Алмастарға, лағылдарға, жақұттарға, зүбәржаттарға, александриттерге қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссияның кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № 14 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына, Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 19-бабына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) № 1 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан позиция алып тасталсын;

      б) № 2 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына позиция енгізілсін;

      в) № 3 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының ставкалары белгіленсін.

      2. № 4 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімдеріне өзгерістер енгізілсін.

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 90 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 29 қаңтардағы
№ 14 шешіміне
№ 1 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан алып тасталатын ПОЗИЦИЯЛАР

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қос. өлш. бірл.

7103 10 000 9

– – өзгелер

7103 91 000 0

– – лағылдар, жақұттар және зүбәржаттар

кар

7103 99 000 9

– – – өзгелер

кар

7104 20 000 9

– – өзгелер

г

7104 90 000 9

– – өзгелер

г

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 29 қаңтардағы
№ 14 шешіміне
№ 2 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілетін ПОЗИЦИЯЛАР

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қос. өлш. бірл.

7103 10 000 2

– – лағылдар

г

7103 10 000 3

– – жақұттар

г

7103 10 000 4

– – зүбәржаттар

г

7103 10 000 5

– – александриттер

г

7103 10 000 8

– – өзгелер

7103 91 000

– – лағылдар, жақұттар және зүбәржаттар:


7103 91 000 1

– – – лағылдар

кар

7103 91 000 2

– – – жақұттар

кар

7103 91 000 3

– – – зүбәржаттар

кар

7103 99 000 2

– – – александриттер

кар

7103 99 000 8

– – – өзгелер

кар

7104 20 000 2

– – алмастар

г

7104 20 000 3

– – лағылдар

г

7104 20 000 4

– – жақұттар

г

7104 20 000 5

– – зүбәржаттар

г

7104 20 000 6

– – александриттер

г

7104 20 000 8

– – өзгелер

г

7104 90 000 2

– – алмастар

г

7104 90 000 3

– – лағылдар

г

7104 90 000 4

– – жақұттар

г

7104 90 000 5

– – зүбәржаттар

г

7104 90 000 6

– – александриттер

г

7104 90 000 8

– – өзгелер

г

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 29 қаңтардағы
№ 14 шешіміне
№ 3 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының СТАВКАЛАРЫ

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Кедендік әкелу бажының ставкасы (кедендік құннан пайызбен не евромен не АҚШ долларымен

7103 10 000 2

– – лағылдар

10

7103 10 000 3

– – жақұттар

10

7103 10 000 4

– – зүбәржаттар

10

7103 10 000 5

– – александриттер

10

7103 10 000 8

– – өзгелер

10

7103 91 000 1

– – – лағылдар

12

7103 91 000 2

– – – жақұттар

12

7103 91 000 3

– – – зүбәржаттар

12

7103 99 000 2

– – – александриттер

15

7103 99 000 8

– – – өзгелер

15

7104 20 000 2

– – алмастар

15

7104 20 000 3

– – лағылдар

15

7104 20 000 4

– – жақұттар

15

7104 20 000 5

– – зүбәржаттар

15

7104 20 000 6

– – александриттер

15

7104 20 000 8

– – өзгелер

15

7104 90 000 2

– – алмастар

14

7104 90 000 3

– – лағылдар

14

7104 90 000 4

– – жақұттар

14

7104 90 000 5

– – зүбәржаттар

14

7104 90 000 6

– – александриттер

14

7104 90 000 8

– – өзгелер

14

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 29 қаңтардағы
№ 14 шешіміне
№ 4 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімдеріне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

      1. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 113 шешімімен бекітілген өтпелі кезең ішінде Армения Республикасы Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің ставкаларынан ерекшеленетін кедендік әкелу баждарының ставкаларын қолданатын тауарлар мен ставкалардың тізбесінде:

      а) ЕАЭО СЭҚ ТН коды 7103 10 000 9 және 7103 91 000 0 позициялар мынадай мазмұндағы позициялармен ауыстырылсын:

"7103 10 000 2

– – лағылдар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 10 000 3

– – жақұттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 10 000 4

– – зүбәржаттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 10 000 5

– – александриттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 10 000 8

– – өзгелер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 91 000 1

– – – лағылдар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 91 000 2

– – – жақұттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 91 000 3

– – – зүбәржаттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы ";

      б) ЕАЭО СЭҚ ТН коды 7103 99 000 9 позиция мынадай мазмұндағы позициялармен ауыстырылсын:

"7103 99 000 2

– – – александриттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7103 99 000 8

– – – өзгелер

0

0

0

0

3

6

9

ставка ЕТТ";

      в) ЕАЭО СЭҚ ТН коды 7104 90 000 9 позиция мынадай мазмұндағы позициялармен ауыстырылсын:

"7104 90 000 2

– – алмастар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7104 90 000 3

– – лағылдар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7104 90 000 4

– – жақұттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7104 90 000 5

– – зүбәржаттар

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7104 90 000 6

– – александриттер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы

7104 90 000 8

– – өзгелер

0

0

0

0

3

6

9

БКТ ставкасы ".

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағынан әкетуге рұқсат беру тәртібі белгіленген тауарлар тізбесінде (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі № 30 шешіміне № 2 қосымша):

      а) 2.9-бөлімнің 2-кестесінің 1-позициясы мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Өңделмеген немесе өңделген асыл тастар (алмастардан басқа):

Драгоценные камни (кроме алмазов), необработанные или обработанные

7103 10 000 2
7103 10 000 3
7103 10 000 4
7103 10 000 5
7103 91 000 1
7103 91 000 2
7103 91 000 3
7103 99 000 2";

лағылдар

7103 10 000 2
7103 91 000 1

жақұттар

7103 10 000 3
7103 91 000 2

зүбәржаттар

7103 10 000 4
7103 91 000 3

александриттер

7103 10 000 5
7103 99 000 2";

      б) 2.11-бөлімнің мәтіні бойынша "7103 10 000 9-дан" деген сөздер "7103 10 000 8-ден" деген сөздермен ауыстырылсын.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады