Тарифтік емес реттеу шаралары туралы

Жаңа

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі № 30 шешімі

            2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 46-бабына және Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 7 қосымша) 4 және 37-тармақтарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссияның Алқасы шешті:

      1. Кеден одағы комиссиясының 2009 жылғы 27 қарашадағы № 132 шешіміне сәйкес енгізілген бірыңғай тарифтік емес реттеу шаралары – № 1 қосымшаға сәйкес тізбе бойынша тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге тыйым салу және № 2 қосымшаға сәйкес тізбе бойынша тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелудің және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетудің рұқсат беру тәртібі – осы Шешімге сәйкес қолданылады деп белгіленсін.

      2. Осы Шешімнің 1-тармағында көрсетілген бірыңғай тарифтік емес реттеу шаралары өздеріне қатысты енгізілген тауарлар Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 7 қосымша) 4-тармағында көзделген және Еуразиялық экономикалық одақтың "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі ресми сайтында жарияланатын, үшінші елдермен жасалатын саудада өздеріне тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізіледі деп белгіленсін.

      3. Осы Шешімнің 1-тармағында көрсетілген рұқсат беру тәртібі:

      № 3 қосымшаға сәйкес Адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін, адамның биологиялық материалдарының үлгілерін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ережеге;

      № 4 қосымшаға сәйкес Минералдық шикізатты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ережеге;

      № 5 қосымшаға сәйкес Жабайы тірі жануарларды, жекелеген жабайы өсетін өсімдіктерді және жабайы өсетін дәрілік шикізатты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ережеге;

      № 6 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызыл кітаптарына енгізілген жабайы тірі жануарлардың және жабайы өсетін өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ережеге;

      № 7 қосымшаға сәйкес Қауіпті қалдықтарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ережеге;

      № 8 қосымшаға сәйкес Мәдени құндылықтарды, ұлттық архивтік қорлардың құжаттарын және архивтік құжаттардың түпнұсқаларын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ережеге;

      № 9 қосымшаға сәйкес Шифрлау (криптографиялық) құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ережеге;

      № 10 қосымшаға сәйкес Есірткі заттары, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық одақтың
кедендік аумағынан әкету туралы ережеге сәйкес белгіленген сыртқы экономикалық қызметті лицензиялау арқылы және (немесе) оны реттеудің өзге де әкімшілік шараларын қолдану арқылы іске асырылады.

      4. Тарифтік емес реттеу шараларын іске асыру мақсатында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің тиісті органдары осы Шешім күшіне енгенге дейін берген экспорттауға және (немесе) импорттауға лицензиялар, тауарларды әкелуге және (немесе) әкетуге қорытындылар (рұқсат беру құжаттары), өзге де құжаттар, сондай-ақ шифрлау (криптографиялық) құралдары мен тауарлардың, олардың құрауыштарының сипаттамалары туралы нотификациялардың бірыңғай тіркеліміне өздері туралы мәліметтер осы Шешім күшіне енгенге дейін енгізілген нотификациялар олардың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін жарамды болып табылады.

      5. № 11 қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Кеден одағы комиссиясы мен Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      6. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы В. Христенко
       Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 1 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге тыйым салынған тауарлар ТІЗБЕСІ

1.2. Әкелуге тыйым салынған қауіпті қалдықтар


Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

1989 жылғы 22 наурыздағы Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды жоюды бақылау туралы Базель конвенциясының сыныптамасы бойынша қалдықтар түрінің коды

А, В қалдықтарының біріктірілген тізбесі

Y реттелетін қалдықтарының

негізгі тізбесі

1. Құрамына мынадай заттардың кез келгені құрауыш немесе ластағыш ретінде кіретін қалдықтар:күшән, күшән қосылыстары


сынап, сынап қосылыстары (сынап шамдарын және люминесценция түтіктерін қоспағанда)

2805 40

7204

7404 00


7503 00


7602 00

7802 00 000 0

7902 00 000 0

А 1030Ү24


Ү29

2. Магний тозаңы

3. Металлургия өндірісінің және шыны өндірісінің құрамында бериллий мен оның қосылыстары бар шаңы

8002 00 000 0

8101 97 000 0

8102 97 000 0

8103 30 000 0

8104 20 000 0

8105 30 000 0

8106 00 100 0

8107 30 000 0

8108 30 000 0

8109 30 000 0

8110 20 000 0

8111 00 190 0

8112 13 000 0

8112 22 000 0

8112 52 000 0

8112 92 100 0

8112 92 210 1

8112 92 210 9

8113 00 400 0


8104 20 000 0

8104 30 000 0

8104 90 000 0


2620 91 000 0


Ү20

4. Құрамында қорғасын мен оның қосылыстары бар тозаң

5. Құрамында ванадий қосылыстары бар тозаң

6. Гальвандық шөгінділер

7. Қож, күл және құрамында металл, күшән немесе олардың қосылыстары бар қалдықтар (қара металдар өндірісінде түзілетіндерден басқасы), оның ішінде:

1)      металл қалдықтары және санамаланған заттардың кез келгенінің қорытпасынан тұратын қалдықтар:

күшән, бериллиий, қорғасын, сынап

марганецтің электролиттік қос тотығын өндіруден болған марганецтік шламдар

мыс өндіруден болатын күшән кегі (кек)

қалайы өндіруден болатын күшән-калий кегі (кек)

қорғасын өндіруден болатын арсенат-кальций қалдықтары

күкірт қышқылын өндіруден болатын селен-сынап шламы

2620 29 000 0


2620 99 950 9


2620

2837
2620А1050
А1010

А1030

А1030

А1030

Ү17, Ү7,

Ү21, Ү22,

Ү23, Ү26,

Ү33

Ү20, Ү24,

Ү29, Ү31
Ү24

Ү24

Ү24


Ү25, Ү29

қорғасын, никель, кадмий гидрооксидтерінің шламыҮ31, Ү26

ацетофенон қоспасы бар хлорлы алюминийдің қалдықтарыҮ15

мырышты өңдегеннен кейінгі шлам (сілті), тозаң және шөгінделер


А1070


Оқшауланған мыс сымды жағудан қалған күл


А1090


металдарды өңдеу үшін ерітінділер, гидравлика сұйықтықтары, тежегіш сұйықтықтары және антифриздер

3825 50 000 0

А1060

Ү17

құрамында қорғасын мен кадмий бар мырыш қалдықтары

7902 00 000 0


А1080


Ү26

мысты бөліп алу мен тазартудың электролиттік процестерінен қалған электролиттердің пайдаланылған ерітіндісі

3825 69 000 0


А1110

Ү34

құрамында мыс бар пайдаланылған өңдеу ерітінділері

3825 50 000 0

А1130

Y22

пайдаланылған қорғасын-қышқыл аккумуляторлар бөлшектелмеген түрде

8548 10

из 3825

А1160

Y31

катодтық-сәулелік түтіктерден шыны қалдықтары және белсенді апталған шыны қалдықтарының басқа да түрлері

7001 00 100 0

А2010


асбестің тозаң және талшық түріндегі қалдықтары

2524

6812

А2050

Y36

асбоцементтен, целлюлоза талшықтары бар цементтен немесе құрамында бұрын пайдаланылған асбест бар ұқсас материалдардан бұйымдар

6811 40 000
физика-химиялық сипаттамалары бойынша асбеске ұқсас шыныталшықтар қалдықтары

7019
пайдаланылған сынап шамдары және люминесценция түтіктері

8539

854050 % астам пайдаланылған арсин немесе фосфин қоспасы бар сорбенттер

3802

2818

3824

2842қалдықтарды жағуға арналған қондырғылардан қож және күл

(ұшпа күл мен тозаңды қоса алғанда)

2621пиролиз қондырғыларынан қож және күл

26212) мұнай коксын және битумды (пиролиз шайырын қоспағанда) өндіруден немесе қайта өңдеуден қалдақтар, оның ішінде:

2713 90

3825


А3010

А3030


Ү11

Ү39

қышқыл шайыр, қышқыл қарамайҮ11

майларды тазартудан қалған, құрамында күкірт қышқылы шайырға айналған сульфирленген қосылыстар бар қышқыл гудронY11

сульфонаттық кірікпелерді өндіруден (ақ майларды сульфиттеу) қалған, құрамында күкірт қышқылы, ауыр органикалық сульфонаттар бар қышқыл гудронY11

хош иісті көмір су тектілерді тазартудан қалған, құрамында күкірт қышқылы, хош иісті қосылыстар, сульфоқышқылдар бар қышқыл гудронY11

парафинді тазартудан қалған, құрамында күкірт қышқылы, органикалық қосылыстар бар қышқыл гудронҮ11

Кокс-химия өндірісі бензолын ректификациялау цехын сульфаттық бөлудің қышқыл шайырыY11

Қышқыл шайырларды қайта өңдеуден қалдықтар
Y39

3) пайдаланылған мұнай өнімдері, оның ішінде:Y31

этилды бензин шламы және этилды детонацияға қарсы қоспаның шламы

2620 21 000 0

2710

3811 11

А3030


Құрамында қорғасынды детонацияға қарсы заттары бар қалдықтар

2710

3811 11

А3030


8. Адам мен жануарлардың инфекциялық ауруларын қоздырғыштары бар тері немесе аң терісі-үлбір шикізатының қалдықтары0511 99 100 0

4101 – 4103

4301

4115 20 000 0

А3110

Ү21

9. Органикалық фосфор қосылыстары бар қалдықтар

3101 00 000 0

3825 61 000 0

А3130

Ү37

10. Фторорганикалық қосылыстары бар қалдықтар

2903

3825 61 000 0


Ү45

11. Хлорорганикалық қышқылдар өндіруден қалдықтар

2915

2916

2917

291812. Галогендендірілмеген органикалық ерітінділер мен олардың қоспаларының қалдықтары

3825 61 000 0

3825

А3140

Ү42

13. Галогендендірілген органикалық ерітінділер мен олардың қоспаларының қалдықтары


3825 41 000 0


А3150

Ү41

14. Құрамында полихлор дифенил (ПХД), полихлор терфенил (ПХТ), полихлор нафталин (ПХН) немесе шоғырлану деңгейі 50кг/мг және одан жоғары болған кезде осындай қосылыстарға ұқсас басқа да кез келген полибромды заттарды қоса алғанда полибром дифенил (ПХД)

3825


А3180

Ү10

15. Органикалық материалдарды тазарту, сүзу немесе кез келген пиролиттік өңдеу кезінде түзілетін шайыр шөгінділер (асфальттық тұтқырдан басқа) түріндегі қалдықтар

3825

А3190

Ү11

16. Құрамында фенол бар шайыр тәрізді фустар (қатпарлы тастарды қайта өңдеуден қалдықтар)

17. Мынадай материалдардан, егер олар басқа қалдықтармен араластырылмаған болса, резеңке қалдықтары, оның ішінде:

1) тозған камералар

2) қатты резеңке қалдықтары (мәселен, эбонит)

18. Төменде келтірілген кез келген заттардан тұратын немесе ластанған қалдықтар:

1) полихлор дибензофуранның кез келген аналогі

2) полихлор дибензодиоксиннің кез келген аналогі

19. Құрамында полихлор немесе полибром дифенил бар заттармен ластанған орау ыдыстары мен контейнерлер қалдықтары:

2706 00 000 0


4013

4017 00 000 9

3825

3825

В3040В3140

В3040


А4110


А4130

Ү43

Ү44


1)      пластмассадан

2)      ағаштан

3)      қағаздан және картоннан

4)      шыны сынықтарын қоспағанда, шыныдан

5)      қара металдардан

3915

3923

4401 39

4415

4707

4819

7010


720420. Химиялық тоқыма материалдарынан жасалған еден төсемі қалдықтары

5701 90

5702 32

5702 42

5702 50 310 0

5702 50 390 0

5702 92 100 0

5702 92 900 0

5703 20

5703 30

5705 00 300 0
21. Жарамдылық мерзімі* өтіп кеткен дәрілік заттарды, оның ішінде жануарларды емдеуге арналғандарын қоса алғанда, фармацевтік өнімді өндіруден, дайындаудан және пайдаланудан қалдықтар

2106 90 980 3

2901–2942 00 000 0

3006 92 000 0

3824 90 610 0


А4010

Ү2

22. Клиникалық және сонымен байланысты қалдықтар (медициналық, ветеринариялық немесе басқа да ұқсас қызмет қалдықтары; ауруханаларда және басқа да мекемелерде пациенттерді қарау, тексеру және емдеу немесе ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында жиналатын қалдықтар)

3825 30 000 0

А4020

Ү1

23. Стандартқа сәйкес келмейтін, жарамдылық мерзімі** өтіп кеткен немесе бастапқы жоспарланған мақсатта пайдалану үшін жарамсыз пестицидтер мен гербицидтерді қоса алғанда,биоцидтер мен фитофармацевтік препараттарды өндірден және қолдандан қалдықтар

3808

3825 61 000 0А4030

Y4

24. Өсімдіктерді өңдеу және оларды зиянкестерден қорғау құралдарын өндіруден қалдықтар

3825 61 000 0


Ү45

25. Ағаш сүрегінің** химиялық консерванттарын (сынап қосылыстарын қоспағанда) өндіруден және қолданудан қалдықтар:

1) креозот майы

2) битум пастасы

3) фтор натрийі

4) кремний-фтор натрийі

5) мыс тотияйын
2707 91 000 0

2713 20 000 0

2826 19 100 0

2826 90 800 0

2833 25 000 0

А4040

Ү5


6) натрий динитрофеноляты

7) антрацет майы

8) қатпарлы тастың шпалға сіңіретін майы

2908 99

2707 99

2714 90 000 026. Құрамында химиялық заттар (реагенттер) бар, стандартқа сәйкес келмейтін, жарамдылық мерзімі* өтіп кеткен немесе осындай заттардан тұратын қалдықтар

28-топтан

29-топтан

3825


А4140

Y21

Y4

27. Зерттеулер мен әзірлемелердің немесе оқу қызметінің нәтижесі болып табылатын, табиғаты әлі анықталмаған және/немесе жаңа және олардың адам денсаулығына және/немесе қоршаған ортаға әсері әлі белгісіз болып табылатын химиялық заттардың қалдықтары

28-топтан

29-топтан

3825


А4150

Y14


* Өндіруші белгілеген мерзімде пайдаланылмаған зат

**Консертванттармен өнделген ағаш сүрегін қоспағанда

Бөлімге ескерту: 1. Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың (физикалық және химиялық сипаттамаларымен) атауын да басшылыққа алу қажет.

2. Осы бөлім сонымен бірге Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген жердегі кеден органынан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетілген

жердегі кеден органына дейін транзитпен өткізілетін қауіпті қалдықтарға қатысты да қолданылады.

3. Осы бөлімде көрсетілген қауіпті тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық

экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі №30 шешіміне

№7 қосымша)
1.3. Баспа, дыбыс-бейне және ақпаратты өзге де тасығыштардағы, әкелуге және әкетуге тыйым салынған ақпарат

Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды


1. Экстремистік және террористік әрекеттерді жүзеге асыруға шақыратын немесе терроризмді

жария түрде ақтауды қамтитын баспа және дыбыс-бейне материалдары

3706

4901

4902

4908

4909 00 000 0

4910 00 000 0

4911

8523

2. Өткізу мақсатында тасымалданатын, порнографиялық сипаттағы баспа және дыбыс-бейне материалдары

3706

4901

4902

4908

4909 00 000 0

4910 00 000 0

4911

8523

3. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің сайлаулар және референдумдар туралы заңнамасының талаптары бұзылып дайындалған немесе таратылатын баспа және дыбыс-бейне үгіттеу материалдары

3706

4901

4902

4908

4909 00 000 0

4910 00 000 0

4911

8523

4. Нацистік рәміздемені немесе атрибутиканы не нацистік рәміздеме мен атрибутикаға айырғысыз дәрежеде ұқсас рәміздемені немесе атрибутиканы насихаттауға бағытталған баспа және дыбыс-бейне материалдары

3706

4901

4902

4908

4909 00 000 0

4910 00 000 0

4911

8523

5. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің саяси және экономикалық мүдделеріне, олардың мемлекеттік қауіпсіздігіне, азаматтардың денсаулығы мен имандылығына зиян келтіруі мүмкін ақпаратты қамтитын баспа және дыбыс-бейне материалдары

3706

4901

4902

4908

4909 00 000 0

4910 00 000 0

4911

8523

Бөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың атауын да басшылыққа алу қажет.


1.7. Судағы биологиялық ресурстарды аулап алуға (аулауға) арналған, әкелуге тыйым салынған құралдар

Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды1. Балық аулайтын, түйінді, синтетикалық нейлон немесе басқа да полиамидті бір қабат жіптен, жіптерінің диаметрі 0,5 мм және ұяшықтарының мөлшері 100 мм (ұяшығының конструкциялық қадамының мөлшері
50 мм кем) кем қылып машинамен немесе қолмен жасалған дайын торлар

5608 11 800 0

2. Балық аулайтын, түйінді, басқа да синтетикалық бір қабат жіптен, жіптерінің диаметрі 0,5 мм және ұяшықтарының мөлшері 100 мм (ұяшығының конструкциялық қадамының мөлшері 50 мм кем) кем қылып машинамен немесе қолмен жасалған дайын торлар

5608 11 800 0

3. Электрмен күшейтілетін белгіден тұратын, ток өткізгіш және аккумулятор (батарея) қосылған, электр тогы арқылы судағы биологиялық ресурстарды аулап алу (аулау) функциясын бірлесіп атқаратын электр аулау жүйелері мен құрылғылары

8543 20 000 0Бөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың атауын да басшылыққа алу қажет.


1.8. Гренландия итбалығынан және Гренландия итбалығы төлінен жасалған, әкелуге тыйым салынған бұйымдар

Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды


1. Аң терісі-үлбір шикізаты, Гренландия итбалығының және Гренландия итбалығы төлдерінің терісі, тұтас, басы, құйрығы немесе табандары бар немесе жоқ терілер, үлбір бұйымдарын жасау үшін жарамды бастары, табандары және басқа да бөліктері немесе кесінділері

4301 80 709 5

4301 80 709 7

4301 90 009 0

2. Гренландия итбалығының және Гренландия итбалығы төлдерінің иленген немесе илеп өңделген үлбір терісі, тұтас, басы, құйрығы немесе табандары бар немесе жоқ терілер, бастары табандары және басқа да бөліктері немесе қиықтары, жинақталмаған*

4302 19 410 0

4302 19 499 0

4302 20 009 0

3. Гренландия итбалығының және Гренландия итбалығы төлдерінің иленген немесе илеп өңделген үлбір терісі, тұтас және олардың бөліктері немесе қиықтары, жинақталған*

4302 30 100 0

4302 30 510 0

4302 30 559 0

4. Гренландия итбалығы төлінің (белҰк) терісінен жасалған киім-кешек және киім-кешек керек-жарақтары

4303 10 101 0

4303 10 109 0

5. Гренландия итбалығының терісінен немесе Гренландия итбалығының төлдері (хохлуш немесе серок) терісінен жасалған киім-кешек және киім-кешек керек-жарақтары

4303 10 908 0

4303 10 909 0

6. Гренландия итбалығының және Гренландия итбалығы төлдерінің терісінен жасалған, астары бар немесе астары жоқ, әшекейі бар немесе әшекейі жоқ басқа да бас киімдер

6506 99 908 0

*Гренландия итбалығынан жасалған бұйымдарды (гренландия итбалығының төлдері: белек, хохлуш және серокты қоспағанда) әкелуге, егер:

мұндай бұйымда арктикалық және субарктикалық аудандардың жергілікті халықтары, қазіргі кезде немесе дәстүрлі түрде жергілікті халықтар құқығына ие халықтары, оның ішінде юпиктер, инупиаттар (Аляска) инуиттер, инувиалуиттер (Канада), калааллиттер (Гренландия) түсінілетін жергілікті халықтар дәстүрлі түрде жүзеге асыратын аңшылық нәтижесінде алынған, тауардың шығарылған елінің уәкілетті органы Еуразиялық экономикалық комиссиямен келісілген нысан бойынша беретін сертификатымен расталған болса, рұқсат етіледі:

мұндай бұйымдарды жеке тұлғалар өздері пайдалануы үшін (коммерциялық мақсатта емес) әкеледі

Бөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың (физикалық және химиялық сипаттамаларымен) атауын да басшылыққа алу қажет.

      Тізбеге ескерту. Қолданылуы қолайлы болу үшін осы тізбеде бөлімдер нөмірленеді, бұл тауарлардың бірыңғай тізбесі бөлімдерінің нөмірленуіне сәйкес келеді, бұларға Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада көзделген үшінші елдермен саудадағы тарифтік емес реттеу шаралары қолданылады (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 7 қосымша)

   

  Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 2 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге рұқсат беру тәртібі белгіленген тауарлар ТІЗБЕСІ

2.3. Қауіпті қалдықтар

Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

1989 жылғы 22 наурыздағы Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды жоюды бақылау туралы Базель конвенциясының сыныптамасы бойынша қалдықтар түрінің коды

А, В қалдықтарының біріктірілген тізбесі

Y реттелетін қалдықтарының

негізгі тізбесі

1. Қара металдарды өндіру процесінде алынатын түйіршіктелген қож (қож құмы)

2618 00 000 0-ден


В1200


2. Қож, дросс (түйіршіктелген қождан басқасы), қабыршақ және қара металдарды өндеуден болған басқа да қалдықтар

2619 00-ден


В1210,

В12303. Құрамында мыс тотығы бар қабыршақ

2620 30 000 0-ден

В1240

Y22

4. Қож, күл және құрамында металл, күшән немесе олардың қосылыстары бар қалдықтар (қара металдарды өндіруде түзілетіндерден басқа), оның ішінде:

2620-денгартмырыш

2620 11 000 0-денқорғасын алымы, қорғасын күйігі, құрамында 30 % және одан көп қорғасын бар қорғасын шламы

2620 21 000 0-ден

2620 29 000 0-ден


Y31

алюминий қожы

2620 40 000 0-ден

В1100


құрамында магний бар тұз қождары

2620 99 950 9-данқұрамында магний бар жеңіл металл алымы

2620 99 950 9-данпайдаланылған, металл өндіріп алуға немесе химиялық реагенттерді өндіруге ғана жарамды катализаторлар

2620-ден


А1140, А20305. Құрамына құрауышы немесе ластағыш ретінде төмендегі заттардың кез келгені кіретін қалдықтар:

2620-ден

3825-тенметалдар карбонилдарыY19

алты валентті хром қосылыстары

2620 91 000 0-ден

3825-тен


Y21

6. Мыс қорытатын зауыттардың газдық тазарту жүйелерінің шаңы және қалдықтары

2620 30 000 0-ден

А1110


7. Мысты электролититтік тәсілмен бөліп алу және тазарту операцияларынан шлам түріндегі қалдықтар (анод шламын қоспағанда)

2620 30 000 0-ден

А1120

Y22

8. Құрамында мыс хлориді немесе мыс цианиді бар қалдықтар


2620 30 000 0-ден

3825-тен

А1140

Y22, Y33

9. Шойын мен болатты өндіру кезінде түзілетін, титан губкасы мен ванадий өндіріп алу үшін шикізат ретінде пайдаланылатын қож

2619 00 900 0-ден


В1210


10. Құрамында бағалы металдар (металдар) немесе бағалы металдардың (металдардың) қосылыстары бар күл

7112 30 000 0-ден

А1150

Y18

11. Құрамында бағалы металл (металдар) немесе бағалы металл (металлдар) қосылыстары бар, фотопленка жағудан түзілетін күл

7112 30 000 0-ден

В1170

Y18

12. Құрамында күміс галоидтары және (немесе) металл күмісі бар фотопленка қалдықтары

7112 99 000 0-ден

В1180


13. Құрамында күміс галоидтары және (немесе) металл күмісі бар фотоқағаз қалдықтары

7112 99 000 0-ден

В1190


14. Химиялық өнеркәсіптік процестерде түзілетін гипс қалдықтары

2520 10 000 0-ден

3825-тен

А2040


15. Нитроцеллюлоза қалдықтары

3912 20-ден

А3060


16. Хлорфенолды қоса алғанда, фенолдардың және фенолдық қосылыстардың сұйықтық немесе шлам түріндегі қалдықтары

2907-ден

2908-ден

А3070

Y39

17. Органикалық еріткіштерді қалпына келтіру (регенерация) операциялары кезінде түзілетін галогендендірілген немесе негалогендендірілмеген сусыз дистилляциялық қалдықтар

3825 41 000 0-ден

3825 49 000 0-ден

А3160

Y6

18. 80 – 90 %-ы полихлорлы көмірсутегі қоспасынан тұратын алифаттық галогендендірілген көмірсутегін (хлорметан, дихлорэтан, аллилхлорид, эпихлоргидрин) өндіру кезінде түзілетін қалдықтар

3825 61 000 0-ден

А3170

Y6, Y45

19. Төменде санамаланған қосылыстар бар немесе солармен ластанған қалдықтар:


А4050


құрамында бағалы металл (металдар) немесе бағалы металл (металдар) қосылыстары бар, органикалық емес цианидтер іздерімен қатты түрдегі қалдықтарды қоспағанда органикалық емес цианидтер

2837-ден

3825-тенY33

органикалық цианидтер


2926-дан

2929-дан

3825-тен


Y38

20. Төменде келтірілген заттар негізгі құрамдастары болып табылатын қышқыл және сілті ірітінділерінің қалдықтары:


А4090

Y34, Y35

тұзды қышқыл рН <= 2

2806 10 000 0-денкүкірт қышқылы, олеум

2807 00-деназот қышқылы рН <= 2

2808 00 000 0-денплавик қышқылы (фторсутегі)

2811 11 000 0-денбромсутегі қышқылы

2811 19 100 0-денсу ерітіндісіндегі аммиак

2814 20 000 0-деннатрий гидрототығы рН > = 11,5

2815 12 000 0-денкалий гидрототығы рН > = 11,5

2815 20 000 0-ден21. Мыс өндіруден болатын қож (химиялық тұрақтандырылған, құрамындағы темір деңгейі жоғары
(20%-дан асады) және өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес өңделген)

2620 30 000 0-ден

2620 99 950 9-дан22. Мырышты өндіруден болатын қож (химиялық тұрақтандырылған, құрамындағы темір деңгейі жоғары
(20%-дан асады) және өнеркәсіптік стандарттарға сәйкес өңделген)

2620 11 000 0-ден

2620 19 000 0-ден

2620 99 950 9-дан

В1220


23.  Теңіз балдырын (келп) қоса алғанда, басқа да қож пен күл, оның ішінде:


қазандық қождары


құрамында қатты тұз бар қалдықтар және дәстүрлі отынмен (реактивті гипссіз) от жағатын агрегаттардың түтін ұстайтын құрылғыларының қалдықтары

262-ден 0

2621-ден

3825-тенот жағатын құрылғылардың ұшатын күлі мен шаңы (қалдықтарды және пиролиздік құрылғыларды жағатын құрылғылардың ұшатын күлі мен шаңын қоспағанда)
глиноземды өндіруден болатын бейтараптандырылған қызыл балшық
көмірмен жұмыс істейтін энергия қондырғыларынан күл (оның ішінде ұшатын)


А2060


24. Пайдаланылған белсендірілген көмір (ауызсуды өңдеу кезінде, тамақ өнеркәсібінде және витамин өндіру кезінде түзілетіндерді қоспағанда)

3802-ден

А4160


25. Кальций фторидін қоспағанда, құрамында фтордың сұйықтық немесе шлам түріндегі органикалық емес қосылыстарын бар қалдықтар

28-ден,

3824-тен,

3825-тен

А2020

Y32

26. Резеңке қалдықтары, қиындылары және скрапы (катты резеңкені қоспағанда)

4004 00 000 0-ден

В3040,

В3080


27. Бұрын пайдалануда болған пневматикалық шиналар және доңғалақ тыстары

4012 20 000 1-ден *

4012 20 000 9-дан

В3040,

В3140


28. Шарап тұнбасы, шарап тасы

2307 00-ден

В3060


29. Былғары өндірісінің құрамында алты валентті хром мен биоцид бар, тозаң, күл, шлам, ұнтақ түріндегі қалдықтары

3504 00-ден


А3090

Y21

Y4

30. Былғарының немесе композициялық былғарының былғары бұйымдарын өндіруге жарамсыз, құрамында алты валентті хром мен биоцид бар қиындылары және басқа да қалдықтары

4115 10 000 0-ден

4115 20 000 0-ден

А3100

Y21

Y4

31. Терілердің немесе аң терісі-үлбір шикізатының құрамында алты валентті хром мен биоцид бар қалдықтары

0511 99 100 0

4101 – из 4103

4301

А3110

Y21

Y4

32. Тоқыма өндірісінен мамық түріндегі қалдықтар


5003 00 000 0-ден

5103 20 000 0-ден

5202 10 000 0-ден

5505-тен

5601 30 000 0-ден

А3120


33. Құрамында ауыр металдар және (немесе) органикалық еріткіштер бар пигменттердің, бояғыштардың, бояулардың және лактардың қалдықтары

3206, 3208-ден

3212, 3825-тен

А4070

Y12

34. Құрамына төменде көрсетілген кез келген заттар кіретін металдар мен қорытпалар қалдықтары (дайын бұйым түріндегі: қаңылтыр, жалпақ тілім, балка, темір шыбық, құбыр және т.б. сынықтар мен қорытпаларды қоспағанда):

2805 40-ден

7204-тен

7404 00-ден

7503 00-ден

7602 00-ден

А1010


сүрме

кадмий

селен

теллур

таллий


7802 00 000 0-ден

7902 00 000 0-ден

8002 00 000 0-ден

8101 97 000 0-ден

8102 97 000 0-ден

8103 30 000 0-ден

8104 20 000 0-ден

8105 30 000 0-ден

8106 00 100 0-ден

8107 30 000 0-ден

8108 30 000 0-ден

8109 30 000 0-ден

8110 20 000 0-ден **

8111 00 190 0-ден

8112 13 000 0-ден

8112 22 000 0-ден

8112 52 000 0-ден

8112 92 210 9-дан

8113 00 400 0-ден


Y27

Y26

Y25

Y28

Y30

35. Құрамына төмендегі кез келген заттар құрауыш немесе ластығыш ретінде кіретін  қалдықтар (қатты түрдегі металл қалдықтарын қоспағанда):


2620 29 000 0-ден

2620 60 000 0-ден

2620 91 000 0-ден

2620 99 950 9-дан

А1020


сурме, сүрме қосылыстары

бериллий, бериллий қосылыстары

кадмий, кадмий қосылыстары

қорғасын, қорғасын қосылыстары

селен, селен қосылыстары

теллур, теллур қосылыстары

таллий, таллий қосылыстарыY27

Y20

Y26

Y31

Y25

Y28

Y30

36. Мырышты өңдегеннен кейінгі сілтілендірудің тозаң, шлам түріндегі қалдықтары (ярозит, гематит және с.с.)

2620 19 000 0-ден

2530 90 000 9-дан

А1070


37. Бөлшектелген, пайдаланылған қорғасын-қышқыл аккумуляторлар

7802 00 000 0-ден

8548 10 910 0-ден

А1160

Y31

38. Сұрыпталмаған, пайдаланылған батареялар

8548 10 100 0-ден

8548 10 210 0-ден

8548 10 290 0-ден

А1170


39. Құрамында гальвандық элементтер, батареялар, сынап қосып-өшіргіштер, катодтық-сәулелік түтіктер шынысы және белсенді апталған басқа да шыны немесе шоғырлануы 50 мг/кг және одан жоғары деңгейде кадмиймен, сынаппен, қорғасынмен, полихлор дифенилдармен ластанған электр жабдығының немесе электртехникалық тораптың сынығы

85-тен

А1180

Y29

Y26

Y31

40. Пайдаланылған мұнай өнімдері,

оның ішінде:

2710-ден


А3020, А3040, А4060, А3180


Y8,

Y9,

Y10

Сулы эмульсия немесе сумен қоспалар түріндегі мұнай өнімдері


А4060

Y9

бак-қоймалардан шлам түріндегі мұнай өнімдері
бастапқы өнімдер ретінде одан әрі пайдалануға жарамсыз мұнай өнімдері


А3020, А3040

Y8

құрамында полихлорбифенил (ПХБ), полихлортерфенил (ПХТ) немесе полибромбифенил (ПББ) бар пайдаланылған мұнай өнімдері

2710 91 000 0-ден

А3180

Y10

құрамында полихлорир дифенил (ПХД), полихлорир терфенил (ПХТ), полихлор нафталин (ПХН) немесе полибром дифенил (ПБД) бар немесе солармен ластанған, осы қосылыстардың шоғырлануы 50 мг/кг және одан жоғары деңгейдегі полибром аналогтерін қоса алғандағы заттар мен бұйымдардың қалдықтары

2710 91 000 0-ден

А3180

Y10

      __________

      * Азаматтық әуе кемелеріне арналған, бұрын пайдалануда болған пневматикалық шиналар мен доңғалақ покрышкаларын қоспағанда, шығару кезінде.

      **Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі "Кедендік рәсімдерді қолданудың кейбір мәселелері туралы" № 375 шешімінде көзделген шектеулерді ескере отырып.Бөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың (физикалық және химиялық сипаттамаларымен) атауын да басшылыққа алу қажет.

2.6. Жабайы тірі жануарлар, жекелеген жабайы өсетін өсімдіктер және жабайы өсетін дәрілік шикізат

Тауар атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

1. Жабайы тірі жануарлар

1.1.  Жабайы жануарлар

01-топтан

1.2. Тірі балық (сәндік балықтардан басқа)

0301-ден

1.3. Шаянтектестер, сауытпен немесе сауытсыз, тірі

0306-дан

1.4. Ұлулар, қабыршақпен немесе қабыршақсыз, тірі

0307-ден

1.5. Шаянтектестер мен ұлулардан басқа, омыртқасыз су жануарлары, тірі

0308-ден

1.6. Жабайы құс жұмыртқасы, қабығымен, жаңа алынған

0407-ден

1.7. Артемия жұмыртқасы (цист) (Аrtemia salina)

0511 99 852 9-ден

2. Жекелеген жабайы өсетін өсімдіктер

2.1. Самырсын жаңғағы, қабықпен және қабықсыз

0802 90 500 0-ден

из 0811 90 390 0-ден

из 0811 90 950 0-ден

2.2. Теңіз балдыры және басқа да балдырлар

1212 21 000 0-ден

1212 29 000 0-ден

3. Жабайы өсетін дәрілік шикізат

3.1. Парфюмерияда, фармацияда немесе инсектицидтік, фунгицидтік немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын өсімдіктер және олардың бөліктері (дәндері мен жемістерін қоса алғанда), жаңа алынған немесе кептірілген, тұтас немесе ұсақталған, бөлшектелген немесе ұнтақталған

1211-ден

3.2. Парфюмерияда, фармацияда немесе инсектицидтік, фунгицидтік немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын өсімдіктердің шырыны және сығындысы

1302-ден

Бөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың (физикалық және химиялық сипаттамаларымен) атауын да басшылыққа алу қажет.

2.7.  1973 жылғы 3 наурыздағы Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның қолданылу аясындағы жабайы фауна мен флора түрлері (СИТЕС)

  1-кесте

Латынша атауы

F A U N A

СИТЕС-ке

қосымша нөмірі

Қазақша атауы

Ж А Н У А Р Л А Р

MAMMALIA


СҮТҚОРЕКТІЛЕР

MONOTREMATA


Жұмыртқалайтындар

Tachyglossidae


Түрпітектестер

Zaglossus spp.

II

Проехидналар (туыстастың барлық түрлері)

DASYUROMORPHIA


ЖЫРТҚЫШ ҚАЛТАЛЫЛАР

Dasyuridae


Жыртқыш қалталылар

Sminthopsis longicaudata

I

Қалталы ұзынқұйрық тышқан

Sminthopsis psammophila

I

Қалталы құмтышқан

Thylacinidae


Тасмания қасқыры

Thylacinus cynocephalus p.e.

I

Қалталы қасқыр

PERAMELEMORPHA


БАНДИКУТТЕКТЕСТЕР

Peramelidae


Бандикуттектестер

Chaeropus ecaudatus p.e.

I

Шошқааяқты бандикут

Macrotis lagotis

I

Кәдімгі билиби

Macrotis leucura

I

Кішкетай қоянтәрізді бандикут

Perameles bougainville

I

Батыс бандикуты

DIPROTODONTIA


ҚОС КҮРЕКТІСТІЛЕР

Macropodidae


Кенгурутектестер

Dendrolagus inustus

II

Ағашта мекендейтін кенгуру инустус

Dendrolagus ursinus

II

Ағашта мекендейтін аютәрізді кенгуру

Lagorchestes hirsutus

I

Будақұйрық кенгуру

Lagostrophus fasciatus

I

Жолақты кенгуру

Onychogalea fraenata

I

Қысқатырнақ кенгуру

Onychogalea lunata

I

Айтырнақ кенгуру

Phalangeridae


Өрмелегіштектестер немесе поссумтектестер

Phalanger intercastellanus

II

Өрмелегіш

Phalanger mimicus

II

Өрмелегіш

Phalanger orientalis

II

Түкті өрмелегіш

Spilocuscus maculatus

II

Шұбар өрмелегіш

Spilocuscus kraemeri

II

Өрмелегіш

Spilocuscus papuensis

II

Жаңа гвинея өрмелегіші

Potoroidae


Потору

Bettongia spp.

I

Тұмсығы қысқа кенгуру (туыстастың барлық түрлері)

Caloprymnus campestris p.e.

I

Жалаңаштөс кенгуру

Vombatidae


Вомбаттектестер

Lasiorhinus krefftii

I

Крефт жүнді вомбаты

SCANDENTIA


ТУПАЙЯЛАР

Tupaiidae


Тупайялар

Tupaiidae spp.

II

Тупайялар (тұқымдастың барлық түрлері)

CHIROPTERA


ҚОЛҚАНАТТЫЛАР

Pteropodidae


Жарқанаттылар

Acerodon jubatus

I

Жалды ацеродон

Acerodon lucifer p.e.

I

Күндізгі ацеродон

Acerodon spp.

II

Ацеродоны (туыстастың қалған барлық түрлері)

Pteropus insularis

I

Ұшатын трук жарқанаттүлкі

Pteropus loochoensis

I

Жарқанаттүлкі

Pteropus mariannus

I

Мариандық үлкен жарқанаттүлкі

Pteropus molossinus

I

Понапендік жарқанаттүлкі

Pteropus pelewensis

I

Жарқанаттүлкі

Pteropus pilosus

I

Палаандық жарқанаттүлкі

Pteropus samoensis

I

Самоандық жарқанаттүлкі

Pteropus tonganus

I

Тонгандық жарқанаттүлкі

Pteropus ualanus

I

Жарқанаттүлкі

Pteropus yapensis

I

Жарқанаттүлкі

Pteropus spp.

II

Жарқанаттүлкілер (туыстастың қалған барлық түрлері)

Phyllostomidae


Жапырақтұмсықтылар

Platyrrhinus (Vampyros) lineatus

III

Жолақты жалпақтұмсық (Уругвайдан)

PRIMATES


МАЙМЫЛДАР

Primates spp.

II

Маймылдар: I қосымшаға енгізілгендерден басқа, отрядтың барлық түрлері:

Lemuridae


Лемуртектестер

Lemuridae spp.

I

Лемуртектестер (тұқымдастың барлық түрлері)

Lepilemuridae


Жіңішке денелі лемурлар

Lepilemuridae spp.

I

Жіңішке денелі лемурлар (тұқымдастың барлық түрлері)

Cheirogaleidae


Ергежейлі лемурлар

Cheirogaleidae spp.

I

Ергежейлі лемурлар (тұқымдастың барлық түрлері)

Indriidae


Индритектестер

Indridae spp.

I

Индритектестер (тұқымдастың барлық түрлері)

Daubentoniidae


Қоляқтылар

Daubentonia madagascariensis

I

Қолаяқты, немесе ай-ай

Loridae


Лоритектестер

Nycticebus spp.

I

Жуан лорилер (туыстастың барлық түрлері)

Cebidae


Капуцинтектестер

Callimico goeldii

I

Мармозетка Гельди

Callithrix aurita

I

Кәдімгі аққұлақты ойынпаз

Callithrix flaviceps

I

Кәдімгі сарыбасты ойынпаз

Leontopithecus (Leontideus) spp.

I

Арыстан тәріздес ойынпаздар (туыстастың барлық түрлері)

Saguinus bicolor

I

Ала тамарин

Saguinus geoffroyi

I

Жофруа тамарин

Saguinus leucopus

I

Ақаяқ тамарин

Saguinus martinsi

I

Тамарин

Saguinus oedipus

I

Эдип тамарины

Saguinus oerstedii

I

Жиренжота саймири

Atelidae


Ревундар

Alouatta coibensis

I

Ревун

Alouatta palliata

I

Колумбия ревуны

Alouatta pigra

I

Гватемала ревуны

Ateles geoffroyi frontatus

I

Жоффруа коаты

Ateles geoffroyi panamensis

I

Жоффруа Панама коаты

Brachyteles arachnoides

I

Өрмекшітәріздес маймыл

Brachyteles hypoxanthus

I

Маймыл

Oreonax flavicauda

I

Сарықұйрық түкті Маймыл

Pithecidae


Уакари

Cacajao spp.

I

Какайо, немесе уакари (туыстастың барлық түрлері)

Chiropotes albinasus

I

Ақтұмсық саки

Cercopithecidae


Мартышкатектестер

Cercocebus galeritus

I

Кекілді мангобей

Cercopithecus diana

I

Диана мартышкасы

Cercopithecus roloway

I

Мартышка

Macaca silenus

I

Арыстанқұйрық макака, немесе вандеру

Mandrillus (Papio) leucophaeus

I

Дрил

Mandrillus (Papio) sphinx

I

Мандрил

Nasalis larvatus

I

Носач

Piliocolobus kirki

I

Занзибар жуанденелісі

Piliocolobus rufomitratus

I

Қызыл жуанденелі

Presbytis potenziani

I

Жіңішкеденелі, немесе лангур ментавайлық

Pygathrix spp.

I

Жіңішке денелі маймылдар (туыстастың барлық түрлері)

Rhinopithecus (Pygathrix) spp.

I

Жіңішке денелі маймылдар (туыстастың барлық түрлері)

Semnopithecus (Presbytis) ajax

I

Жіңішкеденелі маймыл

Semnopithecus (Presbytis) dussumieri

I

Жіңішкеденелі маймыл

Semnopithecus (Presbytis) entellus

I

Гульман

Semnopithecus (Presbytis) hector

I

Жіңішкеденелі маймыл

Semnopithecus (Presbytis) hypoleucos

I

Жіңішкеденелі маймыл

Semnopithecus (Presbytis) ptiam

I

Жіңішкеденелі маймыл

Semnopithecus (Presbytis) schistaceus

I

Жіңішкеденелі маймыл

Simias concolor

I

Шошқақұйрық лангур

Trachypithecus (Presbytis) geei

I

Лангур алтын

Trachypithecus (Presbytis) pileatus

I

Лангур айдарлы

Trachypithecus (Presbytis) shortridgei

I

Лангур

Hylobatidae


Гиббонтектестер

Hylobatidae spp.

I

Гиббондар (тұқымдастың барлық түрлері)

Hominidae


Адамтәріздес маймылдар

Hominidae spp.

I

Орангутан, шимпанзе және гориллалар

СINGULATA


САУЫТТЫ АҢДАР

Dasypodidae


Сауытты аңтектестер

Cabassous centralis

III

Орталық америка сауытты аңы (Коста - Рикадан)

Cabassous tatouay (=gymnurus)

III

Уругвай сауытты аңы (Уругвайдан)

Priodontes maximus

I

Алып сауытты аңы

Chaetophractus nationi

II

Чили сауытты аңы

PILOSA


МҮКІТІСТІЛЕР

Bradypodidae


Жалқаутектестер

Bradypus variegatus

II

Күреңтамақ жалқау

Choloepus hoffmanni

III

Гоффман жалқауы(Коста - Рикадан)

Myrmecophagidae


Құмырсқақоректітектестер

Myrmecophaga tridactyla

II

Үшсаусақ құмырсқақоректі

Tamandua mexicana (=tetradactyla)

III

Төртсаусақ құмырсқақоректі (Гватемаладан)

PHOLIDOTA


КЕСІРТКІЛЕР

Manidae


Панголинтектестер

Manis spp.

II

Кесірткілер (туыстастың барлық түрлері)

LAGOMORPHA


ҚОЯНТЕКТЕСТЕР

Leporidae


Қояндар

Caprolagus hispidus

I

Қылтанақты қоян

Romerolagus diazi

I

Құйрықсыз жабайы қоян

RODENTIA


КЕМІРГІШТЕР

Sciuridae


Тиінтектестер

Cynomys mexicanus

I

Мексика шалғын иті

Marmota caudata

III

Ұзынқұйрық суыр

(Үндістаннан)

Marmota himalayana

III

Гималай суыры

(Үндістаннан)

Ratufa spp.

II

Алып тиін (туыстастың барлық түрлері)

Sciurus deppei

III

Депп тиіні

(Коста-Рикадан)

Muridae


Тышқантектестер

Leporillus conditor

I

Шыбықұя егеуқұйрық

Pseudomys praeconis

I

Жалған шаңқылдақдауыс тышқан

Xeromys myoides

I

Жалған су егеуқұйрығы

Zyzomys pedunculatus

I

Орталық Австралия жуанқұйрықты егеуқұйрық

Chinchillidae


Шиншиллатектестер

Chinchilla spp.

I

Шиншиллалар – барлық түрлері (тек қана жабайы жануарлар, үйге үйретілген түрлері СИТЕС-ке енгізілмеген)

Erethizontidae


Жайралар американдық

Sphiggurus (=Coendou) mexicanus

III

Мексика жайрасы (Гондурастан)

Sphiggurus (=Coendou) spinosus

III

Тікенек жайра (Уругвайдан)

Cuniculidae


Пакалар

Cuniculus paca

III

Пака (Гондурастан)

Dasyproctidae


Агутитектестер

Dasyprocta punctata

III

Агути шұбар (Гондурастан)

CETACEA


КИТТЕКТЕСТЕР

Cetacea spp.

II

Киттектестер (I қосымшаға енгізілгендерден басқа, отрядтың барлық түрлері)[х]


Platanistidae


Тұщы су дельфиндері

Platanista spp.

I

Ганг дельфині (туыстастың барлық түрлері)

Iniidae


Өзен дельфиндері

Lipotes vexillifer

I

Көл дельфині

Ziphiidae


Құстұмсықтылар

Berardius spp.

I

Қалытқылар (туыстастың барлық түрлері)

Hyperoodon spp.

I

Шөлмектұмсықтылар (туыстастың барлық түрлері)

Physeteridae


Кашалоттектестер

Physeter catodon

I

Кашалот

Delphinidae


Дельфинтектестер

Orcaella brevirostris

I

Ирравади дельфині

Orcaella heinsohni

I

Австралиялық тұмсықсыз дельфин

Sotalia spp.

I

Ұзынтұмсықты дельфиндер (барлық түрлері)

Sousa spp.

I

Өркешті дельфиндер (барлық түрлері)

Phocoenidae


Теңіз шошқасы

Neophocaena phocaenoides

I

Қауырсынсыз теңіз шошқасы

Phocoena sinus

I

Калифорния теңіз шошқасы

Eschrichtidae


Сұр киттер

Eschrichtius robustus

I

Сұр кит

Balaenopteridae


Жолақтылар

Balaenoptera acutorostrata

I

Кіші жолақты (ІІ қосымшаға енгізілген Батыс Гренландия популяциясын қоспағанда)

Balaenoptera acutorostrata

II

Кіші жолақты (Батыс Гренландия популяциясы)

Balaenoptera bonaerensis

I

Оңтүстік кіші жолақты

Balaenoptera borealis

I

Сейвал

Balaenoptera edeni

I

Брайд жолақтысы

Balaenoptera musculus

I

Көгілдір кит

Balaenoptera omurai

I

Омурай жолағы

Balaenoptera physalus

I

Финвал

Megaptera novaeangliae

I

Өркешті кит

Balaenidae


Жылтырденелі киттер

Eubalaena spp.

I

Гренландия киттері (барлық түрлері)

Balaena mysticetus

I

Гренландия киті

Neobalaenidae


Жылтырденелі киттер

Caperea marginata

I

Жылтырденелі қысқабас кит

CARNIVORA


ЖЫРТҚЫШТАР

Canidae


Иттектестер

Canis aureus

III

Азия шакалы (Үндістаннан)

Canis lupus

I

Қасқыр (Бутаннан, Үндістаннан, Непалдан, Пәкістаннан)

Canis lupus


II

Қасқыр – үйге үйретілген Canis lupus familiaris және динго C.l. dingo түрлерін қоспағанда, түрдің барлық қалған популяциясы

Cerdocyon (Dusicyon) thous

II

Майонг түлкісі, немесе таңқышаянқоректі түлкі

Chrysocyon brachyurus

II

Жалды қасқыр

Cuon alpinus

II

Қызыл қасқыр

Lycalopex (Dusicyon) culpaeus

II

Анд түлкісі

Lycalopex fulvipes

II

Түлкі

Lycalopex (Dusicyon) griseus

II

Оңтүстік Америка түлкісі

Lycalopex (Dusicyon) gymnocercus

II

Парагвай түлкісі

Speothos venaticus

I

Бұта иті

Vulpes bengalensis

III

Бенгаль түлкісі (Үндістаннан)

Vulpes cana

II

Ауған түлкісі

Vulpes vulpes griffithi

III

Кәдімгі түлкі (Үндістаннан)

Vulpes vulpes montana

III

Кәдімгі түлкі (Үндістаннан)

Vulpes vulpes pusilla

III

Кәдімгі түлкі (Үндістаннан)

Vulpes zerda

II

Фенек

Ailuridae


Кіші қарала аюлар

Ailurus fulgens

I

Кіші қарала аю

Ursidae


Аютектестер

Ailuropoda melanoleuсa

I

Қарала аю

Helarctos malayanus

I

Малая аюы

Melursus ursinus

I

Салпыерін аю

Ursus (=Selenarctos) thibetanus

I

Гималай аюы немесе ақтөс аю

Tremarctos ornatus

I

Көзілдірікті аю

Ursus arctos

I

Қоңыр аю (Бутаннан, Қытайдан, Мексикадан және Моңғолиядан популяциялар)

Ursus arctos

II

Қоңыр аю (басқа елдерден)

Ursus arctos isabellinus

I

Тянь-Шань қоңыр аюы

Ursus maritimus

II

Ақ аю

Ursidae spp.

II

Аютектестер – тұқымдастың қалған түрлері

Procyonidae


Жанаттектестер

Bassaricyon gabbii

III

Түктіқұйрық олинго (Коста-Рикадан)

Bassariscus sumichrasti

III

Орталық Америка какомицлиі (Коста-Рикадан)

Nasua narica

III

Коати (Гондурастан)

Nasua nasua solitaria

III

Кәдімгі шағынтұмсықты ( Уругвайдан)

Potos flavus

III

Кинкажу (Гондурастан)

Mephitidae


Сасықиістілер

Conepatus humboldtii

II

Гумбольд сасықиістісі

Mustelidae


Сусартектестер

Aonyx capensis congica

I

Кәмшат конголездік (Камеруннан және Нигериядан)

Enhydra lutris nereis

I

Калифорния теңіз кәмшаты

Enhydra lutris lutris

II

Кәдімгі теңіз кәмшаты

Lontra (Lutra) felina

I

Мысықтәрізді кәмшат

Lontra (Lutra) longicaudis

I

Ұзынқұйрық кәмшат

Lutra lutra

I

Өзен кәмшаты

Lutra nippon

I

Жапон кәмшаты

Lontra (Lutra) provocax

I

Оңтүстік өзен кәмшаты

Pteronura brasiliensis

I

Алып кәмшат

Lutrinae spp.

II

Кәмшаттектестер (кіші тұқымдастың қалған барлық түрлері)

Mellivora capensis

III

Итаю ( Ботсванадан)

Eira barbara

III

Тайра (Гондурастан)

Galictis vittata

III

Гризон (Коста-Рикадан)

Martes flavigula

III

Харза (Үндістаннан)

Martes foina intermedia

III

Ақтөс сусар (Үндістаннан)

Martes gwatkinsii

III

Оңтүстік Үндістан сусары (Үндістаннан)

Mustela altaica

III

Сарғыш күзен (Үндістаннан)

Mustela erminea ferghanae

III

Ақкіс (Үндістаннан)

Mustela kathiah

III

Үндістан сарғыш күзені (Үндістаннан)

Mustela nigripes

I

Қарааяқ сасықкүзен

Mustela sibirica

III

Сарыкүзен (Үндістаннан)

Eupleridae


Мадагаскар виверрлары

Cryptoprocta ferox

II

Фосса

Eupleres goudotii

II

Майдатісті мунго

Fossa fossana

II

Фаналока

Viverridae


Виверртектестер

Arctictis binturong

III

Бинтуронг (Үндістаннан)

Cуnogale bennettii

II

Кәмшаттектес циветта

Civettictis civetta

III

Африка циветасы

(Ботсванадан)

Hemigalus derbyanus

II

Жолақты циветта

Paguma larvata

III

Гималай циветтасы

(Үндістаннан)

Paradoxurus hermaphroditus

III

Кәдімгі мусанг

(Үндістаннан)

Paradoxurus jerdoni

III

Оңтүстік Үндістан мусангы

(Үндістаннан)

Prionodon linsang

II

Прионодон, немесе жолақты линзанг

Prionodon pardicolor

I

Шұбар прионодон

Viverra civettina

III

Ірішұбар цивета

(Үндістаннан)

Viverra zibetha

III

Азия циветасы (Үндістаннан)

Viverricula indica

III

Кіші цивета (Үндістаннан)

Herpestidae


Мангусттектестер

Herpestes javanicus auropunctatus

III

Кіші мангуст (Үндістаннан)

Herpestes edwardsi

III

Үндістан сұр мангусты (Үндістаннан)

Herpestes fuscus

III

Қоңыр мангуст (Үндістаннан)

Herpestes smithii

III

Смит мангусты (Үндістаннан)

Herpestes urva

III

Таңқышаянқоректі мангуст (Үндістаннан)

Herpestes vitticollis

III

Мойныжолақты мангуст (Үндістаннан)

Protelidae


Жер қасқырлары

Proteles cristatus

III

Жер қасқыры (Ботсванадан)

Felidae


Мысықтектестер

Acinonyx jubatus

I

Қабылан

Caracal (Felis) caracal

I

Қарақал (Азиядан)

Catopuma temmincki

I

Темминк мысығы

Felis chaus

II

Қамыс мысығы немесе хаус

Felis euptilura

II

Амур орман мысығы

Felis libyca

II

Дала мысығы немесе шұбар мысық

Felis manul

II

Сабаншы

Felis nigripes

I

Қара аяқ мысық

Felis silvestris

II

Еуропа орман мысығы

Leopardus geoffroi

I

Жоффруа мысығы

Leopardus jacobitus

I

Анд мысығы

Leopardus pardalis

I

Оцелот

Leopardus tigrinus

I

Онцилла

Leopardus wiedii

I

Ұзын құйрықты мысық

Lynx lynx

II

Сілеусін

Lynx pardinus

I

Пиренея сілеусіні

Neofelis nebulosa

I

Сұрғылт ірбіс

Panthera leo persica

I

Арыстан (азиялық кіші түрі)

Panthera onca

I

Теңбілшер

Panthera pardus

I

Ірбіс

Panthera tigris

I

Жолбарыс

Pardofelis marmorata

I

Мәрмәр мысық

Prionailurus planiceps

I

Суматрандық мысық

Prionailurus rubiginosus

I

Сарышұбар мысық (Үндістаннан)

Prionailurus bengalensis bengalensis

I

Бенгаль мысығы

(Үндістаннан, Бангладештен және Таиландтан)

Puma concolor

II

Тауарыстан

Puma concolor coryi

I

Флорида тауарыстаны

Puma concolor costaricensis

I

Орталық Америка тауарыстаны

Puma concolor couguar

I

Солтүстік Америка тауарыстаны

Puma yaguarondi

I

Ягуарунди (Орталық және Солтүстік Америка елдерінен)

Uncia (=Panthera) uncia

I

Қар барысы, немесе ілбіс

Felidae spp.

II

Мысықтектестер – І қосымшаға енгізілмеген тұқымдастың барлық түрлері. Үйге үйретілген түрлері СИТЕС-ке енгізілмеген

PINNIPEDIA


ЕСКЕКАЯҚТЫЛАР

Otariidae


Салпаңқұлақ итбалықтар

Arctocephalus townsendi

I

Гуадалупа теңіз мысығы

Arctocephalus spp.

II

Оңтүстік теңіз мысығы (туыстастың қалған барлық түрлері)

Phocidae


Нағыз итбалықтар

Mirounga leonina

II

Оңтүстік теңіз пілі

Monachus spp.

I

Итбалық - монах (туыстастың барлық түрлері)

Odobenidae


Сойдақтістілер

Odobenus rosmarus

III

Сойдақтісті (Канададан)

PROBOSCIDEA


ЕТТҰМСЫҚТЫЛАР

Elephantidae


Пілдер

Elephas maximus

I

Үндістан пілі

Loxodonta africana

I

Африка пілі (ОАР, Намибия, Зимбабве және Ботсвана популяцияларынан басқалары)

Loxodonta africana

II

Африка пілі (ОАР, Намибия, Зимбабве және Ботсвана популяциялары)


SIRENIA


ҚАҚПАМҰРЫНДАР

Dugongidae


Дюгоньтектестер

Dugong dugon

I

Дюгонь

Trichechidae


Ламантинтектестер

Trichechus inunguis

I

Амазония ламантины

Trichechus manatus

I

Америка ламантины

Trichechus senegalensis

II

Африка ламантины

PERISSODACTYLA


ТАҚТҰЯҚТЫЛАР

Equidae


Жылқытектестер

Equus africanus

I

Африка зебрасы

Equus grevyi

I

Греви зебрасы

Equus hemionus hemionus

I

Моңғол құланы

Equus hemionus

II

Құлан: барлық басқа кіші түрлері

Equus kiang

II

Кианг

Equus hemionus khur

I

Үндістан құланы

Equus onager

II

Онагр: барлық басқа кіші түрлері

Equus przewalskii

I

Керқұлан

Equus zebra hartmannae

II

Хартман тау зебрасы

Equus zebra zebra

I

Кап тау зебрасы

Tapiridae


Салпыерінділер

Tapirus terrestris

II

Жазықтық салпыеріндісі

Tapiridae spp.

I

Салпыерінділер (барлық қалған түрлері)

Rhinocerotidae


Мүйізтұмсықтылар

Ceratotherium simum simum

II

Ақ мүйізтұмсықты (Оңтүстік Африкадан және Свазилендтен)

Rhinocerotidae spp.

I

Мүйізтұмсықты (популяцияның қалған барлық түрлері)

ARTIODACTYLA


ЖҰПТҰЯҚТЫЛАР

Suidae


Шошқатектестер

Babyrousa babyrussa

I

Бабирусса

Babyrousa bolabatuensis

I

Бабирусса

Babyrousa celebensis

I

Бабирусса

Babyrousa togeanensis

I

Бабирусса

Sus salvanius

I

Ергежей шошқа

Tayassuidae


Пекаритектестер

Catagonus wagneri

I

Вагнер Пекариі

Tayassuidae spp.

II

Пекаридің барлық түрлері, СИТЕС-ке енгізілмеген, АҚШ пен Мексика Рecari tajacu популяциясынан басқасы

Hippopotamidae


Арантектестер

Hexaprotodon (Choeropsis) liberiensis

II

Ергежей аран

Hippopotamus amphibius

II

Кәдімгі аран

Camelidae


Түйетектестер

Lama glama guanicoe

II

Гуанако

Vicugna vicugna

I

Викунья (Перу, Боливия популяциялары және Чили мен Аргентина популяциялары бөлігінен басқасы)

Vicugna vicugna

II

Викунья (Перу, Боливия популяциялары және Чили мен Аргентина популяциялары бөлігі)

Cervidae


Бұғытектестер

Axis porcinus annamiticus

I

Ганг шошқатәрізді бұғысы

Axis porcinus calamianensis

I

Каламиан шошқатәрізді бұғысы

Axis porcinus kuhli

I

Кули шошқатәрізді бұғысы

Blastoceros dichotomus

I

Батпақ бұғысы

Cervus duvauceli

I

Барасинг бұғысы

Cervus elaphus barbarus

III

Берберия бұғысы (Тунистен)

Cervus elaphus bactrianus

II

Бухара бұғысы

Cervus elaphus hanglu

I

Парсы бұғысы

Cervus eldii

I

Бұғы-лира

Dama mesopotamica

I

Иран кербұғысы

Hippocamelus spp.

I

Гуэмал (туыстастың барлық түрлері)

Mazama americana cerasina

III

Үлкен мазама (Гватемаладан)

Megamuntiacus vuquanghensis

I

Алып мунтжак

Muntiacus crinifrons

I

Қара мунтжак

Odocoileus virginianus mayensis

III

Аққұйрық бұғы (Гватемаладан)

Ozotoceros bezoarticus

I

Пампас бұғысы

Pudu mephistophiles

II

Солтүстік пуду

Pudu pudu

I

Оңтүстік пуду

Moschidae


Құдыртектестер

Moschus spp.(from Bhutan, India, Nepal, Pakistan Afghanistan, Myanmar)

I

Құдыр (Бутаннан, Үндістаннан, Непал Мьянмадан, Ауғанстаннан және Пәкістаннан)

Moschus spp.

II

Құдыр – барлық қалған популяциялар

Antilocapridae


Ашамүйізділер

Antilocapra americana

I

Ашамүйізді (Мексикадан, СИТЕС-ке енгізілмеген басқа да популяциялар )

Bovidae


Қуысмүйізділер

Addax nasomaculatus

I

Аддакс

Ammotragus lervia

II

Солтүстік Африка жалды арқары

Antilope cervicapra

III

Кербез киік (Непалдан)

Bison bison athabascae

II

Америка орман бизоны

Bos gaurus

I

Гаур (Bos frontalis қолға үйретілген түрі СИТЕС-ке енгізілмеген)

Bos mutus

I

Жабайы қодас (Bos grunniens қолға үйретілген түрі СИТЕС-ке енгізілмеген)

Bos sauveli

I

Купрей

Bubalus arnee

III

Азия енекесі (Непалдан, Bubalus bubalis қолға үйретілген түрі СИТЕС-ке енгізілмеген)

Bubalus depressicornis

I

Ергежей енеке, немесе аноа

Bubalus mindorensis

I

Миндоран енекесі, немесе тамарау

Bubalus quarlesi

I

Тау енекесі аноа

Budorcas taxicolor

II

Такин

Capra falconeri

I

Бұрамамүйіз теке

Cephalopus brookei

II

Брук кекілбасы

Cephalophus dorsalis

II

Қаражота кекілбас

Cephalophus jentinki

I

Қалың тері кекілбас

Cephalophus ogilbyi

II

Оджильби кекілбасы

Cephalophus sylvicultor

II

Сарыжоталы кекілбас

Cephalophus zebra

II

Жолақты кекілбас

Damaliscus pygargus pygargus (=dorcas dorcas)

II

Бонтбок

Gazella cuvieri

I

Кювьеров ғазелі

Nanger dama

I

Сахара ғазелі

Gazella dorcas

III

Қоңыржон киік (Тунистен)

Gazella leptoceros

I

Құм ғазелі

Hippotragus niger variani

I

Қара киік

Kobus leche

II

Су текесі, личи

Naemorhedus goral

I

Гималай горалы

Naemorhedus baileyi

I

Тибет горалы

Nemorhedus griseus

I

Қытай горалы

Naemorhedus caudatus

I

Амур горалы

Capricornis sumatraensis

I

Сероу

Capricornis milneedwardsii

I

Милнэдвардс сероуы

Capricornis rubidus

I

Жирен сероу

Capricornis thar

I

Тар

Oryx dammah

I

Қылышмүйіз киік

Oryx leucoryx

I

Ақ орикс

Ovis ammon

II

Арқар (тибеттік және қаратаулық түрлерін қоспағанда, барлық кіші түрлері)

Ovis ammon hodgsonii

I

Тибет тау қойы

Ovis ammon nigrimontana

I

Қаратау тау қойы

Ovis canadensis

II

Қарлы қой (Мексикадан, басқа популяциялар СИТЕС-ке енгізілмеген)

Ovis orientalis ophion

I

Муфлон кипрлік

Ovis vignei

II

Уриал (барлық кіші түрлері, ладактік түрінен басқасы)

Ovis vignei vignei

I

Уриал ладактік

Pantholops hodgsoni

I

Оронго

Philantomba monticola

II

Көгілдір кекілбас

Pseudoryx nghetinhensis

I

Псевдоорикс, немесе саола

Rupicapra pyrenaica ornata

I

Абруц таукиігі

Saiga tatarica

II

Ақбөкен

Saiga borealis

II

Моңғол ақбөкені

Tetracerus quadricornis

III

Төртмүйізді киік (Непалдан)

A V E S


Қ Ұ С Т А Р

STRUTHIONIFORMES


ТҮЙЕҚҰСТЕКТЕСТЕР

Struthionidae


Түйеқұстар

Struthio camelus

I

Африка түйеқұсы

(Алжирдан, Буркиннан – Фасо, Камеруннан, Малиден, Мавританиядан, Мароккодан, Нигерден, Нигериядан, Сенегалдан, Суданнан, Орталық Африка Республикасы мен Чадтан, барлық қалған популяциялар СИТЕС-ке енгізілмеген)

RHEIFORMES


НАНДУТЕКТЕСТЕР

Rheidae


Нандулар

Pterocnemia (=Rhea) pennata pennata)

I

Дарвин нандуы (Pterocnemia pennata басқа)

Pterocnemia pennata pennata

II

Дарвин нандуы

Rhea americana

II

Нанду кәдімгі

TINAMIFORMES


ЖАСЫРЫНҚҰЙРЫҚТЫТЕКТЕСТЕР

Tinamidae


Жасырынқұйрықтылар

Tinamus solitarius

I

Шөлдала жасырынқұйрығы

SPHENISCIFORMES


ПИНГВИНТЕКТЕСТЕР

Spheniscidae


Пингвиндер

Spheniscus demersus

II

Көзілдірікті пингвин

Spheniscus humboldti

I

Гумбольдт пингвині


PODICIPEDIFORMES


СҰҚСЫРТЕКТЕСТЕР

Podicipedidae


Сұқсырлар

Podilymbus gigas

I

Атитланд сұқсыры

PROCELLARIIFORMES


ТҮТІКТҰМСЫҚТЫЛАР

Diomedeidae


Альбатростар

Phoebastria (=Diomedea) albatrus

I

Ақжота альбатрос

PELECANIFORMES


ЕСКЕКАЯҚТЫЛАР

Pelecanidae


Бірқазандар

Pelecanus crispus

I

Бұйра бірқазан

Sulidae


Ұзынтісшелі тұмсықтылар

Papasula (=Sula) abbotti

I

Абботтың ұзынтісшелі тұмсықтысы

Fregatidae


Фрегаттар

Fregata andrewsi

I

Рождестволық фрегат

CICONIIFORMES


СИРАҚТЫТЕКТЕСТЕР

Balaenicipitidae


Китбастылар

Balaeniceps rex

II

Китбасты

Ciconiidae


Дегелектер

Ciconia boyciana

I

Қиыр Шығыс ақ дегелегі

Ciconia nigra

II

Қара дегелек

Jabiru mycteria

I

Бразилиялық ябиру

Mycteria cinerea

I

Сұр құстұмсық

Threskiornithidae


Тырнақұтандар

Eudocimus ruber

II

Қызыл тырнақұтан

Geronticus calvus

II

Тақыр тырнақұтан

Geronticus eremita

I

Орман тырнақұтаны

Nipponia nippon

I

Жапон қызылаяқ тырнақұтан

Platalea leucorodia

II

Кәдімгі жалбағай

Phoenicopteridae


Қоқиқаздар

Phoenicopteridae spp.

II

Қоқиқаз (тұқымдастың барлық түрлері)

ANSERIFORMES


ҚАЗТЕКТЕСТЕР

Anatidae


Үйректер

Anas aucklandica

I

Окленд шүрегейі

Anas chlorotis

I

Окленд шүрегейі

Anas bernieri

II

Мадагаскар шүрегейі

Anas formosa

II

Қырылдақ шүрегей

Anas laysanensis

I

Лайсан барылдауығы

Anas nesiotis

I

Окленд шүрегейі

Branta canadensis leucopareia

I

Канада алеут қарашақазы

Branta ruficollis

II

Қызылжемсаулы қарашақаз

Branta sandvicensis

I

Гавая қарашақазы, немесе нене

Cairina moschata

III

Мускус үйрегі (Гондурастан)

Asarcornis scutulata

I

Ақбас үйрек

Coscoroba coscoroba

II

Коскороба

Cygnus melanocoryphus

II

Қарамойын аққу

Dendrocygna arborea

II

Куба ысқырғыш үйрегі

Dendrocygna autumnalis

III

Күздік үйрек (Гондурастан)

Dendrocygna bicolor

III

Ысқырғыш жирен үйрек (Гондурастан)

Rhodonessa caryophyllacea

I

Қызғылтбасты үйрек

Sarkidiornis melanotos

II

Тарақшалы үйрек

Oxyura leucocephala

II

Ақбас үйрек

FALCONIFORMES


СҰҢҚАРТЕКТЕСТЕР

Falconiformes spp., exept Cathartidae

II

Күндізгі жыртқыш құстар (барлық түрлері, америкалық тазқаралардан және I и III қосымшаға енгізілгендерден басқасы)

Cathartidae


Америка тазқаралары

Gymnogyps californianus

I

Калифорния кондоры

Sarcoramphus papa

III

Патшалық тазқара (Гондурастан)

Vultur gryphus

I

Анд кондоры

Accipitridae


Қаршығалар

Accipiter badius

II

Мықи

Accipiter brevipes

II

Еуропа мықиы

Accipiter gentilis

II

Қаршыға

Accipiter nisus

II

Қырғи

Accipiter soloensis

II

Қысқатырнақ қаршыға

Accipiter virgatus (=gularis)

II

Кіші қырғи

Aegypius monachus

II

Тазқара

Aquila adalberti

I

Испания қарақұсы

Aquila chrysaetos

II

Бүркіт

Aquila clanga

II

Шаңқылдақ қыран

Aquila heliaca

I

Қарақұс

Aquila nipalensis (=rapax)

II

Дала бүркіті

Aquila pomarina

II

Кіші шаңқылдақ қыран

Butastur indicus

II

Қаршыға жамансары

Buteo buteo

II

Кәдімгі жамансары

Buteo hemilasius

II

Түктіаяқ төбе қыраны

Buteo lagopus

II

Айқанат тілеміш, немесе түктіаяқ жамансары

Buteo rufinus

II

Төбе қыраны

Chondrohierax uncinatus wilsonii

I

Ұзынтұмсық кезқұйрық

Сircaeetus gallicus (=ferox)

II

Жыланшы қыран

Circus aeruginosus

II

Ақсары (ителгі)

Сircus cyaneus

II

Егістік ақсарысы (ителгі)

Circus macrourus

II

Дала ақсарысы (ителгі)

Сircus melanoleucus

II

Ала ақсары (ителгі)

Сircus pygargus

II

Шалғындық ақсарысы (ителгі)

Gypaetus barbatus

II

Сақалтай

Gyps fulvus

II

Ақбас құмай

Gyps himalayensis

II

Құмай, немесе гималай құмайы

Haliaeetus albicilla

I

Аққұйрық субүркіт

Haliaeetus leucocephalus

II

Ақбас субүркіт

Haliaeetus leucoryphus

II

Ақиық субүркіт

Haliaeetus pelagicus

II

Ақиық субүркіт

Harpia harpyja

I

алыпқаршыға

Hieraaetus fasciatus

II

Қаршыға қыран

Hieraaetus pennatus

II

Бақалтақ қыран

Milvus migrans (=korshun)

II

Қара кезқұйрық

Milvus milvus

II

Қызыл кезқұйрық

Neophron percnopterus

II

Жұртшы

Pandion haliaetus

II

Балықшы тұйғын

Pithecophaga jefferyi

I

Алыпқаршыға-маймылқоректі

Pernis apivorus

II

Есекарақоректі

Pernis ptilorhynchus

II

Айдарлы есекарақоректі

Spizaetus nipalensis

II

Айдарлы қыран

Accipitridae spp.

II

Қаршығатектестер (барлық қалған түрлері: тазқаралар, жамансарылар, қырандар, қаршығалар және т.б.)

Falconidae


Сұңқарлар

Falco amurensis

II

Амур бөктергісі

Falco araeus

I

Сейшел күйкентайы

Falco biarmicus

II

Жерорта теңізі сұңқары

Falco cherrug

II

Ителгі

Falco columbarius

II

Тұрымтай

Falco rusticolus (=gyrfalco)

I

Ақсұңқар

Falco jugger

I

Үнді ителгісі

Falco naumanni

II

Дала күйкентайы

Falco newtoni

I

Мадагаскар күйкентайы (Сейшелден)

Falco pelegrinoides

I

Бидайық, немесе жиренбас сұңқар

Falco peregrinus

I

Лашын

Falco punctatus

I

Маврикия күйкентайы

Falco subbuteo

II

Жағалтай

Falco tinnunculus

II

Кәдімгі күйкентай

Falco vespertinus

II

Бөктергі

Falconidae spp.

II

Сұңқарлар (барлық қалған түрлері)

GALLIFORMES


ТАУЫҚТЕКТЕСТЕР

Megapodiidae


Қоқыс тауықтары

Macrocephalon maleo

I

Малео

Cracidae


Кракстар, немесе ағаш тауықтары

Crax alberti

III

Көкқұстұмсық кракс (Колумбиядан)

Crax blumenbachii

I

Қызылқұстұмсықты кракс

Crax daubentoni

III

Сарықырқалы кракс (Колумбиядан)

Crax globulosa

III

Сырғалы кракс (Колумбиядан)

Crax rubra

III

Үлкен кракс

(Гватемаладан, Гондурастан, Колумбиядаг және Коста - Рикадан)

Mitu (=Crax) mitu

I

Миту

Oreophasis derbianus

I

Тау краксы

Ortalis vetula

III

Күреңқанат чачалака (Гватемаладан и Гондурастан)

Pauxi (=Crax) pauxi

III

Дулығалы кракс (Колумбиядан)

Penelope albipennis

I

Аққанат пенелопа

Penelope purpurascens

III

Тотбауыр пенелопа (Гондурастан)

Penelopina nigra

III

Қара пенелопа (Гватемаладан)

Pipile (=Aburria) jacutinga

I

Қарамаңдай пенелопа

Pipile (=Aburria) pipile

I

Ақтелпек пенелопа

Phasianidae


Қырғауылдар

Meleagris ocellata

III

Күркетауық шегіркөз (Гватемаладан)

Arborophila charltonii

III

Бұтақты қабыршақтөс шіл (Малайзиядан)

Arborophila campbelli

III

Бұтақты шығыс шілі (Малайзиядан)

Argusianus argus

II

Аргус

Caloperdix oculeus

III

Шегіркөз шіл (Малайзиядан)

Catreus wallichii

I

Гималай қырғауыл

Colinus virginianus ridgwayi

I

Виргин шілі

Crossoptilon crossoptilon

I

Ақ құлақ қырғауыл

Crossoptilon mantchuricum

I

Құлақты күрең қырғауыл

Gallus sonneratii

II

Нутоғайлы сұр тауық

Ithaginis cruentus

II

Алқызыл қырғауыл, немесе сермун

Lophophоrus spp.

I

Моналдар (туыстастың барлық түрлері)

Lophura edwardsi

I

Эдвардс қырғауылы

Lophura erythrophthalma

III

Айырқұйрық қырғауыл (Малайзиядан)

Lophura ignita

III

Отжота қырғауыл (Малайзиядан)

Lophura imperialis

I

Патша қырғауылы

Lophura swinhoii

I

Тайвань қырғауылы

Melanoperdix niger

III

Қара шіл (Малайзиядан)

Pavo muticus

II

Жасыл тауыс

Polyplectron bicalcaratum

II

Тауыс қырғауылы

Polyplectron napoleonis

I

Наполеон тауыс қырғауылы

Polyplectron germaini

II

Тауыс күрең қырғауылы

Polyplectron inopinatum

III

Тауыс қола қырғауылы (Малайзиядан)

Polyplectron malacense

II

Тауыс малай қырғауылы

Polyplectron sсhleiermacheri

II

Шлейермахер тауыс қырғауылы

Rheinardia ocellata (=nigrescens)

I

Шегіркөз аргус

Rhizothera dulitensis

III

Ұзынқұстұмсық шіл (Малайзиядан)

Rhizothera longirostris

III

Ұзынқұстұмсық шіл (Малайзиядан)

Rollulus rouloul

III

Тәжді шіл (Малайзиядан)

Syrmaticus ellioti

I

Эллиот қырғауылы

Syrmaticus humiae

I

Бирман қырғауылы

Syrmaticus mikado

I

Микадо қырғауылы

Tetraogallus caspius

I

Каспий ұлары

Tetraogallus tibetanus

I

Тибет ұлары

Tragopan blythii

I

Күмісбауыр трагопан

Tragopan caboti

I

Күреңбауыр трагопан

Tragopan melanocephalus

I

Қарабас трагопан

Tragopan satyra

III

Трагопан-сатир (Непалдан)

Tympanuchus cupido attwateri

I

Эттуотер шалғындық құры

GRUIFORMES


ТЫРНАТЕКТЕСТЕР

Gruidae


Тырналар

Anthropoides virgo

II

Ақбас тырна

Grus americana

I

Америка тырнасы

Grus canadensis

II

Канада тырнасы (кубалық және миссисипилік кіші түрлерінен басқа)

Grus canadensis nesiotes

I

Канада тырнасы (кубалық кіші түрі

Grus canadensis pulla

I

Канада тырнасы (миссисипилік кіші түрі)

Grus grus

II

Сұр тырна

Grus japonensis

I

Жапон тырнасы

Grus leucogeranus

I

Ақ тырна, немесе стерх

Grus monacha

I

Қара тырна, немесе монах

Grus nigricollis

I

Қарамойын тырна

Grus vipio

I

Даур тырнасы

Gruidae spp.

II

Тырналар (барлық қалған түрлері)

Rallidae


Сутартарлар

Gallirallus sylvestris

I

Лордхаус орман сутартары

Кагу


Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus

I

Кагу

Otididae


Дуадақтар

Ardeotis nigriceps

I

Үнді үлкен дуадағы

Chlamydotis macqueenii

I

Жорғадуадақ, немесе джек

Chlamydotis undulata

I

Жорғадуадақ, немесе джек

Eupodotis bengalensis

I

Бенгаль флориканы

Otis tarda

II

Кәдімгі дуадақ

Otis tetrax

II

Безгелдек

Otididae spp.

II

Дуадақтектестер (қалған барлық түрлерітұқымдастың)


CHARADRIIFORMES


ТАТРЕҢДЕР

Burhinidae


Авдоткалар

Burhinus bistriatus

III

Доминикан авдоткасы (Гватемаладан)

Scolopacidae


Тауқұдыреттер

Numenius borealis

I

Эскимос балшықшысы

Numenius tenuirostris

I

Жұқақұстұмсық балшықшы

Tringa guttifer

I

Аңшылық балшықшы

Laridae


Шағалалар

Larus relictus

I

Қарамойнақ шағала
COLUMBIFORMES


КЕПТЕРТЕКТЕСТЕР

Columbidae


Кептерлер

Caloenas nicobarica

I

Жалды кептер

Ducula mindorensis

I

Миндор етқоректі кептері

Gallicolumba luzonica

II

Лусон тауық кептері

Goura spp.

II

Тәжді кептерлер (туыстастың барлық түрлері)

Nesoenas (=Columba) mayeri

III

Қызғылт кептер (Маврикиядан)

PSITTACIFORMES


ТОТЫҚҰСТЕКТЕСТЕР

Psittacidae


Тотықұс

Amazona arausiaca

I

Қызылжемсаулы амазон

Amazona barbadensis

I

Сарыиық амазон

Amazona brasiliensis

I

Қызылқұйрық амазон

Amazona finschi

I

Көктелпек амазон

Amazona guildingii

I

Патша амазоны

Amazona imperialis

I

Императорлық амазон

Amazona leucocephala

I

Кубалық амазон

Amazona auropalliata (=ochrocephala)

I

Суринамдық амазон

Amazona oratrix (=ochrocephala)

I

Суринамдық амазон

Amazona pretrei

I

Сәнді амазон

Amazona rhodocorytha

I

Сарықұйрық амазон

Amazona tucumana

I

Тукумандық амазон

Amazona versicolor

I

Көкжақ амазон

Amazona vinaсea

I

Қызылтөс амазон

Amazona viridigenalis

I

Жасылжақ амазон

Amazona vittata

I

Пуэрторикандық амазон

Anodorhynchus spp.

I

Ара (туыстастың барлық түрлері)

Ara ambiguus

I

Солдаттық ара

Ara glaucogularis (=caninde)

I

Көктамақты ара

Ara macao

I

Қызыл ара

Ara maracana

I

Қызылжоталы ара

Ara militaris

I

Солдаттық кіші ара

Ara rubrogenys

I

Қызылқұлақты ара

Cacatua goffini

I

Гоффин какадуы

Cacatua haematuropygia

I

Филиппин какадуы

Cacatua moluccensis

I

Молук какадуы

Cacatua sulphurea

I

Кіші сарыайдар какаду

Cyanopsitta spixii

I

Көгілдір ара

Cyanoramphus (auriceps) forbesi

I

Форбес сарыбас тотықұсы

Cyanoramphus novaezelandiae (=cookie)

I

Қызылбасты тотықұс

Cyclopsitta diophthalma coxeni

I

Коксен фикустық тотықұсы

Eos histrio

I

Лори көк-қызыл

Eunymphicus cornutus

I

Мүйізді тотықұс

Guarouba (=Aratinga) guarouba

I

Алтынрең аратинга

Pezoporus occidentalis

I

Австралия түнгі тотықұсы

Neophema chrysogaster

I

Шөпті алтынбауыр тотықұс

Ognorhynchus icterotis

I

Сарықұлақ тотықұс

Pezoporus wallicus

I

Жер тотықұсы

Pionopsitta pileata

I

Қызылмаңдай әшекейлі тотықұс

Probosciger aterrimus

I

Қара какаду

Primolius (=Ara) couloni

I

Таулы ара

Primolius maracana

I

Көкқанат ара

Psephotus chrysopterygius

I

Жалпаққұйрық алтыниық тотықұс

Psephotus dissimilis

I

Жалпаққұйрық арнемленд тотықұсы

Psephotus pulcherrimus

I

Жұмақ жалпаққұйрық тотықұсы

Psittacula echo (=eques)

I

Сақиналы маврикия тотықұсы

Pyrrhura cruentata

I

Көкжемсаулы қызылқұйрық тотықұс

Rhynchopsitta spp.

I

Жуанқұстұмсық ара (туыстастың барлық түрлері)

Strigops habroptilus

I

Жапалық ара, немесе какапо

Vini ultramarina

I

Ультрамарин лори-тақуа

Psittaciformes spp. exept:

-Agapornis roseicollis

-Melopsittacus undulatus

-Nymphicus hollandicus - Psittacula krameri

II


Тотықұстар – төмендегілерден басқа, отрядтың қалған барлық түрлері:

- қызғылтжақ айырылмас

- бұйра тотықұс

- Нимфа, немесе кoрелла

- алқалы, немесе сақиналы тотықұс

CUCULIFORMES


КӨКЕКТЕКТЕСТЕР

Musophagidae


Тураколар

Tauraco spp.

II

Турако (туыстастың барлық түрлері)

STRIGIFORMES


ЖАПАЛАҚТЕКТЕСТЕР

Tytonidae


Сипухалар

Tyto soumagnei

I

Мадагаскар сипухасы

Tyto alba

II

Сипуха (кәдімгі)

Strigidae


Нағыз жапалақтар

Aegolius funereus

II

Жүнбалақ байғыз

Asio flammeus

II

Саз жапалағы

Asio otus

II

Құлақты жапалақ

Heteroglaux (=Athene) blewitti

I

Орман байғызы

Athene noctua

II

Байғызша

Bubo bubo

II

Үкі

Glaucidium passerinum

II

Кішкене байғыз

Ketupa blakistoni

II

Балықшы үкі

Mimizuku (=Otus) gurneyi

I

Қызылқұлақ жапалақ

Ninox novaeseelandiae undulata

I

Шибұт көкекрең жапалақ

Ninox scutulata

II

Шибұт шығыс жапалағы

Ninox squamipila natalis

I

Шибұт молукка жапалағы

Nyctea scandiaca

II

Ақ, немесе полярлық жапалақ

Otus bakkamoena

II

Мойынтақ қоңыр көбелек

Otus brucei

II

Құла кер қоңыр көбелек

Otus scops

II

Ұйқышыл қоңыр көбелек

Otus sunia

II

Уссурия қоңыр көбелегі

Strix aluco

II

Сұр кезқұйрық жапалақ

Strix nebulosa

II

Сақалды кезқұйрық жапалақ

Strix uralensis

II

Кезқұйрық жапалақ

Surnia ulula

II

Қаршығарең жапалақ

STRIGIFORMES spp.

II

Жапалақтектестер (отрядтың қалған барлық түрлері)

APODIFORMES


ҰЗЫНҚАНАТТЫЛАР

Trochilidae


Колибри

Glaucis (=Ramphodon) dohrnii

I

Қолақұйрық рамфодон

Trochilidae spp.

II

Колибри (тұқымдастың қалған барлық түрлері)

TROGONIFORMES


ТРОГОНТЕКТЕСТЕР

Trogonidae


Трогондар

Pharomachrus mocinno

I

Квезал

CORACIIFORMES


КӨКШІЛРЕҢДІЛЕР

Bucerotidae


Мүйізтұмсық құстар

Aceros nipalensis

I

Непал калаосы

Aceros spp.

II

Калао (туыстастың қалған барлық түрлері)

Anorrhinus (=Ptilolaemus) spp.

II

Қысқакекіл калао (туыстастың барлық түрлері)

Anthracoceros spp.

II

Мүйізтұмсық құстар (туыстастың барлық түрлері)

Berenicornis spp.(=Aceros)

II

Калао

Buceros bicornis

I

Қосмүйіз калао

Buceros spp.

II

Гомрай (туыстастың қалған барлық түрлері)

Penelopides spp.

II

Калао-пенелопидес (туыстастың барлық түрлері)

Rhyticeros (=Aceros) subruficollis

I

Қызылрең калао

Rhinoplax (=Buceros) vigil

I

Дулығатұмсық калао

Rhyticeros spp.

II

Kалао

PICIFORMES


ТОҚЫЛДАҚТЕКТЕСТЕР

Capitonidae


Сақалды тоқылдақтектестер

Semnornis ramphastinus

III

Сақалды шоттұмсық (Колумбиядан)

Ramphastidae


Шоттұмсықтар

Baillonius bailloni

III

Шафран шоттұмсық (Аргентинадан)

Pteroglossus aracari

II

Қаратамақ арасари

Pteroglossus castanotis

III

Күреңқұлақ арасари (Аргентинадан)

Pteroglossus viridis

II

Жасыл арасари

Ramphastos dicolorus

III

Қызылтөс шоттұмсық (Аргентинадан)

Ramphastos sulfuratus

II

Түрлі-түсті шоттұмсық

Ramphastos toco

II

Үлкен шоттұмсық

Ramphastos tucanus

II

Ақтөс

Ramphastos vitellinus

II

Шоттұмсық ариель

Selenidera maculirostris

III

Шұбарқұстұмсық селенидера (Аргентинадан)

Picidae


Тоқылдақтар

Campephilus imperialis

I

Патша тоқылдағы

Dryocopus javensis richardsi

I

Корея ақбауыр желнасы


PASSERIFORMES


ТОРҒАЙТЕКТЕСТЕР

Cotingidae


Котингалар

Cephalopterus ornatus

III

Амазония шатырша құсы (Колумбиядан)

Cephalopterus penduliger

III

Ұзынқалақ шатырша құс (Колумбиядан)

Cotinga maculata

I

Мойынтақ нағыз котинга

Rupicola spp.

II

Жартас сутартары (барлық түрлері)

Xipholena atropurpurea

I

Аққанат котинга
Pittidae


Питталар

Pitta nympha

II

Питта-нимфа

Pitta guajana

II

Көкқұйрық питта

Pitta gurneyi

I

Герни питтасы

Pitta kochi

I

Лузон питтасы

Atrichornithidae


Австралия бұта құстары

Atrichornis clamosus

I

Шаңқылдақ бұта құсы

Нirundinidae


Қарлығаштар

Pseudochelidon sirintarae

I

Ақкөз өзен қарлығашы

Pycnonotidae


Бюльбюльдер

Pycnonotus zeylanicus

II

Сарытелпек бюльбюль

Muscicapidae


Шыбыншы торғайлар

Acrocephalus (=Bebrornis) rodericanus

III

Маскарен беброрнисі (Маврикидан)

Cyornis ruckii

II

Суматран көк шыбыншы торғайы

Dasyornis broadbenti litoralis

I

Жиренбас тікенқұстұмсық рыжеголовая

Dasyornis longirostris

I

Ұзынқұстұмсық тікенқұстұмсық

Garrulax canorus

II

Көзілдірікті бұта торғайы

Garrulax taewanus

II

Тайвань бұта торғайы

Leiothrix argentauris

II

Аққұлақ қытай бұлбұлы

Leiothrix lutea

II

Кәдімгі қытай бұлбұлы

Liocichla omeiensis

II

Омей лиоцихласы

Picathartes spp.

I

Тақыр қарға (барлық түрлері)

Terpsiphone bourbonnensis

III

Маскарен жұмақ шыбыншы торғайы (Маврикидан)

Icteridae


Трупиалдар

Xanthopsar (=Agelaius) flavus

I

Шафран кассик

Zosteropidae


Ақкөз торғайлар

Zosterops albogularis

I

Норфолк ақкөз торғайы

Meliphagidae


Балсорғыштар

Lichenostomus (=Meliphaga) melanops cassidix

I

Қаражақ балсорғыш

Emberizidae


Сарыторғайлар

Gubernatrix cristata

II

Кардинал жасыл сарыторғай

Papoaria capitata

II

Сарықұстұсық кардинал сарыторғай

Papoaria coronata

II

Қызылайдар кардинал сарыторғай

Tangara fastuosa

II

Жетітүсті танагра

Fringillidae


Құнақтар

Carduelis cucullata

I

Жалынды сары шымшық

Carduelis yarrellii

II

Сарыжақ сары шымшық

Estrildidae


Астрильдтер

Amandava formosa

II

Зәйтүнрең астрильд

Lonchura (=Padda) oryzivora

II

Сұр күріш торғайы

Poephila cincta cincta

II

Қысқұйрық шөп амадинасы

Sturnidae


Қараторғайлар

Gracula religiosa

II

Қасиетті майна

Leucopsar rothschildi

I

Балий қараторғайы

Paradisaeidae


Жұмақ құстары

Paradisaeidae spp.

II

Жұмақ құстары (тұқымдастың барлық түрлері)

R E P T I L I A


Б А У Ы Р Ы М Е Н Ж О Р Ғ А Л А У Ш Ы Л А Р

TESTUDINATA


ТАСБАҚАЛАР

Chelydridae


Тістейтін тасбақалар

Macroclemys temminckii

III

Гриф тасбақасы (АҚШ)

Dermatemydidae


Мексика тасбақалары

Dermatemys mawii

II

Мексика тасбақасы

Platysternidae


Үлкенбас тасбақалар

Platysternon megacephalum

II

Үлкенбас тасбақа

Emydidae


Тұщысу тасбақалары

Glyptemys (=Clemmys) insculpta

II

Су орман тасбақасы

Glyptemys (=Clemmys) muhlenbergi

I

Мюленберг су тасбақасы

Terrapene coahuila

I

Мексика қорапша тасбақасы

Terrapene spp.

II

Қорапша тасбақалар (туыстастың қалған барлық түрлері)

Graptemys spp.

III

Өркешті тасбақалар (АҚШ) (туыстастың барлық түрлері)

Geoemydidae


Тұщысу тасбақалары

Mauremys annamensis

II

Вьетнам тасбақасы

Batagur baska

I

Батагур

Batagur affinis

I

Батагур

Callagur borneoensis

II

Каллагур

Mauremys (=Chinemys) megalocephala

III

Қытай жуанбас тасбақасы (Қытай)

Mauremys (=Chinemys) nigricans

III

Қытай тасбақасы (Қытай)

Mauremys reevesii

III

Қытай үштөсқыр тасбақасы (Қытай)

Cuora spp.

II

Топсалы тасбақалар (туыстастың барлық түрлері)

Geoсlemys hamiltonii

I

Гамильтон тасбақасы

Geoemyda spengleri

III

Тау тасбақасы (Қытай)

Heosemys depressa

II

Тікенекті тасбақа

Heosemys grandis

II

Үндіқытай тасбақасы

Siebenrockiella (=Heosemys) leytensis

II

Филиппин тасбақасы

Heosemys spinosa

II

Тікенекті тасбақа

Heosemys annandalii

II

Храм тасбақасы

Pangshura (=Kachuga) tecta

I

Жабын үнді тасбақасы

Kachuga spp.

II

Жабын тасбақалар (барлық қалған түрлері)

Leucocephalon yuwonoi

II

Сулавесс орман тасбақасы

Malayemys macrocephala

II

Малай тасбақасы

Malayemys subtrijuga

II

Малай тасбақасы

Mauremys iversoni

III

Су тасбақасы (Қытай)

Mauremys mutica

II

Су тасбақасы

Mauremys pritchardi

III

Су тасбақасы (Қытай)

Melanochelys tricarinata

I

Үштөсқыр тасбақа

Morenia ocellata

I

Шегіркөз тасбақа

Notochelys platinota

II

Жалпақжота тасбақа

Ocadia glyphistoma

III

Қытай жолақмойын тасбақасы (Қытай)

Ocadia philippeni

III

Қытай жолақмойын тасбақасы (Қытай)

Mauremys sinensis

III

Қытай жолақмойын тасбақасы (Қытай)

Orlitia borneensis

II

Калимантан тасбақасы

Pangshuga spp.

II

Туыстастың барлық түрлері

Sacalia bealei

III

Сакалия (Қытай)

Sacalia pseudocellata

III

Сакалия (Қытай)

Sacalia quadriocellata

III

Сакалия (Қытай)

Siebenrockiella crassicollis

II

Қара тұщысу тасбақасы

Siebenrockiella leytensis

II

Тұщысу тасбақасы

Testudinidae


Құрлық тасбақалары

Chelonoidis (=Geochelone) nigra (=elephantopus)

I

Пілтасбақа

Astrohelys (=Geochelone) radiata

I

Сәулелі тасбақа

Astrohelys (=Geochelone) yniphora

I

Мадагаскар құстұмсықтөс тасбақасы

Gopherus flavomarginatus

I

Мексика гофер тасбақасы

Psammobates geometricus

I

Геометриялық тасбақа

Pyxis arachnoids

I

Өрмекші тасбақа

Pyxis planicauda

I

Жалпақ тасбақа

Testudo graeca

II

Грек тасбақасы (жерортатеңіз)

Testudo horsfieldi

II

Орталық Азия тасбақасы

Testudo kleinmanni

I

Египет тасбақасы

Testudinidae spp.

II

Құрлық тасбақалары: тұқымдастың қалған барлық түрлері

Cheloniidae


Теңіз тасбақалары

Cheloniidae spp.

I

Теңіз тасбақалары: тұқымдастың барлық түрлері (логгерхедтер, жасыл тасбақалар, бисса, ридлея)

Dermochelyidae


Терілі тасбақалар

Dermochelys coriacea

I

Терілі тасбақа

Trionychidae


Үштырнақты тасбақалар

Amyda cartilaginea

II

Қарасәулелі трионикс

Apalone spinifera atra

I

Қара трионикс

Aspideretes (=Trionyx) gangeticus

I

Алып трионикс

Aspideretes (=Trionyx) hurum

I

Шегіркөз трионикс

Aspideretes (=Trionyx) nigricans

I

Қара жасыл трионикс

Chitra spp.

II

Жіңішкебас тасбақалар (барлық түрлері)

Lissemys punctata

II

Қалақты үнді тасбақасы

Lissemys scutata

II

Қалақты үнді тасбақасы

Palea steindachneri

III

Тасбақа (Қытай)

Pelochelys spp.

II

Үлкен жұмсақденелі тасбақалар (барлық түрлері)

Pelodiscus axenaria

III

Тасбақа (Қытай)

Pelodiscus maackii

III

Тасбақа (Қытай)

Pelodiscus parviformis

III

Тасбақа (Қытай)

Rafetus swinhoei

III

Тасбақа (Қытай)

Сarettochelyidae


Қостырнақты тасбақалар

Carettochelys insculpta

II

Қостырнақты тасбақа

Podocnemididae


Сарбас тасбақалар

Erymnochelys madagascariensis

II

Мадагаскар қалқанаяқ тасбақа

Peltocephalus dumerilianus

II

Гвиан қалқанаяқ тасбақа

Podocnemis spp.

II

Қалқанаяқ тасбақалар (туыстастың барлық түрлері)

Chelidae


Жыланмойын тасбақалар

Chelodina mccordi

II

Австралия жыланмойын тасбақасы

Pseudemydura umbrina

I

Құрбақа батпақ тасбақасы

CROCODYLIA


ҚОЛТЫРАУЫНДАР

Crocodilia spp.

II

Қолтырауындар (I қосымшаға енгізілгендерден басқа, отрядтың барлық түрлері)

Alligatoridae


Аллигаторлар

Alligator sinensis

I

Қытай аллигаторы

Caiman crocodilus apaporiensis

I

Апапорисс қолтырауын кайманы

Caiman latirostris

I

Үлкентұмсық кайман (Аргентина популяциясынан басқа)

Caiman latirostris

II

Үлкентұмсық кайман (Аргентина популяциясы)

Melanosuchus niger

I

Қара кайман (Эквадор мен Бразилия популяцияларынан басқа)

Melanosuchus niger

II

Қара кайман (Эквадор мен Бразилия популяциялары нөлдік экспорттық квотамен)

Crocodylidae


Нағыз қолтырауындар

Crocodylus acutus

I

Сүйіртұмсық қолтырауын (Куба популяциясынан басқа)

Crocodylus acutus

II

Сүйіртұмсық қолтырауын (Куба популяциясы)

Crocodylus cataphractus

I

Африка тартұмсық қолтырауыны

Crocodylus intermedius

I

Оринок қолтырауыны

Crocodylus moreletii

I

Орталық Америка қолтырауыны, Белиз бен Мексика популяцияларынан басқа

Crocodylus moreletii

II

Орталық Америка қолтырауыны (Белиз бен Мексика популяциялары нөлдік экспорттық квотамен)

Crocodylus niloticus

I

Нил қолтырауыны (Ботсвана, Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Малави, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эфиопия, ОАР, Мадагаскар және Уганда популяцияларынан басқа)

Crocodylus mindorensis

I

Филиппин миндоран қолтырауыны

Crocodylus palustitris

I

Саз қолтырауыны, немесе магер

Crocodylus porosus

I

Қырқалы қолтырауын (Индонезия, Папуа – Жаңа Гвинея мен Австралиядан басқа)

Crocodylus porosus

II

Қырқалы қолтырауын (Индонезия, Папуа – Жаңа Гвинея мен Австралия)

Crocodylus rhombifer

I

Куба қолтырауыны

Crocodylus siamensis

I

Сиам қолтырауыны

Osteolaemus tetraspis

I

Доғалтұмсық қолтырауын

Tomistoma schlegelii

I

Ұзын тұмсық қолтырауын

Gavialidae


Ұзын тұмсықтылар

Gavialis gangeticus

I

Ұзын тұмсық қолтырауындар

RHYNCHOCEPHALIA


ҚҰСТҰМСЫҚБАСТАР

Sphenodontidae


Сынатістілер

Sphenodon spp.

I

Гаттерия, немесе туатара (туыстастың барлық түрлері)

SAURIA (=LACERTILIA)


К Е С І Р Т К Е Л Е Р

Gekkonidae


Жармасқытектестер

Cyrtodactylus serpensinsula

II

Жалаңашсаусақты жармасқы

Hoplodactylus spp.

III

Жаңа Зеландия тірі туатын жармасқылары (Жаңа Зеландиядан)

Naultinus spp.

III

Жаңа Зеландия тірі туатын жармасқылары (Жаңа Зеландиядан)

Phelsuma spp.

II

Күндізгі жармасқылар (туыстастың барлық түрлері)

Uroplatus spp.

II

Мадагаскар жалпаққұйрық жармасқы

Agamidae


Ешкіемерлер

Uromastyx spp.

II

Тікенқұйрық (туыстастың барлық түрлері)


Chamaeleonidae


Құбылғылар

Brookesia perarmata

I

Сауытты брукезия

Brookesia spp.

II

Брукезиялар (туыстастың қалған барлық түрлері)

Bradypodion spp.

II

Шұбар тау құбылғылары (туыстастың барлық түрлері)

Calumma spp.

II

Нағыз құбылғылар (туыстастың барлық түрлері)

Chamaeleo spp.

II

Нағыз құбылғылар (туыстастың барлық түрлері)

Kinyongia spp.

II

Құбылғылар (туыстастың барлық түрлері)

Nadzikambia spp.

II

Құбылғылар (туыстастың барлық түрлері)

Furcifer spp.

II

Нағыз құбылғылар (туыстастың барлық түрлері)

Iguanidae


Игуаналар

Amblyrhynchus cristatus

II

Галапогос теңіз игуанасы

Brachylophus spp.

I

Фиджи жолақты игуаналары (туыстастың барлық түрлері)

Conolophus spp.

II

Конолофтар (туыстастың барлық түрлері)

Ctenosaura bakeri

II

Тікенқұйрық игуана

Ctenosaura oedirhina

II

Тікенқұйрық игуана

Ctenosaura melanosterna

II

Тікенқұйрық игуана

Ctenosaura palearis

II

Тікенқұйрық игуана

Cyclura spp.

I

Сақинақұйрық игуаналар (туыстастың барлық түрлері)

Iguana spp.

II

Игуаналар (туыстастың барлық түрлері)

Phrynosoma coronatum

II

Мүйізді кесіртке

Phrynosoma blainvillii

II

Мүйізді кесіртке

Phrynosoma cerroense

II

Мүйізді кесіртке

Phrynosoma wigginsi

II

Мүйізді кесіртке

Sauromalus varius

I

Сан-эстебан чаквелласы

Lacertidae


Нағыз кесірткелер

Gallotia simonyi

I

Симони канар кесірткесі

Podarcis lilfordi

II

Лилфорд немесе балеар кесірткесі

Podarcis pityusensis

II

Петиусен кесіртке

Cordylidae


Белбеуқұйрықтылар

Cordylus (=Pseudocordylus ) spp.

II

Белбеуқұйрықтылар (туыстастың барлық түрлері)

Teiidae


Тейидтер

Crocodilurus amazonicus (=lacertinus)

II

Қолтырауынқұйрықты кесіртке

Dracaena spp.

II

Кайман кесірткелері (туыстастың барлық түрлері)

Tupinambis spp.

II

Тегу, немесе тупинамбустар (туыстастың барлық түрлері)

Scincidae


Сцинктер

Corucia zebrata

II

Берікқұйрықты алып сцинк

Xenosauridae


Ксенозаврлар

Shinisaurus crocodilurus

II

Қолтырауын ксенозавры

Helodermatidae


Улытістілер

Heloderma horridum charlesbogerti

I

Сарышаян, тола-хини

Heloderma spp.

II

Улытістілер (туыстастың барлық түрлері)

Varanidae


Келестер

Varanus bengalensis

I

Бенгал келесі

Varanus flavescens

I

Сары келес

Varanus griseus

I

Сұр келес

Varanus komodoensis

I

Комод, немесе алып келес

Varanus nebulosus

I

Келес

Varanus spp.

II

Келестердің қалған барлық түрлері

SERPENTES


ЖЫЛАНДАР

Boidae


Айдаһарлар, немесе жалғанаяқ жыландар

Acrantophis spp.

I

Мадагаскар айдаһарлары (туыстастың барлық түрлері)

Boa constrictor occidentalis

I

Аргентина айдаһары

Epicrates inornatus

I

Пуэрто рико жылтырерін айдаһары

Epicrates monensis

I

Мона аралының жылтырерін айдаһары

Epicrates subflavus

I

Қара-сары жылтырерін айдаһары

Eryx elegans

II

Сымбат айдаһарша

Eryx jaculus

II

Батыс айдаһаршасы

Eryx miliaris

II

Құм айдаһаршасы

Eryx tataricus

II

Шығыс айдаһаршасы

Erix spp.

II

Айдаһаршалар (туыстастың қалған барлық түрлері)

Sanzinia madagascariensis

I

Мадагаскар ағаш айдаһары

Boidae spp.

II

Тұқымдастың қалған барлық түрлері


Bolyeriidae


Айдаһарлар

Bolyeria multocarinata

I

Көптөсқыр болиерия

Casarea dussumieri

I

Маскарен ағаш айдаһары

Bolyeriidae spp.

II

Тұқымдастың қалған барлық түрлері

Tropidophiidae


Орман айдаһарлары

Tropidophiidae spp.

II

Тұқымдастың барлық түрлері

Loxocemidae


Жаңа құрлық торлы айдаһарлары

Loxocemidae spp.

II

Екітүсті жыландар (барлық түрлері)

Pythonidae


Торлы айдаһарлар

Python molurus molurus

I

Жолбарыс ақшыл торлы айдаһары

Pythonidae spp.

II

Тұқымдастың қалған барлық түрлері

Colubridae


Сарбасжыландар

Atretium schistosum

III

Төсқыржоталы қатпарлы тас сарбасжыланы (Үндістаннан)

Cerberus rhynchops

III

Итбас сарбасжыланы (Үндістаннан)

Clelia (=Pseudoboa) clelia

II

Муссурана

Cyclagras (=Hydrodynastes) gigas

II

Бразилия алып сарбасжыланы

Elachistodon westermanni

II

Үнді жұмыртқақоректі жыланы

Ptyas mucosus

II

Үлкенкөз абжылан

Xenochrophis piscator

III

Шнайдер балықшы-сарбасжыланы (Үндістаннан)

Elapidae


Сарыбас қаражыландар

Hoplocephalus bungaroides

II

Гоплоцефал бунгаровидный

Micrurus diastema

III

"Диастема" маржан сарыбас қаражыланы (Гондурастан)

Micrurus nigrocinctus

III

Маржан қарабелдік сарыбас қаражылан (Гондурастан)

Naja atra

II

Кеңалқым жылан

Naja kaouthia

II

Кеңалқым жылан

Naja mandalayensis

II

Кеңалқым жылан

Naja naja

II

Үнді кеңалқым жыланы

Naja oxiana

II

Орталық Азия кеңалқым жыланы

Naja philippinensis

II

Филлипин кеңалқым жыланы

Naja sagittifera

II

Кеңалқым жылан

Naja samarensis

II

Кеңалқым жылан

Naja siamensis

II

Кеңалқым жылан

Naja sputatrix

II

Үнді түкіргіш кеңалқым жыланы

Naja sumatrana

II

Кеңалқым жылан

Ophiophagus hannah

II

Патшалық кеңалқым жыланы

Viperidae


Сұржыландар

Crotalus durissus

III

Үрейлі сылдырмақты жылан, немесе каскавелла (Гондурастан)

Daboia (=Vipera) russellii

III

Тізбекті сұржылан (Үндістаннан)

Vipera ursinii

I

Дала сұржыланы (еуропалық популяция, Ресей мен ТМД елдерінен басқа)

Vipera wagneri

II

Вагнер сұржыланы

A M P H I B I A


А М Ф И Б И Я Л А Р

CAUDATA


ҚҰЙРЫҚТЫ ҚОСМЕКЕНДІЛЕР

Ambystomidae


Амбистомалар

Ambystoma dumerilii

II

Дюмериль амбистомасы

Ambystoma mexicanum

II

Мексика амбистомасы, немесе аксолотль

Cryptobranchidae


Жасырынжелбезектілер

Andrias (=Megalobatrachus) spp.

I

Алып саламандралар (туыстастың барлық түрлері)

Salamandridae


Саламандралар мен тритондар

Neurergus kaiseri

I

Иран тритоны

ANURA


ҚҰЙРЫҚСЫЗ ҚОСМЕКЕНДІЛЕР

Bufonidae


Құрбақалар (нағыз)

Atelopus (varius) zeteki

I

Шұбар Панама ателопы (=Арлекин)

Bufo periglenes

I

Қызғылт құрбақа

Bufo superciliaris

I

Алдамшы немесе камерун құрбақасы

Altiphrynoides spp.

I

Африка тірі туатын құрбақалары

Nectophrynoides spp.

I

Африка тірі туатын құрбақалары

Nimbaphrynoides spp.

I

Африка тірі туатын құрбақалары

Spinophrynoides spp.

I

Африка тірі туатын құрбақалары

Myobatrachidae


Миобатрахустар (=Австралия құрбақалары)

Rheobatrachus spp.

II

Қамқор бақа (туыстастың барлық түрлері)

Dendrobatidae


Ағашөрмелегіштер (америкалық)

Allobates femoralis

II

Ағашөрмелегіш

Allobates zaparo

II

Ағашөрмелегіш

Cryptophyllobates azureiventris

II

Ағашөрмелегіш

Dendrobates spp.

II

Ағашөрмелегіштер (туыстастың барлық түрлері)

Epipedobates (=Phobobates) spp.

II

Ағашөрмелегіштер (туыстастың барлық түрлері)

Phyllobates spp.

II

Ағашөрмелегіштер (туыстастың барлық түрлері)

Hylidae


Ағаш бақалары

Agalychnis spp.

II

Бақбақыл (туыстастың барлық түрлері)

Mantellidae


Мантеллалар

Mantella spp.

II

Мантеллалар (туыстастың барлық түрлері)

Microhylidae


Тарауыздар (=Микроквакши)

Dyscophus antongilii

I

Томат тарауызы

Scaphiophryne gottlebei

II

Тарауыз

Ranidae


Нағыз бақалар

Euphlyctis (=Rana) hexadactylus

II

Алтысаусақты бақа

Hoplobatrachus(=Rana) tigerinus

II

Жолбарысрең бақа (үнділік)E L A S M O B R A N C H I I


А К У Л А Т Е К Т Е С Т Е Р

ORECTOLOBIFORMESRhincodontidae


Кит акуласы

Rhincodon typus

II

Кит акуласы

LAMNIFORMES


ЛАМНТЕКТЕСТЕР

Lamnidae


Майшабақ акуласы

Carcharodon carcharius

II

Ақ акула

Сetorhinidae


Алып акулы

Cetorhinus maximus

II

Алып акула

RAJIFORMES


СКАТТЕКТЕСТЕР

Pristidae


Аратұмсық скат

Pristis microdon

II

Ара-балық

Pristidae spp.

I

Тұқымдастың қалған барлық түрлері

SARCOPTERYGII


ҚОСТЫНЫСТЫЛАР

COELACANTHIFORMES


ЦЕЛАКАНТТЕКТЕСТЕР

Latimeriidae


Латимериялар

Latimeria spp.

I

Латимериялар, немесе целаканттар (туыстастың барлық түрлері)

CERATODONTIFORMES


МҮЙІЗТІСТІЛЕР

Сeratodontidae


Мүйізтістілер

Neoceratodus forsteri

II

Мүйізтісті, немесе баррамунда

ACTINOPTERYGII


СӘУЛЕЖҮЗБЕҚАНАТТЫЛАР (БАЛЫҚТАР)

ACIPENSERIFORMES


БЕКІРЕТЕКТЕСТЕР

Acipenseridae


Бекірелер

Acipenser brevirostrum

I

Кіші бекіре

Acipenser sturio

I

Атлантида бекіресі

ACIPENSERIFORMES SPP.

II

БЕКІРЕТЕКТЕСТЕР – отрядтың қалған барлық түрлері

ANGUILLIFORMES


ЖЫЛАНБАЛЫҚТЕКТЕСТЕР

Anguillidae


Жыланбалықтар

Anguilla anguilla

II

Жыланбалық

OSTEOGLOSSIFORMES


АРАВАНТЕКТЕСТЕР

Osteoglossidae


Аравандар

Arapaima gigas

II

Алып арапайма

Scleropages formosus

I

Малазия склеропагесі

SYNGNATHIFORMES


ТЕБЕНТЕКТЕСТЕР

Syngnathidae


Тебенбалықтар

Hippocampus spp.

II

Кішкентай теңіз балығы (туыстастың барлық түрлері)

CYPRINIFORMES


ТҰҚЫБАЛЫҚТЕКТЕСТЕР

Cyрrinidae


Тұқыбалықтар

Caecobarbus geertsi

II

Африка соқыр барбусы

Probarbus jullieni

I

Пробарбус

Catostomidae


Чукучандар

Chasmistes cujus

I

Чукучан-хасмистес

SILURIFOMES


ЖАЙЫНТЕКТЕСТЕР

Pangasiidae


Шильбалар

Pangasianodon gigas

I

Шильба жайыны, немесе алып пангазианодон

PERCIFORMES


АЛАБҰҒАТЕКТЕСТЕР

Sciaenidae


Құныстылар

Totoaba macdonaldi

I

Тотоаба, немесе Макдональд құнысы

Labridae


Салпыерінділер

Cheilinus undulatus

II

Хейлинус, немесе өркешті салпыерін

ECHINODERMATA


ТІКЕНТЕРІЛІЛЕР

HOLOTHUROIDEA


ГОЛОТУРИЯЛАР

Stichopodidae


Теңіз қиярлары

Isostichopus fuscus

III

Теңіз қияры (Эквадор)

A R A C H N I D A


ӨРМЕКШІТЕКТЕСТЕР

SCORPIONES


САРЫШАЯНДАР

Scorpionidae


Сарышаяндар

Pandinus dictator

II

Император сарышаяны

Pandinus gambiensis

II

Император сарышаяны

Pandinus imperator

II

Император сарышаяны

ARANEAE


ӨРМЕКШІЛЕР

Theraphosidae


Терафозидтер

Aphonopelma albiceps

II

Құсқоректі өрмекші

Aphonopelma pallidum

II

Құсқоректі өрмекші

Brachypelma spp.

II

Құсқоректі өрмекшілер (туыстастың барлық түрлері)

I N S E C T A


Ж Ә Н Д І К Т Е Р

COLEOPTERA


ҚАТТЫКАНАТТЫЛАР

Lucanidae


Ебелектер, немесе Бұғықоңыздар

Colophon spp.

III

Колофон қоңыздар (ОАР-дан)

Scarabaeidae


Скарабей қоңыздар

Dynastes satanas

II

Скарабей қоңыз

LEPIDOPTERA


ҚАБЫРШАҚҚАНАТТЫЛАР (КӨБЕЛЕКТЕР)

Papilionidae


Желкенді көбелектер

Atrophaneura jophon

II

Атрофанеура

Atrophaneura pandiyana

II

Атрофанеура

Bhutanitis spp.

II

Қарлығашқұйрықты бутанитистар (барлық түрлері)

Ornithoptera alexandrae

I

Александра орнитоптері

Ornithoptera spp.

II

Орнитоптерлер (туыстастың қалған барлық түрлері)

Papilio chikae

I

Желкенді көбелек-чике

Papilio homerus

I

Гомержелкенді көбелегі

Papilio hospiton

I

Корсика желкенді көбелегі

Parnassius apollo

II

Аполлон

Teinopalpus spp.

II

Желкенді көбелектер-тейнопальпустар (барлық түрлері)

Trogonoptera spp.

II

Трогоноптерлер (туыстастың барлық түрлері)

Troides spp.

II

Троидтар (туыстастың барлық түрлері)

Nymphalidae


Нимфалидалар

Agrias amydon boliviensis

III

Ақшұбар агриас (Боливиядан)

Morpho godartii lachaumei

III

Морфо Годарта (Боливиядан)

Prepona praeneste buckleyana

III

Препона пренеста (Боливиядан)

H I R U D I N О I D E A


СҮЛІКТЕКТЕСТЕР

ARHYNCHOBDELLIDA


СҮЛІКТЕР

Hirudinidae


Сүліктектестер

Hirudo medicinalis

II

Медициналық сүлік

Hirudo verbana

II

Дәріханалық сүлік

B I V A L V I A


ҚОСЖАҚТАУЛЫ МОЛЛЮСКАЛАР

VENERIDA


ВЕНЕРАТЕКТЕСТЕР

Tridacnidae


Тридакнидтер

Tridacnidae spp.

II

Тридакналар (тұқымдастың барлық түрлері)

MYTILOIDA


МИДИЯТӘРІЗДІЛЕР

Mytilidae


Мидиятектестер

Lithophaga lithophaga

II

Тасқашағыш, немесе теңіз құрмасы

UNIONIDA


УНИОНИТЕКТЕСТЕР

Unionidae


Унионидтер

Conradilla caelata

I

Бедерлі конрадилла

Cyprogenia aberti

II

Аберт ципрогениясы

Dromus dromas

I

Інжу ұлуы-дромадер

Epioblasma (=Dysnomia) curtisi

I

Куртис эпиоблазмасы

Epioblasma (=Dysnomia) florentina

I

Сары эпиоблазма

Epioblasma (=Dysnomia) sampsoni

I

Сампсон эпиоблазмаcы

Epioblasma sulcata perobliqua

I

Жүлгелі шұбар эпиоблазма

Epioblasma torulosa gubernaculum

I

Жүлгелі сопақ эпиоблазма

Epioblasma torulosa rangiana

II

Жүлгелі сары эпиоблазма

Epioblasma torulosa torulosa

I

Жүлгелі сопақ эпиоблазма

Epioblasma turgidula

I

Томпайған эпиоблазма

Epioblasma walkeri

I

Уокер, немесе қоңыр эпиоблазма

Fusconaia cuneolus

I

Сынатәрізді фусконая

Fusconaia edgariana

I

Эдгар фусконаясы

Lampsilis higginsi

I

Хиггинс Лампсилисі

Lampsilis orbiculata orbiculata

I

Лампсилис шартәрізді қызғылт

Lampsilis satur

I

Жуан лампсилис

Lampsilis virescens

I

Жасыл лампсилис

Plethobasus cicatricosus

I

Құрақ-құрақ плетобазус

Plethobasus cooperianus

I

Жабық плетобазус

Pleurobema clava

II

Адырлы плеуробема

Pleurobema plenum

I

Толық плеуробема

Potamilus (=Proptera) capax

I

Көлемді потамилус

Quadrula intermedia

I

Орташа квадрула

Quadrula sparsa

I

Секпіл квадрула

Toxolasma (=Carunculina) cylindrella

I

Цилиндртәрізді токсолазма

Unio nickliniana

I

Никлин Перловицасы

Unio tampicoensis tecomatensis

I

Тампико текоматензис перловица

Villosa (=Micromya) trabalis

I

Виллоза трабалис

G A S T R O P O D A


БАУЫРАЯҚТЫ МОЛЛЮСКАЛАР

STYLOMATOPHORA


СТРЕБЕЛЬКӨЗДІЛЕР

Achatinellidae


Ахатинеллидтер

Achatinella spp.

I

Ұлу-ахатинеллалар (туыстастың барлық түрлері)

Camaenidae


Каменидтер

Papustyla (=Papuina) pulcherrima

II

Асыл папуина

MESOGASTROPODA


МЕЗОГАСТРОПОДТАР

Strombidae


Стромбидтер

Strombus gigas

II

Алып стромбус

A N T H O Z O A


МАРЖАН ПОЛИПТЕР

ANTIPATHARIA


ҚАРА МАРЖАНДАР

Antipatharia spp.

II

Қара маржандар (отрядтың барлық түрлері)

GORGONACEAE


ГОРГОНАРИЙТЕКТЕСТЕР

Сoralliidae


Горгонарийлер

Сorallium elaticus

III

Маржан (Қытайдан)

Coralium japonicum

III

Маржан (Қытайдан)

Corallium konjoi

III

Маржан (Қытайдан)

Corallium secundum

III

Маржан (Қытайдан)

HELIOPORACEA


КӨГІЛДІР МАРЖАНДАР

Helioporidae spp.

II

Көгілдір маржандар (тұқымдастың барлық түрлері, кендерден басқа)

Heliopora coerulea

II

Көгілдір маржан

SCLERACTINIA


МАДРЕПОР МАРЖАНДАР

Scleractinia spp.

II

Мадрепор маржандар (отрядтың барлық түрлері, кендерден басқа)

STOLONIFERA


СТОЛОНИФЕРЛЕР

Tubiporidae


Тубипоридтер (Маржандар-органдар)

Tubiporidae spp.

II

Тубипоридтер (тұқымдастың барлық түрлері, кендерден басқа)


H Y D R O Z O A


Г И Д Р О И Д Т Е К Т Е С Т Е Р

MILLEPORINA (=ATHECATA)


МИЛЛЕПОРИНДАР

Milleporidae


Миллепоридтар

Milleporidae spp.

II

Миллепоридтар (тұқымдастың барлық түрлері, кендерден басқа)

STYLASTERINA


СТИЛАСТЕРИНДЕР

Stylasteridae


Стиластеридтер

Stylasteridae spp.

II

Стиластеридтер (барлық түрлері, кендерден басқа)

Ескерту.

Табиғаттан алынған тірі қара теңіз Tursiops truncatus афалині үшін коммерциялық мақсаттарда экспорт үшін нөлдік квота белгіленеді.

  2-кесте

Латынша атауы

F L O R A

СИТЕС-ке

қосымша нөмірі

Қазақша атауы

Ө С І М Д І К Т Е Р

AGAVACEAE


АГАВАЛАР

Agave parviflora

I

Көпгүлді агава

Agave victoriae-reginae

II

Агава виктория-регия*

Nolina interrata

II

Нолина интеррат (барлық бөліктері және дериваттары)

AMARYLLIDACEAE


АМАРИЛЛИСТЕР

Galanthus spp.

II

Галантус (туыстастың барлық түрлері)*

Sternbergia spp.

II

Штернбергия (туыстастың барлық түрлері)*

ANACARDIACEAE


АНАКАРДТАР

Operculicarya hyphaenoides

II

Анакард

Operculicarya pachypus

II

Анакард

APOCYNACEAE


КУТРТЕР

Hoodia spp.

II

Гудия

Pachypodium ambongense

I

Пахиподиум амбонгензе

Pachypodium baronii

I

Барон пахиподиумы

Pachypodium decaryi

I

Декари пахиподиумы

Pachypodium spp.

II

Пахиподиум (барлық қалған түрлері)*

Rauvolfia serpentina

II

Жылан раувольфиясы*

ARALIACEAE


АРАЛИЯЛАР

Panax quinquefolia

II

Бесжапырақты адамтамыр **

Panax ginseng

II

Нағыз адамтамыр –Ресей популяциясы (тек тамырлары)

ARAUCARIACEAE


АРАУКАРИЯЛАР

Araucaria araucana

I

Чили араукариясы

BERBERIDACEAE


БАРБАРИСТЕР

Podophyllum hexandrum (=P. emodi)

II

Алтыаталық подофил*

BROMELIACEAE


БРОМЕЛИЯЛАР

Tillandsia harrisii

II

Харрис тилландсиясы *

Tillandsia kammii

II

Камм тилландсиясы *

Tillandsia kautskyi

II

Каутский тилландсиясы *

Tillandsia mauryana

II

Мауриан тилландсиясы *

Tillandsia sprengeliana

II

Шпренгель тилландсиясы *

Tillandsia sucrei

II

Сукре тилландсиясы *

Tillandsia xerographica

II

Ксерографиялық тилландсия *

CACTACEAE


КАКТУСТАР

Cactaceae spp.

II

Кактустар – тұқымдастың барлық түрлері, І қосымшаға енгізілген, Opuntia* туыстасының жерсіндірілген түрлерінен, сондай-ақ Pereskia, Pereskiopsis, Quiabentia туыстастарынан басқа

Ariocarpus spp.

I

Ариокарпус (туыстастың барлық түрлері)

Astrophytum (=Echinocactus) asterias

I

Жұлдызды астрофитум

Aztekium ritteri

I

Риттер ацтекиумы

Escobaria minima

I

Кішкентай корифанта

Escobaria sneedii

I

Снид корифанты

Coryphantha werdermannii

I

Вердерманн корифанты

Discocactus spp.

I

Дискокактус (туыстастың барлық түрлері)

Echinocereus ferreirianus lindsayi

I

Феррейр эхиноцереусы, Линдсея нұсқасы

Echinocereus (Wilcoxia) schmollii

I

Шмолл эхиноцереусы

Mammillaria pectinifera

I

Тарақты маммилярия

Mammillaria solisioides

I

Солисиятәрізді маммилярия

Melocactus conoideus

I

Конустәрізді мелокактус

Melocactus deinacanthus

I

Мелокактус дейнакантус

Melocactus glaucescens

I

Көкшіл мелокактус

Melocactus paucispinus

I

Азтікенді мелокактус

Obregonia (=Backebergia) denegrii

I

Де Негри обрегониясы

Pachycereus (Toumeya) militaris

I

Жаугер пахицереус

Pediocactus bradyi

I

Брад педиокактусы

Pediocactus knowltonii

I

Нолтон Педиокактусы

Pediocactus paradinei

I

парадиний педиокактусы

Pediocactus peeblesianus

I

Пиблз педиокактусы

Pediocactus sileri

I

Силер педиокактус

Pelecyphora spp.

I

Пелицифора (туыстастың барлық түрлері)

Sclerocactus brevihamaticus tobuschii

I

Қысқаілгегті склерокактус к

Sclerocactus glaucus

I

Көкшіл склерокактус

Sclerocactus erectocentrus

I

Эректоцентрус склерокактус

Sclerocactus mariposensis

I

Марипоз склерокактус

Sclerocactus mesae-verdae

I

Меза-верде склерокактус

Sclerocactus nyensis

I

Ньен склерокактусы

Sclerocactus papyracanthus

I

Папиракан склерокактусы

Sclerocactus pubispinus

I

Жұмсақтікенді склерокактус

Sclerocactus wrightiae

I

Райт склерокактусы

Strombocactus spp.

I

Стромбокактус (туыстастың барлық түрлері)

Turbinicarpus spp.

I

Турбиникарпус (туыстастың барлық түрлері)

Uebelmannia spp.

I

Убельманния (туыстастың барлық түрлері)

CARYOCARACEAE


КАРИОКАРЛАР

Caryocar costaricense

II

Костарика кариокары*

COMPOSITAE (=ASTERACEAE)


КҮРДЕЛІГҮЛДІЛЕР (ҚАШҚАРГҮЛДЕР)

Saussurea costus

I

Қабыртқалы горькуша

CRASSULACEAE


АЯЖИДЕКТЕР

Dudleya traskiae

II

Дудлея траски

Dudleya stolonifera

II

Өркенді дудлея

CUCURBITACEA


АСҚАБАҚТАР

Zygosicyos pubescens

II

Зигосициос

Zygosicyos tripartitus

II

Зигосициос

CUPRESSACEAE


КИПАРИСТЕР

Fitzroya cupressoides

I

Кипаристәрізді фитцройя

Pilgerodendron uviferum

I

Жидекті пильгеродендрон

CYATHEACEAE


ЦИАТЕЯЛАР

Cyathea spp. (=Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris, Trichipteris)

II

Циатея (туыстастың барлық түрлері)*

CYCADACEAE


САГОВНИКТЕР

Cycas beddomei

I

Беддом саговнигі

Cycadaceae spp.

II

Саговниктар (қалған барлық түрлерітұқымдастың)*

DICKSONIACEAE


ДИКСОНИЯЛАР

Cibotium barometz

II

Циботиум баранец*

Dicksonia spp.

II

Диксония (тек Америк популяциялары)*

DIDIEREACEAE


ДИДИЕРИЯЛАР

Didiereaceae spp.

II

Дидиериялар (тұқымдастың барлық түрлері)*
DIOSCOREACEAE


ДИОСКОРЕЯЛАР

Dioscorea deltoidea

II

Дельтатәрізді диоскорея *


DROSERACEAE


ШЫҚШЫЛДЫҚТАР

Dionea muscipula

II

Шыбыншы венерина*

EUPHORBIACEAE


СҮТТІГЕНДЕР

Euphorbia ambovombensis

I

Амбовомбен сүттіген

Euphorbia capsaintemariensis

I

Қасиетті Мария мүйісі сүттігені

Euphorbia cremersii

I

Кремерс сүттігені

Euphorbia cylindrifolia

I

Цилиндржапырақты сүттіген

Euphorbia decaryi

I

Декари сүттігені

Euphorbia francoisii

I

Франсуаза сүттігені

Euphorbia moratii

I

Морат сүттігені

Euphorbia parvicyathophora

I

ұсақбокалтұмсықты сүттіген

Euphorbia quartziticola

I

Кварцитті сүттіген

Euphorbia tulearensis

I

Тулеарен сүттігені

Euphorbia spp.

II

Сүттіген (Euphorbia misera және қолдан өсірілетін Euphorbia trigona өсімдіктерінен басқа, туыстастың барлық қалған суккуленттік түрлері)*


FAGACEAE


Шамшаттар

Quercus mongolica

III

Моңғол емені (Ресейден)***
FOUQUIERIACEAE


ФУКЬЕРИЯЛАР

Fouquieria columnaris

II

Бағаналы фукьерия*

Fouquieria fasciculata

I

Шоқ фукьерия

Fouquieria рurpusii

I

Пурпуз фукьериясы

GNETACEAE


ГНЕТАЛАР

Gnetum montanum

III

Тау гнетуму (Непалдан)*

JUGLANDACEAE


ЖАҢҒАҚТАР

Oreomunnea (=Engelhardia) pterocarpa

II

Қанатжемісті ореомуннея*

LAURACEAE


ЛАВРГҮЛДІЛЕР

Aniba rosaeodora

II

Қызғылт ағаш***

LEGUMINOSAE (=FABACEAE)


БҰРШАҚТАР

Dalbergia nigra

I

Қара дальбергия

Dalbergia retusa

III

Дальбергия (Гватемаладан)***

Dalbergia stevensonii

III

Дальбергия (Гватемаладан)***

Pericopsis elata

II

Биік перикопсис***

Platymiscium pleiostachyum

II

Көпмасақты платимисциум*

Pterocarpus santalinus

II

Сантал қанаттыжеміс (бөрене, жоңқа, өңделмеген қалдықтар)

Caesalpinia echinata

II

Кірпітәрізді цезальпиния, бразилия қызыл ағашы (бөрене, жоңқа, шере және басқалар)

Dipteryx panamensis

III

Панама диптериксі (Коста-Рикадан, Никарагуадан)

LILIACEAE


ЛАЛАГҮЛДЕР

Aloe albida

I

Ақшыл алоэ

Aloe albiflora

I

Ақгүлді алоэ

Aloe alfredii

I

Альфред алоэсы

Aloe bakeri

I

Бакер алоэсы

Aloe bellatula

I

Сүйкімді алоэ

Aloe calcairophila

I

Ізбессүйгіш алоэ

Aloe compressa (inc.var. rugosquamosa, schistophila, paucituberculata)

I

Сығылған алоэ (алуантүрлілерін қоса алғанда)

Aloe delphinensis

I

Дельфи алоэсы

Aloe descoingsii

I

Дескуан алоэсы

Aloe fragilis

I

Сынғыш алоэ

Aloe haworthioides (inc.var. aurantiaca)

I

Хавортцтәрізді алоэ (сарғыш-қызыл түрлерін қоса алғанда)

Aloe helenae

I

Елена алоэсы

Aloe laeta (inc.var. maniensis)

I

Жарқын алоэ

Aloe paralellifolia

I

Қосжапырақты алоэ

Aloe parvula

I

Кішкентай алоэ

Aloe pillansii

I

Пилланс алоэсы

Aloe polyphylla

I

Көпжапырақты алое

Aloe rauhii

I

Раух алоэсы

Aloe suzannae

I

Сюзанна алоэсы

Aloe versicolor

I

Түрлітүсті алоэ

Aloe vossii

I

Восс алоэсы

Aloe spp.

II

Алоэ (A.vera = A. Barbadensis-тен басқа, туыстастың қалған барлық түрлері)*

MAGNOLIACEAE


МАГНОЛИЯЛАР

Magnolia liliifera var.obovata

III

Лалагүл магнолия (Непалдан)*

MELIACEAE


МЕЛИЯЛАР

Swietenia humilis

II

Аласа свитения*

Swietenia mahagoni

II

Махагони свитениясы ***

Swietenia macrophylla

II

Іріжапырақты свитения (неотропикалық популяциялар)***

Cedrela odorata

III

Жұпариісті цедрела (Колумбия, Боливия және

Перу популяциялары)***

Cedrella fissilis

III

Қара ағаш*** (Боливиядан)

Cedrella lilloi

III

Қара ағаш*** (Боливиядан)

NEPENTHACEAE


НЕПЕНТЕСТАР

Nepenthes khasiana

I

Үндістан непентесы

Nepenthes rajah

I

Раджа непентесы

Nepenthes spp.

II

Непентес (туыстастың қалған барлық түрлері)*

OLEACEAE


ЗӘЙТҮНТЕКТЕСТЕР

Fraxinus mandshurica

III

Манчжурия шағаны (Ресейден) ***

ORCHIDACEAE


ОРХИДЕЯЛАР

Aerangis ellisii

I

Эллис эрангисі

Dendrobium cruentum

I

Алқызыл дендробиум

Laelia jongheana

I

Юниус лелиясы

Laelia lobata

I

Қалақты лелия

Paphiopedilum spp.

I

Пафиопедилюм (туыстастың барлық түрлері)

Peristeria elata

I

Биік перистерия

Phragmipedium spp.

I

Фрагмипедиум (туыстастың барлық түрлері)

Renanthera imschootiana

I

Имшутиан ренантерасы

Orchidaceae spp.

II

Орхидеялар (қолдан өсірілетін Vanilla туыстасының жемістерінен, бөліктері мен дериваттарынан басқа, тұқымдастың қалған барлық түрлері)*

OROBANCHACEA


СҰҢҒЫЛАЛАР

Cistanche deserticola

II

Шөлді цистанхе

PALMAE (=ARECACEAE)


ПАЛЬМАЛАР

Beccariophoenix madagascariensis

II

Мадагаскар бекариофениксіChrysalidocarpus decipiens

I

Алдамшы хризалидокарпус

Lemurophoenix halleuxii

II

Лемурофеникс

Lodoicea maldivica

III

Сейшел пальмасы (Сейшел аралдарынан, тек жемістері)

Marojejya darianii

II

Дариан марожейясы

Neodypsis decaryi

II

Декар Неодипсисі

Ravenea rivularis

II

Өзенмаңы рейвения

Ravenea louvelii

II

Лоувел рейвениясы

Satranala decussilvae

II

Декуссильв сатраналасы

Voanioala gerardii

II

Жеррар Воаниола

PAPAVERACEAE


КӨКНӘРЛАР

Meconopsis regia

III

Патшалық меконопсис (Непалдан)*

PASSIFLORACEAE


ҚҰМАРГҮЛДІЛЕР

Adenia olaboensis

II

Адения

PINACEAE


ҚАРАҒАЙЛАР

Abies guatemalensis

I

Гватемал самырсыны

Pinus koraiensis

III

Корея балқарағайы (Ресейден)***

PODOCARPACEAE


ПОДОКАРПУСТАР

Podocarpus parlatorei

I

Парлатор Подокарпусы

Podocarpus neriifolius

III

Олеандржапырақты подокарпус (Непалдан)*

PORTULACACEAE


ПОРТУЛАКТАР

Anacampseros spp.

II

Анакампсерос (туыстастың барлық түрлері)*

Avonia spp.

II

Авония (туыстастың барлық түрлері)*

Lewisia serrata

II

Аратәрізді льюисия*

PRIMULACEAE


НАУРЫЗГҮЛДЕР

Cyclamen spp.

II

Цикламен (туыстастың барлық түрлері)*

RANUNCULACEA


САРҒАЛДАҚТАР

Hydrastis canadensis

II

Канада гидрастисі**

Adonis vernalis

II

Көктем жалынгүлі*

ROSACEAE


РАУШАНГҮЛДЕР

Prunus africana

II

Африка алхорысы*

RUBIACEAE


МАРЕНОВЫЕ

Balmea stormiae

I

Сторм ханымның бальмеясы

SARRACENIACEAE


САРРАЦЕНИЯЛАР

Sarracenia rubra alabamеnsis

I

Алабам саррацениясы

Sarracenia rubra jonessi

I

Джонс саррацениясы

Sarracenia oreophila

I

Таусүйгіш саррацения

Sarracenia spp.

II

Саррацения (барлық қалған түрлері)*

SCROPHULARIACEAE


САБЫНКӨКТЕР

Picrorhiza kurrooa

II

Пикрориза курро**

STANGERIACEAE


СТАНГЕРИЯЛАР

Stangeria eriopus (=paradoxa)

I

Түктісабақты стангерия

Bowenia spp.

II

Бовения (туыстастың барлық түрлері)*

TAXACEAE


ТИСТЕР

Taxus chinensis

II

Қытай тисі*

Taxus cuspidata

II

Сүйірбасты тис*

Taxus fauna

II

Фуан тисі*

Taxus sumatrana

II

Суматран тисі*


Taxus wallichiana

II

Уоллича тисі *

TETRACENTRACEAE


ТЕТРАЦЕНТРОНДАР

Tetracentron sinense

III

Қытай тетрацентроны

(Непалдан)*

THYMELAEACEAE


КӨКЕНДЕР

Aquilaria malaccensis

II

Аквилария (туыстастың барлық түрлері)*

Gonystylus spp.

II

Гонистилюс (туыстастың барлық түрлері)*

Gyrinops spp.

II

Гиринопс (туыстастың барлық түрлері)*

VALERIANACEAE


ШҮЙІНШӨПТЕР

Nardostachys grandiflora

II

Ірігүлді нард**

VITACEAE


ЖҮЗІМДЕР

Cyphostemma elephantopus

II

Піл цифостемасы

Cyphostemma montagnacii

II

Тау цифостемасы

WELWITSCHIACEAE


ВЕЛЬВИЧИЯЛАР

Welwitschia mirabilis (=bainesii)

II

Ғажайып вельвичия*


ZAMIACEAE


ЗАМИЯЛАР

Ceratozamia spp.

I

Цератозамия (туыстастың барлық түрлері)

Chigua spp.

I

Чигуа (туыстастың барлық түрлері)

Encephalartos spp.

I

Энцефалартос (туыстастың барлық түрлері)

Microcycas calocoma

I

Қисықбасты микроцикас

Zamiaceae spp.

II

Замиялар (тұқымдастың қалған барлық түрлері)*

ZINGIBERACEAE


ЖАНЖАБІЛДЕР

Hedychium philippinense

II

Филиппин хедихиумы*

ZYGOPHYLLACEAE


ТҮЙЕТАБАНДАР

Bulnesia sarmientoi

II

Пало санто***

Guaiacum spp.

II

Гуаяк ағашы*

      _______________

      *Осы өсімдіктердің тұқымдарына, спораларына, тозаңына және ұлпасының дақылдарына, олардан алынған химиялық және фармацевтік өнімдерге, сондай-ақ қолдан өсірген өсімдіктердің кесіп алынған гүлдеріне рұқсат талап етілмейді.

      **Тамырларынан жасалған өнімді (ұнтақтар, таблеткалар, сығындылар, тониктер, шайлар, кондитерлік өнімдер) қоспағанда, тек қана тамырлар (тұтас, кесілген, олардың бөліктері).

      ***Тек бөренелер, аралау материалдары, шере.


Бөлімге ескертпе.

Осы бөлімде көрсетілген тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы лицензия ресімделмей және 1973 жылғы 3 наурыздағы Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияда (СИТЕС) көзделген тәртіпке сәйкес өткізіледі.

2.8. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызыл кітабіна енгізілген, сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жабайы тірі жануарлар және жабайы өсетін өсімдіктер

  1-кесте

Жануарлар

Жабайы жануарлар түрлерінің атауы
(ЕАЭО СЭҚ ТН коды 0101 – 0106-дан, 0301-ден, 0306 – 0308-ден)

Түрі қызыл кітапқа енгізілген мемлекет

Қазақ тілінде

Латын тілінде
ОМЫРТҚАСЫЗ ЖАНУАРЛАР

Invertebrates


БУЫЛТЫҚ ҚҰРТТАР ТҮРІ

Annelida

КӨПҚЫЛТАНАҚТЫ КЛАСЫ

Polychaeta


Шұбар афродита

Aphrodita australis

РФ

Әртүрліақты хетоптерус

Chaetopterus variopedatus


РФ

АЗҚЫЛТАНАҚТЫ КЛАСЫ

Oligochaeta


Хандлерши апорректодасы

Aporrectodea handlerschi

РФ

Гиляров дравидасы

Drawida ghilarovi

РФ

Железняк

Aporrectodea dubiosa

РФ

Жылантәрізді перелия

Perelia ophiomorpha

ҚР

Хильгендорф феретимасы

Pheretima hilgendorfi

РФ

Алтай эйзениясы

Eisenia altaica

РФ

Сән-салтанатты эйзения

Eisenia magnifica

ҚР

Гордеев эйзениясы

Eisenia gordejeffi

РФ

Күнгей Кавказ эйзениясы

Eisenia transcaucasica

РФ

Малевич эйзениясы

Eisenia malevici

РФ

Аралық эйзения

Eisenia intermedia

РФ

Салаир эйзениясы

Eisenia salairica

РФ

Жапон эйзениясы

Eisenia japonica

РФ

СҮЛІКТЕР КЛАСЫ

HIRUDINEA


Медициналық сүлік


Hirudo medicinalis

БР

МАЙЛЫШӨП ТҮРІ

Bryozoa


ЖАЛАҢАШАУЫЗДЫЛАР КласЫ

Gymnolaemata


Шизоретепора басты қампиған

Shizoretepora imperati tumescens

РФ

ИЫҚАЯҚТЫЛАР Түрі

Brachiopoda


Замковые КЛАСЫ

Testicardines


Адамс КоптотирисІ

Coptothyris adamsi

РФ

МоллюскАЛАР Түрі

Mollusca


САУЫТТЫЛАР КЛАСЫ

Polyplacophora


Гурьянов амикуласы

Amicula gurjanovae

РФ

Андрияшев лепидозонасы

Lepidozona andrijaschevi

РФ

Миддендорф мопалиясы

Mopalia middendorffii

РФ

БАУЫРАЯҚТЫЛАР КЛАСЫ

Gastropoda


Брадибена синистрорза

Bradybaena sinisrorsa

ҚР

Битиния Трошеля

Bithynia troscheli Paasch

АР

Тар вертиго

Vertigo angustior

АР

Гастрокопта Тееля

Gastrocopta theeli

ҚР

Ақ қошқармүйіз

Gyraulus albus

АР

Ақауыз қошқармүйіз

Anisus leucostomus

АР

Жылтыр қошқармүйіз

Gyraulus laevis

АР

Төсқыр қошқармүйіз

Planorbis carinatus

АР

Тұрақты қошқармүйіз

Gyraulus regularis

АР

Акулеат монахоидесі

Monachoides aculeate

ҚР

Үшбелдік папирискала

Papiriscala tricincta

РФ

Пішінсіз пирулофузус

Pyrulofusus deformis

РФ

Шнитников псеудонапэусы

Pseudonapaeus schnitnikovi

ҚР

Томас рапаны

Rapana thomasiana

РФ

Кәдімгі аналық мойны

Columella columella

АР

Алып тугалия

Tugali gigas

РФ

Түркістан туркомилаксы

Turcomilax turkestanus

ҚР

Цветков туркомилаксы

Turcomilax tzvetkovi

ҚР

Aкрамовский ұлуы

Euxina akramowskii

АР

Болгар ұлуы

Orculella bulgarica

АР

Сатылы ұлу

Turanena scalaris

АР

Шақпатас ұлуы

Orculella ruderalis

АР

Барнетт цератостомасы

Ceratostoma burnettii

РФ

Көл тостағаншасы

Acroloxus lacustris

АР

Акрамовский шадимиясы

Shadimia akrmovskii

АР

ЕКІЖАРМАЛЫ КЛАСЫ

Bivalvia


Кий амуранодонтасы

Amuranodonta kijaensis

РФ

Булдовский анеминасы

Anemina buldowskii

РФ

Алимов арсеньевинаясы

Arsenievinaia alimovi

РФ

Зарей арсеньевинаясы

Arsenievinaia zarjaensis

РФ

Зимин арсеньевинаясы

Arsenievinaia zimini

РФ

Копцев арсеньевинаясы

Arsenievinaia coptzevi

РФ

Копцев арсеньевинаясы

Arsenievinaia coptzevi

РФ

Сихотэалин арсеньевинаясы

Arsenievinaia sihotealinica

РФ

Жіңішке айқұлақ

Pseudanodonta complanata

БР

Цилиндртәрізді булдовския

Buldowskia cylindrica

РФ

Аннандаль бұршақша

Odhneripisidium annandalei

АР

Даур інжу ұлуы

Dahurinaia dahurica

РФ

Курил інжу ұлуы

Dahurinaia kurilensis

РФ

Миддендорф інжу ұлуы

Dahurinaia middendorffi

РФ

Кәдімгі інжу ұлу

Margaritifera margaritifera

РФ

Теңіз жағасындағы інжу ұлу

Dahurinaia laevis

РФ

Тиун інжу ұлуы

Dahurinaia tiunovae

РФ

Шигин інжу ұлуы

Dahurinaia shigini

РФ

теңіз жағасындағы корбикула

Corbicula producta

РФ

Өркешті кристария

Cristaria tuberculata

РФ

Богатов ланцеоляриясы

Lanceolaria bogatovi

РФ

Маак ланцеоляриясы

Lanceolaria maacki

РФ

Уссурийск ланцеоляриясы

Lanceolaria ussuriensis

РФ

Ханкай ланцеоляриясы

Lanceolaria chankensis

РФ

Арсеньев миддендорффинаясы

Middendorffinaia arsenievi

РФ

Величковский миддендорффинаясы

Middendorffinaia weliczkowskii

РФ

Дулькейт миддендорффинаясы

Middendorffinaia dulkeitiana

РФ

Жадин миддендорффинаясы

Middendorffinaia shadini

РФ

Моңғол миддендорффинаясы

Middendorffinaia mongolica

РФ

Раздольненск миддендорффинаясы

Middendorffinaia sujfunensis

РФ

Уссурийск миддендорффинаясы

Middendorffinaia ussuriensis

РФ

Лебедев нодуляриясы

Nodularia lebedevi

РФ

Жуан перловица

Unio crassus

БР

Көлемді синанодонта

Sinanodonta srassitesta

РФ

Теңіз жағасындағы синанодонта

Sinanodonta primorjensis

РФ

Крузенштерн қалемшесі

Solen krusensterni

РФ

Мүйізді қалемше

Solen corneus

РФ

Жалпақ допша

Musculium strictum

АР

БУЫНАЯҚТЫЛАР Түрі

Arthropoda


ШАЯНТЕКТЕСТЕР КЛАСЫ

CRUSTACEA


Ауызаяқтылар отряды

Stomatopoda


Дәуітшаян

Oratosquilla oratoria

РФ

Ескекаяқтылар отряды

Copepoda


Ұзынқұйрықты лимнокалянус

Limnocalanus macrurus

БР

Көл эвритеморасы

Eurytemora lacustris

БР

Мизидалар отряды

Mysidacea


Реликтілік мизида

Mysis relicta Loven

БР

Бүйіржүзгіштер отряды

Amphipoda


Паллас бүйіржүзгіші

Pallassiola quadrispinosa

БР

Туыстас понтопорея

Pontoporea affinis

БР

Онаяқтылар отряды

Decapoda


Жапон теңіз шаяны

Charybdis japonica

РФ

Дерюгин крабоиды

Echinocerus derjugini

РФ

Түркістан шаяны

Astacus kessleri

ҚР

Жалпақсаусақты шаян

Astacus astacus

БР

ӨРМЕКШІТЕКТЕСТЕР КЛАСЫ

ARACHNIDA


Өрмекшілер отряды

Araneae


Малтитын үлкен өрмекші

Dolomedes plantarius

БР

Сольпугалар отряды

Solifugae


Рикмерс сольпугасы

Gylippus rickmersi

ҚР

Сарышаяндар отряды

Scorpiones


Рикмерс сарышаяны

Anomalobuthus rickmersi

ҚР

ҚОСЖҰПАЯҚТЫ КӨПАЯҚТЫЛАР КЛАСЫ

DIPLOPODA


ГломеридА Glomerida Отряд

Glomerida


Байлаулы сауытты аң

Glomeris connexa

БР

ЖӘНДІКТЕР КЛАСЫ

INSECTA


Поденкалар отряды

Ephemeroptera


Қалқаншалы поденка

Prosopistoma foliaceum

БР

Инеліктер отряды

Odonata


Көрнекті булавобрюх

Cordulegaster insignis

ҚР

Сақиналы булавобрюх

Cordulegaster boltonii

БР

Мүйізді дедка

Ophiogomphus cecilia

БР

Убач дедкасы

Gomphus ubadschii

АР

Әміршіл инелік

Anax imperator

БР, ҚР, РФ

Ер-тоқымды әміршіл инелік

Hemianax ephippiger

АР

Ұқсас когтедедка

Onychogomphus assimilis fulvipennis

АР

Түксіз күйенте

Brachytron pratense

БР

Кетік күйенте

Aeshna serrata

АР

Жасыл күйенте

Aeschna viridis

БР, ҚР

Көк күйенте

Aeshna cyanea

АР

Красотка инелігі

Calopteryx virgo

ҚР

Кириченко инелігі

Anormogomphus kiritschenkoi

ҚР

Үлкенкөзді лютка

Lestes macrostigma

АР

Сібір люткасы

Sympecna paedisca

БР

Симпекм люткасы

Sympecma paedisca

АР

Әдем нехаления

Nehalennia speciosa

БР

Оңтүстік Азия тікбауыр инелігі

Orthetrum Sabina

ҚР

Қара селисия

Selysiothemis nigra

ҚР

Батпақ инелігі

Leucorrhinia pectoralis

АР

Жалпақаяқты инелік

Platycnemis pennipes

АР

Сабин инелігі

Orthetrum sabina

АР

Инелік–малай

Crocothemis servilia

АР

Қара теңіз инелігі

Libellula pontica

АР

Жайпақ инелік

Sympetrum depressiusculum

АР

Ван Бринк жебетәрізді инелігі

Coenagrion vanbrinkae

АР

Қарулы жебетәрізді инелік

Coenagrion armatum

АР

Жасылрең жебетәрізді инелік

Coenagrion armatum

БР

Әсем жебетәрізді инелік

Coenagrion scitulum

АР

Линден жебетәрізді инелігі

Erythromma lindeni

АР

Арал жіңішкеқұйрықты инелігі

Ischnura aralenais

ҚР

Дәуіттер отряды

Mantoptera


Ағаш дәуіті

Hierodula tenuidentata

ҚР

Қысқақанатты боливария

Bolivaria brachyptera

ҚР

Турақанаттылар отряды

Orthoptera


Дамалаканта Вакка

Damalacantha vacca

ҚР

Түйіршікті деракантина

Deracanthina granulate

ҚР

Жала кергісі

Saga pedo

АР, ҚР, РФ

Дара көк шегіртке

Chrysochraon dispar

БР

Армян саяқ шегіркесі

Gomphocerus armeniacus

АР

Тас өркешті саяқ шегірке

Nocarodes nodosus Mistschenko

АР

Қарақанатты шегіртке

Ceraeocercus fuscipermis

ҚР

Қысқақанатты мечник

Conocephalus dorsalis

БР

Кәдімгі мечник

Conocephalus discolor

БР

Армян арақұйрық шегірткесі

Poecilimonella armeniaca

АР

Күнгей Кавказ арақұйрық шегірткесі

Poecilimon geoktshaicus

АР

Жасыл секіргіш

Bicolorana roeseli

АР

Сатунина скотодримадуза

Scotodrymadusa satunini

АР

Сервилль севчугі

Onconotus servillei

ҚР

Ауқымды толстун

Bradyporus dilatatus

АР

Армян фитодримадузасы

Phytodryma dusa armeniaca

АР

Көпөркешті допбас

Bradyporus multituberculatus

РФ

Теңқанаттылар отряды

Homoptera


Араратская кошенилі

Porphyrophora hammelii

АР

Якобсон филлоргериусы

Phyllorgerius jacobsoni

ҚР

Ісіктүзуші сымыр

Acanthococcus orbiculus

ҚР

Ақмия бояусымыры

Porphyrophora arnebiae

ҚР

Виктория бояусымыры

Рorphyrophora victoriae

ҚР

Кекіре бояусымыры

Рorphyrophora sophorae

ҚР

Поляк бояусымыры

Рorphyrophora polonica

ҚР

Ұзынша сымыр

Parafairmairia elongata

ҚР

Жартылай қаттықанаттылар отряды

Heteroptera


Сфагн суаршыны

Gerris sphagnetorum

БР

Қаттықанаттылар отряды

І Бап. Coleoptera


Альпі розалиясы

Rosalia alpina

АР

Екішұбар афодий

ІІ Бап Aphodius bimakulatus

РФ

Александр бегуны

Chylotomus alexandri

АР

Шнейдер боросы

ІІІ Бап Boros schneideri

БР

Үлкен емен қаязы

Cerambyx cerdo acu minatus

АР

Бұйра брахицерус

IV Бап Brachycerus sinnatus


Жылтыр қола қоңыз

V Бап Netocia aegurinosa

РФ

Әдемі қола қоңыз

VІ Бап Potosia speciosa

РФ

Жасыл үлкен қола қоңыз

Potosia aeruginosa

БР

Мәрмәр қола қоңыз

Liocola marmorata

БР

Фибер қола қоңызы

Protaecia fieberi

БР

Фаллетти ұлуқоректі-брызгуны

VIІ Бап Procerus scabrosus fallettianus

АР

Балауыз-тақуа

Osmoderma coriarium

БР

Шұбар құбылмалы балауыз

Gnorimus variabilis

БР

Кәдімгі гаплозома

Haplosoma ordinatum

РФ

Хнзорян дельтомері

Deltomerus khnzoriani

АР

Ағашкескіш Галузо

Asias galusoi

ҚР

Тістітөсті ағашкескіш

VIIІ Бап Rhesus serricollis

РФ

Жұпар ағашкескіш

Aromia pruinosa

ҚР

Реликтілік ағашкескіш

IX Бап Callipogon relictus

РФ

Жыңғыл ағашкескіші

Hesperophanes heudeni

ҚР

Түйінмұртты ағашкескіш

X Бап Cerambyx nodulosus

РФ

Авинов ызылдақ қоңызы

Carabus avinovi

РФ

Арения ызылдақ қоңызы

Pristonychus arenicus

АР

Жылтылдақ ызылдақ қоңыз

Carabus nitens

БР

Венгер ызылдақ қоңызы

Carabus hungaricus

РФ

Ғажайып ызылдақ қоңыз

Carabus imperialis

ҚР

Геблер ызылдақ қоңызы

Carabus gebleri

ҚР, РФ

Тамаша ызылдақ қоңыз

Carabus excellens

БР

Алтыншұңқырлы ызылдақ қоңыз

Carabus clathratus

БР

Іле ызылдақ қоңызы

Carabus iliensis

ҚР

Кавказ ызылдақ қоңызы

Carabus caucasicus

РФ

Константинов ызылдақ қоңызы

Carabus constantinovi

РФ

Линдеманн ызылдақ қоңызы

Carabus lindemanni

ҚР

Лопатин ызылдақ қоңызы

Carabus lopatini

РФ

Менетрие ызылдақ қоңызы

Carabus menetriesi

БР, РФ

Мирошников ызылдақ қоңызы

Carabus miroshnikovi

РФ

Михайлов ызылдақ қоңызы

Carabus michailovi

ҚР

Әжімқанатты ызылдақ қоңыз

Carabus rugipennis

РФ

Көмкерілген ызылдақ қоңыз

Carabus marginalis

БР, ҚР, РФ

Мерекелі ызылдақ қоңыз

Poecilus festivus

АР

Бытысқан ызылдақ қоңыз

Carabus intricatus

БР

Ридель ызылдақ қоңызы

Carabus riedeli

РФ

Сольский ызылдақ қоңызы

Carabus solskyi

ҚР

Жіңішкетөсті ызылдақ қоңыз

Carabus constricticollis

РФ

Күлгін ызылдақ қоңыз

Carabus violaceus

БР

Хике ызылдақ қоңызы

Carabus hiekei

ҚР

Шегірен ызылдақ қоңызы

Carabus coriaceus

БР

Янковский ызылдақ қоңызы

Carabus janrowskii

РФ

Ызылдақ қоңыз-бала

Carabus puer

ҚР

Бұғықоңыз

Lucanus cervus

БР, ҚР, РФ

Агабабян зерқоңызы

Sphaerobothris aghababiani

АР

Үлкен туранга зерқоңыз

Capnodis militaris metallica

РФ

Гегард зерқоңызы

Sphenoptera geghardica

АР

Тәкаппар зерқоңыз

Anthaxia superba

АР

Қысқаденелі зерқоңыз

Anthaxia breviformis

АР

Хнзорян зерқоңызы

Sphenoptera khnzoriani

АР

Түкті зерқоңыз

Acmaeoderella pellitula

АР

Белгісіз лай қоңызы

Rhantus incognitus

БР

Кавказ ағашкескіші

XI бап Xylosteus caucasicola

РФ

Күрең жыра қоңызы

Trechus infuscatu

АР

Степанаван жыра қоңызы

Duvalius stepanavanensis

АР

Яценко–Хмелевский жыра қоңызы

Duvalius yatsenkokhmelevskii

АР

Еуропалық кнемизус

Cnemisus rufescens

РФ

Балхаш тамырқоректі

Dorcadion Balchashense

ҚР

Үлкен тамырқоректі

Dorcadion grande

ҚР

Гангльбауэр тамырқоректіі

Dorcadion ganglbaueri

ҚР

Нүктелі қызыл қоңыз

Stethorus punctillum

ҚР

Тянь-Шань қызыл қоңызы

Coccinella tianshanica

ҚР

Чичерин кравчигі

Lethrus tschitsherini

РФ

Қоларең красотелы

Calosoma inquisitor

БР

Максимович красотелы

Calosoma maximowiczi

РФ

Жұпариісті красотел

Calosoma sycophanta

РФ

Семенов красотелы

Callisthenes semenovi

ҚР

Торлы красотел

Callisthenes reticulates

ҚР, РФ

Рейттер кузькасы

Anisoplia reitteriana

АР

Урянхай жапыраққоректісі

Chrysolina urjanchana

РФ

Жылжымамүйіз қиқоңыз

Bolboceras armiger

ҚР

Ертоқымтөс сыңармүйіз

Mylabris sedilithorax

АР

Оленек

Dorcus parallelopipedus

ҚР

Сүйелді омиас

Omias verruca

РФ

Қиыр шығыс тақуақоңызы

Osmoderma barnabita

РФ

Кәдімгі тақуақоңыз, немесе балауыз-тақуақоңыз

Osmoderma eremita

РФ

Жапон тақуақоңызы

Osmoderma opicum

РФ

Жасыл шұбар шыбындар

Gnorimus nobilis

БР

Армян тозаңқоректі қоңызы

Isomira armena

АР

Ұқсас тозаңқоректі қоңыз

Cteniopus persimilis

АР

Жалпақ мешінқоңыз

Dytiscus latissimus

БР

Қызыл жалпақденелі қоңыз

Cucujus cinnaberinus

БР

Қосжолақты поводень

Graphoderus bilineatus

БР

Сайшалы ризод

Статья I.      Rhysodes sulcatus

БР

Қарапайым ебелек

Статья II.      Ceruchus chrysomelinus

БР

Қара ебелек

Статья III.      Ceruchus lignarius

РФ

Іңір секіргіш қоңызы

Cicindela nox

ҚР

Әжімді скосарь

Otiorrhynchus rugosus

РФ

Аракс жасырынбас қоңызы

Cryptocephalus araxicola

АР

Жүлгелі шырышқоректі қоңыз

Chlaenius sulcicollis

БР

Қабыртқалы шырышқоректі қоңыз

Chlaenius costulatus

БР

Төртжүлгелі шырышқоректі қоңыз

Статья IV.      Chlaenius quadrisulcatus

БР

Сүйірқанатты пілтәрізді қоңыз

Euidosomus acuminatus

РФ

Рихтер пілтәрізді қоңызы

Cyclobaris richteri

АР

Ғажайып пілтәрізді қоңызы

Baris mirifica

АР

Түкті стафилин

Emus hirtus

БР

Төртшұбар стефаноклеонус

Stephanocleonus tetragrammus

РФ

Агабабян қаязы

Asias aghababiani

АР

Альпі қаязы

Rosalia alpina

РФ

Үлкен емен қаязы

Cerambyx cerdo

БР

Калашян қаязы

Conizonia kalashiani

АР

Кафан қаязы

Cortodera kaphanica

АР

Келер қаязы

Purpuricenus kaehleri

БР

Казикопоран тамыркеміргіш қаязы

Dorcadion kasikoporanum

АР

Қосжолақты тамыркеміргіш қаяз

Dorcadion bistriatum

АР

Горбунов тамыркеміргіш қаязы

Dorcadion gorbunovi

АР

Севан тамыркеміргіш қаязы

Dorcadion semilucens

АР

Сұр тамыркеміргіш қаяз

Dorcadion cineriferum

АР

Севлич тамыркеміргіш қаязы

Dorcadion sevliczi

АР

Коростелев қаязы

Agapanthia korostelevi

АР

Сабалақтөс қаяз

Tragosoma depsarium

БР

Аспанрең қаяз

Rosalia coelestis

РФ

Пик қаязы

Phytoecia pici

АР

Ағаш қаязы

Ergater faber

БР

Кавказ фараон қоңызы

Pharaonus caucasicus

АР

Калашян филомессоры

Philomessor kalashiani

АР

Қоснүктелі хилокорус

Chilocorus bipustulatus

РФ

Аракс заузақоңызы

Tanyproctus araxidis

АР

Ведин заузақоңызы

Tanyproctus vedicus

АР

Медведев заузақоңызы

Pseudopachydema medvedevi

АР

Армян заузақоңызы

Glaphyrus calvaster

АР

Кавказ заузақоңызы

Glaphyrus caucasicus

АР

Рубенян заузақоңызы

Adoretus rubenyani

АР

Армян қаратүс қоңызы

Armenohelops armeniacus

АР

Богачев қаратүс қоңызы

Ectromopsis bogatchevi

АР

Ереван қаратүс қоңызы

Cylindronotus erivanus

АР

Құылған қаратүс қоңыз

Entomogonus amandanus

АР

Ордубад қаратүс қоңызы

Adelphinus ordubadensis

АР

Семенов қаратүс қоңызы

Cyphostethe semenovi

АР

Жіңішкеденелі қаратүс қоңыз

Laena constricta

АР

Аракс шыртылдағы

Cardiophorus araxicola

АР

Қырқамұртты шыртылдақ

Ctenicera pectinicornis

АР

Жалғаншөп шыртылдағы

Cardiophorus pseudo gramineus

АР

Кішкентай шыртылдақ

Craspedostethus permodicus

АР

Паррейс шыртылдағы

Статья V.      Alaus parreyssi

РФ

Сомхет шыртылдағы

Cardiophorus somcheticus

АР

Әшекей шыртылдақ

Aeoloides figuratus

АР

Қарабас шыртылдақ

Drasterius atricapillus

АР

Севан щипавкасы

Статья VI.      Dyschirius sevanensis

АР

Қосқанаттылар отряды

Статья VII.      Diptera


Богутин атрафаксиоласы

Atraphaxiola bogutensis

ҚР

Түрлімүйізді псектросема

Psectrosema diversicornis

ҚР

Азия стефаниоласы

Stefaniola asiatica

ҚР

Керемет стефаниола

Stefaniola lepidosa B.

ҚР

Сезгіш мұртшалары дамымаған эфедромия

Ephedromia debilopalpis

ҚР

Қабыршаққанаттылар отряды

Статья VIII.      Lepidoptera


Алексанор

Papilio alexanor orientalis

АР

Алкиной

Atrophaneura alcinous

РФ

Кәдімгі аполлон

Parnassius apollo

АР, РФ

Фельдер аполлоны

Parnassius felderi

РФ

Қара аполлон

Parnassius mnemosine

БР

Көкшіл аркте

Arcte coerula

РФ

Үкітәрізді астеропетес

Asteropetes noctuina

РФ

Ахине барқытша көбелегі

Lopinga achine

БР

Петербург барқытша көбелегі

Lasiommata petropolitana

БР

Ютта барқытша көбелегі

Oeneis jutta

БР

Бедромиус

Parnassius boedromius

КР

Боуден ақ көбелегі

Artogeia bowdeni

АР

Қырантәрізді бибазис

Bibasis aquilina

РФ

Прозерпин жынды көбелегі

Proserpinus proserpina

АР, БР

Шырғанақ жынды көбелегі

Hyles hippophaes caucasica

АР

Туранг жынды көбелегі

Laothoe philerema

ҚР

Сұрқай волнянка

Parocneria furva

РФ

Ұқсамайтын волнянка

Numenes disparilis

РФ

Алексис көгілдір көбелегі

Glaucopsyche alexis

БР

Алькон көгілдір көбелегі

Maculinea alcon (monticola)

АР, БР

Аргали көгілдір көбелегі

Glaucopsyche argali

ҚР, РФ

Арион көгілдір көбелегі

Maculinea arion

АР

Бавия көгілдір көбелегі

Scolitantides bavius

ҚР

Давид көгілдір көбелегі

Neolycaena davidi

РФ

Диана көгілдір көбелегі

Neolysandra diana

АР

Түйежоңышқа көгілдір көбелегі

Polyommatus dorylas

БР

Күнгей Кавказ көгілдір көбелегі

Plebejus transcaucasicus

АР

Мирмекид көгілдір көбелегі

Aricia chinensis myrmecias

ҚР

Жұпсыз көгілдір көбелек

Thersamonolycaena dispar rutila

АР

Ореас көгілдір көбелегі

Maslowskia oreas

РФ

Паноп көгілдір көбелегі

Palaeophilotes panope

ҚР

Римн көгілдір көбелегі

Neolycaena rhymnus

РФ

Іңір көгілдір көбелегі

Maculinea nausithous

АР

Татьяна көгілдір көбелегі

Otnjukovia tatjana

ҚР

Телей көгілдір көбелегі

Maculinea teleius

БР

Филипьев көгілдір көбелегі

Maslowskia filipjevi

РФ

Қарарең көгілдір көбелек

Phengaris nausithous

БР

Эроидес көгілдір көбелегі

Polyommatus eroides

БР

Дриада

Minois dryas

БР

Аврорин сары көбелегі

Colias aurorina

АР

Вискотт сары көбелегі

Colias wiscotti draconis

ҚР

Ершов сары көбелегі

Colias erschovi

ҚР

Жасылрең сары көбелек

Colias chlorocoma

АР

Ешкітал сары көбелегі

Colias myrmidone

БР

Шымтезек сары көбелегі

Colias palaeno

БР

Кәдімгі зеринтия

Zerynthia polyxena

БР, ҚР

Оңашаланған камптолома

Camptoloma interiorata

РФ

Бұйра кланис

Clanis undulosa

РФ

Кореана рафаэлис

Coreana raphaelis

РФ

Кочубей ленталы көбелегі

Catocala kotschubeji

РФ

Мольтрехт ленталы көбелегі

Catocala moltrechti

РФ

Нага ленталы көбелегі

Catocala nagioides

РФ

Кішкентай емен орден ленталы көбелегі, немесе кішкентай емен ленташысы

Catocala promissa

БР

Қызыл-күрең орден ленталы көбелегі, немесе алқызыл ленташысы

Cаtocala sponsa

БР

Туранг орден ленталы көбелегі

Catocala optima

ҚР

Дамонидес сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus damonides

АР

Ереван сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus eriwanensis

АР

Губерт сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus huberti

АР

Ифигения сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus iphigenia araratensis

АР

Мегрин сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus neglectus

АР

Нина сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus ninae

АР

Сураков сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus surakovi

АР

Түрік сәулелі көгілдір көбелегі

Agrodiaetus turcicus

АР

Люцина

Статья IX.      Hamearis lucina

РФ

Геб кірекей көбелегі

Ammobiota hebe

БР

Моңғол кірекей көбелегі

Pallarctia mongolica

РФ

Метелька кірекей көбелегі

Rhyparioides metelkana

БР

Ауыл кірекей көбелегі

Arctia villica

БР

Үлкен кірекей көбелек

Pericallia matronula

БР

Карелин сұрқай кірекей көбелегі

Axiopoena karelini

АР

Бүршікгүл көбелегі (металловидкасы)

Diachrysia zosimi

БР

Жалынды микрозегрис

Microzegris pyrothoe

ҚР

Ұқсас мимевземия

Mimeusemia persimilis

РФ

Мнемозина, немесе қара аполлон

Parnassius mnemosine

АР, РФ

Көкшіл көпкөз көбелек

Lycaena helle

БР

Қызғылт орденская ленталы көбелегі

X Бап Catocala pacta

БР

Алексанор желкенді көбелегі

Papilio alexanor

ҚР

Патриций

Parnassius patricius

ҚР

Альпі інжурең көбелегі

Clossiana thore

БР

Зенобий інжурең көбелегі

Argynnis zenobia

РФ

Фрейя інжурең көбелегі

Clossiana freja

БР

Фригг інжурең көбелегі

Clossiana frigga

БР

Тобылғы алақоржыны

Neptis rivularis

БР

Түрікмен ала көбелегі

Zygaena turchmena

ҚР

Аветян мүркөбелегі

Cidaria avetianae

АР

Александр мүркөбелегі

Eupithecia alexandriana

АР

Гамлет мүркөбелегі

Eupithecia hamleti

АР

әдемі мүркөбелек

Chariaspilates formosaria

БР

Кузнецов мүркөбелегі

Ortholitha kuznet zovi

АР

Сергей мүркөбелегі

Eupithecia sergiana

АР

Жебетәрізді мүркөбелек

Gagitodes sagittata

БР

Асқан розама

Rosama ornata

РФ

Темір сатиры

Hipparchia statilinus

БР

Айрықша секия

Seokia eximia

РФ

Шалғын сенницасы

Coenonympha oedippus

БР

Моңғол сенницасы

Coenonympha mongolica

ҚР

Монтел серицині

Sericinus montela

РФ

Тышқантәрізді қоңыр көбелек

Arytrura musculus

БР

Құйрықты сфекодина

Sphecodina caudata

РФ

Жабайы тұт жібек көбелегі

Bombyx mandarin

РФ

Қауырсынды хаймоптена

Cheimoptena pennigera

ҚР

Асқан хетопрокта

Chaetoprocta superans

РФ

Тынық мұхит хетопроктасы

Chaetoprocta pacifica

РФ

Тугай айдарлы көбелегі

Paragluphisia oxiana

ҚР

Романов червонецы

Tomares romanovi

АР

Африка қара көбелегі

Proterebia afra hyrca

АР

Эфиопия қара көбелегі

Erebia aethiops

БР

Авриний шашечницасы

Статья X.      Euphydryas aurinia

БР

Үлкен шашечница

Статья XI.      Euphydryas maturna

БР

Ведин шашечницасы

Melitaea vedica

АР

Ино шашечницасы

Brenthis ino schmitzi

АР

Элуэс энеисі

Oeneis elwesi

РФ

Мулла энейсі

Oeneis mulla

КР

Киндерманн эребиясы

Erebia kindermanni

РФ

Жарғаққанаттылар отряды

Hymenoptera


Байкал маңы абиясы

Abia semenoviana

РФ

Сары бас акантолида

Acantholyda flaviceps

РФ

Сармат аноплиус

Anoplius samariensis

БР

Еділ аптерогинасы

Apterogyna volgensis

РФ

Жирен гоплит

Hoplitis (Megalosmia) fulva

ҚР

Гуссаковский зареясы

Zaraea gussakovskii

РФ

Жіңішкеаяқты клизодон

Clisodon gracilipes

ҚР

Таусүйгіш лестифорус

Lestiphorus oreophilus

ҚР

Шығыс лиометопум

Liometopum orientalis

РФ

Алып мегаксиела

Megaxyela gigantea

РФ

Мегахила

Megachile deseptoria

АР

Ақбауыр металлинелла

Metallinella leucogastra

ҚР

Жылтыр құмырсқа

Tetramorium levigatus

АР

Джулия құмырсқасы

Diplorhoptrum juliae

АР

Қызыл құмырсқа

Manica rubida

АР

Махмал құмырсқасы

Cataglyphis machmal

АР

Мүкіттіс құмырсқа

Crematogaster subdentata

АР

Равазини құмырсқасы

Myrmica ravasinii

АР

Уссурийск ориентабиясы

Orientabia ergeria

РФ

Паразиттік оруссус

Orussus abietinus

РФ

Домалақ парарофитес

Pararophites orbinus

ҚР

Ірі парнопес

Parnopes grandior

БР, РФ

Даль плероневрасы

Pleroneura dahli

РФ

Қаралы прионикс

Prionyx macula lugens

ҚР

Хаберхауэр приониксі

Prionyx haberhaueri

ҚР

Жалтырбауыр проксилокопа

Proxylocopa (Ancylocopa) nitidiventris

ҚР

Жирен-қызыл проксилокопа

Proxylocopa (Proxylocopa) rufa

ҚР

Семенов псевдоклавеллариясы

Pseudoclavellaria semenovi

РФ

Кәдімгі ағаш баларасы

Xylocopa valga

БР, РФ

Балауыз баларасы

Apis cerana

РФ

Балсірі баларасы

Osmia cerinthides

АР

Ұзынтіл балара

Tetralonia macroglossa

АР

Шымырдене балара

Anthophora robusta

АР

Түкті балара

Archianthidium pubescens

АР

Түкті күмісрең балара

Dasypoda argentata

БР

Күлгін ағаш баларасы

Xylocopa violacea

АР

Сұр балара

Anthophora cinerea

АР

Сұрқайқанатты балара

Lithurge fuscipenne

АР

Дала сколиясы

Scolia hirta

ҚР

Алып сколия

Scolia maculata

БР, ҚР

Сарықанатты сфекс

Sphex flavipennis

ҚР

Көмілген сфекс

Sphex funerarius

БР

Шестаков сцелифроны

Sceliphron shestakovi

ҚР

Қарааяқ харакопигус

Characopygus modestus

РФ

Торлы ценолида

Caenolyda reticulata

РФ

Армян түкті арасы

Bombus armeniacus

АР, РФ

Алагез түкті арасы

Bombus alagesianus

АР

Дагестан түкті арасы

Bombus daghestanicus

АР

Жертүкті ара

Bombus terrestris

АР

Құбылмалы түкті ара

Bombus proteus

РФ

Шалғындық түкті арасы

Bombus pratorum

АР

Мүк түкті арасы

Bombus muscorum

БР

Таңғаларлық түкті ара

Bombus paradoxus

РФ

Порчинский түкті арасы

Bombus portshinskii

АР

Сирек түкті ара

Bombus unicus

РФ

Қар түкті арасы

Bombus niveatus

АР

Дала түкті арасы

Bombus fragrans

РФ

Тонтәрізді түкті ара

Bombus mastrucatus

РФ

Черский түкті арасы

Bombus czerskii

РФ

Қышыма түкті арасы

Bombus distinguendus

БР

Шрэнк түкті арасы

Bombus schrenckii

БР

Түкті ара-тақуақоңыз

Bombus anachoreta

РФ

Қоснаттылар отряды

Diptera


Алып ктырь

Satanas gigas

АР

Ереван ктырь

Machimus erevanensis

АР

ОМЫРТҚАЛЫ ЖАНУАРЛАР

Vertebrates


ОМЫРТҚАЛЫЛАР Түрі

Vertebrata


ДӨҢГЕЛЕКАУЫЗДЫЛАР КЛАСЫ

Cyclostomata


Миноготектестер отряды

Petromyzontiformes


Каспий миногасы

Caspiomyzon wagneri

ҚР, РФ

Теңіз миногасы

Petromyzon marinus

РФ

Өзен миногасы

Lampetra fluviatilis

БР

Украина миногасы

Eudontomyzon mariae

РФ

СҮЙЕКТІ БАЛЫҚТАР КЛАСЫ

OSTEICHTHYES


Бекіретектестер отряды

Acipenseriformes


Азов бекіресі

Huso huso maeoticus

РФ

Калуга (зейск-буреин популяциясы)

Huso dauricus

РФ

Сырдарья тасбекіресі

Pseudocaphirhynchus fedtschenkoi

ҚР

Амур бекіресі (зейск-буреин популяциясы)

Acipenser schrencki

РФ

Атлантида бекіресі

Acipenser sturio

РФ

Сахалин бекіресі

Acipenser medirostris

РФ

Сібір бекіресі (Қазақстан Республикасы, Батыс Сібір және Байқал популяциялары)

Acipenser baerii

ҚР, РФ

Сүйрік (Беларусь Республикасы және Днепр, Дон, Кубань, Орал, Сура, Жоғарғы және Орталық Кама өзендері алабының популяциялары)

Acipenser ruthenus

БР, РФ

Мекіре

Acipenser nudiventris

ҚР, РФ

Майшабақтектестер отряды

Clupeiformes


Еділ майшабағы

Alosa kessleri volgensis

ҚР, РФ


Атлантида финтасы

Alosa fallax fallax

РФ

Абрау тюлькасы

Clupeonella abrau

РФ

Албырттектес балықтар отряды

Salmoniformes


Ақбалық

Stenodus leucichthys leucichthys

ҚР

Ергежей валек

Prosopium coulteri

РФ

Арктика талмабалығы (Забайкалье популяциясы)

Salvelinus salpinus

РФ

Ишхан

Salmo ishchchan

АР

Қысқы ишхан (бахтак)

Salmo ischchan ischchan

АР

Боджак

Salmo ischchan danilewskii

АР

жазғы ишхан (бахтак)

Salmo ischchan aestivalis

АР

Гегаркуни

Salmo ischchan gegarkuni

АР

Еуропалық қиярбалық, снеток

Osmerus eperlanus

БР

Кәдімгі кумжа

Salmo trutta

БР

Кәдімгі кумжа (Балтика және Каспий кіші түрлері), Балтика кіші түрі

Salmo trutta trutta, S.t.caspius

РФ

Кәдімгі кумжа (Қара теңіз және Эйзенам кіші түрлері), қара теңіз кіші түрі

Salmo trutta labrax, S.t.ezenami

РФ

Майқап (Обь өзені алабының популяциясы)

Brachymystax lenok

РФ

Арал албырт

Salmo trutta aralensis

ҚР

Атлантида албырты

Salmo salar

РБ

Каспий албырты

Salmo trutta caspius

ҚР, РФ

Көл албырты (Шу өзені мен Онега көлі алабының популяциясын қоспағанда)

Salmo salar morpha sebago

РФ

Микижа

Parasalmo mykiss

РФ

Нельма (Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясының еуропалық бөлігі , Орал өзені алабының популяциялары)

Stenodus leucichthys

ҚР, РФ

Световидов ұзынқауырсынды палиясы

Salvethymus svetovidovi

РФ

Кішкентай ауызды палия

Salvelinus elgyticus

РФ

Переслав көкшұбар балығы

Coregonus albula pereslavicus

РФ

Сиг (волх және баунт)

Coregonus lavaretus baeri, C.l.baunti

РФ

Таймень (Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясының еуропалық бөлігі , Полярлық және Орталық Орал өзені популяциялары)

Hucho taimen

ҚР, РФ

Сахалин таймені (Сахалин аралының популяциясы)

Parahucho perryi

РФ

Көл бахтахы

Salmo trutta morpha lacustris

РФ

Бұлақ бахтахы

Salmo trutta morpha fario

БР

Эйзенам бахтахы

Salmo trutta ezenami

РФ

Еуропалық хариус (Беларусь Республикасы, Еділ және Орал өзендері бастауы алабының популяциялары)

Thymallus thymallus

БР, РФ

Тұқыбалықтектестер отряды

Cypriniformes


Қара амур (абориген популяциясы)

Mylopharyngodon piceus

Статья XII.      РФ

Aрмян тортасы

Armenian Roach, rutilus rutilus Chelkovnikovi

АР

Орыс быстрянкасы

Alburnoides bipunctatus rossicus

Статья XIII.      РФ

Ойықтіс

Rutilus frisii frisii

Статья XIV.      РФ

Көк талма

Phoxinus percnurus

Статья XV.      РБ

Майдақабыршақ сырықұйрық балық

Plagiognathops microlepis

Статья XVI.      РФ

Желтощек

Elopichthys bambusa

Статья XVII.      РФ

Шортантәрізді ақмарқа (лысач)

Aspiolusius esocinus

Статья XVIII.      ҚР

Қызылерінді ақмарқа

Aspius aspius

АР

Kурин теңгебалығы

Gobio persus

АР

Күтім балық

Rutilus frisii kutum

Статья XIX.      ҚР

Қара амур табаны

Megalobrama terminalis

Статья XX.      РФ

Іле шармайы (Іле популяциясы)

Schizothorax argentatus pseudaksaiensis

Статья XXI.      ҚР

Шу сүйрікқанаты

Capoetobrama kuschakewitschi orientalis

Статья XXII.      ҚР

Алдыңғы Азия алтынтүстес шегіркөз балығы

Sabanejewia aurata

АР

Рыбец

Vimba vimba

БР

Cеван храмулясы

Varicorhinus capoeta sevangi

АР

Cеван қаязы

Barbus goctschaicus

АР

Кәдімгі қаяз

Barbus barbus

БР

Арал қаязы

Barbus brachycephalus brachycephalus

Статья XXIII.      ҚР

Днепр қаязы

Barbus barbus borysthenicus

Статья XXIV.      РФ

Түркістан қаязы

Barbus capito conocephalus

Статья XXV.      ҚР

Азов-қаратеңіз майбалығы (шемей)

Chalcalburnus chalcoides mento

Статья XXVI.      РФ

Алдыңғы Кавказ шырмабалығы

Sabanejewia caucasica

Статья XXVII.      РФ

Жайынтектестер отряды

Siluriformes

Статья XXVIII.     

Солдатов жайыны

Silurus soldatovi

Статья XXIX.      РФ

Алабұғатектестер отряды

Perciformes

Статья XXX.     

Берш (Орал өзені алабының популяциясы)

Stizostedion volgensis

Статья XXXI.      РФ

Қытай алабұғасы, ауха

Siniperca chua-tsi

Статья XXXII.      РФ

Балқаш алабұғасы (Балқаш-Іле популяциясы)

Perca schrenki

Статья XXXIII.      ҚР

Скорпентектестер отряды

Scorpaeniformes

Статья XXXIV.     

Кәдімгі подкаменщик

Cottus gobio

Статья XXXV.      РФ

Шатқал подкаменщигі

Cottus jaxartensis

Статья XXXVI.      ҚР

Нәлімтектестер отряды

Gadiformes

Статья XXXVII.     

Кильдин нәлімі

Gadus morhua kildinensis

Статья XXXVIII.      РФ

ҚОСМЕКЕНДІЛЕР КЛАСЫ

AMPHIBIA

Статья XXXIX.     

Құйрықтылар отряды

Caudata (=Urodela)

Статья XL.     

Жетісу бақатісі

Ranodon sibiricus

ҚР

Жалды тритон

Triturus cristatus

Статья XLI.      БР

Карелин тритоны

Triturus karelinii

РФ

Уссурийск тырнақты тритоны

Onychodactylus fischeri

РФ

Кіші Азия тритоны

Triturus vittatus

РФ

Ланц кәдімгі тритоны

Triturus vulgaris lantzi

РФ

Алдыңғы Азия тритоны

Ommatotriton ophryticus

АР

Құйрықсыздар отряды

Anura


Данатин құрбақасы

Bufo danatensis

ҚР

Кавказ қрбақасы

Bufo verrucosissimus

РФ

Камыс құрбақасы

Bufo calamita

БР, РФ

Кавказ крестовкасы

Pelodytes caucasicus

РФ

Қызылаяқ бақа

Rana amurensis

РК

Сирия тарбақасы

Pelobates syriacus

АР, РФ

БАУЫРЫМЕН ЖОРҒАЛАУШЫЛАР КЛАСЫ

REPTILIA


Тасбақалар отряды

Testudines


Батпақ тасбақасы

Emys orbicularis

РБ

Қиыр Шығыс тасбақасы

Trionyx sinensis

Статья XLII.      РФ

Жерорта теңізі тасбақасы

Testudo graeca

Статья XLIII.      АР, РФ

Қабыршақтылар отряды

Squamata

Статья XLIV.     

Кесірткелер кіші отряды

Sauria

Статья XLV.     

Сұр келес

Varanus griseus

Статья XLVI.      ҚР

Сұр жармасқы

Cyrtopodion russowi

Статья XLVII.      РФ

Шіңкілдек жармасқы

Alsophylax pipiens

Статья XLVIII.      РФ

Чернов жалаңкөзі

Ablepharus chernovi

АР

Ұзынаяқ сцинк

Eumeces schneideri

АР

Сарыбауыр тасбақа

Ophisaurus apodus

Статья XLIX.      ҚР

Күнгей Кавказ такыр домалақбас тасбақа

Phrynocephalus horvathi

АР

Зайсан домалақбас тасбақасы

Phrynocephalus melanurus

Статья L.      ҚР

Шұбар домалақбас тасбақасы

Phrynocephalus versicolor

Статья LI.      ҚР

Сары жылан

Coronella austriaca

Статья LII.      БР

Алдыңғы Азия мабуясы

Trachylepis septemtaeniata

АР

Қиыр шығыс сцинк

Eumeces latiscutatus

Статья LIII.      РФ

Ақбауыр кесіртке

Darevskia unisexualis

АР

Күнгей Кавказ түсті кесірті

Eremias arguta transcaucasica

АР

Күнгей Кавказ кесірті

Eremias pleskei Bedriaga

АР

Шалғын кесірткесі

Darevskia praticola

АР

Кіші Азия кесірткесі

Parvilacerta parva

АР

Барбур кесірті

Eremias argus barbouri

Статья LIV.      РФ

Шегіркөз кесірті

Eremias multiocellata

Статья LV.      ҚР

Статья LVI.     

Даль кесірткесі

Darevskia dahli

АР

Пржевальский кесірті

Eremias przewalskii tuvensis

Статья LVII.      РФ

Ростомбеков кесірткесі

Darevskia rostombekovi

АР

Кесіртке орташа

Lacerta media

Статья LVIII.      РФ

Орталық Азия кесірті

Eremias vermiculata

Статья LIX.      ҚР

Жыландар кіші отряды

Serpentes

Статья LX.     

Aрмян тау-дала сұржыланы

Vipera (Pelias) eriwanensis

АР

Армян сұржылаын немесе Радде сұржыланы

Vipera (Montivipera) raddei

АР

Даревский сұржыланы

Vipera (Pelias) darevskii

АР

Динник сұржыланы

Vipera dinniki

РФ

Казнаков сұржыланы

Vipera kaznakovi

РФ

Никольский сұржыланы

Vipera nikolskii

РФ

Қарасұр жылан

Vipera lebetin

РФ

Шығыс динодоны

Dinodon orientale

РФ

Қызылбелдік динодоны

Dinodon rufozonatum

РФ

Күнгей Кавказ абжылан

Zamenis hohenackeri

АР

Мысық жылан

Telescopus fallax

РФ

Kавказ мысық жылын

Telescopus fallax

АР

Парсы жалған циклофисі

Pseudocyclophis persicus

АР

Сарықұрсақ абжылан

Coluber caspius

Статья LXI.      ҚР

Күнгей Кавказ абжыланы

Elaphe hohenackeri

РФ

Қызылжолақты абжылан

Coluber rhodorhachis

Статья LXII.      ҚР

Жолақты абжылан

Coluber spinalis

Статья LXIII.      ҚР, РФ

Жіңішке құйрықты абжылан

Elaphe taeniura

РФ

Эскулап абжыланы

Elaphe longissima

РФ

Жапон абжыланы

Elaphe japonica

РФ

Батыс айдаһары

Eryx jaculus

Статья LXIV.      РФ

Сатунин қарабас ринхокаламусы

Rhynchocalamus melanocephalus satunini

АР

ҚҰСТАР КЛАСЫ

AVES


Маймаққаздар отряды

Gaviiformes


Қаражемсаулы маймаққаз

Gavia arctica

БР

Қаражемсаулы еуропалық маймаққаз (Орталық Еуропа популяциясы)

Gavia arctica arctica

РФ

Аққұстұмсықты маймаққаз

Gavia adamsii

РФ

Түтіктұмсықтылар отряды

Procellariiformes


Ақжоталы ақ дауылпаз

Diomedea albatrus

РФ

Шұбартұмсықты дауылпаз

Calonectris leucomelas

РФ

Кіші качурка

Oceanodroma monorhis

РФ

Ескекаяқтылар отряды

Pelecaniformes


Үлкен суқұзғын, great cormorant

Phalacrocorax carbo

АР

Кіші суқұзғын

Phalacrocorax pygmaeus

АР, РФ

Айдарлы суқұзғын

Phalacrocorax aristotelis

РФ

Бұйра бірқазан

Pelecanus crispus

АР, ҚР, РФ

Қызғылт бірқазан

Pelecanus onocrotalus

АР, ҚР, РФ

Сұқсыртәрізділер отряды

Podicipediformes


Сұртұмсықты сұқсыр

Podiceps grisegena

АР, БР

Дегелектектестер отряды

Ciconiiformes


Түркістан ақ дегелегі

Ciconia ciconia asiatica

ҚР

Қиыр шығыс дегелегі

Ciconia boyciana

РФ

Қара дегелек

Ciconia nigra

АР, БР, РФ

Үлкен әупілдек

Botaurus stellaris

БР

Үлкен көлбұқа

Ixobrychus minutus

БР

Қызылаяқ тырнақұтан

Nipponia nippon

РФ

қарабай

Plegadis falcinellus

АР, ҚР, РФ

Бақылдақ құтан

Nycticorax nycticorax

БР

Жалбағай

Platalea leucorodia

АР, ҚР, РФ

Ақ кіші құтан

Egretta garzetta

ҚР

Ақ орташа құтан қ

Egretta intermedia

РФ

Египет құтан

Bubulcus ibis

РФ

Сары құтан

Ardeola ralloides

ҚР

Сарықұстұмсық құтан

Egretta eulophotes

РФ

Қарабауыр бұлдырақ

Pterocles orientalis

АР, ҚР

Қоқиқазтектестер отрыды

Phoenicopteriformes


Кәдімгі қоқиқаз

Phoenicopterus roseus

АР, ҚР, РФ

Қазтектестер отряды

Anseriformes


Алакөз қара ала үйрек

Aythya nyroca

АР, БР

Ақмаңдай қаз

Anser albifrons

АР

Ақмойын қаз

Philacte canagica

РФ

Маңқақаз

Eulabeia indica

РФ

Шиқылдақ қаз

Anser erythropus

БР, ҚР, РФ

Шиқылдақ қаз

Anser erythropus

АР

Қутұмсық қаз

Cygnopsis cygnoides

ҚР, РФ

Сұр қаз

Anser anser

АР

Америка қарашақазы

Branta nigricans

РФ

Канада алеут қарашақазы

Branta canadensis leucopareia

РФ

Қызылжемсаулы қарашақаз

Rufibrenta ruficollis

ҚР, РФ

Қызылжемсаулы қарашақаз

Branta ruficollis

АР

Қара атлантида қарашақазы

Branta bernicla hrota

РФ

Клоктун

Anas formosa

РФ

Үлкен бейнеарық

Mergus merganser

РБ

Ұзынтұмсықты бейнеарық

Mergus serrator

РБ

Қабыршақ бейнеарық

Mergus squamatus

РФ

Америка аққуы

Cygnus columbianus

РФ

Кіші аққу

Cygnus bewickii

АР, ҚР, РФ

Сұңқылдақ аққу

Cygnus cygnus

АР, ҚР

Сыбырлақ аққу

Cygnus olor

АР

Луток

Mergellus albellus

БР

Айдарлы үйрек

Aix galericulata

РФ

Мәрмәр шүрегей

Marmaronetta angustirostris

АР

Бэр сүңгуір үйрегі (қара ала үйрек)

Aythya baeri

РФ

Алакөз сүңгуір үйрегі (алакөз қара ала үйрек)

Aythya nyroca

БР, ҚР, РФ

Кәдімгі тұрпан

Melanitta fusca

АР

Отүйрек

Tadorna ferruginea

АР

Айдарлы сарыала қаз

Tadorna cristata

РФ

Сарыала қаз

Tadorna tadorna

АР

Ақбас үйрек

Oxyura leucocephala

АР, ҚР, РФ

Қара тұрпан

Melanitta fusca

ҚР

Қошқар тұмсық тұрпан

Mellanitta deglandi

ҚР

Мәрмәр шүрегей

Anas angustirostris

ҚР, РФ

Бізқұйрық үйрек

Anas acuta

БР

Жалпақтұмсық үйрек

Anas clypeata

АР

Сұңқартектестер отряды

Falconiformes


Ителгі

Falco cherrug

АР, ҚР, РФ

Ақбас құмай

Gyps fulvus

АР

Бүркіт

Aquila chrysaetos

АР, БР, ҚР, РФ

Шаңқылдақ қыран

Aquila clanga

АР

Сақалтай

Gypaetus barbatus

АР, ҚР, РФ

Тазқара

Aegypius monachus

АР, РФ

Тұрымтай

Falco columbarius

АР, БР

Жыланшы қыран

Circaetus gallicus

АР, БР, ҚР, РФ

Бөктергі

Falco vespertinus

АР, БР

Қызыл кезқұйрық

Milvus milvus

АР, БР, РФ

Қара кезқұйрық

Milvus migrans

БР

Ақсұңқар

Falco rusticolus

КР, РФ

Құмай

Gyps himalayensis

КР

Курганшық

Buteo rufinus

РФ

Шалғын ителгісі

Circus pygargus

АР

Егіс ителгісі

Circus cyaneus

БР

Дала ителгісі

Circus macrourus

АР, РФ

Қарақұс

Aquila heliaca

АР, ҚР, РФ

Дала бүркіті

Aquila rapax

ҚР, РФ

Айдарлы бүркіт

Spizaetus nipalensis

РФ

Бақалтақ қыран

Hieraaetus pennatus

АР, БР, ҚР

Ақбас субүркіт

Haliaeetus leucocephalus

РФ

Ақиық субүркіт

Haliaeetus pelagicus

РФ

Аққұйрық субүркіт

Haliaeetus albicilla

АР, БР, ҚР, РФ

Ұзынқұйрық субүркіт

Haliaeetus leucoryphus

ҚР, РФ

Шаңқылдақ қыран (Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясының Еуропалық бөлігі және Қиыр Шығыс популяциялары)

Aquila clanga

БР, РФ

Кіші шаңқылдақ қыран

Aquila pomarina

АР, БР, РФ

Кәдімгі күйкентайы

Falco tinnunculus

БР

Дала күйкентайы

Falco naumanni

РФ

Лашын

Falco peregrinus

АР, БР, ҚР

Жамансары қаршыға

Butastur indicus

РФ

Ақбас құмай

Gyps fulvus

РФ

Балықшы тұйғын

Pandion haliaetus

АР, БР, ҚР, РФ

Жерорта теңізі сұңқары

Falco biarmicus

АР

Дала бүркіті

Aquila nipalensis

АР

Дала күйкентайы

Falco naumanni

АР

Жұртшы

Neophron percnopterus

АР, ҚР, РФ

Қаршыға

Accipiter gentilis

АР

Еуропалық мықи

Accipiter brevipes

АР, РФ

Жағалтай

Falco subbuteo

БР

Бидайық

Falco pelegrinoides

ҚР

Тауықтектестер отряды

Galliformes


Монтайшіл

Falcipennis falcipennis

РФ

Күнгей Кавказ қырғауылы

Phasianus colchicus

АР

Кавказ құры

Tetrao mlokosiewiczi

АР

Каспий ұлары

Tetraogallus caspius

АР

Ақ шіл

Lagopus lagopus

БР

Орталық Ресей ақ шілі

Lagopus lagopus rossicus

РФ

Маньчжурия сақалды шілі

Perdix dauurica suschkini

РФ

Шөл шілі

Ammoperdix griseogularis

АР

Кавказ құры

Lyrurus mlokosiewiczi

РФ

Турач

Francolinus francolinus

АР

Алтай ұлары

Tetraogallus altaicus

ҚР

Тырнатектестер отряды

Gruiformes


Джек

Chlamydotis undulata

ҚР, РФ

Европа дуадағы

Otis tarda

АР, ҚР, РФ

Даур тырнасы

Grus vipio

РФ

Сұр тырна

Grus grus

АР, БР, ҚР

Қара тырна

Grus monacha

РФ

Жапон тырнасы (уссурийск)

Grus japonensis

РФ

Ақбас тырна

Anthropoides virgo

ҚР, РФ

Мүйізді қызылқасқа сутартар

Gallicrex cinerea

РФ

Шәукілдек тартар

Crex crex

АР, БР

Красавка

Anthropoides virgo

АР

Аққанат сутартар

Porzana exquisita

РФ

Қызылаяқ сутартар

Porzana fusca

РФ

Кіші сутартар

Porzana parva

БР

Ақтырна

Grus leucogeranus

ҚР, РФ

Безгелдек

Tetrax tetrax

АР, ҚР, РФ

Сұлтанша тырна

Porphyrio porphyrio

АР, ҚР, РФ

Татреңдер отряды

Charadriiformes


Дырду

Burhinus oedicnemus

БР, РФ

Жапон тауқұдыреті

Gallinago hardwickii

РФ

Ақ шағала

Pagophila eburnea

РФ

Аққұйрық қызғыш құс

Chettusia leucura

= Vanellochettusia leucura

АР

Азия тауқұдыреттәрізді шырғалағы

Limnodromus semipalmatus

ҚР, РФ

Үлкен шырғалақ

Limosa limosa

АР, БР

Қарғыбау шүрілдек

Charadrius hiaticula

БР

Шаушалшық

Lymnocryptes minimus

БР

Маңқы

Gallinago media

АР, БР

Сарыжемсау

Tryngites subruficollis

РФ

Каспий шүрілдегі

Charadrius asiaticus

РФ

Теңіз шүрілдегі

Charadrius alexandrinus

АР

Жуанқұстұмсық шүрілдек

Charadrius leschenaultii

АР

Уссурийск шүрілдегі

Charadrius placidus

РФ

Қызылаяқ говорушка

Rissa brevirostris

РФ

Алеут (Камчатка) қарқылдағы

Sterna aleutica

РФ

Ақжақты қарқылдақ

Chlidonias hybrida

АР

Кіші қарқылдақ

Sterna albifrons

АР, БР

Шағалатұмсықты қарқылдақ

Sterna nilotica

АР

Ақсұңқар

Chettusia gregaria

АР, ҚР, РФ

Үлкен балшықшы (Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы еуропалық бөлігінің оңтүстік және орта белдеуі популяциялары)

Numenius arquata

БР, РФ

Үлкен балшықшы

Numenius arquata

АР

Қиыр Шығыс балшықшысы

Numenius madagascariensis

РФ

Орташа балшықшы

Numenius phaeopus

БР

Жұқақұстұмсықты балшықшы

Numenius tenuirostris

ҚР, РФ


Кіші балшықшы

Numenius minutus

ҚР

Қарала шалшықшы (Беларусь Республикасы, Ресей Федерациясы еуропалық бөлігінің және Қиыр Шығыс популяциялары)

Haematopus ostralegus

БР, РФ

Қарала шалшықшы

Haematopus ostralegus

АР

Лопатень

Eurynorhynchus pygmeus

РФ

Мородунка

Xenus cinereus

БР

Оңтүстік Камчатка берингий құмдауығы

Calidris ptilocnemis kurilensis

РФ

Поручейник

Tringa stagnatilis

БР

Азия ұзынтұмсық тығыршығы

Brachyramphus marmoratus perdix

РФ

Қысқатұмсық тығыршық

Brachyramphus brevirostris

РФ

Алтынтүстес татрең

Pluvialis apricaria

БР

Алтынтүстес оңтүстік татреңі

Pluvialis apricaria apricaria

РФ

Орақтұмсық

Ibidorhyncha struthersii

ҚР

Айдарлы старик

Synthliboramphus wumizusume

РФ

Шалғындық қарақас

Glareola pratincola

АР

Дала қарақасы

Glareola nordmanni

АР, РФ

Күжіркей

Philomachus pugnax

БР

Үлкен балшықшы

Tringa nebularia

БР

Аңшы балшықшы

Tringa guttifer

РФ

Қызылсирақ шалшықшы

Himantopus himantopus

АР, РФ

Қарабас өгізшағала

Larus ichthyaetus

ҚР, РФ

Армян шағаласы

Larus armenicus

АР

Қытай шағаласы

Larus relictus

РФ

Кіші шағала

Larus minutus

БР

Қарамойнақ шағала

Larus saundersi

ҚР, РФ

Көкшіл шағала

Larus canus

БР

Үлкен қарқылдақ

Hydroprogne caspia

РФ

Қаратөс құмдауық (Балтика және Сахалин кіші түрлері)

Calidris alpina

РФ

Бізтұмсық

Recurvirostra avosetta

РФ

Бізтұмсық

Ecurvirostra avosetta Linnaeus

АР

Бұлдырықтектестер отряды

Pteroclidiformes


Ақбауыр бұлдырық

Pterocles alchata

ҚР

Қылаңтөс

Syrrhaptes paradoxus

ҚР

Кептертектестер отряды

Columbiformes


Қоңыр кептер

Columba eversmanni

ҚР

Жапалақтектестер отряды

Strigiformes


Сақалды кезқұйрықты жапалақ

Strix nebulosa

БР

Кезқұйрықты жапалақ

Strix uralensis

БР

Сипуха

Tyto alba

БР

Саз жапалағы

Asio flammeus

БР

Сплюшка

Otus scops

БР

Кішкене байғыз

Glaucidium passerinum

БР

Байғызша

Athene noctua

БР

Түктіаяқты байғыз

Aegolius funereus

АР

Үкі

Bubo bubo

АР, БР, ҚР, РФ

Балықшы үкі

Ketupa blakistoni

РФ

Көкшілтүстілер отряды

Coraciiformes


Кәдімгі зымыран

Alcedo atthis

БР

Қарғыбау зымыран

Halcyon pileata

РФ

Ала үлкен зымыран

Ceryle lugubris

РФ

Көкқарға

Coracias garrulus

АР, БР

Жасыл аражегіш

Merops persicus

АР

Алтынрең аражегіш

Merops apiaster

БР

Тоқылдақтектестер отряды

Piciformes


Ақжота тоқылдақ

Dendrocopos leucotos

БР

Жасыл тоқылдақ

Picus viridis

БР

Еуропа орташа тоқылдағы

Dendrocopus medius medius

РФ

Жиренбауыр тоқылдақ

Dendrocopus hyperythrus

РФ

Үшсаусақ тоқылдақ

Picoides tridactylus

РБ

Желна, немесе қара тоқылдақ

Dryocopus martius

АР

Торғайтектестер отряды

Passeriformes


Тауқарға

Pyrrhocorax graculus

АР

Моңғол бозторғайы

Melanocorypha mongolica

РФ

Айдарлы бозторғай

Galerida cristata

БР

Сарыбас наурызек

Motacilla citreola овсянка

АР

Алтынқоза шақшақай

Oenanthe xanthoprymna

АР

Үнді айқабағы

Acrocephalus agricola

АР

Ұшқалақ айқабақ

Acrocephalus paludicola

БР, РФ

Жапон айқабағы

Megalurus pryeri

РФ

Шырша қайшыауызы

Loxia curvirostra

АР

Егіс конегі

Anthus campestris

БР

Қызылбас тағанақ

Lanius senator

АР

Көгілдір шымшық

Parus cyanus

БР

Еуропа ақ көгілдір шымшыгі

Parus cyanus cyanus

РФ

Моңғол суықторғайы

Rhodopechys mongolica = Bucanetes mongolicus

АР

Шөл суықторғайы

Rhodopechys githaginea= Bucanetes githagineus

АР

Жұмақ шыбыншы торғай

Terpsiphone paradisi

РФ

Ақмойын шыбыншы торғай

Ficedula albicollis

БР

Қарғыбау шыбыншы торғай

Ficedula semitorquata

АР

Жартас сарыторғайы

Emberiza buchanani

АР

Бақша сарыторғайы

Emberiza hortulana

БР

Янковский сарыторғайы

Emberiza jankowskii

РФ

Жартасты үлкен көктекеқұсы

Sitta tephronota obscura

АР

Сабалақ көктекеқұс

Sitta villosa

РФ

Мысыққұйрық

Miliaria calandra

БР

Мұртты көкшымшық

Panurus biarmicus

БР

Көкқұс

Myophonus coeruleus

ҚР

Стенолаз

Tichodroma muraria

АР

Іле сексеуіл жорғаторғайы

Podoces panderi ilensis

ҚР

Ақмойын бұлбұл

Irania gutturalis

АР

Бұлбұл шырылдақ

Locustella luscinioides

АР

Кәдімгі сұр тағанақ

Lanius excubitor excubitor

РФ

Қарамаңдай тағанақ

Lanius minor

БР

Жерорта теңізі шөжеторғай

Parus lugubris

АР

Қамыс суторасы

Paradoxornis polivanovi

РФ

Үлкен шақшақ

Saxicola insignis

РФ

Қаратөс торғай

Passer hispaniolensis

АР

Үлкен құралай

Carpodacus rubicilla

ҚР

СҮТҚОРЕКТІЛЕР КЛАСЫ

MAMMALIA


Жәндікқоректілер отряды

Insectivora

РФ

Кіші ақтісті жертесер

Suncus etruscus

АР, ҚР

Алып ақтісті жертесер

Sorex mirabilis

РФ

Жұпар

Desmana moschata

ҚР, РФ

Даур кірпісі

Erinaceus dauuricus

РФ

Құлақты кірпі

Erinaceus (Hemiechinus) auritus

АР

Шелковников жертесері

Neomys schelkovnikovi

АР

Жапон могерасы

Mogera wogura

РФ

Қолқанаттылар отряды

Chiroptera


Алып ымырт жарқанаты

Nyctalus lasiopterus

РФ

Кіші ымырт жарқанаты

Nyctalus leisleri

БР

Кәдімгі ұзынқанатты

Miniopterus schreibersi

АР, РФ

Бобринский маймұрыны

Eptesicus bobrinskii

ҚР

Солтүстік маймұрыны

Eptesicus nilssoni

БР

Аракс Шауби жарқанаты

Myotis schaubi araxenus

АР

Армян жарқанаты

Myotis hajastanicus

АР

Бехштейн жарқанаты

Myotis bechsteinii

АР

Брандт жарқанаты

Myotis brandti

БР

Иконников жарқанаты

Myotis ikonnikovy

ҚР

Наттерер немесе кірпікті жарқанат,

Myotis nattereri

БР

Үшкірқұлақты жарқанат

Myotis blythi

РФ

Тоған жарқанаты

Myotis dasycneme

БР

Үштүсті жарқанат

Myotis emarginatus

РФ

Мұртты жарқанат

Myotis mystacinus

БР

Үлкен тағатұмсықты

Rhinolophus ferrumequinum

РФ

Кіші тағатұмсықты

Rhinolophus hipposideros

РФ

Мегели тағатұмсықтысы

Rhinolophus mehelyi

АР, РФ

Жерорта теңізі Блази тағатұмсықтысы

Rhinolophus blasii

АР

Оңтүстік тағатұмсықты

Rhinolophus euryale

АР

Үлкенқұлақ қатпарлыерінді жарқанат

Tadarida teniotis

АР, ҚР

Ақбауыр жебеқұлақ

Otonycteris hemprichi

ҚР

Қоңырқұлақ жарқанат

Plecotus auritus

АР

Сұрқұлақ жарқанат

Plecotus austriacus

БР

Азия салпаңқұлағы

Barbastella leucomelas

АР, ҚР

Еуропа салпаңқұлағы

Barbastella barbastellus

БР

Кеміргіштер отряды

Rodentia


Армян тоқалтісі

Sicista armenica

АР

Өзен құндызы (Батыс Сібір және Тува кіші түрлері)

Castor fiber pohlei, C.f.tuvinicus

РФ

Үндістан жайрасы

Hystrix indica

АР, ҚР

Кәдімгі ұшар

Pteromys volans

БР

Шидловский тоқалтісі

Schidlovskii Argyropulo

АР

Сары алақоржын

Lagurus (Eolagurus) luteus

ҚР, РФ

Даль құмтышқаны

Meriones dahli

АР

Қалқанқұлақ

Selevinia betpakdalensis

ҚР

Алып соқыртышқан

Spalax giganteus

ҚР, РФ

Жаңғақ қарақасы

Muscardinus avellanarius

БР

Бақша қарақасы

Eliomys quercinus

БР

Қарақас-полчок

Glis glis

БР

Мензбир суыры (көксуыр)

Marmota menzbieri

ҚР

Моңғол суыры (тарбаған) (Тува және Чита популяциялары)

Marmota sibirica

РФ

Байқал маңы қарателпек суыры

Marmota camtschatica doppelmayeri

РФ

Кіші Азия сарышұнағы

Spermophilus xanthoprymnus

АР

Шұбар сарышұнақ

Spermophilus suslicus

БР

Ергежей боз қосаяқ

Salpingotus pallidus

ҚР

ергежей Гептнер қосаяғы

Salpingotus heptneri

ҚР

ергежей жуанқұйрық қосаяқ

Salpingotus crasicauda

ҚР

ергежей бессаусақты қосаяқ

Cardiocranius paradoxus

ҚР

Кіші қосаяқ

Allactaga elater

АР

Кәдімгі аламан

Cricetus cricetus

БР

Роборовский атжалманы

Phodopus roborovskii

ҚР

Маньчжурия момақаны

Myospalax psilurus aspilanus

РФ

Тақтұяқтылар отряды

Ordo Perissodactyla


Керқұлан

Equus przewalskii

РФ

Кұлан

Equus hemionus

РФ

Түрікмен құланы

Equus hemionus onager

ҚР

Жұптұяқтылар отряды

Artiodactyla


Алтай тау қойы

Ovis ammon ammon

ҚР, РФ

Қазақстан тау қойы

Ovis ammon collium

ҚР

Каратау тау қойы

Ovis ammon nigrimontana

ҚР

Қызылқұм тау қойы

Ovis ammon severtzovi

ҚР

Тянь-Шань тау қойы

Ovis ammon karelini

ҚР

Үстірт тау қойы

Ovis vignei arkal

ҚР

Қар қойы (Путоран және якутия кіші түрлері)

Ovis nivicola borealis, O.n.lydekkeri

РФ

Амур горалы

Naemorhaedus caudatus

РФ

Қарақұйрық

Gazella subgutturosa

ҚР

Зерен

Procapra gutturosa

РФ

Еуропа зубры

Bison bonasus

БР, РФ

Сахалин құдыры

Moschus moschiferus sachalinensis

РФ

Безертеке

Capra aegagrus

АР, РФ

Тугай асыл бұғысы

Cervus elaphus bactrianus

ҚР

Солтүстік жабайы бұғысы (Жаңажер және Алтай-Саян популяциялары)

Rangifer tarandus

РФ

Уссурийск шұбар бұғысы (абориген популяциясы)

Cervus nippon hortulorum

РФ

Армения жабайы қойы

Ovis orientalis gmelinii

АР

Асыл бұғы

Cervus elaphus maral

АР

Жыртқыштар отряды

Carnivora


Ілбіс (таутан)

Uncia uncia

ҚР, РФ

Борсық (борақ)

Meles meles

БР

Қызыл қасқыр

Cuon alpinus

ҚР, РФ

Кәмшат

Lutra lutra

АР

Кавказ кәмшаты

Lutra lutra meridionalis

РФ

Орта Азия өзен кәмшат

Lutra lutra seistanica

ҚР

Қабылан

Acinonyx jubatus

ҚР

Ақкіс

Mustela erminea

БР

Теңіз кәмшаты

Enhydra lutris

РФ

Қарақал

Lynx caracal

ҚР

Барқан мысығы

Felis margarita

ҚР

Кавказ камыс мысығы

Felis chaus chaus

РФ

Кавказ орман мысығы

Felis silvestris caucasica

РФ

Орман мысығы

Felis silvestris

АР

Ірбіс

Panthera pardusбұғы

АР

Ақтөс сусар

Martes foina Erxleben

ҚР

Орман сусары

Martes martes

ҚР

Ірбіс

Panthera pardus

РФ

Сабаншы

Felis manul

ҚР, РФ

Сабаншы

Otocolobus manul

АР

Ақ аю

Ursus maritimus

РФ

Қоңыр аю

Ursus arctos

АР, БР

Тянь-Шань қоңыр аюы

Ursus arctos isabellinus

ҚР

Итаю

Mellivora capensis

ҚР

Еуропа сукүзені

Mustela lutreola

БР, ҚР

Еуропа Кавказ сукүзені

Mustela lutreola turovi

РФ

Шұбар күзен

Vormela peregusna

АР, ҚР, РФ

Меднов көгілдір түлкісі

Alopex lagopus semenovi

РФ

Жолақты қорқау

Hyaena hyaena

АР

Еуропа сілеусіні

Lynx lynx

БР

Орталық Азия немесе Түркестен сілеусіні

Lynx lynx isabellinus

ҚР

Сарғыш күзен (Қиыр Шығыс популяциясы)

Mustela altaica raddei

РФ

Амур жолбарысы

Panthera tigris altaica

РФ

Амур дала сасықкүзені

Mustela eversmanni amurensis

РФ

Ескекаяқтылар отряды

Pinnipedia


Сойдақтісті (Атлантида және лаптев өзені кіші түрлері)

Odobenus rosmarus rosmarus, O.r.laptevi

РФ

Сақиналы түлен (Балтика және Ладога кіші түрлері)

Phoca hispida botnica, P.h.ladogensis

РФ

Бозғы (солтүстік теңіз арыстаны)

Eumetopias jubatus

РФ

Кәдімгі итбалық (Еуропа және Курил кіші түрлері)

Phoca vitulina vitulina, P.v.stejnegeri

РФ

Сұр итбалық (Балтика және Атлантида кіші түрлері)

Halichoerus grypus macrorhynchus, H.g.grypus

РФ

Киттектестер отряды

Cetacea


Атлантида кәдімгі дельфины

Lagenorhynchus acutus

РФ

Ақтұмсық дельфин

Lagenorhynchus albirostris

РФ

Қара теңіз афалинасы

Tursiops truncatus ponticus

РФ

Сұр дельфин

Grampus griseus

РФ

Теңіз шошқасы (Солтүстік Атлантида, Қара теңіз және солтүстік Тынық мұхиты кіші түрлері)

Phocoena phocoen phocoena, P.p.relicta, P.p.vomerina

РФ

Кіші шұбар дельфин

Pseudorca crassidens

РФ

Сытқы (жалғыз мүйіз)

Monodon monoceros

РФ

Ашықмаңдайлы дельфин

Hyperoodon ampullatus

РФ

Құстұмсық дельфин

Ziphius cavirostris

РФ

Командор белдіктістісі

Mesoplodon stejnegeri

РФ

Сұр кит

Eschrichtius robustus

РФ

Гренландия киты

Balaena mysticetus

РФ

Жапон киты

Eubalaena glacialis japonica

РФ

Өркешті кит

Megaptera novaeangliae

РФ

Солтүстік көк киты

Balaenoptera musculus musculus

РФ

Солтүстік майшабақты кит

Balaenoptera physalus physalus

РФ

Сейвал

Balaenoptera borealis borealis

РФ


 
2-кесте

Өсімдіктер Жабайы өсетін өсімдіктер түрлерінің атауы
(ЕАЭО СЭҚ ТН коды 0601 – 0604-тен, 07-тобынан, 1211-ден, 1212-ден, 20-топтан, 2102-ден)

Түрі қызыл кітапқа енгізілген мемлекет

Қазақ тілінде

Латын тілінде
БАЛДЫРЛАРКӨК-ЖАСЫЛ БАЛДЫРЛАР БӨЛІМІ

Cyanophyta


Ностоктар тұқымдасы

Nostocaceae


Алхорытәрізді носток

Nostoc pruniforme

БР

АЛТЫНТҮСТЕС БАЛДЫРЛАР БӨЛІМІ

Chrysophyta


Динобрион тұқымдасы

Dinobryonaceae


Қырлы хризоликос

Chrysolykos angulatus (Willén) Nauwerck

БР

Планктон хризоликосы

Chrysolykos planktonicus var. recticollis Nauwerck

БР

ДиатомДЫҚ БАЛДЫРЛАР БӨЛІМІ

Bacillariophyta


Фрагилярия тұқымдасы

Fragillariaceae


Доғатәрізді фрагилярия

Fragilaria arcus (Ehrenberg) Cleve

БР

Рейхельт фрагиляриясы

Fragilaria reicheltii (Voigt) Lange-Bertalot (=Centronella reicheltii Voigt)

БР

Навикула тұқымдасы

Naviculaceae


Пиннулария полионка

Pinnularia polyonca (Bréb.) Müll

БР

Цимбелла тұқымдасы

Cymbellaceae


Бүгілген цимбелла

Cymbella ancyli Cl. (=Gomphocymbella ancyli (Cl.) Hust.)

БР

Сурирелла тұқымдасы

Surirellaceae


Қисық стеноптеробия

Stenopterobia curvula (W.Sm.) Kramer

БР

Аса нәзік стеноптеробия

Stenopterobia delicatissima (Lewis) Bréb

БР

ЖАСЫЛ БАЛДЫРЛАР БӨЛІМІ

Chlorophyta


Кладофора тұқымдасы

Cladophoraceae


Эгагропильді кладофора

Cladophora aegagropila (L.) Rabenh

БР

Сифонокладус сұқымдасы

Siphonocladaceae


Кішкентай сифонокладус

Siphonocladus pusillus (С. Agardh ex Kutzing) Hauck

РФ

Корнманния тұқымдасы

Kornmanniaceae


Терісі жұқа корнманния т

Kornmannia leptoderma (Kjellman) Bliding

РФ

Дербезия тұқымдасы

Derbesiaceae


Теңіз дербезиясы

Derbesia marina (Lyngbye) Kjellman

РФ

ХарА БАЛДЫРЛАРЫ БӨЛІМІ

Charophyta


Тұқымдасы Харовые

Characeae


Бұдырмақ хара

Chara aspera Deth. Ex Wild.

БР

Жіптәрізді хара

Chara filiformis Hertzsch

БР, РФ

Сынғақ хара

Chara fragilis Desv.

БР

Көптікенді хара

Сhara polyacantha A. Br.

БР

Қатқыл хара

Chara rudis A.Br.

БР

Киізтәрізді хара

Chara tomentosa L.

БР

Қылтанақты хара

Chara strigosa A. Br.


Нителла тұқымдасы

Nitellaceae


Сымбат нителла

Nitella gracilis (G.M.Smith) Ag

БР

Нителлопсис тұқымдасы

Nitellopsidaceae


Мұқалтылған нителлопсис

Nitellopsis obtusa (Desvaux in Lois.) Gr

БР

ҚЫЗЫЛ БАЛДЫРЛАР БӨЛІМІ

Rhodophyta


Порфиридиум тұқымдасы

Porphyridiaceae


Ашық қызыл порфиридиум

Porphyridium purpureum (Bory) Drew et Ross

БР

Батрахоспермум тұқымдасы

Batrachospermaceae


Анық көрінетін батрахоспермум

Batrachospermum moniliforme Roth

БР

\

Швед сиродотиясы

Sirodotia suecica Kylin


Гильденбрандтия тұқымдасы

Hildenbrandtiaceae

БР

Өзен гильденбрандтиясы

Гильденбрандтия өзен

БР

Ломентария тұқымдасы

Lomentariaceae


Басылған ломентария

Lomentaria compressa (Kutzing) Kylin

РФ

Филлофора тұқымдасы

Phyllophoraceae


Бұйра филлофора

Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon [Phyllophora nervosa (A.P. de Candolle) Greville]

РФ

Анфельция тұқымдасы

Ahnfeltiaceae


Теңтөбе анфельция

Ahnfeltia fastigiata (Endlicher) Makienko

РФ

Церамия тұқымдасы

Ceramiaceae


Бореальді микрокладия

Microcladia borealis Ruprecht

РФ

Аратәрізді токидея

Tokidaea serrata (M.J. Wynne) Lindstrom et M.J. Wynne

РФ

Делессерия тұқымдасы

Delesseriaceae


Алеут лаингиясы (алеут конгрегатокарпусы)

Laingia aleutica M.J. Wynne [Congregatocarpus aleuticus M.J. Wynne comb ined.]

РФ

Диморфтық мембраноптера

Membranoptera dimorpha N.L Gardner

РФ

Қалың тарамдалған мембраноптера

Membranoptera multiramosa N.L. Gardner

РФ

Жапон неохолмезиясы

Neoholmesia japonica (Okamura) Mikami

РФ

Пролиферир нинбургия

Nienburgia prolifera M.J. Wynne

РФ

Юргенс пантонейрасы

Pantoneura juergensii (J. Agardh) Kylin

РФ

Дюмонтия тұқымдасы

Dumontiaceae


Константинея теңіз раушангүлі

Constantinea rosa - marina (S. G. Gmelin) Postels et Ruprecht

РФ

Гелидиум тұқымдасы

Gelidiaceae


Әсем гелидиум

Gelidium elegans Kutzing

РФ

Гигартин тұқымдасы

Gigartinaceae


Жапырақжемісті мазелла

Мазелла листоплодная

РФ

Халимения тұқымдасы

Halymeniaceae


Сүйір халимения

Halymenia acuminate (Holmes) J. Agardh [Grateloupia acuminata Holmes]

РФ

Пальмария тұқымдасы

Palmariaceae


Мықты галосакцин

Halosaccion firmum (Postels et Ruprecht) Kutzing

РФ

Анық көрінетін пальмария

Palmaria moniliformis (E. Blinova. et A.D. Zinova) Perestenko

РФ

Петроцелия тұқымдасы

Petrocelidaceae


Емшекұшты мастокарпус

Mastocarpus papillatus (C. Agardh) Kutzing

РФ

Родомел тұқымдасы

Rhodomelaceae


Салпыерін берингиелла

Beringiella labiosa M.J. Wynne

РФ

Арешоугия тұқымдасы

Areschougiaceae


Сәнді опунтиелла

Opuntiella ornata (Postels et Ruprecht) A.D. Zinova

РФ

Леманея тұқымдасы

Lemaneaceae


Судет леманеясы

Lemanea sudetica Kutzing

РФ

Торея тұқымдасы

Thoreaceae


Кірпікті торея

Thorea hispida (Thore) Desvaux [Thorea ramosissima Bory]

РФ

КҮРЕҢ БАЛДЫРЛАР БӨЛІМІ

PHAEOPHYTA


Хордария тұқымдасы

Chordariaceae


Нәзік стилофора

Stilophora tenella (Esper) P.С.Silva [Stilophora rhizodes (C.Agardh) J.Agardh]

РФ

Филлария тұқымдасы

Phyllariaceae


Терілі саккориза

Saccorhiza dermatodea (Bachelot de la Pylaie) J. Agardh

РФ

Деламария тұқымдасы

Delamareaceae


Шыбыртқытәрізді щаповия

Stschapovia flagelliformis A.D. Zinova

РФ

Ламинария тұқымдасы

Laminariaceae


Талшықты циматере

Cimathaere fibrosa Nagai

РФ

Курил костуляриясы

Costularia kurilensis Petr. et Guss.

РФ

Аңшы филлариелласы

Phyllariella ochotensis Petr. et Voz.

РФ

Лессония тұқымдасы

Lessoniaceae


Ламинариятәрізді лессония

Lessonia laminarioides Postels et Ruprecht

РФ

САҢЫРАУҚҰЛАҚТАРАскомикота БӨЛІМІ

(қалталы САҢЫРАУҚҰЛАҚТАР)

Ascomycota


Геоглосс тұқымдасы

Geoglossaceae


Спатулярия булавовидная

Spathularia clavata (Schaeff.) Sacc

БР

Гельвелла тұқымдасы

Hellvellaceae


Тюляня гиднотриясы, немесе қызыл-күрең трюфель

Hydnotria tulasnei Berk. & Broome.

БР

Қара гельвелла

Helvella Atra

АР

Отидия тұқымдасы

Otidea Ecklad


Атлас стефензия, немесе жібек трюфель

Stephensia bombyсina (Vittad.) Tul.

БР

Трюфель тұқымдасы

Tuberaceae


Жазғы трюфель (Ресей қара трюфелі)

Tuber aestivum Vittad.

БР, РФ

Жазғы, жеуге жарайтын трюфель

Tuber Aestivum

АР

Борх трюфелі

Tuber borchii Vittad.

БР

Саркосома тұқымдасы

Sarcosomataceae


Шартәрізді саркосома

Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm

РФ

Шартәрізді саркосома

Sarcosoma Globosum

АР

Бүріспе саңырауқұлақ тұқымдасы

Morchellaeae


Конустәрізді верпа

Vepra Conica

АР

Дала бүріспе саңырауқұлағы

Morchella steppicola

ҚР

Анаморфтық сыңырауқұлақтар тұқымдасы

Аnamorphic fungi


Әдемі ожибвайя

Ojibwaya perpulchra B. Sutton

БР

Базидиомикота БӨЛІМІ (БазидиЯЛЫҚ саңырауқұлақТАР)

Basidiomycota


Аманиттер тұқымдасы

Amanitaceae


Ашық сары шыбынжұт

Amanita Gemmata

АР

Қызыл шыбынжұт

Amanita Muscaria

АР

Боз арамқұлақ

Amanita Phallaoides

АР

Альбатрелли тұқымдасы

Albatrellaceae


Алып мерипилус

Meripilus Giganteus

АР

Тянь-Шань скутигер

Scutiger tianesanicus


Агариктер тұқымдасы (Қозықұйрықтар)

Аgaricaceae

ҚР

Саңырауқұлақ-қыз қолшатыры

Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser.

БР

Саңырауқұлақ- қыз қолшатыры

Macrolepiota Puellaris

АР

Саңырауқұлақ-қызыл қолшатар

Macrolepiota Rhacodes

АР

Ағаш лепиотасы, немесе ағаш қабыршақшасы

Lepiota lignicola P. Karst.

РФ

Ұзынтамыр лейкоагарикус

Leucoagaricus Macrorhizus

АР

Торлы қозықұйрық

Agaricus tabularis

АР, ҚР

Сарықабық қозықұйрық

Agaricus xanthodermus

АР

Амиант цистодермасы

Cystoderma Amianthina

АР

Мейен хламидопусы

Chlamydopus meyenianus

ҚР

Ғажайып квелеция

Queletia mirabilis

ҚР

Феллориния тұқымдасы

Phelloriniaceae


Созылған торбас саңырауқұлақ

Dictyocephalus attenuatus


Баттаррея тұқымдасы

Battarreaceae


Веселкатәрізді баттарея

Battarrea Phalloides

АР

Қи саңырауқұлақтар тұқымдасы

Coprinaceae


Құм монтанеясы

Montagnea Arenaria

АР

Вешенка тұқымдасы (Плевротустар)

Pleurotaceae


Албырт-сабан вешенкасы (плевротус)

Pleurotus djamor (Rumph ex Fr.) Boedijn [Pleurotus salmoneostramineus Lj. N. Vassiljeva]

РФ

Ұялы филлотопсис

Phyllotopsis Nidulans

АР

Ақ дала саңырауқұлағы, дала вешенкасы

Pleurotus Eryngii

АР

Подаксис тұқымдасы

Podaxaceae


Гүланалық подаксисі

Podaxis Pistillaris

АР

Плютея тұқымдасы

Pluteaceae


Жібек вольвариелласы

Volvariella Bombycina

АР

Бүршіктәрізді шыбынжұт

Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertillon

РФ

Виттадини шыбынжұты

Amanita vittadini (Moretti) Sacc.

РФ

Қылтанақ шыбынжұт

Amanita solitaria

ҚР

Болет тұқымдасы

Boletaceae


Қызыл-сары болет

Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.

РФ

Ақ түсті саңырауқұлақ

Boletus Edulis

АР

Ібіліс саңырауқұлағы

Boletus Satanas

АР

Балқарағай майқұлағы

Suillus Grevillei

АР

Самырсын майқұлағы, нүктеаяқты

Suillus Punctipes

АР

Мокруха тұқымдасы

Gomphidiaceae


Сарысағақша мокруха

Chroogomphus flavipes (Peck) O.K. Mill.

РФ

Киізрең мокруха

Chroogomphus tomentosus (Murrill) O.K. Mill.

РФ

Гиросаңылау тұқымдасы

Gyroporaceae


Лағылрең бұрыш саңырауқұлағы

Rubinoboletus rubinus (W.G. Smith) Pilat et Dermek [Chalciporus rubinus (W.G. Smith) Singer]

РФ

Бүршіксаңырауқұлақтар тұқымдасы

Strobilomycetaceae


Жалғанқайың порфировик

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) J.-E. Gilbert [Porphyrellus pseudoscaber (Seer.) Singer]

РФ

Үлпексағақша бүршіксаңырауқұлақ

Strobilomyces floccopus (Vahl: Fr.) P. Karst.

РФ

Үлпексағақша бүршіксаңырауқұлақ

Strobilomyces Strobilaceus

АР

Гигрофор тұқымдасы

Hygrophoraceae


Ашық қызыл гигроцибе

Hygrocybe coccinea (Pers.:Fr.) Fr.

БР

Желімді гигрофор

Hygrophorus limacinus Scop.

БР

Емен орманы гигрофоры

Hygrophorus nemoreus (Pers.: Fr.) Fr.

БР

Трихолом тұқымдасы (Рядовкалар)

Tricholomataceae


Жаңбырлы астерофора

Asterophora Lycoperdoides

АР

Шегіргүл калоцибесі

Calocybe ionides (Bull.:Fr.) Kühner

БР

Кук коллибиясы

Collybia Cookei

АР

Кіррең леписта

Lepista sordida (Fr.) Singer

БР

Жапырақтәрізді лейкопаксиллус

Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer

РФ

Дәу рядовка

Tricholoma colossus (Fr.) Quel

РФ

Алақантәрізді родотус

Rhodotus Palmatus

АР

Түлкіқұйрық тұқымдасы

Cantherellaceae


Сұр түлкіқұйрық

Cantharellus cinereus (Pers.: Fr.) Fr.

РБ

Өрмектор саңырауқұлақ тұқымдасы

Cortinariaceae


Екітүсті өрмектор саңырауқұлақ

Cortinarius cagei Melot

РБ

Алтынтүстес-конустәрізді өрмектор саңырауқұлақ

Cortinarius elegantissimus Rob. Henry

РБ

Рауғаш өрмектор саңырауқұлағы

Cortinarius rheubarbarinus Rob. Henry

РБ

Клавариадельфус тұқымдасы

Clavariadelphaceae


Гүланалық клавариадельфус (мүйізше)

Clavariadelphus pistillaris (L.:Fr.) Donk

РБ, ҚР

Гүланалық клавариадельфус, гүланалық мүйізше

Clavariadelphus Pistillaris

АР

Клавулина тұқымдасы

Clavulinaceae


Шеміршек клавулина

Clavulina cartilaginea

КР

Спарассис тұқымдасы

Sparassidaceae


Бұйра спарассис

Sparassis crispa (Wulfen:Fr.) Fr.

БР

Жалпақ спарассис

Sparassis laminosa Fr.

БР

Фистулина тұқымдасы (Бауырша саңырауқұлақтар)

Fistulinaceae


Бауырша фистулина, немесе кәдімгі бауырша саңырауқұлақ

Fistulina hepatica Fr

БР

Ганодерма тұқымдасы

Ganodermataceae


Жалтыраған ганодерма, немесе жылтыр ағаш саңырауқұлағы

Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst.

БР, РФ

Гименохета тұқымдасы

Hymenochaetaceae


Емен феллинусы, немесе емен меланопориясы

Phellinus quercinus Bondartsev et Ljub. [Melanoporia quercina (Bondartsev et Ljub.) Parmasto]

РФ

Аурискальпия тұқымдасы

Auriscalpiaceae


Сынғақ Дентипеллис

Dentipellis fragilis (Pers.:Fr.) Donk

БР

Герициум тұқымдасы (Кірпі саңырауқұлақтары)

Hericiaceae


Кірпі-текенек герициум, емен кірпі саңырауқұлағы

Hericium Erinaceum

АР

Гериций, немесе маржантәрізді кірпі саңырауқұлағы

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. (=Hericium clathroides (Pallas: Fr.) Pers.)

БР

Маржантәрізді гериций, маржантәрізді кірпі саңырауқұлағы

Hericium Coralloides

АР

Альпі кірпі саңырауқұлағы

Hericium alpestre Pers.

РФ

Лахнокладия тұқымдасы

Lachnocladiaceae


Жұпариіс сцитинострома

Scytinostroma odoratum (Fr.: Fr.) Donk

БР

Жаңбырлылар тұқымдасы

Lycoperdaceae


Алып кальвация, немесе алыпбас саңырауқұлақ

Calvatia gigantea (Batsch : Pers.) Lloyd (=Langermannia gigantea (Pers.) Rostk.)

БР

Кориола тұқымдасы

Coriolaceae


Қызғылт фомитопсис, немесе қызғылт ағаш саңырауқұлағы

Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.: Fr.) P.Karst.

БР

Көптелпек грифола

Grifola frondosa (Dick.: Fr.) Gray

БР

Киноварь-қызыл пикнопорус

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P.Karst.

БР

Полипорус тұқымдасы

Polyporaceae


Қолшатырлы полипорус (көптармақты ағаш саңырауқұлағы)

Polyporus umbellatus Fr. (=Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pilat.)

БР, РФ

Тамырсүйгіш полипорус

Polyporus rhizophilus

ҚР

Мерулия тұқымдасы

Meruliaceae


Ақ-бал флебия

Phlebia albomellea (Bondartsev) Nakasone

БР

Систотрема тұқымдасы

Sistotremataceae


Үккіштәрізді систотрема

Sistotrema raduloides (P. Karst.) Donk

БР

Телефор тұқымдасы

Thelephoraceae


Қара-ақ банкера

Bankera fuligineoalba (Schmidt: Fr.) Pouzar

БР

Ақ-қара болетопсис

Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod

БР, РФ

Қара-ақ болетопсис

Boletopsis Leucomelaena

АР

Жұлдызша саңырауқұлақтар тұқымдасы

Geastraceae


Гигрометриялық астреус

Astraeus Hygrometricus

АР

Күмбезді жұлдызша саңырауқұлақ

Geastrum fornicatum (Huds.) Hook.

РФ

Егіс жер жұлдызша саңырауқұлағы

Geastrum campestre Morgan

БР

Тесік мириостома

Myriostoma Coliforme

АР

Веселка тұқымдасы

Phallaceae


Кәдімгі веселка, сасық бүріспе саңырауқұлақ

Phallus Impudicus

АР

Ит мутинусы

Mutinus Caninus

АР

Равенель мутинусы

Mutinus Ravenelli

АР

Қызыл сүзгітәрізді саңырауқұлақ

Clathrus ruber P. Micheli

РФ

Қосарланған торлы саңырауқұлақ (диктиофора)

Dictyophora duplicata (Bosc) E.E. Fischer

ҚР, РФ

Қосарланған торлы саңырауқұлақ

Dictyophora Duplicata

АР

Мерипила тұқымдасы

Meripilaceae


Пория тұқымдасы

Poriaceae


шафран-сары гапалопилус

Hapalopilus Croceus

АР

Жұпариіс гаплопорус

Hapaloporus Odorus

АР

Бұйра грифола, қой-саңырауқұлақ

Grifola frondosa

(Dicks.: Fr.) Gray

РФ

Спарассис тұқымдасы

Sparassidaceae


Бұйра спарассис, саңырауқұлақ қырыққабаты

Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr.

РФ

Қазақстан спарассисі

Sparassis kazakhstanicus

ҚР

Феллориния тұқымдасы

Phelloriniaceae


Бүршікті феллориния

Phellorinia strobilina

ҚР

ҚЫНАЛАРҚЫНАЛАР БӨЛІМІ

Lichenes


Калициум тұқымдасы

Caliciaceae


Қалың түкті калициум

Calicium adspersum Pers.

БР

Жасылрең хенотека

Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg.

БР

Жіңішке хенотека

Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattson & Middleb. (=Coniocybe gracilenta Ach.)

БР

Икмадофила тұқымдасы

Icmadophilaceae


Жапон икмадофиласы

Icmadophila japonica (Zahlbr.) Rambold et Hertel [Glossodium japonicum Zahlbr.]


Коккокарпия тұқымдасы

Coccocarpiaceae


Қызыл ағаш коккокарпиясы

Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscowet et Krog

РФ

Палмикола коккокарпиясы

Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway

РФ

Колема тұқымдасы

Collemataceae


Қына лептогиумы

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.

БР

Жұқа лептогиум

Leptogium subtile (Schrad.) Torss.

БР

Бурнет лептогиумы

Leptogium burnetiae С.W Dodge

РФ

Гильденбранд лептогиумы

Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

РФ

Кладония тұқымдасы

Cladoniaceae


Сымбат кладония

Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.

БР

Шым кладония

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

БР

Жапырақтәрізді кладония

Cladonia foliacea (Huds.) Willd.

БР

Күл кладония

Cladonia favillicola Trass

РФ

Әсем кладония

Cladonia gracilifomis Zahlbr.

РФ

Жанартаутәрізді кладония

Cladonia vulcani Savicz

РФ

Пармелия тұқымдасы

Parmeliaceae


Шоландер асахинеясы

Asahinea scholanderi (Llano) W.L. Culb. et С.F. Culb.

РФ

Жалғансатоан бриокаулон

Bryocaulon pseudosatoanum (Asahina) Karnefelt

РФ

Фремонт бриориясы

Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.

РФ

Нәзік гипогимния

Hypogymnia fragillima (Hillm.) Rassad.

РФ

Бүгілген гипотрахина

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

БР

Мұртты еверниаструм

Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale ex Sipman

РФ

Түлкі летариясы

Letharia vulpina (L.) Hue

РФ

Соредия меланелия

Melanelia sorediata (Ach.) Goward & Ahti (=Parmelia sorediosa Almb.)

БР

Тесік менегацция

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

БР, РФ

Ричардсон мэйсонхэйлеасы

Masonhalea richardsonii (Hook.) Karnefelt

РФ

Комаров нефромопсисы

Nephromopsis komarovii (Elenkin) J.С. Wei [Cetraria komarovii Elenkin]

РФ

Сәнді нефромопсис

Nephromopsis oranta (Mull Arg.) Hue [Cetraria oranta Mull. Agr.]

РФ

Азиа оропогоны

Oropogon asiaticus Asahina

РФ

Қаражасыл пармелиопсис

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold

БР

Арнольд пармотремасы

Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale [Parmelia arnoldii Du Rietz]

РФ

Кендіртәрізді пармотрема

Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale (=Parmelia stuppea Tayl.)

БР

Қатқыл пунктелия

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog

БР

Құрғақ пунктелия

Punctelia rudecta (Ach.) Krog. [Parmelia rudecta Ach.]

РФ

Торлы римелия

Rimelia reticulata (Taylor) Hale et A.Fletcher [Parmelia reticulata Taylor]

РФ

Лаурер тукнерария

Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell [Cetraria laurerei Kremp.]

РФ

Қыртысты уснея

Usnea ceratina Ach.

БР

Гүлді уснея

Usnea florida (L.) Wigg.

БР, РФ

Камчатка цетрариясы

Cetraria kamczatica Savicz

РФ

Дала цетрариясы

Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt

РФ

Аляска цетрелиясы

Cetrelia alaskana (W.L. Culb. et С.F. Culb.) W.L. Culb. et C.F. Culb.

РФ

Цетрариятәрізді цетрелия

Cetrelia cetrarioides ( Del. ex Duby) W. L. Culb. & C.F.Culb

БР

Жайылған эверния

Evernia divaricata ( L.) Ach.

БР

Рамалина тұқымдасы

Ramalinaceae


Ұзынтүкті рамалина

Ramalina thrausta ( Ach.) Nyl.

БР

Умбиликария тұқымдасы

Umbilicariaceae


Күлтәрізді үмбиликария

Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

БР

Жеуге жарайтын умбиликария

Umbilicaria esculenta (Miyoshi) Minks

РФ

Лобария тұқымдасы

Lobariaceae


Өкпетәрізді лобария

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

БР, РФ

жалпақ лобария

Lobaria amplissima (Scop.) Forssell

РФ

Торлы лобария

Lobaria retigera (Bory) Trevis.

РФ

Жиекті стикта

Sticta limbata (Sm.) Ach.

РФ

Пелтигера тұқымдасы

Peltigeraceae


Бөртпе пелтигера

Peltigera aphthosa (L.) Willd.

БР

Көлденең пелтигера

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

БР

Қабыршақты пелтигера

Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter

БР

Паннария тұқымдасы

Pannariaceae


Күрең паннария

Pannaria lurida (Mont.) Nyl.

РФ

Фисция тұқымдасы

Physciaceae


Соредия пиксинесі

Pyxine sorediata (Ach.) Mont. [Pyxine endochrysoides (Nyl.) Degel

РФ

Қалқанды торнабея

Tornabea scutellifera (With.) J.R. Laundon [Tornabenia atlantica (Ach.) Kurok.]

РФ

Ризокарпон тұқымдасы

Rhizocarpaceae


Географиялық ризокарпон

Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

БР

Стереокаулон тұқымдасы

Stereocaulaceae


Саусақжапырақты стереокаулон

Stereocaulon dactylophyllum Florke

РФ

Жалаңаш стереокаулон

Stereocaulon exutum Nyl.

РФ

Хоккайд стереокаулоны

Stereocaulon hokkaidense Asahina

РФ

Жалғңандепрельт стереокаулоны

Stereocaulon pseudodepreaultii Asahina

РФ

Савич стереокаулоны

Stereocaulon saviczii Du Rietz

РФ

Телосхистес тұқымдасы

Teloschistaceae


Сарырең телосхистес

Teloschistes flavicans (Sm.) Norman

РФ

Трихолома тұқымдасы

Tricholomataceae


Гудзон омфалинасы


Omhpalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow

РФ

МҮКТЕКТЕСТЕРМҮКТЕКТЕСТЕР БӨЛІМІ

BRYOPHYTA


БАУЫРША МҮКТЕР КЛАСЫ

Hepaticopsida


Анеура тұқымдасы

Aneuraceae


Ғажайып криптоталлус

Cryptothallus mirabilis Malmb.

РФ

Эйтония тұқымдасы

Aytoniaceae


Жұқажапырақты астерелла

Asterella leptophylla (Mont.) Grolle

РФ

Жапон плагиохазмасы

Plagiochasma japonica (Steph.) О. Mass.

РФ

Калипогея тұқымдасы

Calypogeiaceae


Шустер эокалипогейясы

Eocalypogeia schusteriana (Hatt. et Mizut.) Schust.

РФ

Цефалозия тұқымдасы

Cephaloziaceae


Исибы иватзукиясы

Iwatsukia jishibae (Steph.) Kitag.

РФ

Ленталы цефалозия

Cephalozia catenulata (Hueb.) Lindb.

БР

Цефалозиелла тұқымдасы

CephaloziellaceaeТұтасжиекті цефалозиелла

Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst.

РФ

Нәзік цефалозиелла

Cephaloziella elachista (Jack ex Gott. et Rabenh.) Schiffn.

БР

Клевея тұқымдасы

Cleveaceae


Жапон пельтолепис

Peltolepis japonica (Schim. et Hatt.) Hatt.

РФ

Кодониевые тұқымдасы

Codoniaceae


Аляска фоссомброниясы

Fossombronia alaskana Steere et H. Inoue

РФ

Геокаликс тұқымдасы

Geocalycaceae


Шоқшажапырақты аномилия

Anomylia cuneifolia (Hook.) Schust.

РФ

Гимномитрия тұқымдасы

Gymnomitriaceae


Бүгілген апомарсупелла

Apomarsupella revoluta (Nees) Schust.

РФ

Ұсақ бақша гимномитриумы

Gymnomitrium crenulatum Carring.

РФ

Өзгермелі марсупелла

Marsupella commutata (Limpr.) H. Bern.

РФ

Ямал празантус

Prasanthus jamalicus Potemkin

РФ

Гапломитриум тұқымдасы

Haplomitriaceae


Гукер гапломитриумы

Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees

РФ

Юбула тұқымдасы

Jubulaceae


Жапон юбуласы

Jubula japonica Steph

РФ

Юнгерманния тұқымдасы

Jungermanniaceae


Брейдлер нардиясы

Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.

РФ

Қабарған гимноколея

Gymnocolea inflata (Huds.) Dum.

БР

Тік лофозия

Lophozia ascendens (Warnst.) Schust.

БР

Жұмсақ схистохилопсис

Schistochilopsis laxa (Lindb.) Konstant.

БР

Лофозия тұқымдасы

Lophoziaceae


Бирман хандонантусы

Хандонантус бирманский

РФ

Солғын лофозия

Lophozia decolorans. (Limpr.) Steph. [Isopaches decolorans (Limpr.) Buch]

РФ

Ұзынша лофозия

Lophozia elongata Steph. [Protolophozia elongata (Steph.) Schljak.]

РФ

Перссон лофозия

Lophozia perssonii Buch et S. Arn.


Маршанец тұқымдасы

Marchantiaceae


Румын бучеджиясы

Bucegia romanica Radian

РФ

Неотрихоколея тұқымдасы

Neotrichocoleaceae


Қалтатәрізді трихоколеопсис

Trichocoleopsis sacculata (Mitt.) Okam.

РФ

Паллавициния тұқымдасы

Pallaviciniaceae


Шөл хатториантусы

Hattorianthus erimonus (Steph.) Schust. et H. Inoue

РФ

Ирландия меркиясы

Moerckia hibernica (Hook.) Goot

БР

Порелла тұқымдасы

Porellaceae


Жалпақжапырақты порелла

Porella platyphylla (L.) Preiff.

БР

Риччия тұқымдасы

Ricciaceae


Бейрих риччия

Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. et Lindend.

БР

Науатәрізді риччия

Riccia canaliculata Hoffm.

БР

Скапания тұқымдасы

Scapaniaceae


Кеңұшты скапания

Scapania sphaerifera Buch et Tuomik.

РФ

Сүйір скапания

Scapania apiculata Spruce

БР

Треубия тұқымдасы

Treubiaceae


Хортон апотреубиясы

Apotreubia hortoniae Schust. et Konstantinova


РФ

ЖАПЫРАҚ-САБАҚТЫ МҮКТЕР КЛАСЫ

BRYopsida


Амблистегия тұқымдасы

Amblystegiaceae


Плаунтәрізді псевдокаллиергон

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Warnst.

БР

Үшқатпарлы псевдокаллиергон

Pseudocalliergon trifarium (Web. et Mohr) Loeske

БР

Андрея тұқымдасы

Andreaeaceae


Жартас андрея

Andreaea rupestris Hedw.

БР

Гиполепидия тұқымдасы

Hypolepidaceae


Таврия орлягі

Pteridium tauricum

АР

Архидиум тұқымдасы

Archidiaceae


Орақжапырақты архидиум

Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp.

РФ

Аулакомниум тұқымдасы

Aulacomniaceae


Екіжынысты аулакомниум

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr.

РФ

Брахитеция тұқымдасы

Brachytheciaceae


Орақжапырақты томентипнум

Tomentypnum falcifolium (Ren. ex Nich.) Tuom.

РФ

Дала ринхостегиум

Rhynchostegium murale (Hedw.) B.S.G.

РБ

Брия тұқымдасы

Вгуасеае


Іріжемісті милиххоферия

Mielichhoferia macrocarpa (Hook.) Bruch et Schimp. ex Jaeg.

РФ

Бардунов ортодонтопсисы

Orthodontopsis bardunovii Ignatov et Tan

РФ

Кардо полиясы

Pohlia cardotii (Ren.) Broth.

РФ

Клинггрефф бриумы

Bryum klinggraeffii Schimp. ex Klinggr.

БР

Жағалау бриумы

Bryum warneum (Roehl.) Bland ex Brid.

БР

Шлейхер бриумы

Bryum schleicheri Schwaegr.

БР

Бриоксия тұқымдасы

Bryoxiphiaceae


Саватье биоксифиумы

Bryoxiphium savatieri (Husn.) Mitt.

РФ

Буксбаумия тұқымдасы

Buxbaumiaceae


Жасыл буксбаумия

Buxbaumia viridis (DC.) Moug. et Nestl.

РФ

Крифея тұқымдасы

Cryphaeaceae


Амур крифеясы

Cryphaea amurensis Ignatov

РФ

Тармақты крифея

Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr

РФ

Ногучи форсстремиясы

Forsstroemia noguchii Stark

РФ

Тік форсстремия

Forsstroemia stricta Lazar.

РФ

Дикранум тұқымдасы

Dicranaceae


Сырғагүл онгстремиясы

Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt.

РФ

Марциус ореасы

Oreas martiana (Hoppe et Hornsch.) Brid.

РФ

Жасыл дикранум

Dicranum viride (Sull. et Lesq. in Sull.) Lindb.

БР

Ұзынжапырақты паралевкобриум

Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske

БР

Энкалиптовые Тұқымдасы

Encalyptaceae


Энкалипта коротконожковая

Encalypta brevipes Schljak.

РФ

Энтодонта тұқымдасы

Entodontaceae


Жіптәрізді птеригинандрум

Pterigynandrum filiforme Hedw.

БР

Фиссидента тұқымдасы

Fissidentaceae


Іріжапырақты пахифиссиденс

Pachyfissidens grandifrons

ҚР

Фонтиналис тұқымдасы

Fontinalaceae


Орақтәрізді дихелима

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr.

БР

Гриммия тұқымдасы

Grimmiaceae


Тянь-Шань индузиелласы

Indusiella thianschanica Broth. et C. Muell.

РФ

Жасырынжеміс схистидиум

Schistidium cryptocarpum Mogensen et Blom

РФ

Гипна тұқымдасы

Hypnaceae


Брахитеция хондаелла

Hondaella caperata (Mitt.) Ando, Tan et Iwats.

РФ

Алмаспалы таксифиллум

Taxiphyllum alternans (Card.) Iwats.

РФ

Лескея тұқымдасы

Leskeaceae


Қысқақанатты линдбергия

Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb.

РФ

Дутье линдбергиясы

Lindbergia duthiei (Broth.) Broth.

РФ

Левкобрия тұқымдасы

Leucobryaceae


Ирең кампилопус

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.

БР

Леукодонта тұқымдасы

Leucodontaceae


Флагелло леукодоны

Leucodon flagellaris Lindb. ex Broth.

РФ

Мния тұқымдасы

Mniaceae


Стигия цинклидиумы

Cinclidium stygium Sw.

БР

Цинклидитәрізді псевдобриум

Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. Kop.

БР

Меезия тұқымдасы

Meesiaceae


Үшқырлы меезия

Meesia triquetra (Richter) Aongstr.

БР

Метеория тұқымдасы

Meteoriaceae


Буханан метеориумы

Meteorium buchananii (Brid.) Broth.

РФ

Мюриния тұқымдасы

Myriniaceae


Домалақжапырақты мюриния

Myrinia rotundifolia (Arn.) Broth.

РФ

Неккера тұқымдасы

Neckeraceae


Тегістісті томалиадельфус

Homaliadelphus laevidentatus (Okam.) Iwats.

РФ

Қауырсынды неккера

Neckera pennata Hedw.

БР

Солтүстік неккерасы

Neckera borealis Nog.

РФ

Ортотрихум тұқымдасы

Orthotrichaceae


Лайель ортотрихумы

Orthotrichum lyellii Hook. et Tayl.

БР

Тегіс ортотрихум

Orthotrichum laevigatum

ҚР

Плагиотециум тұқымдасы

Plagiotheciaceae


Бұйра плагиотециум

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Bruch et al.

БР

Доғал плагиотециум

Plagiothecium obtusissium Broth.

РФ

Поттиея тұқымдасы

Pottiaceae


Алап дидимодон

Didymodon giganteus (Funck) Jur.

РФ

Веленовский хильперциясы

Hilpertia velenovskyi (Schiffh.) Zander

РФ

Ойыс гиофила

Hyophila involuta (Hook.) Jaeg.

РФ

Тілді тортула

Tortula lingulata Lindb.

РФ

Ирең тортелла

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

БР

Зелигерия тұқымдасы

Seligeriaceae


Эланд зелигериясы

Seligeria oelandica С. Jens. et Med

РФ

Сфагновые тұқымдасы

Sphagnaceae


Мягкий сфагнум

Sphagnum molle Sull.

БР, РФ

Линдберг сфагнумы

Sphagnum lindbergii Schimp.

БР

Жылтыр сфагнум

Sphagnum teres

ҚР

Тетрафис тұқымдасы

Tetraphidaceae


Кеңқуыс тетродонциум

Tetrodontium repandum (Funck et Sturm) Schwaegr.

РФ

Туидия тұқымдасы

Thuidiaceae


Гукер актинотуидиумы

Actinothuidium hookeri (Mitt.) Broth.

РФ

Бұтатәрізді миябея

Miyabea fruticella (Mitt.) Broth.

РФ

Ұсақжапырақты гаплокладиум

Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth.

БР

Ұсақ пелекиум

Pelekium minutulum (Hedw.) Touw.

БР

Цинклидотус тұқымдасы

Cinclidotaceae


Дунай цинклидотусы

Cinclidotus danubicus Schiffn et Baumb.

БР, РФ

ТҮТІКТІ ӨСІМДІКТЕРСУШЫРМАУЫҚТАР БӨЛІМІ

Lycopodiophyta


Сушырмауықтар тұқымдасы

Lycopodiaceae


Қапталған ликоподиелла

Lycopodiella inundata (L.) Holub

БР

Альпі дифазиаструмы

Diphasiastrum alpinum

ҚР

Плаун баранецы

Lycopodium selago

АР

Баранец тұқымдасы

Huperziaceae


Кәдімгі баранец

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart.

БР, ҚР

Полушниктер тұқымдасы

IsoҰtaceae


Көл полушнигі

IsoҰtes lacustris L.

БР, РФ

Теңіз полушнигі

Isoetes maritima Underw. [Isoetes beringensis Kom.]

РФ

Қылтанақ полушник

Isoetes setacea Durieu

РФ

Телиптеристер тұқымдасы     

Thelypteridaceae


Батпақ телиптерисі

Thelypteris palustris

АР

ҚЫРЫҚБУЫНТЕКТЕСТЕР БӨЛІМІ

Equisetophyta


Қырықбуындар тұқымдасы

Equisetaceae


Үлкен қырықбуын

Equisetum telmateia Ehrh.

БР

ҚЫРЫҚЖАПЫРАҚТЕКТЕСТЕР БӨЛІМІ

Polypodiophyta


Адиантум тұқымдасы

Adiantaceae


Венера шашы адиантумы

Adiantum capillus-veneris

АР, ҚР

Шоқшабастар тұқымдасы

Botrychiaceae


Түймедақжапырақты шоқшабас

Botrychium matricariifolium A.Br. ex Koch

БР

Жартыай шоқшабасы

Botrychium lunaria

АР

Көпжапырақты шоқшабас

Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.

БР

Виргин шоқшабас

Botrychium virginianum (L.) Sw.

БР

Қарапайым шоқшабас

Botrychium simplex E. Hitchc.

БР, РФ

Пупавкатәрізді шоқшабас

Botrychium anthemoides C. Presl

БР

Осмунда тұқымдасы

Osmundaceae


Маңғаз осмунда

Osmunda regalis L.

БР

Жапон осмундасы

Osmunda japonica Thunb.

РФ

Клайтон осмундасы

Osmundastrum claytonianum L. Tagawa [Osmundastrum pilosum (Wall. ex Grev. Et Hook.) Tzvel.]

РФ

Тағалар тұқымдасы

Athyriaceae


Уорд тағасы

Athyrium wardii (Hook.) Makino

РФ

Жапон тағасы

Athyriopsis japonica (Thunb.) Ching.

РФ

Жазықжапырақты таға

Athyrium distentifolium

АР

Генри лунокучнигі

Lunathyrium henryi (Baker) Kurata [Deparia henryi (Baker) M. Kato]

РФ

Судет үрмешөбі

Cystopteris sudetica A.Br. et Milde

БР

Көпаяқтылар тұқымдасы

Polypodiaceae


Кәдімгі көпаяқты

Polypodium vulgare L.

БР

Ұзынсабақты пиррозия

Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) Ching [Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.]

РФ

Сальвиния тұқымдасы

Salviniaceae


Қалқымалы сальвиния

Salvinia natans (L.) All.

БР

Қалқымалы сальвиния

Salvinia natans

АР

Костенец тұқымдасы

Aspleniaceae


Воронов костенецы

Asplenium woronowii

АР

Қара костенец

Asplenium adiantum-nigrum L.

БР, РФ

Дагестан костенецы

Asplenium daghestanicum Christ.

РФ

Алтай костенецы

Asplenium altajense (Kom.) Grub.

РФ

Саян костенецы

Asplenium sajanense Gudoschn. et Krasnob.

РФ

Жұтаң костенец

Asplenium nesii Christ. [Asplenium exiguum Bedd.]

РФ

Қалқаншалы қырықжапырақ тұқымдасы

Dryopteridaceae


Ұшсыз арахниодес

Arachniodes mutica (Franch. et Savat.) Ohwi.

РФ

Микель лепторуморасы

Leptorumohra miquehana (Maxim. ex Franch. et Savat.) H. Ito

РФ

Браун көпқатарлы қырықжапырағы

Polystichum braunii (Spenn.) Fée

БР

Тікенді көпқатарлы қырықжапырақ

Polystichum aculeatum (L.) Roth

БР

Браун көпқатарлы қырықжапырағы

Polystichum braunii

АР

Сүңгітәрізді көпқатарлы қырықжапырақ

Polystichum lonchitis

АР

Қытай қалқаншалы қырықжапырағы

Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.

РФ

Мыңжылқы қалқаншалы қырықжапырағы

Dryopteris mindshelkensis

ҚР

Жіңішкежапырақ тұқымдасы (Гименофиллдар)

Hymenophyllaceae


Райт мекодийі

Mecodium wrightii (Bsch) Copel

РФ

Гүлжапырақ тұқымдасы

Marsileaceae


Египет гүлжапырағы

Marsilea aegyptiaca Willd.

РФ

Қылтанақты гүлжапырақ

Marsilea strigosa Willd.

РФ

Жылантіл қырықжарырақ тұқымдасы

Ophioglossaceae


Аляска жылантілі

Ophioglossum alascanum E. Britt.

РФ

Кәдімгі жылантіл

Ophioglossum vulgatum

АР

Жылысу жылантілі

Ophioglossum thermale Kom.

РФ

Плагиогирия тұқымдасы

Plagiogyriaceae


Матсумура плагиогириясы

Plagiogyria mutsumurana (Makino) Makino

РФ

Синоптерис тұқымдасы

Sinopteridaceae


Кун алевритоптерисі

Aleuritopteris kuhnii (Milde) Ching [Cheilanthes kuhnii Milde]

РФ

Қыранқанат ызбаны

Cheilanthes pteridioides

АР

Вудсия тұқымдасы

Woodsiaceae


Сынғақ гименоцистис

Hymenocystis fragilis (Trev.) A. Askerov [Woodsia fragilis (Trev.) Moore]

РФ

АШЫҚ ТҰҚЫМДЫЛАР БӨЛІМІ

Pinophyta (=Gymnospermae)


Құлқайыр тұқымдасы

Malvaceae


Карс айдаргүлі

Alcea karsiana

АР

София айдаргүлі

Alcea sophiae

АР

Жерар құлқайыры

Malvella sherardiana

АР

Кипарис тұқымдасы

Cupressaceae


Жағалау аршасы

Juniperus conferta Parl.

РФ

Биік арша

Juniperus excelsa Bieb.

РФ

Сасық арша

Juniperus foetidissima Willd.

РФ

Қатты арша

Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis Urussov

РФ

Казак аршасы

Juniperus sabina

АР

Саржент аршасы

Juniperus sargentii (A.Henry) Takeda ex Koidz.

РФ

Айқасжұп микробиота

Microbiota decussata Kom.

РФ

Зеравшан аршасы

Juniperus seravschanica

ҚР

Мекет тұқымдасы

Polygalaceae


Урарт мекеті

Polygala urartu

АР

Ақтікен тұқымдасы

Nitrariaceae


Шобер ақтікені

Nitraria schoberi

АР

Шынар тұқымдасы

Platanaceae


Шығыс шынары

Platanus orientalis

АР

Қарағай тұқымдасы

Pinaceae


Ақ самырсын

Abies alba Mill.

БР

Дарабастікен балқарағай

Larix olgensis A. Henry

РФ

Глен шыршасы

Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.

РФ

Қалыңбұтақ қарағай

Pinus densiflora Siebold et Zucc.

РФ

Паллас қарағайы

Pinus pallasiana D. Don.

РФ

Пицунд қарағайы

Pinus pityusa Stev.

РФ

Бор қарағайы

Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.

РФ

Шренк шыршасының жатаған түрі

Picea schrenkiana f. prostrata

ҚР

Күреңот тұқымдасы

Onagraceae


Додон хаменерионы

Chamaenerion dodonaei

АР

Шашақгүл тұқымдасы

Resedaceae


Домалақжеміс шашақгүл

Reseda globulosa

АР

Павой тұқымдасы

Smilacaceae


Биік павой

Smilax excelsa

АР

Тис тұқымдасы

Тахасеае


Жедекті тис

Taxus baccata L.

РФ

Жедекті тисс

Taxus baccata

АР

Үшкіржапырақты тис

Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.

РФ

ЖАБЫҚ ТҰҚЫМДЫЛАР БӨЛІМІ

Magnoliophyta (=Angiospermae)


Акант тұқымдасы

Acanthaceae


Диоскорея аканты

Acanthus dioscoridis

АР

Аир тұқымдасы

Acoraceae


Батпақ аиры

Acorus calamus

АР

Үйеңкі тұқымдасы

Асегасеае


Жапон үйеңкісі

Acer japonicum Thunb.

РФ

Кербезгүл тұқымдасы

Alismataceae


Ақреңжапырақ кальдезия

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

РФ

Акак жуасы

Allium аkaka

АР

Воронов жуасы

Allium woronowii

АР

Дердериан жуасы

Allium derderianum

АР

Егорова жуасы

Allium egorovae

АР

Жартас жуасы

Allium rupestre

АР

Ольтин жуасы

Allium oltense

АР

Талыш жуасы

Allium talyschense

АР

Бұдырсабақты жуа

Allium scabriscapum

АР

Штруцль жуасы

Allium struzlianum

АР

Үшфут нектароскордум

Nectaroscordum tripedale

АР

Жебежапырақты жебежапырақ

Sagittaria sagittifolia

АР

Үш жапырақты жебежапырақ

Sagittaria trifolia

АР

Валенберг кербезгүлі

Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz.

РФ

Жуа тұқымдасы

Аlliасеае


Әдемі жуа

Allium bellulum Prokh.

РФ

Ірі жуа

Allium grande Lipsky

РФ

Гуниби жуасы

Allium gunibicum Misczex Grossh.

РФ

Нереидрең жуа

Allium neriniflorum (Herb.) Backer [Calloscordum neriniflorum Herb.]

РФ

Оғаш жуа

Allium paradoxum (Bieb.) G.Don fil.

РФ

Аласа жуа

Allium pumilum Vved.

РФ

Регелев жуасы

Allium regelianum A.Beck.

РФ

Аю жуасы

Allium ursinum L.

БР

Шалғынжуа

Allium schoenoprasum L.

БР

Маралқурай

Veratrum lobelianum Bernh.

БР

Үшфут нектароскордум

Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh.

РФ

Амариллистер тұқымдасы

Amaryllidaceae


Альпі бәйшешегі

Galanthus alpinus

АР

Артюшенко бәйшешегі

Galanthus artjuschenkoae

АР

Жіңішкежапырақ бәйшешек

Galanthus angustifolius G. Koss

РФ

Борткевич бәйшешегі

Galanthus bortkewitschianus G. Koss

РФ

Кавказ бәйшешегі

Galanthus caucasicus (Baker) Grossh.

РФ

Лагодех бәйшешегі

Galanthus lagodechianus Kem.-Nath.

АР, РФ

Жалпақжапырақ бәйшешек

Galanthus platyphyllus Traub et Moldenke

РФ

Бүрме бәйшешек

Galanthus plicatus Bieb.

РФ

Воронов бәйшешегі

Galanthus woronowii Losinsk.

РФ

Жаздық ақгүл

Leucojum aestivum L.

РФ

Теңіз панкрацийі

Pancratium maritimum L.

РФ

Қысқа қарай гүлдейтін штернбергия

Sternbergia colchiciflora

АР

Колхикогүл штернбергия

Sternbergia colhiciflora Waldst. et Kit.

РФ

Фишер штернбергиясы

Sternbergia fischeriana

АР

Сіркеағаштар тұқымдасы

Anacardiaceae


Доғалжапырақ пісте

Pistacia mutica Fisch.et C.A. Mey.

РФ

Кәдімгі пісте

Pistacia vera

ҚР

Шатыршагүлдер тұқымдасы

Apiaceae (Umbelliferae)


Ірітостағанша кктинолема

Actinolema macrolema

АР

Жұпар арафе

Arafoe aromatica M. Pimenov et Lavrova

РФ

Үлкен астранция

Astrantia major L.

БР

Берула (Сиелла), немесе тік поречница

Berula erecta (Huds.) Cov. (=Siella erecta (Huds.) M.Pimen.)

БР

Попов жүлгетұқымшасы

Aulacospermum popovii

ҚР

Козо-Полянский шоқсарысы

Bupleurum kosopoljanskyi

АР

Қысқасабақ шоқсары

Bupleurum pauciradiatum

АР

Соснов шоқсарысы

Bupleurum sosnowskyi

АР

Мартьянов шоқсарысы

Bupleurum martjanovii Krylov

РФ

Ришави шоқсарысы

Bupleurum rischawii Albov

РФ

Табақша шоқсары

Bupleurum rosulare

ҚР

Голоскоков көкшолағы

Pilopleura goloskokovii

ҚР

Тилинг галосциаструмы

Halosciastrum melanotilingia (Boissieu) M. Pimenov et V.N. Tikhom.

РФ

Шу-Іле гиалоленасы

Hyalolaena tschuiliensis

ҚР

Смит гирчовнигі

Conioselinum smithii (H. Wolff) M. Pimenov et Kljuykov

РФ

Татар гирчовнигі

Conioselinum tataricum Hoffm.

БР

Стевен сушалқағы

Laserpitium stevenii Fisch. et Trautv.

РФ

Жалпақжапырақ сушалқақ

Laserpitium latifolium L.

БР

Сабақсыз гогенакерия

Hohenackeria exscapa

АР

Кавказ сасыршөбі

Peucedanum caucasicum (Cervaria caucasica)

АР

Қысқасабақ сасыршөп

Peucedanum pauciradiatum (Zeravschania pauciradiata).

АР

Бұғы сасыршөбі

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.

БР

Қанат жемісті граммосциадиум

Grammosciadium pterocarpum

РА

Тықыр сасыққурай

Dorema glabrum

АР

Қаратау сасыққурайы

Dorema karataviense

ҚР

Батпақ аюбалдырғаны

Ostericum palustre (Bess.) Bess. (=Angelica palustris (Bess.) Hoffm.)

БР

Жіңішке бұтақты тырнақшөп

Seseli leptocladum

АР

Бес мүйізді қаттыбас

Sclerotiaria pentaceros

ҚР

Культиасов каратавиясы

Karatavia kultiassovii

ҚР

Түркістан козополянскиясы

Kosopoljanskia turkestanica

ҚР

Теңіз критмумы

Crithmum maritimum L.

РФ

Байқұн

Ledebouriella seseloides

ҚР

Ольск магаданиясы

Magadania olaensis (Gorovoi et N. S. Pavlova) M. Pimenov et Lavrova

РФ

Комаров манденовиясы

Mandenovia komarovii (Manden.) Alava

РФ

Ірі жапырақты атаманта

Mediasia macrophylla

ҚР

Бұдыртүйінді түкжеміс

Aphanopleura trachysperma

АР

Сәбізжапырақты шытырман

Oenanthe silaifolia

АР

Парсы опопанаксы

Opopanax persicus

АР

Қылтанды дәлен

Osmorhiza aristata

ҚР

Мұз ботташы

Pastinacopsis glacialis

ҚР

Еуропа орманоты

Sanicula europaea

ҚР

Гердер сайсабағы (Гердер тамыры)

Prangos herderi

ҚР

Жұпаргүлді сайсабақ

Prangos lachnantha

ҚР

Үш айрықты сайсабақ

Prangos trifida (Mill.) Herrnst. et Heyn

РФ

Қырықбуын тәрізді сайсабақ

Prangos equisetoides

ҚР

Жалаң боргөз

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin

БР

Ұзын жапырақты айыраша

Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC.

РФ

Австрия қатпаржемісі

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.

БР

Фалькар тәрізді қарғатұяқ

Falcaria falcarioides

АР

Рубцов таушығы

Semenovia rubtzovii

ҚР

Ванатур көкбасы

Eryngium wanaturii

АР

Қаратау көкбасы

Eryngium karatavicum

ҚР

Теңіз көкбасы

Eryngium maritimum L.

РФ

Таширо жартассүйгіші

Rupiphila tachiroei (Franch. et Savat.) M. Pimenov et Lavrova

РФ

Армян қынапжапырағы

Smyrniopsis armena

АР

Жалпақ жапырақты бежір

Aegopodium latifolium Turcz.

РФ

Даралагез стенотениясы

Stenotaenia daralaghezica

АР

Қызғылт тамамшаночка

Tamamschjanella rubella (E. Busch) M. Pimenov et Kljuykov

РФ

Қызғылт тамамшяниелла

Tamamschjaniella rubella (Eleutherospermum rubellum E.)

АР

Комаров зиресі

Carum komarovii

АР

Іле тоғайы

Tugaja iliensis

ҚР

Ақжолақты сасыр

Ferula leucographa

ҚР

Гипсшіл сасыр

Ferula gypsacea

ҚР

Жұмсақ сасыр

Ferula glaberrima

ҚР

Сабыршын жапырақты сасыр

Ferula peucedanifolia

ҚР

Іле сасыры

Ferula iliensis

ҚР

Крылов сасыры

Ferula krylovii

ҚР

Ксероморф сасыр

Ferula xeromopha

ҚР

Жұмсақ жапырақты сасыр

Ferula malacophylla

ҚР

Сюгатин сасыры

Ferula sugatensis

ҚР

Тауқұм сасыры

Ferula taucumica

ҚР

Шовиц сасыры

Ferula szowitsiana

АР

Түкті фрорипия

Froriepia subpinnata

АР

Бежіт тәрізді цервария

Cervaria aegopodioides (Boiss.) M. Pimenov

РФ

Жартас чулактавиясы

Tschulaktavia saxatilis

ҚР

Әдемі жемісті шовиция

Szovitsia callicarpa

АР

Культиасов батаны

Schrenkia kultiassovii

ҚР

Маргарита шуровскиясы

Schtschurowskia margaritae

ҚР

Бұтақ гүлді қылқанжапырақ

Hydrocotyle ramiflora Maxim.

РФ

Кәдімгі қылқанжапырақ

Hydrocotyle vulgaris L.

БР

Падуб тұқымдасы

Aquifoliaceae


Сугероки падубы

Liex sugerokii Maxim.

РФ

Шаяноттар тұқымдасы

Araceae


Корольков шаяноты

Arum korolkowii

ҚР

Конофаллия шаяноты

Arum conophalloides

АР

Леманна күшаласы

Eminium lehmannii

ҚР

Аралиялар тұқымдасы

Araliaceae


Материк аралиясы

Aralia continentalis Kitag.

РФ

Жүрек тәріздес аралия

Aralia cordata Thunb.

РФ

Кәдімгі адамтамыр

Panax ginseng С.A. Mey.

РФ

Жоғары ақтікен

Oplopanax elatus (Nakai) Nakai

РФ

Жеті қалақты калопанакс, диморфант

Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.

РФ

Кәдімгі айұрық

Hedera helix L.

БР

Пастухов айұрығы

Hedera pastuchowii Woronow

РФ

Жиреншелер тұқымдасы

Aristolochiaceae


Грузин жиреншесі

Aristolochia iberica

АР

Маньчжур жиреншесі

Aristolochia manshuriensis Kom.

РФ

Қасқыржемдер тұқымдасы

Asparagaceae


Қысқа жапырақты қасқыржем

Asparagus brachyphyllus Turcz.

РФ

Асфоделина тұқымдасы

Asphodelaceae


Сары асфоделина

Asphodeline lutea

АР

Қырым асфоделинасы

Asphodeline taurica

АР

Қырым асфоделинасы

Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb.) Endl.

РФ

Жіңішке асфоделина

Asphodeline tenuior (Bieb.) Ledeb.

РФ

Керемет шырыш

Eremurus spectabilis Bieb.

РФ

Күрделігүлділер тұқымдасы

Asteraceae


Ильин арқароты

Amberboa iljiniana

АР

Мускус арқарот

Amberboa moschata

АР

Кәдімгі арқарот

Amberboa amberboi

АР

Соснов арқароты

Amberboa sosnovskyi

АР

Тұран арқароты

Amberboa turanica

АР

Көркем амфорикарпос

Amphoricarpos elegans Albov

РФ

Жұмыр бозтүк

Anaphalis racemifera Franch.

ҚР

Альпі арникасы

Arnica alpina (L.) Olin [Arnica fennoscandica Jurtzev et Korobkov]

РФ

Тау арникасы

Arnica montana L.

БР

Ильин арникасы

Arnica iljinii

ҚР

Бұталы ақбасбалау

Asterothamnus fruticosus

ҚР

Дала қашқаргүлі

Aster amellus L.

БР

Қанатты тікенқурай

Cirsium alatum

АР

Паннон тікенқурайы

Cirsium pannonicum (L. fil.) Link

БР

Түрлі жапырақты тікенқурай

Cirsium heterophyllum (L.) Hill.

БР

Сұр тікенқурай

Cirsium canum (L.) All.

БР

Баранов сербегі

Brachanthemum baranovii (Krasch. et Poljak.) Krasch.

РФ

Павлов сарыандызы

Ligularia pavlovii

ҚР

Александр гүлкекіресі

Centaurea alexandrii

АР

Айастан гүлкекіресі

Rhaponticoides hajastana

АР

Арпа гүлкекіресі

Centaurea arpensis

АР

Вавилов гүлкекіресі

Centaurea vavilovii

АР

Ереван гүлкекіресі

Centaurea erivanensis

АР

Культиасов гүлкекіресі

Centaurea kultiassovii

ҚР

Себеттамырлы гүлкекіре

Centaurea rhizocalathium

АР

Аюдәрі тәрізді гүлкекіресі

Centaurea leuzeoides

АР

Талиев гүлкекіресі

Centaurea taliewii

ҚР

Таманян гүлкекіресі

Rhaponticoides tamanianae

АР

Тахтаджян гүлкекіресі

Centaurea takhtajanii

АР

Түркістан гүлкекіресі

Centaurea turkestanica

ҚР

Шелковников гүлкекіресі

Centaurea schelkovnikovii

АР

Түкті аяқ гүлкекіре

Centaurea lasiopoda

ҚР

Феопаппус тәрізді гүлкекіре

Centaurea phaeopappoides

АР

Эльбур гүлкекіресі

Centaurea elbrusensis

АР

Карла–Генрих гроссгеймиясы

Grossheimia caroli–henrici

АР

Кәдімгі төскейшөп

Linosyris vulgaris Cass. ex Less.

БР

Қылғылт гунделия

Gundelia rosea

АР

Сабақсыз андыз

Inula acaulis

АР

Оше андызы

Inula aucheriana

АР

Ойма жапырақ дендрантема

Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvelev

РФ

Баланз темекішөбі

Doronicum balansae

АР

Парсы қырмызыгүлі

Calendula persica

АР

Крашенинников сартүтігі

Cancriniella krascheninnikovii

ҚР

Красноборов кәпені

Cancnnia krasnoborovii V. Khan

РФ

Жусанды Карпезиум

Carpesium abrotanoides

АР

Таза кладохета

Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC.

РФ

Горован таусағызы

Scorzonera gorovanica

АР

Жалаң таусағыз

Scorzonera glabra Rupr.

БР

Күрең таусағыз

Scorzonera purpurea L.

БР

Таусағыз тау-сағыз

Scorzoncra tau-saghyz

ҚР

Хантау таусағызы

Scorzonera chantavica

ҚР

Шовиц таусағызы

Scorzonera szovitzii

АР

Армян желкегі

Tragopogon armeniacus

АР

Түйнекті желкек

Tragopogon tuberosus

АР

Төмпешік желкегі

Tragopogon collinus

АР

Кавказ мысықтабаны

Anthennaria caucasiaca

АР

Су зиягүлі

Senecio aquaticus Hill

БР

Қызылтілді зиягүл

Senecio pyroglossus

ҚР

Өзен маңы зиягүлі

Senecio fluviatilis Wallr.

БР

Бұлақ маңы зиягүлі

Senecio rivularis (Waldst. et Kit.) DC.

БР

Аралық тіктікен

Crupina intermedia

АР

Вавилов көбеңқұйрығы

Cousinia vavilovii

ҚР

Габриэлян көбеңқұйрығы

Cousinia gabrieljanae

АР

Ереван көбеңқұйрығы

Cousinia erevanensis

АР

Қатты көбеңқұйрық

Cousinia rigida

ҚР

Карадаг көбеңқұйрығы

Cousinia qaradaghensis

АР

Ірі жапырақты көбеңқұйрық

Cousinia grandifolia

ҚР

Мегрин көбеңқұйрығы

Cousinia megrica

АР

Мыңжылқы көбеңқұйрығы

Cousinia mindshelkensis

ҚР

Жіңішке көбеңқұйрық

Cousinia tenella

АР

Федоров көбеңқұйрығы

Сousinia fedorovii

АР

Керемет сүтжапырақ

Lactuca mira

ҚР

Тахтаджян сүтжапырағы

Lactuca takhtadzhianii

АР

Қаратау сетені

Lepidolopha karatavica

ҚР

Күрделі майдажелек

Erigeron compositus Pursh

РФ

Зайсан лаңсасы

Echinops saissanicus

ҚР

Қазақ лаңсасы

Echinops kasakorum

ҚР

Көп үйде өсетін лаңса

Echinops polygamus

АР

Кәдімгі лаңса

Echinops ritro

АР

Биіктігі бірдей лаңса

Echinops fastigiatus

ҚР

Турнефор лаңсасы

Echinops tournefortii

АР

Алматы ақжапырағы

Jurinea almaatensis

ҚР

Басты ақжапырақ

Jurinea cephalopoda

ҚР

Әдемі ақжапырақ

Jurinea elegans

АР

Борлы ақжапырақ

Jurinea cretacea Bunge

РФ

Қатты ақжапырақ

Jurinea robusta

ҚР

Мұғалжар ақжапырағы

Jurinea mugodsharica

ҚР

Көркем ақжапырақ

Jurinea eximia

ҚР

Босатылған ақжапырақ

Jurinea praetermissa

АР

Федченко ақжапырағы

Jurinea fedtschenkoana

ҚР

Ақтілді бақ-бақ

Taraxacum leucoglossum Brenn.

РФ

Виталия бақ-бағы

Taraxacum vitalii

ҚР

кок-сагыз бақ-бақ

Taraxacum kok-saghyz

ҚР

Арарат қалуені

Sonchus araraticus

АР

Акинфиев түймешетені

Tanacetum akinfiewii (Alexeenko) Tzvelev

РФ

Зангезур түймешетені

Tanacetum zangezuricum

АР

Жартас түймешетені

Plagiobasis centauroides

ҚР

Ұлытау түймешетені

Serratula dshungarica

ҚР

Келлер кестежусаны

Pyrethrum kelleri

ҚР

Солтүстік жоңғар кестежусаны

Pyrethrum arctodzhungaricum

ҚР

Васильков себетбасы

Plagiobasis centauroides

ҚР

Ақ түкті жусан

Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess.

РФ

Сенявин жусаны

Artemisia senjavinensis Bess.

РФ

Сораңтұқымды жусан

Artemisia salsoloides Willd.

РФ

Батпақ жусан

Artemisia limosa Koidz.

РФ

Дермене жусан

Artemisia cina

ҚР

Дебед псефеллюсі

Psephellus debedicus

АР

Зангезур псефеллюсі

Psephellus zangezuri

АР

Кавказ өгізкөзі

Anthemis caucasiaca

АР

Корнух-Троцкий өгізкөзі

Anthemis trotzkiana Claus

ҚР, РФ

Әулие ата аюдәрісі

Rhaponticum aulieatense

ҚР

Қаратау аюдәрісі

Rhaponticum karatavicum

ҚР

Мақсыр тәріздес аюдәрі

Rhaponticum carthamoides

ҚР

Емен жапырақты шаңойна

Arctium nemorosum Lej.

БР

Қалқанша кестежусан

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.

БР

Жоңғар түймебасы

Serratula dshungarica

ҚР

Дон түймебасы

Serratula tanaitica P. Smirn.

РФ

Жұмсақ әлен

Crepis mollis (Jacq.) Aschers.

БР

Орыс далазығыры

Galatella rossica Novopokr.

БР

Құз далазығыры

Galatella saxatilis

ҚР

Дорогостай шұбаршөбі

Saussurea dorogostaiskii Palib.

РФ

Микешин шұбаршөбі

Saussurea mikeschinii

ҚР

Оралған шұбаршөп

Saussurea involucrata.

ҚР

Тарақ жапырақты шұбаршөп

Saussurea ceterachifolia Lipsch.

РФ

Кеңес шұбаршөбі

Saussurea sovietica Kom.

РФ

Орал шұбаршөбі

Saussurea uralensis Lipsch.

РФ

Ядринцев шұбаршөбі

Saussurea jadrinzevii Krylov

РФ

Мақсыртұқымды стеммоканта (Алтай және Тыва Республикаларының және Краснояр өлкелерінің таралымдарын қоспағанда)

Stemmacantha carthamoides (Willd.) М.Dittrich [Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin]

РФ

Парсы тікесабағы

Steptorhamphus persicus

АР

Черепанов тікесабағы

Steptorhamphus czerepanovii

АР

Голоскоков сертебесі

Tanacetopsis goloskokovii

ҚР

Пятаев сертебесі

Tanacetopsis pjataevae

ҚР

Дарелегис томантеясы

Tomanthea daralaghezica

АР

Мықсыртұқымды томантея

Tomanthea carthamoides

АР

Кирилов тридактилинасы

Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.

РФ

Әулие ата саржауы

Trichanthemis aulieatensis

ҚР

Ангрен қалпақбасы

Ugamia angrenica

ҚР

Кузнецов жерсағызы

Chondrilla kusnezovii

ҚР

Кирпичников цефалоринхусы

Cephalorrhynchus kirpicznikovii

АР

Теміраралас шашыратқы

Cichorium glandulosum

АР

Ірі жемісті арат

Chardinia macrocarpa

АР

Тауқалуен

Schmalhausenia nidulans

ҚР

Құмбел саршатыры

Hieracium kumbelicum

ҚР

Сабалақ саршатыр

Hieracium pannosum

АР

Бөріқабат тұқымдасы

Berberidaceae


Іле бөріқабаты

Berberis iliensis

ҚР

Қарқаралы бөріқабаты

Berberis karkaralensis

ҚР

Алтай торсылдағы

Gymnospermium altaicum

ҚР

Колхид жүрекжапырағы

Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv.

РФ

Кәріс жүрекжапырағы

Epimedium koreanum Nakai

РФ

Ірі күлтелі жүрекжапырақ

Epimedium macrosepalum Stearn

РФ

Грей қосжапырағы

Diphylleia grayi Fr. Schmidt

РФ

Армян торсылдағы

Leontice armeniaca

АР

Қайыңдар тұқымдасы

Betulaceae


Тырбиған қайың

Betula nana L.

БР

Қырғыз қайыңы

Betula kirghisorum

ҚР

Максимович қайыңы

Betula maximowicziana Regel

РФ

Төмен қайың

Betula humilis Schrank

БР

Радде қайыңы

Betula raddeana Trautv.

РФ

Талас қайыңы

Betula talassica

ҚР

Шмидт қайыңы

Betula schmidtii Regel

РФ

Ярмоленков қайыңы

Betula jarmolenkoana

ҚР

Кәдімгі шаттауық

Corylus avellana

ҚР

Жабысқақ қандығаш

Alnus glutinosa

ҚР

Аюжаңғақ, орман аюжаңғағы

Corylus colurna L.

РФ

Кәдімгі құлмақ

Ostrya carpinifolia Scop.

РФ

Бигнония тұқымдасы

Bignoniaceae


Жетісу күреңкөкгүлі немесе Қызыл адыраспан

Niedzwedzkia semiretschenskia

ҚР

Қияршөптер тұқымдасы

Boraginaceae


Дәрілік торғайшөп

Lithospermum officinale L.

БР

Кішкене сүйелжасар

Heliotropium parvulum

ҚР

Михаил басағы

Lepechiniella michaelis

ҚР

Жалаң кәріқыз

Lappula glabrata

ҚР

Жұмсақ балқурай

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.

БР

Таспа жапырақты балқурай

Pulmonaria angustifolia L.

БР

Жағастай дембеті

Mertensia dshagastanica

ҚР

Ұсақ аратістес дембет

Mertensia serrulata (Turcz.) DC.

РФ

Попов дембеті

Mertensia popovii

ҚР

Тарбағатай дембеті

Mertensia tarbagataica

ҚР

Чекановий ботагөзі

Myosotis czekanowskii (Trautv.) Kamelin et V.N.Tikhom.

РФ

Туыстас ботагөз

Myosotis propinqua

АР

Орал естегі

Eritrichium uralense Serg.

РФ

Көпгүлді сабынкөк

Nonea polychroma

АР

Қызғылт сабынкөк

Nonea rosea

АР

Көпжапырақты айлауық

Onosma polyphylla Ledeb.

РФ

Кірпі бас сүйектұқым

Craniospermum echioides

ҚР

Ақсары жуантамыр

Rindera ochroleuca

ҚР

Қаратау емшені

Paracaryum karataviense

ҚР

Жұмсақ гүлді емшен

Paracaryum laxiflorum

АР

Тұтас емшен

Paracaryum integerrimum

ҚР

Жүрек тәрізді күлтелі тікенот

Rochelia cardiosepala

АР

Айқышгүлділер тұқымдасы

Brassicaceae (Cruciferae)


Жабысқақ асперугиноидес

Asperuginoides axillaris

АР

Ірі жапырақты бородиния

Borodinia macrophylla (Turcz) German [Borodinia tilingii (Regel) Berkut.]

РФ

Қаратау бочанцевиясы

Botschantzevia karatavica

ҚР

Айастан жауылшасы

Alyssum hajastanum

АР

Федченко жауылшасы

Alyssum fedtschenkoanum

ҚР

Карягин шытыршығы

Isatis karjaginii

АР

Севан шытыршығы

Isatis sevangensis

АР

Тахтаджян шытыршығы

Isatis takhtajanii

АР

Парсы ымыртгүлі

Hesperis persica

АР

Күрекше галицкия

Galitzkya spathulata (Steph.) V. Botschantz

РФ

Сабақсыз лейоспора

Leiospora excapa

ҚР

Оше двойчатка

Didymophysa aucheri Boiss.

РФ

Оше двойчатка

Didymophysa aucheri

АР

Жымқырылған қосжеміс

Diptychocarpus strictus

АР

Қанаттұқымды дәуаяқ

Macropodium pterospermum Fr. Schmidt

РФ

Қар дәуаяғы

Macropodium nivale

ҚР

Ірі тұмсық ақбасқурай

Erysimum macrostygma

АР

Ақшыл көк ақбасқурайы

Erysimum lilacinum

АР

Қылғылт-сары ақбасқурай

Erysimum croceum

ҚР

Эгин ақбасқурайы

Erysimum eginense.

АР

Спасский ақбасқурайы

Rorippa spaskajae

АР

Түйнекті тісшөп

Dentaria bulbifera L.

БР

Сібір тісшөбі

Dentaria sibirica (О.Е. Schulz) N. Busch

РФ

Мейер зувандасы

Zuvanda meyeri

АР

Армян қатыраны

Crambe armena

АР

Көктебел қатыраны

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch

РФ

Жүрек жапырақты қатыран

Crambe cordifolia Stev.

РФ

Стевен қатыраны

Crambe steveniana Rupr.

РФ

Лира тәрізді шытырмақ

Lepidium lyratum

АР

Мейер шытырмағы

Lepidium meyeri Claus

ҚР, РФ

Арарат әжігі

Draba araratica

АР

Ұсақ жемісті әжік

Draba microcarpella

ҚР

Қылтан әжік

Draba hispida

АР

Иісті жұлдызшешек

Matthiola fragrans Bunge

РФ

Жіп жапырақты шытыр

Leptaleum filifolium

АР

Саусақ тәрізді жалған көбікше

Pseudovesicaria digitata (C.A. Mey.) Rupr.

РФ

Саусақ тәрізді жалған көбікше

Pseudovesicaria digitata

АР

Дат қасықгүлі

Cochlearia danica L.

РФ

Жанды айот

Lunaria rediviva L.

БР

Кіштентай мегадения

Megadenia pygmaea Maxim. [Megadenia bardunovii M. Pop.; M. speluncarum Vorobiev, Worosch. et Gorovoj]

РФ

Қаратау неоторулариясы

Neotorularia karatavica

ҚР

Бекетов неуроломасы

Neuroloma beketovii

ҚР

Ірі жапырақты пахифрагма

Pachyphragma macrophyllum

АР

Дихотомикалық псевдоанастатика

Pseudoanastatica dichotoma

АР

Қосқауырсынды редовския

Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht.

РФ

Борлы ебелек

Erucastrum cretaceum Kotov

РФ

Мыңжылқы ақшешегі

Arabis mindshilkensis

ҚР

Попов ақшешегі

Arabis popovii

ҚР

Босаң ақшешек

Arabis laxa

АР

Шытыршық жапырақты сәдеп

Sameraria glastifolia

АР

Жүрек жемісті сәдеп

Sameraria cardiocarpa

АР

Сына жапырақты баймана

Cardamine sphenophylla Jurtzev

РФ

Қызылкүрең баймама

Cardamine purpurea Cham. Et Schlecht.

РФ

Күтпеген бұраш

Smelowskia inopinata (Kom.) Kom.

РФ

Сергиев шаушаты

Stevenia sergievskajae (Krasnob.) Kamelin et Gubanov [Alissum sergievskajae Krasnob.]

РФ

Каспий шарогнездкасы

Physoptychis caspica

АР

Гроссгейм щитнигі

Peltariopsis grossheimii

АР

Бұршаққынды щитник

Peltariopsis planisiliqua

АР

Яруткалық кірпікшөп

Clypeola jonthlaspi

ҚР

Домалақ жапырақты эвномия

Eunomia rotundifolia

АР

Тахтаджян эрукаструмы

Erucastrum takhtajanii

АР

Жалған жүрек жапырақты деңгел

Eutrema pseudocordifolium

ҚР

Жүрек жапырақты деңгел

Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb.

РФ

Зангезур қанатжемісі

Thlaspi zangezuricum

АР

Шатыр тәрізді қанатжеміс

Thlaspi umbellatum

АР

Шамшиттер тұқымдасы

Buxaceae


Колхид шамшиті

Buxus colchica Pojark.

РФ

Кабомба тұқымдасы

Cabombaceae

РФ

Шребер бразениясы

Brasenia schreberi J.F. Gmel.

РФ

Цезальпиния тұқымдасы

Caesalpiniaceae


Гриффит Иудино ағашы

Cercis griffithii

АР

Саздақшөптер тұқымдасы

Callitrichaceae


Гермафродит саздақшөбі

Callitriche hermaphroditica

АР

Қоңыраугүлдер тұқымдасы

Campanulaceae


Лалагүл тәрізді қоңырауша

Adenophora liliifolia (L.) A. DC.

БР

Якут қоңыраушасы

Adenophora jacutica Fed.

РФ

Ардон қоңыраугүлі

Campanula ardonensis Rupr.

РФ

Безенгі қоңыраугүлі

Campanula besenginica Fomin

РФ

Доломит қоңыраугүл

Campanula dolomitica E. Busch

РФ

Зангезур қоңыраугүлі

Campanula zangezura

АР

Кавказ қоңыраугүлі

Campanula caucasica

АР

Комаров қоңыраугүлі

Campanula komarovii Maleev

РФ

Массальский қоңыраугүлі

Campanula massalskyi

АР

Минстер қоңыраугүлі

Campanula minsteriana

АР

Туыстас қоңыраугүл

Campanula propinqua

АР

Осетинский қоңыраугүлі

Campanula ossetica Bieb.

РФ

Отран қоңыраугүл

Campanula autraniana Albov

РФ

Суықшыл қоңыраугүл

Campanula kryophila Rupr.

РФ

Кең жапырақты қоңыраугүл

Campanula latifolia L.

БР

Қара кольник

Phyteuma nigrum F.W.Schmidt

БР

Оверин мюхленбергелласы

Muehlenbergella oweriniana (Rupr.) Feer [Edraianthus owerinianus Rupr.]

РФ

Көрікті ойраш

Ostrowskia magnifica

ҚР

Дарабас ершін

Cryptocodon monocephalus

ҚР

Кеуел тұқымдасы

Capparaceae (Cleomaceae)


Донецк бұршақбасы

Cleome donetzica Tzvelev

РФ

Ұшқаттар тұқымдасы

Caprifoliaceae


Қалқан асаймұса

Abelia corymbosa

ҚР

Іле ұшқаты

Lonicera iliensis

ҚР

Қаратау ұшқаты

Lonicera karataviensis

ҚР

Толмачев ұшқаты

Lonicera tolmatchevii Pojark.

РФ

Этрус ұшқаты

Lonicera etrusca Santi

РФ

Терістік жалманақ

Linnaea borealis L.

БР

Қалампырлар тұқымдасы

Caryophyllaceae


Аққаңбақтүсті аллохруза

Allochrusa gypsophiloides

ҚР

Тахтаджян аллохрузасы

Allochrusa takhtajanii

АР

Тахтаджян бюфониясы

Bufonia takhtajanii

АР

Жидекті күйдіргі

Cucubalus baccifer L.

БР

Сочав гастролихнисі

Gastrolychnis soczaviana (Schischk.) Tolm. et Kozhanch.

РФ

Кеміпшөп тәрізді қалампыр

Dianthus acantholimonoides Shischc.

РФ

Андржевский қалампыры

Dianthus andrzejowskianus

ҚР

Гроссгейм қалапыры

Dianthus grossheimii

АР

Қыртысты жалынгүл

Coronaria coriacea

ҚР

Курин қалапыры

Dianthus cyri

АР

Ливан қалампыры

Dianthus libanotis

АР

Көпжылдық дивала

Scleranthus perennis

АР

Мартьянов жұлдызшөбі

Stellaria martjanovii Krylov [Mesostemma martjanovii (Krylov) Ikonn.]

РФ

Жуан жапырақты жұлдызшөп

Stellaria crassifolia Ehrh.

БР

Ареция тәрізді қаңбақ

Gypsophila aretioides

АР

Әулие ата қаңбағы

Gypsophilla aulieatensis

ҚР

Пинеж қаңбағы

Gypsophila uralensis Less. subsp. pinegensis (Perf.) Kamelin

РФ

Стевен қаңбағы

Gypsophila stevenii

АР

Қабықты коронария

Coronaria coriacea

АР

Көкек жалынгүлі

Coccyganthe flos-cuculi.

АР

Бүйір гүлді сетер

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl

БР

Қатты гүлді екеуот

Minuartia sclerantha

АР

Крашенинников егеоты

Minuartia krascheninnikovii Schischk.

РФ

Бас тәрізді паронихия

Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess.

РФ

Потанин құмдашөбі

Arenaria potaninii

ҚР

Қысқа күлтелі құмдашөп

Arenaria brachypetala

АР

Акинфиев сылдыршөбі

Silene akinfievii Schmalh.

РФ

Араксин сылдыршөбі

Silene araxina

АР

Бетпақ дала сылдыршөбі

Silene betpakdalensis

ҚР

Гельманн сылдыршөбі

Silene hellmannii Claus

РФ

Мейер сылдыршөбі

Silene meyeri

АР

Борлы сылдыршөп

Silene cretacea Fisch. ex Spreng.

РФ

Борлы сылдыршөп

Silene cretacea

ҚР

Муслим сылдыршөбі

Silene muslimii

ҚР

Құм сылдыршөбі

Silene arenosa

АР

Шөл сылдыршөбі

Silene eremitica

АР

Радде сылдыршөбі

Silene raddeana

АР

Тасты жер сылдыршөбі

Silene rupestris L.

РФ

Сырдария сылдыршөбі

Silene jaxartica

ҚР

Тянь-Шань сылдыршөбі

Silene tianschanica

ҚР

Хуступ сылдыршөбі

Silene chustupica

АР

Тұрлан құмдақшөбі

Eremogone turlanica

ҚР

Түкті мүйізшөп

Cerastium capillatum

АР

Қабыржықтар тұқымдасы

Celastraceae


Барқытты қабыржық

Euonymus velutina

АР

Сүйелді қабыржық

Euonymus verrucosa

ҚР

Тырбиған қабыржық

Euonymus nаnа Bieb.

РФ

Коопман қабыржығы

Euonymus koopmannii

ҚР

Алабұталар тұқымдасы

Chenopodiaceae


Полигала антохламис

Anthochlamys polygaloides

АР

Қанатты пітін

Bienertia cycloptera

АР

Торғай қонағы

Arthrophytum iliense

ҚР

Лена бағырлайы

Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvelev [Ceratoides lenensis (Kumin.) Jurtzev et Kamelin]

РФ

Фомин көкбегі

Atriplex fominii

ҚР

Ұсаққабыршақты маржан

Microcnemum coralloides

АР

Каспий сорқаңбағы

Kalidium caspicum

АР

Регель тарбақайы

Rhaphidophyton regelii

ҚР

Іле сексеуілшесі

Arthrophytum iliense

ҚР

Бүршікті сарсазан

Halocnemum strobilaceum

АР

Дәні бөлек қызылша

Beta lomatogona

АР

Жуан тамырлы қызылша

Beta macrorhiza

АР

Түкті сораң

Salsola tomentosa

АР

Оше сораң

Salsola aucheri

АР

Тұмсықты сораң

Salsola soda

АР

Тамамшян сораңы

Salsola tamamschjanae

АР

Хиуа сораңы

Salsola chiwensis

ҚР

Жалпақ жапырақты сораң

Salsola euryphylla

ҚР

Беланже қарабарағы

Halostachys belangeriana

АР

Кульпа сортаңгүлі

Halanthium kulpianum

АР

Хлорант тұқымдасы

Chloranthaceae


Аратіс хлорант

Chloranthus serratus (Tunb.) Roem et Schult

РФ

Ладанник тұқымдасы

Cistaceae


Арктика сәулегүлі

Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.

РФ

Шырмауықтар тұқымдасы

Convolvulaceae


Тынжапырақты гүлшырмауық

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

РФ

Парсы шырмауығы

Convolvulus persicus

ҚР

Қызылдар тұқымдасы

Cornaceae


Даулы ботрокариум

Bothrocaryum controversum (Hemsl. ex Prain) Pojarkov

РФ

Грузин сәнталы

Swida iberica

АР

Шаттауықтар тұқымдасы

Corylaceae


Ағаш тәрізді шаттауық, аюжаңғақ

Corylus colurna

АР

Қарлығандар тұқымдасы

Crossulariaceae


Янчевский қарақаты

Ribes janczewskii

ҚР

Ахурян қарақаты

Ribes achurjani

АР

Армян қарақаты

Ribes armenum

АР

Жасаңшөптер тұқымдасы

Crassulaceae


Ерекше саумасақ

Orostachys paradoxa (A.P Khokhr. et Worosch.) Czer.

РФ

Қаратау бозкілемі

Pseudosedum karatavicum

ҚР

Орыс жасаңшөбі

Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B.Lehm.

БР

Қалқанды бозкілем

Sedum corymbosum Grossh.

РФ

Қызғыл семізот (Тыва Республикасындағы, Алтай және Красноярск өлкелеріндегі, Магадан облысындағы таралымдарын қоспағанда )

Rhodiola rosea L.

РФ

Өркен тұмсықты бозкілем

Sedum stoloniferum

АР

Төрт өлшемді бозкілем

Sedum tetramerum

АР

Алтын түсті жертаған

Rosularia chrysantha

АР

Парсы жертағаны

Rosularia persica

АР

Қызғылт семізот

Rhodiola rosea

ҚР

Су тағаны

Tillea aquatica L.

РФ

Өлеңдер тұқымдасы

Cyperaceae


Қазақстан өлеңшөбі

Scirpus kasachstanicus

ҚР

Парсы доңызоты

Kobresia persica

АР

Кәдімгі семсер-шөп

Cladium mariscus (L.) Pohl

БР, ҚР, РФ

Богема өлеңі

Carex bohemica

АР

Батпақшыл өлең

Carex heleonastes Ehrh.

БР

Буксбаум өлеңі

Carex buxbaumii Wahlenb.

БР

Аспалы өлең

Carex pendula

АР

Түкті өлең

Carex tomentosa L.

БР

Түк тәрізді өлең

Carex capillaris L.

БР

Дэвелл өлеңі

Carex davalliana Smith

БР, РФ

Суармалы өлең

Carex paupercula Michx.

БР

Кілекей өлеңі

Carex cilicica

АР

Тамыр сабақ өлең

Carex rhizina Blytt ex Lindbl.

БР

Масақты өлең

Carex phyllostachys

АР

Сирек гүлді өлең

Carex pauciflora Lightf.

БР

Ұсақбасты өлең

Carex capitellata

АР

Сирек гүлді өлең

Carex oligantha

АР

Кәдімгі өлең

Carex insaniae Koidz.

РФ

Азайған өлең

Carex depauperata

АР

Пиреней өлеңі

Carex pyrenaica micropodioides

АР

Аласа өлең

Carex supina Willd. ex Wahlenb.

БР

Құсаяқ өлең

Carex ornithopoda Willd.

БР

Қызыл күрең қынапты өлең

Carex erythrobasis Levl. et Vaniot

РФ

Кеспелі өлең

Carex incisa Boott

РФ

Көлеңкелі өлең

Carex umbrosa Host

БР, РФ

Көлеңкелі өлең

Carex umbrosa Host

БР

Хост өлеңі

Carex hostiana DC.

БР

Жапон өлеңі

Carex japonica Thunb.

РФ

Қоңыр имекдән

Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil.

РФ

Фабер имекдәні

Rhynchospora faberi Clarke

РФ

Альпі мамықшөбі

Baeothryon alpinum (L.) Egor.

БР

Сымбатты ұлпабас

Eriophorum gracile Koch

БР

Жалпақ жапырақты ұлпабас

Eriophorum latifolium

АР

Аңшылық аймыр

Fimbristylis ochotensis (Meinsh.) Kom.

РФ

Асқабақтар тұқымдасы

Cucurbitaceae


Жабайы қарбыз

Citrullus colocynthis

АР

Қара жемісті итжүзім

Bryonia melanocarpa

ҚР

Қасқыр жапырақ тұқымдасы

Daphniphyllaceae


Аласа қасқыр жапырақ

Daphniphyllum humile Maxim. ex Franch. et Savat.

РФ

Диоскорей тұқымдасы

Dioscoreaceae


Кавказ диоскорейі

Dioscorea caucasica Lipsky

РФ

Ниппон диоскорейі (Теңіз жағалауы өлкесінің таралымдарын қоспағанда)

Dioscorea nipponica Makino

РФ

Қожакендірлер тұқымдасы

Dipsacaceae


Литвинов бастышөбі

Cephalaria litvinovii Bobr.

РФ

Нахичеван бастышөбі

Cephalaria nachiczevanica

АР

Ольга қотыроты

Scabiosa olgae Albov

РФ

Көгершін қотыроты

Scabiosa columbaria L.

БР

Коканд салпысы

Morina kokanica

ҚР

Шықшөптер тұқымдасы

Droseraceae


Дүңгіршекті дәнел

Aldrovanda vesiculosa L.

БР, ҚР, РФ

Аралық дәнел

Drosera intermedia Hayne

БР

Дөңгелек жапырақты дәнел

Drosera rotundifolia

ҚР

Эбендер тұқымдасы

Ebenaceae


Кәдімгі құрма (аборигенді таралымдар)

Diospyros lotus L.

РФ

Күндешіктер тұқымдасы

Elatinaceae


Ащы сулы күндешік

Elatine hydropiper L.

БР

Көкбұталар тұқымдасы

Ericaceae


Саз қазанақ

Ledum palustre

ҚР

Көкжидек

Vaccinium uliginosum

АР

Ұсақ жемісті мүкжидек

Oxyccocus microcarpus Turcz. ex Rupr.

БР, ҚР

Сары әлпеншек

Rhododendron luteum Sweet

БР

Кавказ әлпеншегі

Rhododendron caucasicum

АР

Фори әлпеншегі

Rhododendron fauriei Franch.

РФ

Чоноский әлпеншегі

Rhododendron tschonoskii Maxim.

РФ

Шлиппенбах әлпеншегі

Rhododendron schlippenbachii Maxim.

РФ

Кәдімгі аюжидек

Arctostaphylos uva-ursi

ҚР

Түксабақтар тұқымдасы

Eriocaulaceae


Комаров түксабағы

Eriocaulon komarovii Tzvelev

РФ

Сүттігендер тұқымдасы

Euphorbiaceae


Дөңгелек жапырақты қияш

Andrachne rotundifolia

АР

Колхид лептопусы

Leptopus colchicus (Fisch. et С.A. Mey ex Boiss.) Pojark.

РФ

Алеппск сүттігені     

Euphorbia aleppica

АР

Қатты сүттіген

Euphorbia rigida Bieb. [Euphorbia biglandulosa Desf.]

РФ

Жигулев сүттігені

Euphorbia zhiguliensis Prokh.

РФ

Түкті сүттіген

Euphorbia villosa Waldst. et Kit.

БР

Қылқанды сүттіген

Euphorbia aristata Schmalh.

РФ

Потанин сүттігені

Euphorbia potaninii Proch.

РФ

Берік сүттіген

Euphorbia sclerocyathium

ҚР

Ярослав сүттігені

Euphorbia jaroslavii

ҚР

Бұршақтар тұқымдасы

Fabaceae (Leguminosae)


Биберштейн аргиролобиумы

Argyrolobium biebersteinii

АР

Бедебас аргиролобиум

Argyrolobium trigonelloides

АР

Агаси таспа

Astragalus agasii

АР

Ахундов таспасы

Astragalus achundovii

АР

Аксай таспасы

Astragalus aksaicus Schischk.

РФ

Басианий таспасы

Astragalus basianicus

АР

Ақ түкті таспа

Astragalus candidissimus

ҚР

Былов таспасы

Astragalus bylowae

АР

Вединский таспасы

Astragalus vedicus

АР

Түкті гүлді таспа

Astragalus trichanthus

ҚР

Гельма таспасы

Astragalus helmii Fisch. var permiensis (C.A. Mey.) Korsh.

РФ

Джим таспасы

Astragalus dshimensis

ҚР

Дон таспасы

Astragalus tanaiticus С. Koch

РФ

Зайсан таспасы

Astragalus zaissanensis

ҚР

Зангезур таспасы

Astragalus sangezuricus

АР

Игошин таспасы

Astragalus igoschinae Kamelin et Jurtzev

РФ

Иілген таспа

Astragalus camptoceras

АР

Жазылған таспа

Astragalus grammocalyx

АР

Қарабақ таспасы

Astragalus karabaghensis

АР

Қарақуғын таспасы

Astragalus karakugensis Bunge

РФ

Қаракүш таспасы

Astragalus karakuschensis

АР

Қаратау таспасы

Astragalus karataviensis

ҚР

Карягин таспасы

Astragalus karjaginii

АР

Кендірлік таспасы

Astragalus kendyrlyki

ҚР

Кирпичников таспасы

Astragalus kirpicznikovii

АР

Клеров таспасы

Astragalus clerceanus Iljin et Krasch.

РФ

Шұбар таспа

Astragalus guttatus

АР

Кокашик таспасы

Astragalus kokaschikii

ҚР

Копаль таспасы

Astragalus kopalensis

ҚР

Күнгір таспасы

Astragalus kungurensis Boriss.

РФ

Жалған шілікті таспа

Astragalus pseudocytisoides

ҚР

Массаль таспасы

Astragalus massalskyi

АР

Семсер тәрізді таспа

Astragalus xiphidium

АР

Әжім таспа

Astragalus corrugatus

АР

Аласа таспа

Astragalus humilis

АР

Ольхон таспасы

Astragalus olchonensis Gontsch.

РФ

Ордубад таспасы

Astragalus ordubadensis

АР

Орлиногор таспасы

Astragalus montis–aquilis

АР

Сынық таспа

Astragalus refractus

АР

Жарты ай тәрізді таспа

Astragalus lunatus

АР

Дерлік үшқабатты таспа

Astragalus subternatus

ҚР

Прилипко таспасы

Astragalus prilipkoanus

АР

Құс тұмсықты таспа

Astragalus ornithorrhinchus

ҚР

Үлпілдек таспа

Astragalus eriopodus

АР

Тарбақ таспа

Astragalus divaricatus

АР

Әдемі таспа

Astragalus luxurians Bunge

РФ

Рубцов таспасы

Astragalus rubtzovii

ҚР

Саганлуг таспасы

Astragalus saganlugensis

АР

Тәтті жапырақты таспа

Astragalus glycyphyllos

ҚР

Аралас таспа

Astragalus commixtus

АР

Иілген тұқымдық таспа

Astragalus campylosema

АР

Ерекше таспа

Astragalus paradoxsus

АР

Сукачев таспасы

Astragalus sukaczevii

АР

Сумневич таспасы

Astragalus sumneviczii

ҚР

Құрғақшыл таспа

Astragalus xerophylus

АР

Жіңішке сабақты таспа

Astragalus leptocaulis

ҚР

Қабыршақты таспа

Astragalus amblolepis

АР

Тұтас жапырақты таспа

Astragalus holophyllus

АР

Цингер таспасы

Astragalus zingeri Korsh.

РФ

Шарын таспасы

Astragalus tscharynensis

ҚР

Шар тәрізді таспа

Astragalus globosus

АР

Шелковников таспасы

Astragalus schelkovnikovii

АР

Штейнберг таспасы

Astragalus steinbergianus

ҚР

Шушин таспасы

Astragalus schuschaensis

АР

Саңылаушы таспа

Astragalus fissuralis Alexeenko

РФ

Тікенек таспа

Astracantha arnacantha (Bieb.) Podlech [Astragalus arnacantha Bieb.]

РФ

Әдемі вавилония

Vavilovia formosa (Stev.) Fed.

РФ

Сәнді вавиловия

Vavilovia formosa

АР

Бұршақ тәрізді сиыржоңышқа

Vicia pisiformis

АР

Тығыз түкті сиыржоңышқа

Vicia hololasia Woronow

РФ

Крит коянбеде

Coronilla cretica

АР

Бұршақ тәрізді сиыржоңышқа

Vicia pisiformis L.

БР

Қопа сиыржоңышқа

Vicia dumetorum L.

БР

Цыден сиыржоңышқасы

Vicia tsydenii Malyschev

РФ

Дара жапырақты гюльденштедтия

Gueldenstaedtia monophylla Fisch.

РФ

Оулдхем десмодиумы

Desmodium oldhami Oliv.

РФ

Ақшыл бекіш

Genista albida Willd.

РФ

Германия бекіші

Genista germanica L.

БР

Дон бекіші

Genista tanaitica P.A. Smirn.

РФ

Ашық бекіш

Genista humifusa L.

РФ

Сванет бекіші

Genista suanica Schischk.

РФ

Трагакант қараған

Caragana tragacanthoides

ҚР

Тіссіз қатыран

Crambe edentula

ҚР

Татар қатыраны

Crambe tatarica

ҚР

Қызыл беде

Trifolium rubens L.

БР

Ірі гүлді беде

Trifolium grandiflorum

АР

Себастиан бедесі

Trifolium sebastianii

АР

Спрыгин бедесі

Trifolium spryginii Belaëva et Sipl.

БР

Таспа жапырақ беде

Trifolium angustifolium

АР

Америка тиынтағы

Hedysarum americanum (Michx.) Britt.

РФ

Бектауатау тиынтағы

Hedysarum bectauatavicum

ҚР

Дағыстан тиынтағы

Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss.

РФ

Зундук тиынтағы

Hedysarum zundukii Peschkova

РФ

Әдемі тиынтақ

Hedysarum elegans

АР

Қаратау тиынтағы

Hedysarum karataviense

ҚР

Ірі гүлді тиынтақ

Hedysarum grandiflorum Pall.

РФ

Ұсақ қанатты тиынтақ

Hedysarum micropterum

АР

Борлы тиынтақ

Hedysarum cretaceum Fisch.

РФ

Минусин тиынтағы

Hedysarum minussinense В. Fedtsch.

РФ

Мыңжылқы тиынтағы

Hedysarum mindshilkense

ҚР

Шыбықша тиынтақ

Hedysarum scoparium

ҚР

Разумов тиынтағы

Hedysarum razoumovianum

ҚР

Разумов тиынтағы

Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm

РФ

Бурыл тиынтақ

Hedysarum candidum Bieb.

РФ

Украин тиынтағы

Hedysarum ucrainicum Kaschm.

РФ

Уссуриск тиынтағы

Hedysarum ussuriense I. Schischk. et Kom.

РФ

Түкті дәнбұршақ

Lespedeza tomentosa (Thunb.) Maxim.

РФ

Қисық шоқты дәнбұршақ

Lespedeza cyrtobotrya Miq.

РФ

Аравия жоңышқасы

Medicago arabica

АР

Кереге көз жоңышқа

Medicago cancellata Bieb.

РФ

Тяньшань жоңышқасы

Medicago tianschanica

ҚР

Еділ майқарағаны

Calophaca wolgarica

ҚР, РФ

Жоңғар майқарағаны

Calophaca soongorica

ҚР

Анатолий ноқаты

Cicer anatolicum

АР

Кішкене ноқат

Cicer minutum Boiss. et Hohen.

РФ

Армян острокильницасы

Oxytropis armeniaca

АР

Карягин острокильницасы

Oxytropis karjaginii

АР

Лазистан острокильницасы

Oxytropis lazica

АР

Алматы кекегі

Oxytropis almaatensis

ҚР

Ақұлпа кекек

Oxytropis nivea Bunge

РФ

Тамаша кекек

Oxytropis nitens Turcz.

РФ

Үрілген жемісті кекек

Oxytropis physocarpa Ledeb.

РФ

Киіз кекек

Oxytropis lanuginosa Kom.

РФ

Түкті кекек

Oxytropis pilosa (L.) DC.

БР

Қосбұдыр кекек

Oxytropis biloba

ҚР

Темір кекек

Oxytropis glandulosa Turcz.

РФ

Қорытынды кекек

Oxytropis includens Basil.

РФ

Инелі кекек

Oxytropis hystrix

ҚР

Ипполит кекегі

Oxytropis hippolyti Boriss.

РФ

Қаратау кекегі

Oxytropis karataviensis

ҚР

Тікенді кекек

Oxytropis acanthacea Jurtzev.

РФ

Недзвец кекегі

Oxytropis niedzweckiana

ҚР

Ұзын сабақты кекек

Oxytropis sublongipes Jurtzev [Oxytropis kamtschatica Hult]

РФ

Шоғыршақ кекек

Oxytropis subverticillaris

ҚР

Альпі маңы кекегі

Oxytropis alpestris Schischk.

РФ

Үлпілдек торсиған кекек

Oxytropis trichophysa Bunge

РФ

Сауыр кекегі

Oxytropis saurica

ҚР

Свердруп кекегі

Oxytropis sverdrupii Lynge

РФ

Күмәнді кекек

Oxytropis dubia Turcz.

РФ

Талас кекегі

Oxytropis talassica

ҚР

Тодомошир кекегі

Oxytropis todomoshiriensis Miyabe et Miyake

РФ

Үш жапырақты кекек

Oxytropis triphylla (Pall.) Pers.

РФ

Үгем кекегі

Oxytropis ugamica

ҚР

Шу кекегі

Oxytropis tschujae Bunge

РФ

Бұдыр кекек

Oxytropis echidna

ҚР

Бас бойдана

Trigonella capitata

АР

Жұлдыз тәрізді бойдана

Trigonella astroides

АР

Комаров көбікшесі

Colutea komarovii

АР

Сопақ мамықбас

Pterygostemon spathulatus

ҚР

Жарнақты пуэрария

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi

РФ

Қылқанды мия

Glycyrrhiza echinata

АР

Тамыры нық ергеш

Stroganowia robusta

ҚР

Жүрек жапырақты ергеш

Stroganowia cardiophylla

ҚР

Садақ жапырақты ергеш

Stroganowia sagittata

ҚР

Траутфеттер ергеші

Stroganowia trautvetteri

ҚР

Сортаң әйбәтмия

Sphaerophysa salsula

АР

Жоңғар аспарасы

Chesneya dshungarica

ҚР

Линза тәрізді жасымық

Lens ervoides

АР

Көгілдір әйкен

Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.

РФ

Бұршақ тәрізді әйкен

Lathyrus pisiformis L.

БР


Тегіс әйкен

Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit. Gren)

БР

Кассий әйкені

Lathyrus cassius

АР

Ледебур әйкені

Lathyrus ledebourii

ҚР

Орман әйкені

Lathyrus sylvestris

АР

Зығыр жапырақты әйкен (тау)

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler (=L.montanus Bernh.)

БР

Қылқан жапырақты әйкен

Lathyrus setifolius

АР

Жіңішке пайыз

Stubendorffia gracilis

ҚР

Тікенді айрат

Ewersmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch.

РФ

Жапырақсыз айпрат

Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. et С.A. Mey.

РФ

Айастан эспарцеті

Onobrychis hajastana

АР

Алатау эспарцеті

Onobrychis alatavica

ҚР

Ірі эспарцет

Onobrychis major

АР

Месхет эспарцеті

Onobrychis meschetica

АР

Тахтаджян эспарцеті

Onobrychis takhtajanii

АР

Кузенев жарашөбі

Anthyllis kuzenevae Juz.

РФ

Буктер тұқымдасы

Fagaceae


Тісті емен

Quercus dentata Thunb.

РФ

Кәдімгі емен

Quercus robur

ҚР

Жартас емен

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

БР

Егістік талшын

Castanea sativa

АР

Көгілдірлер тұқымдасы

Fumariaceae


Азия адлумиясы

Adlumia asiatica Ohwi

РФ

Бунге айдаршөбі

Corydalis bungeana Turcz.

РФ

Жайылма айдаршөп

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte

БР

Таркин айдаршөбі

Corydalis tarkiensis Prokh.

РФ

Аралық айдаршөп

Corydalis intermedia (L.) Merat

БР

Шоғыршақ айдаршөп

Corydalis verticillaris

АР

Маршал айдаршөбі

Corydalis marschalliana

АР

Семенов айдаршөбі

Corydalis semenovii

ҚР

Иттабандар тұқымдасыОпаланған иттабан

Frankenia pulverulenta

АР

Шерменгүлдер тұқымдасы

Gentianaceae


Жоңғар шерменгүлі

Gentiana dshungarica

ҚР

Айқыш тәрізді шерменгүл

Gentiana cruciata L.

БР

Лагодехи шерменгүл

Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh.

РФ

Ерекше шерменгүл

Gentiana paradoxa Albov

РФ

Оливье шерменгүлі

Gentiana olivieri

АР

Ащы шерменгүл

Gentianella amarella (L.) Boern.

БР

Сугавара шерменгүлі

Gentianella sugawarae (Hara) Czer.

РФ

Каринтия әлпігүлі

Lomatogonium carinthiacum

АР

Байкал таугүлі

Swertia baicalensis M. Popov ex Pissjauk.

РФ

Көпжылдық таугүл

Swertia perennis L.

БР, РФ

Қазтамақтар тұқымдасы

Geraniaceae


Стевен құтаншөбі

Erodium stevenii Bieb.

РФ

Татар құтаншөбі

Erodium tataricum Willd.

РФ

Тибет құтаншөбі

Erodium tibetanum Edgew.

РФ

Шығыс Кавказ қазтамағы

Geranium albanum

АР

Соснов дегелекшөбі

Erodium sosnowskianum

АР

Допшагүлдер тұқымдасы

Globulariaceae


Нүктелі допшагүл

Globularia punctata Lapeyr

ҚР, РФ

Басы гүлдейтін допшагүл

Globularia trichosantha Fisch. et С.А. Mey.

РФ

Сиырбұршақтар тұқымдасы

Hyacinthaceae


Сармат бельвалиясы

Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow

РФ

Ұзын діңгекті беллевалия

Bellevalia longistyla

АР

Атропатен сиырбұршағы

Hyacinthella atropatana

АР

Бозғылт көксүңгі

Muscari pallens

АР

Ұзын гүлді мускари

Muscari dolichanthum Woronow et Tron

РФ

Көкшіл жалған мускари

Pseudomuscari coeruleum (Losinsk.) Garbari [Muscari coeruleum Losinsk.]

РФ

Супияз тәрізді супияз

Scilla scilloides (Lindl.) Druce

РФ

Габриэлян құссүттігені

Ornithogalum gabrielianae

АР

Мищенко супиязы

Scilla mischtschenkoana

АР

Розен супиязы

Scilla rosenii

АР

Жапонгүлдер тұқымдасы

Hydrangeaceae


Жатық дейция

Deutzia glabrata Kom.

РФ

Қысқа шыбықты жапонгүл

Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc.

РФ

Жапонгүл тәрізді схизофрагма

Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc.

РФ

Сукөрік тұқымдасы

Hydrocharitaceae


Шоқ болбыр

Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle

БР

Шайқурайлар тұқымдасы

Hypericaceae


Тау шайқурайы

Hypericum montanum L.

БР

Қатты шайқурай

Hypericum hirsutum L.

БР

Монбре шайқурайы

Hvperium montbretti Spach [Hyperium bithynicum Boiss.]

РФ

Төрт қанатты шайқурай

Hypericum tetrapterum Fries

БР

Армян шайқурайы

Hypericum armenum

АР

Элеонор шайқурайы

Hypericum eleonorae

АР

Әдемі шайқурай

Hypericum formosissimum

АР

Құртқашаштар (Айылқияқтар) тұқымдасы

Iridaceae


Альберт құртқашашы

Iris alberti

ҚР

Людвиг құртқашашы

Iris ludwigii

ҚР

Жолбарыс құртқашашы

Iris tigridia

ҚР

Колпаковский иридодиктиумы

Iridodictyum kolpakowskianum

ҚР

Винклер иридодиктиумы

Iridodictyum winkleri

ҚР

Қытай беламкандасы

Belamcanda chinensis (L.) DC.

РФ

Торлы иридодиктиум

Iridodictyum reticulatum (Bieb.) Rodionenko

РФ

Жапырақсыз құртқашаш

Iris aphylla L.

БР, РФ

Үрілген құртқашаш

Iris ventricosa Pall.

РФ

Воробьев құртқашашы

Iris vorobievii N.S. Pavlova [I. mandshurica Maxim.]

РФ

Көн тәрізді құртқашаш

Iris scariosa Willd. ex Link

РФ

Людвиг құртқашашы

Iris ludwigii Maxim.

РФ

Найза тәрізді құртқашаш

Iris ensata Thunb.

РФ

Жалған құртқашаш

Iris notha Bieb.

РФ

Аласа құртқашаш

Iris pumila L.s.l.

РФ

Үшкір құртқашаш

Iris acutiloba С.A. Mey

РФ

Сібір құртқашашы

Iris sibirica L.

БР

Сібір құртқашашы

Iris sibirica .

АР

Жолбарыс құртқашаш

Iris tigridia Bunge

РФ

Тимофеев құртқашашы

Iris timofejewii Woronow

РФ

Атропатан құртқашашы

Iris atropatana

АР

Кербез құртқашаш

Iris elegantissima

АР

Гроссгейм құртқашашы

Iris grossheimii

АР

Ибер құртқашашы

Iris iberica .

АР

Таспа жапырақ құртқашаш

Iris lineolata

АР

Қасқыр құлақ құртқашаш

Iris lycotis

АР

Мұсылман құртқашашы

Iris musulmanica

АР

Жалған кавказ құртқашашы

Iris pseudocaucasica

АР

Аңғар запыраны

Crocus vallicola Herb.

РФ

Қырым запыраны

Crocus tauricus (Trautv.) Puring [Crocus biflorus Mill. s. str.]

РФ

Керемет запыран

Crocus speciosus Bieb.

РФ

Батпақ баршынгүлі

Gladiolus palustris Gaudin

РФ

Қатпар баршынгүл

Gladiolus imbricatus L.

БР

Джавахет баршынгүлі

Gladiolus dzhavakheticus

АР

Армян баршынгүлі

Gladiolus hajastanicus

АР

Шовиц баршынгүлі

Gladiolus szovitsii

АР

Алматы шиқылдағы

Juno almaatensis

ҚР

Жасыл шиқылдақ

Juno coerulea

ҚР

Кушакевич шиқылдағы

Juno kuschakewiczii

ҚР

Сүйсін шиқылдағы

Juno orchioides

ҚР

Қатпар баршынгүл

Gladiolus imbricatus

ҚР

Алатау запыраны

Crocus alatavicus

ҚР

Корольков запыраны

Crocus korolkowii

ҚР

Жаңғақтар тұқымдасы

Juglandaceae


Айлант жапырақты жаңғақ

Juglans ailanthifolia Carr.

РФ

Қанат жемісті лапина

Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk.

РФ

Ерінгүлділер тұқымдасы

Lamiaceae (Labiatae)


Тықыр еменшөп

Teucrium canum

АР

Гиркан еменшөбі

Teucrium hyrcanicum

АР

Пирамида иістішөбі

Ajuga pyramidalis L.

БР, РФ

Қаратау жыланбасы

Dracocephalum karataviense

ҚР

Австрия жыланбасы

Dracocephalum austriacum

АР

Білезік жыланбасы

Dracocephalum botryoides

АР

Руйша жыланбасы

Dracocephalum ruyschiana L.

БР

Борлы сайсағыз

Hyssopus cretaceus Dubjan.

РФ

Сармат кадилосы

Melittis sarmatica Klok.

БР

Іле көкбасшөбі

Nepeta transiliensis

ҚР

Тауқалақай жапырақты көкбасшөп

Nepeta lamiifolia

АР

Северцов жалғаншөлмасағы

Pseudoeremostachus sewerzowii

ҚР

Шөл желтартқыш жалған бұйражапырақ

Pseudomarrubium eremostachydioides

ҚР

Садақша найзабас

Metastachydium sagittatum

ҚР

Бұталы микромерия

Micromeria fruticosa

АР

Қандала жебірі

Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.

РФ

Әдемі жебір

Thymus pulchellus С.A. Mey.

РФ

Зинаида фломоидесі. Шөлмасақ

Phlomoides zenaidae

ҚР

Ірі гүлді топырақбасы

Prunella grandiflora (L.) Scholl.

БР

Шалғындық сәлбен

Salvia pratensis L.

БР

Тікенді сәлбен

Salvia spinosa

АР

Жартылай бұтақты сәлбен

Salvia suffruticosa

АР

Қаратау томағашөбі

Scutellaria karatavica

ҚР

Қайықша томағашөп

Scutellaria navicularis

ҚР

Шымды томағашөп

Scutellaria subcaespitosa

ҚР

Дүңгіршектер тұқымдасы

Lentibulariaceae


Кәдімгі желімжапырақ

Pinguicula vulgaris L.

БР

Орташа дүңгіршек

Utricularia intermedia

АР

Лалагүлділер тұқымдасы

Liliaceae


Кәдімгі қарғакөз

Paris quadrifolia

ҚР

Попов қазжуасы жаңа

Gagea neo-popovii

ҚР

Жабынды қазжуа

Gagea spathacea (Hayne) Salisb.

БР

Сарғыш қазжуа

Gagea lutea

АР

Кавказ қандығы

Erythronium caucasicum Woronow

РФ

Сібір қандығы

Erythronium sibiricum (Fisch. et С.A. Mey.) Kryl.

ҚР, РФ

Жапон қандығы

Erythronium japonicum Decne.

РФ

Жүрек тәрізді кардиокринум

Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino [Cardiocrinum glehnii (Fr. Schmidt) Makino]

РФ

Сарғыш сарана

Hemerocallis lilio-asphodelus

ҚР

Мамыр меруетгүлі

Convallaria majalis

ҚР

Барсегян зығыры

Linum barsegjanii

АР

Кавказ лалагүлі

Lilium caucasicum (Miscz. ex Grossh.) Grossh.

РФ

Кессельринг лалагүлі

Lilium kesselringianum Miscz.

РФ

Бұйра лалагүл

Lilium martagon

ҚР

Бұйра лалагүл

Lilium martagon L.

БР

Ланцет жапырақты лалагүл

Lilium lancifolium Thunb.

РФ

Жалған жолбарыс лалагүл

Lilium pseudotigrinum Carr.

РФ

Сүйелді лалагүл

Lilium callosum Siebold et Zucc.

РФ

Қыр лалагүлі

Lilium cernuum Kom.

РФ

Афлатун пиязы

Allium aflatunense

ҚР

Шымды жуа

Allium caespitosum

ҚР

Сарғыш жуа

Allium lutescens

ҚР

Кастек жуасы

Allium kasteki

ҚР

Торлы жуа (торлы жуа)

Allium microdictyon

ҚР

Көп тамырлы жуа

Allium polyrhizum

ҚР

Моңғол жуасы

Allium mongolicum

ҚР

Піскем жуасы

Allium pskemense

ҚР

Сергей жуасы

Allium sergii

ҚР

Суворов жуасы

Allium suworowii

ҚР

Турчинский жуасы

Allium turtschicum

ҚР

Эдуард жуасы

Allium eduardii

ҚР

Мығым дестегүл

Merendera robusta

ҚР

Фишеров құссүттігені

Ornithogalum fischerianum

ҚР

Бүкір ушөп

Rhinopetalum gibbosum

АР

Ақшыл секпілгүл

Fritillaria pallidiflora

ҚР

Дағана секпілгүлі

Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv.

РФ

Кавказ секпілгүлі

Fritillaria caucasica Adams

РФ

Орыс секпілгүлі

Fritillaria ruthenica Wikstr.

РФ

Уссурийск секпілгүлі

Fritillaria ussuriensis Maxim.

РФ

Шахматты секпілгүл

Fritillaria meleagris L.

РФ

Төмпешік секпілгүл

Fritillaria collina

АР

Введенск қасқыржемі

Asparagus vvedenskyi

ҚР

Табақшалы тофильдия

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

БР

Альберт қызғалдағы

Tulipa alberti

ҚР

Биберштейн қызғалдағы

Tulipa biebersteiniana

ҚР

Борщов қызғалдағы

Tulipa borszczowii

ҚР

Грейг қызғалдағы

Tulipa greigii

ҚР

Қос гүлді қызғалдақ

Tulipa biflora

ҚР

Зинаид қызғалдағы

Tulipa zenaidae

ҚР


Кауфманов қызғалдағы

Tulipa kaufmanniana

ҚР

Колпаков қызғалдағы

Tulipa kolpakowskiana

ҚР

Корольков қызғалдағы

Tulipa korolkowii

ҚР

Қысқа аталық қызғалдақ

Tulipa brachystemon

ҚР

Леманнов қызғалдағы

Tulipa lehmanniana

ҚР

Липск қызғалдағы

Tulipa lipskyi Grossh.

РФ

Бір гүлді қызғалдақ

Tulipa uniflora

ҚР

Островский қызғалдағы

Tulipa ostrowskiana

ҚР

Кеш қызғалдақ

Tulipa tarda

ҚР

Қыр қызғалдағы

Tulipa patens

ҚР

Түрлі күлтелі қызғалдақ

Tulipa heteropetala

ҚР

Регел қызғалдағы

Tulipa regelii

ҚР

Шренк қызғалдағы

Tulipa schrenkii Regel

ҚР, РФ

Шырмалған қызғалдақ

Tulipa confusa

АР

Флоренский қызғалдағы

Tulipa florenskyi

АР

Сосновский қызғалдағы

Tulipa sosnovskyi

АР

Орман қызғалдағы

Tulipa sylvestris

АР

Северцов әсиясы

Ungernia sewerzowii

ҚР

Илария шырышы

Eremurus hilariae

ҚР

Кермек тұқымдасы

Limoniaceae (Plumbaginaceae)


Кәдімгі армерия

Armeria vulgaris Willd.

РФ

Оверин кермегі

Limoniopsis owerinii (Boiss.) Lincz.

РФ

Лобелия тұқымдасы

Lobeliaceae


Дортман лобелиясы

Lobelia dortmanna L.

БР, РФ

Лорант тұқымдасы

Loranthaceae


Австрия омеласы

Viscum austriacum Wiesb.

БР

Магнолиялар тұқымдасы

Magnoliaceae


Ақшыл түпті манголия

Magnolia hypoleuca Siebold. et Zucc. [Magnolia obovata Thunb]

РФ

Лапыздар тұқымдасы

Melanthiaceae (Colchicaceae)


Түрлі гүлді брандушка

Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.

РФ

Керемет лапыз

Colchicum speciosum Stev.

РФ

Гоар лапызы

Colchicum goharae

АР

Сары лапыз

Безвременник желтый

ҚР

Кессельринг лапызы

Безвременник Кессельринга

ҚР

Нина лапызы

Colchicum ninae

АР

Көлеңке лапыз

Colchicum umbrosum Stev.

РФ

Көлеңке лапыз

Colchicum umbrosum

АР

Жарық лапыз

Colchicum laetum Stev.

РФ

Грейтер дестегүлі

Merendera greuteri

АР

Себілген дестегүл

Mrendera sobolifera

АР

Субеделер тұқымдасы

Menyanthaceae


Кәріс батпақгүлі

Nymphoides coreana (Levl.) Hara

РФ

Қалқан жапырақты батпақ гүл

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze

БР

Үш жапырақты субеде

Menyanthes trifoliata

АР

Балауызшалар тұқымдасы

Myricaceae


Батпақ балауызшасы

Myrica gale L.

РФ

Арамоттар тұқымдасы

Najadaceae


Жатық каулиния

Caulinia flexilis Willd.

БР, РФ

Кішкене каулиния

Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.

БР

Жіңішке каулиния

Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvelev

РФ

Үлкен арамот

Najas major All.

БР

Кіші арамот

Najas minor

АР

Теңіз арамоты

Najas marina L.

БР

Лотостар тұқымдасы

Nelumbonaceae


Жаңғақ тұмсықты лотос

Nelumbo nucifera Gaertn.

ҚР, РФ

Тұңғиықтар тұқымдасы

Nymphaeaceae


Қорқынышты эвриала

Euryale ferox Salisb.

РФ

Жапон сугүлі

Nuphar japonica DC.

РФ

Кіші сугүл

Nuphar pumila (Timm) DC.

БР

Сары сугүл

Nuphar lutea

АР

Ақ сугүл

Nymphaea alba L.

БР, ҚР

Ақ сугүл

Nymphaea alba .

АР

Зәйтүн тұқымдастар

Oleaceae


Соғды шағаны

Ясень согдийский

ҚР

Орхидея тұқымдастар

Orchidaceae


Киносит амитостигмасы

Amitostigma kinoshitae (Makino) Schlechter

РФ

Пирамидалық анакамптис

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

РФ

Жапон бородаткасы

Pogonia japonica Reichenb. fil.

РФ

Бір түйнекті даратүйнек

Herminium monorchis (L.) R. Br.

БР

Үрмегүлді шолпанкебіс

Cypripedium ventricosum Sw.

РФ

Ірі гүлді шолпанкебіс

Cypripedium macranthon Sw

ҚР, РФ

Нағыз шолпанкебіс

Cypripedium calceolus L.

БР, ҚР, РФ

Секпіл шолпанкебіс

Cypripedium guttatum

ҚР

Ятабе шолпанкебіс

Cypripedium yatabeanum Makino

РФ

Биік гастродия

Gastrodia elata Blume

РФ

Уссур ұяшөбі

Neottia ussuriensis (Kom et Nevski) Soo

РФ

Ашылған дактилосталикс

Dactylostalyx ringens Reichenb. fil.

РФ

Батпақ жылантамыры

Epipactis palustris

ҚР

Қою қызыл жылантамыр

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.

БР

Баданалы калипсо

Calypso bulbosa (L.) Oakes

РФ

Хош иісті көкекшөп

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

РФ

Ұзын көкекшөп

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

БР

Құбылмалы кремастра

Cremastra variabilis (Blume) Nakai

РФ

Үш тілік маржантамыр

Corallorhiza trifida Chatel.

БР

Үш тілік маржантамыр

Corallorhiza trifida

АР

Өсіп жетілмеген лимодорум

Limodorum abortivum (L.) Sw.

РФ

Лезель шыбынбасы (лосняк)

Liparis loeselii (L.) Rich.

БР, РФ

Крамер шыбынбасы

Liparis krameri Franch. et Savat.

РФ

Кумокири шыбынбасы

Liparis kumokiri F. Maek.

РФ

Макино шыбынбасы

Liparis makinoana Schleih.

РФ

Сахалин шыбынбасы

Liparis sachalinensis Nakai

РФ

Жапон шыбынбасы

Liparis japonica (Miq.) Maxim.

РФ

Қос жапырақты жұпаршөп

Platanthera bifolia

ҚР

Жасыл гүлді жұпаршөп

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.

БР

Камшат жұпаршөбі

Platanthera camtschatica (Cham et Schleih.) Makino

РФ

Офрис тәрізді жұпаршөп

Platanthera ophrydioides Fr. Schmidt

РФ

Жапон мирмехисі

Myrmechis japonica (Reichenb fil.) Rolfe

РФ

Дара жапырақты мякотница

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

БР

Жапырақсыз орашық

Epipogium aphyllum Sw.

БР, РФ

Жапырақсыз орашық

Epipogium aphyllum

АР, ҚР

Домалақ неоттианте

Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.

БР, РФ

Кавказдық офрис

Ophrys caucasica Woronow ex Grossh.

РФ

Жәндік тұмсықты офрис

Ophrys insectifera L.

БР, РФ

Бегелек тұмсықты офрис

Ophrys oestrifera Bieb.

РФ

Аратұмсықты офрис

Ophrys apifera Huds.

РФ

Аратұмсықты офрис

Ophrys apifera

АР

Балтай бармақтамыры

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova

РФ

Бозы бармақтамыры

Dactylorhiza sambucina (L.) Soo

РФ

Дюрвиль бармақтамыры

Dactylorhiza urvilleana (Steudel) Baumann et Kuenkele [Dactylorhiza amblyoloba (Nevski) Aver., Dactylorhiza triphylla (C.Koch) Czer. s.l.]

РФ

Ақшыл сары бармақтамыр

Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex Boll.) Holub

БР

Мамыр бармақтамыры

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F Hunt et Summerh.

БР, РФ

Траунштейнер бармақтамыры

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s.l.

РФ

Фукс бармақтамыры

Dactylorhiza fuchsii

ҚР

Иез шылбыргүлі

Habenaria yezoensis Hara

РФ

Сәулелі шылбыргүлі

Habenaria radiata (Thunb.) Spreng.

РФ

Жасыл бозгүлжапырақ

Coeloglossum viride (L.) C.Hartm.

БР

Сирек гүлді понерорхис

Ponerorchis pauciflora (Lindl.) Ohwi

РФ

Ұзын жапырақты тозаңбас

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

БР, РФ

Ұзын гүлді тозаңбас

Cephalanthera longibracteata Blume

РФ

Қызыл тозаңбас

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

БР, РФ

Ірі гүлді тозаңбас

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

РФ

Түзу тозаңбас

Cephalanthera erecta (Tunb.) Blume

РФ

Сәнді гүлді тозаңбас

Cephalanthera floribunda Woronow

РФ

Курд тозаңбасы

Cephalanthera kurdica

АР

Ешкі таспажапырағы

Himantoglossum caprinum (Bieb.) С. Koch

РФ

Тамаша таспажапырақ

Himantoglossum formosum (Stev.) С. Koch

РФ

Сахала седлоцветник

Ephippianthus sachalinensis Reichenb. fil.

РФ

Өресүйекті серапиас

Serapias vomeracea (Burm fil.) Briq.

РФ

Шиыршық бұрандагүл

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

РФ

Стевениелла сатириовидная

Steveniella satyrioides (Stev.) Schleih.

РФ

Стевениелла сатириовидная

Steveniella satyrioides

АР

Жүрек тәрізді матан

Listera cordata (L.) R. Br.

БР

Жұмыртқа тәрізді матан

Listera ovata (L.) R. Br.

БР

Жұмыртқа тәрізді матан

Listera ovata

АР

Сфералық трауншнтейнер

Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schleih.

РФ

Шартәрізді траунштейнер

Traunsteinera globosa (L.) С.Rchb.

РФ

Уссурийск тулотисі

Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara

РФ

Батпақ хаммарбия

Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze

БР

Жапон элеорхисі

Eleorchis japonica (A.Gray) F.Maek.

РФ

Ақшыл сүйсін

Orchis pallens L.

РФ

Батпақ сүйсін

Orchis palustris Jacq s.l.

РФ

Жылантамыр сүйсін

Orchis morio L.

БР, РФ

Қандала сүйсін

Orchis coriophora L. s.l.

БР, РФ

Ұсақ сүйсін

Orchis punctulata Stev. et Lindl.

РФ

Аталық сүйсін

Orchis mascula (L.) L.

БР, РФ

Маймыл сүйсін

Orchis simia Lam.

РФ

Күйген сүйсін

Orchis ustulata L.

БР, РФ

Зәйтүн сүйсін

Orchis provincialis Balb. ex DC.

РФ

Қызыл күрең сүйсін

Orchis purpurea Huds.

РФ

Бояу сүйсін

Orchis picta Loisel.

РФ

Нүктелі сүйсін

Orchis punctulata

АР

Стевен сүйсіні

Orchis stevenii

АР

Үш тісті сүйсін

Orchis tridentata

АР

Үш тісті сүйсін

Orchis tridentata Scop.

РФ

Телпек сүйсін

Orchis militaris L.

БР, ҚР, РФ

Сұңғылалар тұқымдасы

Orobanchaceae


Торлы сұңғыла

Orobanche reticulata Wallir.

БР

Гуммель маннагеттеясы

Mannagettaea hummelii H. Smith

РФ

Тілме цистанхе

Cistanche fissa

АР

Сортаң цистанхе

Cistanche salsa

АР

Шұғылықтар тұқымдасы

Paeoniaceae


Витман шұғылығы

Paeonia wittmanniana Hartwiss ex Lindl.

РФ

Тау шұғылығы

Paeonia oreogeton S. Moore

РФ

Кавказ шұғылығы

Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz [Paeonia kavachensis Aznav.]

РФ

Шұғылық Шұғынық

Paeonia anomala

ҚР

Сүт гүлді шұғылық

Paeonia lactiflora Pall.

РФ

Жұмытқа тәрізді шұғылық

Paeonia obovata Maxim.

РФ

Дала шұғылығы

Paeonia hybrida Pall.

ҚР, РФ

Жіңішке жапырақ шұғылық

Paeonia tenuifolia L.

РФ

Таспа жапырақ

Paeonia tenuifolia

АР

Көкнәрлар тұқымдасы

Papaveraceae


Мүйізді сымыр

Glaucium flavum Crantz

РФ

Гүлді көкнәр

Papaver bracteatum Lindl.

РФ

Лапландия көкнәрі

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.

РФ

Лиза көкнәрі

Papaver lisae N. Busch

РФ

Уэлпол көкнәрі

Papaver walpolei A.E. Porsild.

РФ

Жіңішке көкнәр

Papaver tenellum

ҚР

Адыраспандар тұқымдасы

Peganaceae


Содана адыраспаны

Peganum nigellastrum Bunge

РФ

Бақажапырақтар тұқымдасы

Plantaginaceae


Дара гүлді ажырық

Littorella uniflora (L.) Aschers.

БР, РФ

Свинчатка тұқымдасы

Plumbaginaceae


Линчевский кемпіршөбі

Acantholimon inczevskii

ҚР

Тарбағатай кемпіршөбі

Acantholimon tarbagataicum

ҚР

Титов кемпіршөбі

Acantholimon titovii

ҚР

Қалампыр кемпіршөп

Acantholimon caryophyllaceum

АР

Федоров кемпіршөбі

Acantholimon fedorovii

АР

Бетеге кемпіршөбі

Acantholimon festucaceum

АР

Кауфманов именжапырағы

Ikonnikovia kaufmanniana

ҚР

Михельсон кермегі

Limonium michelsonii

ҚР

Резниченков кермегі

Limonium rezniczenkoanum

ҚР

Тікенді келіншекшөп

Chaetolimon setiferum

ҚР

Елекшөптер тұқымдасы

Juncaceae


Ащы елекшөп

Juncus acutus

АР

Форстер жалтыршөбі

Luzula forsteri

АР

Астық (Қоңырбастылар) тұқымдасы

Poaceae (Gramineae)


Көркем иір

Aira elegantissima

АР

Иілгіш масақты голохвостник

Psilurus incurvus

АР

Верещагин саздақшөбі

Limnas versczaginii

ҚР

Гроссгейм ақмамығы

Puccinellia grossheimiana

АР

Кішкене қынапгүл

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel

РФ

Байқалмайтын қосмасақ

Dimeria neglecta Tzvelev


РФ

Двутычинница двутычинковая (жабайы өсетін бір жылдық гүлдес шөп)

Diandrochloa diarrhena (Schult. et Schult. fil.) A.N. Henry

РФ

Парсы тоғызқылтаны

Enneapogon persicus

АР

Воронов егеубасы

Sclerochloa woronowii

АР

Парадоксальды субидайық

Phalaris paradoxa

АР

Залес бозы

Stipa zalesskii Wilensky

РФ

Қаратау бозы

Stipa karataviensis

ҚР

Әсем боз

Stipa pulcherrima С. Koch

РФ

Күнген бозы

Stipa kungeica

ҚР

Мамық жапырақты боз

Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.

РФ

Қау боз

Stipa pennata L.s. str.

ҚР, РФ

Туыстық боз

Stipa consanguinea Trin. et Rupr.

РФ

Сырейщиков бозы

Stipa syreistschikowii P.A. Smirn.

РФ

Иілген боз

Stipa anomala

ҚР

Оңтүстік Алтай бозы

Stipa austroaltaica

ҚР

Шығыс тамырбасы

Rhizocephalus orientalis

АР

Бенекен арпабасы

Bromopsis benekenii (Lange) Holub

БР

Габриэлян арпабасы

Bromopsis gabrielianae

АР

Зангезурский арпабасы

Bromopsis zangezura

АР

Каспий сырты қияғы

Elymus transhyrcanus

АР

Дағыстан елекшөп тәрізді қияғы

Psathyrostachys daghestanica (Alexeenko) Nevski

РФ

Жартас елекшөбі тәрізді қияқ

Psathyrostachys rupestris (Alexeenko) Nevski

РФ

Турчанинов селдірек

Deschampsia turczaninowii Litv.

РФ

Литва миядәні

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

БР

Баргуз бетегесі

Festuca bargusinensis Malyschev

РФ

Биік бетеге

Festuca altissima All.

БР

Сомье бетегесі

Festuca sommieri Litard.

РФ

Орман бетегесі

Festuca drymeja

АР

Көде жапырақты бидайық

Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski

РФ

Жатаған ажырық

Aeluropus repens

АР

Арарат бидайы

Triticum araraticum

АР

Урарту бидайы

Triticum urartu

АР

Куприянов қарабидайы

Secale kuprijanovii Grossh.

РФ

Қатты жапырақты дұғаш

Koeleria sclerophylla P.A. Smirn.

ҚР, РФ

Караваев дұғашы

Koeleria karavajevii Govor.

РФ


Tripogon chinensis (Franch.) Hack

РФ


Trisetum sibiricum Rupr.

БР


Amblyopyrum muticum

АР


Zingeria biebersteiniana (Claus) P.A. Smirn.

РФ


Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

БР


Erianthus ravennae

АР


Hordelymus europaeus (L.) Harz

БР

Қытай трехбороднигі

Aegilops crassa

АР

Сібір ұшқылтаны

Polygonaceae


Қылтанақсыз тупочешуйник

Asterolinon linum–stellatum

АР

Биберштейн цингериясы

Polygonum alascanum (Small) Wight ex Hult. [Aconogonon alaskanum (Small) Sojak]

РФ

Жалпақ жапырақты цинна

Polygonum amgense V. Michaleva et Perfiljeva [Aconogonon amgense (V. Michaleva et Perfiljeva) Tzvelev]

РФ

Равенский жүнбасы

Groenlandia densa

АР

Еуропа арпасабағы (хорделимус)

Calligonum polygonoides

АР

Көктемгі теңбілгүл

Cyclamen vernum Sweet

АР

Коңыр жүзген

Calligonum triste

ҚР

Жапырақты түйесіңір

Atraphaxis teretifolia

ҚР

Мушкетов түйесіңірі

Atraphaxis muschketowii

ҚР

Кіші ортилия

Orthilia secunda

АР

Әдемі наурызшешек

Primula amoena

АР

Жүрек жапырақты наурызшешек

Primula cordifolia

АР

Комаров наурызшешгі

Primula vulgaris subsp. komarovii

АР

Воронов наурызшешегі

Primula vulgaris subsp. woronowii

АР

Алтай рауғашы

Rheum altaicum (Rheum compactum) L.

ҚР, РФ

Виттрок рауғашы

Rheum witrockii

ҚР

Қарақат рауғаш

Rheum ribes

АР

Наурызшешек тұқымдасы

Primulaceae


Семенов лөңкесі

Kaufmannia semenovii

ҚР

Дарьяль наурызшешегі

Primula darialica Rupr.

РФ

Минквиц наурызшешегі

Primula minkwitziae

ҚР

Түкті наурызшешек

Primula pinnata Popov et Fed.

РФ

Бүршік жапырақты наурызшешек

Primula renifolia Volgunov

РФ

Сахалин наурызшешегі

Primula sachalinensis Nakai

РФ

Чукот наурызшешегі

Primula tschuktschorum Kjellm. [Primula beringensis (A.Pors.) Jurtzev]

РФ

Юлия наурызшешегі

Primula juliae Kusn.

РФ

Козо-Полянский тасшыгүлі

Androsace kosopoljanskii Ovcz.

РФ

Үлкен срединския

Sredinskya grandis (Trautv.) Fed.

РФ

Кавказ теңбілгүлі

Cyclamen coum Mill. subsp. caucasicum (C. Koch) О. Schwarz

РФ

Алмұртшөптер тұқымдасы

Pyrolaceae


Жалғыз гүлді дарагүл

Moneses uniflora (L.) A.Gray

БР

Шатырша қысшылшөп

Chimaphila umbellata

ҚР

Сарғалдақтар тұқымдасы

Ranunculaceae


Көктемгі жанаргүл

Adonis vernalis

ҚР

Еділ жанаргүлі

Adonis wolgensis

ҚР

Сары жанаргүл

Adonis chrysocyathus

ҚР

Үлпілдек жанаргүл

Adonis villosa

ҚР

Тяньшань жанаргүлі

Adonis tianschanica

ҚР

Мұзды беквития

Beckwithia glacialis (L.) A. et D. Love

РФ

Қос гүлді уқорғасын

Aconitum biflorum Fisch. ex DC.

РФ

Табылмаған уқорғасын

Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov

РФ

Кәдімгі уқорғасын (солтүстік, немесе биік)

Aconitum lycoctomum L. (=Aconitum septentrionale Koelle)

БР

Паско уқорғасыны

Aconitum pascoi Worosch.

РФ

Саян уқорғасыны

Aconitum sajanense Kuminova

РФ

Талас уқорғасыны

Aconitum talassicum

ҚР

Танғұт уқорғасыны

Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf

РФ

Флеров уқорғасыны

Aconitum flerovii Steinb.

РФ

Түкті уқорғасын

Aconitum lasiostomum Reichenb.

БР

Дөң маралоты

Thalictrum isopyroides

АР

Сарғалдақ желайдар

Ветреница лютичная

АР

Байкал желайдары

Anemone baikalensis Turcz. ex Ledeb. [Arsenjevia baikalensis (Turcz. ex Ledeb.) Starodub.]

РФ

Орман желайдары

Anemone sylvestris L.

БР

Нәзік желайдар

Anemone blanda Schott et Kotschy

РФ

Орал желайдары

Anemone uralensis Fisch. DC.

РФ

Виталий шөмішгүлі

Aquilegia vitalii

ҚР

Қаратау шөмішгүлі

Aquilegia karatavica

ҚР

Түк күлтелі жалынгүл

Adonis eriocalycina

АР

Еділ жалынгүлі

Adonis wolgensis

АР

Сасық тегеурінгүл     

Delphinium foetidum

АР

Биік тегеурінгүл

Delphinium elatum L.

БР

Қырмызы тегеурінгүл

Delphinium puniceum Pall.

РФ

Танап тәрізді тегеурінгүл

Delphinium cuneatum

ҚР

Сауыр тегеурінгүлі

Delphinium sauricum

ҚР

Еуропа қандалашөбі

Cimicifuga europaea Schipcz.

БР

Еуропа күнгелдісі

Trollius europaeus L.

БР

Түзу жебілген

Clematis recta L.

БР

Жүзім жапырақты жегілген

Clematis vitalba

АР

Саян сарғалдағы

Ranunculus sajanensis Popov

РФ

Цикутов сарғалдағы

Ranunculus cicutarius

АР

Ұзын жапырақты сарғалдақ

Ranunculus lingua

АР

Түкті сарғалдақ

Ranunculus villosus

АР

Тұтас жапырақты миякея

Miyakea integrifolia Miyabe et Tatew.

РФ

Фальконер бауыршөбі

Hepatica falconeri

ҚР

Көктемгі құндызшөп

Pulsatilla vernalis (L.) Mill.

РФ

Сарғылт құндызшөп

Pulsatilla flavescens

ҚР

Шабындық құндызшөп

Pulsatilla pratensis (L.) Mill s.l.

БР, РФ

Кәдімгі құндызшөп

Pulsatilla vulgaris Mill.

РФ

Ашық құндызшөп

Pulsatilla patens (L.) Mill

БР

Ашық құндызшөп, немесе ұйқышөп

Pulsatilla flavescens

ҚР

Маралотты равноплодник

Isopyrum thalictroides L.

БР

Кауфманн тұт ағашы

Batrachium kaufmannii (Clere) V. Krecz.

БР

Раушангүлділер тұқымдасы

Rosaceae


Маньчжур өрігі

Armeniaca mandshurica (Maxim.) В. Skvortsov

РФ

Кәдімгі өрік

Armeniaca vulgaris

ҚР

Шегіршін жапырақты тасжаңғақ

Louiseania ulmifolia (Aflatunia ulmifolia)

ҚР

Күмәнді долана

Crataegus ambigua

ҚР

Ұсақ жапырақты долана

Crataegus microphylla

АР

Понти доланасы

Crataegus pontica

АР

Шовиц доланасы

Crataegus szovitsii

АР

Турнефор доланасы

Crataegus tournefortii

АР

Бұйра түкті долана

Crataegus ulotricha

АР

Зангезур доланасы

Crataegus zangezura

АР

Кәдімгі волжанка

Aruncus vulgarus Raf.

БР

Брович алмұрты

Pyrus browiczii.

АР

Аралас алмұрт

Pyrus complexa

АР

Даралегис алмұрты

Pyrus daralagezi

АР

Биік алмұрт

Pyrus elata

АР

Гергер алмұрты

Pyrus gergerana

АР

Гроссгейм алмұрты

Pyrus grossheimii

АР

Гиркан алмұрты

Pyrus hyrcana

АР

Радде алмұрты

Pyrus raddeana

АР

Федоров алмұрты

Pyrus theodorovi

АР

Воронов алмұрты

Pyrus voronovii

АР

Тахтаджян қарабүлдіргені

Rubus takhtadjanii

АР

Зангезур қарабүлдіргені

Rubus zangezurus

АР

Алаун ырғайы

Cotoneaster alaunicus Golitsin

РФ

Жалтыр ырғай

Cotoneaster lucidus Schltr

РФ

Қаратау ырғайы

Cotoneaster karatavicus

ҚР

Қызыл ырғай

Cotoneaster cinnabarinus Juz.

РФ

Қара жемісті ырғай     

Cotoneaster melanocarpus Fisch.ex Blytt

БР

Керемет бүршікгүл

Sanguisorba magnifica I. Schischk. et Kom.

РФ

Ақ қазтабан

Potentilla alba L.

БР

Берингия қазтабаны

Potentilla beringensis Jurtzev

РФ

Еділ қазтабаны

Potentilla volgarica Juz.

РФ

Жартас қазтабан

Potentilla rupestris L.

БР

Толл қазтабаны

Potentilla tollii Trautv.

РФ

Тяньшань қазтабаны

Potentilla tianschanica

ҚР

Эверсманн қазтабаны

Potentilla eversmanniana Fisch.ex Ledeb.

РФ

Үңгір қазтабаны

Potentilla cryptophila

АР

Түзу қазтабан

Potentilla erecta

АР

Порфир қазтабан

Potentilla porphyrantha

АР

Ледебуров бадамы

Amygdalus ledebouriana

ҚР

Шыбық бадам

Amygdalus pedunculata Pall. [Prunus pedunculata (Pall.) Maxim.]

РФ

Наири бадамы

Amygdalus nairica

АР

Жатаған морошка

Rubus chamaemorus L.

БР

Қытай принсепиясы

Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean

РФ

Парсы шетені

Sorbus persica

ҚР

Кавказ шетені

Sorbus caucasica

АР

Айастан шетені

Sorbus hajastana

АР

Шетен

Sorbaria rhoifolia Kom.

РФ

Поздняков шетен ырғайы

Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojarkov

РФ

Алтай суықшөбі

Sibiraea altaiensis

ҚР

Тяньшань суықшөбі

Sibiraea tianschanica

ҚР

Шренк тобылғытүсі

Spiraeanthus schrenkianus

ҚР

Павлов итмұрыны

Rosa pavlovii

ҚР

Аратіс жапырақты экзохорда

Exochorda serratifolia S. Moore

РФ

Недзвеция алмасы

Malus niedzwetzkyana

ҚР

Сиверс алмасы

Malus sieversii

ҚР

Ләйлекшөптер тұқымдасы

Rubiaceae


Сович жоберциясы

Jaubertia szovitsii

АР

Соснов круциатасы

Cruciata sosnowskyi

АР

Түкті шоқжапырақ

Leptunis trichodes

АР

Борлы ләйлекшөп

Rubia cretacea

ҚР

Павлов ләйлекшөбі

Rubia pavlovii

ҚР

Резниченков ләйлекшөбі

Rubia rezniczenkoana

ҚР

Бояу қызылбояушөп

Galium tinctorium (L.) Scop.

БР

Үш гүлді қызылбояушөп

Galium triflorum Michx.

БР

Валанти тәрізді қызылбояушөп

Galium valantioides

АР

Туыстас бояушөп

Asperula affinis

АР

Кавказ бояушөбі

Asperula caucasica

АР

Кірпішөп тұқымдасы

Ruscaceae


Колхид кірпішөбі

Ruscus colchicus P.F Yeo

РФ

Руталар тұқымдасы

Rutaceae


Жоңғар тұтасжапырағы

Haplophyllum dshungaricum

ҚР

Евгения Коровин тұтасжапырағы

Haplophyllum eugenii korovonii

ҚР

Сантал тұқымдасы

Santalaceae


Гүлсіз кендірше

Thesium ebracteatum Hayne

БР

Минквиц кендірше

Thesium minkwitzianum

ҚР

Тығыз кендірше

Thesium compressum

АР

Жайылған кендірше

Thesium procumbens

АР

Арша шажыр

Arceuthobium oxycedri

ҚР

Талдар тұқымдасы

Salicaceae


Гордеев талы

Salix gordejevii Chang et В. Skvortsov

РФ

Лапланд талы

Salix lapponum L.

БР

Қаражидек талы

Salix myrtilloides L.

БР

Беркарин терегі

Populus berkarensis

ҚР

Тораңғыл

Populus pruinosa

ҚР

Тасжарғандар тұқымдасы

Saxifragaceae


Үгем баданы

Bergenia ugamica

ҚР

Батпақ тасжарғаны

Saxifraga hirculus L.

БР

Динник тасжарғаны

Saxifraga dinnikii Schmalh.

РФ

Дәнді тастарған

Saxifraga granulata L.

БР

Бағанды тасжарған

Saxifraga columnaris Schmalh.

РФ

Коржын тасжарғаны

Saxifraga korshinskii Kom.

РФ

Сүтті тасжарған

Saxifraga lactea Turcz.

РФ

Үш ашалы тасжарған

Saxifraga tridactylites

АР

Дежнев талақшөбі (жарылған)

Chrysosplenium rimosum Kom subsp. dezhnevii Jurtzev

РФ

Сабынкөктер тұқымдасы

Scrophulariaceae


Алатау бөденешөбі

Veronica alatavica

ҚР

Жебір бөденешөбі

Veronica serpylloides

ҚР

Ереван аюқұлағы

Verbascum erivanicum

АР

Керемет аюқұлақ

Verbascum formosum

АР

Мақта аюқұлақ

Verbascum gossypium

АР

Мегрин аюқұлағы

Verbascum megricum

АР

Жалаңсабақты аюқұлақ

Verbascum nudicaule

АР

Ереван аюқұлағы

Verbascum erivanicum

АР

Тарбағатай қандыгүлі

Pedicularis tarbagataica

ҚР


Шу-Іле қандыгүлі

Pedicularis czuiliensis

ҚР

Жоңғар сабынкөгі

Scrophularia dshungarica

ҚР

Нурании сабынкөгі

Scrophularia nuraniae

ҚР

Жуан сабақты сабынкөк

Scrophularia amplexicaulis

АР

Атропатен сабынкөгі

Scrophularia atropatana

АР

Тахтаджян сабынкөгі

Scrophularia takhtajanii

АР

Борлы сиякөк

Linaria cretacea

ҚР

Богос бөденешөбі

Veronica bogosensis Tumadzhanov

РФ

Жіпжапырақты бөденешөп

Veronica filifolia Lipsky

РФ

Саян бөденешөбі

Veronica sajanensis Printz

РФ

Арктика ақсарыгүл

Castilleja arctica Krylov et Serg.

РФ

Жатаған беренгүл

Lindernia procumbens (Krock.) Borb.

БР

Еділ сиякөгі

Linaria volgensis Rakov et Tzvelev

РФ

Мегрин сиякөгі

Linaria megrica

АР

Пирамидальды сиякөк

Linaria pyramidata

АР

Кауфман қандыгүлі

Pedicularis kaufmannii Pinzg.

БР

Орман қандыгүлі

Pedicularis sylvatica L.

БР

Скипетр тәрізді қандыгүл

Pedicularis sceptrum-carolinum L.

БР

Борлы сабынкөк

Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng.

РФ

Герей тәжітұқымы

Chaenorhinum gerense

АР

Днепр цимбохазмасы

Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klok. et Zoz

РФ

Дауыр бақаауызы

Cymbaria daurica

ҚР

Алқашөптер тұқымдасы

Solanaceae


Итжидек құтырған

Atropa bella-donna L.

РФ

Итжидек құтырған

Atropa bella–donna

АР

Анатолий тікенбұтасы

Lycium anatolicum

АР

Кірпібастар тұқымдасы

Sparganiaceae


Үйілген кірпібас

Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum.

БР

Дәнді кірпібас

Sparganium gramineum Georgi

БР

Клекачка тұқымдасы

Staphyleaceae


Колхид клекачкасы

Staphylea colchica Stev.

РФ

Қауырсынды клекачка

Staphylea pinnata L.

РФ

Қауырсынды клекачка

Staphylea pinnata

АР

Жыңғылдар (кеңөзек) тұқымдасы

Tamaricaceae


Андросов жыңғылы

Tamarix androssowii

ҚР

Жарық жыңғыл

Tamarix florida Bunge

АР

жыңғыл восьмитычинковый

Tamarix octandra Bunge

АР

Тікенқурайлар (бөріжидек) тұқымдасы

Thymelaeaceae


Алтай тікенқурайы

Daphne altaica Pall.

РФ

Баксан тікенқурайы

Daphne baksanica Pobed.

РФ

Борлы тікенқурай (Иісті бөріжидек)

Daphne cneorum L.

БР, РФ

Алтай бөріжидегі

Daphne altaica Pall.

ҚР

Алтай таушешегі

Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed.

РФ

Кавказ таушешегі

Stelleropsis caucasica Pobed.

РФ

Тарбағатай таушешігі

Stelleropsis tarbagataica

ҚР

Тяньшань таушешегі

Stelleropsis tianschanica

ҚР

Магакьян таушешегі

Stelleropsis magakjanii

АР

Жөке ағаштар тұқымдасы

Tiliaceae


Максимович жөкесі

Tilia maximowicziana Shirasawa

РФ

Күнжіттер тұқымдасы

Trapellaceae

РФ

Қытай күнжіті

Trapella sinensis Oliv.

РФ

Сужаңғақтар тұқымдасы

Trapaceae


Жүзгіш сужаңғақ

Trapa natans L.

БР, ҚР

Шүйіншөптер тұқымдасы

Valerianaceae


Аян шүйіншөбі

Valeriana ajanensis (Regel et Til.) Kom.

РФ

Қос ұялы шүйіншөп

Valeriana dioica L.

БР

Түкті жапырақты шүйіншөп

Valeriana eriophylla

АР

Кочи      жемілі

Valerianella kotschyi

АР

Ұзын гүлді центрантус

Centranthus longiflorus

АР

Нарқайсарлар тұқымдасы

Verbenaceae


Моңғол жаңғаққанаты

Caryopteris mongholica Bunge

РФ

Шәңгіштер тұқымдасы

Viburnaceae


Райт шәңгіші

Viburnum wrightii Miq.

РФ

Шегіргүлдер тұқымдасы

Violaceae


Тілік шегіргүл

Viola incisa Turcz.

РФ

Тау шегіргүлі немесе биік

Viola montana L. (=V.elatior Fries)

БР

Кавказ шегіргүлі

Viola caucasica

АР

Батпақ шегіргүлі

Viola uliginosa Bess.

БР

Жүзім тұқымдасы

Vitaceae


Жапон жүзімтергіші

Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino

РФ

Шырмауықты қызжүзім

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch

РФ

Жабайы жүзім

Vitis vinifera

ҚР

Шегіршіндер тұқымдасы

Ulmaceae


Кавказ таутағаны

Celtis caucasica

ҚР

Қалақайлар тұқымдасы

Urticaceae


Киев қалақайы

Urtica kioviensis Rogow.

БР

Түйетабандар тұқымдасы

Zygophyllaсеае


Қаратау түйетабаны

Zygophyllum karatavicum

ҚР

Потанин түйетабаны

Zygophyllum potaninii

ҚР

Критможапырақты жұмсақжеміс

Malacocarpus crithmifolius

ҚР


Бөлімге ескертпе:

1. Осы бөлімнің мақсаты үшін тауарлардың атауын басшылыққа алу қажет. ЕАЭО СЭҚ ТН кодтары осы бөлімді қолайлы пайдалану үшін қолданылады.

2. Осы бөлімде мынадай қысқартулар пайдаланылады:

АР – Армения Республикасы;

БР –Беларусь Республикасы;

ҚР – Қазақстан Республикасы;

РФ – Ресей Федерациясы.

2.11. Минералдық шикізат түрлері

Тауардың атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды1. Ақық тас

7103 10 000 9-дан2. Аметист

7103 10 000 9-дан3. Берилл:

аквамарин

биксбит

воробьевит

гелиодор

гошенит

морганит

ростерит

7103 10 000 9-дан4. Бирюза

7103 10 000 9-дан5. Анартастар:

альмандин

андрадит

спессартин

гессонит

гроссуляр

демантоид

карбункул

лейкогранат

меланит (шорломит)

пироп

родолит

топазолит

уваровит

цаворит

7103 10 000 9-дан6. Жадеит 

7103 10 000 9-дан7. Кварц-су құрты

7103 10 000 9-дан8. Кунцит

7103 10 000 9-дан9. Лазурит

7103 10 000 9-дан10. Малахит

7103 10 000 9-дан11. Нефрит

7103 10 000 112. Опал

7103 10 000 9-дан13. Родонит

7103 10 000 9-дан14. Скаполит

7103 10 000 9-дан15. Топаз

7103 10 000 9-дан16. Турмалин:

ахроит

верделит

дравит

индиголит

рубеллит

сибирит

тсилазит

увит

шерл

эльбаит

7103 10 000 9-дан17. Фенакит

7103 10 000 9-дан18. Хризоберилл

7103 10 000 9-дан19. Хромдиопсид

7103 10 000 9-дан20. Хризолит

7103 10 000 9-дан21. Хризопраз

7103 10 000 9-дан22. Циркон

7103 10 000 9-дан23. Цитрин

7103 10 000 9-дан24. Чароит

7103 10 000 9-дан25. Шпинель

7103 10 000 9-дан26. Кәріптас (бірегей кәріптас түзілулерден басқа)

2530 90 000 1-ден

      Бөлімге ескертпе: 1. Осы бөлімнің мақсаты үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын, сол сияқты тауардың атауын басшылыққа алу қажет.

      2. Осы бөлімде табиғи өңделмеген тастар ғана шикізат деп танылады.

2.12. Есірткі құралдары, психотроптық заттар және олардың прекурсорлары

I тізім

Халықаралық патенттелмеген атауы (аты)

Басқа да атауы

(аты)

Химиялық атауы

(аты)

Қысқаша сипаттамасы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды


1. Аллилпродин


3-аллил-1-метил-4-фенил-

4-пропионоксипиперидин2933 39 990 0

2. Альфамепродинальфа-3-этил-1-метил-4-фенил-

4-пропионоксипиперидин2933 39 990 0

3. Альфаметадол


альфа-6-диметиламино-

4,4-дифенил-3-гептанол2922 19 850 0

4. Альфапродин


альфа-1,3-диметил-4-фенил-

4-пропионоксипиперидин2933 39 990 0

5. Альфацетилметадол


альфа-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан2922 19 850 0

6. Альфентанил

алфентанил

N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-

5-оксо-1Н-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид


2933 33 000 0

7. р-Аминопропиофенон

(РАРР) және оның оптикалық изомерлері (цианидтерге қарағанда антидот)2922 39 000 0

8. Анилэридин

анилеридин

1-пара-аминофенэтил-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылының этил эфирі2933 33 000 0

9. Ацетилгидрокодеин

ацетилдигидрокодеин,
тебакон

6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинан2939 19 000 0

10. Ацетилметадол


3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан2922 19 850 0

11. Альфа-метилтиофентанил


N-[1-[1-метил-2-(2-тионил) этил]-4-пиперидил] пропионанилид2934 99 900 0

12. Альфа-метилфентанил


N-[1-(альфа-метилфенэтил)-4-пиперидил]пропионанилид2933 39 990 0

13. Ацетил-альфа-метилфентанил


N-[1-(альфа-метилфенэтил)-4-пиперидил]ацетанилид2933 39 990 0

14. Ацеторфин


3-О-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин2939 19 000 0

15. Ацетилдендірілген апиынАпиынды немесе өзiнiң құрамында апиын алколойдтарынан басқа ацетилкодеин, моноацетилморфин, диацетилморфин немесе олардың қоспалары бар экстракциялық апиынды ацетилдендiру жолымен алынатын құрал

2939 11 000 0,
2939 19 000 0,
3824 90 970

16. Ацетилкодеин
2939 19 000 0


17. Безитрамид


1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин2933 33 000 0

18. Бензетидин


1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылының этил эфирі2933 39 990 0

19. Бензилморфин


3-О-бензилморфин2939 19 000 0

20. Бетамепродин


бета-3-этил-1-метил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин2933 39 990 0

21. Бетаметадол


бета-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол2922 19 850 0

22. Бетапродин


бета-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин2933 39 990 0

23. Бетацетилметадол


бета-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-дифенилгептан2922 19 850 0

24. Бупренорфин

норфин, бупранал

21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин2939 11 000 0

25. Бета-гидрокси-3-метилфентанил


N-[1-(бета-гидроксифенэтил)-3-метил-4-пиперидил]пропионанилид2933 39 990 0

26. Бета-гидроксифентанил


N-[1-(бета-гидроксифенэтил)-4-пиперидил]пропионанилид2933 39 990 0

27. Гашиш

наша, каннабис шайыры


Арнайы дайындалған тазартылған шайыр қоспасы, Cannabis тектес өсiмдiктер тозаңы немесе әртүрлi толтырғыштары бар, құрамында тетрагидроканнабинолдың кез келген изомерлерi бар нысанына қарамастан, Cannabis тектес өсiмдiктердiң бастарын өңдеу жолымен дайындалған қоспа (үгiту, тығыздау және т.б.)

1301 90 000 0

28. Героин

диацетилморфин
2939 11 000 0

29. Гидрокодон


дигидрокодеинон,4,5-эпокси-3-метокси-17-метил-6-морфинан2939 11 000 0

30. Гидроксипетидин


4-мета-гидроксифенил-1-метилпиперидин-4-карбон қышқылының этил эфирі2933 39 990 0

31. Гидроморфинол


14-гидроксидигидроморфин2939 19 000 0

32. Гидроморфон

дигидроморфинон2939 11 000 0


33. Дезоморфин

дигидродеоксиморфин2939 19 000 0


34. Дигидроэторфин


7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин2939 19 000 0

35. Декстроморамид


(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)- бутил]морфолин2934 91 000 0

36. Декстропропоксифен


ибупроксирон, проксивон, спазмопроксивон

альфа-(+)-4-диметиламино-1,2-дифенил-3-метил-2-бутанолпропионат2922 14 000 0

37. ДиампромидN-[2-(метилфенэтиламино)-пропил]пропионанилид


2924 29 980 0

38. Диацетилморфин
2939 11 000 0

39. Дигидрокодеин


4,5-эпокси-6-гидрокси-3-метокси-N-метилморфинан2939 11 000 0

40. Дигидроморфин


7,8-дигидроморфин2939 19 000 0

41. Дименоксадол


2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1-дифенилацетат2922 19 850 0

42. Димепгептанол


6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанол2922 19 850 0

43. Диметилтиамбутен


3-диметиламино-1,1-ди-(2-тиенил)-1-бутен


2934 99 900 0

44. Диоксафетил бутират


этил-4-морфолино-2,2-дифенилбутират2934 99 900 0

45. Дипипанон


4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон2933 33 000 0

46. Дифеноксилат


1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылының этил эфирі2933 33 000 0

47. Дифеноксин


1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-фенилизонипекотді қышқыл2933 33 000 0

48. Диэтилтиамбутен


3-диэтиламино-1,1-ди-(2'-тиенил)-1-бутен2934 99 900 0

49. Дротебанол


3,4-диметокси-17-метилморфинан-6-бета-14-диол2933 49 900 0

50. Изометадон


6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-гексанон2922 39 000 0

51.

құрамында 30 мг кодеин және 10 мг фенилтолоксамин бар капсулалар3003 40 000 0

3004 40 000 9

52. Кетобемидон


4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-пропионилпиперидин


2933 33 000 0

53. Клонитазен


(2-пара-хлорбензил)-1-диэтиламиноэтил-5-нитробензимидазол


2933 99 800 9

54. Кодеин


3-метилморфин


2939 11 000 0

55. Кодеин-N-окись
2939 19 000 0

56. Кодоксим


дигидрокодеинон-6-карбоксиметилоксим


2939 19 000 0

57. Кокаин


бензоилэкгониннің метил эфирі


2939 91 000 0

58. Кока жапырағықұрамында экгонин, кокаин және экгониннің басқа да алкалоидтері бар кокаин бұтасының жапырағы

1211 30 000 0

59. 3-Моноацетилморфин

2939 19 000 0

60. 6-Моноацетилморфин

2939 19 000 0

61. Кокаин бұтасыErythroxylon тектестердің кез келген түрінің өсімдігі

1211 90 850 9

62. Көкнәр сабанының сығындысы

көкнәр сабанының концентраты, сығынды апиын


фармацевтикалықөнеркәсіпке арналған шикізат

1302 11 000 0


2939 11 000 0

63. Левоморамид


(–)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин


2934 99 900 0

64. Леворфанол

леморан

(–)-3-гидрокси-N-метилморфинан


2933 41 000 0

65. Левофенацилморфан


(–)-3-гидрокси-N-фенацилморфинан


2933 49 900 0

66. Көкнәр сабанықұрамында апиынның есiрткiлiк белсендi алкалоидтары бар Papaver тектестердiң кез келген өсiмдiктерiнiң кез келген бөлшектерi (пiскен тұқымдарды қоспағанда, тұтас, үгiтiлген, кептiрiлген, сол сияқты кептiрiлмеген)

1211 40 000 0

67. Каннабис

марихуана


құрамында тетрагидроканнабинолдың кез келген изомерлерi бар Cannabis тектес өсiмдiктерiнiң тұтас, сол сияқты үгiтiлген, кептiрiлген, сол сияқты кептiрiлмеген, бөлшектерiнен дайындалған қоспа (тамыр жүйесiнен басқа)

1211 90 850 9


68. Каннабис майы


Наша майы, каннабис сығындысы


олармен әртүрлi ерiткiштермен немесе майлармен каннабинолдарға iлесетiн және тетрагидроканнабинолдың кез келген изомерлерiн ұсату (сығынды алу) жолымен Cannabis тұқымдағы өсiмдiктердiң кез келген бөлшектерiнен алынатын зат; ерiтiндi немесе созылмалы масса түрiнде кездесуi мүмкiн

1302 19 800 0

69. Метадон

d-метадон, L-метадон, фенадон, долофин

6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон


2922 31 000 0

70. Метадона – аралық өнім


4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан


2926 30 000 0

71. Метазоцин


2'-гидрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан


2933 39 990 0

72. Метилдезорфин


6-метил-дельта-6-деоксиморфин


2939 19 000 0

73. Метилдигидроморфин


6-метилдигидроморфин


2939 19 000 0

74. Метопон


5-метилдигидроморфинон


2939 19 000 0

75. Мирофин

миристилбензилморфин2939 19 000 0

76. Апиынды немесе майлы көкнәр болып табылмайтын, бiрақ құрамында есiрткi мен психотропты заттар тiзiмiне енгiзiлген көкнәрдiң алкалоидтерi бар көкнәрдiң әртүрлi түрлерiнiң сүттi шырыны
1302 11 000 0

77. Морамид, аралық өнім


2-метил-3-морфолино-1,1-дифенилпропанкарбон қышқылы


2934 99 900 0

78. Морферидин


1-(2-морфолиноэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылының этил эфирі


2934 99 900 0

79. Морфилонгмолекулярлық массасы 3500±50002 поливинипирролидонның 30-пайыздық су ертiндiсiндегi 0,5 пайыздық морфин гидрохлоридi ерiтiндiсiнiң қоспасынан тұратын препарат

3003 40 000 0

из 3004 40 000

80. Морфин


7,8-дегидро-4,5-эпокси-3,6-дигидрокси-N-метилморфинан


2939 11 000 0

81. Морфин-N-тотық


3,6-дигидрокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинен-7-N-оксид


2939 19 000 0

82. Морфинметобромид және басқа да морфин метилаттары

морфин метилбромид


морфинметобромид және бiрi N-оксикодеин болатын N-оксиморфиндi қоса алғанда, басқа да бес валенттi азотты морфиндер туындысы

2939 19 000 0

83. МППП

МФПП

1-метил-4-фенил-4-пиперидинол-пропионат (эфир)


2933 39 990 0

84. 3-метилтиофентанил


N-[3-метил-1-[2-(2-тионил) этил]-4-пиперидил]пропионанилид


2934 99 900 0

85. 3-метилфентанил


N-(3-метил-1-фенэтил-4-пиперидил)пропионанилид


2933 39 990 0

86. Никодикодин


6-никотинилдигидрокодеин


2939 19 000 0

87. Никокодин


6-никотинилкодеин


2939 19 000 0

88. Никоморфин


3,6-диникотинилморфин


2939 11 000 0

89. Норациметадол


(+/–)-альфа-3-ацетокси-6-метиламино-4,4-дифенилгептан


2922 19 850 0

90. Нокродеин


N-диметилкодеин


2939 19 000 0

91. Норлеворфанол


(–)-3-гидроксиморфинан


2933 49 900 0

92. Норметадон


6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гексанон


2922 31 000 0

93. Норморфин


диметилморфин немесе

N- диметилировандық морфин


2939 19 000 0

94. Норпипанон


4,4-дифенил-6-пиперидино-3-гексанон


2933 39 990 0

95. Оксикодон

текодин

14-гидроксидигидрокодеинон


2939 11 000 0

3003-тен

3004-тен

96. Оксикодон+налоксон14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,
14S)-

N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5- эпоксиморфинан-6-он


3003 40 000 0

3004 40 000 9

97. Оксиморфон


14-гидроксидигидроморфинон


2939 11 000 0

98. Омнопон
ұнтақ апиын алкалоидтары гидрохлоридтерiнiң қоспасы:

морфиннiң 48-50 пайызы, 32-35 пайыздар – басқа апиын алколоидтерi 1-пайыздық ертiндiнiң 1 мл-дегi: морфин гидрохлоридi – 0,0067 г, наркотин – 0,0027 г, папаверин гидрохлоридi – 0,00036г, кодеин – 0,00072 г, тебаин – 0,00005 г

2939 19 000 0

3003-тен

3004-тен

99. Апиын (оның ішінде медициналық) – апиын немесе майлы көкнәрдің ұйыған шырыны
1302 11 000 0

3003-тен

3004-тен

100. Апиын көкнәрі


Papaver somniferum L

тәріздес өсімдік1211 40 000 0

101. Орипавин


6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол


2939 19 000 0

102. Пара-флуорофентанил

пара-фторфентанил

4'-фтор-N-(1-фенэтил-4-пиперидил) пропионанилид


2933 39 990 0

103. Пентазоцин


(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол


2933 33 000 0

104. Пепап


1-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол-ацетат (эфир)


2933 39 990 0

105. Петидин


1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылы этил эфирі


2933 33 000 0

106. Петидин – аралық өнім А


4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин


2933 33 000 0

107. Петидин – аралық өнім В


4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылы этил эфирі


2933 39 990 0

108. Петидин – аралық өнім С


1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылы


2933 39 990 0

109. Пиминодин


4-фенил-1-(3-фениламинопропил)-пиперидин-4-карбон қышқылы этил эфирі


2933 39 990 0

110. Пиритрамид

дипидолор

1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-

(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбон қышқылы


2933 33 000 0

111. Прогептазин


1,3-диметил-4-фенил-4-пропионоксиазациклогептан


2933 99 800 9

112. Пропанидид


3-метокси-4-(N,N-диэтилкарбомилметокси)- фенилсірке қышқылы пропил эфирі


2924 29 980 0

113. Проперидин


изопропил эфирі 1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылы


2933 39 990 0

114. Пропирам


N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)-N-2-пиридилпропионамид


2933 33 000 0

115. Просидол


1-(2-этоксиэтил)-4-фенил-4-пропилоксипиридин


2933 39 990 0

116. Cannabis тәріздес өсімдік

Қарасора1211 90 850 9

117. Рацеметорфан


(+/–)-3-метокси-N-метилморфинан


2933 49 900 0

118. Рацеморамид


(+/–)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил) бутил]-морфолин


2934 99 900 0

119. Рацеморфан


(+/–)-3-гидрокси-

N-метилморфинан


2933 49 900 0

120. Ремифентанил


1-(2-метоксикарбонил-этил)-4-(фенилпропиониламино)-пиперидин- карбон қышқылы 4-метил эфирі


2933 39 990 0

121. Суфентанил


N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид


2934 91 000 0

122. Тиофентанил


N-[1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид


2934 99 900 0

123.

"Алнагон" таблеткалары


(кодеин фосфаты – 20 мг, кофеин – 80 мг, фенобарбитал – 20 мг, ацетилсалицил қышқылы – 20 мг)

3003 40 000 0

3004 40 000 9

124.

таблеткалар


(кодеин камфосульфонаты – 0,025 г, калий сульфагваяколы– 0,10 г,

гринделия қою сығындысы – 0,017 г)

3003 40 000 0

3004 40 000 9

125.

таблеткалар


кодеин 0,03 г + парацетамол
0,5 г

3003 40 000 0

3004 40 000 9

126.

таблеткалар


кодеин фосфаты 0,015 г + қант 0,25 г

3003 40 000 0

3004 40 000 9

127.

таблеткалар


кодеин 0,01 г, 0,015 г + қант
0,25 г

3003 40 000 0

3004 40 000 9

128.

таблеткалар


кодеин 0,015 г + натрий гидрокарбонаты 0,25 г

3003 40 000 0

3004 40 000 9

129.

"Кодтерпин" таблеткалары


(кодеин 0,015 г + натрий гидрокарбонаты 0,25 г + терлингидрат 0,25 г)

3003 40 000 0

3004 40 000 9

130.

жөтелден таблеткалар


құрамы: ұнтақталған термопсис шөбі – 0,01 г (0,02 г),
кодеин – 0,02 г (0,01 г), натрий гидрокарбонаты – 0,2 г, ұнтақталған мия тамыры – 0,2 г

3003 40 000 0

3004 40 000 9

131. Тебаин


3,6-диметокси-N-метил-4,5-эпоксиморфинадиен-6,8


2939 11 000 0

132. Тилидин


(+/–)-этил-транс-2-(диметиламино)-1-фенил-3-циклогексен-1-карбоксилат


2922 44 000 0

133. Тримеперидин

промедол

1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин


2933 33 000 0

134. Фенадоксон


6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептанон


2934 99 900 0

135. Феназоцин


2'-гидрокси-5,9-диметил-2-фенэтил-

6,7-бензоморфан


2933 39 990 0

136. Фенампромид


N-(1-метил-2-пиперидиноэтил)-пропионанилид


2933 39 990 0

137. Феноморфан


3-гидрокси-N-фенэтилморфинан


2933 49 900 0

138. Феноперидин


1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылы этил эфирі


2933 33 000 0

139. Фентанил


1-фенэтил-4-N-пропиониланилинопиперидин


2933 33 000 0

140. Фолькодин

морфолинилэтилморфин2939 11 000 0

141. Фуретидин


1-(2-тетрагидрофурфурилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылы этил эфирі


2934 99 900 0

142. Экгонин, экгонинге және кокаинге айналуы мүмкін оның күрделі эфирлері мен туынды өнімдері


[1R-(экзo, экзo)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбон қышқылы


2939 91 000 0

143. Этилметилтиамбутен


3-этилметиламино-1,1-ди-(2'-тиэнил)-1-бутен


2934 99 900 0

144. Этилморфин


3-этилморфин


2939 11 000 0

145. Этоксеридин


1-[2-(2-гидроксиэтокси)-этил]-4-фенилпиперидин-4-карбон қышқылы этил эфирі


2933 39 990 0

146. Этонитазен


1-диэтиламиноэтил-2-пара-этоксибензил-5-нитробензимидазол


2933 99 800 9

147. Эторфин


тетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин


2939 11 000 0

148. Аллобарбитал


5,5-диаллилбарбитур қышқылы


2933 53 900 0

149. Алпразолам


8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-а][1,4]бензодиазепин


2933 91 900 0

150. Аминорекс


2-амино-5-фенил-2-оксазолин


2934 91 000 0

2922 19 850 0

151. Апрофен

тарен

7-[(10,11-дигидро-5Н-дибензо[а,d]-циклогептен-5-ил)амино]гептан қышқылы


3003 90 000 0

3004 90 000 2

3004 90 000 9

152. Аминептин


7-[(10,11-дигидро-5Н-дибензо(a,d)-циклогептан-5-ил) амино] гептан қышқылы


2922 49 850 0

153. Амобарбитал

барбамил

5-этил-5-(3-метилбутил) барбитур қышқылы, 5-этил-5-изопентилбарбитур қышқылы


2933 53 900 0

154. Амфепрамон

диэтилпропион

2-(диэтиламино)пропиофенон


2922 31 000 0

155. Амфетамин (фенамин) және құрамында фенамин (амфетамин) бар күрделі дәрілік препараттар


(+/–)-2-амино-1-фенилпропан

(+/–)-альфа-метилфенэтиламин


2921 46 000 0

156.

БДБ

[L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин]


2932 99 000 0

157. Барбитал


5,5-диэтилбарбитур қышқылы


2933 53 100 0

158. Бензфетамин


N-бензил-N-альфа-диметилфенэтиламин


2921 46 000 0

159. Броламфетамин

ДОБ

2,5-диметокси-4-бромоамфетамин-

(+/–)-4-бромо-2,5-диметокси-альфа-метилфенэтиламин


2922 29 000 0

160. Бромазепам


7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 33 000 0

161. Бротизолам


2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4] диазепин2934 91 000 0

162. Буталбитал


5-аллил-5-изобутилбарбитур қышқылы2933 53 900 0

163. Бутобарбитал


5-бутил-5-этилбарбитур қышқылы2933 53 900 0

164. Винилбитал


5-(1-метилбутил)-5-винилбарбитур қышқылы2933 53 900 0

165. Галазепам


7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он2933 91 900 0

166. Галоксазолам


10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагид- рооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5Н)-он


2934 91 000 0

167. Глутетимид

ноксирон

2-этил-2-фенилглутаримид


2925 12 000 0


168. Натрий оксибутират және оксимай қышқылының басқа тұздары

гамма-оксимай қышқылы (ГОМҚ)2918 19 980 0

169. Дексамфетамин


(+)-2-амино-1-фенилпропан

(+)-альфа-метилфенэтиламин


2921 46 000 0

170. Декстрометорфан
2933 49 300 0

3003 90 000 0

3004 90 000 2

3004 90 000 9

171. Делоразепам


7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он2933 91 900 0

172. Диазепам


7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он2933 91 900 0

173.

ДЭТ (диэтилтриптамин)

N,N-диэтилтриптамин;

3-[2-(диэтиламино) этил]индол2939 99 000 0

174. Диметоксиамфетамин

ДМА

(+/–)-2,5-диметокси-альфа-метилфенэтиламин
2922 29 000 0

175.

ДМГП (диметилгептилпиран)

3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол2932 99 000 0

176.

ДМТ (диметилтриптамин)

N,N-диметилтриптамин 3-[2-(диметиламино) этил]индол2939 99 000 0

177.


ДОЭТ

(+/–)-4-этил-2,5-диметокси-альфа-фенэтиламин, dl-2,5-диметокси-4-этил-альфа-метилфенилэтиламин2922 29 000 0

178.

ДОХ

d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин2922 29 000 0

179. Құрамында мескалин бар кактустар
1211 90 850 9

180. КатҚұрамында катин және катинон Catha edulis өсімдігінің сүректенбеген өркендері мен жапырақтары, тұтас және ұнтақталған, кептірілген және кептірілмегендері де

1211 90 850 9

181. Золпидем


N,N,6-триметил-2-р-толилимидазо

[1,2-а] пиридин-3-ацетамид


2933 99 800 9

182. Камазепам


7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир)


2933 91 900 0

183. Катин


d-норпсевдоэфедрин

d-трео-2-амино-1-гидрокси-1-фенилпропан, (+)-(S)-альфа-[(S)-1-аминоэтил] бензиловый спирт


2939 43 000 0

184. Кетазолам


11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6Н)-дион


2934 91 000 0

185. Кетамин


2-(о-хлорфенил)-2-метиламиноциклогексанон


2922 39 000 0

186. Катинон


(–)-альфа-аминопропиофенон,

(–)-(S)-2-аминопропиофенон


2939 99 000 0

187. Клобазам


7-хлоро-1-метил-5-фенил-1Н-1,5-бензодиазепин-2,4-(3Н,5Н)-дион


2933 72 000 0

188. Клоксазолам


10-хлоро-11b-(o-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4] бензодиазепин-6(5Н)-он


2934 91 000 0

189. Клоназепам


5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

190. Клоразепат


7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбон қышқылы


2933 91 900 0

191. Клотиазепам


5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2Н-тиено [2,3-e]-1,4-диазепин-2-он


2934 91 000 0

192. Клонидин

клофелин2933 29 900 0

193. Каттан қолдан жасалған препараттарқұрамында психотроптық заттар бар, Catha edulis тәріздес өсімдіктің сүректенбеген өркендері мен жапырақтарын қайта өңдеу өнімдері

1302 19 800 0

194.

пейоттан қолдан жасалған препараттар


құрамында мескалин бар, Lophophora тәріздес өсімдікті қайта өңдеу өнімдері

1302 19 800 0

195.

псилоцибтан қолдан жасалған препараттар


құрамында псилоцин және (немесе) псилоцибин бар Psilocybe тәріздес саңырауқұлақтар-ды қайта өңдеу өнімдері

1302 19 800 0

196.

эфедра шөбінен қолдан жасалған препараттар


құрамында психотроптық заттар бар, Ephedra тәріздес өсімдікті қайта өңдеу өнімдері

1302 19 800 0


197.

жалған доэфедриннен немесе құрамында жалған доэфедрин бар препараттардан қолдан жасалған препараттар2939 41 000 0

2939 49 000 0

3824 90 970

198.

Фенилпропаноламиннен немесе құрамында фенилпропаноламин (норэфедрин) бар препараттардан қолдан жасалған препараттар2939 41 000 0

2939 49 000 0

3824 90 970

199.

эфедриннен немесе құрамында эфедрин бар препараттардан қолдан жасалған препараттар
2939 41 000 0

2939 49 000 0

3824 90 970

200. Левамфетамин


1-альфа-метилфенилэтиламин,

(–)-(R)-альфа-метилфенэтиламин


2921 46 000 0

201.

левометамфетамин

1-N-альфа-диметилфенилэтиламин,

(–)-N-альфа-диметилфенэтиламин


2939 91 000 0

202. Лефетамин


(-)-1-диметиламино-1,3-дифенилэтан, (-)-N,N-диметил-1,2-дифенилэтиламин


2921 46 000 0

203. Левометорфан


(–)-3-метокси-N-метилморфинан


2933 49 900 0

204. (+)-Лизергид


d-лизергид, ЛСД, ЛСД-25

(+)-N,N-диэтиллизергамид

(d-диэтиламид лизергин қышқылы), 9,10-дидегидро-N,

N-диэтил-6-метилэрголин-8-бета-карбоксамид


2939 69 000 0

205. Лопразолам


6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-

2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-

8-нитро-1Н-имидазо-[1,2-a][1,4]

бензодиазепин-1-он


2933 55 000 0

206. Лоразепам


7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

207. Лорметазепам


7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

208. Мазиндол


5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3Н-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол


2933 91 900 0

209.

МБДБ

2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил) бутан;
N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин


2932 99 000 0

210. Медазепам


7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин


2933 91 900 0

211. Мезокарб

сиднокарб

3-(альфа-метилфенетилин)-

N-(фенилкарбамоил)сиднонимин


2934 91 000 0

212. Меклоквалон


3-(о-хлорфенил)-2-метил-4(3Н)-квиназолинон


2933 55 000 0

213. Мепробамат


2-метил-2-пропил-1,3-пропандиол дикарбамат


2924 11 000 0

214. Метамфетамин

метамфетамин рацематы, первитин

(+)-2-метиламино-1-фенилпропан,

(+)-(S)-N-альфа-диметилфенэтиламин


2939 91 000 0

215. Метилфенидат

риталин

метил эфирі 2-фенил-2-(2-пиперидил)-сірке қышқылы,

метил-альфа-фенил-2-пиперидинацетат


2933 33 000 0

216. Метилфенобарбитал


5-этил-1-метил-5-фенилбарбитур қышқылы


2933 53 900 0

217. Метиприлон


3,3-диэтил-5-метил-2,4-пиперидиндион


2933 72 000 0

218.

МДМА

dl-3,4-метилендиокси-N,

альфа-диметилфенилэтиламин,

(+/–)-N-альфа-диметил-3,4-(метилендиокси)фенэтиламин


2932 99 000 0

219. Мескалин


3,4,5-триметоксифенэтиламин


2939 99 000 0

220. Метаквалон


2-метил-3-о-толил-4(3Н)-квиназолинон


2933 55 000 0

221. Эфедрон

меткатинон

2-(метиламино)-1-фенилпропанон-1-он


2939 49 000 0

222. Мефенорекс


dl-N-(3-хлоропропил)-альфа-метилфенэтиламин


2921 46 000 0

223. Мидазолам


8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4Н-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин


2933 91 900 0

224. 4-метиламинорекс


(+/–)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;
(+/–)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин


2934 99 900 0

225.

ММДА

dl-5-метокси-3,4-метилендиокси-альфа-метилфенилэтиламин,

5-метокси-альфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенэтиламин


2932 99 000 0

226.

2С-В

4-бром-2,5-диметоксифенетиламин


2922 29 000 0

227.

4-МТА

альфа-метил-4-метилтиофенэтиламин


2930 90 990 0

228. Ниметазепам


1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

229. Нитразепам


1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

230. Нордазепам


7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

231. Оксазепам


7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

232. Оксазолам


10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]

бензодиазепин-6(5Н) –он


2934 91 000 0

233. Парагексил


3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]пиран, 3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 99 000 0

234. 

ПМА

4-метокси-альфа-метилфенилэтиламин,

р-метокси-альфа-метилфенэтиламин


2922 29 000 0

235. Пемолин


2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он


2934 91 000 0

236. Этаминал натриі

сомбревин, пентобарбитал

5-этил-5-(1-метилбутил) барбитур қышқылы


2933 53 900 0

237. ПейотLophophora тәріздес өсімдіктің барлық бөліктері, тұтас және ұнтақталған, кептірілген және кептірілмегендері,құрамында мескалин барлары да

1211 90 850 9

238. Пиназепам


7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

239. Пипрадрол


1,1-дифенил-1-(2-пиперидил)-метанол


2933 33 000 0

240. Пировалерон


dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,

4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон


2933 91 900 0

241. Празепам


7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

242.

псилоцин

3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,

3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол


2939 99 000 0

243. Псилоцибин


3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ил-дигидрофосфат


2939 99 000 0

244. Ролициклидин


1-(1-фенилциклогексил) пирролидин


2933 99 800 9

245.

СТП (ДОМ)

2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил) фенилпропан;
2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин


2922 29 000 0

246. Секбутабарбитал


5-секбутил-5-этилбарбитур қышқылы


2933 53 900 0

247. Секобарбитал


5-аллил-5-(1-метилбутил) барбитур қышқылы


2933 53 900 0

248. Тенамфетамин

МДА

3,4-метилендиоксиамфетамин, альфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенэтиламин


2932 99 000 0

249. Теноциклидин

ТЦП

1-[1-(2-тиенил)циклогексил]пиперидин


2934 99 900 0

250. Темазепам


7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

251. Тетразепам


7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

252.

тетрагидроканнабинол

7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 95 000 0(9R,10aR)-8,9,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 95 000 0(6aR,9R,10aR)-6а,9,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 95 000 0(6aR,10aR)-6а,7,10,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 95 000 06а, 7,8,9-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 95 000 0(6аR,10aR)-6а,7,8,9,10,10а-гексагидро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 95 000 06а,7,8,10а-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]пиран-1-ол


2932 95 000 0

253.

ТМА

(+/–)-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенэтиламин


2922 29 000 0

254. Эфедра шөбіEphedra тәріздес кез келген түрлі өсімдіктің сүректенбеген өркендері, тұтас және ұнтақталған, кептірілген, құрамында психотроптық заттар барлары да

1211 90 850 9

255. Хальцион

триазолам

8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4Н-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин


2933 91 900 0

256. Феназепам


7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 99

257. Фенатин
2933 39 990 0

258. Фенфлурамин
2921 49 000 0

259. Фендиметразин


(+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин, (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин


2934 91 000 0

260. Фенетиллин


dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин


2939 51 000 0

261. Фенкамфамин


dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,

N-этил-3-фенил-2-норборнанамин


2921 46 000 0

262. Фенметразин


3-метил-2-фенилморфолин


2934 91 000 0

263. Фенобарбитал


5-этил-5-фенилбарбитур қышқылы


2933 53 100 0

264. Фенпропорекс


(+/–)-3-[(альфа-метилфенилэтил)амино]пропионитрил


2926 30 000 0

265. Фентермин


альфа,

альфа-диметилфенэтиламин


2921 46 000 0

266. Фенциклидин

ФЦП

1-(1-фенилциклогексил) пиперидин


2933 33 000 0

267. Флудиазепам


7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

268. Флунитразепам


5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

269. Флуразепам


7-хлоро-1-[2-(диэтиламино) этил]-5-

(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он


2933 91 900 0

270. Хлордиазепоксид


7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид


2933 91 100 0

271. Циклобарбитал


5-(1-циклогексен-1-ил)-5-этилбарбитур қышқылы


2933 53 900 0

272. Ципепрол


альфа-(альфа-метоксибензил)-4-(бета-метоксифенэтил)-1-пиперазинэтанол


2933 59 950 0

273. Эстазолам


8-хлор-6-фенил-4Н-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин


2933 91 900 0

274. ЭскодолАуырсынуды басатын есірткі заты: ампуладағы су ерітіндісі 1 мл-де 0,02 г промедол, 0,0005 г скополамин және 0,025 г эфедрин гидрохлориді бар

3003 40 000 0

3004 40 000 9


275. Этил лофлазепат


этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат


2933 91 900 0

276. Этициклидин


N-этил-1-фенилциклогексиламин


2921 49 000 0

277. Этриптамин


3-(2-аминобутил) индол


2933 99 800 9

278. Этиламфетамин


N-этиламфетамин

N-этил-альфа-метилфенилэтиламин


2921 46 000 0

279. Этинамат


1-этинилциклогексанолкарбамат


2924 24 000 0

280. Этхлорвинол


этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,

1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол


2905 51 000 0

281.

2С-Т-7

2,5-диметокси-4-N-пропилтиофенэтиламин


2930 90 990 0

282.

BZP

N-бензилпиперазин


2933 59 950 0

283. N-метилэфедрон
2922 39 000 0

284.

TFMPP

1-(3-трифлюорометилфенил) пиперазин)


2933 59 950 0

285. N-гидрокси-тенамфетамин

N-гидрокси-МДА

(+/–)-N-[альфа-метил-3,4-(метилендиокси) фенэтил]гидроксиламин


2932 20 900 0

286. N-этил-тенамфетамин

N-этил-МДА

(+/–)-N-этил-альфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенэтиламин


2932 20 900 0

287. N-диметиламфетамин
2921 49 000 0

288. Синтетикалық каннабиноидтар:


СР-47, 497

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол


2907 19 900 0


(СР-47,497)-С6

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил)фенол


2907 19 900 0


(СР-47,497)-С9

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол


2907 19 900 0


(СР-47,497)-С8

2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол


2907 19 900 0


HU-210

(6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а,7,10,10а-тетрагидробензо[c]хромен-1-ол


2932 99 000 0


JWH-073

(1-бутил-1Н-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-196

2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил)метан


2933 99 800 9


JWH-194

2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан


2933 99 800 9


JWH-197

2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан


2933 99 800 9


JWH-007

(2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил) (нафталин-1-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-149

(4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-098

(2-метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-195

(1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан


2933 99 800 9


JWH-192

(4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан


2933 99 800 9


JWH-199

(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан


2933 99 800 9


JWH-200

(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-193

(4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1Н-индол-3-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-198

(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-176

(Е)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-

1Н-инден-3-ил]пентан


2902 90 000 0


JWH-122

(4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-081

(4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-175

1-пентил-1Н-индол-3-ил-

(1-нафтил)метан


2933 99 800 9


JWH-184

1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан


2933 99 800 9


JWH-185

1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан


2933 99 800 9


JWH-018

1-пентил-3-(1-нафтоил)индол


2933 99 800 9


JWH-116

1-этил-1-центил-3-(1-нафтоил)индол


2933 99 800 9


JWH-250

1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;

2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил)этанон


3824 90 970


JWH-210

3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1Н- индол, (4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-234

3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1Н-индол, (7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон


2933 99 800 9


JWH-251

2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1Н-индол-3-ил)этанон


2933 99 800 9

289.

трамадол

(+)-транс-2-[(диметиламино) метил]-1-(м-метоксифенил)циклогексан гидрохлориді


2922 50 000 0

290.

параметилэфедрон

2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)пропан-1-он


2922 39 000 0

291.

АМ-694

(1-(5-фторопентил)-1Н-индол-3-ил)(2-йодофенил) метанон


2933 99 800 9

292.

5-MeO-DALT

N,N-диаллил-5-метокситриптамин


2933 99 800 9

293.

2С-Е

4-этил-2,5-диметоксифенэтиламин


2922 29 000 0

294. Бутилон


2-метиламино-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутан-1-он


2932 99 000 0

295. Буторфанол


17-(циклобутилметил) морфинан-3,14-диол


2933 49 900 0

296. 1,4-дибензилпиперазин


1,4-дибензилпиперазин


2933 59 950 0

297. Диметилкатинон


N-метилэфедрон,

2-(диметиламино)-1-фенилпропан-1-он


2939 99 000 0

298. Сәуегейлер шатырашы жапырағыSalvia divinorum түрлі өсімдік жапырағы

1211 90 850 9

299. 3,4-метилендиокси-пировалерон


1-(3,4-метилендиоксифенил) -2-(1-пирролидинил)-1-пентанон


2934 99 900 0

300. Метилон


3,4-метилендиокси-N-метилкатинон


2939 99 000 0

301. Метилфенилпиперазин


1-(2-метилфенил)пиперазин,

1-(3-метилфенил)пиперазин,

1-(4-метилфенил)пиперазин


2933 59 950 0

302. Метоксифенилпиперазин


1-(2-метоксифенил) пиперазин,

1-(3-метоксифенил) пиперазин,

1-(4-метоксифенил)пиперазин


2933 59 950 0

303. Нафирон


1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он


2933 99 800 9

304. Пара-метиламфетамин


2-амино-1-(4-метилфенил)пропан


2921 49 000 0

305. Пара-метилэткатинон


2-(этиламино)-1-(4-метилфенил)пропан-1-он


2939 99 000 0

306. Пара-фтороамфетамин


2-амино-1-(4-фторофенил)пропан


2921 49 000 0

307. Құрамында псилоцибин және (немесе) псилоцин бар саңырауқұлақтардың кез келген түрінің жемісті денесі (кез келген бөлігі)
1211 90 850 9

308. Сальвинорин A


8-метокарбонил-4а,8а-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-е]пирон


2939 99 000 0

309. Гавай раушанының тұқымыArgyrea nervosa түрлі өсімдік тұқымдары

1209 99 910 0

1211 90 850 9

310. Тианептин

коаксил

7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо [c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино] гептан қышқылы S,S-диоксид


2934 99 900 0

311. Фторометкатинон


2-(метиламино)-1-(2-фторофенил) пропан-1-он,

2-(метиламино)-1-(3-фторофенил) пропан-1-он, 2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он


2939 99 000 0

312. Фторофенилпиперазин


1-(2-фторофенил)пиперазин,

1-(3-фторофенил)пиперазин,

1-(4-фторофенил)пиперазин


2933 59 950 0

313. Хлорфенилпиперазин


1-(3- хлорфенил)пиперазин,

мета-хлорфенилпиперазин


2933 59 950 0

314. Көгілдір лотос гүлі мен жапырағыNymphea caerulea түрлі өсімдік гүлдері мен жапырақтары

1211 90 850 9

315. Эткатинон


N-этилкатинон,2-(этиламино)-1-фенилпропан-1-он


2939 99 000 0

316. 1-(3,4-метилендиокси -фенил)-2-нитропроп-1-ен
2932 99 000 0

317. 3-(1-нафтоил)индол


(1-нафтил)(1H-индол-3-ил) метанон


2933 99 800 9

318. АМТ және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда


альфа-метилтриптамин


2933 99 800

319. (Нафталин-1-ил)(1H-пиррол-3-ил)метанон және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда


(нафталин-1-ил)

(1H-пиррол-3-ил)метанон


2933 99 800


320.


(нафталин-1-ил)(4- пентилоксинафталин-1- ил)метанон және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

(нафталин-1-ил)(4- пентилоксинафталин-1-ил)метанон


2914 50 000 0


321. Модафинил


[((дифенилметил)сульфинил)ацетамид]


2930 90 990 0

322. Налбуфин


[(5-альфа, 6-альфа) -17- (циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан- 3,6,14-триол]


2939 19 000 0


323.


3-бутаноил-1- метилиндол[1-(1-метил-1H-

индол-3-ил)бутан-1-он] және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он]2933 99 800


324. Диметокаин


[(3-диэтиламино-2,2-диметилпропил)-4-аминобензоат]


2922 49 850 0

325.


3-адамантоилиндол және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

[(адамантан-1-ил)(1H-индол-3-ил)метанон


2933 99 800


326.


2-амино-1-бензо[1,2-

b:4,5-b']дифуран- 4-илэтан

және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан


2932 19 000 0

327.


2-аминоиндан және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

2-аминоиндан


2921 49 000 0


328.

7-ацетоксимитрагинин2933 99 800

329.

3-бензоилиндол және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

[(1H-индол-3-ил)фенилметанон]


2933 99 800

330.


5-гидрокси-N- метилтриптамин және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

5-гидрокси-N-метилтриптамин


2933 99 800


331.

7-гидроксимитрагинин

7-гидроксимитрагинин


2933 99 800

332.


2,5-диметоксифенэтиламин және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

2,5-диметоксифенэтиламин


2922 29 000 0


333.


метоксетамин және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

[2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино)циклогексанон]


2922 50 000 0


334.

митрагинин және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

9-метокси-коринантеидин


2933 99 800

335.


JWH-17 және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

(E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан


2902 90 000 0


336.


3-нафтоилиндол және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

[(1H-индол-3-ил)
нафталин-1-ил)метанон]


2933 99 800


337.


(пиперидин-2-ил)дифенилметан және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

(пиперидин-2-ил)дифенилметан


2933 39 990 0


338.


(пирролидин-2 ил)дифенилметан және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

(пирролидин-2-ил)дифенилметан


2933 99 800

339.


2-тиофен-2-илэтиламин және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

2-тиофен-2-илэтиламин


2934 99 900 0


340.


1- фенилпиперазин және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

1-фенилпиперазин


2933 59 950 0

341.


1-фенилциклогексиламин және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

1-фенилциклогексиламин


2921 49 000 0


342

6-дезоксикодеин2939 19 000 0

343.


фенилацетилиндол және оның туындылары, осы бөлімге дербес позициялар ретінде қосылған туындыларды қоспағанда

[1-(1H-индол-3-ил)-2-фенилэтанон]


2933 99 800


344.

AM-1220

(1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)

(нафталин-1-ил)метанон


2933 99 800

345.

AM-2201

1-(5-фторопентил)-3-(нафталин-1-ил)индол


2933 99 800


346.

AM-2233

(1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)

(2-йодофенил)метанон


2933 99 800


347.

2C-D

4-метил-2,5-диметоксифенэтиламин


2922 29 000 0

348. N-Метилбутилон

bk-MMBDB

2-(диметиламино)-1-(3,4-метилендиоксифенил)бутан-1-он


2932 99 000 0

349. Диметилметкатинон


2-(метиламино)-1-(диметилфенил)пропан-1он


2939 99 000 0

350.

MDAI

5,6-метилендиокси-2-аминоиндан


2932 99 000 0

351. Метедрон


2-(метиламино)-1-(4-метоксифенил)пропан-1-он


2922 50 000 0

352. Метоксетамин


2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино)циклогексанон


2922 50 000 0

353.

MPA

N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин


2934 99 900 0

354.

5-MeO-AMT

5-метокси-альфа-метилтриптамин


2933 99 800

355. Альфа-метилтриптамин


1-(1H-индол-3-ил)-2-аминопропан


2933 99 800

356. 2-аминоиндан


2-аминоиндан


2921 49 000 0

357. 5-йодо-2-аминоиндан


5-йодо-2-аминоиндан


2921 49 000 0

358. Пара-метилметамфетамин


2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)пропан


2939 91 000 0

359. Пара-метилэфедрин


2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)пропанол-1


2939 49 000 0

360. (1-пентил-1H-индол-3-ил)

(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон


(1-пентил-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3 тетраметилциклопропил)метанон


2933 99 800


361. Фторометамфетамин


2-(метиламино)-1-(фторофенил)пропан


2939 91 000 0

362.

AM-1248

(адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-

1H-индол-3-ил]метанон


2933 99 800

363.

APB

5-(2-аминопропил)бензофуран

6-(2-аминопропил)бензофуран


2932 99 000 0


364.

APDB

5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран

6-(2-аминопропил)-2,3-

дигидробензофуран


2932 99 000 0


365.

JWH-122-F

(4-метилнафталин-1-ил)

(1-(5- фторопентил)1H-индол-3-ил)метанон


2933 99 800


366.

JWH-307

(5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил) метанон


2933 99 800

367.

NBOMe-2C-I

2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-M-(2-метоксибензил)этанамин


2922 29 000 0


368.


(1-(5-фторопентил)-

1H-индол-3-ил)

(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил)мета-нон

(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон


2933 99 800


369.

ACBM-018

K-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид


2933 99 800

370.

ACBM(N)-018

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид


2933 99 800

371.

ACBM-2201

N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид


2933 99 800

372.

ACBM(N)-2201

N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-

1H-индазол-3-карбоксамид


2933 99 800


373.

2CP-P

4-пропил-2,5-диметоксифенэтиламин


2922 29 000 0

374. (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)

метанон


(адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон


2933 99 800

375. (1-гептил-1H-индол-3-ил)

(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон


(1-гептил-1H-индол-3-ил)

(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон


2933 99 800


376. N-(3-(2-метоксиэтил)4,5- диметилтиазол-2(3H)- илиден)2,2,3,3-

тетраметилциклопропилкар-боксамид


N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид


2934 10 000 0


377. (1-(2-морфолиноэтил)-

1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)

метанон


(1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил)метанон


2933 99 800

378. 4-метоксифенциклидин


1-(1-(4-метоксифенил)циклогексил)

пиперидин


2933 39 990 0


379. Этилфенидат


сірке қышқылының 2-фенил-2-(пиперидин-2-ил) этил эфирі


2933 39 990 0

380. Осындай изомерлердің, оның ішінде стереоизомерлердің болуы осы химиялық белгілер шегінде мүмкін болатын жағдайларда I тізімде көрсетілген құралдар мен заттардың изомерлері, оның ішінде стереоизомерлері

381. I тізімде көрсетілген құралдар мен заттардың күрделі және қарапайым эфирлері

382. Егер осындай тұздардың болуы мүмкін болса, I тізімде көрсетілген құралдар мен заттардың тұздары

383. I тізімде көрсетілген құралдар мен заттар бар, осы қоспадағы мөлшеріне қарамастан, кез келген нысандағы және физикалық жай-күйдегі қоспалар, I тізімде көрсетілмеген үйлестірілген дәрілік заттарды қоспағанда

II тізім

Халықаралық атаулары

Химиялық атауы немесе қысқаша сипаттамасы

Концентрациясы

ЕАЭО СЭҚ ТН Коды

1. Сірке қышқылы ангидриді

сірке ангидриді,

этан ангидриді

10 пайыз немесе одан көп

2915 24 000 0

2. N-ацетилантранил қышқылы


15 пайыз немесе одан көп

2924 23 000 0

3. Эфедрин

1-фенил-2-метиламинопропан- 1-ол

10 пайыз немесе одан көп

2939 41 000 0

4. Эргометрин (эргоновин)

[8-бета-(S)]-9,10-дидегидро-N-(2- гидрокси-1-метилэтил)-6-метилэрголин-8-бета-карбоксамид

10 пайыз немесе одан көп

2939 61 000 0

5. Эрготамин

12'-гидрокси-2'-метил-5'-альфа-(фенилметил)-эрготаман-3',6',18-трион

10 пайыз немесе одан көп

2939 62 000 0

6. Изосафрол

1,2-(метилендиокси)-4- (1-пропенил) -бензол, 3,4-метилендиокси-4-(изопропенил)-бензен

15 пайыз немесе одан көп

2932 91 000 0

7. Лизергин қышқылы(+)-лизергин қышқылы,

d-лизергин қышқылы,

(8-бета)-9,10-дидегидро-6-метилэрголин-8-карбон қышқылы

0 пайыздан көп концентрацияда

2939 63 000 0

8. 3,4-метилендиоксифенил-

2-пропанон

9. Фенилсірке қышқылы

альфа-толуол қышқылы,

2- фенилсірке қышқылы

15 пайыз немесе одан көп

15 пайыз немесе одан көп

2932 92 000 0

2916 34 000 0

10. 1-фенил-2-пропанон

11. Калий перманганаты *

бензилметилкетон (БМК), фенилацетон, пропиофенон

0 пайыздан көп концентрацияда

45 пайыз немесе одан көп

2914 31 000 0

2841 61 000 0

12. Псевдоэфедрин

(+)-2-метиламино-1-фенилпропан-1-ол

10 пайыз немесе одан көп

2939 42 000 0

13. Пиперональ

3,4-(метилендиокси) бензальдегид, 1,3- бензодиоксол-5-карбальдегид, гелиотропин

15 пайыз немесе одан көп

2932 93 000 0

14. Фенилпропаноламин (норэфедрин)

1-фенил-2-амино-1-пропанол

10 пайыз немесе одан көп

2939 44 000 0

15. Сафрол, оның ішінде сассафрас майы түрінде


1,2-(метилендиокси)- 4-аллилбензол,

5-(2-пропенил)-1,3-бензодиоксол, шикимол

15 пайыз немесе одан көп

2932 94 000 0

16. Ацетон*

2-пропанон

60 пайыз немесе одан көп

2914 11 000 0

17. Антранил қышқылы

2-аминобензой қышқылы,

о-аминобензой қышқылы

15 пайыз немесе одан көп

2922 43 000 0

18. Диэтил эфирі*

этил эфирі, күкірт эфирі

45 пайыз немесе одан көп

2909 11 000 0

19. Тұз қышқылы*

хлорсутекті қышқыл,

15 пайыз немесе одан көп

2806 10 000 0

20. Метилэтилкетон*

2-бутанон

80 пайыз немесе одан көп

2914 12 000 0

21. Пиперидин

азоциклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин

15 пайыз немесе одан көп

2933 32 000 0

22. Күкірт қышқылы*


45 пайыз немесе одан көп

2807 00 100 0

23. Толуол*

метилбензол, фенилметан, толуен

70 пайыз немесе одан көп

2902 30 000 0

24. Альфа-ацетилфенилацетонитрил

альфа-ацетилфенилацетонитрил

10 пайыз немесе одан көп

2926 90 950 0

      25. Егер осындай тұздардың болуы мүмкін болса, I тізімде көрсетілген құралдар мен заттардың тұздары (күкірт және тұз қышқылдарының тұздарын қоспағанда).

      26. Құрамында II тізімде олар үшін белгіленген концентрацияға тең немесе одан асатын концентрацияларда II тізімде көрсетілген бірнеше заттар бар қоспалар.

      27. Құрамында II тізімде және ІІІ тізімде олар үшін белгіленген концентрацияға тең немесе одан асатын концентрацияларда II тізімде және ІІІ тізімде көрсетілген бірнеше заттар бар қоспалар.

      28. Егер заттардың жиынтық концентрациясы заттардың біреуі үшін белгіленген және оның шамасы ІІ тізімде ең үлкен мәнге ие концентрацияға тең болса немесе одан асса, олар үшін ІІ тізімде белгіленген шамадан төмен концентрациялардағы, құрамында ІІ тізімнің 11, 16, 18 – 20, 22 және 23 позицияларында көрсетілген, бірнеше заттар ( "*" белгісімен белгіленгендер) бар қоспалар.

      29. Егер заттардың жиынтық концентрациясы заттардың біреуі үшін белгіленген және оның шамасы ІІ тізімде және ІІІ тізімде ең үлкен мәнге ие концентрацияға тең болса немесе одан асса, олар үшін ІІ тізімде және ІІІ тізімде белгіленген шамадан төмен концентрациялардағы, құрамында ІІ тізімде және ІІІ тізімде көрсетілген, бірнеше заттар ( "*" белгісімен белгіленгендер) бар қоспалар.

III тізім

Халықаралық тіркелмеген немесе басқа ғылыми емес атаулар

Химиялық атауы немесе қысқаша сипаттамасы

Концентрациясы

ЕАЭО СЭҚ ТН Коды

1. N-метилэфедрин


10 пайыз немесе одан көп

2939 49 000 0

2. Норпсевдоэфедрин, d-норпсевдоэфедринді (катинді) қоспағанда


10 пайыз немесе одан көп

2939 43 000 0

3. Аллилбензол

3-фенилпропен

15 пайыз немесе одан көп

2902 90 000 0

4. Бензальдегид


бензойный альдегид,

фенилметаналь

15 пайыз немесе одан көп

2912 21 000 0

5. 1-бензил-3-метил-4-пиперидинон


15 пайыз немесе одан көп

2933 39 990 0

6. Бромды этил

этилбромид, бромды этил, бромэтан

15 пайыз немесе одан көп

2903 39 190 0

7. 1-бром-2-фенилэтан


15 пайыз немесе одан көп

2902 90 000 0

8. Бутиролактон және оның изомерлері

дигидрофуран-2-он, бутанолид

15 пайыз немесе одан көп

2932 20 900 0


9. 1, 4-бутандиол

1,4-бутиленгликоль, тетраметиленгликоль

15 пайыз немесе одан көп

2905 39 250 0

10. 1-гидрокси-1-метил-2-фенилэтоксисульфат


15 пайыз немесе одан көп

2920 90 100 0

11. 1-диметиламино-2-пропанол


15 пайыз немесе одан көп

2922 19 850 0

12. 1-диметиламино-2-хлорпропан


15 пайыз немесе одан көп

2921 19 990 0

13. 2,5-диметоксибензальдегид


15 пайыз немесе одан көп

2912 49 000 0

14. Метилакрилат

акрил қышқылының метил эфирі

15 пайыз немесе одан көп

2916 12 000 0

15. Метилметакрилат

метакрил қышқылының метил эфирі

15 пайыз немесе одан көп

2916 14 000 0

16. 3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон


15 пайыз немесе одан көп

2933 39 990 0

17. N-(3-метил-4-пиперидинил) анилин


15 пайыз немесе одан көп

2933 39 990 0

18. N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилид15 пайыз немесе одан көп

2933 39 990 0


19. 4-метоксибензил-метилкетон


15 пайыз немесе одан көп

2914 50 000 0

20. 1-фенил-2-нитропропен

фенилнитропропен

15 пайыз немесе одан көп

2909 30 900 0

21. Фенэтиламин

2-фенилэтиламин, бета-фенилэтиламин,

1-амино-2-фенил-этан

15 пайыз немесе одан көп

2921 49 000 0

22.1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин


15 пайыз немесе одан көп

2933 39 990 0

23. 2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон


15 пайыз немесе одан көп

2933 39 990 0

24. 1-хлор-2-фенилэтан


15 пайыз немесе одан көп

2903 99 900 0

25. Циклогексиламин

аминоциклогексан

15 пайыз немесе одан көп

2921 30 100 0

26. Ацетилхлорид*


хлор ацетилі,

сірке қышқылы хлорангидриді

40 пайыз немесе одан көп

2915 90 000 0

27. Ацетонитрил*

сірке қышқылы нитрилі, этаннитрил, метилцианид

15 пайыз немесе одан көп

2926 90 950 0

28. Бензилхлорид*

хлорлы бензил, бензил хлорлы, (хлорметил)бензол, (альфа-хлортолуол)

40 пайыз немесе одан көп

2903 99 900 0

29. Бензилцианид*


цианисті бензил,

фенилсірке қышқылы нитрилі,

фенилацетонитрил, циантолуол

40 пайыз немесе одан көп

2926 90 950 0

30. Метиламин*

аминометан

40 пайыз немесе одан көп

2921 11 000 0

31. Нитрометан*


40 пайыз немесе одан көп

2904 20 000 0

32. Нитроэтан*


40 пайыз немесе одан көп

2904 20 000 0

33. Тетрагидрофуран*

тетраметиленоксид, ТГФ, фуранидин, диэтилен тотығы, тетраметилен тотығы

45 пайыз немесе одан көп

2932 11 000 0

34. Тионилхлорид*

хлорлы тионил

40 пайыз немесе одан көп

2812 10 950 0

35. Сірке қышқылы*


этан қышқылы,

метакарбон қышқылы

80 пайыз немесе одан көп

2915 21 000 0

36. Дифенилацетонитрил*


3 пайыз немесе одан көп

2926 90 950 0

37. Дифенилсірке қышқылы


15 пайыз немесе одан көп

2916 34 000 0

38. Метилфенилацетат

метил-2-фенилацетат

15 пайыз немесе одан көп

2916 39 100 0

39. 1-(4-метилфенил)-2-пропанон


10 пайыз немесе одан көп

2914 39 000 0


40. 1-(4-метилфенил)-2-нитропропен


15 пайыз немесе одан көп

2904 20 000 0

41. 1-(1-циклогексен-1-ил) пиперидин


15 пайыз немесе одан көп

2933 39 990 0

42. 2-диметиламино-1-

хлорпропан*

(2-диэтиламиноизопропилхлорид)


3 пайыз немесе одан көп

2921 19 990 0

43. Этилфенилацетат

этил-2-фенилацетат

15 пайыз немесе одан көп

2916 39 100 0

      44. Егер осындай тұздардың болуы мүмкін болса, ІІI тізімде көрсетілген құралдар мен заттардың тұздары (сірке қышқылы тұзын қоспағанда).

      45. Құрамында IIІ тізімде олар үшін белгіленген концентрацияға тең немесе одан асатын концентрацияларда IIІ тізімде көрсетілген бірнеше заттар бар қоспалар.

      46. Егер заттардың жиынтық концентрациясы заттардың біреуі үшін белгіленген және оның шамасы ІІІ тізімде ең үлкен мәнге ие концентрацияға тең болса немесе одан асса, олар үшін ІІІ тізімде белгіленген шамадан төмен концентрациялардағы, құрамында ІІ тізімнің 26 – 36 және 42 позицияларында көрсетілген, бірнеше заттар ( "*" белгісімен белгіленгендер) бар қоспалар.

      Бөлімге ескертпелер: 1. Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын, есірткінің, психотроптық заттар мен олардың прекурсорының халықаралық тіркелмеген немесе басқа ғылыми емес атауын не химиялық атауын немесе қысқаша сипаттамасын да басшылыққа алу қажет.

      2. Затты осы бөлімге енгізілген тиісті есірткіге, психотроптық затқа немесе оның прекурсорына жатқызу оның атауы ретінде қандай фирмалық (сауда) атаулары, синонимдер немесе аббревиатуралар пайдаланылатынына байланысты емес.

      3. III тізімнің 34 позициясына қатысты лицензиялау, егер тауар экспорттық бақылау жүйесімен бақылауға алынбаса қолданылады.

      4. Құрамында І тізімге енгізілген құралдан немесе заттан басқа фармокологиялық белсенді құрауыштар бар үйлестірілген дәрілік препараттарға қатысты бақылау осы үйлестірілген дәрілік препаратты осы бөлімнің тиісті тізіміне енгізу арқылы белгіленеді.

      5. ІІ және ІІІ тізімдерде көрсетілген заттардың концентрациясы қоспаның (ерітіндінің) құрамындағы заттың салмақтық үлесі негізге алынып айқындалады.

2.19. Шифрлау (криптографиялық) құралдар

Тауардың атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН Коды

1. Принтерлер, көшіру аппараттары және факсимильдік аппараттар және олардың шифрлау (криптографиялау) функциялары бар электрондық модульдері

8443 31-ден

8443 32 100 9-дан

8443 32 300 0-ден

8443 99 100 9-дан

2. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар, есептеу функциялары бар деректерді жазуға, шығаруға және визуалдық көрсетуге арналған қалта машиналар)

8470 10 000 9-дан

3. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар қалта компьютерлері

8471 30 000 0-ден

4. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар есептеу машиналары және олардың бөліктері

8471 30 000 0-ден

8471 41 000-ден

8471 49 000 0-ден

8471 50 000 0-ден

8471 90 000 0-ден

8473 30 200 9-дан

5. Есептеу машиналарының шифрлау (криптографиялау) функциялары бар құрылғылары

8471 70 500 0-ден

8471 70 980 0-ден

8471 80 000 0-ден

6. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар қалта машиналарының электрондық модульдері мен бөліктері

8473 21 100 0-ден

8473 21 900 0-ден

8473 30 200 9-дан

8473 30 800 9-дан

7. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар абоненттік байланыс құрылғылары

8517 11 000 0-ден

8517 12 000 0-ден

8517 18 000 0-ден

8. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар базалық станциялар

8517 61 000 1-ден

8517 61 000 2-ден

8517 61 000 8-ден

9. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар телекоммуникациялық жабдық және оның бөліктері

8517 62 000-ден

8517 69 390 0-ден

8517 69 900 0-ден

8517 70 900-ден

10. Ақпарат жеткізгіштерге қарамастан, бағдарламалық шифрлау (криптографиялық) құралдары

8523 29 310 1-ден

8523 29 310 2-ден

8523 29 330-дан

8523 29 390-нан

8523 49 250 0-ден

8523 49 310 0-ден

8523 49 390 0-ден

8523 49 450 0-ден

8523 49 910 1-ден

8523 49 930 0-ден

8523 51 910 1-ден

8523 51 930 0-ден

8523 52-ден

8523 59 910 1-ден

8523 59 930 0-ден

8523 80 910 1-ден

8523 80 930 0-ден

11. Негізгі құжаттар

3704 00-ден

3705-тен

3706-дан

4821 10-нан

4901 10 000 0-ден

4901 99 000 0-ден

4911 99 000 0-ден

8523 21 000 0-ден

8523 29 310 1-ден

8523 29 310 2-ден

8523 29 330-дан

8523 29 390-нан

8523 49 250 0-ден

8523 49 310 0-ден

8523 49 390 0-ден

8523 49 450 0-ден

8523 49 910 1-ден

8523 49 930 0-ден

8523 51 910 1-ден

8523 51 930 0-ден

8523 52-ден

8523 59 910 1-ден

8523 59 930 0-ден

8523 80 910 1-ден

8523 80 930 0-ден

12. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар радиохабарларын таратуға немесе телевидениеге арналған аппаратура және оның бөліктері

8525 50 000 0-ден

8525 60 000 -ден

8529 90 200 1-ден

8529 90 650-ден

8529 90 970 0-ден

13. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар радионавигациялық қабылдағыштар, қашықтықтан басқару аппаратурасы және олардың бөліктері

8526 91 200 0-ден

8526 91 800 0-ден

8526 92 000-ден

8529 90 650-ден

8529 90 970 0-ден

14. Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар, "Интернет" ақпараттық-коммуникациялық желісіне қолжеткізу аппаратурасы және коммуникациялық функциясы бар телевизиялық қабылдағыштар, олардың бөліктері

8517 62 000-ден

8528 71 130 0-ден

8529 90 650-ден

8529 90 970 0-ден

15.  Шифрлау (криптографиялау) функциялары бар немесе шифрлық (криптографиялық) құралдардан тұратын электрондық интегралдық схемалар, есте сақтаушы құрылғылар


8542 31 901 1-ден

8542 31 909 2-ден

8542 31 909 8-ден

8542 32 900 9-дан

16. Дербес функциялары бар, шифрлық (криптографиялық) құралдардан тұратын өзге де электр машиналары мен аппаратура


8543 70 900 0-ден

8543 90 000 9-дан

17. Осы бөлімнің 1 – 16-тармақтарында көрсетілген шифрлық (криптографиялық) құралдардың нормативтік-техникалық, конструкторлық және пайдалану құжаттамасы (кез келген жеткізгіштерде)

3704 00-ден

3705-тен

3706-дан

4821 10-нан

4901 10 000 0-ден

4901 99 000 0-ден

4911 99 000 0-ден

8523 29 310-нан

8523 29 330-дан

8523 29 390-нан

8523 29 900 0-ден

8523 49 450 0-ден

8523 49 510 0-ден

8523 49 590 0-ден

8523 49 930 0-ден

8523 49 990 0-ден

8523 51 930 0-ден

8523 51 990 0-ден

8523 59 930 0-ден

8523 59 990 0-ден

8523 80 930 0-ден

8523 80 990 0-ден

      Бөлімге ескерту. Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодын да, тауардың атауын да басшылыққа алу қажет.

2.20. Мәдени құндылықтар, ұлттық мұрағат қорларының құжаттары, мұрағат құжаттарының түпнұсқалары

Тауардың атаулары

ЕАЭО СЭҚ ТН Коды1. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мұражай, мұрағат және кітапхана қорларының құрамына енгізілген мәдени құндылықтар

42 топтан

44 топтан

46 топтан

49 топтан

57 топтан

58 топтан

69 топтан

70 топтан

80 топтан

81 топтан

82 топтан

83 топтан

94 топтан

95 топтан

9601

9602 00 000-ден

97 топтан

2. Тарихи ғылыми, көркемдік немесе өзге мәдени құндылығы бар, халықтар өміріндегі айтулы оқиғалармен, қоғам мен мемлекеттің дамуымен, ғылым мен техниканың тарихымен байланысты заттар мен коллекциялар:


2.1. Көрнекі саясат, мемлекет қайраткерлерінің, ұлттық батырлардың, ғылым, әдебиет пен өнер қайраткерлерінің өміріне қатысы бар, жасалған уақытына қарамастан, мемориалдық заттар

97 топтан

2.2. 100 және одан көп жыл бұрын жасалған әскери, өндірістік және өзге де мақсаттағы киім-кешек және жабдық заттары мен коллекциялары, сондай-ақ 1900 - 1945 жылдар кезеңінде жасалған атыс қаруы және 50 және одан көп жыл бұрын жасалған суық қару


9301-ден

9302 00 000 0-ден

9303-тен

9307 00 000 0-ден

97 топтан

2.3. Антикварлық қару (орталықтан ататын унитарлық патрондармен атысу үшін, 1899 жылдың аяғына дейін дайындалған атыс қаруын қоспағанда, атыс, лақтыру және пневматикалық қару), сондай-ақ 1945 жылдың аяғына дейін дайындалған суық қару)

93 топтан

97 топтан

2.4. Әскери, ғылыми, өндірістік және тұрмыстық мақсаттағы, 100 және одан көп жыл бұрын жасалған техника заттары, аспаптар, құрал-саймандар, аппаратура, жабдық

97 топтан

2.5. Қоса алғанда 1950 жылға дейін жасалған көлік құралдары (автомобильдерден басқа)


86 топтан

87 топтан

88 топтан

89 топтан

97 топтан

2.6. 100 және одан көп жыл бұрын жасалған автомобильдер, мотокөлік құралдары


87 топтан

97 топтан

2.7. Табылған уақытына қарамастан, археологиялық қазба жұмыстары (рұқсат берілген де, берілмеген де жұмыстар) және археологиялық ашылымдар нәтижесінде алынған заттар мен олардың бөліктері

97 топтан

3. Көркемдік құндылықтар (жасалған уақытына қарамастан, 50-ден аз жыл бұрын жасалған кескіндеме, мүсіндік және графикалық жұмыстарды, декоративтік-қолданбалы өнер заттарын және әртүрлі конфессиялардың діни ғұрыптарын өткізу заттарын, дизайнерлік жобаларды, кәдесый бұйымдары инсталляцияларын, бала шығармашылығы заттарын, сондай-ақ тұрмыс заттарын қоспағанда):


3.1. Кескіндеме, мүсіндеме туындылары

4420-дан

49 топтан

6913-тен

7018-ден

73 топтан

74 топтан

75 топтан

76 топтан

78 топтан

79 топтан

80 топтан

81 топтан

82 топтан

8306-дан

97 топтан

3.2. Графика туындылары және бірегей графикалық баспа қалыптары


49 топтан

97 топтан

3.3. Әртүрлі конфессиялардың діни ғұрыптарын өткізу заттары

42 топтан

44 топтан

46 топтан

57 топтан

58 топтан

69 топтан

7018-ден

94 топтан

95 топтан

96 топтан

97 топтан

3.4. Декоративтік-қолданбалы өнер заттары


4420-ден

97 топтан

4. 100 және одан көп жыл бұрын жасалған баспа басылымдары

97 топтан

5. 100 және одан көп жыл бұрын жасалған монеталар, боналар, банкноталар мен бағалы қағаздар

4907 00-ден

7118-ден

97 топтан

6. 100 және одан көп жыл бұрын жасалған фалеристика заттары: ордендер, медальдар, белгілер, жетондар және т.б. (Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік наградаларын қоспағанда)


7113-тен

7114-тен

7117-ден

8306-дан

97 топтан

7. Жасалған уақытына қарамастан, бірегей және сирек музыкалық аспаптар мен ысқылар (фабрикада (мануфактуралық) жасалғандарды қоспағанда)


92 топтан

97 топтан

8. 100 және одан көп жыл бұрын жасалған пошталық төлем белгілері (пошталық маркалар мен блоктар), маркаланған конверттер, салықтық және соған ұқсас маркалар (жасалған уақытына қарамастан, пошта карточкаларын және ашық хаттарды қоспағанда)

97 топтан

9. Сирек коллекциялар мен үлгілер – туындаған немесе жасалған уақытына қарамастан, биология (анатомия, ботаника, зоология, палеонтология), минералогия, метеоритика сияқты ғылым салалары үшін қызығушылық тудыратын заттар

9705 00 000 0-ден

10. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кедендік аумағына бұрынырақ әкелінген, 100 жыл бұрынғы мәдени құндылықтар

97 топтан

11. 50 және одан көп жыл бұрын жасалған қолжазбалар, деректі ескерткіштер, мұрағат құжаттары

37 топтан

49 топтан

97 топтан


Бөлімге ескерту.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен қатар, тауардың атауын да басшылыққа алу қажет.

2.21. Адамның мүшелері мен тіндері, қан және оның компоненттері, адамның биологиялық материалдарының үлгілері

Тауардың атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН Коды


1. Аллогендік тіндер (ұйқыбез, қалқанша без, қосымша ұйқыбез, гипофиз және басқа эндокриндік тіндер)


3001 90 200 0-ден

2. Гемопоэтикалық бағаналық жасушалар

3001 90 200 0-ден

3. Көзбұршақ капсуласы

3001 90 200 0-ден

4. Тері

3001 90 200 0-ден

5. Жүрек - өкпе кешені

3001 90 200 0-ден

6. Конъюнктива

3001 90 200 0-ден

7. Жілік майы

3001 90 200 0-ден

8. Адам қаны және оның компоненттері

3002 10 910 0-ден

3002 10 950-ден

3002 90 100 0-ден

9. Мультивисцеральдық кешендер (бауыр – бүйрек; бауыр – бүйрек – бүйрекүсті бездер – асқазан-ішек жолы бөлігі; бүйрек – ұйқыбез)

3001 90 200 0-ден

10. Бауыр және оның бөліктері

3001 90 200 0-ден

11. Ұйқыбез жеке не басқа мүшелермен жиынтықта

3001 90 200 0-ден

12. Бүйректер

3001 90 200 0-ден

13. Мөлдір қабық

3001 90 200 0-ден

14. Жүрек

3001 90 200 0-ден

15. Ақ қабық

3001 90 200 0-ден

16. Ішек үзінділері

3001 90 200 0-ден

17. Сүйек, сүйектің кортикальдық қабатпен бірге үзінділері

3001 90 200 0-ден

18. Шеміршек тіні

3001 90 200 0-ден

19. Жоғарғы бөлік және оның үзінділері

3001 90 200 0-ден

20. Жүрек клапандары

3001 90 200 0-ден

21. Бассүйек күмбезі сүйектері

3001 90 200 0-ден

22. Өкпе

3001 90 200 0-ден

23. Төменгі бөлік және оның үзінділері

3001 90 200 0-ден

24. Тамырлар және тамыр арнасы бөліктері

3001 90 200 0-ден

25. Сіңір

3001 90 200 0-ден

26. Қатты ми қапшығы

3001 90 200 0-ден

27. Трахея

3001 90 200 0-ден

28. Жыныстық жасушалар мен эмбриондар

3001 90 200 0-ден

29. Адамның биологиялық материалдары үлгілері  (жасушалар, тіндер, биологиялық сұйықтықтар, сөл, адамның тыныс-тіршілік өнімдері, физиологиялық және патологиялық шығарымдар, жағындылар, шайындылар, қырындылар үлгілері)

0511 99 853 9-дан

0511 99 859 9-дан

3002 10 950 9-дан

3002 90 100 0-денБөлімге ескертулер:

1. Осы бөлімнің мақсаттары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен қатар, тауардың атауын да басшылыққа алу қажет.

2. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан емдеу-диагностикалық мақсаттарға, оның ішінде гемотрансфузияға немесе трансплантацияға арналмаған адамның биологиялық материалдарын әкету Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің экспорттық бақылау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.


Тізбеге ескерту.


Осы тізбеде қолдануға қолайлы болу үшін бөлімдерді нөмірлеу пайдаланылады, ол Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада көзделген, үшінші елдермен саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіндегі бөлімдердің нөмірленуіне сәйкес келеді (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 7 қосымша).  Еуразиялық Экономикалық комиссия
Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 3 ҚОСЫМША

Адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін, адамның биологиялық материалдарының үлгілерін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ЕРЕЖЕ

І. Жалпы ережелер

            1. Осы Ереже Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада көзделген (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) Үшінші елдермен жасалатын саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесінің 2.21-бөліміне енгізілген адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін, адамның биологиялық материалдарының үлгілерін (бұдан әрі тиісінше – адамның органдары мен тіндері, қан мен оның компоненттері, бірыңғай тізбе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу (бұдан әрі – Одақ, әкелу) және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету (бұдан әрі – әкету) тәртібін айқындайды.

            2. Осы Ереженің мақсаты үшін пайдаланылатын ұғымдар мынаны білдіреді:

      "адамның биологиялық сұйықтықтары" – адам ағзасынан шығатын сұйықтықтар, оларға оның ішінде амниоттық сұйықтық, ірің, қан, лимфа, қақырық, өт, уыз, несеп, қуық асты безінің сөлі, шырышты қабық сілемейі, синовиалды сұйықтық, шәуһет. жұлын-ми сұйықтығы, тін сұйықтығы, плевралды сұйықтық, мұрын сілемейі, тер, транссудат, құлақ құлығы және экссудат жатады;

      "адамның биологиялық материалдарының үлгілері" – диагностикалық және ғылыми мақсаттарда пайдаланылатын, зерттеулер сапасына сыртқы бақылау жүргізуге, оның ішінде референс-зерттеулер жүргізуге арналған немесе биомедициналық және (немесе) клиникалық зерттеулер жүргізу процесінде алынған адамның жасушаларының, тіндерінің, биологиялық сұйықтықтарының, сөлдердің, адамның тіршілік ету өнімдерінің, физиологиялық және патологиялық шығындылардың, сүртінділердің, қырындылардың, шайындылардың үлгілері.

      Осы Ережеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 7 қосымша) және Одақтың құқығына кіретін халықаралық шарттарда айқындалған мәндерде қолданылады.

      3. Адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін әкелу және (немесе) әкету осы Ереженің 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2014 жылғы 6 қарашадағы № 199 шешімімен бекітілген Тауарлардың жекелеген түрлерінің экспортына және (немесе) импортына лицензия беру туралы өтінішті ресімдеу туралы және осындай лицензияны ресімдеу туралы нұсқаулыққа сәйкес ресімделген лицензия (бұдан әрі – лицензия) немесе Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген нысан бойынша жасалған қорытынды (рұқсат беру құжаты) (бұдан әрі – қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      4. Жеке тұлғалардың адамның биологиялық материалдарының үлгілерін қоспағанда, адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкелуіне және (немесе) әкетуіне тыйым салынады.

      Жеке тұлғалардың адамның биологиялық материалдарының үлгілерін жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкелуі және (немесе) әкетуі қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

ІІ. Кедендік рәсімдерге орналастыру

      5. Бірыңғай тізбенің 2.21-бөліміне енгізілген, адамның биологиялық материалдарының үлгілерін, туыстас емес транспланттау жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін, донорлық лифоциттерді, жыныстық жасушалар мен эмбриондарды қоспағанда, адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін экспорттың және ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімдеріне орналастыру Одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) кеден органына лицензия ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      Бірыңғай тізбенің 2.21-бөліміне енгізілген адамның биологиялық материалдарының үлгілерін, туыстас емес транспланттау жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін, донорлық лифоциттерді, жыныстық жасушалар мен эмбриондарды экспорттың және ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      6. Адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін кедендік аумақта қайта өңдеудің, кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеудің, ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына қорытындыны (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      7. Адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін осы Ереженің 6-тармағында көрсетілген кедендік рәсімдер әрекеттерін аяқтау мақсатында кері экспорттың және кері импорттың кедендік рәсімдеріне орналастыру адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін осы Ереженің 6-тармағында көрсетілген кедендік рәсімдерге орналастыру үшін мүше мемлекеттің кеден органына ұсынылған қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      8. Мүше мемлекеттің кеден органына лицензия немесе қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсыну адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін:

      а) кедендік транзиттің және жоюдың кедендік рәсімдеріне;

      б) бұрын ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсіміне орналастырылғандарға немесе бұрын тиісінше экспорттың кедендік рәсіміне сәйкес әкетілгендерге қатысты – кері экспорттың немесе кері импорттың кедендік рәсімдеріне орналастыру жағдайларында талап етілмейді.

      9. Адамның органдары мен тіндерін, қан мен оның компоненттерін кедендік қойманың, уақытша әкелудің (рұқсат берудің), уақытша әкетудің, мемлекет пайдасы үшін бас тартудың, еркін кеден аймағының, еркін қойманың және бажсыз сауданың кедендік рәсімдеріне орналастыруға жол берілмейді.

ІІІ. Лицензия беру

      10. Лицензияны ресімдеу үшін заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген жеке тұлғалар (бұдан әрі – өтініш берушілер) аумағында өтініш беруші тіркелген мүше мемлекеттің уәкілетті органына Тауарлардың экспортына және (немесе) импортына лицензиялар және рұқсаттар беру Қағидаларының (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) (бұдан әрі – Қағидалар) 10-тармағының 1 - 5-тармақшаларында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.

      11. Өтініш беруші ұсынатын құжаттардың көшірмелері Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен куәландырылуға тиіс.

      12. Егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензия беру туралы шешімді осы мүше мемлекеттің басқа мемлекеттік билік органымен (бұдан әрі – келісуші орган) келісу бойынша уәкілетті орган қабылдайтын жағдайда, онда мұндай келісу осы мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Өтініш беруші, егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, келісуші органға осы Ереженің 10-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

      Келісу қорытындыны (рұқсат беру құжатын) беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

      13. Уәкілетті орган адам органдарының экспортына және (немесе) импортына арналған лицензияларды – өтініш беруші құжаттарды берген күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде, адам тіндерінің, қан мен оның компоненттерінің экспортына және (немесе) импортына арналған лицензияларды өтініш беруші құжаттарды берген күннен бастап 3 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде береді.

      14. Қағидалардың 14-тармағының 1 – 4) тармақшаларында көзделген негіздер болған кезде, сондай-ақ Қағидалардың 14-тармағының 6-тармақшасына сәйкес – келісуші орган лицензия беруге арналған өтінішті келісуден бас тартқан жағдайда, лицензия беруден бас тартылады.

IV. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

      15. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруді мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген мемлекеттік билік органы (бұдан әрі – мүше мемлекеттің қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруге уәкілеттік берілген орган) осы мемлекеттің заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

      16. Қорытынды (рұқсат беру құжаты) мүше мемлекеттің қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруге уәкілеттік берілген органына мынадай құжаттар мен мәліметтерді:

      а) өтініш беруші:

      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен жасалатын саудада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салулар немесе шектеулер қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне берілетін қорытындының (рұқсат беру құжатының) бірыңғай нысанын толтыру жөніндегі әдістемелік нұсқамаларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      Қағидалардың 10-тармағының 5-тармақшасында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді;

      шарттың (келісімшарттың) көшірмесін, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – тараптардың ниетін растайтын өзге де құжаттың көшірмесін;

      зерттеулер сапасына сыртқы бақылау жүргізу үшін, оның ішінде референс-зерттеулер жүргізу үшін осындай үлгілерді алып өту жағдайларын қоспағанда, адамның биологиялық материалдарының үлгілерін алып өтуге пациенттің немесе оның заңды өкілдерінің хабардар етілген келісімін;

      мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды;

      б) жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде адамның биологиялық материалдарының үлгілерін алып өту кезінде жеке тұлға:

      осы тармақтың "а" тармақшасының екінші абзацында көрсетілген әдістемелік нұсқамаларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін немесе жеке басын куәландыратын құжаттардан мәліметтерді (сериясы, нөмірі, қашан және кім берді, жеке нөмірі (ол болған кезде), тұрғылықты жерінің мекенжайы);

      адамның биологиялық материалдарының үлгілерін алып өтуге пациенттің немесе оның заңды өкілдерінің хабардар етілген келісімін ұсынған кезде беріледі.

      17. Қорытындыны (рұқсат беру құжатын) беруден мынадай негіздер болған кезде:

      а) осы Ереженің 16-тармағында көзделген құжаттар ұсынылмаса;

      б) қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу үшін ұсынылған құжаттарда толық емес немесе дұрыс емес мәліметтер болса;

      в) мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де негіздер болған кезде бас тартылады.

      18. Бірыңғай тізбенің 2.21-бөліміне енгізілген туыстас емес транспланттау жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін және донорлық лифоциттерді, жыныстық жасушалар мен эмбриондарды әкелуге және (немесе) әкетуге берілетін қорытынды (рұқсат беру құжаты) Одақтың кедендік шекарасы арқылы алып өтілетін санына қарамастан, 1 жылдан аспайтын мерзімге беріледі.

      19. Өтініш берушілер мүше мемлекеттің қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруге уәкілеттік берілген органын бірыңғай тізбенің 2.21-бөліміне енгізілген туыстас емес транспланттау жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін және донорлық лифоциттерді, жыныстық жасушалар мен эмбриондарды әкелудің және (немесе) әкетудің жүзеге асырылғаны туралы алып өту жүзеге асырылған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

      20. Диагностикалық және ғылыми мақсаттар үшін адамның биологиялық материалдарының үлгілерін алып өтуге берілетін қорытынды (рұқсат беру құжаты) Одақтың кедендік шекарасы арқылы алып өтілетін санына қарамастан, 1 жылдан аспайтын мерзімге беріледі.

  Еуразиялық Экономикалық комиссия
Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 4 ҚОСЫМША

Минералдық шикізатты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ЕРЕЖЕ

І. Жалпы ережелер

            1. Осы Ереже Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада көзделген (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) Үшінші елдермен жасалатын саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесінің 2.11-бөліміне енгізілген минералдық шикізатты (бұдан әрі – минералдық шикізат) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету (бұдан әрі тиісінше –Одақ, әкету) тәртібін айқындайды.

      Минералдық шикізатқа Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 тамыздағы № 134 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен жасалатын саудада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салулар немесе шектеулер қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесінің 2.4-бөліміне енгізілген минералогия бойынша коллекциялар мен коллекциялау заттары жатпайды.

      2. Осы Ережеде пайдаланылатын ұғымдар Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) және Одақтың құқығына кіретін халықаралық шарттарда айқындалған мәндерде қолданылады.

      3. Минералдық шикізатты әкету осы Ереженің 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2014 жылғы 6 қарашадағы № 199 шешімімен бекітілген Тауарлардың жекелеген түрлерінің экспортына және (немесе) импортына лицензия беруге арналған өтінішті ресімдеу туралы және осындай лицензияны ресімдеу туралы нұсқаулыққа сәйкес ресімделген лицензия (бұдан әрі – лицензия) немесе Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген нысан бойынша жасалған қорытынды (рұқсат беру құжаты) (бұдан әрі – қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      4. Жеке тұлғалардың минералдық шикізатты жеке пайдалануға арналған тауар ретінде әкетуіне тыйым салынады.

ІІ. Кедендік рәсімдерге орналастыру

      5. Минералдық шикізатты экспорттың кедендік рәсіміне орналастыру Одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) кеден органына лицензия ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      6. Минералдық шикізатты кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеудің кедендік рәсіміне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына қорытындыны (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      7. Минералдық шикізатты ішкі кеден органынан Одақтың кеден органынан кету орнындағы кеден органына дейін кедендік транзиттің және кері экспорттың кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына лицензия немесе қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсынбай жүзеге асырылады.

      8. Минералдық шикізатты уақытша әкетудің және бажсыз сауданың кедендік рәсімдеріне орналастыруға жол берілмейді.

ІІІ. Лицензия беру

      9. Лицензияны ресімдеу үшін дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар (бұдан әрі – өтініш берушілер) аумағында өтініш беруші тіркелген мүше мемлекеттің уәкілетті органына Тауарлардың экспортына және (немесе) импортына лицензиялар және рұқсаттар беру Қағидаларының (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) (бұдан әрі – Қағидалар) 10-тармағының 1 – 5-тармақшаларында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді, сондай-ақ Қағидалардың 10-тармағының 6-тармақшасына сәйкес мынадай құжаттарды:

      минералдық шикізатты өндіру заңдылығын куәландыратын, мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін;

      минералдық шикізатты иелену заңдылығын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

      Үшінші елдерден әкелінген минералдық шикізатты экспорттау кезінде өтініш беруші минералдық шикізатты айналысқа шығару жүзеге асырылған тауарларға арналған декларацияның көшірмесін немесе мүше мемлекет сотының Одақтың кедендік аумағында осы минералдық шикізаттың болу заңдылығын растайтын шешімін минералдық шикізатты өндіру және минералдық шикізатты иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады.

      Минералдық шикізатты аумағында осы минералдық шикізат өндірілген мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан экспорттау кезінде өтініш беруші мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес аумағында осы минералдық шикізат өндірілген мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген мемлекеттік билік органы (бұдан әрі – мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы) берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) минералдық шикізатты өндіру заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады.

      10. Өтініш беруші ұсынатын құжаттардың көшірмелері Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен куәландырылуға тиіс.

      11. Егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензия беру туралы шешімді осы мүше мемлекеттің басқа мемлекеттік билік органымен (бұдан әрі – келісуші орган) келісу бойынша уәкілетті орган қабылдайтын жағдайда, онда мұндай келісу осы мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Өтініш беруші, егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, келісуші органға осы Ереженің 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Бұл ретте уәкілетті органға осы Ереженің 9-тармағының екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген құжаттар (осы Ереженің 9-тармағының төртінші және бесінші абзацтары ескеріле отырып) ұсынылмайды.

      Келісу қорытындыны (рұқсат беру құжатын) беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

      12. Қағидалардың 14-тармағының 1 – 4-тармақшаларында көзделген негіздер болған кезде, сондай-ақ Қағидалардың 14-тармағының 6-тармақшасына сәйкес – келісуші орган лицензия беруге арналған өтінішті келісуден бас тартқан жағдайда, лицензия беруден бас тартылады.

IV. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

      13. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруді мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы осы мемлекеттің заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

      14. Қорытынды (рұқсат беру құжаты) өтініш беруші мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органына мынадай құжаттарды:

      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен жасалатын саудада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салулар немесе шектеулер қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне берілетін қорытындының (рұқсат беру құжатының) бірыңғай нысанын толтыру жөніндегі әдістемелік нұсқауларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      шарттың (келісімшарттың) көшірмесін, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – тараптардың ниетін растайтын өзге де құжаттың көшірмесін;

      минералдық шикізатты өндіру заңдылығын куәландыратын, мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін;

      минералдық шикізатты иелену заңдылығын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін ұсынған кезде беріледі.

      Минералдық шикізатты аумағында осы минералдық шикізат өндірілген мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан әкету кезінде өтініш беруші аумағында осы минералдық шикізат өндірілген мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) минералдық шикізатты өндіру заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады.

      15. Осы Ереженің 9-тармағының бесінші абзацында көзделген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) алу үшін өтініш беруші аумағында минералдық шикізат өндірілген мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органына мынадай құжаттарды:

      а) осы Ереженің 14-тармағының екінші абзацында көзделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      б) аумағында осы минералдық шикізат өндірілген сол мүше мемлекеттің сыртқы сауда қызметіне қатысушы тараптардың бірі болып табылатын сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында минералдық шикізатты сатып алу-сату шартының (келісімшарттың) көшірмесін ұсынады.

      16. Қорытындыны (рұқсат беру құжатын) беруден мынадай негіздер болған кезде:

      а) өтініш беруші тиісінше осы Ереженің 14 және 15-тармақтарында көзделген құжаттарды ұсынбаса;

      б) қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттарда толық емес немесе анық емес мәліметтер болса;

      в) мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де негіздер болған кезде бас тартылады.

  Еуразиялық Экономикалық комиссия
Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 5 ҚОСЫМША

Жабайы тірі жануарларды, жекелеген жабайы өсетін өсімдіктерді және жабайы өсетін дәрілік шикізатты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ЕРЕЖЕ

І. Жалпы ережелер

            1. Осы Ереже Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада көзделген (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) Үшінші елдермен жасалатын саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесінің 2.6-бөліміне түрлері енгізілген тірі жануарларды, жекелеген жабайы өсетін өсімдіктерді және жабайы өсетін дәрілік шикізатты (бұдан әрі – жабайы тірі жануарлар және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктер) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету (бұдан әрі тиісінше – Одақ, әкету) тәртібін айқындайды.

      Егер бірыңғай тізбеде көрсетілген 2.6-бөлімге енгізілген жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің түрі осы бірыңғай тізбенің 2.7-бөліміне де енгізілген жағдайда, тиісті жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкету 1973 жылғы 3 наурыздағы Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы конвенцияда көзделген тәртіпке сәйкес лицензия ресімделмей жүзеге асырылады.

      2. Осы Ережеде пайдаланылатын ұғымдар Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) және Одақтың құқығына кіретін халықаралық шарттарда айқындалған мәндерде қолданылады.

      3. Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкету осы Ереженің 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2014 жылғы 6 қарашадағы № 199 шешімімен бекітілген Тауарлардың жекелеген түрлерінің экспортына және (немесе) импортына лицензия беруге арналған өтінішті ресімдеу туралы және осындай лицензияны ресімдеу туралы нұсқаулыққа сәйкес ресімделген лицензия (бұдан әрі – лицензия) немесе Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген нысан бойынша жасалған қорытынды (рұқсат беру құжаты) (бұдан әрі – қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      Ғылыми мекемелердің жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің үлгілерін ғылыми зерттеулер үшін әкетуі, сондай-ақ хайуанаттар бақтарының, питомниктердің және ботаникалық саябақтардың жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді айырбастау, сыйға тарту және гендік қорды толықтыру мақсатында әкетуі осы Ереженің 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      4. Жеке тұлғалардың жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      Жеке тұлғалардың бір түрі 3 данадан аспайтын жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің жеке-дара үлгілерін, сондай-ақ салмағы 1 кг-дан аспайтын қабықтағы самырсын жаңғақтарын, салмағы 0,5 кг-дан аспайтын қабықсыз самырсын жаңғақтарын жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі кезінде қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу талап етілмейді.

      Жеке тұлғалардың бұрын Одақтың кедендік аумағына әкелінген жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі Одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) кеден органына Одақтың кедендік аумағына жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкелу кезінде ресімделген, олардың сәйкестендіру белгілерін (атауын, түрін, сондай-ақ жынысы мен жасын – жануарларға қатысты (осындай мәліметтер болған кезде) қамтитын кедендік жолаушы декларациясын ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      Көрсетілген кедендік жолаушы декларациясы болмаған жағдайда жеке тұлғалардың жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген мемлекеттік билік органы (бұдан әрі – мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы) берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) не осы органның тиісті жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкетуге қорытынды (рұқсат беру құжаты) талап етілмейтіні туралы жазбаша хабарламасы болған кезде жүзеге асырылады.

ІІ. Кедендік рәсімдерге орналастыру

      5. Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді экспорттың кедендік рәсіміне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына лицензия ұсынған кезде, ал осы Ереженің 3-тармағының екінші абзацында көзделген жағдайларда – мүше мемлекеттің кеден органына қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      6. Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді уақытша әкетудің және кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеудің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      7. Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді кері экспорттың және кедендік транзиттің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына лицензия немесе қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсынбай жүзеге асырылады.

      8. Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді бажсыз сауданың кедендік рәсіміне орналастыруға жол берілмейді.

ІІІ. Лицензия беру

      9. Лицензияны ресімдеу үшін дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар (бұдан әрі – өтініш берушілер) аумағында өтініш беруші тіркелген мүше мемлекеттің уәкілетті органына Тауарлардың экспортына және (немесе) импортына лицензиялар мен рұқсаттар беру Қағидаларының (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) (бұдан әрі – Қағидалар) 10-тармағының 1 – 5-тармақшаларында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.

      Қағидалардың 10-тармағының 6) тармақшасына сәйкес өтініш беруші жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттарды да ұсынады.

      Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді аумағында осы жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан әкету кезінде өтініш беруші аумағында осы жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады.

      Үшінші елдерден әкелінген жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді экспорттау кезінде жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді айналысқа шығару жүзеге асырылған тауарларға арналған декларацияның көшірмесі немесе мүше мемлекет сотының осы жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің Одақтың кедендік аумағында болу заңдылығын растайтын шешімі жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынылады.

      10. Өтініш беруші ұсынатын құжаттардың көшірмелері Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен куәландырылуға тиіс.

      11. Егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензия беру туралы шешімді басқа мемлекеттік билік органымен (бұдан әрі – келісуші орган) келісу бойынша уәкілетті орган қабылдайтын жағдайда, онда мұндай келісу осы мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Өтініш беруші, егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, келісуші органға осы Ереженің 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Бұл ретте уәкілетті органға осы Ереженің 9-тармағының екінші, үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды.

      Келісу қорытындыны (рұқсат беру құжатын) беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

      12. Қағидалардың 14-тармағының 1 – 4-тармақшаларында көзделген негіздер болған кезде, сондай-ақ Қағидалардың 14-тармағының 6-тармақшасына сәйкес – келісуші орган лицензия беруге арналған өтінішті келісуден бас тартқан жағдайда, лицензия беруден бас тартылады.

IV. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

      13. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруді мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы осы мемлекеттің заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

      14. Қорытынды (рұқсат беру құжаты) мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органына мынадай құжаттар мен мәліметтерді:

      а) өтініш беруші:

      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен жасалатын саудада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салулар немесе шектеулер қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне берілетін қорытындының (рұқсат беру құжатының) бірыңғай нысанын толтыру жөніндегі әдістемелік нұсқауларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      шарттың (келісімшарттың) көшірмесін, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – тараптардың ниетін растайтын өзге де құжаттың көшірмесін;

      салық органында есепке қою туралы құжаттың көшірмесін;

      жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын, осы Ереженің 10-тармағына сәйкес расталған құжаттардың көшірмелерін ұсынған кезде беріледі. Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді аумағында осы жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан әкету кезінде өтініш беруші аумағында жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады.

      Үшінші елдерден әкелінген жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкету кезінде жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді айналысқа шығару жүзеге асырылған тауарларға арналған декларацияның көшірмесі немесе мүше мемлекет сотының осы жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің Одақтың кедендік аумағында болу заңдылығын растайтын шешімі жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынылады;

      мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды;

      б) жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкету кезінде жеке тұлға:

      осы тармақтың "а" тармақшасының екінші абзацында көрсетілген әдістемелік нұсқамаларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін немесе жеке басын куәландыратын құжаттардан мәліметтерді (сериясы, нөмірі, кашан және кім берді, жеке нөмірі (ол болған кезде), тұрғылықты жерінің мекенжайы);

      жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын, осы Ереженің 10-тармағына сәйкес расталған құжаттардың көшірмелерін ұсынған кезде беріледі. Жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді аумағында осы жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған, мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан әкету кезінде жеке тұлға аумағында осы жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады;

      мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды ұсынған кезде беріледі.

      15. Осы Ереженің 9-тармағының үшінші абзацында көзделген қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу үшін аумағында жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органына мынадай құжаттар:

      а) осы Ереженің 14-тармағы "а" тармақшасының екінші абзацында көрсетілген әдістемелік нұсқамаларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасы;

      б) аумағында осы жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған сол мүше мемлекеттің сыртқы сауда қызметіне қатысушы тараптардың бірі болып табылатын сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді сатып алу-сату шартының (келісімшарттың) көшірмесі ұсынылады.

      16. Қорытындыны (рұқсат беру құжатын) беруден мынадай негіздер болған кезде:

      а) тиісінше осы Ереженің 14 және 15-тармақтарында көзделген құжаттар ұсынылмаса;

      б) қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу үшін ұсынылған құжаттарда толық емес немесе анық емес мәліметтер болса;

      в) мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де негіздер болған кезде бас тартылады.

  Еуразиялық Экономикалық комиссия
Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 6 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қызыл кітаптарына енгізілген жабайы тірі жануарлардың және жабайы өсетін өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы ЕРЕЖЕ

І. Жалпы ережелер

            1. Осы Ереже Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада көзделген (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) Үшінші елдермен жасалатын саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесінің 2.8-бөліміне және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің (бұдан әрі – мүше мемлекеттер) қызыл кітаптарына енгізілген жабайы тірі жануарлардың және жабайы өсетін өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін (бұдан әрі – сирек кездесетін жабайы тірі жануарлар және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктер) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету (бұдан әрі тиісінше – Одақ, әкету) тәртібін айқындайды.

      Егер бірыңғай тізбеде көрсетілген 2.8-бөлімге енгізілген сирек кездесетін жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің түрі осы бірыңғай тізбенің 2.7-бөліміне де енгізілген жағдайда, тиісті сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкету 1973 жылғы 3 наурыздағы Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы конвенцияда көзделген тәртіпке сәйкес лицензия ресімделмей жүзеге асырылады.

      2. Осы Ережеде пайдаланылатын ұғымдар Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) және Одақтың құқығына кіретін халықаралық шарттарда айқындалған мәндерде қолданылады.

      3. Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкету осы Ереженің 7-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2014 жылғы 6 қарашадағы № 199 шешімімен бекітілген Тауарлардың жекелеген түрлерінің экспортына және (немесе) импортына лицензия беруге арналған өтінішті ресімдеу туралы және осындай лицензияны ресімдеу туралы нұсқаулыққа сәйкес ресімделген лицензия (бұдан әрі – лицензия) немесе Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген нысан бойынша жасалған қорытынды (рұқсат беру құжаты) (бұдан әрі – қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      4. Жеке тұлғалардың сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      Жеке тұлғалардың бұрын Одақтың кедендік аумағына әкелінген, сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі мүше мемлекеттің кеден органына Одақтың кедендік аумағына сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкелу кезінде ресімделген, олардың сәйкестендіру белгілерін (атауын, түрін, сондай-ақ жынысы мен жасын – жануарларға қатысты (осындай мәліметтер болған кезде) қамтитын кедендік жолаушы декларациясын ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      Көрсетілген кедендік жолаушы декларациясы болмаған жағдайда жеке тұлғалардың сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген мемлекеттік билік органы (бұдан әрі – мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы) берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) не осы органның тиісті сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкетуге қорытынды (рұқсат беру құжаты) талап етілмейтіні туралы жазбаша хабарламасы болған кезде жүзеге асырылады.

ІІ. Кедендік рәсімдерге орналастыру

      5. Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді экспорттың кедендік рәсіміне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына лицензия ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      6. Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді уақытша әкетудің және кедендік аумақтан тыс жерде қайта өңдеудің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      7. Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді кері экспорттың және кедендік транзиттің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына лицензия немесе қорытынды (рұқсат беру құжатын) ұсынбай жүзеге асырылады.

      8. Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді бажсыз сауданың кедендік рәсіміне орналастыруға жол берілмейді.

ІІІ. Лицензия беру

      9. Лицензияны ресімдеу үшін дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар (бұдан әрі – өтініш берушілер) аумағында өтініш беруші тіркелген мүше мемлекеттің уәкілетті органына Тауарлардың экспортына және (немесе) импортына лицензиялар мен рұқсаттар беру Қағидаларының (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық туралы шартқа № 7 қосымша) (бұдан әрі – Қағидалар) 10-тармағының 1 – 5-тармақшаларында көрсетілген құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.

      Қағидалардың 10-тармағының 6) тармақшасына сәйкес өтініш беруші сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттарды ұсынады.

      Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді аумағында осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған, мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан әкету кезінде өтініш беруші аумағында осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарлар және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктер дайындалған, жиналған, ауланған немесе ұстап алынған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады.

      Үшінші елдерден әкелінген сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді экспорттау кезінде сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді айналысқа шығару жүзеге асырылған тауарларға арналған декларацияның көшірмесі немесе мүше мемлекет сотының осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің Одақтың кедендік аумағында болу заңдылығын растайтын шешімі сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынылады.

      10. Өтініш беруші ұсынатын құжаттардың көшірмелері Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен куәландырылуға тиіс.

      11. Егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензия беру туралы шешімді осы мүше мемлекеттің басқа мемлекеттік билік органымен (бұдан әрі – келісуші орган) келісу бойынша уәкілетті орган қабылдайтын жағдайда, онда мұндай келісу осы мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Өтініш беруші, егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, келісуші органға осы Ереженің 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Бұл ретте уәкілетті органға осы Ереженің 9-тармағының екінші, үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды.

      Келісу қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

      12. Қағидалардың 14-тармағының 1 – 4-тармақшаларында көзделген негіздер болған кезде, сондай-ақ Қағидалардың 14-тармағының 6) тармақшасына сәйкес – келісуші орган лицензия беруге арналған өтінішті келісуден бас тартқан жағдайда, лицензия беруден бас тартылады.

IV. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

      13. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруді мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы осы мемлекеттің заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

      14. Қорытынды (рұқсат беру құжаты) мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органына мынадай құжаттар мен мәліметтерді:

      а) өтініш беруші:

      Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен жасалатын саудада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салулар немесе шектеулер қолданылатын бірыңғай тауарлар тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне берілетін қорытындының (рұқсат беру құжатының) бірыңғай нысанын толтыру жөніндегі әдістемелік нұсқауларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      шарттың (келісімшарттың) көшірмесін, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – тараптардың ниетін растайтын өзге де құжаттың көшірмесін;

      салық органында есепке қою туралы құжаттың көшірмесін;

      сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын, осы Ереженің 10-тармағына сәйкес расталған құжаттардың көшірмелерін ұсынған кезде беріледі. Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді аумағында осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған, мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан әкету кезінде өтініш беруші аумағында осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады.

      Үшінші елдерден әкелінген сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді әкету кезінде сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді айналысқа шығару жүзеге асырылған тауарларға арналған декларацияның көшірмесі немесе мүше мемлекет сотының осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарлардың және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктердің Одақтың кедендік аумағында болу заңдылығын растайтын шешімі сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынылады;

      мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды;

      б) сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкету кезінде жеке тұлға:

      осы тармақтың "а" тармақшасының екінші абзацында көрсетілген әдістемелік нұсқамаларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін немесе жеке басын куәландыратын құжаттардан мәліметтерді (сериясы, нөмірі, кашан және кім берді, жеке нөмірі (ол болған кезде), тұрғылықты жерінің мекенжайы);

      сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын, осы Ереженің 10-тармағына сәйкес расталған құжаттардың көшірмелерін ұсынған кезде беріледі. Сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді аумағында осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған, мемлекет болып табылмайтын мүше мемлекеттің аумағынан әкету кезінде жеке тұлға аумағында көрсетілген сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органы берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау және (немесе) иелену заңдылығын куәландыратын құжаттар ретінде ұсынады;

      мүше мемлекеттердің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды ұсынған кезде беріледі.

      15. Осы Ереженің 9-тармағының үшінші абзацында көзделген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) алу үшін аумағында сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілеттік берілген органына мынадай құжаттар мен мәліметтер:

      а) осы Ереженің 14-тармағы "а" тармақшасының екінші абзацында көрсетілген әдістемелік нұсқауларға сәйкес толтырылған және ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасы;

      б) аумағында осы сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау, жинау, аулау немесе ұстау жүзеге асырылған сол мүше мемлекеттің сыртқы сауда қызметіне қатысушы тараптардың бірі болып табылатын сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында сирек кездесетін жабайы тірі жануарларды және (немесе) жабайы өсетін өсімдіктерді сатып алу-сату шартының (келісімшарттың) көшірмесі ұсынылады.

      16. Қорытындыны (рұқсат беру құжатын) беруден мынадай негіздер болған кезде:

      а) тиісінше осы Ереженің 14 және 15-тармақтарында көзделген құжаттар ұсынылмаса;

      б) қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу үшін ұсынылған құжаттарда толық емес немесе анық емес мәліметтер болса;

      в) мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де негіздер болған кезде бас тартылады.

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 7 ҚОСЫМША

Қауіпті қалдықтарды Еуразиялық экономикалық одақтың
кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық
одақтың кедендік аумағынан әкету туралы Е Р Е Ж Е

І. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша) көзделген, үшінші елдермен жасалатын саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесінің (бұдан әрі - бірыңғай тізбе) 2.3-бөліміне енгізілген қауіпті қалдықтарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу (бұдан әрі тиісінше – Одақ, әкелу) және бірыңғай тізбенің 1.2 және 2.3-бөлімдеріне енгізілген қауіпті қалдықтарды Одақтың кедендік аумағынан әкету (бұдан әрі тиісінше – қауіпті қалдықтар, әкету) тәртібін айқындайды.

      2. Осы Ереженің мақсаттары үшін 1989 жылғы 22 наурыздағы Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды аулаққа шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына (бұдан әрі - Базель конвенциясы) сәйкес Одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) қауіпті қалдықтарды әкелу, әкету және олардың транзиті туралы хабарламаны, сондай-ақ осындай әкелумен, әкетумен және олардың транзитіне байланысты кез келген ақпаратты жіберуге және алуға жауапты мемлекеттік органы құзыретті орган деп түсініледі.

      Осы Ережеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар Базель конвенциясында, Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша) және Одақ құқығына кіретін халықаралық шарттарда айқындалған мәндерде қолданылады.

      3. Мыналарды:

      а) жеке тұлғалардың қауіпті қалдықтарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкелуді және (немесе әкетуді);

      б) бірыңғай тізбенің 1.2-бөліміне енгізілген қауіпті қалдықтарды әкелуді;

      в) мүше мемлекет пен Базель конвенциясының тарапы болып табылмайтын мемлекет қауіпті қалдықтарды трансшекаралық өткізу туралы халықаралық шарт жасасқан жағдайды қоспағанда (Базель конвенциясының тарапы болып табылатын мемлекеттер туралы, сондай-ақ жасалған халықаралық шарттар туралы ақпарат "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі http://www.basel.int сілтемесі бойынша
Базель конвенциясының ресми сайтында орналастырылған), бірыңғай тізбенің 1.2 және 2.3-бөлімдеріне енгізілген қауіпті қалдықтарды Базель конвенциясының тарапы болып табылмайтын мемлекеттің аумағына әкелуді, сондай-ақ бірыңғай тізбенің 2.3-бөліміне енгізілген қауіпті қалдықтарды Базель конвенциясының тарапы болып табылмайтын мемлекеттің аумағынан әкетуді жүзеге асыруға тыйым салынады. Мұндай жағдайда қауіпті қалдықтарды өткізу осы Ережеге және Базель конвенциясына сәйкес жүзеге асырылады;

      г) бірыңғай тізбенің 2.3-бөліміне енгізілген қауіпті қалдықтарды көму және зарарсыздандыру мақсатында әкелуді жүзеге асыруға тыйым салынады.

      4. Қауіпті қалдықтарды әкелу және (немесе) әкету осы Ереженің 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2014 жылғы 6 қарашадағы № 199 шешімімен бекітілген Жекелеген тауарлар түрлерін экспорттауға және (немесе) импорттауға лицензия беруге арналған өтінішті ресімдеу туралы және осындай лицензияны ресімдеу туралы нұсқаулыққа сәйкес ресімделген лицензия (бұдан әрі - лицензия) немесе Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген нысан бойынша толтырылған қорытынды (рұқсат беру құжаты) (бұдан әрі – қорытынды (рұқсат беру құжаты)) болған кезде жүзеге асырылады.

      Лицензия немесе қорытынды (рұқсат беру құжаты) қауіпті қалдықтар Одақтың кедендік аумағына жеткізілген кезде мүше мемлекеттердің кеден органдарына ұсынылады.

ІІ. Кедендік рәсімдерге орналастыру

      5. Қауіпті қалдықтарды ішкі тұтыну мен экспорт үшін шығарудың кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына лицензияны ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      6. Қауіпті қалдықтарды ішкі тұтыну, кедендік аумақта өңдеу, кедендік аумақтан тысқары жерде өңдеу, кері импорт, кері экспорт үшін өңдеудің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына қорытындыны (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      7. Қауіпті қалдықтарды кедендік қойманың, Одақтың кедендік аумағына жеткізілу жеріндегі кеден органынан ішкі кеден органына дейін тасымалдауға, сондай-ақ ішкі кеден органынан Одақтың кедендік аумағынан әкетілу жеріндегі кеден органына дейін тасымалдау үшін кедендік транзиттің кедендік рәсімдеріне орналастыру қауіпті қалдықтарды өзге де кедендік рәсімдерге орналастыру үшін ұсынылған лицензия немесе қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      8. Қауіпті қалдықтарды Одақтың кедендік аумағына жеткізілу жеріндегі кеден органынан Одақтың кедендік аумағынан әкетілу жеріндегі кеден органына дейін тасымалдау үшін кедендік транзиттің кедендік рәсіміне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына осындай қауіпті қалдықтарды тасымалдау өз аумақтары арқылы жүзеге асырылатын барлық мүше мемлекеттердің осы мүше мемлекеттер заңнамасына сәйкес қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілетті мемлекеттік билік органдары (бұдан әрі – мүше мемлекеттердің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілетті органдары) берген қорытындылар (рұқсат беру құжаттары) ұсынылған кезде жүзеге асырылады.

      9. Қауіпті қалдықтарды уақытша әкелудің (енгізудің), уақытша әкетудің, бажсыз сауданың, жоюдың, мемлекет пайдасына бас тартудың, еркін кедендік аймақтың, еркін қойманың кедендік рәсімдеріне орналастыруға жол берілмейді.

ІІІ. Лицензия беру

      10. Лицензияны ресімдеу үшін жеке кәсіпкерлер ретінде тіркелген заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар (бұдан әрі – өтініш берушілер) аумағында өтініш беруші тіркелген мүше мемлекеттің уәкілетті органына Тауарларды экспорттауға және (немесе) импорттауға лицензиялар мен рұқсаттар беру Қағидаларының (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша қосымша)
(бұдан әрі – Қағидалар) 10-тармағының 1 – 5-тармақшаларында көзделген құжаттар мен мәліметтерді, сондай-ақ Қағидалардың 10-тармағының
6-тармақшасына сәйкес мынадай құжаттар мен мәліметтерді:

      а) Базель конвенциясына сәйкес аумағына қауіпті қалдықтар әкелінетін және (немесе) аумағы арқылы қауіпті қалдықтар өткізілетін мемлекеттің құзыретті органының келісімін (жазбаша нысанда) (қауіпті қалдықтар әкетілген жағдайда);

      б) қауіпті қалдықтарды экспорттаушы мен өндіруші немесе импорттаушы мен тұтынушы арасындағы шарттың (келісімшарттың) көшірмесін (егер өтініш беруші делдал ретінде болса);

      в) қауіпті қалдықтарды тасымалдауға шарттың (шарттардың) (келісімшарттың (келісімшарттардың)) көшірмелерін;

      г) экспорттаушы (импорттаушы) мен қауіпті қалдықтарды аулаққа шығаруға жауап беретін тұлға арасындағы шарттың (келісімшарттың) көшірмесін ұсынады, онда осы қауіпті қалдықтарды экологиялық тұрғыдан қауіпсіз пайдалану ескертіледі;

      д) Базель конвенциясына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарламаны (3 данада);

      е) Базель конвенциясына сәйкес қалдықтарды тасымалдау туралы құжатты (3 данада);

      ж) қауіпті қалдықтарды пайдалану үшін техникалық (технологиялық) мүмкіндіктердің болуы туралы ақпаратты (қауіпті қалдықтарды шикізат ретінде пайдалану мүмкіндігін растайтын технологиялық регламенттен үзінді көшірмені немесе оларды өзге де қауіпті қалдықтардың немесе олардың қалдықтарының түзілуіне жол бермейтін пайдалануға қатыстыру мүмкіндігін растайтын өзге де құжатты) (қауіпті қалдықтар әкелінген жағдайда);

      з) қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау кезінде сақтандыруды, кепілге қоюды немесе өзге де кепілдікті растайтын құжаттың көшірмесін (егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса);

      и) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес осы мемлекеттің аумағында қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесін (егер осы қызмет түрін лицензиялау бұл мемлекеттің заңнамасында көзделген болса) ұсынады.

      11. Өтініш беруші ұсынатын құжаттардың көшірмелері Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен расталуға тиіс.

      12. Егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензия беру туралы шешімді уәкілетті орган осы мүше мемлекеттің басқа да мемлекеттік билік органымен (бұдан әрі – келісуші орган) келісу бойынша қабылдайтын болса, онда мұндай келісу осы мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, өтініш беруші келісуші органға осы Ереженің 10-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Бұл ретте уәкілетті органға осы Ереженің
10-тармағының "а" – "и" тармақшаларында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды.

      Келісу қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

      13. Қағидалардың 14-тармағының 1 – 4-тармақшаларында көзделген негіздер болған кезде, сондай-ақ келісуші орган лицензия беруге арналған өтінішке келісім беруден бас тартқан жағдайда – Қағидалардың
14-тармағының 6-тармақшасына сәйкес лицензия беруден бас тартылады.

IV. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

      14. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруді мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілетті органы осы мемлекеттің заңнамасында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

      15. Қорытынды (рұқсат беру құжаты) мүше мемлекеттің қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілетті органына өтініш беруші мынадай құжаттар мен мәліметтерді:

      а) Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен жасалатын саудада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салулар мен шектеулер қолданылатын Тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне қорытындының (рұқсат беру құжатының) бірыңғай нысанын толтыру жөніндегі әдістемелік нұсқауларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      б) шарттың (келісімшарттың) көшірмесін, ал шарт (келісімшарт) болмаған жағдайда – тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжаттың көшірмесін;

      в) Базель конвенциясына сәйкес аумағына қауіпті қалдықтар әкелінетін және (немесе) аумағы арқылы қауіпті қалдықтар өткізілетін мемлекеттің құзыретті органының келісімін (жазбаша нысанда) (қауіпті қалдықтар әкетілген жағдайда);

      г) қауіпті қалдықтарды экспорттаушы мен өндіруші немесе импорттаушы мен тұтынушы арасындағы шарттың (келісімшарттың) көшірмесін (егер өтініш беруші делдал ретінде болса);

      д) қауіпті қалдықтарды тасымалдауға шарттың (шарттардың) (келісімшарттың (келісімшарттардың)) көшірмелерін;

      е) экспорттаушы (импорттаушы) мен қауіпті қалдықтарды аулаққа шығаруға жауап беретін тұлға арасындағы шарттың (келісімшарттың) көшірмесін ұсынған кезде беріледі, онда осы қауіпті қалдықтарды экологиялық тұрғыдан қауіпсіз пайдалану ескертіледі;

      ж) Базель конвенциясына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарламаны (3 данада);

      з) Базель конвенциясына сәйкес қалдықтарды тасымалдау туралы құжатты (3 данада);

      и) қауіпті қалдықтарды пайдалану үшін техникалық (технологиялық) мүмкіндіктердің болуы туралы ақпаратты (қауіпті қалдықтарды шикізат ретінде пайдалану мүмкіндігін растайтын технологиялық регламенттен үзінді көшірмені немесе оларды өзге де қауіпті қалдықтардың немесе олардың қалдықтарының түзілуіне жол бермейтін пайдалануға қатыстыру мүмкіндігін растайтын өзге де құжатты) (қауіпті қалдықтар әкелінген жағдайда);

      к) қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау кезінде сақтандыруды, кепілге қоюды немесе өзге де кепілдікті растайтын құжаттың көшірмесін (егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса);

      л) мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес осы мемлекеттің аумағында қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның көшірмесін (егер осы қызмет түрін лицензиялау бұл мемлекеттің заңнамасында көзделген болса);

      м) мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге құжаттарды ұсынған кезде беріледі.

      16. Мынадай негіздер болған кезде:

      а) осы Ереженің 15-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбаған;

      б) қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттарда толық емес немесе анық емес мәліметтер болған кезде;

      в) мүше мемлекеттің заңнамасында және Базель конвенциясында көзделген өзге де негіздер болған кезде қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруден бас тартылады.

      17. Базель конвенциясының 6-бабына сәйкес қауіпті қалдықтарды әкелу және (немесе) әкету туралы есептілікті өтініш берушілер өз мемлекетінің құзыретті органына осы мемлекеттің заңнамасында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 8 ҚОСЫМША

Мәдени құндылықтарды, ұлттық архивтік қорлардың құжаттарын және архивтік құжаттардың түпнұсқаларын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы Е Р Е Ж Е

І. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша) көзделген, үшінші елдермен жасалатын саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесінің 2.20-бөліміне енгізілген мәдени құндылықтарды, ұлттық архивтік қорлардың құжаттарын және архивтік құжаттардың түпнұсқаларын (бұдан әрі - мәдени құндылықтар) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету (бұдан әрі тиісінше – Одақ, әкету) тәртібін айқындайды.

      2. Осы Ереженің мақсаттары үшін пайдаланылатын ұғымдар мыналарды білдіреді:

      "антикварлық қару" – 1899 жылдың соңына дейін жасалған атыс қаруы, лақтыратын қару және пневматикалық қару (орталық ұрыстың унитарлы патрондарымен ату үшін жасалған атыс қаруын қоспағанда), сондай-ақ 1945 жылдың соңына дейін жасалған суық қару;

      "мәдени құндылығы бар, бірақ антикварлық қаруға жатқызылмаған қару" – 1900-1945 жылдары жасалған атыс қаруы және 50 жыл бұрын және одан да ертеде жасалған суық қару;

      "келісуші орган" – Одаққа мүше мемлекеттің мәдени құндылықтарды әкетуді реттеуді жүзеге асыратын және осы мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензияларды келісуге және қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге уәкілетті мемлекеттік билік органы.

      Осы Ережеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша) және Одақ құқығына кіретін халықаралық шарттарда айқындалған мәндерде қолданылады.

      3. Мәдени құндылықтарды әкету мәдени құндылықтарды осы Ереженің 10-тармағына сәйкес әкету жағдайларын қоспағанда, Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2014 жылғы 6 қарашадағы № 199 шешімімен бекітілген Жекелеген тауарлар түрлерін экспорттауға және (немесе) импорттауға лицензия беруге арналған өтінішті ресімдеу туралы және осындай лицензияны ресімдеу туралы нұсқаулыққа сәйкес ресімделген лицензия (бұдан әрі – лицензия) немесе Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген нысан бойынша толтырылған қорытынды (рұқсат беру құжаты) (бұдан әрі – қорытынды (рұқсат беру құжаты)) болған кезде жүзеге асырылады.

      4. Жеке тұлғалардың мәдени құндылықтарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі қорытынды (рұқсат беру құжаты) болған кезде жүзеге асырылады.

      5. Жеке тұлғалар мәдени құндылығы бар, бірақ антикварлық қаруға жатқызылмаған қаруды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкеткен жағдайда, келісуші орган берген қорытындыға (рұқсат беру құжатына) қосымша Одаққа мүше мемлекеттің (бұдан әрі – мүше мемлекет) кеден органына мүше мемлекеттің қару айналымы саласындағы бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік билік органы (бұдан әрі – қару айналымы саласындағы бақылауды жүзеге асыратын орган) Азаматтық және қызметтік қаруды, оның негізгі (құрамдас) бөліктерін және оның патрондарын Кеден одағының кедендік аумағына әкелу, Кеден одағының кедендік аумағынан әкету және олардың Кеден одағының кедендік аумағы арқылы транзит тәртібі туралы ережеге (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы 16 тамыздағы № 134 шешімімен бекітілген Шектеулерді қолдану туралы ережелер) (бұдан әрі - Азаматтық және қызметтік қаруды әкелу мен әкету туралы ереже) сәйкес берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) ұсынылады.

      6. Жеке тұлғалардың Одақтың кедендік аумағына бұрын уақытша әкелінген мәдени құндылықтарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі мүше мемлекеттің кеден органына мәдени құндылықтарды әкелу кезінде ресімделген, көрсетілген мәдени құндылықтардың сәйкестендіру белгілерін (атауы, авторы, жасалған жылы, жасау материалы мен техникасы, мөлшерлері, шекті ысқышты музыкалық аспаптар үшін – музыкалық аспапқа паспорт (бар болса)) қамтитын жолаушы кедендік декларацияны ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      Мәдени құндылықтарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкелу кезінде ресімделген жолаушы кедендік декларация болмаған жағдайда жеке тұлғалардың мәдени құндылықтарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуі келісуші орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) не келісуші органның тиісті мәдени құндылықтарды әкетуге қорытынды (рұқсат беру құжаты) талап етілмейтіндігі туралы жазбаша хабарламасы болған кезде жүзеге асырылады.

ІІ. Кедендік рәсімдерге орналастыру

      7. Мәдени құндылықтарды экспорттың кедендік рәсіміне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына лицензияны ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      8. Мәдени құндылықтарды уақытша әкетудің, сондай-ақ оларды жөндеу (реставрациялау) мақсатында кедендік аумақтан тысқары жерде өңдеудің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына қорытындыны (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      9. Мәдени құндылығы бар, бірақ антикварлық қаруға жатқызылмаған қаруды уақытша әкетудің және кедендік аумақтан тысқары жерде өңдеудің кедендік рәсімдеріне орналастыру мүше мемлекеттің кеден органына келісуші орган берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) және қару айналымы саласындағы бақылауды жүзеге асыратын орган Азаматтық және қызметтік қаруды әкелу мен әкету туралы ережеге сәйкес берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын) ұсынған кезде жүзеге асырылады.

      10. Мәдени құндылықтарды кері экспорттың және кедендік транзиттің кедендік рәсімдеріне орналастырған кезде мүше мемлекеттің кеден органына лицензияны немесе қорытындыны (рұқсат беру құжатын) ұсыну талап етілмейді.

      11. Мәдени құндылықтарды еркін кедендік аймақтың, еркін қойманың және бажсыз сауданың кедендік рәсімдеріне орналастыруға
жол берілмейді.

ІІІ. Лицензия беру

      12. Лицензияны ресімдеу үшін жеке кәсіпкерлер ретінде тіркелген заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар (бұдан әрі – өтініш берушілер) аумағында өтініш беруші тіркелген мүше мемлекеттің уәкілетті органына Тауарларды экспорттауға және (немесе) импорттауға лицензиялар мен рұқсаттар беру Қағидаларының (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша қосымша) (бұдан әрі – Қағидалар) 10-тармағының 1 – 5-тармақшаларында көзделген құжаттар мен мәліметтерді, сондай-ақ Қағидалардың 10-тармағының
6-тармақшасына сәйкес мынадай құжаттар мен мәліметтерді:

      а) әкетілетін мәдени құндылықтар тізімін (тізімдемесін) 2 данада;

      б) мәдени құндылығы бар, бірақ антикварлық қаруға жатқызылмаған қаруды әкету жағдайында – қару айналымы саласындағы бақылауды жүзеге асыратын орган Азаматтық және қызметтік қаруды әкелу мен әкету туралы ережеге сәйкес берген қорытындыны (рұқсат беру құжатын);

      в) мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды ұсынады.

      13. Өтініш беруші ұсынатын құжаттардың көшірмелері Қағидалардың 11-тармағында белгіленген тәртіппен расталуға тиіс.

      14. Егер мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензия беру туралы шешімді мүше мемлекеттің уәкілетті органы келісуші органмен келісу бойынша қабылдайтын болса, онда мұндай келісу осы мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, өтініш беруші келісуші органға осы Ереженің 12-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Бұл ретте мүше мемлекеттің уәкілетті органына
осы Ереженің 12-тармағының "а" - "в" тармақшаларында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды.

      Келісу қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

      15. Қағидалардың 14-тармағының 1 – 4-тармақшаларында көзделген негіздер болған кезде, сондай-ақ келісуші орган лицензия беруге арналған өтінішке келісім беруден бас тартқан жағдайда – Қағидалардың
14-тармағының 6-тармақшасына сәйкес лицензия беруден бас тартылады.

IV. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

      16. Қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруді келісуші орган жүзеге асырады.

      17. Қорытындыны (рұқсат беру құжатын) өтініш берушіге аумағында өтініш беруші тіркелген мемлекеттің келісуші органы береді, сондай-ақ ол мәдени құндылықтарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкетуді жүзеге асыратын жеке тұлғаға беріледі.

            18. Мәдени құндылықтарды уақытша әкету мерзімін келісуші орган айқындайды.

            19. Қорытынды (рұқсат беру құжаты) келісуші органға не мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген ұйымға мынадай құжаттар мен мәліметтерді:

      а) өтініш беруші:

      өтінішті (егер ол мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса) немесе Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2012 жылғы
16 мамырдағы № 45 шешімімен бекітілген Үшінші елдермен жасалатын саудада Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салулар мен шектеулер қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне қорытындының (рұқсат беру құжатының) бірыңғай нысанын толтыру жөніндегі әдістемелік нұсқамаларға сәйкес ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды;

      б) мәдени құндылықтарды жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде әкету кезінде жеке тұлға:

      өтінішті (егер ол мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса) немесе осы тармақтың "а" тармақшасының екінші абзацында көрсетілген әдістемелік нұсқамаларға сәйкес толтырылған және ресімделген қорытындының (рұқсат беру құжатының) жобасын;

      егер бұл мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген болса, жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін немесе жеке басын куәландыратын құжаттардан мәліметтерді (сериясы, нөмірі, қашан және кім берген, жеке нөмірі (бар болса), тұрғылықты жерінің мекенжайы);

      мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды ұсынған кезде беріледі.

      20. Мынадай негіздер:

      а) осы Ереженің 19-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбаған;

      б) қорытынды (рұқсат беру құжатын) алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттарда толық емес немесе анық емес мәліметтер болған;

      в) мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де негіздер болған кезде қорытынды (рұқсат беру құжатын) беруден бас тартылады.

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2015 жылғы 21 сәуірдегі
№ 30 шешіміне
№ 9 ҚОСЫМША

Шифрлау (криптографиялық) құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкету туралы Е Р Е Ж Е

І. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша) көзделген, үшінші елдермен жасалатын саудада тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесінің 2.19-бөліміне енгізілген шифрлау (криптографиялық) құралдарын және осындай құралдарды қамтитын тауарларды (бұдан әрі – шифрлау (криптографиялық) құралдары) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелу (бұдан әрі тиісінше – Одақ, әкелу) және Одақтың кедендік аумағынан әкету (бұдан әрі – әкету) тәртібін айқындайды.

      2. Осы Ереженің мақсаттары үшін пайдаланылатын ұғымдар мыналарды білдіреді:

      "нотификациялардың бірыңғай тізілімі" – № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылатын және "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде Одақтың ресми сайтында жарияланатын Одаққа мүше мемлекеттердің келісуші органдары тіркеген нотификациялар туралы мәліметтер тізбесі;

      "нотификация" – Одаққа мүше мемлекеттің келісуші органы № 2 қосымшаға сәйкес Шифрлау (криптографиялық) құралдарын және оларды қамтитын тауарларды нотификациялау туралы және олардың сипаттамалары туралы ережеде белгіленген тәртіппен тіркеген, № 4 қосымшаға сәйкес тізбеге сай шифрлау (криптографиялық) құралдары болып табылатын тауарлардың және оларды қамтитын тауарлардың техникалық және криптографиялық сипаттамалары туралы ақпаратты қамтитын, № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлар дайындаушыны (дайындаушы уәкілеттік берген өкілді) хабардар ету;

      "келісуші орган" – Одаққа мүше мемлекеттің мемлекеттік (ұлттық) қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы, осы мемлекеттің заңнамасына сәйкес лицензияларды келісуге, қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беруге және нотификацияларды тіркеуге уәкілеттік берілген мемлекеттік билік органы.

      Осы Ережеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттамада (2014 жылғы
29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартқа № 7 қосымша) және Одақ құқығына кіретін халықаралық шарттарда айқындалған мәндерде қолданылады.

&nbs