2007 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1220 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет  кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
       355 ,  356 ,  357 ,  358 ,  359 ,  360 ,  361 ,  362 (құпия),  363 ,  364 ,  365 ,  366 ,  367 ,  368 ,  369 ,  370 ,  371 ,  372 ,  373 ,  374 ,  376 ,  377 ,  378 ,  379 ,  380 ,  381-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің 2007 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
355-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 355-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 қаулысымен.

233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Индустрия және сауда саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   2 369 741 мың теңге (екі миллиард үш жүз алпыс тоғыз миллион жеті жүз қырық бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі  Заңы ; "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы  Заңы ; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының  21-24-баптары ; "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы  Заңы ; "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы  Заңы ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы  Заңы ; "Бәсеке және монополиялық қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі  Заңы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894  қаулысы ; "Әкелінетін тауарларға кеден бажының ставкалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 14 қарашадағы N 1389  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037  қаулысы ; "Өлшем құралдарын шығару және жөндеу жөніндегі қызметті лицензиялау кезіндегі біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 7 маусымдағы N 867  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауға жататын өнімнің тізімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 тамыздағы N 1282  қаулысы ; "Мемлекеттік қызметшілерді оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  қаулысы ; "Сапа саласындағы конкурстар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 26 наурыздағы N 384  қаулысы ; "Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 қарашадағы N 1222  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйелерін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 148  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесін дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16 наурыздағы N 321  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасын, сондай-ақ олар бейнеленген материалдық объектілерді дайындау жөніндегі лицензияланатын қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 сәуірдегі N 392  қаулысы ; "Саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпарат орталығын құру және оның жұмыс істеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 11 шілдедегі№718  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   экономиканы әртараптандыру және жаңғырту негізінде елдің тұрақты дамуын, өнімнің бәсекеге қабілетті түрлерін шығару үшін жағдай жасауды және экспорттың өсуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   1) индустриялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде барынша терең технологиялық қайта бөлістер мен шикізат ресурстарын тиімді пайдалануды енгізу негізінде елдің индустриялық дамуы үшін жағдайлар жасау;
2) елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) енгізу және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру негізінде ел экономикасының дамуы үшін жағдайлар жасау;
3) ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру;
4) құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық саланы дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту және реформалау үшін жағдайлар жасау;
5) техникалық реттеуді және өлшем бірлігін дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру;
6) сауда қызметін дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде теңгермелі кеден-тарифі саясатын жүргізу мен тауарлардың импорты кезінде ішкі рынокты қорғау және ұлттық сауда режимін ырықтандыру деңгейін ұлғайту жолымен отандық өндірісті дамыту және қолдау үшін жағдайлар жасау;
7) Қазақстанның сыртқы сауда-экономикалық қатынастарын дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде сауда қызметін дамыту үшін жағдайлар жасау;
8) кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың және бәсекелестікті қорғаудың мемлекеттік саясатын, оның ішінде монополистік қызметті шектеу және жосықсыз бәсекелестіктің жолын кесу, сондай-ақ ғылыми-техникалық саладағы кәсіпкерлікті, инновациялық қызметті дамыту, ғылыми-техникалық өнімнің нарығын қалыптастыру үшін жағдайлар жасау жолымен қалыптастыру;
9) мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру, оның ішінде мемлекеттік қорғаныс тапсырысын қалыптастыру, орналастыру және орындау;
10) экономиканың шикізаттық емес секторында инвестициялар тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау;
11) өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, іскерлікті және кәсіби дағдыны шыңдауды жүзегі асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

  001


Индустрия
және сауда
саласындағы
уәкілетті
органның
қызметін
қамтамасыз
ету 
2


001

Орталық
органның
аппараты

1. Метрология және
сертификаттау,
бәсекелестікті
қорғау, тұрғын үй
құрылысы, инвес-
тицияларды қолдау,
инновациялық
даму, сауда қызметі саласында
бақылауды жүзеге
асыру.
2. Лицензиарлар-
дың функцияларын
орындау.
3. Инвестиция-
ларды мемлекеттік
қолдау жөніндегі
шараларды
жетілдіру. Қазақстан
Республикасы
Президентінің
жанындағы Шетел
инвесторлары
кеңесінің
қызметін қамтамасыз ету.
4. Шағын кәсіпкер-
лікті мемлекеттік
қолдау жөніндегі
іс-шараларды
жүргізу.
5. Республикалық
және халықаралық
деңгейдегі сауда
көрмелеріне,
жәрмеңкелерге,
семинарларға
қатысуды және
оларды өткізуді
ұйымдастыру жолымен қазақстан-
дық тауарларды
экспортқа жылжыту-
ға жәрдемдесу,
сондай-ақ отандық
тауар өндірушілер-
ді қорғау жөнін-
дегі шараларды
іске асыру.
6. Бәсекелестікті
қорғау саласын-
дағы саясатты
жетілдіру.
7. Жер қойнауын
пайдалану және
сарапшылық рәсім-
дер жобаларында
қазақстандық
қатысудың
мониторингі.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

3


002

Аумақтық
органдардың
аппараттары

1. Техникалық
реттеу және метро-
логая және бәсеке-
лестікті қорғау
саласындағы
мемлекеттік
бақылауды жүзеге
асыру. 
2. Оларды өткізу
саласында сапасы
мен қауіпсіздігін
мемлекеттік қада-
ғалауды жүзеге
асыру үшін тауар
үлгілерін сатып
алу және сынау.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

4


007

Мемлекеттік
қызметші-
лердің
біліктілі-
гін арттыру

Мынадай 4 тақырып
бойынша мемлекет-
тік қызметшілер-
дің біліктілігін
арттыру жөніндегі
қызметтерді сатып
алу:
1) монополияға
қарсы саясат шеңберінде халық-
аралық тәжірибені
зерттеу,
2) қаржылық
нарықтар,
3) бюджетті
жоспарлау,
4) мемлекеттік
сатып алуларды
ұйымдастыру және
жүргізу.
Мемлекеттік және
ағылшын тілдеріне
оқыту.
Халықаралық
деңгейдегі
сарапшы-аудиторлар
атағына мамандар-
ды оқыту және
шетелде тағылымда-
мадан өткізу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

5


009

Мемлекеттік
органдарды
материалдық
-техникалық
жарақтан-
дыру

Орталық аппарат
пен оның аумақтық
бөлімшелерін
материалдық-техни-
калық жарақтан-
дыру.
Техникалық регла-
менттер мен стан-
дарттардың мемле-
кеттік қорын,
Саудадағы техни-
калық кедергілер,
санитарлық және
фитосанитарлық
шаралар бойынша
ақпараттық орта-
лықты материалдық-
техникалық
жарақтандыру.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

6


017

Ақпараттық
жүйелердің
жұмыс
істеуін
қамтамасыз
ету және
мемлекеттік
органдарды
ақпараттық-
техникалық
қамтамасыз
ету

Техникалық құрал-
дарды, шығыс мате-
риалдарын, жинақ-
таушы және қосалқы
бөлшектерді сатып
алу;
Интернет желісіне
ену қызметтерін
сатып алу;
есептеу техника-
сының құралдарына
қызмет көрсету;
ақпараттық жүйе-
лерді және веб-
сайтты сүйемелдеу;
лицензиялық
бағдарламалық
өнімдерді сатып
алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

7


100

Шет елдегі
сауда
өкілдік-
терінің
қызметін
қамтамасыз
ету

Ресей Федерация-
сында Қазақстан
Республикасының
сыртқы сауда сала-
сындағы мүдделе-
рін білдіру,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасы мен
шетел мемлекет-
тері арасындағы
сауда-экономикалық
байланыстарды
дамытуға
жәрдемдесу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

8


101

Қазақстан-
ның Дүние-
жүзілік
сауда
ұйымына
кіруі

Қазақстанның
Дүниежүзілік сауда
ұйымына мүшелігі
мәселелері бойынша
саясатты әзірлеуде
және жүргізуде
орталық және жер-
гілікті атқарушы
органдардың
қызметін үйлестіруді
қамтамасыз ету.
Кредиторлық берешекті өтеу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
1) индустриялық-инновациялық даму мәселелері жөнінде семинар мен тренингтер жүргізу;
2) сапа менеджменті жүйесін оқыту және жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу;
3) мыналарды өткізу: кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіретін көздерді анықтау және Қазақстанның барынша қабілетті әлемнің 50 елінің қатарына кіруі үшін кедергілерді жою жөніндегі нақты шараларды әзірлеу мақсатымен халықаралық сарапшыларды тарта отырып, талдау; өңірлерде шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мәселелері бойынша семинарлар өткізу; әдістемелік құралдар мен журнал шығару; Қазақстандағы кәсіпкерлікті насихаттайтын бейне фильмдерін дайындау және оларды Қазақстанның телеарналарында орналастыру;
4) ИСО 9001:2000 Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келетін, оның ішінде, аумақтық бөлімшелерде сапа менеджментінің жүйесін қолдау және жақсарту;
5) сертификатталған сапа менеджменті жүйесін, оның ішінде аумақтық бөлімшелерде инспекциялық бақылау жүргізу;
6) мына конкурстарды өткізу: "Алтын сапа" конкурс көрмесі мен "Сапа саласындағы жетістіктері үшін" Қазақстан Республикасы Үкіметінің кемінде 120 конкурсантына сыйлығы;
7) кемінде 45 ұйымды аккредиттеу;
8) кемінде 10080 бірлік тауар үлгілерін сатып алу және оларды сынау;
9) жарнамалық-ақпараттық өнімді басу, веб-сайтқа сервистік қызмет көрсету, өңірлік және халықаралық семинарларды, Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің отырыстарын өткізу;
10) Қазақстан Республикасының Үрімші қаласындағы (Қытай) Халықаралық жалпы салааралық көрмеге қатысуы; Қазақстан Республикасының ұлттық көрмелерін және Ауғанстан мен Ресей Федерациясының (шекара маңы аудандары) іскер топтарымен кездесулер өткізу; республика өңірлеріне шетелдік сарапшыларды тарта отырып, сыртқы нарықтарға қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту және сауданы дамыту мәселелері бойынша семинарлар, тренингтер және оқу курстарын өткізу; тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын қолданудың халықаралық тәжірибелерін зерделеу, тауарларды экспортқа жылжытуға жәрдемдесу, сондай-ақ отандық тауар өндірушілердің сыртқы нарықтардағы экономикалық мүдделерін қолдау;
"Дайын отандық өнімнің үздік экспорттаушысы" және Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыйлығын беруге конкурс-көрме өткізу;
11) тауар нарықтарын зерттеу;
12) жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық қатысу бөлігінде келісім-шарт міндеттемелерінің орындалу мониторингі, оның ішінде:
- сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтерге қазақстандық қатысу бөлігіндегі жер қойнауын пайдаланушылардың келісім-шарттық міндеттемелерін орындауына мониторинг жүргізу;
- 2007 жылға арналған сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің көлемі жөніндегі мердігерлердің жыл сайынғы жұмыс бағдарламалары мен бюджеттердің, қазақстандық қатысудың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жөніндегі мердігерлер жасайтын шарттардың жобаларына сараптаманы жүзеге асыру;
- бірыңғай тізілімнің web-порталын Интернет жаһандық ақпараттық желісіне шығаруды қамтамасыз ету және оған отандық өндірушілер мен жер қойнауын пайдаланушылардың қол жеткізуін қамтамасыз ету;
13) тауар үлгілерін сатып алу, сатып алынған өнімге сынақ жүргізу;
14) жабдықпен және өлшем құралдарымен жасақталған 19 жылжымалы зертханаларды құру;
15) мемлекеттік тілге кемінде 293 мемлекеттік қызметшілерді, оның ішінде аумақтық бөлімшелердің кемінде 137 адамын оқыту;
16) кемінде 66 адамды ағылшын тіліне оқыту;
17) кемінде 53 мемлекеттік қызметшілердің, оның ішінде, аумақтық бөлімшелердің 16 адамының біліктілігін деңгейін арттыру;
18) халықаралық деңгейдегі сарапшы-аудитор атағына кемінде 10 адамды оқыту және тағылымдамадан өткізу;
19) 2006 жылы оқыған кемінде 10 адамды тағылымдамадан өткізу және оларды халықаралық деңгейдегі сарапшы-аудиторларға кандидаттардың халықаралық тізілімінде тіркеу;
20) Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру;
21) ақпараттық-техникалық және технологиялық бағдарламалық қамтамасыз ету: шығыс материалдарын, жинақтаушы және қосалқы бөлшектерді сатып алу; телекоммуникациялық қызметтерді (Интернет) сатып алу; есептеу техникасы құралдарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді сатып алу; жергілікті міндеттер мен ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу; веб-сайтты сүйемелдеу; есептеу және телекоммуникациялық қамтамасыз етуді, ұйымдастыру техникасын сатып алу; лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу;
22) кәсіби аудармашылардың қызметтерін сатып алу, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру процесі туралы телебағдарламалар мен сюжеттерді дайындау және трансляциялау; материалдарды аудару; веб-сайтты сүйемелдеу; Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен және Жұмыс тобына мүше елдермен (шамамен 40 ел) халықаралық байланыс қызметтерін, Интернетті сатып алу; өкілдік шығыстар; Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру процесі туралы телебағдарламалар мен сюжеттер шығару жөніндегі қызметтерді сатып алу.
Түпкі нәтиже: мемлекеттің мүдделерін және тұтынушыларды сапасыз өнімнен қорғауды қамтамасыз ету;
өлшеулердің барлық түрлерінің шын есебін қамтамасыз ету;
әртүрлі елдердің калибрлеу сынақ зертханалары өткізетін сынақ нәтижелерін өзара тану;
қазақстандық сертификаттарды шетелдерде тану;
ақпараттық жүйе техникасына қызмет көрсету;
электронды жеткізгіштердегі нормативтік құжаттар мен стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы ақпаратты өңдеу және тарату;
Саудадағы техникалық кедергілер, санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпараттық орталықтың ДСҰ хатшылығымен, ИСО, Халықаралық электротехникалық комиссиясымен (ХЭК), ДСҰ-ға мүше елдермен және ИСО және ХЭК халықаралық ұйымдардың стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерімен, техникалық реттеу және санитарлық және фитосанитарлық шаралар саласындағы халықаралық, өңірлік және ұлттық ұйымдармен шұғыл ақпарат алмасу жөніндегі ақпараттық жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі;
ДСҰ хатшылығымен, ИСО, ХЭК, ДСҰ-ға мүше елдермен және техникалық реттеу және санитарлық және фитосанитарлық шаралар саласындағы халықаралық, өңірлік және ұлттық ұйымдармен тұрақты байланысты ұстау үшін бірыңғай ақпараттық кеңістіктің жұмыс істеуіне арналған жағдайлар жасау;
Қазақстан бизнес қоғамдастығын қазақстандық өнімнің әлем нарығындағы бәсекеге қабілеттігін артыру үшін сауда техникалық кедергілер және санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі ДСҰ-ның келісімдеріне сәйкес консультация жүргізу және ақпаратпен қамтамасыз ету;
мемлекеттік техникалық регламенттерге талдау жүргізу және әзірлеу үшін аударылған техникалық регламенттермен және айғақ базасының стандарттарымен қамтамасыз ету;
сауда техникалық кедергілер және санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі ақпараттық орталықтың, оның ішінде ДСҰ хатшылығымен, ИСО, ХЭК, ДСҰ-ға мүше елдермен және ИСО және ХЭК халықаралық ұйымдардың стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерімен, техникалық реттеу және санитарлық және фитосанитарлық шаралар саласындағы халықаралық, өңірлік және ұлттық ұйымдармен шұғыл ақпарат алмасу жөніндегі аумақтық бөлімшелерінің қалыпты жұмыс істеуі; ДСҰ хатшылығымен, ИСО, ХЭК, ДСҰ-ға мүше елдермен және ИСО және техникалық реттеу және санитарлық және фитосанитарлық шаралар саласындағы халықаралық, өңірлік және ұлттық ұйымдармен тұрақты байланысты ұстау үшін бірыңғай ақпараттық кеңістік желісінің жұмыс істеуіне арналған жағдайлар жасау; Қазақстандағы мемлекеттік органдарға, бизнес қоғамдастығына және мүдделі тараптарға консултация жүргізу және қазақстандық өнімнің бәсекеге қабілетін арттыру, экспортқа жылжыту мен экспорт кезінде тиімді бәсекелестік үшін өнімнің сапасын және процестерін жақсарту үшін ДСҰ-ның сауда техникалық кедергілер және санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөніндегі келісімдеріне сәйкес ақпаратпен қамтамасыз ету;
Қазақстандағы кәсіпкерлікті насихаттау және шағын кәсіпкерлік субъектілері санының одан әрі өсуі үшін жағдайлар жасау.
Шағын кәсіпкерлікті қолдау саласында: жарнамалық-ақпараттық сипаттағы өнімді жинаудың, талдаудың және таратудың толықтығы; шығарылатын басылымдардың Қазақстан аумағында қолданыстағы әдістемелік, нормативтік және заңнамалық актілерге сәйкестігі.
Қазақстандық тауарларды экспортқа жылжыту саласында: отандық тауар өндірушілерінің алыс және жақын шетелдік компаниялармен тиімді келісім-шарттар және шарттар жасасуы (бұрын өткізген көрмелердің тәжірибесіне сүйене отырып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың 50%-дан астамы шетелдік компаниялармен ынтымақтасу туралы шарттар жасайтынын атап кету қажет); қазақстандық тауар өндірушілердің экспорттық жылжыту мәселелері бойынша хабардар болушылығын артыру, дайын өнім экспортындағы отандық тауар өндірушілерді ынталандыру, отандық тауар өндірушілердің экономикалық мүдделерін қорғау және сыртқы сауда дауларын реттеу.
Бәсекелестікті қорғау саласында: тауар нарықтарының шоғырлану деңгейін, 18 тауар позициясы бойынша тауар нарықтары құрылымдарының көрсеткіштерін айқындау, тауар нарығына кіру және шығу кедергілерін айқындау, бәсекелестікті қорғау саласындағы саясатты жетілдіру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу.
Жер қойнауын пайдалану және экспорттық рәсімдер жобаларындағы қазақстандық қатысу мониторингі: "Отандық тауар өндірушілер мен жер қойнауын пайдаланушылардың бірыңғай мемлекеттік тізілімі" ақпараттық жүйесіне қатысушыларды ұлғайту және 100 пайдаланушы - жер қойнауын пайдаланудың сервистік нарығының электрондық сауда-саттықтардың жасалуын қамтамасыз ету және жер қойнауын пайдаланудың сервистік нарығында электрондық сауда-саттық жасау; жер қойнауын пайдаланудың сервистік нарығында қазақстандық қатысу үлесі туралы деректерді шұғыл алуды және жүйелік проблемаларды айқындау мақсатында олардың талдамалық өңдеуін қамтамасыз ету, талдамалық және статистикалық функцияларды қосу бөлігінде жұмыс істеушілікті ұлғайту және электрондық үкіметпен одан әрі ықпалдасу. Жұмыс істеушілікті жетілдіру және ұлғайту. Мүдделі отандық өндірушілер мен жер қойнауын пайдаланушыларды тарта отырып, бірыңғай тізілімді тесттік пайдалану. Жер қойнауын пайдалану жобаларына қазақстандық қатысуды ұлғайту жөнінде кемінде 4 көшпелі облыстық семинар өткізу.
БЭҚАЖ-дың үздіксіз жұмысын, жүйенің дер кезінде енгізілуі мен пайдаланылуын қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: "Алтын Сапа" республикалық көрме жәрмеңкесінің 1 қатысушысын тартуға кететін орташа шығын 187 мың теңгені құрайды;
1 аттестациялық зерттеу жүргізуге кететін орташа шығын 24,1 мың теңгені құрайды;
бір мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік тілді оқытуға кететін орташа шығын кемінде 24 мың теңгені құрайды, ағылшын тілін оқытуға кететін орташа шығын кемінде - 23 мың теңгені құрайды;
бір мемлекеттік қызметшінің біліктілігін кететін орташа шығын кемінде 15,7 мың теңгені құрайды;
халықаралық деңгейдегі 1 сарапшы-аудиторды оқытуға және шетелде тағылымдамадан өткізуге орташа шығын кемінде 1806,4 мың теңгені құрайды;
2006 жылы оқыған халықаралық деңгейдегі сарапшы-аудиторға 1 кандидаттың тағылымдамасына кететін орташа шығын кемінде 886 мың теңгені құрайды;
аударма жұмыстарының 1 маманына кететін орташа шығын айына 83 теңгені құрайды.
Уақттылығы: техникалық тапсырмаға (ерекшелікке) және жасалған шарттарға сәйкес жүктелген функцияларды уақтылы орындау.
Сапасы: техникалық реттеудің халықаралық тәжірибесіне көшу, отандық өнімнің бәсекеге қабілеттігін артыру және оның әлемдік нарыққа ықпалдасуы үшін жағдайлар жасау;
Қазақстанның аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдарға кіруі;
жұмыстардың уақытылы орындалуы, Нормативтік құқықтық актілер мен стандарттардың мемлекеттік қоры ақпараттық жүйесінің сапалы жұмыс істеуі;
инвестициялық ахуалды жақсарту, өндірістің жаңа түрлерін және басқарудың қазіргі заманғы әдістерін игеру;
қызметтің басымды түрлерінде инвестицияларды тиімді пайдалану;
кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілік деңгейін арттыру;
мемлекеттік тілді оқыту курстарын өтуден кейін мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшетін мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 31%;
ағылшын тілін оқыту курстарынан өтуден кейін ағылшын тіліндегі құжаттармен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 9%;
біліктілікті арттыру курстарын өтуден кейін жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалатын мемлекеттік қызметшілердің үлесі - 19%.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
356-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 356-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052 қаулыларымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға кредиттер беру"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   23 800 000 мың теңге (жиырма үш миллиард сегіз жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 маусымдағы N 715  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   халықты қалың жігіне тұрғын-үйге қолжетімділігін қамтамасыз ететін тұрғын-үй құрылысын дамыту проблемаларын кешенді шешу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
- нарық тарапынан және сол сияқты сұраныс тарапынан»теңгерілген толыққанды тұрғын-үй нарығын құру;
- халықтың қалың жігі үшін ипотекалық кредит беруге және тұрғын-үй құрылыс салымдарына қолжетімділігін арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

002


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне тұрғын
үй салуға
кредиттер
беру

Облыстық бюджет-
терге, Астана және
Алматы қалалары-
ның бюджеттеріне
тұрғын үй салуға
және сатып алуға
республикалық
бюджеттен 23 800 000 мың теңге
сомасында кредит-
тік қаражаттар
аудару. Тұрғын үй
салу және сатып
алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақcтан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

             7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
- күтілетін пайдалануға енгізілетін кредиттік және/немесе сатып алынған тұрғын-үй 1,025 млн.ш. метрді құрайды;
- нарық тарапынан және сол сияқты сұраныс тарапынан да теңгерілген толыққанды тұрғын-үй нарығын құру.
Түпкілікті нәтиже:
- барлығы республика бойынша тұрғын-үй құрылысының көлемі 6,5 млн. ш. метрді құрайды;
- тұрғын-үй құрылысын дамыту проблемаларын шешу.
Қаржылық-экономикалық тиімділігі:
- инвестициялық салымдардың тиімділігін арттыру және жаңа қазақстандық сметалық нормативтер жүйесі арқылы қаржылық қаражаттардың жұмсалуын оңтайландыру;
- құрылыс қызметінен бюджетке салықтарды, оның ішінде мүлік салығын, құрылыс саласындағы қызметкерлерден табыс салығын жинауды ұлғайту;
- бір-біріне байланысты салаларда құрылыс материалдары өнеркәсібінің, электротехникалық, металлургиялық және химиялық өнеркәсібінің, сондай-ақ жаңа үйді жайластыру заттары өнімін шығаруды ұлғайту есебінен мультипликативтік әсер.
Уақтылығы:
- тұрғын үйлерді пайдалануға енгізудің жыл сайынғы өрлеу қарқыны бойынша үш жылдың ішінде тұрғын-үйдің жалпы алаңының 17,5 млн. ш. метрден астамы салынады және/немесе сатып алынады;
- 45 мыңнан астам адамға жаңа жұмыс орындарын құру;
- бастапқы тұрғын-үй нарығы және инвестициялық процесс одан әрі дамитын болады.
Сапасы:
- тұрғын-үй қорының қолайлығын жасқарту;
- қалалардың және басқа елді мекендердің сәулетті келбетін жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
357-ҚОСЫМША          

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Мырғалымсай кен орны кеніштерін жою"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1.   Құны :   249619 мың теңге (екі жүз қырық тоғыз миллион алты жүз он тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Кентаукеніштерінжою" республикалық мемлекеттік кәсіпорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 4 қарашадағы N 1488  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Кентау, Түркістан қалаларының өңірлерінде және оған іргелес жатқан 20-дан астам елді мекендерде экологиялық апаттың алдын алу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   "Глубокий" кенішінің Клетьев діңгегінен Кентау қаласының оңтүстік-батыс ауданына суағар қазбасының өткіні бойынша және Баялдыр қалдықсақтауышын тоқтату және қалпына келтіру бойынша жобаларға сәйкес жұмыстарды жүзеге асыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Мырғалымсай
кен орны
кеніштерін
жою

I. Баялдыр
қалдықсақтауышы
(1-ші кезек - 142
га). 
1. Жер жұмыстары
(29,0 га).
2. Орманды алқапты
құру (14,0 га).
II. Су ағар
қазбасы.
1. "Глубокий"
кенішінен бастап
Кентау қаласының
оңтүстік-батыс
ауданына дейін су
ағар әзірлеу (750
м. тау жынысы),
атап айтқанда: су
ағар қазбасында
темір бетон науа-
шасының құрылысы;
2. Басқа да жұмыс-
тар және шығындар,
атап айтқанда:
- Клетьев ұңғысы-
ның су ағар қазба-
сымен қатарлас
монтаждау
жұмыстары;
- қазбадағы қалдық
суды сорып шығару
үшін 3 кв. 2 сораптарын
монтаждау.
III. 1. Жер бетін
және жер асты
суларын бақылау
жөнінде өндіріс-
тік мониторингі.
2. Пайдалану
шығыстары.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже: 2007 жылы "Глубокий" кенішінен Кентау қаласының оңтүстік-батыс ауданына суағар қазбасының өткіні бойынша жобаларға сәйкес жұмыстың жалпы көлемінен 4,7%-ға сәйкес келетін көлемде жұмыс, 100% жобаны іске асыруды бастаудың барлығы орындалатын болады;
2007 жылы Баялдыр қалдықсақтауышын консервациялауды жалғастыру жөніндегі жұмыстар жоба бойынша жұмыстардың жалпы көлемінен 44,5%-ға сәйкес келетін көлемде, 100% жобаны іске асыруды бастаудың барлығы орындалатын болады.
Түпкі нәтиже: Кентау, Түркістан қалаларының өңірлеріндегі және оған іргелес жатқан 20-дан астам елді мекендердегі тұрғын үй массивіне және ауыл шаруашылығы алқаптарына улы шаңдардың түсуінің ең аз қатері.
Қаржылық-экономикалқ нәтиже: халық пен ұйымдарға зиянды өтеуге арналған бюджеттік қаражатты міндетті бөлуді талап ететін мүмкін болатын жағдайдың туындауының алдын алу.
Уақтылығы: күнтізбелік жұмыс жоспарына сәйкес.
Сапасы: ЖСҚ-ға сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
358-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 358-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052 қаулыларымен.

233-Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға
берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   30 500 000 мың теңге (отыз миллиард бес жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388 Жарлығы; "2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 8 желтоқсандағы  Заңы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықты тиісті тұру жағдайларымен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жеке тұрғын үй құрылысы аумақтарын және көп пәтерлі тұрғын үйлерді инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар   жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Облыстық
бюджеттерге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне инженерлік-
коммуника-
циялық
инфрақұры-
лымды
дамытуға
және
жайласты-
руға
берілетін
нысаналы
даму
трансферт-
тері

Облыстардың,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне жеке
тұрғын үй құрылысы
және көп пәтерлі
тұрғын үйлер үшін
инженерлік-комму-
никациялық желілерді салуға және тұрғын үйлер сатып алуға
арналған республи-
калық бюджеттің
трансферттерін
беру.
Жеке тұрғын үй
құрылысы және көп
пәтерлі тұрғын
үйлер үшін
инженерлік-комму-
никациялық
желілерді салу
және/немесе
тұрғын үйлер
сатып алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдік-
тері

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже: пайдалануға берілетін және/немесе тұрғын үйлер сатып алу есебінен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды кемінде 1870 шақырымды құрайды.
Түпкі нәтиже: жеке және көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылыс аумағына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды тарту және/немесе тұрғын үйлер сатып алу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салуға және тұрғын үйлер сатып алуға арналған болжамды шығыстар 1 шақырымға 16 млн.теңгені құрайды.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын тиімді іске асыру үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға берудің кестесіне сәйкес.
Сапасы: тұрғын үйлерді салу аумақтарының қажеттіліктеріне инженерлік-коммуникациялық объектілердің коммуналдық және басқа да қызметтерінің толық сәйкестігі;
СНжЕ-ге сәйкестігі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
359-ҚОСЫМША         

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   73020 мың теңге (жетпіс үш миллион жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегі Заңының  12-бабы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі  Заңы ; "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі  28 және   29-баптары ; "Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 1305  қаулысы ; "Мемлекет басшысы Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша қойған міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 2 наурыздағы N 43-ө  өкімі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :
республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   адамның толыққанды мекен ету және өмір қызметін қалыптастыру; құрылыс материалдары, бұйымдары және құрастырмалары өнеркәсібінің инновациялық дамуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
- болуы мүмкін бұзушылық жер сілкіністерінен сейсмикалық тәуекелді және залалды төмендету; 
- импорт алмастырушы құрылыс материалдарының, бұйымдарының, құрастырмаларының өндірістері технологияларының жаңа түрлерін алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Құрылыс
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

I. Екі өтпелі
тақырыптар бойынша
болуы мүмкін
бұзушылық жер
сілкіністерінен
сейсмикалық
тәуекелді және
залалды төмендету
саласындағы
қолданбалы ғылыми
зерттеулерді
жүргізу:
1) Қазақстанның
сейсмикалық
аудандарындағы
тұрғын үйлерді
жергілікті құрылыс
материалдарымен
(саман, қожкүл-
блоктар) жобалау,
салу және күшейту
жөніндегі нұсқама-
ларды әзірлеу;
2) Ғимараттардағы
инженерлік-сейсмо-
метрикалық қызмет
станциясы аспап-
тарына жаңғырту
жүргізу және
өлшеудің цифрлық
жүйесін енгізу.
Бір жаңа тақырып
бойынша:
төзімділігі жоғары
бетондарды және
болаттарды қолданумен қоса
қабаттары жоғары
ғимараттардың
қабырғалық
құрылымдарының
сейсмикалық
тұрақтылығын
зерттеу, сейсми-
калық өңірлер
үшін қабаттары
жоғары ғимараттар-
ды жобалау бойынша
нұсқаулар әзірлеу.
ІІ. Үш өтпелі
тақырыптар бойынша
құрылыс индустрия-
сының базасын
дамытуды ғылыми-
техникалық
қамтамасыз ету
саласындағы
қолданбалы ғылыми
зерттеулерді
жүргізу
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 13 желтоқ-
сандағы N 1305
қаулысымен бекі-
тілген Қазақстан
Республикасында
құрылыс материал-
дары, бұйымдары
мен құрастырма-
лары өнеркәсібін
дамытудың 2005-
2014 жылдарға
арналған бағдарла-
масы шеңберінде):
1) Құрылыс
материалдары
өнеркәсібінің
шикізаттық базасын
кешенді бағалауды
орындау және
зерттеу жүргізу;
2) Құрылыс
материалдарының,
бұйымдарының және
құрастырмаларының
жаңа өндірістері
үшін стандарт-
тарды, норматив-
тік-техникалық
және әдістемелік
құжаттарды әзірлеуді ғылыми-
техникалық
қамтамасыз етуді
ұйымдастыру;
3) Құрғақ құрылыс
қоспалары, бетон-
дар, ерітінділер
мен бояғыштар
үшін химиялық
қоспаларды шығару
жөніндегі кешенді
зерттеулерді және
тәжірибелік-конс-
трукторлық жұмыс-
тарды жүргізу.
ІІІ. Мемлекеттік
ғылыми-техникалық
сараптаманы
жүргізу жөніндегі
қызметтерді төлеу.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: 2005 жылы басталған 2 тақырып бойынша және 2006 жылы басталған 3 тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зертеулерді аяқтау; 1 жаңа тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді бастау.
Түпкі нәтиже: жер сілкінісінен мүмкін болатын зиянды азайту, жаңа технологиялармен және нормативтік құжаттармен құрылыс индустриясының базасын дамытуды қамтамсыз ету, тиімді, экологиялық таза құрылыс материалдарын шығаруды дамыту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізудің орташа құны 2820,0 мың теңгеден 24000,0 теңгеге дейін құрайды.
Уақтылығы: жасалатын шарттарға сәйкес жыл бойы.
Сапасы: қолданбалы ғылыми зерттеулер нәтижелері ғылыми-техникалық өнімнің халықаралық талаптармен сәйкестігі, мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220қаулысына       
360-ҚОСЫМША         

233-Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   1222492 мың теңге (бір миллиард екі жүз жиырма екі миллион төрт жүз тоқсан екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "2006-2008 жылдарға арналған әр түрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 274  қаулысы ; "Инфекцияға қарсы жаңа препараттар жасаудың кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 25 маусымдағы N 703  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың "Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы" атты 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына  жолдауы ; "Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   технологияларды және жабдықтарды жетілдіру мен өнеркәсіптің қайта өңдеу салаларында жаңа өндірістерді құруға бағытталған отандық ғылыми әзірлемелер негізінде отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілетін арттыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : халықаралық стандарттарға сәйкес келетін бәсекеге қабілетті өнімді шығару жөніндегі тәжірибелік өндірістерді ұйымдастыруды қоса алғанда, машина жасау, аспап жасау, тау-кен ісі және металлургия, химия мен фармацевтика саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Технология-
лық сипат-
тағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

I. 2 ғылыми-
техникалық бағдар-
лама бойынша
қолданбалы зерттеулер
жүргізу:
1. "2006-2008
жылдарға арналған
Әртүрлі мақсат-
тағы перспектива-
лық жаңа материал-
дарды әзірлеу";
2. "2004-2007
жылдарға арналған
Инфекцияға қарсы
жаңа препараттарды
жасау";
II. Мына салаларда
14 тақырып бойынша
қолданбалы ғылыми-
зерттеулер жүргізу:
- машина жасау:
1. "Жүк көтеруші-
лігі 125, 160
және 200 тонналық
бәсекеге қабілет-
ті, экспортқа
бағдарланған ұтқыр
бұрғылау кешенде-
рін әзірлеу және
жаңғырту, бірегей
элементтер мен
конструкциялар
өндірісінің
технологиясын
игеру";
2. "Кен орындары-
нан мұнайдың
қалдық қорын алуға
арналған әдістер-
ді, технология-
ларды және құрыл-
ғыларды әзірлеу.
САLS-технология-
ларын автоматтан-
дырған жобалау
жүйесін және
негіздерін жасау";
3. "Темір жол
цистерналарында
қатып қалған
мазутты сұйытуға
арналған ұтқыр
өнімділігі жоғары
қондырғы жасау";
4. "Базальт
жынысының ерітін-
дісін алу үшін
плазмалық электр
магниттік реактор-
ды әзірлеу, дайын-
дау және сынау";
- аспап жасау:
5. "Қазақстан
Республикасының
өнеркәсіп сала-
лары үшін техноло-
гиялық процестер-
дің жаңа әдістері
мен бақылау және
басқару құралдарын
әзірлеу";
6. "ТКӘ және оларды одан әрі
жаппай өндіру үшін
поликапиллярлық
оптика негізінде
жаңа рентгендік
аспаптардың ұқсас
үлгілеріне сертификаттық
зерттеулер
жүргізу"; 
- тау-кен ісі
және металлургия:
7. "Қазақстанның
минералдық және
техногендік шикі-
затын қайта өңдеу
жөніндегі жаңа
сирек металл өнді-
рісін жасау үшін
технологиялар
әзірлеу";
8. "Қазақстан
Республикасының
тау-кен металлур-
гиялық кешені үшін
жаңа технология-
ларды тәжірибелік-
өнеркәсіптік
сынау";
- химия және
фармацевтика:
9. "Жүннің жума
суларынан жүн
майын алудың және
ланолинді стерин
спиртін терең қайта өңдеу технологияларын әзірлеу";
10. "Минералдық
және қайталама
шикізатын
тыңайытқышқа,
пигменттерге,
сорбенттерге және
сирек металдарға
кешенді қайта
өңдеу технология-
сын әзірлеу";
11. "Практикалық
медицина және
ауыл шаруашылығы
қажеттіліктері
үшін жаңа отандық
дәрілік құралдар
мен өсімдік өсімі-
нің реттегішін
алудың әдістері
мен технологиясын
әзірлеу";
12. "Органдық-минерал-
дық тыңайытқыштар
мен өсуді ретте-
гіштерді алу";
13. "Жақсартылған
пайдалану сипатта-
малары бар оттан
қорғау жабындарын
өндіру үшін техно-
логиялық негіздер-
ді әзірлеу";
14. GМР стандарт-
тары бойынша
"Арглабин" және
"Салсоколлин"
фитопрепараттары-
ның капсулденген
нысандарының технологиясын
оңтайландыру және
тәжірибелік-өнер-
кәсіптік партиясын алу.
III. Мемлекеттік
ғылыми-техникалық
сараптама жүргізу
жөніндегі
қызметтер төлемі 

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: I бөлімнің іс шаралары бойынша:
1) жартылай өткізгіш материалдар, наноматериалдар, қорытпалар мен композициялық материалдар алу саласында ҒЗТКӘ жүргізілді;
2) жүйелік әрекет ететін инфекцияға қарсы жаңа препарат жасалды.
II бөлімнің іс-шаралары бойынша:
1) көлденең және еңістік бұрғылауды, ұңғыларға күрделі жөндеу жүргізуге мүмкіндік беретін мұнай және газ ұңғыларын бұрғылауға арналған жүк көтерушілігі 125, 160 және 200 тонналық жаңғыртылған, ұтқыр бұрғылау кешендерінің тәжірибелік үлгісінің жұмыс жобалық-конструкторлық құжаттамасы әзірленді;
2) машиналар мен тетіктерді автоматтандырған жобалау бағдарламалық кешені әзірленді. Өнеркәсіптің мұнай-газ саласы үшін САLS-технологиялары негізінде. Тік отырғызылған ұңғының негізгі діңгегінен бүйірлік қосымша діңгектерді кесуге бағдарлау үшін технологиялар мен құрылғылардың тәжірибелік үлгісі әзірленді;
3) қатып қалған мазутты сұйытуға арналған жобалық-техникалық құжаттама әзірленді және тиімділігі жоғары ұтқыр жаңа қондырғы жасалды;
4) өнімділігі жылына 1500 тонна болатын Қазақстанның базальт жынысының ерітіндісін алу үшін жаңа тиімділігі жоғары плазмалық электр магниттік реактор жасалды;
5) технологиялық процестерді басқаруды бақылау үшін жаңа өлшеу құралдарының тәжірибелік үлгілері дайындалды;
6) поликапиллярлық оптика негізінде аспаптардың сериялық үлгілерінің прототиптеріне сынау жүргізілді;
7) Борлы кен орындарының кендерін, Қаратау кварциттерін, техногендік шикізатты өндірудің, байытудың және қайта өңдеудің, таха металдар алудың технологиялық регламенттері әзірленді;
8) күрделі кендік, техногендік, кондициялық емес шикізатты өндірудің, байытудың және қайта өңдеудің жаңа процестерін өнеркәсіптік игеру үшін техникалық регламенттер әзірленді;
9) жүннің жума суларынан жүн майын алудың және ланолиннан стерин спиртін алудың әдістері жасалды;
10) өндірістер қалдықтарын пайданала отырып, егіс алаңдарын қоректік элементтердің қосымша санымен 1,4 - 1,8 есе қамтамасыз етуге, сирек металдар концентратын жанама алуға, пигменттер мен сорбенттерді алуға мүмкіндік беретін өзіндік құны төмен тиімділігі жоғары қолдануы ұзартылған күрделі-аралас тыңайытқыштарды алу технологиясы әзірленді;
11) жаңа отандық бірегей дәрмектік және өсім реттегіш субстанцияларды және препараттарды әдісі мен технологиялары, тәжірибелік-өнеркәсіптік партиялары әзірленді;
12) ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын 30-50%-ға ұлғайтуға мүмкіндік беретін табиғи шикізат және техногендік қалдықтар негізіндегі экологиялық таза органдық-минералдық тыңайытқыштар мен өсім стимуляторларын алудың технологиясы әзірленді;
13) оттан қорғаудың көбікті материалдардың технологиясы әзірленді және оның тәжірибелік партиясы мен шығарылатын өнімге техникалық құжаттама алынды;
14) GМР стандарттары бойынша "Арглабин" және "Салсоколлиннің" капсулденген нысандарын алудың технологиялық регламенті әзірленді.
Түпкі нәтиже: I бөлімнің іс-шаралары бойынша:
1) әзірленген технологиялар мыналарды алуға мүмкіндік береді:
- жартылай өткізгіш материалдарды алу үшін пайдаланатын материалдар: отандық шикізаттан 99,999 % тазалығы жоғары техникалық кремний, 99,95 % тазалығы бар силан және 1.10-5% қоспасы бар жартылай кристалды кремний;
- механикалық беріктігін және тозуға төзімділігін 2-3 есеге, ыстыққа төзімділігін 200-400 о С ұлғайтатын беткі наноқұрылымдар;
- беткі катализаторлардың каталиттік белсенділігін 2 есеге ұлғайтуға мүмкіндік беретін нанотехнологиялар;
- наноқұрылымдық аккумуляторлардың сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін 2 есеге ұлғайтуға мүмкіндік беретін технология;
- конструкциялық материалдардың қызмет ету мерзімін 2-3 есеге ұлғайтуға мүмкіндік беретін материалдар мен қорытпаларды алу технологиясы;
2) бактериялар (туберкулез, бруцеллез), вирустар (ВИЧ, В, С гепатиттері), вирустық-бактериалдық ассоциаттар туындатқан аурулардың және микроорганизмдердің антибиотикке төзімді штаммаларымен шарттасқан аурулардың деңгейін төмендету.
II бөлімнің іс-шаралары бойынша:
1) республиканың мұнай өндіру компанияларын 3500-4000 м. тереңдікке дейін бұрғылау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін шетелдік соған ұқсас құралдармен кен орындарының жағдайларына бейімделген отандық өндірістің ұтқыр бұрғылау кешендерімен жарақтандыру;
2) бәсекеге қабілетті ғылымды қажетсінетін машина жасау өнімінің жаңа буынын және САLS-технологиялары негіздерін әзірлеудің және өндірудің технологиялық негіздерін жасау және кен орындарынан алынатын мұнай өндірудің толықтығын 2-4 есеге ұлғайту;
3) темір жол цистерналарында қатып қалған мазутты сұйылту үшін өнеркәсіптік қондырғы жасау, бұл Қазақстанның темір жол кәсіпорындарындағы темір жол цистерналарының жүк айналымын ұлғайтуға мүмкіндік береді;
4) құны қолда бар базальт талшығынан 1,5 - 2 есеге төмен, тиімділігі жоғары базальт жылытқышы өндірісінің технологиясын жасау;
5) тау-кен металлургия кешенін құнды компонеттердің жоғарлауын төмендетуге және еңбек жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретін жаңа өлшем құралдарымен жарақтандыру;
6) Қазақстанда шетелдік соған ұқсас өніммен бәсекеге қабілетті қазіргі заманғы экспортқа бағдарланған өнімді шығаруды игеру;
7) Қазақстан Республикасының тау-кен-металлургиялық кешенін дамыту, металл өнімдерінің бәсекеге қабілетін арттыру, қоршаған ортаға техногендік әсер етуді төмендету;
8) Қазақстан Республикасының металлургиялық кешенінің күрделі кендік, техногендік, кондициялық емес шикізатын қайта өңдеуге тарту;
9) елдің экспорттық әлеуетін арттыратын ланолин және холестерин өндірісін ұйымдастыру;
10) калий, фосфоры бар фторенсіз тыңайытқыштар, ферроцианидті пигменттер, жартылай функционалдық сорбенттер мен сирек металдар импортынан Қазақстанның тәуелділігін 20 %-ға қысқарту;
11) шикізат ресурстарын, ғылыми-техникалық әлеуетті және меншікті өндірістік қуаттарды барынша толық пайдалану арқылы импортқа тәуелділікті төмендету;
12) органикалық-минералдық тыңайтқыштардың импортын 30 %-ға, өсім стимуляторларын 50 %-ға қысқарту;
13) металл және ағаш конструкциялар үшін оттан қорғау материалдарының, оның ішінде пайдалану және оттан қорғау сипаттамалары жақсартылған тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірісін құру;
14) GМР стандарттары бойынша "Арглабин" және "Салсоколлиннің" капсулденген нысандарын алудың қазіргі заманғы технологиясын әзірлеу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 2006-2008 жылдарға арнаған "Әртүрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламаның құны 177 592 мың теңге.
2004-2007 жылдарға арналған "Инфекцияға қарсы жаңа препараттар" ғылыми-техникалық бағдарламасының құны 578 900 мың теңге;
технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеу саласындағы жаңа 14 тақырып құны 466 000 мың теңге.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
Сапа:
1) 2006-2008 жылдарға арнаған "Әртүрлі мақсаттағы перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарлама:
қолданбалы ғылыми зертеулер жүргізу материалдардың жаңа түрлерін шығару жөніндегі технологияларды әзірлеуге ықпал етеді;
2) 2004-2007 жылдарға арналған "Инфекцияға қарсы жаңа препараттар" ғылыми-техникалық бағдарламасы:
отандық медициналық препараттар құру;
3) технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеу саласындағы жаңа 14 тақырып:
қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу республикада жаңа технологиялар мен бәсекеге қабілетті өнімді жасауға ықпал етеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
361-ҚОСЫМША          

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда   министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Стандарттау, сертификаттау, метрология және
сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   27560 мың теңге (жиырма жеті миллион бес жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының  5-бабы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі  Заңы ;»Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының  4 ,   8 және   25-баптары .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :    республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   стандарттауды реформалау және техникалық реттеудің біріңғай мемлекеттік жүйесіне сәйкестігін растау арқылы ішкі және сыртқы нарықтағы қазақстандық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайлар жасау. Республиканың эталондық базасын зерттеу және жетілдіру, өнім қауіпсіздігін бақылау үшін эталондық құралдарды пайдалану, жасалатын эталондарды пайдалана отырып салыстырып тексеру жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу, стандарттық үлгілердің жаңа түрлерін әзірлеу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   - стандарттауды дамыту үрдісін және сәйкестікті бекітуді мемлекетаралық деңгейде және ТМД мен алыс шетелдерде талдау;
- ТМД елдерінде және шет елдерде сәйкестікті бағалау және растау тетіктерін салыстырып талдау;
- өнімдердің басым топтары бойынша стандарттау және сәйкестікті бекіту бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
- кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджменті жүйесін енгізу кезінде туындайтын проблемаларды талдауды жүргізу (ОНSАS 18001) және оларды шешу жолдары;
- эталондарды жетілдіру мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізу және оларды ғылым мен өндірісте тиімді қолдануды қамтамасыз ету, эталондарды тиімді пайдалану үшін салыстырып тексеру бойынша нормативті құжаттарды әзірлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Стандарт-
тау, сертификат-
тау, метро-
логия және
сапа жүйесі
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

Үш бағыт бойынша
қолданбалы ғылыми
зерттеулерді
жүргізу:
- стандарттау
саласында қолдан-
балы ғылыми
зерттеулерді
жүргізу; кәсіптік
қауіпсіздік және
еңбекті қорғау
(бірінші кезең)
менеджменті жүйе-
лерінің саласында
қолданбалы ғылыми
зерттеулерді жүргізу;
метрология
саласында
қолданбалы ғылыми
зерттеулерді жүргізу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
стандарттау саласында:
- өнімнің 3 басымдық топтары бойынша стандарттау және сәйкестікті растау бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды әзірлеу;
кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау (бірінші кезең) менеджменті жүйелерінің саласында:
- Қазақстан кәсіпорындарында ОНSАS 18001 халықаралық стандартын енгізу бойынша ұсынымдар әзірлеу;
метрология саласында:
- жұмыс өлшем құралдары эталондарының мөлшерлерін беру жөніндегі нормативтік-әдістемелік құжаттарды әзірлеу;
- азық-түлік шикізаты мен тағам өнімдеріндегі N-нитрозаминдерді анықтау өлшемдерін орындаудың әдістемесін әзірлеу;
- стандартты үлгілердің жаңа типтерін әзірлеу;
- рН өлшемдерінің әдістемелік негіздерін әзірлеу.
Түпкілікті нәтиже:
стандарттау саласында:
- Қазақстандағы техникалық реттеу жүйесін реформалауға, техникалық регламенттерге айғақтық базасын қалыптастыруға жәрдемдесу;
Кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау (бірінші кезең) менеджменті жүйелерінің саласында:
- жұмыс орындарда кәсіптік жарақаттар санын азайтуды қамтамасыз етуге, қауіпсіз еңбекке жағдайлар жасауға тиісті кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджменті жүйелерін енгізу жөніндегі қазақстандық кәсіпорындарға жәрдемдесу;
метрология саласында:
- уақыт пен жиіліктің мемлекеттік эталондарын және жұмыс эталондарын жетілдіру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
стандарттау саласында:
- қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге кететін шығындар - 10 840 мың теңге;
кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау (бірінші кезең) менеджменті жүйелерінің саласында:
- кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау (бірінші кезең) менеджменті жүйелерінің саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге кететін шығындар - 5 420 мың теңге;
метрология саласында:
- метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуге кететін шығындар - 11 300 мың теңге.
Уақтылығы: жасаған шарттарға сәйкес жыл ішінде.
Сапасы:
стандарттау саласында:
- Стандарттау саласында жүргізілген ғылыми зертеулер есебінен өнімнің үш басымдық топтарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау (бірінші кезең) менеджменті жүйелерінің саласында:
- қазақстандық кәсіпорындарында кәсіптік қауіпсіздікті және еңбекті қорғауды арттыру;
метрология саласында:
- эталондардың өлшем бірлігін берудің нақтылығы мен сенімділігін арттыру.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына        
362-ҚОСЫМША (құпия)    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
363-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 363-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 қаулысымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                    Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Қорғас" шекарамаңы ынтымақтастығының халықаралық орталығын құру"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   5 000 000 мың теңге (бес миллиард теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасының Президентінің "Қазақстан Республикасы Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы  Жарлығы ; "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құрудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қыркүйектегі N 981  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметінің арасындағы "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық орталығын құру туралы негіздемелік келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы N 204  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасында "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының қызметін реттеу туралы келісім жасау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 шілдедегі N 680  қаулысы ; "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" акционерлік қоғамын құру және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 тамыздағы N 878  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" 2006 жылғы 30 наурыздағы N 80  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан Республикасына жеке капиталды тарту үшін қолайлы инвестициялық ахуал жасау; Қазақстан Республикасының басқа елдермен сыртқы тауар айналымын арттыру; Алматы облысының экономикалық ынтымақтастығына жәрдемдесу, Алматы облысында экономикалық өсімді ынталандыру; іргелес өңірлердің халық өмірі деңгейін жоғарлату.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   көлік-логистикалық, қаржы, сауда және туристік инфрақұрылымды дамыту объектілерін салу; отандық және шетелдік капиталды тарту үшін қолайлы инвестициялық ахуал жасау; көлік дәліздерін дамыту; сауда және туризмді кеңейтуді ынталандыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

011


"Қорғас"
шекарамаңы
ынтымақтас-
тығының
халықаралық
орталығын
құру

"Қорғас" шекара
маңы ынтымақтасты-
ғының халықаралық
орталығы"
Акционерлік
Қоғамының жарғылық
капиталын
бекітілген
техникалық-
экономикалық
негіздемелерде
көзделген мына
іс-шараларға
ұлғайту:
1. Шекара-кеден
инфрақұрылымын
салу:
бақылау-өткізу
пункті, кеден,
шекара, өрт сөндіру және
басқа да қызметтер, 100
көлік бірлігіне
арналған автопарк,
автокөлікті
тұрақты уақытша
сақтаудың тұрағы;
2. Бейне бақылауы
бар "Рубеж" жүйесі, аумақты қоршау және басқа да жұмыстар;
3. "Солтүстік"
әкімшілік-техни-
калық орталығын
жобалау және
салу, басқа да
жұмыстар;
4. Су бөлу
(кәріз), сумен
жабдықтау,
электрмен
жабдықтау, жылумен
жабдықтау, телефон
орнату;
5. Перспективалық
жолдар салу;
6. - 8.  (алынып тасталды - 2007.07.13. N 597)
9. Жаңа көпір салу;
10. - 13  (алынып тасталды - 
14. Селден қорғау
құрылыстарын салу;
15. Жағалауды
нығайтатын
құрылыстар салу.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі, "Қорғас" ШЫХО АҚ

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: бюджет қаражаты есебінен "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құруды жүзеге асыру, сондай-ақ мына жұмыс түрлері болжанады: жоба-іздену жұмыстары, аумақты қоршау құрылысы, бақылау-өткізу пункттерінің ғимараттарын, инженерлік инфрақұрылым салымдарын (сумен жабдықтау, су бөлу, жылумен жабдықтау, қуатпен жабдықтау) тұрғызу, Орталық аумағын аббаттандыру, автомобиль жолдарын қайта жаңғырту және өткіндер салу.
Түпкі нәтиже: Қазақстан Республикасына жеке капиталды тарту үшін қолайлы инвестициялық ахуал жасау; Қазақстан Республикасының басқа елдермен сыртқы тауар айналымын арттыру; сондай-ақ шекара маңы ынтымақтастығы Халықаралық орталығы аумағында да, Жаркент қаласының аумағында да жаңа өнеркәсіп кәсіпорындарын, қызмет көрсету саласының объектілерін салуды қоса алғанда, Алматы облысы экономикасын дамытудың қарқынын жеделдету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: Алматы облысының және тұтастай Қазақстан Республикасының экономикасын тиімді дамытуға, көліктік, инженерлік және туристік инфрақұрылымды дамытуға және жетілдіруге, жүк айналымын ұлғайтуға, жаңа жұмыс орындарының пайда болуына, шекара маңының аумақтарында тұратын халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға ықпал ететін болады.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің 2005 жылғы 3 қарашадағы N 368 бұйрығымен бекітілген және Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігімен келісілген "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құрудың техникалық-экономикалық негіздемесіне, сондай-ақ "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" акционерлік қоғамының жұмыс кестесіне сәйкес.
Бұл бағдарламаны толық қаржыландырмау құрылыс кестесін және "Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметінің арасындағы "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық орталығын құру туралы негіздемелік келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы N 204  қаулысына , "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысына сәйкес тұтастай жобаның бұзылуына әкеледі.
Сапа: "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы әлемдік стандарттарға сәйкес салынатын болады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
364-ҚОСЫМША         

233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
                  Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласындағы әскери қызметшілер үйлерін күрделі жөндеуден өткізуге
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   159286 мың теңге (бір жүз елу тоғыз миллион екі жүз сексен алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңы ; "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі  Заңы ; "Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 20 қаңтардағы  Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Приозерск қаласына көшірілген Қазақстан Республикасының әскери қызметшілерін және олардың отбасыларын тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Приозерск қаласына көшірілген Қазақстан Республикасының әскери қызметшілері мен олардың отбасыларына арналған тұрғын үйлерді жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Қарағанды
облысының
облыстық
бюджетіне
Приозерск
қаласындағы
әскери
қызметшілер
үйлерін
күрделі
жөндеуден
өткізуге
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Жөндеу-қалпына
келтіру жұмыстарын
жүргізу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
Қарағанды
облысының
әкімдігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: 3 тұрғын үйдің (108 пәтер) жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары орындалатын болады.
Түпкі нәтиже: Приозерск қаласына көшірілген әскери қызметшілердің 108 отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 ш. м. жөндеуге кететін шығын 22,4 теңгені құрайды.
Уақтылығы: 2007 жылғы желтоқсанға дейін жұмыс өндірісінің графигімен белгіленген мерзімде объектілерді енгізу.
Сапасы: ҚНжЕ бекітілген сай құрылыс өндірісінің технологиясына сәйкес жұмыс жүргізу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
365-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 365-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052 қаулыларымен.

233-Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Стандарттау, метрология және сертификаттау жүйесін жетілдіру"
деген 013 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   1312725 мың теңге (бір миллиард үш жүз он екі миллион жеті жүз жиырма бес мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы , "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының  6 ,   7 және   22-баптары , "Өлшем бірліктерінің бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының  5 ,   10,   13,   15 және   17-баптары , "Техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерінің депозитарийін құру және жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 2 қыркүйектегі N 926  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 2 қыркүйектегі N 926 және 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1237 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 тамыздағы N 801  қаулысы, "Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 қарашадағы N 1129  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Өмір, денсаулық және қоршаған орта үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өнімдердің қауіпсіздігіне қатысты тұтынушыларды адастыруға алып келетін іс-қимылдарды ескерту, өнімдердің бәсекеге қабілетін арттыру, сондай-ақ саудадағы техникалық тосқауылдарды жою.
Қазақстан Республикасының азаматтары мен экономикасының мүдделерін өлшемдердің дұрыс емес нәтижелерінің салдарынан қорғау және отандық және импортталатын өнімдердің, процестердің (жұмыстардың) және қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
- стандарттау, сәйкестікті растау, аккредиттеу және метрология саласындағы жұмыстардың халықаралық тәжірибесіне өту үшін мемлекеттік стандарттарды талдау және жүйелеу;
- халықаралық стандарттарға сәйкес стандарттау, сәйкестікті растау, аккредитттеу және метрология жөніндегі негізгі стандарттарды әзірлеу;
- стандарттау, метрология, сәйкестікті растау, аккредиттеу саласындағы халықаралық, өңірлік және шет елдердің ұлттық стандарттарын сатып алу;
- өнімдер мен процестер қауіпсіздігінің арнайы талаптарын регламенттейтін техникалық регламенттерді әзірлеу;
- техникалық регламенттерді сараптау;
- Техникалық-экономикалық ақпарат депозитарийінің (анықтамалардың) библиографиялық және толық мәтіндік деректер базасын енгізу арқылы жіктеуіш бойынша ақпаратты есептеуді және шұғыл алуды жетілдіру;
- Техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік жіктеуіштер тізілімін жүргізу;
- материалдық және энергетикалық ресурстардың барлық түрлерін сенімді есептеуді қамтамасыз ету;
- ауруларды диагностикалау және емдеу, еңбек жағдайының және адамдар тұрмысының қауіпсіздігін бақылау, қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау кезінде дұрыс өлшемдер нәтижелерін қамтамасыз ету;
- өнімнің халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге көмек көрсету;
- ІСО 9000, 14000, 22000, сондай-ақ ОНSАS 18001, SА 8000 сериялы халықаралық стандарттар бойынша сапа жүйесін енгізу жөнінде салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу;
- аккредиттеу туралы ұлттық органды аккредиттеу;
- сынақ зертханаларының тәжірибесіне халықаралық құжаттардың талаптарын енгізу, отандық және импортталатын өнімнің, процестер мен қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын, материалдар мен шикізаттың сәйкестігін растау кезінде сынақ нәтижелерінің сенімділігін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

013


Стандарт-
тау, метро-
логия және
сертификат-
тау жүйесін
жетілдіру

Стандарттау,
метрология, сәй-
кестікті растау,
аккредиттеу сала-
сындағы халықара-
лық, өңірлік және
ұлттық стандарт-
тарды әзірлеу
және сатып алу: 
1) Мемлекетаралық
стандарттарды
талдау және жүйелеу;
2) Мемлекеттік
стандартты әзірлеу.
- 1-ші кезең. 
Стандарттардың
бірінші редакция-
сын әзірлеу, мүдделі органдарға
келісуге тарату.
- 2-кезең.
Стандарттың түпкі
редакциясын
пысықтау және
пікірлер жиынын
жасақтау.
3) Стандарттау,
метрология,
сертификаттау
саласындағы
халықаралық,
өңірлік және ұлттық стандарт-
тарды сатып алу
және аудару.
4) Техникалық
регламенттерді
салалар бөлігінде
әзірлеу және
сараптау, оның
ішінде: Салалар
бөлігінде техника-
лық регламенттерді
әзірлеу. Салалар
бөлігінде техника-
лық регламенттер-
дің жобаларын
сараптау.
5) Техникалық-
экономикалық
ақпаратты жіктеу-
дің және кодтау-
дың жүйесін жетіл-
діру, оның ішінде:
республикадағы
қолданыстағы жік-
тегіштерді жүргізу;
Техникалық-эконо-
микалық ақпарат
депозитарийінің
(анықтамалардың)
библиографиялық
және толық мәтін-
дік деректер
қорын жүргізу;
- техникалық-
экономикалық
ақпараттың
мемлекеттік
жіктеуіштерін
қалыптастыруды,
есепке алуды,
сақтауды және
өзекті етуді
ұйымдастыру.
6) Республиканың
физикалық шама
бірліктерінің
ұлттық эталондық
базасын құру.
7) Мемлекеттік
эталондарды
сүйемелдеу және
қызмет көрсету,
оның ішінде:
мемлекеттік
эталондарға
салыстыру жүргізу;
эталондарға
қызмет көрсету;
эталондық кешен-
дерді толықтыра
жарақтандыру және
жаңғырту, білік-
тілігін арттыру
мақсатына
персоналды оқыту.
8) Әлеуметтік,
экономикалық және
саяси маңызы бар
қызмет салаларын-
да пайдаланылатын
өлшем құралдары
үшін салыстырып,
тексеру зертхана-
ларын құру және
салыстырып тексеру жұмыстарын
ұйымдастыру.
9) Өлшем құралда-
рын тексеру мен
калибрлеу нәтиже-
лерін зертханаара-
лық салыстыруды
ұйымдастыру және
оларды өткізу.
10) Астана қала-
сындағы Эталон
орталығын ұстау.
11) Халықаралық
деңгейге сәйкес
келетін өлшеу
зертханаларын
және өлшеу құрал-
дарын мемлекеттік
сынау орталығын
құру, оның ішінде:
- халықаралық
талаптарға сәйкес
өлшеу зертханала-
рын аккредиттеу
және білікті
қызметшілерді
дайындау;
- өлшеу құралдарын
мемлекеттік сынау
орталығын құру.
12) ІСО 9000,
14000, 22000,
сондай-ақ ОНSАS
18001, SА 8000
сериялы халықара-
лық стандарттар
бойынша сапа жүйе-
сін енгізу жөнін-
де салалық және
өңірлік семинарлар
(конференциялар)
өткізу.
13) Біліктілікті
арттыру мақсатында
персоналды шет
елдердің ірі метрология
институттарында
оқыту және
тағылымдамадан
өткізу.
14) Қазақстанның
ІАF және ILАС
халықаралық ұйым-
дарына кіруі
бойынша дайындық
жұмыстары:
акредиттеу жөнін-
дегі уәкілетті
органның алдын
ала бағалауы.
15) Зертханаара-
лық салыстырма
сынақтарды
жүргізуді
ұйымдастыру.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
- кемінде 100 бірлік мемлекетаралық стандарттарды талдау және жүйелеу;
- кемінде 120 бірлік мемлекеттік стандарттарды әзірлеу;
- стандарттау, метрология, сертификаттау саласында кемінде 300 халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды сатып алу;
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мәртебесінде кемінде 25 техникалық регламенттерді әзірлеу, сондай-ақ оларды халықаралық талаптарға сәйкес сараптау;
- республикада қолданыстағы ТСН-ның 12 мемлекеттік жіктеуіштерін жүргізу, Жіктеуіштер депозитарийінің деректер қорын енгізу;
- жасалған эталондардың саны кемінде 9 бірлік;
- кемінде 80 қызметкердің эталондарға қызмет көрсетуі, жасалатын эталондарды пайдалануға беру, жабдықтарға сервистік қызмет көрсету, кемінде 5 маманның халықаралық семинарларға қатысуы;
- салыстырып, тексеру зертханаларын құру және өлшем құралдары үшін салыстырып, тексеру жұмыстарын ұйымдастыру;
- кемінде 25 метрологиялық қызметтерінің өлшем құралдарының тексеру және калибрлеу нәтижелері бойынша зертханааралық салыстыруды ұйымдастыру және жүргізу;
- технологиялық жабдықтың, ғимараттың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік мүліктің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ "Сол жақ жағалау" КС 110/10-ға 10 Кв 2 ұяшықты сатып алу және орнату;
- кемінде 3 өлшеу зертханасын және халықаралық талаптарға сәйкес персоналды сертификаттау жөніндегі органды аккредиттеу, халықаралық талаптарға сәйкес кемінде 30 маманды даярлау;
- электр қауіпсіздігіне, электрлік магниттік сыйымдылыққа сынақтар жүргізу үшін мемлекеттік сынақ орталығын зертханаларын ұйымдастыру және жабдықтармен жарақтандыру;
- кемінде 2 маманды шет елдердің жетекші институттардың мамандармен тәжірибе алмасу арқылы эталондарда жұмыс істеуге оқыту;
- кемінде 3 салалық және (немесе) өңірлік семинарлар жүргізу;
- аккредиттелген туралы органды және 3 зертхананы халықаралық деңгейде акредиттеу;
- кемінде 3 зертхананы зертханааралық салыстырмалы сынақтар жүргізу.
Түпкі нәтиже: техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесін жетілдіру және дамыту, шетелдердің қажетті халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарын сатып алу, қолданыстағы мемлекеттік стандарттардың халықаралық талаптармен үйлестіру және қайта қарау жөніндегі жұмыстарды жүргізу, әзірленіп жатқан техникалық регламенттерге дәлелдемелік дерек ретінде мемлекеттік стандарттарды әзірлеу;
Техникалық реттеудің мемлекеттік заңнамалық базасын жетілдіру, шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілетін арттыруға және оның шетел мемлекеттерінің нарығына жылжытуға жәрдемдесу, инвестициялық климатты жақсартуға жәрдемдесу;
ТЭА жіктеуіштер депозитарийінің деректер қорын енгізу арқылы мемлекеттік органдар мен мүдделі тұлғаларға өзектендірілген жіктеуіштерді ұсыну;
мемлекеттік стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестірудің пайызын 60 %-ға дейін ұлғайту;
ұзындық және салмақ өлшемдерінің республикадан тыс әкетілетін санын 80%-ға қысқарту;
республиканың экономика салаларындағы өлшемдердің қолда бар түрлерінің 70% метрологиялық қажеттіліктермен қамтамасыз ету;
азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету, қоршаған ортаның және сауда-коммерциялық операциялардың жағдайын бақылау кезінде пайдаланылған өлшем құралдарын салыстырып, тексерудің кемінде 30%-ын қамту;
геометрлік шамаларды өлшеу жөніндегі метрологиялық қызметтерді зертханааралық салыстырудың кемінде 8%-ын, тығыздық пен тұтқырлық өлшемдері бойынша кемінде 10%, электрлік өлшемдер бойынша кемінде 13%-ын қамтамасыз ету;
Эталон орталығы ғимаратының барлық технологиялық жабдығының үздіксіз және апатсыз жұмыс істеуі, мамандар үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын жасау;
саудадағы техникалық кедергілерді жою мақсатында қазақстандық зертханалардың өлшем нәтижелерін халықаралық деңгейде тану;
электрлік өлшемдер саласында кәсіпорындардың сынақ базасымен қамтамасыз етілуі 90%, өнімнің қауіпсіздігі 60%;
техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты насихаттау;
- эталондардың талдауын жүргізу, эталондардың белгісіздігін есептеу, мемлекеттік эталондардың дәлдігін арттыру ұсынысымен бірге ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебін құрастыру;
қазақстандық сертификаттардың сәйкестігін халықаралық деңгейде тану үшін негіз жасау;
- зертханалардың құзыреттілігін растау;
халықаралық практикаға өту және зертханалар алынатын зерттеу нәтижелерін халықаралық деңгейде тану үшін негіздер жасау.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
1 нормативтік құжатқа талдау жүргізудің орташа құны - 71 мың теңге,
1 стандартты әзірлеудің орташа құны - 913 мың теңге,
сатып алынатын 1 нормативтік құжаттың орташа құны - 39 мың теңге,
1 техникалық регламентті әзірлеудің орташа құны - 4500 мың теңге,
1 техникалық регламентті сараптаудың орташа құны - 550 мың теңге,
1 мемлекеттік жіктеуішін өзектендірудің және енгізудің орташа құны - 476 мың теңге;
эталондарды құруға арналған шығындар, эталонның орташа құны 3 млн. теңгеден 75 млн. теңгеге дейін құрайды;
1 эталонды ұстауға арналған шығындар жылына орташа 3 877 мың теңгеге дейін;
тексеру зертханаларын құруға арналған шығындар, 1 тексеру жабдықтарының орташа құны 1 млн. теңгеден 35,0 млн. теңгеге дейін құрайды;
метрологиялық қызметтің жалпы санының кемінде 8%-ын техникалық құзыреттілігін растау;
Эталондық орталық ғимаратының 1 шаршы метрін ұстауға арналған шығынның шартты құны 17,5 мың теңгені құрайды;
бір өлшеу зертханасын акредиттеуге арналған шығындар орташа есеппен кемінде 13 000 мың теңге;
персоналды оқыту жүргізуге арналған шығын бір маманға орташа есеппен кемінде 400 мың теңге;
өлшеу құралдарын сынауға арналған шығындарды төмендету;
республиканың эталондық базасының халықаралық стандарт талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету, бір маманды оқытуға арналған орташа шығындар кемінде 16 мың теңге; 1 семинарды өткізуге арналған шығындар - 1000 мың теңге; 1 сарапшыны тартуға арналған орташа шығын 6000 мың теңге; бір мамандарды даярлауға арналған орташа шығын 571 мың теңге;
бір зертхана үшін салыстырмалық сынақ жүргізуге арналған орташа шығын 1608,7 мың теңге.
Уақтылығы:
жұмыстарды орындаудың күнтізбелік жоспарларына сәйкес.
Сапасы:
- отандық өнімдердің бәсекелестік қабілетін арттыру үшін жағдайлар жасау және оны әлемдік нарыққа ықпалдастыру;
- стандарттарды пайдаланушыларға сауалнама жүргізу, кәсіпкерлердің пікірлері, мемлекеттік стандарттарды үйлестіру деңгейі;
- техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау арқылы адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін өнімдер мен процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- әзірленетін техникалық регламенттердің халықаралық стандарттарға сәйкестігін белгілеу, мүдделі тұлғаларды ауқымды ортасын талқылау үшін тарту;
- нәтижесінде жіктеу және техникалық-экономикалық ақпараттарды кодтау жүйесінде тиімді әрекет ететін саудадағы техникалық тосқауылдарды жою;
- қажетті деңгейдегі эталондық базаны құру, өлшеудің нақтылы мен дұрыстығын арттыру, өлшеу техникасын, экономиканың өсуін және сауданың дамуын, Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға қатысуы үшін халықаралық талаптарға сәйкестігін жетілдіру;
- өлшеудің ұлттық жүйесінің халықаралық талаптарға бейімделуі;
- мемлекеттік эталондар жаңғыртатын және беретін шама бірлігінің дәлдігін арттыру, өлшеудің сенімді емес нәтижелерінен болатын экономикалық шығындарды жою;
- тұтынушылардың отандық өнімдер сапамен және қауіпсіздігімен қанағаттандыру деңгейі;
- тұтынушылардың өлшеудің дәлдігімен қанағаттандыру деңгейі;
- мамандар үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау;
- республикада халықаралық деңгейде жүзеге асырылатын өлшем бірліктерін қамтамасыз ету саласындағы жұмыс нәтижелерін тану;
- қоғамның белсенділігін арттыру, оның техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға, ДСҰ талаптарын орындауға қатысуы;
- қазақстандық сертификаттарды шет елдерге сәйкестігін тану;
- өнім қауіпсіздігін сынау және бағалау нәтижелерінің сенімділігі мен дәлдігін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
366-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 366-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052 қаулыларымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру"
деген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   902951 мың теңге (тоғыз жүз екі миллион тоғыз жүз елу бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегі Заңының  12-бабы ; "Өрт қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Заңының  6-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының  28 және   29-баптары ; "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының  8-бабы ;»"Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері шеңберіндегі келісімдер мен ғылыми-техникалық ынтымақтастықты іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1992 жылғы 22 маусымдағы N 540  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 27 қаңтардағы N 67  қаулысы ; "Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы  мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі кейбір мәселелер" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 16 маусымдағы N 557  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   құрылыс саласын халықаралық талаптарға жауап беретін сәулет, қала құрылысы мен құрылыс саласындағы қазіргі заманғы мемлекеттік нормативтермен қамтамасыз ету, Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі кезіндегі техникалық кедергілерді жою, экономиканың базалық салаларының объектілерін салу үшін жобалаудың нормативтік базасын жаңарту және жетілдіру, сондай-ақ мемлекет бюджеті есебінен салынатын әлеуметтік инфрақұрылымның негізгі объектілерін салу үшін типтік жобалармен қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : сәулет, қала құрылысы мен құрылыс саласында мемлекеттік нормативтерді, сондай-ақ үдемелі материалдарды, инженерлік жабдықтарды және тұрғын үй-азаматтық және өнеркәсіптік құрылыстағы технологияларды пайдалана отырып, жобалық ұсыныстар, техникалық шешімдер әзірлеу және қайта өңдеу;
біздің заңнамалық базамызға бейімделген Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің өзара мүдделерін көрсететін объектілерді жобалау және құрылысы үшін нормалардың талаптарымен үйлестірілген мемлекетқаралық нормалар мен ережелерді, стандарттарды сатып алу;
құрылыс саласын мемлекеттік тілдегі мемлекеттік нормативтермен қамтамасыз ету;
тұрақтылық, беріктік, жарылыс-өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі, отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеуді қамтамасыз ету проблемалары бойынша іздестіру, жобалау, салу үшін жалпы техникалық нормативтік құжаттар базасын қалыптастыру; сметалық-нормативтік құжаттамаларды жетілдіру және сметалық нормалардың нормативтік базасын кеңейту;
сәулет және қала құрылысы саласында мемлекеттік нормативтерді әзірлеу және қайта өңдеу; үлгілік жобаларды әзірлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі   іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Сәулет, қала
құрылысы
және құрылыс
қызметі
саласындағы
нормативтік
-техникалық
құжаттарды
жетілдіру

I. Республикалық
деңгейде жобалық-
іздену, құрастыр-
малық және техно-
логиялық жұмыстар.
1. Қазақстан
Республикасының
сметалық-норматив-
тік базасы, құрылыс саласын-
дағы экономикалық
нормативтер мен
әдіснама:
1.1. ғимараттар
мен имараттарды
салуға арналған
прейскуранттар (5
жинақ);
1.2. іске қосу
жұмыстарының
арналған бағамдар
(3 жинақ);
1.3. құрылыс үшін
жобалық жұмыстар-
ға арналған жинақ
- 1 жинақ (7 бөлім);
1.4. ірілетілген
сметалық нормалар-
дың жинақтары (9
жинақ);
1.5. материалдар-
ға, бұйымдар мен
құрастырмаларға
арналған сметалық
бағалар жиынтығына
толықтырулар мен
өзгерістер
әзірлеу;
1.6. құрылыс және
монтаж жұмыстарына
арналған СНжР
жинақтарына
толықтырулар мен
өзгерістер
әзірлеу;
1.7.»"SANA-2001"
бағдарламалық
қамтамасыз етуді
кеңейту және
толықтыру;
2. Сәулет-қала
құрылысы қызметін
реттеу үшін
нормативтік-құқық-
тық құжаттама
жасау:
2.1.»"Қала құрылыс
жобаларын әзірлеу,
келісу, бекіту
және құрамы
туралы нұсқаулық"
ҚР ҚНмЕ қайта
өңдеу";
2.2. "Жалпы білім
беретін мектептер
мен мектеп-
интернаттар 50-86
ВСН қайта өңдеу;
2.3. "жеке тұрғын
үйлерді салуға
арналған жобалық
құжаттаманы
әзірлеу, бекіту
және құрамы
туралы нұсқаулық»
ҚНмЕ қайта өңдеу;
2.4. "Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік қала
құрылысы кадастрын
жасау және енгізу
жөніндегі әдісте-
мелік нұсқаулар"
1.05-01-2003 ҚР
РДС қайта өңдеу;
2.5. "Республика-
лық деңгейдегі
Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік қала
құрылысы кадастрын
жасау және енгізу-
дің техникалық
жобасын" салуда
басшылыққа алатын
құжатты әзірлеу;
2.6. "Облыстық
деңгейдегі Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік қала
құрылысы кадастрын
жасау және енгізу-
дің үлгілік техни-
калық жобасын"
салуда басшылыққа
алатын құжатты
әзірлеу;
2.7. "Базалық
деңгейдегі
Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік қала
құрылысы кадастрын
жасау және енгізу-
дің үлгілік техни-
калық жобасын"
салуда басшылыққа
алатын құжатты
әзірлеу;
2.8. "Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік қала
құрылысы кадастрын
жасау және енгізу-
дің құнын белгілеу
тәртібін" салуда
басшылыққа алатын
құжатты әзірлеу;
3. Мына үлгілік
жобаларды әзірлеу:
3.1. 1В және III
А, III В және IV
Г қарапайым
геологиялық
жағдайлары бар
климатикалық
аудандарда, жоғары
сейсмикалық
белсенділігі 7
балл климатикалық
аудандарда II В
және III В, IV А
және IV Г "300
оқушыға арналған
орта мектеп"
үлгілік жобасын
әзірлеу;
3.2. 1 В және III
А, III В және IV
Г қарапайым геоло-
гиялық жағдайлары
бар климатикалық
аудандарда, жоғары
сейсмикалық
белсенділігі 7
балл климатикалық
аудандарда II В
және III В, IV А
және IV Г "600
оқушыға арналған
орта мектеп"
үлгілік жобасын
әзірлеу;
3.3. 1 В және III
А, III В және IV
Г қарапайым геоло-
гиялық жағдайлары
бар климатикалық
аудандарда, жоғары
сейсмикалық
белсенділігі 7
балл климатикалық
аудандарда II В
және III В, IV А
және IV Г»900
оқушыға арналған
орта мектеп»
үлгілік жобасын
әзірлеу;
3.4. І В және ІІ
А, ІҮ А және ІҮ Г
қарапайым геоло-
гиялық жағдайлары
бар климаттық
аудандарда;
сейсмикалық
белсенділігі 7
балл және одан
жоғары І В, ІІ В
және ІІІ В, ІҮ А
және ІҮ Г климат-
тық аудандарында
75 адамға арналған
аудандық және
қалалық ішкі істер
бөлімдерінің
(АІІБ, ҚІІБ және
ЖІІБ, ІІД, КІІД)
ғимараттары
үлгілік жобаларын
әзірлеу.
3.5. ІВ және ІІА,
ІҮА және ІҮГ
қарапайым геоло-
гиялық жағдайлары
бар климаттық
аудандарда;
сейсмикалық
белсенділігі 7
балл және одан
жоғары І В, ІІ В
және ІІІ В, ІҮ А
және ІҮ Г климат-
тық аудандарында
150 адамға арнал-
ған аудандық және
қалалық ішкі істер
бөлімдерінің
(АІІБ, ҚІІБ және
ЖІІБ, ІІД, КІІД)
ғимараттары үлгілік жобаларын
әзірлеу.
3.6. ІВ және IIА,
ІҮА және ІҮГ
қарапайым геоло-
гиялық жағдайлары
бар климаттық
аудандарда;
сейсмикалық
белсенділігі 7
балл және одан
жоғары ІВ, ІІВ
және ІІІВ, ІҮА
және ІҮГ климат-
тық аудандарында
470 адамға арнал-
ған аудандық және
қалалық ішкі істер
бөлімдерінің
(АІІБ, ҚІІБ және
ЖІІБ, ІІД, КІІД)
ғимараттары үлгілік жобаларын
әзірлеу.
3.7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша денсаулық сақтау объектілерінің үлгі жобаларын әзірлеу (2008 жылдың I жарты жылдығында аяқталады).
4. Ілгерінді
материалдарды,
инженерлік жабдық-
тар мен техноло-
гияларды азаматтық
тұрғын үй мен
өнеркәсіп құрылы-
сында пайдалана отырып, норматив-
тік құжаттарды,
жобалық ұсыныстар
мен техникалық
шешімдерді
әзірлеу: 
- мына ауысатын
тақырыптар
бойынша:
4.1. "Құрылыс үшін
инженерлік-геоло-
гиялық іздестіру.
Жұмыстардың өнді-
рісіне техникалық
талаптар" ҚР СН;
4.2. "Топырақты
құрылыс материал-
дарын іздестіру.
Жұмыстардың
орындалуының
жалпы ережесі" ҚР
СН;
4.3. "Карметком-
бинат табақты
металл қорытпасы-
нан жалпақ және
гофрирленген
қабырғалары бар
үнемді дәнекерлен-
ген екі таврлы
бағандарды дайын-
дауға техникалық
шарттар. Жалпы талаптар." ҚР СТ;
4.4. "Тұрғын үй ғимараты" ҚНмЕ-ға көмекші құрал;
- жаңа тақырыптар бойынша;
4.5. "Жылу
желілері" МСН-ге
ережелер жиынтығы;
4.6. "Гидротехни-
калық құрылыс
Жобалаудың негізгі
ережелері"
2.06.01-86 ҚНмЕ
қайта өңдеу;
4.7. "Топырақ
материалдарынан
бөгеттер" 2.06.05
-84*ҚНмЕ қайта
өңдеу;
4.8. "Бетон және
темір бетонды
бөгеттер"
2.06.06.-85 ҚНмЕ
қайта өндеу.
5. Техникалық
қауіпсіздік бойынша норматив-
тік құжаттарды
әзірлеу:
5.1. "Құрылыс
алаңдарын электр-
лік жарақтанды-
руды жобалау
жөніндегі
нұсқаулық";
5.2. "Құрылыс-
монтаждық ұйымдар-
дың тұрмыстық
ғимараттар мен
үй-жайларын жобалау жөніндегі
нұсқаулық";
5.3. "Асбестоце-
ментті бұйымдар
өнеркәсібінде
техника қауіпсіз-
дігі және өндіріс-
тік санитария
ережесі";
5.4. "Бояу цехтары, зауыттар
мен металл құрас-
тырмаларын дайын-
дау жөніндегі
кәсіпорындар үшін
қауіпсіздік
техникасы, өрт
қауіпсіздігі мен
өндірістік санитария ереже-
лері мен
нормалары";
5.5. "Рудалық
емес құрылыс
материалдары
өнеркәсібіндегі
техникалық
қауіпсіздік және
өндірістік
санитария
ережесі";
5.6. "Құрылыс
материалдары
өнеркәсібіндегі
(1-бөлім) техникалық
қауіпсіздік және
өндірістік
санитария
ережесі";
5.7. "Жылу
оқшаулағыш
материалдар
өнеркәсібіндегі
техникалық қауіп-
сіздік және өнді-
рістік санитария".
ІІ. МНТКС Жоспары
бойынша айқындала-
тын мемлекетаралық
нормативтік-техни-
калық құжаттарды
сатып алу

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі, Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер комитеті.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
1. Сметалық-нормативтік құжаттардың 20 жинағын (іс-шаралар жоспарының 6-тармағы бойынша) әзірлеуді (қайта өңдеуді) аяқтау,»"SАNA-2001" бағдарламалық қамтамасыз етуді кеңейту және толықтыру;
2. Сәулет қала құрылысы қызметін реттеу саласында 8 нормативтік құжатты әзірлеуді (қайта өңдеуді) аяқтау;
3. 2007 жылы жұмыстың жалпы көлемінен 50% орындаумен қоса (2008 жылы жұмыс көлемінің қалған 50% аяқтай отырып) 12 үлгілік жобаларды әзірлеуді аяқтау және 12 үлгілік жобаларды әзірлеуді бастау.
4. 6 нормативтік-техникалық құжатты және Қазақстан Республикасының ҚНмЕ бір оқу құралын әзірлеуді аяқтау және 2007 жылы жұмыстың жалпы көлемінің 70% орындаумен қоса (2008 жылы жұмыс көлемінің қалғанын 30% орындаумен қоса) бір тұрғын үй азаматтық және өнеркәсіп құрылысындағы жинақ ережелерін әзірлеуді бастау;
5. Техникалық қауіпсіздік жөнінде 7 нормативтік құжатты әзірлеуді аяқтау.
6. Кемінде 3 мемлекетаралық нормативтік-техникалық құжатты сатып алу.
7. Денсаулық сақтау объектілерінің кемінде 15 үлгі жобасын әзірлеу (2008 жылдың 1 жарты жылдығында аяқталады).
Түпкі нәтиже: дамыған елдердің техникалық регламенттеріне сәйкес келетін құрылыстың мемлекеттік нормативтерін қолданысқа енгізу, қазіргі заман талаптарына жауап беретін және сауда-экономикалық қарым-қатынастарда кедергілерді қоспағанда республиканың құрылыс кешенін мемлекетаралық нормалары мен стандарттарымен қамтамасыз ету, әлеуметтік инфрақұрылымның көпшілік объектілерінің жобалауына және құрылысына объективті шығындар мен негізсіз шығыстардың болдырмау деңгейін төмендету мәселелері бойынша мемлекеттің және халықтың мүдделерін қорғауды болжайтын типтік жобалардың жаңа буынын әзірлеу.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір нормативтік-техникалық құжатты әзірлеудің орташа құны 500,0 мың теңгеден 3300,0 мың теңгеге дейін, үлгілік жобаны әзірлеудің орташа құны: аудандық және қалалық ішкі істер бөлімдері үшін ғимараттар - 6815,0 мың теңге; білім беру объектілері - 13170,9 мың теңге; денсаулық сақтау объектілері - 50463 мың теңге.
Уақтылығы: 2007 жылға арналған тақырыптық жоспарға сәйкес.
Сапасы: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс және коммуналдық-тұрғын үй шаруашылық істері комитеті ғылыми-техникалық кеңесінің нормативтік құжаттарды мақұлдауы және бекітуі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
367-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 367-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.  N 1052 қаулысымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Теміртау қаласындағы индустриялық парктің инфрақұрылымын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері" деген 015 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   163000 мың теңге (бір жүз алпыс үш миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының  21,   24,   27-баптары ; "Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау мен дамыту жөніндегі жоспарларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысының 9-тармағы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік   бағдарламаның мақсаты :   Теміртау қаласындағы "Металлургия" кластерінің шеңберінде металлургия және металл өңдеудегі жаңа өндірістерді ұйымдастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   индустриялық аймақты құру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015


Қарағанды
облысының
облыстық
бюджетіне
Теміртау
қаласындағы
индустрия-
лық парктің
инфрақұры-
лымын салу-
ға беріле-
тін нысана-
лы даму
трансферт-
тері

Теміртау қаласын-
да индустриялық
парк инфрақұрылы-
мының құрылысына
жобалау-сметалық
құжаттамаларды
әзірлеуді аяқтау.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
Қарағанды
облысының
әкімдігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже: Теміртау қаласында индустриялық парктің инфрақұрылымын салу жобасы бойынша мемлекеттік сараптамадан өткен, белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы.
Түпкі нәтиже: жаңа өндірстерді ұйымдастыру; өнеркәсіптің өңдеуші салаларын дамыту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: индустриялық аймақ инфрақұрылымын салу; жаңа жұмыс орындарын құру.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы: металлургиядағы және машина жасаудағы бәсекелестікті арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
368-ҚОСЫМША         

233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Жаңа технологияларды құру және дамыту"
деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   130000 мың теңге (бір жүз отыз миллион теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ;
Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан жедел экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңғыру жолында" 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентінің "Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы" 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына  жолдауы ; "Отандық, өңірлік және жаһандық нарықтардың қажеттіліктеріне бағытталған зерттеулерді жүргізудің, орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада республикада дамытылуы мүмкін тауарлар мен қызметтер өндірісін айқындаудың 2007-2008 жылдарға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 мамырдағы N 487  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : өндірісі Қазақстанда құру үшін перспективалық болатын өңдеу өнеркәсібі салаларының өнімін айқындау мақсатында зерттеулер жүргізу.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   кейбір өңдеуші өнеркәсіп салаларында бірқатар өнімдердің маркетингі бойынша ақпаратты талдау және жинап, қорыту; отандық өндірісті дамытудың барынша перспективалық бағыттарын айқындау бойынша ұсынымдар дайындау;
шикізаттық емес тауарлардың экспорты, жалдамалы тұрғын үй нарығын, кәсіпкерлікті қолдау және дамытуды ынталандыру жөнінде ұсыныстар дайындау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар   жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Жаңа
технология-
ларды құру
және дамыту

Мына бағыттар
бойынша негізгі
міндеттерді
орындау:
1. Қазақстан
Республикасында
құрылыс металл
құрастырмалары
өндірісін дамыту-
дың перспектива-
ларын зерттеу.
2. Қабырғалық
құрылыс материал-
дары өндірісін
дамытудың перспек-
тивалық бағыттарын
талдау.
3. Цементтің әртүрлі маркала-
рына ішкі және
өңірлік сұранысты
зерттеу.
4. Шикізаттық емес
тауарлар мен
қызметтердің,
экспортын дамыту
әлеуетін,
сондай-ақ қазақс-
тандық шикізаттық
емес тауарлары мен
қызметтерді өткі-
зудің әлеуетті
нарықтарын және
қазақстандық
кәсіпкерлердің
шетелдерде инвес-
тицияларды жүзеге
асыруын айқындау.
5. Жаһандануға,
Қазақстанның
ДСҰ-ға кіруіне
жалпы тұтастай
әлемдік үрдіс
жағдайында шағын
кәсіпкерлікті
дамытуды мемлекет-
тік қолдаудың
тетіктерін айқындау.
6. Экономика сала-
ларын техникалық
зерттеу.
7. Қашықтықтан
басқарылатын ұшу
аппараттарына
(ҚБҰА) қажетті-
лікті зерттеу.
8. Байланыстың аса
жаңа жүйелерінде
отандық құрылым-
дарға қажеттілік-
терді зерттеу.
9. Қазақстанның
ірі елді мекенде-
рінде жалдамалы
тұрғын үйі нарығы-
ның әлеуетін
бағалау.
10. Ауыл шаруашы-
лығы және тамақ
өнеркәсібі өндірі-
сі саласында
биотехнологиялық
өнім (трансген-
дікті қоспағанда)
нарығының әлеуетін
айқындау.
11. Олардың өнді-
рістерін Астана қ.
индустриялық айма-
ғында орналастыру
үшін құрылыс мате-
риалдары саласының
өнімдерін зерттеу.
12. Орындалған
жұмыстар туралы
есептерге
сараптама жүргізу.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: бірқатар өнімдер мен өңдеуші өнеркәсіптің кейбір салаларын маркетингтік зерттеулер жүргізу бойынша, құрылыс индустриясы бойынша, биотехнологиялық өнім, шағын және орта кәсіпкерлік мәселелері бойынша, шикізаттық емес тауарлардың экспорты бойынша, ҚБҰА бойынша, Қазақстанда аса жаңа байланыс жүйелерін дамыту бойынша, Астана қ. индустриялық аймақ бойынша кемінде 12 талдамалық есеп дайындау.
Түпкі нәтиже: Қазақстан Республикасының өңдеуші өнеркәсібі салаларын зерттеу нәтижелерімен қамтамасыз ету. Қаржылық-экономикалық нәтиже: орташа есеппен 1 есепке кететін шығын 10,83 млн. теңге, бұл ретте экономикалық тиімділік салаларды технологиялық дамытудың нақты жобалары/ бағдарламаларының зерттеу нәтижелері негізінде енгізілген түрінде.
Уақтылығы: жасалған шарттардың техникалық тапсырмаларына сәйкес.
Сапасы: орындалған талдамалық зерттеулерді орындалған жұмыстың сапасы туралы қорытынды беру үшін үшінші тарапқа жіберу, сондай-ақ жаңа өндірістерді құру және бар өндірістерді әртараптандыру үшін мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлердің зерттеу нәтижелерін қолдауы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
369-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 369-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 , 2007.11.06.  N 1052 қаулыларымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру"
деген 017 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 204840000 мың теңге (екі жүз төрт миллиард сегіз жүз қырық миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық саясаты шеңберінде ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін одан әрі арттыру жөніндегі шаралар туралы" 2006 жылғы 16 наурыздағы N 65  Жарлығы ;»"Қазақстанның Даму Банкі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуірдегі Заңы;»"Қазақстанның инвестициялық қоры туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі  Заңы ;»"Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 23 наурыздағы  Заңы ;»"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 26 сәуірдегі N 665  қаулысы ;»"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 тамыздағы N 862  қаулысы ;»"Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жеделдетілген шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 мамырдағы N 450  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыруға бағытталған ғылыми-инновациялық қызметті институционалдық қамтамасыз етуді дамыту жөніндегі кезек күттірмейтін шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 1 тамыздағы N 775  қаулысы ;»"Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 16 наурыздағы N 65 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 сәуірдегі N 286  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   даму институттарын тиімді корпоративтік басқару жолымен инновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
- индустриялық-инновациялық даму саласындағы мамандандырылған кеңестің ұсынымдары негізінде Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясының, мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың ережелерін ескере отырып, институттардың стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуін қамтамасыз ету;
- даму институттарының корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибені енгізуі.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017 


"Қазына"
орнықты даму қоры"
АҚ-ның
жарғылық
капиталын
қалыптас-
тыру 

"Қазына" орнықты
даму қоры" АҚ-ның
жарғылық капиталын
ұлғайту:
1) Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен қабыл-
данған қаражатты
бөлу туралы шешім
негізінде даму
институттарының
жарғылық капитал-
дарын және/немесе
оларды кредит-
теуді ұлғайту үшін:
- инвестициялық
жобаларды кредит-
теуді және лизинг-
тік компанияларды
капиталдандыруды
қамтамасыз ету;
Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік-эконо-
микалық дамуын
қамтамасыз ету
жөніндегі бірінші
кезектегі
іс-қимылдар
жоспарына сәйкес
іс-шараларды
жүзеге асыру;
- инвестиция-
ланатын компания-
лардың жарғылық
капиталында
бақыланбайтын
үлестік қатысу
жолымен иннова-
цияларды құру
және енгізу;
жоғары техноло-
гиялық start-uр
компанияларды
сатып алу;
инновацияларды
құру мен енгізуді
қаржыландыруды
жүзеге асыратын
инновациялық
қорлар мен
инвестициялық
қорлардың жарғылық
капиталына
бақыланбайтын
қатысу;
тәжірибелік-
конструкторлық
жұмыстарды
қаржыландыру;
инновациялық
инфрақұрылымды
дамыту;
- микрокредиттеу
желісін дамыту
және шағын
кәсіпкерлік
субъектілерінің
кредиттеріне
кепілдік беру;
шағын кәсіпкерлік
субъектілерін,
оның ішінде
қаражатты екінші
деңгейдегі банктерде негіз-
делген орналастыру
бағдарламасы
бойынша жобалық
қаржыландыру;
2) Қазақстан
Республикасы үшін
өзекті бағыттар
бойынша зерттеулер
жүргізу;
3) "Қазына" орнықты даму
қоры" АҚ-ның
қызметін қамтама-
сыз ету;
4) Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің акті-
лерін, "Қазына"
орнықты даму қоры"
АҚ-ның және даму
институттарының
алдына қойылған
мақсаттар мен
міндеттерді
орындау мақсатында
басқа да
іс-шараларды
қаржыландыру;
5) Қорлар қоры
қағидаты бойынша
"Kazyna Capital
Management" АҚ
құру;
6) "Әлеуметтік
инновациялық
технологиялар" АҚ
құру үшін;
7) Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік-эконо-
микалық дамуын
қамтамасыз ету
жөніндегі бірінші
кезектегі
іс-қимылдар
жоспарына сәйкес
іс-шараларды іске
асыру мақсатында
еншілес ұйым құру;
8)»"Астана-Финанс"
АҚ акцияларының
мемлекеттік
пакетін "Қазына"
орнықты даму
қоры" АҚ жарғылық
капиталын төлеуге
беруге байланысты
пайда болған
міндеттемелерді
орындау.

Қаңтар-наурыз 
 
 
    Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
- экономикаға кредит беру көлемдерінің өсуі, өңірлік және салалық кредит беру лимиттерінің және 1 қарызгерге тәуекел бойынша лимиттерін арттыру;
- Қазақстанның Даму Банкінің кредиттік ресурстар құнын төмендетуді қамтамасыз ету;
- инновациялық инфрақұрылымдарды дамытуға қатысу;
- перспективтік компаниялар жобаларын инвестициялау және инвестициялар тарту;
- экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жеке сектордың бастамаларына қаржылық қолдау көрсету;
- шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін кредиттердің қолжетімділігін қамтамасыз ету;
- қазақстандық тауарлар мен қызметтердің әлем нарықтарына жылжыту үшін жағдайлар жасау;
- Kazyna Capital Management" АҚ құру;
- "Әлеуметтік инновациялық технологиялар" АҚ құру;
(Осы толықтырулар мен өзгерістер Республикалық бюджет комиссиясының 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 4 және 2007 жылғы 14 мамырдағы N 6 хаттамаларына сәйкес енгізіліп отыр)
- Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарына сәйкес іс-шараларды іске асыру мақсатында еншілес ұйым құру";
- "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-та "Астана-Финанс" АҚ акцияларының шектеуші пакетін сақтау.
Түпкі нәтиже:
- Қазақстанның Даму Банкі тұрақтылығын қамтамасыз ету;
- экономиканы ауқымды кредиттеу;
- инновациялық инфрақұрылымды дамыту;
- әлем бойынша жоғары технологиялық компанияларды сатып алуға қатысу;
- түпкі өнімнің экспортына бағытталған өндірісті дамыту;
- шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту;
- Қазақстан Республикасының инвестициялық тартымдылығын арттыру;
- экономиканың барлық секторларында инвестициялық және инновациялық белсенділігін арттыру және ынталандыру.
Уақтылығы: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.
Сапасы: шикізаттық емес секторларды дамытуға бағытталған өндірістің көлемін ұлғайтумен қоса ел экономикасы құрылымын әртараптандыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
370-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 370-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.02.12.  N 97 , 2007.07.13.  N 597 қаулыларымен.

233  Қазақстан Республикасы   Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігіне "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға бөлінетін нысаналы даму трансферттері"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   2970546 мың теңге (екі миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион бес жүз қырық алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" 2005 жылғы 6 шілдедегі N 1605  Жарлығы ; "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағын құру жөніндегі шұғыл шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 шілдедегі 770  қаулысы ; "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына қол жеткізу үшін қажетті тауарлардың номенклатурасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 қарашадағы N 1151  қаулысы ; "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 279  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 мамырдағы N 439  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның   мақсаты :   тоқыма өнеркәсібін дамыту, Қазақстан Республикасы экономикасының әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне енуін жандандыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның   міндеттері :   инфрақұрылымдарды құру және 15 жаңа иіру, тоқу және тігу өндірісін, дайын бұйымдар өндірісін салу үшін тоқыма секторына инвесторлар тарту жөнінде қолайлы инвестициялық ахуал жасау; дайын тоқыма өнімін өндіру үшін әлемдік брендтерді тарту; тиімділігі жоғары өндірістерді құру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


"Оңтүстік"
арнайы
экономика-
лық аймағының
инфрақұры-
лымын
дамыту

1. Сумен жабдықтау
құрылысына нысана-
лы трансферттер
аудару (диаметрі
600 мм., ұзындығы
7 км. 2 тін);
құбыр коллекторын
салуға нысаналы
трансферттер
аудару;
(диаметрі 800
мм., ұзындығы 7
км.);
220/10 кВ және
кіріс-шығысы
Вл-220 кл КС салу;
Оңтүстік» арнайы
экономикалық
аймағына кіреберіс
темір жолын салу;
кіреберіс автомо-
биль жолын және
Бадам өзеннен
арқылы автомобиль
көпірін салу;
Кеден үшін қосымша
құрылыстар салу
(бақылау өткізу
пункті, таразы,
бақылау алаңы және
аспа).
2. Ауыл шаруашы-
лығы өндірісінің
шығындарын өтеуге
нысаналы транс-
ферттер аудару.

Қаңтар -желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Өнеркәсіп және ғылыми-техникалық дамыту комитеті, Оңтүстiк Қазақстан облысының әкiмдiгi

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
Әкелме инженерлік-коммуникациялық желілерді (сумен жабдықтау және құбыр, электрмен жабдықтау, газ құбыры, телефон орнату), кіреберіс темір жолдарын, автомобиль жолдарын және Бадам өзені арқылы автомобиль көпірін, кеден үшін қосымша құрылыстар (бақылау өткізу пункті, таразы, бақылау алаңы) салу.
Түпкілікті нәтиже:
"Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту, қазіргі заманғы жоғары технологиялық кәсіпорындарды салу, отандық экономиканың тоқыма және тігін өнімі импортына тәуелділігін еңсеру, қосымша жұмыс орындарын құру, дайын тоқыма өнімін өндіру үшін әлемдік брендтерді тарту, сапа мен ассортиментті жақсарту есебінен өнімнің бәсекеге қабілетін арттыру, өнімнің шығындарын төмендету, ұлттық экономиканы бәсекеге қабілетін арттыру және оны әлемдік экономикаға біріктіру.
Қаржы-экономикалық тиімділігі:
- өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету, отандық мақта талшығын қосылған құны жоғары дайын өнімге дейін қайта өңдеу;
- өңірге инвестицияларды, қазіргі заманғы технологияларды тарту;
- жаңа жұмыс орындарын құру;
- шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілетін арттыру, әлемдік нарықтың дәстүрлі және жаңа сегменттерін бекіту және игеру есебінен экспорттың құрылымын түпкілікті өнім пайдасына өзгерту үшін ғылыми және өнеркәсіптік-технологиялық негіздерді құру;
- сапаны, ассортиментті жақсарту және өндіріс шығындарын төмендету есебінен өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттыру.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
Сапасы:
Арнайы экономикалық аймағын құру жоғары технологиялық өндірістер мен технологияны дамытуға, республиканың ғылыми және техникалық әлеуетін пайдалануды ұлғайтуға, тоқыма өнеркәсібі саласында бәсекеге қабілетті өнімнің жаңа буынын әзірлеу және өндіру үшін технологиялық негіз құруға мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
371-ҚОСЫМША         

233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
""Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру" деген 020 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   200000 мың теңге (екі жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңы ; "Сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 12 сәуірдің 2004 жылғы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысы ; "Сауда саясатын дамыту орталығы" акционерлік қоғамын құрудың кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 616  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   экономиканы әртараптандыруға және жоғары қосылған құны бар тауарлар өндірісін ынталандыруға бағытталған Қазақстан Республикасының сауда саясатын қалыптастыру және іске асыру; Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ) кіруі және Қазақстанның экономикалық негізделген шарттарда басқа да өңірлік интеграциялық бірлестіктерде мүшелігі; қазақстандық тауарлардың сыртқы рыноктарға қолжетімділігін кеңейту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстанның сыртқы және ішкі саудасын дамытуға бағытталған сапалы талдау және зерттеулерді жүргізу; сауда саясаты мәселелері жөніндегі сыртқы экономикалық қызметтің мүшелеріне консультация беру; отандық бизнесті ДСҰ ережелерімен таныстыру жұмыстарын жүргізу; қажетті хабарламаларды беру мәселелері және жалпы қолданудың сауда шараларына қатысты ДСҰ-ға қатысушы елдердің мәселелеріне жауаптар жөнінде ДСҰ Хатшылықтарымен өзара іс-қимыл.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020


"Сауда
саясатын
дамыту
орталығы"
АҚ-ның
жарғылық
капиталын
қалыптас-
тыру

"Сауда саясатын
дамыту орталығы"
АҚ-тың жарғылық
капиталын
қалыптастыру.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
"Сауда
саясатын
дамыту
орталығы"
АҚ

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: "Сауда саясатын дамыту орталығы" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту халықаралық және ішкі сауда саласындағы жоғары білікті, соның ішінде сауда саласындағы экономикалық салдарын сапалы талдауды жүргізу үшін шетел мамандардың тобын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Түпкі нәтиже: Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі және Қазақстанның экономикалық негізделген шарттарда Қазақстанның экономикалық өсіміне бағытталған басқа да өңірлік интеграциялық бірлестіктерде мүшелігі, икемді кедендік-тарифтік саясатын қолдану, Қазақстанның ДСҰ-ға кіру, басқа өңірлік интеграциялық бірлестіктерде мүшелік процесі шеңберінде қабылдайтын міндеттемелердің сапасын арттыру қажеттігі; елдің экономикалық дамуында сапалы серпілісі үшін Қазақстанның әлем экономикасына ойдағыдай интеграциясы.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: Қазақстанның ДСҰ-ға кірудің және Қазақстан экономикасының дамуына арналған Қазақстанның басқа өңірлік интеграциялық бірлестіктерде мүшелігінің теріс салдарын барынша азайту.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
372-ҚОСЫМША         

233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация құру жөніндегі іс-шараларды өткізу" деген 021 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   14000000 мың теңге (он төрт миллиард теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпы ұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222  қаулысы ; "Өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құру тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 мамырдағы N 483  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   аумақтық дамуды жеделдету және өңірлік дамуға екпін түсіре отырып, Қазақстанда қалыптасқан жағдайларға барынша бейімделген өңірлердің, шикізаттық емес секторлардың бәсекеге қабілетін арттыру мақсатында Әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорацияларға жүктелген функциялардың барынша тиімді орындалуына қол жеткізу.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.03.20.  N 214 қаулысымен.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   кластерлік даму, өзін өзі ұйымдастыру және ішкі ресурстарды жұмылдырудың, әлеуетті инвесторларды экономиканың шикізаттық емес секторларына тарту жөніндегі жұмысты ұйымдастырудың тетіктерін енгізу жолымен өңірлік Әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорацияларын құру және дамыту.
       Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.03.20.  N 214 қаулысымен .
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағдар лама коды

Кіші бағдарлама коды

Бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

021


Әлеуметтік-
кәсіпкерлік
корпорация
құру
жөніндегі
іс-шаралар-
ды өткізу

6 Әлеуметтiк-
кәсiпкерлiк
корпорациялардың
жарғылық капиталын
қалыптастыру:
1. Әлеуметтiк-
кәсiпкерлiк
корпорациялардың
офистерiн ашу
және ұстау: а. 6
орталық; б. 7
филиал.
2. Мемлекеттік
кәсіпорындарды
оңалту, қайта
құрылымдау және
олардың негізінде
жаңа бәсекеге
қабілетті өндіріс-
тер мен техноло-
гияларды дамыту
бойынша іс-шара-
ларды ұйымдастыру
және жүргізу.
3. Жеке отандық
және шетелдік
капиталдың
қатысуымен
бірлескен жобалар-
ды құру және іске
асыру жөніндегі
іс-шараларды
ұйымдастыру және
жүргізу.
4. Пайдалы ұзақ
мерзімді негізде
кәсіпорындардың
тауарлары мен
қызметтеріне
сұранысты жасау,
өнімді нарықтарға
жылжыту бойынша
іс-шараларды
ұйымдастыру және
жүргізу.
5. Жаңа өндіріс-
тік және басқару
технологияларын
халықаралық
стандарттарға
негізделген
кәсіпорындарға
енгізу жөніндегі
іс-шараларды
ұйымдастыру және
жүргізу. 
6. Жарнама-
ақпараттық өнімді
дайындау, веб-
сайтты ұстау,
жаңарту және сер-
вистік қамтамасыз
ету.
7. Конференция-
лар, семинарлар
мен консультация-
лық жұмыстарды
ұйымдастыру және
өткізу.
8. "Сарыарқа"
әлеуметтiк-кәсiп-
керлiк корпорациясы"
ұлттық компаниясы"
АҚ-ның жарғылық
капиталын қалып-
тастыру және
ұлғайту".
1) офис ашу және
ұстау: 
а. 1 орталық;
б. 2 филиал;
2) мемлекеттік
кәсiпорындарды
оңалту, қайта
құрылымдау және
олардың негiзiнде
жаңа бәсекеге
қабiлеттi өндiрiс-
тер мен техноло-
гияларды дамыту,
халықаралық стан-
дарттарға негiз-
делген кәсiпорын-
дарда жаңа өндi-
рiстiк және
басқару техноло-
гияларын енгiзу
жөнiндегi iс-шара-
ларды ұйымдастыру
және өткізу;
3) жеке меншiк
отандық және
шетелдiк капитал-
дың қатысуымен
бiрлескен жобалар
жасау және iске
асыру жөнiнде
iс-шаралар ұйым-
дастыру және
өткiзу;
4) Қарағанды
облысының
Темiртау қаласын-
да индустриялық
парктiң инженер-
лiк инфрақұрылы-
мын салу.

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
"Әлеумет-
тік-кәсіп-
керлік
корпора-
циясы" АҚ

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.03.20.  N 214 қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорацияларының офистерін ашуын және ұстау:
а. 7 орталық
б. 9 филиалдарының кеңселерін ашу және ұстау.
- тауарлар өндірісін жылына 6,7 %-ға өсіру және қызметтер өндірісін 10,7 %-ға өсіру;
- еңбек өнімділігін 8,8%-ға өсіру;
- шағын кәсіпкерлік субъектілерінің санын 550 мыңға дейін көбейту;
- шағын кәсіпкерлікте жұмыс істейтіндердің санын 1,6 млн. адамға арттыру;
- ІЖӨ құрылымындағы шағын және орта бизнес кәсіпорындарының үлесін 25%-ға арттыру;
- шағын және орта бизнес кәсіпорындарының үлесін республиканың барлық кәсіпорындары санының 90%-ына дейін ұлғайту;
- ІЖӨ құрылымында шағын және орта бизнес үлесін 50%-ға дейін ұлғайту;
- жұмыссыздар үлесін 0,5 - 0,8 %-ға дейін төмендету;
- Қарағанды облысының Темiртау қаласында индустриялық парктiң инженерлiк инфрақұрылымын салу.
Түпкі нәтиже:
- әлеуетті инвесторларды экономиканың шикізаттық емес секторына тартуға жүйелік әдіс;
- жобаларды талдау және жылжыту жөніндегі жұмыстардың сапасын артыру;
- халықаралық тәжірибеге сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасында жүргізілетін инвестициялық іс-шаралардың сапасын артыру;
- жарнама-ақпараттық сипаттағы өнімді жинаудың, талдаудың және таратудың толықтығы, жарнама-ақпараттық сипаттағы өнімнің көрнектілігі, шығарылатын басылымдардың әдістемелік, нормативтік және Қазақстан аумағында қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкестігі.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
- өңірлерді дамытудың өлшемдерін жақсарту;
- Қазақстан Республикасының аумағында Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының қатысатын жобаларды іске асыру.
Уақтылығы: өңірлердің экономикалық дамуын жеделдету, шетелдік және отандық инвестицияларды елдің өңірлік дамуына тартудың оң серпіні, инвестициялық ахуалды жақсарту, инвестицияларды Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясына қызметінің басым түрлеріне тиімді пайдалану.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.03.20.  N 214 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
373-ҚОСЫМША          

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                        Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Техникалық реттеу саласында мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау" деген 023 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   10120 мың теңге (он миллион бір жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңының  7-бабы ;»"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының  27-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:  республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеудің жүйесін реформалауға жәрдемдесу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   техникалық реттеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау арқылы Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жүйесін дамытуға үлес қосу; стандарттау, сәйкестікті растау, сапа менеджментінің жүйелері, менеджменттің біріктірілген жүйелері мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы жоғары білікті сарапшы-аудиторларды дайындау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Техникалық
реттеу
саласында
мамандардың
біліктілі-
гін арттыру
және қайта
даярлау

Техникалық реттеу
саласындағы
кадрлардың
біліктілігін
арттыруды және
кадрларды қайта
даярлау жөніндегі
қызметтерді сатып
алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі 

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: техникалық реттеу саласындағы кемінде 900 маманның біліктілігін арттыру және қайта даярлау.
Түпкі нәтиже: халықаралық деңгейдегі білікті мамандарды ұлғайту.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 маманды оқытуға кететін шығындар 11 244 теңгені құрайды.
Уақтылығы: жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесіне сәйкес.
Сапасы:
- қазақстандық мамандарды шетелде тану;
- ұлттық тізілімде тіркелген сарапшы аудиторлардың саны орташа алғанда 10%-ға ұлғаяды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
374-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 374-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 қаулысымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері" деген 024 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   11 222 493 мың теңге (он бір миллиард екі жүз жиырма екі миллион төрт жүз тоқсан үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111  жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Жапон Халықаралық Ынтымақтастық Банкі арасындағы»Астана қаласын сумен жабдықтау және оның кәрізі" жобасы жөніндегі қарыз туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 6 қарашадағы  Заңы ; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 624  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   халыққа сумен жабдықтау қызметтеріне тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   сумен жабдықтау мен су бөлу құрылыстарын кеңейту және қайта жаңарту үшін жағдай жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

024


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджеттері-
не сумен
жабдықтау
жүйесін
дамытуға
берілетін
нысаналы
даму транс-
ферттері
2


004

Сыртқы
қарыздар
есебінен
жобаны іске
асыру

"Астана қаласын
сумен жабдықтау
және оған су тарту" жобасын
іске асыру үшін
Астана қаласының
бюджетіне арналған
нысаналы даму
трансферттерін
аудару.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
Астана
қаласының
әкімдігі

2-1


005

Жобаны ішкі
көздер
есебінен
іске асыру

Астана қаласының
бюджетіне "Астана
қаласында Вячеслав
су қоймасы
суағарының екінші
желісін қайта
жаңарту" жобасын
іске асыру үшін
нысаналы даму
трансферттерін
аудару

шілде-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі, 
Астана
қаласының
әкімдігі

3


016

Жобаны
республи-
калық бюджет-
тен сыртқы
қарыздарды
бірлесіп
қаржылан-
дыру есебінен
іске асыру

"Астана қаласын
сумен жабдықтау
және оған су тарту" жобасын
іске асыру үшін
Астана қаласының
бюджетіне арналған
нысаналы даму
трансферттерін
аудару.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касының
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
Астана
қаласының
әкімдігі

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: Астана қаласын сумен жабдықтау және су тарту, Астана қаласында Вячеслав су қоймасынан суағардың екінші желісін қайта жаңарту жобалары бойынша орындалған жұмыстар көлемі.
Түпкі нәтиже: қауіпсіз, сенімді және сапалы ауыз сумен, сондай-ақ су тартудың сапалы қызметтерімен қамтамасыз ету үшін сумен қамтамасыз ету объектілерін пайдалануға беру. Шарт жағдайына сәйкес пайдалануға беру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: республика үшін экономикалық әсер халықты сумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге тұрақты қол жеткізуін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды іске асыру арқылы қол жеткізіледі.
Уақытылы: жасалған шарттарға сай жұмыс жоспар-кестелеріне сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
 
  Ескерту: *) заңнамада белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар (бекіту күні мен N немесе ЖСҚ мемлекеттік сараптаманың қорытындысын көрсете отырып), трансферттерді игеру шеңберіндегі сандық және сапалық көрсеткіштер, күтілетін нәтижелер тиісті жергілікті бюджет бағдарламалардың паспорттарында көрсетілген.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы    
N 1220 қаулысына       
374-1-ҚОСЫМША        

       Ескерту. 374-қосымшамен толықтырылды - 2007.07.13.  N 597 қаулысымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі           Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
025 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   64 671 мың теңге (алпыс төрт миллион алты жүз жетпіс бір теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 11 маусымдағы N 1388 жарлығы; Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 маусымдағы N 715 қаулысымен бекітілген.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   халықтың әлеуметтік қорғалатын топтары үшін жаңа тұрғын үйге қол жетімділігін қамтамасыз ету.
      5.   Бюджеттік бағдарламаның міндеттері:  мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорын кеңейту.
      6.   Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ- дар- лама коды

Кіші бағ- дар- лама коды

Бағдарла- маның (кіші бағдарла- маның) атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

  1

025


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферт-
тері

Алматы облысының бюджетіне Жаркент қаласындағы перзентхананың қызметкерлері үшін коммуналдық тұрғын үй салуға республикалық бюджеттен трансферттер беру.

шілде- желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі, Алматы облысының әкімі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      тікелей нәтиже: коммуналдық тұрғын үй объектілерін пайдалануға беру.
      Түпкілікті нәтиже: әлеуметтік қорғалатын азаматтардың жекелеген санаттарының тұрғын үй проблемаларын шешу; тұрғын үй жағдайларын жақсартуға арналған тізімде тұрған әлеуметтік қорғауды қажетсінетін азаматтардың санын қысқарту.
      Уақтылығы: тұрғын үйді пайдалануға беру кестесіне сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормасына және ережелерге сәйкес.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына      
375-ҚОСЫМША          

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі           Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Инновациялық гранттар беру"
деген 026 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 375-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2007.11.06.  N 1052 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N№1220 қаулысына       
376-ҚОСЫМША          

233-Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі           Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Ақпараттық технологиялар паркінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету"
деген 027 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   15463 мың теңге (он бес миллион төрт жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Ақпараттық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймағын құру туралы" 2003 жылғы 18 тамыздағы N 1166  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің" Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы
экономикалық аймағының дирекциясы" мемлекеттік мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1382  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері :   республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты :   орталық атқарушы органының шешімдерін іске асыру бойынша функцияларды жүзеге асыру және АТП АЭА тиімді жұмыс істеуі үшін ұйымдастырушылық жағдайларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   АТП АЭА аумағында мемлекеттік және өзге де органдардың өзара іс-әрекетін және үйлестіруді қамтамасыз ету, АТП АЭА аумағында жобаларды іске асыру құқығына рұқсаттар беруді ұйымдастыру, АТП АЭА қатысушыларының қызметін регламенттеу, АТП АЭА қатысушыларының есеп және есептілік жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

027


Ақпараттық
технология-
лар паркі-
нің жұмыс
істеуін
қамтамасыз
ету

1. АТП АЭА
Дирекциясының
материалдық-техни-
калық базасын ұстап тұру және
күшейту;
2. АТП АЭА-ны
дамытудың перспек-
тивалық және жыл-
дық жоспарлары мен
бағдарламаларын
әзірлеуге қатысу;
Сараптамалық кеңестің жұмысына
қатысу.
3. АТП АЭА-ны
дамыту мен жұмыс
істеуі мәселелері
бойынша Уәкілетті
органға ұсыныстар
әзірлеу және
енгізу.
4. АТП АЭА
қатысушыларын
тіркеу, АЭА
аумағына өткізу
режимін жүзеге
асыру; Уақытша
пайдалану құқығын-
дағы АТП АЭА
аумағында қызметті
жүзеге асыратын
ұйымдармен жалға
алу шарттарын
жасасу;
5.»АТП»АЭА
қатысушыларының
жобаларын орындау-
дың және олардың
АТП АЭА мақсат-
тарына сәйкестігі-
нің мониторингі;
6. Мемлекет алдын-
дағы салық міндет-
темелерінің орын-
далуы үшін салық-
тық бақылауды
қамтамасыз ететін
Уәкілетті орган-
мен келісім
бойынша салық
заңнамасындағы
тәртіпке сәйкес
және Индустрия
және сауда министрлігінің
үлгісі бойынша
қызметтің түрлері-
нен алынған табыс-
тарға алынған
табыстарды жатқы-
зуды растауды АТП
АЭА қатысушы-
ларына беруді
жүзеге асыру;
7. Уәкілетті
органға АТП АЭА
жұмыс істеуінің
есептілігін беру;
8. "Бір терезе"
қағидаты бойынша
құжаттарды
қабылдау-беруді
ұйымдастыру.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі,»Ақпараттық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы дирекциясы.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :
Тікелей нәтиже:
АТП АЭА аумағында тіркелген және жұмыс істейтін фирмалардың саны 2007 жылғы жоспар бойынша 25 санында күтіледі;
АТП АЭА аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдармен жалға алу бойынша жасалған шарттар саны 2007 жылғы жоспар бойынша 5-7 санында күтіледі;
Сарапшылар кеңесінің зерттеген АТП АЭА қатысушылар жобалары 20-25 санында жоспарланады;
"Бір терезе" қағидаты бойынша құжаттарды қабылдау-беруді ұйымдастыру.
Түпкі нәтиже:
АТП АЭА Дирекциясының тиімді қызметінің нәтижесінде мыналар қамтамасыз етіледі:
АТП АЭА аумағында 100 млн. теңге көлемінде инновациялық жобаларға инвестициялар тарту;
ақпараттық технологиялардың 10-нан аса жаңа бағдарламалық өнімдерін өндіру бойынша жобаларды іске асыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже:
АТП АЭА Дирекциясын ұстап тұруға республикалық бюджеттен бөлінетін 1000 теңгеге 5000 теңгеден аса көлемде инвестициялар тарту болжанады.
Уақтылығы:»АТП АЭА-ны қалыптастыру мен дамытудың 2004-2007 жылдарға арналған бағдарламасын орындау.
Сапасы: Қатысушылар тарапынан АТП АЭА тиімді жұмыс істеуі үшін жағдайларды ұйымдастырудың жеткіліксіздігіне шағымдардың жоқтығы.
Орталық атқару органының шешімдерін іске асыру бойынша қызметтерді тиімді жүзеге асыруға жағымды қорытынды жасау.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
377-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 377-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 қаулысымен.

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықтарды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері" деген 028 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   12 027 507 мың теңге (он екі миллиард жиырма жеті миллион бес жүз жеті мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" N 111  Жарлығы ; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 624  қаулысы ; "Астана қаласының инженерлік инфрақұрылымын және жолдарын 2010 жылға дейін дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қарашадағы N 1190  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы халқының тұруы үшін қолайлы орта жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   тұру үшін қолайлы жағдай жасау үшін инженерлік инфрақұрылымдарды кеңейту және жетілдіру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзі-
мі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

028


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне комму-
налдық
шаруашылық-
тарды
дамытуға
берілетін
нысаналы
даму транс-
ферттері

"2007 жылға арнал-
ған республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан Респуб-
ликасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің сәйкес
Астана қаласының
бюджетіне комму-
налдық шаруашы-
лықты дамыту үшін
мынадай инвести-
циялық жобалардың
шеңберінде ныса-
налы инвестициялық
трансферттер
аудару:
1) Астана
қаласындағы
Талдыкөл ағынды
суларды жинақ-
тауышты қайта
қалпына келтіру
арқылы жою
("Мемсараптама"
РМК-ның 2003 жылғы
21 қазандағы N
2-545/03 (1-
кезекте), 2005
жылғы 18 қараша-
дағы N 2-775/05
(2-кезекте), 2006 жылғы 21 наурыз-
дағы N 2-135/06
(2-кезек 2-кезең)
қорытындылары);
2) Жауынды су
кәріздері жүйеле-
рін дамыту"
("Мемсараптама"
РМК-ның 2005 жылғы
20 мамырдағы N
2-283/05
(1-кезекте), 2005
жылғы 21 желтоқ-
сандағы N 2-893/05
(2-кезекте)
қорытындылары;
3) Астана қаласын-
дағы инженерлік
желілер мен
бірінші кезектегі
объектілерді
абаттандырулар;
4) Астана қаласын-
дағы жаңа Универ-
ситеттің инженер-
лік коммуникация-
ларының құрылысы;
5) Астана қаласын-
дағы жаңа өнеркә-
сіптік аймақ
инфрақұрылымының
құрылысы
(Индустриялық
парк);
6) Ақтөбе
қаласында жаңа
тұрғын үй
махаллаларына
инженерлік-комму-
никациялық
инфрақұрылым
объектілерін салу;
7) Атырау қаласында
инженерлік-
коммуникациялық
инфрақұрылым салу
және қайта жаңарту.

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі,
Астана қаласының әкімдігі.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін   нәтижелер : Тікелей нәтиже:
"Астана қаласындағы Талдыкөл ағынды суларды жинақтауышты қайта қалпына келтіру арқылы жою";
"Жауынды су кәріздері жүйелерін дамыту"; 
"Астана қаласындағы инженерлік желілер мен бірінші кезектегі объектілерді абаттандыру";
"Астана қаласындағы жаңа Университеттің инженерлік коммуникацияларының құрылысы";
"Жаңа өнеркәсіптік аймақ инфрақұрылымының құрылысы (Индустриялық парк)";
Ақтөбе қаласында жаңа тұрғын үй махалларына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салу; Атырау қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін салу.
Түпкі нәтиже: Қазақстан Республикасының, қаланың тұрғындарының қолайлы тұруы үшін коммуналдық шаруашылық объектілерін пайдалануға беру.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыс жоспарларына-кестелеріне сәйкес.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
 
  Ескерту: *) заңнамада белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар (бекіту күні мен N немесе ЖСҚ мемлекеттік сараптаманың қорытындысын көрсете отырып), трансферттерді игеру шеңберіндегі сандық және сапалық көрсеткіштер, күтілетін нәтижелер тиісті жергілікті бюджет бағдарламалардың паспорттарында көрсетілген.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы  
N 1220 қаулысына       
378-ҚОСЫМША          

       Ескерту. 378-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.13.  N 597 қаулысымен.

233-Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                   Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері" деген 029 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 17 001 473 мың теңге (он жеті миллиард бір миллион төрт жүз жетпіс үш мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :   Қазақстан Республикасы Президентінің "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111  Жарлығы ; "Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 мамырдағы N 520  қаулысы ; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 624  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы халқының тұруы және демалысы үшін қолайлы орта жасау.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасы тұрғындарының демалуы мен тұруы үшін инфрақұрылымды дамытуға арналған шарттарды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

029


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджеттері-
не қалалар
мен елді 
мекендерді
көркейтуге
берілетін
нысаналы
даму транс-
ферттері

Облыстың бюджет-
терін, Астана және
Алматы қалалары-
ның бюджеттеріне
белгіленген заңна-
малық тәртіппен
бекітілген мына
бюджеттік инвести-
циялық жобалар
шеңберінде іс-шараларды іске
асыруға арналған
жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес
"2007 жылға арнал-
ған республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан Респуб-
ликасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің сәйкес
сома шеңберінде
қалалар мен елді
мекендерді,
Астана қаласын
көркейтуге бері-
летін нысаналы
трасферттерді
аудару:
1) Астана
қаласындағы
Президент саябағы
(ҚР ИСМ
ҚКТШІК-нің
04.05.2006 ж. N
171-ПИР бұйрығы)
(1-кезекте);
2) Астана қаласын-
дағы Арай саябағы-
ның құрылысы
(Мемсараптама»
РМК-ның 2004
жылғы 24 желтоқ-
сандағы N 2-713/04
қорытындысы);
3) Астана қаласын-
дағы Есіл өзенінің
арнасын қайта
жаңарту (Мемса-
раптама»РМК-ның
2005 жылғы 18
тамыздағы N
2-421/03, N
2-422/03, N
2-423/03 (IV
кезекте) 3 учаске); N
2-130/05, 2005
жылғы 28 сәуірдегі
N 2-105/05, N
2-102/05, N
2-101/05 2005
жылғы 16 наурыз-
дағы (V кезекте
(суды реттейтін
плотина және
1-3-учаскелер), N
2-222/06 2006
жылғы 6 мамыр-
дағы, N 2-845/05
2005 жылғы 10
желтоқсандағы, N
2-314/06 2006
жылғы 26 маусым-
дағы және N
2-279/06 2006
жылғы 12 маусым-
дағы (VII кезекте
(1-4-учаскелер)
қорытындылары;
4) Қызылорда қаласындағы су құбырлары мен кәріздік желілер-
ді қайта жаңарту
және кеңейту (I
кезекте);
5) Астана қала-
сындағы басты
алаңның құрылысы
(Мемсараптама»
РМК-ның 2005 жылғы
28 тамыздағы N
2-445/03 қорытындысы);
6) Есіл өзені
бойынша кеме
жүздіруді ұйымдас-
тыру (I кезекте
Сары-Арка көшесі-
нен Президент
резиденциясына
дейін);
7) Есіл өзенінің
бойында парк салу
(ТЭН-ге арналған
Мемсараптаманың
2005 жылғы 26
желтоқсандағы N
2-934/05
қорытындысы).

Қаңтар-желтоқсан

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі, Астана және Қызылорда қалаларының, Қызылорда облысының әкімдері.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан   күтілетін нәтижелер : Тікелей нәтиже: Астана қаласындағы Президент саябағының, Арай саябағының, Есіл өзені бойындағы парктің бас алаңның құрылысы, Есіл өзенінің арнасын, Есіл өзенінің бойындағы паркті қайта жаңғырту, Қызылорда қаласының су құбыры және кәріздер желісін қайта жаңарту және кеңейту (I кезекте), Есіл өзені бойынша кеме жүздіруді ұйымдастыру (I кезекте Сары-Арқа көшесінен Президент резиденциясына дейін) жөніндегі орындалған жұмыстардың көлемдері.
Түпкі нәтиже: Қазақстан Республикасы тұрғындарының қолайлы тұруына және демалуына арналған объектілерді іске қосу.
Қаржылық-экономикалық тиімділік: республика үшін экономикалық тиімділік Қазақстан Республикасы тұрғындарының демалуы мен тұруы үшін қолайлы орта жасау жөніндегі іс-шараларды іске асыру арқылы қол жеткізіледі.
Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес жұмыстардың жоспар-кестесіне сай.
Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
 
  Ескерту: *) заңнамада белгіленген тәртіпте бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар (бекіту күні мен N немесе ЖСҚ мемлекеттік сараптаманың қорытындысын көрсете отырып), трансферттерді игеру шеңберіндегі сандық және сапалық көрсеткіштер, күтілетін нәтижелер тиісті жергілікті бюджет бағдарламалардың паспорттарында көрсетілген.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 1220 қаулысына      
379-ҚОСЫМША         

233  Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 037 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны :   100000 мың теңге (бір жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңының  21,   24 және   27-баптары .
      3. Бюджеттік бағдарламаны   қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Приозерск қаласы халқы үшін өмір тіршілік жағдайларын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :   сумен жабдықтау, су бөлу, жылумен жабдықтау және санитарлық жай-күймен қамтамасыз ету, Приозерск қаласының мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

037


Қарағанды
облысының
облыстық
бюджетіне
Приозерск
қаласының
инфрақұры-
лымын
қолдауға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қарағанды облысы-
ның облыстық бюд-
жетіне Приозерск
қаласының инфра-
құрылымын ұстауға
берілетін ағымдағы
нысаналы транс-
ферттер беру.
Сумен жабдықтаудың
инженерлік жүйе-
сін жөндеу, өткіз-
гіш құбырларды,
тиек арқалығын
ауыстыру, жылу
оқшаулағыштарды
бөлшектеу және
монтаждау.
Мемлекеттік тұрғын
үй қорын жөндеуді
қамтамасыз ету

қаңтар-
желтоқ-
сан

Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
Қарағанды
облысының
Әкімшілігі.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже:
- сарқынды суларды қайта айдау станцияларының 5 сорабын жөндеу;
- Приозерск қаласының N 2 су тоғанын жөндеу, 648 шаршы метр жабынды жөндеу және 648 шаршы метрге қалыңдығы 10 см. құйма құю, 2000 шаршы метр сылақ;
- 9,8 км. жылумен жабдықтау желісін жөндеу;
- әрлей отырып, қазандық жөндеу - 1 қазандық;
- тұрғын үйлерді жөндеу - 8 кіреберіс;
- 1 апатты үйді бөлшектеу;
- 3,7 км. көше жарығын жөндеу;
- қасбет жөндеу - 1972 шаршы метр.
Түпкі нәтиже:
- тұрғын үй коммуналдық және коммуналдық шаруашылығының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Қаржы экономикалық нәтиже:
- сарқынды суларды қайта айдау станцияларының 1 сорабына кететін шығын - 558,5 мың теңге;
- N 2 су тоғанын жөндеуге (жалпы құрылыс жұмыстары) кететін шығын - 6901,9 мың теңге;
- 1 м жылумен жабдықтау желісін жөндеуге кететін шығын - 6291 мың теңге;
- әрлей отырып, қазандық жөндеуге кететін шығын - 7348,5 мың теңге;
- 1 кіреберісті жөндеуге кететін шығын - 29125 мың теңге;
- апатты үйді бөлшектеуге кететін шығын - 3749,6 мың теңге;
- 1 м. көше жарығын жөндеуге кететін шығын - 1069,9 мың теңге;
- 1 шаршы метр қасбетті жөндеуге кететін шығын - 375,3 мың теңге.
Уақытылығы:
- Жөндеу жұмыстарының бекітілген кестесіне сәйкес сумен және жылумен жабдықтау жүйелеріне ағымдық жөндеудің, мемлекеттік тұрғын үй қорын жөндеуді орындау.
Сапасы:
- бекітілген МЕМСТ-ке сәйкес халықты ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз ету;
- толық су бөлумен қамтамасыз ету;
- жылу энергиясын үздіксіз тасымалдау;
- мемлекеттік тұрғын үй қорының нормативтік жай-күйін қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 1220 қаулысына      
380-ҚОСЫМША         

233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі                    Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін
ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік функцияларға ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 111 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 108101 мың теңге (бір жүз сегіз миллион бір жүз бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 10 қаңтардағы  Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жергілікті органдардың қызметін, оларға жүктелген функцияларын барынша нәтижелі орындауына қол жеткізу үшін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Жергілікті органдар аппараттарын ұстау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

111


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне мемле-
кеттік
басқару
деңгейлері
арасындағы
өкілеттік-
тердің
аражігін
ажырату
шеңберінде
берілетін
әкімшілік
функция-
ларға ағым-
дағы ныса-
налық
трансферт-
тер

Жергілікті орган-
дар аппараттарын
ұстау үшін саны
112 бірліктегі
бекітілген штаттық
санының лимиті шегінде мемлекет-
тік басқару дең-
гейлері арасында
өкілеттіктерін ара
жігін бөлу шеңбе-
рінде берілетін
әкімшілік функ-
цияларға облыстық
бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалалары бюджет-
теріне мақсатты
трансферттер.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі,
облыстар,
Астана
және Алматы
қалала-
рының
әкімдері.

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер :   Тікелей нәтиже: мемлекеттік органдар деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде әкімшілік функцияларды толық беру.
Түпкі нәтиже: жергілікті органдарға берілген функцияларды жүзеге асыру.
Қаржылық-экономикалық нәтиже: мемлекеттік қызметшілерді ұстау.
Уақтылығы: іс-шараларды белгіленген мерзімдерде орындау.
Сапасы: іс-шараларды толық көлемде орындау.      

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
N 1220 қаулысына      
381-ҚОСЫМША         

233 - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2007 жылға арналған
"Электрондық үкiмет шеңберiнде адами капиталды дамыту"
деген 116 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 123700 мың теңге (бip жүз жиырма үш миллион жетi жүз мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсiздiктi жою.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : қызметтер спектрiн, ақпараттық ресурстарға және Интернетке қол жеткiзушiлiктi кеңейту. 
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарлама-
ның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

116


Электрондық
үкiмет
шеңберiнде
адами
капиталды
дамыту 

Индустрия және
сауда саласында
ақпараттық
танымдық
веб-порталын құру
және оны өзектi-
лендiрудi
қамтамасыз ету.
Техникалық
жабдықтар мен
лицензияланған
бағдарламалық
өнiмдердi сатып
алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Индустрия
және сауда
министр-
лігі

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан кyтiлетiн нәтижелер :
Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасы халқының индустрия және сауда саласындағы хабардарлық деңгейiн көтеру.
Түпкi нәтиже: ақпараттық теңсiздiктi төмендету.
Уақытылығы: мемлекеттік сатып алулар туралы жасалған шарттармен белгіленген мерзімдерге сәйкес.
Сапасы: Қазақстан Республикасы халқының Индустрия және сауда саласындағы ақпаратқа жедел қол жетімділігі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады