"Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарының санаттарына біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі төрағасының 2014 жылғы 13 наурыздағы № 89 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 16 қарашадағы № 355 бұйрығы

      "Нормативтік құқықтық актілер туралы" 1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 21-1, 29-1-бабтарына және 43-1-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарының санаттарына біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі төрағасының 2014 жылғы 13 наурыздағы № 89 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9303 болып тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Спорт және дене шынықтыру істері комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтын көшірмесін бір апталық мерзімде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне, баспасөз басылымдарына және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" РМК жолдауды;

      2) бұйрықтың күші жойылды деп тану және нормативтік құқықтық актілер тізбесінен алып тастау туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің интернет-ресурстарында орналастыруды;

      3) қол қойылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы ақпараттың ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт министрі
А. Мұхамедиұлы

      "Келісілді"
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері
және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-күрес агенттігінің
төрағасы
_____________ Қ.П. Қожамжаров
2015 жыл "___"______________

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 13 марта 2014 года № 89 "Об утверждении квалификационных требований к категориям административных государственных должностей корпуса "Б" Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры"

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 355.

      В соответствии со статьями 21-1, 29-1 и пунктом 1 статьи 43-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 13 марта 2014 года № 89 "Об утверждении квалификационных требований к категориям административных государственных должностей корпуса "Б" Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9303, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" 16 апреля 2014 года).

      2. Комитету по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) в недельный срок со дня его подписания направление копии настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан, периодические печатные издания и РГП "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение информации о признании утратившим силу приказа и исключение из перечня нормативных правовых актов на интернет-ресурсе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней со дня подписания представить в Департамент юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

      Министр
культуры и спорта
Республики Казахстан
А. Мухамедиулы

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы
и противодействию коррупции
______________ Кожамжаров К.П.
"___"_____________ 2015 года