2007 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
       240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291-қосымшаларға  сәйкес Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң 2007 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
240-ҚОСЫМША      

       Ескерту. 240-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.05.29. N  438 , 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052   қаулыларымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Бiлiм және ғылым саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   1417120 мың теңге (бір миллиард төрт жүз он жеті миллион бір жүз жиырма мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8 ,   12,   21,   27,   30,   35-баптары ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi Заңының  3 ,   21-24-баптары ; Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы  Заңы ; "Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 3 қыркүйектегi N 1305  қаулысы ; "Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аккредитациялаудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 19 шілдедегi N 976  қаулысы ; "Мемлекеттiк емес ғылыми ұйымдарды аккредитациялаудың жүргізу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 30 сәуiрдегi N 421  қаулысы ; "Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы ережелердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2003 жылғы 19 мамырдағы N 460  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым министрлiгiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1111  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шараларының жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Жоғары оқу орнының үздiк оқытушысы" мемлекеттiк грантын тағайындау ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 24 тамыздағы N 812  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім беру саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясаттың орындалуын қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ғылыми зерттеу ұйымдарын жетiлдiру және олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру; лицензиялар беру және бiлім беру, ғылым ұйымдарының бiлiктілiк талаптарын сақтауын бақылау; өзiнің қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктілiк талаптарға сәйкес кәсiптiк қызмет саласында бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, iскерлiктi және кәсiби дағдыны шыңдауды жүзеге асыру; балалардың құқықтарын қорғау саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Бiлiм және ғылым саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету

  

  

  

2

  

001

Орталық органның аппараты

Бiлiм беру саласында азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз ету; білім беру саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясатты iске асыру; білім беру саласында салааралық үйлестiрудi жүзеге асыру; білім беру сапасын басқаруды жүзеге асыру; білім беру мен ғылым саласында нысаналы және халықаралық бағдарламаларды әзiрлеу және іске асыру; білім беру ұйымдарында мемлекеттiк аттестаттау өткізу, жоғары оқу орындарын және колледждердi аккредиттеу; ғылыми ұйымдарды аттестаттау және аккредиттеу; мемлекеттік аттестаттау рәсімiн өткізу үшін аттестаттау комиссиясының қызметіне ақы төлеу.
Лицензиялау, аттестаттау, аккредиттеу, мемлекеттiк лицензиялар мен қосымшалардың бланктерiн жасап шығару қызметiн сатып алу бойынша іс жүргізудi қамтамасыз ету.
Спорттық-сауықтандыру шараларын өткізу.
Мемлекеттік үлгідегi құжаттар мен медальдарды әзiрлеу және беру бойынша қызметтердi сатып алу.
Мұғалімдер, тәрбиешілер және білім беру ұйымдары арасында республикалық олимпиадалар мен конкурстар ұйымдастыру және өткiзу. Балалардың
құқықтарын қорғау
саласында
социологиялық
зерттеулер жүргізу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2-1

  

002

Аумақтық
орган-
дардың
аппараты

БҰҰ-ның бала құқықтары
туралы конвенциясын,
өңірлердің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын
ескере отырып,
балалардың конститу-
циялық құқықтарын,
заңды мүдделерін іске
асыруға жәрдемдесу;
ауыр жағдайда қалған
балалардың тұрмыс
сапасын жақсарту үшін
жағдай жасауға
жәрдемдесу;
балалардың құқықтары
мен заңды мүдделерін
қорғау жөнінде өңірлік
бағдарламаларды
әзірлеу және іске
асыру.

жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім
және
ғылым
министр-
лігінің
Балалар-
дың құқық-
тарын
қорғау
комитеті,
облыстық
балалар-
дың
құқық-
тарын
қорғау
басқар-
малары

3

  

007

Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру

Мемлекеттік қызметшілердің  бiлiктілігін арттыру үшін мынадай тақырыптар бойынша қызметтерді сатып алу:
1) нормативтік құқықтық актiлерді әзiрлеудің өзектi мәселелерi;
2) мемлекеттік тілде құжаттарды рәсiмдеудің ерекшеліктері;
3) құжат айналымы мен іс жүргiзудің тиiмдiлiгін арттыру шаралары;
4) бюджеттiк саясат және бюджеттік процесс;
5) Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет, жетілдiрудің  проблемалары мен жолдары.
Мемлекеттік және ағылшын тiлдерiне оқыту.

2-4 тоқсандары 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

4

  

009

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 

Мемлекеттiк органға жүктелген функцияларды тиiмдi және сапалы орындау мақсатында материалды-техникалық құралдармен жарақтандыру.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

5

  

017

Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету

Технологиялық қамтамасыз ету, техникалық қызмет көрсету, ақпараттық жүйелердi және бағдарламалық қамтамасыз етудi алып жүру.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

6

  

100

Ғылыми кадрларды аттестациялау

Бiрыңғай талаптарға сәйкес ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге ғылыми дәрежелер тағайындау және ғылыми атақтар бepу жөнiндегі аттестаттау iстерiн ұйымдастыру және қарау. Мемлекет атынан дипломдар мен   аттестаттарды рәсімдеудi және тапсыруды жүзеге асыру.
Экспорттық комиссиялар мүшелерiнің іссапар шығыстарын төлеу. 1920 данада аттестаттау ісiн қарау.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы қадағалау  және аттесттатау комитеті

7

  

102

"Жоғары оқу орнының үздiк оқытушысы" грантын табыс ету

200 "Жоғары оқу орнының үздiк оқытушысы" мемлекеттік грантын тағайындау және беру.

1-тоқсаны

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: білім беру саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясаттың қалыптасуын қамтамасыз ету; 30 адамның кәсiби деңгейiн арттыру, 90 адамды мемлекеттiк тiлге оқыту, 40 адамды ағылшын тiлiне оқыту.
Түпкi нәтиже:
халықаралық стандарттарды енгiзудi есепке ала отырып бiлiм жүйесiн жетілдiру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
бiр мемлекеттiк қызметшiнің бiлiктiлiгiн арттыруға кететiн орташа шығындар - 5,03 мың теңге,
бiр мемлекеттiк қызметшiге мемлекеттiк тiлдi үйретуге кететiн орташа шығындар - 30,61 мың теңге,
бiр мемлекеттiк қызметшiге ағылшын тiлiн үйретуге кететiн орташа шығындар - 19,2 мың теңге.
Уақтылығы: жасалған шарттарға және бекiтiлген қаржыландыру жоспарларына сәйкес министрлiк аппаратын ұстауға бөлiнген бюджеттiк қаражатты игеру.
Сапасы: жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру бағдарламаларын iске асыратын ұйымдардың мәртебесiн көтеру.
Қазiргi экономикалық талаптарға сәйкес мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiби деңгейiн кәсiби мемлекеттiк қызмет талаптарына сай келетiндей арттыру.
Мемлекеттік тiлдi үйрету курсынан өткен мемлекеттiк қызметшiлердің 45 пайыз iс қағаздарын мемлекеттiк тiлде жүргiзетiн болады, 2 пайыз - ағылшын тiлiндегi құжаттармен жұмыс iстейдi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
241-ҚОСЫМША      

       Ескерту. 241-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.  N 1052  қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 9211576 мың теңге (тоғыз миллиард екі жүз он бір миллион бес жүз жетпіс алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  26-бабы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiрудің шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895  Жарлығы ; Қазақстан Республикасының Президентiнің 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығы  "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту туралы"; "Республикалық бюджет есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеу бағдарламаларын құрудың және iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145  Қаулысы ; "Мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің қаулысы 2002 жылғы 27 желтоқсан  N 1385 ; "2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында биотехнология жөнiндегi кластердi қалыптастыру үшін қазiргi заманғы технологияларды әзiрлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2006 жылғы 15 маусымдағы N 554  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Қазақстан халықтары Ассамблеясының XII сессиясында мемлекеттiк тіл саясатын одан әрi жетiлдiру бойынша Үкiметке берген тапсырмаларын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 28 қазандағы N 1025  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : экономиканың базалық салаларының қажеттiктерiн ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, ғылымды көп қажет ететiн жаңа өндiрiстер ұйымдастыру үшін оңтайлы жағдайлар жасау, "зерттеу-әзiрлеу-кадрлар даярлау-өнеркәсiптiк игерудің бiрыңғай ғылыми-өндiрiстiк" тiзбекке көшуге септiгiн тигiзетiн ғылыми-техникалық және өзге салаларда инновациялық қызметтi дамыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу. Отандық технологиялардың бәсекелестiк қабiлетiн көтеру, өндiрiстің ғылымды көп қажет ететiн салаларын тұрақты дамыту үшін жағдай жасау; елдің экспортқа бағдарланған өнеркәсiп кешенiн құру мақсатымен ғылым мен отандық жаңа технологиялар жетiстiгiн iске асыру. Қажеттi жабдықтар мен аспаптар, реактивтер, қосалқы бөлшектер сатып алуда бiрiншi кезектегi қажеттiктi қанағаттандыру; ғылыми ұйымдарды осы заманғы жабдықпен, аспаптармен және есептеу техникасымен жарақтау; осы заманғы жоғары өнiмдi жабдықтарды және ақпараттық технологияларды пайдалану негiзiнде ғылыми зерттеулердің деңгейiн көтеру, деректердің электрондық каталогi мен проблемалық базаларын жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

  

  

  

2

  

100

Іргелі ғылыми зерттеулер

Орталықтардың және
институттардың 5
басымды ғылыми
бағыттарға сәйкес 6
бағдарлама бойынша
іргелі ғылыми
зерттеулер жүргізуі:
1) физика, математика, механика және информатиканың іргелі мәселелерi;
2) ғарыш кеңiстiгiн зерттеу және қолданудың ғылыми-әдiстемелiк негіздерiн дамыту, Қазақстан  Республикасының әлеуметтік- экономикалық және технологиялық дамуы мүддесiнде Жердi ғарыштан зерттеу;
3) әр түрлi функционалды бағыттардағы ғылыми негіздер мен жаңа перспективалы материалдарды жасау технологияларын әзірлеу;
4) минералдық және су ресурстарын, геологиялық-географиялық жүйелердi толтыру және игеру, табиғи және техногендік апаттардан келген шығындарды азайту мәселелерi бойынша ғылыми қамтамасыз ету;
5) денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығында және қоршаған ортаны қорғау үшін ғылыми сыйымды технологияларды жасаудың биологиялық негіздерi;
6) Қазақстанның еркiн демократиялық қоғамға қозғалысының әлеуметтік-экономикалык, саяси және тарихи-мәдениеттік модельдерi мен механизмдерiн жүйелi негіздеу және әзiрлеу, қазiргі заманға жаһанданған процестерiнің контексiнде Қазақстанның жылдамдатылған модернизациялануының ғылыми-әдiстемелік стратегиясын дамыту.
Келесi ғылыми ұйымдардың ғимараттарына күрделi жөндеу жүргізуге арналған капиталды трансферттердi аудару: Космосты зерттеулер институты;
Астрофизикалық зерттеулер орталығы;
Тянь-Шандық астрономиялық обсерваториясы;
Ғылыми-техникалық ақпарат ұлттық орталығы;
Биотехнологиялар ұлттық орталығы және оның филиалдары.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрiнің бұйрығымен бекiтілген сатып алынатын жабдықтардың тізбесiне сәйкес iргелi ғылыми зерттеулер жүргізетін Биологиялық зерттеулер орталығымен ғылыми ұйымдардың жабдықтар сатып алуларына арналған капиталдық трансферттер аудару.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетi

3

  

101

Қолданбалы ғылыми зерттеулер 

"2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы ғарыштық қызметiн дамыту" мемлекеттік бағдарламасын және мемлекеттік маңызы бар 5 ғылыми техникалық бағдарламаларды іске асыру: 
1) 2006-2008 жылдарға арналған биотехнология жөнiндегі кластер қалыптастыру және дамыту үшін Қазақстан Республикасында қазiргі заманғы технологияларды әзiрлеу;
2) 2007-2009 жылдарға арналған Қазақстан Республикасын фармацевтикалық кластерiн дамыту үшін экспортқа бағдарланған бiрегей фитопрепараттарды әзiрлеу және өндiрiске енгізу;
3) 2006-2008 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының биологиялық және химиялық қауiпсіздігін ғылыми-техникалық қамтамасыз ету;
4) 2006-2008 жылдарға арналған құс тұмауы: зерттеу, күресу заттары мен әдiстерiн әзiрлеу;
5) 2007-2009 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында наноғылымды және нанотехнологияларын дамыту.
2006-2008 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ғылым мен ғылыми-текникалық саланың ақпаратты инфраструктурасын дамыту жөнiндегі қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу.
Ғылым саласындағы ұлтаралық ынтымақтастық.
Биологиялық зерттеулер және биотехнология орталықтарының ғылыми қызметкерлерiн тағылымдамадан өткізу және оқыту.
Қазақстанның даму негізі ретiнде Ұлттық идея бағдарламасы шегінде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу (ұлтаралық, конфессиялық, азаматтық және рухани келісiм саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер).
Түркияда, Өзбекстанда, Әзiрбайжанда, Түркiменстанда және басқа да елдерде латын әлiпбиiне көшу тәжiрибелерін зерделей отырып, ғылыми зерттеулер.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетi

4

  

102

Ғылыми-техникалық сараптама

Ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобаларға ғылыми-техникалық сараптама жүргiзу; Бағдарламалар мен жобалар жөнiндегі есептердің аралық және қорытынды сараптамасын өткізу.
Халықаралық сарапшылардың қатысуы мен министрлiгiнiң басымды ғылыми бағыттар, ғылыми-техникалық бағдарламалар және ғылыми әлеует бойынша сараптама жасау. ЖҒТК жанындағы халықаралық эксперттiк кеңестің ғылыми-техникалық сараптама жүргізуi.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетi

5

  

104

Жоғары оқу орындары ғылыми лабораторияларын  жабдықтау

Келесі ЖОУ ғылыми-зертханалық жабдықтар сатып алу үшін күрделi трансферттер аудару:
Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті;
Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi;
Шәкәрiм атындағы Семей мемлекеттік университеті;
Д.Серікбаев атындағы
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық
университеті;
Жәңгір хан атындағы
Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық
университеті;
М.Х. Дулати атындағы
Тараз мемлекеттік
университеті;
Атырау мұнай және газ институты;
M. Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан мемлекеттiк университеті;
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті;
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетi.

1-тоқсаны

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.19.  N 1099  қаулыларымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: конкурс нәтижесiне сәйкес басым бағыттар бойынша Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым Министрінiң бұйрығымен бекiтілген тақырыптар бойынша, iргелi және қолданбалы ғылыми бағдарламалар бойынша жобалар жүргiзу. 12 ғылыми ұйымдарға, соның iшiнде жоғары оқу орындарындағы 10 ғылыми лабораторияларға жекелеген құралдары және жабдықтарды сатып алу және 5 ғылыми ұйымдарға ғимараттарын күрделi жөндеу. Жабдықтар сатып алу ғылыми ұйымдардың ағымдағы мiндеттердi сапалы әрi мезгiлiнде орындауына мүмкiндiк бередi және олардың өңдейтін ақпаратының шапшаңдығын арттырады. Ғылыми ұйымдардың ғимараттарын күрделi жөндеуден өткiзу ғылыми қызметкерлердің жұмыс жағдайын жақсартуға мүмкiндiк бередi;
ғылыми ұйымдардың ғылыми жабдықтармен жабдықталуының 58 %;
ғылыми ұйымдарда күрделi жөндеу жүргiзудің жалпы қажеттілiгiнен 32%.
Түпкi нәтиже: табиғи және әлеуметтiк жүйелер туралы принципиалды жаңа бiлiмдер алу, жүйелi экономиканың қайта ұйымдастыру ғылыми негiздерiн әзiрлеу, қоғамның, мәдениеттің, ғылымның тұрақты дамуы; Қазақстандық ғылым ұстанымының ТМД қатысушы елдердiң жалпы ғылыми-технологиялық кеңiстiгi шеңберінде және ғылыми еңбектің әлемдiк бөлігiнде нығайту; экспорттық және импорты ауыстырушы өнiмдердi көбейту және ғылыми өндiрiстердi дамытуға ықпал ететiн тез сатылып алынатын әзiрлемелердi құру және енгізу; синтетикалық және табиғи медициналық дәрі-дәрмектердi шығару; өнiмi мол түрдегi ауыл шаруашылық дәнді дақылдарды жылдам жасау әдiстерiн әзiрлеу. 
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 
- бiр ұйымға жабдықтар сатып алуға арналған орташа шығыстар - 222 900 000,0 теңге;
- бiр ұйымның күрделi жөндеуiне арналған орташа шығыстар - 81417600 теңге;
- жоғары оқу орындарындағы бiр ғылыми лабораторияға сатып алынатын жабдықтарға кететiн орташа шығыстар - 200 000 000,0 теңге.
Уақтылығы: шарт бойынша жұмысты жүргiзу кестесiне сәйкес.
Сапасы: ғылыми мақалалар, авторлық куәлiктер, патенттер, технологиялық регламенттер, тәжiрибе үлгiлерi, технологиялық процестер.
Елiмiздің әлеуметтiк-экономикалық дамуы сұраныстарына сәйкес ғылыми зерттеулер жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
242-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Ғылыми-мәдени құндылықтарды сақтау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 6 763 мың теңге (алты миллион жеті жүз алпыс үш мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының  31-бабы ; "Академик Қ.И.Сәтпаевты мәңгi есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 14 сәуiрдегi N 332  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : академик Қ.И.Сәтпаевтың мұраларын сақтау, мұражай қорлары мен мұрағаттарда жатқан көрнектi ғалым, Қазақстан ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың өмiрi мен қызметi туралы iлiм-бiлiмдi бiлiмдiк-тәрбиелiкпен және мақсаткерлiкпен таратуды жүзеге асыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының азаматтарының жеке, интеллектуалдық, рухани қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға жағдай жасау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003

  

Ғылыми-мәдени құндылықтарды сақтау

Академик Қ.И.Сәтпаевтың  мемориалдық      мұражайында академик Қ.Сәтпаевтың өмiрi мен қызметiне байланысты материалдар мен құжаттарды сақтауды, есепке алуды, зерделеудi, жария ету және пайдалануды қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті, "Академик Қ.И.Сәтпаевтың мемориалдық мұражайы" мемлекеттік мекеме

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
- мұражайға келген азаматтардың орташа жылдық саны кем дегенде 5250 адам.
Түпкi нәтиже: жұртшылықты Қазақстан Республикасындағы ғылым мен техниканың дамуының тарихи көрiнiстерiмен таныстыру Өскелең ұрпақтың ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың қызметiне және тұтас алғанда Қазақстан ғылымына деген танымдық қызығушылығын дамыту; ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың өмiрiн, ғылыми және қоғамдық қызметiн насихаттау арқылы өз өмiрiн Қазақстанның ғылымы мен техникасын дамытуға арнағысы келетiн жастардың санын көбейту, олардың Отанға деген патриоттығы мен сүйiспеншілігiн тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың дүниетанымын кеңейту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- бiр мұражай экспонатын сақтауды қамтамасыз етуге арналған орташа шығыс - 9393 теңге.
Уақтылығы: Көзделген кесте бойынша жоспарланған iс-шаралар өткізу.
Сапасы: республика халқының мәдени деңгейiн көтеру және мұражай коллекциясы базасында Ғылым академиясының бiрiншi Президентi Қ.Сәтпаевтың қызметiмен жұртшылықты таныстыру.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
243-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi 

2007 жылға арналған
"Ғылыми объектiлердi салу және реконструкциялау"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 500000 мың теңге (бec жүз миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi  Заңы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының ғылыми мүмкiндiктерiн дамыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ғылыми объектiлердi салу және қайта жаңғырту жолымен қайталанбас ғылыми-техникалық объектiлердi сақтау және мемлекеттiк ғылыми инфрақұрылымын дамыту. 
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Ғылыми объектiлердi салу және реконструкциялау

Белгiленген тәртiппен бекітілген (жұмыс жобасы бойынша 27.07.2006 жылы N 7-89-1/06 мемлекеттік сараптама қорытындысы) жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес "Орталық ғылыми кiтапхана" Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорынының ғимараттар кешенiн қайта жаңғыртуға арналған инвестициялық жобаны іске асыру.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: объектілердi қайта жаңғырту бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Түпкi нәтиже: Қазақстан Республикасының ғылыми мүмкiндіктерiн жоғарылату және отандық, шетелдiк кiтапханалық қорға қызмет көрсету және сақтау жағдайын жақсарту үшiн объектiлердi пайдалануға беру.
Уақтылығы: бекiтiлген келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында iске асырылатын құрылыс нормалары және ережелерiне байланысты.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
244-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 408 838 мың теңге (төрт жүз сегіз миллион сегіз жүз отыз сегіз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының  19,   24,   31-баптары ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының  4 ,    5 ,26-баптары
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан ғылыми қауымдастығының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту; ақпараттық қызмет көрсетулердің жаңа деңгейiн ұсыну; практикалық қызметке ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық енгiзуге ықпал ету; ғалымдардың жетiстiктерiнің ақпараттық қызмет жүйесiн нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : республикадағы ғылыми қоғамдардың білім беру қажеттiлiктерiн және отандық ғылым жетiстiктерiн насихаттау үшiн ақпараттық кеңiстiкке қолжетiмділігін қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006

  

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қол жетiмдiлiгін қамтамасыз ету 

Ғылыми-техникалық, ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қол жетімдiліктi қамтамасыз ету. (Пайдаланушылардың ағымдағы ақпараттық сұраныстары мен Қазақстан экономикасының даму перспективаларын ескере отырып, кітап қорын толықтыруды ұйымдастыру және кітапхана әрі кiтап қорымен жұмыс істеу).
Күрделi жөндеу жүргізу үшін Республикалық ғылыми-техникалық кітапханасының трансферттер аударуы.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрiнің бұйрығымен бекiтілген тізбеге сәйкес негізгі құрал жабдықтарды сатып алуға күрделi трансферттерді Республикалық ғылыми-техникалық кітапханасына және Орталық ғылыми кiтапханасына аудару.
Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасына  активтер (бағалық ұсыныстар мен жазылу басылымдарын) сатып алу.
Ғылым мен техниканың жетістiктерiн насихаттау.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Республикалық ғылыми-педагогикалық кiтапхана" мемлекеттiк мекеме

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
- кiтапхана қызметiн пайдаланған азаматтардың орташа жылдық саны кем дегенде 184 164 адам;
- кiтапхана қорының жаңа өзектi басылымдармен және әдебиеттермен толығуы кем дегенде 152 280 дана;
- Ғалымдар үйiмен 120 iс-шара өткізу;
Республикалық ғылыми-техникалық кiтапханалардың Солтүстiк Қазақстан және Атырау облыстарындағы филиалдарына күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу.
Түпкi нәтиже:
- оқырмандар сұраныстарын, ғылыми-зерттеу ұйымдарының, ғалымдар мен мамандардың өздерiн қызықтыратын ғылым салаларының әлемдiк ғылыми жетiстiктерi туралы көкейкестi әрi жедел ақпаратқа деген сұраныстарын қанағаттандыру;
- Электрондық кітапхананың үлгiсi мен қорын құру және толықтыру;
- жиынды ақпараттық ресурстарды толықтыру, сондай-ақ кiтапханалық қызмет көрсетудi жетiлдiру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- насихаттау жөнiндегi бiр iс-шараны өткізу құны - 41,1 мың теңге;
- бiр оқырман шығындарының құны - 2 220,0 теңге.
Сапасы: ғалымдардың, оқытушылардың, оқитындардың рухани, зияткерлiк білімге деген қажеттiлiктерiн жоғарылату.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
245-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 86727 мың теңге (сексен алты миллион жетi жүз жиырма жетi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттік басқару жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 Жарлығын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 290  қаулысы ; "Ғылым мен техниканы дамытуға елеулi үлес қосқан ғалымдар мен мамандарды және талапты жас ғалымдарды мемлекеттiк қолдау шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 28 тамыздағы N 1063  қаулысы ; "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысы; "Қазақстан Республикасының ғылым, техника және бiлiм беру саласындағы Мемлекеттік сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : 1) әлеуеттi сақтау және ғылыми қызметтер саласына жастардың келуiн қамтамасыз ету;
2) жыл бойындағы неғұрлым маңызды ғылыми нәтижелерді анықтау және бағалау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : отандық ғылым мен техниканың дамуына үлкен үлес қосқан жас дарынды ғалымдарды әлеуметтiк қолдау; ғылыми-техникалық қызметтi материалдық ынталандыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асы жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007

  

Мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар

Мынадай конкурстар өткiзу:
- мемлекеттiк ғылыми стипендиялар үшін;
Қ.И.Сәтбаев атындағы сыйлық
Ш.Уәлиханов атындағы сыйлық
Д.Қонаев атындағы сыйлық
М.Әуезов атындағы сыйлық
Ы.Алтынсарин атындағы сыйлық
Күл-Тегiн атындағы сыйлық
Ғылым мен техника саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар.
Қазақстан Республикасы Үкiметінің Қаулыларына сәйкес сыйақылар төлеу.
Академиялық стипендиялар мен ғылыми стипендияларды ғылым мен техниканы дамытуға үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға, дарынды жас ғалымдарға төлеу.
Лауреаттарды марапаттауды ұйымдастыру, дипломдар мен құрмет белгiлерін тапсыру. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
53 академикке
ғылым мен техниканы дамытуға үлес қосқан 75 ғалымға
150 дарынды жас ғалымға стипендия төлеу
- мемлекеттiк сыйлық төлеу - 20
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
Академиктерге 65 520 теңге мөлшерде стипендия; ғылымды дамытуға үлес қосқаны үшін стипендия 10 920 теңге мөлшерiнде;
Жас ғалымдарға - 7 644 теңге; төрт бiрiншi сыйлық мөлшерi - 218 400 теңге;
Үш екiншi сыйлық мөлшерi - 163 800 теңге; алты үшiншi сыйлық мөлшерi - 54 600 теңге;
алты Қазақстан Республикасының ғылым, техника және білiм саласындағы Мемлекеттiк сыйлығы мөлшерi - 18 000 000 теңге.
Уақтылығы: стипендияларды ай сайын төлеу, сыйлықтар - 25 қазан, 16 желтоқсан
Сапасы: отандық ғылым мен техниканы сапалы дамыту үшін жаңа бiлiмдер алуға ынталандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
246-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу және байқаудан өткiзу, бiлiм беру саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және шетелдегi қазақ диаспорасы үшiн оқу әдебиетiн шығару және жеткiзу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 191463 мың теңге (бiр жүз тоқсан бiр миллион төрт жүз алпыс үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   18,   20,   30-баптары ; "Мүмкiндiктерi шектеулi балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық қолдау арқылы түзету туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегi Заңының  16-бабы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Шет елде тұратын отандастарды қолдаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1673  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының жалпы бiлiм беретiн мектептерi үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiн дайындаудың және басып шығарудың мақсатты бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1996 жылғы 26 қыркүйектегi N 1173  қаулысы ; "Білім беру ұйымдарының бiлiм алушылары мен тәрбиеленушiлерiн оқулықтармен қамтамасыз ету Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 19 ақпандағы N 173  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : оқушылар мен тәрбиеленушiлерді, мұғалiмдердi сапалы оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету арқылы жоғары білікті мамандарды дайындауға ықпал ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : оқу әдебиетiне қол жеткiзуші оқушылар мен тәрбиеленушiлердiң, мұғалiмдердің пайызын  көтеру. Оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердің сапасымен қанағаттандырылған мұғалiмдердің пайызын арттыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008

  

Бiлiм беру ұйымдары үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк  кешендердi әзiрлеу және байқаудан өткiзу, бiлiм беру саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

Арнаулы (түзету) бiлiм беру мекемелерi үшiн оқулықтар және  оқу-әдістемелiк кешендерiн жасау  және aудару.
Электрондық оқулықтарды әзірлеу.
Мектепке дейінгі 5-жастағы балаларға арналған оқу-әдістемелiк кешендердi басып шығару, тәжiрибеден өткізу және тасымалдау.
Бiлім беру саласында қызмет көрсетушi республикалық ұйымдар және шет елдегі қазақ диаспорасы үшін оқулықтар мен қазақ оқу-әдістемелiк әдебиеттердi басып шығару және тасымалдау.
12-жылдық мектептерге оқулықтар және оқу-әдістемелiк кешендерді әзiрлеу, басып шығару, тәжiрибеден өткiзу және тасымалдау.
Оқу әдебиеттерiне сараптама жасау.
"Өзiн өзi тану" пәнi бойынша оқу әдебиеттерiн әзiрлеу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
1. Арнаулы (түзету) ұйымдары үшін:
- 0,1-9 сыныптары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер жасау - 18 атау;
- 0, 1, 4 сыныптары үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер аудару - 8 атау.
2. 1 сыныптары үшiн орысша және қазақша тiлдерде электрондық оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрленген - 10 атау.
3. Мектепке дейiнгi 5-жастағы балаларды дайындау үшiн оқу-әдiстемелiк кешендер басып шығарылған, тәжiрибеден өткiзiлген және тасымалданған - 52 атау.
4. 2007-2008 оқу жылында 7, 11 сынып оқушыларын оқу әдебиетiмен қамтамасыз ету:
- республикалық білім беру ұйымдары:
7-сынып бойынша:
қазақ тiлiнде - 46 атау;
орыс тiлiнде - 47 атау;
11-сынып бойынша:
қазақ тілінде - 134 атау;
орыс тiлiнде - 126 атау;
- шетелдегi қазақ диаспорасы бойынша:
11-сынып бойынша:
қазақ тiлiнде - 102 атау.
5. 12-жылдық мектептерге 4, 5-сыныптары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрленген:
4-сынып бойынша:
қазақ тiлiнде - 16 атау;
орыс тiлінде - 16 атау;
5-сынып бойынша:
қазақ тiлiнде - 46 атау;
орыс тiлiнде - 47 атау;
12-жылдық мектептер үшін 4, 5-сыныптарға арналған оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiн басып шығарылған, тәжiрибеден өткiзiлген және тасымалдаған:
4-сынып бойынша:
қазақ тiлінде - 42 атау;
орыс тiлінде - 42 атау;
5-сынып бойынша:
қазақ тiлiнде - 46 атау;
орыс тілінде - 47 атау. 
6. Оқу әдебиеттерiне сараптама жасау 1179 атау.
7. "Өзiн өзi тану" пәнi бойынша:
- 5-10 сыныптар үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрленген - 21 атау.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
Жоспарланған оқу әдебиетінің орташа бағасы:
1. Арнаулы (түзету) ұйымдары үшін 1 басымдылық парағының орташа бағасы:
- оқулықтарды әзiрлеу - 30000 теңге;
- оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу - 22000 теңге;
- оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi аудару - 18000 теңге.
2. 1-сыныптар үшiн қазақ және орыс тiлдерiнде электрондық оқулықтарды және оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу 1 оқу әдебиетiнің бағасы - 1500000 теңге.
3. Мектепке дейiнгi 5-жастағы балаларды дайындау үшін оқу-әдiстемелiк кешендердің 1 экземпляр басып шығару - 430.
4. 2007-2008 оқу жылында республикалық бiлiм беру ұйымдары және шетелдегi қазақ диаспорасы үшін 7, 11 сынып оқушылары үшін оқу-әдiстемелiктiң 1 экземпляры:
- оқулықтар - 430 теңге;
- оқу-әдiстемелiк кешендер - 200 теңге.
5. 12-жылдық мектептерге 4, 5-сыныптары үшін:
- оқулықтың 1 басымдылық парағын әзiрлеу - 24000 теңге, оқу-әдiстемелiк кешендердің 1 басымдылық парағын әзiрлеу - 18000 теңге;
- оқулықтың 1 экземплярын басып шығару - 430 теңге, оқу-әдiстемелiк кешендердiң 1 экземплярын басып шығару - 200 теңге.
6. Оқу әдебиетiн сараптау - 4658 теңгe.
7. "Өзiн өзi тану" пәнi бойынша:
- оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердің 1 басымдылық парағын әзiрлеу - 19393 теңге.
Түпкi нәтиже:
бiлiм деңгейiн көтеру үшiн оқушылар мен оқытушылардың оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерге сұраныстарын қамтамасыз ету.
Уақтылығы: республикалық жалпы орта бiлiм беру ұйымдары және шетелдегi қазақ диаспорасын оқу жылының басына қарай оқу әдебиетiмен қамтамасыз ету - 100 пайыз.
Сапасы: мемлекеттiк сараптаманың болымды қорытындысымен оқу әдебиетiн дайындау, аудару және басып шығару.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
247-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1485895 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз сексен бес миллион сегіз жүз тоқсан бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  24,   36,   37-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi ; "Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнің үлгiлiк штаттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелер штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бүгiнгi өркениеттің түбегейлi жаңару жағдайында ойлау мен iс-әрекетке қабiлеттi жан-жақты дамыған, үйлесiмдi адамды тәрбиелеу, дарынды балаларды әлеуметтік, құқықтық және парасаттық жағынан қорғау, парасаттық мүмкiндiктi қалыптастыруға ықпал жасау, республиканың интеллектуалдық әлеуетiн қалыптастыруға халықты қанағаттандыру үшiн оқушыларға тереңдетiлген және жоғары деңгейдегi білім беруге себеп жасау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген дарынды балаларды оқыту. Оқушыларды Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi бекіткен бағдарламалар бойынша бейiмдiк пәндер арқылы тереңдете даярлау. Адамның жеке бейiмдiлігін, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Дарынды балаларды табуға қажеттi жағдайлар жасау. Оқушыларды олимпиадаларға, жоғары оқу орындарына түсуге iрiктеу және даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009

  

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

Оқу процесін бейiмдiк пәндердi тереңдете оқытатын Мемлекеттiк жалпы бiлім беру стандарттарына сәйкес өткізу, мектеп-интернаттар бойынша басты құралдар сатып алу және күрделi жөндеу жүргiзу:
- әскери мамандықтары бойынша кәсiптiк бiлімге дейiн тереңдете оқыту;
- музыка мамандықтары бойынша кәсiптік білімге дейiн тереңдете оқыту;
- мемлекеттік тілi мен әдебиетiн тереңдете оқыту және дамыту; 
- жаратылыс-математика ғылымын тереңдетiп оқу;
Балалардың сауықтандыру, демалыс кезiнде жалпы бiлiм  бағдарламаларын жүргізу. "Өзiн-өзi тануы пәнi бойынша эксперимент  жүргiзумен жалпы бiлiм бағдарламаларды өткiзу. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрi бекіткен тізiмге сәйкес "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және  сауықтыру орталығына басты құралдар алуға күрделі трансферттер аудару. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
 

Кеңес    Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы рecпубликалық Шымкент әскери мектеп-интернаты,
Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты,  Б.Момыш-
ұлы атындағы  республикалық Алматы әскери мектеп-интернаты

Күләш Байсейiтова атындағы дарынды  балаларға арналған  республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты 

Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты

О.Жәутiков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
1. Оқушылардың орташа саны: мемлекеттiк мекемелерде - 3036, оның iшiнде: әскери мамандықтары бойынша кәсiптiк бiлiмге дейiн тереңдете оқыту бойынша - 1350, музыка мамандықтары бойынша кәсiптiк бiлiмге дейiн тереңдете оқыту бойынша - 480, мемлекеттiк тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқыту бойынша - 370, жаратылыс-математика ғылымын тереңдетiп оқу бойынша - 836.
"Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық бiлiм беру және сауықтыру орталығының оқушыларының саны - 560.
"Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығының бiр кiруi - 288 құрайды.
2. Басты құралдар алу:
1) 6 республикалық мемлекеттiк мекемелер үшін, оның iшiнде:
Кеңес Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы республикалық Шымкент әскери мектеп-интернатына 9-дан кем емес (қыздыратын электр пешi - 1 дана, су өлшейтiн прибор - 2 дана, жылу энергиясын өлшейтiн прибор - 3 дана, электр энергиясын өлшейтiн прибор - 2 дана, физика кабинетi- 1 комплект);
Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернатын 9-ден кем емес (кондиционер - 6 дана, күзет жүйесiнiң байқау бейнесi - 1 дана, физика кабинетi - 1 комплект, компьютерлiк класс -1 комплект);
Б. Момышұлы атындағы республикалық мамандандырылған Алматы әскери мектеп-интернатына 6-дан кем емес (цифрлiк фотокамера - 1 дана, физика кабинеті - 1 комплект, үрлеп ойнайтын музыкалық аспаптар оркестрi - 4 дана);
Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернатына 13-тен кем емес (музыкалық аспаптар - 11 дана, комплектелген эстрадалық соқпалы аспабы - 1 комплект, сипау сырғанағы - 1 дана);
Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетiн тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатына 6-дан кем емес (асханалық жабдықтар - 4 дана, күрестiк кiлемге арналған төсеу - 1 дана, физика кабинетi - 1 комплект);
О. Жәутiков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернатына 2-ден кем емес (физика кабинетi - 1 комплект, биология кабинетi - 1 комплект);
2) Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорын "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық бiлiм беру және сауықтыру орталығына, "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығына 75-тен кем емес.
3. 5 республикалық мектеп-интернаттарға күрделi жөндеу жүргiзу, оның iшiнде:
Кеңес Одағының Батыры Сабыр Рахимов атындағы республикалық Шымкент әскери мектеп-интернаты, Б. Момышұлы атындағы республикалық Алматы әскери мектеп-интернаты, Күләш Байсейiтова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты, Республикалық мамандандырылған қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаты, О. Жәутiков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты.
Түпкi нәтиже:
оқушыларға тереңдетiлген және жоғары деңгейдегi бiлiм беруде халықты қанағаттандыру үшiн республиканың интеллектуалдық әлеуетiн қалыптастыру. Мектеп-интернаттарды басты құралдармен қамтамасыз етудің үлесi сұраныстың 20 пайызын құрайды, мемлекеттік мекемелердi күрделi жөндеуден өткізудің үлесi сұраныстың 10 пайызын құрайды.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
Бiр оқушыны оқыту мен тәрбиелеудің бiр жылдық құны (күрделi шығындарды қоспағанда):
1) мемлекеттiк мекемелерде - 295,47 мың теңге;
2) мемлекеттiк кәсiпорындарында - 71,92 мың теңге.
Уақтылығы: оқу бiтiрушi оқушылардың iс жүзiндегi саны 850 адамнан кем емес.
Сапасы: республикалық мемлекеттік мекемелердi "жақсы" және "өте жақсы" бағалармен аяқтаған оқушылардың үлесi 65 пайыздан кем емес.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
248-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, республикалық маңызы бар мектептен тыс iс-шараларды өткiзу"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 377 801 мың теңге (үш жүз жетпіс жеті миллион сегіз жүз бір мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  18,   19,   24,   36,   37-баптары ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : танымға және өркениетке тұлғаның дамуын дәлелдеу. Дарынды балалар мен жастарды тани бiлудің, iрiктеудiң, қолдаудың, дамытудың және білім жоғары деңгейiн қамтамасыз етудің жүйесiн жасау, қазiргi өркениеттi түпкiлiктi өзгертудің жаңа жағдайында ойлауға және әрекет етуге қабiлеттi шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : республикалық маңызы бар мектептен тыс iс-шараларды ұйымдастыру, дене тәрбиесi саласында практикалық жұмыстарды жүзеге асыру, мектеп жасындағы балалар, оқушы жастар арасында дене тәрбиесiн жетiлдiру; республикалық шараларды ұйымдастыру, жеке адамның дербес бейiмділiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу, халықаралық спорттық универсиадаларға қатысу, дарынды бiлiм алушыларды тани бiлу, республикалық конкурстар, көрмелер, спорттық кешендiк iс-шаралар өткiзу, балалардың мәдени демалысын ұйымдастыру, дарынды балаларды iздестiру, тәрбиелеу, оқыту және қолдау жөнiндегi практикалық қызметтi дамыту үшiн басқару жүйесiн құру, дарынды балаларды тани бiлу үшiн қажетті жағдайлар жасау, халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға қатысатын оқушыларды iрiктеу және даярлау, әлеуметтік, құқықтық және дарынды балаларды мен жастарды интеллектуалдық жағынан қорғау, интеллектуалдық әлеуетiн қалыптастыруға себеп жасау. Қазақстан Республикасында жеке адамның дарындылығын дамытудың инновациялық бiлiм технологиялары саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010

  

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды,  республикалық маңызы бар мектептен тыс iс-шараларды өткiзу

Республикалық деңгейдегі шараларды ұйымдастыру:
Президенттік жаңа жыл шыршасы;
Қазақстан Республикасы
Президентiнің дарынды балалармен кездесуi;
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрiнің дарынды балалармен кездесуi;
Жалпы білім беру пәндерiнен халықаралық олимпиадалар мен жарыстар өткізу;
Жалпы бiлiм пәндерi бойынша оқушылардың республикалық олимпиадасы;
Оқушылардың ғылыми жобаларының жарыстары;
Дарынды балалармен іс-шаралар өткізу;
Физикадан Азия халықаралық олимпиадасына халықаралық ғарыш кемесi лагерiне, астрономия, химия, биология, география, шет тiлдері, информатика пәндерi бойынша олимпиадаларға қатысу.
Математика бойынша халықаралық Жәутіков олимпиадасын ұйымдастыру және өткізу.
 
Елдің ауылдық жерлерi мен алыс өңiрлерiнен келген дарынды балалардың мәдени демалыстарын ұйымдастыру.
 
Республикалық маңызы бар балалар мен жасөспiрiмдердi қосымша жетiлдiру іс-шараларын ұйымдастыру және өткiзу.
 
Семинарларды, конкурстарды, көрмелердi, конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу.
 
Балалар мен жасөспiрiмдер және студенттердің республикалық ашық турнирлерiн, жарыстарын, универсиадаларын, спартакиадаларын өткізу.
 
Универсиадаларға, чемпионаттарға қатысу.
 
Жетiм балаларға және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған республикалық конкурстарды және
бірінші ұлттық ашық
конкурс өткiзу.
Балалардың жазғы және мәдени демалыстарын ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген тізбеге сәйкес Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы, "Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталығы үшiн негiзгi құралдарды сатып алуға күрделi трансферттер аудару.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің балалар құқығын қорғау комитеті

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: халықаралық республикалық олимпиадаларға, ғылыми жобаларға, семинарлар, конференцияларға, көрмелерге, семинарларға, спорттық шараларға, универсиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға, мәдени демалыстарға қатысушы оқушылардың саны - 50 мыңнан астам.
Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесi орталығына, "Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталықтарына 14 бiрлiктен кем емес басты құралдарды алу.
Түпкi нәтиже: балалардың өзiн-өзi билеуiнің кәсiби деңгейі. Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындары қажеттiлiгiнің 58 пайызын жарақтандыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: халықаралық, республикалық олимпиадаларға, ғылыми жобалар жарыстарына, спорттық шараларға, универсиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға және тағы басқа iс-шараларға қатысушыларының 1 адамына арналған шығынның орташа есебi - 7,3 мың теңге.
Уақтылығы: кесте бойынша жұмыс жүргiзу.
Сапасы: халықаралық, республикалық олимпиадалардың, ғылыми жобалар жарыстарының, спорттық шаралардың, универсиадалар, спартакиадалар, чемпионаттардың жеңiмпаздарының үлесi ағымдағы жылда қатысушылардың жалпы санының 0,7 пайызын құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
249-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Бiлiм беру және ғылым объектiлерiн салу және реконструкциялау"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 8030867 мың теңге (сегіз миллиард отыз миллион сегіз жүз алпыс жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.  N 1052  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 14 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  жарлығы
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының ғылымын дамыту, экономиканың барлық саласына жоғары деңгейлi және бәсекелiк мүмкiндiгi бар кадрларды дайындау сапасын жоғарлату және жеке адаммен қауымның қажеттiлiктерiн қанағаттандыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бiлiм және ғылым объектілерін салу және қайта жаңғырту жолымен бiлiм және ғылым мекемелерiн қазiргi уақыттық әлеуметтік-экономикалық жағдайға жеткiзу, бiлiм берудің барлық деңгейiндегi ұйымдарда оқушылардың бiлiм алу жағдайын жақсарту, бiлiм беру және ғылым ұйымдарының желiсiн дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

010

  

Бiлiм беру және ғылым объектiлерiн салу және реконструкциялау

Берiлген тәртiппен бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттама шараларына сәйкес "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 14 желтоқсандағы 2006 жылғы N 1204 Қаулысына 3-қосымшаға сәйкес қаржы шегінде инвестициялық жобаларды іске асыру:
Астана қаласының дарынды балаларға арналған Республикалық мектеп интернатының құрылысын жалғастыру (жұмыс жобасы бойынша 2006 жылғы 29 шілдеде N 2-405/06 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы);
Алматы қаласындағы қазақ тілінде оқытатын жетiм балаларға арналған білiм беру орталығының құрылысын жалғастыруға капиталдық трансферттердi аудару (жұмыс жобасы бойынша 2005 жылғы 5 наурыздағы N 7-94/05 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы);
Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетiнің университет қалашығының екiнші кезектегі нысандарын салу, соның iшiнде:
физикалық, географиялық, химия, механика-математикалық факультеттерінің, ғылыми зерттеу институтының корпустарының құрылысын жалғастыруға капиталдық трансферттердi аудару;
Қарағанды қаласында көру проблемалары бар балалар үшін 250 орындық мектеп-интернатының құрылысын жалғастыру (жұмыс жобасы бойынша 2006 жылғы 26 шілдеде N 12-162/06 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы);
Петропавл қаласындағы М.Қозыбаев атындағы Солтүстiк Қазақстан мемлекеттік университетiнің жүзу бассейнiн салуға капиталды трансферттердi аудару (технико-экономикалық негiздемесi бойынша 2005 жылғы 28 сәуiрдегi N 17-240/25 мемлекеттiк сараптаманың қорытындысы);
Атырау облысы Атырау қаласындағы мұнай-газ салаларында жұмыс iстейтін техникалық қызмет көрсету кадрларын даярлайтын және қайта даярлайтын аумақаралық кәсіби орталықты салу (технико-экономикалық негіздемесi бойынша 2005 жылғы 21 қыркүйектегі N7-495/05 мемлекеттiк сараптаманың қорытындысы);
Түркiстан қаласындағы  
Халықаралық А. Яссауи атындағы қазақ-түрік университетiнің бас оқу корпусын салуға капиталдық трансферттердi аудару (2004 жылғы 16 шілдедегі N 7-313/2004 локальдық сараптаманың қорытындысы);
Қазақстан Республикасының ұлттық Биотехнология орталығын салуға капиталдық трансферттердi аудару (технико-экономикалық негіздемесi бойынша 2006 жылғы 2 тамыздағы N 2-414/06 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы);
Павлодар облысы Екiбастұз қаласындағы отын энергетика саласындағы техникалық қызмет көрсету кадрларын даярлау және қайта даярлайтын 700 орынды аумақаралық кәсiби орталықтың жобалық сметалық құжаттамалар әзiрлеу және мемлекеттік сараптамадан өткізу және әзiрлеу;
Алматы қаласындағы О.Жаутықов атындағы республикалық орта мектеп-интернатының ғимараттар кешенiн үлкейту;
Алматы қаласындағы А. Селезнев атындағы хореографиялық училищенің ғимаратын қайта жаңғыртуға капиталдық трансферттердi аудару;
"Адамның үйлесімді
даму институты"
құрылысын аяқтау
(Алматы қаласында 240
орындық "Мирас"
мектебі) 08.12.2006
жылғы N 7-667/06 МС);
Жәңгір-хан атындағы
Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық
университетінің
машина жасау факультеті мен
оқу-өндірістік
орталығын салу;
Ақтау мемлекеттік
университетінің
студенттер қалашығының
құрамында инженерлік-
техникалық институт
оқу корпусының
ғимаратын салу (жұмыс
жобасы бойынша
мемлекеттік сараптама-
ның 15.06.2007 жылғы
N 7-314/07
қорытындысы);
Алматы қаласындағы
Ж.Елебеков атындағы
Республикалық
эстрада-цирк колледжі-
нің объектілерін
қайта жаңарту және
салу (жұмыс жобасы
бойынша мемлекеттік
сараптаманың
09.12.2005 жылғы N
7-630/05 қорытындысы).

Қаңтар-желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы қаласындағы О.Жаутықов атындағы республикалық орта мектеп-интернаты

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.12.26.  N 1291  Қаулыларымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: қолданысқа берiлген объектiлер саны - 4 объект;
құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару - 13 объект бойынша белгiленген ретпен бекiтілген жобалық-сметалық құжаттама - 1 объект бойынша.
жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстардың көлемін орындау - 1 объект бойынша.
Түпкi нәтиже: жоғары деңгейлi және бәсекелiк мүмкiндiгi бар кадрларды дайындау сапасын жоғарлату үшiн бiлiм және ғылым объектiлерiн қолданысқа беру.
Уақтылығы: Бекiтiлген келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында iске асырылатын құрылыс нормалары және ережелерiне байланысты.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.12.26.  N 1291  Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
250-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бiлiм беру объектiлерiн салуға және қайта жаңартуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 32 425 627 мың теңге (отыз екі миллиард төрт жүз жиырма бес миллион алты жүз жиырма жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ауылдық аймақтарын дамуының 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : тиiмдi мектепке дейiнгi және жалпы орта бiлiм желiсiн әзiрлеу және қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету; қолда бар оқу орындарының желiсiн сақтау және оны одан әрі дамыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бiлiм беру объектiлерiн салу және қайта жаңғыртуды iске асыру үшін жергiлiктi бюджеттерге қаржылық көмек беру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бiлiм беру объектiлерiн салуға және қайта жаңартуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi 

"2007 жылға арналған   республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске acыpу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 желтоқсандағы N 1204 қаулысының 3 қосымшаға сәйкес (бекiтілген заңнамамен  белгіленген тәртiппен жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес) тізбе бойынша және қаржы шегінде білім беру нысандарын
орналастыруды жүзеге
асыру үшін жұмыс жобаларын қайта қолдану және салу және қайта жаңғырту үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне берілетiн мақсаттық дамыту трансферттерiн аудару 

Қаңтар-желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Облыстардың, Астана және Алматы қалаларын ың әкiмдерi

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: 
қолданысқа берiлген мектептер саны - жобалық қуаты 34974 оқушы орнымен 68 объект;
қолданысқа берiлген мектепке дейiнгi балалар мекемелер саны - жобалық қуаты 1500 орындық 8 объект;
құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару - жобалық қуаты 91188 орындық 145 объектiде.
Түпкi нәтиже: халыққа жалпы бiлiм берудің қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету үшiн бiлiм беру объектiлерiн қолданысқа беру, мектепке дейiнгi және мектеп жасындағы балаларды толығымен қамту үшiн әлеуметтік-экономикалық жағдайын жасау.
Уақтылығы: Бекiткен келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi бойынша жұмыстар көлемiн атқару.
Сапасы:
- 3 ауысыммен оқитын мектептер жойылады;
- мектепке дейiнгi ұйымдарға деген қажеттілiгi 0,27 пайызға төмендейдi;
- апатты мектептердің саны 33 пайызға төмендейдi;
- оқу орындарының жалпы санына қажеттілiк 27,7 пайызға төмендейдi;
- мектептерi жоқ ауылдық жерлердің саны 0,8 пайызға төмендейдi.
*Ескерту:
"2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы "Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 14 желтоқсандағы N 1204 қаулысының 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық жобалардың тiзбесi, сондай-ақ заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бекiтiлген iс-шаралар, трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспортында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052  қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2006 жылғы 15 желтоқсандағы    
N 1220 қаулысына         
251-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 842150 мың теңге (сегiз жүз қырық екi миллион бiр жүз елу мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   8 ,   13,   33,   37-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру Тұғырнамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 17 сәуiрдегi N 594  қаулысы ; "Мұқтаж азаматтарға олардың бiлiм aлу кезiнде берiлетiн әлеуметтік көмектің мөлшерi мен көздерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жеке тұлғаның таңдаған мамандығында орта кәсiптiк бiлiм және біліктiлiк алу жолымен интеллектуалдық, мәдени және рухани даму қажеттiлiгiн қанағаттандыру, орта кәсiптiк бiлiмi бар біліктi мамандармен қоғамның әлеуметтiк-экономикалық қажеттілiгiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : орта кәсiптiк бiлiм беру оқу орындарында елiмiзге аса маңызды мәнi бар мамандар даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013

  

Орта кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау 

Мемлекеттік жалпы мiндеттi білiм беру стандарттарына сәйкес оқу процестерiн жүргiзу.
Жыл сайын Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қаулысымен бекiтілетiн орта кәсiптік бiлiмдi мамандарды даярлауға мемлекеттiк білім тапсырысына сәйкес оқушылар қабылдау.
Кәсiптік орта білім беру ұйымдары үшiн Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрінің бұйрығымен бекiтілген тізiм бойынша басты құралдар алуға күрделi трансферттер аудару.
Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжiне күрделi жөндеу өткiзуге күрделi трансферттер аудару. Мемлекеттiк тапсырысы негізiнде кәсіптік орта оқу орындарындағы білім алушыларға қысқы және жазғы каникул кезiнде көлiкпен жүруге өтемақылар төлеуге трансферттер аудару. 

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Орта есеппен жылына 3165 оқушылар оқыту. Стипендиямен қамтылған білім алушылардың саны - 60 пайыздан кем емес.
Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжiнің ғимаратына күрделi жөндеу жүргiзу.
Негiзгi құралдарды сатып алу:
Селезнев атындағы Алматы хореография колледжiне - 8 бiрлiктен кем емес;
О.Таңсықбаев атындағы сәндiк-қолданбалы өнер колледжі - 30 бiрлiктен кем емес;
Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжi - 4 бiрлiктен кем емес;
Ж. Елебеков атындағы республикалық эстрадалық-цирк колледжi - 14 бiрлiктен кем емес;
Ақмола қаржы-экономикалық колледжi - 13 бiрлiктен кем емес.
Көлiкте жеңiлдiкпен жүруге қаржылай өтемақы алушы оқушылардың саны 3,2 мыңнан кем емес.
Түпкi нәтиже:
ағымдағы жылда оқуды бiтiргеннен кейiн жұмысқа тұрған және жоғарғы оқу орнына түскен оқушылардың бөлiгi 70 пайыздан кем емес.
Жоспарланған оқудан шығарылған оқушылардың бөлiгi - 6 пайыз аспауы керек.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: жылына бiр оқушыны дайындауға кететiн орта шығын (күрделi шығынды қоспағанда) - 252,6 мың теңге.
Уақыттылығы: орта кәсіптік оқу орындарындағы дипломды алып, оқуды бiтірген бiлiм алушылардың саны 800 оқушыдан кем емес;
білім бағдарламаларының орындалуы, бiлiм жоспарына сәйкес. 
Сапасы: жоспарланған орта кәсiптiк бiлiмiмен "өте жақсы" бағамен колледждi бiтiрген оқушылардың бөлiгi - 10 пайыз.
Мемлекеттiк аттестациядан қорытынды болымды нәтижеден колледж бiтiрген оқушылардың жоспарланған үлесi - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
252-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 139239 мың теңге (бiр жүз отыз тоғыз миллион екi жүз отыз тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  9-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1180  қаулысы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi  Заңы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бiлiм жүйесiн жетілдiрудің теориялық-методологиялық негiздерiн жетiлдiру, даму мүмкiндiктерi шектеулі балаларды оңалту-педагогикалық және әлеуметтiк қолдаудың ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн, оқыту мен тәрбиенің инновациялық әдiстерi мен технологияларын дайындау мен iске қосуды қамтамасыз ету, реформалау процесiн ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау, бiлiмдi жаңғырту жағдайында бiлiктiлiк пен кәсiптiк қайта даярлаудың теориялық-әдiстемелiк негiздерi және ғылыми-әдiстемесiн қамтамасыз ету, әрi дамыту, оның республикалық әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы ролін көтеру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : реформалау процесiн, бiлiм деңгейлерiн қолдау мен қызметiн ғылыми-әдiстемелiк орайластыру, қосымша бiлiм жүйесiнде оқушыларды әлеуметтендiрудi ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету, 12 жылдық жалпы орта бiлiмдi енгiзу бойынша тәрбие процесiн ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету, дәстүрлi емес әдiстерiн адамның рухани әрi табиғи денсаулығына ықпал ету тәжiрибесiн зерттеу, педагогикалық ғылымның жемiстi ұйытқысын сақтау, білімдi жаңғырту жағдайында бiлiктілiк пен кәсіптiк қайта даярлаудың теориялық-әдiстемелiк негiздерi және ғылыми-әдiстемесiн қамтамасыз ету әрi дамыту, оның республикалық әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы рөлiн көтеру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014

  

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер 

Білім беру облысында конкурсты процедуралардың нәтижесiнде қолданбалы ғылыми зерттеулердi 3 бағытта жүргізу:
1) 12 жылдық жалпы орта бiлiмді барлық деңгейiн қайта құру бойынша ғылыми зерттеулер;
2) азаматтардың рухани және табиғи денсаулығын нығайту әрі сақтау саласында ғылыми зерттеулер жүргізу;
3) даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды оңалту-педагогикалық және әлеуметтік қолдаудың ғылыми-әдiстемелік негiздерiн  жетiлдiру. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрiнің  бұйрығымен бекiтілген тiзбеге сәйкес басты құралдар сатып алу. 
 
"Бөбек ұлттық ғылыми-практикалық білiм беру және сауықтыру орталығына Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрiнің бұйрығымен бекiтілген тізбеге сәйкес  құралдар сатып алуға күрделi трансферттердi аудару.  

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті
 
 
 
 
 
 
Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

 

 

 

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: оқушылар жетiстiктерiн өлшеу жүйесiнің ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн, психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер жағдайында психологиялық-педагогикалық диагностиканың ғылыми-әдiстемелiк негiздерiн, арнайы мектепке дейiнгi білімнің ғылыми-әдiстемелiк негіздерiн, арнайы (түзету) ұйымдарында ғылыми негізiнде оқыту, 12 жылдық білімдi, мектепке дейiнгi білімдi ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету.
"Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығына" мемлекеттік мекемеге 5 бiрлiктен кем емес құралдар сатып алынады.
"Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық бiлiм беру және сауықтыру орталығына 8 бiрлiктен кем емес құралдар сатып алынады.
Түпкi нәтиже: 12-жылдық мектепте, арнайы (түзету) - бiлiм беру ұйымдарында, республиканың жоғарғы оқу орындарында мектепке дейiнгi балалар ұйымдарында оқу процесiн жақсарту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 ғылыми бағыттың шығыны - 46041 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: жыл бойы келісiм-шарттарға сәйкес.
Сапасы: қолданбалы зерттеу есептемесінің нәтижесін пайдалану деңгейі - 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына         
253-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердегi физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдығымен жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 2457650 мың теңге (екi миллиард төрт жүз елу жетi миллион алты жүз елу мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдаудың iске асыру жөнiндегi Жалпы ұлттық iс-шаралар жоспарын орындаудың желілік кестесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қазiргi материалдық-техникалық база құру және оны қамтамасыз ету нормативтiк талаптарға сәйкестендiру, мемлекеттік жалпыға міндеттi орта білiм стандарттарына сәйкес мемлекеттiк орта білім стандарттарына сәйкес мемлекеттiк орта бiлiм беру ұйымдарының оқу үрдiсiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн мемлекеттiк жалпы орта білім беру ұйымдарының физика, химия, биология кабинеттерiн оқу құралдарымен жарақтандыру үшін қаржылай қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдығымен жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы  трансферттер 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешімі  бойынша мемлекеттiк  жалпы орта бiлiм беру  мекемелерiнің физика кабинеттерiн оқу құралдарымен жарақтандыруға Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне нысаналы ағымдағы трансферттер аудару.
Сапалы және уақытымен мемлекеттiк орта жалпы білiм беру мекемелерiнің физика бөлмелерiн оқу құралдарымен қамтамасыз ету.

 

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 
 
 
 
 
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
2007 жылы кемінде 747 физика кабинетімен қамтамасыз етіледі, оның ішінде:
      Ақмола облысы - кемінде 81 бірлік;
      Ақтөбе облысы - кемінде 74 бірлік;
      Алматы облысы - кемінде 81 бірлік;
      Шығыс Қазақстан облысы - кемінде 102 бірлік;
      Жамбыл облысы - кемінде 35 бірлік;
      Батыс Қазақстан облысы - кемінде 56 бірлік;
      Қарағанды облысы - кемінде 63 бірлік;
      Қызылорда облысы - кемінде 18 бірлік;
      Қостанай облысы - кемінде 27 бірлік;
      Павлодар облысы - кемінде 57 бірлік;
      Солтүстік Қазақстан облысы - кемінде 78 бірлік;
      Оңтүстік Қазақстан облысы - кемінде 75 бірлік.
Түпкі нәтиже:
- халықтың барлық жiктер үшiн сапалы білiм алу қол жетімділігін қамтамасыз ету;
- физика кабинеттерiн оқу құралдары жоқ мектептер санын азайту;
- материалдық-техникалық қамтамасыз ету және нормативтiк талаптарға сәйкес жарақтандыру;
- білім беру үрдiсiн оқу әдiстемелiк және ғылыми қамтамасыз етудi жетiлдiру;
- мемлекеттiк жалпы орта білiм беру ұйымдарында оқыту сапасын арттыру;
Мемлекеттiк жалпы орта бiлiм ұйымдарындағы физика кабинеттермен жарақтандыру қажеттіліктің 100 пайызын құрайды.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 физика кабинетiнің жоспарланып отырған орташа құны - 3480 мың теңге.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес физика кабинеттермен қамтамасыз ету.
Сапасы: жаңа информациялық және денсаулық сақтайтын оқыту технологиясын енгізу негізiнде оқушылардың білiм сапасын арттыру. Бiлiм беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жетiлдiру жолымен білiм алу үшін әлеуметтiк-экономикалық жағдайлар жасау.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
254-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында оқитын студенттердiң стипендияларын төлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1433979 мың теңге (бip миллиард төрт жүз отыз үш миллион тоғыз жүз жетпiс тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  36-бабы ; "Бiлiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау және төлеудің Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде кәсiптiк орта оқу орындарындағы білім алушы оқушыларды әлеуметтiк қолдау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында бiлiм алушы студенттер стипендияларын төлеуге стипендия мөлшерiн нормативке жеткiзу жолымен қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу ор дарында оқитын студенттердің стипендияларын төлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық  бюджеттерiне жергiлікті атқарушы  органдардың мемлекеттік тапсырыс негізінде кәсіптік орта оқу орындарында білім алушы студенттерге стипендияларды Қазақстан Республикасы Үкiметiнің нысаналы трансферттер белгiлеген мөлшерiнде төлеуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттер аудару.
Жергiлiкті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негізiнде облыстардың, кәсiптік орта оқу орындарында білім алушы студенттер стипендияларын төлеуге қаржылай көмекті уақтылы төлеу.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 
 
 
 
 
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: жергіліктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында бiлiм алушы студенттер стипендияларын төлеуге стипендия мөлшерiн нормативке жеткiзу жолымен қаржылай көмек көрсету.
Облыстар бойынша ортажылдық стипендиаттардың контингентi - 42420, оның ішінде: Ақмола - 2029, Ақтөбе - 2000, Алматы облысы - 2007, Атырау - 1425, Шығыс Қазақстан - 3179, Жамбыл - 2512, Батыс Қазақстан - 1392, Қарағанды - 5930, Қостанай - 2918, Қызылорда - 1503, Маңғыстау - 1524, Павлодар - 2286, Солтүстiк Қазақстан - 2162, Оңтүстiк Қазақстан - 4474, сонымен қатар Алматы қаласы - 4404, Астана қаласы - 2675.
Түпкi нәтиже: жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде орта кәсіптік оқу орындарында бiлiм алушылардың оқу үлгерiмдерiнің көрсеткiштерiн көтеру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: стипендияның ай сайынғы төлеу айырмасы 1 оқушыға 2817 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: жергілiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде орта кәсiптік оқу орындарында бiлiм алушылардың стипендиясының айырмасын уақтылы төлеу.
Сапасы: барлық оқушылардың 84 пайызын стипендиямен қамтамасыз ету.
*) республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберінде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiкті бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
255-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Мәдениет пен өнер саласында үзiлiссiз оқуды қамтамасыз ету"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1684939 мың теңге (бiр миллиард алты жүз сексен төрт миллион тоғыз жүз отыз тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   8 ,   9 ,   13,   15,   25,   26,   30,   36,   40,   44,   46-баптары , "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнің жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782  қаулысы ; "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым министрлігінің кейбiр білім беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ұлттық мәдениет мұқтаждықтарын өнер мен мәдениет саласындағы кәсiптілігі жоғары мамандармен: концерттiк ұйымдарда, оқу, мәдени-ағарту орындарында орындаушы-солистiк жұмыстар үшiн музыканттармен, музыкалық театрлар оркестрлерiнің әртiстерiмен, дирижерларымен, композиторларымен, музыкалық фольклор мамандарымен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : музыкалық білімнің бастауыш, орта және жоғары буындарын әдiстемелік бірiктіру; үлгi және икемдi эксперименттік оқу жоспарлары мен бағдарламалары негізiнде үздіксіз оқу процесiн қамтамасыз ету; атқарушы және педагогикалық мектептердi, баршаға ортақ буындар жүйесiн қалыптастыру; оқытудың жаңа прогрессивтiк әдiстерiн әзiрлеу және енгізу; ғылыми-зерттеу және ғылыми әдiстемелер жұмыс; музыкалық мәдениет, педагогика проблемаларының iргелi әзiрлеушілерiн жүзеге асыру; музыкалық тану әдебиетiн басып шығару; Қазақстан аумағында тұратын халықтардың музыкалық мәдениетiмен байланысты халықтық-дәстүрлiк жанрлар мамандықтарын дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017

  

Мәдениет пен өнер саласында үзiлiссiз оқуды қамтамасыз ету

Өнер мен мәдениет саласындағы мамандарды білім берудің мемлекеттік жалпы білім стандарттарына сәйкес даярлау.
Негізгі құралдарды сатып алу және Қазақ ұлттық музыка академиясын және Т.К. Жүргенов атындағы  Қазақ ұлттық өнер академиясын күрделi жөндеуден өткізу.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақ ұлттық музыка 
академиясы, 
Т.К. Жүрген ов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
бiлiм алушылардың орташа жылдық контингентi - 2785;
негiзгi құралдарды сатып алу:
Қазақ ұлттық музыка академиясының негізгi кұралдарды сатып алуы кемiнде: концерттiк шағын рояль - 10 дана; үш секциялы диван - 3 дана; дыбыс шығару құралы - 1 дана; типография - 1 комплект; дәрi-дәрмектерге арналған шкаф - 1 дана; лазерлi терапия аппараты "Рикта" - 1 дана; дәрiгердің чемоданы - 1 дана, ксилофон - 2 дана, маримба - 1 дана, оркестр қорнарлары - 1 дана, вибрафон - 1 дана, үлкен концерттiк барабаны - 1 дана, үлкен шеру барабаны - 3 дана, шағын концерттiк барабаны - 3 дана, шағын шеру барабаны - 3 дана, оркестр қақпақысы - 2 комплект, тыбыс құрлыма - 3 дана, Там-Там - 1 дана, туба - 14 дана, эйфониум - 4 дана, сузафон - 4 дана, саксафон альт - 9 дана, саксафон тенор - 11 дана, саксафон баритон - 7 дана, саксафон сопрано - 7 дана, электргитара - 1 дана, басгитара - 1 дана, қақпақысы - 1 комплект, комбокөбейткiш бас - 1 дана, комбокөбейткiш гитарасы - 1 дана, бонго - 1 дана, конго - 1 дана, перкуссияға арналған үстел - 1 дана, труба - 4 дана, трамбон тенор - 4 дана, арфа - 4 дана.
Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының негізгi құралдарды сатып алуы кемінде: микшерлік пульт - 1 дана, жарық түсiргiш құралдарын басқару пультi - 1 дана, софиттi көтергiштердi басқару пультi - 1 комплект, қадағалау пушкасы - 4 дана, шкаф - 1 комплект, ұсталық әмбебап станогы - 2 дана, театрлық проекциялық құрал - 4 дана, күштi көбейткiш - 1 дана, дыбыс қатайтқыш күшейткiшi - 4 дана, фортепиано - 3 дана, тiгiн машинкелер - 2 дана, вибрафон - 1 дана, капсулды вокалды радиомикрофон - 2 дана, екі жолды акустикалық жүйе - 2 дана, электрлiк урмалы бұрғы - 2 дана, дробилка - 1 дана, комбокөбейткіш бас-гитарасы - 2 дана, компрессор ксимбао - 1 дана, конги (музыкалық аппараты) - 1 дана, маримба (музыкалық аппараты) - 1 дана;
- екi мекеменiң ғимараттары мен құрылыстарын күрделi жөндеуден өткiзу.
Түпкi нәтиже:
- мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберiнде жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандарға деген 2007 жылғы қажеттiлiктен мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша өнер және мәдениет саласында жоғары кәсiптiк бiлiм алғандар үлесi - 75 пайыз;
- екi жоғары оқу орнының күрделi жөндеу бойынша қажеттілiгін республикалық бюджет қаражаты есебiнен қамтамасыз ету дәрежесi - 29 пайыз;
- 2007 жылғы қажеттiлiктен республикалық бюджет қаражаты есебiнен жоғары оқу орындарын жарақтандыру - 67 пайыз.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- бiр студентке жұмсалатын орташа ағымдағы шығыстар (күрделi жөндеусіз) - 506,1 мың теңге.
Уақтылығы:
өнер және мәдениет саласында жоғары кәсiптiк бiлiм алған азаматтар саны - 409.
Сапасы:
- білім алушылардың жалпы санынан оқудан шығарылған студенттердің үлесi 9 пайыздан артық емес;
- бiтiрушілердің жалпы санынан жоғары оқу орындарын үздiк бiтiрген жоғары кәсiптiк бiлiмдi бiтiрушiлердің үлесi кемiнде 10 пайыздан.

Қазақстан Республикасы Yкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
256-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 256-қосымшаға өзгерту енгізілді -  ҚР Үкіметінің 2007.11.19.  N 1099  Қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 65463 мың теңге (алпыс бес миллион төрт жүз алпыс үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi Азаматтық авиация комитетiнің шаруашылық жүргiзу құқығындағы "Мемлекеттiк авиациялық орталық" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру және маңызды стратегиялық мәнi бар мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 17 қарашадағы N 1085  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : азаматтық авиация, Қазақстан Республикасының Қарулы күштер және басқа да күш құрылымдарындағы ұшқыштар құрамының дайындық сапасын көтеру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Азаматтық академия авиациясында және басқа да мемлекеттердің авиациялық оқу орындарында ары қарай дайындау үшiн Қазақстанның азаматтық авиациясындағы ұшқыштар құрамының және Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерiнің Әскери институтының әскерге дейiнгi тұлғалардың бастапқы дайындығының сапасын жоғарылату және ұшу дайындығымен байланысты басқа да қызмет, әуе кеңiстiгiнде ұшуды орындау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

018

  

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету 

Алғашқы ұшқыштардың ұшу дайындық процесiн өткізу. 
Алғашқы ұшқыштардың ұшу дайындығы үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету.
Мемлекеттік авиациялық орталыққа  мемлекеттiк басқару органы бекіткен тізімге сәйкес негізгі құралдарды сатып алуға күрделi трансферттер аудару.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Қазақстан Республикасы  Көлiк және коммуникация министрлігі 
Азаматтық авиация комитетінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мемлекеттік авиациялық орталық"
Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тікелей нәтиже: ұшқыштарды бастапқы даярлау мәселелері жөнінде әдістемелік материалдар әзірлеу; орташа жылдық контингент - 50 курсантты оқыту.
Түпкi нәтиже: Қазақстанның азаматтық авиациясындағы ұшқыштар құрамының және Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерiнің Әскери институтында және басқа мемлекеттердің әуе оқу мекемелерiнде азаматтық авиация академиясында оқу үшін бастапқы азаматтық ұшқыштық дайындық.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 курсантқа бiр айдағы орташа оқу құны (күрделi қаржы шығындарды есептемегенде) 71,4 мың теңге құрайды.
Уақтылығы: ұшу дайындықты өткiзу оқу бағдарламасын орындау. Негiзгi құралдарды жеткiзу планына сәйкес.
Сапасы: Қазақстан Республикасы азаматтық авиацияның ұшқыштық құрамының сапасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 220 қаулысына       
257-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Балаларды оңалту"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 263377 мың теңге (екi жүз алпыс үш миллион үш жүз жетпiс жетi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелерi жөнiнде" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шiлдедегi Заңының  11,   13-баптары ; "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  37-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : балалардың денсаулығын жақсарту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген әлсiз және ауру балалар, жетiм балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру. Даму мүмкiндiктерi шектеулі балаларды, дамуында проблемалары бар балаларды тексеру және кеңес беру. Дамуында проблемалары бар балаларға туғаннан бастап кәмелетке толғанға дейiн түзету-оңалту көмек көрсету. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балалардың интеллектуалды және психофизиологиялық мүмкiндiктерiн дамыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019

  

Балаларды оңалту

Қазақстан Республикасының әртүрлi облыстарынан келген жетiм балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы отбасынан шыққан балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру.
Дамуында   проблемалары бар балаларды табу және iрiктеу; диагностикалық тексерулердi, оңалту сабақтарын өткізу.
Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрінің бұйрығымен бекiтілген тізбеге сәйкес басты құралдар сатып алу.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекiтілген тiзiм бойынша "Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы үшiн негізгі құралдар алуға күрделi трансферттер аудару.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
 

 

 

 

 

Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасының әртүрлi ойыстарынан келген жетiм балаларды, экологиялық қолайсыз аймақтардан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды, дарынды балаларды оңалту, балалардың саны 5921. Дамуында проблемалары бар балаларды табу және iрiктеу; диагностикалық тексерулерді, оңалту сабақтарын өткiзу, балалар саны орта есеппен 1418.
"Бөбек" ұлттық ғылыми-практикалық, бiлiм беру және сауықтыру орталығы, "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығы үшін 45-тен кем емес негiзгi құралдар алынады.
Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығы үшiн 12-ден кем емес негiзгi құралдар алынады.
Түпкi нәтиже: балаларды салауатты өмiр сүруге және өзiнің денсаулығы мен өзгелердiң денсаулығына қамқорлықпен қарауға үйрету.
Емдеу профилактикалық және сауықтыру шараларды жетiлдiру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: жетiм балаларды, экологиялық қолайсыз
аймақтарынан келген балаларды, аз қамтамасыз етiлген және көп балалы от басынан шыққан балаларды, дарынды балаларды сауықтыру, оңалтудың және олардың демалысын ұйымдастырудың құны айына 1 балаға орта есеппен шаққанда (капиталды шығыстарды ескермегенде) 2804 теңгенi құрайды;
диагностика жасау, тексеру, оңалту сабақтарын өткiзудің құны айына 1 балаға орта есеппен шаққанда 3163 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: келiсiм шарттарға сәйкес.
Сапасы: балалардың денсаулығын нығайту үшiн ерте анықтау, iрiктеу және олардың денсаулығын нығайтуға ықпал тигiздiретiн оңалту қызметтерiн көрсету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
258-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 47 177 186 мың теңге (қырық жеті миллиард бір жүз жетпіс жеті миллион бір жүз сексен алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   8 ,   9 ,   13,   15,   25,   26,   30,   36,   40,   43,   44,   46-баптары ; Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Египет Араб Республикасының Үкiметi арасындағы "Нұр-Мүбарак" ислам мәдениетiнің Египет университетi туралы келiсiмдi бекiту туралы 2003 жылғы 2 шiлдедегi N 460-II Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi Заңының  6-бабы ; "Шетелде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 12 қазандағы N 470  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 648  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің стипендиясын тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 5 наурыздағы N 1134 қаулысы; "Мемлекеттік бiлiм гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781  қаулысы ; "Білiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 5 қарашадағы N 1398 қаулысымен бекiтiлген ерекше мәртебесi бар мемлекеттiк жоғары оқу орындары туралы үлгiлiк Ереже; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Мемлекеттiк атаулы стипендиялар тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 10 ақпандағы N 125  қаулысы ; "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлiк қоғамын құрудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2005 жылғы 4 сәуiрдегi N 301  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшiн үміткерлердi iрiктеу ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 26 мамырдағы N 511  қаулысы ; "Жастар арасынан орта және жоғары кәсiптiк оқу орындарынан мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы негiзiнде бiлiм алушылар үшiн өтемақы төлеу арқылы жеңiлдiкпен жол жүру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 18 шілдедегi N 736  қаулысы ; "Мемлекеттік органдардың азаматтарды әскери қызметке даярлауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 24 мамырдағы N 449  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : экономиканың барлық салаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білімдi жоғары бiлiктi мамандармен және Қазақстан Республикасының Қарулы күшi үшiн запастағы офицерлермен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасы азаматтарының әлеуметтік, экономикалық, зияткерлiк және мәдени дамуын жақсарту мүмкiндiгін қарастыру; мемлекеттiк білім тапсырысы шеңберiнде жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандарды сапалы даярлау және; запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерiн әскери даярлау; жоғары кәсiптiк білім саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту; жоғары оқу орнын бітiргеннен кейiн еңбекпен қамтылған жоғары кәсiптiк бiлiмi бар азаматтардың пайызын көбейту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi мамандар даярлау

 

 

  

2

  

100

Мемлекеттiк бiлiм беру гранты бойынша мамандар даярлау 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жыл сайын бекітiлетiн қаулысына сәйкес мемлекеттік бiлiм беру тапсырысы шеңберiнде азаматтардың ақысыз жоғары кәсiптік бiлiм алуына қол жеткізуiн қамтамасыз ету.
Жоғары кәсiптік бiлiм бағдарламалары бойынша студенттердi, магистрлерді, даярлық бөлімінің тыңдаушыларын даярлау.
Мемлекеттік бiлiм беру стандарттарына сәйкес оқу процесiн өткізу жолымен білiм сапасын арттыру.
Қазақстан Республикасы Yкiметiнің шешiмдерiне сәйкес толық мемлекеттік қамтамасыз етудегі азаматтарды және Қазақ мемлекеттiк әйелдер педагогикалық институтының студенттерiн бiлім алу кезеңiнде әлеуметтiк қолдау.
Профессорлық-оқытушылық құрамның және басқарушы қызметкерлерінің белгiленген лауазымды  жалақыларына жоғарылатылатын 1,75 коэффициентті төлеуге байланысты шығыстарды қаржыландыру арқылы ұлттық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен қызметкерлердің дамуы үшін неғұрлым жақсы жағдайлар мен қызығушылықты қамтамасыз ету:
Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет;
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет;
Қазақ ұлттық aграрлық университет;
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университет;
Әл-Фараби атындағы ұлттық университет.
Азаматтық авиация академиясы студенттерiнің жаттығу және жазғы практикасында практикалық қабілетке ие болуға көмек көрсету.

Оқу процесiнің деңгейiн Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiне M.B.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетiнің Қазақстан филиалы үшін қамтамасыз ету есебiнен мына пәндер бойынша қажеттi оқу-әдiстемелік әдебиетпен қамтамасыз ету: шет тiлi, филология, экономика, бағдарламалау және математика, экология және табиғатты қолдану.

Жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 тоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

3

  

101

Жоғары оқу орындарының студенттерiн стипендиямен қамтамасыз ету

Мемлекеттiк білім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк  стипендиялар тағайындау және  төлеу туралы ережесiне және Қазақстан Республикасының Президентi тағайындаған стипендияларды белгiлеу ережесiне сәйкес студенттердi, магистрлердi, даярлық бөлiмінің тыңдаушыларын стипендиялармен қамтамасыз ету арқылы студенттердi жоғары кәсiптік бiлім алу кезеңiнде әлеуметтік қолдау.

Ай сайын 

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

4

  

102

Ғылыми және ғылыми-педагогикадық кадрлар даярлау

Күндiзгi және сырттай оқу нысанындағы ғылыми және  ғылыми-педагогикалық кадрларды (өндiрістен қол үзiп оқитын  аспиранттарды, өндiрістен қол үзбей оқитын аспиранттарды, докторанттарды, Рhd докторларын, аға ғылыми қызметкерлердi) даярлау.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

5

  

103

Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды стипендиямен қамтамасыз ету

Өндiрістен қол үзiп оқитын аспиранттарды және докторанттарды білім беру ұйымдарында білiм алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендиялар тағайындаудың және төлеудің Ережесiне және Қазақстан Республикасы Президенті тағайындаған атаулы стипендиялар Ережесiне сәйкес мемлекеттік стипендиялар төлеу арқылы әлеуметтiк қолдау.

Ай сайын

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

6

  

104

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында мамандар даярлау 

Музыка өнерi саласындағы мамандарды даярлау.
Жоғары оқу орындарының негізгі құралдар мен бейматериалдық активтердi сатып алуы арқылы білім беру сапасын арттыру мақсатында оқу процесiн ұйымдастыру үшін материалдық-техникалық жағдайлар жасау.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

7

  

105

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы офицерлер даярлау

Қазақстан Республикасы Қорғаныс  министрлігінiң тапсырысы бойынша мынадай жоғары оқу орындарының әскери  кафедраларында мобилизациялық резерв үшін запастағы офицерлерді даярлау: 
Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетi;
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті;
Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тiлдерi университетi;
T. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті;
Қазақ ұлттық аграрлық университетi;
Қазақ гуманитарлық-заң университетi;
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетi;
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті;
Қарағанды мемлекеттік техникалық университетi;
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетi;
M. Қозыбаев атындағы Солтүстiк Қазақстан мемлекеттiк университетi;
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетi;
M. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті;
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті;
С.Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық-техникалық университетi;
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетi;
М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық академиясы.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

8

  

106

"Болашақ" бағдарламасы шеңберiнде шетелдегi жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

Қазақстан Республикасы Президентiнің "Болашақ" халықаралық стипендиясын іске  асыруды, үйлестiрудi және оның іске асырылуын жүзеге асыру.
Шетелде кадрлар даярлаудың  халықаралық бағдарламаларын iске  асыру жөніндегі қызметтерді жеткізушіге шетелде стипендиаттарды оқытуға ақы төлеуге күрделi трансферттер аудару.

Қазақстан Республикасы Президентiнің "Болашақ" халықаралық стипендиясы жөнiндегі iс-шаралар кешенiн жүзеге асыру, соның ішiнде:
Қазақстан Республикасы Президентiнің "Болашақ" халықаралық стипендиясын іске асыру туралы ақпараттандыру;
Қазақстан Республикасы Президентiнің "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындауға үміткерлердің құжаттарын iрiктеу рәсiмдерiн жүргізу;
Жеке әңгiмелесумен қоса, "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындауға үмiткерлердің әрқайсысын психологиялық және тiлдiк тестiлеуден тұратын Қазақстан Республикасы Президентiнің "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсының бiрiнші турын ұйымдастыру және өткізу;
Қазақстанның конкурсты iрiктеуден өткен неғұрлым талантты жастарының мынадай дәрежелерге ие болуына бағытталған жұмыстар жүргізу:
- шетелдегi жоғары оқу орындарында (PhD) ғылымының бакалавры, магистрi және докторы;
Стипендиаттардың келісiм-шарттағы өз міндеттемелерiн, соның ішінде ақылы білім алу бойынша стипендиаттардың барлық шығыстарын төлеу үшін негіз болып табылатын стипендиаттардың мiндеттемелерiнің орындалуын қамтамасыз ету тәсiлi ретiнде кепiлдік шарты және шетелдiк әрiптестермен жасалатын шарттар арқылы орындау мониторингi.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi, Халықаралық бағдарламалар орталығы

9

  

107

Мемлекеттiк жоғары оқу орындарын күрделi жөндеу

Күрделi трансферттер бөлу арқылы оқытудың сапасын арттыру үшін жағдайлар жасау мақсатында мемлекеттік жоғары оқу орындарының ғимараттары мен мекемелерiнің техникалық жай-күйiн жақсарту, соның құрамында:
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетi;
Шәкәрiм атындағы Семей мемлекеттiк университетi;
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттiк университеті;
Жәңгiр хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетi;
Қазақ мемлекеттiк қыздар педагогика институты;
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттiк университетi;
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетi;
Қостанай мемлекеттік педагогика институты;
Павлодар мемлекеттiк педагогика институты;
Тараз мемлекеттік педагогика институты;
Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттiк педагогика институты;
Ақтөбе мемлекеттік педагогика институты;
Семей мемлекеттік педагогика институты;
Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік халықаралық университетi;
M.Қозыбаев атындағы Солтүстiк Қазақстан мемлекеттiк университетi;
Рудный индустриалдық институты;
Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті;
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетi;
Ш.Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетi;
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

10

  

111

Жоғары кәсiптiк және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсiптiк білімді мамандар даярлау үшiн Қазақстанның жоғары оқу орындары үшiн шетелдiк мамандарды (оқытушыларды  шетел профессорларды) тарту

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк ұлттық университетіне, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетiне жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік мамандар даярлау үшін шетел консультанттарын тартуға трансферттер аудару арқылы білім беру сапасын арттыру.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

11

  

113

Кәсiптiк жоғары оқу орындарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша оқып жатқандар арасынан жастардың жол жүруiне өтемақы төлеу

Қысқы және жазғы каникул кезiнде мемлекеттік білімдік тапсырыс бойынша оқитындардың жол  ақысының ақшалай өтеу үшін жоғары оқу орындарына трансферттер аудару.

1-2 тоқсан

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

12

  

114

"Нұр-Мүбәрак" ислам мәдениетiнiң Египет университетiнде мамандар даярлау 

Қазақстан тарапы тағайындаған қызметкерлерге еңбек ақы және "Нұр-Мүбарак" Египет ислам мәдениетi университетiнің ғимаратын ұстауға шығыстар төлеу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
1) Мемлекеттiк бiлiм тапсырысы шеңберiнде жоғары кәсiптiк білім беру бағдарламасы бойынша күндiзгi оқу нысанының орташа жылдық контингентiн оқыту 103714 адамға дейiн, оның ішінде Қазақстан Республикасында білімдi дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiндегi магистранттар - 4 309 адамға дейiн;
2) Мемлекеттiк бiлiм тапсырысы бойынша студенттер мен тыңдаушыларды қабылдау - 28 590 адамға дейiн, магистранттар - 2520 адамға дейiн, Рhd докторларды - 100 адам;
3) М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк университетiнің Қазақстан филиалы үшiн сатып алынған оқулықтардың саны - 800 бiрлiктен кем емес;
4) Жоғары кәсіптiк бiлiм алатын азаматтар санынан, барлық санаттағы стипендиаттардың орташа жылдық контингентi - 83 136;
5) Мемлекеттiк бiлiм тапсырысы шеңберiнде жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм бағдарламалары бойынша бiлiм алушылардың орташа жылдық саны - 3 004 адамға дейін;
6) Жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптік бiлiм алатын күндiзгi оқу нысаны стипендиаттарының орташа жылдық саны - 2 331 адамға дейiн;
7) Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына орташа жылдық контингентi 585 оқушыға дейiн даярлау, оның ішінде қабылдау 180 адам;
8) Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына 85 бiрлiктен азымес негiзгi құралдар сатып алу;
9) Азаматтық авиация академиясының жаттығу және жазғы практикадан өтетiн студенттерiнің орташа жылдық саны - 28 адамға дейiн;
10) Запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша бiлiм алушылардың орташа жылдық саны - 7070, оның iшiнде Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгінің наряды бойынша қабылдау - 3000 адам;
11) Қазақстан Республикасы Президентiнің "Болашақ" халықаралық стипендиясының стипендиаттары саны - 3000 адамға дейiн;
12) Ұлттық жоғары оқу орындарына тартылғандар саны - 40 ставка;
13) Мемлекеттiк бiлiм тапсырысы бойынша күндiзгi оқу нысанында бiлiм алушылардан жол жүру өтемақысын алатындар саны - 104 045 адамға дейiн.
Түпкі нәтиже:
1) Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың өтiнiшi бойынша берiлген мемлекеттiк бiлiм тапсырысы шеңберiнде жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандар 2006 жылғы қажеттілiгiнен мемлекеттiк бiлiм тапсырысы бойынша жоғары кәсiптiк бiлiм алғандар үлесi - 50%;
2) Жоғары оқу орнын бітіргендер санынан еңбекпен қамтылған жоғары кәсiптiк бiлiмдi мамандар пайызы - 60% дейiн;
3) жобалық-сметалық құжаттама ұсынған жоғары оқу орындарының ғимараттарын күрделi жөндеуден өткiзу қажеттiлiгiн республикалық бюджет қаражаты есебiнен қамтамасыз ету дәрежесi - 20% дейiн;
4) Ағымдағы жылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандарды даярлау үшiн шетелдiк консультанттарды тартудағы қажеттiлiктi қанағаттандыру дәрежесi - 50%.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
1) Бiр студенттi және магистрантты оқытудың орташа құны мәртебелiсiз жоғары оқу орындарында - 184,9 мың теңге, ерекше мәртебесi бар жоғары оқу орындарында 2007 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 250,0 мың теңге;
Қазақстан Республикасында білімдi дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы шеңберiнде магистрантты оқытудың орташа құны - 381,0 мың теңге;
аспирантты оқытудың орташа құны - 114,2 мың теңге;
PhD докторын оқытудың орташа құны - 1270,0 мың теңге;
2) Стипендия орташа мөлшерi:
студенттер мен магистранттар стипендиясының әдеттегi мөлшерi - 6961 теңге;
Даярлық бөлiмнің тыңдаушыларына - 5469 теңге;
Қазақ әйелдер педагогикалық институтының күндiзгi бөлiм студенттерiне - 3217 теңге;
өндiрiстен қол үзе отырып, оқитын аспиранттарға - 23000 теңге;
Докторанттар стипендиясының ең аз мөлшерi - 29359 мың теңге;
3) Жетiм балалар құрамындағы студенттер үшiн тамақтану шығысының нормалары 310 теңгеден кем емес, ата-анасының қамқорлығынсыз (қорғанышсыз) қалған балалар құрамындағы студенттер үшін - 124 теңгеден кем емес;
4) Жаттығу және жазғы практика өтетiн Азаматтық авиация академиясының бiр студентiне жұмсалатын орташа шығыстар - 3336 мың теңгеден кем емес;
5) М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк университетi үшін бiр оқулық сатып алуға жұмсалатын орташа шығыстар - 1,0 мың теңгеден кем емес;
6) Жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы бiр офицердi даярлауға орташа шығыстар - 80 мың теңгеден кем емес.
Уақтылығы:
Мемлекеттiк бiлiм тапсырысы бойынша жоғары кәсiптiк бiлiм алған Қазақстан Республикасы азаматтарының саны 10 000 халыққа - 18 адам.
Сапасы:
1) Бiрыңғай ұлттық тестiлеу бойынша мемлекеттiк бiлiм тапсырысы бойынша 1 курсқа қабылданғандардың орташа баллы - 60 кем емес, кешендi тестілеу бойынша мемлекеттік білiм тапсырысы бойынша 1 курсқа қабылданғандардың орташа баллы - 50 кем емес;
2) Жаңадан қабылданғандарды стипендиямен қамтамасыз ету пайызы - 100 %, оқуын жалғастырушылар - 75 пайыздан кем емес;
3) Бiлiм алушылардың жалпы санынан, оқудан шығарылғандардың үлесi -  2%;
4) Оқу бiтiргендердің жалпы санынан, мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша жоғары оқу орнын үздiк бiтiрген жоғары кәсiптiк бiлiмдi түлектердiң үлесi - 10%-дан кем емес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
259-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 4000 мың теңге (төрт миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Неке және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы Заңы  101-бабының  3-тармағы; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасындағы бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1459  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының қорғаншылық және қамқоршылық органдары туралы және патронат туралы ережелердi және Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орталықтандырылған есепке алуды ұйымдастыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 9 қыркүйектегi N 1346  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : ақпараттандыру коммуникациялық технологияларды бiлiм процесiне енгiзу арқылы бiлiм процесiнiң сапасы көтерiлуi және бiлiм жағдайын мониторлау және талдау арқылы жасалған растық деректердің негiзiнде сапалық басқармалық шешiмдердi қабылдау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : "Қамқоршылық" бiрыңғай ақпараттық жүйесiнiң техникалық құжатын әзiрлеу.
Мектепалды және мектептiк коррекциялық білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалық комплексiнiң техникалық құжатын әзiрлеу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

021

  

Бiлiм беру жүйесiн  ақпараттандыру

"Қамқоршылық" бiрыңғай ақпараттық жүйесiнің техникалық құжатын әзiрлеу.
Мектеп алды және мектептік коррекциялық білiм беру ұйымдарына арналған бағдарламалық комплексiнің техникалық құжатын әзiрлеу.

Қаңтар -желтоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: "Қамқоршылық" бiрыңғай ақпараттық жүйесiн және мектепалды және мектептiк коррекциялық білім беру ұйымдарына арналған бағдарламалық комплексiнің техникалық құжаттары әзiрленедi.
Түпкi нәтиже: бiрыңғай ақпараттық жүйесiн және бiлiмдi дамытуын ғылыми-методикалық қамтамасыз етуiн құру және білім беру процесінің басқаруын көтерген сайын сапасының жетiстiкке жеткiзу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: бiр техникалық құжатты әзiрлеуiне орта есеппен алғанда 2 000 мың теңге құрайды. 
Уақтылығы: жасалған жұмыс және шарт жасасу графигi бойынша. 
Сапасы: ақпараттандыру коммуникациялық технологияларды бiлiм процесiне енгiзу арқылы бiлiм процесiн сапасы көтерiлуi және бiлiм жағдайын мониторлау және талдау арқылы жасалған растық деректердің негiзiнде сапалық басқармалық шешiмдердi қабылдау.

       Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
                                            N 1220 қаулысына     
                                              259-1-ҚОСЫМША     

       Ескерту. 259-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
022»"Білім беру саласына мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізу" деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны:  21 800 мың теңге (жиырма бір миллион сегіз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:» "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8-бабы, "Қазақстанның»2030 жылғы дейінгі Даму стратегиясын одан әрі жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  білім берудің жаңа деңгейіне кезең-кезеңмен көшуге жағдай жасау, білім сапасын арттыру, білім беруді ақпараттандыруды дамыту, оқушылар мен мұғалімдер арасында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   білім беру жүйесінің бірыңғай білім беретін ақпараттық орта құру; Қазақстан Республикасының білім беру сапасын әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігіне интеграциялау мақсатында арттыру; білім беру жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ-
дар-
лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Кіші бағдар- лама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындау- шылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

022  

  

Білім беру саласына жаңа технология-лардың мемлекеттік жүйесін енгізу

  

жыл бойы

Қазақстан Республи- касы Білім және ғылым министр- лігі

  

  

100  

Мемлекеттік жалпы орта білім беру жүйесіне интерактив-тік оқыту жүйесін енгізу

Байланыс арқылы бейнеконференция өткізу үшін VPN желісін құру бойынша қызметтерді сатып алу. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктері туралы және Астана қаласының салынуы жөнінде видеоролик жасау жөніндегі, сондай-ақ республиканың мектептері үшін теледидар арқылы ашық интерактивті сабақты тікелей трансляциялау жөніндегі қызметтерді сатып алу.

  

  

        7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
тікелей нәтиже: 2007 жылғы 1 қыркүйекте республика мектептерінде интерактивті сабақ өткізіледі.
      Түпкілікті нәтиже: жас ұрпақтың патриотизмін қалыптастыру, оқушылардың ақпараттық мәдениетін дамыту. Интерактивтік сабақтарды өткізу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: интерактивтік ашық сабақты өткізу бойынша шығындар 21800 мың теңге.
      Уақтылығы: 2007 жылғы 1 қыркүйекке дейін іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.
      Сапасы: жалпы орта білім беру ұйымдарының жаһандық ақпарат ресурстарына жоғары қарқынмен қол жетімділіктерін қамтамасыз ету. Қашықтықтан оқытуды дамыту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
260-ҚОСЫМША      

       Ескерту. 260-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.  N 1052  Қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарындағы кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 117194 мың теңге (бір жүз он жеті миллион бір жүз тоқсан төрт мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8 ,   21,   27,   41-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердің штат санының лимиттерiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім саласында қызмет сапасын жақсарту. Мамандардың отандық және шетелдiк озық тәжiрибеде тиiстi ғылым мен техника салаларындағы жаңа жетiстiктер туралы бiлiм алуға деген талабын қанағаттандыру; бұрын алған кәсiптiк бiлiмдi тереңдету немесе жаңа кәсіптік бiлiм aлу.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындап, кәсіптiк шеберлiктерiн жетiлдiру үшiн қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес өздерiнің кәсiптiк қызметi саласында бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, iскерлiктерi мен дағдыларын жаңартып отыру. Бiлiм беру, спорт және дене шынықтыру мамандарының кәсіптік білiмдерi мен дағдыларын тереңдету, консультативтiк-әдiстемелiк көмек көрсету. Аймақтық білiм беру жүйелерi мен оқу орындарын басқарудың сапасын арттыру, мектеп мұғалiмдерiнің компьютерлiк сауатын қамтамасыз ету, мектептi 12 жылдық оқуға көшiру үшiн кадрлар даярлау, бiлiм ұйымдарында мұғалiмдер мен оқытушылардың жұмысқа кәсiптік және психологиялық дайындық сапасын арттыру. Ұйымдардың, білiм басқармаларының басшыларының, бiлiм берудiң барлық деңгейдегi педагог қызметкерлердің бiлiктілігiн арттыру. "Өзін өзі тану" пәні бойынша оқытушыларды қайта даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

023

  

Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарындағы кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрiнің бұйрығына сәйкес әртүрлi бағыттағы жаңа буынды педагог кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау;
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрiнің бұйрығына сәйкес дене тәрбиесi, ақпараттандыру және 12 жылдық оқу саласында педагог кадрлардың бiліктілігін көтеру және қайта даярлау;
Қазақстан Республикасы бiлiм және ғылым министрiнің бұйрығына сәйкес "Өзiн өзi тану" пәнiн өткізуге мұғалімдер мен тәрбиешілердi қайта даярлау.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрiнің бұйрығына сәйкес әртүрлi бағыттағы психология-медицина педагогика  кеңестерінiң мамандары үшін білiктiлік арттыру курстарын өткізу.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрiнің бұйрығымен бекiтілген тізбеге сәйкес басты құралдар сатып алу.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

 

 

 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
1. кадрлардың бiлiктiлігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтушi тыңдаушылардың орташа саны - 6900.
2. түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығына басты құралдар алу - 6 бiрлiктен кем емес.
Түпкi нәтиже: бiлiм берудi дамыту мемлекеттік бағдарламасының iске асыру бойынша 2007 жылғы шараларды педагог кадрлармен қамтамасыз ету.
Кадрлардың бiлiктілігiн арттыру және қайта даярлауда сұранымды қамтамасыз ету үлесi - 30 пайыз.
Қаржы-экономикалық нәтиже: бiр орындаушыны оқытудың құны - 16868 теңге.
Уақтылығы: жұмыс жүргiзу кестеге сәйкес.
Сапасы: Білім саласына сапалы жағдай жасау үшін мамандардың кәсіптік білімі мен іскерлігін қолдану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
261-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Сейсмологиялық ақпарат мониторингi"
деген 024 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 221 944 мың теңге (екі жүз жиырма бір миллион тоғыз жүз қырық төрт мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының  1 ,   5 ,    14,   15-баптары ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсiздiк туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңының  1 ,   7 ,   8 ,   17,   25-баптары ; "Республиканың сейсмикалық қауiптi аймақтарында қиратқыш жерсiлкіністерiнің залалын төмендету жөніндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына бағынысты мемлекеттік мекемелердің штаттық лимиттерi сандарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жер қыртысының алдағы қозғалысы туралы уақытылы болжау және ақпараттандыру арқылы халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының сейсмологиялық қауiптi аудандарында жерсiлкіністерiн болжау мақсатында кешендi зерттеулер ұйымдастыру және өткізу, материалдық-техникалық базаны нығайту және сапалы ғылыми қызмет үшiн сейсмикалық стансаларды қайта жарақтау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бақылаудағы аумақ пен iргелес аудандардағы жерсiлкiнiстерi туралы деректердi тiркеу және өңдеу; далалық аспаптармен бақылау жүргiзу және стационарлық станциялар желiсiнде сапалы әрi үздiксiз сейсмикалық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, гидрогеодинамикалық, деформографиялық, ойысөлшеу, сейсмобиологиялық ақпарат алу, алған ақпаратты алғашқы өңдеуден өткiзу; зерттелетiн аумақты сейсмикалық бақылау тәртiбi бойынша тақырыптық жұмыстар жүргiзу; Қазақстан Республикасының аумағында сейсмикалық мониторингтi жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының аумағында қатты жерсiлкіністердің эпицентрлік аймақтарында уақытша сейсмикалық және геофизикалық станциялардың және өзге де бақылау түрлерiнің жұмысын жандандыру және қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы директивалық органдарының өкiмi бойынша жұмыстар орындау; бақылаудағы аумақ бойынша барлық байқалған және күштi жерсiлкіністер туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару органдарын мерзімінде хабарландырып отыру; Білiм және ғылым министрлiгi жанындағы жерсiлкіністерiн болжау жөнiндегi ведомствоаралық Комиссияға мезгiлiнде материалдар берiп отыру; жерсiлкiнiстерiнің оперативтiк каталогтарымен бюллетендерiн жасау, сейсмологиялық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, деформографиялық және басқа да ақпараттар мұрағатын құрастыру; аспаптық бақылау деректерiн тiркеу, жөнелту және өңдеу үрдiстерiн автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргiзу; жерсiлкіністер болжамдары бойынша бақылау жүргiзу және материалдарды өңдеу үшiн жаңа әдiстер мен техникалық құралдарды енгiзу. Бақылауларды, тапсыруларды және деректердi өңдеудi автоматтандыру үшiн сейсмикалық стансалардағы аппаратураны жаңарту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

024

  

Сейсмологиялық ақпарат мониторингi

Бақылаудағы аумақ пен қосымша аудандардағы   жерсiлкiністер туралы деректердi тiркеу және өңдеу.
Дала құралдық бақылауларын жүргізу және стационарлық станциялар желісінде сапалы және үздiксіз ақпараттар алу, алынатын ақпаратқа бастапқы өңдеу жұмыстарын жүргiзу, Қазақстан Республикасының аумағында сейсмикалық мониторингтi жүзеге асыру.
Негізгi құралдарды сатып алу.

Қаңтар-желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетi, "Сейсмологиялық тәжiрибелiк-әдiстемелік экспедиция" мемлекеттiк мекеме

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: сейсмологиялық станцияның базасын материалдық-техникалық нығайту мақсатында негiзгi құралдар сатып алу, олардың саны кемiнде: Цифрлық сейсмикалық аппаратура - 2 дана; дебит өлшегiшi - 1 дана; спектрлiфотометр - 2 дана; газды хроматограф - 2 дана; автоматты титралау блогы - 8 дана; алау фотометрi - 2 дана; иономер - 2 дана; электромагниттi импульстарды тiркеушi - 2 дана; геофизикалық тiркеушi - 3 дана; дербес компьютер - 10 дана; УАЗ автомашинасы - 2 дана; спутниктiк байланыс жер станциясының аппаратурасы - 3 дана; тұрақты токтың реттелуші көзi - 13 дана; перманенттiк станция - 1 дана; электронды тахеометр - 1 дана; бензоэлектрондық агрегат - 5 дана.
Қазақстан Республикасының аумағындағы жерсiлкіністер каталогы; алғашқы бақылау материалдарының (сейсмограммалардың, цифрлық сейсмограммалардың, деформограммалардың, күштi қозғалыстар жазбасының, геофизикалық, гидрогеогиялық, сейсмобиологиялық бақылаулар және жер қабығы қозғалыстарын қазiргi бақылау бойынша алғашқы материалдары) мұрағаттары; бақылау түрлерi бойынша деректердің базалары; сейсмикалық ("Сейсмо", "Бадис", "Уақытша қатарлар", "Карточка", "Кapмex"); геофизикалық ("Магнитка", "Теллурика"), гидрогеологиялық ("Беохим"), қазiргi қозғалыстар ("Қабық"); өлшеу параметрлерi негiзiнде жерсiлкіністердің күн сайынғы оперативтi болжамдары (барлығы 365 болжам); 
Сейсмологиялық стансалардың беретiн өңделген ақпараттарының сапалығы мен автоматты оперативтiк үрдерiсiнің сенiмдiлiк арттыру үшiн 35-i стационарлық сейсмологиялық станциялар болып табылатын 60 қадағалау пунктiндегi құрылғыларды жаңарту.
Түпкi нәтиже: сейсмикалықты, жер асты термоминералды сулардың газдыхимиялық және динамикалық режимдерiне, геофизикалық жүйелердің варияцияларына, жердің беткi қабатының қазiргi заманғы қозғалысына, жануарлардың жүрiс-тұрысына режимдер бақылаулар жүргізу. Қазақстанның оңтүстік және оңтүстiк шығыс сейсмобелсендi аудандарында қатты жерсiлкіністерiн болжау мақсатында ақпаратты тiркеу, жинау, тапсыру, өңдеу және сақтау процестерiн автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргiзу;
жерсiлкiнiсiн болжау бойынша уақытылы ақпарат ұсыну;
қадағалау пункттерiндегi сұранысты қанағаттандыру үлесi - 90 пайыз.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 қадағалау пунктiн ұстауға арналған орташа шығыстар - 3 699,1 мың теңге;
1 қадағалау пунктiн жабдықтауға арналған орташа шығыстар - 1423,0 мың теңге.
Уақтылығы: жұмыстарды өткiзу кестесiне сәйкес.
Сапасы: болжаудың нақтылы жер қыртысы қозғалыстарымен сәйкес келуi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
262-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Бiлiм беру жүйесiн әдістемелік қамтамасыз ету және бiлiм беру
қызметтерiнiң сапасын талдау"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 589383 мың теңге (бес жүз сексен тоғыз миллион үш жүз сексен үш мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.   N 1052  қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  6-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459   Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм, мәдениет және денсаулық сақтау министрлiгi жүйесінің ұйымдарын басқаруды жетiлдiру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 24 наурыздағы N 256  қаулысы ; "Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 3 қыркүйектегi N 1305  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына бағынысты мемлекеттiк мекемелердің штаттық лимиттерi сандарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 214  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХII сессиясында мемлекеттiк тiл саясатын одан әрі жетiлдiру бойынша Үкiметке берген тапсырмаларын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2006 жылғы 28 қазандағы N 1025 Қазақстан Республикасы Yкiметiнің  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім берудегi жалпы әлеуметтiк үрдiстердi ескере отырып, бiлiм беру жүйесiн әдiстемелiк жетiлдiрудi қамтамасыз ету бiлiм берудi басқару жүйесiн жетiлдiру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi білім стандарттары мен оқу-бағдарламалық құжаттамалар тәртiбiн сақтауды әзiрлеу және талдау, сапа менеджменті саласында дене тәpбиесi мен спорт жөнiнде бағдарламалар әзірлеу, ЖОО-да оқытатын қазақ тiлiнде электронды мультимедиялық бағдарламаларды әзiрлеу, 12 жылдық оқу бойынша стандарттар мен оқу бағдарламаларын әзiрлеу және аудару. Республикалық ұйымдарында 12 жылдық оқу мерзiмi енгiзiлген мектептердің бастапқы сатысы үлгісін сынау бойынша эксперименттiк жұмыстар бағдарламаларын iске асыру. Бiлiм беру ұйымдарының беретiн оқу құралдаpының сапасы мен қабылдау деңгейiн өлшеу, бiлiм беру ұйымдарында оқу материалдарын оқытылу сапасын анықтау, оқушы контингенттерiн құру механизмiн жетiлдiру. Институционалды және мамандандырылған аккредиттеуді жүргізу; институционалды және мамандандырылған аккредиттеуді жүргізу үшін стандарттар, өлшемдер мен баспа ресімдерін әзірлеу; сапаны қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық желілерге қатысу; білім туралы құжаттарды тану және нострификациялау жөніндегі Лиссабон конвенциясын іске асыруға байланысты нормативтік құжаттарды әзірлеу және іс-шараларға қатысу, бiлiктiлiктi растау және беру жұмысшы кадрлар және техникалық мамандар мен қызмет көрсету еңбегiнің кәсiптiк дайындығына тәуелсiз бағалауды өткiзу.
       Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді -  ҚР Үкіметінің 2007.11.19.  N 1099  Қаулысымен.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

025

  

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерiнiң сапасын талдау 

Жас балаларға алғашқы түзету педагогикалық көмек көрсету бойынша әдiстемелiк қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасы Бiлім және ғылым министрiнің бұйрығымен бекітілген тізбеге сәйкес басты құралдар сатып алу.

Бiлiм деңгейлерi бойынша стандарттар әзiрлеу; жоғары кәсiптiк бiлiм бойынша оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу; жоғары кәсіптік білім бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелік кешендердi қазақ тілінде әзiрлеу; 12 жылды оқу бағдарламаларын жетiлдiру және сараптамадан өткізу; спорт пен дене тәрбиесi, ақпараттандыру, қосымша бiлiм беру саласында, сапа
менеджменті саласында
оқу-әдiстемелік
құралдарды, бағдарламаларды және ұсынымдарды әзiрлеу; 12 жылдық оқуға көшудi әдiстемелік қамтамасыз ету; 
ЖОО-да оқытатын қазақ тiлінде электронды мультимедиялық бағдарламаларды әзiрлеу; жоғары оқу орындарында рейтинг өткiзу; "ЖОО-ның ең жақсы оқытушысы" грантты беру бойынша конкурсты құжаттамаларды сараптамадан өткізу бойынша жұмыстар; мектепке дейiнгі бiлiм беру әдiстемелік негізін жасау; оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк әдебиеттерін жасау және басып шығаруды әдістемелік қамтамасыз ету;
білім жүйесiнің жағдайына мониторинг жасау. TIMSS-2007 халықаралық бағдарламасы бойынша білім сапасына зерттеу жүргiзу, 2006 жылға бiр ұлттық тестiлеу, аралық мемлекеттік бақылау және кешендi тестілеудің нәтижесiн талдау; дистанциялық үлгі мониторингiн әзiрлеу және енгізу; аймақтарда және Қазақстан Республикасының оқу орындарда білім беру сапасын бағалау жүйесiн құру; бiлiм статистикасына жаңа көрсеткіштердi және индикаторларды әзiрлеу және енгізу; 2007 жылға Қазақстан Республикасындағы білім бepудің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы жасау,
сарапшыларды оқыту
арқылы халықаралық
модель бойынша
институционалды және
мамандандырылған
аккредиттеуді құру
және енгізу бойынша
міндеттерді іске
асыруға бағытталған
іс-шараларды жүргізу;
семинарлар өткізу;
стандарттар мен
өлшемдер, әдістемелік
құралдар әзірлеу;
сапаны зерттеу
рәсімдерін жүргізу;
білім туралы
құжаттарды тану және
нострификациялау
жөніндегі
орталықтарды қолдау;
web-сайтты толтыру
жолымен аккредиттеу
рәсімін ақпараттық
қолдау және кәсiптік
білім бағдарламаларын
аккредиттеу.
Жұмысшы кадрлар мен
қызмет көрсету
еңбегiнің техникалық
мамандарының
бiліктiлiгін растау
және беру кәсiптiк
дайындығына тәуелсіз
бағалау өткізу.
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі
Балалардың құқықтарын
қорғау комитетінің
бұйрығына сәйкес
балалардың құқықтарын
қорғау саласындағы
әдіснамалық қамтамасыз
ету жөніндегі әдісте-
мелік оқулықтарды,
жинақтарды және басқа
да баспа өнімін
әзірлеу, шығару,
іс-шараларды өткізу.
Республикалық қосымша
бiлім оқу-әдiстемелiк
орталығына,
Республикалық»"Оқулық" ғылыми-практикалық орталығына Қазақстан 
Республикасының Білiм
және ғылым министрiмен
бекітілген бұйрыққа
сәйкес негіз
құралдарды сатып
алуға күрделi
трансферттер аудару.

Қаңтар-желтоқсан 

Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығы

 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Білім және
ғылым
министр-
лігінің
Балалар-
дың
құқықта-
рын
қорғау
комитеті

 

 

 

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052 , 2007.11.19.  N 1099  қаулыларымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
1. "Түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" мемлекеттiк мекемесiнің балаларға ерте жастан алғашқы түзету педагогикалық көмек көрсетуi бойынша әдiстемелiк құралдарды дайындау - 2;
2. бiлiм беру деңгейлерi бойынша: бастауыш, орта жоғары кәсiптiк стандарттарын әзiрлеу және жетілдiру - 117 атау;
3. мүмкiншiлiктерi шектелген балаларға арналған стандарттарды және оқу бағдарламаларды әзiрлеу - 18 атау;
4. жоғары кәсiптік бiлiм бойынша оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу - 20 атау, жоғары кәсiптiк білiм бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi қазақ тiлiнде - 10 атау;
5.  (алынып тасталды - 2007.07.13. N 597)
6. 12 жылдық оқу бағдарламаларын жетiлдiру және сараптамадан өткiзу - 116 бағдарламалар;
6-1. Қазақстан Республикасында балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау саласында әдістемелік оқулықтар, жинақтар және басқа да баспа өнімін әзірлеу және шығару;
6-2.  (алынып тасталды - 2007.11.06. N 1052)
7. спорт пен дене тәрбиесi, ақпараттандыру, қосымша білім беру саласы бойынша оқу-әдiстемелiк құралдарды, бағдарламаларды және ұсынымдарды әзiрлеу - 120 атау;
7-1. "Сапа философиясының негіздері" атты элективті мектеп курсының оқу бағдарламасын және оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу;
8. 12 жылдық оқуға көшудi әдiстемелiк қамтамасыз ету - 27 атау;
9.  (алынып тасталды - 2007.11.06. N 1052)
10. ЖОО-да оқытатын қазақ тiлiнде электронды мультимедиялық бағдарламаларды әзiрлеу - 7 бағдарламалар;
11. жоғары оқу орындарында рейтинг өткiзу - 176 жоғары оқу орындарға дейiн;
12. "ЖОО-ның ең жақсы оқытушысы" атты грант тағайындау бойынша конкурстық құжаттамаларды сараптамадан өткiзу жөнiндегi жұмыстар - 1000 құжаттық пакеттерге дейiн;
13. мектепке дейiнгi бiлiмнің әдiстемелiк негiзiн жасау - 19 атау;
14. оқу құралдары мен оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi әзiрлеу және басып шығару процесс бойынша әдiстемелік оқу құралдарын әзiрлеу - 24 атау;
15. бiлiм беру жүйесiнің жағдайын талдау, TIMSS - 2007 халықаралық бағдарламасы бойынша бiлiм беру сапасына зерттеулер жүргiзу, 2006 жылғы бiр ұлттық тестiлеу, аралық мемлекеттiк бақылау және кешендi тестiлеудің нәтижесiн талдау, мониторингiн дистанционды түрлерiн әзiрлеу және енгiзу, облыстарда және Қазақстан Республикасының бiлiм беру сапасын бағалау жүйесiн құру; бiлiм статистикасына жаңа көрсеткiштердi және индикаторларды әзiрлеу және енгiзу, 2007 жылға Қазақстан Республикасындағы бiлiм берудің жағдайы және дамуы туралы ұлттық баяндамасын дайындау;
16. Жоғары оқу орындары қызметінің сапасын арттыру;
17. жұмысшы кадрлар мен техникалық қызмет көрсету мамандарының кәсiптік дайындығына тәуелсіз бағалауды өткiзудi ұйымдастыру-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету;
18. республикалық қосымша білiм оқу-әдiстемелік орталығына негізгi құралдар сатып алу - 7 бiрлiктен кем емес (компьютерлiк және ұйымдастыру техникасы);
18-1.»"Оқулық" Республикалық ғылыми-практикалық орталығына негізгі құралдар сатып алу - 1 бірліктен кем емес;
19. түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығына негiзгi құралдар сатып алу - 7 бiрлiктен кем емес.
Түпкi нәтиже: бiлiм беру қызметiнің деңгейi мен сапасын жақсарту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 бiрлiктің орташа құны (күрделi шығындарды қоспағанда):
1. түзеу педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығы балаларға ерте жастан алғашқы түзету педагогикалық көмек көрсетуi бойынша әдiстемелiк құралдарды дайындау - 2785,5 мың теңге;
2. бiлiм беру деңгейлерi бойынша: мектепке дейiнгi, бастауыш, орта жоғары кәсіптік стандарттарды әзiрлеу және жетiлдiру - 117,99 мың теңге;
3. мүмкiншiлiктерi шектелген балаларға арналған стандарттарды және оқу бағдарламаларды әзiрлеу - 750,5 мың теңге;
4. жоғары кәсiптiк білiм бойынша оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу, соның ішінде қазақ тілінде - 184,3 мың теңге;
5.  (алынып тасталды - 2007.07.13. N 597)
6. 12 жылдық оқу бағдарламаларын жетiлдiру және сараптамадан өткiзу - 683,3 мың теңге;
7. спорт пен дене тәрбиесi, ақпараттандыру, қосымша білім беру саласы бойынша оқу-әдiстемелiк құралдарды, бағдарламаларды және ұсынымдарды әзiрлеу - 582,5 мың теңге;
7-1. "Сапа философиясының негіздері" атты элективті мектеп курсының оқу бағдарламасын және оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу - 4465,0 мың теңге;
8. 12 жылдық оқуға көшуді әдiстемелiк қамтамасыз ету - 792,2 мың теңге;
9.  (алынып тасталды - 2007.11.06. N 1052)
10. ЖОО-да оқытатын қазақ тiлiнде электронды мультимедиялық бағдарламаларды әзiрлеу - 3451 мың теңге;
11.  (алынып тасталды - 2007.11.06. N 1052)
12. "ЖОО-ның ең жақсы оқытушысы" грантты беру бойынша конкурстық 1 пакет құжаттама сараптамадан өткiзу бойынша жұмыстар - 2,2 мың теңге дейiн;
13. мектепке дейінгi білімнің әдiстемелер негізін жасау - 1756,74 мың теңге;
14. оқу құралдарын процесс бойынша және оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi әзiрлеу - 1908,7 мың теңге;
15. білім беру жүйесiнің жағдайын талдау, TIMSS-2007 халықаралық бағдарламасы бойынша білім беру сапасына зерттеулер жүргiзу, 2006 жылғы бiр ұлттық тестiлеу, аралық мемлекеттiк бақылау және кешендi тестiлеудің нәтижесiн талдау; мониторингiн дистанционды түрлерiн әзiрлеу және енгiзу; облыстарда және Қазақстан Республикасының бiлiм беру сапасын бағалау жүйесiн құру; бiлiм статистикасына жаңа көрсеткiштердi және индикаторларды әзiрлеу және енгiзу, 2007 жылға Қазақстан Республикасындағы бiлiм берудің жағдайы және дамуы туралы ұлттық баяндамасын дайындау - 70626,0 мың теңге;
16. Халықаралық стандарттарға (институционалды және мамандандырылған) сәйкес аккредиттеу рәсімінің ұлттық моделін құру; халықаралық модель бойынша ұлттық институционалды аккредиттеуді енгізу және жүргізу; жоғары оқу орындары қызметінің сапасын арттыру; Қазақстанның жоғары білім беру жүйесін халықаралық білім кеңестігіне интеграциялау - 26 706,0 мың теңге;
17. жұмысшы кадрлар мен техникалық мамандар мен қызметшілердің кәсіптiк дайындығына тәуелсiз бағалау өткiзудi ұйымдастыру-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету - 141070,0 мың теңге;
18. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бұйрығына сәйкес балалардың құқықтарын қорғау саласындағы әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі әдістемелік оқулықтарды, жинақтарды және басқа баспа өнімдерін әзірлеу, шығару және іс-шараларды өткізу - 21986 мың теңге.
Уақтылығы: кесте бойынша жыл бойы жұмыс жүргiзу.
Сапасы: дәрiс берудің мазмұнын, әдiстемесiн және оқушылардың бiлiм деңгейiн бағалауды жақсарту.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052 , 2007.11.19.  N 1099  қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
263-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне арнайы (түзету) бiлiм беру ұйымдарын арнаулы техникалық және орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз етуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 124031 мың теңге (бiр жүз жиырма төрт миллион отыз бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  20-бабы ; "Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 11 шілдедегi Заңының  6 ,   9-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : арнайы түзету бiлiм беру ұйымдарын арнаулы техникалық және компенсаторлық құралдармен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мүмкіндiктерi шектеулi балалардың өмiрiне адеквадты жағдай жасау, олардың әлеуметтiк-тұрмыстық бейiмделу деңгейiн көтеру үшiн арнаулы техникалық және компенсаторлық құралдар алуға қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

026

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне арнайы (түзету) бiлiм беру ұйымдарын арнаулы  техникалық және орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз етуге берiлетiн ағымдағы нысаналытрансферттер 

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне арнайы (түзету) білiм беру ұйымдарын арнаулы техникалық және орнын толтыру құралдарымен қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердi, Қазақстан Республикасы Yкiметінің шешiмiне байланысты, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекiтiлген тізiмге сәйкес ағымдағы нысаналы трансферттердi аудару.

Арнайы (түзету) бiлiм беру ұйымдарын арнаулы техникалық және орнын толтыру құралдарымен  қамтамасыз ету.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: арнайы және компенсаторлық құралдармен қамтамасыз ету:
Ақмола облысы - 7 бiрлiктен кем емес;
Ақтөбе облысы - 2 бiрліктен кем емес;
Алматы облысы - 2 бiрлiктен кем емес;
Атырау облысы - 10 бiрлiктен кем емес;
Шығыс Қазақстан облысы - 17 бiрлiктен кем емес;
Жамбыл облысы - 10 бiрлiктен кем емес;
Батыс Қазақстан облысы - 8 бiрлiктен кем емес;
Қарағанды облысы - 164 бiрлiктен кем емес;
Қызылорда облысы - 1 бiрлiктен кем емес;
Қостанай облысы - 3 бiрлiктен кем емес;
Маңғыстау облысы - 37 бiрлiктен кем емес;
Павлодар облысы - 4 бiрліктен кем емес;
Солтүстiк Қазақстан облысы - 96 бiрлiктен кем емес;
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 20 бiрлiктен кем емес;
Алматы қаласы - 21 бiрлiктен кем емес;
Астана қаласы - 1 бiрлiктен кем емес.
Түпкi нәтиже: арнайы (түзеу) бiлiм беру ұйымдарын арнаулы және компенсаторлық құралдармен жарықтандыру сұраныстың 50 пайызын құрайды.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: жоспарлау орташа құны:
жұмсақ бөлме - 945,0 мың теңге;
сымсыз оқу сыныбы - 1600,0 мың теңге;
есту қабiлеттігiн дамытуға арналған дербес компьютер және компьютерлiк бағдарлама - 900,0 мың теңге;
дамыту оңалту жабдығы - 171,0 мың теңге;
сымдық оқу сыныбы - 602,0 мың теңге;
сенсорлық бөлме - 2430,0 мың теңге;
аудиометр - 463,0 мың теңге;
компьютерлiк сурдологопедиялық тренажер, есту-сөйлеу тренажерi - 220,6 мың теңге;
ЛФК-ға арналған құрал - 4,0 мың теңге;
оқу машинасы - 917,0 мың теңге;
тифлокомплекс - 2000,0 мың теңге;
Компьютермен логопедиялық тренажер - 297,0 мың теңге;
Интерактивтi құрал - 990,0 мың теңге;
Лингафондық кабинет - 1000,0 мың теңге.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жыл бойы.
Сапасы: белгiленген стандарттарға сай сапалы арнайы және компенсаторлық құралдарды сатып алу.
* республикалық бюджеттен бөлетін трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың төбесi күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына     
264-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Ұлттық тестiлеу жүйесi"
деген 027 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 655611 мың теңге (алты жүз елу бес миллион алты жүз он бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  35-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Қазақстан халықтары Ассамблеясының XII сессиясында мемлекеттiк тiл саясатын одан әрi жетілдiру бойынша Yкiметке берген тапсырмаларын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2006 жылғы 28 қазандағы N 1025  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : оқу жетiстiктерiне тәуелсіз баға жасау, жоғары сапалы бiлiмдi қамтамасыз ететiн сыртқы тәуелсiз бағалау жүйесiн жасау. Мемлекеттiк жалпы мiндеттi білім стандарттар негiзiнде бiлiм сапасын бағалаудың ұлттық жүйесiн жетiлдiру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бiрыңғай ұлттық тестiлеудi өткiзу және оқушыларға аралық мемлекеттiк бақылау жүргiзу түрiмен бiлiм беру сапасына мемлекеттiк бақылау жүргiзу. Мемлекеттiк мiндетті бiлiм стандарттарын әзiрлеу және талдау, оқушылар контингенттерiн құру механизмiн жақсарту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

027

  

Ұлттық тестiлеу жүйесi

Бiрыңғай ұлттық тестiлеу мен аралық мемлекеттік бақылауға қатысушылар бойынша мәлiметтердi жасау.
Тест тапсырмаларын жасау және сараптамадан өткiзу, бiрыңғай ұлттық тестілеудi, бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттік  аттестаттау кезiнде кешенді тестiлеудi және білім алушыларды аралық мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру және өткізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді жетiлдiру.
Білім берудің барлық деңгейлерi үшін орыс тілі бойынша тест тапсырмаларын құру, сараптау және апробациядан өткізу.
Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау кезiнде бірыңғай ұлттық тестiлеудi, кешендi тестiлеудi ұйымдастыру және өткiзу.
Орта білімнің бастауыш және негізгі сатысында және жоғары оқу орындарының 2(3) курстарында оқитындарға аралық аттестация ұйымдастыру.
Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым министрлiгiнің өкiлдерiмен, мемлекеттiк комиссия мүшелерiмен, бiрыңғай ұлттық тестілеудi өткізу пункттерiнің қызметкерлерiмен семинарлар өткізу.
Бiрыңғай ұлттық тестілеу бойынша сайт жұмысын қамтамасыз ету.
Білім беру мен тестiлеудің мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығы үшін Қазақстан Республикасы Бiлім және ғылым министрінің бұйрығымен бекiтілген тізімге сәйкес күрделi трансферттер аудару.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім беру саласындағы бақылау және аттестациялау комитеті, Білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығы

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: 154 пункттерде бiрыңғай ұлттық тестiлеудi ұйымдастыру;
Жоспарланған бiрыңғай ұлттық тестiлеуден өтетiн білім алушылардың саны 180 мыңнан аса;
Аралық мемлекеттiк бақылаудан өтетiн оқушылардың саны:
1) жалпы орта бiлiм беру саласында бастапқы және негiзгi сатыда оқитын оқушылар - 80 мыңнан аса;
2) 2, 3 курс студенттерi - 170 мыңнан аса.
Бiлiм ұйымдарын мемлекеттiк тестiлеу кезiнде кешендi тестiлеуден өтетiн оқушылардың саны - 15 мыңнан аса.
Бiлiм берудің барлық деңгейлерi үшін орыс тiлi бойынша тест тапсырмаларының саны - 45 мың кем емес.
Түпкi нәтижелер: бiлiм беру сапасын ары қарай көтеру бойынша шаралар қабылдау үшiн студенттердің және бiлiм алушылардың бiлiм деңгейiн бағалау.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
1) бiрыңғай ұлттық тестiлеуден өтетiн 1 оқушыға кететiн орташа шығын - 453 теңге;
2) 1 тестiк тапсырманы құрастыру және сараптауға кететiн орташа шығын - 115 теңге;
3) аралық мемлекеттік бақылаудан өтетiн 1 оқушыға орташа шығын:
1) 4, 9 сыныптардың оқушыларына - 342 теңге;
2) 2, 3 курс студенттерiне - 625 теңге;
4) Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау кезiнде кешендi тестiлеуден өтетiн бiр оқушыға кететiн орташа шығын - 625 теңге;
5) Бiр тестiлеу пунктiн ұстауға кететiн орташа шығын - 1609,6 мың теңге.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрiнiң бұйрығымен бекiтілген құрал-жабдықтарды жеткiзу, жұмыс жүргiзу шараларына байланысты.
Сапасы: бiрыңғай ұлттық тестiлеу сапасына және тестілеу процедурасына арыздардың азаюы 10 пайызды құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
265-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң үлгiлiк штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 028 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 9870715 мың теңге (тоғыз миллиард сегiз жүз жетпiс миллион жетi жүз он бес мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  41-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнің үлгi штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бiлiм беру ұйымдарының үлгi штаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкестендiру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерге мемлекеттiк бiлім беру мекемелерiнің үлгi штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

028

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта білім беретiн мемлекеттiк мекемелердiң үлгілiк штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң шешiмi бойынша мемлекеттік жалпы орта бiлiм ұйымдарында қосымша штат бірлiктерiн ұстауды қамтамасыз етуге нысаналы  ағымдағы трансферттер аудару.
 
Мемлекеттік жалпы орта білiм мекемелерiнде қолданыстағы нормаларға сәйкес штат бiрлiктерін енгiзудi қамтамасыз ету.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: этап бойынша жалпы бiлiм беру мектептерiне, мектеп-интернаттарына қолданыстағы нормалық құқықтық актiлерге сәйкес 43296,8 штат бiрлiктерiн енгiзу, соның iшінде: Ақмола облысы - 1930 бiрлiк; Ақтөбе облысы - 2511 бiрлiк; Алматы облысы - 5400,3 бiрлiк; Атырау облысы - 705 бiрлік; Шығыс Қазақстан - 4143 бiрлiк; Жамбыл облысы - 3396 бiрлік; Батыс Қазақстан облысы - 1944 бiрлік; Қарағанды облысы - 2439 бiрлiк; Қызылорда облысы - 2809 бiрлiк; Қостанай облысы - 2832 бiрлік; Маңғыстау облысы - 483 бiрлiк; Павлодар облысы - 2508 бiрлiк; Солтүстiк Қазақстан облысы - 4341,5 бiрлiк; Оңтүстiк Қазақстан облысы - 7855 бiрлiк.
Түпкi нәтиже: типтік жалпы бiлiм мектептердің, мектеп-интернаттарының қызмет етуi арқылы бiлiм саласының приоритеттік бағыттарын қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: орта айлық жалақының мөлшерi - 18,99 мың теңге.
Уақтылығы: жалпы бiлiмдi мектеп, мектеп-интернаттарын нормалық инфрақұрылымымен сәйкестендiру.
Сапасы: оқушыларды тәрбиелеу және оқыту процесiне сапалы әдiстемелерiн енгізудi қамтамасыз ету.
Штат бiрлiктерiн енгiзудің үлесi сұраныстың 70 пайызын құрайды.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың төбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
 266-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жаңадан пайдалануға берiлетiн бiлiм беру объектiлерiн ұстауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 5209021 мың теңге (бес миллиард екi жүз тоғыз миллион жиырма бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  43-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Бiлім ұйымдарында балаларды тәрбиемен және оқумен толық қамту, бiлiм беру қызметiнің қолжетiмдiлiгiн кеңейту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерiне, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне бiлiм беру ұйымдарының қызмет етуiне қаржылай қолдау жасау. 
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

029

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жаңадан пайдалануға берiлетiн білім  беру объектілерін ұстауға  берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

Қазақстан Республикасы Yкiметiнің шешiмi бойынша республикалық  бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiне  ағымдағы нысаналы ағымдағы трансферттер аудару.

Өз уақытында бiлім объекттерiн іске қосу және қызмет етуiн қамтамасыз ету.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: облыс, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi 314 білім беру объектiлерiн iске қосуын және қызмет етуiн қамтамасыз етедi, соның iшiнде: 
Ақмола облысы - 17 объект:
1. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
"Айгөлек", Викторовка ауылы, Зеренды ауданы;
"Жұлдыз" Красный кардон ауылы, Зеренді ауданы;
"Айгөлек", Костычаева ауылы, Жарқайың ауданы;
"Бөбек", Тасөткел, Жарқайың ауданы;
"Құлыншақ", Жана-Кийма ауылы, Жақсы ауданы;
Мектеп-балабақшасы N 2 "Балдырған", Степногорск қаласы;
Макинка ауылы, Еңбекшілдер ауданы;
2. Мектептен тыс ұйымдар:
Музыкалық мектеп, Жарқайын ауданы, Далабай ауылы (филиалы);
Музыкалық мектеп, Жарқайын ауданы, Боранқұл ауылы, (филиалы);
Музыкалық мектеп, Жарқайын ауданы, Пятигорск ауылы, (филиалы);
3. Кәсіптiк мектептер (Түзеу ұйымның филиалы):
Филиал EЦ-166/4, Атбасар ауданы, Кәсiптiк лицей N 9, (Атбасар қаласы);
Филиал ЕЦ-166/25, Зеренді ауданы, Гранитный поселкiсi, Кәсiптiк мектеп N 3 (Красный Яр ауылы);
Филиал EЦ-166/18, Степногорск қаласы, Заводской поселкiсi, Кәсiптiк лицей N 2;
4. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты: Степногорск қаласы;
5. Мектеп жанындағы интернат: Бұланды ауданы, Новообратское ауылы;
6. Мектеп-интернат: Укубаев атындағы, Жарқайың ауданы, Державинск қаласы;
7. Мектеп: Орта мектеп Жақсы ауданы, Жақсы ауылы.
Ақтөбе облысы - 6 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп, Ақтөбе қаласы;
Бастауыш мектеп-балабақшасы Алғын ауданы, Алға қаласы;
Басқұдық Орта мектеп Әйтеке би ауданы, Тымабұлақ ауылы;
Орта мектеп Қобды ауданы, Қобда ауылы;
Қорғантұз Орта мектеп Шалқар ауданы, Байқадам ауылы;
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Ақтөбе қаласы, N 12 шағын ауданы,
Алматы облысы - 9 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп Қоянқұс ауылы, Iле ауданы;
Орта мектеп Алғабас ауылы, Қарасай ауданы;
Орта мектеп Бiрлiк ауылы, Талғар ауданы;
Орта мектеп Ерменсай ауылы, Қарасай ауданы;
Орта мектеп Ұзынағаш ауылы, Жамбыл ауданы;
Орта мектеп Достық ауылы, Алакөл ауданы;
Орта мектеп Байсерке ауылы, Iле ауданы;
Орта мектеп Көктөбе ауылы, Еңбекшіқазақ ауылы;
Орта мектеп Әйтей ауылы, Қарасай ауданы.
Атырау облысы - 30 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп "Сельстрой" N 6 шағын ауданы, Атырау қаласы;
Орта мектеп Атырау қаласы, Курилкино ауылы;
Орта мектеп Забурунье ауылы, Исатай ауданы;
Орта мектеп, Атырау қаласы, Лесхоз шағын ауданы;
Орта мектеп, Жаңа-Қаратон поселкiсi, Жылыой ауданы;
Бастауыш мектеп N 2 Мақат поселкiсі, Мақат ауданы;
Орта мектеп Исатай ауылы, Исатай ауданы.
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
"Қарлығаш" Исатай ауылы, Исатай ауданы;
"Бүлдiршін" Сарайшық ауылы, Махамбет ауданы;
"Балбөбек" Сартоғай ауылы, Махамбет ауданы;
"Айгүл" Есбол ауылы, Махамбет ауданы;
"Ақтоғай" Ақтоғай ауылы, Махамбет ауданы;
"Сүйiндiк" Сүйiндiк ауылы, Құрманғазы ауданы;
"Ақмарал" Алға ауылы, Құрманғазы ауданы;
"Гауһар" Нұржау ауылы, Құрманғазы ауданы;
"Алтын кiлт" Мұқыр станциясы, Қызылқоға ауданы;
"Айгөлек", Жылыой ауданы;
"Арай" Ақжайық ауылы, Махамбет ауданы;
"Қарлығаш" Алға ауылы, Махамбет ауданы;
N 54 Мақат ауылы, Мақат ауданы;
"Балауса" Сағыз станциясы, Қызылқоға ауданы;
"Сандығаш", Мақат ауданы;
"Гүлбазар" Атырау қаласы, Тасқала ауылы;
"Кудряшовский" Кудряшов ауылы, Құрманғазы ауданы;
"Жауқазын" Қаракөл ауылы, Қызылқоға ауданы;
"Балбөбек" Жанкелды ауылы, Қызылқоға ауданы;
"Болашақ" Өрлiк ауылы, Индер ауданы;
"Чебурашка" Индер ауылы, Индер ауданы;
"Өрiмтал" Жасқайрат ауылы, Қызылқоға ауданы;
Мектеп-интернаты:
Шәріпов атындағы Мақат ауданы Доссор поселкiсi (жатақхана)
Шығыс-Қазақстан облысы - 15 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп Герасимовка ауылы, Ұлан ауданы;
Орта мектеп Гагарин атындағы Қарғыба ауылы Тарбағатай ауданы;
Орта мектеп Семей қаласы, Жарқын ауылы;
Орта мектеп Предгорное ауылы, Глубоковский ауданы;
Орта мектеп Катон-Карағай ауданы, Ново-Хайрузовка ауылы;
Орта мектеп Степное ауылы, Глубоковский ауданы;
Орта мектеп Орда ауылы, Абай ауданы;
Орта мектеп Семей қаласы, Восточный поселкiсi;
Орта мектеп Бестерек ауылы, Ұрджар ауданы;
Орта мектеп Тасбастау ауылы, Зайсан ауданы;
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Жарма ауданы, Шар қаласы;
Зырьяновск ауданы, Новая Бухтарма ауылы;
Көкпекті ауданы, Белое ауылы;
Күршiм ауданы, Теректi ауылы.
3. Мектеп жанындағы интернат
Көкпекті ауданы, Преображенское ауылы.
Жамбыл облысы - 6 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп Мерке ауылы, Мерке ауданы;
Бастауыш мектеп Казарма ауылы, Жамбыл ауданы;
Бастауыш мектеп Қызылтаң ауылы, Жамбыл ауданы;
Бастауыш мектеп Зыковка ауылы, Жуалы ауданы;
Орта мектеп Қордай ауылы, Қордай ауданы;
Орта мектеп Төлеби көшесi Тараз қаласы.
Батыс Қазақстан облысы - 2 объект:
1. Девианттық мiнез-құлықтары бар балаларға арнайы кәсіптік мектептер:
Ақжайық ауданы, Тайпақ поселкiсi
2. Мектептер:
Орта мектеп Уральск қаласы.
Қарағанды облысы - 22 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп, Сатпаев қаласы;
Орта мектеп, Темiртау қаласы;
Орта мектеп, Жезқазған қаласы;
Орта мектеп, Ақжал поселкiсi Шет ауданы.
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
"Еркетай" Қарағанды қаласы, шағын ауданы Степной,
"Балдырған" Қарағанды қаласы, Пришахтинск ауылы;
Ақсу-Аюлы ауылы, Шет ауданы;
Жездi поселкiсi, Ұлытау ауданы;
Атасу поселкiсi, Жаңарқа ауданы;
Мектеп-балабақша Южный поселкiсi, Абай ауданы;
Бастауыш мектеп-балабақша Көксу ауылы, Абай ауданы;
Приозерск қаласы;
"Күншуақ", Балхаш қаласы;
3. Кәсiптiк мектептер:
N 16, Көкпектi, Бұқаржырау ауданы;
Егiндiбұлақ ауылы, Қарқаралы ауданы;
4. Мектептен тыс ұйымдар:
Музыкалық мектеп Қаражал қаласы;
Музыкалық мектеп Осакаровка поселкiсi, Осакаровка ауданы;
Музыкалық мектеп Қарқаралы қаласы, Қарқалы ауданы;
Жастар үйi, Теміртау қаласы;
Жастар үйi, Сатпаев қаласы;
Жастар үйі, Балхаш қаласы;
5. Жалпы типтi мектеп-интернаты N 7, Саран қаласы;
Қостанай облысы - 16 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп Водник шағын ауданы, Затобольск поселкiсi, Қостанай ауданы;
Орта мектеп Қостанай қаласы;
Фурманов Орта мектеп Арқалық қаласы;
2. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты Қостанай қаласы (жатақхана),
3. Кәсiптiк мектептер:
N 23 Кәсiптік мектеп Қарасу ауданы (жатақхана);
N 26 Кәсiптiк мектеп Наурызым ауданы (жатақхана);
Кәсiптiк мектеп Ұзынкөл ауданы;
Кәсiптiк мектеп Федоровский ауданы;
Кәсiптiк мектеп Тарановский ауданы;
Кәсiптiк мектеп Денисовский ауданы;
Кәсiптiк мектеп Арқалық қаласы ("Арқалық" бағдарламасы бойынша);
Арқалық қаласындағы жатақхана ("Арқалық" қайта құру бағдарламасы бойынша);
4. Балалардың тұру орталықтары:
Жiтіқара ауданы;
Ұзынкөл ауданы.
5. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Әулиекөл ауданы;
Наурызым ауданы.
Қызылорда облысы - 28 объект:
1. Мектептер:
Тасбөгет атындағы орта мектеп, Қызылорда қаласы,
N 147 орта мектебi, Бесарық ауылы, Сырдария ауданы,
Орта мектеп Жақсықылыш поселкiсi, Арал ауылы;
Орта мектеп Төретам поселкiсі, Қармақшы ауданы;
Орта мектеп Шиелі поселкiсі, Шиелi ауданы;
Орта мектеп Сұлутөбе поселкiсі, Шиелi ауданы;
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Арал қаласында - 3 объект;
Қазалы қаласында - 5 объект;
Қармақшы ауданында - 4 объект;
Жалағаш ауданында;
Сырдария ауданында - 3 объект;
Жаңақорған ауданында - 6 объект.
Маңғыстау облысы - 4 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп Бейнеу ауылы, Бейнеу ауданы;
Орта мектепке жалғастыру Шебiр ауылы, Маңғыстау ауданы;
Орта мектеп Үштаған ауылы, Маңғыстау ауданы;
Орта мектеп Теңге поселкiсi.
Павлодар облысы - 17 объект:
1. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты Павлодар қаласы;
2. Мектептен тыс ұйымдар:
Павлодар қаласында Жастар үйi;
3. Өкпе ауруымен сырқатталғаннан балаларды оңалту мектеп-интернаты Шалдай ауылы, Щербақты ауданы;
4. Балалар ауылы: Павлодар қаласы;
5. Мектеп жанындағы интернат:
Майский ауданы, Майское ауылы;
Щербакты ауданы, Сосновка ауылы;
Ақтоғай ауданы, Шідерты ауылы;
Успенский ауданы, Лозовое ауылы;
Щербакты ауданы, Шалдай ауылы;
6. Мектепке дейiнгi балалар ұйымдары:
Екiбастұз қаласы;
Железинский ауданы, Алакөл ауылы;
Качирский ауданы, Песчаное ауылы;
Лебяжинский ауданы, Ямышево ауылы;
Успенский ауданы, Галицкое ауылы;
Щербакты ауданы, Александровка ауылы,
Щербакты ауданы, Орловка ауылы.
Мектептер:
Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы.
Солтүстiк Қазақстан облысы - 95 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп Бишкуль ауылы, Қызылжар ауданы;
N 26 орта мектеп, Петропавловск қаласы (темiр жол мектебi);
N 4 орта мектепке жалғастыру (спортзал), Тайынша ауданы, Тайынша қаласы;
Орта мектеп Петропавловск қаласы, шағын ауданы N 19 (сауықтыру кешенiмен).
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымдары:
"Қарлығаш", Тайынша ауданы, Тайынша қаласы;
"Айгөлек", Петропавловск қаласы;
"Росинка", Петропавловск қаласы;
"Родничок", Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы;
"Ақ бота" балабақша-яслиi Мамлютский ауданы, N 3 орта мектебiнде;
"Балдырған", Айыртау ауданы, Нижний бурлук ауылы;
"Балдырған", Ақжар ауданы, Талшық ауылы;
"Чебурашка", Аққайың ауданы, Черкасское ауылы;
"Дюймовочка", Жумабаев атындағы ауданы, Золотая Нива ауылы;
"Колосок", Жумабаев атындағы ауданы, Таманское ауылы;
"Ақ бота" Қызылжар ауданы, Петерфельд ауылы;
"Айгөлек", Тайынша ауданы, Чкалов ауылы;
"Балдаурен", Тайынша ауданы, Зеленый край ауылы;
"Гулливер", Петропавловск қаласы (темiржол балабақшасы);
"Малыш" Петропавловск қаласы (темiржол балабақшасы);
"Балапан", N 24 орта мектепке жалғастыру, Петропавловск қаласы;
"Балдырған", Петропавловск қаласы;
"Гүлдер", Жамбыл ауданы, Благовещенка ауылы.
3. Мектеп-интернат:
Петропавловск қаласы (темiржол мектеп-интернаты);
Санаторлық мектеп-интернаты Мамлют қаласы;
Дарынды балаларға арналған гимназия-интернаты Досмұхамбетов атындағы Петропавловск қаласы;
Темирязев ауданы, Темирязев ауылы (ұйықтайтын корпусымен).
4. Мектеп жанындағы интернаттары:
Айыртау ауданы, Сырымбет ауылы;
Есiл ауданы, Карнеевка ауылы;
Есiл ауданы, Петровка ауылы;
Қызылжар ауданы, Бугровое ауылы;
Қызылжар ауданы, Бишкуль ауылы орта мектепте қазақ тiлiнде оқыту;
Мамлютский ауданы, Қызыләскер ауылы;
Мамлютский ауданы, Беловка ауылы;
Мүсірепов ауданы, Калиновка ауылы;
Тайынша ауданы, Драгомировка ауылы;
Тайынша ауданы, Красная поляна ауылы;
Уалиханов ауданы, Чехово ауылы;
Айыртау ауданы, Казанка ауылы;
Аққайың ауданы, Трудовое ауылы;
Есiл ауданы, Волошинка ауылы;
Есiл ауданы, Бесқұдық ауылы;
Жамбыл ауданы, Озерное ауылы;
Жамбыл ауданы, Железное ауылы;
Жұмабаев атындағы ауданы, Советское ауылы;
Жұмабаев атындағы ауданы, Чистовское ауылы;
Қызылжар ауданы, Знаменское ауылы;
Қызылжар ауданы, Большая Малышка ауылы;
Қызылжар ауданы, Рассвет ауылы;
Қызылжар ауданы, Якорь ауылы;
Мамлютский ауданы, Ленино ауылы;
Мамлютский ауданы, Воскресеновка ауылы;
Мамлютский ауданы, Дубровное ауылы;
Мамлютский ауданы, Новомихайловка ауылы;
Тайынша ауданы, Қарағаш ауылы;
Тайынша ауданы, Амандық ауылы;
Тайынша ауданы, Тайынша ауылы;
Уалиханов ауданы, Тельжанное ауылы;
Айыртау ауданы Ақан орта мектебінде 30 орынға;
Уәлихан ауданы Әуезов орта мектебiнде 40 орынға;
Жамбыл ауданы Железiн орта мектебiнде 40 орынға;
Жамбыл ауданы Озерненск орта мектебiнде 40 орынға;
Тайынша ауданы Киров орта мектебiнде 35 орынға;
Тайынша ауданы Леонидовск орта мектебiнде 30 орынға;
Тайынша ауданы Чкалов N 1 орта мектебiнде 40 орынға;
Қызылжар ауданы Асан орта мектебiнде 40 орынға;
Жұмабаев атындағы ауданы Возвышенск орта мектебiнде 50 орынға;
Жұмабаев атындағы ауданы Қарагугынск орта мектебiнде 50 орынға;
5. Кiшi орталықтар:
Аққайың ауданы, Чаглы ауылы, орта мектепте балабақша тобы;
Есiл ауданы, Ясновка ауылы, орта мектепте балабақша тобы;
Есiл ауданы, Покровка ауылы, орта мектепте балабақша тобы;
Тимирязевский ауданы, Асуат ауылы;
Тимирязевский ауданы, Акжанка ауылы;
Тимирязевский ауданы, Белоградовка ауылы;
Тимирязевский ауданы, Докучаево ауылы;
Тимирязевский ауданы, Дмитриевка ауылы;
Тимирязевский ауданы, Жаркенское ауылы;
Тимирязевский ауданы, Дружба ауылы;
Тимирязевский ауданы, Комсомольское ауылы;
Тимирязевский ауданы, Ленинское ауылы;
Тимирязевский ауданы, Москворецкое ауылы;
Тимирязевский ауданы, Хмельницкое ауылы;
Тимирязевский ауданы, Степное ауылы;
Тимирязевский ауданы, Сулы-Станциялық ауылы;
Тимирязевский ауданы, Сулы-Элеваторное ауылы;
Уалиханов ауданы, Бидайық ауылы;
Уалиханов ауданы, Амангелдi ауылы;
Шал Ақын ауданы, Ақанбарақ ауылы;
Шал Ақын ауданы, Ибраево ауылы;
Шал Ақын ауданы, Кривощеково ауылы;
Шал Ақын ауданы, Ольгинка ауылы;
6. Мектептен тыс ұйымдар:
Ақжар ауданында Талшық ауылында Жастар үйi;
"Лесная поляна" сауықтандыру лагерi, Жамбыл ауданы;
"Искра" сауықтандыру лагерi, Жамбыл ауданы.
7. Балалар баспанасы:
Мүсірепов ауданы, Новоишимский ауылы;
Уалиханов ауданы, Кiшкенекөл ауылы.
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 27 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп Ордабасы ауданы, Шұбар-су ауылы;
Орта мектеп Сарыағаш ауданы, Абай ауылы;
Орта мектеп Түркестан ауданы, Қарашық ауылы;
Орта мектеп Шардара ауданы, Шардара қаласы, Мелдеби ауылы;
Орта мектеп Созақ ауданы, Шолақ-Қорған ауылы;
Бастауыш мектеп Ордабасы ауданы, Таздар ауылы;
Орта мектеп N 110 Сарыағаш ауданы;
Орта мектеп Шымкент қаласы, Достық шағын ауданы;
Бастауыш мектеп "Достық" Ордабасы ауданы;
Негiзгi мектеп "Ынтымақ" Ордабасы ауданы;
Орта мектеп Шымкент қаласы, "Азат" шағын ауданы;
Сейфуллин атындағы Орта мектеп Созақ ауданы Жуантөбе ауылы;
Орта мектеп Түркестан қаласы Ортақ ауылы;
Орта мектеп Шымкент қаласы, "Нұрсат" шағын ауданы;
Орта мектеп Мақтаарал ауданы, Новостройка елдi мекен Жаңаауыл ауылы;
2. Мектеп жанындағы интернат:
Бектаев атындағы Орта мектеп, Ордабасы ауданы, Ынталы ауылы;
Қазығұрт ауданы, Шарапхана ауылы;
3. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
Қарақұм ауылы, Ордабасы ауданы;
Қараспан ауылы, Ордабасы ауданы;
Шұбар ауылы, Ордабасы ауданы;
Созақ ауылы, Созақ ауданы;
Жұлдыз ауылы, Сайрам ауданы;
Көмеш-Бұлақ ауылы, Сайрам ауданы;
Шарбұлақ ауылы, Қазығұрт ауданы;
Бөген ауылы, Ордабасы ауданы;
Төрткүл ауылы Ордабасы ауданы;
Алматы қаласы - 7 объект:
1. Мектептер:
N 159 мектеп-гимназияға жалғастыру
Алматы қаласы "Шаңырақ-1" шағын ауданы;
Алматы қаласы "Таугүл" шағын ауданы;
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
N 99;
N 148;
N 159 мектеп-гимназияда;
Аэропорт ауданында;
Астана қаласы - 13 объект:
1. Мектептер:
Орта мектеп "Зерде";
Орта мектеп Юго-Восток;
Орта мектеп 13-шi Магистральная;
Орта мектеп Ж.Тархан-Иманбаев көшесi;
Орта мектеп Казгородок ауылы;
Орта мектеп Челюкинцев-Красной звезды көшесi;
Орта мектеп Оренбургская көшесi;
Орта мектеп Сол жақ, N 19 оңтүстiктеу көшесi;
Орта мектеп Промышленный поселкiсi.
2. Мектепке дейiнгi балалар ұйымы:
N 9 шағын ауданы;
Юго-Восток;
3. Мектептен тыс ұйымдар:
Жастар туристiк станциясы;
өнер мектебi
Түпкi нәтиже: бiлiм беру ұйымдарында бiлiм беру қызметiнің қажеттiлiгiн қамтамасыз ету 30 пайызды құрайды.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 объектiнің орта құны - 16589,0 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: бiлiм объектiлерiн уақытында iске қосылуы мен қызмет етуi.
Сапасы: бiлiм ұйымдарында сапалы процеспен қамтамасыз ету.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
267-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында оқып жатқандар үшiн жол жүруге өтемақы төлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 030 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 219548 мың теңге (екi жүз он тоғыз миллион бес жүз қырық сегiз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегi 6-бабы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiк тапсырыс негізiнде кәсіптiк орта оқу орындарындағы бiлiм алушы оқушыларды әлеуметтiк қолдау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзінде кәсіптік орта оқу орындарындағы білім алушыларға көлiкпен жүруге өтемақылар төлеу үшін қаржылай көмек көрсету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

030

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негiзiнде кәсiптiк орта оқу орындарында оқып жатқандар үшін жол жүруге өтемақы  төлеуге  берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің  келiсімiмен республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық  бюджеттеріне жергіліктi атқарушы  органдардың мемлекеттiк тапсырыс негізінде кәсіптік орта оқу орындарындағы білім алушыларға көлікпен жүруге өтемақылар төлеу үшін нысаналы ағымдағы трансферттердi аудару
 
Жергіліктi атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырыс негiзiнде кәсiптік орта оқу орындарындағы білім алушыларға көлiкпен жүруге өтемақылар төлеудi қамтамасыз ету.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсіптік орта оқу орындарындағы бiлiм алушыларға көлiкпен жүруге өтемақылар төленедi. Бiлiм алушылардың облыстар бойынша орташа саны - 57074, соның ішінде: Ақмола - 3037, Ақтөбе - 2654, Алматы - 2393, Атырау - 1823, Шығыс Қазақстан - 4153, Жамбыл - 3044, Батыс Қазақстан - 1970, Қарағанды - 7444, Қостанай - 4263, Қызылорда - 2689, Маңғыстау - 2655, Павлодар - 2878, Солтүстiк Қазақстан - 2691, Оңтүстiк Қазақстан - 5522, сонымен қатар Алматы қаласы - 6358 және Астана қаласы - 3500.
Түпкi нәтиже: орта кәсiптiк оқу орындарында күндiзгi оқу нысанында оқитындарды жазғы және қысқы демалыс кезеңiнде жылына екi рет және орта кәсіптiк оқу орындарын бітірушiлердi жылына бiр рет жеңiлдiкпен жол жүрудi қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 оқушыға, 1 бітірушіге өтемақы төлеу айлық есептік көрсеткiштің екі есе мөлшерiн құрайды.
Уақтылығы: жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде кәсіптiк орта оқу орындарындағы бiлiм алушыларға көлiкпен жүруге өтемақыларды уақытында төлеудi қамтамасыз ету.
Сапасы: Көлiкпен жүруге өтемақы берiлетiн оқушылардың саны 100 пайызды құрайды.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiкті бюджеттік бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
268-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Алматы облысының облыстық бюджетiне және Алматы қаласының бюджетiне бiлiм беру объектiлерiнiң сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 958579 мың теңге (тоғыз жүз елу сегіз миллион бес жүз жетпіс тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.   N 1052  Қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының  23-бабы ; Қазақстан Республикасы Парламентiнің "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы (екiншi оқылым) 2006 жылғы 13 қарашадағы N 53-III ҚРП.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Алматы облысының және Алматы қаласының білiм беру объектілерiн сейсмонығайтуды қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Алматы облысының және Алматы қаласының жеке бiлiм беру объектiлерiн сейсмонығайту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

031

  

Алматы облысының облыстық бюджетiне және Алматы қаласының бюджетiне бiлiм беру объектiлерiнiң сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берiлетін нысаналы даму трансферттерi

Тiзбе бойынша және қаржы шегінде бiлiм беру нысандарын сейсмонығайту үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне берілетін мақсаттық дамыту трансферттерiн бөлу

Қаңтар-қыркүйек 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Алматы облысының және Алматы қаласының әкімдіктері

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: Алматы облысының және Алматы қаласының жеке білiм беру объектiлерiн сейсмонығайтуды өткiзу.
Түпкi нәтиже: Алматы облысының және Алматы қаласының жеке білім беру объектiлерiн сейсмотұрақтандыруды жоғарлату.
Уақтылығы: Бекiтiлген келiсiмдерге сәйкес жұмыс өндiру графигi мен орындау уақыты бойынша сейсмонығайту жұмыстарын атқару.
Сапасы: Қазақстан Республикасы территориясында iске асырылатын құрылыс ережелерi мен нормаларына байланысты бiлiм беру объектiлерiн сейсмотұрақтандыру.
*Ескерту: 
"2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы "Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің сәйкес инвестициялық жобалардың тiзбесi, сондай-ақ заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бекiтiлген iс-шаралар, трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер жергіліктi бюджеттік бағдарламалардың паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
269-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Бiлiм берудi және ғылымды институционалдық дамыту"
деген 032 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 350000 мың теңге (үш жүз елу миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгінің "Қаржы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 1 маусымдағы N 541  қаулысы , "Қаржы орталығы" акционерлiк қоғамының екiншi деңгейлi банктердің студенттерге берген несиелерiн кепiлдендiруi ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 19 маусымдағы N 745  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны-қаржыландыру көздерi : республикалық  бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : білім берудiң кредиттеу процесiн қамтамасыз ету, білім берудi несиелендiру жүйесiн дамыту, оған Қазақстан Республикасы халқының қол жеткiзуiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : студенттiк кредиттердi кепілдендірудің инфрақұрылымын жасау. Студенттiк несиелердің пайыздық ставкасын төмендетуге мүмкiндiк беретiн инфрақұрылым құру арқылы бiлiм беру несиелерi заемшыларының шеңберін кеңейту және заемшылардың шарттағы міндеттемелерін орындамауымен байланысты кредиторлары тәуекелін төмендету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

032

  

Білім беруді және ғылымды институционалдық дамыту

  

  

  

2

  

101

Екiншi деңгейдегi банктерде студенттік кредиттерге кепiлдiк беру жүйесiн ұйымдастыру

"Қаржы орталығы" Акционерлiк қоғамының, оның iшінде екiншi деңгейдегі банктарда студенттік кредиттердi кепілдендiрудiң жарғылық капиталын ұлғайту

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, "Қаржы орталығы" АҚ

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: екiншi деңгейлi банктер 20 мың студентке дейін беретiн кепiлдендiрiлген несиенi қамтамасыз етуге мүмкiндік тудыратын Қаржы орталығының жарғылық қорын ұлғайту.
Түпкi нәтиже:
1) студенттiк несиелендiру жүйесiн кеңейтуге мүмкiндiк беретiн инфрақұрылымды дамыту;
2) жеңiлдiктi несиелер арқылы және екiншi деңгейлi банктердің кепiлдiгi арқылы жоғары кәсіптiк білімнің қол жетiмдiк деңгейiн арттыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
1) студенттiк несиелендiру бойынша ең төмен (негiзгi) пайыз ставкасы негiзгi қарыз сомасының 50 пайызы;
2) студенттiк несиелендiру бойынша ең жоғары пайыз ставкасы негiзгi қарыз сомасының 80 пайызы.
Уақтылығы: акциялардың қосымша эмиссиясын уәкілеттi органда тіркеу 2007 жылдың 1 жартыжылдығында.
Сапасы: бiлiм беру несиесi бойынша жоғары кәсiптiк білім алушылардың үлесiн жоғары оқу орындарында ақылы түрде бiлiм алатын оқушылардың мөлшерiнен 5 пайызға дейiн көбейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
270-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге балаларды тестiлеу пункттерiне жеткiзудi, онда тамақтандыруды және онда тұруын ұйымдастыруға ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 033 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 108228 мың теңге (бiр жүз сегiз миллион екi жүз жиырма сегіз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  35-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : оқу жетiстiктерiне тәуелсiз баға жасау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жоғары кәсіптiк бiлiм алуда әлеуметтiк әдiлеттілiк үшін облыстарды қаржылай қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

033

  

Облыстық бюджеттерге балаларды тестiлеу пункттерiне жеткiзудi, онда тамақтандыруды және онда тұруын ұйымдастыруға ағымдағы нысаналы трансферттер

Балаларды тамақтандыруға,   тұрғызуға және тестілеу пункттерiне  жеткiзуге Қазақстан Республикасы  Үкiметiнің шешімiмен, Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрi бұйрығымен бекiтілген тізiмдемеге сәйкес  облыстық бюджеттерге нысаналы ағымдағы трансферттер аудару.

Балаларды бiрыңғай ұлттық тестiлеуге қатысу үшiн тамақтандыру, тұрғызу және тестiлеу пункттерiне жеткізудi қамтамасыз ету.

2 тоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіндегі аттестация және қадағалау басқарма  саласының комитетi 

 

Облыс әкімдері

        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже:
Балаларды 154 тестілеу пункттерiне жеткiзу, тамақтандыру және тұрғызуды республикалық санитарлық нормаларға сәйкес қамтамасыз ету.
Соңғы нәтижелер:
Сапалы және өз уақытында бiрыңғай ұлттық тесттердi өткiзуге жағдай жасау.
Қаржы-экономикалық нәтиже:
1 тесттік пунктінде тамақтандыруға, тұрғызуға және тестiлеудің орташа шығыны - 702,9 мың теңгені құрайды.
Уақтылығы: 2 тоқсан.
Сапасы:
оқушылардың бiрыңғай ұлттық тecт тапсыруының сапалы процесiн қамтамасыз ету.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесі, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлікті бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
271-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердi Интернетке қосуға және трафикке ақы төлеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 500012 мың теңге (бес жүз миллион он екi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : информациялық технологиялар негізiнде бiлiм берудің жаңа деңгейiне кезең бойынша көшу үшiн жағдайлар жасау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Әлемдiк ақпараттық бiлiм беру кеңiстiгiне интеграциялау мақсатында Қазақстан Республикасы бiлiм беру жүйесiнің ақпараттандыру жүйесiн жақсарту және бiлiм беру сапасын оны арттыру; жалпы орта бiлiм беретiн ұйымдарды Интернет желiсiне қосылу арқылы ауқымды информациялық ресурстарға қол жеткiзу құралдарын қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

034

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттік мекемелердi Интернетке қосуға және трафикке ақы төлеуге  берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық  бюджеттерiне жалпы орта білім беретiн мемлекеттік мекемелердi Интернетке қосу және трафигіне ақы төлеуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттердi Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешімiне, облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкiмдерiнің бекiткен шешімiне сәйкес аудару 
 
Жалпы орта білім беру ұйымдарының мемлекеттік мекемелерiн Интернет желiсiне қосу және трафигiн төлеудi қамтамасыз ету.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: 2007 жылы 142 мектеп интернетке қосылды және жаңа мектептердің iске қосылуы үшiн телекоммуникациялық жабдықтар сатып алынды, Интернетке қосылған 7499 мектепке трафиктер төленді, соның iшінде мынадай облыстар бойынша: Ақмола облысы - 602 мектеп, Ақтөбе облысы - 427 мектеп, Алматы облысы - 773 мектеп, Атырау облысы - 215 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - 743 мектеп, Жамбыл облысы - 468 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - 466 мектеп, Қарағанды облысы - 552 мектеп, Қостанай облысы - 597 мектеп, Қызылорда облысы - 273 мектеп, Маңғыстау облысы - 84 мектеп, Павлодар облысы - 447 мектеп, Солтүстiк Қазақстан облысы - 693 мектеп, Оңтүстiк Қазақстан облысы - 939 мектеп, Алматы қаласы - 180 мектеп, Астана қаласы - 40 мектеп. 
2007 жылы Интернетке 142 мектеп қосылады, соның iшiнде: Ақтөбе облысы - 20 мектеп, Жамбыл облысы - 35 мектеп, Қарағанды облысы - 34 мектеп, Қостанай облысы - 7 мектеп, Маңғыстау облысы - 20 мектеп, Павлодар облысы - 23 мектеп, Астана қаласы - 3 мектеп.
Түпкi нәтиже: 1 қаңтардың 2008 жылы мектептердің кемiнде 90 пайызы Интернет желiсiне қосылады.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: жоспарланатын орташа шығысы: 1 мектептің қосылуы 106,444 мың теңгеден кем емес, трафиктiк төлем 57,554 мың теңгеден кем емес.
Уақтылығы: мектептердің Интернет жүйесiне қосылуы және қосылу төлемақысымен қамтамасыз ету жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: әлемдік информациялық ресурстардың орташа жалпы білiмдi ұйымдарында жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
272-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне орта бiлiм беретiн ұйымдарының кiтапхана қорларын жаңарту үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi сатып алуға және жеткiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 035 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1104703 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз төрт миллион жетi жүз үш мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегі 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : республиканың жалпы орта бiлiм беру мектептерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен қамтамасыз ету; жалпы бiлiм бepу, кәсіптiк мектептерде, колледждерде: оқулықтармен, электрондық және анықтау әдебиеттермен  мемлекеттiк тілде оқыту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жалпы орта бiлiм беру мемлекеттiк мекемелердi оқулықтармен және оқу-әдiстемелік кешендермен, электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, сонымен қатар анықтау әдебиеттермен қамтамасыз ету үшiн облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн қаржылық қолдау; мемлекеттік орта бiлiм беру ұйымдарды оқулықтармен, электрондық, сонымен қатар анықтау әдебиеттермен мемлекеттік тiлде оқыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

035

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне орта бiлiм беретiн ұйымдардының кiтапхана қорларынжаңарту үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi сатып алуға және жеткiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

  

100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне орта бiлiм беретiн мекемелердiң кiтапхана қорларын жаңарту үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi сатып алуға және жеткiзуге берілетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық  бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беру мемлекеттiк мекемелерге  оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, электрондық оқулықтарды сатып алуға және жеткiзуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттердi Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешiміне сәйкес Қазақстан Республикасы Бiлім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекiтiлген тізбеге сай аудару.
 
Мемлекеттiк жалпы орта бiлiм беру оқулықтарды және оқу-әдiстемелік кешендерді, соның электрондық оқулықтарды уақтылы сатып алу мен жеткiзудi қамтамасыз ету. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері

 

3

  

101

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мемлекеттік  орта білім беру ұйымдарыының  кітапхана қорларын жаңарту үшiн мемлекеттік зерделеу
жөнін-
дегі оқу,
анықтама және электронды әдебиет сатып алуға және жеткізуге  берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне мемлекеттік орта білім беру ұйымдарына  мемлекеттік тілді оқытуға арналған оқулықтар, электрондық, сонымен қатар анықтау әдебиеттерді сатып алуға және жеткізуге арналған нысаналы ағымдағы трансферттерді Қазақстан Республикасы Yкіметiнің шешiміне сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекiтiлген тізбеге сай аудару.

Мемлекеттiк орта бiлiм беру ұйымдарына  мемлекеттік тілді оқыту үшін оқулықтарды, электрондық және анықтау әдебиеттерді  уақтылы сатып алу мен жеткізуді қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері

 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: республиканың мектептерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, сонымен қатар электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен Қазақстан Республикасы бiлiм және ғылым министрiнің бекіткен бұйрығына сәйкес 100 атаудан кем емес, жалпы орта білiм және кәсiптік мектептерді, колледждердi мемлекеттiк тiлдi оқытуға арналған оқулықтар, электрондық және анықтау әдебиеттер - 7 атаудан кем емес мөлшерде қамтамасыз ету.
Түпкi нәтиже: жалпы орта бiлiм беру мемлекеттiк мекемелердi оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, электрондық оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарда мемлекеттiк тiлдi оқытуға арналған оқулықтармен, электрондық, сонымен қатар анықтау әдебиеттермен қамтамасыз ету жолымен білім берудің мазмұнын жетiлдiру бойынша мемлекеттiк білiм саясатын жүзеге асыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: әдебиеттің жоспарланған орташа құны - 1 экземплярға 1000 теңге.
Уақтылығы: жалпы орта бiлiм беру мемлекеттiк мекемелердi оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, электрондық оқулықтармен және мемлекеттiк оқу білім беру ұйымдарды мемлекеттiк тілдi оқытуға арналған оқулықтармен, электрондық, сонымен қатар анықтау әдебиеттермен оқу жылының басына уақтылы қамтамасыз ету.
Сапасы: бiлiм алушылардың бiлiм деңгейiн жалпы орта бiлiм беру мемлекеттiк мекемелердi оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк кешендермен, электрондық оқулықтармен, мемлекеттiк білім беру ұйымдарды мемлекеттiк тiлдi оқытуға арналған оқулықтармен, электрондық, сонымен қатар анықтау әдебиеттермен қамтамасыз ету жолымен жоғарылату.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын iс-шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына         
273-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 036 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1958760 мың теңге (бiр миллиард тоғыз жүз елу сегiз миллион жетi жүз алпыс мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi оқытудың жаңа технологияларын енгiзу үшiн лингафондық және мультимедиалық кабинеттермен жасақтау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн жалпы бiлiм беретiн мектептерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құру үшін қаржылық қолдау.
        6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

036

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін  ағымдағы нысаналы трансферттер

Республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы орта білiм беретiн мемлекеттік мекемелерде  лингафондық және  мультимедиялық кабинеттер құруға ағымдағы нысаналы трансферттерді Қазақстан Республикасы Үкiметінің шешімi бойынша аудару.

Мемлекеттік жалпы білім беру мекемелерiн лингафондық және мультимедиялық кабинеттермен уақытында және сапалы жасақтау.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: бiлiм процесiн мемлекеттiк бiлім беру стандарттарына сәйкес жаңа ғасыр оқу құралдарымен қамтамасыз ету.
Мемлекеттiк жалпы бiлiм беру мекемелерiн лингафондық және мультимедиялық кабинеттермен жабдықтау, кемiнде 353, соның iшiнде:
Ақмола облысы - кемiнде 25 бiрлiк, Ақтөбе облысы - кемiнде 19 бiрлік, Алматы облысы - кемiнде 25 бiрлiк, Атырау облысы - кемiнде 18 бiрлік, Шығыс Қазақстан облысы - кемінде 24 бiрлік, Жамбыл облысы - кемiнде 18 бiрлiк; Батыс Қазақстан облысы - кемiнде 25 бiрлiк, Қарағанды облысы - кемінде 19 бiрлік, Қызылорда облысы - кемiнде 17 бiрлiк, Қостанай облысы - кемiнде 25 бiрлік, Маңғыстау облысы - кемiнде 17 бiрлiк, Павлодар облысы - кемiнде 23 бiрлік, Солтүстiк Қазақстан облысы - кемiнде 25 бiрлiк, Оңтүстiк Қазақстан - кемiнде 30 бiрлік, Алматы қаласы - кемiнде 26 бiрлік, Астана қаласы - кемiнде 17 бiрлiк.
Түпкi нәтиже: жалпы бiлiм беретiн мектептерiн жаңа буынды жабдықтармен жарақтау, оқушылардың тiл дайындықтарын жақсарту,
оқушыларды оқытудың сапасын бiрыңғай тестiлеу жалпы білімдi жүйеде көтеру.
Көрсеткiштің ара қатынасы жетiледi - 1 компьютерге 28 оқушылардан көп емес.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 кабинеттiң жоспарланатын орташа құны 5,549 млн. теңгеден аспайды.
Уақтылығы: лингафондық және мультимедиялық кабинеттердi шарттарға сәйкес уақытында құру.
Сапасы: жаңа ақпараттық технологияларды енгiзу негiзiнде оқушылардың бiлiм сапасын арттыру, білім беру мекемелерiнің материалдық-техникалық қамтамасыз етiлуiн оқу құралдарымен модернизациялау.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберінде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына    
274-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы бастауыш кәсiби бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң материалдық-техникалық базасын нығайтуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 286100 мың теңге (екi жүз сексен алты миллион бiр жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : мемлекеттiк бастауыш кәсiптiк бiлiм мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Облыстық бюджеттерiне, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне мемлекеттiк бастауыш кәсiптiк бiлім мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын нығайту үшiн қаржылық қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

037

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жалпы бастауыш кәсiби бiлiм беретін мемлекеттiк мекемелердiң материалдық-техникалық базасын нығайтуға берілетін  ағымдағы нысаналы трансферттер

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана Алматы қалалық  бюджеттерiне мемлекеттік бастауыш кәсiптік бiлiм мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын нығайтуға  нысаналы ағымдағы трансферттерді Қазақстан Республикасы бiлiм және ғылым министрiнің бұйрығымен бекiтiлген тізбеге сәйкес аудару.
 

Мемлекеттік бастауыш кәсiптік бiлiм мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын нығайту арқылы мамандардың сапалы дайындығына ие болу үшiн қолайлы жағдайлар жасау. 

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: 57 мемлекеттік мекеменің материалдық-техникалық базасы нығайтылады, оның iшiнде облыстар және Астана мен Алматы қалалары бойынша:
Ақмола - 2 мекеме, Ақтөбе - 9 мекеме, Алматы - 3 мекеме, Атырау - 3 мекеме, Шығыс Қазақстан - 4 мекеме, Жамбыл - 5 мекеме, Батыс Қазақстан - 2 мекеме, Қарағанды - 4 мекеме, Қостанай - 2 мекеме, Қызылорда - 1 мекеме, Маңғыстау - 4 мекеме, Павлодар - 4 мекеме, Солтүстiк Қазақстан - 4 мекеме, Оңтүстiк Қазақстан - 4 мекеме, Алматы қаласы - 1 мекеме, Астана қаласы - 5 мекеме.
Түпкi нәтиже: мемлекеттiк бастауыш кәсіптiк білім беру мекемелерiнің бiлiм процесiне оқу жабдықтары мен жаңа ұрпақтың оқу-әдiстемелiк құралдары енгiзiледі, қолданыстағы (Санитарлық ережелер және Құрылыстық нормалар және ережелер) нормаларына сәйкес білім алушыларға тиесілі жағдай жасалды.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 мемлекеттік бастауыш кәсiптiк білім мекемесiнің орташа құны 5019,3 мың теңгенi құрайды.
Уақтылығы: шарттарда көрсетiлген мерзiмге сәйкес материалдық-техникалық базаны жаңа оқу жылында нығайту.
Сапасы: бiлiм алушылардың бiлiм сапасын арттыру және жаңа технологияларды білім процесiне енгізу.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын iс-шаралардың тiзбесi, күтілетін нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
275-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру институттарының педагог қызметкерлерiн қайта даярлауға және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 503440 мың теңге (бес жүз үш миллион төрт жүз қырық мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8 ,   41-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бiлім берудің барлық деңгейiндегi педагог қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн бiлiм берудің барлық деңгейiндегi педагог қызметкерлердің бiлiктілігiн арттыру үшін қаржылық қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

038

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институттарының  педагог қызметкерлерін қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға берілетін  ағымдағы нысаналы трансферттер

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттеріне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру институттарында педагог кадрларды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыруға нысаналы ағымдағы трансферттердi Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешімі бойынша аудару.

Облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгін арттыру институттарында педагог қызметкерлердi қайта даярлау және олардың бiлiктілігін арттыру институттарында.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: білiм беру жүйесiндегi педагог қызметкерлердің 15 пайызының біліктілiгiн арттыру 33180 тыңдаушылардан кем емес жүзеге асырылатын болады, соның ішінде:
Ақмола облысы - 2240 тыңдаушыдан кем емес;
Ақтөбе облысы - 1920 тыңдаушыдан кем емес;
Алматы облысы - 2100 тыңдаушыдан кем емес;
Атырау облысы - 2200 тыңдаушыдан кем емес;
Батыс Қазақстан облысы - 2600 тыңдаушыдан кем емес;
Жамбыл облысы - 1920 тыңдаушыдан кем емес;
Шығыс Қазақстан облысы - 1920 тындаушыдан кем емес;
Қарағанды облысы - 2240 тыңдаушыдан кем емес;
Қызылорда облысы - 2400 тыңдаушыдан кем емес;
Қостанай облысы - 2300 тыңдаушыдан кем емес;
Маңғыстау облысы - 240 тыңдаушыдан кем емес;
Павлодар облысы - 2420 тыңдаушыдан кем емес;
Солтүстiк Қазақстан облысы - 2240 тыңдаушыдан кем емес;
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 3240 тыңдаушыдан кем емес;
Алматы қаласы - 2400 тыңдаушыдан кем емес;
Астана қаласы - 800 тыңдаушыдан кем емес.
Түпкi нәтиже: бiлім беру жүйесiн педагог кадрларын оқытудың сапасын жақсарту, халықтың бәсекеге қабiлеттi бiлiм алудағы әлеуметтiк қажеттiлiгiн қанағаттандыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 тыңдаушының орта күндік оқуы жылына  5173 теңгеден аспайды.
Уақтылығы: 15 пайызы бiлiктiлiктi арттыру, этап бойынша 12 жылдық оқуға ауысуға байланысты.
Сапасы: педагогикалық кадрлардың сапалы бiлiм жүйесiн халықты әлеуметтiк бәсекелес тұтынудың арта түсу заңы.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тізбесі, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiкті бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
276-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 039 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 75000 мың теңге (жетпiс бес миллион теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  44-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгін арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайту үшiн облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiн қаржылық қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

039

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық  (қалалық) педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға  берілетін  ағымдағы нысаналы трансферттер

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалық бюджеттерiне облыстық (қалалық) педагог кадрлардың біліктілігін арттыру арттыру институттарында материалдық-техникалық базасын нығайтуға берiлетiн трансферттердi Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым министрiнің бұйрығымен бекiтілген тізбеге сәйкес аудару.

Облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiліктілігін арттыру институттарының материалдық-текникалық базасын нығайту арқылы, білiм беру процесiн қамтамасыз ету үшiн жағдайлар жасау.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: бiлiм беру жүйесiнің педагог қызметкерлерiн қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiне жаңа инновациялық технологияларды енгiзу.
Материалдық-техникалық базасын нығайтуға бiлiктiлiгiн арттыру институттарына активтер сатып алу:
Ақмола облысы - 3 бiрлiктен кем емес;
Ақтөбе облысы - 459 бiрлiктен кем емес;
Алматы облысы - 1002 бiрлiктен кем емес;
Атырау облысы - 7 бiрлiктен кем емес;
Шығыс Қазақстан облысы - 2 бiрлiктен кем емес;
Жамбыл облысы - 4703 бiрлiктен кем емес;
Батыс Қазақстан облысы - 2485 бiрлiктен кем емес;
Қарағанды облысы - 1003 бiрлiктен кем емес;
Қостанай облысы - 603 бiрлiктен кем емес;
Қызылорда облысы - 4001 бiрлiктен кем емес;
Маңғыстау облысы - 252 бiрлiктен кем емес;
Павлодар облысы - 1070 бiрлiктен кем емес;
Солтүстiк Қазақстан облысы - 1004 бiрлiктен кем емес;
Оңтүстiк Қазақстан облысы - 41 бiрлiктен кем емес;
Алматы қаласы - 2 бiрлiктен кем емес;
Астана қаласы - 2 бiрлiктен кем емес.
Түпкi нәтиже: педагог кадрларын қайта даярлау жүйесiнің сапасын арттыру және олардың бiлiктілiгiн арттыру, облыстық (қалалық) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын модернизациялау арқылы жаңа педагогикалық технологияларды енгізу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: жоспарланған орташа құны:
кабинет - 1568,4 мың теңге,
оқу әдiстемелiк әдебиеттермен көрнектi құралдар -0,5 мың теңге,
көлiк - 1533,0 мың теңге,
интерактивтi және электрондық тақта -725,0 мың теңге,
ұйымдастыру техникасы - 171,0 мың теңге,
компьютерлер - 100,0 мың теңге,
оқу әдебиеттерiне арналған жиһаз -154,4 мың теңге,
баспа құралдары - 1470,0 мың теңге,
мультимедиялық жобалар - 545,0 мың теңге,
мектептiк көшiру электрондық зертханасы - 620 мың теңге.
Уақтылығы: 12 жылдық бiлiм беру кадрларын қайта даярлау үшiн облыстық (қалалық) бiлiктiлiктi арттыру институттарының материалдық-техникалық базасын уақытында нығайту.
Сапасы: жаңа технологияларды енгiзу негiзiнде педагог қызметкерлердi қайта даярлау жүйесінің сапасын арттыру және олардың  бiлiктілiгiн арттыру.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын iс-шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиiстi жергiлiкті бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
277-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Жастар саясатын жүргiзу"
деген 040 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 652517 мың теңге (алты жүз елу екi миллион бес жүз он жетi мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасының азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2006 жылғы 10 қазандағы N 200  Жарлығы ; Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 желтоқсандағы N 1187  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жастар саясатының тұжырымдамасы туралы" 1999 жылғы 28 тамыздағы N 73  өкiмi ; "Жастар iсi жөнiндегi Кеңестi құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 31 шiлде N 1165  қаулысы ; "2005-2007 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 25 маусымдағы N 632 қаулысы; "Жастар саясатының 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 18 шiлдедегi N 734  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Қазақстан халықтары Ассамблеясының XII сессиясында мемлекеттiк тiл саясатын одан әрi жетiлдiру бойынша Үкiметке берген тапсырмаларын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2006 жылғы 28 қазандағы N 1025  қаулысы .
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жастарды әлеуметтендіру процесінде дамыту үшін ұйымдық, әлеуметтік, экономикалық және құқықтық жағдайлар жасау; патриоттық тәрбиелеу жүйесiн мақсатты дамыту арқылы азаматтардың менталитетiнде жоғары патриоттық сезімiн арттыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : балалар мен жастардың қоғамдық бiрлестiктерiнің қызметiн қолдау; жастарды еңбек нарығына ықпалдастыру үшiн жағдайлар жасау; жастардың құқықтары мен мүдделерiн әлеуметтiк қорғау; халықаралық жастар ынтымақтастығын кеңейту; жастар арасында азаматтылық пен патриоттылықты дамыту дарынды жастарды қолдау, мемлекеттiк жастар саясатын iске асыруды ақпараттық қамтамасыз ету; жастардың бiлiм деңгейiн көтеруге ықпал ету; "Жасыл ел" бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жастар мен студенттердi құрылыс еңбек отрядтарына тартуды ұйымдастыру; саналы азаматтық қатынастардың құрылымын оқыту бойынша халықтың мақсатты тобы үшін мiнез-құлықтың оң үлгiлерiн құру арқылы патриоттыққа тәрбиелеуге ықпал жасау үшiн ұйымдастырушылық алғышарттары мен азаматтардың саналы азаматтық ынтымақтастық сезiмiн қалыптастыруға арналған шаралар жүйесiн, мемлекет пен азамат арасындағы органикалық мiндеттемелiк байланыстар құру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

040

  

Жастар саясатын жүргізу

Қазақстан Республикасы өңiрлерiнде   студенттік құрылыс отрядтарының қызметiн ұйымдастыру проблемалары бойынша республикалық форум.
Қазақстан Республикасының өңiрлерiнде мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру мониторингiн жүргiзу: жұмыс сапарлары және мақсаттық топтармен кездесулер.
Халықаралық жастар ынтымақтастығы саласында семинар өткізу.
"Патриот" республикалық акциясын - "Жас Ұлан" солдат әндерiнің фестивалi Жастар ақпараттық бюллетенiн шығару.
Жастар саясатының өзекті мәселелерi бойынша әдiстемелiк оқулықтар мен нұсқаулықтар шығару.
Үкiметтік емес ұйымдар және мемлекеттік құрылымдардың қатысуымен жастар арасындағы девиация проблемаларына арналған дөңгелек стол өткізу.
Жастар арасындағы нашақорлықтың, алкоголизмнің және шылым шегудің алдын алу бойынша республикалық семинар өткізу.
Қазақстанның жыл сайынғы ұлттық жастар Дельфийлiк ойындарын өткізу.
Қазақстанның Ұлттық жастар Дельфий комитетiнің отырысын өткізу.
Менің отбасымдағы Ұлы Жеңістің ізі" атты шығармалар мен суреттердің халықаралық конкурсын өткізу.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi жастар бастамасы орталықтарының белсенділерi үшін нұсқаулық армиялық  жиынды өткiзу.
Қазақстан Республикасының Үкiметi жанындағы Жастар істері жөнiндегi кеңестің отырысын өткізу.
Аула клубтары, жастар ұйымдары мен әлеуметтік қызметтердің республикалық слетiн өткізу.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерiнің жастар ісi жөнiнде мемлекеттiк органдардың басшылары Кеңесінің отырысы.
Жастарға әлеуметтiк қызметiн көрсетудi қолдау.
Әлеуметтік маңызы бар  жастар жобаларын iске асыру.
Қазақстан және Украина жастар ұйымдарының Слетiне қатысу.
Студенттік құрылыс және жастар еңбек отрядтарының қызметiн республикалық және облыстық деңгейде Білім және ғылым министрi бекіткен іс-шаралар жоспарына сәйкес "Жасыл ел" еңбек отрядтарын дамыту жөнiнде iс-шараларды өткізу.
"Жасыл ел" жастар еңбек отрядтарының қызметтерiне ақы төлеу.
"Жасыл ел" акциясын өткізу.
"Жасыл ел" жарнама іс-шараларын өткізу.
"Жасыл ел" дөңгелек столдарын өткiзу.
"Жасыл ел" жастар еңбек отрядтарының қатысушыларын жарақтандыруды қамтамасыз ету.
"Meнің Отаным - Қазақстан", "Бұл - біздің Tу!", "Бұл - бiздiң Әнұран!" атты акциялар өткiзу.
Білім беру ұйымдарына зерделеу үшін қосымша  ақпараттық материалдарды енгізу мақсатында қолданыстағы оқу материалдарына ұлттық бiрлік тақырыбы бойынша сараптама жүргізу.
Социологиялық мониторингі одан әрi жүзеге асыру үшін азаматтық келiсiм мәселесi бойынша қоғамдық пікірдi зерделеу мақсатында жыл сайынғы әлеуметтік сауал жүргізу.
Этносаралық өзара қарым-қатынас, еуразияшылық идеясын дамыту мәселелерi бойынша халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу.
Студенттік құрылыс және жастар еңбек отрядтары қызметiнің қорытындылары бойынша  Республикалық Слет өткізу.
"Біз өзіміздің жарқын болашағымызды орнатамыз! - Біз жаңа Қазақстанды паш етемiз!" атты республикалық акция өткiзу.
Балалар мен жасөспiрiмдерге арналған патриоттық мазмұндағы кiтаптар шығару.
Қазақстанда жаңа қоғамдық-саяси қатынастарды қалыптастыруға арналған студенттік жұмыстардың конкурстарын өткізу.
Әлеуметтiк маңызы бар бастамашылық конкурсы шеңберiнде қатысушылардың жас ерекшелiктерiн есепке ала отырып, экскурсиялық, өлкетану жұмыстары жөнiндегі бағдарламаны әзiрлеу.
Соғыс ардагерлерiмен, халықаралық жарыстарда Қазақстан Республикасының ар-намысын қорғаған спортсмендермен, халықаралық жарыстардың жеңімпаздарымен жастардың тақырыптық кездесулерін өткізу.
Түп тегі қазақ емес балалар мен жастар арасында мемлекеттiк тiл білімiне арналған республикалық  конкурс өткізу.
"Қазақ тілі - Ана тілі" республикалық акциясын өткiзу.

Жыл бойы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: коммерциялық емес жастар ұйымдарының базасында қосымша 8 әлеуметтiк қызметтi құру;
республика жастарының көшбасшылық қасиетiне оқытуға және дамытуға бағытталған 15 жалпыреспубликалық іс-шара өткiзу;
жастар саясатының өзектi мәселелерi бойынша жастар ақпараттық бюллетенiн, әдiстемелiк оқу-құралдарын және нұсқамалар шығару;
"Жасыл ел" бағдарламасын iске асыру шеңберiнде көгалдандырумен және сәулеттендiрумен айналысатын кәсіпорындарда жастарды еңбекпен қамту және олар атқаратын қызметке ақы төлеу - 12 мың сарбаз;
"Жасыл ел" отрядтарының 12 мың сарбазын киiм-кешекпен қамтамасыз ету;
"Жасыл ел" жастар еңбек отрядтарының 1 республикалық және 15 облыстық штабтары қызметiн ұйымдастыру және үйлестiру;
республиканың 16 қаласында "Жасыл ел" бастамасын түсiндiріп таратуға бағытталған кемiнде 45 мәдени-бұқаралық iс-шара өткiзу;
кемiнде 8 дөңгелек үстел өткiзу;
"Жасыл ел" бастамасын түсiндiріп таратуға бағытталған клиптi радио мен теледидарда трансляциялау;
азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жүйесін дамытуға бағытталған 13 республикалық іс-шара өткiзу;
экскурсиялық, өлкетану жұмыстары бойынша бағдарламаны әзiрлеу;
патриоттық мазмұндағы балалар және жасөспiрiмдер кiтаптарын шығару;
азаматтылық пен патриотизмдi қалыптастыру бойынша жастар үшiн тақырыптық кездесулер ұйымдастыру;
оқу процесiн жастар арасына патриотизм сезiмiн орнатуға бағытталған жаңа әдiстемелермен және материалдармен интеграциялау.
Түпкi нәтиже: елімiздің жастар ұйымдары мен бастамашы топтары көшбасшыларының 80 пайызғы өз жұмысын мемлекеттiк-патриоттық негiзде құрады;
кемiнде 2 млн. жас адамдарды қоғамдық-саяси процеске белсене қатысуға тарту;
жастар ұйымдарының жұмысына кемiнде 700 мың жас адам қатысатын болады;
ормандар мен ағаш өсiрудi қайта өндiру, орманды сақтау, қорғау және қайта өндiру саласындағы жағдайларды тұрақтандыруға бағытталған елдi мекендердi көгалдандыру және сәулеттендiру жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыруға жастарды тарту - 12 мың сарбаз;
қазақстандықтардың Қазақстан Республикасымен азаматтық сәйкестендiру деңгейiн көтеру;
азаматтардың патриоттық қозғалысқа қатысу қызығушылығын арттыру;
азаматтардың патриоттық санасын арттыру мемлекеттiк саясатын iске асыруды ақпараттық-насихаттық қамтамасыз етудi күшейту;
азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жүйесiн дамытуға бағытталған шараларды жандандыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық деңгейдегi бiр iс-шараны өткiзуге арналған орташа шығыстар - 3000,0 мың теңге;
"Жасыл ел" бiр сарбазының қызметiне ақы-төлеуге арналған орташа шығыстар - 20,0 мың теңге;
"Жасыл ел" бiр сарбазын киiм-кешекпен қамтамасыз етуге арналған орташа шығыстар - 8,3 мың теңге;
"Жасыл ел" жастар еңбек отрядтарының бiр iс-шарасын өткізуге арналған орташа шығыстар - 1300,0 мың теңге;
Қазақстан Республикасы азаматтарын патриоттық тәрбиелеудің бiр iс-шарасын өткiзуге арналған орташа шығыстар - 3900,0 мың теңге.
Уақтылығы: іс-шаралар жоспарларында белгіленген мерзімдерге сәйкес іс-шаралар өткізу;
iс-шаралар жоспарының жобасымен белгiленген мерзiмдерге сәйкес iс-шараларды өткізу.
Сапасы: жастардың әлеуметтілігі, оқуы және кешендi өзiн-өзi ұстау бiлуi, елiмiздегi жастардың кемiнде 50 пайызының қоғамдық-саяси және әлеуметтiк-мәдени процестерге жауапты азаматтық қатысуын нығайту;
азаматтардың санасы мен ой-өрiстерiнде патриоттық құндылықтарды, көзқарастар мен сенiмдердi арттыру.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
278-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
""Байқоңыр" ғарыш айлағында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенiн құруға кредит беру" 
деген 041 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 278-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.       

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
279-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
""Байқоңыр" кешенiнiң жалға берiлген мүлкiнiң есебi"
деген 042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 279-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 5 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
280-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
       Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының ғарышкерлерiн даярлау"
деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 280-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.      

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
281-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
""Есiл" авиациялық зымырандық-ғарыштық кешенiн құру"
деген 044 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 281-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
282-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiне электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамытуға мақсатты берiлетiн даму трансферттерi"
деген 045 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1784242 мың теңге (бiр миллиард жетi жүз сексен төрт миллион екi жүз қырық eкі мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктің дамуы мен "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамының құрылуы" 2000 жылғы 4 сәуірдегi N 492  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1286  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi жою.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Орта бiлiм беру ұйымдарына арналған компьютерлiк сыныптарды құру тұрғындарды ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану көптеп оқыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

045

  

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiне электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамытуға мақсатты берiлетi н даму трансферттерi

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана  және Алматы қалаларының бюджеттерiне мақсатты берілетін даму трансферттерді аудару:
- орта білім беру ұйымдарына арналған компьютерлiк және ұйымдастырушылық техниканы, лицензияланған    бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу үшін;
- бюджеттiк ұйымдар қызметкерлерiн, жұмыссыз тұрғындарды, сондай-ақ балалар үйлерi тәрбиеленушілерiн мектеп негізінде компьютерлік біліміне оқыту үшін;
- бюджеттен тыс сала қызметкерлерi мен басқа да азаматтарды студенттер күшімен компьютерлiк білімiне оқыту үшiн;
- аймақтарда ақпаратты технология айлықтарын жүргізу үшін аудару.
Орта білім беру ұйымдарына арналған компьютерлік және  ұйымдастырушылық техниканы, лицензияланған бағдарламалық  қамтамасыз ету.
Тұрғындарды компьютерлік білімiне оқыту.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облыстардың, Астана, Алматы қалаларын ың әкімдері 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже:
2007 жылы:
- орта бiлiм беру ұйымдарына арналған 600 компьютерлiк сыныптары құрылады, соның iшiнде: Ақмола облысында - 20, Ақтөбе облысында - 20, Алматы облысында - 75, Атырау облысында- 15, Шығыс Қазақстан облысында - 55, Жамбыл облысында - 50, Батыс Қазақстан облысында - 15, Қарағанды облысында - 75, Қостанай облысында - 30, Қызылорда облысында - 25, Маңғыстау облысында - 20, Павлодар облысында - 20, Солтүстiк Қазақстан облысында - 15, Оңтүстiк Қазақстан облысында - 130, Астана қаласында - 20, Алматы қаласында - 20;
- 200 000 кем емес адам оқытылады;
- ақпараттандыру технологиялар бойынша айлықтар өткiзiледi. 
Түпкi нәтиже: Қазақстан Республикасында тұрғындардың компьютерлiк бiлiм алу көрсеткiштерiн жоғары деңгейге жеткiзу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: бiр классты құруына орта есеппен алғанда 1 382 мың теңге жоспарлануда, бiр тыңдаушыға 3 900 теңге құрайды.
Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiгiн азайту және компьютерлiк бiлiм тұрғындардың санын алған 20 пайызға дейiн ұлғайту.
Уақтылығы: iс-шаралардың орындалуы бекітiлген мерзiмдерге сай келiсiммен жүзеге асырылады.
Сапасы: Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктің азаюына септiгiн тигiзетiн компьютерлiк кластарға келушiлерге Интернет ақы ұсыну және үйрету.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
                                               N 1220 қаулысына  
                                                282-1-ҚОСЫМША   

       Ескерту. 282-1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.     

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
046»"Мемлекеттік білім беру жүйесінің әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту" деген республикалық бюджеттік бағдарламаның 
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 12 467 398 мың теңге (он екі миллиард төрт жүз алпыс жеті миллион үш жүз тоқсан сегіз мың теңге).
        2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
"Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы; "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығы; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығы; "2007-2010 жылдарға арналған»Мемлекеттік - жеке серіктестік негізінде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын асыру жөнінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 26 наурыздағы N 67-ө өкімі.
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халыққа сапалы білім беру қызметтеріне қол жетімділігін қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : типтік жалпы білім беру мектептердің жаңа инфрақұрылымын жасақтау, оқушыларға нормативтік талаптарға сәйкес жағдайлар жасау.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар-лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

046

  

Мемлекеттік білім беру жүйесінің әлеуметтік инфрақұрылы- мын дамыту

  

  

  

  

  

100

Жалпы орта білім берудің әлеуметтік инфрақұрылы-мын дамыту

Оңтүстік Қазақстан
облысының, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
мемлекеттік-жеке
меншік әріптестік
негізінде 44
мектеп салу үшін
"Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік-эконо-
микалық дамуының
2007-2009 жылдарға
арналған орта
мерзімді жоспары
(екінші кезең)
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 25 тамыздағы
N 822 қаулысымен
бекітілген тізбеге
сәйкес аванстық
ақы төлеуге
нысаналы даму
трансферттерін
беру

шілде- желтоқ-сан

Қазақстан Республи-касының Білім және ғылым министр- лігі, Оңтүстік  Қазақстаноблысы, Астана және Алматы қалалары-ның әкімдері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.31.  N 1017  қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      тікелей нәтиже:
      - жобалық қуаты 38 440 оқушы орны бар 44 объектіде, құрылыстық-монтаждық жұмыстарды атқару.
      Түпкілікті нәтиже: халыққа жалпы білім берудің қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін 44 білім беру объектілерінің құрылысын бастау, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды толығымен қамту үшін әлеуметтік-экономикалық жағдай жасау.
      Уақтылығы: Жұмыс жүргізу кестесіне және жасалған шарттарға сәйкес.
      Республикалық бюджеттен берілетін трансферттерді игеру шеңберінде іске асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі, күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетіледі.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.31.  N 1017  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
283-ҚОСЫМША    

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
""Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту"
деген 047 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 283-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.       

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
284-ҚОСЫМША      

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Техникалық және қызмет көрсету мамандарын даярлау және қайта даярлау"
деген 049 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 37415 мың теңге (отыз жетi миллион төрт жүз он бес мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   8 ,   13,   33,   37-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Жолаушылар мен жүктердi тасымалдаудың қауіпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiрудің Тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 17 сәуiрдегi N 594  қаулысы ; "Мұқтаж азаматтарға олардың бiлiм алу кезінде берiлетiн әлеуметтiк көмектің мөлшерi мен көздерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738  қаулысы ; Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы 18 ақпандағы Жолдауын iске асыру жөнiндегi жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын орындаудың желiлiк кестесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық  бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жеке тұлғаның таңдаған мамандығында орта кәсiптiк білім және бiлiктiлiк алу жолымен интеллектуалдық, мәдени және рухани даму қажеттiлiгiн қанағаттандыру, техникалық және қызмет көрсететін еңбек мамандарымен қоғамның әлеуметтiк-экономикалық қажеттілігiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : кәсiптік орталықтарында елiмізге аса маңызды мәнi бар мамандарды даярлау және қайта даярлау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

047

  

Техникалық және қызмет көрсету мамандарын даярлау және қайта даярлау

Мемлекеттік жалпы мiндетті бiлiм беру стандарттарына сәйкес оқу процестерiн жүргiзу. Жыл сайын Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қаулысымен бекiтілетiн техникалық және қызмет көрсету мамандарын даярлауға мемлекеттік білім тапсырысына сәйкес оқушыларды қабылдау. 
Техникалық және қызмет көрсету еңбегі мамандарын даярлау және қайта даярлау үшін жағдайды қамтамасыз ету.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.     
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: 2007-2008 оқу жылына 250 оқушылар қабылдау. 
Түпкi нәтиже: Атырау облысында мұнай газ саласы үшiн техникалық және қызмет көрсету еңбек мамандарын даярлау және қайта даярлау.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: жылына бiр оқушыны дайындауға кететiн орта шығын (күрделi шығынды қоспағанда) - 149,66 мың теңге.
Уақтылығы: бiлiм жоспарына сәйкес бiлiм бағдарламаларының орындалуы. 
Сапасы: еңбек нарығында бәсекеге қабiлеттi біліктi мамандарды даярлаудың жоғары деңгейi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
285-ҚОСЫМША        

       Ескерту. 285-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.05.29. N  438 , 2007.07.13.  N 597  қаулыларымен.

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Сенiм артқан агенттер қызметiне ақы төлеу"
деген 050 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 65 082 мың теңге (алпыс бес миллион сексен екі мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердің атқарылу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 5 ақпандағы N 110  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : қызмет көрсетулердi қамтамасыз ету және сенiмдi тұлғаларға (агенттерге) бюджеттiк кредиттердің тиiмдiлiгiн арттыру және қайтарылмай қалу қаупін төмендету мақсатында оларды қайтару.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бюджеттiк кредит беруге байланысты тапсырмаларды орындағаны үшiн сенiмдi тұлғаларға (агенттерге) сыйақы төлеу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

050

  

Сенiм артқан агенттер қызметiне ақы төлеу 

Тапсырманы орындағаны үшiн сенiм білдiрілген өкiлге (агентке) сыйақы төлеу. 

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тікелей нәтиже: сенiмдi тұлғаға (агентке) мемлекеттiк білiм беру және мемлекеттiк студенттік кредиттердi қайтару және қызмет көрсету жөнiнде жұмысты жүргiзгенi үшiн сыйақылар төлеу.
Түпкi нәтиже: қарыз алушылардың алған бюджеттiк кредиттердi өтеу бойынша міндеттерiн орындаудың толықтығы мен уақытылығы.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: сенiмдi тұлғалар (агенттер) қызмет көрсететiн кредиттердi толық қайтару.
Уақтылығы: сенiмдi тұлғалар (агенттер) алдындағы мiндеттемелердің орындалу уақтылығы.
Сапасы: агенттiк келiсiм талаптарына сәйкес есептер мен ақпаратты тапсырудың нақтылығы, уақыттылығы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
286-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Алматы қаласы бюджетiне 2007 жылы "А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған қазақ орта мамандандырылған музыка мектеп-интернаты" мемлекеттiк бiлiм мекемесiнiң жұмыс iстеуiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 051 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 163366 мың теңге (бip жүз алпыс үш миллион үш жүз алпыс алты мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  24,   36,   37-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi ; "Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнің үлгiлiк штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiлім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : бүгiнгi өркениеттің түбегейлi жаңару жағдайында ойлау мен iс-әрекетке қабiлеттi, жан-жақты дамыған, үйлесiмдi адамды тәрбиелеу, дарынды балаларды әлеуметтік, құқықтық және парасаттық жағынан қорғау, парасаттық мүмкiндiктi қалыптастыруға ықпал жасау, республиканың интеллектуалдық потенциалын қалыптастыруға халықты қанағаттандыру үшін оқушыларға тереңдетiлген және жоғары деңгейдегi білім беруге себеп жасау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : дарынды балаларды оқыту. Оқушыларды Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi бекiткен бағдарламалар бойынша бейiмдiк пәндер арқылы тереңдете даярлау. Адамның жеке бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Дарынды балаларды табуға қажеттi жағдайлар жасау. Оқушыларды олимпиадаларға жоғары оқу орындарына түсуге iрiктеу және даярлау. 
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

051

  

Алматы қаласы бюджетiне 2007 жылы "А. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған  қазақ орта мамандандырылған музыка мектеп-интернаты" мемлекеттiк бiлiм мекемесiнiң жұмыс iстеуiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

2007 жылға Алматы қаласының бюджетiне жұмыс істеуге арналған мемлекеттік білiм беру мекемесi "А.Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған қазақ орта  мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты" республикалық  бюджеттен берiлген ағымдағы нысаналы трансферттердi Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешімiмен аудару.

Оқу процесiн сапалы өткiзу үшiн қолайлы жағдайлар жасау мемлекеттік жалпыміндеттік білім беру стандарттарына сәйкес.

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

Алматы қаласының әкімі

 

 

 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: музыка мамандықтары бойынша кәсiптiк бiлiмге дейiн тереңдете оқытудың оқушылардың орташа саны - 450.
Түпкi нәтиже: оқушыларға тереңдетілген және жоғары деңгейдегi білім беруде халықты қанағаттандыру үшiн республиканың интеллектуалдық потенциалын қалыптастыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: бiр оқушыны оқыту мен тәрбиелеудің бiр жылдық құны (күрделі шығындарды қоспағанда) - 282,7 теңгенi құрайды.
Уақтылығы: оқу бiтiрушi оқушылардың iс жүзiндегi саны 25 адамнан кем емес.
Сапасы: Республикалық мемлекеттiк мекемелердi "жақсы" және "өте жақсы" бағалармен аяқтаған оқушылардың үлесi 65 пайыздан кем емес.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
287-ҚОСЫМША        

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Қостанай облысының облыстық бюджетiне көлiк коммуникация саласының техникалық және қызмет көрсету персоналы кадрларын даярлау және қайта даярлау өңіраралық орталығының материалдық-техникалық базасын нығайтуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 052 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 14449 мың теңге (он төрт миллион төрт жүз қырық тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  4 ,   8 ,   13,   33,   37-баптары ; "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты туралы" 2004 жылғы 7 шілдедегi  6-бабы  Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; "Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлердi жасалу мен дамыту жөнiндегi жоспарларды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : өңiраралық кәсіптiк орталығын материалдық-техникалық базасын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қостанай облысының бюджетiне өңiраралық кәсiптiк орталығын материалдық-техникалық базасын нығайту үшiн қаржылық қолдау.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

052

  

Қостанай облысының облыстық бюджетiне көлiк коммуникация саласының техникалық және қызмет көрсету персоналы кадрларын даярлау және қайта даярлау өңiраралық орталығының материалдық-техникалық базасын нығайтуға берiлетін ағымдағы нысаналы трансф ерттер

Республикалық бюджеттен Қостанай облысының бюджеттерiне  материалдық-техникалық базасын нығайтуға техникалық және қызмет көрсететiн еңбек кадрларын  дайындау және қайта даярлау көлік-коммуникациялық саласы жөнiндегi өңiраралық кәсiптік орталығына ағымдағы нысаналы  трансферттердi Қазақстан Республикасы білiм және ғылым министрiнің бұйрығымен бекiтілген тiзбеге сәйкес аудару.
 
Өңiраралық кәсiптік орталығын материалдық-техникалық базасын нығайту арқылы мамандардың сапалы дайындығына ие болу үшiн қолайлы жағдайлар жасау. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай  облысының әкімі

 

 

 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: техникалық және қызмет көрсететiн еңбек кадрларын дайындау және қайта даярлау көлiк-коммуникациялық саласы жөнiндегi өңiраралық кәсiптiк орталығына оқу-зертханасы сатып алынады - 48 атау кем емес.
Түпкi нәтиже: техникалық және қызмет көрсететiн еңбек кадрларын дайындау және қайта даярлау көлiк-коммуникациялық саласы жөнiндегi өңiраралық кәсiптiк орталығының процесiне оқу-зертханасы енгiзiледi, қолданыстағы (Санитарлық ережелер және Құрылыстық нормалар және ережелер) нормаларына сәйкес бiлiм алушыларға тиесілі жағдай жасалды.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: оқу-зертхана құралдарының 1 атауының орташа құны - 301,0 мың теңге.
Уақтылығы: шарттарда көрсетiлген мерзiмге сәйкес материалдық-техникалық базаны жаңа оқу жылында нығайту.
Сапасы: бiлiм алушылардың бiлім сапасын арттыру және жаңа технологияларды білім процесiне енгiзу.
* республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiнде iске асырылатын іс-шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
288-ҚОСЫМША       

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
""Ғылым қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру"
деген 053 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 1873791 мың теңге (бiр миллиард сегiз жүз жетпiс үш миллион жетi жүз тоқсан бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiрудің шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895  Жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Елiмiздегi ғылыми зерттеулердің нәтижелерiн iс жүзiнде iске асыруды қамтамасыз ететiн ғылыми зерттеулер мен тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды дамытуға ықпал ету. Ғылымды дамытуға жеке және кәсiпкерлiк сектордың қатысуын ынталандыру.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ізденушілік, бастамашылық және тәуекелдік сипаттағы ғылыми-зерттеу жұмыстар жүргiзу; 
ғылыми зерттеулердi iс жүзiнде iске асыруды қамтамасыз ететiн тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды және жобалық ұйымдардың тиiмдi әрекет ететiн жүйелерiнің элементтерiн дамыту.
Ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды жекеше қаржыландыруға ынталандыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

053

  

"Ғылым қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

"Ғылым қоры" акционерлiк қоғамының жарғылық капиталын  қалыптастыру үшін:
1) ізденушілік, бастамашылық және тәуекелдiк сипаттағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
2) ғылыми зерттеу-
лердi іс жүзінде іске
асыруды қамтамасыз
ететін тәжiрибелiк-
конструкторлық
жұмыстарды дамыту;
3) ғылыми-зерттеу
және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды жеке тұлғалармен қаржыландыруды ынталандыру;
4) "Ғылым қоры" АҚ-ның қызметін қамтамасыз ету

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми комитеті

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.   
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер : Тiкелей нәтиже: ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстардың орындалуы.
Түпкi нәтиже: ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды жеке тұлғалармен және кәсiпкерлiк сектормен қаржыландыруды ынталандыру.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды күнтiзбелiк жоспарға сәйкес орындау.
Сапасы: елiмiздегi ғылыми зерттеулердің нәтижелерiн iс жүзiнде iске асыруды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына         
289-ҚОСЫМША          

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының меншiгi болып табылатын "Байқоңыр" кешенi объектiлерiн және кешенiн түгендеу және қайта бағалау"
деген 054 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 289-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.       

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                        2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 1220 қаулысына      
      289-1-ҚОСЫМША     

       Ескерту. 289-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
057 "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық
капиталын ұлғайту" деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 15299654 мың теңге (он бес миллиард екі жүз тоқсан тоғыз миллион алты жүз елу төрт мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.   N 1052  Қаулысымен.
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 217  Заңы ; "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Жарлығы; "Қазақстан Республикасының ғылыми-технологиялық одан әрі дамуы жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі Жарлығы; "Мемлекет басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 311 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 мамырдағы 375  қаулысы ; "Теледидар, радиохабары және радиобайланысы республикалық қазыналық кәсіпорынын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 7 қазандағы N 1419  қаулысы ; "Қазақтелерадио", телехабарларды, радио хабарларын тарату және радио байланысы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны мен "АРТБС" республикалық мемлекеттік кәсіпорынын "Қазақтелерадио" ашық акционерлік қоғамына қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 ақпанындағы N 298  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Ғылыми-технологиялық даму үшін:
      - "Самғау" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ға берілген мемлекеттік активтерді тиімді басқаруды қамтамасыз ету;
      - телекоммуникацияның бәсекеге қабілетті секторларын қалыптастыру және дамыту үшін, оның ішінде деректер берудің қазіргі заманғы технологияларын енгізу жолымен қолайлы жағдайлар жасау арқылы.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
      1. Экономиканың жекелеген салаларында ғылыми-техникалық даму бойынша стратегиялық басымдықтарды айқындау, "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ға кіретін компаниялар тобын басқарудың тиісті даму бағдарламасын, корпоративтік моделін әзірлеу, "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның әкімшілік шығыстарын төлеу.
      2. Қазақстан Республикасының барлық облыстарын қамтитын, облыс және аудан орталықтарын, сондай-ақ облыстық бағыныстағы қалаларды қоса алғанда, ақпараттық және телекоммуникациялық инфрақұрылымдар құру, телерадио хабарлары желісін орнықты жұмыс істету және техникалық жаңғыруды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру арқылы телерадио коммуникацияларын дамытуға жәрдемдесу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

057

  

"Самғау" Ұлттық ғылыми- технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

1) Экономика-
ның жекелеген
салаларында
ғылыми
технологияны
дамыту бойынша
стратегиялық
басымдықтарды
айқындау
жұмыстарын
жүргізу; 
2) "Қазақтеле-
радио" АҚ-ның
жарғылық
капиталын
толықтыру үшін
"Самғау"
ғылыми-техно-
логиялық
холдинг"
ұлттық АҚ-ның
жарғылық
капиталын
ұлғайту;
3) қазақстан-
дық
компаниялардың
акциясын
сатып алу.

шілде- желтоқсан

Қазақстан Республи-касының Білім және ғылым министр- лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.  N 1052  Қаулысымен.
       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      тікелей нәтиже: "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын толықтыру;
      түпкі нәтиже: экономиканың жекелеген салаларындағы ғылыми-технологиялық даму жөніндегі стратегиялық басымдықтарды анықтау;
      "Самғау" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның капиталдық салымдарын қаржыландыру мүмкіндігі;
      Техникалық жабдықтау және жаңғырту арқылы Қазақстан Республикасының аумағындағы теледидар және радиобағдарламаларды трансляциялаудың сенімділігі мен сапасын арттыру;
      - жарықтар дабылының аялық кедергіге қатынасын кем дегенде екі есе (3 дБ) ұлғайту;
      - дыбыстық сүйемелдеу арналарын псофометриялық шудан қорғануын алып жүруде кем дегенде екі есе (3 дБ) арттыру;
      - радиотеледидарлық жабдықтардың техникалық үзіліс ұзақтығын электржабдықтау авариясы кезінде 80 пайызға төмендету;
      - радиотеледидарлық жабдықтардың техникалық үзіліс ұзақтығын антенналық-фидерлік жүйесінің авариясы кезінде 2009 жылға қарай 50 пайызға төмендету;
ұзақтығы:
      Іс-шараларды орындау бекітілген кестеге сәйкес белгіленген мерзімде жүзеге асырылатын болады; 
жөндеу және авариялық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу шығыстарын төмендету, теледидарлық және радио бағдарламаларын трансляциялаудан түсетін кірісті арттыру. сапасы:
      "Самғау" холдингі" АҚ құрамына енген компаниялар қызметтерінің тиімділігін арттыру;
      "Қазтелерадио" АҚ қызметінің тиімділігін телерадио хабар тарату жүйелерін қазіргі заманғы технологиялармен қамтамасыз ету және жаңғырту арқылы арттыру;
      шалғай жатқан ауыл халқын республикалық теледидар және радиохабар бағдарламаларымен қамтуды 0,8 пайызға ұлғайту.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына     
289-2-ҚОСЫМША      

       Ескерту. 289-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597  қаулысымен.

225 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
045 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттеріне білім беру мемлекеттік жүйенің жаңа
технологиялық енгізуге берілетін нысаналы трансферттер"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1 024 543 мың теңге (бір миллиард жиырма төрт мың бес жүз қырық үш теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 8-бабы, "2030 жылға дейінгі Қазақстанның Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : білім берудің жаңа деңгейіне кезең-кезеңімен көшу үшін жағдайлар жасау, білім беру сапасын арттыру, білім беруді ақпараттандыруды, оқушылар мен мұғалімдердің ақпараттық мәдениет қалыптастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : білім беру жүйесінің бірыңғай білім беру ақпараттық ортасын құру, әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігіне интеграциялану мақсатында Қазақстан Республикасының білім беруді ақпараттандыру жүйесін жақсарту және білім беру сапасын арттыру; жалпы орта білім беретін ұйымдарды мектептерді Интернет желісіне қосу арқылы жаһандық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу құралдарымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
п/
п

Бағдар-лама
коды

Кіші
бағдар-лама коды

Кіші бағдарлама- лардың атауы 

Бағдарла-
маны іске
асыру  жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

076

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының 
бюджеттеріне білім беру саласына
мемлекеттік
жүйенің жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқытуды енгізуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республи- калық бюджеттен
облыстық
бюджеттер-ге, Астана және Алматы қалалық
бюджет- теріне жалпы орта білім берудің мемлекет- тік жүйесіне интерак- тивтік оқыту жүйесін енгізуге арналған нысаналы ағымдағы трансферт-терді Қазақстан Республи- касы Үкіметі- нің шешіміне сәйкес аудару, Жалпы орта
білім берудің мемлекет- тік жүйесіне интерак- тивтік оқыту жүйесін енгізуді қамтама- сыз ету.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жыл
бойы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан
Республи- касы Білім және ғылым министрлі-гі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкімдері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
      *тікелей нәтиже: 2007 жылы жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету сатып алынады, сондай-ақ кем дегенде 1000 мектепке, абоненттік төлемдер жүзеге асырылатын болады, оның ішінде:
Ақмола облысы - кем дегенде 30 мектеп, Ақтөбе облысы - кем дегенде 40 мектеп, Алматы облысы - кем дегенде 85 мектеп, Атырау облысы - кем дегенде 36 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - кем дегенде 78 мектеп, Жамбыл облысы - кем дегенде 80 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - кем дегенде 40 мектеп, Қарағанды облысы - кем дегенде 84 мектеп, Қостанай облысы - кем дегенде 72 мектеп, Қызылорда облысы - кем дегенде 68 мектеп, Маңғыстау облысы - кем дегенде 18 мектеп, Павлодар облысы - кем дегенде 55 мектеп, Солтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 60 мектеп, Оңтүстік Қазақстан облысы - кем дегенде 108 мектеп, Алматы қаласы - кем дегенде 113 мектеп, Астана қаласы - кем дегенде 33 мектеп.
2007 жылы кем дегенде 307 мектепке модемдер алынып және олар ADSL жүйесіне қосылады, оның ішінде: Ақмола облысы - 15 мектеп, Алматы облысы - 30 мектеп, Атырау облысы - 36 мектеп, Шығыс Қазақстан облысы - 40 мектеп, Жамбыл облысы - 13 мектеп, Батыс Қазақстан облысы - 20 мектеп, Қостанай облысы - 20 мектеп, Қызылорда облысы - 30 мектеп, Маңғыстау облысы - 10 мектеп, Павлодар облысы - 53 мектеп, Солтүстік Қазақстан облысы - 20 мектеп, Оңтүстік Қазақстан облысы - 20 мектеп.
Кем дегенде 2000 педагог ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша оқыту курстарынан өткізілетін болады.
"Мультисервисті ақпараттық-коммуникативтік білім беру желісі" көпфункционалды жүйені құруға қажетті жабдықтар сатып алынатын болады.
      Түпкі нәтиже: 2007 жылдың 1 қыркүйегінен бастап республика мектептерінде ашық сабақтарды трансляциялау жүргізілетін болады.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жоспарланатын орташа шығысы: "Мультисервисті ақпараттық-коммуникативтік білім беру желісі" көпфункционалды жүйесін құруға қажетті жабдықтың 1 бірлігін сатып алуға 938,33 мың теңге, 1 мектепке модем сатып алуға 18,0 мың теңге, 1 мектепті ADSL жүйесіне қосуға 11,685 мың теңге, 1 айға абоненттік төлем 12,017 мың теңге, 1 педагогты оқытуға 1,227 мың теңгені құрайды.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесін енгізу.
      Сапасы: Білім беру ұйымдарын ғаламдық ақпараттық ресурстарға жоғары жылдамдықпен қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      * Республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді игеру шеңберінде іске асырылатын іс-шаралардың тізбесі, күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы   
N 1220 қаулысына        
290-ҚОСЫМША         

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2007 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 5809 мың теңге (бec миллион ceгіз жүз тоғыз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  8-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасындағы нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1678  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында білiм берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2004 жылғы 11 қарашадағы N 1180  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : салауатты өмiр салты дағдыларын қалыптастыру, жасөспiрiмдер мен жастар арасында нашақорлық пен есiрткіге тәуелдiлiктің таратылуының алдын алу, мемлекеттiк органдардың нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестегi өзара iс-қимылын нығайту.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы әлеуметтiк емдеуге бағытталған шаралар кешенiн жүзеге асыру; салауатты өмiр сүруді насихаттау, есiрткiге тәуелдi адамдарды сауықтыруға және оңалтуға бағытталған iс-шаралар өткiзу.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

104

  

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес

Жалпы бiлiм беретiн мектеп оқушыларының арасында шығарма жазу конкурсын өткізу.
Есiрткiге тәуелдi адамдарды ескерту, емдеу және оңалту саласындағы үкiметтiк емес, оның ішінде жастар бiрлестiктерiн қолдау бойынша iс-шаралар өткізу.
Педагогтар, әлеуметтiк қызметкерлер, әлеуметтiк педагогтар үшін есірткіге қарсы күрес тақырыбы бойынша оқыту циклдерiн өткізу. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: балалардың жасөспiрiмдер мен жастардың салауатты өмiр салты мен иммунитеттерін қалыптастыру.
Түпкi нәтиже: Республикадағы бiлiм беру мекемелерi оқушыларының арасындағы есiрткiге тәуелдi адамдардың санын қысқарту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республикалық бюджет қаражатын тиiмдi қолдану.
Уақтылығы: бекiтiлген жұмыс кестесiне сәйкес iс-шаралар өткiзу.
Сапасы: оқушылардың, жастардың есiрткi құралдарын пайдалану салдарынан келген нашақорлықтың залалын түсiнуi.
Есiрткi заттарын заңсыз пайдалану деңгейін төмендету және Қазақстан Республикасының 45 пайызға оқушылары мен студенттерiнің салауатты өмiр салты дағдыларын қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына    
291-ҚОСЫМША     

225 - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2007 жылға арналған
"Электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамыту"
деген 116 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 541324 мың теңге (бес жүз қырық бір миллион үш жүз жиырма төрт мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.  N 1052  Қаулысымен.
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасының "Ақпараттандыру туралы" 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметiнің "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктің дамуы мен "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамының құрылуы туралы" 2000 жылғы 4 сәуірдегi N 492  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2005-2007 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1286  қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi жою.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : нормативтiк құқықтық және әдiстемелiк базасын құру, тұрғындарға электрондық бiлiм қызмет көрсетудi құру, қалыптастыру және дамыту, тұрғындарды компьютерлiк сауаттылыққа оқыту нәтижелерiн мониторлау, ақпараттық технология және менеджмент саласында қашықтықтан және күндiзгi білім беру оқыту-консалтингі орталықтарын құру туралы жобаға дейiн жұмыс жүргiзу, ақпараттың, бiлiмнің, қызмет көрсетудің, өнiмнің бағдарламалық қамтамасыз етiлуiне жаңа экспорттық мүмкiндiктердi енгiзу; ақпараттық-коммуникациялық технология сервистерiн ұсыну, тұрғындарды ақпараттық қоғамға, сондай-ақ қашықтан оқытуға, Интернетке қосылуға жалпы мүмкiндiк алу мен тұрғындарды ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға жаппай үйрету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағдарлама
коды

Кіші
бағдарлама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

116

  

Электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамыту      

Тұрғындарға компьютерлiк білiм беру және  сертификациялау үшін қашықтан оқыту және оқытушыларды даярлау орталығын құру.
Тұрғындарға компьютерлік бiлiм беру және сертификациялау үшін қашықтан оқыту және оқытушыларды даярлау орталығына негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу.
Тұрғындарға компьютерлік білім беру және сертификациялау үшін қашықтан оқыту және оқытушыларды даярлау орталығын негізiнде тұрғындарға компьютерлік бiлiм берушi оқытушыларға тренингтік курстар өткiзу.
Тұрғындарды компьютерлік білiмге оқытуға арналған мемлекеттік және орыс тілдерiнде оқу-әдістемелiк нұсқаулықтарын әзiрлеу және тираждау.
Тұрғындарды компьютерлік білімге оқытуға арналған мемлекеттік және орыс тiлдерiнде электрондық оқу бағдарламасын әзiрлеу және тираждау.
Тұрғындардың компьютерлік білiмiн сертификациялау жүргiзуге мемлекеттiк және орыс тілдерiнде тесттер әзiрлеу.
Тыңдаушылардың мемлекеттік және орыс тiлдерінде компьютерлік білім беру курсының бағдарламалық қамтамасыз ету әзiрлеу.
Мектеп, лицей, профмектеп және колледж оқушыларын және ЖОО студенттерiн тестiлеу.
Қазақстандық бiлім беру веб-порталын құру және актуализациялауды қамтамасыз ету. 

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

 

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: тұрғындарға компьютерлiк бiлiм беру және сертификациялау үшiн қашықтан оқыту және оқытушыларды даярлау орталығын және 15 аймақтық орталықтарын құру, қазақша және орысша тiлдерiнде оқулық-әдiстемелiк пособия, электрондық оқыту бағдарлама, тест, бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу, білiм порталын құру.
Түпкi нәтиже: Қазақстан Республикасында тұрғындардың компьютерлiк бiлiм алу көрсеткiштерiн жоғары деңгейге жеткiзу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: орта есеппен алғанда жобаланған шығыс оқулық - әдiстемелер пособия - 1500 мың теңгенi, электрондық оқыту бағдарлама - 9 000 мың теңге, тест - 5 000 мың теңге, бағдарламалық қамтамасыз етудi - 3000 мың теңге әзiрлеуiне құрайды.
Уақтылығы: iс-шаралардың орындалуы бекiтiлген мерзiмдерге сай келiсiммен жүзеге асырылады.
Сапасы: Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздігiн азайту және компьютерлік білiм тұрғындардың санын алған 20%-ға дейiн ұлғайту.
Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктің азаюына септiгiн тигiзетiн компьютерлiк кластарға келушiлерге Интернет ақы ұсыну және үйрету.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады