Аудан әкімдігінің кейбір актілерінің күші жойылды деп тану туралы

Ақтөбе облысы Байғанин аудандық әкімдігінің 2016 жылғы 20 сәуірдегі № 73 қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 37 бабына сәйкес аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Осы қаулының қосымшасына сәйкес аудан әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.
      Аудан әкімі М.Аққағазов

  Аудан әкімдігінің
2016 жылғы "20" сәуірдегі
№ 73 қаулысына қосымша

Аудан әкімдігінің күші жойылды деп танылған қаулыларының тізбесі

      1) 2010 жылғы 29 сәуірдегі № 68 "Аудан бойынша мүгедектерді жұмысқа орналастыруға квота белгілеу туралы" қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-98 болып тіркелген).
      2) Аудан әкімдігінің 2012 жылғы 8 ақпандағы № 23 "Байғанин ауданы бойынша ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру туралы" қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-139 болып тіркелген, аудандық "Жем Сағыз" газетінде 2012 жылы 1 наурызда жарияланған).
      3) Аудан әкімдігінің 2012 жылғы 27 наурыздағы № 54 "Байғанин ауданы бойынша нысаналы топтарға жататын адамдардың қосымша тізбесін белгілеу туралы" қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-144 болып тіркелген, аудандық "Жем Сағыз" газетінде 2012 жылы 1 сәуірде жарияланған).
      4) Аудан әкімдігінің 2015 жылғы 13 мамырдағы № 111 "Қылмыстық – атқару инспекциясы пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және интернаттық ұйымдарды бітіруші кәмелетке толмағандар үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы" қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4346 болып тіркелген, аудандық "Жем Сағыз" газетінде 2015 жылы 9 маусымда жарияланған).
      5) Аудан әкімдігінің 2012 жылғы 08 ақпандағы № 23 "Байғанин ауданы бойынша ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы 2013 жылғы 03 қазандағы № 184 санды қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3656 болып тіркелген, аудандық "Жем Сағыз" газетінде 2013 жылы 7 қарашада жарияланған).
      6) Аудан әкімдігінің 2012 жылғы 27 наурыздағы № 54 "Байғанин ауданы бойынша нысаналы топтарға жататын адамдардың қосымша тізбесін белгілеу туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы 2013 жылғы 03 қазандағы № 183 санды қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3655 болып тіркелген, аудандық "Жем Сағыз" газетінде 2013 жылы 7 қарашада жарияланған).

О признании утратившими силу некоторых актов акимата района

Постановление акимата Байганинского района Актюбинской области от 20 апреля 2016 года № 73

      В соответствии со статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Признать утратившими силу некоторые постановления акимата района согласно проложению к настоящему постановлению.
      Аким района М.Аккагазов

  Приложение к постановлению
акимата района от "20" апреля
2016 года № 73

Перечень постановлений акимата района, признанных утратившими силу

      1) Постановление от 29 апреля 2010 года № 68 "Аудан бойынша мүгедектерді жұмысқа орналастыруға квота белгілеу туралы" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-4-98).
      2) Постановление от 8 февраля 2012 года № 23 "Об организации оплачиваемых общественных работ по Байганинскому району" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-4-139, опубликованное 01 марта 2012 года в газете "Жем-Сағыз").
      3) Постановление от 27 марта 2012 года № 54 "Об установлении дополнительного перечня лиц, относящихся к целевым группам по Байганинскому району" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3-4-144, опубликованное 19 апреля 2012 года в газете "Жем-Сағыз").
      4) Постановление от 13 марта 2015 года № 111 "Об установлении квоты рабочих мест для лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции, освобожденных из мест лишения свободы и несовершеннолетних выпускников интернатных организаций" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4346, опубликованное 09 июня 2015 года в газете "Жем-Сағыз").
      5) Постановление от 03 октября 2013 года № 184 "О внесении изменения в постановление Байганинского районного акимата от 8 февраля 2012 года № 23 "Об организации оплачиваемых общественных работ по Байганинскому району" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3656, опубликованное 07 ноября 2013 года в газете "Жем-Сағыз").
      6) Постановление от 03 октября 2013 года № 183 "О внесении изменения в постановление Байганинского районного акимата от 27 марта 2012 года № 54 "Об установлении дополнительного перечня лиц, относящихся к целевым группам по Байганинскому району" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3655, опубликованное 07 ноября 2013 года в газете "Жем-Сағыз").