Астрахан аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-35-10 "2023-2025 жылдарға арналған Острогорск ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Астрахан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 8С-6-10 шешімі

      Астрахан аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Астрахан аудандық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған Острогорск ауылдық округінің бюджеті туралы" 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-35-10 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176747 тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармағы жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. Острогорск ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті, тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 158483,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2363,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 156120,0 мың теңге;

      2) шығындар – 161075,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2592,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2592,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы, осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астрахан аудандық мәслихатының төрағасы М.Қожахмет

  Астрахан аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 7 маусымдағы
№ 8С-6-10 шешіміне
1 қосымша
  Астрахан аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 7С-35-10 шешіміне
1 қосымша

2023 жылға арналған Острогорск ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома,
мың теңге


СыныбыІшкі сыныбы
Атауы
I. КІРІСТЕР

158483,0

1Салықтық түсімдер

2363,0


01


Табыс салығы

251,02

Жеке табыс салығы

251,0


04


Меншікке салынатын салықтар

2041,01

Мүлікке салынатын салықтар

71,03

Жер салығы

590,04

Көлік құралдарына салынатын салық

1380,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

71,03

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

71,0

4Трансферттердің түсімдері

156120,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

156120,03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

156120,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы
II. ШЫҒЫНДАР

161075,1

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23147,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23147,8001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22647,8022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7102,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7102,7003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7102,7

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8017,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8017,2008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600,0011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7417,2

12Көлiк және коммуникация

122684,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

122684,0013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

122184,0

15Трансферттер

123,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

123,4044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

5,0048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

118,4
III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0
Қаржы активтерін сатып алу

0,0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0
V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-2592,1
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

2592,1


О внесении изменений в решение Астраханского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-35-10 "О бюджете Острогорского сельского округа на 2023-2025 годы"

Решение Астраханского районного маслихата Акмолинской области от 7 июня 2023 года № 8С-6-10

      Астраханский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Астраханского районного маслихата "О бюджете Острогорского сельского округа на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 7С-35-10 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 176747) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Острогорского сельского округа на 2023 – 2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 158483,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2363,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 156120,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 161075,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты -0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов -0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2592,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2592,1 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Астраханского районного маслихата М. Қожахмет
      Секретарь Астраханского районного маслихата М. Қожахмет

  Приложение 1 к решению
  Астраханского районного
  маслихата от 7 июня
  2023 года № 8С-6-10
  Приложение 1 к решению
  Астраханского районного
  маслихата от 23 декабря
  2022 года №7С-35-10

Бюджет Острогорского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


КлассПодкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ

158483,0

1Налоговые поступления

2363,0


01


Подоходный налог

251,02

Индивидуальный подоходный налог

251,0


04


Налоги на собственность

2041,01

Налоги на имущество

71,03

Земельный налог

590,04

Налог на транспортные средства

1380,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

71,03

Поступления за использование природных и других ресурсов

71,0

4Поступления трансфертов

156120,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

156120,03

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

156120,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование
II. ЗАТРАТЫ

161075,1

01Государственные услуги общего характера

23147,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23147,8001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22647,8022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

06Социальная помощь и социальное обеспечение

7102,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7102,7003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7102,7

07Жилищно-коммунальное хозяйство

8017,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8017,2008

Освещение улиц в населенных пунктах

600,0011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7417,2

12Транспорт и коммуникации

122684,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122684,0013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках. сельских округах

500,0045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

122184,0

15Трансферты

123,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

123,4044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5,0048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

118,4
III. Чистое бюджетное кредитование

0,0
Бюджетные кредиты

0,0
Погашение бюджетных кредитов

0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0
Приобретение финансовых активов

0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета

-2592,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2592,1