Шиелі аудандық мәслихатының 2020 жылғы 29 желтоқсандағы "Жиделіарық ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" № 65/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Шиелі аудандық мәслихатының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы № 16/14 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Жиделіарық ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы" Шиелі аудандық мәслихатының 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 65/24 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8041 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Жиделіарық ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 59 279 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 097 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 58 182 мың теңге;

      2) шығындар – 59 902 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0;

      бюджеттік кредиттер - 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0;

      қаржы активтерін сатып алу - 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - -623 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 623 мың теңге;

      қарыздар түсімі - 0;

      қарыздарды өтеу - 0;

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары - 623 мың теңге.".

      Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Шиелі аудандық мәслихатының хатшысы Т. Жағыпбаров

  Шиелі аудандық мәслихатының
2021 жылғы "15" желтоқсандағы
№ 16/14 шешіміне қосымша
  Шиелі аудандық мәслихатының
2020жылғы 29 желтоқсандағы
№ 65/24 шешіміне 1-қосымша

Жиделіарық ауылдық округінің 2021 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы
1. Кірістер

59 279

1Салықтық түсімдер

1 097


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 0971

Мүлiкке салынатын салықтар

223

Жер салығы

554

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 020

4Трансферттердің түсімдері

58 182


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

58 1823

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

58 182

Фнкционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)


Атауы

2. Шығындар

59 902

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 273


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 273124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 273
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20 273
032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

15 000

06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 834


2Әлеуметтiк көмек

1 834124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 834
003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1 834

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 307


3Елді-мекендерді көркейту

11 307124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 307
008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

518
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 789

08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 487


1Мәдениет саласындағы қызмет

11 487124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 487
006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 487

15
Трансферттер

1


1Трансферттер

1124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1
048

Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

3. Таза бюджеттік кредит беру

0

4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-623

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

623

8
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

623


01Бюджет қаражатының қалдығы

6231


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

623
001

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

623


О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Жиделиарык на 2021-2023 годы" от 29 декабря 2020 года № 65/24

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 15 декабря 2021 года № 16/14. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Жиделиарык на 2021-2023 годы" от 29 декабря 2020 года № 65/24 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8041) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Жиделиарык на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 59 279 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 097 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 58 182 тысяч тенге;

      2) затраты – 59 902 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0;

      бюджетные кредиты - 0;

      погашение бюджетных кредитов - 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;

      приобретение финансовых активов - 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -623 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 623 тысяч тенге;

      поступление займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств - 623 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь Шиелийкого районного маслихата Т. Жагыпбаров

  Приложение к решению
Шиелийcкого районного маслихата
от "15" декабря 2021 года № 16/14
  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 29 декабря 2020 года № 65/24

Бюджет сельского округа Жиделиарык на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


КлассПодкласс
Наименование
1.Доходы

59 279

1Налоговые поступления

1 097


04


Hалоги на собственность

1 0971

Hалоги на имущество

223

Земельный налог

554

Hалог на транспортные средства

1 020

4Поступления трансфертов

58 182


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 1823

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 182

Функциональные группы Функциональные подгруппы

Сумма, тысяч тенгеАдминистраторы бюджетных программ

Бюджетные программы (подпрограммы)


Наименование


2. Затраты

59 902

01
Государственные услуги общего характера

35 273


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 273 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 273
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 273
032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 000

06
Социальная помощь и социальное обеспечение

1 834


2Социальная помощь

1 834 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 834
003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 834

07
Жилищно-коммунальное хозяйство

11 307


3Благоустройство населенных пунктов

11 307 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 307
008

Освещение улиц населенных пунктов

518
009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 789

08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 487


1Деятельность в области культуры

11 487 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 487
006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 487

15
Трансферты

1


1Трансферты

1 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1
048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

3.Чистое бюджетное кредитование

0

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

5. Дефицит (профицит) бюджета

-623

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

623

8
Используемые остатки бюджетных средств

623


01Остатки бюджетных средств

6231


Свободные остатки бюджетных средств

623
001

Свободные остатки бюджетных средств

623