"Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы" Жамбыл облысы әкімдігінің 2014 жылғы 27 наурыздағы №67 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Жамбыл облысы әкімдігінің 2016 жылғы 8 тамыздағы №245 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
       "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңына сәйкес Жамбыл облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы" Жамбыл облысы әкімдігінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 67 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2210 болып тіркелген, 2014 жылдың 19 мамырында "Ақ жол" газетінде жарияланған, 2014 жылдың 23 мамырында "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      2. "Жамбыл облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде осы қаулының 1-тармағында көрсетілген нормативтік құқықтық актінің күші жойылды деп танылғаны жөнінде әділет органдарына және ресми жариялау көздеріне хабарлауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары А. Нұралиевке жүктелсін.
      Облыс әкімі К. Көкрекбаев

О признании утратившим силу постановления акимата Жамбылской области от 27 марта 2014 года №67 "Об утверждении Положения коммунального государственного учреждения "Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области"

Постановление акимата Жамбылской области от 8 августа 2016 года № 245

       Примечание РЦПИ.
       В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившим силу постановление акимата Жамбылской области от 27 марта 2014 года № 67 "Об утверждении Положения коммунального государственного учреждения "Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2210, опубликовано 19 мая 2014 года в газете "Знамя труда", опубликовано 23 мая 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").
      2. Коммунальному государственному учреждению "Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области" в установленном законодательством порядке и сроки сообщить в органы юстиции и источники официального опубликования о признании утратившим силу нормативного правового акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
      3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима области А. Нуралиева.
      Аким области К. Кокрекбаев