Қарғалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 94 "2022-2024 жылдарға арналған Велихов ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Қарғалы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 13 қыркүйектегі № 186 шешімі

      ШЕШТІ:

      1. Қарғалы аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Велихов ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 94 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақта:

      1) тармақшасында:

      кірістер - "45809" сандары "46259" сандарымен ауыстырылсын,

      оның ішінде:

      трансферттер түсімдері - "44579" сандары "45029" сандарымен ауыстырылсын;

      2) тармақшасында:

      шығындар - "46227,3" сандары "46677,3" сандарымен ауыстырылсын.

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарғалы аудандық
мәслихатының хатшысы
С. Аманжолов

  Қарғалы аудандық мәслихатының 2022 жылғы 13 қыркүйектегі № 186 шешіміне қосымша
  Қарғалы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 94 шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған Велихов ауылдық округ бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Кiші сыныбы


Ерекшелігі


Атауы

1. Кірістер

46259

1
Салықтық түсімдер

1230


04Меншiкке салынатын салықтар

12301


Мүлiкке салынатын салықтар

433


Жер салығы

294


Көлiк құралдарына салынатын салық

1158

4
Трансферттердің түсімдері

45029


02Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45029

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45029


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Атауы


ІІ. Шығындар

46677,3

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33154,9


1
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33154,9124Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33154,9
001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32746,9
022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

408

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10259,3


3
Елді-мекендерді көркейту

10259,3124Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10259,3
008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1354
009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

258
011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8647,3

12

Көлiк және коммуникация

3263,1


1
Автомобиль көлiгi

3263,1124Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3263,1
013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1113,1
045


Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

2150


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Атауы


III. Таза бюджеттiк кредит беру

0


Бюджеттік кредиттер

0


Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Кiші сыныбы


Ерекшелігі


Атауы

5
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01Бюджеттік кредиттерді өтеу

01


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Атауы


IV. Каржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0


Қаржылық активтер сатып алу

0


V. Бюджет тапшылығы (профицитi)

-418,3


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)

418,3


Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Кiші сыныбы


Ерекшелігі


Атауы

7
Қарыздар түсімдері

0


01Мемлекеттік ішкі қарыздар

02


Қарыз алу келісім-шарттары

0


Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Кіші бағдарлама


Атауы

16

Қарыздарды өтеу

0


1
Қарыздарды өтеу

0


Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Кiші сыныбы


Ерекшелігі


Атауы

8
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

418,3


01Бюджет қаражаты қалдақтары

418,31


Бюджет қаражатының бос қалдақтары

418,3


О внесении изменений в решение Каргалинского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 94 "Об утверждении бюджета Велиховского сельского округа на 2022-2024 годы"

Решение Каргалинского районного маслихата Актюбинской области от 13 сентября 2022 года № 186

      РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Велиховского сельского округа на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 94 следующие изменения:

      в пункте 1:

      в подпункте 1):

      доходы - цифры "45809" заменить цифрами "46259",

      в том числе:

      поступления трансфертов - цифры "44579" заменить цифрами "45029";

      в подпункте 2):

      затраты цифры "46227,3" заменить цифрами "46677,3".

      2. Приложение указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Каргалинского
районного маслихата
С. Аманжолов

  Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 13 сентября 2022 года № 186
  Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 94

Бюджет Велиховского сельского округа на 2022 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование

I. Доходы

46259

1
Налоговые поступления

1230


04Hалоги на собственность

12301


Hалоги на имущество

433


Земельный налог

294


Hалог на транспортные средства

1158

4
Поступления трансфертов

45029


02Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

450293


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45029


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Подпрограмма


Наименование


II. Затраты

46677,3

01

Государственные услуги общего характера

33154,9


1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33154,9124Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33154,9
001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32746,9
022


Капитальные расходы государственного органа

408

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

10259,3


3
Благоустройство населенных пунктов

10259,3124Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10259,3
008


Освещение улиц в населенных пунктах

1354
009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

258
011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8647,3

12

Транспорт и коммуникации

3263,1


1
Автомобильный транспорт

3263,1124Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3263,1
013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1113,1
045


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

2150


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Подпрограмма


Наименование


III. Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0


Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование

5
Погашение бюджетных кредитов

0


01Погашение бюджетных кредитов

01


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Подпрограмма


Наименование


IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0


V. Дефицит (профицит) бюджета

-418,3


VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

418,3


Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование

7
Поступления займов

0


01Внутренние государственные займы

02


Договоры займа

0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Подпрограмма


Наименование

16

Погашение займов

0


1
Погашение займов

0


Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика


Наименование

8
Используемые остатки бюджетных средств

418,3


01Остатки бюджетных средств

418,31


Свободные остатки бюджетных средств

418,3