Хромтау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсанындағы № 160 "2022-2024 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Хромтау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 8 қыркүйектегі № 251 шешімі. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      ШЕШТІ:

      1. Хромтау аудандық маслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсанындағы № 160 "2022-2024 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 600 733 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 122 930 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 35 000 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 1 442 803 мың теңге;

      2) шығындар – 1 630 414 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -29 681 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 29 681 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Хромтау аудандық
мәслихат хатшысы
Д. Х. Мулдашев

  Хромтау ауданы мәслихатының 2022 жылғы 8 қыркүйектегі
№ 251 шешіміне қосымша
  Хромтау аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 30 желтоқсанындағы № 160 шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған Хромтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы
(мың теңге)


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5
I. Кірістер

1 610 141

1Салықтық түсiмдер

122 930


01


Табыс салығы

18 5002

Жеке табыс салығы

18 500


04


Меншікке салынатын салықтар

95 1301

Жеке тұлғалардың мүлікке салынатын салықтар

4 9003

Жер салығы

12 0004

Көлік құралдарына салынатын салық

78 0305

Бірыңғай жер салығы

200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

9 3003

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

9 0004

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

300

3

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

35 0001

Жер учаскелерін сатудан түскен түсімдер

35 000

4Трансферттердің түсімдері

1 452 211


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 452 2113

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың ) бюджетінен трансферттер

1 452 211


Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге)


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5

6

II. Шығындар

1 639 822

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

101 672


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

101 672124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

101 672
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

80 551
022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 121

06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

31 181


2Әлеуметтік көмек

31 181124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 181
003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

31 181

07
Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық

1 014 886


3Елді-мекендерді көркейту

1 014 886124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 014 886
008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 000
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

44 000
010

Қалалық зиратты ұстау және туысы жоқ мәйіттерді жерлеу

160
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

900 726

12
Көлік және коммуникация

492 083


1Автомобиль көлігі

492 083124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

492 083
013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

197 275
045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

294 808

V.Бюджет тапшылығы (профицит)

29 681

VI. Бюджет тапшылығын (профицитті пайдалану) қаржыландыру

29 681

8
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтар

29 681


01Бюджет қаражаты қалдықтары

29 6811


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

29 681


О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 160 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2022-2024 годы"

Решение Хромтауского районного маслихата Актюбинской области от 8 сентября 2022 года № 251. Прекращено действие в связи с истечением срока

      РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 160 "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Хромтау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 600 733 тысяч тенге;

      налоговые поступления – 122 930 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 35 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 442 803 тысяч тенге;

      2) затраты - 1 630 414 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -29 681 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 681 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Хромтауского
районного маслихата
Мулдашев Д. Х.

  Приложение к решению Хромтауского районного Маслихата от 8 сентября 2022 года № 251
  Приложение 1 к решению Хромтауского районного маслихата № 160 от 30 декабря 2021 года

Бюджет города Хромтау на 2022 год

Категория

Сумма
(тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5
I. Доходы

1 600 733

1Налоговые поступления

122 930


01


Подоходный налог

18 5002

Индивидуальный подоходный налог

18 500


04


Налоги на собственность

95 1301

Налоги на имущество

4 9003

Земельный налог

12 0004

Налог на транспортные средства

78 0305

Единый земельный налог

200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 3003

Плата за пользование земельными участками

9 0004

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

300

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

35 0001

Поступления от продажи земельных участков

35 000

4Поступления трансфертов

1 442 803


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 442 8033

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 442 803


Функциональная группа

Сумма
(тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6

II. Затраты

1 630 414

01
Государственные услуги общего характера

123 898


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

123 898124


Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа

123 898
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 551
022

Капитальные расходы государственного органа

22 226

06
Социальная помощь и социальное обеспечение

36 921


2Социальная помощь

36 921124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 921
003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

36 921

07
Жилищно-коммунальное хозяйство

1 020 378


3Благоустройство населенных пунктов

1 020 378124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 020 378
008

Освещение улиц в населенных пунктов

70 000
009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

44 000
010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

160
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

906 218

12
Транспорт и коммуникации

449 217


1Автомобильный транспорт

449 217124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

449 217
013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

193 483
045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

255 734

V.Дефицит (профицит) бюджет

29 681

VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

29 681

8
Используемые остатки бюджетных средств

29 681


01Остатки бюджетных средств

29 6811


Свободные остатки бюджетных средств

29 681