Атауы жоқ көшелерге атау беру туралы

Түркістан облысы Созақ ауданы Жартытөбе ауылдық округі әкімінің 2024 жылғы 5 ақпандағы № 3 шешімі

      "Қазақстан Республикасындағы әкімшілік аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 4) тармақшасына сәйкес, тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып және облыстық ономастика комиссиясының 2024 жылғы 11 қаңтардағы қорытындысы негізінде, ШЕШТІМ:

      1. Созақ ауданының Жартытөбе ауылдық округіндегі атауы жоқ көшелерге келесі атаулар берілсін:

      1)№1 атауы жоқ көшеге - Достық

      2)№2 атауы жоқ көшеге - Шиліөзен

      3)№3 атауы жоқ көшеге - Болашақ

      2. Созақ ауданының Жартытөбе ауылдық округіне қарасты Аққолтық елді мекеніндегі атауы жоқ көшелерге келесі атаулар берілсін:

      1)№1 атауы жоқ көшеге - Бейбітшілік

      2)№2 атауы жоқ көшеге - Бәйтерек

      3)№3 атауы жоқ көшеге - Тәуелсіздік

      4)№4 атауы жоқ көшеге - Өркениет

      3. Созақ ауданының Жартытөбе ауылдық округіне қарасты Бабата елді мекеніндегі атауы жоқ көшелерге келесі атаулар берілсін:

      1)№1 атауы жоқ көшеге - Жібек жолы

      2)№2 атауы жоқ көшеге - Баладж

      3)№3 атауы жоқ көшеге - Ынтымақ

      4)№4 атауы жоқ көшеге - Бірлік

      4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Д.Жусіпов

О присвоении наименований безымянным улицам

Решение акима сельского округа Жартытобе Созакского района Туркестанской области от 5 февраля 2024 года № 3

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 14 -Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республике Казахстан", с учетом мнения населения соответствующей территории и на основании заключения областной ономастической комиссии от 11 января 2024 года, РЕШИЛ:

      1. Присвоить безымянным улицам сельского округа Жартытобе Созакского района следующие наименования:

      1) безымянной улице № 1 - Достык

      2) безымянной улице № 2 - Шиліөзен

      3) безымянной улице № 3 - Болашак

      2. Присвоить безымянным улицам населенного пункта Акколтык сельского округа Жартытобе Созакского района следующие наименования:

      1) безымянной улице № 1 - Бейбітшілік

      2) безымянной улице № 2 - Бәйтерек

      3) безымянной улице № 3 - Тәуелсіздік

      4) безымянной улице № 4 - Өркениет

      3. Присвоить безымянным улицам населенного пункта Бабата сельского округа Жартытобе Созакского района следующие наименования:

      1) безымянной улице № 1 - Жібек жолы

      2) безымянной улице № 2 - Баладж

      3) безымянной улице № 3 - Ынтымак

      4) безымянной улице № 4 - Бірлік

      4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Д. Жусіпов