Сайрам ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 7 маусымдағы № 170 "2022 жылға арналған Сайрам ауданы бойынша мүгедектер үшiн жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Түркістан облысы Сайрам ауданы әкiмдiгiнiң 2022 жылғы 20 қыркүйектегі № 312 қаулысы

      Қазақстан Республикасының "Құқықтық актілер туралы" Заңының 65-бабына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңына сәйкес, Сайрам ауданы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "2022 жылға арналған Сайрам ауданы бойынша мүгедектер үшiн жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" Сайрам ауданының 2022 жылғы 7 мусымдағы № 170 қаулысына өзгерістер енгізілсін:

      қаулының тақырыбындағы, 1-тармағындағы және қосымшасындағы "мүгедектер" деген сөз "мүгедектігі бар адамдар" деген сөздербен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Ұ. Сәдібеков

О внесении изменений в постановление акимата Сайрамского района от 7 июня 2022 года № 170 "Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов по Сайрамскому району на 2022 год"

Постановление акимата Сайрамского района Туркестанской области от 20 сентября 2022 года № 312

      В соответствии со статьей 65 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" и Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью" акимат Сайрамского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Сайрамского района от 7 июня 2022 года № 170 "Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов по Сайрамскому району на 2022 год" следующие изменения:

      в заголовке, пункте 1 и в приложении постановления слово "инвалидов" заменить словами "лиц с инвалидностью".

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Акима района У.Садибеков