Мұғалжар аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 132 "2022-2024 жылдарға арналған Ащысай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық мәслихатының 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 187 шешімі. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Мұғалжар аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мұғалжар аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Ащысай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 132 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Ащысай ауылдық округ бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 253 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 230 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 33 021 мың теңге;

      2) шығындар – 35 639,7 мың теңге:

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 386,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 386,7 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –1 386,7.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мұғалжар аудандық
мәслихатының хатшысы
Р. Мусенова

  Мұғалжар аудандық
мәслихатының 2022 жылғы 25
сәуірдегі № 187 шешіміне
қосымша
  Мұғалжар аудандық
мәслихатының 2021 жылғы 30
желтоқсандағы № 132 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Ащысай ауылдық округ бюджеті

санаты

сомасы (мың теңге)


сыныбы


кіші сыныбы


атауы
1. КІРІСТЕР

34 253

1САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

1 230


01


Табыс салығы

612

Жеке табыс салығы

61


04


Меншікке салынатын салықтар

8111

Мүлікке салынатын салықтар

2574

Көлік құралдарына салынатын салық

5345

Бірыңғай жер салығы

20


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

3583

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

358

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

21

Жерді сату

12

Материалдық емес активтерді сату

1

4Трансферттердің түсімдері

33 021


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

33 0213

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33 021


функционалдық топ

сомасы (мың теңге)


кіші функция


бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсі


бағдарлама


Атауы

ІІ. ШЫҒЫНДАР

35 639,7

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 597


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 597124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 597
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 547
022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050

07
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

3 764,9


3Елді мекендерді көркейту

3 764,9124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 764,9
008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 380
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 384,9

12
Көлiк және коммуникация

7 276


1Автомобиль көлiгi

7 276124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 276
013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 600
045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

676

15
Трансферттер

1,8


1Трансферттер

1,8124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,8
048

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

1,8

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 386,7

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 386,7

8
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 386,7


01Бюджет қаражаты қалдықтары

1 386,71


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 386,7
01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 386,7


О внесении изменений в решение Мугалжарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 132 "Об утверждении бюджета Ащесайского сельского округа на 2022-2024 годы"

Решение Мугалжарского районного маслихата Актюбинской области от 25 апреля 2022 года № 187. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мугалжарского районного маслихата "Об утверждении бюджета Ащесайского сельского округа на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 132 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Ащесайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 253 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 230 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 021 тысяч тенге;

      2) затраты – 35 639,7 тысяч тенге:

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета– -1 386,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 386,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 386,7 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Мугалжарского
районного маслихата
Р. Мусенова

  Приложение к решению
Мугалжарского районного
маслихата от 25 апреля 2022
года № 187
  Приложение 1 к решению
Мугалжарского районного
маслихата от 30 декабря 2021
года № 132

Бюджет Ащесайского сельского округа на 2022 год

категория

сумма (тысяч тенге)


класс


подкласс


наименование
1. ДОХОДЫ

34 253

1НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 230


01


Подоходный налог

612

Индивидуальный подоходный налог

61


04


Налоги на собственность

8111

Налоги на имущество

2574

Налог на транспортные средства

5345

Единый земельный налог

20


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3583

Поступления за использование природных и других ресурсов

358

3Поступления от продажи основного капитала

2


03


Продажа земли и нематериальных активов

21

Продажа земли

12

Продажа нематериальных активов

1

4Поступления трансфертов

33 021


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 0213

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33 021


функциональная группа

сумма (тысяч тенге)


функциональная подгруппаадминистратор бюджетных программ


программа


Наименование

ІІ. ЗАТРАТЫ

35 639,7

01
Государственные услуги общего характера

24 597


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 597124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 597
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 547
022

Капитальные расходы государственного органа

1 050

07
Жилищно-коммунальное хозяйство

3 764,9


3Благоустройство населенных пунктов

3 764,9124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 764,9
008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 380
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 384,9

12
Транспорт и коммуникации

7 276
Автомобильный транспорт

7 276124 


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 276
013 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 600
045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

676

15
Трансферты

1,8


1Трансферты

1,8124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,8
048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,8

V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 386,7

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 386,7

8
Используемые остатки бюджетных средств

1 386,7


01Остатки бюджетных средств

1 386,71


Свободные остатки бюджетных средств

1 386,7
01

Свободные остатки бюджетных средств

1 386,7