ic-шаралар өткізiледi: 1) Салуға және қайта жаңартуға жер дайындау бойынша жұмыстар жүргізу:
- жер учаскесiн бөлiп бepу;
- құрылыс салу аймағына кiретiн ғимараттар мен құрылыстарды өтеу;
- бұзылатын және көшірілетiн ғимараттарға құрылыстарға және әр түрлi мақсаттағы инженерлік желiлерге өтемақы төлеу;
- қолданыстағы ғимараттардың және құрылыстардың iстегі қабiлетіне және сейсмикалық тұрақтылығына тексеру жұмыстары;
- топографиялық-геодезиялық жұмыстар жүргізу;
- инженерлік-геологиялық іздеулер жүргізу;
- жобалау-сметалық құжаттама әзiрлеу;
- ЖСҚ мемлекеттік сараптамасын жүргізу;
- жобаны icкe шығару.
2)  Құрылыс-монтаж, санитарлық-техникалық электрмонтаждық жұмыстар.
3) Насос станцияларын, санитарлық-техникалық, технологиялық, асханалық, монша-кiр жуу жабдықтарын, сигналдама мен байланыс жабдықтарын, бейне-бақылау және арнайы жабдықтар жүйесiн сатып алу және монтаж жасау.
4) Мемлекеттiк сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсетулерге ақы төлеу:
- техникалық қадағалауды (шарт негізiнде немесе жеке тұлға ретiнде инжиниринг қызметтерiн көрсететiн ұйымдарды тарта отырып) ұстау;
- авторлық қадағалауды жүзеге асыру; 
- алаңды және инженерлік желiлердi атқарушылық суреттерге түсiру;
- жылжымайтын мүлік орталықтарында жылжымайтын мүлiктi тiркеу және қызмет көрсету бойынша қызметтер;
- 3-тармақшада көрсетiлген жабдықтарды реттеу жұмыстарын жүзеге асыру. 

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті,  оның аумақтық органдары, түзеу мекемелері, тергеу изоляторлары.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Орал қаласындағы РУ-170/3 мекемесiн 900 орынды қатаң режимдегi түзеу колониясы етіп қайта жаңартуды, Атырау қаласындағы 300 орынды әйелдер түзеу колониясын қайта жаңартуды аяқтау; Шымкент қаласындағы тергеу изоляторын қайта жаңартуды және кеңейтуді, Павлодар қаласындағы "Химпром" ААҚ N 822 және N 823 өндiрiстiк корпустарын 1500 орынды ерекше режимдегi түзеу колониясы етіп қайта жаңартуды, Алматы қаласындағы тергеу изоляторын қайта жаңартуды және кеңейтудi одан әрi жалғастыру.
Соңғы нәтиже: республика аумағында тепе-тең бөлiнген режим және тергеу изоляторларының түрлерi бойынша түзеу мекемелерiнің желiлерiн құру.
Уақтылығы: жұмыс өндiрiсiнің кестесiне және жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелерiне сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
225-ҚОСЫМША         

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Сотта адвокаттардың заңгерлiк көмек көрсетуi"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 130000 мың теңге (бip жүз отыз миллион теңге). 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғау мен өкiлдiк етуге байланысты шығыстарды өтеудің ережелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : заңнамада көзделген жағдайларда азаматтардың бiлiктi тегiн заң көмегiн алуына конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : заңнамада көзделген жағдайларда сотқа, анықтау және тергеу органдарына мiндеттi қатысқаны үшiн адвокаттарға уақытылы және толық еңбекақы төлеудi қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Сотта адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

 
Заңнамада көзделген жағдайларда сотқа, анықтау және тергеу органдарына мiндеттi қатысқаны үшін адвокаттар алқасының өтiнiмдерi бойынша адвокаттарға уақытылы еңбекақы төлеудi ұйымдастыру.
Жасалған шарттарға сәйкес адвокаттардың қызметтерiне ақы төлеу және iссапар шығындарын төлеу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, оның  аумақтық органдары. Аумақтық адвокаттық алқалар.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: сотқа, анықтау және тергеу органдарына мiндеттi қатысқаны үшiн адвокаттарға толық еңбекақы төлеудi қамтамасыз ету.
Түпкi нәтиже: азаматтардың тегiн заң көмегiн алуына конституциялық құқықтарын iске асыруды қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттің қаражатын тиiмдi шығындау. 
Уақтылығы: заңнамада көзделген жағдайларда бiлiктi санатқа жататын азаматтарға уақытылы тегiн заң көмегiн көрсетуді қамтамасыз ету.
Сапасы: заңнамада көзделген жағдайларда бiлiктi тегiн заң көмегiмен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
226-ҚОСЫМША          

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Құқықтық насихат"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның  ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 76506 мың теңге (жетпiс алты миллион бес жүз алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   19-баптары ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Құқықтық түсiндiру жұмысы, құқықтық мәдениеттi қалыптастыру, азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1382  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтық санасы мен құқықтық мәдениет деңгейiн арттыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : оқу орындарының барлық түрлерiнде әлеуметтiк-экономикалық жағдайлардың өзгеруiн, азаматтардың жасын, психологиялық және басқа да ерекшелiктерiн ескере отырып, құқықтық оқытудың жаңа оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзiрлеу;
мемлекеттiк қызметшілердің жаңа буынының құқықтық даярлық деңгейiн арттыру;
бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара iс-қимыл жасау, құқықтық түсiндiру жұмыстарында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану;
құқықтық мәдениетті, құқықтық тәрбиенi қалыптастырудағы өзектi проблемалар бойынша ғылыми зерттеулердi өзектiлендiру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Құқықтық насихат

 
Бекiтiлген iс-шаралар жоспарына сәйкес 2005-2007 жылдарға арналған құқықтық түсiндiру жұмысы, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу.
Мемлекеттің құқықтық саясатының өзектi мәселелерi жөнiндегi республикалық және өңiрлiк конференцияларды, семинарларды, дәрiстердi мыналармен өткiзу:
- үй-жайларды, көлік құралдарын және жабдықтарды жалға алу;
- әдiстемелік ұсынымдар шығару; 
- кеңсе және өзге де тауарлар сатып алу;
- бағдарламалар мен шақырулар дайындау;
- iлеспе аудармамен, дыбыс жазбасымен қамтамасыз ету;
- буфеттік қызмет көрсету.
Іссапарлық шығындар төлеу. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында құқықтық тақырып бойынша арнайы айдарлар, телебағдарламалар жасау мен құқықтық мазмұндағы жарнама-имидж роликтерiн шығару және бейнефильмдер жасау. Жалпы бiлiм беретiн мектептердің құқықтық пәндер бойынша сертификаттар мен әзiрлемелер дайындау. Құқықтық пәндер оқытушыларын қайта даярлау және білiктiлiгiн арттыру.
Республика халқына құқықтық мәселелер бойынша түсінік беру үшiн құқықтық тақырып бойынша жинақтар, оқу құралдарын, оқу-әдiстемелiк құралдарды, ғылыми көпшілік басылымдарын және басқа да әдебиеттерді, заң терминдерiнің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздiктерiн, тақырыптық брошюралар шығару.
Жасалған шарттарға сәйкес қызмет көрсетулер мен жұмыстарға ақы төлеу.
Жас ғалымдарды тартумен құқық саласындағы өзектi проблемалар бойынша ғылыми зерттеулер өткiзу.
"Тікелей эфирде" "дөңгелек үстел" элементтерiн қолдана отырып, құқықтық тақырып бойынша теле-, радио- хабарлар, дәрiстер циклін өткізу;
Мерзiмдi баспасөз басылымдарда құқықтық тақырып бойынша ақпараттық материалдарды жүйелi жариялау;
Мерзiмдi баспасөз басылымдарда құқықтық тақырып бойынша жақсы жарияланым конкурсын (номинациялар бойынша), теле-, радиохабарлар ұйымдастыру және өткiзу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: барлық қоғамдық салаларда құқықтық нигилизмдi еңсеру жұмысын өткiзу.
Түпкi нәтиже: Республика азаматтарының құқықтық мәдениет деңгейiн арттыруды, құқықтық тәртiп пен заңды құрметтеудің нақты жағдайын жасауды, құқықтық түсiндiру жұмыстарын, азаматтарды құқықтық оқыту мен құқықтық тәрбиелеу жүргiзуде мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық бiрлестiктер мен Yкiметтiк емес ұйымдардың күш-жiгерін үйлестiрудi қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттiң қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шараларды орындауды уақытылы қамтамасыз ету.
Сапасы: Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтық мәдениетінiң деңгейiн арттыруды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
227-ҚОСЫМША          

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 188300 мың теңге (бiр жүз сексен сегіз миллион үш жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 4-тарау,  11,   20,   25-2-баптары ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер, қылмыстық-атқару жүйесi органдарының тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшiлерi, қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiне қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезеңiнде мертiккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бiр жолғы өтемақы төлеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 4 сәуiрдегi N 299  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қылмыстық-атқару жүйесiн орта кәсiптiк бiлiмдi мамандармен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қылмыстық-атқару жүйесi үшін орта бөлiм мамандарын даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау 

 
Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесiнде қызметтi одан әрi өткеру үшiн курсанттарды күндізгi және сырттай нысаны бойынша оқыту.
Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетiстiктерi негiзiнде жеке адамды  қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажеттi жағдайлар жасап, бiлiм берудi ұйымдастыру.
Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесi қызметiне кандидаттарды және орта және аға басшы құрамның арнайы атағы бар адамдарды бастапқы даярлау. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі,
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң Павлодар заң колледжі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесiне орта кәсiптiк бiлiмдi мамандарды даярлау.
Түпкi нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесiн орта кәсiптiк білiмдi мамандармен қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттiң қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.
Сапасы: орта бiлiм беру орындарын үздiк бiтiрген арнайы кәсiптiк бiлiмi бар түлектердің санын арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
228-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
""Құжаттандыру және тұрғындарды тiркеу" мемлекеттiк деректер базасы" ақпараттық жүйесiн құру"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 497244 мың теңге (төрт жүз тоқсан жетi миллион екi жүз қырық төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; "Сәйкестендiру нөмiрлерiнің ұлттық тiзiмдерiн жасау мақсатында Жеке заңды тұлғаның бiрыңғай нөмiрiне (сәйкестендiру нөмiрiне (бизнес-сәйкестендiру нөмiрiне)) көшу бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 565  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында жеке тұлғалардың сәйкестендiру нөмiрлерiнің Ұлттық тiзiлiмдерiнің бiрыңғай ақпараттық жүйесiн жасау. 
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жеке басты куәландыратын биометриялық құжаттарды енгiзу үшiн жағдайлар жасау;
қолда бар және әзiрленiп жатқан ведомстволық есепке алу жүйесiнiң салыстырылмауын жою проблемасын шешу;
мемлекеттiк органдардың ақпараттық дерекқорын өзектендiрудi iске асыру және ақпаратты қайталауды болдырмау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009

  

"Құжаттандыру және тұрғындарды тiркеу" мемлекеттiк деректер базасы" ақпараттық жүйесiн құру

 
Жеке тұлғалардың сәйкестендiру нөмiрлерiнің ұлттық тiзiлiмдерiн жасау:
құжаттандыру ақпараттық жүйесiне бейiмделу бойынша жұмысты жүргізу (құжаттандыру жүйесiн пысықтау);
аумақтық бөлiмшелер қызметкерлерiн оқыту;
есептеу техникасы құралдарын сатып алу;
арнайы жабдықтар: чиптерге арналған байланыссыз ридерлер, қорғау және сертификаты бар (ЭЦҚ) қол қою құралдарының жеткiзгіштерiн сатып алу;
биометрикалық алгоритмiн (габитоскопия) енгізу:
биометрикалық салыстыруды жүргiзетiн бағдарламалық қамтамасыз етудi, биометрикалық сәйкестендiрудi жүргізетiн лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу;
лицензиялық және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі,
Тiркеу қызметi комитетi 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : халықты құжаттандыру және тiркеу бөлiмшелерiнде тiркеу процестерiн оңтайландыру, қолымен жасайтын операцияларды қысқарту, халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту, құжаттандыру мерзімін қысқарту;
жеке тұлғалар туралы өзектi және дұрыс мәлiметтердi сақтайтын және ұсынатын орталықтандырылған дерекқорын жасау;
барлық республика бойынша құжаттандыру мерзiмiн екi айдан бiр айға дейiн 2 есе қысқарту және халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту;
некеге тұру туралы 1-нысан бойынша өтiнiмдердің қайтарылуы 25300 бiрлiктен 12650 бiрлiкке дейiн 2 есе қысқару тиiс;
тiркеу процедурасын жүзеге асыру кезiнде жеке тұлғалар туралы дұрыс және өзектi ақпарат алу;
заңсыз тiркеу және құжаттандыру мүмкiншiлiгiне жол бермеу;
тәжiрибелi пайдалану және енгiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
229-ҚОСЫМША           

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсететiн орталықтардың қызметiн қамтамасыз ету"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 8 813 637 мың теңге (сегіз миллиард сегіз жүз он үш миллион алты жүз отыз жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.   N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы  Кодексi  (Салық Кодексi); Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер  Кодексi ; "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  8 ,   9 ,   18,   19-баптары ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiнің кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1127  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгiнiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 14 қаңтардағы N 14  қаулысы ; "Астана және Алматы қалаларында "жалғыз терезе" қағидаты бойынша халыққа мемлекеттік қызмет көрсету туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 24 мамырдағы N 501  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : халыққа мемлекеттiк қызмет көрсету кезiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, төрешiлдiк, қағазбастылық және өзге де әкiмшiлiк кедергiлердi түпкілiктi жою үшiн жағдайлар жасау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Астана және Алматы қалаларында, облыстық орталықтарда, қалаларда, аудандарда "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызмет көрсетудi ұйымдастыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010

  

Халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсететiн орталықтардың қызметiн қамтамас ыз ету 

 
Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша құжаттарды қабылдауды  және берудi жүзеге асыру;
"жалғыз терезе" қағидаты бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру және ұстау;
халыққа қызмет көрсету орталығын  орналастыру үшiн ғимарат сатып aлу;
тиiстi жұмысқа және қызмет көрсетулерге ақы төлеп, әкiмшiлік ғимараттарды күрделi жөндеу, ағымдағы жөндеу және қайта жаңарту;
автокөлiк жалдау;
халыққа қызмет көрсету орталығын материалдық-техникалық, технологиялық, бағдарламалық, коммуникациялық қамтамасыз ету және сүйемелдеу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының Әдiлет департаменттерi, аудандық (қалалық) Әдiлет басқармалары 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: халыққа уақытылы және сапалы мемлекеттiк қызмет көрсетудi қамтамасыз ету;
халыққа қызмет көрсететiн орталықты орналастыру үшiн ғимарат сатып алу.
Түпкi нәтиже: халыққа мемлекеттiк қызмет көрсетудің сапасын арттыру, қызмет көрсету ыңғайлығы.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: халыққа қызмет көрсету орталығының бiреуiн құруға және ұстауға орташа шығыстар кемiнде 34822,1 мың теңге құрайды.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шараларды орындауды уақытылы қамтамасыз ету.
Сапасы: салық заңнамасы саласында заңды тұлғаларды, жер учаскелерiне құқықтар мен онымен жасалатын мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеу, халықты құжаттандыру мен тiркеу, азаматтық хал актiлерiн тiркеу және құжаттарды апостильдеу процедураларын өткiзу мерзімін қысқарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
230-ҚОСЫМША         

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Түзету мекемелерiнде ЖҚТБ iндетiне қарсы iс-қимыл"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 3255 мың теңге (үш миллион екi жүз елу бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы  Заңы
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау және ЖҚТБ-мен ауыратын сотталғандарды ұстау үшiн жағдайлар жасау жөнiндегi қажеттi шаралар кешенiн қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011

  

Түзету мекемелерiнде ЖҚТБ iндетiне қарсы iс-қимыл

 
ЖҚТБ-ның таралуын 77 түзеу мекемелерiнде  болдырмау және  қылмыстық жазасын өтеп жатқан ЖҚТБ-мен ауыратын сотталғандарды ұстауға жағдайлар жасау үшін қажеттi шаралар кешенiн  (медициналық мақсатта бiр рет пайдаланатын құралдарды сатып алу; плакаттар, брошюлар, бейнефильм көшірмелерiн дайындау; бейнеаппаратура сатып aлу) қамтамасыз ету. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті, мемлекеттік түзеу  мекемелері.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау шаралар кешенiн қамтамасыз ету.
Түпкi нәтиже: түзеу мекемелерiнде ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттiң қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзімiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
231-ҚОСЫМША       

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 3 320 275 мың теңге (үш миллиард үш жүз жиырма миллион екі жүз жетпіс бес мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.   N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 31 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару  кодексi ; "Қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртiбi мен шарттары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы  Заңы ; "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер, қылмыстық-атқару жүйесi органдарының тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшiлерi, қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiне қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтік борышын атқару кезеңiнде мертiккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бiр жолғы өтемақы төлеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 4 сәуiрдегi N 299  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : заңнамада көзделген қылмыстың жасалуына сезiктiлердің, айыпталушылардың құқықтарын және заңды мүдделерiн сақтауды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тергеу изоляторындағы тергеу қамауына алынғандарды ұстау кезiнде құқықтық тәртіптi, олардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң кепiлдiктерiн қамтамасыз ету бойынша функцияларды орындау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012

  

Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

Тергеу изоляторындағы тергеу қамауына алынғандарды ұстау кезiнде құқықтық тәртiпті, олардың құқықтары мен заңды мүдделерiнің кепiлдiктерiн қамтамасыз ету. 
Іссапар шығыстары бойынша өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті және оның аумақтық  органдары, тергеу изоляторлары.

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: тергеу изоляторларына жүктелген функцияларды орындау.
Түпкi нәтиже: тергеу изоляторындағы тергеу қамауына алынғандарды ұстау кезiнде құқықтық тәртіптi, олардың құқықтары мен заңды мүдделерiнің кепiлдiктерiн қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттің қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.
Сапасы: тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстауды жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
232-ҚОСЫМША           

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Тергеу изоляторларында ЖҚТБ iндетiне қарсы iс-қимыл"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1070 мың теңге (бip миллион жетпiс мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы  Заңы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : тергеу изоляторларында ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : тиiмдi алдын-алу iс-шараларын, бiрiншi кезекте ЖҚТБ жұқтыру қаупi бар адамдар арасында жүзеге асыру;
бiріншi кезекте тергеу қамауындағы адамдарды ЖҚТБ инфекциясының алдын-алу мәселелерi жөнiндегi ақпаратпен қамтамасыз ету;
тергеу изоляторларын медициналық құралдармен және жабдықтармен қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013

  

Тергеу изоляторларында ЖҚТБ iндетiне қарсы iс-қимыл

 
Тергеу изоляторында ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау (медициналық мақсатта бip рет пайдаланатын құралдарды сатып алу; плакаттар, брошюралар дайындау) жөнiндегі қажетті шаралар кешенiн қамтамасыз ету. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті,  тергеу изоляторлары 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: тергеу изоляторларында ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау шаралар кешенiн жүзеге асыру.
Түпкi нәтиже: тергеу изоляторларында ЖҚТБ-ның таралуын болдырмау.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттің қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына         
233-ҚОСЫМША         

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Дiн мәселелерi бойынша ғылыми-зерттеу және сараптамалық орталық құру" деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 68136 мың теңге (алпыс сегiз миллион бiр жүз отыз алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы  Заңы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 10-бабы; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің заң жобалау қызметiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 11 қыркүйектегi N 1376  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : iшкi саяси тұрақтылық пен төзiмдiлiктi нығайту. 
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : дiн саласындағы мемлекеттiк органдар қызметiн ақпараттық-аналитикалық және ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету, қоғамдық институттардың мемлекетпен өзара iс-әрекетiн жетiлдiру; 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы дiни бiрлестiктері, дiни оқу орындары мен мекемелерi және миссионерлер туралы ақпараттық деректер банкiн қалыптастыру, сондай-ақ олардың қызметiн зерделеу және талдау;
дiни бiрлестiктердің құрылуы мен қызметтерi саласындағы заңнаманы әзiрлеу және жетілдiру бойынша ұсыныс енгiзу, сондай-ақ азаматтардың дiни сенiм еркiндiгi құқығын қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014

  

Дiн мәселелерi бойынша ғылыми-зерттеу және сараптамалық орталық құру

 
Қазақстандағы дiни жағдайдың даму процесiн зерделеу және талдауды ұйымдастыру;
бiр-бiрiне қарсы тұрып, терiске шығаруда емес, ал адамның жан дүниесiн тану мен қайта жандандыруда өзара сыйластық пен ынтымақтастық тұрғыдан қалыптасқан ғылым мен дiн өзара қатынасының жаңа парадигмасын қалыптастыру;
Қазақстан азаматтарының ғылым және дiни әлемi дүниесi төзiмдiлiк пен бiрлiкке негізделген жаңа көзқарас қалыптастыру бойынша ұсынымдар әзiрлеу;
халықтардың дiни дәстүрiне құрметпен қарау қажеттілігі, адамзаттың дiни-имандылық мәдениетiн қалыптастыру және бекітуде дiннің ерекше ролi мен орнын ұғыну мүмкiндiгiн беруде халықтың дiн тану білімiн берудi және ағартуды ұйымдастыру;
заң жобаларын әзiрлеу, консультациялық және сараптамалық жұмыс жүргiзу, ғылыми және басқа да қызметкерлердi тарта отырып, сараптамалық және ғылыми-зерттеу қызметтерiн көрсету, қолданыстағы заңнаманы жүйелеу, нормативтік құқықтық актiлерiн сараптау, дiн саласындағы қолданыстағы заңнаманы түсiндiру, дiн саласындағы білім бағдарламалары бойынша теориялық және тәжiрибелiк бiлiмдерiн және дағдыларын жаңартып отыру;
мемлекеттік, коммерциялық емес ұйымдарға және жеке тұлғаларға ғылыми-практикалық және ақпараттық көмек көрсету;
азаматтардың дiни сенiм бостандығы құқықтарын қамтамасыз ету және дiни бiрлестiктер мен мемлекеттің өзара iс-қимыл саласында шет мемлекеттердің жұмыс тәжiрибесiн зерделеу;
үй-жайды жалдау және ағымдағы жөндеу;
автокөлiктi сатып алу және ұстау;
материалдық-техникалық жарақтандыру, технологиялық, бағдарламалық, коммуникациялық қамтамасыз ету; брошюралар дайындау. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: азаматтардың дiни сенiм бостандығы құқығын қамтамасыз ету;
iшкi саяси тұрақтылықты нығайту.
Түпкi нәтиже: дiни мәселелер бойынша ғылыми-зерттеу және талдау орталығын құру;
Орталықты құру нәтижесiнде: мемлекеттiк органдар мен дiни процестерiнің тиiмдi және сындарлы ынтымақтастығы нығаяды; дiни саласында заң шығару қорын жетілдiру; республикадағы дiни бiрлестiктер арасында өзара қарым-қатынас жүйесi жақсарады; дiни экстремизмге қарсы iс-әрекеттің әлеуметтiк практикада төзiмдiлiк тәртiбiнің нормаларымен стандарттарын бекiту мақсатында ғылыми-әдiстемелiк қоры құрылады; ғылым мен дiннің өзара қарым-қатынасының жаңа парадигмасы қалыптасады; Қазақстан халқының дiни дәстүрi, рухани құндылықтары мен имандылығын құрметтеу қажеттiлiгi күшейтiледi.
Уақтылығы: мемлекеттік коммерциялық емес және жеке тұлғаларға ғылыми-практикалық және ақпараттық көмек көрсету;
дiни бағыттағы объектiлерге дiни сараптамалар жасау, ар-ождан бостандығына құқығы саласында мемлекеттiк органдары мамандарының және сарапшыларының консультациялары.
Сапасы: Қазақстан Республикасында мемлекеттiк және қоғамдық тұрақтылық пен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету факторы ретiнде конфессиялар арасындағы және өңiрлiк арасындағы сұхбаттың мәдениетiн қалыптастыру;
дiни сенiм бостандығын iске асыру саласында мемлекеттiк органдар қызметiн ғылыми-әдiстемелiк және ақпараттық қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
234-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн дайындау"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 866913 мың теңге (сегiз жүз алпыс алты миллион тоғыз жүз он үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  3 ,   18,   19-баптары ; "Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыру мен тiркеу ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 12 шiлдедегi N 1063  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : азаматтардың еркін жүріп-тұруына және тұрғылықты жерін таңдауына конституциялық құқықтарын iске асыру үшiн Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн дайындауды қамтамасыз eту; халықты құжаттандыру жүйесiн және есепке алуды жетiлдiру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасы азаматтарының құжаттандыруды және төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн берудi жүзеге асыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015

  

Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн дайындау

 
Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау үшiн шарттар бойынша мiндеттемелерді орындау. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Тіркеу қызметі комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасы азаматтарына төлқұжаттар мен жеке куәлiктерiн жасау.
Түпкi нәтиже: Қазақстан Республикасы азаматтарын төлқұжаттармен және жеке куәлiктермен қамтамасыз ету.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттар мен жеке куәлiктерiн беру мерзiмiн сақтау.
Сапасы:
1) Қазақстан Республикасы азаматтарынан қанағаттанғысыз қызмет көрсету туралы келiп түскен арыздар саны (факт бойынша);
2) төлқұжаттарды және жеке куәлiктердi беру бойынша өз лауазымдық мiндеттерiн жүзеге асыру кезiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың тiркелген фактiлер (факт бойынша) саны.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
235-ҚОСЫМША        

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 381997 мың теңге (үш жүз сексен бiр миллион тоғыз жүз тоқсан жетi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық-негiзi : "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңы 4-тарау,  11,   20,   25-2-баптары ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қылмыстық-атқару жүйесiн жоғары кәсiби бiлiмдi мамандармен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қылмыстық-атқару жүйесi үшiн жоғары кәсiби бiлiмдi мамандарды даярлау және қызметкерлерiнің бiлiктiлiгiн арттыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016

  

Жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау

 
Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесiнде қызметiн одан әрi өткеру, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетiстiктерi негiзiнде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсiби шыңдауға бағытталған бiлiм алуға қажеттi  жағдайлар жасап, бiлiм беруді ұйымдастыру үшiн курсанттарды күндiзгі және сырттай нысаны бойынша оқыту.
Адъюнктар және магистрлердi даярлау.
Қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiнің бiлiктiлiгін арттыру. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң Қостанай заң институты.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесiне жоғары кәсiби бiлiмдi мамандарды дайындау.
Түпкi нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесiн жоғары кәсiби бiлiмдi мамандармен қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттiң қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.
Сапасы: жоғарғы оқу орнын үздiк бiтiрген жоғарғы кәсiптiк бiлiмi бар түлектердiң санын арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
236-ҚОСЫМША         

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 50444 мың теңге (елу миллион төрт жүз қырық төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әдiлет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңның 4-тарау,  11,   20,   25-2-баптары ; "Қазақстан Республикасы ішкi iстер, қылмыстық-атқару жүйесi органдарының тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақы алуға құқығы бар әскери қызметшiлері қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiне қызметтiк мiндеттерiн немесе қызметтiк борышын атқару кезеңiнде мертiккен кезде, ал олар қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда оны алуға құқығы бар адамдарға бiр жолғы өтемақы төлеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2005 жылғы 4 сәуiрдегi N 299  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қылмыстық-атқару жүйесiнің кадрлық буындарын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiн бастапқы даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017

  

Кадрлардың бiлiктiлігін арттыру және оларды қайта даярлау

 
Әдiлет органдарының қылмыстық-атқару жүйесiне қызметке кандидаттарды және қатардағы мен кiшi басшы құрамдағы арнайы атағы бар адамдарды бастапқы даярлау. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң Оқу орталығы

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: қызметке кандидаттарды және қатардағы мен кіші басшы құрамдағы арнайы атағы бар адамдарды бастапқы даярлау.
Түпкi нәтиже: қылмыстық-атқару жүйесi қызметiн кандидаттармен және қатардағы мен кіші басшы құрамдағы адамдармен қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттің қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.
Сапа: қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде қызметке кандидаттар және қатардағы мен кіші басшы құрамдағы арнайы атағы бар адамдар үлесi - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
237-ҚОСЫМША          

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi   

2007 жылға арналған
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 92018 мың теңге (тоқсан екi миллион он ceгіз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 1686  Жарлығы ; "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы N 96  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша мемлекет жүйесiндегi қолданыстағы буындарды нығайту. 
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019

  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

 
Қазақстан Республикасы Әділет  министрлiгiнiң қылмыстық-атқару жүйесiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды жұмысына енгiзу.  

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi заңнамасында көзделген функцияларды орындау.
Түпкi нәтиже: сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу. 

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
237-1-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 237-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
020 "Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру" деген республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 79 928 мың теңге (жетпіс тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 11-бабы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларды әлеуметтік оңалту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларды әлеуметтік оңалту үшін жағдайлар жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

20

  

Қылмыс-
тық
жазасын
өтеген
адамдар-
ды оңал-
туды
ұйымдас-
тыру және
жүзеге
асыру

Бас бостандығынан
айыру орындарынан
босатылған адамдарға
қоғамға қайта
бірігуінде әлеуметтік
жәрдем көрсету.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министр-
лігі
Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті және Оңалту
орталық-
тары

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : тiкелей нәтиже: екі Оңалту орталықтарда бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 200 адамды ұстау;
соңғы нәтиже: қылмыстық жазаны өтеген адамдарға қоғамда бейімделуге және әлеуметтік байланыстарын қалпына келтіруге жағдай жасау;
қаржы-экономикалық нәтиже: Оңалту орталығында ұсталынған бір адамды ұстауға, жылына - 399,6 мың теңге мөлшерінде шартты шығындар;
уақтылылық: iске асыру мерзiмдерiне сәйкес iс-шаралар өткiзу;
сапасы: әлеуметтік оңалтудан өткен адамдардың жалпы саннан үлесі 100 пайыз.

 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
238-ҚОСЫМША       

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 2552 мың теңге (екi миллион бес жүз елу екi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 31 желтоқсандағы Қылмыстық-атқару кодексiнің  97-бабы ; "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 5 сәуiрдегi N 240  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында нашақорлықтың және есiрткi бизнесiнің одан әрi таралуына тиiмдi қарсы iс-қимыл жүйесiнің негiзгi буындарын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : 1) нашақорлыққа қарсы насихат өткiзу.
      2) нашақорлық құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсордың заңсыз айналымына қарсы iс-әрекет жасау тетiгiн жетiлдiру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104

  

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес

 
Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде ұсталатын адамдар арасында есiрткiге қарсы тақырыптағы ақпаратты материалдар шығарумен және таратумен байланысты (буклеттер және плакаттар дайындау) iс-шаралар өткізу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті және оның аумақтық органдары, мекемелері.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: нашақорлықтың және есiрткi саудасын таралуына қарсы iс-қимыл жөнiндегi шаралар кешенiн өткiзу.
Түпкi нәтиже: есiрткiге бейiмдiлiгiнен арылған адамдар санын ұлғайту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджеттің қаражатын тиiмдi шығындау.
Уақтылығы: iске асыру мерзiмiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
239-ҚОСЫМША       

221 - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамыту"
деген 116 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 19800 мың теңге (он тоғыз миллион сегiз жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : халықтың компьютерлiк сауаттылығын арттыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ақпараттық ресурстарға қол жеткiзудi қамтамасыз ету және қызметтердің спектрiн кеңейту. 
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама коды

Кіші
бағ
дар
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

116

  

Электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамыту

 
серверлiк жабдықтар сатып алу;
ақпараттық жүйе:
заңды тұлғалар дерекқорын әзiрлеу;
WEB-сайтты жасау;
ақпараттық дерекқорды және WEB-сайтты сүйемелдеу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі, Тіркеу қызметі комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : халықтың компьютерлiк сауаттылығын арттыру, Интернет пайдаланушылардың санын ұлғайту.      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады