Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына, сондай-ақ Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің және Еуразиялық экономикалық комиссияның кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 25 маусымдағы № 106 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына, Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 19-бабына сәйкес және Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасының халықаралық негізінің өзгеруіне байланысты (ТМД-ға мүше мемлекеттердің Кеден қызметтері басшылары кеңесінің 2018 жылғы 4 қазандағы № 9/68 шешімі) Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына, сондай-ақ Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің және Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімдеріне өзгерістер енгізілсін.

      2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2019 жылғы 25 маусымдағы
№ 106 шешіміне
ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына, сондай-ақ Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің және Еуразиялық экономикалық комиссияның кейбір шешімдеріне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасында (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша):

      1) ЕАЭО СЭҚ ТН 0302 82 000 0 қосалқы позициясының атауында "тұтас жүзбеқанатты тектестер, немесе" деген сөздер "тұтас жүзбеқанаттылар және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) ЕАЭО СЭҚ ТН 0303 82 000 0 қосалқы позициясының атауында "тұтас жүзбеқанатты тектестер, немесе" деген сөздер "тұтас жүзбеқанаттылар және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) ЕАЭО СЭҚ ТН 0307 60 қосалқы позициясының атауында "шыбынбастан" деген сөз "теңізділерден" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) ЕАЭО СЭҚ ТН 0714 50 000 0 қосалқы позициясының атауында "караиб" деген сөз "кариб" деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) ЕАЭО СЭҚ ТН 0808 30 100 0 кіші қосалқы позициясының атауында "перриді, немесе алмұрт сидрын" деген сөздер "алмұрт сидрын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) ЕАЭО СЭҚ ТН 0809 21 000 0 қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - қышқыл шие немесе кәдімгі шие (Prunus cerasus)";

      7) ЕАЭО СЭҚ ТН 0811 90 750 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - қышқыл шие немесе кәдімгі шие (Prunus cerasus)";

      8) ЕАЭО СЭҚ ТН 11-тобына қосымша 1-ескертпенің бірінші абзацында "ұнтақталған кептірілген кокос жаңғағынан" деген сөздер деген "кокостың ұнтақталған кептірілген жаңғағынан" сөздермен ауыстырылсын;

      9) ЕАЭО СЭҚ ТН 1211 тауар позициясының атауында "негізінен парфюмерияда пайдаланылатын" деген сөздер "басты мақсаты парфюмерияда пайдаланылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) ЕАЭО СЭҚ ТН 1212 тауар позициясының атауында "сусынтамыр түрін" деген сөздер "сусынтамыр түрлерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) ЕАЭО СЭҚ ТН 15-тобына қосымша 2 (Г) (а) (i)-ескертпеде "300 мг/кг астам" деген сөздер "350 мг/кг астам" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) ЕАЭО СЭҚ ТН 1516 20 960 кіші қосалқы позициясының атауында "пальма дәнінің майын" деген сөздер "пальма дәнінің майларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) ЕАЭО СЭҚ ТН 16-тобына 1-қосалқы позициясына ескертудің бірінші сөйлемінде "нетто-массасымен" деген сөздер "нетто-массасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) ЕАЭО СЭҚ ТН 1604 12 100 0 және 1604 19 910 0 кіші қосалқы позицияларының атауларында "алдын ала қуырылған немесе майда қуырылмаған" деген сөздер "қуырылмаған немесе алдын ала майда қуырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) ЕАЭО СЭҚ ТН 1605 58 000 0 қосалқы позициясының атауында "шыбынбастан" деген сөз "теңіз" деген сөзбен ауыстырылсын;

      16) ЕАЭО СЭҚ ТН 1905 90 600 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - тәттілендіретін заттар қосылған";

      17) ЕАЭО СЭҚ ТН 20-тобына 1-қосалқы позициясына ескертудің бірінші сөйлемінде "нетто-массасымен" деген сөздер "нетто-массасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) ЕАЭО СЭҚ ТН 20-тобына 2-қосалқы позициясына ескертудің бірінші сөйлемінде "нетто-массасымен" деген сөздер "нетто-массасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 60 500 1 және 2008 60 600 1 кіші қосалқы позициясының атаулары мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - қышқыл шие немесе кәдімгі шие (Prunus cerasus)";

      20) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 99 450 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - алхоры және қара өрік";

      21) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 99 670 2 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - - алхоры және қара өрік";

      22) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 99 720 0 кіші қосалқы позициясының алдындағы кодсыз кіші қосалқы позициясының атауында "Prunus тектес алхоры түрлері" деген сөздер "алхоры және қара өрік" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23) ЕАЭО СЭҚ ТН 21-тобына 3-қосымшаның бірінші сөйлемінде "нетто-массасымен" деген сөздер "нетто-массасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      24) ЕАЭО СЭҚ ТН 2206 00 тауар позициясының атауында "перри, немесе алмұрт сидры" деген сөздер "алмұрт сидры" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25) ЕАЭО СЭҚ ТН 2206 00 310 0, 2206 00 510 0 және 2206 00 810 0 кіші қосалқы позициясының атауларында "перри" деген сөз "алмұрт сидры" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) ЕАЭО СЭҚ ТН 2306 50 000 0 қосалқы позициясының атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      27) ЕАЭО СЭҚ ТН 2306 60 000 0 қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- майлы пальманың жемісқабынан немесе жаңғағының дәнінен";

      28) ЕАЭО СЭҚ ТН 25-тобына 2 (ж)-ескертпеде "(оптикалық элементтерден басқа) әрқайсысының массасымен" деген сөздер "(оптикалық элементтерден басқа) әрқайсысының массасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29) ЕАЭО СЭҚ ТН 2517 тауар позициясының атауында "балластты, малтатасты" және "материалдар қосылған немесе қосылмаған" деген сөздер тиісінше "балластты" деген сөзбен және "материалдар құрамында бар немесе құрамында жоқ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) ЕАЭО СЭҚ ТН 2517 10 қосалқы позициясының атауында "балластты, малтатасты" деген сөздер "балластты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      31) ЕАЭО СЭҚ ТН 2517 20 000 0 қосалқы позициясының атауында "материалдар қосылған немесе қосылмаған" деген сөздер "материалдар құрамында бар немесе құрамында жоқ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) ЕАЭО СЭҚ ТН 27-тобына қосымша 2 (е)-ескертпенің үшінші абзацында "ағу температурасы" деген сөздер "ағып кету ысырабының температурасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      33) ЕАЭО СЭҚ ТН 27-тобына қосымша 2 (е)-ескертпенің төртінші абзацының бірінші сөйлемінде "ағу температурасы" деген сөздер "ағып кету ысырабының температурасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) ЕАЭО СЭҚ ТН 27-тобына қосымша 2 (е)-ескертпенің К ерітіндісінің және В тұтқырлығының колориметриялық сипаттамалары сәйкестігінің кестесінен кейінгі екінші абзацта "төрт хлорлы көміртегінің" деген сөздер "ксилолдың, толуолдың немесе басқа да лайықты еріткіштің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      35) ЕАЭО СЭҚ ТН 2903 71 000 0 қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - хлордифторметан";

      36) ЕАЭО СЭҚ ТН 2932 20 100 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - фенолфталеин; 1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метоксикарбонил-

      1-нафтил)-3-оксо-1Н,3Н-бензо[де]изохромен-1-ил]-6-октадецилокси-

      2-нафтақышқылы;3′-хлор-6′-циклогексиламиноспиро[изобензофуран-

      1(3Н),9′-ксантен]-3-он; 6′-(N-этил-п-толуидино) -2′-метилспиро

      [изобензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-

      1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-

      нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат";

      37) ЕАЭО СЭҚ ТН 3405 тауар позициясының және 3405 30 000 0 қосалқы позициясының атауларында "автомобиль шанақтарының" деген сөздер "көлік құралдары шанақтарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      38) ЕАЭО СЭҚ ТН 39-тобына 10-ескертпеде "кесілген немесе кесілмеген" деген сөздер "кесілмеген немесе кесілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      39) ЕАЭО СЭҚ ТН 39-тобына қосымша 1-ескертпеде мәтін бойынша "жұқа киіз, немесе тоқылмаған материал" және "жұқа киізден, немесе тоқылмаған материалдан" деген сөздер тиісінше "жұқа киіз немесе тоқылмаған материал" және "жұқа киізден немесе тоқылмаған материалдан" сөздермен ауыстырылсын;

      40) ЕАЭО СЭҚ ТН 3921 90 410 0 кіші қосалқы позициясының және 3921 90 410 0 кіші қосалқы позициясының алдындағы кодсыз кіші қосалқы позициясының атауларында "қабат-қабат" деген сөз "қабатты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      41) ЕАЭО СЭҚ ТН 40-тобына 2 (г)-ескертпеде "қатты резеңкеден немесе эбониттен" деген сөздер "қатты резеңкеден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      42) 40 ЕАЭО СЭҚ ТН 40-тобына қосымша 1-ескертпеде мәтін бойынша "жұқа киіз, немесе тоқылмаған материал" және "жұқа киізден, немесе тоқылмаған материалдан" деген сөздер тиісінше "жұқа киіз немесе тоқылмаған материал" және "жұқа киізден немесе тоқылмаған материалдан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      43) ЕАЭО СЭҚ ТН 44-тобына 1 (а)-ескертпеде "жаңқа, жоңқа, ағаш массасы немесе ұнтақ түрінде басты мақсаты парфюмерияда типті пайдаланылатын" деген сөздер "жаңқа, жоңқа, ағаш үгіндісі немесе ұнтақ түрінде басты мақсаты парфюмерияда пайдаланылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      44) ЕАЭО СЭҚ ТН 44-тобына 1 (б)-ескертпеде "арамен бойлай тілінген немесе тілінбеген немесе кесілген немесе кесілмеген" деген сөздер "бойлай арамен тілінбеген немесе тілінген немесе кесілмеген немесе кесілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      45) ЕАЭО СЭҚ ТН 44-тобына 1 (в)-ескертпеде "жаңқа, жоңқа, ағаш массасы немесе ұнтақ түрінде басты мақсаты парфюмерияда типті пайдаланылатын" деген сөздер "жаңқа, жоңқа, үгінді немесе ұнтақ түрінде басты мақсаты парфюмерияда пайдаланылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      46) ЕАЭО СЭҚ ТН 44-тобына 1 (р)-ескертпеде "9603 тауар позициясының бұйымдарына арналған ағаштан жасалған корпустар мен тұтқаларды қоспағанда, 96-топтың бұйымдары" және "ұқсас бұйымдар)" деген сөздер тиісінше "9603 тауар позициясының бұйымдарына арналған, ағаштан жасалған корпустар мен тұтқаларды қоспағанда, 96-топтың бұйымдары" және "ұқсас бұйымдар)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      47) ЕАЭО СЭҚ ТН 44-тобына 2-ескертпеде ", жапсырылған ағаш сүрегі қабаттарына қосымша беріктік беретін" деген сөздер "(қабаттарды қарапайым жолмен жапсыру үшін қажет болғаннан гөрі, қабаттар бірге жапсырылған жағдайда, олар көбірек өңделуге тиіс)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      48) ЕАЭО СЭҚ ТН 44-тобына 1-қосалқы позицияларына ескертпеде "ағаш түйіршіктері" және "ағаш үгіндісі немесе жаңқа" деген сөздер тиісінше "ағаш түйіршіктері" және "ағаш үгіндісі немесе жаңқалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      49) ЕАЭО СЭҚ ТН 4408 тауар позициясының атауында "қиып тұтастырылған немесе жоқ" деген сөздер "қиып тұтастырылған немесе қиып тұтастырылмаған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      50) ЕАЭО СЭҚ ТН 4412 тауар позициясының атауында "қабатты сүректен жасалған ұқсас материалдар" деген сөздер "ұқсас қабатты сүрек" деген сөздермен ауыстырылсын;

      51) ЕАЭО СЭҚ ТН 4415 тауар позициясының атауында "буып-түйетін торкөздер немесе себеттер" және "паллеталар, түпқоймалар" деген сөздер тиісінше "буып-түйетін торкөздер" және "түпқоймалар, ағаш түпқоймалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      52) ЕАЭО СЭҚ ТН 4415 10 қосалқы позициясының атауында "буып-түйетін көтерме жабдықтар немесе себеттер" деген сөздер "буып-түйетін торкөздер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      53) ЕАЭО СЭҚ ТН 4415 20 қосалқы позициясының атауында "паллеталар, түпқоймалар" деген сөздер "түпқоймалар, ағаш түпқоймалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      54) ЕАЭО СЭҚ ТН 4417 00 000 0 тауар позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құрал-саймандар, құрал-саймандарға арналған корпустар мен тұтқалар, сыпырғыштардың немесе қылшықтардың бөліктері мен тұтқалары, сүректен жасалған; ағаштан жасалған етік қалыптары және аяқкиімді созғыштар";

      55) ЕАЭО СЭҚ ТН 4420 90 100 0 кіші қосалқы позициясының атауында "нақышталған" деген сөз "ағаштан жасалған нақышталған бұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      56) ЕАЭО СЭҚ ТН 46-тобына 1-ескертпеде "киізден, немесе жұқа киізден," деген сөздер "киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      57) тауар позициясының атауында 4601 ЕАЭО СЭҚ ТН "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      58) ЕАЭО СЭҚ ТН 4601 92 050 0, 4601 93 050 0, 4601 94 050 0 және 4601 99 050 0 кіші қосалқы позициясының атауларында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      59) ЕАЭО СЭҚ ТН 4705 00 000 0 тауар позициясының атауында "қайнату тәсілдері" деген сөздер "процестері" деген сөзбен ауыстырылсын;

      60) ЕАЭО СЭҚ ТН 48-тобына 5-ескертпенің соңғы абзацында "қағаздан жасалған астар немесе жабындық картонға арналған картоннан жасалған астар" деген сөздер "жабындық қағаз немесе картон" деген сөздермен ауыстырылсын;

      61) ЕАЭО СЭҚ ТН 4805 50 000 0 қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "-жабындық қағаз немесе картон";

      62) ЕАЭО СЭҚ ТН 4811 51 000 1 және 4811 59 000 1 кіші қосалқы позицияларының атауларында "кесілген немесе кесілмеген" деген сөздер "кесілмеген немесе кесілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      63) ЕАЭО СЭҚ ТН 4814 90 700 1 кіші қосалқы позициясының атауында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      64) ЕАЭО СЭҚ ТН 4820 тауар позициясының атауында "(жыртпалы парақтар үшін немесе басқалар)" деген сөздер "(ауыстырылатын парақтар үшін немесе басқалар)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      65) ЕАЭО СЭҚ ТН XI бөлімге 3-ескертпенің (А)-тармағының (г)-тармақшасында "кокос жаңғағынан" деген сөздер "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      66) ЕАЭО СЭҚ ТН 5204 11 000 0 қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - құрамында 85 мас.% немесе одан көп мақта талшықтары бар";

      67) ЕАЭО СЭҚ ТН 5205 тауар позициясының атауында "құрамындағы мақта талшықтары 85 мас.% немесе одан көп" деген сөздер "85 мас.% немесе одан көп мақта талшықтары бар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      68) ЕАЭО СЭҚ ТН 5305 00 000 0 тауар позициясының атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      69) ЕАЭО СЭҚ ТН 5308 10 000 0 қосалқы позициясының атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын ";

      70) ЕАЭО СЭҚ ТН 56-тобына 1 (в)-ескертпеде "жұқа киізден, немесе тоқылмаған материалдан" деген сөздер "жұқа киізден немесе тоқылмаған материалдардан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      71) ЕАЭО СЭҚ ТН 56-тобына 1 (г)-ескертпеде "тоқылмаған материалдан" деген сөздер "тоқылмаған материалдардан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      72) ЕАЭО СЭҚ ТН 56-тобына 3-ескертпенің (а)-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "(а) қанықтырылған, жабыны бар немесе пластмасса немесе резеңке жапсырылған, құрамында 50 мас.% немесе одан асатын тоқыма материалы бар киіз немесе жұқа киіз немесе пластмассаның немесе резеңкенің ішіне тұтастай жапсырылған киіз немесе жұқа киіз (39 немесе 40-топ);";

      73) ЕАЭО СЭҚ ТН 56-тобына 3 (в)-ескертпеде "жұқа киізбен немесе тоқылмаған материалмен" деген сөздер "жұқа киізбен немесе тоқылмаған материалдармен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      74) ЕАЭО СЭҚ ТН 5702 20 000 0 қосалқы позициясының атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын ";

      75) ЕАЭО СЭҚ ТН 5807 90 100 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - киізден немесе жұқа киізден немесе тоқылмаған материалдан";

      76) ЕАЭО СЭҚ ТН 5810 10 қосалқы позициясының атауында "астындағы астары көзге көрінбейтін" деген сөздер "астары көзге көрінбейтін" деген сөздермен ауыстырылсын;

      77) ЕАЭО СЭҚ ТН 59-тобына 2-ескертпенің (а)-тармағының (4)-тармақшасында "бар" деген сөз "бар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      78) ЕАЭО СЭҚ ТН 5904 тауар позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Пішімі бойынша қиып пішілмеген немесе қиып пішілген линолеум; пішімі бойынша қиып пішілмеген немесе қиып пішілген, тоқыма негізіндегі еден жабындары:";

      79) ЕАЭО СЭҚ ТН 63-тобына қосалқы позицияларға ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қосалқы позицияға есекертпе:

      1. 6304 20 қосалқы позицияға астары тоқылған, қанықтырылған немесе альфа-циперметринмен (ISO), хлорфенапирмен (ISO), дельтаметринмен (INN, ISO), лямбда-цигалотринмен (ISO), перметринмен (ISO) немесе пиримифос-метилмен (ISO) жабылған бұйымдар кіреді.";

      80) ЕАЭО СЭҚ ТН 6501 00 000 0 тауар позициясының атауында мәтін бойынша "жұқа киізден" деген сөздер "киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      81) ЕАЭО СЭҚ ТН 6505 00 тауар позициясының атауында "жұқа киізден" деген сөздер "киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      82) ЕАЭО СЭҚ ТН 6802 10 000 0 қосалқы позициясының атауында "тік бұрышты немесе тік бұрышты емес (төртбұрыштыны қоса алғанда) пішінді" деген сөздер "тік бұрышты (төртбұрыштыны қоса алғанда) немесе тік бұрышты емес пішінді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      83) ЕАЭО СЭҚ ТН 7201 тауар позициясының атауында "Шойын қайта балқытылған және айналы" деген сөздер "Қайта балқытылған және айналы шойын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      84) ЕАЭО СЭҚ ТН 7201 10 және 7201 20 000 0 қосалқы позицияларының атауларында "қайта балқытылған қоспасыз шойын" деген сөздер "қоспасыз қайта балқытылған шойын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      85) ЕАЭО СЭҚ ТН 7201 50 қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- қоспалы қайта балқытылған шойын; айналы шойын:";

      86) ЕАЭО СЭҚ ТН 7201 50 100 0 кіші қосалқы позициясының атауында "қайта балқытылған қоспалы шойын" деген сөздер "қоспалы қайта балқытылған шойын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      87) ЕАЭО СЭҚ ТН 7218 тауар позициясының атауында "Болат коррозияға төзімді" деген сөздер "Коррозияға төзімді болат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      88) ЕАЭО СЭҚ ТН 7225 және 7226 тауар позицияларынан кейінгі кодсыз қосалқы позициялардың атаулары мынадай редакцияда жазылсын:

      "- кремнийлі электр-техникалық болаттан:";

      89) ЕАЭО СЭҚ ТН 7226 20 000 0 және 7227 10 000 0 қосалқы позицияларының атаулары мынадай редакцияда жазылсын:

      "- жылдам кесілетін болаттан";

      90) ЕАЭО СЭҚ ТН 7227 20 000 0 және 7229 20 000 0 қосалқы позицияларының атаулары мынадай редакцияда жазылсын:

      "- кремнийлі-марганецті болаттан";

      91) ЕАЭО СЭҚ ТН 8404 20 000 0 қосалқы позициясының атауында "бу-қуатты" деген сөздер "булы қуатты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      92) ЕАЭО СЭҚ ТН 8406 81 000 0 және 8406 82 000 0 қосалқы позицияларының атауларында "қуаттылығы" деген сөз "номиналды шығу қуаттылығы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      93) ЕАЭО СЭҚ ТН 8429 тауар позициясының атауында "бұрылмайтын және бұрылатын қайырмасы бар" деген сөздер "бұрылмайтын немесе бұрылатын қайырмасы бар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      94) ЕАЭО СЭҚ ТН 8429 11 00 қосалқы позициясының алдындағы кодсыз қосалқы позицияның атауында "бұрылмайтын және бұрылатын қайырмасы бар" деген сөздер "бұрылмайтын немесе бұрылатын қайырмасы бар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      95) ЕАЭО СЭҚ ТН 8437 тауар позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тұқымдарды, астықты немесе құрғақ бұршақ тұқымдастарды тазартуға, сұрыптауға немесе калибрлеуге арналған машиналар; ауыл шаруашылығы қожалықтарында пайдаланылатын жабдықтан басқа, ұн тартатын кәсіпорындарға немесе дәнді дақылдарды немесе құрғақ бұршақ тұқымдас көкөністерді өңдеуге арналған жабдық:";

      96) ЕАЭО СЭҚ ТН 8437 10 000 0 қосалқы позициясының атауында "дақылдарды" деген сөз "көкөністерді" деген сөзбен ауыстырылсын;

      97) ЕАЭО СЭҚ ТН 8461 40 390 0 кіші қосалқы позициясынан кейінгі кодсыз кіші қосалқы позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - тістерді қырнайтын немесе тістерді өңдейтін станоктар:";

      98) ЕАЭО СЭҚ ТН 8465 тауар позициясының атауында "эбониттен" деген сөз "қатты резеңкеден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      99) ЕАЭО СЭҚ ТН 8504 10 200 0 кіші қосалқы позициясының атауында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      100) ЕАЭО СЭҚ ТН 8511 тауар позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұшқыннан тұтанатын немесе қысымнан от алатын (мысалы, магнето, тұтану катушкасы, тұтану оттығы, қызу оттығы, стартерлер) іштен жану қозғалтқыштарын тұтатуға немесе от алдыруға арналған электр жабдықтары; осындай қозғалтқыштармен бірге пайдаланылатын үлгідегі генераторлар (мысалы, тұрақты және ауыспалы тоқтың) және ажыратқыштар:";

      101) 8528 42 300 кіші қосалқы позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - монохромдық бейнелі:";

      102) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 42 900 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - түрлі-түсті бейнелі:";

      103) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 49 100 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - монохромдық бейнелі:";

      104) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 49 800 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - түрлі-түсті бейнелі:";

      105) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 52 300 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - монохромдық бейнелі:";

      106) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 52 900 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - түрлі-түсті бейнелі:";

      107) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 59 100 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - монохромдық бейнелі:";

      108) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 59 900 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - түрлі-түсті бейнелі:";

      109) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 62 400 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - монохромдық бейнелі";

      110) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 62 900 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - түрлі-түсті бейнелі:";

      111) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 69 200 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - монохромдық бейнелі";

      112) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 69 900 0 кіші қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - түрлі-түсті бейнелі";

      113) ЕАЭО СЭҚ ТН 8532 10 000 0 қосалқы позициясының атауында "кемінде 0,5 кВА" деген сөздер "кемінде 0,5 квар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      114) ЕАЭО СЭҚ ТН 8540 40 000 0 қосалқы позициясының атауында "монохромдық" және "түрлі-түсті" деген сөздер тиісінше "монохромдық бейнелі" және "түрлі-түсті бейнелі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      115) ЕАЭО СЭҚ ТН 86-тобына 2-ескертпенің (б)-тармағында "арбалар және жүретін балансирлы арба" деген сөздер "арбалар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      116) ЕАЭО СЭҚ ТН 8607 11 000 0 қосалқы позициясының алдындағы кодсыз қосалқы позициясының атауында "арбалар, жүретін балансирлы арбалар" деген сөздер "арбалар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      117) ЕАЭО СЭҚ ТН 8607 11 000 0 және 8607 12 000 0 қосалқы позицияларының атауларында "арбалар және жүретін балансирлы арба," деген сөздер "арбалар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      118) ЕАЭО СЭҚ ТН 90-топқа 1-ескертпенің (л)-тармағында "екі сирақты мосы және үш сирақты мосы" деген сөздер "екі сирақты мосы, үш сирақты мосы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      119) ЕАЭО СЭҚ ТН 9608 тауар позициясының атауында "жұқа киізден" деген сөздер "киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      120) ЕАЭО СЭҚ ТН 9608 20 000 0 қосалқы позициясының атауында "жұқа киізден" деген сөздер "киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      121) ЕАЭО СЭҚ ТН 9615 11 000 0 қосалқы позициясының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - қатты резеңкеден немесе пластмассадан".

      2. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 113 шешімімен бекітілген Армения Республикасы өтпелі кезең ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленген баждар ставкаларынан ерекшеленетін кедендік әкелу бажының ставкаларын қолданатын тауарлар мен ставкалар тізбесінде:

      1) ЕАЭО СЭҚ ТН 0809 21 000 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - қышқыл шие немесе кәдімгі шие (Prunus cerasus)";

      2) ЕАЭО СЭҚ ТН 8406 81 000 0 коды бар позицияның атауында "қуаттылығы" деген сөз "номиналды шығу қуаттылығы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) ЕАЭО СЭҚ ТН 8406 82 000 0 коды бар позицияның атауында "қуаттылығы" деген сөз "номиналды шығу қуаттылығы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. Жоғары Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2015 жылғы 8 мамырдағы № 16 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі оларға қатысты кедендік әкелу бажының ставкаларын өзгерту туралы шешім қабылдайтын сезімтал тауарлар тізбесінде:

      1) ЕАЭО СЭҚ ТН 0302 82 000 0 коды бар позицияның атауында "тұтас жүзбеқанатты тектестер, немесе" деген сөздер "тұтас жүзбеқанаттылар және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) ЕАЭО СЭҚ ТН 0303 82 000 0 коды бар позицияның атауында "тұтас жүзбеқанатты тектестер, немесе" деген сөздер "тұтас жүзбеқанаттылар және" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) ЕАЭО СЭҚ ТН 0808 30 100 0 коды бар позицияның атауында "перри, немесе алмұрт сидры" деген сөздер "алмұрт сидры" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) ЕАЭО СЭҚ ТН 1905 90 600 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - тәттілендіретін заттар қосылған";

      5) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 60 500 1 және 2008 60 600 1 кодтары бар позициялардың атаулары мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - қышқыл шие немесе кәдімгі шие (Prunus cerasus)";

      6) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 99 450 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - алхоры және қара өрік";

      7) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 99 670 2 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - - алхоры және қара өрік";

      8) ЕАЭО СЭҚ ТН 2903 71 000 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - хлордифторметан";

      9) ЕАЭО СЭҚ ТН 2932 20 100 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - фенолфталеин; 1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1Н,3Н-бензо[де]изохромен-1-ил]-6-октадецилокси-2-нафта қышқылы; 3′-хлор-6′-циклогексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он; 6′-(N-этил-п-толуидино)-2′-метилспиро[изобензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гидрокси-4-[1-(4-гидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафталин-2-карбоксилат";

      10) ЕАЭО СЭҚ ТН 3921 90 410 0 коды бар позицияның атауында "қабат-қабат" деген сөздер "қабатты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      11) ЕАЭО СЭҚ ТН 4814 90 700 1 коды бар позицияның атауында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) ЕАЭО СЭҚ ТН 5204 11 000 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - құрамында 85 мас.% немесе одан көп мақта талшықтары бар";

      13) ЕАЭО СЭҚ ТН 5305 00 000 0 коды бар позицияның атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) ЕАЭО СЭҚ ТН 5308 10 000 0 коды бар позицияның атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) ЕАЭО СЭҚ ТН 5702 20 000 0 коды бар позицияның атауында деген сөздер "кокос жаңғағынан" "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) ЕАЭО СЭҚ ТН 5807 90 100 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - киізден немесе жұқа киізден немесе тоқылмаған материалдардан";

      17) ЕАЭО СЭҚ ТН 7227 20 000 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- кремнийлі-марганецті болаттан";

      18) ЕАЭО СЭҚ ТН 8504 10 200 0 коды бар позицияның атауында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 62 400 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - монохромдық бейнелі";

      20) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 69 200 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - монохромдық бейнелі";

      21) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 69 900 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - түрлі-түсті бейнелі".

      4. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 30 маусымдағы № 68 шешімімен бекітілген Қырғыз Республикасы өтпелі кезең ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленген баждар ставкаларынан ерекшеленетін кедендік әкелу бажының ставкаларын қолданатын тауарлар мен ставкалар тізбесінің ЕАЭО СЭҚ ТН 8437 10 000 0 коды бар позицияның атауында "дақылдарды" деген сөз "көкөністерді" деген сөзбен ауыстырылсын.

      5. Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу шарты ретінде қабылданған міндеттемелерге сәйкес Қазақстан Республикасы Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі баждарының ставкаларымен салыстырғанда неғұрлым төмен кедендік әкелу баждарының ставкаларын қолданатын, Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2015 жылғы 14 қазанмдағы № 59 шешімімен бекітілген тауарлардың тізбесінде:

      1) ЕАЭО СЭҚ ТН 1604 12 100 0 және 1604 19 910 0 кодтары бар позициялардың атауларында "алдын ала қуырылған немесе майда қуырылмаған" деген сөздер "қуырылмаған немесе алдын ала майда қуырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) ЕАЭО СЭҚ ТН 2206 00 310 0 коды бар позицияның атауында "перри" деген сөз "алмұрт сидры" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) ЕАЭО СЭҚ ТН 4705 00 000 0 коды бар позицияның атауында "қайнату тәсілдері" деген сөздер "процестері" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) ЕАЭО СЭҚ ТН 4811 51 000 1 және 4811 59 000 1 кодтары бар позициялардың атауларында "кесілген немесе кесілмеген" деген сөздер "кесілмеген немесе кесілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) ЕАЭО СЭҚ ТН 6802 10 000 0 коды бар позицияның атауында "тік бұрышты немесе тік бұрышты емес (төртбұрыштыны қоса алғанда) пішінді" деген сөздер "тік бұрышты (төртбұрыштыны қоса алғанда) немесе тік бұрышты емес пішінді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) ЕАЭО СЭҚ ТН 7226 20 000 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "-жылдам кесілетін болаттан";

      7) ЕАЭО СЭҚ ТН 7229 20 000 0 коды бар позициялардың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- кремнийлі-марганецті болаттан";

      8) ЕАЭО СЭҚ ТН 8504 10 200 0 коды бар позицияның атауында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 36 шешімімен бекітілген 2015 жылғы 29 мамырдағы Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Вьетнам Социалистік Республикасы арасындағы еркін сауда туралы келісімге сәйкес кедендік әкелу баждар ставкалары қолданылатын жекелеген тауарлар және осындай баждар ставкалары мөлшерінің тізбесінде:

      1) ЕАЭО СЭҚ ТН 0811 90 750 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - қышқыл шие немесе кәдімгі шие (Prunus cerasus)";

      2) ЕАЭО СЭҚ ТН 1211 коды бар позицияның атауында "негізінен парфюмерияда пайдаланылатын" деген сөздер "басты мақсаты парфюмерияда пайдаланылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) ЕАЭО СЭҚ ТН 1604 19 910 0 коды бар позицияның атауында "алдын ала қуырылған немесе майда қуырылмаған" деген сөздер "қуырылмаған немесе алдын ала майда қуырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) ЕАЭО СЭҚ ТН 1905 90 600 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - тәттілендіретін заттар қосылған";

      5) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 99 450 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - алхоры және қара өрік";

      6) ЕАЭО СЭҚ ТН 2008 99 670 2 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - - алхоры және қара өрік";

      7) ЕАЭО СЭҚ ТН 2206 00 коды бар позицияның атауында "перриді, немесе алмұрт сидрын" деген сөздер "алмұрт сидры" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) ЕАЭО СЭҚ ТН 3405 30 000 0 коды бар позицияның атауында "автомобиль шанақтарының" деген сөздер "көлік құралдары шанақтарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) ЕАЭО СЭҚ ТН 3921 90 410 0 коды бар позицияның атауында "қабат-қабат" деген сөздер "қабатты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      10) ЕАЭО СЭҚ ТН 4412 коды бар позицияның атауында "қабатты сүректен жасалған ұқсас материалдар" деген сөздер "осыған ұқсас қабатты сүрек" деген сөздермен ауыстырылсын;

      11) ЕАЭО СЭҚ ТН 4415 10 коды бар позицияның атауында "буып-түйетін көтерме жабдықтар немесе себеттер" деген сөздер "буып-түйетін қоймалықтар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) ЕАЭО СЭҚ ТН 4417 00 000 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құрал-саймандар, құрал-саймандарға арналған корпустар мен тұтқалар, сыпырғыштардың немесе қылшақтардың бөліктері мен тұтқалары, сүректен жасалған; ағаштан жасалған етік қалыптары және аяқкиімді созғыштар";

      13) ЕАЭО СЭҚ ТН 4420 90 100 0 коды бар позицияның атауында "нақышталған" деген сөз "ағаштан жасалған нақышталған бұйымдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) ЕАЭО СЭҚ ТН 4601 93 050 0 және 4601 94 050 0 кодтары бар позициялардың атауларында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) ЕАЭО СЭҚ ТН 4705 00 000 0 коды бар позицияның атауында "қайнату тәсілдері" деген сөздер "процестері" деген сөзбен ауыстырылсын;

      16) ЕАЭО СЭҚ ТН 4811 51 000 1 кодтары бар позицияның атауында "кесілген немесе кесілмеген" деген сөздер "кесілмеген немесе кесілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) ЕАЭО СЭҚ ТН 4814 90 700 1 коды бар позицияның атауында "байланыстырылған немесе байланыстырылмаған" деген сөздер "байланыстырылмаған немесе байланыстырылған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) ЕАЭО СЭҚ ТН 5702 20 000 0 коды бар позицияның атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) ЕАЭО СЭҚ ТН 6501 00 000 0 коды бар позицияның атауында мәтін бойынша "жұқа киізден" деген сөздер "киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) ЕАЭО СЭҚ ТН 6505 00 коды бар позицияның атауында "жұқа киізден" деген сөздер "киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) ЕАЭО СЭҚ ТН 6802 10 000 0 коды бар позицияның атауында "тік бұрышты немесе тік бұрышты емес (төртбұрыштыны қоса алғанда) пішінді" деген сөздер "тік бұрышты (төртбұрыштыны қоса алғанда) немесе тік бұрышты емес пішінді" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 62 400 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - - - монохромдық бейнелі";

      23) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 69 200 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - монохромдық бейнелі";

      24) ЕАЭО СЭҚ ТН 8528 69 900 0 коды бар позицияның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "- - - түрлі-түсті бейнелі";

      25) ЕАЭО СЭҚ ТН 9608 20 000 0 коды бар позицияның атауында "жұқа киізден" деген сөздер киізден немесе жұқа киізден" деген сөздермен ауыстырылсын ".

      7. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 22 қаңтардағы № 10 шешімімен бекітілген 2018 жылғы 17 мамырдағы Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Иран Ислам Республикасы арасындағы еркін сауда аймағын құруға алып келетін Уақытша келісімге сәйкес кедендік әкелу баждарының преференциялық ставкалары қолданылатын тауарлардың және осындай ставкалар мөлшерінің тізбесінде:

      1) ЕАЭО СЭҚ ТН 3921 90 410 0 коды бар позицияның атауында "қабат-қабат" деген сөз "қабатты" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) ЕАЭО СЭҚ ТН 5702 20 000 0 коды бар позицияның атауында "кокос жаңғағынан" деген сөздер "кокостың жаңғағынан" деген сөздермен ауыстырылсын.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады