Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне велосипедтер өндірісіне арналған жинақтауыштардың жекелеген түрлеріне қатысты өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 18 тамыздағы № 98 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) № 1 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан позициялар алып тасталсын;

      б) № 2 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына позициялар енгізілсін;

      в) № 3 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу бажының ставкалары белгіленсін;

      г) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертулер мынадай мазмұндағы 47С және 48С ескертулермен толықтырылсын:

      "47С) Кедендік әкелу бажының ставкасы кедендік құнынан 0 (нөл) % көлемінде Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 18 тамыздағы № 98 шешімі күшіне енген күннен бастап қоса алғанда 31.08.2019 жылға дейін қолданылады.

      48С) Кедендік әкелу бажының ставкасы кедендік құнынан 0 (нөл) % көлемінде Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 18 тамыздағы № 98 шешімі күшіне енген күннен бастап қоса алғанда 31.08.2020 жылға дейін қолданылады.".

      2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2017 жылғы 18 тамыздағы
№ 98 шешіміне
№ 1 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің
Бірыңғай тауар номенклатурасынан алып тасталатын
ПОЗИЦИЯЛАР

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қосым-ша
өлшем бірлігі

4011 50 000 0

– велосипедтерге арналған

дана

4013 20 000 0

– велосипедтерге арналған

дана

7315 11 100 0

– – – велосипедтер мен мотоциклдер үшін пайдаланылатын

8714 91 100 0

– – – рамалар

дана

8714 93 000 0

– – күпшек, төлке тежегіштері мен еркін жүрісті тежегіш күпшектерден басқа, айналма муфталарының тізбек жұлдызшалары

8714 94 200 0

– – – тежегіштер

8714 96 100 0

– – – басқыштар

жұп

8714 96 300 0

– – – қисық кертікті механизм

8714 99 500 0

– – – берілістің ауыстыру құрылғылары

8714 99 900 0

– – – өзгелері; бөлшектер

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2017 жылғы 18 тамыздағы
№ 98 шешіміне
№ 2 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің
Бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілетін
ПОЗИЦИЯЛАР

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қос-ымша
өлшем бірлігі

4011 50 000

– велосипедтерге арналған:


4011 50 000 1

– – велосипедтер өндірісіне арналған5)

дана

4011 50 000 9

– – өзгелері

дана

4013 20 000

– велосипедтерге арналған:


4013 20 000 1

– – велосипедтер өндірісіне арналған5)

дана

4013 20 000 9

– – өзгелері

дана

7315 11 100

– – – велосипедтер мен мотоциклдер үшін пайдаланылатын:


7315 11 100 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

7315 11 100 9

– – – – өзгелері

8714 91 100

– – – рамалар:


8714 91 100 1

– – – – болаттан жасалған

дана

8714 91 100 4

– – – – алюминий қорытпасынан жасалған

дана


– – – – өзгелері:


8714 91 100 7

– – – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

дана

8714 91 100 9

– – – – – өзгелері

дана

8714 93 000

– – күпшек, төлке тежегіштері мен еркін жүрісті тежегіш күпшектерден басқа, айналма муфталарының тізбек жұлдызшалары:


8714 93 000 1

– – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

8714 93 000 9

– – – өзгелері

8714 94 200

– – – тежегіштер:


8714 94 200 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

8714 94 200 9

– – – – өзгелері

8714 96 100

– – – басқыштар:


8714 96 100 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

жұп

8714 96 100 9

– – – – өзгелері

жұп

8714 96 300

– – – қисық кертікті механизм:


8714 96 300 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

8714 96 300 9

– – – – өзгелері

8714 99 500

– – – берілістің ауыстыру құрылғылары:


8714 99 500 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

8714 99 500 9

– – – – өзгелері

8714 99 900

– – – өзгелері; бөлшектер:


8714 99 900 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

8714 99 900 9

– – – – өзгелері

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2017 жылғы 18 тамыздағы
№ 98 шешіміне
№ 3 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік
тарифінің кедендік әкелу бажының
СТАВКАЛАРЫ

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Кедендік әкелу бажының ставкасы
(
кедендік құнының пайызымен не евромен, не АҚШ долларымен)

4011 50 000 1

– – велосипедтер өндірісіне арналған5)

547С)

4011 50 000 9

– – өзгелері

5

4013 20 000 1

– – велосипедтер өндірісіне арналған5)

1047С)

4013 20 000 9

– – өзгелері

10

7315 11 100 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

1547С)

7315 11 100 9

– – – – өзгелері

15

8714 91 100 1

– – – – болаттан жасалған

5

8714 91 100 4

– – – – алюминий қорытпасынан жасалған

5

8714 91 100 7

– – – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

548С)

8714 91 100 9

– – – – – өзгелері

5

8714 93 000 1

– – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

547С)

8714 93 000 9

– – – өзгелері

5

8714 94 200 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

547С)

8714 94 200 9

– – – – өзгелері

5

8714 96 100 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

547С)

8714 96 100 9

– – – – өзгелері

5

8714 96 300 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

547С)

8714 96 300 9

– – – – өзгелері

5

8714 99 500 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

547С)

8714 99 500 9

– – – – өзгелері

5

8714 99 900 1

– – – – велосипедтер өндірісіне арналған5)

547С)

8714 99 900 9

– – – – өзгелері

5


О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов комплектующих для производства велосипедов

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2017 года № 98. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Внести в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) следующие изменения:

      а) исключить из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза позиции согласно приложению № 1;

      б) включить в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза позиции согласно приложению № 2;

      в) установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза согласно приложению № 3;

      г) дополнить примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза примечаниями 47С и 48С следующего содержания:

      "47С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2017 г. № 98 по 31.08.2018 включительно.

      48С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2017 г. № 98 по 31.08.2020 включительно.".

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
Т. Саркисян

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 августа 2017 г. № 98

ПОЗИЦИИ,
исключаемые из единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Доп. ед. изм.

4011 50 000 0

– для велосипедов

шт

4013 20 000 0

– для велосипедов

шт

7315 11 100 0

– – – используемые для велосипедов и мотоциклов

8714 91 100 0

– – – рамы

шт

8714 93 000 0

– – ступицы, кроме тормозных ступиц свободного хода и втулочных тормозов, цепные звездочки обгонных муфт

8714 94 200 0

– – – тормоза

8714 96 100 0

– – – педали

пар

8714 96 300 0

– – – кривошипный механизм

8714 99 500 0

– – – устройства переключения передач

8714 99 900 0

– – – прочие; части

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 августа 2017 г. № 98

ПОЗИЦИИ,
включаемые в единую Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Доп. ед. изм.

4011 50 000

– для велосипедов:


4011 50 000 1

– – для производства велосипедов5)

шт

4011 50 000 9

– – прочие

шт

4013 20 000

– для велосипедов:


4013 20 000 1

– – для производства велосипедов5)

шт

4013 20 000 9

– – прочие

шт

7315 11 100

– – – используемые для велосипедов и мотоциклов:


7315 11 100 1

– – – – для производства велосипедов5)

7315 11 100 9

– – – – прочие

8714 91 100

– – – рамы:


8714 91 100 1

– – – – из стали

шт

8714 91 100 4

– – – – из алюминиевых сплавов

шт


– – – – прочие:


8714 91 100 7

– – – – – для производства велосипедов5)

шт

8714 91 100 9

– – – – – прочие

шт

8714 93 000

– – ступицы, кроме тормозных ступиц свободного хода и втулочных тормозов, цепные звездочки обгонных муфт:


8714 93 000 1

– – – для производства велосипедов5)

8714 93 000 9

– – – прочие

8714 94 200

– – – тормоза:


8714 94 200 1

– – – – для производства велосипедов5)

8714 94 200 9

– – – – прочие

8714 96 100

– – – педали:


8714 96 100 1

– – – – для производства велосипедов5)

пар

8714 96 100 9

– – – – прочие

пар

8714 96 300

– – – кривошипный механизм:


8714 96 300 1

– – – – для производства велосипедов5)

8714 96 300 9

– – – – прочие

8714 99 500

– – – устройства переключения передач:


8714 99 500 1

– – – – для производства велосипедов5)

8714 99 500 9

– – – – прочие

8714 99 900

– – – прочие; части:


8714 99 900 1

– – – – для производства велосипедов5)

8714 99 900 9

– – – – прочие

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 августа 2017 г. № 98

СТАВКИ
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Ставка ввозной таможенной пошлины
(в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США)

4011 50 000 1

– – для производства велосипедов5)

547С)

4011 50 000 9

– – прочие

5

4013 20 000 1

– – для производства велосипедов5)

1047С)

4013 20 000 9

– – прочие

10

7315 11 100 1

– – – – для производства велосипедов5)

1547С)

7315 11 100 9

– – – – прочие

15

8714 91 100 1

– – – – из стали

5

8714 91 100 4

– – – – из алюминиевых сплавов

5

8714 91 100 7

– – – – – для производства велосипедов5)

548С)

8714 91 100 9

– – – – – прочие

5

8714 93 000 1

– – – для производства велосипедов5)

547С)

8714 93 000 9

– – – прочие

5

8714 94 200 1

– – – – для производства велосипедов5)

547С)

8714 94 200 9

– – – – прочие

5

8714 96 100 1

– – – – для производства велосипедов5)

547С)

8714 96 100 9

– – – – прочие

5

8714 96 300 1

– – – – для производства велосипедов5)

547С)

8714 96 300 9

– – – – прочие

5

8714 99 500 1

– – – – для производства велосипедов5)

547С)

8714 99 500 9

– – – – прочие

5

8714 99 900 1

– – – – для производства велосипедов5)

547С)

8714 99 900 9

– – – – прочие

5