Мәслихаттың 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 221 "Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін көшелер, көппәтерлі тұрғын үйлер тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Жітіқара ауданы мәслихатының 2022 жылғы 25 қаңтардағы № 117 шешімі

      Жітіқара аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу қағидаларын және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін көшелер, көппәтерлі тұрғын үйлер тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы" 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 221 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4801 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің қағидаларын және қатысу үшін қала тұрғындары өкілдерінің сандық құрамын бекіту туралы";

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің қағидалары бекітілсін.

      2. Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін қала тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы бекітілсін.";

      көрсетілген шешіммен бекітілген Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің қағидалары осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешіммен бекітілген Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін қала тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің қосымшаларында:

      "Мәслихаттың 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 221 шешімімен бекітілген", "Мәслихаттың 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 221 шешіміне қосымша" сөздері "Мәслихаттың 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 221 шешіміне 1-қосымша" және "Мәслихаттың 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 221 шешіміне 2-қосымша" сөздерімен ауыстырылсын;

      2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Жітіқара аудандық мәслихатының хатшысы А. Кабиев

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 25 қаңтардағы
  № 117 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2014 жылғы 23 сәуірдегі
  № 221 шешіміне
  1-қосымша

Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің қағидалары "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 39-3-бабы 6-тармағына және "Бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес әзірленді және Жітіқара қаласы тұрғындарының жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің тәртібін белгілейді.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) жергілікті қоғамдастық – шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын және жұмыс істейтін тиісті әкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы;

      2) жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиыны – шағын аудан, көше тұрғындарының жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін өкілдерді сайлауға тікелей қатысуы.

2. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарын өткізудің тәртібі

      3. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынын өткізу үшін ауылдық округтің аумағы учаскелерге (шағын аудандар, көшелер) бөлінеді.

      4. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарында жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін саны үш адамнан аспайтын өкілдер сайланады.

      5. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынын Жітіқара қаласының әкімі шақырады және ұйымдастырады.

      6. Жергілікті қоғамдастықтың халқына жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиындарының шақырылу уақыты, орны және талқыланатын мәселелер туралы Жітіқара қаласының әкімімен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсілдермен олар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей хабарлайды.

      7. Шағын аудан, көше шегінде бөлек жергілікті қоғамдастық жиынын өткізуді Жітіқара қаласының әкімі ұйымдастырады.

      Көше шегінде көппәтерлі үйлер болған жағдайда, көппәтерлі үйдің бөлек жиындары өткізілмейді.

      8. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынының ашылуы алдында тиісті шағын ауданның, көшенің қатысып отырған, оған қатысуға құқығы бар тұрғындарын тіркеу жүргізіледі.

      Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиыны осы ауылда, көшеде тұратын және оған қатысуға құқығы бар тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) кемінде он пайызы қатысқан кезде өтті деп есептеледі.

      9. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынын Жітіқара қаласының әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға ашады.

      Жітіқара қаласының әкімі немесе ол уәкілеттік берген тұлға бөлек жергілікті қоғамдастық жиынының төрағасы болып табылады.

      Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынының хаттамасын ресімдеу үшін ашық дауыс берумен хатшы сайланады.

      10. Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл тұрғындары өкілдерінің кандидатураларын аудан мәслихаты бекіткен сандық құрамға сәйкес бөлек жергілікті қоғамдастық жиынына қатысушылар ұсынады.

      11. Дауыс беру ашық тәсілмен әрбір кандидатура бойынша дербес жүргізіледі. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынына қатысушылардың ең көп даусын жинаған кандидаттар сайланған болып есептеледі.

      12. Жергілікті қоғамдастықтың бөлек жиынында хаттама жүргізіледі, оған төраға мен хатшы қол қояды және ол Жітіқара қаласының әкімінің аппаратына беріледі.

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 25 қаңтардағы
  № 117 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2014 жылғы 23 сәуірдегі
  № 221 шешіміне
  2-қосымша

Қостанай облысы Жітіқара ауданы Жітіқара қаласы жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін қала тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы

№ р/т

Жітіқара қаласы шағын ауданы, көшелерінің атауы

Өкілдердің саны (адам)

1

2 шағын ауданы

2

2

4 шағын ауданы

2

3

5 шағын ауданы

2

4

5в шағын ауданы

2

5

6 шағын ауданы

2

6

7 шағын ауданы

2

7

11 шағын ауданы

2

8

5а шағын ауданы

1

9

1 шағын ауданы

1

10

3 шағын ауданы

1

11

3а шағын ауданы

1

12

12 шағын ауданы

1

13

13 шағын ауданы

1

14

Айнабұлақ шағын ауданы

1

15

Желтоқсан шағын ауданы

1

16

Дружба шағын ауданы

1

17

Кенсай шағын ауданы

1

18

Егора Хачина көшесі

1

19

Бейимбета Майлина көшесі

1

20

Досқали Асымбаев көшесі

1

21

Жібек жолы көшесі

1

22

Зинатулла Зулхаиров көшесі

1

23

9 Мая көшесі

1

24

Чайковский көшесі

1

25

Лермонтова көшесі

1

26

Таран көшесі

1

27

Новая көшесі

1

28

Железнодорожная көшесі

1

29

Спартака көшесі

1

30

Бірлік көшесі

1

31

Приречная көшесі

1

32

Кооперативная көшесі

1

33

Первомайская көшесі

1

34

Комсомольская көшесі

1

35

Трудовая көшесі

1

36

Партизанская көшесі

1

37

Бәйтерек көшесі

1

38

Молодежи көшесі

1

39

3 Интернационал көшесі

1

40

Кең дала көшесі

1

41

Чернаткин көшесі

1

42

Пионерская көшесі

1

43

Чапаева көшесі

1

44

Фрунзе көшесі

1

45

Горняк көшесі

1

46

Кирова көшесі

1

47

Набережная көшесі

1

48

Красногвардейская көшесі

1

49

Октябрьская көшесі

1

50

Советская көшесі

1

51

Строителей көшесі

1

52

30 лет ВЛКСМ көшесі

1

53

Школьная көшесі

1

54

Буровиков көшесі

1

55

Горная көшесі

1

56

40 летие Казахстана көшесі

1

57

Металлургов көшесі

1

58

Рабочекрестьянская көшесі

1

59

Клубная көшесі

1

60

Паркова көшесі

1

61

Павлова көшесі

1

62

Амангельды көшесі

1

63

Джамбула көшесі

1

64

Ахмета Байтурсинова көшесі

1

65

Шахтеров көшесі

1

66

Асбестовая көшесі

1

67

Геологов көшесі

1

68

8 марта көшесі

1

69

Убаганская көшесі

1

70

Гоголя көшесі

1

71

Кирзавод көшесі

1

72

Щорса көшесі

1


Барлығы

79


О внесении изменений в решение маслихата от 23 апреля 2014 года № 221 "Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей улиц, многоквартирных жилых домов для участия в сходе местного сообщества города Житикары Житикаринского района Костанайской области"

Решение маслихата Житикаринского района Костанайской области от 25 января 2022 года № 117

      Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей улиц, многоквартирных жилых домов для участия в сходе местного сообщества города Житикары Житикаринского района Костанайской области" от 23 апреля 2014 года № 221 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4801) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил проведения раздельных сходов местного сообщества и количественного состава представителей жителей города для участия в сходе местного сообщества города Житикара Житикаринского района Костанайской области";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила проведения раздельных сходов местного сообщества жителей города Житикара Житикаринского района Костанайской области согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Утвердить количественный состав представителей жителей для участия в раздельном сходе местного сообщества города Житикара Житикаринского района Костанайской области согласно приложению 2 к настоящему решению.";

      Правила проведения раздельных сходов местного сообщества жителей города Житикара Житикаринского района Костанайской области, утвержденные указанным решением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      Количественный состав представителей жителей для участия в раздельном сходе местного сообщества города Житикара Житикаринского района Костанайской области, утвержденные указанным решением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

      в приложениях к указанному решению:

      слова "Утверждены решением маслихата от 23 апреля 2014 года № 221", "Приложение к решению маслихата от 23 апреля 2014 года № 221" заменить словами "Приложение 1 к решению маслихата от 23 апреля 2014 года № 221" и "Приложение 2 к решению маслихата от 23 апреля 2014 года № 221".

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Секретарь Житикаринского районного маслихата А. Кабиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 25 января 2022 года
  № 117
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 23 апреля 2014 года
  № 221

Правила проведения раздельных сходов местного сообщества жителей города Житикара Житикаринского района Костанайской области

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила проведения раздельных сходов местного сообщества жителей города Житикара Житикаринского района Костанайской области разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 39-3 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 "Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества" и устанавливают порядок проведения раздельных сходов местного сообщества жителей микрорайона, улицы города Житикары.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      1) местное сообщество – совокупность жителей (членов местного сообщества), проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в границах которой осуществляется местное самоуправление, формируются и функционируют его органы;

      2) раздельный сход местного сообщества – непосредственное участие жителей (членов местного сообщества) микрорайона, улицы в избрании представителей для участия в сходе местного сообщества.

Глава 2. Порядок проведения раздельных сходов местного сообщества

      3. Для проведения раздельного схода местного сообщества территория города подразделяется на участки (микрорайоны, улицы).

      4. На раздельных сходах местного сообщества избираются представители для участия в сходе местного сообщества в количестве не более трех человек.

      5. Раздельный сход местного сообщества созывается и организуется акимом города Житикара.

      6. О времени, месте созыва раздельных сходов местного сообщества и обсуждаемых вопросах население местного сообщества оповещается акимом города Житикара не позднее чем за десять календарных дней до дня его проведения через средства массовой информации или иными способами.

      7. Проведение раздельного схода местного сообщества в пределах микрорайона, улицы организуется акимом города Житикара.

      При наличии в пределах микрорайона или улицы многоквартирных домов раздельные сходы многоквартирного дома не проводятся.

      8. Перед открытием раздельного схода местного сообщества проводится регистрация присутствующих жителей соответствующего микрорайона, улицы имеющих право в нем участвовать.

      Раздельный сход местного сообщества считается состоявшимся при участии не менее десяти процентов жителей (членов местного сообщества), проживающих в данном микрорайоне, улице и имеющих право в нем участвовать.

      9. Раздельный сход местного сообщества открывается акимом города Житикара или уполномоченным им лицом.

      Председателем раздельного схода местного сообщества является аким города Житикара или уполномоченное им лицо.

      Для оформления протокола раздельного схода местного сообщества открытым голосованием избирается секретарь.

      10. Кандидатуры представителей жителей села, улицы для участия в сходе местного сообщества выдвигаются участниками раздельного схода местного сообщества в соответствии с количественным составом, утвержденным маслихатом района.

      11. Голосование проводится открытым способом персонально по каждой кандидатуре. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов участников раздельного схода местного сообщества.

      12. На раздельном сходе местного сообщества ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем и передается в аппарат акима города Житикара.

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 25 января 2022 года
  № 117
  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 23 апреля 2014 года
  № 221

Количественный состав представителей жителей для участия в раздельном сходе местного сообщества города Житикара Житикаринского района Костанайской области

№ п/п

Наименование микрорайона, улицы города Житикара

Количество представителей (человек)

1

2 микрорайон

2

2

4 микрорайон

2

3

5 микрорайон

2

4

5в микрорайон

2

5

6 микрорайон

2

6

7 микрорайон

2

7

11 микрорайон

2

8

5а микрорайон

1

9

1 микрорайон

1

10

3 микрорайон

1

11

3а микрорайон

1

12

12 микрорайон

1

13

13 микрорайон

1

14

Микрорайон Айнабулак

1

15

Микрорайон Желтоксан

1

16

Микрорайон Дружба

1

17

Микрорайон Кенсай

1

18

Улица Егора Хачина

1

19

Улица Бейимбета Майлина

1

20

Улица Доскали Асымбаева

1

21

Улица Жибек жолы

1

22

Улица Зинатуллы Зулхаирова

1

23

Улица 9 Мая

1

24

Улица Чайковского

1

25

Улица Лермонтова

1

26

Улица Тарана

1

27

Улица Новая

1

28

Улица Железнодорожная

1

29

Улица Спартака

1

30

Улица Бірлік

1

31

Улица Приречная

1

32

Улица Кооперативная

1

33

Улица Первомайская

1

34

Улица Комсомольская

1

35

Улица Трудовая

1

36

Улица Партизанская

1

37

Улица Бәйтерек

1

38

Улица Молодежи

1

39

Улица 3 Интернационал

1

40

Улица Кең дала

1

41

Улица Чернаткина

1

42

Улица Пионерская

1

43

Улица Чапаева

1

44

Улица Фрунзе

1

45

Улица Горняк

1

46

Улица Кирова

1

47

Улица Набережная

1

48

Улица Красногвардейская

1

49

Улица Октябрьская

1

50

Улица Советская

1

51

Улица Строителей

1

52

Улица 30 лет ВЛКСМ

1

53

Улица Школьная

1

54

Улица Буровиков

1

55

Улица Горная

1

56

Улица 40 летие Казахстана

1

57

Улица Металлургов

1

58

Улица Рабочекрестьянская

1

59

Улица Клубная

1

60

Улица Парковая

1

61

Улица Павлова

1

62

Улица Амангельды

1

63

Улица Джамбула

1

64

Улица Ахмета Байтурсинова

1

65

Улица Шахтеров

1

66

Улица Асбестовая

1

67

Улица Геологов

1

68

Улица 8 марта

1

69

Улица Убаганская

1

70

Улица Гоголя

1

71

Улица Кирзавод

1

72

Улица Щорса

1

Всего

79