Шиелі аудандық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы "Керделі ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" № 34/6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Шиелі аудандық мәслихатының 2023 жылғы 16 мамырдағы № 3/30 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Шиелі аудандық маслихатының "Керделі ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 34/6 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Керделі ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 90 655 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 280 мың теңге;

      трансферттік түсімдер – 86 375 мың теңге;

      2) шығындар – 91 523,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 868,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 868,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 868,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Шиелі аудандық мәслихат төрағасы А. Жандарбеков

  Шиелі аудандық мәслихатының
2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/30 шешіміне қосымша
  Шиелі аудандық мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 34/6 шешіміне 1-қосымша

Керделі ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы
1. Кірістер

90 655

1Салықтық түсімдер

4 280


01


Табыс салығы

4122

Жеке табыс салығы

412


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 8681

Мүлiкке салынатын салықтар

3684

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 500

4Трансферттік түсімдер

86 375


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

86 3753

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

86 375

Фнкционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ 


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бюджеттік бағдарламалар(кіші бағдарламалар) 


Атауы

2. Шығындар

91 523,2

01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 660


1Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 660124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 660
001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29 760
022 

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

900

07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 090,2


3Елді-мекендерді көркейту

23 090,2124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 090,2
008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

3 070
009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

810
011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 210,2

08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

37 745


1Мәдениет саласындағы қызмет

37 745124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 745
006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

37 745

15
Трансферттер

28


1Трансферттер

28124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28
048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

28

3. Таза бюджеттік кредит беру

0

4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 868,2

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

868,2

8
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

868,2


01Бюджет қаражатының қалдығы

868,21


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

868,2
001

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

868,2


О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Кердели на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 34/6

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 16 мая 2023 года № 3/30. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Кердели на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 34/6 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кердели на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 90 655 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 280 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 86 375 тысяч тенге;

      2) затраты – 91 523,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 868,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 868,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 868,2 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Шиелийского районного маслихата А. Жандарбеков

  Приложение к решению
Шиелийcкого районного маслихата
от 16 мая 2023 года № 3/30
  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2022 года № 34/6

Бюджет сельского округа Кердели на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


КлассПодкласс
Наименование
1.Доходы

90 655

1Налоговые поступления

4 280


01


Подоходный налог

4122

Индивидуальный подоходный налог

412


04


Hалоги на собственность

3 8681

Hалоги на имущество

3684

Hалог на транспортные средства

3 500

4Поступления трансфертов

86 375


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

86 3753

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86 375

Функциональные группы 

Сумма,
тысяча тенге


Функциональные подгруппыАдминистраторы бюджетных программ
Бюджетные программы (подпрограммы)

Наименование

2. Затраты

91 523,2

01
Государственные услуги общего характера

30 660


1Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 660124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 660
001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 760
022

Капитальные расходы государственного органа

900

07
Жилищно-коммунальное хозяйство

23 090,2


3Благоустройство населенных пунктов

23 090,2124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 090,2
008

Освещение улиц населенных пунктов

3 070
009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

810
011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 210,2

08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

37 745


1Деятельность в области культуры

37 745124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 745
006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

37 745

15
Трансферты

28


1Трансферты

28124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28
048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

28

3.Чистое бюджетное кредитование

0

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

5. Дефицит (профицит) бюджета

- 868,2

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

868,2

8
Используемые остатки бюджетных средств

868,2


01Остатки бюджетных средств

868,21


Свободные остатки бюджетных средств

868,2
001

Свободные остатки бюджетных средств

868,2