"2023 – 2025 жылдарға арналған Аламесек ауылдық округінің бюджеті туралы" Жалағаш аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 31-5 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қызылорда облысы Жалағаш аудандық мәслихатының 2023 жылғы 6 маусымдағы № 3-5 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жалағаш аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2023 – 2025 жылдарға арналған Аламесек ауылдық округінің бюджеті туралы" Жалағаш аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 31-5 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023 – 2025 жылдарға арналған Аламесек ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 102 247,5 мың теңге, оның ішінде:

      cалықтық түсімдер – 2 308,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер –0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімдері – 99 939 мың теңге;

      2) шығындар – 104 133,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1885,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1885,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1885,6 мың теңге.";

      мынадай мазмұндағы 1-1 -тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. 2022 жылғы бюджет қаражатының қалдықтары есебінен, 2022 жылы бөлінген нысаналы трансферттердің пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) сомалар бойынша облыстық бюджеттен бөлінген қаржыдан 4,7 мың теңге аудандық бюджетке қайтарылғаны ескерілсін.".

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жалағаш аудандық мәслихатының төрағасы У. Елеусинов

  Жалағаш аудандық мәслихатының
2023 жылғы 06 маусымдағы
№ 3-5 шешіміне қосымша
  Жалағаш аудандық мәслихатының
2022 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 31-5 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған Аламесек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы

Кірістер

102247,5

1Салықтық түсiмдер

2308,5


1


Табыс салығы

1712

Жеке табыс салығы

171


04


Меншiкке салынатын салықтар

2137,51

Мүлiкке салынатын салықтар

1023

Жер салығы

404

Көлiк кұралдарына салынатын салық

1995,5

2Салықтық емес түсiмдер

0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

01

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0

4Трансферттердің түсімдері

99939


02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

999393

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

99939

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіБағдарлама
Атауы
Шығындар

104133,1

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50911


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50911001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41761022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9000053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

150

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

8280


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8280003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

8280

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8952,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8952,4008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1800009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1000011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6152,4

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттык кеңістік

32985


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32985006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

32985

12Көлік және коммуникация

3000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000045

Аудандык маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3000

15Трансферттер

4,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4,7044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,0048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,7
Бюджет тапшылығы (профициті)

-1885,6
Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1885,6

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1885,6


1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1885,6


О внесении изменений и дополнения в решение Жалагашского районного маслихата от 27 декабря 2022 года №31-5 "О бюджете сельского округа Аламесек на 2023-2025 годы"

Решение Жалагашского районного маслихата Кызылординской области от 6 июня 2023 года № 3-5. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жалагашский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жалагашского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 31-5 "О бюджете сельского округа Аламесек на 2023-2025 годы" следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аламесек на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 102 247,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 308,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 99 939 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 133,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1885,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 1885,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1885,6 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1.Учесть, что за счет остатков бюджетных средств 2022 года целевые трансферты, выделенные в 2022 году, возвращены в районный бюджет из средств, выделенных из областного бюджета по неиспользованным (недоиспользованным) суммам 4,7 тысяч тенге.".

      приложения 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Жалагашского районного маслихата У. Елеусинов

  Приложение к решению
Жалагашского районного маслихата
от 06 июня 2023 года № 3-5
  Приложение 1 к решению
Жалагашского районного маслихата
от 27 декабря 2022 года № 31-5

Бюджет сельского округа Аламесек на 2023 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


КлассПодкласс
Наименование
Доходы

102247,5

1Налоговые поступления

2308,5


1


Подоходный налог

171
Индивидуальный подоходный налог

171


04


Hалоги на собственность

2137,51

Hалоги на имущество

1023

Земельный налог

404

Hалог на транспортные средства

1995,5

2Неналоговые поступления

0


06


Прочие неналоговые поступления

01

Прочие неналоговые поступления

0

3Поступления от продажи основного капитала

0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0

4Поступления трансфертов

99939


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

999393

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99939

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программПрограмма
Наименование
Затраты

104133,1

01Государственные услуги общего характера

50911


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50911001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41761022

Капитальные расходы государственного органа

9000053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

150

06Социальная помощь и социальное обеспечение

8280


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8280003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

8280

07Жилищно-коммунальное хозяйство

8952,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8952,4008

Освещение улиц населенных пунктов

1800009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1000011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6152,4

08Культура, спорт, туризм и информационное пространство

32985


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32985006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

32985

12Транспорт и коммуникации

3000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения

3000

15Трансферты

4,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4,7044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3,0048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7
Дефицит (профицит) бюджета

-1885,6
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1885,6

8Используемые остатки бюджетных средств

1885,6


1


Свободные остатки бюджетных средств

1885,6