2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың:
      265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 289-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
265-ҚОСЫМША          

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
       Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1733419 мың теңге (бір миллиард жеті жүз отыз үш миллион терт жүз он тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Салауатты өмір салты" кешенді бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 30 маусымдағы N 905 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1117 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитетінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1124 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы N 1125 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 1327 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің жекелеген мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 22 қыркүйектегі N 899 қаулысы , Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 қазандағы N 944 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыруды қамтамасыз ету және оны іске асыру; денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру; жүктелген функциялардың неғұрлым тиімді орындалуына қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің орталық аппаратының қызметін қамтамасыз ету; халықты қауіпсіз, қолжетімді, сапалы медициналық әрі дәрілік көмекпен және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығымен қамтамасыз ету; салауатты өмір салтын насихаттау; бәсекелестік ортаны дамыту, мемлекеттік медицинаны монополиясыздандыру; жедел және стратегиялық шешімдерді қабылдаудың сапасын жақсарту мақсатында ақпараттық ішкі жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін, біліктілік құзыреттілікке аттестаттау жүйесін жетілдіру; қолданыстағы заңнамаға сәйкес лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; көлікте бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитарлық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесін сүйемелдеу, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропа өңірлік бюросымен басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпаратпен алмасуды қолдау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерін негізгі құралдармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның (кіші
бағдарла-
маның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Денсаулық
сақтау
саласындағы
уәкілетті
органның
қызметін
қамтамасыз
ету
2


001

Орталық органның аппараты

Денсаулық сақтау
саласындағы мемле-
кеттік саясатты
қалыптастыруды
қамтамасыз ететін
функцияларды жүзе-
ге асыру.
Нормативтік құқық-
тық актілерді,
денсаулық сақтауды
басқару жүйесін
жетілдіру жөнінде
әдістемелер мен
зерттеулер әзірлеу
Республикалық
деңгейде халыққа
салауатты өмір
салтын уағыздайтын
іс-шаралар өткізу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

3


002

Аумақтық
органдардың
аппараттары

Бекітілген штат
саны лимитінің
шегінде Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігінің
фармацевтикалық
бақылау, мемлекет-
тік санитарлық-
эпидемиологиялық
қадағалау,
медициналық қызмет
көрсету саласында-
ғы бақылау
комитеттерінің
аумақтық органда-
рының жұмыс
істеуін қамтамасыз
ету, қызметтік
автомашиналар мен
арнайы автокөлікті
күтіп-ұстау. Меди-
циналық қызметті
тәуелсіз сараптау-
ды жүргізу. 2008
жылы сатып
алынатынды есепке
ала отырып, ұйым-
дастыру техникасын
күтіп-ұстау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

4


007

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігінің,
оның ведомстволық
және олардың
аумақтық бөлімше-
лерінің мемлекет-
тік қызметшілері-
нің денсаулық
сақтау саласындағы
басқаруды жетілді-
ру мәселелері
бойынша біліктілі-
гін арттыру.
Мемлекеттік және
ағылшын тілдеріне
оқыту. Денсаулық
сақтау саласындағы
уәкілетті органның
және оның
ведомстволарының
мамандарын
Қазақстан
Республикасының
Денсаулық сақтау
ісін реформалау
мен дамытудың
2005-2010 жылдарға
арналған мемлекет-
тік бағдарламасы
шеңберінде шетелде
оқыту.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

5


008

Мемлекет-
тік
органдар-
дың
ғимарат-
тарын, үй-
жайлары
мен
құрылыста-
рын
күрделі
жөндеу

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі
Медициналық қызмет
көрсету саласындағы
бақылау комитетінің
Оңтүстік Қазақстан
облысы бойынша
департаментінің
ғимаратын күрделі
жөндеуге жобалау-сметалық
құжаттаманы әзірлеу
мен мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптама жүргізу
қызметтеріне ақы
төлеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау министр-
лігі
Медицина-
лық қызмет
көрсету
саласын-
дағы
бақылау
комитеті-
нің
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
бойынша
департа-
менті

6


009

Мемлекеттік
органдарды
материалдық
-техникалық
жарақтан-
дыру

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі мен
оның аумақтық
органдарын
материалдық-техни-
калық
жарақтандыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министрлі-
гі,
Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
Мемлекет-
тік
Санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
қадағалау
комитеті-
нің
Солтүстік-
Батыс
өңірлік
әуе жол
көлігін-
дегі
Мемлекет-
тік
Санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
қадағалау,
көліктегі
бас
Мемлекет-
тік
Санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
қадағалау
және Батыс
өңірлік
теміржол
көлігін-
дегі
Мемлекет-
тік
Санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
қадағалау
басқарма-
лары,
Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
Фармацев-
тикалық
бақылау
комитеті-
нің
Ақмола,
Қарағанды,
Қостанай,
Солтүстік
Қазақстан,
Оңтүстік
Қазақстан,
Павлодар
облыстары
және
Астана
қаласы
бойынша
фармацев-
тикалық
бақылау
басқарма-
лары.

7


017

Ақпараттық
жүйелердің
жұмыс
істеуін
қамтамасыз
ету және
мемлекеттік
органдарды
ақпараттық-
техникалық
қамтамасыз
ету

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігі үшін
есептеуіш,
ұйымдастыру және
телекоммуникациялық
техника құралдарын,
лицензияланған
бағдарламалар
өнімдерін, шығын
және жинақтау
материалдарын
сатып алу.
Денсаулық сақтау
жүйесінің жұмыс
істеуін қамтамасыз
ететін ақпараттық
жүйелер, веб-сайт, веб-портал
мен бағдарламалық
өнімдер кешенін
сүйемелдеу
жөніндегі қызмет-
терге ақы төлеу.
Есептеуіш техника
құралдары мен
желілердің
жүйелік-техника-
лық және
әкімшілендіру
қызмет көрсетуіне
ақы төлеу.
Телекоммуникация-
лық қызметтерге
ақы төлеу. Аумақ-
тың органдар үшін
есептеуіш,
ұйымдастыру және
телекомуникациялық
техника құралда-
рын, лицензияланған
бағдарламалар
өнімдерін шығын
және жинақтау
материалдарын
сатып алу.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Фармацев-
тикалық
бақылау,
Мемлекет-
тік
санитарлық
-эпидемио-
логиялық
қадағалау,
медицина-
лық қызмет
көрсету
саласын-
дағы
бақылау
комитет-
терінің
аумақтық
органдары

        7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: бекітілген штат саны лимиті шегінде орталық аппарат пен оның аумақтық органдарын ұстау; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру; мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық міндеттерін орындау үшін кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету; бақылау объектілерінің санитарлық-эпидемиологиялық нормалар мен ережелерге, гигиеналық нормативтерге сәйкес келуін бақылау; лицензиялау жүйесін жетілдіру; медициналық көмектің сапасын дәлелді түрде жақсарту; дәрілік заттар мен көрсетілетін фармацевтикалық қызметтердің сапасының, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; денсаулық сақтау жүйесінің тұтынушылардың қалауына сәйкестігін арттыру; деректерді жинаудың, жедел тапсырмаларды өңдеудің орташа уақытын және талдау анықтамаларын берудің мерзімдерін қысқарту; облыстардан статистикалық есептерді қабылдаудың мерзімін азайту (жылдық есеп - 18 күнге дейін, тоқсандық - 3 күнге дейін); ел ішінде орта есеппен 90 қызметшінің біліктілігін арттыру; орта есеппен 51 қызметшіні ағылшын тіліне оқыту; орта есеппен 105 қызметшіні мемлекеттік тілге оқыту; дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік органның қызметшілерін орта есеппен 20 адамын және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның орта есеппен 35 адамын шетелде оқыту; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің ғимаратын күрделі жөндеуге мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін негізгі құралдармен, шығыс материалдарымен және басқа да жабдықтармен жарақтандыру, аппараттық жүйелерді сүйемелдеу және техникалық жағынан қамтамасыз ету; фармацевтикалық бақылау, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау, медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитеттерінің аумақтық органдарын есептеуіш, ұйымдастыру және телекоммуникациялық техникамен, лицензияланған бағдарламалық өнімдерімен, шығыс және құрамдауыш материалдармен жарақтандыру.
      Түпкілікті нәтиже: оларға жүктелген функцияларының орындалуы үшін денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік орган мен оның аумақтық органдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: орталық аппараттың бір мемлекеттік қызметшісін ұстауға жұмсалатын орташа шығын - 1396,3 мың теңге; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі бір іс-шараны орындауға жұмсалатын орташа шығын - 2294,772 мың теңге;
      салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі бір іс-шараны орындауға жұмсалатын орташа шығын - 135,26 мың теңге;
      аумақтық органның бір мемлекеттік қызметшісін ұстауға жылына жұмсалатын орташа шығын - 1018,5 мың теңге;
      бір қызметшінің біліктілігін ел ішінде арттыруға ұстауға жұмсалатын орташа шығын - 22,144 мың теңге;
      дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік орган бір қызметшісінің біліктілігін шетелде арттыруға жұмсалатын орташа шығын - 861,55 мың теңге;
      денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бір қызметшісінің біліктілігін шетелде арттыруға жұмсалатын орташа шығын - 2129,514 мың теңге;
      бір қызметшіні ағылшын тіліне оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар - 37,657 мың теңге;
      бір қызметшіні мемлекеттік тілге оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар - 37,271 мың теңге;
      Уақыттылығы: жоспарланған іс-шараларды белгіленген мерзімдерде орындау.
      Сапасы: денсаулық сақтау жүйесін басқару деңгейін арттыру; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық органдарына жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.26 N 498 , 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
266-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлау" деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6819850 мың теңге (алты миллиард сегіз жүз он тоғыз миллион сегіз жүз елу мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі заңының 26-бабы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 7 , 48-баптары ; "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 маусымдағы Заңының 6-бабы ; "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 3 , 8 , 35, 36, 56, 62 және 64-баптары ; "Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі N 648 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Мемлекеттік білім беру гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының медициналық және фармацевтикалық білім беру ісін реформалау тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі N 317 қаулысы ; "Мемлекеттік органдардың азаматтардың әскери қызметке дайындығын ұйымдастыру және қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 мамырдағы N 449 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : денсаулық сақтау саласын жоғары медициналық және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : денсаулық сақтау саласының білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ету, жоғары оқу орындарының студенттерін медициналық мамандықтар бойынша запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Жоғары және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімі бар
мамандар
даярлау
2


100

Мемлекеттік
білім беру
гранты
бойынша
мамандар
даярлау

Мемлекеттік
жалпыға міндетті
білім беру
стандартына сәйкес
жоғары білім беру
бағдарламалары
бойынша студенттер
мен интерндерді
даярлау.
Оқу процесін
ұйымдастыру үшін
материалдық-техни-
калық жағдай
жасау.
С.Ж.Асфендияров
атындағы Қазақ
ұлттық медицина
университетінің
оқытушы-профессор-
лар құрамы мен
басшы қызметкерле-
рінің белгіленген
қызмет ақыларын
1,75-ке көбейтетін
коэффициентін
төлеуге байланысты
шығыстарды
субсидиялау.
Мемлекеттік білім
беру тапсырысы
бойынша студенттер
мен интерндердің
орташа жылдық
контингенті 15916.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

3


101

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министрлігі
жоғары оқу
органдары-
ның әскери
кафедрала-
рында
запастағы
офицерлер
даярлау

Медициналық
ЖОО-лардағы оқу
жоспарына сәйкес
запастағы офицер-
лер бағдарламасы
бойынша студент-
терді әскери
даярлауды жүзеге
асыру. Запастағы
офицерлердің
орташа жылдық
контингенті 1442.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

4


102

Жоғары оқу
орындарының
студентте-
рін стипен-
диямен
қамтамасыз
ету

Мемлекеттік
медициналық білім
беру ұйымдарында
білім алатын
жекелеген
санаттарға
мемлекеттік
стипендиялар
тағайындау және
төлеу тәртібі
туралы ережеге
және Қазақстан
Республикасы
Президенті
белгілеген
стипендияларды
тағайындау
ережесіне сәйкес
студенттер мен
интерндерге
мемлекеттік
стипендия төлеу
арқылы оларды
жоғары білім алуы
кезінде әлеуметтік
қолдау.
Студенттер мен
интерндердің
орташа жылдық
контингентіне
мемлекеттік
стипендия төлеу -
12872.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

5


103

Ғылыми
кадрлар
даярлау

Ғылыми кадрлардың медицинаның өзекті мәселелері жөніндегі жеке ғылыми зерттеулерін әзірлеуі және оларды жоғары оқу орындарында және ғылыми ұйымдарда докторлық, кандидаттық және магистрлік диссертациялар түрінде ресімдеу, ғылыми зерттеулердің әдіснамасын меңгеру, жоғары оқу орындарында және ғылыми ұйымдарда тереңдетілген медициналық білім алу, ғылыми кадрларды даярлау процесін қамтамасыз ету.  Орташа жылдық саны:
докторанттар - 91, РhD
докторанттар - 3,
аспиранттар - 178,
клиникалық
ординаторлар -
165, резидентура
тыңдаушылары - 53
және денсаулық
сақтау
магистранттары -
116.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

6


104

Ғылыми
кадрларды
стипендия-
мен қамта-
масыз ету

Мемлекеттік
медициналық білім
беру ұйымдарында
білім алатын
жекелеген
санаттарға
мемлекеттік
стипендиялар
тағайындау және
төлеу тәртібі
туралы ережеге
сәйкес мемлекеттік
стипендия төлеу
арқылы денсаулық
сақтау саласының
91 докторантының,
3 РhD докторан-
тының, 178
аспирантының, 165
клиникалық
ординаторының, 53
резидентура
тыңдаушысы және
116 магистрантының
орташа жылдық
контингентін
әлеуметтік қолдау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

7


105

Мемлекеттік
жоғары оқу
орындарын
күрделі
жөндеу

Мемлекеттік
сараптамадан өткен
жобалық-сметалық
құжаттамаға және
қорытындыға сәйкес
С.Ж.Аспендияров
атындағы Қазақ
ұлттық медицина
университетіне
(2006 жылғы 5
мамырдағы N
7-207-1/06
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік
медицина академия-
сына (2007 жылғы
23 қаңтардағы N
18-13/2007
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Семей мемлекеттік
медицина
академиясына
(мемлекеттік сараптаманың 2006 жылғы 14 сәуірдегі N 22-171/06, 2006 жылғы 14 сәуірдегі N 22-175/06 және 2008 жылғы 4 тамыздағы N 22-261/08 қорытындылары),
Қарағанды мемле-
кеттік медицина
академиясына
(мемлекеттік сараптаманың 2007 жылғы 7 ақпандағы N 12-20/07 және 2008 жылғы 18 маусымдағы N 12-242/08 қорытындылары),
Қазақ мемлекеттік
медицина
академиясына
(2007 жылғы 22
қаңтардағы N
23-25/07
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Марат Оспанов
атындағы Батыс
Қазақстан мемле-
кеттік медицина
академиясына
(2006 жылғы 14
сәуірдегі N
6-188/06
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы)
ғимараттары мен
құрылыстарын
күрделі жөндеуге
күрделі трансферт-
тер аудару арқылы
оқытудың сапасын
көтеру үшін жағдай
жасау мақсатында
мемлекеттік
медициналық жоғары
оқу орындары
ғимараттарының
техникалық
жағдайын жақсарту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

8


106

Студент-
тердің
жоғары оқу
орындарында
оқуды
аяқтауы

1999 жылға дейін
мемлекеттік
тапсырыс бойынша
жоғары оқу орнына
түскен студенттер
мен интерндерді
Мемлекеттік
жалпыға міндетті
білім беру
стандарттарына
сәйкес даярлау.
Оқу процесі үшін
материалдық-тех-
никалық жағдай
жасау. 1999 жылға
дейін мемлекеттік
тапсырыс бойынша
жоғары оқу орнына
түскен студенттер
мен интерндердің
орташа жылдық
контингенті - 1.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

9


107

Жоғары оқу
орындарында
оқу аяқтай-
тын сту-
денттерді
стипендия-
мен қамта-
масыз ету

Мемлекеттік
медициналық білім
беру ұйымдарында
білім алатын
жекелеген
санаттарға
мемлекеттік
стипендиялар
тағайындау және
төлеу тәртібі
туралы ережеге
сәйкес 1999 жылға
дейін мемлекеттік
тапсырыс бойынша
жоғары оқу орнына
түскен студенттер
мен интерндерге
мемлекеттік
стипендия төлеу
арқылы студенттер
мен интерндерді
олардың жоғары
білім алуы кезінде
әлеуметтік қолдау.
1999 жылға дейін
мемлекеттік
тапсырыс бойынша
жоғары оқу орнына
түскен студенттер
мен интерндердің
орташа жылдық
санына мемлекеттік
стипендия төлеу -
1.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

10


108

Кәсіптік
жоғары оқу
орындарында
мемлекеттік
білім беру
тапсырысы
бойынша
оқып
жатқандар
арасынан
жастардың
жол жүруіне
өтемақы
төлеу

Жоғары оқу
орындарына
мемлекеттік білім
беру тапсырысы
бойынша
оқитындардың
жазғы және қысқы
каникулдар кезінде
жылдың басында
(бітірмей тұрғанда
13192, бітіретін-
дерге 1434)
студенттердің
контингентіне
жолақысына ақшалай
өтемақы төлеу үшін
берілетін транс-
ферттерді аудару
арқылы азаматтарды
жоғары кәсіптік
білім алуы кезінде
әлеуметтік қолдау.

1, 2
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

11


109

Мемлекеттік
медициналық
жоғары оқу
орындарының
жанынан
оқу-клини-
калық
орталықтар
құру

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігінің
бұйрығымен
бекітілетін
Тізбеге сәйкес
С.Ж.Асфендияров
атындағы Қазақ
ұлттық медицина
университетіне,
Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік
медицина академия-
сына, Семей
мемлекеттік
медицина
академиясына,
Қарағанды
мемлекеттік
медицина
академиясына,
Қазақ мемлекеттік
медицина
академиясына,
Марат Оспанов
атындағы Батыс
Қазақстан
мемлекеттік
медицина
академиясына
капиталды
трансферттерді
аудару арқылы
қазіргі заманғы
лабораториялық
және медициналық
жабдықтармен қайта
жарақтандыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: студенттерді мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға қабылдау - 4500; медициналық жоғары оқу орындарының әскери кафедраларына запастағы офицерлерді қабылдау - 600; РhD докторанттар - 10, резидентура тыңдаушылары - 158, магистранттар - 70;
      1-курс студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету (жаңа қабылдау) - 100 пайыз, оқуды жалғастырушыларды орта есеппен - 79 пайыз және интерндерді - 90 пайыз; магистранттар, клиникалық ординаторлар, резидентура тыңдаушылары, аспиранттар, РhD докторанттар мен докторанттарды - 100 пайыз.
      Түпкілікті нәтиже: денсаулық сақтау ұйымдарын білікті кадрлармен қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын 1 білім алушыны даярлауға жұмсалатын орташа шығыс - жылына 263 мың теңге; запастағы офицерді даярлауға - жылына 25,4 мың теңге; докторантты даярлауға - жылына 64,3 мың теңге; РhD докторанттар даярлауға - жылына 700,0 мың теңге; аспирантты даярлауға - жылына 123,7 мың теңге; клиникалық ординаторды даярлауға - жылына 153,2 мың теңге; резидентура тыңдаушысын даярлауға - жылына 153,2 мың теңге; магистрантты даярлауға - жылына 333,8 мың теңге.
      Айлық стипендия мөлшері: бір студент: 1 қаңтардан бастап - 6434 теңге, 1 қыркүйектен бастап - 7500 теңге; бір интерн: 1 қаңтардан бастап - 11652 теңге, 1 қыркүйектен бастап - 13586 теңге; Президенттік - 12868 теңге; атаулы - 9329 теңге; докторант - 29359 теңге; РhD докторант - 29359 теңге; аспирант - 23000 теңге; клиникалық ординатор - 22041 теңге; резидентура тыңдаушысын - 22041 теңге және магистрант - 22041 теңге.
      Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын 1 білім алушының қысқы және жазғы каникулдар кезінде жол жүруіне ақшалай өтемақы төлеу 4 АЕК.
      Мемлекеттік жоғары медициналық білім беру ұйымдарын күрделі жөндеу.
      Уақтылылығы: жоғары медициналық және фармацевтикалық білімді денсаулық сақтау саласының білікті мамандарының күтілетін бітірушілер саны кемінде 1434 адам, запастағы офицерлер кемінде 579, ғылыми кадрлар мен жоғары білімнен кейінгі медицина білімі бар мамандар кемінде 217 адам, оның ішінде докторанттар кемінде 30, аспиранттар кемінде 62, клиникалық ординаторлар кемінде 90, магистранттар кемінде 28.
      Сапасы: ЖОО-ны үздік бітірген жоғары білімді бітірушілердің күтілетін үлесі бітірушілердің жалпы санының 15 пайызы.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , өзгерту енгізілді - 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
267-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері" деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 43761475 мың теңге (қырық үш миллиард жеті жүз алпыс бір миллион төрт жүз жетпіс бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулығын сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғаудың кезек күттірмейтін шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 4 қыркүйектегі N 839 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы ; "Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік негізінде 100 мектеп пен 100 аурухана салу" жобасын іске асырудың 2007-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 26 наурыздағы N 67-ө өкімі .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықтың медициналық қызмет көрсетуге қолжетімдігін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңарту үшін жергілікті бюджеттерді қаржылай қолдау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджеттері-
не денсаулық
сақтау
объектіле-
рін салуға
және рекон-
струкциялауға берілетін
нысаналы
даму
трансферт-
тері

"2008 жылға
арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 12 желтоқ-
сандағы N 1223
қаулысының
3-қосымшасына
сәйкес сома
шегінде тізбе
бойынша облыстық
бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
типтік денсаулық
сақтау жобаларының
тізбесіне кірмеген
объектілер бойынша
жобалау-сметалық
құжаттаманың
ведомстводан тыс
мемлекеттік
сараптамасын
әзірлеп жасауға,
типтік денсаулық
сақтау жобаларын
және ведомстводан
тыс мемлекеттік
сараптамасын жасай
отырып, қайта
қолдану жобаларын
сол жерге
байланыстыруға;
денсаулық сақтау
объектілерін салу
және қайта жаңарту
бойынша (оның
ішінде
"Мемлекеттік-же-
кеменшік серіктес-
тік негізінде 100
мектеп пен 100
аурухана салу"
жобасының
шеңберінде
нысаналы даму
трансферттерін
аудару). Типтік
денсаулық сақтау
объектілерінің
тізбесіне кірмеген
объектілер бойынша
жобалау-сметалық
құжаттаманың
ведомстводан тыс
мемлекеттік
сараптамасын
әзірлеп жасау,
типтік денсаулық
сақтау жобаларын
және ведомстводан
тыс мемлекеттік
сараптамасын жасай
отырып, қайта
қолдану жобаларын
сол жерге
байланыстыру.
Денсаулық сақтау
объектілерін (оның
ішінде "Мемлекет-
тік-жекеменшік
серіктестік
негізінде 100
мектеп пен 100
аурухана салу"
жобасының
шеңберінде).

Қаңтар
-жел-
тоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Қаңтар
-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: пайдалануға берілген денсаулық сақтау объектілерінің саны.
      Түпкілікті нәтиже: халыққа медициналық көмектің қолжетімдігін қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау объектілерін пайдалануға беру.
      Уақтылылығы: Типтік денсаулық сақтау объектілерінің тізбесіне кірмеген объектілер бойынша жобалау-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс мемлекеттік сараптамасын әзірлеу, типтік денсаулық сақтау жобаларын және ведомстводан тыс мемлекеттік сараптамасын жасай отырып, қайта қолдану жобаларын сол жерге байланыстыру; қызмет көрсетушілермен жасалған шарттарға сәйкес денсаулық сақтау объектілерін салу мен қайта жаңарту (оның ішінде "Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік негізінде 100 мектеп пен 100 аурухана салу" жобасының шеңберінде) жөніндегі жұмыстардың көлемін орындау.
      Сапа: республикада нәресте және ана өлім-жітімін, туберкулез ауруын азайту қамтамасыз етілетін болады, бастапқы медициналық-санитарлық көмекті жақсарту қамтамасыз етілетін болады.
      *Ескертпе
      *) "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1223 қаулысының 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық жобалардың тізбесі, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар, трансферттерді игеру шеңберінде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарында көрсетіледі.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
268-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы" деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2446695 мың теңге (екі миллиард төрт жүз қырық алты миллион алты жүз тоқсан бес мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "АИТВ инфекциясының және ЖҚТБ ауруының алдын алу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы Заңы ; "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңы ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 7 , 19, 24-баптары ; "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезекті шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы; "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 3 ақпандағы N 126 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетіне қарсы іс-әрекеті жөніндегі 2006-2010 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 1216 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : халықтың жұқпалы, паразиттік және кәсіби, соның ішінде аса қауіпті жұқпалы аурулары пайда болуының, таралуының алдын алу және азайту; шекараны жұқпалы және аса қауіпті аурулардың әкелінуі мен таралуынан қорғау; АИТВ инфекциясының алдын алу және оның таралу қарқынын бәсеңдету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Республи-
калық
деңгейде
халықтың
санитарлық-
эпидемио-
логиялық
салауатты-
лығы
2


100

Эпидемия-
лардың
алдын алу

Табиғи ошақтар мен
басқа да эндемиялық
өңірлерде індетке
қарсы және алдын
алу іс-шараларын
жүргізу. Індетке
қарсы және алдын
алу іс-шараларын
жүргізуге жіберіл-
ген медициналық
және басқа да
қызметкерлердің
іссапар шығыстарына
ақы төлеу. Алдын
алу және індетке
қарсы іс-шараларды
жүргізу үшін
дезинфекциялаушы
құралдарды сатып
алу және аса қауіп-
ті және басқа да
жұқпалы аурулардың
ошақтарына жеткізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

3


101

Атырау,
Арал
теңізі,
Ақтөбе,
Орал,
Талдықор-
ған,
Маңғыстау,
Шымкент,
Қызылорда,
Жамбыл,
Шалқар
тырысқаққа
қарсы
станциялары

Карантиндік және
басқа да аса
қауіпті жұқпалы
ауруларды оқшаулау,
таралуының алдын
алу жөніндегі
індетке қарсы және
алдын алу
іс-шараларын
жүргізу. Бекітілген
жобалау-сметалық
құжаттамаға және
мемлекеттік
сараптама
қорытындыларына
сәйкес Ақтөбе,
Атырау, Қызылорда,
Орал, Шымкент,
Маңғыстау обаға
қарсы күрес
станцияларын
күрделі жөндеу.
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін тізбеге
сәйкес медициналық
(диагностикалық
және зертханалық)
және медициналық
емес жабдық,
автокөлік сатып
алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Атырау,
Арал
теңізі,
Ақтөбе,
Орал,
Талдықор-
ған,
Маңғыстау,
Шымкент,
Қызылорда,
Жамбыл,
Шалқар
обаға
қарсы
күрес
станция-
лары

4


102

Республи-
калық
санитарлық-
эпидемио-
логиялық
станциясы

Санитарлық-эпиде-
миологиялық және
әлеуметтік-гигие-
налық мониторингті
жүзеге асыру,
Қазақстан
Республикасының
санитарлық-эпиде-
миологиялық
қызметінің
мекемелеріне
ұйымдастыру-әдіс-
темелік көмек
көрсету. Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін Тізбеге
сәйкес медициналық
(диагностикалық
және зертханалық)
және медициналық
емес жабдық сатып
алу

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Республи-
калық
санитарлық
-эпидемио-
логиялық
станциясы

5


103

Көліктегі
санитарлық-
эпидемиоло-
гиялық
сараптама-
ның өңірлік
орталықтары

Эпидемиялық мәні бар объектілердің санитарлық-гигиена-
лық жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды,
көліктегі бағынысты
объектілердің
санитарлық-
эпидемиологиялық
сараптамаларын
жүргізу. Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін Тізбеге
сәйкес медициналық
(диагностикалық
және зертханалық)
және медициналық
емес жабдық сатып
алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Оңтүстік-
Шығыс
өңірлік
әуе көлі-
гіндегі
санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
сараптама
орталығы;
Оңтүстік
өңірлік
жол
көлігін-
дегі
санитарлық
эпидемио-
логиялық
сараптама
орталығы;
Жол
көліктегі
санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
бас
орталығы;
Батыс
өңірлік
теміржол
көлігін-
дегі
санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
сараптама
орталығы;
Солтүстік-
Батыс әуе
көлігін-
дегі
санитарлық
-эпидеми-
ологиялық
сараптама
орталығы

6


104

СПИД-тың
алдын алу
және оған
қарсы күрес
жүргізу
жөніндегі
республи-
калық
орталық

АИТВ инфекциясын
эпидемиологиялық
қадағалауды жүзеге
асыру. Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін Тізбеге
сәйкес медициналық
(диагностикалық
және зертханалық)
және медициналық
немесе жабдық сатып
алу.

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
ЖҚТБ-ның
алдын алу
және оған
қарсы
күрес
жөніндегі
республи-
калық
орталығы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: індетке қарсы және алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру мен жүргізу үшін табиғи ошақтар мен басқа да эндемиялық өңірлерге кемінде 65 баруды жүзеге асыру, аса қауіпті жұқпалы аурулар ошақтарында індетке қарсы және алдын алу іс-шараларын өткізу, обаға қарсы күрес станцияларын аса қауіпті және басқа да жұқпалы аурулардың ошақтарында алдын алу және індетке қарсы іс-шараларды өткізуге арналған дезинфекциялық құралдармен қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен бекітілетін Тізбеге сәйкес медициналық (диагностикалық және зертханалық) және медициналық емес жабдықтардың, автокөліктің кемінде 869 бірлігін, соның ішінде обаға қарсы күрес станциялар үшін кемінде 608 бірлігін, Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық станция үшін жабдықтың кемінде 50 бірлігін, көліктегі санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтары үшін кемінде 203 бірлігін, ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық үшін кемінде 8 бірлігін сатып алу, Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Орал, Шымкент, Маңғыстау обаға қарсы күрес станцияларына күрделі жөндеуді жүргізу.
      Түпкі нәтиже: тіршілік ету ортасының адамға зиянды әсер ету факторларын жоюға немесе азайтуға бағытталған індетке қарсы және алдын алу іс-шаралар кешенін аяқтау, жұқпалы, паразиттік аурулардың, жаппай уланулардың пайда болуын және таралуын болдырмау.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: сатып алынатын дезинфекциялық препарат бірлігінің орташа құны 1135 теңге, медициналық (диагностикалық және зертханалық) және медициналық емес жабдықтар, автокөлік бірлігінің орташа құны 381,8 мың теңге.
      Уақтылығы: бекітілген жұмыс жоспарларына сәйкес санитарлық - індетке қарсы (алдын алу) іс-шараларын орындау; жабдықты жеткізуге жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: халықтың жұқпалы, паразиттік және кәсіби ауруларын азайту есебінен елдегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсарту; індеттік мәні бар көліктегі объектілердің санитарлық-гигиеналық жай-күйін жақсарту; халықтың АИТВ/ЖҚТБ туралы хабардар болу деңгейін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
269-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Республикалық денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның компоненттерін және препараттарын өндіру"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 472019 мың теңге (төрт жүз жетпіс екі миллион он тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік материалдық қор туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 12-бабы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 18-бабы ; "Қан мен оның компоненттерінің донорлығы туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 28 маусымдағы Заңының 5 , 15-баптары ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 11-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстанның 2003 жылға дейін Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы . "Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің 2008-2009 жылдарға арналған тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қыркүйектегі N 853 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : сырқаттарды сапалы қанмен, оның компоненттерімен және препараттармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : республикалық емдеу-алдын алу ұйымдарын, ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми орталықтарды қан препараттарымен (алмастырғыштармен) және оның компоненттерімен қамтамасыз ету, Республикалық емдеу-алдын алу ұйымдарын, ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми орталықтарды қан препараттарымен және оның компоненттерімен қамтамасыз ету. Республикалық қан орталығының төтенше жағдайлар зардаптарын жоюда донорлық қан препараттарымен және оның компонентерімен денсаулық сақтауды ұйымдарын қамтамасыз етуге дайындығы, республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының реципиенттері үшін арнайы донорлық қанды іріктеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Республи-
калық
денсаулық
сақтау
ұйымдары
үшін қанды,
оның компо-
ненттерін
және
препарат-
тарын
өндіру

Қанды, оның
компоненттерін
дайындауға,
тестілеуге,
сақтауға; қанның
сирек топтары мен
препараттарын ұзақ
мерзімді сақтауға,
қан компоненттерін
өңдеуге; қан
препараттарын
өндіруге; шығары-
латын өнімнің
номенклатурасын,
көлемін кеңейту
және оның сапасын
халықаралық
стандарттарға
сәйкес келтіру
жөніндегі арнайы
іс-шараларды
жүргізуге; қан
плазмасын
карантиндеуді
жүргізуге, қанның
лейкосүзгіленген
компоненттерін
шығаруға
байланысты
қызметтерге ақы
төлеу. Қан
өнімдерінің
жұмылдырылған
резервінің көлемін
жаңарту және
толықтыру жөнінде-
гі арнайы іс-шара-
ларды өткізу.
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілген Тізбеге
сәйкес Республикалық қан
орталығына
медициналық
және медициналық
емес жабдықтарды,
медициналық мақсаттағы
бұйымдарды,
автокөліктің,
сатып алуға күрделі
трансферттерді
аудару.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: дайындалатын және өңделетін қанның болжамды орташа жылдық мөлшері 14133 литр; Республикалық қан орталығын жарақтандыру үшін медициналық және медициналық емес жабдықтың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың; ұйымдастыру техникасының кемінде 139 бірлігін сатып алу.
      Түпкілікті нәтиже: республикалық медициналық ұйымдардың қанға, оның компоненттері мен препараттарына деген қажеттілігін қамтамасыз ету, жұмылдыру резервін толықтыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 литр қанды өңдеудің орташа құны - 23,3 мың теңге; жабдықтың бір бірлігін сатып алу құны 1029,5 мың теңге.
      Уақтылығы: қажеттіліктің туындауына орай қан мен оның компоненттерін уақтылы жеткізу.
      Сапасы: қабылданған нормативтерге сәйкес.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
270-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Арнайы медицина резервін сақтау"
деген 008 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 18846 мың теңге (он сегіз миллион сегіз жүз қырық алты мың теңге)
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Азаматтық қорғаныс туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы Заңының 28-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңының 15-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің органдары мен мекемелерінің жұмылдыру дайындығын және жұмылдыруын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелерге республикалық масштабта әдістемелік және практикалық көмек көрсету. Құрылатын мекемелер мен құрамаларды жинақтау үшін әскери міндеттілерді есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтауының жұмылдыру резервін жинақтау, сақтау және мүліктерді ауыстыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Арнайы
медицина
резервін
сақтау

Жұмылдыру резерві-
нің мүліктерін
сақтау, жинақтау,
жаңарту және
ауыстыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Республи-
калық
арнайы
медицина-
лық қамта-
масыз ету
орталығы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: жұмылдыру резерві мүліктерінің сақталуы және уақытылы жаңартылуы.
      Түпкілікті нәтиже: Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау органдары мен мекемелерінің жұмылдыру дайындығын арттыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір қызметкерді ұстауға орташа шығыс - 523,5 мың теңге.
      Уақтылығы: жұмылдыру тапсырмасына сәйкес.
      Сапасы: арнайы медициналық қамтамасыз етудің жұмылдыру резервінің 100 пайыз дайындығы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
271-ҚОСЫМША         

226-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1793646 мың теңге (бір миллиард жеті жүз тоқсан үш миллион алты жүз қырық алты мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңының 22, 26-баптары ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 7 , 47-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қыркүйектегі N 988-35қ. қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : алдын алудың, емдеу мен диагностикалаудың жаңа технологияларын енгізу негізінде азаматтардың денсаулығын жақсарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : әлеуметтік елеулі аурулардың алдын алуды, диагностикасын жасауды, емдеуді және оңалтуды жетілдіру, халық сырқаттанушылығын, гигиеналық, эпидемиологиялық мониторингін, қадағалау мен алдын алуды жетілдіру, республикада денсаулық сақтауды басқару және ұйымдастыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі сауықтыру бағдарламаларын, жаңа әдістерін әзірлеу және сынау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Денсаулық
сақтау
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер

Медицина ғылымының
4 басым бағыты
шеңберінде жаңа
ғылыми-техникалық
бағдарламаларды
орындау жөніндегі
қызметтерге ақы
төлеу.
1. Ана мен баланың
денсаулығын сақтау
саласында диагнос-
тикалық, емдік
және алдын алу
технологияларын
әзірлеу және
жетілдіру;
2. Әлеуметтік
елеулі аурулардың
алдын алу,
диагностикасын
жасау, емдеу
және оңалту
шараларын әзірлеу және жетілдіру;
3. Қазақстан
Республикасының
халқын гигиеналық,
эпидемиологиялық
мониторингісін
және алдын алумен
қадағалауды
жетілдірудің
ғылыми негіздері;
4. Денсаулық
сақтау саласындағы
инновациялық
технологияларды
әзірлеу.
Жүргізіліп жатқан
мынадай 40
ғылыми-техникалық
бағдарламаны
орындау жөніндегі
қызметтерге ақы
төлеу:
1. "Диагностика
мен емдеудің жаңа
технологияларын
әзірлеу арқылы
жүрек-қан тамырлар
ауруларынан
өлім-жітім мен
сырқаттанушылықты
азайту";
2. "Жүрек-қан
тамырлар
хирургиясында
диагностиканың,
емдеудің,
оңалтудың
инновациялық
технологияларын
әзірлеу және
енгізу";
3. "Медициналық
көмектің сапасын
басқару жүйесін
жетілдіру";
4. "Жарақаттану-
дан, оның ішінде
балалардың
мүгедектігі мен
өлім-жітімін
азайту жөніндегі
ғылыми негізделген
бағдарлама";
5. "Дамуының туа
біткен кемістігі
бар балалардың
мүгедектігі мен
өлім-жітімін
азайту проблемасын
шешудің ғылыми
негізделген
жолдары";
6. "Шығыс
Қазақстан,
Солтүстік
Қазақстан және
Павлодар облыстарында
онкологиялық
қызметті
оңтайландыру және
онкопатологиядан
өлім-жітімді
азайту бойынша
ғылыми негізделген
ұсыныстар әзірлеу";
7. "Хирургияда
аурулардың алдын
алу және емдеу
үшін эндогенді
гемопоэтикалық
дін жасушаларын
қолдануды
экспериментальды
клиникалық
негіздеу";
8. "Цереброваску-
лярлық аурулар
құрылымында
геморрагиялық және
ишемиялық
инсульттермен
ауыратын адамдарды
емдеу және оңалту
бойынша озық
технологияларды
диагностикасын
жасау және енгізу
саласындағы ғылыми
әзірлемелер";
9. "Фетальдік
клеткаларын
қолдануды
экспериментальды
клиникалық
негіздеу";
10. Жұқпалы
аурулардың ағымы
мен аяқталуының
диагностикасы мен
болжауда
тиімділігі жоғары
геномдық
технологияларды
әзірлеу және
енгізу";
11. "Адамның
карантиндік және
зооноздық аурулары
бойынша Қазақстан
Республикасында
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз етудің
ғылыми негіздері";
12. "Адамның
иммун тапшылығы
вирусы жұқпасын
бастапқы және
екіншілік алдын
алуды жетілдіру
мақсатында жыныс
жолмен берілетін
жұқпалардың
диагностикасын
жасау, емдеу мен
алдын алудың жаңа
технологияларын
әзірлеу";
13. "Бүйректі
ауыстырып
қондыруда
диагностика
жасау, емдеу мен
оңалтудың
инновациялық
технологияларын
әзірлеу және
енгізу";
14. "Қазақстан
халқының тамақтану
деңгейі мен
денсаулығын
бағалау бойынша
зерттеу";
15. "Нейрохирур-
гияда диагностика
жасау, емдеу мен
оңалтудың
инновациялық
технологияларын
әзірлеу және
енгізу";
16. "Эпидемиоло-
гиялық жағдайды
зерделеу, ересек
адамдардың
депрессивтік
бұзылуына
диагностика жасау
мен емдеуді
ұйымдастыру
жөніндегі тиімді
шараларды
әзірлеу";
17. "Эндокриндік
ауруларды (зоб,
қантты диабет,
созылмалы бүйрек
үсті кемістігі)
цитокинодиагнос-
тикасы мен
цитокинотерапия-
сының ғылыми
негіздерін
әзірлеу";
18. "Қазақстан
Республикасында
жедел және
стационарлық
медициналық
көмекті жетілдіру-
дің ғылыми
негізделген
бағдарламасын
әзірлеу";
19. "Бастапқы
денсаулық сақтау
буынында аурулар-
дың алдын алу және
салауатты өмір
салтын қалыптасты-
руға ұйымдастыру-
басқарушылық
көзқарас";

Жыл бойы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

20. "Халыққа
медициналық көмек
көрсету қажеттілі-
гінің сараланған
өңірлік норматив-
терін қалыптасты-
рудың ұйымдастыру-
экономикалық
технологияларын
әзірлеуге әдісте-
мелік көзқарас";
21. "Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
қызметшілерге
емдеу-алдын алу
көмегін жетілдіру-
дің ғылыми
негізделген
бағдарламасын
әзірлеу";
22. "Қазақстан
Республикасы
денсаулық
жүйесінде кадр
саясатын дамытудың
ұйымдастыру-
технологиялық,
білім және
әлеуметтік-
психологиялық
аспектілері";
23. "Қазақстан
Республикасында
медициналық және
фармацевтикалық
білімді реформалау
тұжырымдамасын
іске асыруды
ғылыми
сүйемелдеу";
24. "Қазақстан
Республикасында
зертханалық
қызметті жетілді-
рудің және
биоқауіпсіздікті
қамтамасыз етудің
ғылыми негізделген
бағдарламасын
әзірлеу";
25. "Дүниежүзілік
денсаулық сақтау
ұйымы ұсынған тірі
туу критерийлеріне
көшу бойынша
мониторингі
бағдарламасын
әзірлеу";
26. "Босануға
жәрдемдесу
ұйымдарының
практикасына
перинатальдік
күтім бойынша
тиімді технология-
лар мониторингінің
ғылыми негізделген
бағдарламасын
әзірлеу";
27. "Қазақстан
Республикасында
гематологиялық
қызметті жетілді-
рудің ғылыми
негізделген
бағдарламасын
әзірлеу";
28. "Қазақстан
Республикасында
ревматологиялық
көмекті
жетілдірудің
ғылыми негізделген
тәсілдерін
әзірлеу";
29. "Өкпенің
обструктивті,
интерстициальді
аурулары кезіндегі
патогенетикалық
негіздері мен
өршу факторлары:
эпидемиологиясы,
диагностикасы,
емдеу, алдын алу;
30. "Қазақстан
Республикасы
халқының
психикалық және
психикологиялық
ахуалының көп
деңгейлі жүйелі
мониторингі";
31. "Қазақстан
Республикасында
әлеуметтік елеулі
дерматоздардың
диагностикасын
жасау, емдеу мен
алдын алудың
ғылыми негізделген
технологияларын
әзірлеу";
32. "Қазақстандағы
қоршаған ортада,
өнім тағамдарында
қазіргі заманғы
пестицидтардың
болуын қадағалау
жүйесін жетілдіру
және талдау
әдістерін
әзірлеу";
33. "Байқоңыр"
космодромынан
жіберілетін
ракеталардың
халық денсаулығына
тигізетін әсерінің
санитарлық-
гигиеналық
мониторингі";
34. "Қарашығанақ
газоконденсат кен
орны аймағында
тұратын халық
денсаулығының
жағдайын бағалау";
35. "Иондық
сәулеленудің
әсеріне шалдыққан
және біртіндеп
болатын салдары
кезеңінде
медициналық-әлеу-
меттік мониторингі
жасалған Қазақстан
Республикасы
халқының
Мемлекеттік
автоматтандырылған
медициналық
тізілімін ғылыми
сүйемелдеу";
36. "Қазақстан
Республикасында
вакцинамен
басқарылатын
жұқпалар бойынша
алдын алу
технологияларын
ғылыми негіздеу
және әзірлеу";
37. "Әлеуметтік
елеулі жұқпалы
аурулардың
диагностикасын
жетілдіру бойынша
тест-жүйесін
әзірлеу";
38. "Қазақстан
Республикасында
сот-медициналық
сараптаманы
ұйымдастырудың
ғылыми негізделген
бағдарламасын
әзірлеу";
39. "Травматология
және ортопедияда
алдын алу,
диагностика жасау,
емдеу мен оңалту-
дың инновациялық
технологияларын
әзірлеу және
енгізу";
40. "Әлеуметтік
елеулі
офтальмопатологи-
ясы бар сырқаттар-
ды оңалтудағы
инновациялық
технологиялар"
Мыналарға күрделі
трансферттер
аудару:
- Қазақстан
Республикасының
Денсаулық сақтау
ісін реформалау
мен дамытудың
2005-2010 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасының
шеңберінде
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін
тізбеге сәйкес
ғылыми ұйымдар
үшін қажетті
қазіргі заманғы
және бірегей
медициналық
жабдықтар сатып
алуға;
- бекітілген
құжаттамаға
ведомстволық
жобалық-сметалық
және мемлекеттік
емес сараптама
қорытындысына
сәйкес. Х.Жуматов
атындағы Гигиена
және эпидемиология
ғылыми орталығын
(2007 жылғы 2
наурыздағы N 7-106
/07 мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы) және
М.Айқымбаев
атындағы Қазақ
карантиндік және
зооноздық
инфекциялар ғылыми
орталығын (2005
жылғы 6 шілдедегі
N 7-379/05
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы)
күрделі жөндеу
жүргізуге.       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: медицина ғылымының 4 басым бағыты мен жүргізіліп жатқан 40 бағдарламасы бойынша ағымдағы жылға арналған ғылыми-техникалық бағдарламаның негізгі тапсырмалары мен көрсеткіштеріне сәйкес іс-шаралар жоспарын орындау. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген сатып алынатын жабдықтардың тізбесіне сәйкес ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындау үшін кемінде 8 бірлік медициналық және зертханалық жабдық сатып алу. Мемлекеттік ведомстволық емес сараптама қорытындысына сәйкес X. Жұматов атындағы Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығын және М. Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми орталығын күрделі жөндеу жүргізу.
      Түпкілікті нәтиже: жаңа әдістер мен технологияларды әзірлеу және практикалық денсаулық сақтау саласына енгізу.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір ғылыми-техникалық бағдарламаның орташа құны - 22136 мың теңге.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: ғылыми зерттеулер нәтижелерінің республика халқының денсаулығына әсері.
       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
272-ҚОСЫМША         

226-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 12391986 мың теңге (он екі миллиард үш жүз тоқсан бір миллион тоғыз жүз сексен алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Ұлы Отан соғысына қатысқандарды, мүгедектер мен оларға теңестірілген адамдарды әлеуметтік қорғау және жеңілдіктер туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 сәуірдегі Заңының 11-бабы ; "Психиатриялық жәрдем және оны көрсеткен кезде азаматтардың құқықтарына берілетін кепілдіктер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 17-бабы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 5 , 7 , 16, 17, 18, 24, 29, 53-баптары ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын жақсарту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстанның 2030 жылға дейін Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Республикалық бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емделуге жіберу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 29 ақпандағы N 326 қаулысы ; "Бюджет қаражатының есебінен ұсталатын медицина ұйымдарының және денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызмет көрсетудің шығындарын өтеу ережесін және мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары жүзеге асыратын ақылы қызметтерден түсетін қаражатты пайдалану тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазандағы N 965 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамыту бағдарламасы" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 ақпандағы N 102 қаулысы ; "Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің 2008-2009 жылдарға арналған тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қыркүйектегі N 853 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жоғары мамандандырылған және мамандандырылған медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету жолымен сырқаттардың денсаулықтарын жақсарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : азаматтарға республикада және шетелде жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету; психикалық аурулардан, алапестен зардап шегушілерге, сондай-ақ Отан соғысы мүгедектеріне арналған республикалық және орталық клиникалық госпитальдердің контингентіне, мамандандырылған медициналық көмек көрсету, амбулаториялық, емдік-диагностикалық және оңалту іс-шараларын орындау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Жоғары
мамандан-
дырылған
медициналық
көмек
көрсету

Диагностика мен
емдеудің аса
күрделі әдістерін,
сондай-ақ бірегей
медициналық
технологияларды
пайдалануды қажет
ететін аурулар
кезінде мынадай
16 бейін бойынша:
хирургиялық,
кардиохирургиялық,
травматологиялық,
урологиялық,
нейрохирургиялық,
гинекологиялық,
офтальмологиялық,
онкологиялық,
радиологиялық,
терапиялық,
кардиологиялық,
неврологиялық,
тері-венерология-
лық, наркологиялық
және профпатологи-
ялық, психиатрия-
лық жоғары
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Жоғары
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету бойынша
мынадай
медициналық
ұйымдар үшін:
Онкология және
радиология ҒЗИ,
Көз аурулары ҒЗИ,
Нашақорлықтың
медициналық-әлеу-
меттік проблемала-
ры республикалық
ғылыми-практикалық
орталығына,
Травматология
және ортопедия
ҒЗИ, Еңбек
гигиенасы және
кәсіби аурулар
ҰО, А.Н.Сызғанов
атындағы хирургия
ҰҒО, Тері-венеро-
логия ҒЗИ,
Кардиология және
ішкі аурулар ҒЗИ,
Жарбосынов
атындағы Урология
ҒО, Ұлттық ғылыми
медициналық
орталыққа,
Республикалық
психиатрия,
психотерапия және
наркология
ғылыми-практикалық
орталығына, М.
Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан
мемлекеттік
медицина
академиясына,
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін
Тізбеге сәйкес
медициналық
(емдік және
диагностикалық)
және медициналық
емес жабдық,
арнайы автокөлік
сатып алуға
күрделі трансферттер
аудару.

Бекітілген
жобалық-сметалық
құжаттамаға және
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындысына
сәйкес мынадай
мемлекеттік
кәсіпорындарға:
Жарбосынов
атындағы Урология
ҒО (2007 жылғы 2
мамырдағы N
7-212/07
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы), Көз
аурулары ҒЗИ
(2006 жылғы 28
маусымдағы N 7
388-1/06
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Травматология
және ортопедия
ҒЗИ (2006 жылғы
20 қыркүйектегі
N№2-495/06
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Онкология және
радиология ҒЗИ
(2007 жылғы 12
наурыздағы N 7
113/07 мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Кардиология және
ішкі аурулар ҒЗИ
(2007 жылғы 11
сәуірдегі N
7-172/07
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Республикалық
психиатрия,
психотерапия және
наркология
ғылыми-практикалық
орталығына (2006
жылғы 26 сәуірдегі
N 7-195/06
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы),
Еңбек гигиенасы
және кәсіби
аурулар ұлттық
орталығы (2006
жылғы 30
наурыздағы N
12-50/06 мемлекет-
тік сараптамасының
қорытындысы)
ғимараттары мен
құрылыстарын
күрделі жөндеу
жүргізуге күрделі
трансферттер
аудару.
 
Қазақстан
Республикасының
азаматтарын
шетелдік медицина
ұйымдарына
емделуге жіберу
жөніндегі
комиссияның
қорытындысы
негізінде
жіберілетін
науқастардың емі
мен жолақысын және
бірге жүретін
адамдарға ақы
төлеу. Шетел медициналық ұйымдарға 2007 жылғы кредиторлық берешекті өтеу.

Консультациялық-
диагностикалық
көмек көрсету.
 
 
 
 
 
 
 

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін
Тізбеге сәйкес
Республикалық
аллергология
орталығына
медициналық
(емдік және
диагностикалық),
зертханалық
жабдықтар,
медициналық емес
жабдықтар мен
арнайы және
қызметтік
автокөлік сатып
алуға күрделі
трансферттер
аудару.
Мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету.
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін
Тізбеге сәйкес
медициналық
(емдік және
диагностикалық),
зертханалық
жабдықтар,
медициналық емес
жабдықтар,
мамандандырылған
автокөлік сатып
алу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Бекітілген
жобалау-сметалық
құжаттамаға және
мемлекеттік
сараптамаға
сәйкес ғимараттар
мен құрылыстарды
күрделі жөндеу:
Отан соғысының
мүгедектеріне
арналған
республикалық
клиникалық
госпитальді (2006
жылғы 3 ақпандағы
N 7-51/06
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы)
күрделі жөндеу
жұмыстарын аяқтау,
Республикалық
жіті бақыланатын
мамандандырылған
үлгідегі
психиатриялық
аурухананы (2005
жылғы 22 ақпандағы
N 7-76/05 және
2007 жылғы 22
ақпандағы N
7-86/07 мемлекет-
тік сараптамала-
рының қорытынды-
сы), "Отан соғысының мүгедектеріне арналған орталық клиникалық госпитальді" (2007 жылғы 13 тамыздағы N 23-296/07 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы) күрделі жөндеу
жүргізу.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Жыл
бойы

Онкология
және
радиология
ғылыми-
зерттеу
институтын
(бұдан әрі
- ҒЗИ),
Көз
аурулары
ҒЗИ,
Нашақор-
лықтың
медицина-
лық-әлеу-
меттік
проблема-
лары
республи-
калық
ғылыми-
практика-
лық
орталығы
ҒЗИ,
Травмато-
логия және
ортопедия
ҒЗИ, Еңбек
гигиенасы
және
кәсіби
аурулар
ұлттық
орталығы
(бұдан
әрі - ҰО,
А.Н.Сыз-
ғанов
атындағы
Хирургия
ҰО,
Тері-ве-
нерология
ҒЗИ,
Кардиоло-
гия және
ішкі
аурулар
ҒЗИ,
Б.О.Жар-
босынов
атындағы
Урология
ҒО,
Ұлттық
ғылыми
медицина-
лық
орталық,
Республи-
калық
психиат-
рия,
психоте-
рапия
және
наркология
ғылыми-
практика-
лық
орталығы,
М.Оспанов
атындағы
Батыс
Қазақстан
мемлекет-
тік
медицина
академия-
сы,
 
Радиация-
лық
медицина
және
экология
ҒЗИ,
Семей
мемлекет-
тік
медицина
академия-
сы, Алматы
қаласының
N 7
қалалық
клиникалық
аурухана-
сы, Қазақ
ұлттық
медицина
универси-
тетінің
Профессор-
лар
клиникасы,
Қарағанды
қаласының
облыстық
кардиохи-
рургиялық
орталығы,
Республи-
калық
нейрохи-
рургия
ғылыми
орталығы,
Тараз
қаласының
Кардиохи-
рургия
орталығы,
Отан
соғысының мүгедектеріне арналған орталық клиникалық госпиталь.

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Республи-
калық
аллерго-
логия
орталығы,
Республи-
калық
диагнос-
тика
орталығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Отан
соғысының
мүгедек-
теріне
арналған
республи-
калық
клиникалық
госпиталь,
Республи-
калық жіті
бақылана-
тын
мамандан-
дырылған
үлгідегі
психиат-
риялық
аурухана,
Қазақ
республи-
калық
лепрозо-
рий, Отан
соғысының
мүгедек-
теріне
арналған
орталық
клиникалық
госпиталь.
 
Отан
соғысының
мүгедек-
теріне
арналған
республи-
калық
клиникалық
госпиталь,
Республи-
калық жіті
бақылана-
тын
мамандан-
дырылған
үлгідегі
психиат-
риялық
аурухана

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасының азаматтарына диагностика мен емдеудің күрделі әдістерін жүргізуді қажет ететін аурулар кезінде қазіргі заманғы медициналық технологияларды пайдалана отырып, жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету (жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету бойынша болжамды орташа жылдық емдеуге жатқызудың саны кемінде 37389); белгілі бір контингентке мамандандырылған медициналық көмек көрсету (орташа жылдық болжаммен емдеуге жатқызу: Республикалық жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық ауруханаға - 927, Отан соғысының мүгедектеріне арналған орталық клиникалық госпитальге - 1189, Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпитальге - 4200, Қазақ республикалық лепрозорийіне - 700).
      Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсететін медициналық кәсіпорындар мен Республикалық аллергология орталығы үшін кемінде 588 бірлік медициналық (емдік және диагностикалық), зертханалық, медициналық емес жабдықтар, арнайы автокөлік сатып алу. Мемлекеттік мекемелер үшін кемінде 96 бірлік медициналық (емдік және диагностикалық), зертханалық және медициналық емес жабдықтар, мамандандырылған автокөлік сатып алу.
      Астана қаласында медициналық кластер құру жөніндегі іс-шаралардың орындалуы.
      Түпкілікті нәтиже: емделген сырқаттардың денсаулығының жақсаруы.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету жағдайында бір сырқатты емдеу үшін орташа шығыстар жылына 157 мың теңге; мемлекеттік мекемелерде - 77,1 мың теңгеден 621,2 мың теңгеге дейін; сырқатты шетелде емдеуге орташа шығыстар - 4457,8 мың теңге; 1 сырқатқа және алып жүретін адамдардың жолына ақы төлеудің орташа шығыстары - 155 мың теңге;  бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға және Мемлекеттік сараптаманың қорытындысына сәйкес көлемде күрделі жөндеу жүргізуді орындау. Сатып алынатын бір бірлік жабдықтың орташа құны - 6294,2 мың теңге.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: негізделген шағымдардың болмауы; диагностика мен емдеудің мерзімдік медициналық-экономикалық хаттамаларына сәйкес емдік көмек көрсету.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 ; 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
273-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған және санаторий-сауықтыру медициналық көмек көрсету"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1140707 мың теңге (бір миллиард бір жүз қырық миллион жеті жүз жеті мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын азаматтарды мәжбүрлеп емдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 16, 17, 18-баптары ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 11, 22-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында туберкулезден халықты қорғаудың кезек күттірмейтін шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 4 қыркүйектегі N 839 қаулысы ; "Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің 2008-2009 жылдарға арналған тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қыркүйектегі N 853 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : денсаулықты нығайту, халықтың жұқтыруларын азайту, сырқаттану көрсеткіштерін тұрақтандыру, туберкулез бойынша өлім-жітімді, мүгедектікті азайту, бронх-өкпе патологиясы бар балалар мен ересектерді оңалту мен сауықтыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : туберкулезбен ауыратын сырқаттарға мамандандырылған жоғары білікті емдік-диагностикалық көмек көрсету. Бронх-өкпе патологиясы бар сырқаттарға организмнің бұзылған функцияларын қалпына келтіруге көмектесетін емдеу-сауықтыру іс-шараларын жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іе-шаралар жоспары :

N
р/с

Ба-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Туберкулез-
бен
ауыратын-
дарға
мамандан-
дырылған
және
санаторлық-
сауықтыру
медициналық
көмек
көрсету

Туберкулезбен
ауыратын
сырқаттарға
мамандандырылған
емдеу-диагности-
калық көмек
көрсету. Бронх-
өкпе патологиясы
бар сырқаттарға,
санаторийлық-са-
уықтыру (оңалту)
медициналық
көмегін көрсету.
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін
Тізбеге сәйкес
медициналық,
диагностикалық,
зертханалық,
медициналық емес
жабдық және
санитарлық
автокөлік сатып
алу.
Туберкулезбен
ауыратын
сырқаттарға, оның
ішінде резервтік
қордан туберкулез-
дің мультирезис-
тентті нысанын
емдеу үшін және
диспансерлік
(виражды
гиперсезімталды,
жанаспалы) топтағы
балаларға химиялық
алдын алу жүргізу
үшін туберкулезге
қарсы препараттар-
ды сатып алу.
Жобалық-сметалық
құжаттар мен
Мемсараптама
қорытындысына
сәйкес "Қарағай"
республикалық
оңалту орталығы
(2007 жылғы 12
ақпандағы N 81
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы) және
Балалар мен
жасөспірімдерге
арналған
республикалық
оңалту орталығында
күрделі жөндеу
жүргізу (2007
жылғы 11 мамырдағы
N 203/77
мемлекеттік
сараптамасының
қорытындысы).

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Туберкулез
проблема-
лары
ұлттық
орталығы.
Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Балалар
мен
жасөспір-
імдерге
арналған
республи-
калық
оңалту
орталығы;
"Қарағай"
республи-
калық
оңалту
орталығы.
Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Балалар
мен
жасөспі-
рімдерге
арналған
республи-
калық
оңалту
орталығы;
"Қарағай"
республи-
калық
оңалту
орталығы.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: кем дегенде 2150 сырқатқа Қазақстан Республикасының туберкулез проблемалары ұлттық орталығының емдеу-диагностикалық көмегін көрсетуі және Балалар мен жасөспірімдерге арналған республикалық оңалту орталығы және "Қарағай" республикалық оңалту орталығы санаторийлік-сауықтыру (оңалту) көмегін көрсетуі, оларды патогенетикалық және симптоматикалық препараттармен қамтамасыз ету (сырқаттардың болжамданған орташа жылдық саны - 1230). Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілетін Тізбеге сәйкес кем дегенде 18 бірлік медициналық, диагностикалық, зертханалық және медициналық емес жабдық санитарлық автокөлік сатып алу. Жобалық-сметалық құжаттар мен Мемсараптама қорытындысына сәйкес "Қарағай" республикалық оңалту орталығына, Балалар мен жасөспірімдерге арналған республикалық оңалту орталығына күрделі жөндеу жүргізу.
      Түпкілікті нәтиже: жоғары білікті медициналық көмек пен санаторийлік ем алған сырқаттардың арасында аурушаңдық, мүгедектік және өлім-жітім бойынша көрсеткіштерді жақсарту; жаңадан анықталған туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын сырқаттарды сауықтыру көрсеткішінің өсуі және туберкулезге қарсы күрес шеңберінде басқа адамдарға туберкулез микробактериясының тұрақты штаммдарының берілу қаупінің азаюы.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір сырқатты емдеуге жұмсалатын туберкулезге қарсы препараттарды сатып алудың орташа шығыстары 73,5 мың теңге, бір бірлік жабдық сатып алудың орташа құны 1365,2 мың теңге, жобалау-сметалық құжаттармен мемлекеттік сараптаманың қорытындысына сәйкес күрделі жөндеуді жүзеге асыру.
      Уақтылығы: мамандандырылған стационарлық және оңалту медициналық көмегін уақтылы және сапалы көрсету.
      Сапа: негізделген шағым жоқ.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
274-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Ана мен баланы қорғау"
деген 012 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 5650696 мың теңге (бес миллиард алты жүз елу миллион алты жүз тоқсан алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 25, 26-баптары ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 12, 13-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы ; "Азаматтардың дәрілік заттармен қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазандағы N 962 қаулысы ; "Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің 2008-2009 жылдарға арналған тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қыркүйектегі N 853 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ана мен баланың денсаулығын нығайту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : әйелдерге, балалар мен жасөспірімдерге, оның ішінде республика өңірлеріне мамандардың барып жоғары мамандандырылған, консультативтік-диагностикалық, ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсетуі; балаларға санаторийлық, оңалту, сауықтыру көмегін көрсету; ана мен баланың денсаулығын сақтау саласында диагностиканың, емдеу мен оңалтудың тиімді әдістерін енгізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Ана мен
баланы
қорғау

Мынадай 3 бейін
бойынша жоғары
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсету:
педиатриялық,
балалар
хирургиясы,
акушерлік-гинеко-
логиялық.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Балаларға және
тікелей балаға
күтім жасауды
жүзеге асыратын
ананың (әкенің)
немесе өзге
адамның болуы
бойынша "Алатау"
балалар клиникалық
санаторийінде 6
жасқа дейінгі
балаларды қоса
алғанда,
Республикалық
балаларды оңалту
орталығында, 11
жасқа дейінгі
балаларды қоса
алғанда, аурудың
ауыр дәрежесінде
және/немесе
өзіне-өзі қызмет
көрсете алмаған
жағдайда 11
жастан 18 жасқа
дейінгі балаларға
санаторийлік,
оңалту және
сауықтыру көмегін
көрсету.
 
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілетін
Тізбеге сәйкес
Акушерлік,
гинекология және
перинатология
ғылыми орталығына,
Педиатрия және
балалар хирургиясы
ғылыми орталығына,
"Ақсай"
республикалық
балалар клиникалық
ауруханасына,
"Алатау" балалар
клиникалық
санаторийіне,
Республикалық
балаларды оңалту
орталығына
медициналық
жабдықтар (емдеу
және диагностика-
лық) мен
медициналық емес
жабдықтар,
автокөліктер
сатып алуға және
жобалық-сметалық
құжаттамалар мен
мемлекеттік
сараптаманың
қорытындыларына
сәйкес "Ақсай"
республикалық
балалар клиникалық
ауруханасына және
"Педиатрия және
балалар
хирургиясы" ҒО,
"Алатау" балалар
клиникалық
санаторийін
күрделі жөндеуден
өткізуге күрделі
трансферттер
аудару.
 
Балалардың сал
ауруымен ауыратын
балаларға оңалту
көмегін көрсету
және тікелей
сырқат балаға
күтім жасауды
жүзеге асыратын
ананың (әкенің)
немесе өзге
адамның болуы.
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілген
Тізбеге сәйкес
медициналық (емдеу
және диагностика-
лық) және
медициналық емес,
автокөлік
жабдықтар сатып
алу. "Балбұлақ"
республикалық
балалар оңалту
орталығын күрделі
жөндеуден өткізу.
 
Жіті және
созылмалы бүйрек
қызметінің
жетіспеушілігі
бар науқастарға
гемодиализ
сеанстары мен
иммундық-супрес-
сивтік терапия
жүргізу.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жыл
бойы

Педиатрия
және
балалар
хирургиясы
ғылыми
орталығы
Акушерлік,
гинеколо-
гия және
перинато-
логия
ғылыми
орталығы
, Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы,
"Ақсай"
республи-
калық
балалар
клиникалық
аурухана-
сы, Ана
мен бала
ұлттық ғы-
лыми орта-
лығы, Ана мен бала
ұлттық
ғылыми
орталығы

"Алатау"
балалар
клиникалық
санаторий
Республи-
калық
балаларды
оңалту
орталығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       "Ақсай"
республи-
калық
балалар
клиникалық
ауруханасы

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.26 N 498 , 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: ауруларды диагностикалау мен емдеудің барынша күрделілігі кезінде Қазақстан Республикасының әйелдері мен балаларына жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету. Лейкемиямен ауыратын балаларды (болжамды орташа жылдық саны 170) және гемодиализ сеанстарын өткізуге мұқтаж балаларды (болжамды орташа жылдық саны 40) қоса алғанда, емдеуге жатқызудың болжамды орташа жылдық саны 16785; санаторийлік көмек көрсету (болжамды орташа жылдық саны 1 530); БЦС, қант диабетімен, тірек-қимыл аппаратының ауруларымен ауыратын балаларға оңалту көмегін көрсету (болжамды орташа жылдық саны 3 500 және күтіп бағуды жүзеге асыратын 300 адамның болуы); іс-жүзіндегі денсаулық сақтауға диагностика мен емдеудің тиімді әдістерін енгізу. Кемінде 129 бірлік медициналық жабдықтар (емдеу және диагностикалық) мен медициналық емес жабдықтар, автокөліктер сатып алу. Мемлекеттік ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес "Ақсай" республикалық балалар клиникалық ауруханасына, "Педиатрия және балалар хирургиясы" ҒО және "Балбұлақ" республикалық балалар оңалту орталығын, "Алатау" балалар клиникалық санаторийіне күрделі жөндеу жүргізу.
      Түпкі нәтиже: жоғары мамандандырылған медициналық, санаторийлік, оңалту және сауықтыру көмегін алған ана мен баланың денсаулығын нығайту; созылмалы аурулар кезінде тұрақты оңалуға жету; күрделі аурулар кезіндегі асқынуларды төмендету; әйелдер мен балалардың арасындағы мүгедектікті төмендету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: ЖММК бойынша бір емделген жағдайға арналған орташа шығыстар - 201,7 мың теңге; санаторийлік және оңалту көмегін көрсету бойынша баланы бір емделген жағдайға арналған орташа шығыстар - 233,4 мың теңге; лейкемиямен ауыратын балаларға химиялық терапия жүргізуге бір емделген жағдайға арналған орташа шығыстар - 2922,5 мың теңге; бүйрек қызметінің жетіспеушілігі бар сырқаттарды, сондай-ақ бүйрек ауыстырып салынған сырқаттарды иммундық-супрессивтік препараттармен қамтамасыз етуге арналған орташа шығыстар - 470,3 мың теңге; "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы бойынша бір емделген жағдайға арналған орташа шығыстар - 92,9 мың теңге. Жабдықтарды сатып алуға орташа шығыстар - 6642,5 мың теңге.
      Уақтылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапасы: негізделген шағым жоқ.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.26 N 498 , 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
275-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау"
деген 014 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1016051 мың теңге (бір миллиард он алты миллион елу бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңының 29-бабы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 18, 48, 51-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының сот-сараптама жүйесін дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 ақпандағы N 119 қаулысы , "Қазақстан Республикасында кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 ақпандағы N 102 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : медициналық қызмет көрсетудің сапасын жақсарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және фармацевтика кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын практикалық денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес тереңдету; саланы аса тапшы мамандықтар бойынша және жаңа технологияларды, емдеу мен диагностиканың әдістерін енгізе отырып, жоғары білікті көмек көрсету үшін білікті мамандармен қамтамасыз ету. Халықаралық стандарттарды фармацевтика саласына енгізу, оның ішінде дәрілік заттарды сараптауды жүзеге асыратын зертханаларды халықаралық стандарттарға сәйкестігіне аккредиттеу мақсатында фармация саласында қазақстандық мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Мемлекеттік
денсаулық
сақтау
ұйымдары
кадрларының
біліктілі-
гін арттыру
және қайта
даярлау

Саланың қажеттілі-
гіне сәйкес
мемлекеттік
денсаулық сақтау
ұйымдары мен
ведомстволық
медициналық-сани-
тарлық қызмет
кадрларының емдік,
педиатриялық,
стоматологиялық,
фармацевтикалық,
медициналық-
биологиялық,
медициналық алдын
алу, мейірбикелік
бейіндер бойынша,
денсаулық сақтау
жүйесі менеджерле-
рінің, медициналық
жоғары оқу
орындарының
профессор-оқытушы
құрамының, ғылыми
орталықтар мен
ғылыми-зерттеу
институттарының
ғылыми қызметкер-
лерінің біліктілі-
гін арттыру және
қайта даярлау
жөніндегі қызмет-
терге ақы төлеу.
Аса тапшы
мамандықтар
бойынша медицина
кадрларын даярлау,
дәрілік заттардың
сапа менеджменті-
нің жүйелерін
жасау саласындағы
мемлекеттік
фармацевтикалық
сектордың
және санитарлық-
эпидемиологиялық
қадағалау
мамандарын
шетелде даярлау.
Мемлекеттік
денсаулық сақтау
ұйымдары
кадрларының
біліктілігін
арттыру және қайта
даярлау үшін
жоғары білікті
шетел мамандарын
шақыруды
ұйымдастыру.
Мамандарды даярлау
мерзімі 2 аптадан
10 айға дейін.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының орта есеппен 14 905 маманының біліктілігін арттыру және қайта даярлау, медицина және фармацевтика кадрларының ел ішінде біліктілігін арттыру мақсатында 10 шетел маманын тарту.
      Түпкі нәтиже: денсаулық сақтау саласын жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандармен қамтамасыз ету; 5 жыл ішінде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының барлық мамандарының біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: 1 маманның ел ішінде біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға жұмсалатын орташа шығыс 36,1 мың теңге және шетелде - 1503,6 мың теңге және бір шетелдік маманды шақыруды ұйымдастыру үшін - 1793,1 мың теңге.
      Уақтылығы: Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың мерзімдеріне сәйкес (конкурстық рәсімдерге және шарттарға сәйкес).
      Сапасы: оқыту нәтижесінде алған кәсіби білімдері мен дағдыларын мамандардың сапалы медициналық көмек көрсету үшін пайдалануы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
276-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау"
деген 016 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 8464499 мың теңге (сегіз миллиард төрт жүз алпыс төрт миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халыққа мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмек бағыттарының қол жетімділігін қамтамасыз ету, медициналық қызметтердің сапасы мен мүмкіндіктерін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету бойынша халық үшін жағдай жасау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Денсаулық
сақтау
объектіле-
рін салу
және
реконструк-
циялау

"2008 жылға
арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 12 желтоқ-
сандағы N 1223
қаулысының
3-қосымшасына
сәйкес сомалар
шегінде мынадай
іс-шаралар бойынша
бюджеттік
инвестициялық
жобаларды іске
асыру: Алматы
қаласында
"Педиатрия және
балалар хирургиясы
ұлттық орталығы"
РМҚК жанынан 150
төсектік емдеу
корпусын, Астана
қаласында 180
төсектік
кардиохирургия
орталығын,
Павлодар қаласында
50 төсектік
Павлодар
кардиохирургия
орталығын, Астана
қаласында
Травматология және
ортопедия ҒІИ РМКК
қабылдау
бөлімшесінің
үстінен 4-ші
қабатты жалғасты-
рып, оны 4-қабатты
операциялық блок
жапсаржайы етіп
салу; Астана
қаласында жедел
көмек станциясы
бар 240 төсектік
жедел медициналық
көмек ҒЗИ, Астана
қаласында сыртқы инженерлік желілері бар 160
төсектік
республикалық
нейрохирургия
ғылыми орталығын,
Астана қаласында
бір ауысымда 500
адам қабылдайтын
диагностикалық
орталық, Астана
қаласының сол
жағалауында
"Жаңа" ПС РПК-88
дейін кабельдік
желі (медициналық
кластерге арнал-
ған), "РПК-88"
трансформаторлық
кіші станциясынан
Астана қаласында
жедел жәрдем
станциясы бар 240
төсектік Жедел
медициналық жәр-
дем ҒЗИ объекті-
сіне дейін сыртқы
электрлік желіні
салу; Алматы
қаласында 100
төсектік кардио-
хирургия орталығы
мен Астана
қаласында "Қазақ
мемлекеттік
медицина
академиясы" РМҚК,
Қарағанды қаласын-
да "Қарағанды
мемлекеттік
медицина
академиясы" РМҚК,
Шымкент қаласында
"Оңтүстік
Қазақстан
мемлекеттік
медицина
академиясы" РМҚК,
Алматы қаласында
"С.Ж. Асфендияров
атындағы Қазақ
ұлттық медицина
университеті"
РМҚК жанынан
ЗООтөсектік көп
бейінді ауруханалар
құрылысы жобалары-
ның мемлекеттік
ведомстводан тыс
сараптамаларын
өткізу, жобалау-
сметалық
құжаттамаларын
әзірлеу;
Алматы қаласындағы 125 төсектік "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығының демалыс корпусы құрылысының жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамасын түзету және мемлекеттік ведомстводан тыс сараптама жүргізу.

Қаңтар-
жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже:
      Алматы қаласында Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы жанынан 150 төсектік емдеу корпусын, Астана қаласындағы Травматология және ортопедия ҒЗИ қабылдау бөлімшесінің үстінен 4 қабатты жалғастырып, оны 4 қабатты операциялық блок жапсаржайы етіп салу, Астана қаласында жедел көмек станциясы бар 240 төсектік жедел медициналық көмек ҒЗИ, Астана қаласында сыртқы инженерлік желілері бар 160 төсектік Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығын, Астана қаласында бір ауысымда 500 адам қабылдайтын Диагностикалық орталық, Астана қаласының сол жақ жағалауында "Жаңа" ПС РПК-88 дейін кабельдік желі (медициналық кластерге арналған), "РПК-88" трансформаторлық кіші станциясынан Астана қаласында жәрдем станциясы бар 240 төсектік Жедел медициналық жәрдем ҒЗИ объектісіне дейін сыртқы электрлік желіні, Астана қаласында 180 төсектік кардиохирургия орталығын, Павлодар қаласында 50 төсектік Павлодар кардиохирургия орталығын бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес салу жөніндегі жұмыстар көлемін орындау;
      Алматы қаласында 125 төсектік "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығының демалыс корпусын, Алматы қаласында 100 төсектік Кардиохирургия орталығы, Астана қаласында "Қазақ мемлекеттік медицина академиясы" РМҚК, Қарағанды қаласында "Қарағанды мемлекеттік медицина академиясы" РМҚК, Шымкент қаласында "Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы" РМҚК, Алматы қаласында "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" РМҚК жанынан әрқайсысы 300 төсектік көп бейінді ауруханалар салу жобалары бойынша белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы.
      Түпкілікті нәтиже: жекелеген медициналық көмек түрлерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету және сапасын арттыру үшін денсаулық сақтау объектілерін салу.
      Уақтылылығы: қызметтерді көрсетушілермен жасалған шарттарға сәйкес құрылыс бойынша жұмыстардың көлемін орындау.
      Сапасы: ҚР ҚНЕ-ге сәйкес денсаулық сақтау объектілерін салу.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.06.13 N 581 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
277-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Сот-медицина сараптамасы"
деген 017 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1347043 мың теңге (бір миллиард үш жүз қырық жеті миллион қырық үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Сот сараптамасы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы Заңы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңы ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарғысы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : қылмыстық, азаматтық іс жүргізу заңнамасымен, соттың уәждемеленген анықтамасымен қарастырылған қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процестердің қатысушылары болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : сот-медициналық сараптамалар жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

017


Сот-меди-
цина
сараптамасы

Сот-медициналық
сараптамасының
өндірісі.
Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтау
ісін реформалау
мен дамытудың
2005-2010 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасын
іске асыру
шеңберінде
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілген тізбеге
сәйкес медициналық
(диагностикалық
және зертханалық)
және медициналық
емес жабдықтарды, автокөліктердің
жабдықтарын
сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Сот
медицинасы
орталығы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: Жылына орта есеппен 220 мың сот-медициналық сараптаманың өндірісі. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген Тізбеге сәйкес кемінде 266 медициналық (диагностикалық және зертханалық) және медициналық емес жабдықтардың бірлігін, кемінде 3 автокөліктің бірлігін сатып алу.
      Түпкілікті нәтиже: қолданыстағы заңнамаға сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету үшін»"Сот медицинасы орталығы" ММ мен оның аумақтық бөлімшелерінің сот-медициналық сараптамасын жүргізу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір зерттеуді өндіруге жұмсалатын орташа шығын - 4,8 мың теңге; жабдық бірлігін сатып алуға жұмсалатын орташа шығын - 1020 мың теңге.
      Уақтылылығы: сот-медициналық сараптаманы тағайындайтын органның белгілейтін мерзімдерге сәйкес.
      Сапасы: жүргізілетін сот-медициналық сараптамалардың сапасын арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
278-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра құндылықтарын сақтау"
деген 018 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 8272 мың теңге (сегіз миллион екі жүз жетпіс екі мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : отандық медицина саласында тарихи-мәдени құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мәдени-ағарту жұмыстарын жүзеге асыру мүдделі адамдардың отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды зерделеуге қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

018


Денсаулық
сақтау
саласында
тарихи мұра
құндылық-
тарын
сақтау

Бірегей жәдігер-
лерді мұрағат
құжаттарын, көркем
қорды сақтау және
жаңарту.
Жәдігерлерді
есепке алуды,
ғылыми өңдеуді
және сақтауды
қамтамасыз ету.
Қазақстан
Республикасында
медицина мен
денсаулық
сақтаудың даму
тарихы жөнінде
экскурсиялар,
дәрістер мен
іс-шаралар өткізу.
Мұражай жинағы
негізінде
құжаттау.
Ақпараттық-библи-
ографикалық және
консультациялық
көмекті жүзеге
асыру.
Көрме қызметі
Мұражай қорын
толықтыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: мәдени-ағарту жұмысы, бірегей жәдігерлерді, мұрағат құжаттарын, көркем қорды жаңарту. Жәдігерлерді толықтыру.
      Түпкілікті нәтиже: бірегей құндылықтардың 100 пайызға сақталуын, оларға республика азаматтарының қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір жәдігер мен әдебиетті ұстауға жұмсалатын орташа шығыс - 150 теңге.
      Уақтылылығы: мерзімдер мен жоспарға сәйкес іс-шараларды орындау.
      Сапасы: келушілердің санын көбейту.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
279-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру"
деген 019 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1373418 мың теңге (бір миллиард үш жүз жетпіс үш миллион төрт жүз он сегіз мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуда тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының ақпараттық құрылымын құру, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалану, саланы басқару деңгейін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : ақпаратты жинаудың, сақтау мен талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды рационализациялауды және ақпаратты беру мерзімдерін қысқартуды қамтамасыз ететін Денсаулық сақтау саласының бірыңғай ақпараттық жүйесінің компоненттерін - ақпараттық жүйесін дамыту және пилоттық пайдалануды жалғастыру, ақпаратқа жедел қол жеткізуді қамтамасыз ету; Астана қаласы бойынша пилоттық пайдалану аймағын кеңейту; Денсаулық сақтау саласының бірыңғай ақпараттық жүйесінің қаржысын басқару жүйесін әзірлеу, сынақ жүргізу және пилоттық пайдалануға енгізу, медицина ұйымдарын қазіргі заманғы компьютерлік және ұйымдастыру техникасымен, телекоммуникациялық және басқа да жабдықтармен қамтамасыз ету; денсаулық сақтау ұйымдарының жергілікті желілерін құру; жобаны іске асырудың халықаралық консалтингі.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

019


Денсаулық
сақтаудың
ақпараттық
жүйелерін
құру

Астана қаласы
бойынша пилоттық
пайдалану
аймақтарын кеңейте
отырып, Қазақстан
Республикасында
Денсаулық сақтау
саласының бірыңғай
ақпараттық жүйесін
құру шеңберінде
бағдарламалық
қамтамасыз етудің
қызмет етуін
кеңейту және
ақпараттық жүйені
пилоттық
пайдалануды
жалғастыру.
Серверлік,
компьютерлік,
телекоммуникация-
лық және басқа да
жабдықтарды сатып
алу. Лицензиялық
бағдарламалық
қамтамасыз етуді
сатып алу.
Серверлік
үй-жайларды,
жергілікті
есептеуіш
желілердің
монтажы,
бағдарламалық
қамтамасыз етуді
инсталляциялау.
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
саласының бірыңғай
ақпараттық
жүйесінің
әкімшілерін оқыту.
Жобаны іске
асырудың
халықаралық
консалтингі.
Қазақстан Рес-
публикасының Ден-
саулық сақтау са-
ласының бірыңғай
ақпараттық жүйе-
сінің қаржысын
басқару жүйесін
әзірлеу, сынақ
жүргізу және пи-
лоттық пайдала-
нуға енгізу.
Астана қаласының
денсаулық сақтау
ұйымдары үшін сер-
верлік үй-жайлар
мен жергілікті
есептеу желіле-
рінің монтажы
бойынша 2007 жыл-
ға жоспарланған
іс-шараларды
аяқтау.

Қаңтар
-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарын есептеуіш, ұйымдастыру және телекоммуникациялық техника құралдарымен қосымша жарақтандыру және жарақтандыру;
      денсаулық сақтау ұйымдарының жергілікті желілерін құру; Қазақстан Республикасында Денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің компоненттерін - ақпараттық жүйесін әзірлеу, бағдарламалық өнімдердің сапасын арттыру мақсатында әзірленген ақпараттық жүйені пилоттық пайдалануды жалғастыру және кеңейту;
      Түпкілікті нәтиже: Астана қаласы бойынша Қазақстан Республикасында Денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің компоненттерін - ақпараттық жүйесін пилоттық пайдалану сатысын аяқтау; Астана қаласының денсаулық сақтау ұйымдарын компьютерлендіру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жұмыс станцияларының бірлігін сатып алуға жұмсалатын орташа шығыс 142,64 мың теңге;
      серверлер бірлігін сатып алуға жұмсалатын орташа шығыс 3 362,00 мың теңге;
      принтерлер бірлігін сатып алуға жұмсалатын орташа шығыс 27,36 мың теңге;
      коммутаторларды сатып алуға жұмсалатын орташа шығыс 82,42 мың теңге;
      модемдерді сатып алуға жұмсалатын орташа шығыс 15,56 мың теңге;
      лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға жұмсалатын орташа шығыс 17,28 мың теңге;
      Сатып алынатын компьютер жабдықтарының (серверлер мен жұмыс станцияларының) бірлігіне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін әзірлеу және енгізу жөніндегі орташа шығыстар:
      Объектілердің сервері - 11,82 мың теңге.
      Медициналық-статистикалық жүйе - 101,07 мың теңге.
      Ресурстарды басқару жүйесі - 24,29 мың теңге.
      Қаржы басқару жүйесі - 16,43 мың теңге.
      Медициналық қызметтер сапасын басқару жүйесі - 14,72 мың теңге.
      Санитарлық-эпидемиологиялық жағдайлар мониторингі жүйесі - 15,91 мың теңге.
      Дәрі-дәрмектік қамтамасыз етуді басқару жүйесі - 19,15 мың теңге.
      Уақтылылығы: жасалған шарттарға сәйкес іс-шаралар көлемінің толық орындалуы.
      Сапа: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау саласының бірыңғай ақпараттық жүйесінің компоненттерін пилоттық пайдалануды жүргізу есебінен әзірленетін жүйелердің қызмет етуінде пайда болуы ықтимал қателіктердің азаюы.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
280-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттың жалпыға қол жетімділігін қамтамасыз ету"
деген 020 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 7638 мың теңге (жеті миллион алты жүз отыз сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 7-бабы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту арқылы халықтың зияткерлік деңгейін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : кітапхана қорын сақтау және толықтыру, халыққа кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

020


Денсаулық
сақтау
саласындағы
ақпараттың
жалпыға қол
жетімділі-
гін қамта-
масыз ету

Кітап қорын
медицинаның барлық
саласы бойынша
отандық және
шетелдік әдебиет-
пен толықтыру.
Кітап қорын есепке
алуды, сақталуын
қамтамасыз ету.
Республиканың
медициналық кітап-
хана қызметін
үйлестіру,
әдістемелік және
консультациялық
көмек көрсету
бойынша оларға
баруды ұйымдасты-
ру. Кітап
көрмелерін ұйым-
дастыру. Қалалық
абонемент пен оқу
залы арқылы
денсаулық сақтау
ұйымдары маманда-
рын кітапханамен
қызмет көрсету.
Оқу залына
кондиционердің 3
бірлігін сатып
алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігінің
Республи-
калық
ғылыми-
медицина-
лық кітап-
ханасы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: кітап қорын 1 200 данаға көбейту. Жыл ішінде 66 көрме ұйымдастыру. Республиканың медициналық кітапханаларына консультациялық және әдістемелік көмек көрсету. Кітапхананың оқу залына кондиционердің кем дегенде 3 бірлігін сатып алу.
      Түпкілікті нәтиже: денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білім деңгейлерін арттыру.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: кітап қоры бірлігін ұстауға және қол жетімділігін қамтамасыз етуге жұмсалатын орташа шығыс - 22 теңге.
      Сапасы: денсаулық сақтау саласындағы ғалымдардың, оқытушылардың және мамандардың рухани, зияткерлік және білім қажеттілігін қанағаттандыру.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
281-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту"
деген 023 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 629277 мың теңге (алты жүз жиырма тоғыз миллион екі жүз жетпіс жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Қазақстанның ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызметке қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстанның 3 облысының перспективалық және орнықты аудандарының орталық аудандық ауруханаларының базасында телемедицина кабинеттерін құру, телемедициналық консультациялар ұйымдастыру үшін облыстық және республикалық деңгейдегі ауруханалар базасында телемедицина орталықтарын ашу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындаушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Ауылдық
(селолық)
жерлердегі
денсаулық
сақтауда
ұтқыр және
телемеди-
цинаны
дамыту

"Ұтқыр және
телемедицинаны
дамыту" жобасын
бекітілген
техникалық-эконо-
микалық негіздеме-
ге сәйкес мынадай
іс-шаралар
шеңберінде ауылдық
(селолық) жерлерде
іске асыру:
телемедициналық,
телекоммуникациа-
лық, компьютерлік
және басқа да
жабдықтарды сатып
алу, телемедицина-
ны бағдарламалық
қамтамасыз етуді
инсталляциялау,
телемедицинаның
клиникалық және
техникалық
аспектілерін,
телемедицинаның
бағдарламалық
кешенімен жұмыс
істеуге оқыту,
Ақтөбе облысының
7 ауданы, Жамбыл
облысының 8
ауданы, Маңғыстау
облысының 4 ауданы
және Ақтөбе,
Тараз және Ақтау
қалаларындағы
облыстық деңгейде-
гі ауруханалар
үшін телемедицина-
лық консультация-
лар өткізу.

Қаңтар
-жел-
тоқсан

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: Қазақстанның Ақтөбе, Жамбыл, Маңғыстау облыстарының перспективалық және орнықты аудандарының 19 орталық аудандық ауруханасы базасында телемедицина кабинеттерін және Ақтөбе, Тараз және Ақтау қалаларындағы облыстық деңгейдегі ауруханалардың базасында 3 телемедициналық орталық құру;
      телемедицина кабинеттері мен телемедициналық орталықтардың қызметкерлер құрамын телемедициналық жабдықтармен, телемедицинаны бағдарламалық қамтамасыз ету құралдармен жұмыс істеуге үйрету, қызмет көрсететін техникалық қызметкерлер құрамын оқыту;
      Нақты уақыт режимінде және "off-line" режимінде телемедициналық консультациялар өткізу.
      Түпкілікті нәтиже: Ақтөбе, Жамбыл және Маңғыстау облыстарының ауыл тұрғындарын диагностикалауды жақсарту, медициналық қамтамасыз етуді жетілдіру; жаңа технологияларды енгізу; медициналық білім беруді жетілдіру.
      Уақтылылығы: іс-шараларды жасалған шарттарға сәйкес толық көлемде орындау.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір телемедицина торабын құрудың орташа құны 28 622,23 мың теңге.
      Сапасы: ауыл аудандарындағы халыққа медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
281-1-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 281-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
          "Білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту"
           деген 026 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1026440 мың теңге (бір миллиард жиырма алты миллион төрт жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері:
республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: денсаулық сақтау саласының ұзақ мерзімді стратегиялық қажеттілігін қанағаттандыруға, халық денсаулығын сақтау мен жақсартуға бағытталған тиімді қолданылып жүрген кәсіптік білім және медициналық ғылым жүйесін құру үшін медицина кадрларын даярлау сапасын арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: денсаулық сақтау саласында мамандарды даярлауға жағдай жасау және жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және қайта жаңарту арқылы инфрақұрылымды құру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.

р/с
N

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдарла-
малардың атауы

Бағдарламаны
іске асыру
жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

026


Білім беру
объектілерін
салу және
қайта жаңар-
ту

"2008 жылға арнал-
ған республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан Респуб-
ликасының Заңын
іске асыру туралы"
Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2007 жылғы 12
желтоқсандағы N
1223 қаулысының
3-қосымшасына
сәйкес сома шегін-
де Астана қаласын-
да Бейбітшілік
көшесінде орналас-
қан Қазақ мемле-
кеттік медицина
академиясын кеңей-
туді және қайта
жаңартуды аяқтау,
сондай-ақ Шымкент
қаласындағы Оңтүс-
тік Қазақстан
мемлекеттік меди-
цина академиясының
Әл-Фараби N 3б
алаңында бұрын
бөлінген жер уча-
скесінде спорт
және дәріс залын салу және Шымкент қаласындағы  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік меди-
цина академиясының
Әл-Фараби N 3б
алаңында өзінің
аумағында 4 қабат-
ты оқу корпусын
салу жөніндегі
іс-шараларға
бюджеттік инвести-
циялық жобаларды
іске асыру.

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Денсау-
лық сақтау
минист-
рлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес Астана қаласында Бейбітшілік көшесінде орналасқан Қазақ мемлекеттік медицина академиясын кеңейтуді және қайта жаңартуды аяқтау, сондай-ақ Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының Әл-Фараби N 3б алаңында бұрын бөлінген жер учаскесінде спорт және дәріс залын салу және Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының Әл-Фараби N 3б алаңында өзінің аумағында 4 қабатты оқу корпусын салу жөніндегі жұмыстардың көлемін орындау.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
282-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін денсаулық сақтау объектілерін ұстауға
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 027 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 84036 мың теңге (сексен төрт миллион отыз алты мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Оңтүстік Қазақстан облыстық бюджетіне, жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

  027


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне жаңа-
дан пайда-
лануға
берілетін
денсаулық
сақтау
объектіле-
рін ұстауға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық
бюджеттерге
нысаналы ағымдағы
трансферттер
аудару.
Денсаулық сақтау
объектілерінің
уақтылы іске
қосылуын және
жұмыс істеуін
қамтамасыз ету.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
       Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
әкімдігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: 2 объектіні іске қосу және жұмыс істеуі, оның ішінде: Оңтүстік Қазақстан облысы - Шымкент қаласында жылына 2000 литрге арналған облыстық қан орталығы, Жетісай қаласында бір ауысымда 500 адам қабылдайтын емханасы бар 240 тесектік орталық аудандық аурухана.
      Түпкілікті нәтиже: жергілікті деңгейде медициналық көмектің қол жетімділігін арттыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: 2008 жылы іске қосу көзделіп отырған объектілердің жұмыс істеуіне жұмсалатын орташа шығыстар: орталық аудандық аурухана 16 124,0 мың теңге, қан орталығы - 67 912,0 мың теңге.
      Уақтылылығы: Әкім шешіміне сәйкес іске қосу.
      Сапа: осы өңірдегі халыққа көрсетілетін медициналық көмектің көлемі мен сапасын арттыру.

      Ескерту:
      *) Іске асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі, республикалық бюджеттен түсетін трансферттерді игеру шеңберінде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарында көрсетіледі.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
283-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне
дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 028 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 10308949 мың теңге (он миллиард үш жүз сегіз миллион тоғыз жүз қырық тоғыз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 26-бабы ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 4 маусымдағы 2003 жылғы Заңы ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғаудың кезек күттірмейтін шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 4 қыркүйектегі N 839 қаулысы ; "Халықты жұқпалы ауруларға қарсы вакцинациялауды жақсарту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 23 мамырдағы N 488 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы ; "Азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазандағы N 962 қаулысы , "Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің 2008-2009 жылдарға арналған тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 қыркүйектегі N 853 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : халықтың денсаулығын нығайту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : халықты вакциналармен және басқа да медициналық иммундық-биологиялық, туберкулезге қарсы, диабетке қарсы препараттармен және онкологиялық сырқаттарды емдеуге арналған химиялық препараттармен; халықтың жұқпалы аурулармен сыртқаттанушылығының алдын алу және азайту; туберкулезбен ауыратын сырқаттардың аурушаңдығы мен өлім-жітім көрсеткіштерін тұрақтандыру және төмендету; диабетпен ауыратындардың асқынуларын, мүгедектігі мен қайтыс болу санын азайту; онкологиялық сырқаттардың өмір сүру ұзақтығын және айығуын арттыру және өлім-жітім көрсеткішін азайту; АИТВ жұқпасын жұқтырған және ЖҚТБ-мен ауыратын балаларды алдын алу вирусқа қарсы емдеуімен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

028


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне дәрі-
лік заттар-
ды, вакци-
наларды
және басқа
да иммун-
дық-биоло-
гиялық
препарат-
тарды сатып
алуға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер
2


100

Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне
халыққа
иммунды
алдын алу
жүргізу
үшін вакци-
наларды
және басқа
иммундық-
биологиялық
препарат-
тарды сатып
алуға
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық бюджетке,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттерге
ағымдағы нысаналы
трансферттерді
аудару.
Халыққа иммундық
алдын алу жүргізу
үшін денсаулық
сақтау ұйымдарын
вакциналармен
және басқа
иммундық-биология-
лық препараттар-
мен.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
    Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

3


101

Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне
туберкулез-
ге қарсы
препарат-
тарды сатып
алуға
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық
бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
нысаналы
трансферттерді
аудару.
Туберкулезбен
ауыратын сырқаттар
үшін туберкулезге
қарсы препараттар-
ды, оның ішінде
туберкулездің
мультирезистентті
нысанын емдеу үшін
және диспансерлік
топтағы (виражды,
гиперсезімталды,
байланысты)
балаларды химиялық
алдын алу.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
     Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

4


102

Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне
диабетке
қарсы
препарат-
тарды сатып
алуға
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық
бюджеттерге,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
ағымдағы нысаналы
трансферттерді
аудару.
Диабетке қарсы
препараттарды,
жеткізу құралдарын
сатып алуға және
олармен диабетпен
ауыратындарды
қамтамасыз ету.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
     Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

5


103

Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне онко-
логиялық
ауруларға
химиялық
препарат-
тарды сатып
алуға
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық бюджетке,
Астана және Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
нысаналы
трансферттерді
аудару.
Онкологиялық
сырқаттарды
емдеуге арналған
химиялық
препараттарды
сатып алу.

Жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
    Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

6


105

Лейкемиямен
ауыратын
балалар
үшін
дәрілік
заттарды
сатып алуға
Қарағанды
облысының
облыстық
бюджетіне
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
Қарағанды
облысының
бюджетіне ағымдағы
нысаналы
трансферттерді
аудару.
Лейкемиямен
ауыратын балаларды
дәрілік заттармен
қамтамасыз ету.

Жыл
бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
        Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
   Қарағанды
облысының
әкімі

7


106

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
облыстық
бюджетіне
ВИЧ
жұқтырған
және
ЖҚТБ-мен
ауырған
балаларды
емдеу үшін
дәрілік
заттар
сатып алуға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
Оңтүстік Қазақстан
облысының
бюджетіне ағымдағы
нысаналы транс-
ферттерді аудару
АИТВ жұқтырған
сырқаттар және
ЖҚТБ-мен ауыратын
сырқат балаларды
емдеу үшін дәрілік
заттармен қамтама-
сыз ету.

Жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
       Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
әкімі

8


107

Гемофилия-
мен ауыратын
ересек
адамдарды
емдеу
кезінде
қанның ұю
факторларын
сатып алуға
облыстың
бюджеттері-
не, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджеттері-
не нысаналы
ағымдағы
трансферт-
тер

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық бюджет-
терге, Астана және
Алматы қалаларының
бюджеттеріне
ағымдағы нысаналы
трансферттерді
аудару.

Жыл бойы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
Облыстық
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: 18 жасқа дейінгі балалар мен ересек адамдардың жекелеген санаттарын вакциналауды қамтуды 95 пайызға жеткізу; болжамды түрде 4 787 143 адамды вакциналау үшін вакциналар мен басқа да иммунобиологиялық препараттарды, 39 622 науқас үшін туберкулезге қарсы препараттарды және 208 183 жасөспірімдер мен балаларға химиялық профилактика жүргізуге; 32 568 инсулинге тәуелді диабетпен ауыратындарға диабетке қарсы препараттарды; гемофилиямен ауыратын болжаммен 331 ересек адамды емдеу үшін қанның ұюының VIII факторы; 13 429 онкологиялық науқастар үшін химиялық препараттарды, Қарағанды қаласының облыстық балалар клиникалық ауруханасының онкогематологиялық бөлімшесінде ем алатын 6 лейкемиямен ауыратын балаға химияпрепараттар, Оңтүстік Қазақстан облысында шамамен 100 адам үшін АИТВ жұқтырған сырқаттар және ЖҚТБ-мен ауыратын сырқаттарға дәрілік заттар сатып алуға ағымдағы нысаналы трансферттер аудару.
      Түпкілікті нәтиже: вакцинамен басқарылатын ауруларды азайту, туберкулезбен, диабетпен, асқынуларын, мүгедектігі мен қайтыс болуын азайту; онкологиялық аурулармен ауыратындардың өмірін ұзарту және Қарағанды қаласының облыстық балалар клиникалық ауруханасының онкогематологиялық бөлімшесіндегі ем алатын лейкемиямен ауыратын сырқат балалардың, Оңтүстік Қазақстан облысындағы АИТВ жұқтырған балалар және ЖҚТБ-мен ауыратын балалардың өмір сүруін ұзарту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: вакциналар мен басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға жұмсалатын орташа шығыстар 1 вакцина жасауға - 0,25 мың теңгені; 1 науқасты емдеуге арналған дәрілік препараттарды сатып алуға жұмсалатын орташа шығыстар: туберкулезге қарсы - 31,7 мың теңгені; химиялық профилактика жүргізуге - 0,13 мың теңге; инсулинге - 56,1 мың теңге; гемофилиямен ауыратын сырқаттар үшін қан ұюының VIII факторына - 110,7 мың теңгені; химиялық препараттарға - 222,4 мың теңгені Қарағанды қаласының облыстық балалар клиникалық ауруханасының онкогематологиялық бөлімшесінде ем алатын лейкемиямен ауыратын балалар үшін химияпрепараттарға - 704,3 мың теңгені, АИТВ жұқтырған сырқаттар және ЖҚТБ-мен ауыратын сырқаттарды емдеу үшін вирусқа қарсы препараттар - 1 154,1 мың теңгені құрайды.
      Сапасы: негізделген шағымдардың болмауы.

      Ескерту: *) республикалық бюджеттің трансферттерін игеру шеңберінде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын іске асыру, сандық және сапалық көрсеткіштер жөніндегі іс-шаралардың тізбесі тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетіледі.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
284-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері"
деген 032 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1391538 мың теңге (бір миллиард үш жүз тоқсан бір миллион бес жүз отыз сегіз мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 6 желтоқсандағы Заңының 17-бабы ; "Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 желтоқсандағы N 1200 Қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Алматы облысы мен Алматы қаласы денсаулық сақтау объектілерінің сейсмикалық орнықтылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Алматы облысы мен Алматы қаласының жекелеген денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық нығайту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

032


Алматы
облысының
облыстық
бюджетіне
және Алматы
қаласының
бюджетіне
денсаулық
сақтау
объектіле-
рінің
сейсмотұ-
рақтылығын
күшейту
үшін
берілетін
нысаналы
даму
трансферт-
тері

"2008 жылға
арналған
республикалық
бюджет туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңын іске асыру
туралы" Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 12
желтоқсандағы N
1223 қаулысына 3-
қосымшаға сәйкес
тізбе бойынша және
сомалар шегінде
денсаулық сақтау
объектілерін
сейсмикалық
нығайту үшін
Алматы облысының
бюджетіне және
Алматы қаласының
бюджетіне нысаналы
даму трансфертте-
рін аудару.
Денсаулық сақтау
объектілерін
сейсмикалық
нығайтуды жүргізу

Қаңтар-
желтоқ-
сан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Алматы
облысының
және
Алматы
қаласының
әкімдері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: Алматы облысы мен Алматы қаласының денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық нығайтуды жүргізу.
      Түпкілікті нәтиже: Алматы облысы мен Алматы қаласының денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық нығайтуды арттыру.
      Уақтылылығы: қызметтерді берушілермен жасалған шарттарға сәйкес сейсмикалық нығайту көлемді орындау.
      Сапа: ҚР СЕмН сәйкес денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық нығайту.

      Ескерту:
      *) Объектілердің тізбесі "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1223 қаулысына 3-қосымшаға сәйкес, сондай-ақ заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес іс-шаралар күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
285-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтаудың медициналық, ұйымдарын жергілікті деңгейде материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" деген 038 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 16489287 мың теңге (он алты миллиард төрт жүз сексен тоғыз миллион екі жүз сексен жеті мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 8 , 9-баптары ; "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңының 5 , 7-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезекті шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы , "Қазақстан Республикасында кардиологиялық және кардиохирургиялық қызметті дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 ақпандағы N 102 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : сапалы медициналық көмек көрсету үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтаудың инфрақұрылымын дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : жергілікті деңгейде медициналық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарлама-
ның) атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

038


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және
Алматы
қалалары-
ның бюд-
жеттеріне
денсаулық
сақтаудың
медицина-
лық ұйым-
дарын жергілікті
деңгейде
материал-
дық-тех-
никалық
жарақтан-
дыруға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің шешіміне
сәйкес Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтау
ісін реформалау
мен дамытудың
2005-2010 жылдарға
арналған мемлекет-
тік бағдарламасын
іске асыру жөнінде-
гі іс-шаралардың
жоспарына сәйкес
облыстық бюджеттер-
ге, Астана және
Алматы қалаларының
бюджеттеріне
ағымдағы нысаналы
трансферттер
аудару.

Нормативтерге
сәйкес ауылдық және
қалалық мемлекеттік
БМСК ұйымдарын,
оның ішінде
ауылдық дәрігерлік
амбулаторияларды,
БМСК орталықтарын,
ауылдық жерлердегі
және қалалық
емханаларды
медициналық
жабдықтармен және
медициналық
мақсаттағы
бұйымдармен
жарақтандыру;
ауылдық және
қалалық дәрігерлік
амбулаторияларды,
БМСК орталықтарын,
ауылдық жерлердегі
және қалалық
емханаларды, жедел
медициналық
қызметін,
санитарлық авиация
қызметін санитарлық
көлікпен қамтамасыз
ету; балалар мен
босандыру ұйымда-
рын, қалалық және
облыстық
ауруханаларды
жарақтандыру.

Туберкулезге қарсы
мекемелерді
жарақтандыру.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы қаласының N
7 қалалық аурухана-
сын (щунттармен)
жарақтандыру.

Онкологиялық
ұйымдар үшін
сәулелік терапия
аппараттарын,
рентгендік
стимуляторларды
сатып алу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Облыстық және
қалалық аурухана-
ларды магнитті-
резонанстық және
компьютерлік
томографтармен
жарақтандыру.
 
 
 
 
 
 
10 облыста және
Алматы қаласындағы
кардиологиялық
орталықтарды
(бөлімшелерді)
жарақтандыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімдері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Ақтөбе,
Атырау,
Жамбыл,
Батыс
Қазақстан,
Қарағанды,
Қызылорда,
Маңғыстау
облыста-
рының
әкімдік-
тері

Алматы
қаласының
әкімдігі
 
 
Ақмола,
Ақтөбе,
Атырау,
Жамбыл,
Қарағанды,
Қостанай,
Қызылорда,
Маңғыстау,
Оңтүстік
Қазақстан
облыстары
мен Астана
қаласының
әкімдік-
тері
 
Шығыс
Қазақстан,
Қарағанды,
Қостанай,
Солтүстік
және
Оңтүстік
Қазақстан
облыста-
рының
әкімдік-
тері
 
Ақмола,
Алматы,
Атырау,
Шығыс
Қазақстан,
Батыс
Қазақстан,
Қарағанды,
Қостанай,
Павлодар,
Солтүстік
Қазақстан,
Оңтүстік
Қазақстан
облыста-
рының және
Алматы
қаласының
әкімдік-
тері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтижелер: жергілікті деңгейде медициналық ұйымдарды медициналық жабдықтармен жабдықтауға уақтылы ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару.
      Түпкілікті нәтижелер: медициналық ұйымдардың медициналық жабдықтармен жарақталуын ең төменгі нормативтерге кезең-кезеңмен жеткізу.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір өңірді материалдық-техникалық жарақтандыруға жұмсалатын орташа шығыстар - 1 030 580,4 мың теңге.
      Уақтылылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапа: жергілікті деңгейдегі медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту.
      Ескерту:* республикалық бюджеттің трансферттерін игеру шеңберінде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын іске асыру, сандық және сапалық көрсеткіштер жөніндегі іс-шаралардың тізбесі тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетіледі.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
286-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде қан орталығын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 041 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1200219 мың теңге (бір миллиард екі жүз миллион екі жүз он тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : жергілікті деңгейде медициналық ұйымдар үшін дайындалатын қанның және оның компоненттерінің қауіпсіздігін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : қан қызметі ұйымдарын жабдықтауды кезең-кезеңмен ең аз нормативке дейін жеткізуге облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер аудару.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

041


Облыстық
бюджеттер-
ге, Астана
және Алматы
қалаларының
бюджетте-
ріне
жергілікті
деңгейде
қан орталы-
ғын матери-
алдық-тех-
никалық
жарақтан-
дыруға
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферт-
тер

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық бюджет-
терге, Астана және
Алматы қалаларының
бюджеттеріне
облыстық, Астана
және Алматы
қалаларының қан
орталықтарын
материалдық-тех-
никалық
жарақтандыруға
ағымдағы нысаналы
трансферттерді
аудару.

Қазақстан
Республикасы
Денсаулық сақтау
министрінің
бұйрығымен
бекітілген Тізбеге
сәйкес жергілікті
деңгейдегі қан
орталықтары үшін
қанды, оның
компоненттерін
және препараттарды
карантиндеу үшін
жабдықтар сатып
алу

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: облыстық және қалалық қан орталықтары үшін 291 бірлік жабдық сатып алу.
      Түпкілікті нәтиже: жергілікті деңгейде медициналық ұйымдарды медициналық жабдықтармен жарақтандыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір өңірді материалдық-техникалық жарақтандыруға жұмсалатын орташа шығыстар - 75 013,7 мың теңге.
      Уақтылылығы: жасалған шарттарға сәйкес.
      Сапа: жергілікті деңгейде дайындалатын қанның сапасы жақсарады.
      Ескерту: *) Іске асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі, республикалық бюджеттен түсетін трансферттерді игеру шеңберінде күтілетін нәтижелер сипатталатын сандық және сапалық көрсеткіштер жергілікті бюджеттік бағдарламалардың паспорттарында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
287-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында мамандар даярлау"
деген 043 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 281001 мың теңге (екі жүз сексен бір миллион бір мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 8 , 11, 33, 59, 62-баптары ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 3 , 7 , 18, 48-баптары ; "Қазақстан Республикасындағы жастар саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 маусымдағы Заңының 6-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Мемлекеттік білім беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысы ; "Жастар арасында орта және жоғары кәсіптік оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқитындар үшін өтемақы төлеу арқылы жеңілдікпен жол жүру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 шілдедегі N 736 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының медициналық және фармацевтикалық білім беру ісін реформалау тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі№N 317 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : денсаулық сақтау саласын орта білімнен кейінгі медициналық және фармацевтикалық білімі бар білікті мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес орта білімнен кейінгі медициналық және фармацевтикалық білімді мамандарды даярлауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

043


Техникалық
және
кәсіптік,
орта
білімнен
кейінгі
білім беру
ұйымдарында
мамандар
даярлау

Мемлекеттік білім
беру стандарттары-
на сәйкес
республикалық
медициналық білім
беру ұйымдарында
орта білімнен
кейінгі медицина-
лық және
фармацевтикалық
білімді мамандарды
даярлау. Орташа
жылдық контингент
- 1162. Мемлекет-
тік медициналық
білім беру
ұйымдарында білім
алушыларды жекеле-
ген санаттарына
мемлекеттік
стипендиялар
тағайындау және
төлеу тәртібі
туралы ережеге
сәйкес білім
алушылардың орта
білімнен кейінгі
медициналық және
фармацевтикалық
білім алуы кезінде
оларға мемлекеттік
стипендия төлеу
жолымен әлеуметтік
қолдау. Білім
алушы-стипендиат-
тардың жылдық
орташа
контингентіне
- 894 мемлекеттік
стипендия төлеу.
Техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білім беру
ұйымдарында
мемлекеттік білім
беру тапсырысы
бойынша
оқитындардың
жазғы және қысқы
каникулдар кезінде
жылдың басында
бітірмей тұрғанда
- 895,
бітіретіндері -
324 оқушылар
контингентіне
жолақысына ақшалай
өтемақы төлеуге
берілетін
трансферттер
аудару арқылы
азаматтардың
жоғары кәсіптік
білім алуы кезінде
әлеуметтік қолдау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касының
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушыларды оқуға қабылдау - 500 адам, стипендиаттардың орташа жылдық контингентіне мемлекеттік стипендиялар төлеу - 894, стипендиямен қамтамасыз ету - білім алушылардың 73 пайызы.
      Түпкілікті нәтиже: денсаулық сақтау ұйымдарын орта білімнен кейінгі медициналық және фармацевтикалық білімі бар білікті мамандармен қамтамасыз ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 1 білім алушыны даярлауға жұмсалатын орташа шығын мөлшері - жылына 183,7 мың теңге. Бір оқушының айлық стипендиясының мөлшері: 1 қаңтардан бастап - 5147 теңге, 1 қыркүйектен бастап - 6000 теңге. Қысқы және жазғы каникулдар кезінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға жол жүруге 2 АЕК мөлшерін ақшалай өтемақы төлеу.
      Уақтылылығы: денсаулық сақтау саласының орта білімнен кейінгі медициналық және фармацевтикалық білімі бар білікті мамандарының күтілетін бітірушілер саны кемінде 324 адам.
      Сапасы: медицина колледжін үздік бітірген, орта білімнен кейінгі медициналық және фармацевтикалық білімді бітірушілердің күтілетін үлесі бітірушілердің жалпы санының 16 пайызы.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
288-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру"
деген 046 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       Ескерту. 288-қосымша алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.       

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
288-1-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 288-1-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
     "Ұлттық медициналық холдинг" АҚ-тың жарғылық капиталын құру"
            деген 062 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                         ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 270620 мың теңге (екі жүз жетпіс миллион алты жүз жиырма мың теңге).
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік қүқықтык негізі: "Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ұлттық медициналық холдинг құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: "Республикалық  шұғыл медициналық жәрдем ғылыми орталығы", "Республикалық диагностикалық орталық" АҚ және "Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы" акционерлік қоғамдарының жарғылық капиталдарын құру және "Ұлттық медициналық холдинг" АҚ жарғылық капиталын толықтыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

р/с
N

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
лама-
ның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

062


"Ұлттық
медици-
налық
хол-
динг"
АҚ-тың
жарғы-
лық
капита-
лын
құру

"Республикалық шұғыл
медициналық жәрдем
ғылыми орталығы" АҚ,
"Республикалық
диагностикалық
орталық" АҚ және
"Республикалық
нейрохирургия ұлттық
ғылыми орталығы" АҚ
жарғылық капиталдарын
құру және "Ұлттық
медициналық холдинг"
АҚ жарғылық капиталын
толықтыру

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Денсау-
лық
сақтау
минист-
рлігі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: "Республикалық шұғыл медициналық жәрдем ғылыми орталығы" АҚ, "Республикалық диагностикалық орталық" АҚ және "Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы" АҚ құрылған жарғылық капиталдары және "Ұлттық медициналық холдинг" АҚ жарғылық капиталын толықтыру.
      Соңғы нәтиже: "Ұлттық медициналық холдинг", "Республикалық шұғыл медициналық жәрдем ғылыми орталығы", "Республикалық диагностикалық орталық және "Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы" акционерлік қоғамдарын құру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: "Ұлттық медициналық холдинг", "Республикалық шұғыл медициналық жәрдем ғылыми орталығы", "Республикалық диагностикалық орталық және "Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы" акционерлік қоғамдарының жарлықшы капиталдары мөлшері - 270620 мың теңге.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
288-2-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 288-2-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                        2008 жылға арналған
       "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
      бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік
    тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен
     кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия
          төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
          деген 063 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 32439 мың теңге (отыз екі миллион төрт жүз отыз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 47-бабы; "Білім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы шеңберінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқыту кезеңінде білім алушыларды әлеуметтік қолдау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: стипендияны нормативке дейін жеткізу жолымен жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларды қаржылай қолдау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдар-
ламалардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

063


Облыстық
бюджеттерге,
Астана және
Алматы
қалаларының
бюджеттеріне
жергілікті
атқарушы
органдардың
мемлекеттік
тапсырысы
негізінде
техникалық
және кәсіп-
тік, орта
білімнен
кейінгі білім беру
ұйымдарында
оқитындарға
стипендия
төлеуге
берілетін
ағымдағы
нысаналы
трансферттер

Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің
шешіміне сәйкес
облыстық бюджет-
терге, Астана мен
Алматы қалаларының
бюджеттеріне жер-
гілікті атқарушы
органдардың мемле-
кеттік тапсырысы
негізінде техника-
лық және кәсіптік,
орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдарында
білім алушылардың
стипендиясын 5147
теңгеден 6000
теңгеге дейін
жеткізу үшін
республикалық
бюджеттен нысана-
лы ағымдағы тран-
сферттерді аудару.
Жергілікті атқару-
шы органдардың
мемлекеттік тапсы-
рысы негізінде
техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білім беру ұйым-
дарында білім алушылардың сти-
пендиялары мөлше-
рінің айырмашылы-
ғын уақтылы
төлеуді қамтамасыз
ету.

Қыркүй-
ек-жел-
тоқсан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Денсау-
лық
сақтау
минист-
рлігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкімде-
рі

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: *
      Тікелей нәтиже: техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде білім алушылардың стипендияларының мөлшерін 5147 теңгеден 6000 теңгеге дейін жеткізу.
      Облыстар бойынша стипендиаттардың орташа жылдық контингенті 7783, соның ішінде: Ақмола облысы - 286, Ақтөбе облысы - 432, Алматы облысы - 244, Атырау облысы - 345, Шығыс Қазақстан облысы - 640, Жамбыл облысы - 738, Батыс Қазақстан облысы - 521, Қарағанды облысы - 560, Қостанай облысы - 306, Қызылорда облысы - 448, Маңғыстау облысы - 233, Павлодар облысы - 371, Солтүстік Қазақстан облысы - 199, Оңтүстік Қазақстан облысы - 1272, сондай-ақ Алматы қаласы - 435 және Астана қаласы - 753.
      Соңғы нәтиже: жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгерімінің сапалы көрсеткішін арттыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: 1 оқушының стипендиясын төлеудің ай сайынғы айырмашылығы орташа есеппен 853 теңгені құрайтын болады.
      Уақтылығы: жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендиялары мөлшерінің айырмашылығын уақтылы төлеуді қамтамасыз ету.
      Сапасы: білім алушылардың жалпы контингенті ішінен стипендиямен қамтамасыз етілуі орта есеппен 81 пайыз.
 
       Ескертпе:
      *) Іске асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі, республикалық бюджеттен берілетін трансферттерді игеру шеңберінде күтілетін нәтижелер сипатталатын сандық және сапалық көрсеткіштер тиісті жергілікті бюджеттік бағдарламаның паспортында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына     
288-3-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 288-3-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

                      2008 жылға арналған
          "Денсаулық сақтау саласындағы өзекті зерттеулер"
           деген 064 республикалық бюджеттік бағдарламаның
                         ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 80000 мың теңге (сексен миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 22, 26-баптары ; "Денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7, 47-баптары; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қыркүйектегі N 998-35қ қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: өзекті зерттеу негізінде денсаулық сақтау саласындағы бәсекелестікке қабілеттілікті және оларды тиімді дамытуды арттырудың жолдары мен тетіктерін анықтау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N
п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағдар-
ламалардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушы-
лар

1

2

3

4

5

6

7

1

064


Денсаулық
сақтау са-
ласындағы
өзекті зерт-
теулер

Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтау
ісін ұзақ мерзімді
дамытудың 2020
жылға дейінгі
тұжырымдамасын
және денсаулық
сақтау саласында
сектораралық
дамудың 2020 жылға
дейінгі
тұжырымдамасын
әзірлеу мақсатында
денсаулық сақтау
саласында өзекті
зерттеулер жүргізу
жөніндегі қызметке
ақы төлеу.

Шілде-
желтоқ-
сан

Қазақс-
тан Респуб-
ликасы
Денсау-
лық
сақтау
минист-
рлігі

       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      Тікелей нәтиже: есептер қалыптастырылатын болады, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін ұзақ мерзімді дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын және денсаулық сақтауды қорғау саласындағы сектораралық өзара іс-қимылдардың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеу.
      Соңғы нәтиже: Денсаулық сақтау ұйымдары мен Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелері бойынша хабардар болуын арттыру. Денсаулық сақтау жүйесін тиімді дамытуды қамтамасыз ету үшін ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: денсаулық сақтауды қорғау саласындағы сектораралық өзара іс-қимылдардың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеу мақсатындағы денсаулық сақтау саласындағы өзекті зерттеулер - 37000 мың теңге, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін ұзақ мерзімді дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеу мақсатында денсаулық сақтау саласындағы өзекті зерттеулер - 43000 мың теңге.
      Уақтылығы: жасалған шарттар сәйкес.
      Сапасы: Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес зерттеулердің сапасы деңгейін қамтамасыз ету. Денсаулық сақтау саласындағы жекелеген барынша өзекті мәселелерді қамту, өзекті зерттеулер мен оларды шешуге ықпал ететін ұсынымдар.
       Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
289-ҚОСЫМША         

226 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту"
деген 116 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 18382 мың теңге (он сегіз миллион үш жүз сексен екі мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы халқының ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы медициналық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының ақпараттық-танымдық веб-порталын сынау, тәжірибелік пайдалануға енгізу, контентін өзекті ету және дамыту.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

N
р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарла-
маның
(кіші бағ-
дарламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

116


Электрондық
үкімет
шеңберінде
адами
капиталды
дамыту

Қазақстан Респуб-
ликасының денсау-
лық сақтау саласы-
ның ақпараттық-
танымдық веб-пор-
талын сынау, тәжі-
рибелік пайдалану-
ға енгізу және
контентін өзекті
ету. Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтау
саласының ақпарат-
тық-танымдық
веб-порталының
қызметін дамыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Денсаулық
сақтау
министр-
лігі

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының ақпараттық-танымдық веб-порталының қызметін жақсарту.

Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2008 год (Министерство здравоохранения Республики Казахстан)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1224 (выписка)

      В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2008 год:
      Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложениям 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 ;

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 265      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
001 - "Обеспечение деятельности уполномоченного органа
в области здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость : 1733419 тысяч тенге (один миллиард семьсот тридцать три миллиона четыреста девятнадцать тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы : Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; Закон Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1999 года N 905 "О комплексной программе "Здоровый образ жизни"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1117 "Вопросы Министерства здравоохранения Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года N 1124 "Вопросы Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года N 1125 "Вопросы Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года N 1327 "Вопросы Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2006 года N 899 "Об отдельных вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года N 944 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы : средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы : обеспечение формирования государственной политики развития здравоохранения и ее реализации; повышение эффективности системы здравоохранения; обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальных подразделений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций; обеспечение получения населением безопасной, доступной, качественной медицинской и лекарственной помощи и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; пропаганда здорового образа жизни; развитие конкурентной среды, демонополизация государственной медицины; обеспечение функционирования информационных подсистем в целях улучшения качества принятия оперативных и стратегических решений, укрепление материально-технической базы Министерства здравоохранения Республики Казахстан
      5. Задачи бюджетной программы : содержание аппаратов Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальных органов; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления здравоохранением; контроль качества оказания медицинских услуг; аккредитация субъектов здравоохранения; развитие института независимой экспертизы; совершенствование системы присвоения квалификационных категорий и системы аттестации на профессиональную компетентность; проведение лицензирования в соответствии с действующим законодательством; повышение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и фармацевтических услуг; обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за подконтрольными объектами, санитарная охрана границ от завоза и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; рассмотрение обращений граждан; сопровождение и эксплуатация информационных систем веб-ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, локальных вычислительных сетей системы здравоохранения Республики Казахстан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями здравоохранения, с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения и другими международными организациями; обеспечение Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальных органов основными средствами.
       Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограммы)

Срок
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Обеспечение
деятельности
уполномочен-
ного органа в
области здра-
воохранения
2


001

Аппарат
центрального
органа

Осуществление
функций,
обеспечивающих
формирование
государственной
политики в области
здравоохранения.
Разработка норма-
тивных правовых
актов, методик и
исследований по
совершенствованию
системы управления
здравоохранением.
Проведение меро-
приятий по пропа-
ганде здорового
образа жизни
населения на
республиканском
уровне

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

3


002

Аппараты
территориаль-
ных органов

Обеспечение
функционирования
территориальных
органов комитетов
фармацевтического
контроля,
государственного
санитарно-эпидеми-
ологического
надзора, по
контролю в сфере
оказания медицин-
ских услуг
Министерства
здравоохранения
Республики Казах-
стан в пределах
утвержденного
лимита штатной
численности,
содержание служеб-
ных автомашин и
специального
автотранспорта.
Проведение незави-
симой экспертизы
медицинской
деятельности.
Содержание
организационной
техники с учетом
приобретаемой в
2008 году.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

4


007

Повышение
квалификации
государствен-
ных служащих

Повышение
квалификации
государственных
служащих Министер-
ства здравоохране-
ния Республики
Казахстан, его
ведомств и их
территориальных
подразделений по
вопросам совершен-
ствования управле-
нием в области
здравоохранения.
Обучение
государственному и
английскому
языкам. Обучение
специалистов
уполномоченного
органа в области
здравоохранения и
его ведомств за
рубежом в рамках
реализации
Государственной
программы развития
и реформирования
здравоохранения
Республики
Казахстан на
2005-2010 годы.

В
тече-
ние
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

5


008

Капитальный
ремонт
зданий,
помещений и
сооружений
государствен-
ных органов

Оплата услуг по разработке и проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области.

В
тече-
ние
года

Департамент Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан по Южно-Казах-
станской области

6


009

Материально-
техническое
оснащение
государствен-
ных органов

Материально-
техническое
оснащение
Министерства
здравоохранения
Республики
Казахстан и его
территориальных
органов.

В
тече-
ние
года

Министерство
здравоохране-
ния Республи-
ки Казахстан,
Северо-
Западное
региональное
управление
государствен-
ного санитар-
но-эпидемио-
логического
надзора на
воздушном
транспорте,
Главное
управление
государствен-
ного санитар-
но-эпидемио-
логического
надзора на
транспорте и
Западное
региональное
управление
государствен-
ного санитар-
но-эпидемио-
логического
надзора на
железнодорож-
ном транспор-
те Комитета
государствен-
ного санитар-
но-эпидемио-
логического
надзора
Министерства
здравоохране-
ния Республи-
ки Казахстан,
Управления
фармацевти-
ческого
контроля
Комитета
фармацевти-
ческого
контроля
Министерства
здравоохране-
ния Республи-
ки Казахстан
по Акмолинс-
кой, Караган-
динской,
Костанайской,
Северо-Казах-
станской,
Южно-Казах-
станской,
Павлодарской
областей и
города
Астаны.

7


017

Обеспечение
функциониро-
вания
информацион-
ных систем и
информационно
-техническое
обеспечение
государствен-
ных органов

Приобретение для
Министерства
здравоохранения
Республики
Казахстан средств
вычислительной,
организационной и
телекоммуникацион-
ной техники,
лицензионных
программных
продуктов,
расходных и
комплектующих
материалов.
Оплата услуг по
сопровождению и
эксплуатации
информационных
систем, веб-
сайта, веб-порта-
ла и комплексов
программных
продуктов,
обеспечивающих
деятельность
системы
здравоохранения.
Оплата услуг по
администрированию
и системно-
техническому
обслуживанию
средств вычисли-
тельной техники и
сетей.
Оплата телекомму-
никационных услуг.

В
тече-
ние
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Приобретение
территориальными
органами средств
вычислительной,
организационной и
телекоммуникацион-
ной техники,
лицензионных прог-
раммных продуктов,
расходных и
комплектующих
материалов.

В
тече-
ние
года

Территориаль-
ные органы
комитетов
фармацевти-
ческого
контроля,
государствен-
ного
санитарно-
эпидемиологи-
ческого
надзора, по
контролю в
сфере оказа-
ния медицин-
ских услуг
Министерства
здравоохране-
ния Республи-
ки Казахстан

       Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат: содержание центрального аппарата и территориальных органов в пределах утвержденного лимита штатной численности; углубление профессиональных знаний и навыков для выполнения должностных обязанностей государственного служащего; контроль за соответствием подконтрольных объектов санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим нормативам, мотивированное улучшение качества медицинской помощи; повышение качества и безопасности лекарственных средств и оказываемых фармацевтических услуг; повышение отзывчивости системы здравоохранения ожиданиям потребителей; сокращение среднего времени сбора данных, обработки оперативных задач и сроков выдачи аналитических информационных справок, уменьшение периода принятия статистических отчетов из областей (годовой отчет до 18 дней; квартальный - до 3-х дней); повышение квалификации государственных служащих внутри страны в среднем 90 человек; обучение английскому языку в среднем 51 человек; обучение государственному языку в среднем 105 человек; обучение за рубежом служащих государственного органа в сфере обращения лекарственных средств в среднем 20 человек и уполномоченного органа в области здравоохранения в среднем 35 человек; проектно-сметная документация, прошедшая государственную вневедомственную экспертизу на капитальный ремонт здания Департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области; оснащение Министерства здравоохранения Республики Казахстан основными средствами, расходными материалами и прочим оборудованием, сопровождение и техническое обслуживание информационных систем; оснащение территориальных органов комитетов фармацевтического контроля, санитарно-эпидемиологического надзора, по контролю в сфере оказания медицинских услуг средствами вычислительной, организационной и телекоммуникационной техники, лицензионных программных продуктов, расходными и комплектующими материалами.

Конечный результат: обеспечение функционирования государственного органа в сфере здравоохранения и его территориальных органов для выполнения возложенных функций.

Финансово-экономический результат:
средние расходы на содержание одного государственного служащего центрального аппарата в год - 1396,3 тыс. тенге;
средние расходы на выполнение одного мероприятия по усовершенствованию системы управления здравоохранением 2294,772 тыс. тенге;
средние расходы на выполнение одного мероприятия по пропаганде здорового образа жизни - 135,26 тыс. тенге;
средние расходы на содержание одного государственного служащего территориального органа в год - 1018,5 тыс. тенге;
средние расходы на повышение квалификации одного служащего внутри страны - 22,144 тыс. тенге;
средние расходы на повышение квалификации одного служащего государственного органа в сфере обращения лекарственных средств за рубежом - 861,55 тыс. тенге;
средние расходы на повышение квалификации одного служащего уполномоченного органа в области здравоохранения за рубежом - 2 129,514 тыс. тенге;
средние расходы на обучение одного служащего английскому языку - 37,657 тыс. тенге;
средние расходы на обучение одного служащего государственному языку - 37,271 тыс. тенге;

Своевременность: исполнение запланированных мероприятий в установленные сроки.

Качество: повышение уровня управления системой здравоохранения; качественное и своевременное выполнений функций возложенных на Министерство здравоохранения Республики Казахстан и его территориальные органы.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.05.2008 N 498 ; от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 266     
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
003 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским
профессиональным образованием"
на 2008 год

      1. Стоимость : 6819850 тысяч тенге (шесть миллиардов восемьсот девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы : статья 26 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке"; статья 7 , 48 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; статья 6 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2004 года "О государственной молодежной политике в Республике Казахстан"; статьи 3 , 8, 35, 36, 56, 62 и 64 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании"; Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 года N 648 "О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1999 года N 1781 "О государственном образовательном гранте"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года N 317 "О концепции реформирования медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2006 года N 449 "Об утверждении Правил организации и обеспечения государственными органами подготовки граждан к воинской службе".
      3. Источники финансирования бюджетной программы : средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы : обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами с высшим медицинским и послевузовским образованием.
      5. Задачи бюджетной программы : обеспечение подготовки квалифицированных кадров отрасли здравоохранения, обеспечение военной подготовки студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по медицинским специальностям.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Подготовка
специалистов
с высшим и
послевузов-
ским профес-
сиональным
образованием
2


100

Подготовка
специалистов
по государ-
ственным
образова-
тельным
грантам

Подготовка студен-
тов и интернов по
программам высшего
образования в
соответствии с
Государственными
общеобязательными
стандартами
образования.
Создание материаль-
но-технических
условий для
организации
учебного процесса.
Субсидирование
расходов, связанных
с выплатой повышаю-
щего коэффициента
1,75 к установлен-
ным окладам
профессорско-
преподавательского
состава и руководя-
щих работников
Казахского
национального
медицинского
университета имени
С.Д. Асфендиярова.
Среднегодовой
контингент студен-
тов и интернов по
государственному
образовательному
заказу - 15916.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

3


101

Подготовка
офицеров
запаса на
военных
кафедрах
высших
учебных
заведений
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Осуществление
военной подготовки
студентов по прог-
рамме офицеров
запаса согласно
учебному плану в
медицинских ВУЗах.
Среднегодовой
контингент офицеров
запаса в количестве
- 1442.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

4


102

Стипенди-
альное
обеспечение
студентов
высших
учебных
заведений

Социальная под-
держка студентов
и интернов в
период получения
ими высшего
образования путем
выплаты студентам
и интернам госу-
дарственных
стипендий в
соответствии с
Правилами о порядке
назначения и вып-
латы государствен-
ных стипендий от-
дельным категориям
обучающихся в
государственных
медицинских органи-
зациях образования
и Правилами назна-
чения стипендий,
учрежденных Прези-
дентом Республики
Казахстан.
Выплата государст-
венных стипендий
среднегодовому
контингенту
стипендиатов
студентов и
интернов - 12872.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

5


103

Подготовка
научных
кадров

Разработка научны-
ми кадрами собст-
венных научных
исследований по
актуальным пробле-
мам медицины и их
оформление в виде
докторских, канди-
датских и магис-
терских диссерта-
ций в высших учеб-
ных заведениях и
научных организа-
циях, овладение
методологией про-
ведения научных
исследований, по-
лучение углублен-
ного медицинского
образования в
высших учебных
заведениях и
научных органи-
зациях, обеспече-
ние процесса под-
готовки научных
кадров.
Среднегодовое ко-
личество докторан-
тов - 91, докторан-
тов PhD - 3, аспи-
рантов - 178, кли-
нических ординато-
ров - 165, слушатели
резидентуры - 53 и
магистрантов здра-
воохранения - 116.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

6


104

Стипендиаль-
ное обеспе-
чение
научных
кадров

Социальная под-
держка среднегодо-
вого контингента
91 докторантов,
3 докторантов PhD,
178 аспирантов,
165 клинических
ординаторов, 53
слушатели резиден-
туры и 116 магис-
трантов здраво-
охранения путем
выплаты государ-
ственных стипендий
в соответствии с
Правилами о порядке
назначения и вып-
латы государствен-
ных стипендий
отдельным катего-
риям обучающихся.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

7


105

Капитальный
ремонт госу-
дарственных
высших
учебных
заведений

Улучшение техничес-
кого состояния
зданий
государственных
медицинских вузов с
целью создания ус-
ловий для повышения
качества преподо-
вания путем
перечисления
капитальных
трансфертов
Казахскому
Национальному
медицинскому
университету
имени С.Д.
Асфендиярова
(заключение
государственной
экспертизы от 5 мая
2006 года
N 7-207-1/06);
Южно-Казахстанской
государственной
медицинской акаде-
мии (заключение
государственной
экспертизы от 23
января 2007 года
N 18-13/2007);
Семипалатинской
государственной
медицинской акаде-
мии (заключения государственной экспертизы от 14 апреля 2006 года № 22-171/06, от 14 апреля 2006 года № 22-175/06 и от 4 августа 2008 года № 22-261/08);
Карагандинской
государственной
медицинской акаде-
мии (заключения государственной экспертизы от 7 февраля 2007 года № 12-20/07 и от 18 июня 2008 года № 12-242/08);
Казахской
государственной
медицинской акаде-
мии (заключение
государственной
экспертизы от 22
января 2007 года
N 23-25/07);
Западно-Казахстан-
ской государствен-
ной медицинской
академии им. Марата
Оспанова (заключе-
ние государственной
экспертизы от 14
апреля 2006 года
N 6-188/06) на
проведение капи-
тального ремонта
зданий и сооружений
в соответствии с
проектно-сметными
документациями и
заключениями
государственной
экспертизы.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

8


106

Доучивание
студентов в
высших
учебных
заведениях

Подготовка студен-
тов и интернов,
поступивших по
государственному
заказу до 1999 года
в высшие учебные
заведения в соот-
ветствии с
Государственными
общеобязательными
стандартами
образования.
Создание материаль-
но-технических
условий для учебно-
го процесса.
Среднегодовой
контингент студен-
тов и интернов,
поступивших по
государственному
заказу до 1999 года
в высшие учебные
заведения - 1.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

9


107

Стипендиаль-
ное обеспе-
чение
студентов,
доучивающих-
ся в высших
учебных
заведениях

Социальная поддерж-
ка студентов и
интернов, поступив-
ших по государст-
венному заказу до
1999 года в высшие
учебные заведения,
путем выплаты
студентам и интер-
нам государственных
стипендий в соот-
ветствии с Правила-
ми о порядке назна-
чения и выплаты
государственных
стипендий отдельным
категориям обучаю-
щихся в государст-
венных медицинских
организациях
образования.
Выплата государст-
венных стипендий
среднегодовому
количеству студен-
тов и интернов,
поступивших по
государственному
заказу до 1999 года
в высшие учебные
заведения - 1.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

10


108

Выплата
компенсаций
на проезд
обучающимся
из числа мо-
лодежи в
высших про-
фессиональ-
ных учебных
заведениях
по государ-
ственному
образова-
тельному
заказу

Социальная
поддержка граждан
в период получения
высшего образования
путем перечисления
трансфертов высшим
учебным заведениям
для выплаты денеж-
ных компенсаций на
проезд обучающимся
по государственному
образовательному
заказу в период
зимних и летних
каникул на контин-
гент студентов на
начало года без
выпуска - 13192, на
выпускающихся -
1434.

1, 2
квартал

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

11


109

Создание при
государст-
венных меди-
цинских выс-
ших учебных
заведениях
учебно-кли-
нических
центров

Дооснащение совре-
менным лабораторным
и медицинским обо-
рудованием путем
перечисления капи-
тальных трансфертов
Казахскому
Национальному
медицинскому
университету имени
С.Д. Асфендиярова,
Южно-Казахстанской
государственной
медицинской акаде-
мии, Семипалатин-
ской государствен-
ной медицинской
академии, Караган-
динской государст-
венной медицинской
академии, Казахской
государственной
медицинской акаде-
мии, Западно-Казах-
станской государст-
венной медицинской
академии имени
Марата Оспанова в
соответствии с
Перечнем, утверж-
даемым приказом
Министра здраво-
охранения Респуб-
лики Казахстан.

В
течение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .
       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы : Прямой результат:
прием студентов на обучение по государственному образовательному заказу - 4500; прием офицеров запаса на военных кафедрах медицинских вузов - 600; докторантов PhD - 10; слушателей резидентуры - 158 и магистрантов - 70; обеспечение стипендией студентов 1 курса (новый прием) - 100 процентов, продолжающих обучение в среднем - 79 процентов и интернов - 90 процентов; магистрантов, клинических ординаторов, слушателей резидентуры, аспирантов, докторантов PhD и докторантов - 100 процентов.

Конечный результат: обеспечение квалифицированными кадрами организаций здравоохранения.

Финансово-экономический результат: средние расходы на подготовку 1 обучающегося по государственному образовательному заказу - 263 тыс. тенге в год; на подготовку офицера запаса - 25,4 тыс. тенге в год; на подготовку докторанта - 64,3 тыс. тенге в год; докторанта PhD - 700, 0 тыс. тенге в год; аспиранта - 123,7 тыс. тенге в год; клинического ординатора - 153,2 тыс. тенге в год; слушателя резидентуры - 153,2 тыс. тенге в год; магистранта - 333,8 тыс. тенге в год.
Месячный размер стипендии: одного студента: с 1 января - 6434 тенге, с 1 сентября - 7500 тенге; одного интерна: с 1 января - 11652 тенге, с 1 сентября - 13586 тенге; Президентской - 12868 тенге; именной - 9329 тенге; докторанта - 29359 тенге; докторанта PhD - 29359 тенге; аспиранта - 23000 тенге; клинического ординатора - 22041 тенге; слушателя резидентуры - 22041 тенге и магистранта - 22041 тенге.
Выплата денежных компенсаций на проезд 1 обучающегося по государственному образовательному заказу в период зимних и летних каникул по 4 МРП.
Капитальный ремонт государственных высших медицинских организаций образования.

Своевременность: ожидаемый выпуск квалифицированных специалистов отрасли здравоохранения с высшим медицинским и фармацевтическим образованием не менее 1434 человека, офицеров запаса не менее 579 человек, научных кадров и специалистов с углубленным медицинским образованием не менее 217 человек в т.ч. докторантов не менее 30, аспирантов не менее 62, клинических ординаторов не менее 90, магистрантов не менее 28.

Качество: ожидаемая доля выпускников с высшим образованием, окончившим ВУЗ с отличием, от общего числа выпускников - 15 процентов.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 267      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
005 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость : 43761475 тысяч тенге (сорок три миллиарда семьсот шестьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 1998 года N 839 "О неотложных мерах защиты населения от туберкулеза в Республике Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 марта 2007 года N 67-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства" на 2007-2010 годы.
      3. Источники финансирования бюджетной программы : средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы : обеспечение доступности медицинской помощи населению.
      5. Задачи бюджетной программы : финансовая поддержка местных бюджетов для осуществления строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Целевые
трансферты
на развитие
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы
на строи-
тельство и
реконструк-
цию объек-
тов здраво-
охранения

Перечисление целевых
трансфертов на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на мероприя-
тия по: разработке,
проведению государ-
ственных вневедом-
ственных экспертиз
проектно-сметных
документации по
объектам, не вошед-
шим в перечень
типовых проектов
здравоохранения; по
привязке к местности
типовых проектов
здравоохранения и
проектов повторного
применения с прове-
дением государствен-
ных вневедомственных
экспертиз; по строи-
тельству и рекон-
струкции объектов
здравоохранения (в
том числе в рамках
проекта "Строитель-
ство 100 школ и 100
больниц на основе
государственно-
частного партнер-
ства") в пределах
сумм согласно Прило-
жению 3 к постанов-
лению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007
года N 1223 "О
реализации Закона
Республики Казахстан
"О республиканском
бюджете на 2008
год".
Разработка, проведе-
ние государственных
вневедомственных
экспертиз проектно-
сметных документаций
по объектам, не
вошедшим в перечень
типовых проектов
здравоохранения;
привязка к местности
типовых проектов
здравоохранения и
проектов повторного
применения с прове-
дением государствен-
ных вневедомственных
экспертиз.
Строительство и
реконструкция объек-
тов здравоохранения
(в том числе в рам-
ках проекта "Строи-
тельство 100 школ и
100 больниц на осно-
ве государственно-
частного партнер-
ства").

Январь- декабрь
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Январь-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

      Сноска. Пункт 6 c изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342 .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения.

Конечный результат: ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения для обеспечения доступности медицинской помощи населению.

Своевременность: разработка, проведение государственных вневедомственных экспертиз проектно-сметных документации по объектам, не вошедшим в перечень типовых проектов здравоохранения; привязка к местности типовых проектов здравоохранения и проектов повторного применения с проведением государственных вневедомственных экспертиз; выполнение объема работ по строительству и реконструкции объектов здравоохранения (в том числе в рамках проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц на основе государственно-частного партнерства") согласно заключенным договорам с поставщиками услуг.

Качество: в республике будет обеспечено снижение младенческой и материнской смертности, заболеваемости туберкулезом, будет обеспечено улучшение первичной медико-санитарной помощи.

* Примечание:
Перечень инвестиционных проектов согласно Приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1223 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2008 год", а также мероприятия в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-сметной документацией, количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов отражаются в паспортах местных бюджетных программ.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 .

ПРИЛОЖЕНИЕ 268      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
006 "Санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения на республиканском уровне"
на 2008 год

      1. Стоимость: 2446695 тысяч тенге (два миллиарда четыреста сорок шесть миллионов шестьсот девяносто пять тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 5 октября 1994 года "О профилактике и лечении ВИЧ-инфекции и СПИД"; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Казахстан"; статьи 7 , 19, 24 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2003 года N 126 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; постановление Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Программы по противодействию эпидемии СПИДа на 2006-2010 годы" от 15 декабря 2006 года N 1216.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
      5. Задачи бюджетной программы: профилактика возникновения, распространения и снижение инфекционной, паразитарной и профессиональной заболеваемости населения, в том числе особо опасными инфекциями, охрана границ от завоза и распространения инфекционных и особо опасных заболеваний; предупреждение ВИЧ-инфекции и снижение темпов ее распространения.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зация

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Санитарно-
эпидемиоло-
гическое
благополучие
населения на
республикан-
ском уровне
2


100

Предупрежде-
ние эпидемий

Проведение противо-
эпидемических и
профилактических
мероприятий в при-
родных очагах и
других эндемичных
регионах.
Оплата командировоч-
ных расходов меди-
цинским и другим
работникам, направ-
ляемым на проведение
противоэпидемических
и профилактических
мероприятий.
Закуп и доставка
дезинфекционных
средств в очаги осо-
бо опасных и других
инфекционных заболе-
ваний для проведения
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

3


101

Противочум-
ные станции
Атырауская,
Араломорс-
кая, Актю-
бинская,
Уральская,
Талдыкорган-
ская, Манги-
стауская,
Шымкентская,
Кызылордин-
ская,
Жамбылская,
Шалкарская

Проведение противо-
эпидемических и
профилактических
мероприятий по лока-
лизации, предупреж-
дению распростране-
ния карантинных и
других особо опасных
инфекций.
Капитальный ремонт
Актюбинской, Атырау-
ской, Кызылордин-
ской, Уральской,
Шымкентской, Мангис-
тауской противочум-
ных станций в соот-
ветствии с утверж-
денной проектно-
сметной документа-
цией и заключениями
государственной
экспертизы.
Приобретение меди-
цинского (диагности-
ческого и лаборатор-
ного) и немедицин-
ского оборудования,
автотранспорта в
соответствии с Пе-
речнем, утверждаемым
приказом Министра
здравоохранения Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Противочумные
станции:
Атырауская,
Араломорская,
Актюбинская,
Уральская,
Талдыкорган-
ская, Манги-
стауская,
Шымкентская,
Кызылординс-
кая,
Жамбылская,
Шалкарская
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

4


102

Республикан-
ская сани-
тарно-эпиде-
миологичес-
кая станция

Осуществление
санитарно-эпидемио-
логического и
социально-гигиени-
ческого мониторинга,
оказание
организационно-
методической помощи
учреждениям
санитарно-эпидемио-
логической службы
Республики
Казахстан.
Приобретение меди-
цинского (диагности-
ческого и лаборатор-
ного) и немедицин-
ского оборудования в
соответствии с Пе-
речнем, утверждаемым
приказом Министра
здравоохранения Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Республикан-
ская санитар-
но-эпидемио-
логическая
станция
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

5


103

Региональные
центры сани-
тарно-эпиде-
миологичес-
кой экспер-
тизы на
транспорте

Проведение мероприя-
тий по улучшению
санитарно-гигиени-
ческого состояния
эпидемически значи-
мых объектов, прове-
дение санитарно-
эпидемиологической
экспертизы под-
контрольных объектов
на транспорте.
Приобретение меди-
цинского (диагности-
ческого и лаборатор-
ного) и немедицин-
ского оборудования в
соответствии с Пе-
речнем, утверждаемым
приказом Министра
здравоохранения Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Юго-Восточный
региональный
центр сани-
тарно-эпиде-
миологической
экспертизы на
воздушном
транспорте;
Юго-Восточный
региональный
центр сани-
тарно-эпиде-
миологической
экспертизы на
железнодорож-
ном транспор-
те;
Головной
центр
санитарно-
эпидемиологи-ческой
экспертизы на
транспорте;
Западный
региональный
центр сани-
тарно-эпиде-
миологической
экспертизы на
железнодорож-
ном транспор-
те;
Северо-
Западный
региональный
центр сани-
тарно-эпиде-
миологической
экспертизы на
воздушном
транспорте
Министерства
здравоохране-
ния Республи-
ки Казахстан

6


104

Республикан-
ский центр
по профилак-
тике и
борьбе со
СПИДом

Осуществление
эпидемиологического
надзора за
ВИЧ-инфекцией.
Приобретение меди-
цинского (диагности-
ческого и лаборатор-
ного) и немедицин-
ского оборудования в
соответствии с Пе-
речнем, утвержденным
приказом Министра
здравоохранения Рес-
публики Казахстан

В те-
чение
года

Республикан-
ский центр по
профилактике
и борьбе со
СПИДом
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: осуществление не менее 65 выездов в очаги и другие эндемичные регионы для организации и проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах особо опасных инфекций, обеспечение противочумных станций дезинфекционными средствами для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах особо опасных и других инфекционных заболеваний, приобретение не менее 869 единиц медицинского (диагностического и лабораторного) и немедицинского оборудования, автотранспорта в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан, в том числе для противочумных станций не менее 608 единиц, для Республиканской санитарно-эпидемиологической станции не менее 50 единиц оборудования, для центров санитарно-эпидемиологической экспертизы на транспорте не менее 203 единиц, для республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом не менее 8 единиц, проведение капитального ремонта Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Уральской, Шымкентской, Мангистауской противочумной станции.

Конечный результат: завершение комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, массовых отравлений и их своевременная локализация.

Финансово-экономический результат: средняя стоимость единицы приобретаемого дезинфекционного препарата 1135 тенге, средняя стоимость единицы медицинского (диагностического и лабораторного) и немедицинского оборудования, автотранспорта 381,8 тыс. тенге.

Своевременность: выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с утвержденными планами работ; согласно заключенным договорам на поставку оборудования.

Качество: улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в стране за счет снижения инфекционной, паразитарной и профессиональной заболеваемости населения; улучшение санитарно-гигиенического состояния эпидемически значимых объектов на транспорте; повышение уровня информированности населения о ВИЧ/СПИД.

ПРИЛОЖЕНИЕ 269      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
007 "Производство крови, ее компонентов и препаратов для
республиканских организаций здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 472019 тысяч тенге (четыреста семьдесят два миллиона девятнадцать тысяч тенге).
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 12 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "О государственном материальном резерве"; статья 18 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; статьи 5 , 15 Закона Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О донорстве крови и ее компонентов"; статья 11 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2007 года N 853 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2008-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение пациентов донорской кровью, ее компонентами и препаратами.
      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение республиканских лечебно-профилактических организаций, научно-исследовательских институтов и научных центров донорской кровью, ее компонентами и препаратами, готовность Республиканского центра крови по обеспечению компонентами и препаратами донорской крови организаций здравоохранения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, проведение специального подбора крови доноров для реципиентов республиканских организаций здравоохранения.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Производство
крови, ее
компонентов
и препаратов
для респуб-
ликанских
организаций
здравоохра-
нения

Оплата услуг, свя-
занных с заготовкой,
тестированием,
хранением крови, ее
компонентов; долго-
срочным хранением
редких групп крови
и препаратов; пере-
работкой крови на
компоненты; произ-
водством препаратов
крови; проведением
специальных меро-
приятий по расшире-
нию номенклатуры,
объема выпускаемой
продукции и соответ-
ствия ее качества
стандартам; проведе-
нием карантинизации
плазмы крови; выпус-
ком лейкофильтрован-
ных компонентов
крови.
Проведение специаль-
ных мероприятий по
обновлению и попол-
нению объема мобили-
зационного резерва
продуктов крови.
Перечисление капи-
тальных трансфертов
Республиканскому
центру крови на
приобретение меди-
цинского и немеди-
цинского оборудова-
ния, изделий меди-
цинского назначения,
организационной тех-
ники и автотранспор-
та, в соответствии с
Перечнем, утверждае-
мым приказом, Минис-
тра здравоохранения
Республики Казахстан

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: прогнозное среднегодовое количество заготавливаемой и перерабатываемой крови 14133 литров; приобретение не менее 139 единиц медицинского и немедицинского оборудования, изделий медицинского назначения, организационной техники для оснащения Республиканского центра крови.

Конечный результат: обеспечение потребности республиканских медицинских организаций в крови, ее компонентах и препаратах, восполнение мобилизационного резерва.

Финансово-экономический результат: средняя стоимость переработки 1 литра крови - 23,3 тыс. тенге; стоимость приобретения одной единицы оборудования 1029,5 тыс. тенге.

Своевременность: своевременное обеспечение кровью ее компонентами и препаратами по мере возникновения потребности в них.

Качество: соответствие принятым нормативам.
       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 270      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
008 "Хранение специального медицинского резерва"
на 2008 год

      1. Стоимость: 18846 тысяч тенге (восемнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 28 Закона Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О Гражданской обороне"; статья 15 Закона Республики Казахстан от 16 июня 1997 года "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизаций органов и учреждений системы здравоохранения Республики Казахстан.
      5. Задачи бюджетной программы: оказание в масштабах республики методической и практической помощи органам и учреждениям здравоохранения по обеспечению мобилизационной готовности. Организация учета и бронирования военнообязанных, предназначенных для укомплектования создаваемых учреждений и формирований. Накопление, хранение, освежение и замена имущества мобилизационного резерва здравоохранения Республики Казахстан.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Хранение
специального
медицинского
резерва

Хранение, накоп-
ление, освежение
и замена имущест-
ва мобилизацион-
ного резерва.

В тече-
ние года

Республикан-
ский центр
специального
медицинского
обеспечения
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: хранение и своевременное освежение имущества мобилизационного резерва.

Конечный результат: повышение мобилизационной готовности органов и учреждений здравоохранения Республики Казахстан.

Финансово-экономический результат: средние расходы на содержание одного сотрудника - 523,5 тыс. тенге.

Своевременность: согласно мобилизационного задания.

Качество: 100 процентная готовность мобилизационного резерва специального медицинского обеспечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 271      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
009 "Прикладные научные исследования в области здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 1793646 тысяч тенге (один миллиард семьсот девяносто три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч тенге).
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 22 , 26 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке"; статьи 7 , 47 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2004 года N 988-35с.
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: улучшение здоровья граждан на основе внедрения новых методов и технологий профилактики, диагностики и лечения.
      5. Задачи бюджетной программы: разработка и апробация новых методов диагностики, лечения, реабилитации, оздоровительных программ по совершенствованию профилактики, диагностики, лечения и реабилитации социально-значимых заболеваний, совершенствование гигиенического, эпидемиологического мониторинга, надзора и профилактики населения, управлению и организации здравоохранения в республике, формирование здорового образа жизни.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наимено-
вание
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Приклад-
ные
научные
исследо-
вания в
области
здравоох-
ранения

Оплата услуг по выпол-
нению новых научно-
технических программ в
рамках 4 приоритетных
направлений медицинской
науки:
1. Разработка и совер-
шенствование диагности-
ческих, лечебных и
профилактических техно-
логий в сфере охраны
здоровья матери и
ребенка;
2. Разработка и совер-
шенствование профилак-
тики, диагностики,
лечения и реабилитации
социально-значимых
заболеваний;
3. Научные основы
совершенствования
гигиенического, эпиде-
миологического монито-
ринга, надзора и профи-
лактики заболеваемости
населения Республики
Казахстан;
4. Разработка иннова-
ционных технологий в
здравоохранении.
Оплата услуг по выпол-
нению 40 продолжающихся
научно-технических
программ:
1. "Снижение смертности
и заболеваемости от
сердечно-сосудистых за-
болеваний путем разра-
ботки новых технологий
диагностики и лечения";
2. "Разработка и внед-
рение инновационных
технологий диагностики,
лечения, реабилитации
в сердечно-сосудистой
хирургии";
3. "Совершенствование
системы управления
качеством медицинской
помощи";
4. "Научно-обоснованная
программа по снижению
инвалидности и смерт-
ности от травматизма, в
том числе и у детей";
5. "Научно-обоснованные
пути решения проблемы
снижения инвалидности
и смертности у детей с
врожденными пороками
развития";
6. "Разработка научно-
обоснованных предложе-
ний по оптимизции
онкологической службы и
снижению смертности от
онкопатологии в
Восточно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской и
Павлодарской областях";
7. "Экспериментально-
клиническое обоснование
применения эндогенных
гемопоэтических стволо-
вых клеток для лечения
и профилактики хирур-
гических заболеваний";
8. "Научные разработки
в области диагностики
и внедрения передовых
технологий по лечению
и реабилитации лиц с
геморрагическим и
ишемическим инсультами
в структуре
цереброваскулярных
заболеваний";
9. "Экспериментально-
клиническое обоснование
применения фетальных
клеток";
10. "Разработка и
внедрение высокоэффек-
тивных геномных техно-
логий в диагностику и
прогнозирование течения
и исходов инфекционных
заболеваний";
11. "Научные основы
обеспечения биологичес-
кой безопасности в
Республике Казахстан по
карантинным и зоонозным
заболеваниям человека";
12. "Разработка новых
технологий диагностики,
лечения и профилактики
инфекций, передаваемых
половым путем с целью
совершенствования
первичной и вторичной
профилактики инфекции
вируса иммунодефицита
человека";
13. "Разработка и
внедрение инновационных
технологий диагностики,
лечения, реабилитации
в трансплантологии
почек";
14. "Исследование по
оценке статуса питания
и здоровья населения
Казахстана";
15. "Разработка и
внедрение инновационных
технологий диагностики,
лечения, реабилитации
в нейрохирургии";
16. "Изучение состояния
эпидемиологии, выработ-
ка эффективных мер по
организации диагностики
и лечения депрессивных
расстройств взрослого
населения";
17. "Разработка научных
основ цитокинодиагнос-
тики и цитокинотерапии
эндокринных заболеваний
зоб, сахарный диабет,
хроническая надпочечная
недостаточность";
18. "Разработка научно-
обоснованной программы
совершенствования
скорой и стационарной
медицинской помощи в
Республике Казахстан";
19. "Организационно-
управленческие подходы
к формированию здорово-
го образа жизни и про-
филактики заболеваний
в первичном звене
здравоохранения";
20. "Методические
подходы к разработке
организационно-
экономических техноло-
гий формирования диффе-
ренцированных регио-
нальных нормативов
потребности населения
в медицинской помощи";
21. "Разработка научно-
обоснованной программы
совершенствования
лечебно-профилактичес-
кой помощи государ-
ственным служащим в
Республике Казахстан";
22. "Организационно-
технологические,
образовательные и
социально-психологичес-
кие аспекты развития
кадровой политики в
системе здравоохране-
ния РК";
23. "Научное сопровож-
дение реализации
Концепции реформирова-
ния медицинского и
фармацевтического обра-
зования в Республике
Казахстан";
24. "Разработка научно-
обоснованной программы
совершенствования
лабораторной службы и
обеспечения биобезопас-
ности в Республике
Казахстан";
25. "Разработка
программы мониторинга
по переходу на критерии
живорождения, рекомен-
дованные Всемирной
организацией здравоох-
ранения";
26. "Разработка научно-
обоснованной программы
мониторинга эффективных
технологий по перина-
тальному уходу в прак-
тику родовспомогатель-
ных организации";
27. "Разработка научно-
обоснованной программы
совершенствования
гематологической службы
в Республике
Казахстан";
28. "Разработка научно-
обоснованных подходов
совершенствования
ревматологической
помощи в Республике
Казахстан";
29. "Патогенетические
основы и факторы
прогрессирования при
обструктивных,
интерстициальных болез-
нях легких: эпидемиоло-
гия, диагностика, лече-
ние, профилактика";
30. "Многоуровневый
системный мониторинг
психического и психоло-
гического здоровья
населения Республики
Казахстан";
31. "Разработка научно-
обоснованных технологий
диагностики, терапии и
профилактики социально-
значимых дерматозов в
Республике Казахстан";
32. "Разработка методов
анализа и совершенство-
вание системы контроля
содержания современных
пестицидов в продуктах
питания, окружающей
среде в Казахстане";
33. "Санитарно-
гигиенический монито-
ринг последствий влия-
ния пусков ракет с
космодрома "Байконур"
на здоровье населения";
34. "Оценка состояния
здоровья населения,
проживающего в районе
Карачаганакского
газоконденсатного
месторождения";
35. "Научное сопровожде-
ние Государственного
автоматизированного
медицинского регистра
населения Казахстана,
подвергшегося воздейст-
вию ионизирующего излу-
чения и медико-
социальному мониторингу
на этапе отдаленных
последствий";
36. "Научное обоснова-
ние и разработка профи-
лактических технологий
по вакциноуправляемым
инфекциям в Республике
Казахстан";
37. "Разработка тест-
систем по совершенство-
ванию диагностики
социально-значимых
инфекционных болезней";
38. "Разработка научно-
обоснованной программы
организации судебно-
медицинской экспертизы
в Республике
Казахстан";
39. "Разработка и
внедрение инновационных
технологий профилакти-
ки, диагностики, лече-
ния, реабилитации в
травматологии и
ортопедии";
40. "Инновационные тех-
нологии в реабилитации
больных с социально-
значимой
офтальмопатологией".
Перечисление капиталь-
ных трансфертов на:
приобретение необходи-
мого современного и
уникального медицинско-
го оборудования для
научных организаций,
согласно перечню,
утверждаемому приказом
Министра здравоохране-
ния Республики Казах-
стан в рамках Государ-
ственной программы
реформирования и раз-
вития здравоохранения
Республики Казахстан
на 2005-2010 годы;
проведение капитального
ремонта Научного центра
гигиены и эпидемиологии
имени X. Жуматова
(заключение государ-
ственной экспертизы от
2 марта 2007 года
N 7-106/07) и
Казахского научного
центра карантинных и
зоонозных инфекций
им. М. Айкимбаева
(заключение государ-
ственной экспертизы от
6 июля 2005 года
N 7-379/05) в соответ-
ствии с утвержденной
проектно-сметной доку-
ментацией и заключения-
ми государственной
вневедомственной
экспертизы.

В те-
чение
года

Министерство здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

       Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: выполнение плана мероприятий в соответствии с основными заданиями и показателями научно-технической программы на текущий год по 4 приоритетным направлениям медицинской науки и 40 продолжающимся программам. Приобретение не менее 8 единиц медицинского и лабораторного оборудования для выполнения научно-технических программ, согласно перечня приобретаемого оборудования, утверждаемого приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан. Проведение капитального ремонта Научного центра гигиены и эпидемиологии имени X. Жуматова и Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева, в соответствии с заключением государственной вневедомственной экспертизы.
      
      Конечный результат: разработка и внедрение новых методов и технологий в практическое здравоохранение.

Финансово-экономический результат: средняя стоимость одной научно-технической программы - 22136 тыс. тенге.

Своевременность: в соответствии с заключенными договорами.

Качество: влияние результатов научных исследований на улучшение здоровья населения республики.
       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 272      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
010 "Оказание высокоспециализированной медицинской помощи"
на 2008 год

      1. Стоимость: 12391986 тысяч тенге (двенадцать миллиардов триста девяносто один миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч тенге)
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 11 Закона Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним"; статья 17 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; статьи 5 , 7, 16, 17, 18, 24, 29,   53 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 февраля 2000 года N 326 "Об утверждении Правил направления граждан республики на лечение за рубеж за счет средств республиканского бюджета"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года N 965 "Об утверждении Правил возмещения затрат медицинских организаций за счет бюджетных средств и оказания платных услуг в организациях здравоохранения и порядка использования средств от платных услуг, осуществляемых государственными организациями здравоохранения"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2007 года N 102 "Программа развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2007 года N 853 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2008-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: улучшение здоровья больных путем обеспечения высокоспециализированной и специализированной медицинской помощью.
      5. Задачи бюджетной программы: оказание гражданам высокоспециализированной медицинской помощи в республике и за рубежом; оказание медицинской помощи страдающим психическими заболеваниями, лепрой, а также контингенту Центрального и Республиканского клинических госпиталей для инвалидов Отечественной войны, выполнение амбулаторных, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наимено-
вание
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

010


Оказание
высокоспе-
циализиро-
ванной
медицин-
ской
помощи

Оказание высокоспециали-
зированной медицинской
помощи при заболеваниях,
требующих особо сложных
методов диагностики и
лечения, а также исполь-
зования уникальных
медицинских технологий
по 16 профилям:
хирургическому,
кардиохирургическому,
травматологаческому,
урологическому,
нейрохирургическому,
гинекологическому,
офтальмологическому,
онкологическому,
радиологическому,
терапевтическому,
кардиологическому,
неврологическому,
кожно-венерологическому,
наркологическому,
профпатологическому,
психиатрическому.

В те-
чение
года

Научно-иссле-
довательский
институт
(далее - НИИ)
онкологии и
радиологии,
НИИ глазных
болезней.
Республикан-
ский научно-
практический центр медико-
социальных проблем наркомании, НИИ травма-
тологии и ортопедии, Национальный центр(далее -
НЦ) гигиены
труда и проф-
заболеваний,
НЦ хирургии
им. Сызганова,
Научно-иссле-
довательский
кожно-венеро-
логический
институт, НИИ
кардиологии и
внутренних
болезней, НЦ
урологии им. Джарбусынова, Национальный научный медицинский центр, Республикан-
ский научно-
практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии,
Западно-
Казахстанская государствен-
ная
медицинская
академия им. М. Оспанова, НИИ радиационной медицины и экологии,
Семипалатин-
ская государ-
ственная
медицинская
академия,
Городская
клиническая
больница N 7
города Алматы,
Профессорская
клиника
Казахского
национального
медицинского
университета,
Областной
кардиохирурги-
ческий центр
города
Караганды,
Республикан-
ский научный
центр
нейрохирургии,
Центр кардиохирургии г. Тараз,
Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны.

Перечисление капитальных
трансфертов на приобре-
тение медицинского
(лечебного и диагности-
ческого) и немедицинско-
го оборудования,
специализированного
автотранспорта в соот-
ветствии с Перечнем,
утвержденным приказом
Министра здравоохранения
Республики Казахстан для
медицинских организаций
по оказанию высокоспе-
циализированной медицин-
ской помощи: НИИ
онкологии и радиологии,
НИИ глазных болезней,
Республиканскому научно-
практическому центру
медико-социальных
проблем наркомании, НИИ
травматологии и
ортопедии, НЦ гигиены
труда и профзаболеваний,
ННЦ хирургии им.
Сызганова, НИ кожно-
венерологическому
институту, НИИ
кардиологии и внутренних
болезней, НИИ
радиационной медицины и
экологии, НЦ урологии
им. Джарбусынова,
Национальному научному
медицинскому центру,
Республиканскому научно-
практическому центру
психиатрии, психотерапии
и наркологии, Западно-
Казахстанской государ-
ственной медицинской
академии им. М. Оспанова.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохране-
ния Республики
Казахстан

Перечисление капитальных
трансфертов государ-
ственным предприятиям на
проведение капитального
ремонта зданий и соору-
жений в соответствии с
утвержденными проектно-
сметными документациями
и заключениями государ-
ственной экспертизы НЦ
урологии им. Джарбусынова
(заключение государ-
ственной экспертизы от
2 мая 2007 года
N 7-212/07), НИИ глазных
болезней (заключение
государственной экспер-
тизы от 28 июля 2006
года N 7-388-1/06), НИИ
травматологии и
ортопедии (заключение
государственной экспер-
тизы от 20 сентября
2006 года N 2-495/06),
НИИ онкологии и
радиологии (заключение
государственной экспер-
тизы от 12 марта 2007
года N 7-113/07), НИИ
кардиологии и внутренних
болезней (заключение
государственной экспер-
тизы 11 апреля 2007
года N 7-172/07),
Республиканский научно-
практический центр
психиатрии, психотерапии
и наркологии (заключение
государственной экспер-
тизы от 26 апреля 2006
года N 7-195/06),
Национальный центр
гигиены труда и профес-
сиональных заболеваний
(заключение государ-
ственной экспертизы от
30 марта 2006 года
N 12-50/06).
Оплата лечения, проезда
больных и сопровождающих
лиц на основании
заключения Комиссии по
направлению граждан
Республики Казахстан на
лечение в зарубежные
медицинские организации.
Погашение кредиторской задолженности зарубежным медицинским организациям за 2007 год.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохране-
ния Республики
Казахстан

Оказание консультативно-
диагностической помощи.

В те-
чение
года

Республикан-
ский центр
аллергологии,
Республикан-
ский диагнос-
тический центр

Перечисление капитальных
трансфертов Республикан-
скому центру аллерголо-
гии на приобретение
медицинского (лечебного
и диагностического),
лабораторного оборудова-
ния, в соответствии с
Перечнем, утверждаемым
приказом Министра
здравоохранения
Республики Казахстан.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохране-
ния Республики
Казахстан

Оказание специализиро-
ванной медицинской
помощи.
Приобретение медицинско-
го (лечебного и диагнос-
тического), лабораторно-
го оборудования, немеди-
цинского оборудования,
специализированного и
служебного автотранспор-
та в соответствии с
Перечнем, утверждаемым
приказом Министра
здравоохранения
Республики Казахстан.

В те-
чение
года

Республиканс-
кий
клинический
госпиталь для
инвалидов
Отечественной
войны, Респуб-
ликанская
психиатричес-
кая больница
специализиро-
ванного типа
с интенсивным
наблюдением,
Казахский
республикан-
ский
лепрозорий,
Центральный
клинический
госпиталь для
инвалидов
Отечественной
войны
Министерства
здравоохране-
ния Республики
Казахстан.

Капитальный ремонт
зданий и сооружений в
соответствии с утверж-
денными проектно-
сметными документациями
и государственными
экспертизами:
завершение работ по
капитальному ремонту
Республиканского клини-
ческого госпиталя для
инвалидов Отечественной
войны (заключение
государственной экспер-
тизы от 3 февраля 2006
года N 7-51/06),
проведение капитального
ремонта Республиканской
психиатрической больницы
специализированного типа
с интенсивным наблю-
дением (заключение госу-
дарственной экспертизы
от 22 февраля 2005 года
N 7-76/05 и от 22
февраля 2007 года
N 7-86/07), Центрального клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны (заключение государственной экспертизы от 13 августа 2007 года N 23-296/07).

В те-
чение
года

Республикан-
ский
клинический
госпиталь для инвалидов Отечественной войны, Респуб-
ликанская
психиатричес-
кая больница
специализиро-
ванного типа
с интенсивным
наблюдением

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: оказание высокоспециализированной медицинской помощи гражданам Республики Казахстан при заболеваниях, требующих проведения сложных методов диагностики и лечения с использованием современных медицинских технологий (прогнозное среднегодовое количество случаев госпитализации по высокоспециализированной медицинской помощи составляет не менее 37389); оказание специализированной медицинской помощи определенному контингенту (прогнозное среднегодовое количество случаев госпитализации: в Республиканской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением - 927, в Центральном клиническом госпитале для инвалидов Отечественной войны - 1189, в Республиканском клиническом госпитале для инвалидов Отечественной войны - 4200, в Казахском республиканском лепрозории - 700).
Приобретение не менее 588 единиц медицинского (лечебного и диагностического), лабораторного оборудования, немедицинского оборудования, специализированного автотранспорта для медицинских предприятий по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи и для Республиканского центра аллергологии.
Приобретение не менее 96 единиц медицинского (лечебного и диагностического), лабораторного оборудования, немедицинского оборудования, специализированного автотранспорта для государственных учреждений.
Выполнение мероприятий по созданию медицинского кластера города Астаны.

Конечный результат: улучшение здоровья пролеченных больных.

Финансово-экономический результат: средние расходы на лечение одного больного в год в условиях оказания высокоспециализированной медицинской помощи 157 тыс. тенге; в государственных учреждениях - от 77,1 тыс. тенге до 621,2 тыс. тенге; средние расходы на лечение больного за рубежом 4457,8 тыс. тенге; средние расходы по оплате проезда 1 больного и сопровождающего 155 тыс. тенге; выполнение капитального ремонта в объеме, согласно утвержденным проектно-сметным документациям и государственным экспертизам. Средняя стоимость единицы приобретаемого оборудования 6294,2 тыс. тенге.

Своевременность: согласно заключенным договорам.

Качество: отсутствие обоснованных жалоб; оказание лечения в соответствии с периодическими медико-экономическими протоколами диагностики и лечения.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 273      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
011 "Оказание специализированной и санаторно-оздоровительной
медицинской помощи больным туберкулезом"
на 2008 год

      1. Стоимость: 1140707 тысяч тенге (один миллиард сто сорок миллионов семьсот семь тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года "О принудительном лечении граждан, больных заразной формой туберкулеза"; статьи 16 , 17, 18 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; статьи 11 , 22 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 1998 года N 839 "О неотложных мерах защиты населения от туберкулеза в Республике Казахстан", постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2007 года N 853 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2008-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: укрепление здоровья, уменьшение инфицированности населения, стабилизация показателей заболеваемости, уменьшение смертности, инвалидности по туберкулезу, реабилитация и оздоровление детей и взрослых с бронхолегочной патологией.
      5. Задачи бюджетной программы: оказание специализированной высококвалифицированной лечебно-диагностической помощи больным туберкулезом. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий больным с бронхолегочной патологией, способствующих восстановлению нарушенных функций организма.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Оказание
специализи-
рованной и
санаторно-
оздоровите-
льной меди-
цинской по-
мощи больным
туберкулезом

Оказание специали-
зированной лечебно-
диагностической
помощи больным
туберкулезом.
Оказание санаторно-
оздоровительной
(реабилитационной)
медицинской помощи
больным с бронхоле-
гочной патологией.
Приобретение меди-
цинского, диагнос-
тического, лабора-
торного, немедицин-
ского оборудования
и специализирован-
ного автотранспорта
в соответствии с
Перечнем, утверж-
даемым приказом
Министра здравоох-
ранения Республики
Казахстан.

В те-
чение
года

Национальный
центр проблем
туберкулеза
Республики
Казахстан.
Республикан-
ский центр
реабилитации
для детей и
подростков,
Республикан-
ский центр
реабилитации
"Карагай"
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан.

Закуп противотубер-
кулезных препаратов
для больных
туберкулезом, в том
числе резервного
ряда для лечения
больных с
мультирезистентной
формой туберкулеза
и для химиопрофи-
лактики у детей
диспансерной группы
(виражные,
гиперергические,
контактные).

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Проведение капи-
тального ремонта
Республиканского
центра реабилитации
"Карагай" (заключе-
ние государственной
экспертизы от 12
февраля 2007 года
N 81), Республикан-
ского центра реаби-
литации для детей и
подростков (заклю-
чение государствен-
ной экспертизы от
11 мая 2007 года
N 203/77 кп) в
соответствии с
проектно-сметной
документацией и
заключением
государственной
экспертизы.

В те-
чение
года

Республикан-
ский центр
реабилитации
для детей и
подростков,
Республикан-
ский центр
реабилитации
"Карагай"
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан.

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: оказание лечебно-диагностической помощи Национальным центром проблем туберкулеза Республики Казахстан и оказание санаторно-оздоровительной (реабилитационной) помощи Республиканским центром реабилитации "Карагай" и Республиканским центром реабилитации для детей и подростков не менее 2150 больному, обеспечение их патогенетическими и симптоматическими препаратами (прогнозное среднегодовое количество больных 1230). Приобретение не менее 18 единиц медицинского, диагностического, лабораторного, немедицинского оборудования и специализированного автотранспорта в соответствии с Перечнем, утверждаемым приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан. Капитальный ремонт Республиканского центра реабилитации "Карагай" и Республиканского центра реабилитации для детей и подростков.

Конечный результат: улучшение показателей по заболеваемости, инвалидности и смертности среди больных, получивших высококвалифицированную медицинскую помощь и санаторное лечение; рост показателя излечиваемости вновь выявленных больных с заразной формой туберкулеза и уменьшение риска передачи от них устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза другим лицам.

Финансово-экономический результат: средние расходы на закуп противотуберкулезных препаратов для лечения одного больного 73,5 тыс. тенге, средняя стоимость приобретения одной единицы оборудования 1365,2 тыс. тенге, осуществление капитального ремонта в соответствии с проектно-сметной документацией и заключением государственной экспертизы.

Своевременность: своевременное и качественное оказание специализированной стационарной и реабилитационной медицинской помощи.

Качество: отсутствие обоснованных жалоб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 274      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
012 "Охрана материнства и детства"
на 2008 год

      1. Стоимость: 5650696 тысяч тенге (пять миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч тенге)
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 25 , 26 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; статьи 12 , 13 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года N 962 "Об утверждении Правил обеспечения лекарственными средствами граждан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2007 года N 853 "Об утверждении Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2008-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: укрепление здоровья женщин и детей.
      5. Задачи бюджетной программы: оказание высокоспециализированной, консультативно-диагностической, организационно-методической помощи женщинам, детям и подросткам, в том числе с выездом специалистов в регионы республики; оказание санаторной, реабилитационной и оздоровительной помощи детям; внедрение эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации в области охраны здоровья матери и ребенка.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

012


Охрана материнства и детства

Оказание медицин-
скими организациями
высокоспециализиро-
ванной медицинской
помощи по 3
профилям: педиатри-
ческому, детскому
хирургическому,
акушерско-
гинекологическому.

В те-
чение
года

Научный центр
педиатрии и
детской
хирургии
Научный центр
акушерства,
гинекологии и
перинатоло-
гии,
Национальный
научный центр
материнства
и детства,
Республикан-
ская детская
клиническая
больница
"Аксай",
Национальный научный центр материнства и детства

Оказание санатор-
ной, реабилитацион-
ной и оздоровитель-
ной помощи детям и
пребывание матери
(отца) или иного
лица, непосред-
ственно осущест-
вляющего уход за
ребенком до 6 лет
включительно в
Республиканском
детском клиническом
санатории "Алатау",
до 11 лет включи-
тельно, с 11 до 18
лет при тяжелой
степени заболевания
и/или невозможности
самообслуживания в
Республиканском
детском реабилита-
ционном центре.

В те-
чение
года

Детский
клинический
санаторий
"Алатау",
Республикан-
ский детский
реабилитаци-
онный центр

Перечисление капи-
тальных трансфертов
государственным
предприятиям:
Научному центру
акушерства, гинеко-
логии и перинатоло-
гии, Научному
центру педиатрии и
детской хирургии,
Республиканской
детской клинической
больнице "Аксай",
Национальный научный центр материнства и детства,
Детскому клиничес-
кому санаторию
"Алатау", Республи-
канскому детскому
реабилитационному
центру на приобре-
тение медицинского
(лечебного и
диагностического) и
немедицинского
оборудования,
автотранспорта, в
соответствии с
Перечнем, утверж-
даемым приказом
Министра здравоох-
ранения Республики
Казахстан и на про-
ведение капитально-
го ремонта Респуб-
ликанской детской
клинической
больницы "Аксай",
НЦ педиатрии и
детской хирургии,
Детского
клинического санатория "Алатау" в соответствии с
проектно-сметными
документациями и
заключениями
государственной
экспертизы.

В те-
чение
года

Министерство здравоохране-
ния
Республики Казахстан

Оказание реабилита-
ционной помощи
детям, больным
детским церебраль-
ным параличем и
пребывание матери
(отца) или иного
лица, непосред-
ственно осущест-
вляющего уход за
больным ребенком.
Приобретение меди-
цинского (лечебного
и диагностического)
и немедицинского
оборудования,
автотранспорта в
соответствии с
Перечнем, утверж-
даемым приказом
Министра здравоох-
ранения Республики
Казахстан. Проведе-
ние капитального
ремонта Республи-
канского детского
реабилитационного
центра "Балбулак".

В те-
чение
года

Республикан-
ский детский
реабилита-
ционный центр
"Балбулак"

Проведение сеансов
гемодиализа и
иммуносупрессивной
терапии больным с
острой и хроничес-
кой формами
почечной
недостаточности.

В те-
чение
года

Республикан-
ская детская
клиническая
больница
"Аксай"

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.05.2008 N 498 ; от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .
       7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: оказание высокоспециализированной медицинской помощи женщинам и детям Республики Казахстан при наиболее сложных в диагностическом и лечебном отношении заболеваниях. Прогнозное среднегодовое количество случаев госпитализации 16785, включая детей, больных лейкемией (прогнозное среднегодовое количество - 170) и детей, нуждающихся в проведении сеансов гемодиализа (прогнозное среднегодовое количество - 40); оказание санаторной помощи (прогнозное среднегодовое количество - 1 530); оказание реабилитационной помощи детям, больным ДЦП, сахарным диабетом, патологией опорно-двигательного аппарата (прогнозное среднегодовое количество - 3500 и пребывание 300 лиц, осуществляющих уход); внедрение эффективных методов диагностики и лечения в практическое здравоохранение. Приобретение не менее 129 единиц медицинского (лечебного и диагностического) и немедицинского оборудования, автотранспорта. Проведение капитального ремонта Республиканской детской клинической больницы "Аксай", НЦ педиатрии и детской хирургии, Республиканского детского реабилитационного центра "Балбулак", Детского клинического санатория "Алатау" в соответствии с проектно-сметными документациями, прошедшими государственную вневедомственную экспертизу.

Конечный результат: укрепление здоровья женщин и детей, получивших высокоспециализированную медицинскую, санаторную, реабилитационную и оздоровительную помощь; достижение стойких ремиссий при хронических заболеваниях; снижение осложнений при тяжелых заболеваниях; снижение инвалидности среди женщин и детей.

Финансово-экономический результат: средние расходы на один пролеченный случай по ВСМП - 201,7 тыс. тенге; расходы по оказанию санаторной и реабилитационной помощи на один пролеченный случай ребенка 233,4 тыс. тенге; средние расходы для проведения химиотерапии детям, больным лейкемией на один пролеченный случай ребенка - 2922,5 тыс. тенге; средние расходы для обеспечения иммуносупрессивными препаратами больных с почечной недостаточностью, а также больных с пересаженной почкой на один пролеченный случай ребенка - 470,3 тыс. тенге; средние расходы по Республиканскому детскому реабилитационному центру "Балбулак" на один пролеченный случай ребенка - 92,9 тыс. тенге. Средние расходы на приобретение оборудования - 6642,5 тыс. тенге.

Своевременность: согласно заключенным договорам.

Качество: отсутствие обоснованных жалоб.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.05.2008 N 498 ; от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 275      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
014 "Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 1016051 тысяча тенге (один миллиард шестнадцать миллионов пятьдесят одна тысяча тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании"; статья 29 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке"; статьи 18 , 48, 51 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2007 года N 102 "Об утверждении Программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: улучшение качества медицинского обслуживания населения.
      5. Задачи бюджетной программы: повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения, обеспечение отрасли здравоохранения кадрами по остродефицитным специальностям и квалифицированными специалистами для оказания высококвалифицированной помощи с внедрением новых технологий, методов лечения и диагностики. Повышение квалификации и переподготовка казахстанских специалистов в области фармации с целью внедрения международных стандартов в казахстанскую фармацевтическую отрасль, в том числе, аккредитации лабораторий, осуществляющих экспертизу лекарственных средств на соответствие международным стандартам.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

014


Повышение
квалификации
и переподго-
товка кадров
государствен-
ных организа-
ций здравоох-
ранения

Оплата услуг по по-
вышению квалифика-
ции и переподготов-
ке кадров государ-
ственных организа-
ций здравоохранения
и ведомственных
медико-санитарных
служб по лечебному,
педиатрическому,
стоматологическому,
фармацевтическому,
медико-биологичес-
кому, медико-
профилактическому,
сестринскому
профилям,
менеджеров системы
здравоохранения в
соответствии с
потребностями
отрасли,
профессорско-
преподавательского
состава медицинских
высших учебных
заведений, научных
работников Научных
центров и Научно-
исследовательских
институтов.
Подготовка медицин-
ских кадров по
остродефицитным
специальностям,
специалистов госу-
дарственного фарма-
цевтического секто-
ра в области созда-
ния и сертификации
систем менеджмента
качества лекар-
ственных средств и
санитарно-
эпидемиологического
надзора за рубежом.
Организация при-
глашения высококва-
лифицированных
специалистов из-за
рубежа для повыше-
ния квалификации и
переподготовки
кадров государ-
ственных организа-
ций здравоохране-
ния. Срок подготов-
ки специалистов от
2 недель до 10
месяцев.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: повышение квалификации и осуществление переподготовки в среднем 14 905 специалистов государственных организаций здравоохранения и привлечение 10 зарубежных специалистов для подготовки медицинских и фармацевтических кадров внутри страны.

Конечный результат: обеспечение отрасли здравоохранения высококвалифицированными, конкурентоспособными специалистами; обеспечение в течение 5 лет всех специалистов государственных организаций здравоохранения повышением квалификации и переподготовки.

Финансово-экономический результат: средние расходы на повышение квалификации и переподготовку одного специалиста внутри страны - 36,1 тыс. тенге, за рубежом - 1 503,6 тыс. тенге, и на организацию приглашения одного зарубежного специалиста - 1793,1 тыс. тенге.

Своевременность: в соответствии со сроками реализации бюджетной программы (согласно конкурсным процедурам и заключенным Договорам)

Качество: использование специалистами полученных в результате обучения профессиональных знаний и навыков для оказания качественной профессиональной медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 276      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
016 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 8464499 тысяч тенге (восемь миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение доступности направлений специализированной и высококвалифицированной медицинской помощи населению, повышение качества и возможностей оказания медицинских услуг
      5. Задачи бюджетной программы: создание условий для населения по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

016


Строительст-
во и рекон-
струкция
объектов
здравоохра-
нения

Реализация бюджет-
ных инвестиционных
проектов в преде-
лах сумм согласно
Приложению 3 к
постановлению Пра-
вительства Респуб-
лики Казахстан от
12 декабря 2007
года N 1223 "О
реализации Закона
Республики Казах-
стан "О республи-
канском бюджете на
2008 год" на
мероприятия по:
строительству ле-
чебного корпуса на
150 коек при РГКП
"Научный Центр
педиатрии и
детской хирургии"
в городе Алмате,
кардиохирургичес-
кого центра на 180
коек в городе
Астане,
Павлодарского кар-
диохирургического
центра на 50 коек в
городе Павлодаре,
пристройки 4-х
этажного операцион-
ного блока с
надстройкой 4-го
этажа над приемным
отделением РГКП
НИИ травматологии и
ортопедии в городе
Астане, НИИ скорой медицинской помощи на 240 коек со станцией скорой помощи в городе Астане, республиканского научного центра нейрохирургии на 160 коек в городе Астане с внешними инженерными сетями, диагностического центра на 500 посещений в смену в городе Астане, кабельной линии от ПС "Новая" до РПК-88 на левом берегу города Астаны (для медицинского кластера), наружных электрических сетей от трансформаторной подстанции "РПК-88" до объекта НИИ скорой медицинской помощи на 240 коек со станцией скорой помощи в г. Астане;
разработка,
проведение государ-
ственных вневедом-
ственных экспертиз
проектно-сметных
документации проек-
тов кардиохирур-
гического центра на 100 коек в городе Алмате и
многопрофильных
больниц по 300 коек
при РГКП "Казахская
государственная
медицинская акаде-
мия" в городе
Астане, РГКП
"Карагандинская
государственная
медицинская акаде-
мия" в городе
Караганде, РГКП
"Южно-Казахстанская
государственная
медицинская акаде-
мия" в городе
Шымкенте, РГКП
"Казахский нацио-
нальный медицинский
университет им.
С.Д. Асфендиярова"
в городе Алмате;
корректировка и проведение государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации и проведение государственной вневедомственной экспертизы по проекту строительства спального корпуса Республиканского детского реабилитационного центра "Балбулак" на 125 коек в городе Алматы.

Январь-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      Сноска. Пункт 6 c изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.04.2008 N 342 ; от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат:
      выполнение объема работ по строительству лечебного корпуса на 150 коек при Научном Центре педиатрии и детской хирургии в г. Алматы, пристройка 4-х этажного операционного блока с надстройкой 4-го этажа над приемным отделением НИИ травматологии и ортопедии в г. Астана, НИИ скорой медицинской помощи на 240 коек со станцией скорой помощи в г. Астане, Республиканского научного центра нейрохирургии на 160 коек в г. Астане с внешними инженерными сетями, Диагностического центра на 500 посещений в смену в г. Астане, кабельной линии от ПС "Новая" до РПК-88 на левом берегу г. Астаны (для медицинского кластера), наружных электрических сетей от трансформаторной подстанции "РПК-88" до объекта НИИ скорой медицинской помощи на 240 коек со станцией скорой помощи в г. Астане, кардиохирургического центра на 180 коек в г. Астане, Павлодарского кардиохирургического центра на 50 коек в г. Павлодаре согласно утвержденной проектно-сметной документации;
      утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация по проектам строительства спального корпуса Республиканского детского реабилитационного центра "Балбулак" на 125 коек в г. Алматы, кардиохирургического центра на 100 коек в г. Алматы, многопрофильных больниц по 300 коек при РГКП "Казахская государственная медицинская академия" в г. Астане, РГКП "Карагандинская государственная медицинская академия" в г. Караганде, РГКП "Южно-Казахстанская государственная медицинская академия" в г. Шымкенте, РГКП "Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова" в г. Алматы

Конечный результат: строительство объектов здравоохранения для обеспечения доступности и повышение качества оказания отдельных видов медицинской помощи.

Своевременность: выполнение объема работ по строительству, согласно заключенным договорам с поставщиком услуг

Качество: строительство объектов здравоохранения в соответствии с СНиП РК
      Сноска. Пункт 7 c изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.04.2008 N 342 ; от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 277      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
017 "Судебно-медицинская экспертиза "
на 2008 год

      1. Стоимость: 1347043 тысячи тенге (один миллиард триста сорок семь миллионов сорок три тысячи тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года "О судебной экспертизе"; Закон Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками уголовного, административного или гражданского процессов, предусмотренных уголовным, гражданским процессуальным законодательством, мотивированным определением суда.
      5. Задачи бюджетной программы: проведение судебно-медицинских экспертиз.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

017


Судебно-
медицинская
экспертиза

Производство судебно-
медицинских
экспертиз.
Приобретение медицин-
ского (диагностичес-
кого и лабораторного)
и немедицинского
оборудования, авто-
транспорта в соответ-
ствии с Перечнем,
утверждаемым приказом
Министра здравоохра-
нения Республики
Казахстан в рамках
реализации Государ-
ственной программы
реформирования и
развития здравоохра-
нения Республики
Казахстан на
2005-2010 годы.

В те-
чение
года

Центр
судебной
медицины
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: производство в среднем 220 тысяч судебно-медицинских экспертиз в год. Приобретение не менее 266 единиц медицинского (диагностического и лабораторного) и немедицинского оборудования, не менее 3 единиц автотранспорта в соответствии с Перечнем, утверждаемым приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан в рамках реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы.

Конечный результат: проведение судебно-медицинских экспертиз ГУ "Центр судебной медицины" и его территориальными подразделениями для обеспечения прав и законных интересов граждан в соответствии с действующим законодательством.

Финансово-экономический результат: средние расходы на производство одного исследования 4,8 тыс. тенге; средние расходы на приобретение единицы оборудования - 1020 тыс. тенге.

Своевременность: в соответствии со сроками, устанавливаемыми органом, назначающим судебно-медицинскую экспертизу.

Качество: повышение качества проводимых судебно-медицинских экспертиз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 278      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
018 "Хранение ценностей исторического наследия
в области здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 8272 тысячи тенге (восемь миллионов двести семьдесят две тысячи тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение сохранности историко-культурных ценностей в области отечественной медицины.
      5. Задачи бюджетной программы: осуществление культурно-просветительской деятельности, обеспечение доступа заинтересованных лиц к изучению историко-культурных ценностей отечественной медицины.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

018


Хранение
ценностей
историческо-го наследия
в области
здравоохра-
нения

Сохранение и рестав-
рация уникальных
экспонатов, архивных
документов, худо-
жественного фонда.
Обеспечение учета,
научной обработки и хранения экспонатов.
Проведение экскур-
сий, лекций и меро-
приятий по истории
развития медицины и
здравоохранения в
Республике
Казахстан.
Документирование на основе музейного
собрания.
Осуществление
информационно-
библиографической и
консультативной
помощи.
Выставочная деятель-
ность.
Пополнение фондов музея.

В те-
чение
года

Министерство
здраво-
охранения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: культурно-просветительская работа, реставрация уникальных экспонатов, архивных документов, художественного фонда. Пополнение экспонатов.

Конечный результат: обеспечение сохранности уникальных ценностей на 100 процентов, доступность к ним граждан республики.

Финансово-экономический результат: средние расходы на содержание единицы экспоната и литературы - 150 тенге.

Своевременность: выполнение мероприятий в соответствии со сроками и планом.

Качество: увеличение количества посещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 279      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
019 "Создание информационных систем здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 1373418 тысяч тенге (один миллиард триста семьдесят три миллиона четыреста восемнадцать тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: создание информационной структуры здравоохранения Республики Казахстан обеспечивающей предоставление равных возможностей в получении качественной медицинской помощи населением Республики Казахстан, рациональное использование ресурсов здравоохранения, повышение уровня управления отрасли.
      5. Задачи бюджетной программы: развитие и продолжение пилотной эксплуатации информационных систем - компонентов Единой информационной системы здравоохранения, обеспечивающих организацию единой системы сбора, хранения и анализа информации, рационализацию схем и сокращение сроков передачи информации, обеспечение оперативного доступа к информации; расширение зоны пилотной эксплуатации по городу Астане; разработка, проведение испытаний и внедрение в пилотную эксплуатацию Системы управления финансами Единой информационной системы здравоохранения, обеспечение медицинских организаций современной компьютерной и организационной техникой, телекоммуникационным и прочим оборудованием; создание локальных сетей организаций здравоохранения; международный консалтинг реализации проекта.
      Сноска. Пункт 5 c изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342 .
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрог-
раммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

019


Создание
информацион-
ных систем
здравоохра-
нения

Расширение функцио-
нальности программ-
ного обеспечения и
продолжение пилотной
эксплуатации инфор-
мационных систем в
рамках создания
Единой информацион-
ной системы здраво-
охранения Республики
Казахстан с расшире-
нием зоны пилотной
эксплуатации по
городу Астане,
включая обучение
пользователей инфор-
мационных систем.
Приобретение сервер-
ного, компьютерного,
телекоммуникационно-
го и прочего
оборудования.
Приобретение лицен-
зионного программно-
го обеспечения.
Монтаж серверных помещений и ло-
кальных вычислитель-
ных сетей, инсталля-
ция программного
обеспечения.
Обучение администра-
торов Единой инфор-
мационной системы
здравоохранения Рес-
публики Казахстан.
Международный
консалтинг
реализации проекта.
Разработка, проведение испытаний и внедрение в пилотную эксплуатацию Системы управления финансами Единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан. Завершение мероприятий запланированных на 2007 год по монтажу серверных помещений и локальных вычислительных сетей для организаций здравоохранения города Астаны.

Январь-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      Сноска. Пункт 6 c изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342 .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: дооснащение и оснащение средствами вычислительной, организационной и телекоммуникационной техники организаций здравоохранения Республики Казахстан; создание локальных сетей организаций здравоохранения; разработка информационных систем - компонентов Единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан, продолжение и расширение пилотной эксплуатации разработанных информационных систем с целью повышения качества программных продуктов.

Конечный результат: завершение стадии пилотной эксплуатации информационных систем - компонентов Единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан по городу Астане; компьютеризация организаций здравоохранения города Астаны.

Финансово-экономический результат: средние расходы на приобретение единицы рабочих станций 142,64 тыс. тенге;
средние расходы на приобретение единицы серверов 3 362,0 тыс. тенге;
средние расходы на приобретение единицы принтеров 27,36 тыс. тенге;
средние расходы на приобретение коммутаторов 82,42 тыс. тенге;
средние расходы на приобретение модемов 15,56 тыс. тенге;
средние расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения 17,28 тыс. тенге;
средние расходы по разработке и внедрению информационных систем Единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан на единицу приобретаемого компьютерного оборудования (серверов и рабочих станций):
сервера объектов - 11,82 тыс. тенге;
медико-статистической системы - 101,07 тыс. тенге;
системы управления ресурсами - 24,29 тыс. тенге;
системы управления финансами - 16,43 тыс. тенге;
системы управления качеством медицинских услуг - 14,72 тыс. тенге;
системы мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации - 15,91 тыс. тенге;
системы управления лекарственным обеспечением - 19,15 тыс. тенге.

Своевременность: выполнение в полном объеме мероприятий согласно заключенным договорам.

Качество: снижение вероятности возникновения ошибок функционирования разрабатываемых систем за счет проведения пилотной эксплуатации компонентов Единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 7 c изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342 ; от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 280      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
020 "Обеспечение общедоступности информации
в области здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 7638 тысяч тенге (семь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года "О культуре"; статья 7 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: повышение интеллектуального уровня населения путем расширения доступа к информации в области здравоохранения
      5. Задачи бюджетной программы: сохранение и расширение библиотечного фонда, библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание населения.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрог-
раммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

020


Обеспечение
общедоступ-
ности инфор-
мации в
области
здравоох-
ранения

Комплектование книж-
ного фонда отечест-
венной и зарубежной
литературой по всем
отраслям медицины.
Обеспечение учета,
сохранности книжного
фонда. Координация
деятельности и орга-
низация выездов в
медицинские библиоте-
ки республики по ока-
занию им методической
и консультативной
помощи.
Организация книжных
выставок.
Библиотечное обслужи-
вание специалистов
организаций здравоох-
ранения через город-
ской абонемент и
читательский зал.
Приобретение 3 ед.
кондиционера для
читального зала.

В те-
чение
года

Республикан-
ская
научно-
медицинская
библиотека
Министерства
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: Пополнение книжного фонда на 1 200 экземпляров. Организация в течение года 66 выставок. Оказание консультативной и методической помощи медицинским библиотекам республики. Приобретение не менее 3 единиц кондиционера для читального зала библиотеки.

Конечный результат: повысить уровень знаний специалистов в области здравоохранения.

Финансово-экономический результат: средние расходы на содержание и обеспечение доступности единицы книжного фонда - 22 тенге.

Качество: удовлетворение духовных, интеллектуальных и образовательных потребностей ученых, преподавателей и специалистов в области здравоохранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 281      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
023 "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении
аульной (сельской) местности"
на 2008 год

      1. Стоимость: 629277 тысяч тенге (шестьсот двадцать девять миллионов двести семьдесят семь тысяч тенге).
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: улучшение диагностических и лечебных возможностей сельских медицинских учреждений, обеспечение доступа сельских жителей Казахстана к качественному медицинскому обслуживанию.
      5. Задачи бюджетной программы: развертывание на базе центральных районных больниц перспективных и устойчивых районов 3 областей Казахстана телемедицинских кабинетов, развертывание на базе больниц областного и республиканского уровней телемедицинских центров для организации телемедицинских консультаций.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрог-
раммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

023


Развитие
мобильной и
телемедицины
в здравоох-
ранении
аульной
(сельской)
местности

Реализация проекта
"Развитие мобильной
и телемедицины в
аульной (сельской)
местности в рамках
следующих мероприя-
тий:
приобретение,
инсталляция телеме-
дицинского, телеком-
муникационного,
компьютерного и про-
чего оборудования,
инсталляция прог-
раммного обеспечения
телемедицины, обуче-
ние клиническим и
техническим аспектам
телемедицины, работе
с программным
комплексом телемеди-
цины, проведение
телемедицинских
консультаций для 7
районов Актюбинской
области, 8 районов
Жамбылской области
и 4 районов Мангис-
тауской области, а
также для больниц
областного уровня в
городах Актюбинск,
Тараз и Актау.

Январь-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: создание на базе 19 центральных районных больниц перспективных и устойчивых районов Актюбинской, Жамбылской и Мангистауской областей Казахстана телемедицинских кабинетов и 3 телемедицинских центров на базе больниц областного уровня в городах Актюбинск, Тараз и Актау;
обучение персонала телемедицинских кабинетов и телемедицинских центров работе с телемедицинским оборудованием, программным обеспечением телемедицины, обучение обслуживающего технического персонала; проведение телемедицинских консультаций в реальном режиме времени и в режиме "off-line".

Конечный результат: улучшение диагностики сельского населения Актюбинской, Жамбылской и Мангистауской областей, совершенствование медицинского обслуживания; внедрение новых технологий; совершенствование медицинского образования.

Своевременность: выполнение в полном объеме мероприятий согласно заключенным договорам.

Финансово-экономический результат: средняя стоимость создания одного телемедицинского узла 28 622,23 тыс. тенге.

Качество: повышение качества медицинского обслуживания населения сельских районов.

            ПРИЛОЖЕНИЕ 281-1    
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

      Сноска. Паспорт дополнен приложением 281-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 .

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
026 "Строительство и реконструкция объектов образования"
на 2008 год

      1. Стоимость: 1026440 тысяч тенге (один миллиард двадцать шесть миллионов четыреста сорок тысяч тенге).
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: повышение качества подготовки медицинских кадров для создания эффективно действующей системы профессионального образования и медицинской науки, направленной на удовлетворение долгосрочных стратегических потребностей отрасли здравоохранения, сохранение и улучшение здоровья населения.
      5. Задачи бюджетной программы: формирование инфраструктуры путем строительства и реконструкции объектов образования для создания и улучшения условий для подготовки специалистов в отрасли здравоохранения.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрог-
раммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

026


Строитель-
ство и
реконструк-
ция объектов
образования

Реализация бюджетных
инвестиционных
проектов в пределах
сумм согласно
Приложению 3 к
постановлению
Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007
года N 1223 "О
реализации Закона
Республики Казахстан
"О республиканском
бюджете на 2008 год"
на мероприятия по
завершению расшире-
ния и реконструкции
Казахской государ-
ственной медицинской
академии по улице
Бейбитшилик в городе
Астане, а также
строительству 4-х
этажного учебного
корпуса на своей
территории, спортив-
ного и лекционного
зала на ранее
отведенном земельном
участке на площади
Аль-Фараби, N 3б
Южно-Казахстанской
государственной
медицинской академии
в городе Шымкент.

Июль-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: завершение расширения и реконструкции Казахской государственной медицинской академии по улице Бейбитшилик в городе Астане, а также выполнение объема работ по строительству 4-х этажного учебного корпуса на своей территории, спортивного и лекционного залов на ранее отведенном земельном участке на площади Аль-Фараби, N 3б Южно-Казахстанской государственной медицинской академии в городе Шымкент в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 282      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
027 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание
вновь вводимых объектов здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 84036 тысяч тенге (восемьдесят четыре миллиона тридцать шесть тысяч тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: содержание вновь вводимых объектов здравоохранения.
      5. Задачи бюджетной программы: выделение трансфертов из республиканского бюджета бюджету Южно-Казахстанской области на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения.
      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наимено-
вание
программы
(подпрог-
раммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

027


Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
содержание
вновь
вводимых
объектов
здравоох-
ранения

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным бюджетам,
согласно решению
Правительства
Республики Казахстан.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Обеспечение своевремен-
ного ввода и функциони-
рования объектов
здравоохранения

В те-
чение
года

Акимат
Южно-Казах-
станской
области

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: ввод и функционирование 2 объектов, в том числе: Южно-Казахстанская область - областной центр крови на 2000 литров в год в г. Шымкенте; центральная районная больница на 240 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену в г. Жетысай.

Конечный результат: повышение доступности медицинской помощи на местном уровне

Финансово-экономический результат: средние расходы на функционирование предполагаемых к вводу в 2008 году объектов: центральной районной больницы - 16 124,0 тыс. тенге, центра крови - 67 912,0 тыс. тенге.

Своевременность: ввод в соответствии с решением Акима

Качество: увеличение объема и качества оказываемых медицинских услуг населению в данном регионе

Примечание:
      Перечень мероприятий по реализации, количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов из республиканского бюджета, отражаются в паспорте соответствующей местной бюджетной программы.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.06.2008 N 581 ; от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 283      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
028 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин
и других иммунобиологических препаратов"
на 2008 год

      1. Стоимость: 10308949 тысяч тенге (десять миллиардов триста восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч тенге).
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 26 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Закон Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 1998 года N 839 "О неотложных мерах защиты населения от туберкулеза в Республике Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2003 года N 488 "О мерах по улучшению вакцинации населения против инфекционных заболеваний"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2006 года N 962 "Об утверждении Правил обеспечения лекарственными средствами граждан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2007 года N 853 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2008-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: укрепление здоровья населения
      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение населения вакцинами и другими медицинскими иммунобиологическими, противотуберкулезными, противодиабетическими препаратами и химиопрепаратами для лечения онкологических больных; профилактика и снижение инфекционной заболеваемости населения; стабилизация и снижение показателей заболеваемости и смертности больных туберкулезом; снижение заболеваемости, числа осложнений, инвалидизации и смертности у больных сахарным диабетом; увеличение продолжительности жизни и периодов ремиссии, уменьшение показателей смертности онкологических больных, обеспечение профилактическим противовирусным лечением ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрог-
раммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответ-
ственные
испол-
нители

1

2

3

4

5

6

7

1

028


Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
закуп
лекарствен-
ных средств,
вакцин и
других имму-
нобиологи-
ческих пре-
паратов
2


100

Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
закуп вакцин
и других медицинских иммунобио-
логических препаратов для
проведения
иммунопрофи-
лактики
населения

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
согласно решению
Правительства Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Министер-
ство
здравоох-
ранения
Республики
Казахстан

Обеспечение органи-
заций здравоохране-
ния вакцинами и
другими медицинскими
иммунобиологическими
препаратами.

В те-
чение
года

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

3


101

Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
закуп проти-
вотуберку-
лезных пре-
паратов

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
согласно решению
Правительства Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Министер-
ство
здравоох-
ранения
Республики
Казахстан

Обеспечение противо-
туберкулезными
препаратами больных
туберкулезом, в том
числе резервного
ряда для лечения
мультирезистентной
формы туберкулеза и
химиопрофилактики
детей диспансерной
группы (виражные,
гиперчувствительные,
контактные).

В те-
чение
года

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

4


102

Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
закуп про-
тиводиабе-
тических
препаратов

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным и
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы согласно
решению Правитель-
ства Республики
Казахстан.

В те-
чение
года

Министер-
ство
здравоох-
ранения
Республики
Казахстан

Обеспечение противо-
диабетическими пре-
паратами, средствами
доставки и контроля
больных сахарным
диабетом.

В те-
чение
года

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

5


103

Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
закуп химио-
препаратов
онкологичес-
ким больным

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
согласно решению
Правительства Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Министер-
ство
здравоох-
ранения
Республики
Казахстан

Обеспечение
химиопрепаратами
онкологических
больных.

В те-
чение
года

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

6


105

Целевые
текущие
трансферты
бюджету
Карагандин-
ской области
на закуп
лекарствен-
ных средств
для детей
больных
лейкемией

Перечисление целевых
текущих трансфертов
бюджету Карагандин-
ской области
согласно решению
Правительства Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Министер-
ство
здравоох-
ранения Республики Казахстан

Обеспечение лекар-
ственными средствами
для детей больных
лейкемией

В те-
чение
года

Аким Караган-
динской
области

7


106

Целевые текущие трансферты областному бюджету
Южно-Казах-
станской
области на
закуп
лекарствен-
ных средств
для лечения
ВИЧ-инфици-
рованных и
больных
СПИДом детей

Перечисление целевых
текущих трансфертов
бюджету Южно-
Казахстанской облас-
ти согласно решению
Правительства Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Министер-
ство
здравоох-
ранения Республики Казахстан

Обеспечение лекар-
ственными средствами
для лечения инфи-
цированных и больных
СПИДом детей.

В те-
чение
года

Аким Южно-
Казахстан-
ской
области

8


107

Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы
на закуп
факторов
свертывания
крови при
лечении
взрослых,
больных
гемофилией

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы
согласно решению
Правительства
Республики Казахстан.

В те-
чение
года

Министер-
ство
здравоох-
ранения Республики Казахстан.

Обеспечение VIII
фактором свертывания
крови при лечении
взрослых, больных
гемофилией.

В те-
чение
года

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

       Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: достижение 95 процентов охвата вакцинацией детей до 18 лет и отдельных категорий взрослого населения; своевременное перечисление целевых текущих трансфертов на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов для вакцинации прогнозно 4 787 143 человек; противотуберкулезных препаратов прогнозно для 39 622 больных и на проведение химиопрофилактики 208 183 подросткам и детям; противодиабетических препаратов прогнозно для 32 568 и средств контроля прогнозно для 32 568 инсулинозависимых больных диабетом; VIII фактора свертывания крови для лечения прогнозно 331 взрослых, больных гемофилией; химиопрепаратов прогнозно для 13 429 больных онкологическими заболеваниями, на закуп лекарственных средств для лечения 6 детей, больных лейкемией получающих лечение в онкогематологическом отделении Областной детской клинической больницы г. Караганды, что позволит изменить прогноз лечения при данной патологии, повысив выживаемость детей и снизить смертность, своевременное перечисление целевых текущих трансфертов на лечение 100 ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом детей Южно-Казахстанской области.

Конечный результат: снижение вакциноуправляемой заболеваемости; снижение числа осложнений, инвалидизации и смертности больных туберкулезом, сахарным диабетом; продление жизни больных с онкологическими заболеваниями, детей больных лейкемией, СПИДом.

Финансово-экономический результат: средние расходы на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов на 1 вакцинацию составят - 0,25 тыс. тенге; средние расходы на закуп лекарственных препаратов для лечения 1 больного составят: противотуберкулезных - 31,7 тыс. тенге, на проведение химиопрофилактики - 0,13 тыс. тенге; инсулина - 56,1 тыс. тенге; средств контроля для больных сахарным диабетом - 28,7 тыс. тенге; VIII фактора свертывания крови для больного гемофилией - 110,7 тыс. тенге; химиопрепаратов - 222,4 тыс. тенге; на приобретение лекарственных средств для детей, получающих лечение в онкогематологическом отделении Областной детской клинической больницы г. Караганды - 704,3 тыс. тенге, на лечение одного ребенка с ВИЧ - 1 154,1 тыс. тенге.

Качество: отсутствие обоснованных жалоб.

Примечание: *) Перечень мероприятий по реализации, количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов из республиканского бюджета, отражаются в паспорте бюджетной программы соответствующей местности.
       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 284      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
032 "Целевые трансферты на развитие областному бюджету
Алматинской области и бюджету города Алматы для
сейсмоусиления объектов здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 1391538 тысяч тенге (один миллиард триста девяносто один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч тенге).
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 17 Закона Республики Казахстан от 6 декабря 2007 года "О республиканском бюджете на 2008 год"; постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2006 года N 1200 "Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2008 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение сейсмоустойчивости объектов здравоохранения Алматинской области и города Алматы.
      5. Задачи бюджетной программы: сейсмоусиление отдельных объектов здравоохранения Алматинской области и города Алматы.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(под-
программы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

l

2

3

4

5

6

7

1

032


Целевые
трансферты
на развитие
областному
бюджету
Алматинской
области и
бюджету го-
рода Алматы
для сейсмо-
усиления
объектов
здравоохра-
нения

Перечисление целевых
трансфертов на разви-
тие областному бюджету
Алматинской области и
бюджету города Алматы
для сейсмоусиления
объектов здравоохране-
ния по перечню и в
пределах сумм согласно
приложению 3 к поста-
новлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 декабря 2007
года N 1223 "О
реализации Закона
Республики Казахстан
"О республиканском
бюджете на 2008 год".

Январь-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Проведение сейсмоуси-
ления объектов
здравоохранения

Январь-
декабрь

Акимы
Алматинской
области и
города
Алматы

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: проведение сейсмоусиления объектов здравоохранения Алматинской области и города Алматы.

Конечный результат: повышение сейсмоустойчивости объектов здравоохранения Алматинской области и города Алматы.

Своевременность: выполнение объема по сейсмоусилению, согласно заключенным договорам с поставщиками услуг.

Качество: сейсмоусиление объектов здравоохранения в соответствии с СНиП РК.

Примечание:
*) Перечень объектов по сейсмоусилению согласно Приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1223 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2008 год", а также мероприятия в соответствии с утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-сметной документацией, количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов отражаются в паспортах местных бюджетных программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 285      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
038 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение
медицинских организаций здравоохранения на местном уровне"
на 2008 год

      1. Стоимость: 16489287 тысяч тенге (шестнадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч тенге).
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 8 , 9 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; статьи 5 , 7 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об охране здоровья граждан"; Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 1998 года N 3956 "О первоочередных мерах по улучшению состояния здоровья граждан Республики Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы", постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы", постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2007 года N 102 "Об утверждении Программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: развитие инфраструктуры системы здравоохранения с целью создания условий для оказания качественной медицинской помощи.
      5. Задачи бюджетной программы: материально-техническое оснащение медицинских организаций на местном уровне.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрограммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

038


Целевые теку-
щие трансферты
областным бюд-
жетам, бюдже-
там городов
Астаны и
Алматы на
материально-
техническое
оснащение
медицинских
организаций
здравоохране-
ния на местном
уровне

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным бюджетам,
бюджетам городов
Астаны и Алматы в
соответствии с Пла-
ном мероприятий по
реализации Государ-
ственной программы
реформирования и
развития здравоохра-
нения Республики
Казахстан на 2005-
2010 годы, согласно
решению Правитель-
ства Республики
Казахстан.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Оснащение сельских и
городских государ-
ственных организаций
ПМСП медицинским
оборудованием, изде-
лиями медицинского
назначения в соот-
ветствии с нормати-
вами, в том числе:
сельских врачебных
амбулаторий, центров
ПМСП, поликлиник в
сельской местности,
городских поликли-
ник; оснащение сель-
ских и городских
врачебных амбулато-
рий, центров ПМСП,
поликлиник в сель-
ской местности, го-
родских поликлиник,
службы скорой меди-
цинской помощи,
службы санитарной
авиации санитарным
автотранспортом;
оснащение детских и
родовспомогательных
организаций, город-
ских и областных
больниц.

Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

Оснащение противо-
туберкулезных
учреждений.

Акиматы
Актюбинской,
Атырауской,
Жамбылской,
Западно-
Казахстан-
ской, Кара-
гандинской,
Кызылордин-
ской, Ман-
гистауской
областей

Оснащение городской
больницы N 7
г. Алматы (шунтами).

Акимат
г. Алматы

Приобретение аппара-
тов лучевой терапии,
рентгеновских
симуляторов для
онкологических
организаций.

Акиматы
Акмолинской,
Актюбинской,
Атырауской,
Жамбылской,
Карагандин-
ской, Коста-
найской,
Кызылордин-
ской, Ман-
гистауской,
Южно-Казах-
станской
областей и
г. Астана.

Оснащение городских
и областных больниц
магнитно-
резонансными и
компьютерными
томографами.

Акиматы
Восточно-
Казахстан-
ской, Кара-
гандинской,
Костанай-
ской,
Северо-
Казахстан-
ской, Южно-
Казахстан-
ской
областей.

Оснащение
кардиохирургических
центров (отделений)
в 10 областях и в
городе Алматы.

Акиматы
Акмолинской,
Алматинской,
Атырауской,
Восточно-
Казахстан-
ской,
Западно-
Казахстан-
ской, Кара-
гандинской,
Костанай-
ской, Павло-
дарской,
Северо-
Казахстан-
ской, Южно-
Казахстан-
ской облас-
тей и города
Алматы

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямые результаты: своевременное перечисление целевых текущих трансфертов на оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием на местном уровне.

Конечные результаты: поэтапное доведение оснащенности медицинских организаций медицинским оборудованием до минимального норматива.

Финансово-экономический результат: средние расходы на материально-техническое оснащение одного региона - 1 030 580,4 тыс. тенге.

Своевременность: согласно заключенных договоров.

Качество: укрепление материально-технической базы медицинских организаций на местном уровне.

* Примечание: Перечень мероприятий по реализации, количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов из республиканского бюджета, отражаются в паспорте соответствующей местной бюджетной программы.
       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 286      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
041 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на материально-техническое
оснащение центров крови на местном уровне"
на 2008 год

      1. Стоимость: 1200219 тысяч тенге (один миллиард двести миллионов двести девятнадцать тысяч тенге)
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для медицинских организаций на местном уровне.
      5. Задачи бюджетной программы: перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджету города Алматы на поэтапное доведение оснащенности организаций службы крови медицинским оборудованием до минимального норматива.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наимено-
вание
программы
(под-
программы)

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

l

2

3

4

5

6

7

1

041


Целевые текущие
трансферты
областным
бюджетам, бюд-
жетам городов
Астаны и Алматы
на материально-
техническое
оснащение
центров крови
на местном
уровне

Перечисление целевых
текущих трансфертов
областным бюджетам,
бюджету города
Алматы на
материально-техни-
ческое оснащение
центров крови,
согласно решению
Правительства Рес-
публики Казахстан.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Приобретение обору-
дования в соответ-
ствии с Перечнем,
утверждаемым
приказом Министра
здравоохранения
Республики Казахстан

Акиматы
областей
и города
Алматы

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: приобретение не менее 291 единицы оборудования для областных и городских центров крови.

Конечный результат: обеспечение медицинских организаций на местном уровне медицинским оборудованием.

Финансово-экономический результат: средние расходы на материально-техническое оснащение одного региона - 75 013,7 тыс. тенге.

Своевременность: согласно заключенных договоров.

Качество: улучшение качества заготавливаемой крови на местном уровне.

Примечание:
Перечень мероприятий по реализации, количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов из республиканского бюджета, отражаются в паспорте соответствующей местной бюджетной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 287      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
043 "Подготовка специалистов в организациях технического
и профессионального, послесреднего образования"
на 2008 год

      1. Стоимость: 281001 тысяча тенге (двести восемьдесят один миллион одна тысяча тенге)
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 8 , 11, 33, 59, 62 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании"; статьи 3, 7, 18, 48 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; статья 6 Закона Республики Казахстан от 7 июня 2004 года "О Государственной молодежной политике в Республике Казахстан"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года N 1903 "Об утверждении Правил назначения и выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в государственных организациях образования"; постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2005 года N 736 "О льготном проезде для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в средних и высших профессиональных учебных заведениях из числа молодежи путем выплаты компенсаций"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года N 317 "О концепции реформирования медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами с послесредним медицинским и фармацевтическим образованием
      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение подготовки специалистов с послесредним медицинским и фармацевтическим образованием в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами образования
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрограммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

043


Подготовка
специалистов в
организациях
технического и
профессиональ-
ного,
послесреднего
образования

Подготовка специа-
листов с послесред-
ним медицинским и
фармацевтическим
образованием в рес-
публиканских меди-
цинских организа-
циях образования в
соответствии с
Государственными
общеобязательными
стандартами образо-
вания. Среднегодо-
вой контингент
учащихся - 1162.
Социальная поддерж-
ка учащихся в
период получения
ими послесреднего
медицинского и
фармацевтического
образования путем
выплаты государ-
ственных стипендий
в соответствии с
Правилами о порядке
назначения и выпла-
ты государственных
стипендий отдельным
категориям обучаю-
щихся в государ-
ственных медицин-
ских организациях
образования. Выпла-
та государственных
стипендий среднего-
довому контингенту
обучающихся-
стипендиатов - 894.
Социальная поддерж-
ка граждан в период
получения после-
среднего медицин-
ского и фармацевти-
ческого образования
путем перечисления
трансфертов органи-
зациям технического
и профессионально-
го, послесреднего
образования для
выплаты денежных
компенсаций на
проезд обучающимся
по государственному
образовательному
заказу в период
зимних и летних
каникул на
контингент обучаю-
щихся на начало
года без выпуска -
895, на выпускаю-
щихся - 324.

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: прием учащихся на обучение по государственному образовательному заказу - 500 человек, выплата государственных стипендий среднегодовому контингенту стипендиатов - 894, обеспечение стипендией - 73 процентов обучающихся.

Конечный результат: обеспечение квалифицированными кадрами организаций здравоохранения с послесредним медицинским и фармацевтическим образованием.

Финансово-экономический результат: средний размер расходов на подготовку 1 обучающегося по государственному образовательному заказу - 183,7 тыс. тенге в год. Месячный размер стипендии одного учащегося: с 1 января - 5147 тенге, с 1 сентября - 6000 тенге. Выплата денежных компенсаций на проезд 1 обучающегося по государственному образовательному заказу в период летних и зимних каникул по 2 МРП.

Своевременность: ожидаемый выпуск квалифицированных специалистов отрасли здравоохранения с послесредним медицинским и фармацевтическим образованием не менее 324 человека.

Качество: ожидаемая доля выпускников с послесредним медицинским и фармацевтическим образованием, окончившим медицинские колледжи с отличием, от общего числа выпускников 16 процентов.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 .

ПРИЛОЖЕНИЕ 288      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
046 "Совершенствование системы здравоохранения"
на 2008 год

       Сноска. Паспорт исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

      ПРИЛОЖЕНИЕ 288-1    
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

      Сноска. Паспорт дополнен приложением 288-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 .

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
062 "Формирование уставного капитала
АО "Национальный медицинский холдинг"
на 2008 год

      1. Стоимость: 270620 тысяч тенге (двести семьдесят миллионов шестьсот двадцать тысяч тенге)
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы"; постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2004 года N 1050 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: создание Национального медицинского холдинга.
      5. Задачи бюджетной программы: формирование уставного капитала АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи", АО "Республиканский диагностический центр" и "Республиканский научный центр нейрохирургии" и пополнение уставного капитала АО "Национальный медицинский холдинг".
       Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наимено-
вание
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

062


Формирование
уставного
капитала АО
"Националь-
ный медицин-
ский холдинг"

Формирование устав-
ного капитала АО
"Республиканский
научный центр неот-
ложной медицинской
помощи", АО "Республиканский диагностический центр" и АО
"Республиканский
научный центр
нейрохирургии" и
пополнение уставного
капитала АО "Нацио-
нальный медицинский
холдинг".

Июль-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

       Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: сформированный уставной капитал АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи", АО "Республиканский диагностический центр" и АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" и пополнение уставного капитала АО "Национальный медицинский холдинг".
      Конечный результат: создание акционерных обществ "Национальный медицинский холдинг", "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи", "Республиканский диагностический центр" и "Республиканский научный центр нейрохирургии".
      Финансово-экономический результат: размер уставного капитала акционерных обществ "Национальный медицинский холдинг", "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи", "Республиканский диагностический центр" и "Республиканский научный центр нейрохирургии" 270620 тыс. тенге.
       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

ПРИЛОЖЕНИЕ 288-2    
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

      Сноска. Паспорт дополнен приложением 288-2 в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 .

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
063 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на выплату стипендий обучающимся в
организациях технического и профессионального, послесреднего
образования на основании государственного заказа местных
исполнительных органов"
на 2008 год

      1. Стоимость: 32439 тысяч тенге (тридцать два миллиона четыреста тридцать девять тысяч тенге).
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статья 47 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании"; постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года N 116 "Об утверждении Правил и выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в организациях образования".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: социальная поддержка обучающихся в период обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего образования в рамках государственного заказа местных исполнительных органов.
      5. Задачи бюджетной программы: финансовая поддержка обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного заказа местных исполнительных органов путем доведения размера стипендии до норматива.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наимено-
вание
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

063


Целевые
текущие
трансферты
областным
бюджетам,
бюджетам
городов
Астаны и
Алматы на
выплату
стипендий
обучающимся
в организа-
циях техни-
ческого и
профессио-
нального,
послесредне-
го образова-
ния на
основании
государ-
ственного
заказа мест-
ных исполни-
тельных
органов

Перечисление
согласно решению
Правительства
Республики
Казахстан целевых
текущих трансфертов
из республиканского
бюджета областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы для
доведения размера
стипендии обучаю-
щимся в технических
и профессиональных,
послесредних
учебных заведениях
на основании
государственного
заказа местных
исполнительных
органов с 5 147
тенге до 6 000
тенге.
Обеспечение
своевременной
выплаты разницы в
размере стипендии
обучающимся в
технических и
профессиональных,
послесредних
учебных заведениях
на основании
государственного
заказа местных
исполнительных
органов.

Сентябрь-
декабрь

Минис-
терство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: *
Прямой результат: Доведение размера стипендий обучающимся в технических и профессиональных, послесредних учебных заведениях на основании государственного заказа местных исполнительных органов с 5147 тенге до 6000 тенге.
      Среднегодовой контингент стипендиатов по областям 7 783, в том числе: Акмолинская - 286, Актюбинская - 432, Алматинская - 244, Атырауская - 345, Восточно-Казахстанская - 640, Жамбылская - 738, Западно-Казахстанская - 521, Карагандинская - 560, Костанайская - 306, Кызылординская - 448, Мангыстауская - 233, Павлодарская - 371, Северо-Казахстанская - 199, Южно-Казахстанская - 1272, а также города Алматы - 435 и города Астана - 753.
      Конечный результат: повышение качества показателя успеваемости обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного заказа местных исполнительных органов.
      Финансово-экономический результат: разница ежемесячной выплаты стипендии в среднем на 1-го обучающегося составит - 853 тенге.
      Своевременность: обеспечение своевременной выплаты разницы в размере стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного заказа местных исполнительных органов.
      Качество: обеспеченность стипендией от общего контингента - в среднем 81 процент.

      Примечание:
      *) Перечень мероприятий по реализации, количественные и качественные показатели, характеризующие ожидаемые результаты, в рамках освоения трансфертов из республиканского бюджета, отражаются в паспорте соответствующей местной бюджетной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 288-3    
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

      Сноска. Паспорт дополнен приложением 288-3 в соответствии с постановлением Правительства РК от 13.06.2008 N 581 .

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
064 "Изучение актуальных проблем в области здравоохранения"
на 2008 год

      1. Стоимость: 80000 тысяч тенге (восемьдесят миллионов тенге).
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 22 , 26 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке"; статьи 7 , 47 Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения"; Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2004 года N 1438 "О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.
      4. Цель бюджетной программы: содействие социально-экономическому развитию страны.
      5. Задачи бюджетной программы: определение на основе актуальных исследований путей и механизмов повышения конкурентоспособности в области здравоохранения и их эффективного развития.
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наимено-
вание
программы
(подпро-
граммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1

064


Изучение
актуальных
проблем в
области
здравоохра-
нения

Оплата услуг по проведению актуальных исследований в области здравоохранения с целью разработки концепции долгосрочного развития здравоохранения Республики Казахстан до 2020 года и концепции межсекторального развития в области охраны здоровья до 2020 года.

Июль-
декабрь

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

       Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: Прямой результат: будут сформированы отчеты, разработаны концепция долгосрочного развития здравоохранения Республики Казахстан до 2020 года и концепция межсекторального взаимодействия в области охраны здоровья до 2020 года.
Конечный результат: Повышение информированности организаций здравоохранения и граждан Республики Казахстан по актуальным вопросам в области здравоохранения. Выработка рекомендаций и предложений для обеспечения эффективного развития системы здравоохранения.
Финансовый-экономический результат: актуальные исследования в области здравоохранения с целью разработки концепции межсекторального взаимодействия в области охраны здоровья до 2020 года - 37000 тыс. тенге, актуальные исследования в области здравоохранения с целью разработки концепции долгосрочного развития здравоохранения Республики Казахстан до 2020 года - 43000 тыс. тенге.
Своевременность: в соответствии с заключенными договорами.
Качество: Обеспечение уровня качества исследований в соответствии с требованиями заказчика. Охват отдельных наиболее актуальных вопросов в области здравоохранения, актуальные исследования и рекомендации по которым будут способствовать их эффективному решению.
       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .

      ПРИЛОЖЕНИЕ 289      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 декабря 2007 года N 1224

226 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
     Администратор бюджетной программы

ПАСПОРТ
республиканской бюджетной программы
116 "Развитие человеческого капитала в рамках
электронного правительства"
на 2008 год

      1. Стоимость: 18382 тысячи тенге (восемнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи тенге).
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 12.11.2008 N 581д .
      2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы: постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 995 "Об утверждении Программы снижения информационного неравенства в Республике Казахстан на 2007-2009 годы".
      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета
      4. Цель бюджетной программы: обеспечение доступа населения Республики Казахстан к медицинской информации посредством информационно-коммуникационных технологий.
      5. Задачи бюджетной программы: испытание, внедрение в опытную эксплуатацию, актуализация контента и развитие информационно-познавательного веб-портала здравоохранения Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 15.04.2008 N 342
      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

N
п/п

Код
про-
гра-
ммы

Код
под-
про-
гра-
ммы

Наименование
программы
(подпрограммы)

Мероприятия
по реализации
программы
(подпрограмм)

Сроки
реали-
зации

Ответствен-
ные
исполнители

l

2

3

4

5

6

7

1

116


Развитие
человеческого
капитала
в рамках
электронного
правительства

Испытание, внедрение в опытную эксплуатацию и актуализация контента информационно-
познавательного веб-портала здравоохранения Республики Казахстан. Развитие функционала информационно-
познавательного веб-портала здравоохранения Республики Казахстан

В те-
чение
года

Министерство
здравоохра-
нения
Республики
Казахстан

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008 N 342
      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: улучшение функциональности информационно-познавательного веб-портала здравоохранения Республики Казахстан.