"2023 – 2025 жылдарға арналған Ақсу ауылдық округінің бюджеті туралы" Жалағаш ауданық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 31-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жалағаш аудандық мәслихатының 2023 жылғы 13 қарашадағы № 9-5 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жалағаш аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2023–2025 жылдарға арналған Ақсу ауылдық округінің бюджеті туралы" Жалағаш аудандық мәслихатының 2022 жылғы 27 желтоқсандағы № 31-4 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023 – 2025 жылдарға арналған Ақсу ауылдық округінің бюджеті осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 96 878 мың теңге, оның ішінде:

      cалықтық түсімдер –3 604 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер –100 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттер түсімдері – 93 174 мың теңге;

      2) шығындар – 96 962,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -84,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 84,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 84,7мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жалағаш аудандық мәслихатының төрағасы У.Елеусинов

  Жалағаш аудандық мәслихатының
2023 жылғы 13 қарашадағы
№ 9-5 шешіміне қосымша
  Жалағаш аудандық мәслихатының
2022 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 31-4 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған Ақсу ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы

Кірістер

96 878

1Салықтық түсiмдер

3604


1


Табыс салығы

4502

Жеке табыс салығы

450


04


Меншiкке салынатын салықтар

26541

Мүлiкке салынатын салықтар

1043

Жер салығы

304

Көлiк кұралдарына салынатын салық

3020

2Салықтық емес түсiмдер

100


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1005

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

100


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

01

Басқа да салықтық емес түсiмдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

01

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0

4Трансферттердің түсімдері

93174


02


Мемлекеттік басқарудың жоғарғы тұрған органдарынан түсетін трансферттер

931743

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

93174

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіБағдарлама
Атауы
Шығындар

96962,7

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47138


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47138001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47138

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5075


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5075003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

5075

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4753,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4753,7008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2569009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1184,7011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1000

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттык кеңістік

35961


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35961006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

35961

12Көлік және коммуникация

1835


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1835045

Аудандык маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1835

13Басқалар

2200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2200
Бюджет тапшылығы (профициті)

-84,7
Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

84,7

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

84,7


1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

84,7


О внесении изменений в решение Жалагашского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 31-4 "О бюджете сельского округа Аксу на 2023-2025 годы"

Решение Жалагашского районного маслихата Кызылординской области от 13 ноября 2023 года № 9-5. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жалагашский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жалагашского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 31-4 "О бюджете сельского округа Аксу на 2023-2025 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксу на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 96 878 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 604 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов –93 174 тысяч тенге;

      2) затраты – 96 962,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -84,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 84,7 тысяч тенге.";

      приложения 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Жалагашского районного маслихата Елеусинов У.

  Приложение к решению
Жалагашского районного маслихата
от 13 ноября 2023 года № 9-5
  Приложение 1 к решению
Жалагашского районного маслихата
от 27 декабря 2023 года № 31-4

Бюджет сельского округа Аксу на 2023 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


КлассПодкласс
Наименование
Доходы

96 878

1Налоговые поступления

3604


1


Подоходный налог

450
Индивидуальный подоходный налог

450


04


Hалоги на собственность

26541

Hалоги на имущество

1043

Земельный налог

304

Hалог на транспортные средства

3020

2Неналоговые поступления

100


01


Доходы от государственной собственности

1005

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100


06


Прочие неналоговые поступления

01

Прочие неналоговые поступления

0

3Поступления от продажи основного капитала

0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0

4Поступления трансфертов

93174


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

931743

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

93174

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программПрограмма
Наименование
Затраты

96962,7

01Государственные услуги общего характера

47138


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47138001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47138

06Социальная помощь и социальное обеспечение

5075


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5075003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5075

07Жилищно-коммунальное хозяйство

4753,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4753,7008

Освещение улиц населенных пунктов

2569009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1184,7011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1000

08Культура, спорт, туризм и информационное пространство

35961


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35961006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

35961

12Транспорт и коммуникации

1835


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1835045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения

1835

13Прочие

2200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

2200
Дефицит (профицит) бюджета

-84,7
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

84,7

8Используемые остатки бюджетных средств

84,7


1


Свободные остатки бюджетных средств

84,7