Сандыктау аудандық маслихатының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 13/2/13 "Сандықтау ауданының Широков ауылдық округі 2022-2024 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Сандықтау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 8 қарашадағы № 25/4/14 шешімі

      Сандықтау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Сандықтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 13/2/14 "Сандықтау ауданының Широков ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      1. 2022-2024 жылдарға арналған Широков ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін

      1) кірістер – 23 575,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 301,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 22 274, 0 мың теңге;

      2) шығындар – 23 825,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – -249,6 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 249,6 мың теңге.";

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессиясының төрайымы,
аудандық мәслихаттың
хатшысы
Г.Қадырова


  Сандықтау аудандық мәслихатының
2022 жылғы 8 қарашадағы
№ 25/4/14 шешіміне
1 қосымша
  Сандықтау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 13/2/14 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Широков ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сома мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы

1

2

3

4

5
I. Кірістер

23 575,4

1Салықтық түсімдер

1 301,4


01


Табыс салығы

2,72

Жеке табыс салығы

2,7


04


Меншікке салынатын салықтар

1 294,31

Мүлікке салынатын салықтар

115,23

Жер салығы

23,04

Көлік құралдарына салынатын салық

1 156,1


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

4,43

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

4,4

2Салықтық емес түсімдер

0,0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0,0

4Трансферттер түсімі

22 274,0


02


Мемлекеттің басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22 274,03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 274,0


Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіБағдарлама
Атауы

1

2

3

4

5
II. Шығындар

23 825,0

01Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

23 568,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 568,0001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 568,0

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

257,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

257,0008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

257,0
III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0
Бюджеттік кредиттер

0,0
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-249,6
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

249,6

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

249,6


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

249,61

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

249,6


  Сандықтау аудандық мәслихатының
2022 жылғы 8 қарашадағы
№ 25/4/14 шешіміне
2 қосымша
  Сандықтау аудандық мәслихатының
2021 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 13/2/14 шешіміне
4 қосымша

2022 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сома мың теңге

1

2

Барлығы

9 239,0

Берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер


Республикалық бюджет қаражаты есебінен, оның ішінде:

786,0

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

786,0

Облыстық бюджет қаражаты есебінен, оның ішінде:

166,0

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

166,0

Аудандық бюджет қаражаты есебінен, оның ішінде:

8 287,0

мемлекеттік қызметшілердің жалақысына

2 000,0

әкім аппаратын ағымдағы ұстауға

6 287,0


О внесении изменений в решение Сандыктауского районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 13/2/14 "Об утверждении бюджета Широковского сельского округа Сандыктауского района на 2022-2024 годы"

Решение Сандыктауского районного маслихата Акмолинской области от 8 ноября 2022 года № 25/4/14

      Сандыктауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Сандыктауского районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 13/2/14 "Об утверждении бюджета Широковского сельского округа Сандыктауского района на 2022-2024 годы", следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Широковского сельского округа на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 575,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 301,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –22 274,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 23 825,0 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -249,6 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 249,6 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Председатель сессии,
секретарь районного
маслихата
Г.Кадырова


  Приложение 1 к решению
Сандыктауского районного
маслихата от 8 ноября
2022 года № 25/4/14
  Приложение 1 к решению
Сандыктауского районного
маслихата от 27 декабря
2021 года № 13/2/14

Бюджет Широковского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма тысяч тенге


КлассПодкласс
Наименование

1

2

3

4

5
I. Доходы

23 575,4

1Налоговые поступления

1 301,4


01


Подоходный налог

2,72

Индивидуальный подоходный налог

2,7


04


Налоги на собственность

1 294,31

Налоги на имущество

115,23

Земельный налог

23,04

Налог на транспортные средства

1 156,15

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,4


05


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,43

Неналоговые поступления

0,04

Поступления от продажи основного капитала

0,0

2Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,05

Поступления трансфертов

22 274,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программПрограмма
Наименование

1

2

3

4

5
II. Затраты

23 825,0

01Государственные услуги общего характера

23 568,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 568,0001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 568,0

07Жилищно-коммунальное хозяйство

257,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

257,0008

Освещение улиц населенных пунктов

257,0009

III. Чистое бюджетное кредитование

0,0010

Бюджетные кредиты

0,0011

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

12V. Дефицит (профицит) бюджета

-249,6


124


VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

249,6013

Используемые остатки бюджетных средств

249,6045

Остатки бюджетных средств

249,6
Свободные остатки бюджетных средств

249,6


  Приложение 2 к решению
Сандыктауского районного
маслихата от 8 ноября
2022 года № 25/4/14
  Приложение 4 к решению
Сандыктауского районного
маслихата от 27 декабря
2021 года № 13/2/14

Целевые трансферты из районного бюджета бюджету Широковского сельского округа на 2022 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

9 239,0

Целевые текущие трансферты

9 239,0

За счет средств из республиканского бюджета, в том числе:

786,0

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

786,0

За счет средств из областного бюджета, в том числе:

166,0

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета,работников казенных предприятий

166,0

За счет средств районного бюджета , в том числе:

8 287,0

на заработную плату государственных служащих

2 000,0

на текущее содержание аппарата акима

6 287,0